The Miraculous Power of the Eucharist
The Miraculous Power of the Eucharist

The Gift of The Six Kowtows

 

A Present from Blessed Mother Mary to Humanity

432 pages

Sáu Lạy Kính Dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

100 pages

Kinh Nguyện Sáu Lạy kính dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

144 pages

The Six Kowtows Reverently Offered to the Eucharistic Jesus

 

192 pages

Ang Anim na Kowtows

Magalang na iniaalay

sa Eukaristikanong Hesus

176 pages

Las Seis Kowtows

Reverente-mente

Ofrecido a

Jesús Eucarístico

192 pages

Los Seis Kowtows Reverently

Oferecido

a Jesus

Eucharistico

208 pages

Coming soon

Sáu Lạy

Kính Dâng

Thiên

Chúa Cha

-Quyển 1-

240 trang

Sắp in

Messages for the World 

Pray

The Rosary of The Six Kowtows 

Heavenly Poems and Songs

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else...  

Read more

Mùa Giáng Sinh

Thông đip Giáng Sinh

t  

Chúa Thánh Thn

ngày

11 tháng 12 năm 2019

ti

Saint Michael Church

 

Xin bấm vào đây để nghe thông điệp:

 

Suy Nim

Mùa Giáng Sinh

2018

 

Khi Giáng Sinh đến thì nhân loại thi nhau mua sắm, tặng quà và dạ tiệc. Có mấy ai suy nghĩ về mầu nhiệm Ngôi Hai Nhập Thể. Một Thiên Chúa bỏ ngai vàng xuống thế chia sẻ thân phận kiếp người để cứu chuộc loài người khỏi hư mất.

 

Cách nay hơn 2000 năm, người Do Thái chờ mong Chúa đến nhưng khi Chúa đến thì họ không tin vào Hài Nhi sinh ra trong cảnh khó nghèo là Đấng Cứu Chuộc. Cho đến ngày nay, nhiều người Do Thái vẫn đợi chờ đấng cứu tinh xuống thế, vì họ cho rằng Đức Giêsu Kitô không phải là Con Thiên Chúa Hằng Sống.

 

Chúng ta có hơn người Do thái? Chúng ta có thật sự sống với Chúa Hài Đồng vào ngày Sinh Nhật của Chúa? Hay chúng ta lãnh đạm và thờ ơ với Chúa như người Do thái.

 

Sống đúng với tinh thần của Chúa là phải hành động như ba nhà Đạo sĩ. Họ nhìn thấy sao chổi đã ứng nghiệm lời Tiên tri Isaia: Một trinh nữ sẽ mang thai và sinh hạ một con trai và đặt tên là Emmanuel (Is 7:14). Nghĩa là "Thiên Chúa ở giữa chúng ta". Khi biết Đấng Cứu Tinh ra đời, ba nhà Đạo sĩ lên đường. Họ đã đi, họ tìm, họ đến, họ gặp, họ mừng vui, họ cảm nghiệm ơn cứu độ và họ dâng lên Chúa những món quà ý nghĩa.

 

Chẳng mấy ai trong chúng ta dâng lên Chúa Hài Đồng món quà ý nghĩa: vàng, nhũ hương và mộc dược. Nhiền lắm là dự lễ Giáng sinh rồi về nhà tiệc tùng và vui chơi.

 

Nên dành thời gian để suy niệm mầu nhiệm Ngôi Hai Nhập Thể vì là một kỳ công của Thiên Chúa Cha: “Nhưng khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà, và sống dưới Lề luật, để chuộc những ai sống dưới Lề luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: "Abba, Cha ơi!" Vậy anh em không còn là nô lệ nữa, nhưng là con, mà đã là con thì cũng là người thừa kế, nhờ Thiên Chúa” (Galatians 4:4-7).

 

Không chỉ Chúa Hài Đồng xuống thế khi xưa nhưng mỗi ngày. Chúa Giêsu vẫn hiện diện giữa chúng ta một cách mầu nhiệm qua bánh và rượu. Sau khi linh mục đọc lời Truyền phép, tức thì bánh rượu trở nên Mình Máu Thánh Chúa làm lương thực nuôi dưỡng linh hồn chúng ta.

