The Miraculous Power of the Eucharist
The Miraculous Power of the Eucharist

The Gift of The Six Kowtows

 

A Present from Blessed Mother Mary to Humanity

432 pages

Sáu Lạy Kính Dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

100 pages

Kinh Nguyện Sáu Lạy kính dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

144 pages

The Six Kowtows Reverently Offered to the Eucharistic Jesus

 

192 pages

Ang Anim na Kowtows

Magalang na iniaalay

sa Eukaristikanong Hesus

176 pages

Las Seis Kowtows

Reverente-mente

Ofrecido a

Jesús Eucarístico

192 pages

Los Seis Kowtows Reverently

Oferecido

a Jesus

Eucharistico

208 pages

Coming soon

Sáu Lạy

Kính Dâng

Thiên

Chúa Cha

-Quyển 1-

240 trang

Sắp in

Messages for the World 

Pray

The Rosary of The Six Kowtows 

Heavenly Poems and Songs

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else...  

Read more

05-12-2013

Thời Điểm Đã Đến

Ngày 5 tháng 12 năm 2013

11:38 trưa

 

Chúa Giêsu:  

 

Các con thương mến của Cha,

 

Một thời đại mà Cha đổ đầy ân thánh trên những người con cái của Cha, chọn lựa tất cả các con, những ai có một lòng tin và có một tâm tình thật sự để tìm kiếm Cha, một tâm tình thật sự thực hiện những điều mà các con đã nhận ra từ nơi chân lý sự thật. Các con đã được trưởng thành qua những biến cố ở trong cuộc đời, các con đã gặp biết bao sự đau khổ, thử thách hay ngay cả đời sống mỗi một người đều cần để nhìn ra những quá khứ, hiện tại hay tương lai.

 

Có những cái nếu các con không tin vào Thiên Chúa, các con không đến với Cha thì các con không được những ngày tháng như hôm nay. Những điều các con được nhận là các con biết được Tình Yêu của Cha luôn ở bên cạnh, luôn chiếu cố và ban cho những người con cái của Cha được nhận ra và tin vào những sự thật mà Cha đã nói qua Phúc Âm Cha để lại cho thế giới trên 2,000 năm, qua lịch sử. Cha để lại biết bao điều qua những lời sống động, qua tiên tri, qua ngôn sứ, các con tìm về để gặp gỡ Cha trong ơn thiêng mà các con đã nhận ra những điều đang phục vụ cùng với nhau và cũng trong một lịch trình được loan rộng qua sự sống động mà Cha muốn nhắn gởi cho tất cả những người con cái của Cha trên toàn thế giới.

 

Các con thương mến của Cha,

 

Có những người quả thật là người Kito Hữu, là những người con cái của Cha đã biết bao năm tháng trong một đời sống thờ phượng, những điều đi sâu để hiểu được trong trái tim và cõi lòng, tìm sâu để vững vàng và hiểu sự sống động Cha không phải là một bức tường đứng nguyên hình, không biết di động, hay không có những cái thiêng liêng mà quyền năng của Cha ban cho các con, ban qua những nơi chỗ mà các con đến đó để gặp gỡ hay đến đó để cùng nhau với tất cả các anh chị em trong sự thờ phượng.

 

Các con thương mến của Cha,

 

Cha muốn tất cả mỗi một người các con khi nhận biết Cha, là một Đạo lý mà các con tôn thờ, là một Giáo lý mà Cha đã để lại cho các con, nó phải thật sự sống động trong con tim của mình, nó phải thật sự sống thật trong trái tim, trong cõi lòng, và sự nhận thức, sự quyết tâm của con người. Điều đó là điều các con được nhận ra, bởi vì đôi mắt đức tin nó cần phải có những cái thiêng liêng ở trong tâm hồn các con cảm nhận, không phải bằng đôi mắt bề ngoài hay chỉ là thân xác.

 

Nếu chỉ nhìn bằng thân xác và nhìn những gì thực tại thì nó không có gì để lôi cuốn thiêng liêng ở trong tâm hồn. Những cái gì mà con tin vào những sự thật, Giáo Lý mà Cha để lại, nhất là con tôn thờ và trân quý tất cả những gì được nghe, được biết qua Giáo lý của Cha, qua sự sống động được nhắn gởi trong mọi thời điểm và trong mọi thế hệ đã được để lại qua sách sử, qua Phúc Âm, qua tiên tri, qua mạc khải và qua ngôn sứ.

 

Có rất nhiều điều trong những lời mà Cha nhắn gởi cho các con cũng như từng cá nhân cho các con có thể hiểu được trong sức lực hạn hẹp của con người, nhưng vẫn cảm nhận và biết những điều thiêng liêng là do những người nhận ra từ nơi con tim, từ nơi cõi lòng quyết tâm của mình trong lòng tin thì các con mới gặp được những điều đó, khi các con gặp được những điều đó thì các con cảm thấy thật sự có bằng an và có niềm vui.

