The Miraculous Power of the Eucharist
The Miraculous Power of the Eucharist

The Gift of The Six Kowtows

 

A Present from Blessed Mother Mary to Humanity

432 pages

Sáu Lạy Kính Dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

100 pages

Kinh Nguyện Sáu Lạy kính dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

144 pages

The Six Kowtows Reverently Offered to the Eucharistic Jesus

 

192 pages

Ang Anim na Kowtows

Magalang na iniaalay

sa Eukaristikanong Hesus

176 pages

Las Seis Kowtows

Reverente-mente

Ofrecido a

Jesús Eucarístico

192 pages

Los Seis Kowtows Reverently

Oferecido

a Jesus

Eucharistico

208 pages

Coming soon

Sáu Lạy

Kính Dâng

Thiên

Chúa Cha

-Quyển 1-

240 trang

Sắp in

Messages for the World 

Pray

The Rosary of The Six Kowtows 

Heavenly Poems and Songs

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else...  

Read more

Đức tin và Niềm tin

NIỀM TIN ĐỨC TIN November 20, 2012.pdf
Adobe Acrobat document [226.3 KB]

Chúa Giêsu giảng về "đức tin"

Nhà nguyện Emmaus - Ngày 20 tháng 11 năm 2012

 

Lucia thương mến của Cha, chỉ còn vỏn vẹn vài ngày nữa là Giáo Hội nói lên cho tất cả mọi người con chiên dân Chúa được sống qua một năm về Đức Tin. Nói về Đức Tin cả một bầu trời sâu thẳm nếu những ai tìm hiểu với đời sống mà họ học hỏi theo chân lý, sự thật qua Phúc Âm. Là sự tìm tòi sâu thẳm mà họ cảm nhận được với đời sống hiện tại, đã qua cũng như tương lai. Nhưng nói với những người đơn giản và thuần khiết nhất để Cha gởi đến những lời tâm tình của Cha đến với họ.

Các con thương mến của Cha, trong xã hội có rất nhiều tầng lớp con người, khi họ thờ phượng và tôn kính với một đạo giáo nào đó. Cha chỉ nói chung. Nhưng cũng có sự riêng biệt của sự thờ phượng của mỗi con người. Tất cả mọi giới đều là con người, đều có Niềm Tin và Đức Tin mà chính họ chọn lựa, cũng có sự yếu đuối của chính bản ngã và những gì mà con người ở thế gian thường có và hay vấp phải.

 

Nếu nói về Đức Tin thì lúc nào cũng phải đào tạo, tìm tòi cho mình một đời sống tự mình cảm nghiệm và hiểu được những gì chân lý mà mình đã đón nhận, đã trải qua trong cuộc đời có nhiều kinh nghiệm và có nhiều sự thấy được, biết được từ trong trái tim, sự đụng chạm của Thiên Chúa và Thánh Thần hướng dẫn. Rồi cũng có những cái gặp trong bản ngã để rồi phải tranh đấu với tư tưởng, với chính mình.

Đó là những điều rất khó khăn mà con người cũng phải khó lắm mới vượt qua được những sự thật này! Nhưng cũng có rất nhiều anh hùng, hào kiệt với Đức Tin, với Niềm Tin mà họ có thể hy sinh mạng sống, hy sinh những khó khăn, hy sinh những gì mà họ có thể làm được trong cuộc đời của họ chỉ vì Đức Tin.

 

Tin tưởng vào một Niềm Tin tuyệt đối để rồi họ sẽ thực hành và không ngán sợ cũng như can đảm để bước trên con đường mà họ tin đó là sự thật, là chân lý, mà chính Cha đã ban qua Thánh Thần để xuống trong họ để họ vững vàng mà tiến bước trên con đường mà chính từ muôn thuở Cha đã đến với con người qua Phúc Âm.

Các con thương mến của Cha, hôm nay là những ngày còn lại của Năm Thánh nói về Đức Tin. Cha chỉ muốn nói một cách rất đơn giản với các con: Đức Tin là như thế nào? Đời sống Đức Tin phải làm sao? Như thế nào mới gọi là Đức Tin và như thế nào mới gọi là sự kết hợp Đức Tin và đời sống hiện tại?

