The Miraculous Power of the Eucharist
The Miraculous Power of the Eucharist

The Gift of The Six Kowtows

 

A Present from Blessed Mother Mary to Humanity

432 pages

Sáu Lạy Kính Dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

100 pages

Kinh Nguyện Sáu Lạy kính dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

144 pages

The Six Kowtows Reverently Offered to the Eucharistic Jesus

 

192 pages

Ang Anim na Kowtows

Magalang na iniaalay

sa Eukaristikanong Hesus

176 pages

Las Seis Kowtows

Reverente-mente

Ofrecido a

Jesús Eucarístico

192 pages

Los Seis Kowtows Reverently

Oferecido

a Jesus

Eucharistico

208 pages

Coming soon

Sáu Lạy

Kính Dâng

Thiên

Chúa Cha

-Quyển 1-

240 trang

Sắp in

Messages for the World 

Pray

The Rosary of The Six Kowtows 

Heavenly Poems and Songs

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else...  

Read more

Chúa giới thiệu Sáu Lạy của Đức Mẹ

 

Chúa Giêsu giới thiệu Sáu Lạy

Trích Thông điệp [*]

ngày 19-08-2014

 

Chúa Giêsu:

Các con thương mến của Cha, Đức Chúa Cha Ngài đang trong cơn thịnh nộ vì nhân loại xúc phạm đến tình yêu và luật lệ của Ngài. Sáu Lạy sẽ giúp cho nhân loại trở về qua việc phủ phục để họ được chữa lành từ linh hồn đến thể xác. Sẽ được Đức Chúa Cha giang đôi tay đón nhận để tha thứ cho những tội lỗi xúc phạm do con người ngày nay.

 

Hôm nay Cha lập lại, Sáu Lạy do Mẹ mạc khải, đó là điều các con cần thực hành, mỗi ngày cách mạnh mẽ khi các con đến với Bí Tích Thánh Thể. Đó là điều duy nhất Mẹ muốn các con, cũng như Ta là Đức Giêsu cùng với các con có thể làm điều này, những việc mà Đức Chúa Cha Ngài đang trong cơn thịnh nộ bởi vì con người đã đến ngày cuối cùng và còn biết bao điều đã trở thành sự thật, những điều đã được báo trước qua sách Khải huyền.

 

Đợi ngày đó thì không ai có thể còn sống sót và không ai có thể vượt qua được những gì xảy ra cho thế giới, bởi vì các con chỉ mang thân xác yếu kém nhỏ bé, các con không thể chịu đựng những cái nóng, những cái do động đất, các con không thể chịu đựng nổi những cái mưa lũ lụt, các con không thể chịu đựng những cái bão táp, phong ba.

 

Các con không thể chịu đựng những cái đói rách, lạnh lẽo và các con không thể chịu đựng nổi tất cả những tai ương lũ lụt đưa đến, các con cũng không thể chịu đựng giữa con người và con người dành nhau từng miếng ăn, giữa con người trong sự đói khát, trong những lúc bệnh tật, đáng sợ vô cùng và vô cùng đáng sợ.

 

Các con thương mến của Cha, không phải điều này là một điều đe dọa cho thế giới mà điều này là một điều báo trước cho tất cả những người con cái mang trách nhiệm loan Tin Mừng. Các con hãy mạnh dạn tiến bước trên một con đường. Hãy vì anh em của mình, đừng nghĩ rằng những ngày trong hiện tại là những ngày tháng bình minh, là những ngày nắng đẹp, là những ngày êm ấm trong gia đình, là những ngày đầy đủ vật chất mà các con có được.

 

Nhưng điều đó sẽ chóng tàn, bởi vì những gì về nó sẽ đến một cách bất ngờ các con không thể trở tay kịp. Đó là đời sống của hiện thực, huống gì linh hồn, linh hồn các con phải cần có một thời gian để chuẩn bị, để hiểu và cảm nhận từ bên trong và sự sửa đổi cho đời sống thiêng liêng của mình.

 

Đó là một điều rất quan trọng vĩ đại trong những ngày gần hết, Cha muốn các con là những người được sự mạc khải mới của một thời gian gần nhất, các con nhất định phải thực hiện điều này, nói điều này cho những người anh em nghe, cho họ biết ý nghĩa của Sáu lạy, và tiếp tục Cha muốn những người con cái tiếp tục những điều đó loan ra khắp nơi.