 

Đó là cõi lòng và từ nơi trái tim đã trả lời với sự thật mà các con tin vào Thiên Chúa thì điều đó thật sự có ở trong đời sống mà các con đang có trong hiện tại. Huống là các con đã được gặp những sự thật mà các con đã được đón nhận qua Bí Tích Thánh Thể, các con được gặp trong nơi chốn mà Cha cho phép thì điều đó được xuất hiện, dẫu là sự hợp lý trong con người.

 

Không có gì là điều tình cờ hay là sự vô tình, mà là sự sắp đặt Cha ban qua người này, qua người khác để cho các con có cơ hội để gặp gỡ, để trao đổi và cũng đúng vào trường hợp các con đang cần. Các con đang đi tìm nó ở trong đời sống hiện thực, đi tìm nó trong đời sống thiêng liêng của những năm tháng mà các con chưa bao giờ được nghe, được biết và chứng nhận.

 

Những điều đã có thật xảy ra cho thế giới ngày nay rất nhiều, qua phép lạ mà Cha ban cho các con của Cha, ban cho tất cả những người chưa nhận biết Cha và ban cho tất cả những người đang sống trong tộI, họ cũng được nhận ra Lòng Thương Xót của Cha, họ nhận ra được tình thương mà Cha không phân biệt.

 

Các con vẫn còn ở trong hơi thở, vẫn còn trong thân xác thì các con vẫn còn cơ hội để trở về, các con vẫn còn cơ hội để quyết định con đường nào là con đường các con cần đi và các con cần phải đối diện, để các con biết cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gì là thiện, cái gì là ác.

 

Các con không đi vào và lôi cuốn với tất cả những gì nó đã vây quanh các con trong thế gian mà các con đang sống, nó đã vây quanh các con suốt bao năm tháng trong cuộc đời của mỗi một người, nó đã đè nặng không cho trái tim của các con có thể cảm nhận được, nó không để cho các con sự nhạy bén để nhìn ra từ nơi những ơn thiêng, lòng kêu gọi và sự nhắc nhở trong đời sống đức tin mà các con cần tìm về.

 

Những điều đó, bước qua những giai đoạn mà các con tập tành để ngày hôm nay sự trưởng thành đó đã lớn lên trên các con, các con thật sự tìm đến Cha, các con chấp nhận đi theo Cha, các con chấp nhận nhận ra sự yếu đuối của mình, các con tiếp tục luyện tập trong đời sống thinh lặng, trong đời sống suy niệm, trong đời sống thực hành hay trong đời sống có ý nghĩa mang lại những điều tốt đẹp cho mình, cho gia đình, cho anh em, hay cho xã hội, và điều đó đã được trưởng thành trên những người con cái được chọn.

 

Thế giới hôm nay có rất nhiều những người công chính, Cha đã vì họ mà quan tâm cho tất cả những gì hư mất của những người anh em sống trong tội lỗi, sống trong buông tha, sống trong thác loạn, sống trong đam mê với những cái hiện tại của con người.

 

Họ tiếp tục từ chối Cha, họ tiếp tục đem đến cho anh em của mình những sự thiệt hại, những cái họ chị biết xử dụng ở trong đời sống của hiện thực, để đời sống linh hồn của họ đang thoi thóp, đang héo khô. Nếu họ không nhận ra sớm khi thân xác và con tim còn thở thì con đường họ đã chọn là một con đường mà họ không nhận ra được chân lý, họ không nhận ra được sự thật, nhất là họ không nhận ra được ơn cứu độ mà Cha ban cho thế giới loài người.

 

Còn tiếp tục với những ơn thánh mà Cha đã nhìn thấy được khá đông những người con cái của Cha đã đi ra ngoài vòng tay yêu thương của Cha, đã đi ra ngoài Giáo Lý của Cha và đã không đón nhận ơn cứu độ mà Cha ban cho họ.

 

Nhưng ơn cứu độ đến không phải riêng cho cá nhân mà đến cho cả toàn nhân loại, dẫu là người tội lỗi hay dẫu là người không hề biết Cha, nhưng ơn cứu độ đó vẫn đem đến cho trần thế. Bởi vì lẽ đó, nếu các con không biết và các con không đi vào lịch sử, các con không quyết tâm để nhờ vào ơn cứu độ thì làm sao các con có thể có mặt để đi vào nơi chốn vĩnh cửu mà Cha đã dọn sẵn cho các con.