Mỗi một con người đều có quyền chọn lựa sự tự do Cha đã ban cho các con từ hồi mới bắt đầu mà chính bàn tay Đức Chúa Cha nắn nót chúng con nên hình, nên dáng, thì Ngài đã xuống ơn và ban Thánh Thần trong mỗi con người được tạo dựng nên. Để rồi đi vào cuộc đời có những thủ tục để trở thành một người con chiên dân Chúa, được Giáo Hội bênh vực và có những điều Giáo Luật mà do chính Giáo Hội đưa ra.

 

Còn riêng mỗi một cá nhân đều cần phải học hỏi và đi vào đời sống và Niềm Tin vào Thượng Đế là chính mỗi một con người đều quyết định và đi vào chương trình mà chính Thiên Chúa ban cho họ, cũng là sự cảm nghiệm mà chính họ phải tự tìm hiểu để rồi họ mới tự cảm nhận được những gì Thánh Thần ở trong họ hướng dẫn và đang làm việc trong họ.

Đức Tin là chính bản thân mình tin tưởng một điều gì đó tuyệt đối cho dù mắt không thấy, tai không nghe. Nhưng những điều đưa đến là những điều lành thánh, những điều tốt đẹp và những gương sáng mà chính những Bậc Thánh Nhân đã đi qua cũng như một lịch sử mà Cha đến với thế giới con người để rồi cả một quá trình và một đời sống đã đi vào cái chết trên Thập Giá để được ba kết luận và ngày hôm nay.

 

Cây Thập Giá vẫn treo trên tất cả mọi nơi trong ngôi nhà thờ mà chính Giáo Hội Công Giáo công nhận, thì điều đó có thể là một điều để các con có thể nhìn thấy và tin vào đó, là Đức Giesu Kito đã đến với thế giới con người, đã vì con người mà treo trên Thập Giá, chịu bao nhiêu sự đau khổ, đớn đau của thân xác.


Lịch sử đã kể lại chính Máu và Nước đã tuôn ra hết để rửa sạch tội trần gian và được kết thúc một cách rõ ràng và hôm nay biết bao nhiêu ngàn thế hệ trôi qua vẫn còn sừng sửng một Cây Thánh Giá cứu độ trần gian.

 

Ngôi Hai Thiên Chúa đã thật sự sống với thế giới con người và mọi sự đã làm theo Thánh ý Đức Chúa Cha để được ngày hôm nay các con có một sự vững chắc và bền vững cũng như Niềm Tin tuyệt đối vào Tình Yêu Thương thật sự mà chính Thiên Chúa gởi đến cho loài người để chúng con có sự tin tưởng và Niềm Tin tuyệt đối vào đời sống thiêng liêng mà chính Cha đã hiện diện qua bao ngàn thế kỷ.

Hôm nay, Cha vẫn hiện diện và đến với các con, gặp gỡ với cõi lòng các con qua Thánh Lễ Misa và sự hiện hữu của Cha đang ở nơi Bí Tích Thánh Thể. Đó là những dấu chỉ mà các con nhìn lại một cách rõ ràng và thật sự để rồi các con tin tưởng và biết đó là chân lý mà chính Cha đã làm qua mà ngày hôm nay qua bao nhiêu ngàn thế hệ Giáo Hội, tất cả những linh mục, tu sĩ và những người mà được sự công nhận và để lại cho các con đến thế hệ hôm nay.

Qua sự giảng dạy của họ đi vào Phúc Âm và những lời chân lý, sự thật mà Cha đã gởi đến cho các con từ bao lâu nay. Đó là một điều minh chứng để các con tìm hiểu và vững vàng cũng như mạnh mẽ để đón nhận và minh chứng cho đời sống thiêng liêng mà chính các con cảm nhận được từ trong cõi tâm linh.

Các con thương mến của Cha, đó là Niềm Tin mà Cha chỉ nói để cho các con cảm nhận và thấy được sự thật này! Đức Tin là tự mỗi con người có thể tìm hiểu và học hỏi để rồi đi theo một Đấng Tôn Thờ mà chính mình tin đó là sự sống, là lẽ phải của hiện tại, tương lai và đời sau.

