The Miraculous Power of the Eucharist
The Miraculous Power of the Eucharist

The Gift of The Six Kowtows

 

A Present from Blessed Mother Mary to Humanity

432 pages

Sáu Lạy Kính Dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

100 pages

Kinh Nguyện Sáu Lạy kính dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

144 pages

The Six Kowtows Reverently Offered to the Eucharistic Jesus

 

192 pages

Ang Anim na Kowtows

Magalang na iniaalay

sa Eukaristikanong Hesus

176 pages

Las Seis Kowtows

Reverente-mente

Ofrecido a

Jesús Eucarístico

192 pages

Los Seis Kowtows Reverently

Oferecido

a Jesus

Eucharistico

208 pages

Coming soon

Sáu Lạy

Kính Dâng

Thiên

Chúa Cha

-Quyển 1-

240 trang

Sắp in

Messages for the World 

Pray

The Rosary of The Six Kowtows 

Heavenly Poems and Songs

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else...  

Read more

June 3, 2018, at Lucia's residence.
The multiple spots represent Jesus’ Body, Blood, Soul, and Divinity, in the union of God the Father and the Holy Spirit, and the whole heavenly court.

Thông điệp của Mẹ cho nhân loại

B THONG DIEP CUA ME CHO TAT CA MOI NGUO[...]
Adobe Acrobat document [299.9 KB]

THÔNG ĐIỆP CỦA ĐỨC MẸ CHO NHÂN LOẠI

Ngày 19 tháng 4 năm 2013


Lucia thương mến của Mẹ,

 
Con đừng sợ hãi hay lo lắng cũng như bâng khuâng những lời mà Mẹ cho con được tường thuật vào chiều hôm qua,và cũng chính Mẹ đã báo cho các con được biết trước những sự việc sắp xảy ra cho thế giới ngày nay, những gì mà con không thể tự mình biết và nói bất cứ điều gì. Đó là những sự việc quan trọng mà chính Mẹ qua con để nhắn gởi cho tất cả anh em và nhắn gởi cho toàn thế giới.

 
Sứ vụ của con là những việc mà chính Mẹđã nói trước cho con được biết trước ngay từ lúc đầu. Thời gian thì Chúa cũng đã cho để con người phải đi về và phải sớm ra chứ không thể tiếp tục và không thể chần chờ để không còn những giây phút mà các con không kịp trở tay để đưa đến những điều bất ngờ mà ngay cảđời sống hiện tại các con phải đối diện.

 

Có những thiên tai, có những biến loạn, có những sát hại với cách thức mà chính con người gây loạn của một xã hội ở nơi đây vàở nơi đó. Những người dân vô tội, những người nhân đức hiền lành và những người hy sinh thì lại tiếp tục phải hy sinh cho những người gian trá. Họ lại tiếp tục hoành hành những sự mà chính con người phải cần thay đổi, phải cần trở về và phải cần đi ngược lại những gì mà chính mình đã vi phạm suốt bao nhiêu năm tháng qua.

 
Nhưng lòng người quả là một điều quá chai đá, quá cứng lỳ, họ không cảm giác và không thấy được những quyền năng khi họ đối diện với Thiên Chúa, những gì không từ lẽ phải và chân thật thì sẽ bị tiêu diệt tất cả và toàn bộ.

 
Vì lẽ đó Chúa đang nương tay để chờ đợi những người con trở về, Chúa đang nương tay để chờ đợi những người tội lỗi và những người đang làm những sự sai trái được đánh động và được biết mà trở về, để không đối diện với những hoàn cảnh bi thương, đau thương mà chính con người tạo ra để giết hại anh em của chính mình.

 
Ngay cả những sự việc mà Thiên Chúa chưa xuống tay để cho con người cơ hội, thì con người và con người tự hủy diệt lẫn nhau. Tự làm cho con người những điều gian ác, tự đối xử với nhau để tranh dành quyền lợi và độc quyền để thôn tính những điều mà chính họ cho đó là những sự việc mà họ cần tranh đấu cho họ, cho quốc gia, cho cá nhân và cho tiếng tăm đểđược mọi việc theo những điều mà do con người suy nghĩ và làm nên.

 
Nhưng họ không biết rằng với thời điểm nào và giai đoạn nào nếu Chúa đang can thiệp, Chúa đang sống động và Chúa đang ở nơi đây thì con người phải chạy đến và về với Ngài thì các con mới được sự nương nhờ, mới được sự cứu giúp vàđược sự cũng cố từ nơi lòng tin, từ nơi những sự đối diện và từ nơi những việc mà chúng con sẽ gặp của những giai đoạn và của những biến cố mà chúng con thấy chung của một xã hội hôm nay.