 

Chưa hết, hằng ngày Người còn ngự trong Nhà tạm để tiếp tục ở giữa chúng ta như Hòm Bia Thiên Chúa ở giữa dân Do thái khi xưa. Nhưng có mấy ai viếng thăm Người dầu chỉ vài phút mỗi ngày. Rồi đây các bạn sẽ thấy chỉ cần vài phút mỗi ngày viếng Chúa mà có thể cứu lấy linh hồn bạn.

 

 

Lúc 00:30 a.m., October 27, 2017:

Dung nhan của Chúa Giêsu Kitô

trong Bí tích Thánh Thể

Hình được chụp bởi Ngôn Sứ Lucia

 tại Emmaus Chapel

St. Theresa Catholic Church

Sugar Land, Texas, USA

 

Để đọc những thông điệp khác, xin mời vào

trang nhà của Nhóm Mình & Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô

https://nrtte.org/?lang=vi

 

-o0o-

 

Dưới đây là thông điệp Sáu Lạy

nhận ngày 21-12-2018

 

Xin bấm vào link để nghe

 

 Chúa Thánh Thần mở đầu 12-21-2018.mp3 [7:57 min]

 • Từ khi Đức Mẹ nói lời: "Xin cho tôi được những gì Thánh Thiên thần truyền thì tức thì Ngôi Lời Nhập Thể trong cung lòng Mẹ
 • Đức Mẹ thăm bà Elizabeth đồng nghĩa với Mẹ đem Chúa đến với mọi người.
 • Chúng ta phải nói lên lời tri ân cảm tạ vì đã được Chúa xuống thế cứu chuộc nhân loại.
 • Chúng ta phải xám hối ăn năn như món quà dâng lên Chúa Hài Đồng.
 • Sáu lạy được ban cho nhân loại qua ơn của Đức Chúa Thánh Thần.

 

 Lạy thứ nhất: Đức Chúa Cha 12-21-2018.mp3  [9:10 min]

 • Chúng con xin thờ lạy, chúc tụng và ngợi khen Đức Chúa Cha và xin tạ tội vì những bất xứng của nhân loại đối với Cha.
 • Ngày đại lễ Giáng Sinh nói lên tình yêu thương vô bờ bến của Thiên Chúa dành cho loài người.
 • Chúa dùng đủ cách cứu nhân loại ra khỏi tội lỗi để trở về với Chúa.
 • Ăn năn hối cải để Chúa biến chúng ta từ tội nhân thành hối nhân; từ chứng nhân thành thánh nhân.
 • Chúa cai trị bằng tình thương nên chúng ta giao hòa với Chúa và với những người mình tiếp xúc.

 

 Lạy thứ hai: Chúa Giêsu 12-21-2018.mp3 [7:36 min]

 • Từ lúc Đức Mẹ nhận lời thì Ngôi Lời bắt đầu Nhập Thể.
 • Chúa Hài Đồng chấp nhận sinh ra trong cảnh khó nghèo để làm gương cho chúng ta.
 • Ngay từ lúc chào đời Đấng Cứu Thế đã không được đón tiếp.
 • Đức Mẹ thăm bà Elizabeth cũng có nghĩa Mẹ đem Chúa đến cho mọi người.
 • Thiên Chúa không mạc khải những điều cao trọng cho những bậc hiền triết nhưng cho những người hèn mọn.

 

 Lạy thứ ba: Chúa Thánh Thần 12-21-2018.mp3 [7:44 min]

 • Đức Chúa Thánh Thần là tình yêu, là ánh sáng, là chân lý, là sự thật,.... Người giúp chúng ta phân biệt giữa đúng-sai, thiện-ác,....
 • Đức Chúa Thánh Thần là kết quả của tình yêu của Ngôi Cha và Ngôi Con.
 • Đức Chúa Thánh Thần là lửa, ánh sáng, thần khí, là chân thiện mỹ,...