 

Còn Niềm Tin là sự ủng hộ kèm theo hàng ngày chúng con được biết, học hỏi cũng như nghe những lời kinh và Phúc Âm và sự giảng dạy qua những điều chân thành của những điều lành thánh mà chính Giáo Hội đưa qua mọi tầng lớp mà con người được cảm nhận và hiểu được sự thật này.

Niềm Tin và Đức Tin luôn luôn đi kèm với nhau để rồi có sự ủng hộ rất mạnh mẽ để rồi có sự minh chứng nếu con người thật sự sống trong Niềm tin và Đức Tin thì các con phải tỏ ra một sự mạnh mẽ mà chính các con tin nhận để có cơ hội các con đứng lên và làm chứng cho sự thật này, để rồi những sự thật sẽ loan truyền khắp nơi từ người này đến người khác.

 

Vì lý lẽ Niềm Tin chỉ có một điều trong chân lý mà chính con người biết được từ cõi tâm linh và linh hồn của mình. Không thể nói được và không thể chứng nhận qua những gì mà có bằng sự thật, chỉ nhìn vào những gì tồn tại để lại cho thế giới và con người được lưu truyền và thể hiện đến ngày hôm nay.

Thứ nhất, hãy nhìn vào đời sống của mỗi con người cần có và mỗi một ngày các con cần đối diện, cho dù mọi tầng lớp trong xã hội. Thánh Lễ Misa là gì? Thánh Lễ Misa làm gì suốt bao ngàn năm qua?

 

Khi Chúa Giesu chuẩn bị đi vào cuộc tử nạn thì Ngài lập Bí Tích Thánh Thể và Ngài để lại cho thế giới con người qua Thánh Lễ Misa để cảm nghiệm và tưởng nhớ lại những gì mà chính Mình và Máu của Ngài để lại để nuôi dưỡng thân xác con người và tin vào đó sự thật chính Mình và Máu Chúa luôn hiện diện giữa trần gian. Cho dù không hiện hữu, cho dù không hữu hình nhưng mãi mãi hiện hữu và vĩnh viễn không rời xa thế giới loài người các con qua nhiều hình thức.

Các con thương mến của Cha, Cha để lại cho Giáo Hội một sự vững bền và chắc chắn qua bao nhiêu ngàn thế hệ. Người thay thế Cha là Đấng Bậc để cai quản Giáo Hội, để cho mỗi linh mục, tu sĩ và tầng lớp ở trong hàng Giáo Hội được đi theo lịch trình, sự sắp xếp mà chính Thánh Thần hướng dẫn và ban cho các con từ thuở ban đầu.

 

Điều đó được xắp xếp và tiếp tục liên kết mãi mãi cho đến ngày hôm nay. Cho nên tất cả các Giáo Phái, tất cả Niềm Tin mà chính con người tự đó đi ra, họ có những sự vững chắc và có những niềm tin cậy rõ ràng khi có Giáo Hội Công Giáo và có sự vững bền, khi có người thay thế Thiên Chúa để ở giữa loài người, để cũng cố Niềm Tin, Đức Tin cho giáo dân và cho những người con chiên dân Chúa thật sự chấp nhận và đi vào Phép Rửa Tội để đón nhận mình là người Công Giáo.

 

Để rồi phải lắng nghe những sự giảng dạy và được biết những gì bổn phận của người con dân Chúa, để rồi các con được cảm nghiệm thật sự với những gì mà chính Thiên Chúa để lại qua các Thánh Tông Đồ, viết lại lịch sử và cuốn Phúc Âm là điều mà chính Thiên Chúa đã đến với con người trên hai ngàn năm trước.

 

Những gì lịch sử ghi chép là những điều mà Cha muốn các con hãy đi vào đó lắng nghe, thực hành và có những khái niệm thật sự để tìm kiếm được chân lý ở trong Phúc Âm mà khi các con thực hiện và các con lắng nghe với cõi tâm tình tìm kiếm thì nhất định Thánh Thần sẽ làm việc trong mỗi một tâm hồn cảm nghiệm và tìm kiếm Ngài.