 

Tất cả mọi người, tất cả mọi tầng lớp, tất cả mọi giai đoạn cuộc sống của xã hội, đều có những giây phút mà các con nhất định phải tìm về, vì tất cả những gì không tự nhiên mà có, tất cả những gì không tự nhiên mà các con có được ở trên cuộc đời này, hay tất cả những tự nhiên mà các con có thật một mái gia đình, có một nơi chốn các con đang sống trong hiện tại.

 

Dẫu biết có những người quả thật trong đau khổ, trong khó khăn, trong thử thách, trong hoạn nạn, trong bệnh tật hay trong biến cố đều đã có ở trong thế giới của con người, nhưng cả một cuộc đời của mỗi một người, ai ai cũng được đón nhận ơn lành và hồng ân mà Cha gởi đến cho con người cách này hay cách khác, biết bao điều Cha đã đi qua Giáo Lý, biết bao điều Cha đã để lại trong Phúc Âm.

 

Biết bao điều Cha đã mang chân lý từ trời cao để đem đến cho con người, để dạy cho con người, để chỉ cho con người, đưa con người đến gần với tình yêu thương, đến gần với những điều mà con người cần phải tách rời những cái hỗn loạn trong cuộc sống, tách rời những cái gian ác ở trong tâm tư mà con người đã sống trong tội.

 

Còn rất nhiều điều con người phải cần tách rời nói để đón nhận lấy chân lý sự thật, thì điều đó sẽ mang lại bằng an, mang lại hạnh phúc và mang lại niềm vui đích thực cho từng cá nhân.

 

Các con có quyền chọn lựa, có quyền để thực hành, có quyền để tiếp diễn và đi theo những điều mà các con khám phá được, các con cũng có quyền để nhìn thấy đời sống các con cần ở trong thân xác và đời sống các con cần chuẩn bị cho linh hồn tương lai, là điều đã có sẵn và dạy qua Giáo Lý, đã qua bao tầng lớp mà Cha đã để lại cho xã hội.

 

Bao điều Cha đã để lại thế giới là Giáo Hội của Cha, là những người mà Cha đã chọn để đi vào đời sống mà họ không giống như tất cả những người của các con, lập gia đình, có con cái.

 

Đó là sứ vụ của mỗi một người được an bài và sắp đặt, qua sự quan phòng của Cha cho mỗi một người. Một số đông họ đã vì đời sống mà tìm ra được chân lý, tìm ra được ý nghĩa cao cả hơn trong sự hy sinh, sống một đời sống tu hành, sống một đời sống tận hiến để có thể đem thời gian họ có được, đem Tin Mừng của Cha, đem Giáo Lý của Cha tiếp tục loan truyền cho thời đại này đến thời đại khác, thế kỷ này đến thế kỷ kia và đến thế kỷ mà các con đang có cũng đang nằm trong tình trạng đó.

 

Lịch trình của Cha đến với thế giới con người là một lịch trình được tiếp diễn và một lịch trình đem đến những điều lành thánh và tốt đẹp cho thế giới con người, để mang các con từ nơi những cái không hiểu biết, từ nơi những cái các con vấp phạm, các con đang sống ở giữa thế giới biết bao lôi cuốn, được đón nhận những lời sống động thật sự đã gởi đến cho thế giới con người, qua Phúc âm đã có, qua mạc khải cũng đã có, qua những lời nhắn gởi cũng đã có, và qua những lời tiên tri mà Cha gởi đến cho loài người cũng có, tiếp tục với những ngôn sứ vẫn có và tiếp tục với sự sống động của ngày hôm nay đang có.

 

Không thời điểm nào Cha ngưng nghỉ để ban đến cho tất cả các con, để nhắc nhở cho các con, lòng tin của các con thì các con sẽ nhìn thấy những sự thật, nhìn thấy sự phong phú mà Cha ban cho thế giới con người.

 

Bởi vì chỉ có lòng tin thì mới có thể thấy được, nhưng tin vào sự thật, tin vào Thiên Chúa, tin vào lẽ phải chân chính và tin vào những điều đã có thật mà Cha đã ban và tin vào thật sự đã diễn tiến và được báo trước qua Phúc Âm, để không lầm lỡ bởi những tiên tri giả, không lầm lỡ bởi những cái sai lạc của thế giới sa đọa của ngày hôm nay, lại càng ghê sợ hơn nữa, nó tinh vi tìm cách này cách khác làm cho con người hoang mang, làm cho con người lung lạc, làm cho con người có những cái sợ hãi và suy tư.

 

Tất cả những gì mà Cha đã gởi đến cho tất cả các con là Luật Định, những điều có thật, những điều Cha gởi đến, những điều đem đến tình thương, đem đến tình yêu và dẫn con người đến gần với Cha, qua sự nhắn gởi, là những điều các con có đôi mắt để có thể nhìn, có đôi tai có thể nghe, có lý trí và ý chí để xác định những lời nói và sự khuyên nhắc.