 

Đó là những điều các con không thể làm được những gì từ nơi chính mình trong cách sửa đổi và thực hành thì các con làm điều duy nhất là các con bằng con tim, bằng cõi lòng, với sự bái lạy, bằng cách Mẹ đã hướng dẫn cho các con ý nghĩa của Sáu Lạy.

 

Đó là điều khởi đầu làm cho con tim của các con có sự hướng dẫn và trở về trong Chúa Thánh Thần. Khi các con cúi đầu bằng cách các con phủ phục một cách thật sự với trái tim mình trước nhan Thánh Chúa. Điều đó cần phải làm trong đời sống hiện tại ngày hôm nay và cần phải xác tín hơn cho tất cả những đạo giáo ở bên ngoài, nó đang đi vào một sự cuồng loạn đáng sợ trong thế hệ của ngày hôm nay.

 

Cho nên những điều thực hành của các con rất quan trọng. Đem lại niềm tin và củng cố mạnh cho tất cả những gì đã đến và sẽ đến trong những ngày sắp tới. Đây là những điều mới nhất mà Cha muốn củng cố cho các con ý nghĩa của Sáu Lạy do Mẹ sẽ mạc khải và chỉ định cho các con.

 

Đây là một điều mới lạ. Có lẽ rất nhiều người thấy lạ, nhiều người cấm cản hay có nhiều điều mà chưa có sự chấp nhận của Giáo Hội, những sự việc mà họ phải đi vào trong lịch trình. Nhưng đây là mạc khải mới, cho nên tất cả những điều này do Cha, qua Bí Tích Thánh Thể, lập lại và nhắc nhở cho các con.

 

Điều mạc khải này do Mẹ Maria muốn giúp cho thế giới loài người. Chỉ có bàn tay của Mẹ, chỉ có những điều do sự thiêng liêng của những vị thánh thì các con mới bước qua được cơn hoạn nạn vào những ngày sắp tới mà loài người không thể tránh khỏi với những điều mà con người đang xúc phạm đến Thiên Chúa trong thời nay.

 

Những điều này rất quan trọng, các con hãy nói cùng những người anh chị em. Hãy loan tin với những điều các con đã thực hành, đang thực hành, ngày càng mạnh mẽ hơn và càng xác tín hơn. Đừng sợ hãi với tất cả những cái mắc cở, đừng sợ hãi với tất cả những cái nhìn kỳ lạ trong thế hệ hôm nay.

 

Bởi vì những điều các con được là những điều chưa ai biết và chưa ai được, cho nên những điều đó là sự bắt đầu, trải qua bằng những cái thử thách, trải qua bằng những cái các con hãy bỏ mình đi để có thể nhìn được những anh chị em. Họ rất cần để học hỏi cho đời sống của họ, dẫu họ chưa biết Chúa, họ chưa gần Chúa, họ chưa có thể làm được gì cho đời sống nội tâm nhưng họ đã biết cúi đầu phủ phục thì đó cũng là cơ hội do sự can thiệp mà Thiên Chúa ban đặc biệt trong hồng ân và ân sủng trong những ngày còn lại.

 

Sáu lạy rất quan trọng, các con cần thực hành, đó là điều Cha muốn tất cả các con có mặt ngày hôm nay bằng cách chứng thực, đón nghe tất cả những sự việc quan trọng này, loan tin cho nhóm, cho những anh chị em phục vụ lập tức đăng bài này cho thế giới, lập tức đăng bài này và thực hành với tất cả những việc cần làm, vì Cha muốn thời điểm mà các con phải cần củng cố sớm cho những người anh chị em họ dựa vào những cái mà các con đang có và chứng nhận sự thật Cha đã xuất hiện qua Bí Tích Thánh Thể cách mạnh mẽ để gặp gỡ những người con cái trên toàn thế giới.

 

-o0o-

 

[*] Thông điệp Sáu Lạy ngày 3 tháng 9 năm 2014. Để đọc trọn thông điệp, xin lên mạng http://nrtte.org/.

