The Miraculous Power of the Eucharist
The Miraculous Power of the Eucharist

The Gift of The Six Kowtows

 

A Present from Blessed Mother Mary to Humanity

432 pages

Sáu Lạy Kính Dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

100 pages

Kinh Nguyện Sáu Lạy kính dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

144 pages

The Six Kowtows Reverently Offered to the Eucharistic Jesus

 

192 pages

Ang Anim na Kowtows

Magalang na iniaalay

sa Eukaristikanong Hesus

176 pages

Las Seis Kowtows

Reverente-mente

Ofrecido a

Jesús Eucarístico

192 pages

Los Seis Kowtows Reverently

Oferecido

a Jesus

Eucharistico

208 pages

Coming soon

Sáu Lạy

Kính Dâng

Thiên

Chúa Cha

-Quyển 1-

240 trang

Sắp in

Messages for the World 

Pray

The Rosary of The Six Kowtows 

Heavenly Poems and Songs

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else...  

Read more

Chúa Giêsu dạy về Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Ngày 9 tháng 12 năm 2013 

6:15 chiều

Lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

 

Chúa Giêsu:

 

Lucia thương mến của Cha,

 

Cha đợi chờ con đến đây để đón nhận những lời mà Cha muốn nhắn gởi cho tất cả con cái của Cha trên toàn thế giới.

 

Các con thương mến của Cha,

 

Hôm nay là một ngày Lễ mà các con phải kính nhớ, ngày Lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Trái Tim Mẹ không vướng mắc bất cứ những tội của thế giới trần gian, tội của Tổ Tông Truyền như thế giới loài người của các con đã bước vào từ thế kỷ đầu tiên của ông bà nguyên tổ. Hôm nay, Cha chỉ muốn nhắn để cho các con được rõ những gì lịch sử đã ghi chép, Phúc Âm cũng đã nhắc đến và sách sử cũng đã được sự mạc khải gởi đến cho thế giới loài người, để biết được mầu nhiệm Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria.

 

Các con thương mến của Cha,

 

Đức Mẹ do bởi Đức Chúa Cha và Chúa Thánh Thần trong sự kiện toàn tác thành và tạo dựng một Người Phụ Nữ mặc áo mặt trời (1), như Đức Chúa Cha đã cho thế kỷ đầu tiên trong sách sử đã được ghi chép qua Phúc Âm, thật sự đã đi vào một lịch trình được báo trước, do Đức Chúa Cha đã ra lệnh và ban cho thế giới loài người. Một cuộc hành trình để Đức Mẹ đi vào thế giới loài người (2), một cuộc hành trình do Đức Chúa Cha sắp đặt cho một Vị, Đấng cưu mang Con Một của Thiên Chúa, là Đức Chúa Giesu.

 

Các con thương mến của Cha,

 

Hôm nay có những điều Cha muốn để cho thế giới loài người, trong thế giới hiện tại, những ngày các con được nghe và được biết rất nhiều điều kỳ diệu trong một thế giới mà Cha đã tỏ hiện một cách sống động, những lời lẽ của Cha để cho các con được nghe, những sự chứng nhận có thiệt ở trong thế giới, đã đi qua bao thế kỹ. Cha muốn lập lại sự sống động này được dậy lên trên con tim của mỗi một người và ý nghĩa của ngày Lễ mà các con đang kính nhớ Trái Tim Vô Nhiễm của Đức Mẹ.

 

Cuộc hành trình đi vào thế giới loài người, Đức Mẹ là một Người được đón nhận biết bao ân sũng của Thiên Chúa, là một lịch trình được sắp xếp theo mầu nhiệm, huyền nhiệm của Đức Chúa Cha an bài cho Đức Mẹ. Mẹ đã đến với thế giới, đã hình thành một Người phụ nữ, một người vẹn toàn không mắc tội Tổ Tông Truyền, không vướng bận và không mắc bất cứ một tội gì trên con người của Mẹ.

 

Vì lẽ đó, trong một lịch sử các con chỉ biết những gì hình thành của thế gian con người, những cái mà các con chỉ đối đáp, trình bày theo lý lẽ và đời sống thế giới trần gian, trong cách hợp lý (3), nhưng trong thiêng liêng tất cả những điều mà Đức Mẹ ngay từ lúc được hình thành một con ngườI, từ linh hồn cho đến thể xác là do bàn tay kiện toàn của Đức Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, hoàn toàn thực hiện và tác tạo, để Mẹ trở thành một Người hoàn mỹ do Đức Chúa Cha tuyển chọn, thay thế cho thế giới loài người, đi vào một chương trình cưu mang Con Một của Thiên Chúa, để cứu độ thế giới trần gian.