 

 Lạy thứ tư: Chúa Thánh Thể 12-21-2018.mp3 [19:28 min]

 • Chúa Giêsu Thánh Thể là tình yêu tiếp diễn của Chúa Giêsu sau khi tử nạn.
 • Người đã thu mình nhỏ lại dưới Tấm Bánh một cách thiêng liêng và hiện hữu để ở lại với thế gian đến ngày tận thế.
 • Thiên Chúa không muốn chúng ta mồ côi nên ban Bí Tích Thánh Thể cũng chính là Chúa Hài Đồng giáng sinh.
 • Chúa biến chúng ta trở nên công chính.
 • Nếu chúng ta xúc phạm đến Thánh Thể là xúc phạm đến nhiệm thể Chúa Kitô.
 • Bí tích Thánh Thể biến chúng ta trở nên công chính để trở nên thánh thiện.
 • Chúa Giêsu vẫn còn đổ máu ra trên bàn thờ mỗi khi truyền phép.
 • Chúa Giêsu Thánh Thể là ánh sáng chói lòa làm bóng đêm bị tiêu diệt.
 • Đức Mẹ dạy chúng ta tôn kính Thánh Thể.

 

 Lạy thứ năm: Năm Dấu Thánh 12-21-2018.mp3 [7:52 min]

 • Dấu thánh là tình yêu của Chúa Cha cho loài người.
 • Chúa Giêsu vâng lời Chúa Cha xuống thế và chịu chết để giải thoát nhân loại.
 • Thánh Giá là một giao ước để được cứu rỗi.
 • Tôn thờ Bí Tích Thánh Thể để được Chúa ban ơn lành.

 

 Lạy thứ sáu: Mẹ Maria 12-21-2018.mp3 [11:12 min]

 • Từ khi Đức Mẹ đón nhận Chúa Cứu Thế trong cung lòng Mẹ, Maria trở thành một người Mẹ của toàn thế giới.
 • Vì vậy Mẹ thường thay mặt cho nhân loại tạ ơn Thiên Chúa.
 • Mẹ dạy chúng con ra đi phân phát compact disc lời Chúa qua Sáu Lạy.
 • Chúng con may mắn được gọi Thiên Chúa là Cha nên hãy đón nhận lời tạ tội.
 • Xin Mẹ dẫn đưa chúng con trở về cùng Thiên Chúa.
 • Đức Mẹ giúp chúng ta chuẩn bị ngày Thiên Chúa giá lâm.
 • Trong Kinh thánh ghi lại: một người nữ đạp đầu con rắn. Người ấy chính là Đức Mẹ.
 • Hãy xám hối ăn năn để trở về cùng Chúa.

 

 Các Thánh Thiên Thần 12-21-2018.mp3 [5:33 min]

 

 Cách thực hành Sáu Lạy 05-01-18.mp3 [2:51 min]

 

 

Lúc 4:00 a.m., June 1, 2018:

Sự viếng thăm của

Thiên đàng qua Thánh Thể.

Hình được chụp bởi Ngôn Sứ Lucia

 trước mặt tiền của Emmaus Chapel

St. Theresa Catholic Church

Sugar Land, Texas

Ngôn sứ Lucia Phan là một người Mỹ nhập cư từ Việt Nam. Chị sống đời cầu nguyện. Hằng ngày chị tập trung vào việc chầu Chúa qua Bí tích Thánh Thể, tham dự Thánh lễ Hy sinh Cứu độ của Chúa Giêsu và thực hành Sáu Lạy.

 

Chị Lucia nhận được thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận được những hình ảnh về Thánh Thể, cả dưới dạng hình và phim, qua điện thoại thông minh. Chị nhận được thông điệp từ Thiên Chúa, Đức Mẹ, các Thiên Thần và các Thánh từ năm 2011.

 

Xin vào những trang nhà:

Những Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

nrtte.org

Những Mạc Khải Mới Qua Chúa Giêsu Thánh Thể

nrttej.org

Món Quà Sáu Lạy

kowtows.org

 

Xin chia sẻ thông điệp và tranh nhà này với những người mà bạn quen biết.

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharistic Jesus