Sáu Lạy là món quà Đức Mẹ trao ban cho nhân loại

Đức Mẹ Maria dạy Sáu Lạy

Trích thông điệp ngày 03-09-2014 [1]

 

Mẹ Maria:

Các con yêu thương của Mẹ,

Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa ở cùng các con. Tiếp tục những điều mà các con cần làm bây giờ là các con phải tạ ơn Thiên Chúa Cha bằng Lạy Thứ Nhất.

 

Các con cần phủ phục trước Bí Tích Thánh Thể tạ ơn Chúa Giêsu, Ngài đã kiên nhẫn chờ đợi, Ngài đã chết cho các con. Ngài vẫn tiếp tục sống với các con trong những ngày còn lại, Ngài vẫn đem tiếng nói này đến cho cả thế giới để nhắc nhở ở nơi chốn để gặp gỡ Ngài mà các con được đón nhận những sự chỉ dạy, những sự hướng dẫn. Đó là Lạy Thứ Hai.

 

Lạy Thứ Ba là một bái lạy mà các con phải thờ lạy và cảm tạ ơn Chúa Thánh Thần. Ngài đã đến với thế gian ngay từ lúc ban đầu để cho thế gian các con được đón nhận những sự lành thánh. Ngài đã kiên nhẫn trong thế giới, luôn che chở và giúp cho những người lành thánh, giúp cho những người hợp tác được đi trên con đường công chính, từ những con người công chính đó lại có những điều mà Thiên Chúa qua họ để họ cũng là người giúp cho những anh chị em các con trên đường nhận biết Chúa, trên đường trở về với Chúa và trên đường mà họ được đón nhận từ nơi Chúa Thánh Thần. Sự chứng nhận của Chúa Thánh Thần ở giữa thế giới để dạy cho họ những điều lành thánh, dạy cho họ những sự tốt đẹp mà con người có ở trong thế giới.

 

Lạy Thứ Tư, Mình Thánh và Máu Thánh Chúa đã nuôi dưỡng các linh hồn [2] khi họ đã được đón nhận Bí Tích Giải Tội, họ đã được đón nhận những Bí Tích ở trong Giáo Hội đã ban đến cho những người Kitô Hữu, những người con cái của Thiên Chúa. Những người trong Giáo Hội đều phải phục tùng và biết được những Bí Tích quan trọng đến với cuộc đời của họ. Chúa Giêsu đã để Mình và Máu Ngài cho các con được đón nhận, đón nhận mỗi ngày qua Thánh Lễ Misa, đón nhận mỗi khi các con dành thời gian đến với Chúa bằng con tim, các con phải ý thức sự trong sạch để xứng đáng đón Mình và Máu Chúa.

 

Trong thế gian có biết bao người không ý thức điều này, họ đến với Chúa khi họ thích. Là những điều thói quen, họ không xứng đáng nhưng vẫn rước Mình và Máu Chúa [3]. Các con có biết sự nghẹn ngào của Chúa, sự đau khổ của Chúa khi đến trong tâm hồn của những người tội lỗi, đến trong tâm hồn và trái tim của họ hoàn toàn không hiểu ý nghĩa và điều thiêng liêng mà Chúa ban qua Bí Tích Thánh Thể để nuôi dưỡng linh hồn và thân xác của họ. Các con phải là những người đến để thờ lạy Chúa, cảm tạ ơn Chúa với Tình Yêu mà Chúa nhẫn nại, ban cho và tha thứ, tiếp tục tha thứ cho các con qua những giây phút mà các con đón nhận Ngài để Ngài chúc phúc và ban cho các con trong thiêng liêng.

 

Lạy Thứ Năm là bái lạy các con cúi đầu bái tạ Năm Dấu Thánh mà Đức Giêsu Ngài đã chết trên Thánh Giá. Ngài đã treo trên Thánh Giá để chứng minh Tình Yêu mà Thiên Chúa thương loài người. Chứng minh tất cả những tội lỗi mà con người yếu đuối không thể ra khỏi được nếu không nhờ ơn cứu độ của Chúa Giêsu. Qua Năm Dấu Thánh, mà Ngài đã chết cho nhân loại, từ đó vĩnh viễn muôn đời con người có niềm hy vọng, con người có niềm tin và con người được bước vào nơi chốn vĩnh cửu do Chúa Giêsu đi qua Năm Dấu Thánh để mang đến sự thắng lợi cho loài người có được ngày hôm nay.

