The Miraculous Power of the Eucharist
The Miraculous Power of the Eucharist

The Gift of The Six Kowtows

 

A Present from Blessed Mother Mary to Humanity

432 pages

Sáu Lạy Kính Dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

100 pages

Kinh Nguyện Sáu Lạy kính dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

144 pages

The Six Kowtows Reverently Offered to the Eucharistic Jesus

 

192 pages

Ang Anim na Kowtows

Magalang na iniaalay

sa Eukaristikanong Hesus

176 pages

Las Seis Kowtows

Reverente-mente

Ofrecido a

Jesús Eucarístico

192 pages

Los Seis Kowtows Reverently

Oferecido

a Jesus

Eucharistico

208 pages

Coming soon

Sáu Lạy

Kính Dâng

Thiên

Chúa Cha

-Quyển 1-

240 trang

Sắp in

Messages for the World 

Pray

The Rosary of The Six Kowtows 

Heavenly Poems and Songs

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else...  

Read more

Hãy trở về với Cha

CHÚA GIÊSU MUỐN CÁC CON HÃY TRỞ VỀ
24 tháng 9 năm 2012

 

Lucia thương mến của Cha,

Đây là những lời mà Cha muốn gởi đến tất cả anh chị em trong chúng con. Nói chung và cho những cá nhân, những anh chị em đang trong tình trạng này và trong sự suy nghĩ này. Nói riêng để chúng con cùng nhau nhìn nhận ra cũng như khai thác những điều mới lạ cho đời sống đức tin, những việc cần làm cho anh chị em mình trong thời điểm này, những giây phút cần nhất để chúng con biết sống, biết cảm nghiệm, biết chia xẻ và cùng nhau đi đúng con đường mà chân lý sự thật mà Cha đã gởi đến và ban cho các con từ ngàn năm xưa và đến hôm nay cũng vẫn thế không thay đổi.

 

Tình Yêu Cha mãi chờ đợi và vĩnh viễn yêu thương và tha thứ cho đến giây phút cuối cùng. Nhưng con người vẫn có sự lựa chọn của cá nhân mà mình cần biết những gì cần làm để đi đúng chương trình, để đi đúng đời sống mà mình đang gặp phải cũng như đời sống thiêng liêng mà con người cần phải biết và thực hành, để được sống trong ân sủng, để được lãnh ơn thứ tha và để được sống trong sự an bình, bằng an ngay ở đời này.

Hôm nay, Cha muốn nói đến tất cả những người đã biết được đường lối của chân lý và sự thật, đã sống theo lịch trình cũng như thực hành những điều ân phúc cho cá nhân, cho anh em và cho thế giới. Những người đã có tiếng tăm cũng như biết làm rất nhiều việc thiện và cũng làm rất nhiều điều tốt, thực thi bác ái và cũng có những người âm thầm trong sự cầu nguyện, trong sự thầm lặng để giúp đỡ những việc cần thiết cho thế giới và cho con người, trong tai ương, trong đói kém, trong bịnh hoạn.

 

Cũng có những người đang sống trong theo đời sống Phúc Âm và cũng thực thi những điều mà Cha truyền dạy cho các con, có những anh chị em trên thế giới đang sống trong tình trạng đó và cũng đang phục vụ một cách âm thầm không ai biết. Nhưng Cha là người thấy và rõ hết tất cả mọi điều ở thế giới con người.

Tuy nhiên, với thời đại hôm nay, sự gian ác không được chấm dứt mà vẫn tiến triển rất mạnh và rất cao. Đời sống tội lỗi con người càng ngày càng đi quá và đến mức tột đỉnh không còn có thể ngưng và chấm dứt. Mức sống trở lại và lòng đạo đức con người tìm kiếm chân lý sự thật của những ngày bây giờ cũng có một số rất khả quan nhưng đối với thế giới con người tổng quát chỉ là một số rất khiêm nhường! Nhưng, cho dù khiêm nhường Cha cũng không bao giờ vì một số quá ít ỏi mà Cha rời bỏ và xuống tay mạnh mẽ để tất cả có sự kết thúc và đưa ra sự thật với công bằng và chân lý.

