The Miraculous Power of the Eucharist
The Miraculous Power of the Eucharist

The Gift of The Six Kowtows

 

A Present from Blessed Mother Mary to Humanity

432 pages

Sáu Lạy Kính Dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

100 pages

Kinh Nguyện Sáu Lạy kính dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

144 pages

The Six Kowtows Reverently Offered to the Eucharistic Jesus

 

192 pages

Ang Anim na Kowtows

Magalang na iniaalay

sa Eukaristikanong Hesus

176 pages

Las Seis Kowtows

Reverente-mente

Ofrecido a

Jesús Eucarístico

192 pages

Los Seis Kowtows Reverently

Oferecido

a Jesus

Eucharistico

208 pages

Coming soon

Sáu Lạy

Kính Dâng

Thiên

Chúa Cha

-Quyển 1-

240 trang

Sắp in

Messages for the World 

Pray

The Rosary of The Six Kowtows 

Heavenly Poems and Songs

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else...  

Read more

Lời dạy từ các Thánh

 

Danh sách những Đấng Thánh

đã ban lời chỉ dạy cho thế giới

 

Dưới đây là bản liệt kê những Đấng Thánh đã ban lời chỉ dạy cho người Kitô hữu và cho cả thế giới. Bản danh sách này được sắp theo thứ tự ABC để tạo dễ dàng trong việc tra cứu mỗi khi cần.

 

Như đã trình bày trên sách in cũng như trên trang chủ, trong những năm đầu theo Chúa, Thiên quốc đã ban ơn tiếp xúc để đem thông điệp và lời dạy đến thế gian qua giấy bút của Ngôn sứ Lucia. Thời gian này được coi như 'trăng mật giữa Thiên quốc và con người.'

 

Mãi đến vài năm gần đây, Thiên quốc mới ban phép cho các Đấng Thánh cơ hội tiếp xúc với con người qua Thánh Thần linh ứng bằng nội tâm. Trong tất cả các Thánh đã được tiếp xúc, cho đến ngày hôm nay, đều diễn tả lòng cảm tạ và tôn vinh Đức Chúa đã ban đặc ân cho con người được tiếp xúc với các ngài. Trong khi có rất đông các Đấng Thánh hằng ao ước và khao khát nhận được hồng ân này từ Thiên quốc.

 

Dưới đây là một danh sách, tuy không đầy đủ nhưng đã nói lên ân sủng dồi dào mà Thiên quốc đoái thương con người.

 

  -  Đấng Thánh (Ngày nhận)

 

- Thánh Ana (23-04-2018) *

- Thánh Anrê Dũng Lạc (18-11-2017) *

- Thánh Anê Lê Thị Thành

- Thánh Augustinô (28-08-2013)

- Thánh Batolomeo Tông Đồ (24-08-2019)

- Thánh Clara

- Thánh Danien (02-10-2017)

- Thánh Dominicô (07-10-2015)

- Thánh Elizabeth Seton

- Thánh Faustina (29-10-2019) *

- Thánh Francis de Sales (29-01-2018)

- Thánh Giacôbê Tông Đồ

- Thánh GH Gioan Phaolô II (27-10-2019) *

- Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII (02-10-2017) *

- Thánh Gioan Tẩy Giả *

- Thánh Gioan Thánh Giá (14-12-2016)

- Thánh Gioan Tông Đồ (27-12-2018) *

- Thánh Giuse (08-07-2019)*

- Thánh Ignasiô

- Thánh Jacinta

- Thánh John Newmann

- Thánh Juan Diego

- Thánh Juđêa Tông đồ (28-10-2019)

- Thánh Philomena

- Thánh Lawrence

- Thánh Lucia

- Thánh Maria Goretti

- Thánh Maria Madalêna (22-07-2015) *

- Thánh Martin de Porres (11-03-2019)

- Thánh Monica (28-08-2013)

- Thánh Phanxicô Assisi

- Thánh Phaolô Tông Đồ (29-06-2016) *

- Thánh Phêrô Tông Đồ (03-11-2016) *

- Thánh Philipphê Tông Đồ

- Thánh Philomena (13-02-2014)

- Thánh Pio Năm Dấu (24-09-2019) *

- Thánh Simon Tông Đồ (28-10-2019)

- Thánh Stêphanô (28-12-2016)

- Thánh Sử Andrê Tông Đồ

- Thánh Sử Luca (27-10-2019)

- Thánh Sử Matthêô (22-09-2019) *

- Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu (02-10-2017) *

- Thánh Theresa Benedicta

- Thánh Vinh Sơn Liêm

- Thánh Vua David (30-01-2018) .

- Thiên Thần Bản Mệnh (02-10-2019) *

- Tổng lãnh Thiên thần Micae (23-08-2019) *

 

-o0o-

 

(*) Dấu chỉ được Thiên Chúa ban hồng ân tiếp xúc với trần gian nhiều lần mà lần sau cùng được liệt kê. Các Thánh không kê khai ngày vì cần được tái phối kiểm để tránh sai sót.

Ngôn sứ Lucia Phan là một người Mỹ nhập cư từ Việt Nam. Chị sống đời cầu nguyện. Hằng ngày chị tập trung vào việc chầu Chúa qua Bí tích Thánh Thể, tham dự Thánh lễ Hy sinh Cứu độ của Chúa Giêsu và thực hành Sáu Lạy.

Chị Lucia nhận được thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận được những hình ảnh về Thánh Thể, cả dưới dạng hình và phim, qua điện thoại thông minh. Chị nhận được thông điệp từ Thiên Chúa, Đức Mẹ, các Thiên Thần và các Thánh từ năm 2011.

 

Xin vào những trang nhà:

Những Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

nrtte.org

Những Mạc Khải Mới Qua Chúa Giêsu Thánh Thể

nrttej.org

Món Quà Sáu Lạy

kowtows.org

 

Xin chia sẻ thông điệp và tranh nhà này với những người mà bạn quen biết.

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharistic Jesus