 

Mẹ, trong huyền nhiệm, là một Người do chính Đức Chúa Thánh Thần và Đức Chúa Cha tạo thành, một lịch trình toàn những gì cao đẹp nhất, những gì tuyệt mỹ nhất, trong đó Ngài mong muốn sự thánh thiện, sự đạo đức, sự vẹn toàn, từ mỹ lệ, cho đến toàn vẹn của một Người Phụ Nữ đi vào thế giới của con người.

 

Lịch trình của Thiên Chúa sắp đặt qua ơn cứu độ, và Con Một của Ngài được cưu mang ở trong cung lòng Người Phụ Nữ này và cũng được phong danh hiệu ngay từ lúc mới bắt đầu được tác thành, là một Người phụ nữ được Đức Chúa Cha phong danh hiệu là “Nữ Vương của Thiên Quốc”.

 

Trong lịch sử, nếu các con đi sâu vào trong sự mạc khải, sách sử đã được để lại thì các con biết điều này đã được ghi chép một cách rõ ràng. Nhưng qua bao thế hệ, có bao điều đã nằm sẵn trong lịch trình của những cái thực hiện và thực tế ở giữa thế giới con người, cho nên, về huyền nhiệm thì phải có lòng tin, về huyền nhiệm thì phải có một đức tin mạnh mẻ thì các con mới thấy được do Thiên Chúa ban cho các con, để có cặp mắt nhìn sâu và có những điều do con người đòi hỏi, nhưng trong lòng tin đối với Thiên Chúa là sự quyền năng và hoàn toàn những việc của Chúa Thánh Thần làm.

 

Các con không thể có những bằng chứng, cũng không có thể đòi hỏi theo thế giới con người, nhưng lòng tin, thì các con mới thấy được trong thiêng liêng có những điều rất cao siêu, rất tuyệt vời và hoàn mỹ mà Thiên Chúa ban cho thế giới con người, qua Mẹ Maria.

 

Đời sống của Mẹ đi vào thế giới con người cũng giống như tất cả mọi điều thế gian con người, phải chịu thử thách, phải qua những gian nan để những điều ở trong thiêng liêng hoàn toàn có thiên thần mà Đức Chúa Cha ban cho Đức Mẹ, Mẹ là Người được cảm nhận và được mạc khải từ ở nơi trời cao cho đến ở thế giới.

 

Những ngày mà Mẹ còn ở trần gian, những điều Mẹ có được Mẹ không giống như những người thế gian, có thể dùng tất cả những gì mình có để vượt qua sức lực, vượt qua những cái mà thế giới con người bước từng bước một.

 

Cho nên, nói về huyền nhiệm các con phải dùng thời gian để có thể đọc sách sử, đọc những cuốn liên quan mà Đức Chúa Cha đã mạc khải cho thế kỷ vừa qua, qua cuốn Thần Đô Huyền Nhiệm (4).  Đó là chính Ta nhắc đi nhắc lại để cho các con được nhìn thấy và hiểu thêm đời sống của Đức Mẹ, cuốn Thần Đô Huyền Nhiệm đã được ghi chép, dẫu tác giả có thể chưa rõ hết những cái thâm sâu, những cái cao đẹp, những cái mà Thiên Chúa tỏ, bởi vì loài người trong mức hạn hẹp của những chữ nghĩa, nhưng đó cũng là điều để cho con người nhìn thấy sự huyền nhiệm tối cao mà Thiên Chúa ban cho thế giới loài người, để các con có một Nữ Vương Thiên Đàng, và chính Nữ Vương đó đã mang Đấng Cứu Tinh đến cho thế giới loài người.

 

Hôm nay các con mừng ngày Lễ kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội. Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội, nếu các con thật sự không hiểu và tìm ra những lý do hoặc căn nguyên thì các con không hiểu được lý do Vô Nhiễm Nguyên Tội.

