The Miraculous Power of the Eucharist
The Miraculous Power of the Eucharist

The Gift of The Six Kowtows

 

A Present from Blessed Mother Mary to Humanity

432 pages

Sáu Lạy Kính Dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

100 pages

Kinh Nguyện Sáu Lạy kính dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

144 pages

The Six Kowtows Reverently Offered to the Eucharistic Jesus

 

192 pages

Ang Anim na Kowtows

Magalang na iniaalay

sa Eukaristikanong Hesus

176 pages

Las Seis Kowtows

Reverente-mente

Ofrecido a

Jesús Eucarístico

192 pages

Los Seis Kowtows Reverently

Oferecido

a Jesus

Eucharistico

208 pages

Coming soon

Sáu Lạy

Kính Dâng

Thiên

Chúa Cha

-Quyển 1-

240 trang

Sắp in

Messages for the World 

Pray

The Rosary of The Six Kowtows 

Heavenly Poems and Songs

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else...  

Read more

Kết luận

Kết luận những cuốn sách

 

Sau khi nghiên cứu sự kiện đã xảy ra tại Fatima, Bồ Đào Nha năm 1917 và những việc đang diễn ra tại Sugar Land, Texas, Hoa kỳ, chúng tôi liệt kê những sự giống nhau và khác biệt hầu dẫn đến một kết luận.

 

Tại Fatima, Đức Mẹ lấy danh hiệu Nữ Vương Tràng Hạt. Tại  Sugar Land, Đức Mẹ chọn Nữ Vương Thánh Thể.

 

Tại Fatima, có Trẻ Lucia làm mục đồng chăn cừu. Tại Sugar Land, có Chị Lucia học hết lớp ba của bậc tiểu học.

 

Nữ Vương Tràng Hạt dạy tuân theo Ba Mệnh Lệnh để Mẹ cứu thế giới. Nữ Vương Thánh Thể có Sáu Lạy dạy loài người sám hối ăn năn để trở về cùng Thiên Chúa hầu được bảo vệ và chúc lành vào Thời Đại Cuối.

 

Nữ Vương Tràng Hạt dùng Chuỗi Mân Côi làm phương tiện để nên thánh. Nữ Vương Thánh Thể mời gọi nhân loại tôn thờ Mình Thánh Chúa qua việc Rước Lễ và chầu Chúa Giêsu Thánh Thể.

 

Nữ Vương Tràng Hạt kêu gọi mọi người cầu nguyện cho những người tội lỗi. Nữ Vương Thánh Thể mời gọi mọi người Bái Lạy để cầu xin Chúa mở lòng những người tội lỗi ăn năn trở lại và cứu vớt các linh hồn trong luyện ngục.

 

Nữ Vương Tràng Hạt kêu gọi ăn năn, hoán cải và tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội. Nữ Vương Thánh Thể mời gọi sám hối, hoán cải và dâng mình cho Chúa Giêsu Thánh Thể.

 

Nữ Vương Tràng Hạt dạy Kinh Fatima. Nữ Vương Thánh Thể dạy kinh Sáu Lạy để thờ lạy Mình Thánh Chúa.

 

Nữ Vương Tràng Hạt và Nữ Vương Thánh Thể đều dạy:

 

"Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh - Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần - Con thờ lạy Ngài cách sâu thẳm. Con xin dâng lên Mình Thánh, Máu Thánh, Linh Hồn và Thiên Tính cực trọng của Chúa Giêsu Kitô, đang hiện diện trong các Nhà Tạm trên toàn thế giới, để đền bù cho những thờ ơ, lạnh nhạt và xúc phạm mà Chúa bị tổn thương. Và thông qua những công đức vô cùng của Trái Tim Cực Thánh Chúa và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, con nài xin Chúa và Mẹ ban ơn trở lại cho những tội nhân đáng thương."

