The Miraculous Power of the Eucharist
The Miraculous Power of the Eucharist

The Gift of The Six Kowtows

 

A Present from Blessed Mother Mary to Humanity

432 pages

Sáu Lạy Kính Dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

100 pages

Kinh Nguyện Sáu Lạy kính dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

144 pages

The Six Kowtows Reverently Offered to the Eucharistic Jesus

 

192 pages

Ang Anim na Kowtows

Magalang na iniaalay

sa Eukaristikanong Hesus

176 pages

Las Seis Kowtows

Reverente-mente

Ofrecido a

Jesús Eucarístico

192 pages

Los Seis Kowtows Reverently

Oferecido

a Jesus

Eucharistico

208 pages

Coming soon

Sáu Lạy

Kính Dâng

Thiên

Chúa Cha

-Quyển 1-

240 trang

Sắp in

Messages for the World 

Pray

The Rosary of The Six Kowtows 

Heavenly Poems and Songs

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else...  

Read more

    Sáu Lạy là kết nối của Lòng Chúa Thương Xót

Vào lúc 1:49 đến 2:13 phút sáng ngày 29-10-2019 tại tư gia

Chị Lucia đã nhận được lời chỉ dạy từ

Thánh Faustina.

 

Thông điệp của Thánh Faustina

cho Lucia Phan và nhóm

Lucia:

 

Lạy Chúa, 1 giờ 49 phút sáng, ngày Thứ Ba, tháng 10 ngày 29 năm 2019, tại tư gia.

 

Những lời con thưa và những lời con dâng, qua sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần, với vị Thánh Faustina mà chúng con rất khao khát. Khi nhắc đến tên ngài thì không bao giờ quên sứ mạng toàn cầu của ngài, với Lòng Thương Xót mà Chúa đã chọn ngài ngay từ lúc đầu tiên để hôm nay thế giới được đón nhận Lòng Thương Xót của Chúa.

 

Hôm nay, con xin được mời ngài đến để con được đón nhận những lời của ngài và được sự chia sẻ của Thánh Faustina để chúng con cũng nhìn lại vai trò hiện tại của chúng con hôm nay, để được biết rõ hơn, cần phải nhiệt thành hơn và còn cần  những điều gì đó mà chúng con chưa hiểu hoặc chưa trưởng thành thì xin ngài giúp chúng con để chúng con can đảm đủ, tiếp tục làm chứng cho Chúa cùng với những người anh chị em khắp đó đây và đừng dừng lại những gì tốt đẹp nhất mà Chúa đã dành cho các vị thánh cũng như dành cho chúng con trong thế hệ này.

 

Thánh Faustina:

 

Chị Lucia thân mến,

 

Xin kính chào tất cả các anh chị. Thứ nhất tôi xin Thiên Chúa chúc lành cho các anh chị và ban bình an đến cho tất cả các anh chị. Lời đầu tiên, tôi cám ơn tất cả các anh chị hôm nay đến để xem cuốn phim cuộc đời của tôi, cuốn phim mà Chúa dành một cách đặc biệt để trao ban Lòng Thương Xót của Ngài cho toàn thế giới. Phải có một sự tiếp nối với chương trình mà Thiên Chúa đặt để. Chúng ta chỉ là những con người được Chúa nhìn đến và chọn lựa để trở thành dụng cụ và để chương trình của Chúa được mang đến cho mọi người được nhận biết mà trở về với Lòng Thương Xót của Chúa.

 

Chị Lucia thân mến, tất cả những việc của ngày hôm nay chị đã biết quá rõ, dù là một cuốn phim chỉ chiếu một cách tóm tắt, nhưng trong đó đầy cả những ý nghĩa chính với cuộc đời mà Chúa chọn tôi đầu tiên với sứ mạng toàn cầu mà Chúa đã dùng để đem đến cho thế giới. Đồng thời, với sự đáp lại mà Thiên Chúa đã dành một cách đặc biệt, ngày hôm nay chúng ta có cơ hội gặp gỡ nhau.