 

Mẹ là một Người không phải được tác kiện từ ở nơi thế giới trần gian, mà Mẹ là một Người được tác kiện qua Chúa Thánh Thần, đã bao phủ và tất cả những điều Ngài đã tác thành hình dạng cho đến những cái thiên nhiên, siêu nhiên do Thiên Chúa đã hoàn thành một Người Phụ Nữ Chúa chọn lựa để đưa vào thế giới loài người, có linh hồn, có thể xác và tất cả những điều mà Thiên Chúa đã cho Mẹ, những điều Mẹ thực hiện, những việc Mẹ hoàn thành với hai chữ “ Xin Vâng”, (5) tất cả những điều Mẹ nhận ra Thánh ý của Thiên Chúa, Mẹ một lòng trung thành, Mẹ một lòng tôn kính, Mẹ biết được vị trí của Mẹ trong những điều, trong chức vụ do Đức Chúa Cha muốn Mẹ hoàn thành sứ vụ.

 

Còn biết bao điều Mẹ đã làm, dẫu Mẹ ở thế giới con người, các con đã được biết đi qua từng giai đoạn, sống ở thế giới như những gia đình bình dân khác ở trong xã hội.

 

Có những cái trong thiêng liêng có lẽ nếu con người khi họ có lòng tin và đi vào sự huyền nhiệm, do Chúa tỏ hiện, thì các con mới hiểu và biết rõ những điều đó.

 

Vì những việc Thiên Chúa làm các con chỉ trong tầm mắt giới hạn của con người, dẫu có học hỏi, dẫu có hiểu biết, nhưng phải có lòng tin và có sự mở mắt của Chúa Thánh Thần thì các con mới hiểu được những sự huyền nhiệm cao đẹp mà Thiên Chúa ban cho thế giới loài người và ban cho Đức Mẹ, những đức tính và những điều Mẹ là Người đã làm gương.

 

Mẹ là Người đi đầu đi vào sự hợp tác trọng đại trong ơn cứu chuộc mà Đức Chúa Cha đã an bài và sắp đặt, cũng thay thế vị trí từ đầu tiên mà con người đã để mất đi một quyền lợi rất to lớn mà Thiên Chúa ban cho thế giới trần gian. Mẹ là người thay thế vị trí đó ở trong vị trí toàn thắng để các con có ngày hôm nay, có những ngày hy vọng, có những ngày tràn đầy ân sũng và có những ngày được biết ân sũng của Thiên Chúa và tình thương của Ngài vẫn ban cho các con, qua một chương trình, mà Ngài đã cho loài người của thế giới khi ông Adong và bà Eva đã đi vào Tội Tổ Tông.

 

Lịch trình còn tiếp tục và còn sâu rộng hơn nữa, nếu các con dùng thời gian để có thể tìm hiểu những mầu nhiệm do sách sử (6) đã để lại. Cha cũng muốn cho tất cả các con trong cơ hội này được nhìn thấy những điều kỳ diệu, trong sống động, mà Cha muốn cho loài người chứng nhận những gì đã có ở trong thế gioi loài người đã qua và các con được nhìn thấy đó là một huyền nhiệm cao cả vĩ đại mà Thiên Chúa ban cho loài người.

 

Trong đó đem đến một sự giải thoát to lớn, do sự đồng công của Mẹ Maria và Ngôi Hai xuống thế để đi vào Cuộc Tử Nạn, đi vào cái chết, đi vào thế giới loài người, đem chân lý, đem những điều thực hành qua một Mẫu Nghi thiên hạ, để các con nhìn thấy được những điều mà Mẹ đã làm.

 

Mẹ đã hoàn toàn sống một đời sống phó thác cho Thiên Chúa và một đời sống trông cậy, trong yên lặng, trong khiêm nhường, một lòng yêu mến Chúa, một lòng vâng phục và yêu mến cho đến giây phút cuối cùng.