Các con thương mến của Cha, Đức Tin được thể hiện qua việc làm. Đức Tin được thể hiện qua hành động. Đức Tin được thể hiện qua sự cảm nghiệm mà các con đang sống, với những sự thật, mà các con hành động trên những điều lành thánh mà chính Giáo Hội và những điều tốt lành mà chính Cha để lại trong Giới Răn cho các con.

 

Đức Tin để các con có thể thể hiện và mời gọi rất nhiều anh em. Những người chưa bao giờ sống một đời sống nhận biết Thiên Chúa, những người chưa bao giờ đi vào đời sống lề lối để biết ra Tình Yêu mà Cha đã vì con người qua cái chết khổ hình trên Thập Giá.

 

Để đưa các con trở về với Ánh Sáng mà chính Cha là người đã mang tất cả những sự tội lỗi, đau thương, và gánh nặng của con người, để các con nhìn vào đó mà tin tưởng, cũng cố cho chính mình và một Niềm Tin tuyệt đối khi các con cảm nhận và hiểu được; thì đó là sự thật mà các con đang sống trong Đức Tin và Niềm Tin cứ mãi thế tiếp tục và tiếp tục lần mò đi theo và làm những điều mà các con cần làm cho chính mình, cho con cái, cho gia đình, cho anh em, bổn phận, trách nhiệm và làm theo những điều do Giáo Lý mà chính các con đã học hỏi và biết được từ Giáo Hội.

 

Ngay cả những người hiểu biết thấp kém nhất họ cũng cảm nghiệm và biết được đời sống của họ phải có sự thờ phượng. Thờ phượng ai? Ai là người có thể tạo dựng nên họ? Ai là người mà có thể cho họ một cuộc sống có niềm vui, có bằng an và có sự cảm nghiệm khi họ bằng con mắt có thể nhìn thấy những sự tốt đẹp với vẻ đẹp bên ngoài của cuộc đời?

Các con thương mến của Cha, có rất nhiều và nhiều điều mà các con có thể cảm nhận và thấy được sự thật. Đức Tin cũng đòi hỏi nếu thật sự là người Kito hữu mà các con sống đúng, chẳng những đời sống các con thể hiện qua việc làm, thể hiện qua hành động, thể hiện những gì mà các con đối diện và gặp phải mỗi ngày trong đời sống, ngay cả những lúc thầm lặng. Để rồi có cơ hội các con cũng có thể đứng lên để mời gọi và chứng nhận sự thật.

 

Đức Tin, tin vào Thiên Chúa, tin vào những điều của Giáo Hội, tin vào Giới Răn và tin vào những Luật Lệ mà chính Thiên Chúa gởi đến cho con người qua sự ghi chép mà các con được học hỏi. Cũng như mỗi ngày các con đến với Thánh Lễ Misa, với những ai có lòng tin và có điều gì đó mà họ cần phải giữ đúng theo lề luật mà chính họ được sanh ra trong mỗi một gia đình hoặc lý tưởng mà họ tìm kiếm.

 

Họ đến tham dự Thánh Lễ để nghe sự giảng dạy qua các Linh Mục hoặc đến những chỗ tĩnh tâm hoặc tìm kiếm những chỗ mà họ có những lúc cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau chia sẽ, cùng nhau tìm kiếm, khai phá những điều chân lý mà chính họ mong muốn và đi đến.

Có nhiều cách và nhiều trường hợp ở trong xã hội nếu các con đi đúng vào đường lối mà chính Thánh Thần hướng dẫn thì các con sẽ cảm nghiệm và thấy được một chân trời bao la vĩ đại, những điều hay lẽ phải, những điều chân chính mà chính con người chưa biết và có thể tìm hiểu hết được.

 

Thật ra, Cha đã ban cho con người nhiều điều mà tự các con sẽ tìm kiếm và tìm ra nếu các con tin tưởng thật sự với một niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa, thì Thánh Thần sẽ là người mở khóa để các con đi vào trong đời sống đó, để các con cảm nghiệm được chân chính, sự thật là gì.

