The Miraculous Power of the Eucharist
The Miraculous Power of the Eucharist

The Gift of The Six Kowtows

 

A Present from Blessed Mother Mary to Humanity

432 pages

Sáu Lạy Kính Dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

100 pages

Kinh Nguyện Sáu Lạy kính dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

144 pages

The Six Kowtows Reverently Offered to the Eucharistic Jesus

 

192 pages

Ang Anim na Kowtows

Magalang na iniaalay

sa Eukaristikanong Hesus

176 pages

Las Seis Kowtows

Reverente-mente

Ofrecido a

Jesús Eucarístico

192 pages

Los Seis Kowtows Reverently

Oferecido

a Jesus

Eucharistico

208 pages

Coming soon

Sáu Lạy

Kính Dâng

Thiên

Chúa Cha

-Quyển 1-

240 trang

Sắp in

Messages for the World 

Pray

The Rosary of The Six Kowtows 

Heavenly Poems and Songs

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else...  

Read more

Chúng tôi thay người dân Vũ Hán dâng Sáu Lạy lên Thiên Chúa

Ngôn sứ Lucia Phan là một người Mỹ nhập cư từ Việt Nam. Chị sống đời cầu nguyện. Hằng ngày chị tập trung vào việc chầu Chúa qua Bí tích Thánh Thể, tham dự Thánh lễ Hy sinh Cứu độ của Chúa Giêsu và thực hành Sáu Lạy.

Chị Lucia nhận được thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận được những hình ảnh về Thánh Thể, cả dưới dạng hình và phim, qua điện thoại thông minh. Chị nhận được thông điệp từ Thiên Chúa, Đức Mẹ, các Thiên Thần và các Thánh từ năm 2011.

 

Xin vào những trang nhà:

Những Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

nrtte.org

Những Mạc Khải Mới Qua Chúa Giêsu Thánh Thể

nrttej.org

Món Quà Sáu Lạy

kowtows.org

 

Xin chia sẻ thông điệp và tranh nhà này với những người mà bạn quen biết.

 

Ngày 29 tháng 1 năm 2020

8:02 Tối

Thánh đường Thánh Đa Minh

 

Lạy Chúa, chúng con đang hướng về bàn thờ, Thập Tự Giá, nhà tạm – nơi mà thời gian trước đây Chúa đã dành cho chúng con quỳ trước hào quang Thánh Thể. Nhưng hôm nay không còn cơ hội để chúng con được chầu Chúa tại thánh đường này với hào quang. Ngày hôm nay, sau chuyến đi mười lăm ngày trở về, con cùng với anh chị em trở lại đây để xin dâng lời cảm tạ Chúa sau Thánh Lễ Misa, như mỗi một lần chúng con được dâng kính Sáu Lạy.

 

Trước hết, con xin cảm ơn Chúa với tất cả những gì Chúa dành cho anh chị em chúng con có mặt ngày hôm nay. Giờ đây chúng con xin cùng nhau hiệp nhất để dâng lời cảm tạ trước tiên và cũng xin dâng lên Chúa tất cả những khó khăn khắp nơi trên thế giới đang gặp phải. Đây cũng là một dịch bệnh vô cùng lớn lao và quan trọng cho những người Á Châu vào những ngày đầu Năm Mới, đặc biệt cho những người Trung Quốc; đây là một dịch bệnh đe dọa khắp nơi trên mọi miền đất nước.

 

Giờ đây, chúng con biết chạy vào ai, biết thưa với ai và biết trình với ai ngoài Thiên Chúa? Xin cho con cùng với tất cả anh chị em đại diện cho những người đang rớt vào tình trạng là nạn nhân của thời đại và đang nằm trong những quốc gia mà chính họ không mang bệnh, nhưng giờ này họ không còn có cơ hội để ra khỏi vùng đang bị dịch bệnh.

 

Chúng con xin thưa với Chúa trong tâm tình cảm ơn Chúa, để được nói lên lời tạ ơn qua tất cả những hồng phúc Chúa ban cho chúng con. Chúng con biết làm gì cho anh em của mình, chị em của mình trong lúc này, chỉ ngoài những giây phút hy sinh để cầu nguyện.

 

Tất cả mỗi một việc trong Thánh ý Chúa được thực hiện và con tin tưởng rằng điều đó Chúa an bài sắp đặt; xin cho con nếu còn có cơ hội thêm mạnh mẽ, thêm sức mạnh, thêm can đảm để tiếp tục còn những nơi chỗ mà Chúa dành cho chúng con đến để nhân chứng cho món quà Sáu Lạy. Và giờ đây, chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất để dâng kính Thiên Chúa với Lạy Thứ Nhất.

 

Lạy Thứ Nhất kính dâng lên Đức Chúa Cha

 

Lạy Đức Chúa Cha, con thờ lạy Cha, con cảm tạ Cha, con chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh Cha, Đấng chúng con thờ, Đấng chúng con tin với Lòng Thương Xót bao la vô bờ bến, luôn dành cho nhân loại và con người một chỗ nương tựa.

 

Lạy Cha, con người của chúng con đã đón nghe biết bao nhiêu lời của Cha dạy dỗ, biết bao nhiêu giáo lý Cha ban và hồng ân Cha đổ xuống; nhưng có biết bao nhiêu người cự tuyệt và từ chối Cha. Họ đi trong đường lối của sự bất chính, bất tuân và bất trị, khước quyền của Thiên Chúa để thi hành những điều ác độc nhất và cuối cùng đã gây nên những điều lớn lao cho đất nước của họ, cho bản thân họ và cho những sự việc đang xảy ra như ngày hôm nay. 

 

Nói đến điều này, chúng con không phải nghi ngờ hay đoán xét, nhưng nhìn theo chiều hướng của những thời gian đi qua trong giòng lịch sử, hôm nay chắc chắn rằng có rất nhiều điều từ nơi hận thù uất ức vì chính trị, những quốc gia họ đã chọn lựa một con đường theo ý nghĩ để có thể trả thù. Từ xưa đến nay họ không giữ, lỗi đạo công bằng mà họ chỉ biết làm những việc bất chấp thủ đoạn để đạt đến mục đích, dùng tiền để có thể mua đi lương tâm và lương tri.

 

Và còn những kẻ tham lam tham nhũng, họ bất chấp những người khác, là những người dân hoặc là nạn nhân, để đạt lấy tư lợi qua chức vụ của chính mình. Nhưng cuối cùng, sự gì không thật và sự gì trong sự điêu ngoa xảo trá sẽ đến trước ánh sáng bình minh, chân lý và công lý. Chúa là Đấng đem lại công lý cho con người, đem lại công bằng và chân lý sự thật. Đã đến lúc con người không tiếp tục dối gian lừa gạt và không thể tiếp tục khước quyền và xúc phạm đến Thiên Chúa với sự công bằng mà Thiên Chúa đã ban từ bao giờ.

 

Ngày hôm nay Bài Đọc I trong Thánh Lễ Misa nói về Vua Đavid, một người chăn chiên ở trên đồng cỏ đã trở thành vị lãnh đạo một quốc gia suốt 40 năm, là dân Israel mà Chúa giao cho ông ta. Một người được lựa chọn và một người biết kính sợ yêu mến Thiên Chúa, nhưng rồi cũng không qua được tội nhục dục. Từ đó đã gây đến một lịch sử mà không ai không biết; khi sai một tội thì nó sẽ đến những tội khác. Cho nên ngày hôm nay một quốc gia nếu không công chính thì nhất định sẽ đón nhận những gì mà họ đang chọn lựa.

 

Lạy Chúa, Chúa là một Đấng công bằng và yêu thương, và chủ quyền; tất cả đều trong vòng tay yêu thương của Ngài. Thiên Chúa là một Đấng cai trị bằng tình yêu, Ngài luôn luôn dùng tình yêu để cai trị con người; tình yêu đó sẽ giúp chúng con quay trở về và tình yêu đó sẽ giúp chúng con hiểu được công bằng, công lý, lẽ phải và sự thật. Tình yêu đó được trải dài qua muôn thế hệ. Nhờ tình yêu đó mà con người được sống còn và sống tồn cho đến ngày hôm nay, nhưng mọi sự có ngày Bắt Đầu và sẽ có ngày Kết Thúc. Như Alpha và Omega, sanh ra rồi cũng sẽ có ngày mất đi, để kết thúc và để một chương trình mới được sắp đặt theo Thánh ý của Cha an bài.

 

Lạy Cha, ngày hôm nay chúng con chỉ biết dựa vào những gì của con người khi con người biết lắng nghe và thi hành mệnh lệnh của Cha thì tất cả mọi sự trở nên tốt đẹp. Chúa không bao giờ tạo nên con người để giết hại con người, nhưng giữa con người và con người vì tranh giành, vì lợi ích, vì sự độc ác mà giữa người và người đang giết hại lẫn nhau, tranh đấu để cho những người vô tội phải mang lấy những cái ách đau thương vì những người quyền chức đã làm cho những người dân nằm trong tình trạng đau khổ và họ là những nạn nhân thời cuộc và chiến cuộc. 

 

Lạy Cha đầy Lòng Thương Xót, hôm nay còn gì có thể nói hơn nữa, vì chúng con cũng là những người nếu không ra khỏi chính sách và không ra khỏi một đất nước vô thần cộng sản thì chúng con cũng là những ngày kham khổ, đau khổ và đói khát, từ tinh thần lẫn thể xác. Vì tình trạng đó mà chúng con hiểu được những người đang mắc bệnh ngày hôm nay.

 

Lạy Cha, một tên gọi rất thường mà mọi nơi đều biết, một nơi phồn thịnh của một đất nước, dù là nghèo, nhưng họ cố gắng để cuộc sống cũng có thể có như bao nhiêu người khác trong đời sống lao động, hay trong đời sống thương mại. Vũ Hán là một nơi rất lớn của người Trung Quốc, những người bình dân cũng như những người buôn bán tụ tập nơi đó khá đông; một thành phố cũng có tiếng và cũng rất nhiều người biết đến.

 

Ngày hôm nay một đất nước với hơn 11 triệu người đang bị phong tỏa và bế tắc vì cơn dịch bệnh; đường phố dường như không còn người qua lại, nó đã trở thành một bãi tha ma. Nếu tình trạng tiếp tục ngày hôm nay số người chết lại tăng lên; đồng thời dịch bệnh đó càng ngày càng lây lan; họ còn ra lệnh nội bất xuất ngoại bất nhập.

 

Đây là một điều mà những người bệnh chắc chắn rằng có được chăm sóc và ăn uống đủ để có thể tỉnh nổi hay không và những người khỏe mạnh nằm trong tình trạng không còn cơ hội bước ra ngoài thì họ có tiếp tục còn hay không, hay là những người khỏe mạnh đó cũng rớt vào cơn dịch bệnh và họ cũng sẽ là những nạn nhân trong một thời điểm hiện tại?

 

Đây là lúc mà con người không thể làm được gì, bế tắc mọi việc nếu không có ánh sáng và con đường mà Thiên Chúa sẽ là một Đấng thấu suốt và nhìn thấy để cứu họ. Chúng con cũng là những người được nhìn, được biết, nhưng không làm gì được ngoài những lời van xin, ngoài những lời để được thưa và dâng lên Chúa – Đấng toàn năng, Đấng chúng con tin tưởng Ngài nghe, Ngài thấy và Ngài biết được điều gì đang xảy ra. Đây cũng là một điều đang nhắc nhở cho những người đang sống trong đời sống với sự bất tuân, một đời sống lựa chọn ác nhất và cuối cùng họ đã đón nhận hậu quả với sự ác.

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa của tình yêu, Ngài dành cho chúng con một giáo lý để bảo vệ chúng con, Ngài dành cho chúng con một đời sống thuộc về Ngài trong chân lý sự thật thì được hứa hẹn đời này lẫn đời sau. Chỉ có một chút chịu đựng và hy sinh trong cuộc sống thì trở nên công chính, còn thỏa mãn với tất cả những khát vọng với những điều tầm thường bình thường của con người, với những sự hứa hẹn trong những ngày tháng mà họ không biết tương lai là gì.

 

Họ nghĩ rằng họ sẽ làm được tất cả, nhưng cuối cùng sự trả lời của hôm nay – tất cả mọi ước mơ thật sự đã tan biến với một đất nước đang kinh hoàng sợ hãi với một dịch bệnh, là điều mà con người ngày hôm nay không ai không sợ. Dường như tánh mạng đang bị đe dọa với tình trạng dịch bệnh đang xảy ra ngày hôm nay, bởi vì dịch bệnh đó là qua không khí, qua hơi thở.

 

Đời sống tập trung của tập thể thế giới không ai có thể tách lẻ được, với tình trạng này thì làm sao có thể tiếp tục sống còn được những gì mà con người nhìn thấy với một cặp mắt tầm thường, để chúng ta có thể quý trọng khi chúng ta với những ngày lành mạnh, khỏe mạnh, với một đất nước phồn thịnh, và với tất cả những nơi chỗ được sự chúc phục, chúc lành?