 

Những điều của Cha sẽ không ngừng lại, mà nó sẽ vô biên, bất tận, những điều tốt đẹp đó nó sẽ mãi mãi đến với các con không bao giờ ngưng nghỉ, bởi tất cả những gì của sự thật các con hãy đón nhận, lắng nghe và tìm hiểu, để thực hành với những cái hợp lý mà các con không cảm nhận được.

 

Còn những gì không thuộc về Thiên Chúa, những gì không thuộc về Cha, những gì không thuộc về chân lý, sự thật thì nó sẽ có kẻ hở để cho loài người các con nhận thức và nhìn ra, vì đem đến cho người ta sự hoảng sợ, sự hoang mang, sự sợ hãi và đem đến cho người ta sự tranh chấp, tranh dành, đem đến cho những cái bất an trong tư tưởng hay bất an của những cái được gởi đến, điều đó là một sự xác minh rõ ràng để các con được nhìn thấy.

 

Cha cũng muốn nhắc nhở để các con được nhận ra những ngày cuối cùng, có những cái mà Cha muốn nhấn mạnh cho các con phải từ bỏ tất cả những gì trong hiện thực, vì thời gian đã đến, nếu các con thật sự không từ bỏ những cái tội lỗi xấu xa lôi cuốn đời sống thiêng liêng và linh hồn của các con, thì điều đó các con đang xử dụng, điều đó các con đang sống trong gian ác, tội lỗi thì đó là một điều các con phải chịu trách nhiệm với đời sống mà các con chọn lựa cho mình.

 

Tất cả những gì cũng đã đến ngày thanh lọc giữa người lành và kẻ dữ, cũng đã đến ngày các con được nhìn thấy thực hiện những cái xảy ra cho thế giới ngày nay, đã được báo trước.

 

Mọi việc xảy ra trước ngày mà Cha thật sự đến với thế gian con người, khi Cha đến với thế gian con người thì quả thật con người đã đi vào những giai đoạn trầm trọng, kinh khủng, hãi hùng để có thể đón nhận những gì kết thúc của một thế giới đã qua.

 

Một thế giới mới mà Cha đến, là một thế giới không còn tranh chấp, một thế giới yêu thương, một thế giới tràn đầy ân sũng Cha đổ xuống cho tất cả những người con cái của Cha, những người sống theo chân lý, những người sống theo sự thật, những người sống theo lẽ phải, công bằng, và Giáo lý mà Cha để lại, là những người công chính Cha đang vì họ, Cha đến với thế giới này để tiếp tục nhờ sự cộng tác của những người đón nghe và biết được sự thật, Cha muốn qua họ, để gởi đến những lời của Cha sống động cho tất cả các con trên toàn thế giới.

 

Còn biết bao điều của những ân sũng, ơn thánh mà Cha ban trong thế kỷ ngày nay để cũng cố cho đời sống đức tin cho con người đã bỏ quên, cũng cố đời sống đức tin cho con người đã trở thành thói quen, cũng cố đời sống đức tin mà con người chưa bao giờ tìm về và hiểu được chân lý có thật mà Cha gởi đến cho thế gian con người.

 

Đó là một quyền lợi mà các con có được, qua ơn cứu độ, mà Cha ban cho thế giới, cũng là những lời nhắc nhở để các con đừng bỏ quên những năm tháng còn lại, những ngày hiện diện để các con được nhận ra ánh sáng của chân lý, nhận ra cái gì của sự thật, đem lại cho các con Nguồn Sống Mới, đem lại cho các con sự thay đổi mới trong cuộc đời, để tìm về với Cha, sửa sai đời sống của mình, và đón nhận Tình Yêu mà Cha dành cho các con, dành cho những người anh em của các con.

 

Các con khi đón nhận được Tình Yêu đó các con cũng là những người minh chứng để sống với một đời sống các con được đón nhận, để cùng đem những người anh em của mình, qua đời sống thực hành của mình, đem lại tình yêu thương mà Cha muốn mỗi một người các con trong nhân loại trở về với Cha, tin vào Cha, tin thác vào Cha, trông cậy vào Cha và những điều mà Cha gặp gỡ các con để các con mạnh dạn đến với Cha.

 

Sự nhắc nhở của thế hệ ngày hôm nay là hãy đến với Cha, đến với Lòng Thương Xót, Cha nhất định sẽ gội rửa các con bằng chính Máu của Cha, bằng chính Nước của Cha, bằng Nguồn Sống mà Cha ban cho các con trong thế hệ ngày hôm nay, để các con được biến đổi, được thánh hoá trong Lòng Thương Xót mà Cha gởi đến cho thế giới loài người.