 

Tình Yêu sẽ đưa các con đến đâu và đời sống các con phải cần phải thực hiện như thế nào. Tất cả mọi cái, mọi nơi đều phù hợp một cách tuyệt vời mà chính Cha đã ban xuống cho con người từ muôn thuở.

Các con thương mến của Cha, hôm nay L. tường thuật lại những gì mà Cha muốn qua L. để sự cảm nhận chính môi miệng và lời nói để thực hiện qua những điều này mà Cha muốn nhắn gởi với các con, cũng là những ngày không còn bao nhiêu trên thế giới.

 

Cha muốn các con hãy nhìn lại cuộc đời đã đi qua trong mỗi một con người trong thế giới, để các con nhận ra và biết được những sự thật này mà chính Cha đã đến với thời điểm này.

 

Cha qua Bí Tích Thánh Thể, Cha đang sống động trong Bí Tích Thánh Thể và Cha mong muốn gởi những lời này đến với những người được nghe và lắng nghe để rồi thật sự thực hành một đời sống thấy rõ và tin tưởng tuyệt đối những gì mà Thiên Chúa đã làm cho con người.

Các con thương mến của Cha, không có gì mà con người có thể rõ ràng trong một lúc và một cách để nhìn ra những gì là sự thật, những gì là giả dối, những gì là bề ngoài. Cho nên các con phải thấy và biết được.

 

Đừng từ chối với những gì mà mình có thể lắng nghe và biết được là sự thật cho dù có một chút thời gian để tìm hiểu và suy diễn, nhưng với một khía cạnh rồi các con cảm nhận và biết được sự chân thành, lẽ phải mà chính những bài giảng được giảng qua những linh mục, qua những người bình thường trong giáo dân.

 

Nhưng họ có tràn đầy Thánh Thần, thì lúc đó các con cũng có thể lắng nghe và đón nhận để thực hành rồi tìm kiếm cho mình những gì mà đã có sẵn nơi Giáo Hội. Phải lắng nghe và tìm hiểu qua Phúc Âm được để lại. Đó là những lời mà chính Cha trăn trối và để lại cho loài người các con.

Các con thương mến của Cha, với đời sống hiện tại hôm nay Cha chỉ muốn nhắc nhở với những ngày còn lại, với những người có một niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa, đang sống một thế giới và một con người thật sự thực hiện thì các con cũng đem những kinh nghiệm giàu có mà chính mình có đến với những ai chưa biết và chưa bao giờ được biết, cũng như chưa bao giờ lắng nghe để rồi các con có thể thể hiện qua những gì mà các con có thể làm cho anh em mình, và những điều mà các con cảm nghiệm được với những gì để làm chứng cho sự thật.

Các con thương yêu của Cha, các con hãy mạnh dạn lên để đến với những ai họ đang khắc khoải, đang tìm kiếm chân lý, sự thật, đang tìm về cội nguồn nhưng chưa có cơ hội để biết. Các con là những người giáo dân sống đạo, là những người đang sống trong luật lệ, đang sống trong giới răn, là một đời sống tốt đẹp mà cần phải chia sẻ cho anh em mình, chia sẻ những điều kỳ diệu tuyệt đẹp mà chính Tình Yêu của Cha đã để lại cho mỗi con người và họ có quyền được biết, họ được có quyền cảm nhận và họ có quyền theo đuổi để chính đời sống của họ được cứu rỗi trong những ngày mà họ ra khỏi cuộc đời này!

Các con thương mến của Cha, Đức Tin giúp cho chính bản thân mình. Tin tưởng những gì đã để lại. Tin tưởng những sự thật mà Giáo Hội đang truyền lại cho các con đến thế hệ hôm nay. Tin tưởng vào sự cảm nghiệm và sự đánh động của cõi lòng. Tin tưởng vào những gì mà chính mình được Thánh Thần hướng dẫn.

