The Miraculous Power of the Eucharist
The Miraculous Power of the Eucharist

The Gift of The Six Kowtows

 

A Present from Blessed Mother Mary to Humanity

432 pages

Sáu Lạy Kính Dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

100 pages

Kinh Nguyện Sáu Lạy kính dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

144 pages

The Six Kowtows Reverently Offered to the Eucharistic Jesus

 

192 pages

Ang Anim na Kowtows

Magalang na iniaalay

sa Eukaristikanong Hesus

176 pages

Las Seis Kowtows

Reverente-mente

Ofrecido a

Jesús Eucarístico

192 pages

Los Seis Kowtows Reverently

Oferecido

a Jesus

Eucharistico

208 pages

Coming soon

Sáu Lạy

Kính Dâng

Thiên

Chúa Cha

-Quyển 1-

240 trang

Sắp in

Messages for the World 

Pray

The Rosary of The Six Kowtows 

Heavenly Poems and Songs

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else...  

Read more

 

 

Our Lady of the

Eucharistic Jesus

Seal

of the Disciples of

Body and Blood

of Jesus Christ.

This prayer Revealed by

the Blessed Mother Mary

Kinh Đức Mẹ mạc khải

Lạy Cha chúng con ở trên Trời, Cha là Chúa các Chúa, là Vua các Vua. Cha có giải pháp cho mọi vấn đề. Cha là Đấng cứu rỗi đời đời của chúng con. Cha là Ánh Sáng, là Đấng Cứu Chuộc, là Chúa Kitô chịu chết và phục sinh của chúng con. Vì vậy, chúng con ngợi khen và tri ân Cha. Xin Cha yêu mến và hướng dẫn Giáo Hội của Cha mà Cha hằng yêu thương và đùm bọc. Bất kể chúng con không xứng đáng, bất kể bao lần chúng con đã phạm-tội lỗi-nghĩa cùng Cha, bất kể bao lần chúng con đối xử với Cha cách tệ bạc, bất kể bao lần chúng con không vâng lời và thiếu tôn trọng Cha. Cha vẫn kiên nhẫn và yêu thương chúng con. Vì vậy, chúng con cảm tạ, ngợi khen và tôn vinh Cha. Xin Cha đến với chúng con. Xin Cha ở lại với chúng con. Và xin Cha dẫn dắt chúng con đi trong đường lối của Cha. Chúng con cầu xin nhân danh Chúa Giêsu là Con Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

- Đức Mẹ mạc khải ngày 13 tháng 3 năm 2013

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharistic Jesus