 

Điều mà tôi có thể thấy được nơi chị và cũng như tất cả các anh chị là mỗi một việc đến từ Thiên Chúa không phải ai cũng có thể có một cặp mắt nhìn thấu suốt được nhưng chỉ có chính mình, là người trực tiếp được ngài ban, được Ngài chỉ dạy và được chứng kiến. Cho dù rằng có bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu nãn lòng, bao nhiêu thử thách, nhưng những điều vốn bừng dậy trong con tim và cõi lòng thì nó sẽ không bao giờ bị tàn phai hoặc bị một điều gì đó làm cho tâm hồn mờ đi; cho dù có những lúc sơ suất trong cuộc sống vì có biết bao nhiêu thử thách bao quanh nhưng cuối cùng vẫn là niềm vui, niềm hạnh phúc khi đã chứng kiến, đã cảm nghiệm và đã nhìn thấy được Thiên Chúa.

 

Chị Lucia thân mến, cùng với tất cả các anh chị. Hôm nay Chúa dành cho tôi có cơ hội để nói lên điều này và cũng chia sẻ với các anh chị; tôi cũng rất hạnh phúc vì Lòng Thương Xót của Chúa đã được phổ biến khắp toàn cầu. Lòng Thương Xót đó để thế giới được biết Ngài, nhận ra Ngài và trở về với Ngài. Hôm nay Lòng Thương Xót không ngừng lại và các anh chị là những người chuyển tiếp, để đáp lại Lòng Thương Xót mà Chúa đã ban đến cho toàn thể thế giới, ban đến cho nhân loại. Các anh chị đừng sợ hãi vì chúng ta có một mối quan hệ rất gần gũi, đó là sự thiêng liêng mà Chúa đã chọn tôi đầu tiên và Chúa cũng chọn các anh chị kế tiếp, cho nên trong chương trình của Thiên Chúa chúng ta thấy được sự thiêng liêng và mới có cơ hội gần gũi; chỉ có một điều duy nhất là đừng bao giờ e ngại.

 

Đời sống của mình Chúa biết rất rõ. Tôi cũng là một người như chị đã biết gia cảnh của tôi, hoàn cảnh của tôi và đời sống của tôi; tất cả đều là những khó khăn trong một thời đại vốn có. Ngày hôm nay cũng vậy – Chúa không chọn con người khi họ không đáp lại, không phải vì học thức kiến thức, không phải vì tài năng hay không phải vì là những người có chức vụ mà Chúa chọn lựa theo phương thức và cái nhìn của Ngài. Mỗi một người đều có một sứ vụ riêng mà Chúa đã chọn, cho nên cứ hãy trọn vẹn, tiếp tục mạnh dạn can đảm, lớn lên trong ơn Chúa ban và lớn lên trong những điều mình đã gặp và đón nhận.

 

Hãy bước qua những khó khăn thách đố. Trong cuộc sống luôn phải cần có Ngài, để tiếp tục giúp sức cho các anh chị, giúp sức cho những bước đường của các anh chị đã đi và đang đi. Đây là điều tôi chia sẻ về đời sống cá nhân khi có cơ hội, để được đón nhận với sự lựa chọn mà Ngài đã dành cho tôi cũng như các anh chị. Nhưng quả thật, mỗi một việc muốn công bố, mỗi một việc có thể làm cho thế giới được lớn lên phải luôn luôn được đón nhận nơi Chúa một cách mạnh mẽ bằng mọi giá và bằng một đời sống hoàn toàn qua sự cầu nguyện.

 

Ngày hôm nay các anh chị thật hạnh phúc, nói riêng với chị Lucia, cũng như nói chung với tất cả các anh chị. Chúng ta có một điều tương tự: Chúa đã chọn chúng ta đến từ Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng ta đã có một điều đặc biệt gì đó mà Chúa Giêsu Thánh Thể nhìn đến, Ngài đã bao phủ chở che một cách đặc biệt và để cho anh chị em biết được sự sống động của Ngài, sự điều khiển của Ngài và sự chọn lựa của Ngài. Chính Ngài quyết định cho các anh chị em.

