The Miraculous Power of the Eucharist
The Miraculous Power of the Eucharist

The Gift of The Six Kowtows

 

A Present from Blessed Mother Mary to Humanity

432 pages

Sáu Lạy Kính Dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

100 pages

Kinh Nguyện Sáu Lạy kính dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

144 pages

The Six Kowtows Reverently Offered to the Eucharistic Jesus

 

192 pages

Ang Anim na Kowtows

Magalang na iniaalay

sa Eukaristikanong Hesus

176 pages

Las Seis Kowtows

Reverente-mente

Ofrecido a

Jesús Eucarístico

192 pages

Los Seis Kowtows Reverently

Oferecido

a Jesus

Eucharistico

208 pages

Coming soon

Sáu Lạy

Kính Dâng

Thiên

Chúa Cha

-Quyển 1-

240 trang

Sắp in

Messages for the World 

Pray

The Rosary of The Six Kowtows 

Heavenly Poems and Songs

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else...  

Read more

2011

Thông điệp nhận ngày 11-10-2011

 

Tâm tình của Cha

 

Vì ai Ta đã đến đây

Bỏ Trời ngôi vị Quốc Vương làm người

Đến đây trú ẩn trong hình bánh kia

Đêm khuya thanh vắng cô đơn đợi chờ

Tịch liêu lạnh lẽo giá băng cõi lòng

Ai ơi có thấu lòng Ta

Vì yêu nhân loại Cha đây mãi chờ

Chờ con chờ đến bao giờ

Đến khi con biết lòng này giá băng

Giá băng tuyết lạnh đêm về

Tình yêu mãi thế lòng này không phai

Chao ôi chỉ một Chúa Trời

Là Cha nhân hậu kiên trì bao dung

Thứ tha cho hết lỗi lầm

Thờ ơ lãnh đạm mọi điều nhuốc nhơ

Ngài không tính sổ tội đời

Chỉ mong con biết tình Cha vẫn chờ

Chờ con con vẫn hững hờ

Thời gian không kịp mau về đi con

Đến nay mãn hạn định kỳ

Thế gian sẽ chịu cảnh người ly tan

Trần gian kẻ ở người đi

Kẻ lành được cứu kẻ dữ khổ hình

Người mau sám hối ăn năn

Đừng để quá trễ muộn màng tiếc thương

Hồng ân ban xuống diệu kỳ

Trái Tim rướm máu cứu người trần gian

Ai ơi mau đến bên Ngài

Khẩn cầu lòng xót thương đầy tình yêu

Xin tha dung thứ mọi điều

Trái Tim thoi thóp sống nơi thế trần

Sống động hiện hữu giữa người trần gian

Trái Tim mang đến tình yêu

Ngày ngày mong đợi nơi Mình Thánh kia

Hãy mau đến đó tôn thờ

Chuẩn bị sẽ đến tới ngày giá lâm

 

Viết xong 5:10pm

Chị Lucia Phan nhận thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions). Ngoài âm thanh, chị có thể ghi nhận hình và phim về phép lạ Thánh Thể qua điện thoại thông minh. Khi Chúa Giêsu ban thông điệp cho Chị như một người Cha yêu thương con cái Ngài, và như Thầy hoặc Sư Phụ. (Tình phụ tử thiêng liêng này của Chúa Giêsu tìm thấy trong Gioan 13:33, Gioan 21:5, Matthêu 23:37, Luca 23:37 và Máccô 10:24.)

Xin vào những trang nhà:

Những Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

nrtte.org

Những Mạc Khải Mới Qua Chúa Giêsu Thánh Thể

nrttej.org

Món Quà Sáu Lạy

kowtows.org

 

Xin chia sẻ thông điệp và tranh nhà này với những người mà bạn quen biết.

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharistic Jesus