Các con thương yêu của Cha, hôm nay là lời Cha đặc biệt gởi riêng cho hàng tu sĩ, linh mục trong Giáo Hội và tất cả những người đang có chương trình làm việc trong lề lối tốt đẹp và đạo đức để đưa dẫn anh em mình. Người cách này, kẻ cách khác tìm kiếm. Của cải vật chất cũng bỏ ra để làm những việc hữu ích đưa anh em, tìm kiếm những người chưa biết cách sống về đạo đức cũng như chưa biết cách sống trong đời sống mà họ hiện có.

 

Như thế nào để tìm về với Thiên Chúa, như thế nào là sự thờ phượng Đấng Tối Cao và như thế nào là Chúa đồng hành với mình trên mọi nẻo đường đời. Cũng như có Chúa hiện diện và ban tràn đầy ân phúc cho những ai tìm đến và tìm về với Ngài!

Đó là những bài được viết cũng như những câu chuyện thường tình mà các con được nghe qua sự giảng dạy của những đấng bậc và những người có tâm tình tìm kiếm sâu rộng trong nền tảng đạo đức, chân lý và sự thật mà Cha đã truyền ban từ ngàn năm xưa, và vẫn còn tiếp tục nơi Phúc Âm mà mỗi một người trong hàng Giáo Phẩm, trong hàng Giáo Hội cũng như ngay cả những giáo dân họ sống sát về Phúc Âm cùng tìm kiếm và mở rộng, để thực thi những điều và những lời mà Cha truyền dạy, để lại qua các Tông Đồ, được ghi chép trong Phúc Âm.

 

Các con đã tìm kiếm, các con đã thật sự sống theo đường lối sự thật, cũng đã có lòng tìm kiếm anh em mình, tìm cách để làm những việc của những ngày mà các con nghe được và biết được ở nơi đây có phép lạ, ở nơi kia có nghe tiếng Chúa và ở nơi nọ có thông điệp của Cha. Các con đã mở lòng, đã lắng nghe và cũng đã biết sự thật này đã xảy ra với thế giới hôm nay.

Đúng, với thế giới hôm nay Cha gởi đến và biến dạng rất nhiều qua hình dáng trong thế giới con người. Từ bậc lãnh đạo, từ bậc trong Giáo Hội cũng có những ơn rất đặc biệt mà Cha gởi đến cho những ai có khả năng thật sự tìm kiếm và đào sâu trong nguồn sống, trong nguồn nước Phúc Thật mà Cha muốn gởi đến cho thế giới con người.

 

Hàng linh mục, tu sĩ cũng không kém những người tìm tòi và được Cha ban tràn đầy Thánh Thần để họ đi sâu tìm hiểu rõ ràng, cũng như cũng ráng mạch lạc trong đường lối giảng dạy để đem giáo dân cũng như những người muốn nghe và lắng nghe để tìm kiếm chân lý mà trở về cùng Thiên Chúa.

Đã có rất nhiều bậc ở ngoài xã hội cũng thế. Có nhiều giáo dân cũng rất chuyên môn và đời sống cũng thực hành rất nhiều điều tốt lành và có ý nghĩa, cũng như tìm kiếm trong âm thầm để làm những việc tốt lành, tìm kiếm anh em mình và những gì mà họ thấy được, biết được trong đời sống để họ tìm cách để dẫn đưa anh em trở lại. Cũng không thiếu rất nhiều người qua những lời lẽ và sự chỉ dẫn của những người hiểu biết mà Cha ban tràn đầy Thánh Thần để dẫn anh em mình về.

 

Còn và cũng có rất nhiều người Cha ban xuống cho họ, dùng bàn tay của họ để chữa lành những bệnh tật trên con người cũng như ban tràn đầy Thánh Thần để cứu giúp những người nghèo khổ, những người bấn quẩn, những người đang tìm kiếm, những người đang đau khổ từ tinh thần đến thể xác.