 

Nữ Vương Tràng Hạt đã nhắn gởi ba lời tiên báo; trong đó còn một lời được lưu giữ tại Tòa thánh. Nữ Vương Thánh Thể ban những Lá thư, những lời Tiên Tri và những Thông điệp để trao cho Giáo hội.

 

Nữ Vương Tràng Hạt yêu cầu xây một ngôi Thánh đường tại Fatima. Nữ Vương Thánh Thể cũng yêu cầu một điều tương tự.

 

Tại Fatima, Thiên thần Hòa Bình dạy Ba trẻ thờ lạy Mình Máu Thánh Chúa Kitô nhưng chưa được thi hành. Nay sẽ được hoàn tất tại Sugar Land bởi Nữ Vương Thánh Thể dạy nhân loại thực hành Sáu Lạy trong đó tôn thờ Ba Ngôi Thiên Chúa, Mình Máu Thánh Chúa Kitô, Năm Dấu Thánh Chúa Giêsu và kính mến Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria.

 

Tại Fatima vào năm 1916, Thiên thần Hòa Bình dạy Ba Trẻ phủ phục trước Mình và Máu Thánh Chúa một năm trước khi Đức Mẹ hiện ra. Tại Sugar Land vào năm 2013, Chúa cho dấu chỉ "Sáu Chấm" hiện trên Bí Tích Thánh Thể một năm trước khi Đức Mẹ dạy Chị Lucia dâng Sáu Lạy lên Mình Máu Thánh Chúa Kitô. 

 

Thông điệp từ Fatima là thông điệp cho thế kỷ 20 đã qua. Thông điệp từ Sugar Land là cho thế kỷ 21 hiện nay.

 

Thế kỷ qua, ngoài Lucia còn có Jancinta và Phanxicô để cùng nhau thi hành ba mệnh lệnh của Mẹ. Thế kỷ này, ngoài Chị Lucia Phan còn có một nhóm người ở rải rác khắp nơi trên thế giới giúp Giáo hội vượt qua Đoạn Cuối của Lịch Sử để tiếp tục dẫn vào Giai đoạn của Thời Đại Mới. [*]

 

Qua những nhận xét trên, chúng tôi đi đến kết luận là đã tới lúc phải làm sáng tỏ vấn đề. Đã đến lúc phải nối kết những gì đã xảy ra tại Fatima nhưng chưa xong và đang diễn ra tại Sugar Land để hoàn tất một công trình của Thiên Chúa.

 

Do đó, cần phải kết thúc và triệt để thi hành những điều chưa thực hiện tại Fatima trước khi biến cố sắp xảy ra. Đó là việc phủ phục đầu phục trước Chúa Giêsu Thánh Thể và rao truyền những Thông điệp từ Thiên Quốc tức "Sách Thánh của Giai Đoạn Cuối" (Món Quà Sáu Lạy - Một Tặng Phẩm từ Mẹ Maria cho Nhân Loại".)

 

[*] Mạc khải qua Lucia Phan.

Ngôn sứ Lucia Phan là một người Mỹ nhập cư từ Việt Nam. Chị sống đời cầu nguyện. Hằng ngày chị tập trung vào việc chầu Chúa qua Bí tích Thánh Thể, tham dự Thánh lễ Hy sinh Cứu độ của Chúa Giêsu và thực hành Sáu Lạy.

Chị Lucia nhận được thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận được những hình ảnh về Thánh Thể, cả dưới dạng hình và phim, qua điện thoại thông minh. Chị nhận được thông điệp từ Thiên Chúa, Đức Mẹ, các Thiên Thần và các Thánh từ năm 2011.

 

Xin vào những trang nhà:

Những Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

nrtte.org

Những Mạc Khải Mới Qua Chúa Giêsu Thánh Thể

nrttej.org

Món Quà Sáu Lạy

kowtows.org

 

Xin chia sẻ thông điệp và tranh nhà này với những người mà bạn quen biết.

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharistic Jesus