 

Chính tôi đầu tiên cũng vậy. Có rất nhiều điều trong tâm tư không thể nói hết và trong tâm tư cũng không thể viết hết những cảm nghiệm đó – Chúa đang sống trong Bí Tích Thánh Thể và Chúa luôn yêu thương con người và dẫn con người đến với Chúa Giêsu Thánh Thể. Nhưng chắc chắn rằng phải có từng giai đoạn để tập tành cho con người rõ hơn và gần gũi hơn theo những phương thức mà Chúa đã dành cho tôi được ghi chép qua Lòng Thương Xót của Ngài.

 

Cho nên, ngày hôm nay đối với các anh chị là sự đáp lại mà các anh chị đang thực hành. Đồng thời, các anh chị rất hạnh phúc – mỗi cá nhân đều có cơ hội trực tiếp cầu nguyện và được Thánh Thần hướng dẫn, để các anh chị được trở thành một số người loan báo Tin Mừng trong thời đại hiện tại hôm nay. Các anh chị là những người, không phải hy sinh và tận hiến, nhưng Chúa chọn trở thành những tông đồ đang tiếp tục loan truyền để đáp lại Lòng Thương Xót, liên quan đến một lịch sử đã có và đang còn tiếp diễn. 

 

Ngày hôm nay các anh chị đừng sợ và các anh chị đừng hoang mang. Tất cả mỗi một việc Ngài có cách an bài và sắp đặt, bởi vì con người thì cũng có những lúc yếu đuối, có những lúc lung lạc khi có những người khác phản đối, nhất là Giáo Hội. Giáo Hội hãy để cho Chúa lo. Bởi vì bổn phận khi Chúa sai đi hoặc khi Chúa muốn thì Ngài sẽ luôn an bài và sắp đặt, chỉ cần một điều duy nhất là hãy sống với một đời sống từ bên trong cho đến bên ngoài, một đời sống yêu mến Chúa, làm cho Chúa và tất cả vì Chúa. Còn tất cả mỗi việc khác, dù là lớn hay nhỏ, loan truyền lớn hay loan truyền trong một sứ vụ và trong một đời sống hiện thực với mỗi quốc gia, mỗi thời đại, mỗi nơi mà Thiên Chúa an bài thì hãy để mọi sự có cách của Ngài.

 

Hãy tiếp tục lắng nghe, vâng phục và làm theo một cách mạnh mẽ; chịu đựng với những quãng đường đã đi và phải cần có sự hy sinh hãm mình. Bởi vì Chúa luôn luôn dùng những người Chúa chọn thì Chúa cũng chỉ một người duy nhất đó để làm những việc mà Chúa chỉ chọn một người thay thế cho bao người và giúp cho nhiều người. Sự hy sinh đó sẽ trở thành một món quà lớn lao mà Ngài chọn để mang lại cho thế giới, để ban đến cho thế giới và cứu biết bao nhiêu người trong thế giới.

 

Các anh chị thân mến, đây là một cơ hội để tôi có thể chia sẻ hôm nay, vì bao lần tôi cũng đã đến với chị Lucia, nhưng chắc chắn những lần gặp gỡ của chúng ta thời giờ rất giới hạn và tôi cũng để cho chị trưởng thành hơn khi chị có rất nhiều điều đi sâu vào lịch sử, với những tâm tư, với những điều chị thưa và dâng. Tất cả những việc chị đang thực hành mỗi một ngày đều lớn lên. Đây cũng là một cơ hội Chúa dành cho tôi và Chúa cũng thúc đẩy để tôi có cơ hội được tiếp chuyện với chị, cũng như tất cả các anh chị để các anh chị mạnh dạn và can đảm tiến bước.