 

Đó là những việc các con đã được đón nhận, bởi chương trình Chúa đã đặt để cho Mẹ và Đức Giesu Kito vào giữa cuộc đời này qua những ân phúc của hai tác giả chính đã đem thế giới con người trở về và được đến gần với ánh sáng của thiên đàng. Thế giới loài người các con đang được đón nghe của những cái đã qua, những cái trong lịch sử, những cái mới mẻ qua mạc khải mà chính Ta, là Đức Giesu Kito, qua Bí Tích Thánh Thể, gởi những lời này cho tất cả các con, trong một thời điểm Ta mời gọi tất cả các con hãy trở về, một thời điểm mà Ta mời gọi các con được nhận và biết được những sự sâu xa tốt đẹp với những cái mà con người không hề biết và quên đi những dấu chỉ kỳ diệu, trong một mầu nhiệm mà Đức Chúa Cha đặc biệt dành cho thế giới loài người, trong sự huyền nhiệm mà đời sống Đức Maria Đồng Trinh, Ngài đã sống đời sống như bao nhiêu người trong trần thế, Ngài vượt qua biết bao điều mà các con đã được nghe, được biết để trở thành một lịch sử để các con được nhìn vào gương sáng của Mẹ.

 

Các con được thấy cả một công trình mà Đức Chúa Cha đưa vào thế giới loài người, chính ơn cứu độ mang từng giai đoạn, ơn cứu độ đem đến cho các con tất cả những cái mà thế giới con người đi vào trong những trình tụ hợp lý, và qua từng giai đoạn mà các con được nghe, được biết. Thời điểm các con đối diện qua những thế kỷ, hôm nay vẫn thế, vẫn còn sự tranh cãi, vẫn còn những điều suy nghĩ do con người với những điều không tin và những cái mà các con không đi sâu vào trong những lịch sử đã có thật.

 

Lòng tin là điều cần thiết nhất, nhưng các con từ chối, các con không tìm hiểu để có thể có một sự giải thích rõ ràng hợp lý, để có thể hiểu được một cách rõ ràng mầu nhiệm Thiên Chúa đưa đến cho thế giới loài người, và các con được hiểu rằng Mẹ làm sao mang được một vị trí của Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Trái Tim mang đến tình yêu cho tất cả các con, đồng công với Đức Giesu Kito để đi vào cuộc đời, đón nhận biết bao điều, chấp nhận gánh lấy tất cả tội lỗi trên vai của Con Một Thiên Chúa, Mẹ là người luôn ở bên cạnh đồng hành cùng với Đức Giesu Kito trong ơn cứu độ.

 

Điều đó để cho các con nhìn thấy tất cả những điều mà Thiên Chúa làm nó có rất nhiều điều mỹ mãn, trong một lịch trình thật cao đẹp và sâu rộng của một lịch sử mà các con cần nhìn và thấu hiểu.

 

Vì Mẹ được sự tác thành do Chúa Thánh Thần, những cái được tạo thành từ nơi trong bản thể của Mẹ, trong người của Mẹ, là những cái tuyệt tác thiêng liêng và siêu nhiên do Đức Chúa Cha và Chúa Thánh Thần hoàn thành.

 

Cho nên, Mẹ không giống như những người trên trần thế, Mẹ là một Người diễm lệ, là một người toàn vẹn, là một Người hoàn toàn không vướng mắc với bất cứ một điều gì từ ở nơi thế gian hay vướng mắc bất cứ một điều gì do đời sống của con người có cái nhìn, có cái hợp lý, có cái so sánh của thế giới trần gian (7).

 

Cả một chương trình của Thiên Chúa Mẹ đã được che chở, bao phủ bởi quyền năng do Thánh Thần ở trên Mẹ. Ngài đã cùng với Mẹ đi vào thế giới, để trong huyền nhiệm có những điều mà con người phải nhìn sâu và hiểu rộng những ơn sũng Thiên Chúa ban, thì con mắt đức tin sẽ được mở ra, cõi lòng sẽ được nhận thấy và tìm sâu hơn trong những mầu nhiệm mà Ta gởi đến cho các con những lời này, của ngày Lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.

 

Cho nên, tất cả những gì hoàn mỹ trên thân thể của Mẹ, trên đời sống của Mẹ, trên bản tánh của Mẹ và trên những phục vụ trong đời sống của những ngày trên trần gian, Mẹ là Người vượt qua biết bao thử thách, để qua cái thử thách đó mới là một giá trị vĩnh cửu để đồng công cùng Thiên Chúa, xứng đáng là Nữ Vương Thiên Đàng, là một người Mẹ do Đức Chúa Cha chọn lựa, để các con là những người trong thế giới loài người cũng được hưởng nhờ những ân phúc do Mẹ luôn cầu bầu để giúp cho loài người của các con.