 

Tin tưởng những điều thiêng liêng, chân lý mà chính con người không thể có những lời lẽ hoặc giấy bút nào có thể diễn tả và biết được sự cảm nghiệm từ trong cõi tâm linh. Đức Tin có rất nhiều điều phối hợp để các con có thể thấy và biết được những sự thật mà chính Thánh Thần đang hiện diện trong mỗi một con người của chúng con nếu chúng con tin thật và đang sống trong một đời sống xứng đáng để đón nhận những gì mà chúng con đang có và đang được.

Các con thương mến của Cha, Cha chỉ nói qua những gì mà để cho mọi tầng lớp con người trong thế giới và xã hội hôm nay được biết và lắng nghe những sự đơn giản và nhẹ nhàng nhất.

 

Cha cũng mong muốn những người cảm nghiệm như đời sống của các con là những người được lắng nghe và được biết những lời từ Cha gởi đến, ngay chính các con cũng cần có một Niềm Tin vững chắc để các con có thể khai mở cho chính mình để rồi vững vàng trong Đức Tin thì các con sẽ đến với thế giới con người, đến với tất cả anh em mà các con gặp được.

 

Rồi chia sẻ những gì mà trong đời sống các con gặp phải và đụng chạm được những gì mà chính Thiên Chúa làm qua cuộc đời của các con. Chính những gì mà các con có được sự kinh nghiệm dù đau thương, đau khổ hay vui mừng, thắng lợi cũng đều có Đức Tin và Niềm Tin để rồi nói lên những sự chân chính và thật sự mà mỗi sự việc các con cảm nghiệm được từ trái tim của mình.

Đây là những ngày không còn bao nhiêu trên thế kỷ. Cha nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Mỗi một bài Cha gởi đến cho các con, Cha chỉ muốn gợi lên và để các con thấy thời giờ hẹp lại và biết cần làm những gì cho thế giới hôm nay.

 

Ngay chính các con là những người được nghe, ngay gia đình, con cái, vợ chồng, anh em, bè bạn và tất cả những người mà các con quen biết rồi mọi sự được lan rộng khắp đó đây, những gì để các con kéo theo và cùng nhau trong một Đức Tin vững vàng, có nhau và cùng nhau ứng phó với những gì mà mỗi một người đều gặp phải trong cuộc đời.

Các con thương mến của Cha, Cha đi lại cá nhân con người, Cha chỉ muốn nói có rất nhiều người ở trong thế giới con người hôm nay được chọn và được sự cảm nhận của Thánh Thần đến với họ một cách rất mạnh mẽ. Họ có thể biết trước cũng như những tiên tri mà chính Cha mạc khải.

 

Họ biết trước và làm những gì chính Thánh Thần linh ứng trong họ, và chính cũng có chính những linh mục, tu sĩ cũng có những ơn đặc biệt này. Ngay cả những giáo dân của thời đại hôm nay, Cha đã đến và mạc khải rất nhiều người để họ cùng chung với Giáo Hội để cùng làm những việc họ cần làm khi họ có những điều đặc biệt mà từ chính Cha chọn họ.

 

Các con cũng không lấy làm lạ tại sao họ không có chức vụ gì nhưng họ có những điều sâu sắc có thể nói còn nổi trội hơn những bậc trên bục giảng và những người giảng dạy nữa là khác.

Nhưng Thánh Thần làm việc trong mỗi một người khác nhau, họ đều là do Thánh Thần và là Thần Khí mà chính Cha ban xuống cho họ. Mỗi người có một cảm nghiệm và tin tưởng thông suốt thì họ mạnh mẽ, cứng rắn, để rồi đem những gì mà họ có được để gởi đến thế giới con người.

 

Tùy mỗi con người cảm nhận với lòng tin tưởng vào Thiên Chúa có tuyệt đối hay không và ngang tầm mức mà họ có thể cảm nghiệm được vì đó là sự chênh lệch và sự khác biệt mà mỗi con người cảm nhận được trong trái tim và cõi lòng của mình đối với Thiên Chúa. Thiên Chúa không có khác biệt, nhưng sự cảm nhận và con người mới là khác biệt.

