The Miraculous Power of the Eucharist
The Miraculous Power of the Eucharist

The Gift of The Six Kowtows

 

A Present from Blessed Mother Mary to Humanity

432 pages

Sáu Lạy Kính Dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

100 pages

Kinh Nguyện Sáu Lạy kính dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

144 pages

The Six Kowtows Reverently Offered to the Eucharistic Jesus

 

192 pages

Ang Anim na Kowtows

Magalang na iniaalay

sa Eukaristikanong Hesus

176 pages

Las Seis Kowtows

Reverente-mente

Ofrecido a

Jesús Eucarístico

192 pages

Los Seis Kowtows Reverently

Oferecido

a Jesus

Eucharistico

208 pages

Coming soon

Sáu Lạy

Kính Dâng

Thiên

Chúa Cha

-Quyển 1-

240 trang

Sắp in

Messages for the World 

Pray

The Rosary of The Six Kowtows 

Heavenly Poems and Songs

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else...  

Read more

Mẹ kêu gọi dâng Sáu Lạy lên Thiên Chúa

 

Đức Mẹ Maria dạy Sáu Lạy

Trích thông điệp [1]

ngày 03-09-2014

 

Mẹ Maria:

Các con yêu thương của Mẹ,

Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa ở cùng các con. Tiếp tục những điều mà các con cần làm bây giờ là các con phải tạ ơn Thiên Chúa Cha bằng Lạy Thứ Nhất.

 

Các con cần phủ phục trước Bí Tích Thánh Thể tạ ơn Chúa Giêsu, Ngài đã kiên nhẫn chờ đợi, Ngài đã chết cho các con. Ngài vẫn tiếp tục sống với các con trong những ngày còn lại, Ngài vẫn đem tiếng nói này đến cho cả thế giới để nhắc nhở ở nơi chốn để gặp gỡ Ngài mà các con được đón nhận những sự chỉ dạy, những sự hướng dẫn. Đó là Lạy Thứ Hai.

 

Lạy Thứ Ba là một bái lạy mà các con phải thờ lạy và cảm tạ ơn Chúa Thánh Thần. Ngài đã đến với thế gian ngay từ lúc ban đầu để cho thế gian các con được đón nhận những sự lành thánh. Ngài đã kiên nhẫn trong thế giới, luôn che chở và giúp cho những người lành thánh, giúp cho những người hợp tác được đi trên con đường công chính, từ những con người công chính đó lại có những điều mà Thiên Chúa qua họ để họ cũng là người giúp cho những anh chị em các con trên đường nhận biết Chúa, trên đường trở về với Chúa và trên đường mà họ được đón nhận từ nơi Chúa Thánh Thần. Sự chứng nhận của Chúa Thánh Thần ở giữa thế giới để dạy cho họ những điều lành thánh, dạy cho họ những sự tốt đẹp mà con người có ở trong thế giới.

 

Lạy Thứ Tư, Mình Thánh và Máu Thánh Chúa đã nuôi dưỡng các linh hồn [2] khi họ đã được đón nhận Bí Tích Giải Tội, họ đã được đón nhận những Bí Tích ở trong Giáo Hội đã ban đến cho những người Kitô Hữu, những người con cái của Thiên Chúa. Những người trong Giáo Hội đều phải phục tùng và biết được những Bí Tích quan trọng đến với cuộc đời của họ. Chúa Giêsu đã để Mình và Máu Ngài cho các con được đón nhận, đón nhận mỗi ngày qua Thánh Lễ Misa, đón nhận mỗi khi các con dành thời gian đến với Chúa bằng con tim, các con phải ý thức sự trong sạch để xứng đáng đón Mình và Máu Chúa.

 

Trong thế gian có biết bao người không ý thức điều này, họ đến với Chúa khi họ thích. Là những điều thói quen, họ không xứng đáng nhưng vẫn rước Mình và Máu Chúa [3]. Các con có biết sự nghẹn ngào của Chúa, sự đau khổ của Chúa khi đến trong tâm hồn của những người tội lỗi, đến trong tâm hồn và trái tim của họ hoàn toàn không hiểu ý nghĩa và điều thiêng liêng mà Chúa ban qua Bí Tích Thánh Thể để nuôi dưỡng linh hồn và thân xác của họ. Các con phải là những người đến để thờ lạy Chúa, cảm tạ ơn Chúa với Tình Yêu mà Chúa nhẫn nại, ban cho và tha thứ, tiếp tục tha thứ cho các con qua những giây phút mà các con đón nhận Ngài để Ngài chúc phúc và ban cho các con trong thiêng liêng.