 

Là một Người, qua Ba Ngôi Thiên Chúa, Mẹ là Người giữ tất cả các kho báu của Đức Chúa Cha ban cho, để Mẹ ban phát cho thế giới trần gian. Một điều các con cần tìm hiểu và đi sâu vào thì các con sẽ được nhận ra những gì được gởi đến và những điều sống động để nhắc nhở cho ngày Lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, để các con tôn kính và ghi nhớ những điều các con có thể nhìn được sự quan tâm, sự yêu thương, sự nhắc nhở.

 

Những lời van xin của Mẹ, đã động lòng Thiên Chúa Cha, để cho các con có những giây phút để các con có thể được nghe và dừng lại với những ngày các con cần thống hối ăn năn.

 

Hôm nay Ta chỉ muốn nói đến đây, để nhắc nhở và cũng cố thêm cho đời sống đức tin, với những lời lẽ do chính Ta gởi, qua Bí Tích Thánh Thể, để cho các con được đón nhận sự sống động, chứng nhận của một thế kỷ mà các con đang sống trong một thời điểm được kêu mời và tràn đầy ân sũng và sự nhắc nhở để được trở về cùng Thiên Chúa và những điều Thiên Chúa ban cách riêng cho Đức Mẹ vào Ngày Lễ hôm nay, cũng là những ngày các con chuẩn bị của Mùa Giáng Sinh, của những ngày Mùa Vọng mà các con được nghe những sự hướng dẫn và mời gọi con người ăn năn thống hối trở về.

 

Những điều này Ta vẫn tiếp tục để giúp cho các con được thấy những việc mà các con đang nghe, đang đối diện và các con đã được biết, mỗi một ngày có những sự mới mẻ, và có những điều đã được báo trước qua Phúc Âm, qua Thánh Kinh, đã được thực hành. Các con hãy đến với Ta, hãy đến với Ta, hãy bỏ đi gánh nặng đau khổ của cuộc đời và hãy trở về với một trái tim thật sự biết cảm nghiệm Tình Yêu Ta dành cho các con, cảm nghiệm sự tha thứ của Ta dành cho các con, cảm nghiệm món quà ân sũng mà Ta gởi đến cho các con trong thế hệ này.

 

Những ngày các con cần phải quay trở lại, cần phải từ bỏ và cần phải biết những gì Ta kêu mời trong thế giới ngày nay, trong sự yêu thương, trong sự hiệp nhất, trong sự tha thứ, để các con có những ngày tháng hòa bình trong nhân loại, để sớm có những ngày tháng kết thúc sự đấu tranh, kết thúc sự hận thù, kết thúc những sự gian ác tội lỗi.

 

Đó là điều Ta nhắn gởi qua ngày Lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, để nhắc nhở thêm cho các con được tìm hiểu thêm, và hiểu những điều Thiên Chúa ban đến cho loài người đều có những lịch trình ở trong thiêng liêng mà con người cho đến giai đoạn hôm nay và thế kỷ này chưa có thể giải thích được hết và chưa có thể thấu rõ được hết những điều mà Thiên Chúa ban cho các con trên toàn thế giới.

 

Các con hãy tiếp tục để đón nhận những ân sũng nếu các con tin. Ta đã hứa sẽ qua Bí Tích Thánh Thể để gặp gỡ tất cả các con trong thời điểm này.

 

Ta, qua Bí Tích Thánh Thể, ban cho các con sự chữa lành, từ linh hồn đến thể xác, và Ta ban cho các con những đặc ân nếu các con thật sự tìm đến và tin vào những điều mà các con đã được thấy sự mời gọi của Ta trong thế giới ngày nay.

 

Ta sẽ tha thứ cho tất cả các con, nếu các con thật sự thống hối ăn năn, quay trở về và từ bỏ tất cả những gì tội ác, bạo động của thế giới ngày nay, trở về với Trái Tim Tình Yêu của Ta, trở về với Trái Tim Tình Yêu mà Đức Nữ Đồng Trinh Maria dành cho thế giới loài người, để các con được hưởng và đón nhận tình yêu do Ta và Mẹ của Ta luôn nâng đỡ và che chở, để giúp cho các con được có ngày hôm nay.

 

Lòng Thương Xót của Cha đang gặp gỡ các con, đang chờ đợi các con, và cho các con những cơ hội, để các con đến gởi hết tất cả những sự đau đớn trong cuộc đời, những gian nan thử thách, những khó khăn bệnh tật.