 

Chúng ta chẳng bao giờ quý và chẳng bao giờ nghĩ đến, nhưng khi đến cơn dịch bệnh chúng ta thấy rằng không khí rất cần thiết. Không khí từ đâu mà đến? Và tất cả đời sống trong tập thể từ hơi thở và tất cả những việc chúng ta làm từ đâu? Chính Thiên Chúa ban cho để con người chúng ta có một sức miễn nhiễm để chống đỡ tất cả những vi khuẩn tầm thường. Nhưng cuối cùng khi có những vi khuẩn con người không thể chống được, chúng ta mới biết nghĩ đến; đây là lúc khi con người hoàn toàn bất lực với tất cả những gì xảy ra trước mắt.

 

Chúng ta biết rằng Thiên Chúa dành cho chúng ta hơi thở, dành cho chúng ta không khí, Thiên Chúa dành cho chúng ta tất cả mọi sự tốt đẹp. Nhưng có bao giờ chúng ta cám ơn Chúa chưa? Có bao giờ chúng ta nghĩ đến một Đấng Thiên Chúa để chúng ta tạ ơn và có bao giờ chúng ta dành một chút thời gian để biết về Ngài? Chắc chắn rằng có những người chưa biết, những người đã biết và những người từ chối.

 

Hôm nay xin có cơ hội để hướng về một Đấng mà ngoài ra không còn một người nào có thể đỡ nâng, và không còn một người nào để xin dâng trong niềm hy vọng của những người đang nằm trong tình trạng với những ngày cuối cùng của cuộc đời, với những ngày hấp hối trên giường bệnh, qua dịch bệnh Corona đang hoành hành, dịch bệnh xuất phát từ tỉnh Vũ Hán, đã bị phong tỏa và hôm nay càng ngày càng trầm trọng hơn.

 

Xin Chúa thương xót những trẻ em vô tội, xin Chúa thương xót những người vô tội, xin Chúa thương xót những nạn nhân. Giờ này chúng con không biết làm gì hơn ngoài kêu cầu danh Chúa, vì chúng con tin tưởng rằng Chúa luôn có cách và yêu thương con người vô bờ bến; chỉ cần họ biết giây phút này họ kêu ai trong giây phút lâm chung này?

Thân xác mệt mỏi rũ rượi không còn sức lực nhưng tâm hồn của họ sẽ không bao giờ bị cột nhốt nếu họ mở lời để xin với Chúa bằng con tim của mình, nếu họ nhận ra Chúa và tuyên xưng, chắc chắn Chúa sẽ có cách cứu vãn tình hình với sự căng thẳng ngày nay.

 

Tất cả những gì đến không phải là tự nhiên nhưng nhắc nhở cho những người ngông cuồng tự đại với chức quyền, những con người sống đã quen với tội ác và những con người khước quyền trong sự thật với lời răn dạy của Thiên Chúa. Con người đang xúc phạm đến Thiên Chúa, Chúa để họ nhận ra những gì mà Chúa cho họ thấy: khước quyền của Thiên Chúa là một điều xúc phạm đến Thiên Chúa, thì họ phải lãnh lấy hậu quả cho chính bản thân họ, cho đất nước họ với những việc họ gây ra. Con xin Chúa; đây là giây phút để họ mở đôi mắt để biết kính sợ, để biết rời khỏi tội ác và biết nhìn ra những gì mà Thiên Chúa đã dành cho họ lòng nhân từ của Ngài.

 

Con chỉ biết một điều duy nhất là anh chị em chúng con có bổn phận trách nhiệm để rao truyền những gì cần nhất trong những ngày cấp bách, đã được báo trước qua những ngày tháng, đó là món quà Sáu Lạy. Giờ đây có những người chưa biết và chúng con chưa có cơ hội đến đó; chúng con chỉ biết hôm nay cùng nhau trong sự hiệp nhất, vận động để làm sao chuyển tiếp, trực tiếp cũng như gián tiếp, đem món quà đó qua những trang mạng, qua YouTube, qua tất cả những gì có thể được, để họ được đón nhận.

 

Vì đây là một niềm hy vọng cuối cùng của những bệnh nhân, của những người mắc bệnh và của những người đang bị bế tắc ở một nơi mà không còn liên lạc được. Con dâng lên Chúa tất cả những sự khó khăn của những nạn nhân, của những người anh chị em vô tội đang bị rớt vào tình trạng của một đất nước; chính là họ đã nói những ngày tháng của địa ngục trần gian.

 

Nhưng nếu họ biết Chúa, thì ngay trong lúc đau khổ nhất là lúc mà họ nhận ra Thiên Chúa là ai và là lúc họ nằm trong niềm hy vọng là chỉ có Thiên Chúa duy nhất, độc nhất mà thôi. Chúng con dâng lên tất cả những điều đó xin Chúa thương soi sáng chỉ dẫn cho chúng con làm gì được cho anh chị em mình. Bởi vì có những người vô tội và những em bé quá tội, nếu nằm trong tình trạng đó nó cũng sẽ rớt vào cơn dịch bệnh.

 

Xin Chúa thương một cách đặc biệt nào đó cho những người chúng con cầu xin và cũng xin cho những kẻ đang sống trong tội lỗi mở mắt để nhìn thấy những gì mà họ đang gặp, để họ biết sám hối ăn năn mà trở về với Chúa qua Lòng Thương Xót bao dung mà Chúa dành cho nhân loại chung, dành cho những kẻ biết Ngài, trở về với Ngài và tin vào Ngài. Xin cho những kẻ bất chính bất tuân qua cơn thịnh nộ mà Chúa đã giáng xuống để cho họ được biết và tỉnh thức mà quay trở về kịp lúc và kịp thời gian. Xin đừng quá trễ và quá muộn. Amen.

 

Lạy Thứ Hai kính dâng lên Chúa Giêsu

 

Lạy Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế. Con cảm tạ ơn Chúa vì Chúa đã chết cho tội lỗi của chúng con.Mỗi một người chúng con và trên toàn thế giới này đều có một đời sống mà chúng con không bao giờ biết và trân quý những gì mình đang có do Chúa Giêsu mang đến. Ngay cả những tội lỗi mà chúng con vẫn còn sinh tồn thì đó cũng chính là Chúa đã nhẫn nại cho chúng con được còn ngày hôm nay.

 

Sự sống và niềm hy vọng nơi Chúa ban, xin cho chúng con tất cả mọi người hiệp nhất mà trở về với một lòng tin tuyệt đối, tin tưởng vào Đấng Cứu Thế để đời sống của họ được thi hành và học hỏi với giáo lý của Ngài, để giúp cho họ rời xa tội lỗi, rời xa bóng tối, rời xa những sự bất chính bất tuân, để họ cải thiện đời sống, một đời sống nương tựa nhau, yêu thương nhau, một đời sống với một niềm tin thuộc về Chúa.

 

Và ai tin Ngài sẽ không bao giờ hư mất và không bao giờ chết đi, tin vào Thiên Chúa để được sống đời đời. Như lời Đức Chúa Cha đã ban đến cho thế giới. Đồng thời chúng con được nghe Bài Phúc Âm Tin Mừng: Ngài đã yêu thương thế gian mà hy sinh Con Một của Ngài để thế gian được cứu và được tha, và điều đó đã được thực hiện qua Chúa Giêsu.

 

Lạy Đức Giêsu, Đấng Cứu Thế, con cảm tạ ơn Ngài qua muôn hồng ân được đổ xuống, vì cái chết của Ngài mang lại chiến thắng vinh quang để ngày hôm nay con người được sống trong niềm hy vọng. Dù tội lỗi đến đâu, dù sa đọa đến đâu nhưng Chúa vẫn là một Đấng đã thay thế và chết thay cho nhân loại. Nhờ cái chết của Chúa mà hôm nay mỗi một người tội nhân như chúng con đều có cơ hội đứng dậy, có cơ hội sám hối ăn năn và có cơ hội tuyên xưng.

 

Ngày hôm nay trong nghịch cảnh hiện tại chúng con đang run rẩy sợ hãi vì một dịch bệnh đe dọa cho tánh mạng trong đời sống khắp nơi trên toàn thế giới. Không phải con người có thể dễ dàng tránh được, vì trong không khí, tất cả mỗi một người chúng con không thể kìm chế được từng bước chân và sự tự do của mỗi một cá nhân đi đây đó khắp nơi. Dù chỉ là một sự len lõi nhỏ bé nhưng đã trở thành một dịch bệnh từ hơi thở, từ không khí thì chắc chắn không biết là ngày mai sẽ ra sao.

 

Ngày hôm nay từ thành phố Vũ Hán, cho đến đất nước Việt Nam, đến thành phố California, thành phố của Houston, Texas, và chắc chắn sẽ còn lan đến những thành phố khác nữa, vì là dịch bệnh thì nó sẽ lan tràn khắp nơi, con người không kiểm soát được.

 

Nhưng lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã chết cho tất cả tội lỗi, Chúa đã chết cho tất cả những dịch bệnh và Chúa đã chết cho cho những vấn đề trên thế gian với tội ác.  Nhưng ngày hôm nay con người đã đi vào với những điều độc ác nhất, tìm đủ mọi cách để triệt hạ lẫn nhau trong sự thù hận để gây nên một dịch bệnh như ngày hôm nay.

 

Chúa biết tất cả và Chúa thấy tất cả,nhưng Chúa vẫn còn nương tay và dành cho những người vô tội có cơ hội dừng lại, có cơ hội được ra khỏi những điều mà những người trong tội ác họ tìm đủ mọi cách để sát hại những người công chính. Nhưng Chúa là một Đấng Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người có cơ hội, tin vào Ngài, sống trong sự thật sẽ được cứu và sẽ được bảo vệ chở che.

 

 Chúng con hạnh phúc được sống trong một đất nước được bảo vệ, từ đời sống của người dân Mỹ, đời sống của sức khỏe, và của muôn mặt, muôn màu, một đời sống được tôn trọng với tư cách là một con người, là một công dân, chúng con hạnh phúc vì những gì chúng con đang có. Và xin thay thế cho mọi người khắp nơi trên thế giới, vì những người họ không biết giá trị của họ, họ không biết đời sống được nâng cao do nơi Thiên Chúa dành và cho họ, họ chỉ biết đời sống tầm thường, bình thường. Có những lúc chưa bao giờ cám ơn Chúa, chưa bao giờ tin tưởng vào Chúa và chưa bao giờ nhìn lại những gì mình có mà sống một đời sống xứng đáng và sốt sắng hơn.

 

Ngày hôm nay chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những yếu đuối lỗi lầm, xin Chúa tha thứ cho chúng con. Xin Chúa thương những người đang rớt trong tình trạng của dịch bệnh ngày nay, họ là những con người được Chúa cứu từ cái chết, giá Máu của Ngài gội rửa cho linh hồn của họ. Nhưng ngày hôm nay trong cơn hấp hối, họ không biết kêu ai và không biết tìm ai, họ không biết một nơi nào nương tựa ngoài Đức Giêsu Kitô – một Đấng duy nhất cho người chết sống lại, cho người bệnh tật được chữa lành và còn rất nhiều điều phi thường mà hôm nay Đức Giêsu đã làm trong thiêng liêng hiện hữu vẫn tiếp tục ban đến điều đó cho thế giới. Hôm nay con biết cậy vào ai, con biết nương tựa vào ai để thưa với họ hay nói với họ, ngoài Thiên Chúa?

 

Lạy Đức Giêsu Kitô, Chúa đã chết cho chúng con trên 2,000 năm, hôm nay Chúa vẫn tiếp tục chịu đựng vì những vết thương vẫn rỉ máu vì tội lỗi của loài người nhân loại chúng con, vì sự vô cảm của con người, giữa người và người, vì sự bất tuân bất trị, vì những điều gian ác mà con người từ chối Thiên Chúa. Nhưng hôm nay đã đến lúc con người đã đi vào sự nghiệt ngã, không còn một nơi nào để chống trả ngoài Thiên Chúa ra.

 

Xin Đức Giêsu Kitô nhìn đến chúng con và tha thứ cho những lỗi lầm thiếu sót. Xin cho con người ngày hôm nay mở mắt để biết ai là Đấng Cứu Độ, ai là Đấng Cứu Thế và ai là Đấng can thiệp cho họ trong lúc cấp bách và đau đớn với dịch bệnh này. Xin Chúa thương nhìn đến chúng con và xin cho chúng con nhìn thấy được tội lỗi của mình, trong tâm tình của sám hối ăn năn, trong tâm tình thưa và dâng, trong tâm tình biết và tin, vì ngoài Chúa ra không ai là Đấng có thể cho chúng con sự sống và niềm hy vọng.

 

Chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất để xin cho chị em của mình, anh em của mình. Xin thánh ý của Chúa được thực hiện trên những người nạn nhân, trên những người vô tội, trên những người không còn có cơ hội, vì họ đã bị phong bế 100%. Xin Chúa thương những người không bị bệnh, cũng đang bị mắc kẹt và cuối cùng cũng đang trong tình trạng rất căng thẳng, thiếu nước, thiếu thức ăn và còn bị phong bế thì chắc chắn không còn thuốc thang và sự bưng bít của chính quyền lại là một sự đau thương và cũng làm cho những người dân đau khổ.

 

Xin Chúa, là Đấng công bằng, đây là một cơ hội để Chúa tiêu diệt sự ác trên những người có quyền chức, nhưng sống trong bất chính, bất tuân và bất trị, khước quyền Thiên Chúa và đây cũng là một cơ hội cho người dân nhìn thấy được những gì mà họ đã đề cử để trở thành những người đã bao năm khống chế. Đâu là sự thật? Đâu là lẽ phải?