Cũng có rất nhiều người trở về và tìm kiếm chân lý sự thật qua Thánh Lễ Misa, qua Mình Thánh Chúa. Cũng đã có khá nhiều người vào thế kỷ này được biết Mình Thánh Chúa và Bí Tích Thánh Thể. Họ cũng đã trở về và biết dùng sự hạn hẹp mà họ có thể biết được nhưng cũng đã đến và trở về với Cha qua những hình thức đơn sơ và nhỏ bé.

 

Cũng có những bậc dù lớn tuổi, dù trẻ, dù trung niên cũng đã có và Cha đã ban tràn đầy ân phúc để cho những người thật sự lãnh nhận, tiếp nhận cũng như thực thi biết được giá trị mà họ có được, cũng như có tinh thần phục vụ để đem những lời của Cha, những gì của Cha đến với anh em mình, đến với thế giới con người và đến với những gì mà họ gặp được và họ biết được trong đời sống thiêng liêng mà họ đã có, và cũng không ít người qua những hình thức đó mà họ đã trở về rất nhiều với Cha.

Thật là một điều hôm nay Cha thật cảm ơn tất cả các con từ hàng Linh Mục, Tu Sĩ, cho đến hàng Giáo Hội và những giáo dân đã bỏ hết những tiền của, công sức và những sự thầm kín âm thầm để đi tìm kiếm và đi làm những việc lành thánh cũng như những việc tốt đẹp để mời gọi anh em trở về.

 

Để gởi đến những lời mà Cha muốn nhắn gởi những người họ chưa bao giờ biết, đang sống trong tội lỗi, và đang gặp những điều bất trắc trong đời sống mà họ không có lối thoát. Các con đã đến đó, đã giúp đỡ họ, đã đưa dẫn họ và cũng đã dẫn tất cả những anh em đang chìm trong bóng tối tội lỗi cũng đã có một số biết được, đứng dậy và trở về.

Vì lẽ đó, không phải toàn bộ tất cả các con không biết lắng nghe và tâm tình không biết hướng thượng hoặc trở về cùng chân lý sự thật. Nhưng, có quá nhiều trong xã hội con người, có quá nhiều những điều bất chánh, những điều mà con người trong thế giới ít tìm sâu và hiểu được giá trị mà mình đang sống và mình đang có được. Ngay trong mỗi gia đình, trong mỗi hội đoàn, trong mỗi tập thể và trong tất cả các nơi mà có ảnh hưởng lớn cho những anh chị em ngoài thế giới cũng như những nhóm họp.

 

Các con còn thiếu những gì và chúng con cần có những gì để được xin ơn Chúa Thánh Thần ban sự khôn ngoan và sáng suốt để con sống cho đúng, xử lý và làm những việc cần làm để hữu ích.

 

Thứ nhất, cho chính bản thân mình; thứ hai, cho gia đình, cho anh em vợ chồng và thứ ba tiến xa hơn nữa cho bè bạn thân nhân rồi còn rất nhiều cho xã hội, cho tất cả anh em đồng loại cũng như tha nhân trên toàn thế giới. Cho dù các con khác ngôn ngữ nhưng các con vẫn là một con người, vẫn cùng một Cha trên trời và cũng là Tình Yêu mà Cha gởi đến để ban phát cho từng người, từng giới cũng như mỗi một chủng tộc và mỗi một quốc gia trong xã hội.

Các con thương mến của Cha, giờ phút này là giờ phút mà Cha nói đến những gì mà các con đã vì Cha, nghe được tiếng nói của cõi lòng, tiếng nói của Thánh Thần đã sống dậy và gợi dậy cho các con, để các con làm những điều mà chính các con làm cho anh em mình.

 

Đây là một điều mà Cha rất vui mừng cũng là một điều rất an ủi Cha trong thời đại và thế kỷ hôm nay. Cha đã đến thật sự với các con, Cha đang sống động thật sự trong căn nhà Tạm và Cha cũng đã làm nhiều phép lạ qua những ngôi nhà thờ và những nơi mà Cha chọn lựa theo chương trình và lịch trình mà Cha đã ấn định từ xưa.

Các con thương yêu của Cha trên toàn thế giới, đây là tiếng nói thật sự mà Cha gởi đến toàn các con. Các con cảm thấy rất ngạc nhiên và lạ. Có thể nghi ngờ, đặt nghi vấn và có nhiều điều để suy xét và suy nghĩ thật nhiều với những lời nói này! Trước sau rồi cũng sẽ đến ngày mà các con phải đối diện với sự thật.