 

Cha cũng chữa lành cho những vết thương lòng của các con trong thế gian này, chữa lành vết thương mà các con đang gặp phải trong cuộc sống, của những khó khăn, của những đau ốm, của những bệnh tật, của những cái mà các con không qua khỏi được với cái lôi cuốn của thế hệ con người, với những cái đè nặng.

 

Nếu các con không thật sự đến để gởi thác vào Lòng Thương Xót thì các con không dễ dàng có thể qua được những giai đoạn mà các con gặp được ở trong cuộc đời.

 

Cho nên, chính Lòng Thương Xót mà Cha ban để đến gần với các con trong thời điểm này, chính Lòng Thương Xót Cha muốn các con được gởi thác tất cả những sự khó khăn, đau khổ trong cuộc sống, để Lòng Thương Xót của Cha sẽ giúp cho các con, Lòng Thương Xót của Cha sẽ can thiệp cho đời sống của các con, dù là cá nhân, dù là tập thể hay dù trong mọi hoàn cảnh nào, với lòng tin các con sẽ đón nhận được ân sũng Cha ban cho lòng tin của các con, cũng được mở rộng những lời mà các con được nghe, các con được cảm nhận, là Bí Tích Thánh Thể mà Cha đang hiện diện.

 

Cha muốn tất cả con cái của Cha trong thế giới ngày hôm nay đến gặp gỡ Cha và dùng thời gian của mỗi một ngày khi các con tất bật trong công ăn việc làm, khi các con sa đọa với cuộc sống hiện tại bên ngoài, các con có biết bao điều để dành cho thế giới của con người mà linh hồn của các con không có một giây phút nào nghĩ ngơi, không có một giây phút nào có thể bình tĩnh để có thể cảm nghiệm cái gì cần thiết nhất cho linh hồn của các con trong hiện tại cũng như tương lai.

 

Đó là điều Cha muốn nhắc nhở cho thế hệ ngày hôm nay, Cha đã tỏ hiện một cách rõ ràng cho các con, là sự mời gọi để các con có nhưng giây phút tỉnh thức ở Bí Tích Thánh Thể, để các con có những giây phút bình tĩnh lại để nghi ngơi ở Bí tích Thánh Thể, để các con cảm nghiệm và các con tin tưởng sự hiện diện mà Cha muốn gặp gỡ từng mỗi một cá nhân.

 

Cha muốn gặp gỡ mỗi một linh hồn, với lòng tin thì các con sẽ cảm nghiệm được sự bình an và niềm hy vọng trong cuộc sống.

 

Trong những ngày còn lại mà các con đang sống trong thế hệ này sẽ có nhiều biến cố, sẽ có nhiều tai ương, sẽ có nhiều điều thiên tai, sẽ có nhiều điều khủng hoảng, sợ hãi cho thế giới còn lại, vì những điều đã được báo trước và cũng là Luật Định, ngày giờ cũng đã hạn hẹp và cũng đã đến, cái gì có từ bắt đầu thì nó cũng sẽ có kết thúc.

 

Nhưng ở trong một chương trình để cho Cha được tỏ và ban đến cho tất cả những người con cái của Cha không phân biệt một ai, tùy theo mỗi một người họ có nhận thức ra hay không, họ có tin hay không và họ có chuẩn bị để đi theo những lời mà Cha khuyên nhắc hay không là tùy mỗi một cá nhân.

 

Nhưng điều đó Cha vẫn tỏ hiện để cho các con được nghe và được biết, để các con nhận và chỉnh đốn đời sống của mình, để các con biết và sửa sai những gì không biết trong cuộc đời hay các con cố tình để không nghe, hôm nay là sự nhắc nhở để nhắn gởi cho một năm mà các con được nghe sống động qua Bí Tích Thánh Thể mà các con được nghe sự nhắn gởi này, để các con có một năm thật sự của cuộc đời của mình dọn một Mùa Giáng Sinh tràn đầy ý nghĩa.

 

Mùa Giáng Sinh năm nay là sự nhắc nhở sống động để đánh động tâm hồn của các con, các con được tin vào và các con được nhận ra tình yêu thương mà Cha dành cho nhân loại, dành cho cá nhân, để các con được đổi mới nhờ ơn cứu rỗi, qua Lòng Thương Xót, mà Cha gởi đến cho thế giới ngày nay.

 

Đó là một điều Cha muốn cho tất cả các con đều có cơ hội để được cảm nhận, đều có cơ hội được đón nhận ơn tha thứ mà Cha nhắn gởi cho các con trong một thời điểm hôm nay, cũng là thời điểm các con đã nhìn thấy sự đe dọa bao quanh trong cuộc sống.