 

Hãy cầu nguyện với Thiên Chúa đi, sự công bằng sẽ đến với đất nước, với những ai tìm Ngài, và với món quà của Mẹ Maria mà hôm nay con người không thể từ chối được, vì đây là một điều sắp đặt trước cho toàn thế giới mà Mẹ Maria chuẩn bị cho những biến cố giữa người và người tạo nên, và giữa con người và con người đang nằm trong tình trạng hấp hối ngày nay.

 

Chúng con xin dâng lên Đức Giêsu Kitô, là Thiên Chúa; xin đón nhận lời chúng con cầu xin. Xin Ngài soi sáng để giúp cho những người những nơi họ đang nằm trong tình trạng của bế tắc được niềm hy vọng trong Chúa. Dẫu có ra đi họ cũng được hạnh phúc và bình an trong ánh sáng của Lòng Thương Xót. Xin Chúa thương xót và cứu những người còn sống theo phương cách của Ngài, để giúp cho những con người còn có cơ hội có ngày hy vọng và ngày được trở nên mạnh khỏe, qua sự chữa lành và sự can thiệp của Đức Giêsu Kitô, Chúa của chúng con. Amen

 

Lạy Thứ Ba kính dâng lên Chúa Thánh Thần

 

Lạy Thứ Ba, chúng con kính dâng lên Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài là tình yêu, là ánh sáng, là ân sủng. Thân xác thì mệt mỏi, người thì cảm thấy một điều gì không khỏe, càng ngày sức khỏe càng yếu nhưng khi nói đến Chúa Thánh Thần và bổn phận trách nhiệm của con là tường thuật và tự thay lời cho anh chị em, cũng như tất cả mọi người trong mọi vấn đề của thời đại nay, để thưa và dâng lên Thiên Chúa,.

 

Chúng con không thể từ chối và không thể không tin những gì trong sự thật mà Chúa đã dành cho con sức mạnh, dầu là những lúc đau yếu, dầu là những lúc mệt mỏi kiệt quệ. Nhưng Thần Khí của Chúa đã đổ tràn trên con để con mạnh mẽ nói từng chi tiết một, trình bày và thưa một cách rõ ràng, để dâng lên Chúa với một món quà mà Mẹ Maria đã dạy cho chúng con và điều đó đã được trồng trong chúng con thuở ban đầu, suốt sáu năm vừa qua. Những nguy khổ, những khó khăn và tất cả mọi biến cố và tất cả mọi vấn đề trên thế giới đều dâng kính với Sáu Lạy, với mỗi một ngôi vị mà chúng con trình bày, kính thưa và kính dâng.

 

Lạy Chúa Thánh Thần, chỉ có Ngài là Đấng sáng suốt. Ngài là sức mạnh, là tình yêu, là can đảm, để giúp chúng con nói lên tiếng nói của sự thật ngày hôm nay. Hởi những kẻ cứng lòng tin, hỡi những kẻ khước từ Thiên Chúa, hởi những kẻ đã dùng quyền lực của mình trên trần gian này mà từ chối tình yêu và từ chối tin vào Thiên Chúa, họ dùng quyền lực để cấm cản những người vô tội, những người nạn nhân không biết Chúa. Cho nên, họ lãnh nhận những điều của ngày hôm nay. Họ tin vào những gì của họ; họ tin vào tầm tay họ khống chế sự ác, họ có thể làm được tất cả. Nhưng cuối cùng "ác lai thì ác báo", chính họ đã tự chọn lấy sự ác thì sự ác sẽ trả lời với họ với những điều như hôm nay.

 

Lạy Chúa, là Thiên Chúa Toàn Năng, đây là câu chuyện có thật trên thế giới này. Thời điểm này con người khó tin, khó hiểu, nhưng hãy biết rằng sự công chính thì luôn luôn được bảo vệ, một đời sống yêu thương, hiệp nhất và hy sinh thì lúc nào cũng được một cách nào đó trong sự nhân đức cần có mà Thiên Chúa dành cho họ; những công đức đó Chúa cũng trả cho họ. Còn những điều bất tuân, bất trị và cố tình để gây hại và mang lại những vết thương cho những người vô tội thì chính họ phải trả giá không ít trong thời nay.

 

Thiên Chúa của chúng ta nhân từ, Ngài không bao giờ làm theo những cách như con người; Ngài thấy và Ngài đã răn dạy năm lần bảy lượt. Ngài đã dành cho cơ hội, nếu con người không nghe và cứ tiếp tục xúc phạm, thì chắc chắn rằng hậu quả đã trả lời như ngày hôm nay. Tất cả mọi việc mà con người cho mình sẽ là thắng cuộc, mình sẽ nắm tình hình, mình sẽ là một người bành trướng thế giới, làm chủ thế giới qua những đồng tiền và qua sự bất chánh. Nhưng cuối cùng những việc đã làm và đang sắp xếp như thế nào thì đã có câu trả lời trong lịch sử ngày nay. 

 

Ngày hôm nay tôi nói đến ai và tôi thưa điều gì với Thiên Chúa trong hoàn cảnh này? Tôi chỉ xin Chúa thương cho những kẻ vô tội đang nằm trong tình trạng với dịch bệnh của ngày hôm nay, xin Chúa Thánh Thần chữa lành cho họ, theo phương cách của Ngài. Vì chúng con chỉ biết trong thiêng liêng hiện hữu, qua lời cầu xin, Chúa Thánh Thần nhất định sẽ ban cho những người họ biết trong sự khôn ngoan để tìm cách cứu những người anh chị em, khi họ còn sống, là những con người biết cầu nguyện và biết chạy đến với Chúa trong lúc này thay cho những kẻ bất toại trên giường bệnh khi họ chỉ còn thân xác rũ rượi, chỉ còn một chút sức lực hoi hóp vào giờ sau cùng.

 

Con cũng xin Chúa thương xót cho họ được đón nhận món quà Sáu Lạy mà Mẹ Maria ban tặng, dầu họ là những người ngoại  giáo nhưng đời sống của họ Chúa biết rằng là những nạn nhân, Chúa cũng thương họ một cách đặc biệt.

 

Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài là Đấng khôn ngoan sáng suốt, xin Ngài ban cho những kẻ tỉnh táo trong thành phố Vũ Hán tại Trung Quốc, hay là những người đang mang dịch bệnh còn một tinh thần sáng suốt. Ngay cả gia đình của họ đang đau thương khóc lóc, thay vì đau thương khóc lóc hãy chạy đến với Chúa đi, hãy xin với Chúa đi, hãy tin với Chúa, một Đấng mà họ thường gọi là Ông Trời, chứ không phải vị vua trên trần thế, không phải là một vị lãnh đạo hôm nay. Không phải là những việc làm với tiền tài danh vọng, dù cả một đống tiền, dù có một gia tài kếch xù cũng không thể nào qua được cơn bệnh hay có thể giải thoát cho mình qua khỏi cơn bệnh.

 

Con người hãy nhớ rằng Thiên Chúa là Đấng quyết định cho tất cả sự sống của con người và Thiên Chúa an bài sắp đặt cho mọi vấn đề. Thiên Chúa dành cho con người đủ mọi phương tiện, nhưng con người bất tuân, bất chính và bất trị thì hãy đón lấy những sự thất bại của chính mình. Còn những gì thuộc về sự công chính Chúa sẽ cứu họ, Chúa sẽ can thiệp cho họ và Chúa sẽ dành cho họ một cách đặc biệt khi con người kêu cầu danh Chúa.

 

Hôm nay, chúng con xin với Chúa, như Chúa dạy là chúng con xin cho những kẻ có tội được mở đôi mắt thật lớn, sám hối ăn năn cho kịp lúc kịp thời. Và cũng xin Chúa cứu những người vô tội bởi vì họ rớt vào tình trạng là nạn nhân, xin Chúa dùng đủ mọi cách trong thượng trí của Ngài, xin Ngài cứu những người vô tội đang nằm trong tình trạng bế tắc và đang nằm trong tình trạng không còn có cơ hội để có thể liên lạc được với thế giới của bên ngoài.

 

Sự chết chóc rất nhiều so với sự giấu giếm của những người lãnh đạo, ngay những bác sĩ và y tá cũng hoàn toàn đang rớt vào cơn dịch bệnh trong thời điểm của ngày hôm nay. Xin Chúa hãy cứu bao nhiêu triệu người mà trong đó có rất nhiều người con tin là nạn nhân và là những người vô tội.

 

Con dâng lên Chúa tất cả. Mọi sự xin Chúa an bài sắp đặt, chúng con tin rằng những lời cầu xin của chúng con được vọng vang tới Ngai tòa của Thiên Chúa, và xin Ngài cứu giúp những người dịch bệnh tại thành phố Vũ Hán. Đặc biệt tất cả các đất nước cũng như nơi chúng con đang cư ngụ và những nơi mà chúng con không biết nơi nào đã có những chứng bệnh đó và khi nào có thể sẽ lây lan đến chúng con, nhưng nhờ sự bảo vệ của Chúa, sự che chở của Chúa để mọi sự trở nên bình an trong những ngày sắp tới. 

 

Chúng con thờ lạy Chúa, chúc tụng Chúa. Cơn dịch bệnh này như là đang đánh thức linh hồn của con người, cũng như đang nhắc nhở cho đời sống đức tin với sự trở lại của con người cần có để trở nên phục tùng và thờ lạy, tuyên xưng Chúa. Amen.

 

Lạy Thứ Tư kính dâng

Mình Máu Thánh Chúa Kitô

 

Lạy Thứ Tư, chúng con kính dâng lên Mình và Máu của Đức Giêsu Kitô. Làm sao chúng con được biết, làm sao chúng con có cơ hội sau khi thánh đường đóng cửa, mọi người đã trở về, nhưng anh chị em chúng con vẫn tiếp tục những ngày tháng âm thầm để cầu nguyện – người thì đi Đàng Thánh Giá, kẻ thì ở lại lạy Chúa, người thì nhận bài, kẻ thì ở lại bên cạnh Chúa Giêsu Thánh Thể, kẻ thì miệt mài trong đêm để viết những trang sách đưa lên những trang mạng cho mọi người nghe và biết để tìm và kẻ thì miệt mài dịch bài này sang bài khác và còn biết bao nhiêu anh chị em đóng góp, cùng nhau trong sự hiệp nhất mà đưa món quà đặc biệt này đến trong những ngày cấp bách nhất mà Mẹ đã dặn dò chúng con. 

Ngày hôm nay, lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, làm sao chúng con biết được điều này? Vì chúng con chiêm ngưỡng được sự vinh quang của Chúa Giêsu Thánh Thể, sự sống động bằng Lời mà Chúa đã dành cho chúng con trong suốt mười năm vừa qua, và cũng là những ngày luyện tập trong suốt sáu năm để được biết món quà Sáu Lạy này.

 

Chúng con đã đi khắp đó đây và chúng con đã có cơ hội thực hiện điều này và Chúa cũng chữa lành cho các linh hồn nơi chốn luyện hình, chữa lành cho những người khô khan nguội lạnh và chữa lành cho những người đi tìm công lý và công chính. Chúa đã dành một cách đặc biệt để nói về sự thiêng liêng cao cả phong phú Chúa Giêsu Thánh Thể đang làm và Chúa Giêsu Thánh Thể đang thực hiện.

 

Chúa Giêsu Thánh Thể đang chọn những con người bằng xương bằng thịt để đem tiếng nói của Ngài đến với thế giới, đem tất cả những gì đang làm với thân phận của con người, qua sự chỉ dạy của giáo lý, để giúp cho con người tăng thêm đức tin, củng cố đức tin, làm cho con người gần gũi Thiên Chúa và cũng giúp cho con người trong lúc cấp bách để cầu xin, để thiêng liêng cứu giúp cho đúng lúc và đúng thời điểm.

 

Đừng để quá trễ và quá muộn. Vì con người đang sống trong tình trạng của mê muội, trong khô khan nguội lạnh và trong lạc bước và sống trong mù quáng đã và đang. Ngày hôm nay những điều trong thực tế họ cho những điều đó là thật và đúng, nhưng cuối cùng thực tế đó đã có câu trả lời như hôm nay; chỉ cần một cơn dịch bệnh, chỉ cần một cơn gió thoảng thì tất cả tan biến và trở thành bình địa.

 

Cho nên, ngày hôm nay thành phố Vũ Hán là một bãi tha ma. Một thành phố phồn thịnh vào những ngày đầu năm mới, nhưng đã trở thành một thành phố mà con người không thể tưởng tượng được – dịch bệnh đã lan tràn khắp nơi, làm bế tắc tất cả mọi đường và đã trở thành khủng hoảng lớn cho toàn thế giới và dành cho những người Trung Quốc. Đó cũng là trung tâm thương mại, mà không phải chỉ ảnh hưởng cho Trung Quốc không mà còn cả khắp nơi trên toàn thế giới.

 

Đó là do những điều bất chính và những điều mà con người gây ra; đây không phải là một sự vu khống, đây không phải là một điều mà con người có thể tưởng tượng để nói lên. Nhưng bởi vì sự bất chính đó đã có câu trả lời với những điều họ đã làm trong bao nhiêu năm vừa qua; không phải là những người dân mà ngay cả những người cai trị, họ triệt để từ chối Chúa.