 

Các con tin vào sự thánh hoá của Ta, các con tin vào sự chữa lành của Ta, các con tin vào sự biến đổi của Ta, các con sẽ trở thành những người được đổi mới trong thế kỷ, khi các con được lắng nghe sự sống động Ta gởi đến cho các con bằng những lời thiết thực này, bằng những lời mà Ta đem tình yêu của Ta và Trái Tim của Mẹ của Ta dành cho thế giới ngày hôm nay, để mời gọi tất cả các con trở về, mời gọi tất cả các con đến để đón nhận những ân sũng mà Ta ban đến cho các con, qua Bí Tích Thánh Thể, để các con được nhìn thấy, các con được nghe, và các con được cảm nghiệm.

 

Đó là sự thật mà Ta ban cho các con qua ơn thiêng liêng, ân sũng của một thế hệ mà các con được đón nhận. Tất cả những gì nó sẽ chóng qua, nếu các con không kịp trở về để đón nhận những ngày tháng mà Ta đổ đầy ân sũng cho các con trong sự mời gọi các con. Hôm nay Ta chỉ nói đến đây.

 

Bình an của Ta đến với tất cả các con.

 

Chào các con.

 

Thương các con thật nhiều.

 

Nhận xong 6:48 chiều

 

-o0o-

 

(1) Câu này đề cập đến Sách Khải huyền 12:01: "Rồi có điềm lớn xuất hiện trên trời: một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên muời hai ngôi sao".

(2) Sự tồn tại của Đức Mẹ vào thời điểm này chỉ là trong tâm trí của Thiên Chúa. Nhưng tất nhiên, điều này không có nghĩa là Đức Mẹ đã tồn tại trước ngày được thụ thai.

(3) Điều này có thể đề cập đến sự hiểu biết về Đức Mẹ Maria chỉ như là một người bình thường và / hoặc có thể đề cập đến những lạc thuyết về Đức Mẹ đã được giảng dạy bởi các nhóm Kitô giáo và ngoại-Kitô giáo và đã được phổ biến qua các phương tiện giáo dục và phương tiện truyền thông của thế tục và của tôn giáo. Đây có thể được tóm gọn trong một tuyên bố chung là Đức Mẹ không khác biệt so với bất kỳ người nào khác. Điều này là một dị giáo nếu ai từ chối bất kỳ bốn tín điều sau về Đức Mẹ trong Giáo Hội.

Đó là Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa; đó là Đức Mẹ là một Trinh Nữ trước khi mang thai, trong khi mang thai, và sau khi sinh Chúa Giêsu; đó là Đức Mẹ đã được thụ thai tinh khiết; và đó là Đức Mẹ đã Thăng Thiên, cả thân xác và tâm hồn, vào cuối cuộc đời của Đức Mẹ. Giáo điều này đã được mạc khải hoặc trong Thánh Kinh hoặc trong Thánh Truyền của Giáo Hội. Đặt trong bối cảnh của sự tối thiểu này (qua Hiện đại, sự hiểu biết phổ biến về Đức Mẹ Maria), Chúa Giêsu dạy cho ta chân lý cao siêu về Đức Mẹ Maria và sự thụ thai kỳ diệu của Đức Mẹ .

(4) Đây là một tác phẩm gồm bốn tập, và bao gồm các mặc khải cá nhân cho Bà Mẹ Đáng Kính Maria Agrêđa về cuộc đời của Đức Mẹ, và ý nghĩa cao quý của cuộc đời Đức Mẹ trong lịch sử cứu độ.

(5) “Fiat” là một danh từ gốc tiếng Latin dịch từ Kinh Thánh, và có nghĩa là "Xin Vâng" và được tìm thấy trong Thánh Luca 1:38: "Bấy giờ bà Maria liền thưa: 'Vâng, này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền.' Rồi thiên thần cáo biệt bà." Như vậy, ngay cả trước khi có Sự Hiện Thân của Chúa Giêsu, Đức Mẹ đã sống theo  “Ý Cha thể hiện."

(6) Đó là Kinh Thánh và có lẽ những cuốn sách khác mà đề cập đến chủ đề "lịch sử cứu độ."

(7) Xem Sáng Thế Ký 3:16-19 và Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, 402-406 và 416-418.

 

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharistic Jesus