The Miraculous Power of the Eucharist
The Miraculous Power of the Eucharist

The Gift of The Six Kowtows

 

A Present from Blessed Mother Mary to Humanity

432 pages

Sáu Lạy Kính Dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

100 pages

Kinh Nguyện Sáu Lạy kính dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

144 pages

The Six Kowtows Reverently Offered to the Eucharistic Jesus

 

192 pages

Ang Anim na Kowtows

Magalang na iniaalay

sa Eukaristikanong Hesus

176 pages

Las Seis Kowtows

Reverente-mente

Ofrecido a

Jesús Eucarístico

192 pages

Los Seis Kowtows Reverently

Oferecido

a Jesus

Eucharistico

208 pages

Coming soon

Sáu Lạy

Kính Dâng

Thiên

Chúa Cha

-Quyển 1-

240 trang

Sắp in

Messages for the World 

Pray

The Rosary of The Six Kowtows 

Heavenly Poems and Songs

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else...  

Read more

Thiên tai

 

3 trận động đất lớn

xảy ra trong 4 ngày

 

Trong bốn ngày đã có ba trận động đất lớn xảy ra trên thế giới. Động đất lớn là 6.0 độ trở lên trên Richter scale. Cường độ này có thể làm sập nhà. Dưới đây là diễn tiến:

 

  • Ngày 4 tháng 7 năm 2019: 6.4 độ - xảy ra tại Yucca Valley, California, USA
  • Ngày 5 tháng 7 năm 2019: 7.1 độ - xảy ra tại Ridgecrest, California, USA
  • Ngày 7 tháng 7 năm 2019: 6.9 độ - xảy ra tại Indonesia kèm theo cảnh bào sóng thần

 

Đây chỉ là bắt đầu của một chuỗi thiên tai mà Thiên Chúa đã có kế hoạch.

 

========================================================================

 

Within four days, there were three major earthquakes happened in the world. Major earthquake means it is larger than 6.0 degree on Richter scale. It is strong enough to destroy houses.

 

  • July 4, 2019: 6.4 occurs in Yucca Valley, California, USA
  • July 5, 2019: 7.1 occurs at Ridgecrest, California, USA
  • July 7, 2019: 6.9 occurs in Indonesia with the warning of a tsunami

 

This is just a beginning of a series of disasters that God has planned.

Khải huyền 16:4

4 Vị thứ ba trút chén của mình xuống sông ngòi và các nguồn nước. Nước liền hoá ra máu.

 

Các vùng nước biến thành màu đỏ máu trên khắp thế giới. Những sự cố được ghi lại dưới

đây xảy ra trong những năm qua.

 

Waters Turn Blood Red In Regions World Wide

Nước biến thành màu đỏ máu trong những khu vực trên toàn thế giới

 

Wichita Kansas, 22 Jul 2019

 

Melbourne's Westgate Park, 21 Feb 2019

 

Salt Lake In China Turns Bright Red, 1 Aug 2018

Salt Lake tại Trung Quốc chuyển sang màu đỏ tươi, 1-8-2018

 

Antarctica, 26 Apr 2017

Nam Cực, 26-4-2017

 

Ditch Water Turns Blood-Red, Burnaby, 22 Feb 2017

Mương nước biến thành màu đỏ máu, Burnaby, 22-2-2017

 

The Nile turned blood red, 3 Apr 2016

Sông Nile chuyển sang màu đỏ máu, 3-4-2016

 

Guatemala, 14 Oct 2016

 

River In Russia Mysteriously Turns Blood Red, 7 Sep 2016

Dòng sông ở Nga biến thành màu đỏ máu cách bí ẩn, 7-9-2016

 

Water color turn Red in Ooty check dam, Coimbatore, 6 Jan 2015

Nước chuyển sang màu đỏ trong đập kiểm tra Ooty, Coimbatore, 6-1-2015

 

Water turned blood red Southwest Florida, Jul 2015

Nước chuyển sang màu đỏ Tây Nam Florida, 7-2015

 

Coimbatore, 6 Jan 2015

Coimbatore, 6-1-2015

 

Beirut, Lebanon River Turns Blood Red, 2012

Tại Beirut, dòng sông Lebanon đổi sang màu máu, 2012

 

Sea turned blood, Russian Ukraine, Jul 2012

Biển biến thành máu, Nga Ukraine, 7-2012

 

China River Yangtze Turns Blood Red

Sông Dương Tử, Trung Quốc, biến thành màu đỏ máu

 

Chinese River Mysteriously Turns Blood Red

Một dòng sông tại Trung Quốc biến thành màu đỏ máu

 

 

Siberian river turned blood red

Sông Siberia biến thành màu đỏ máu

 

Australia dust storm fire

Cháy bão bụi, Úc đại lợi

 

 

Sách Dân Số 7:17-21

ĐỨC CHÚA phán thế này: Cứ dấu này các ngươi sẽ biết Ta là ĐỨC CHÚA. Tôi sẽ dùng cây gậy đang cầm trong tay mà đập nước sông, và nước sẽ hoá thành máu. Cá dưới sông sẽ chết, sông sẽ ra hôi thối, và người Ai-cập sẽ không thể uống nước sông được nữa." ĐỨC CHÚA phán với ông Môsê: "Hãy nói với Aharon: Anh cầm lấy gậy của anh và giơ tay trên mặt nước của Ai-cập, trên các sông ngòi, kinh rạch, hồ ao của nó, trên tất cả những chỗ có nước, và nước sẽ hoá thành máu; trong cả nước Ai-cập chỗ nào cũng có máu, trong thùng gỗ cũng như vại đá." Ông Môsê và ông Aharon làm như ĐỨC CHÚA đã truyền. Ông Aharon giơ gậy lên và đập nước sông, trước mặt Pharaô và bề tôi của nhà vua. Tất cả nước sông liền biến thành máu. Cá dưới sông bị chết, sông ra hôi thối, và người Ai-cập không thể uống nước sông được nữa; trong cả nước Ai-cập, chỗ nào cũng có máu.      

Ngôn sứ Lucia Phan là một người Mỹ nhập cư từ Việt Nam. Chị sống đời cầu nguyện. Hằng ngày chị tập trung vào việc chầu Chúa qua Bí tích Thánh Thể, tham dự Thánh lễ Hy sinh Cứu độ của Chúa Giêsu và thực hành Sáu Lạy.

Chị Lucia nhận được thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận được những hình ảnh về Thánh Thể, cả dưới dạng hình và phim, qua điện thoại thông minh. Chị nhận được thông điệp từ Thiên Chúa, Đức Mẹ, các Thiên Thần và các Thánh từ năm 2011.

 

Xin vào những trang nhà:

Những Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

nrtte.org

Những Mạc Khải Mới Qua Chúa Giêsu Thánh Thể

nrttej.org

Món Quà Sáu Lạy

kowtows.org

 

Xin chia sẻ thông điệp và tranh nhà này với những người mà bạn quen biết.

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharistic Jesus