 

Họ đã cấm cản và xúc phạm đến Chúa. Họ đã dùng những câu nói, họ đã làm nhiều điều: họ đã đốt nhà thờ, đập phá thánh giá Chúa xuống. Họ làm tất cả, bởi vì họ từ chối Chúa thì ma quỷ sẽ làm chủ họ và chính vì ma quỷ làm chủ họ thì cuối cùng ngày hôm nay những gì họ đạt được sẽ thất bại và bại trận như là một chiến dịch của sự chết.

 

Nhưng Chúa là Thiên Chúa Toàn Năng, Chúa yêu thương những nạn nhân và Chúa dành cho con người ngày hôm nay cơ hội để được biết sự hiện diện của Ngài, sự bảo vệ của Ngài và là nơi gởi thác cuối cùng mà con người chạy đến với lời cầu nguyện qua Sáu Lạy để họ được biết Chúa Giêsu Thánh Thể, họ được biết những người anh em, những linh mục mà chính họ đã tự tay sát hại.

 

Họ đã dùng những điều ác độc để giết những người Kitô hữu, họ đã đốt cháy những cuốn Thánh Kinh, họ đã đốt cháy những cuốn Phúc Âm, họ đã chiếm lấy những nhà thờ và họ đã đập nát tất cả các nhà thờ, họ đã đập nát Thập Giá của Đức Giêsu Kitô. Trong khi Thập Giá của Đức Giêsu Kitô mang lại sự bình an, mang sự hòa bình, mang sự hòa giải và mang niềm tin hạnh phúc cho cuộc đời của chính họ.

 

Nhưng đất nước đó đã từ chối thì hôm nay đất nước đó và những người dân đang bị rớt vào tình trạng mà họ không còn niềm hy vọng, bởi vì nơi con người đó là sự cai trị và hoành hành với lòng kiêu ngạo, xúc phạm. Họ đã nghĩ rằng họ đã chiến thắng. Đúng, họ đã chiến thắng bao nhiêu ngày tháng với sự bất chính, nhưng cuối cùng phải trả lại sự công chính một giá không rẻ bằng tánh mạng con người mà ngay cả chính họ cũng đang rớt vào tình trạng đó, với bệnh mà do chính mình gây ra.

 

Cho nên, ngày hôm nay, lạy Chúa là Thiên Chúa của tình yêu. Ai dám nói câu nói đó, ai dám khẳng định điều đó và ai dám biết rõ ràng những gì đang xảy ra? Chỉ có một điều là con người đã từ chối Thiên Chúa, xúc phạm đến Thiên Chúa và cự tuyệt để không cho những người dân và họ đã trở thành nạn nhân không biết Chúa. Ngày hôm nay họ kêu ai, họ xin với ai và ai là người can thiệp và vãn hồi ngoài Thiên Chúa ra?

 

Đây là một đều dạy cho thế giới con người khi họ bất tuân, bất trị và bất chính; không có niềm tin họ sẽ bị lệch lạc. Và giờ này con người sẽ mở mắt, thần bụt nào có thể giúp cho họ trong lúc này, thần bụt nào có thể cứu họ trong lúc này, và thần bụt nào có quyền uy như Thiên Chúa?

 

Xin cho tất cả mọi người lắng nghe và qua những điều này để được biết Chúa Giêsu Thánh Thể là ai? Ngài là một Đấng từ ngàn xưa đã đến, Ngài vẫn hiện diện và vẫn hiện hữu để giúp chúng ta; trong những căng thẳng đau khổ Ngài ở cùng chúng ta, ở với chúng ta. Ngài có quyền tha thứ cho chúng ta. Ngài là nguồn hy vọng của mỗi người và của toàn thế giới.

 

Xin cho ai có đôi tai để nghe, đôi mắt để thấy, trái tim cảm nhận một sự bình thường tầm thường nhất, để tin nhận Thiên Chúa, trở về với Ngài và sống trong giáo lý mà Ngài đã dành cho chúng ta qua ơn cứu độ. Và của nuôi linh hồn đó chính là Chúa Giêsu Thánh Thể hôm nay, với sự hiện diện của Ngài hôm nay để có những lời trong sự thật mà mọi người đón nhận, lắng nghe.

 

Con thờ lạy Chúa, con chúc tụng Chúa, con tôn vinh Chúa. Xin cho con cùng với anh chị em thay thế những người đang mang dịch bệnh hôm nay, xin Chúa thương xót họ, xin Chúa đón nhận linh hồn của họ về nơi vĩnh cửu, được nương náu trong Lòng Thương Xót của Ngài. Và xin Chúa cứu những người đang trong tình trạng mà Chúa cho họ cơ hội được sống, Chúa cho họ cơ hội được chứng minh sự thật này, Chúa cho họ cơ hội được biết Chúa và tin vào Chúa. Amen.

 

Lạy Thứ Năm kính dâng

Năm Dấu Thánh Chúa Giêsu Kitô

 

Lạy Thứ Năm, chúng con hướng về Thập Tự Giá của Đức Giêsu Kitô, chúng con xin phủ mình và cúi đầu để dâng thay cho những người anh chị em và những người con chiên dân Chúa tại thành phố Wuhan, tiếng Việt Nam của chúng con là Vũ Hán. Chúa ơi, đã đến giờ cấp bách, chúng con nhìn thấy anh chị em của mình, dù họ là những người không biết, chưa biết; nhưng trong tình trạng này, giữa người và người, chúng con cũng cảm thấy rất đau lòng và điều này là một điều rất quan trọng cho đời sống thiêng liêng.

 

Ngày hôm nay chúng con được biết, chỉ có Chúa là Đấng thấu suốt và biết được tất cả những người con của Chúa đang rơi vào tình trạng nào. Họ là nạn nhân, là những người cố tình, hay là những người cự tuyệt nhưng nhìn lên Thập Tự Giá của Ngài, nhìn lên Năm Dấu Thánh của Ngài, Đấng chết thay cho nhân loại, Đấng hy sinh cho nhân loại, Đấng chịu chết và chịu đau đớn quằn quại qua những vết thương, để trở thành một giá Máu gội rửa cho linh hồn và tội lỗi của thế giới trần gian qua muôn thế hệ.

 

Những ai tìm sẽ được sống, những ai tìm sẽ được gặp, và những ai gõ sẽ được mở cho – đó là Lời của Thiên Chúa dành và ban. Hôm nay, với Lạy Thứ Năm chúng con hướng về Chúa, thay cho những người anh chị em trong một thành phố bị bế tắc tại Vũ Hán ngày hôm nay, với một dịch bệnh lan tràn khắp nơi như một sự đe dọa tánh mạng khắp nơi trên toàn thế giới, những người bệnh đã bị cách ly.

 

Tội thay cho những em nhỏ, tội thay cho những nạn nhân, tội thay cho những người không bị bệnh nhưng họ cũng đã bị cách ly; họ sẽ hoàn toàn rớt vào tình trạng tuyệt vọng. Những gì chúng con được biết hôm nay, với những tiếng khóc, với những tiếng la và những điều mà chúng con được nghe, một thành phố như là một địa ngục đang quằn quại hấp hối trong giờ sau cùng.

 

Chúa ơi, xin Chúa đón nhận và thương xót những người họ đang hướng về Chúa. Họ biết rằng đã đến lúc họ biết Ông Trời là ai, họ biết Đấng nào họ phải kêu xin và Đấng nào là Đấng thương yêu và cho họ cơ hội, và Đấng nào là Đấng để họ dựa vào trong niềm hy vọng của tinh thần. Đây là lúc mà con người phải nhận ra rất rõ, không riêng về thành phố Vũ Hán đang rớt vào tình trạng với dịch bệnh, mà cả toàn thế giới đang hướng về Thập Tự Giá mà Đức Giêsu Kitô, Ngài đã đến. Ngài là Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ, là Đấng Cứu Chúa trần gian đã đến với thế gian con người và sống với con người, và dạy cho con người đức tin mà con người cần biết và cần tìm để sống trong đường lối của Ngài.

 

Đã đến lúc! Bao năm tháng không biết Chúa, từ chối Chúa, nhưng ngày hôm nay đến lúc cấp bách. Hãy mở miệng để thưa, hãy mở miệng để xin và hãy mở miệng khiêm nhường để thưa với Thiên Chúa toàn năng, Đấng đã chổi dậy từ cái chết và phục sinh vinh quang khải hoàn thì hôm nay tất cả những người anh chị em tại thành phố Vũ Hán đừng thất vọng, bởi vì đây là điều mà Thiên Chúa dành cho anh chị em những ân sủng, dù là các anh chị em đang rớt vào tình trạng của dịch bệnh hôm nay.

 

Đây là một cơ hội để anh chị em đón nhận Thiên Chúa, anh chị em tuyên xưng Thiên Chúa, anh chị em kêu gào với Thiên Chúa, anh chị em biết rằng một Đấng Thiên Chúa, Ngài là Đấng dành cho anh chị em tình thương để dẫn anh chị em về nơi cõi phúc vĩnh cửu muôn đời và dành cho anh chị em những ngày sống còn trên trái đất và dành cho anh chị em qua những cơn dịch bệnh. Ngài sẽ ra tay cứu giúp, chỉ cần lòng tin thì anh chị em sẽ đón nhận sự phong phú.

 

Bây giờ, trong tình hình mà chúng tôi cũng là những người đồng loại như anh chị em, chúng tôi có cơ hội được sống nơi một đất nước phồn thịnh để chúng tôi cầu xin với Thiên Chúa. Chúng tôi chỉ biết rằng giây phút mà chúng tôi làm được cho anh chị em là chúng tôi khẩn khoản nài xin Chúa, vì chúng tôi biết rằng Ngài là Đấng ban cho anh chị em, Đấng có quyền can thiệp cho anh chị em, Đấng chữa lành cho chị em và Đấng cứu anh chị em khi anh chị em chưa biết Ngài.

 

Ngày hôm nay những gì mà chúng tôi đã làm suốt sáu năm vừa qua và những gì mà Mẹ Maria đã chuẩn bị món quà Sáu Lạy này cho toàn thế giới khi những việc cấp bách đến, những dịch bệnh cũng như biến cố sẽ đến và còn đến. Đây là giây phút mà anh chị em hãy mở lòng để đón nhận Thiên Chúa, mở lòng để cầu xin với Thiên Chúa và anh chị em hãy tin nhận vào Thiên Chúa, qua phương pháp mà Mẹ Maria dạy. Đó là món quà Sáu Lạy.

 

Anh chị em đã biết Ông Trời là ai, anh chị em đã biết Ông Trời chính là Thiên Chúa, anh chị em đã biết Đức Giêsu là Đấng đã chết trên Thập Tự Giá. Anh chị em biết rằng tình yêu mà Chúa Cha đã dành, đó chính là Chúa Thánh Thần. Thần Khí của Ngài sẽ dẫn dắt anh chị em hiểu biết về giáo lý, hiểu biết về Thiên Chúa và tin vào Thiên Chúa.

 

Anh chị em nếu được biết, anh chị em hiểu rõ rằng sự hiện diện của Thiên Chúa thánh thiêng qua Bí Tích Thánh Thể mà ngày hôm nay chúng tôi đón nhận một cách thiêng liêng trong thế kỷ này. Qua Lời của Ngài, Ngài đã dành cho anh chị em sự bảo vệ, chính Lời của Ngài đã giúp cho anh chị em trong đời sống đức tin. Ngài đã đến viếng thăm anh chị em một cách thiêng liêng. 

 

Hãy xin với Chúa. Đừng tuyệt vọng, bởi vì tất cả những gì không trong sự công chính, chắc chắn anh chị em sẽ biết trong đất nước anh chị em đang sống, những điều gì không thuộc về thiêng liêng thì cho dù sự ác nó sẽ khống chế, Thiên Chúa không bao giờ dùng sự ác để tiêu diệt con người, chỉ có con người dùng sự ác để tiêu diệt lẫn nhau. Con người bất chấp thủ đoạn đạt đến mục đích.

 

Anh chị em là những kẻ vô tội, anh chị em là những người đã bị cấm cản để không biết Thiên Chúa là ai. Nhưng ngày hôm nay anh chị em có quyền, không ai cản trở được niềm tin của anh chị em thuộc về Thiên Chúa, không ai có thể cản trở được lòng tin của anh chị em xin được đến với Thiên Chúa trong lúc cấp bách này. Dù là muộn màng, Ngài không bao giờ từ chối và không ai có thể cấm cản được tình yêu muôn thuở của Thiên Chúa dành cho anh chị em. 

 

Ngày hôm nay chúng tôi chỉ biết một điều duy nhất, chúng tôi đang đứng ngoài hàng rào, chúng tôi tìm cách để giúp đỡ anh chị em và không có cách gì bằng là chúng tôi kêu cầu Đấng có quyền, chúng tôi kêu cầu Đấng đã chết cho anh chị em và chết cho tôi và chúng tôi kêu cầu Đấng Toàn Năng thương xót đón nhận anh chị em. Dù anh chị em đi vào cõi chết nhưng linh hồn anh chị em được gửi thác nơi Chúa. 