 

Những thiên tai đã có, đang có và sẽ đến, còn biết bao điều mà con người phải đối diện, bao thay đổi của thời tiết, biết bao những dịch bịnh đã lan tràn khắp đó đây và biết bao điều đã được xảy ra mà các con đang đối diện, là sự khủng hoảng của một đời sống trong hiện tại do kinh tế hay do bất cứ những điều mà các con đang bị điều khiển bởi một thế giới con người, mà họ thật sự nếu không đi vào chân lý của Cha, không đi vào một đời sống đạo đức thì hoàn toàn đem lại cho đời sống của thế gian con người là những điều đi trong bản ngã cá tánh, là những điều khát vọng tham lam của con người, là những điều mang đến cho con người những cái thiệt hại cho đời sống thiêng liêng và thiệt hại của thân xác mà các con đang sống.

 

Còn rất nhiều điều các con không thể thấy và biết được sự nguy hại của thế giới ngày nay, đang tiếp tục với những điều gian ác, tội lỗi ngập tràn, vì những điều đó sẽ đưa họ đi vào cái tận cùng và cái chết.

 

Tất cả những người con cái của Cha, là những người công chính, là những người đón nghe những lời của Cha để chuẩn bị cho đời sống chính mình, chuẩn bị cho đời sống thiêng liêng, chuẩn bị cho đời sống linh hồn, để các con được biết và cần tránh, để đối diện với tất cả những gì mà nó sẽ đến và nó đang đến, để các con chuẩn bị và vững tin trong đời sống đức tin mà các con được nghe, được báo.

 

Các con cũng được nhận thức một cách rõ ràng là Phúc Âm đã nhắc nhở gần nhất trong những ngày vừa qua, vì thế giới mà các con đang sống nhất định sẽ có những ngày mà Cha sẽ thật sự can thiệp cho những gì của công bằng, cho những gì từ nơi sự gian ác tội lỗi, sẽ được dẹp bỏ.

 

Tất cả những gì của thế gian con người cũng sẽ bị đè bẹp bởi quyền năng mà Cha muốn đem lại sự thật, lẽ phải cho những người con cái của Cha trên toàn thế giới, là những người họ có trái tim, họ có cõi lòng thật sự xứng đáng để đón nhận những ân sũng Cha ban cho họ, còn những gì không đến từ sự thật, những gì từ gian ác, tội lỗi, những gì từ tham lam khát vọng của con người sẽ đến ngày bị đè bẹp bởi tất cả những gì đã được báo trước qua những ngày vừa qua, mà các con được nghe qua Bài Đọc Một, Phúc Âm cũng như tất cả những gì có thật ở trong thế giới mà Cha đã báo cho tất cả các con trong mùa Giáng Sinh của năm nay, để không ai bỏ lỡ cơ hội, để không ai không đón được những điều mà các con có quyền biết và chọn lựa cho mình.

 

Các con thương mến của Cha,

 

Cha chỉ muốn tất cả các con hãy trở về, trở về với trái tim, trở về với cõi lòng, chọn lựa cho con đường thiêng liêng của mình trong hiện tại, chọn lựa cho linh hồn của các con trong những cái sai lầm đã qua trong cuộc đời. Những giây phút còn lại của hơi thở hãy trở về và hãy tìm ra chân lý, hãy tìm ra những gì được dạy qua Phúc Âm, hãy tìm ra những gì được nghe qua sự giảng dạy của những mục tử mà Cha gởi đến, cũng như Giáo Hội của Cha đã được để lại để đem Tin Mừng và tiếp tục loan tin mừng với đời sống chân lý cho tất cả mọi người trên toàn nhân loại.

 

Có những cái con người hãy nhận thức ra từ những sự thật, Cha muốn mỗi một cá nhân trở về, và hãy nhận ra tình thương mà Cha qua ơn cứu độ, qua Thập Tự Giá để đem các con có cơ hội được đến nơi vĩnh cửu của Thiên Đàng.

 

Biết bao điều Cha đã làm cho nhân loại, để giây phút mà các con còn trong hơi thở, còn trong thân xác là hợp tác với những cái các con được nghe, được biết, là Giáo Lý, là Điều Răn, là những điều nhất định từ nơi Phúc Âm Cha đã để lại, từ nơi Giới Luật mà Cha ban xuống cho thế giới con người.