 

Cha dùng qua một người đơn sơ, nhỏ bé và cũng là một người mà Cha chọn, không tài giỏi như bao người khác, cũng không có bất cứ điều gì để có thể cho các con nắm rõ để biết và tin tưởng. Nhưng Cha chỉ nói một điều Cha thật sự chọn người này để nói lên những lời với thế giới hôm nay là những lời đích thực sống động mà Cha đang làm và có chương trình rất lớn lao với thế kỷ con người qua quyền năng của Bí Tích Thánh Thể.

Các con thương mến của Cha, mọi sự đều lần lượt và càng ngày càng rõ rệt. Cha chỉ muốn các con không lưu tâm người đó là ai hay bất cứ điều gì có thể được tin hay không nhưng Cha chỉ muốn các con hãy lưu tâm đến những lời và ý nghĩa của bài mà Cha gởi hôm nay. Có phải hay không và có đúng như suy nghĩ đang diễn biến với thế kỷ này cũng như những ngày tháng hôm nay, để các con nhận ra và biết rằng do từ đâu đến và Thánh Thần đang làm việc như thế nào và Cha đang đích thân để gởi những lời này đến với các con.

Sự quan trọng bây giờ là thế giới con người đang chìm ngập quá sâu trong bóng tối tội lỗi, đang đương đầu với những tử thần kịch liệt và vô cùng gian ác. Cho nên cần làm những điều ơn lành và Thánh Thần luôn luôn ở để giúp đỡ cho các con.

 

Nhưng giờ phút này là giờ phút chọn lựa, sự tự do và những gì gian ác cũng đã vây quanh khắp nơi. Thần dữ cũng đang kịch liệt để tranh đấu và lôi kéo một cách mãnh liệt để đưa tất cả linh hồn nếu những ai không tìm được sự thật sẽ bị chìm ngập trong bóng tối và sự đè nặng của những giằng co Dữ và Lành!

Các con thương mến của Cha, Cha mong muốn các con hãy tiếp tục. Hãy tiếp tục làm những gì mà từ xưa đến nay các con đang làm và hãy tiếp tục mở rộng thêm con đường để cho anh chị em trên thế giới và những người chưa bao giờ biết được những gì từ Thiên Chúa, chưa biết sự thật cũng như chưa biết Tình Yêu mà Thiên Chúa dành cho các con như thế nào!

 

Những người hiểu biết, được thấy, được rõ cũng như đang sống cho những gì mà các con hiểu với chính cá nhân và nhìn chung cho cả toàn thế giới. Các con hãy tiếp tục làm những điều mà các con nên làm cho anh em mình và hãy nhìn xa hơn một chút. Thế giới con người đang đắm chìm trong đam mê, trong lạc thú, trong tiền của đi đầu và tiền bạc vật chất quá đè nặng và lôi kéo con người không còn biết gì là của sự sống, linh hồn và tương lai của đời sau.

Vì ngày tháng sẽ trôi qua và sẽ không còn gì để níu kéo lại những gì đã qua nếu các con biết được sớm hơn và mỗi một ngày được tiến bước và lắng nghe những điều lành thánh cũng như tìm về những chân lý sự thật mà các con đã bỏ quên từ xưa nay. Thời gian đã trôi qua quá dài và sự trở lại của con người thì quá ít ỏi. Nhưng dù lẽ đó, Cha cũng không bỏ rơi, cho dù số người quá ít.

 

Cha tiếp tục ban thêm sức cho các con. Những người lành thánh, những người lắng nghe những sự thật của Cha hôm nay. Tiếp tục làm những điều mà các con có thể làm, tiếp tục đào sâu và đưa những lời của Cha đến với thế giới con người; cũng như để tìm tòi, để biết được cũng như đem những gì có thể ngăn chặn bớt đi sự tội lỗi của con người để đưa anh em tìm về với chân lý, sự thật mà Cha đang chờ đợi các con.