 

Trong giây phút cuối cùng này anh chị em hãy sám hối. Hãy thưa với Chúa, hãy tin nhận Chúa, hãy trở về với Chúa và nhận biết Thiên Chúa là ai. Chắc chắn rằng nếu anh chị em kêu xin với Thiên Chúa bằng lòng tận tâm, bằng một trái tim mà anh chị em khẩn nguyện trong tâm hồn của mình, Chúa sẽ đón nhận lắng nghe. Đây là những điều mà chúng tôi xin được chia sẻ với anh chị em về Năm Dấu Thánh của Đức Giêsu Kitô.

Dấu Thánh Thứ Nhất là Thiên Chúa Cha với tình yêu và lòng thương xót mà trên thế giới mọi người trong nhân loại phải biết và nhận ra Ngài.

Dấu Thánh Thứ Hai là Đức Giêsu Kitô là Đấng Cứu độ. Ngài đã chết cho thế gian. Lịch sử đó vẫn còn và tồn tại cho đến muôn thuở, và những ai tin vào Ngài sẽ được sống đời đời.

 

Dấu Thánh Thứ Ba là Đức Chúa Thánh Thần là tình yêu của Thiên Chúa dẫn dắt anh chị em hiểu được tình yêu là gì và hiểu được Thiên Chúa là Đấng chủ quyền, Thiên Chúa là ai và Ngài từ đâu? Đó là Ngài từ muôn thuở. Từ lúc đầu tiên của thời Cựu Ước cho đến thời Tân Ước Ngài vẫn hiện diện với anh chị em cho đến ngày hôm nay.

 

Dấu Thánh Thứ Tư  là Chúa Giêsu Thánh Thể. Nhờ sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, anh chị em sẽ được biết Chúa Giêsu đang ở giữa chúng ta trong thánh thiêng và thiêng liêng qua Bí Tích Thánh Thể. Bí Tích Thánh Thể dành cho người Kitô hữu và dành cho những người chưa biết được biết, cho những người chưa tin sẽ được tin. Bởi vì sự hiện diện có thật đó thúc đẩy cho chúng tôi có điều này, có những lời thiết tha này một cách không phức tạp, quá gần gũi, và đơn sơ bình thường nhất. Anh chị em hãy cầu khẩn với Thiên Chúa; với lòng tin, với một trái tim chân thành để xin được biết Ngài, tin vào Ngài, anh chị em sẽ có câu trả lời nơi Thiên Chúa Toàn Năng dành cho anh chị em.   

 

Dấu Thánh Thứ Năm là Mẹ Maria. Một người phụ nữ tên là Maria, đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội và là Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa, Mẹ của loài người nhân loại và Mẹ của toàn thể nhân loại, trong số đó có anh chị em.

 

Mẹ của chúng ta sẽ không bỏ chúng ta. Vì anh chị em không biết Mẹ, hay không đón nhận Mẹ nhưng Mẹ đã hằng ngày thay chúng ta cầu nguyện, để anh chị em có cơ hội nhận biết món quà mà Thiên Chúa Ngôi Hai đã dành cho anh chị em, đã ban cho anh chị em và anh chị em có quyền đón nhận nó. 

 

Ngày hôm nay đã đến lúc! Chúa không trách anh chị em sớm hay muộn, Chúa chỉ mong anh chị em nhận ra Ngài. Chúa chỉ mong đợi anh chị em tuyên xưng Ngài, Chúa đã mong đợi để cứu giúp anh chị em, thương yêu anh chị em và nhận anh chị em vào Lòng Thương Xót của Ngài.

 

Cho nên, ngày hôm nay Mẹ dẫn chúng ta và giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa của Năm Dấu Thánh. Anh chị em hãy hướng về Năm Dấu Thánh, hướng về Thập Tự Giá thì anh chị em hiểu câu chuyện bên trong của Thập Tự Giá, hiểu được trái tim nhân từ của Lòng Thương Xót bao la của Thiên Chúa mà giây phút này anh chị em chỉ khẩn nguyện cầu xin, hướng về Thập Tự Giá, hướng về Đấng Cứu Độ, hướng về món quà mà hôm nay chính Thiên Chúa dành cho chúng tôi qua Mẹ Maria, để giúp chúng ta trong sự cấp bách, trong sự dịch bệnh, trong những lúc  khốn khó, trong những lúc tai biến, trong những lúc hoạn nạn và cũng trong những biến cố.

 

Đây là giây phút mà món quà này được truyền giao và chuyển tải đến anh chị em. Xin hãy tin và hãy thực hành, xin hãy dâng lên trong lúc cấp bách nhất. Xin cầu cứu Thiên Chúa, nhất định người sẽ không để anh chị em trở về tay không. Ngài sẽ không để anh chị em tuyệt vọng. Tuỳ thuộc nơi chúng ta, giờ này không phải chúng ta nhờ vào quyền chức của con người, chúng ta không nhờ vào chính phủ nữa mà chúng ta hãy nhờ vào lòng tin, để chúng ta gửi thác lên Thiên Chúa, chúng ta cầu xin với Thiên Chúa cứu chúng ta trong lúc cấp bách này.

 

Tất cả tính mạng như đang bị đe dọa bởi một cơn dịch bệnh khủng hoảng và ghê rợn do con người gây ra. Đã đến lúc chúng ta thấy sự ác độc của người cầm quyền, sự ác độc của những người lãnh đạo không biết Chúa và không sống trong công chính. Và cũng đã đến lúc anh chị em phải nhìn thấy, ở nơi đâu đất nước của những người lãnh đạo biết Chúa, nhận ra Chúa thì họ sẽ chiến thắng. Dù là tất cả những việc không thể, nhưng trong vòng tay yêu thương của Chúa Ngài sẽ bênh vực những kẻ công chính, còn những kẻ bất chính sẽ gặp những sự khốn khó và đau khổ.

Đã đến lúc anh chị em hãy cùng nhau hiệp nhất mà trở về với Thiên Chúa, van nài với Thiên Chúa và kêu cầu Lòng Thương Xót. Anh chị em cùng chúng tôi nội ứng ngoại hợp để thưa với Thiên Chúa và nài van Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Nhất định Ngài sẽ cứu anh chị em, để anh chị em có một đức tin mới, một đời sống mới qua sự giải thoát qua tình thương và Lòng Thương Xót mà Chúa đã dành cho anh chị em qua sự chiến thắng của Năm Dấu Thánh, qua Thập Tự Giá mà Đức Giêsu mang lại trong vinh quang khải hoàn dành cho thế giới của con người. Ai tin thì sẽ được, ai tìm sẽ thấy và ai gõ sẽ được mở cho. Amen.

 

Lạy Thứ Sáu kính dâng lên

Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria

và xin cho sự toàn thắng của Mẹ

Lạy Đức Chúa Cha, Đấng Toàn Năng, Đấng đầy Lòng Thương Xót. Thưa Cha, hôm nay không phải tự con có thể làm được điều này. Sức khỏe con rất yếu dần sau những ngày con trở về với đất nước mà Cha dành cho con đến để đem sách Sáu Lạy đến cho những hàng mục tử và hàng Giáo Hội cũng như giáo dân, đến để thấy được lòng tin của một đất nước tin vào Cha 80% với những sự kỳ diệu Cha đã thực hành trên đất nước này.

 

Và sau khi trở về thì con cũng đã nhìn thấy rất là nhiều điều xảy ra như một sự an bài sắp đặt vào đoạn cuối của lịch sử. Đây là những giây phút mệt nhọc nhất, yếu sức nhất nhưng con biết rằng sứ vụ của con được chọn lựa để tường thuật những điều Cha muốn. Đây cũng là điều cần thiết nhất và cấp bách nhất để cứu anh em con, vì họ là những nạn nhân của thời cuộc và chiến cuộc; qua bao thế hệ họ không có cách để có thể vùng dậy chọn lựa đời sống của tín ngưỡng và đức tin mà họ cần có.

 

Lạy Cha, những điều hôm nay mà chúng con đã được chuẩn bị suốt mười năm kể từ khi đón nhận điều Cha dành và ban một cách đặc biệt, với những lời sống động của Cha qua Bí Tích Thánh Thể. Và từ Bí Tích Thánh Thể, suốt sáu năm, Mẹ Maria dạy chúng con cách thức cầu nguyện và dạy chúng con như thế nào để tường thuật tất cả mọi điều trên thế giới cho tất cả mọi đất nước, mọi dân tộc và mọi người trên thế giới này quay bước trở về với Cha và cũng là một cơ hội để chúng con được nhận ra sự gần gũi của thiên đàng mà từ suốt gần chín, mười năm nay, Cha đã dành cho chúng con một cách đặc biệt, và điều hạnh phúc nhất là chúng con đã đi khắp đó đây.

 

Đó chính là món quà Sáu Lạy được thực hành bằng thực hành, bằng con tim, bằng tâm hồn và bằng lý trí lẫn cả thân xác. Chúng con với sự cung kính, kêu cầu và thưa với Cha, và trình bày với Cha mọi vấn đề; chính những điểm đó mà chúng con được đón nhận sự hướng dẫn và sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần một cách đặc biệt qua những lời được khuyên nhắc của những tháng ngày vừa qua. Đặc biệt dành cho nước Trung Quốc, cũng như đặc biệt dành cho nước Việt Nam, dành cho những kẻ vô thần và những kẻ độc quyền độc đoán đang cai trị với một cách bất công trên toàn thế giới; đồng thời với sự mời gọi những người sống trong bất chính xin được trở về

 

Chúng con, với những năm tháng dài, đã âm thầm đi khắp đó đây để thực hành điều này, là điều mà Cha cho chúng con được lớn lên trong niềm tin, can đảm mạnh mẽ để đem món quà này đến với thế giới. Là một sự phong phú nhẹ nhàng nhất để củng cố cho đời sống đức tin của  từng mỗi một cá nhân, từng mỗi một giáo dân và từng mỗi một con chiên dân Chúa và những con người tìm chân lý và sự thật, bất kể họ là ai.

 

Chúng con chỉ biết Thiên Chúa là Đấng thống trị, là Đấng có quyền, là Đấng yêu thương, là Đấng cai trị bằng tình yêu để dành cho con người sự sống và tồn tại cho đến ngày hôm nay. Dù con người bội bạc, xúc phạm, nhưng Chúa dành Lòng Thương Xót để ban cho họ một cách đặc biệt để cứu họ. Vì Chúa đã nói: “Ta không muốn những kẻ gian ác phải chết, Ta muốn nó sám hối để được sống.”

 

Ngày hôm nay, con người của chúng con thì quá thiển cận, qua bao thời đại quá ngoan cố, quá cứng lì và quá chai đá. Chúng con sống trong sự mù quáng với nhục dục, tham lam, với ích kỷ và tham vọng, và còn những điều độc ác nơi đời sống thực tế của con người.

 

Nhưng Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng, Ngài dành một cách đặc biệt để cứu con người và đưa con người vào chân lý sự thật mà Thiên Chúa đã an bài sắp đặt và qua cái chết của Đức Giêsu Kitô, chứng minh cho con người được cứu ra khỏi tội và ra khỏi bóng tối, để trở về với ánh sáng của chân lý, của giáo lý do giá Máu của Đức Giêsu đổi về. Bên cạnh Đức Giêsu là Mẹ Maria, đấng mà hôm nay chúng con được biết món quà này, đấng mà cả cuộc đời thực hành và cầu nguyện, để chúng con được cứu trong những ngày cấp bách nhất của đoạn cuối lịch sử. 

 

Lạy Cha, vì những điểm này mà Cha dành cho chúng con, qua Chúa Thánh Thần thúc đẩy, để chúng con dâng Lạy Thứ Sáu lên Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria, một đấng không một tì vết nào. Dù bao nhiêu ngày trên trần thế có bao nhiêu hoàn cảnh đau khổ con người gây nên cho Con của Mẹ, là Đức Giêsu và là Chúa của Mẹ. Mẹ vẫn lặng thinh suy niệm tất cả những điều của Chúa làm, để mang lại cho con người một dấu ấn sẽ không bao giờ phai mờ trong mỗi một hoàn cảnh, qua ơn tha thứ. Ngày hôm nay làm sao chúng con có thể được biết những gì chúng con cần có và đang còn trong những giây phút cấp bách nhất?

 

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ biết sự hiểu biết con người có giới hạn và con người cũng là nạn nhân nằm trong những quốc gia, họ không cơ hội để tin và biết vào Chúa, lại càng đau khổ cho những con người tìm được Chúa, những nơi họ thờ phượng đã bị bắt bớ; những đất nước mà họ đã xúc phạm, hạ thập giá Chúa xuống và đánh đập nát thập giá. Họ đã dùng những cách độc ác nhất để cấm đoán những người giáo dân và triệt để giết hại linh mục và bắt nhốt các linh mục.

 

Và còn những điều đã làm cho chính đất nước đó dường như mờ đi niềm tin và không ai dám; dù họ muốn cũng không dám. Họ cũng rất đau khổ vì bị cột nhốt ở những nơi trong một đất nước không có quyền tự do để tín ngưỡng. Mẹ Maria đã biết những người con của Mẹ trong sự khao khát đó, những người con của Mẹ đã bị bắt bớ vì sự công chính, những người con của Mẹ đã thèm khát, khao khát đời sống đức tin vì họ biết được Chúa nhưng họ bị cấm cản, cho nên họ đã bị mất dần đi cuộc sống mà thực tế chính quyền đã đàn áp.