 

Đừng sợ! Vì tất cả mỗi một việc mà Chúa an bài sắp đặt và Chúa đã chỉ dạy thì luôn có một đường hướng không ai có thể hiểu, không ai có thể biết; vì đây là một sự bắt đầu, cũng giống như tôi ngay từ lúc đầu tiên, phải đi qua những sự khó khăn, những sự thách đố và còn rất nhiều điều không phải Giáo Hội có thể chấp nhận dễ dàng. Nhưng vào thời điểm hiện tại hôm nay các chị đã biết, vì các chị đã được đón nhận một cách trực tiếp, vì chỉ có Chúa mới thực hành được những việc lớn lao, chỉ có Chúa mới có thể thúc đẩy cho các anh chị hiểu rõ. Con người không thể làm những việc vượt bực và với tầm sức của chính mình; chỉ có Chúa thực hành và chỉ có Chúa điều khiển.

 

Các anh chị đừng sợ rằng những gì của các anh chị ngày hôm nay chưa có thể đến với thế giới, bởi vì đến với thế giới là giờ của Ngài định đoạt, đến với thế giới là sự sắp đặt của Thiên Chúa. Cứ hãy làm trọn vẹn với tất cả những việc của các anh chị đã được Chúa ban, đã được chính Chúa chỉ định thì hãy tiếp tục trên bước đường. Nhưng hãy nhớ rằng phải can đảm, vì can đảm mới có thể tiếp tục được, can đảm mới mạnh mẽ được, can đảm mới có thể lãnh những phần, dù là khó khăn nhưng không sợ và không để cho sự yếu đuối đó – đã có những lúc căng thẳng, đã có những lúc các anh chị phải gặp những sự khó khăn. Vì tất cả mỗi việc của Chúa làm đều phải đi qua những đoạn đường của Thập Tự Giá như Ngài đã đi và những ai minh chứng cho sự thật lẽ phải với thế giới này cũng phải có thập giá và có những lúc phải hy sinh ngay cả mạng sống của chính mình.

 

Ngày hôm nay Chúa đã mời gọi các anh chị đi trong đường lối Ngài đã an bài sắp đặt thì các anh chị hãy tiến bước. Hãy tiến bước vì các anh chị là một số đông để nhân chứng cho một thời đại Thiên Chúa đã ban một cách quá rõ ràng, qua món quà mà các anh chị đang lãnh nhận. Hơn nữa, các anh chị đã liên lạc được với thiên đàng, những lời đó cũng đã được chia sẻ một cách rất trực tiếp. Bên cạnh, các anh chị còn có Mẹ Maria. Các anh chị vẫn luôn luôn được sự giúp đỡ của Mẹ và sự cố vấn của Mẹ dành cho các anh chị thì hãy tiến bước, để tiếp tục trọn vẹn một chương trình mà Chúa an bài sắp đặt; các anh chị đừng sợ, vì tất cả mỗi một việc mà Chúa an bài thì sẽ có ngày công bố đến toàn thế giới.

 

Đó là điều mà hôm nay các anh chị đừng sợ hoặc đừng hoang mang. Như chị Lucia với tâm tình mà tôi đã hiểu – có những lúc chị âm thầm cầu nguyện, có những lúc chị có những tâm tư và luôn luôn nghĩ rằng có phải đúng hay không, hay là có rất nhiều điều hoang mang nghi ngờ. Đối với Thiên Chúa, đừng bao giờ nghi ngờ; vì có rất nhiều việc con người không thể làm làm được mà ngày hôm nay chị đã biết những gì chị làm không phải chỉ riêng chị mà còn những người anh em cùng chị.

