The Miraculous Power of the Eucharist
The Miraculous Power of the Eucharist

The Gift of The Six Kowtows

 

A Present from Blessed Mother Mary to Humanity

432 pages

Sáu Lạy Kính Dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

100 pages

Kinh Nguyện Sáu Lạy kính dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

144 pages

The Six Kowtows Reverently Offered to the Eucharistic Jesus

 

192 pages

Ang Anim na Kowtows

Magalang na iniaalay

sa Eukaristikanong Hesus

176 pages

Las Seis Kowtows

Reverente-mente

Ofrecido a

Jesús Eucarístico

192 pages

Los Seis Kowtows Reverently

Oferecido

a Jesus

Eucharistico

208 pages

Coming soon

Sáu Lạy

Kính Dâng

Thiên

Chúa Cha

-Quyển 1-

240 trang

Sắp in

Messages for the World 

Pray

The Rosary of The Six Kowtows 

Heavenly Poems and Songs

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else...  

Read more

11-06-2013

Thông Điệp

Ngày 11 Tháng 6 Năm 2013

Làm hòa với Cha qua Bí Tích Giải Tội

 

Chúa Giêsu:  

 

L. thương mến của Cha,

Hôm nay là một ngày mà Cha rất vui mừng. Cha đã chờ đợi được người con cái của Cha đã thật sự đến để chấp nhận, đón nhận và làm hoà với Cha qua Bí Tích Giải Tội.

 

Các con thương mến của Cha,

 

Các con không hiểu được những ý nghĩa mà các con đã được Giáo Hội ban cho những Bí Tích, để các con có thể cảm giác được từ nơi thể xác, từ nơi tinh thần, với những lời từ đáy lòng các con thốt ra, và cảm nhận được cái sai của chính mình. Cha hiểu và thấy được tâm tình và cõi lòng những người con cái của Cha.

 

Bí Tích Giải Tội là để giúp cho các con nói ra những tâm tình nhốt kín của chính mình, với những sự đè nặng trong những tháng năm mà các con sống không có ánh sáng, các con sống theo những điều do cá tánh, bản ngã con người, ngay cả những tội lỗi cũng chìm sâu vào tâm hồn mà các con đang sống trong hiện tại.

 

Cho nên, Bí Tích Giải Tội Giáo Hội đã đặt ra để cho các con có thể gặp gỡ Thiên Chúa. Qua những linh mục, các Ngài có thể khuyên nhắc, bằng những lời sống động qua môi miệng, để các con nhận và nghe những lời Thiên Chúa qua họ để gặp gỡ các con, cũng để cho tâm hồn các con được tháo gỡ, và cởi đi những điều u uất, những điều đeo nặng và nằm ở trong cõi tâm hồn sâu thẳm.

 

Các con thương mến của Cha,

 

Tất cả những gì mà các con đang đối diện trong hiện tại, và những nghi thức mà Cha đã để lại cho Giáo Hội. Giáo Hội đã truyền lại và dạy cho tất cả những người Kito Hữu, và những người giáo dân, những người phải đi vào lịch trình để thật sự được đón nhận là những người con thật sự của người Kito Hữu. Các con phải qua những lịch trình này. Các con phải qua những giáo lý này.

 

Các con phải qua những Bí Tích mà các con đón nhận, để hợp thức hóa trong đời sống hiện tại mà các con đang đối diện trong thân xác, ngay cả đời sống thiêng liêng các con cũng cảm thấy nhẹ nhàng và cởi bớt gánh nặng do tội lỗi các con chồng chất suốt bao năm tháng trong cuộc đời, với những điều mà các con không thố lộ được từ nơi tâm hồn và cỏi trái tim. Vì lẽ đó, các con phải cần có những lời thật sự từ nơi đáy lòng của chính mình, nói bằng môi miệng và cũng có sự lắng nghe từ nơi những bậc mà Cha ban quyền chức Thánh cho họ.

 

Họ có thể thay thế Cha. Họ là người thay thế Cha để ban quyền tha tội cho các con ở thế giới này, vì thế giới con người các con phải cảm nhận và đụng chạm với những sự sống động do con người, do Cha đã ban lại ngay từ lúc ban đầu, để Giáo Hội tiếp tục diễn tiến và có những việc cần thiết cho đời sống thiêng liêng cho những người con chiên dân Chúa nhất định phải đi vào trong đường lối này.

 

Các con thương mến của Cha,

 

So về đời sống tâm linh, và những điều mà Cha biết và cảm nghiệm được từ nơi tâm hồn của mỗi một người, khi họ thật sự trở về, khi họ chưa quyết định hoặc khi họ chọn lấy những bản ngã hay cá tánh, không sáng suốt để có thể đi ra những điều mà họ đang đối diện trong hiện tại.