 

Ngày hôm nay, với dấu chỉ hạ Mười Điều Răn xuống, với dấu chỉ đập tan thập giá, với dấu chỉ đánh tan tất cả các thánh đường. Các thánh đường là những nơi mà chính sự hy sinh của các linh mục tu sĩ, những người tận hiến để giúp cho người nghèo, để giúp cho những người cùi, để giúp cho những người đau khổ tá túc.

 

Ngày hôm nay các thánh đường bị đập nát, các thánh giá bị hạ xuống thì chính họ đã nhìn thấy, chính họ đã đập tan đi tất cả nơi nương tựa tinh thần của đời sống đức tin, nơi có chiều sâu, chiều cao và chiều rộng để họ được sống trong niềm hy vọng do Chúa ban. Vì họ đã làm những điều đó, cho nên ngày hôm nay những người dân của họ đang gặp và đón chịu lấy những sự đau khổ, Chúa xót thương cho những người dân nạn nhân đó.

 

Mẹ Maria là người đã thấu hiểu điều này từ bao giờ; đặc biệt trong những ngày gần đây nhất. Sáu năm vừa qua Mẹ đã chuẩn bị món quà này, vì Mẹ biết đời sống thiêng riêng ai cũng có quyền, nhưng trong lúc cấp bách nhất làm sao có thể gặp gỡ, làm sao có những lúc mà họ trong giây phút hấp hối để được thưa và được cứu. Nếu ai tin nhận Chúa thì sẽ được sống đời đời, nếu ai không tin nhận Chúa thì họ sẽ không có một nơi ánh sáng để nương tựa.

 

Cho nên, ngày hôm nay tất cả những gì đến không phải là một sự tình cờ, mà là một điều được báo trước cho nhân loại cách đây sáu năm về trước khi món quà Sáu Lạy được đến với thế giới, không phải chỉ là những lúc mà con người đi vào sự cấp bách. Hai biến cố mà con người cần củng cố đức tin trong thời đại của ngày hôm nay, dù họ chưa gặp những gì nguy hiểm hay gây hại, nhưng đức tin đã bị lạc lõng, đức tin đã bị suy đồi, đức tin đã bị con người xem đó là một điều tầm thường bình thường, đã đi vào một đời sống của khoa học kỹ thuật, đã đi vào một sự tinh vi khéo léo. Nhưng cuối cùng, sự tinh vi khéo léo không chữa và cứu họ trong lúc cấp bách nhất, không chữa và cứu họ trong lúc dịch bệnh hay khi có những biến cố xảy ra. 

 

Xin cho tất cả những đôi tai của chúng ta hãy nghe một cách hợp lý, và hãy chấp nhận những gì từ trong sự thật. Dù đây là những lời nói mà chính các người đã nghe nhưng đã xem thường; có mấy ai nghe, có mấy ai biết, dù đã để trên những trang mạng, trên YouTube, để kêu gọi tất cả mọi người chuẩn bị và đón nhận những gì đơn thuần nhất, để cầu nguyện và tập tành cho chính mình khi có những biến cố. Chúng ta dùng những điều chúng ta đang có để kêu cầu danh Chúa – Đấng chúng ta tin, Đấng có quyền cứu chúng ta và tha cho chúng ta và Đấng yêu thương chúng ta, dù là giờ hấp hối cuối cùng.

 

Hôm nay, tất cả mọi người hãy mở mắt để nhìn thấy điều gì mà Thiên Chúa dành cho chúng ta tình yêu và Lòng Thương Xót của Ngài. Chúng ta có Mẹ Maria, là một người Mẹ nhìn thấy con đi vào những trận chiến hấp hối cuối cùng mà Mẹ cũng không đành lòng. Mẹ đã chuẩn bị cho chúng ta suốt sáu năm vừa qua, Mẹ đã chuẩn bị cho chúng ta một tinh thần, với đức tin vốn rất đơn giản và bình thường. Chính Mẹ đã dành cho chúng ta mỗi một ngày để chúng ta tập tành, để cầu nguyện vững vàng với đức tin cứng rắn. 

 

Khi có những biến cố chúng ta đừng sợ, vì nếu chúng ta đi vào cái chết, chúng ta cũng được cứu rỗi linh hồn khi chúng ta kêu cầu danh Chúa. Nếu chúng ta nằm trong tình trạng với những ngày sợ hãi, chúng ta hãy cầu nguyện và kêu cầu để chúng ta vững chí, vững tâm, bình an, và nằm trong niềm hy vọng. Chúng ta có hai mặt khi chúng ta tin vào Chúa, chúng ta hạnh phúc và có rất nhiều điều được gởi thác, vì con người không thể giải thích được. Con người và con người lấy gì cho nhau? Khi chúng ta gặp những biến cố dù là tiền tài danh vọng, dù là chức vụ cũng không cứu chúng ta qua những dịch bệnh và những thiên tai.

 

Cho nên, ngày hôm nay là một sự khẳng định để giúp chúng ta trên bước đường để nhận ra những gì thiêng liêng mà Mẹ đã sắp đặt cho chúng ta. Một người Mẹ đã hiểu rõ những điều gì đang xảy ra và điều gì sẽ xảy ra cho thế giới và nhất là những đứa con của Mẹ nằm trong những đất nước bị ràng buộc, không có cơ hội biết Chúa, không có cơ hội nhận ra Chúa, nhưng Ngài vẫn xót thương những kẻ nằm trong tình trạng của nạn nhân. 

 

Cho nên, ngày hôm nay là lúc mà tất cả quý vị khắp nơi trên thế giới, đặc biệt cho những người đang nằm trong tình trạng dịch bệnh hôm nay và sẽ còn những điều đến với tất cả các quốc gia và các đất nước. Chúng ta có quyền để chọn lựa những gì mình có, nhưng chúng ta không có quyền chọn lựa linh hồn và mạng sống của chúng ta đi về đâu, khi dịch bệnh bên cạnh chúng ta, dịch bệnh của linh hồn, cũng như dịch bệnh cả thể xác.

 

Xin cho chúng ta hãy nhìn vào điểm này, đón nhận món quà bình thường nhất, nhưng lạ thường nhất, phi thường nhất, trong một sự thiêng liêng huyền nhiệm vốn có mà Mẹ Maria đã dạy cho con người để chúng ta tuyên xưng Chúa, để chúng ta trở về với Chúa và để chúng ta tin nhận Chúa. Dù là chúng ta chưa chính thức để được Phép Rửa như bao nhiêu điều và bao nhiêu thế kỷ đã có. Nhưng lúc cấp bách như thế này, con người kêu cầu ai; ai là người có thể giúp và ai là người có thể thấy ngoài Thiên Chúa ra. 

 

Cho nên, đã đến lúc Thiên Chúa dùng đủ mọi cách để cứu con người, và Mẹ Maria là một người Mẹ yêu thương chúng ta. Ngoài Thiên Chúa ra Mẹ là một người luôn luôn tìm cách dẫn chúng ta về với Chúa, dẫn chúng ta đến với Chúa và đưa chúng ta đến để xin được Chúa cứu chúng ta trong mỗi một hoàn cảnh, mỗi một vai trò, mỗi một tầng lớp, mỗi một quốc gia và trong mỗi một hoạn nạn, chúng ta cùng nhau trong sự hiệp nhất.

 

Chúa Thánh Thần muốn chúng ta dâng kính Mẹ với Lạy Thứ Sáu. Chúng ta đại diện cho anh chị em chúng ta đang nằm trong tình trạng với sự hấp hối ngày nay, chúng ta đại diện cho toàn thế giới, cho những người có chức vụ, chúng ta đại diện cho một món quà phong phú mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta qua Mẹ Maria, để dâng lên lòng tri ân biết ơn và cảm tạ với Lạy Thứ Sáu, để xin Mẹ thương giúp chúng ta. 

 

Vì đây là lúc mà chúng ta cần mở mắt thật lớn, mở tai để nghe, và mở trái tim để cảm nhận những gì trong sự sắp đặt. Không phải là một chuyện bình thường như chúng ta suy diễn và từ chối hay chúng ta coi thường, mà đã đến lúc chúng ta kêu cầu. Chỉ có điều thiêng liêng này như một dấu ấn được đóng trên linh hồn của chúng ta từ bao giờ, nhưng chúng ta không biết sử dụng nó và chúng ta không biết giá trị của chính nó.

 

Mẹ khơi dậy cho chúng ta lòng nhân từ yêu thương và lòng tha thứ của Thiên Chúa đã dành cho chúng ta qua Lòng Thương Xót, với một dấu ấn khi chúng ta kêu cầu danh Ngài, khi chúng ta tuyên xưng Ngài, khi chúng ta trở về với Ngài. Khi chúng ta biết rằng giây phút cuối cùng của cuộc đời chúng ta vẫn kêu xin và xin tha thứ, Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Ngài là Đấng nhân từ và yêu thương; đó chính là Thiên Chúa, mãi mãi muôn đời là một tác giả của tình yêu mà ngày hôm nay con người có cơ hội qua Mẹ Maria dạy cho chúng ta được đón nhận điều này.

 

Cho nên, ngày hôm nay xin tất cả những người anh chị em, dù đang nằm trong tình trạng với sự cấp bách của dịch bệnh, không còn hơi thở, anh chị em hãy ráng cho mình một cơ hội để kêu cầu danh Chúa đi. Một người không thể, nhưng nhiều người hợp nhất. Bởi vì ngày hôm nay tất cả những người đang chữa trị cho anh chị em là những bác sĩ, cũng là những con người như chúng ta, làm sao có thể biết những điều cao hơn nữa, làm sao có biết những việc thiêng liêng?

 

Nhưng Thiên Chúa, là Đấng ban, cho, và Thiên Chúa là Đấng chữa trị. Anh chị em hãy chấp nhận những gì, nhưng anh chị em hãy cầu xin với Ngài và anh chị em hãy hy vọng trong Ngài; Ngài nhất định nghe tiếng nói cầu xin của chúng ta trong sự cấp bách và khẩn thiết. Anh chị em hãy trình bày những gì trong đời sống anh chị em, dù là những ngày tội lỗi xấu xa. Hãy xin và sám hối trong những giây phút cấp bách nhất, Chúa sẽ có phương pháp để cứu anh chị em, giúp anh chị em, đời này hoặc đời sau. Đây là một phương cách hạnh phúc nhất mà Mẹ Maria ban tặng cho thế giới.

 

Xin cho những người có chức quyền, những người bình thường tầm thường, hay những người bệnh tật cũng hãy hy vọng và cầu xin Thiên Chúa. Ngài nhất định sẽ lắng nghe và can thiệp cho tất cả mỗi một trái tim, và mỗi một linh hồn hướng về Ngài qua sự chỉ dạy của Mẹ Maria, với món quà Sáu Lạy. Huống chi Mẹ Maria đã hứa với những ai thực hành điều này, dù thân xác không thể, nhưng linh hồn họ có thể, trái tim họ có thể và tâm hồn lý trí có thể, hướng về Thiên Chúa Toàn Năng cầu xin, Mẹ nhất định sẽ can thiệp cho mỗi một cá nhân đó. 

 

Chúng tôi chỉ là những người truyền đạt lại với những gì Mẹ dành, cho và dạy cho thế giới hôm nay. Cho dù quý đấng, quý vị hay cho dù những người đang rớt vào dịch bệnh hôm nay không làm được, chúng tôi sẽ làm thế. Nhưng quý vị, tự miệng của quý vị, tự lòng tin của quý vị, từ trái tim của quý vị thưa với Chúa, nhất định Mẹ Maria sẽ có cách giúp đỡ quý vị. Dù là quý vị chưa biết, vì quý vị đang nằm trong tình trạng là nạn nhân của thời cuộc, cho nên sự ưu ái đó đã dành cho quý vị.

 

Trong thời điểm ngày hôm nay còn có chúng tôi. Đây là những giây phút, cho dù là những giây phút cuối cùng của đời tôi, những giây phút sáu năm vừa qua mà tôi được biết, những giây phút và sức lực tôi cạn kiệt để còn nói lên những điều sự thật này để chứng minh cho tình yêu của Thiên Chúa, để chứng minh cho món quà mang lại cho quý vị như một chìa khóa cuối cùng cho cuộc đời của quý vị và chìa khóa cuối cùng cho lịch sử đức tin của con người.

 

Hãy kêu cầu danh Chúa, vì đã đến lúc Chúa dành ân huệ đổ tràn trên thế giới để cứu tất cả mọi người chúng ta, là những tội nhân và cứu tất cả những hối nhân, họ đang tìm cách để trở về và cũng đang cứu những nạn nhân trong tình trạng hấp hối của dịch bệnh và cũng đang dành cho những người chứng nhân, có cơ hội để làm chứng tình thương và Lòng Thương Xót vô bờ bến của Thiên Chúa, dành để cứu con người và ban cho con người sự sống, ban cho người niềm tin và ban cho con người niềm hy vọng. 