 

Các con đừng đi sai và đừng đi ra ngoài những Giới Luật đó, để mỗi một người của các con đều được đón những ân sũng cao cả mà Cha ban cách riêng thiêng liêng cho mỗi một tâm hồn khi họ đón nhận và lắng nghe, để những ẩn sũng đó các con được nhận trong thời điểm này, các con được cảm nhận trong thế hệ các con đang sống, để tiếp tục với vai trò mà các con cần phải thờ phượng, phụng sự, sống cho đúng là người con cái của Cha, sống cho đúng là những người Kito Hữu, sống cho đúng sự mời gọi.

 

Cha muốn tất cả các con hãy sống yêu thương nhau, hãy sống nâng đỡ cho nhau, hãy tiếp tục hướng dẫn nhau đi trên một con đường lành thánh. Các con hiệp nhất trong yêu thương để đón cho những ngày Cha báo trước, và Cha sẽ đến với thế giới khi các con thật sự đã được đón nhận và thực hành theo những Giáo Lý mà Cha đã để lại cho thế gian loài người.

 

Các con thương mến của Cha,

 

Có quá nhiều điều Cha đã gởi đến cho tất cả các con, Cha hy vọng những điều này sống động để các con được mạnh mẽ và quyết định để đi ra từ nơi nhưng cái lôi cuốn trong hiện thực, để các con sống đúng hơn, và tập cho đời sống của mình tốt hơn. Hãy tin vào những sự thật đang diễn tiến của thế giới ngày nay, qua những lời nhắn gởi. Phúc Âm đã liên tục nhắc nhở trong mỗi một Thánh Lễ Misa, để các con được nghe qua Tin Mừng của Cha.

 

Tất cả mọi điều cũng đã đến hiện thực mà các con được mắt thấy, tai nghe, những điều cần thiết nhất là linh hồn của các con phải biết quyết định trở về, để các con sẽ được đón nhận phần thưởng mà Cha đã để sẵn cho những linh hồn biết trở về, những linh hồn công chính, những linh hồn thật sự lắng nghe Giáo Lý và thi hành những Điều Luật mà Cha để lại cho tất cả các con.

 

Còn nữa, với những ngày tháng còn lại Cha muốn các con hãy đến với Lòng Thương Xót, với một tâm tình hối lỗi, với một tâm tình từ bỏ tất cả những cá tật xấu xa trong con người, trong bản ngã, bỏ đi tham lam, khát vọng và bỏ đi những gì không thuộc về một thế giới được mời gọi bởi Giáo Lý của Cha, để các con sống với một đời sống chân thành, sống trong yêu thương, sống trong những cái các con tin tưởng quyền năng của Cha sẽ bênh vực các con, quyền năng huyền nhiệm mà Cha gặp gỡ và ban cho các con trong thế hệ ngày nay.

 

Nhất định hãy sống phó thác, trông cậy, và chấp nhận những gì các con đều có ở trong cuộc đời, là phải đi qua những Thập Tự Giá, đi qua Thập Tự Giá của mỗi một đời người, đi qua Thập Tự Giá mỗi một cá nhân.

 

Các con sống trong hiện tại ai ai cũng phải có và qua những đoạn đường đó, để tập tành cho các con trưởng thành, tập tành cho các con lớn lên, tập tành cho các con qua những giai đoạn khó khăn đó của đời sống, các con nhận ra và tìm về những cái tốt đẹp ở trong hiện tại. Qua những đoạn đường Thập Tự Giá đó các con mới thấy được quyền năng, phép lạ mà Cha làm trên mỗi một người của các con, nếu các con tin, các con được biết và cảm nhận.

 

Cha không để các con đi một mình, mà Cha đồng hành với các con trên mọi nẻo đường, là một con đường tốt đẹp mà Cha chỉ dạy và hướng dẫn cho tất cả mọi người con cái của Cha trong mọi tầng lớp, trong mọi xã hội và trong thế giới, để không ai không được đón nghe, không ai không được hưởng những cái hạnh phúc mà Cha muốn các con của Cha được đón nhận.

 

Sự nhắn gởi sống động như ngày hôm nay vẫn lập đi, lập lại với những lời mà Cha dạy và để lại qua Phúc Âm, những lời mà Cha gởi đến cho những người mà các con được đón nghe, qua những ngôn sứ, qua những tiên tri, để các con không sai lầm hoặc sợ hãi với sự mời gọi của những ngày còn lại, cũng là sự nhắc nhở để đánh động con tim, đánh động tâm hồn, đánh động những ai tìm về.

 

Cha muốn gặp gỡ các con, Cha muốn gặp con tim của các con, Cha muốn gặp thật sự cõi lòng của các con, Cha muốn gặp lòng nhiệt thành của các con, Cha muốn gặp sự thiện nguyện của trái tim của mình, để điều đó mới đem lại cho các con nhưng thiết thực, mỹ mãn mà các con cần từ nơi ơn thánh Cha ban cho các con, để các con mạnh dạn nhận ra ơn mà Cha giúp cho các con trong đời sống, để các con được trưởng thành, sửa đổi, mạnh dạn đi ra từ cái sai, tìm về với sự thật, tìm về với chân lý, tìm về với lẽ phải mà Cha muốn mỗi một người đều phải nhận và đều phải trưởng thành để nhận lấy nó.