 

Lạy Thứ Năm là bái lạy các con cúi đầu bái tạ Năm Dấu Thánh mà Đức Giêsu Ngài đã chết trên Thánh Giá. Ngài đã treo trên Thánh Giá để chứng minh Tình Yêu mà Thiên Chúa thương loài người. Chứng minh tất cả những tội lỗi mà con người yếu đuối không thể ra khỏi được nếu không nhờ ơn cứu độ của Chúa Giêsu. Qua Năm Dấu Thánh, mà Ngài đã chết cho nhân loại, từ đó vĩnh viễn muôn đời con người có niềm hy vọng, con người có niềm tin và con người được bước vào nơi chốn vĩnh cửu do Chúa Giêsu đi qua Năm Dấu Thánh để mang đến sự thắng lợi cho loài người có được ngày hôm nay.

 

Lạy Thứ Sáu là điều mà Mẹ mong muốn các con hãy hướng về một Trái Tim. Một Trái Tim mà Mẹ luôn kết hiệp cùng Thiên Chúa, một Trái Tim mà Mẹ luôn hướng về những người con cái thất lạc khắp nơi trên toàn thế giới, những người con chưa biết Chúa, những người con chưa nhận ra Chúa, những người con vẫn còn khờ dại đã đi theo những cái gì thuộc về thế giới trần gian, những người con đã sai trái.

 

Đời sống họ đã được mời gọi, nhưng họ đã bỏ Thiên Chúa để đi theo những gì thuộc về thế tục. Những điều mà Mẹ hướng về những người con cái trên toàn thế giới với những ngày tháng ở bên Đức Chúa Cha để xin trì hoãn những giây phút để cho thế giới loài người được thống hối ăn năn. Những điều mà Mẹ mong muốn các con cũng phải ghi nhớ tất cả những gì mà Mẹ mong muốn các con làm cho Mẹ, cũng như làm những điều mà các con được nhận từ sự nhắc nhở mà Chúa Thánh Thần ban đến chung cho loài người.

 

Lạy Thứ Sáu là một bái lạy để các con có thể đón nhận được tất cả những điều mà Mẹ cần sự hợp tác của tất cả các con. Lạy Thứ Sáu là điều mà các con có thể để cho Mẹ can thiệp, với sự hợp tác là các con cần phải phủ phục và cúi đầu trước Bí Tích Thánh Thể. Điều này chứng minh trong một thế giới mà nó nghĩ rằng mọi việc sẽ thắng qua những việc của Thiên Chúa đến với loài người. Nhưng những điều chưa đến giây phút cuối cùng các con chưa biết được những gì sẽ đến và cho các con niềm hy vọng trước những giây phút này, những ai có con tim và tin tưởng vào những điều mà Mẹ mạc khải chung cho nhân loại.

 

Mẹ muốn con người phải thực hành điều này trước Bí Tích Thánh Thể và các con lan rộng khắp nơi. Những nơi chỗ các con thờ phượng Thiên Chúa các con hãy hàng loạt với tất cả những người con cái. Hãy cúi đầu bái lạy một cách tôn kính một Thiên Chúa của các con. Các con đã nhìn thấy được một đạo giáo mà các con tôn thờ là sự phong phú vô cùng bao la, qua những huyền nhiệm không thể diễn tả được. Những sự huyền nhiệm mà sách vở cho dù có kiến thức, học thức hay cao siêu cũng không thể nào giải thích được sự huyền nhiệm của Thiên Chúa.

 

Bởi vì Ngài là Đấng Quyền Năng, các con thờ lạy một Chúa nhưng Ba Ngôi, Ba Ngôi một Chúa. Đó là điều mà không đạo giáo nào có được, như các con đang thờ lạy Ngài. Tất cả những đạo giáo khác họ cũng hết lòng hết sức, tại sao một Thiên Chúa mà các con quên đi sự phủ phục trước nhan thánh Ngài?

 

Các con quên đi lòng tạ ơn mà các con cần mỗi người trong thế gian ngày hôm nay. Không còn những giây phút nào để có thể có những điều đi vào những văn minh, đi vào những cái hiện đại mà quên đi lòng sùng kính và tôn thờ một Đấng tạo thành nên trời đất muôn vật. Và Đấng tạo thành nên thân xác mỗi người các con, huống chi có những điều rất quan trọng nằm trong những khía cạnh mà các con sẽ được tỏ cho một thế giới biết ngày hôm nay.