Cha mở rộng Lòng Thương Xót của Cha đến với thế kỷ này và Cha đem tất cả những gì mà Cha đã có quy định từ xưa nay. Mọi sự Cha có tất cả và Cha đưa đến những gì nhẹ nhàng và dễ dàng nhất để con người tìm tòi, để con người biết được Tình Yêu bao la vĩ đại, cao siêu và sâu thẳm mà Cha dành cho mỗi một con người trong nhân loại.

 

Vì các con, vì thực hiện chữ Yêu Thương cho đến giây phút cuối cùng và tròn chữ Yêu Thương Cha dành cho các con, Cha đã mở rộng Trái Tim đến với các con qua Bí Tích Thánh Thể và Lòng Thương Xót của Cha kêu mời và chào đón các con trở về để lãnh nhận Ơn Tha Thứ và Ơn Cứu Độ cuối cùng của con thuyền Cứu Độ cuối cùng mà Cha gởi đến cho nhân loại hôm nay.

Hãy trở về cho dù các con có sống trong tội lỗi, cho dù các con có bị những điều không thể tha thứ cho mình, cũng không thể có mặt mũi để quay trở về với sự thật chân lý mà các con nghe được, biết được. Nhưng, vì Tình Yêu Thương mãi mãi mà Cha dành cho các con, hãy trở về với Cha đi! Hãy mạnh dạn đứng lên, hãy mạnh dạn tiếp nhận tình yêu Cha cho con, Tình Yêu tha thứ Cha sẵn lòng để đưa con về, để đưa mỗi một người trên thế giới mà các con rất cần sự chữa lành từ thân xác đến linh hồn mà Cha ban cho các con. Cha chỉ muốn nhắn gởi với thế giới hôm nay!

Các con yêu thương của Cha, thời gian sẽ không còn kịp nữa! Mọi sự sẽ theo Luật Tuần Hoàn. Sẽ đến và sẽ được kết thúc một ngày không xa! Thời điểm này và thời gian này các con cũng đã thấy nhiều hiện tượng đủ thứ khắp nơi xảy ra: Đói kém, bệnh hoạn và chiến tranh cũng như sự tranh dành từ quyền lợi, chính quyền, xã hội, đến thường dân và tất cả mọi đẳng cấp.

 

Tất cả mọi nơi, mọi chỗ cũng như gia đình, xã hội và tất cả các nơi đều có những chuyện xảy ra vô cùng kỳ lạ! Ngay cả đời sống bình thường, các con cũng đã được thấy đối với những gì của tự nhiên, thiên nhiên dường như từ từ sẽ bị thao túng và sự cầm giữ trong những quyền lực của bóng tối đang lan rộng và cố tình nắm giữ, tàn phá mỗi một nơi và một chỗ cũng như mỗi một linh hồn trong thế giới con người.

Cha nhìn thấy rõ tất cả mọi điều và Cha biết lịch trình đang đi đến đâu và sự việc xảy ra như thế nào! Con người, với một cặp mặt thiển cận, các con không thể nhìn và thấy được nếu không có Cha ban ơn. Cho nên những sự việc xảy ra bao quanh trong đó có sự tranh dành giữa Thiện và Ác, có sự tranh đấu giữa Bóng Tối và Ánh Sáng nhất định sẽ đến ngày kết thúc trong tình trạng này và những chuyện xảy ra với con mắt bình thường mà các con thấy được.

 

Ngay cả kinh tế, những việc phù hợp của con người cũng đã thụt giảm một cách trầm trọng và còn tất cả những điều khác xảy ra mà các con không thấy được tận bên trong cũng đã ngấm ngầm, và cũng đã hoạch định một cách thao túng; cũng như nắm giữ lấy tất cả mọi điều mọi việc trong thế giới con người đã có bàn tay của bóng tối đứng sau và đã làm nên những điều kinh hoàng khiếp sợ. Ngay cả những việc giết người hàng loạt cũng không có một chút gớm tay và cũng không có một chút nào thấy đau lòng và cảm thấy lương tâm cắn rứt.