 

Trong cuộc sống các con phải cần chỗ cho linh hồn của các con, cần phải để cho các con có những món quà thiêng liêng cho linh hồn của mình, cần phải tập luyện kiên nhẫn, kiên trì, bền đổ và trung thành, để đời sống của các con được vững vàng hơn, mạnh mẽ hơn, được bằng an, hạnh phúc hơn và tràn đầy hy vọng mà các con có được của những ngày còn lại, có được qua sự nhắn gởi, có được khi các con thực hành thật sự qua đời sống của mình.

 

Hôm nay Cha chỉ nói đến đây, Cha hy vọng tất cả những gì các con được nghe từ nơi Thánh Thần linh ứng, từ nơi những lời Cha gởi đến, từ nơi những lời mà Mẹ nhắc nhở, để mỗi một người các con ai ai được đón nhận tìm ra những lý do phù hợp của mình, trong những cái các con hãy tin vào Thiên Chúa, tin vào quyền năng phép lạ, tin vào sự nhắn gởi và tin vào những điều được hướng dẫn, chỉ dạy và để lại qua Phúc Âm, để các con không lệch lạc con đường của mình, các con không sai trái với tất cả những gì của Giáo Hội dạy.

 

Các con hãy nhớ trong Mùa Vọng hãy làm hòa với Cha, các con đón nhận Bí Tích Giải Tội, các con phải dốc lòng từ bỏ những cái gì sai trái ở trong cuộc đời, từ bỏ những gì không thuộc về các con, nhưng nó đã giữ các con quá lâu trong đời sống đó, để các con không có những ngày hạnh phúc, không có những ngày thật sự có hạnh phúc từ trái tim, từ tâm hồn để được đón nhận Cha qua Thánh Lễ Misa – Mình và Máu của Cha – để các con đừng bỏ cơ hội khi các con không đón nhận quyền năng mà Cha ban qua Mình và Máu của Cha, thì đời sống của các con sẽ bị khô cằn, đời sống của các con sẽ cảm thấy cứng lòng, cảm thấy chai đá và cảm thấy ngoan cố với tất cả những việc mà các con đang đối diện trong hiện thực.

 

Hãy cho các con một chút thời gian tìm về với sự thật, hãy cho các con một cơ hội để giải thoát cho tinh thần của các con, không bị cột chặt bởi những tội lỗi mà các con nuôi dưỡng nó. Trong Mùa Giáng Sinh này sẽ có những ý nghĩa sâu xa, Mùa Giáng Sinh này sự nhắc nhở sống động, Mùa Giáng Sinh này Cha chờ đợi sự trở về của các con, Cha chờ đợi gặp gỡ các con, Cha chờ đợi những trái tim thật sự tìm Cha và đến gần Cha, để Cha ấp ủ, yêu thương và an ủi cho những ngày tháng các con đang sống, các con đối diện và các con tiếp tục đi với những ngày còn lại. Cha sẽ ban tràn đầy sức sống, qua Tình Yêu, mà Cha đang chờ đợi mỗi một người các con.

 

Đó là sự nhắn gởi trong Mùa Giáng Sinh, cũng là Mùa Vọng mà các con cần có những giây phút thinh lặng, để trở về với một năm mà các con có biết bao tất bật, biết bao ưu tư, biết bao hoang mang mà các con chỉ lo cho thân xác.

 

Còn những ngày kêu mời để nhớ đến ơn cứu độ mà Cha đã hạ thế trần gian để đến với các con trong một Mùa Đông giá buốt lạnh lẽo, trong một cảnh đơn hèn, để vì những điều đó cho các con một gương sáng, những điều đó tập cho các con hy sinh, những điều đó tập cho đời sống của các con được nhìn vào những gì có thật, dẫu đã đi qua trong lịch sử, nhưng vẫn được nhắc đi nhắc lại, vì đó là ơn thiêng, vì đó là sự thiêng liêng mà mỗi một con người cần đón nhận, để các con sống có ý nghĩa hơn trong đời sống thiêng liêng mà mỗi một người cần có, để chuẩn bị cho mình, chuẩn bị cho hôm nay, cho ngày mai và tương lai đời sau.

 

Bình an của Cha đến với tất cả các con.

 

Thương các con thật nhiều.

 

Chào các con.

 

Nhận xong 12:24 chiều

-o0o-

 

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharistic Jesus