 

Lạy Thứ Sáu là điều mà Mẹ mong muốn các con hãy hướng về một Trái Tim. Một Trái Tim mà Mẹ luôn kết hiệp cùng Thiên Chúa, một Trái Tim mà Mẹ luôn hướng về những người con cái thất lạc khắp nơi trên toàn thế giới, những người con chưa biết Chúa, những người con chưa nhận ra Chúa, những người con vẫn còn khờ dại đã đi theo những cái gì thuộc về thế giới trần gian, những người con đã sai trái.

 

Đời sống họ đã được mời gọi, nhưng họ đã bỏ Thiên Chúa để đi theo những gì thuộc về thế tục. Những điều mà Mẹ hướng về những người con cái trên toàn thế giới với những ngày tháng ở bên Đức Chúa Cha để xin trì hoãn những giây phút để cho thế giới loài người được thống hối ăn năn. Những điều mà Mẹ mong muốn các con cũng phải ghi nhớ tất cả những gì mà Mẹ mong muốn các con làm cho Mẹ, cũng như làm những điều mà các con được nhận từ sự nhắc nhở mà Chúa Thánh Thần ban đến chung cho loài người.

 

Lạy Thứ Sáu là một bái lạy để các con có thể đón nhận được tất cả những điều mà Mẹ cần sự hợp tác của tất cả các con. Lạy Thứ Sáu là điều mà các con có thể để cho Mẹ can thiệp, với sự hợp tác là các con cần phải phủ phục và cúi đầu trước Bí Tích Thánh Thể. Điều này chứng minh trong một thế giới mà nó nghĩ rằng mọi việc sẽ thắng qua những việc của Thiên Chúa đến với loài người. Nhưng những điều chưa đến giây phút cuối cùng các con chưa biết được những gì sẽ đến và cho các con niềm hy vọng trước những giây phút này, những ai có con tim và tin tưởng vào những điều mà Mẹ mạc khải chung cho nhân loại.

 

Mẹ muốn con người phải thực hành điều này trước Bí Tích Thánh Thể và các con lan rộng khắp nơi. Những nơi chỗ các con thờ phượng Thiên Chúa các con hãy hàng loạt với tất cả những người con cái. Hãy cúi đầu bái lạy một cách tôn kính một Thiên Chúa của các con. Các con đã nhìn thấy được một đạo giáo mà các con tôn thờ là sự phong phú vô cùng bao la, qua những huyền nhiệm không thể diễn tả được. Những sự huyền nhiệm mà sách vở cho dù có kiến thức, học thức hay cao siêu cũng không thể nào giải thích được sự huyền nhiệm của Thiên Chúa.

 

Bởi vì Ngài là Đấng Quyền Năng, các con thờ lạy một Chúa nhưng Ba Ngôi, Ba Ngôi một Chúa. Đó là điều mà không đạo giáo nào có được, như các con đang thờ lạy Ngài. Tất cả những đạo giáo khác họ cũng hết lòng hết sức, tại sao một Thiên Chúa mà các con quên đi sự phủ phục trước nhan thánh Ngài?

 

Các con quên đi lòng tạ ơn mà các con cần mỗi người trong thế gian ngày hôm nay. Không còn những giây phút nào để có thể có những điều đi vào những văn minh, đi vào những cái hiện đại mà quên đi lòng sùng kính và tôn thờ một Đấng tạo thành nên trời đất muôn vật. Và Đấng tạo thành nên thân xác mỗi người các con, huống chi có những điều rất quan trọng nằm trong những khía cạnh mà các con sẽ được tỏ cho một thế giới biết ngày hôm nay.