 

Tất cả chúng ta hãy cùng đồng lòng trong giây phút này, đừng để cho tâm hồn mình trách móc, đừng để cho tâm hồn tâm hồn mình nghĩ sai lệch, đừng nghĩ rằng quý vị dựa vào chính phủ, dựa vào những người là con người như chúng ta. Họ cũng đang bế tắc và chẳng còn gì; có nhiều lúc họ bán đứng ngay chúng ta nữa.

 

Cho nên, chỉ có Thiên Chúa là niềm tin tưởng của quý vị, Thiên Chúa là Đấng thương yêu quý vị, Thiên Chúa là Đấng thương yêu những người tội lỗi như chúng ta. Chúng tôi cũng giống như quý vị mà thôi, cũng nằm trong bóng tối của tội lỗi, nếu Ngài không thương xót thì hôm nay chúng tôi không trở thành những người nhân chứng, không trở thành thành những người hy sinh, không trở thành những người biết được những việc cấp bách nhất mà cầu xin với Thiên Chúa.

 

Chúng tôi xin Thiên Chúa mở lòng anh chị em, chúng tôi xin với Thiên Chúa vì không còn một cơ hội nào nữa ngoài cơ hội cầu khẩn và kêu xin Thiên Chúa. Tin vào Thiên Chúa để quý vị còn tiếp tục sống còn hay là một nơi mà chính quý vị sẽ đến vĩnh viễn muôn đời trong ánh sáng và tình thương của Đấng Cứu độ.

 

Đây là điều chúng tôi tuyên xưng, bởi vì anh chị em đã nhìn thấy thập giá bị hạ bệ. Một đất nước mà khước quyền Thiên Chúa, một đất nước mà từ chối Thiên Chúa, một đất nước mà từ chối Đấng Cứu Độ, thì ai là Đấng Cứu Độ cho họ? Quý vị cũng là những nạn nhân, bởi vì là nạn nhân đó mà Chúa thương yêu quý vị, Chúa dành cho quý vị một đặc sũng. Chúng ta có Mẹ Maria, đấng cầu xin cho chúng ta, đấng đưa chúng ta trở về với Lòng Thương Xót cuối cùng của đoạn cuối mà quý vị đang nằm trong tình trạng hấp hối vào những ngày còn lại.

 

Đây là những điều mà hôm nay tôi chỉ biết chúng tôi có thể làm được những gì cho anh chị em, đó là lời cầu nguyện, tìm đủ mọi cách để làm sao món quà này được đến với thành phố Vũ Hán, làm sao đến tay những người đang bị cách ly, làm sao đến với những người đang hấp hối trên giường bệnh, nhưng hơi thở họ còn thì lý trí vẫn còn quyết định.

 

Xin Chúa thương xót anh chị em con, xin Chúa thương xót những người tại thành phố Vũ Hán hôm nay; xin Chúa thương những người đang bị cách ly, trong hoàn cảnh họ đang nằm trong tình trạng của khủng hoảng sợ hãi. Xin Chúa ban ánh sáng và bình an của Chúa đến trên họ, và xin Chúa ban cho họ niềm hy vọng. Chúng con có thể làm được là lời cầu nguyện khẩn thiết trước Thánh Thể của Chúa, trước nhà tạm mà chúng con van xin, với những điều mà Mẹ Maria đã chỉ dạy, để xin sự giúp đỡ thiêng liêng nào đó, mà chỉ có Chúa là Đấng can thiệp và Đấng chữa lành.

 

Chúng con nhân danh Chúa là Thiên Chúa của tình yêu. Chúng con thờ lạy Chúa, chúc tụng Chúa, ngợi khen Chúa và tuyên xưng Chúa. Xin cho chúng con được tạ tội trước Thiên Chúa, xin cho tất cả mỗi một người ý thức khi đến với Chúa và trở về. Xin Chúa tha thứ cho anh chị em và xin cho chúng ta mỗi người sám hối, ăn năn, đền tội, để tuyên xưng và thưa với Thiên Chúa.

 

Ngài sẽ không trách tội, Ngài chỉ chờ đợi lời tuyên nhận của chúng ta, chúng ta sẽ có đường hướng mới trong đức tin và có một thế hệ mà chúng ta thuộc về Chúa. Trong tình trạng của hiện tại ngày nay, dịch bệnh lan tràn khắp đó đây, hãy cầu nguyện đi, hãy trở về với Thiên Chúa đi. Hãy van nài Thiên Chúa và hãy phủ phục Thiên Chúa, Ngài sẽ không bao giờ từ chối với những ai kêu cầu danh Ngài. 

 

Lạy Mẹ Maria, con cảm tạ ơn Mẹ. Chỉ có Mẹ là người dạy cho chúng con điều này, chỉ có Mẹ giúp chúng con trong những biến cố căng thẳng nhất, chỉ có Mẹ có thể thấu hiểu được lòng của chúng con và cho chúng con được biết chúng con yêu thương nhau nhưng làm gì cho nhau trong lúc này? Chỉ có chúng con hy sinh bằng những lời thiết tha cầu xin và tiếp tục kêu nài tình thương của Lòng Thương Xót cứu giúp anh em tại thành phố Vũ Hán, cứu giúp những người đang bị hoàn toàn cách ly, không còn có cơ hội. Họ sẽ đói khát, họ sẽ gánh chịu đủ mặt. Và nơi có dịch bệnh hoành hành, những người không bệnh cũng sẽ trở thành những người bệnh và cũng trở thành những người chết dần chết mòn trong tình trạng của ngày hôm nay.

 

Xin Chúa thương xót, để đổi đi tất cả những người đang cai trị, có một tấm lòng thương, có một tấm lòng công chính, có một tấm lòng phục tùng, có một tấm lòng biết kính sợ Thiên Chúa thì đất nước đó mới trở nên một đất nước phồn thịnh và thay đổi cho một đất nước Trung Quốc, một số người quá đông, được biết Chúa, nhận ra Chúa và trở về với Thiên Chúa qua Mẹ Maria.

 

Hôm nay, chúng con chỉ biết dâng điều này. Xin Mẹ thương đón nhận, chấp nhận, dạy dỗ chúng con tiếp tục làm những gì cho anh chị em mình, những gì làm cho đất nước mà chúng con cũng đang có những dịch bịnh đang và hoành hành, cho đức tin được trỗi dậy. Đây là đời sống mà Mẹ luôn muốn chúng con trong sự hiệp nhất, một đời sống giữa người và người biết yêu mến Thiên Chúa và biết yêu thương anh em của chính mình. Đây là cơ hội với những gì chúng con có thể làm, những gì chúng con có thể dâng và thưa với Thiên Chúa, Đấng quyền năng làm tất cả với những người tin, và với những người kêu cầu danh Chúa, dầu là những giây phút cuối cùng của cuộc đời chính họ.

 

Lạy Chúa, con cám ơn Chúa đã cho chúng con một người Mẹ tuyệt vời, để biết được điều này trong những giây phút cấp bách. Chúa không đòi hỏi chúng con cả một cuộc đời, Chúa đòi hỏi giây phút cuối cùng khi con người tin nhận Ngài và kêu cầu danh Ngài. Chắc chắn đây là điều mà chỉ có Thiên Chúa của chúng ta duy nhất ban cho chúng ta, xin cho chúng ta xóa đi những điều mà chúng ta đã tin trong quá khứ: thần bụt. Hôm nay thần bụt có thể làm gì cho chúng ta? Thần bụt họ cũng là những người được Chúa tạo nên và đi sai con đường để chúng ta đi sai với những yếu đuối của đức tin.  

 

Cho nên, ngày hôm nay hãy trở về với một Đấng Thiên Chúa duy nhất, một Đấng Thiên Chúa toàn năng, một Đấng Thiên Chúa chúng ta thờ lạy, chúc tụng, ngợi khen, tôn vinh, một Đấng Thiên Chúa chúng ta phủ phục và tuyên xưng và một Đấng Thiên Chúa ban và cứu giúp chúng ta trong sự cấp bách này. Hãy mở mắt mà xem, hãy mở tai mà nghe, hãy mở trái tim khi chúng ta kêu cầu danh Chúa và tin vào Chúa; nhất định chúng ta sẽ sống trong niềm hy vọng mà chỉ có Thiên Chúa duy nhất, độc nhất ban và cho.

 

Lạy Mẹ Maria, con cảm tạ ơn Mẹ vì những điểm này mà chúng con gặp được các thánh và các thiên thần. Nhờ lời cầu bầu của Thánh Cả Giuse, một đấng mà Đức Chúa Cha đã chọn làm dưỡng phụ của Đức Giêsu Kitô khi còn trần thế. Xin cho tất cả những người trong thế giới này được chọn cha như một vị cha nuôi, xin vị cha nuôi hãy nhìn đến thành phố Vũ Hán hôm nay, xin cha nhìn đến tất cả các gia đình của những người thân đang bị bệnh tật, những người vợ, những người con đang khóc lóc đứng bên giường bệnh và họ cũng đã bị lây bệnh bởi những người trong gia đình.

 

Xin Thánh Cả Giuse, là đấng trưởng gia trong gia đình, xin cha xót thương những hoàn cảnh hiện tại hôm nay. Vì họ không nhận ra Chúa, và không biết Chúa; họ nằm trong một đất nước mà họ hoàn toàn không có cơ hội để tin vào Chúa và biết được những sự vĩ đại, cao trọng. Xin cha thương xót và cầu bầu cùng Thiên Chúa để giúp cho những gia đình đó qua cơn bệnh này, để họ được cứu và họ được nhận ra lời cầu bầu của cha là Thánh Cả Giuse, đấng công chính, đấng liêm chính và đấng có trách nhiệm và đấng sống thi hành mệnh lệnh của Thiên Chúa, để trở nên một người có trách nhiệm bảo vệ gia đình của chính mình. Xin cha cho thế giới được nhận ra được sự can thiệp của cha qua lời cầu mà chính Thiên Chúa Toàn Năng đã ban cho những người cầu xin với cha. 

 

Đã đến lúc chúng con cũng xin cùng Triều thần thánh thiên quốc và đặc biệt Ba Tổng Lãnh Thiên Thần, cùng với tất cả các Tổng Lãnh thiên thần ở trên thiên đàng, xin hãy cứu giúp tất cả những người tại thành phố Vũ Hán, xin hãy cứu giúp những người đang mang những cơn dịch bệnh. Xin hãy cứu giúp linh hồn của họ thoát qua những lưới bẫy của những kẻ dữ đang dàn trận để bẫy rập những người vô tội, bẫy rập những nạn nhân, bẫy rập những người không có cơ hội.

 

Xin tất cả các Tổng Lãnh Thiên Thần, đây là cơ hội chúng con cầu xin sự giúp đỡ của thiên đàng, chúng con cầu xin các thiên thần, các thánh trong thiêng liêng hiện hữu, xin giúp đỡ và đánh tan đi những bẫy rập của những con người độc ác đang cai trị, để đưa những người dân đi vào sự bế tắc như ngày hôm nay, và còn biết bao nhiêu người nhìn được sự thật qua sự gian ác, và sự gian ác đó đến từ thần dữ.

 

Các Tổng lãnh Thiên thần đã biết được những gì của thần dữ gây nên, biết được cán cân của công bằng mà không ai có thể thắng được các ngài. Xin các ngài hãy cứu chúng con trong lúc này, hãy che chở bảo vệ chúng con trong lúc này. Xin các ngài hãy giúp cho Giáo Hội của chúng con ngày hôm nay, bắt tay với những việc hôm nay là cầu nguyện với Thiên Chúa, hãy tuyên xưng và hãy làm những gì có thể làm.

 

Vì chỉ có Thiên Chúa là Đấng tách rời tất cả những sự gian ác ra ngoài, để sự công chính được tồn tại. Xin cho những người đang trong tội lỗi được quay bước trở về, những người chưa biết được biết, những người chưa tin được tin và những người sẽ được bảo vệ và che chở bởi các Tổng Lãnh thiên thần, cùng với Triều thần thánh thiên quốc và các Thiên Thần Bản Mệnh. Xin các ngài hãy cầu nguyện cho chúng con qua những cơn gian nan này, để tất cả mỗi một người chúng con tập sống trong sự công chính, tập sống trong yêu thương hòa thuận, tập sống trong sự liên kết bác ái, tập sống với một đời sống công chính cần có qua từng mỗi một cá nhân với giáo lý. Quả thật, không quá phức tạp, nhưng đơn giản tùy theo lòng tin để được sự cứu giúp và sự can thiệp của thiên đàng.

 

Hôm nay, con cùng với tất cả anh chị em, xin dâng lên Chúa, dù là những giây phút cuối cùng của con và hơi thở với sự mệt nhọc, nhưng con hết sức hết lòng xin thưa với Thiên Chúa bằng linh hồn, bằng thể xác, bằng lý trí, để xin được sự giúp đỡ của thiên đàng.

 

Xin các Thánh giúp chúng con được mạnh mẽ can đảm tiến bước để nhân chứng cho những điều mà Thiên Chúa đã ban trong đức tin, để đem lại một ánh sáng thật sự cho đời sống đức tin trong niềm hy vọng, để tất cả mọi người trên thế giới cần biết được biết và cần có trong cuộc sống, loại bỏ sự bất chính và loại bỏ tất cả những tội lỗi đang bao quanh chúng con, để chúng con trở nên những con người xứng đáng và trong sáng trước tình thương và Lòng Thương Xót với những ngày hấp hối của trần thế vào đoạn cuối của lịch sử hôm nay.