 

Đó là Sáu Lạy mà Mẹ muốn tất cả thế giới ngày hôm nay phải phủ phục trước Bí Tích Thánh Thể, phủ phục trước Thánh Giá Chúa. Bất kể hoàn cảnh nào, nếu các con đã đến thờ phượng Chúa, qua những nơi chốn được thờ phượng thì các con hãy cúi đầu phủ phục trước Thiên Chúa. Xin Chúa can thiệp và ban cho các con trong những ngày cùng cực mà các con sẽ gặp. Những điều này sẽ được sự cho phép. Mẹ sẽ hợp tác với các con cho những việc này được loan truyền khắp nơi trên toàn thế giới.

 

Đây là một điều mới mẻ và cũng là một điều chỉ có thế kỷ này Mẹ muốn các con thực hành điều này đối với Thiên Chúa. Bởi vì chỉ có một mình Thiên Chúa các con mới thật sự cúi đầu thờ phượng Ngài bằng cách phủ phục. Đó là điều cần thiết nhất mà con người cần làm và phải làm trước Thiên Chúa. Xin Ngài cho các con biết bao điều trong những lúc mà ngoài Thiên Chúa ra, không ai cứu được cho nhân loại. Không ai có thể can thiệp nổi cho những cái nổi loạn, nổi dậy, bởi vì các con đã chọn nó.

 

Cho nên từ sự dữ biến ra điều lành thì các con phải cần năng lực của thiêng liêng và thiên quốc, cần năng lực của một Người thật sự ở gần các con, chấp nhận để giúp cho các con bước qua những lâm nguy khốn cùng của những ngày còn lại của thời kỳ cuối. Chỉ có một điều duy nhất là Mẹ muốn nhân loại hãy hiểu được ý nghĩa sâu xa của Sáu Lạy mà các con cần phủ phục trước Thiên Chúa. Xin Ngài giảm cơn thịnh nộ và xin sự can thiệp của ơn thiêng. Mẹ nhất định sẽ đến để can thiệp cho thế giới được bớt đi những đau khổ tang tóc và hỏa hoạn khi xảy ra.

 

-o0o-

 

[1] Thông điệp “Sáu Bái Lạy” ngày 19 tháng 8 năm 2014. Để đọc trọn thông điệp, xin lên mạng http://nrtte.org/.

 

[2] Sau khi người ta đi xưng tội, thì họ được tiếp nhận Bí Tích Thánh Thể. Trường hợp này thực sự cần thiết cho một người nào đang trong tình trạng tội trọng. Điều này cũng đúng đối với những người đang trong tình trạng được ân sủng. Có nghĩa là, họ nên đi xưng tội thường xuyên vì nhiều tội nhẹ sẽ dẫn đến một tội trọng nếu họ không chân thành ăn năn hối cải thường xuyên.

 

[3] Đây có thể đề cập đến những người không ở trong tình trạng được ân sủng khi Rước Lễ - một cách khách quan, có một tội trọng - hoặc có lẽ cũng đề cập đến những người không nhìn nhận hoặc công nhận Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể khi họ tiếp nhận Ngài. Thánh Phaolô dạy rằng: “Bất cứ ai, do đó, ăn Bánh hay uống Chén của Chúa một cách bất xứng sẽ mang tội xúc phạm đến Mình và Máu Chúa. Vậy mỗi người phải tự xét lấy mình, rồi mới ăn bánh và uống chén ấy; vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh và uống chén ấy, tức là tự ăn và uống sự xét đoán cho bản thân mình.”(1 Cor 11:27-29).

Ngôn sứ Lucia Phan là một người Mỹ nhập cư từ Việt Nam. Chị sống đời cầu nguyện. Hằng ngày chị tập trung vào việc chầu Chúa qua Bí tích Thánh Thể, tham dự Thánh lễ Hy sinh Cứu độ của Chúa Giêsu và thực hành Sáu Lạy.

Chị Lucia nhận được thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận được những hình ảnh về Thánh Thể, cả dưới dạng hình và phim, qua điện thoại thông minh. Chị nhận được thông điệp từ Thiên Chúa, Đức Mẹ, các Thiên Thần và các Thánh từ năm 2011.

 

Xin vào những trang nhà:

Những Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

nrtte.org

Những Mạc Khải Mới Qua Chúa Giêsu Thánh Thể

nrttej.org

Món Quà Sáu Lạy

kowtows.org

 

Xin chia sẻ thông điệp và tranh nhà này với những người mà bạn quen biết.

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharistic Jesus