Vì lẽ đó Cha luôn luôn mời gọi và kêu gọi các con, những người có trách nhiệm và bổn phận trong hàng Giáo Hội, Giáo Phẩm cũng như tất cả các giáo dân ngoài xã hội. Nếu các con có một tấm lòng thật sự tìm kiếm về chân lý, sự thật các con đang sống trong một đời sống mà các con đang làm gương tốt và đang là một ánh sáng để tất cả mọi người nhìn thấy đó mà theo, có cơ hội và có điều kiện để các con làm chứng cho Cha ở đời này.

 

Vì thời gian rất thu hẹp, nếu có cơ hội các con hãy đến chỗ anh em mình, những hội nhóm và những nơi mà các con có thể làm được để nói lên sự thật, nói lên những kinh nghiệm mà mình có và minh chứng trong sự thật với những gì mà Niềm Tin và Đức Tin chính các con cảm nghiệm được từ trong trái tim của mình. Đó là điều thật sự các con có được mà Cha gởi đến cho các con qua Thánh Thần của Cha.

Các con thương mến của Cha, đây là những giây phút mà chính các con phải cần tranh đấu cho chính bản thân mình và cho anh em được thấy và rõ ràng những điều mà chính Cha đã đến với các con và chứng minh, làm chứng sự thật mà Cha đã chết vì các con và tội lỗi của các con được đưa vào qua cái chết tử nạn của Cha để rồi các con có một đời sống mới, một tương lai mới, có đầy hạnh phúc và tràn niềm hy vọng, để các con trở về qua tội lỗi của mình, mạnh dạn trở về với chân lý, sự thật.

 

Đến với Cha để được tha thứ, để được thánh hoá để rồi các con sẽ có một cuộc sống mới để đón nhận Ơn Tha Thứ của những ngày cuối cùng mà Cha đã đến qua Lòng Thương Xót của Cha. Lòng Thương Xót của Cha là một con tàu cuối cùng và cũng là định mệnh cho thế giới con người được chọn lựa và đến trong Ơn Cứu Độ mà chính Cha gởi đến cho các con.

 

Hôm nay Cha đến cũng cố Đức Tin cho các con qua Bí Tích Thánh Thể. Cha đang sống động và hiện diện ở Bí Tích Thánh Thể để chào đón từng người một để được Cha Thánh Hoá và Thanh Tẩy các con, để rồi các con sẽ cảm nhận và biết được Tình Yêu mà Cha gởi đến cho từng con người một trong thế giới các con.

Các con thương yêu của Cha, những gì mà Cha muốn nói Cha đã nói rất nhiều qua L. Biết bao nhiêu bài và biết bao nhiêu lời để Cha nhắn gởi đến cho các con. Nhưng, có được biết bao nhiêu người lắng nghe và bao nhiêu người tin vào sự thật này?

 

Vì lòng con người quá sắt đá, quá kiên cố với những bản ngã cá nhân, với những tự ái, tự cao, với những kiêu ngạo, không đón nhận, không tìm ra và không nhận xét những gì là sự thật, để rồi các con sẽ thiệt thòi với những gì mà các con có thể có quyền lợi để đón nhận.


Các con thương mến của Cha, những gì muốn nói Cha đã nói và hôm nay là một bài Cha gởi đến cho các con nói về đời sống Đức Tin và Niềm Tin của mình. Nếu các con muốn tìm hiểu và biết thật sự, các con hãy để thời gian để đón nhận những gì mà chính Cha qua Bí Tích Thánh Thể và một người Cha chọn để gởi những lời của Cha đến với thế giới con người.

 

Để rồi các con khai phá và tìm được những gì là sự thật mà chính Cha đã làm Phép Lạ từng ngày một qua Bí Tích Thánh Thể để gởi những lời của Cha đến với tất cả các con trên toàn thế giới với những ai mở lòng để đón nhận và tin tưởng vào sự thật này.

Những gì muốn nói Cha đã nói! Chúc các con hãy lắng nghe và đón nhận những gì mà Cha gởi đến cho các con. Đừng quá suy diễn, đừng quá nghi ngờ và đừng quá cứ cho những điều phải đi vào lề luật và đi vào những gì đã trải qua thì các con không có thể cảm nghiệm được. Chỉ có một điều duy nhất mà con người có thể nhẹ nhàng đón lấy: mắt thấy, tai nghe và cảm nhận từ cõi lòng là chính Thánh Thần hướng dẫn. Hãy tin vào những điều sự thật, chân lý.