Đó là những điều mà các con đã thấy thật sự với thế giới con người hàng ngày đã tràn lan khắp nơi những điều gian ác, những điều tội lỗi và những điều lệch lạc lôi kéo từ lứa tuổi trẻ nhỏ cho đến những bậc trung niên, cho đến trẻ con cũng như những người lớn tuổi đều đi dần vào trong thế giới của điện tử và thế giới mà được thu thập và xếp đặt theo sự khéo léo của sự khôn ngoan của bóng tối, để tìm kiếm và đưa các con vào nơi chốn không thể mở được.

 

Nhưng, Cha là Cha của các con, Cha không thể nhắm mắt làm ngơ khi cảnh tượng con cái mình đang lao vào những hố sâu của tội lỗi, của sự lừa bịp của bóng tối mà các con đang đeo mang.

Qua những lời này, qua những hình thức này và hình thức khác, Cha đã mời gọi rất nhiều. Mời tất cả những người đang làm việc cho Ánh Sáng hãy nhận thêm những tin tức, và biết rõ ràng những sự việc đang xảy ra cho thế giới hôm nay và cho loài người.

 

Các con hãy hăng say và tìm cách này cách khác để cứu giúp anh em mình, để cứu giúp một số quá đông nhân loại từ từ rớt vào vực thẳm quá sâu của tội lỗi, trong đam mê lạc thú, trong những điện tử thu hút từ em nhỏ cho đến bậc trưởng bối và len lỏi vào trong những gia đình rồi ra đến xã hội rồi lan rộng đến khắp nơi trong toàn cõi.

Đó là những điều kinh khủng hải hùng mà đã lần mò thâu thập để giữ lấy linh hồn thể xác mà các con đang lấy đó là những nhu cầu hiện tại, những thích ứng và những mới mẻ khai thác của thế giới con người đưa ra. Nhưng mọi sự đã được sự sắp đặt khéo léo tinh vi của bóng tối đã dàn xếp và dàn trận để đưa các con vào bẫy rập rất lớn mà các con không hề biết đến.

 

Ngay cả những thực phẩm hàng ngày các con dùng cũng như những cây cỏ ngoài đồng tự nhiên, một ngày nào đó các con sẽ biết và thấy rõ nó không còn là nguyên thủy, thiên nhiên mà toàn là những độc hại mà từ từ sẽ được tiêu diệt với thế giới con người.

Cha nói hôm nay không phải để các con sợ và cũng không phải để làm đe dọa tinh thần của các con trong thế giới con người, nhưng những việc nhất định các con phải biết và thấy được sự thật và lẽ phải này. Lập tức trở về và biết được những chỗ những nơi mà các con phải cần đến và phải cần biết để ứng phó với những ngày xảy ra với những biến loạn của thế giới.

 

Cha nói để cho các con tập tành cho đời sống thiêng liêng và chịu đựng trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để các con cùng nhau, có nhau và những bước đường mới các con phải biết. Nhất là đời sống tâm linh phải có một niềm tin tuyệt đối vào Đức Giêsu Kito, phải có niềm tin tuyệt đối vào Đấng Tối Cao thì các con mới vững và mạnh để các con biết đường nào để các con có thể đi và có thể ứng phó với những gì mà hoàn cảnh mình phải cần gặp và sẽ gặp.

Cho dù gia đình, xã hội, hội đoàn hay Giáo Hội bất kể, vì tất cả mọi việc sẽ được lần lượt đưa đến. Đó chỉ nói đến về những sự toan tính, sự tính toán và những gì sẽ gặp qua sự sắp xếp của con người. Còn bao nhiêu chuyện xảy đến từ thiên tai, từ tất cả những việc nhất định phải đến ngày kết thúc vì Luật Tuần Hoàn sẽ đến.

 

Các con đừng xem thường những gì mà các con nghe được, biết được. Hãy chổi dậy, hãy nhận ra sự thật và hãy biết những gì là lẽ phải và những gì mà các con phải cần tìm và giữ cho chính linh hồn của các con. Nếu các con cần gặp phải những chuyện mà các con phải đương đầu hay các con phải từ bỏ thế giới con người để bước sang đối diện với đời sống tâm linh, đối diện với sự thật mà linh hồn mình cần phải đối diện qua công bằng lẽ phải trước mặt Thiên Chúa.