 

Hãy nhớ rằng tất cả những gì của ngày hôm nay, với sự tiến bước để mời gọi con người chỉ có Thiên Chúa là người quyết định, là người đặt để, là người đã tuyển chọn. Cho nên, hãy tiếp tục vai trò một cách trọn vẹn. Đừng hỏi rằng ngày nào được công bố hay ngày nào được mọi người chấp nhận mà hãy để cho Chúa quyết định, vì khi các chị không sợ hoặc các chị không hỏi thời gian thì các anh chị sẽ thấy một sự bất ngờ đến. Nhưng mỗi ngày phải hỏi, mỗi ngày phải sợ, mỗi ngày tính toán thì điều đó sẽ làm cho các anh chị giảm bớt đi những gì trong sự tích cực cần có với con tim thuộc về Ngài, phụng sự Ngài, với những điều mà Ngài ban qua tình yêu, bằng việc làm, bằng sự hiệp nhất, bằng sự đoàn kết.

 

Chị Lucia thân mến, hôm nay tôi chỉ chia sẻ. Cám ơn Chúa đã dành cho tôi cơ hội để gặp gỡ chị và gặp gỡ tất cả các anh chị. Đó là những điều hôm nay, với một bộ phim có thể là một cách tóm tắt, nhưng còn rất nhiều điều. Tôi cũng hy vọng sẽ có những lần sắp tới tôi sẽ chia sẻ sâu hơn và còn những chi tiết hơn. Tôi chỉ muốn một điều duy nhất là các anh chị đừng sợ, vì sự thiêng liêng mà hôm nay chúng ta được gặp gỡ nhau; đồng thời, các anh chị được đón nhận lời của thiên đàng thì các anh chị hãy tiếp tục tiến bước một cách mạnh dạn. Đừng nghi ngờ, đừng sợ hãi! Đừng sợ điều gì đến với thế giới, điều gì đến với Giáo Hội mà hãy trọn vẹn vì những việc của Thiên Chúa. Giáo Hội không nhận cũng không được, vì đó là điều mà Chúa quyết định và đặt để.

 

Các anh chị hãy tiếp tục trên bước đường. Tôi chúc các anh chị hãy tiếp tục tin tưởng tuyệt đối trong một đời sống dấn thân để đem những điều hôm nay, đó là thiên đàng cũng đang cầu nguyện, đáp lại với Lòng Thương Xót của Chúa, đáp lại với một món quà mà Mẹ Maria đang giúp cho các anh chị hoàn tất một chương trình, để đưa mọi người trở về, với một tâm tình sám hối ăn năn, một lòng sùng kính, một lòng tôn vinh và cảm tạ Thiên Chúa. Xin kính chào tất cả các anh chị.

 

Lucia:

 

Lạy Chúa, con cảm tạ ơn Chúa, ngày hôm nay, quả thật, không phải là một sự tình cờ; đó cũng là một điều để con mạnh dạn hơn để thưa với Chúa và cũng nói lên những điều ở trong tâm tư mà có đôi lúc đã bao lần con cũng cảm thấy sợ hãi, không biết bước đường mình đi có đúng hay không. Có rất nhiều điều khi con và anh chị em có những lúc thất bại con cũng cảm thấy hoang mang; đó là điều yếu đuối vốn có ở nơi đời sống và sứ vụ của chính con. Qua những điều này thì mỗi một ngày con cảm thấy hạnh phúc hơn vì quá rõ khả năng con không thể làm được, nhưng những lời của thiên đàng, những lời của các vị thánh quá chứng thực để giúp con và tất cả anh chị em, cũng là điều chứng thực với những người anh chị em đi cùng con và cùng con tiến bước.