Nếu các con tin thì các con sẽ được thấy. Nếu các con gõ thì sẽ được mở. Nếu các con tìm kiếm thì sẽ được linh ứng của Thánh Thần ban cho.

Đó là những điều mà chính Cha gởi đến và ban cho các con với thế giới con người hôm nay, để rồi có những sự kết luận và rồi những điều mà các con tìm hiểu được. Đừng nghi ngờ, đừng quá nhạy cảm và không chấp nhận những sự thật qua những người đơn hèn và những người mà các con nhìn với tầm mắt thấp của con người.

 

Hãy dùng con mắt Đức Tin để nhìn tất cả mọi người trong đời sống thiêng liêng mà họ có, đừng dùng con mắt của người đời các con sẽ thấy những gì mà các con đòi hỏi chính là những sự của thế gian con người, không thuộc về Thiên Chúa cũng không thuộc về thế giới thiêng liêng.

Đó là những điều mà Cha nhấn mạnh cho các con ai đón và nghe được những lời này. Hãy dùng con mắt Đức Tin để nhìn những gì là anh em mình, nhìn những lời lẽ mà chính Cha gởi đến với con mắt Đức Tin và có một con mắt sống về đời sống thiêng liêng thì các con nhận không biết bao nhiêu, vô vàn những lời mà Cha đã gởi đến và đang gởi đến cho các con.

 

Nếu các con nhìn anh em mình bằng con mắt người đời thì các con cảm thấy không có bất cứ điều gì có thể đánh động được tâm hồn của tánh kiêu ngạo của chính bản thân mình, sẽ cứng lòng qua những sự chai đá mà chính con tim và con người đã có sẵn. Vì lẽ đó, nếu các con sống một đời sống như thế thì các con không cảm nghiệm được và không thấy bất cứ điều gì.

 

Trái lại còn cho đó là những điều không phải và có những điều làm cho người khác mất đi Niềm Tin và sự trông cậy. Đó là những cái lỗi lầm mà chính bản ngã con người thế gian luôn luôn gặp phải, đứng trong sự sai trái để nhìn những sự việc khác.


Các con thương mến của Cha, sở dĩ Cha nói như vậy để tất cả mọi người dù là những người đón nhận, dù là những người không chấp nhận cũng có thể thấy được những gì mà chính Cha đã gợi dậy cho các con với một bài mà chính L. đã xin Cha nói về đời sống Đức Tin và Niềm Tin của những ngày còn lại để chuẩn bị bước qua một Năm Phụng Vụ mới.

Các con thương mến của Cha, Cha hy vọng mỗi người khi đón nhận những lời này. Hãy cầu nguyện với Chúa Thánh Thần trước khi các con đọc hết những giòng chữ này để rồi sự nhắn gởi của Cha được Thánh Thần đánh động trong trái tim của mỗi người mở ra để đón nhận và lắng nghe, để là sự giúp ích cho đời sống hiện tại về Đức Tin mà các con đang sống, rồi tìm hiểu sống gần gũi hơn trong đời sống thiêng liêng mà các con sẽ có nếu các con đón nhận và chấp nhận những sự thật này!

Chúc các con thấu hiểu những lời mà Cha gởi đến cho các con của thế hệ hôm nay. Chúc bằng an cho các con. Thương các con thật nhiều! Chào các con.

Cha

Chị Lucia Phan nhận thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận những hình ảnh về Thánh Thể, cả dưới dạng quay phim, qua điện thoại thông minh. Khi Chúa Giêsu ban thông điệp cho Chị như một người Cha yêu thương con cái Ngài, và như Thầy hoặc Sư Phụ. (Tình phụ tử thiêng liêng này của Chúa Giêsu tìm thấy trong Gioan 13:33, Gioan 21:5, Matthêu 23:37, Luca 23:37 và Máccô 10:24.)

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharistic Jesus