 

Cho nên, tất cả mỗi một điều, khi các con có thể cảm nhận, và học hỏi được, là những chân lý mà con người cần có trong cuộc đời. Ngay cả đời sống thiêng liêng, các con cũng phải cần cảm nhận được từ nơi cõi tâm hồn – là tâm trí, là lý trí, là trái tim, thì các con mới cảm nghiệm được sự bằng an, cảm nghiệm được sự nhẹ nhàng, và cảm nghiệm được tình yêu mà Cha đã ban và luôn sẵn chờ để ban cho các con những ơn Thánh, với sự mạnh mẽ, để vượt khỏi thân xác và sự nhốt kín của sợi dây vô hình mà nó đã cột chặt suốt bao năm tháng trong tội lỗi.

 

Đó là một điều quan trọng để các con có thể vượt qua những điều mà các con có từ nơi thân xác, là một điều thiêng liêng mà Cha đã ban cho con người, ngay từ lúc ban đầu – có linh hồn, có linh tính và có cảm nhận.

 

Đó là những việc siêu thường, vô thường Thượng Đế ban cho con người.Vì chổ đó rất quan trọng để các con có thể cởi bỏ, để đón nhận sự bằng an từ trong tâm trí, từ trong tâm hồn và thể xác, để các con có thể cảm nhận được sự hạnh phúc, bằng an mà Cha ban cho tất cả các con.

 

Các con thương mến của Cha,

 

Hôm nay, T* là một điều nói riêng, Cha cho L. cảm giác được sự vui mừng của Cha, sự ôm ấp của Cha, với những đứa con đi xa đã trở về, những đứa con thật sự đã từ chối Cha suốt bao nhiêu năm trong cuộc đời. Cha vẫn chờ đợi. Cha vẫn đoái mắt để nhìn đến những linh hồn đó. Cha chỉ chờ đợi sự mở miệng của tâm hồn của họ. Vì lẽ đó, Cha sẵn sàng tha tất cả tội lỗi cho các con.

 

Cha cho các con được biết, như được tường thuật, là Máu Cha đã gội rửa hết tất cả tội lỗi của mỗi một người trong thế giới con người của các con. Cha đã làm điều đó và đã ban cho các con sự sống, mà các con chỉ cần quyết định, với sự hợp tác và thực hành của chính mình, thì các con sẽ đón nhận hạnh phúc ở giữa cuộc đời này – trong bằng an, trong thanh thản, ngay đời sau có sự sống thiêng liêng mà các con có được ở nơi cõi tâm hồn.

 

Các con thương mến của Cha,

 

Thế giới hôm nay có biết bao nhiêu người đang sống một đời sống phủ nhận Cha, mỗi ngày họ đều đón nhận ơn của Cha, nếu Cha không ban cho họ thì đời sống của họ không có cơ hội để có thể gặp gỡ và được sống còn, cũng như tiến triển trong một đời sống mà họ đang hưởng thụ của một thế giới.

 

Cha luôn luôn để cho họ có quyền tự do, vì Cha đã hứa ngay từ lúc ban đầu – Những gì mà các con không biết, Cha đã ban và cho các con ngay trước khi các con ra đời ở cuộc đời này. Vì lẽ đó, từng bước chân các con đi và từng hành động các con xử dụng, cách thức các con sống và cách thức mà các con gặp gỡ Cha, phủ nhận Cha, hay đón nhận Cha. Tất cả mọi sự đã nằm trong lịch trình mà Cha đã nhìn thấy từ nơi cõi tâm hồn của mỗi một người trong thế giới.

 

Cha cũng lắng nghe những người con của Cha thầm thì cầu xin, Cha cũng thấy được lòng khắc khoải của những người con cái của Cha trong tình liên đới anh em, trong tình yêu thương, trong tình hiệp nhất để cầu nguyện cho một linh hồn sắp phải lìa cõi trần – Một linh hồn, nếu thật sự Cha không cho họ cơ hội, thì họ sẽ đi đâu và linh hồn đó sẽ phải trả giá vì những việc mà họ làm trên trần gian này. Cha không thể ngoảnh mặt quay lưng, khi những người con cái của Cha đã cùng hiệp nhất một lòng để cầu nguyện cho người anh em đó.

 

Cha đã nói, cho dù các con có tội lỗi bao nhiêu đi chăng, các con biết mở miệng và tấm lòng của các con thống hối, Cha cho các con có cơ hội để gặp gỡ Cha, Cha có cơ hội để ban cho các con những điều mà các con cảm nhận được từ nơi tình yêu của Cha – lớn, rộng và to hơn biết bao ngàn điều mà các con phạm lỗi, xúc phạm đến Cha.

 

Các con thương mến của Cha,

Chị Lucia Phan nhận thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận những hình ảnh về Thánh Thể, cả dưới dạng quay phim, qua điện thoại thông minh. Khi Chúa Giêsu ban thông điệp cho Chị như một người Cha yêu thương con cái Ngài, và như Thầy hoặc Sư Phụ. (Tình phụ tử thiêng liêng này của Chúa Giêsu tìm thấy trong Gioan 13:33, Gioan 21:5, Matthêu 23:37, Luca 23:37 và Máccô 10:24.)

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharistic Jesus