 

Xin cho họ hãy nghe và biết tất cả những điều hôm nay. Chúng con có những ngày thực hành trong quá khứ, nhưng hôm nay và những ngày sắp tới xin đừng hoang mang sợ hãi; dù có biết bao nhiêu điều xảy đến với chúng con thì đó cũng là bước đường mà Chúa an bài sắp đặt. Xin cho chúng con kiên trì, tin tưởng phó thác tất cả mọi sự trong sự an bài của Thiên Chúa; đừng sợ rằng Giáo Hội nhận hay không và cũng đừng để cho tất cả những việc đó là quan trọng mà chúng con chỉ biết những gì chúng con có thể làm được. Nhưng xin Chúa quyết định cho chúng con; xin ban cho chúng con sự sáng suốt, khôn ngoan để được đi trên con đường Chúa  mời gọi trong thánh ý của Chúa và luôn luôn đi sau Chúa Thánh Thần, xin Ngài an bài sắp đặt và minh chứng vào thời điểm mà Chúa cho phép.

 

Đồng thời, tất cả những gì của Chúa thì đừng sợ. Như Thánh Faustina đã nói – của Chúa thì tất cả mọi người phải đón nhận. Điều cần nhất là xin cho anh chị em tiếp tục hăng say, trong một đời sống nhiệt huyết, trong một đời sống có trách nhiệm, trong một đời sống hợp tác và yêu thương, trong tâm tình vâng phục, khi chúng con được đón nhận mỗi tháng qua lời của Chúa dạy, mỗi tháng qua lời của Mẹ dạy, mỗi tháng còn có các thiên thần các thánh cầu bầu cùng Chúa cho chúng con. Nhất là món quà của Sáu Lạy, mỗi một khi tham dự Thánh Lễ Misa, sau Thánh Lễ Misa chúng con được Chúa Thánh Thần thúc đẩy dạy cho chúng con cầu nguyện, dạy cho chúng con thưa và dạy cho chúng con thay thế tiếng nói của thế giới trong tâm tình cảm tạ tri ân và tạ tội với Thiên Chúa.

 

Cho nên đây là những những việc mà chúng con mạnh mẽ hơn, vì có sự gặp gỡ với thiên đàng qua các vị thánh đã đi qua trong giòng của lịch sử. Các ngài đã không ngần ngại chia sẻ, các ngài đã không ngần ngại để giúp chúng con, các ngài đã và đang cầu nguyện cho chúng con. Xin cho tất cả mỗi một người chúng con được tiếp tục, qua sự gặp gỡ Thánh Faustina, chúng con được biết rằng có quan hệ một cách thiêng liêng và hãy trọn bổn phận với sứ vụ của chúng con và để cho thế giới được đáp lại Lòng Thương Xót mà chính Chúa đã dành cho chúng con trong thế hệ này. Xin Chúa cũng tha thứ cho những yếu đuối thiếu sót, những nghi ngờ, những suy diễn mà lắm lúc chúng con không mạnh dạn đủ để tiến bước một cách can đảm.

 

Giây phút này đây, con xin vô vàn lời cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa, qua sự gặp gỡ chị Thánh Faustina và tất cả các vị thánh đặc biệt ngày hôm nay chúng con đón nhận. Xin chúa cho chúng con tiếp tục mạnh dạn trên bước đường, với sứ vụ của mình và vai trò của mình, với một đời sống tiếp tục hăng say để chứng minh cho những điều sự thật, có thật, mà Chúa đã an bài và ban đến cho thế giới mà chúng con là những người lãnh trách nhiệm để loan báo Tin Mừng.

 

Xin Chúa chúc lành, chúc phúc cho tất cả anh chị em chúng con trong sự hiệp nhất, đoàn kết và nắm tay nhau. Thánh Faustina chỉ có một mình, Ngài có rất nhiều điều con có thể chưa diễn tả hết; những cơn bệnh hoành hành ngài cũng chấp nhận chịu đựng tất cả và cuối cùng ngài đã là một vị thánh nêu gương sáng cho thế giới; đặc biệt cho những người dù là trẻ hay là những người đã trưởng thành, cũng hãy nhìn vào gương kiên trì của vị thánh đó, để chúng con học hỏi. Hôm nay chúng con không đi một mình mà chúng con đi cùng với những người anh chị em, để chúng con tiếp tục can đảm hơn, mạnh mẽ hơn để làm nhân chứng cho một thời đại qua sự sám hối ăn năn trở về và có sự liên kết với Lòng Thương Xót mà con người cần phải làm và cần phải thực hành và quay trở về với Thiên Chúa.