Các con hãy mạnh dạn ngay từ lúc này để đón nhận những lời và những gì mà các con biết được từ sự thật chân lý, để các con tập sống cho chính bản thân mình và thay đổi, để được trở về trong đường hướng mà Cha muốn các con về để được tha thứ, để được biến đổi, để được thánh hoá qua ân phúc mà Lòng Thương Xót của Cha đã gởi đến với các con với thế kỷ này và cũng là lần sau hết và cũng là đặc ân cuối cùng của thế kỷ để các con được nhận lãnh bước qua sự thánh hoá, bước qua Lòng Thương Xót để Cha tha thứ, để các con lãnh nhận những gì mà mình phải có khi bước qua bên kia thế giới mà mỗi một con người phải đối diện.

 

Các con thương yêu của Cha, đây là những lời mà Cha cứ mãi tiếp tục để nhắn gởi cho các con. Qua những lá thơ trước Cha cũng đã nhắn gởi rất nhiều người cũng như cho những lời Cha gởi đến. Nhưng đây là những lá thơ gần nhất, là những lá thơ được gởi đến từ Quyền Năng Phép Lạ của Bí Tích Thánh Thể và sự sống động và chính những lời sống động mà Cha đối diện qua người mà Cha chọn để gởi đến cho các con.

 

Các con sẽ nhìn thấy và rõ mỗi một ngày những sự thật này sẽ được lan rộng khắp toàn thế giới. Các con hãy nhận những lời mà Cha gởi đến cho các con. Hãy trở về với Lòng Thương Xót của Cha, và ăn năn thống hối với nỗi lòng và trái tim của mình để nhận được Ơn Tha Thứ và Ơn Cứu Rỗi lần sau hết của những ngày cuối thế kỷ.

Đây là những lời mà Cha gởi đến cho toàn thể nhân loại. Chúc các con hãy lắng nghe và tìm ra những sự thật và ý nghĩa trong bài này mà Cha gởi đến với các con. Tình Yêu của Cha luôn luôn mở rộng, chào đón các con, luôn luôn yêu thương và tha thứ những lỗi lầm khi các con biết thống hối và thật sự ăn năn trở về với Tình Yêu của Cha qua Lòng Thương Xót và Bí Tích Thánh Thể, sẽ được ở mãi và can thiệp cho cuộc sống của chúng con hiện tại.

 

Thánh Lễ Misa sẽ là sự gần gũi Cha đến với các con để nâng đỡ và để ban phát Tình Yêu của Cha cho các con được mạnh mẽ và đứng dậy can đảm để trở về cũng như anh em mà đang đi trong chương trình chứng nhân cho Đức Giêsu Kitô.

Đây là sự thật, cũng là nguồn tin đem sự dồi dào niềm tin và cũng cố đức tin cho mỗi một người đang làm việc cho Đức Giêsu Kito. Hãy mạnh mẽ và đứng lên! Cha luôn ở bên cạnh các con và Cha luôn ủng hộ các con để làm những việc chính đáng và những điều công chính cho anh em mình ở trên thế giới.

 

Hãy tiếp tục! Cha thành thật cám ơn tất cả các con đã vì Cha và cũng là những người thành thật để giúp đỡ cho anh em mình. Hãy tiếp tục và tiếp tục để đưa anh em mình về với Lòng Thương Xót của Cha để được thánh hoá, để được gội rửa để đón chào ơn cứu rỗi cuối cùng của thế kỷ.


Chào các con. Thương các con thật nhiều!

 

Cha

Chị Lucia Phan nhận thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận những hình ảnh về Thánh Thể, cả dưới dạng quay phim, qua điện thoại thông minh. Khi Chúa Giêsu ban thông điệp cho Chị như một người Cha yêu thương con cái Ngài, và như Thầy hoặc Sư Phụ. (Tình phụ tử thiêng liêng này của Chúa Giêsu tìm thấy trong Gioan 13:33, Gioan 21:5, Matthêu 23:37, Luca 23:37 và Máccô 10:24.)

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharistic Jesus