 

Giờ đây, chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất dâng lên tất cả những điều. Chúng con xin được dâng lên Chúa những người anh chị em trong cơn hấp hối, ngay cả chúng con đang bị đe dọa tánh mạng ngày hôm nay với những dịch bệnh. Chưa chắc mình sẽ là người trọn vẹn nơi một đất nước của cường quốc, cơn dịch bệnh đã đi khắp đó đây và cơn dịch bệnh đó là một sự nguy hiểm để nhắc nhở cho đời sống thực tại và đời sống đức tin một cách rất rõ ràng hơn nữa. 

 

Xin cho tất cả mọi người cùng nhau trong sự hiệp nhất đó, để thờ lạy và quay trở về với Chúa. Đừng chê bai và đừng xem thường sự bình thường tầm thường, qua cái lạy mỗi ngày, qua sự phủ phục mỗi ngày, vì con người không còn gì xứng đáng, chỉ ngoài linh hồn, lý trí và con tim.

 

Đừng theo thể lệ của con người nữa; trong sự cấp bách hãy phủ phục Thiên Chúa đi, hãy tuyên xưng Thiên Chúa đi. Hãy phủ phục với một tấm lòng sám hối ăn năn và hãy cúi đầu, cúi mình để được xin Chúa tha thứ, thánh hóa và biến đổi, để cuộc sống của chúng ta trở lại những ngày hòa bình hạnh phúc mà Thiên Chúa dành cho những kẻ trưởng thành và hiểu được điều này trong sự trở về.

 

Chúng con nhân danh Chúa, là Thiên Chúa của tình yêu. Cảm tạ ơn Mẹ Maria đã cho chúng con cơ hội này, để nói bằng tiếng nói và tường thuật những gì qua sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và khẳng định một cách mạnh mẽ, để đời sống đức tin được trỗi dậy; không quá khó, cũng không quá phức tạp, nhưng con người hãy tin nhận và kêu cầu danh Chúa lúc cấp bách nhất, chúng ta sẽ thấy được những gì Chúa ban.

 

Từ đó, chúng ta sẽ thêm hiểu biết, thêm khôn ngoan. Khi chúng ta lành mạnh trở lại, khi chúng ta phục hồi lại, chúng ta biết Thiên Chúa là ai và chúng ta cần phải làm gì điều gì trong sự công chính cần có mà Chúa đang kêu gọi và dành cho chúng ta trong ân sủng của Lòng Thương Xót.

 

Giờ đây, con cùng với tất cả những người anh chị em cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa đã cho chúng con qua món quà Sáu Lạy  trong sự cấp bách này.

 

Dù là tiếng nói cuối cùng, nhưng chúng con vẫn xin tiếng nói được đem đến toàn thể thế giới, để mọi người được tỉnh thức đứng dậy. Tin vào Chúa để được cứu sống, tin vào Chúa để được sống với một đời sống của niềm hy vọng trong thiêng liêng và linh hồn của chúng ta có chỗ gởi thác. Vì chính Ngài là Đấng tạo nên chúng ta, chết cho chúng ta, hy sinh cho chúng ta và yêu thương chúng ta và Lòng Thương Xót đó vẫn tồn tại dành cho mỗi một tội nhân ngày hôm nay.

 

Chúng ta đều có cơ hội, hãy quay trở về và nắm lấy những gì mình đang có qua sự chỉ dạy của Mẹ Maria và sự gần gũi của Chúa Thánh Thần ban cho. Xin cho tất cả mọi người trở nên khiêm nhường, trở nên một lòng tin vào Thiên Chúa trong lúc cấp bách nhất và trở nên nhỏ bé để được cứu, được sống và tồn tại trong tình thương của Lòng Thương Xót.

 

Lucia cùng với tất cả những người anh chị em, xin được kết thúc lúc 9 giờ 23 phút, ngày Thứ Tư, tháng 1, ngày 29, năm 2020, mà Chúa đã dành cho con những giây phút được tường thuật và dâng lên Chúa, cầu xin cho những người anh chị em đang mắc những chứng bệnh, đó là đang bị dịch bệnh tại thành phố Vũ Hán, đang bị cách ly, cũng như dành riêng cho tất cả những quốc gia, những đất nước và những tiểu bang mà chúng con đang cư ngụ, sau những việc mà con được hoàn thành để xin Chúa thương đón nhận, chấp nhận những lời van xin tha thiết của những người anh chị em mà con xin đại diện họ nơi lúc họ bị cách ly, lúc họ đang nằm trong một tình trạng hấp hối cuối cùng của cuộc đời họ, nơi mà họ không còn niềm hy vọng.

 

Xin Chúa xót thương qua những lời của chúng con cầu xin, để món quà Sáu Lạy này được đến tay của họ, đến tai của họ, những lúc mà họ đang cần, để họ biết Chúa là ai, là Đấng yêu thương đi tìm và Đấng yêu thương cứu giúp họ. Và Mẹ Maria, là một người trung gian dẫn chúng con đến với Thiên Chúa của tình yêu và Lòng Thương Xót, để được đón nhận trọn vẹn ơn cứu độ, mà ngày hôm nay dù muộn màng, nhưng vẫn tìm được Thiên Chúa của chúng ta, Đấng duy nhất chúng ta tôn thờ, Đấng duy nhất chúng ta tôn vinh, cảm tạ, Đấng duy nhất có quyền năng, Đấng duy nhất yêu thương và đầy Lòng Thương Xót. 

 

Lạy Chúa, con cám ơn Chúa đã cho con cơ hội để hoàn tất được Sáu Lạy vào buổi tối hôm nay; đặc biệt con hướng về anh chị em và những người đồng loại của chúng con tại thành phố Vũ Hán, và những người đang mắc những chứng bệnh lây lan khắp nơi trên tất cả mọi miền đất nước và cũng để cho thân nhân của họ đang hướng về những người đang mắc bệnh này, đang nằm trong tình trạng của bế tắc và mất hy vọng. Đây là một cơ hội để con người được nhận ra Thiên Chúa là ai với sự cấp bách nhất, để chúng con kêu cầu ai là người có quyền ban và can thiệp cho chúng con trong thế giới này.

 

Cho dù đây là những giây phút mệt nhoài và con không còn sức lực nữa nhưng con vẫn tiếp tục xin Chúa, vì sự hy sinh bé nhỏ của bản thân của chúng con, của những người anh chị em trong nhóm được ở cùng với chúng con hôm nay, nhưng giúp cho đời sống của đức tin của bao nhiêu người trên thế giới trong lúc nguy ngập nhất được trở về với Chúa, được biết Chúa, được tin nhận Chúa và được nhận ra sự can thiệp của Lòng Thương Xót vô bờ bến mà Chúa đã dành chung cho nhân loại và cho từng mỗi một cá nhân.

 

Đây cũng là một cơ hội cho tất cả những người có bổn phận trách nhiệm, của tất cả những người có chức vụ, đây là một cơ hội để chúng ta nhìn đến thân phận của mỗi một người chúng ta đối với Thiên Chúa. Người công chính hãy tiếp tục làm những việc công chính, làm sáng danh Thiên Chúa qua đời sống sứ vụ mà Chúa ban cho chúng ta, nhưng chúng ta cũng phải cần liên kết, thiện chí để tìm ra sự thật trong sự kết hợp hiệp nhất, để loan truyền lời Chúa với một sự cấp bách để cứu toàn thể những người anh chị em đồng loại của chúng ta đang cần.

 

Họ chưa có cơ hội biết Chúa và chưa nhận ra Chúa, trong lúc hấp hối này họ tìm đến ai ngoài sự thực hành của chúng ta, ngoài lời kêu cầu của chúng ta với những điều chúng ta giúp cho họ, chỉ cho họ được biết Chúa, nhận ra Chúa và tìm về với Chúa để họ được cứu trong lúc cấp bách này. 

 

Xin cho tất cả mỗi một người hãy nhìn trong sự thực tế nhất; đừng dựa vào những luật lệ vốn có mà chúng ta đã quên đi những gì cần nhất bên chúng ta, chúng ta quên đi sự phong phú của Thiên Chúa dành cho chúng ta trong lúc cấp bách, qua sự hy sinh với lòng tin, để chúng ta sống bác ái bằng việc làm, để cứu giúp và để cho những người anh chị em được biết Chúa trong những giây phút cấp bách cuối cùng, trong những giây phút biến loạn, biến cố mà chúng ta cần có.

 

Con dâng lên Chúa tất cả những gì Chúa dành cho chúng con làm; còn những việc khác xin Chúa chúc phúc, chúc lành cho những ai đón nhận, lắng nghe, thực hành và kêu cầu danh Chúa trong lúc biến cố và trong lúc cấp bách này. 

 

Giờ đây, con cùng với những người anh chị em xin được kết thúc món quà Sáu Lạy Mẹ Maria ban tặng cho thế giới khi có những biến cố - một phương pháp đặc biệt nhất và cũng là một phương pháp cấp bách nhất, để tiếng vọng vang với lời cầu xin thiết tha trong sự sám hối và sự đầu phục của linh hồn lẫn thể xác được Chúa thương đón nhận và can thiệp.

 

Xin cho tất cả mọi người được trong Thánh ý của Chúa, vững vàng trong niềm tin và hy vọng, để chúng ta được cứu trong lúc tuyệt vọng nhất và trong cái chết chúng ta tìm được sự sống do chính Thiên Chúa duy nhất, độc nhất– Đấng quyền năng, Đấng đầy Lòng Thương Xót, Đấng Chủ Quyền và Đấng là Cha của nhân loại – ban cho. Ngài chờ đợi lòng sám hối, Ngài chờ đợi sự trưởng thành và Ngài chờ đợi sự tỉnh thức quay về của con người.

 

Giờ đây, con cùng với anh chị em vô cùng cảm tạ và chúc tụng, ngợi khen Thiên Chúa thay cho những người anh chị em. Khi họ đón nhận và họ thực hành, họ sẽ được can thiệp theo cách thiêng liêng mà Chúa ban cho họ từng người một, từng mỗi một bệnh nhân, từng mỗi một tội nhân, từng mỗi một nạn nhân, từng mỗi một hối nhân và từng mỗi một chứng nhân.

 

Giờ đây, con xin được kết thúc lúc 9 giờ 38 phút, ngày Thứ Tư, tháng 1, ngày 29, năm 2020, buổi tối, tại thánh đường Thánh Đa Minh, chúng con quỳ trước Thập Tự Giá của Chúa, trước nhà tạm và trước bàn thờ, nơi mà chúng con được tham dự thánh lễ vừa xong. Và đã bao năm, mỗi một khi tham dự thánh lễ, chúng con vẫn có cơ hội quỳ trước hào quang của Chúa và được ở bên cạnh Chúa để cầu xin cho món quà này được lớn lên trong con mỗi ngày, trong mỗi một anh chị em để trở thành nhân chứng cho một thời đại cấp bách hiện tại, khi có những biến cố.

 

Và đây là cơ hội được thực hành và được dâng lên Chúa trong những giây phút mà không dựa vào ai trên thế giới này, không dựa vào quyền chức hay tiền tài và không dựa vào bất cứ một ai chỉ ngoài Thiên Chúa, Đấng xót thương, can thiệp và vãn hồi tình hình trong dịch bệnh của ngày nay.

 

Một lần nữa, xin Chúa thương xót những người đang ở trong một nơi bị cách ly tại thành phố Vũ Hán và còn những đất nước, những người lân cận đang rớt vào chứng bệnh của dịch bệnh, đó là Coronavirus, thành phố Vũ Hán, đang đe dọa tánh mạng khắp nơi trên toàn thế giới.

 

Chúng con xin vô vàn lời cảm tạ chúc tụng và ngợi khen. Xin những lời cầu xin được Chúa can thiệp, đón nhận và giúp chúng con tỉnh thức với đức tin, trong lúc hoàn cảnh cấp bách này, để nhận biết Thiên Chúa là ai và ai là Đấng mà con người phủ phục thờ lạy, ai là Đấng mà con người tin tuyệt đối; chỉ một Đấng Thiên Chúa duy nhất mà thôi. Trong danh thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con, bây giờ cho đến mãi muôn đời. Amen, amen, amen.

Ngôn sứ Lucia Phan là một người Mỹ nhập cư từ Việt Nam. Chị sống đời cầu nguyện. Hằng ngày chị tập trung vào việc chầu Chúa qua Bí tích Thánh Thể, tham dự Thánh lễ Hy sinh Cứu độ của Chúa Giêsu và thực hành Sáu Lạy.

Chị Lucia nhận được thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận được những hình ảnh về Thánh Thể, cả dưới dạng hình và phim, qua điện thoại thông minh. Chị nhận được thông điệp từ Thiên Chúa, Đức Mẹ, các Thiên Thần và các Thánh từ năm 2011.

 

Xin vào những trang nhà:

Những Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

nrtte.org

Những Mạc Khải Mới Qua Chúa Giêsu Thánh Thể

nrttej.org

Món Quà Sáu Lạy

kowtows.org

 

Xin chia sẻ thông điệp và tranh nhà này với những người mà bạn quen biết.

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharistic Jesus