 

Chúng con xin cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa, trong Danh thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Cám ơn chị Thánh Faustina đã cho chúng con được đón nhận lời của ngài. Đặc biệt, bộ phim ngày hôm nay thật là có giá trị, thật là có ý nghĩa khi chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất để có thể biết rõ những gì mà chúng con xem, nhìn thấy và nghe để biết, để chúng con thấy một cách sống động mà tiếp tục trong đời sống của mình, phụng sự, phục vụ, trung thành và trung thực để đi trên bước đường nhân chứng một cách xứng đáng khi Ngài chọn lựa chúng con.

 

Giờ đây, Lucia cùng với tất cả những người anh chị em xin được kết thúc những lời Chúa đã dành cho chúng con được đón nhận lời của Thánh Faustina. Xin cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Và cám ơn Mẹ đã dành đặc biệt cho con trong đêm nay, nhất là những ngày sắp tới có những ngày lễ trọng và buộc, những ngày cuối của tháng Mân Côi, và cũng là ngày lễ cầu nguyện cho các linh hồn, đặc biệt lễ Các Thánh Nam Nữ; đồng thời cũng sắp tới những ngày đầu tháng.

 

Con cũng không biết tính làm sao, nhưng con đã chuẩn bị sẵn. Trong tuần này con xin Mẹ giúp cho con đến những nơi xin được chữa lành đôi chân của con, để con tiến bước với những bước đường mà con cùng với anh chị em hiệp nhất với những công việc sắp tới. Và cũng xin được đón nhận lời của Chúa vào ngày Thứ Hai, đầu tháng, dời vào ngày 4; đồng thời cũng xin được đón nhận lời của Mẹ và còn điều gì nữa mà Mẹ nhắc nhở chúng con trong tháng cầu nguyện cho các linh hồn, như những điều mà mỗi một năm chúng con đều đón nhận.

 

Xin Mẹ giúp con và cho con được tiếp tục tiến bước trong đời sống, lắng nghe sự chia sẻ của các vị thánh để vững vàng hơn, cứng rắn hơn và cùng nhau trong sự hiệp nhất đó mà làm sáng danh Chúa, vinh danh Chúa và nhân chứng cho Tin Mừng, qua món quà mà tất cả anh chị em cùng nhau trong sự hiệp nhất, tất bật với những công việc làm chứng cho món quà Sáu Lạy đến với thế giới.

 

Chúng con xin vô vàn lời tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Cám ơn Mẹ Maria, cám ơn chị Thánh Faustina đã cho chúng con những lời; đặc biệt được gặp gỡ chị trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng con xin vì Dấu Thánh Giá, xin chữa chúng con, cho khỏi sự dữ. Nhân danh Cha và Con và Thánh thần. Amen, Amen, Amen. 

 

Ngôn sứ Lucia Phan là một người Mỹ nhập cư từ Việt Nam. Chị sống đời cầu nguyện. Hằng ngày chị tập trung vào việc chầu Chúa qua Bí tích Thánh Thể, tham dự Thánh lễ Hy sinh Cứu độ của Chúa Giêsu và thực hành Sáu Lạy.

Chị Lucia nhận được thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận được những hình ảnh về Thánh Thể, cả dưới dạng hình và phim, qua điện thoại thông minh. Chị nhận được thông điệp từ Thiên Chúa, Đức Mẹ, các Thiên Thần và các Thánh từ năm 2011.

 

Xin vào những trang nhà:

Những Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

nrtte.org

Những Mạc Khải Mới Qua Chúa Giêsu Thánh Thể

nrttej.org

Món Quà Sáu Lạy

kowtows.org

 

Xin chia sẻ thông điệp và tranh nhà này với những người mà bạn quen biết.

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharistic Jesus