 

Đó là Sáu Lạy mà Mẹ muốn tất cả thế giới ngày hôm nay phải phủ phục trước Bí Tích Thánh Thể, phủ phục trước Thánh Giá Chúa. Bất kể hoàn cảnh nào, nếu các con đã đến thờ phượng Chúa, qua những nơi chốn được thờ phượng thì các con hãy cúi đầu phủ phục trước Thiên Chúa. Xin Chúa can thiệp và ban cho các con trong những ngày cùng cực mà các con sẽ gặp. Những điều này sẽ được sự cho phép. Mẹ sẽ hợp tác với các con cho những việc này được loan truyền khắp nơi trên toàn thế giới.

 

Đây là một điều mới mẻ và cũng là một điều chỉ có thế kỷ này Mẹ muốn các con thực hành điều này đối với Thiên Chúa. Bởi vì chỉ có một mình Thiên Chúa các con mới thật sự cúi đầu thờ phượng Ngài bằng cách phủ phục. Đó là điều cần thiết nhất mà con người cần làm và phải làm trước Thiên Chúa. Xin Ngài cho các con biết bao điều trong những lúc mà ngoài Thiên Chúa ra, không ai cứu được cho nhân loại. Không ai có thể can thiệp nổi cho những cái nổi loạn, nổi dậy, bởi vì các con đã chọn nó.

 

Cho nên từ sự dữ biến ra điều lành thì các con phải cần năng lực của thiêng liêng và thiên quốc, cần năng lực của một Người thật sự ở gần các con, chấp nhận để giúp cho các con bước qua những cái lâm nguy khốn cùng của những ngày còn lại của thời kỳ cuối. Chỉ có một điều duy nhất là Mẹ muốn nhân loại hãy hiểu được ý nghĩa sâu xa của Sáu Lạy mà các con cần phủ phục trước Thiên Chúa. Xin Ngài giảm cơn thịnh nộ và xin sự can thiệp của ơn thiêng. Mẹ nhất định sẽ đến để can thiệp cho thế giới được bớt đi những đau khổ tang tóc và hỏa hoạn khi xảy ra.

 

-o0o-

 

[1] Thông điệp “Sáu Bái Lạy” ngày 19 tháng 8 năm 2014. Để đọc trọn thông điệp, xin lên mạng http://nrtte.org/.

[2] Sau khi người ta đi xưng tội, thì họ được tiếp nhận Bí Tích Thánh Thể. Trường hợp này thực sự cần thiết cho một người nào đang trong tình trạng tội trọng. Điều này cũng đúng đối với những người đang trong tình trạng được ân sủng. Có nghĩa là, họ nên đi xưng tội thường xuyên vì nhiều tội nhẹ sẽ dẫn đến một tội trọng nếu họ không chân thành ăn năn hối cải thường xuyên.

[3] Đây có thể đề cập đến những người không ở trong tình trạng được ân sủng khi Rước Lễ - một cách khách quan, có một tội trọng - hoặc có lẽ cũng đề cập đến những người không nhìn nhận hoặc công nhận Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể khi họ tiếp nhận Ngài. Thánh Phaolô dạy rằng: “Bất cứ ai, do đó, ăn Bánh hay uống Chén của Chúa một cách bất xứng sẽ mang tội xúc phạm đến Mình và Máu Chúa. Vậy mỗi người phải tự xét lấy mình, rồi mới ăn bánh và uống chén ấy; vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh và uống chén ấy, tức là tự ăn và uống sự xét đoán cho bản thân mình.”(1 Cor 11:27-29).

Ngôn sứ Lucia Phan là một người Mỹ nhập cư từ Việt Nam. Chị sống đời cầu nguyện. Hằng ngày chị tập trung vào việc chầu Chúa qua Bí tích Thánh Thể, tham dự Thánh lễ Hy sinh Cứu độ của Chúa Giêsu và thực hành Sáu Lạy.

Chị Lucia nhận được thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận được những hình ảnh về Thánh Thể, cả dưới dạng hình và phim, qua điện thoại thông minh. Chị nhận được thông điệp từ Thiên Chúa, Đức Mẹ, các Thiên Thần và các Thánh từ năm 2011.

 

Xin vào những trang nhà:

Những Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

nrtte.org

Những Mạc Khải Mới Qua Chúa Giêsu Thánh Thể

nrttej.org

Món Quà Sáu Lạy

kowtows.org

 

Xin chia sẻ thông điệp và tranh nhà này với những người mà bạn quen biết.

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharistic Jesus