 
Còn rất nhiều điều nữa mà con người phải cần. Không phải vì bom đạn, không phải bị chết chóc và những điều mà chính họ xử dụng năm xưa, nhưng vào thời đại của những ngày còn lại hôm nay nó thể hiện qua những tinh vi và có những điêu luyện mà chính con người không thể đoán trước được.

 
Nó sẽ sử dụng bằng những điều tinh thần, nó sẽ xử dụng bằng những sự việc mà chính con người phải bị khủng hoảng, phải bị sợ hãi, phải bị chao đảo, phải bị lo lắng với một xã hội mà đang trên con đường của những tay gian ác, của những sự độc ác và những điều bóng tối tội lỗi do ma quỷ dàn trận để đi qua thân xác của những con người có quyền hành, đi qua thân xác của những con người nắm giữ những điều có quyền quyết định để ảnh hưởng chung cho tất cả những người trên thế giới, ảnh hưởng chung cho tất cả những người con mà chính các con đang đối diện.

 
Vì lẽ đó là sự cấp báo, là sự nhắn gởi để cho con người được tìm về và chuẩn bị từ tinh thần đến thể xác. Ngay cả việc làm đối diện mà các con có thể tìm về những gì cho chính mình được cất giữ, để rồi cũng là chuẩn bị sẵn sàng cho một đối tác sắp tới để cho mọi hoàn cảnh, mọi môi trường và trong mọi vấn nạn mà chúng con gặp phải cũng phải tin tưởng, cũng phải phó thác đểđược Chúa trợ giúp, để được Chúa ban cho chúng con vững mạnh niềm tin để chờ đợi được những giây phút cuối cùng, để chờđợi những sự thay đổi của những sự việc mà chính con người tìm ra từ nơi cái sai của chính mình.

 
Cũng có những biến cố mà con người phải cần thách đố với tâm trí, thách đố với những bản ngã và thách đố với những lý trí của mình để quyết định đi vào trong những đường lối mà nó sắp xếp của một xã hội đang đi vào trong tâm trạng mà chính con người toàn quyền phủ nhận những gì là từ nơi thiêng liêng, phủ nhận những gì từ nơi phép lạ mà Thiên Chúa ban cho.

  

Họ xử dụng với những cách thức của con người là những điều gian ác, là những điều mà chính họ có thể làm hại đến anh em mình bằng cách này và cách khác, trong cách tinh vi để làm cho đầu óc tinh thần, để làm cho con người đối diện với những sự việc mà họ không thể nào chịu đựng nổi nếu không có đời sống tinh thần, đời sống nhẫn nại, đời sống thiêng liêng đểđược Thiên Chúa can thiệp, để được Thiên Chúa đồng hành trong đời sống đức tin mà con người cần phải cũng có với một thời đại còn lại như hôm nay.

 

Cũng có những điều biến chuyển để con người sẽ thấy bất ngờ và cũng gặp những điều tai ương, bất ngờ gặp những sự việc sắp đặt của một thế giới gây rối loạn và gây bất ổn. Mất tất cả quyền tự do, quyền an ninh và là quyền chính họ đã tự hợp tác vàđã tự họ để quyền cá nhân và quyền từ nơi con người trong sự ham muốn, trong những lợi ích riêng tư để những việc xảy ra cho những người con chiên lành, xảy ra cho những người con dân ở trong xã hội, xảy ra cho những người con chiên vô tình hay cố ý vấp ngã và cũng bị vạ lây với những việc chung quanh mà thế giới đang đi đến và xảy ra của những ngày còn lại.

 

 Cũng còn những chuyện mà các con đã thấy cũng có những lúc bắt đầu để đi đến sự tiêu diệt và sát hại lẫn nhau để giết chết hàng loạt do sự mưu tính mà họđang sống trong sự lợi ích riêng tư và đã bị thâm nhập những điều độc ác của loài quỹ dữ để giết hại và làm những chuyện mà chính các con sẽ thấy vàđối điện trong những ngày sắp tới.

  

Cho nên, tất cả những gì là chính Mẹ đã thấy và biết được những người con của Mẹ cũng đã rơi vào trong những tâm trạng đó.

 

Cho nên đây là sự mời gọi và sự nhắc nhở cho con người thấy những điều đang đối diện ở trần gian này, là những ngày biến cố, là những ngày biến loạn và là những sự báo động kinh khủng hãi hùng đang xảy ra khắp đó đây trên mỗi đất nước và không có sự bằng an của những ngày thái bình.


Nếu các con không chuẩn bị tinh thần, đời sống thiêng liêng thì ngay cả đời sống hiện tại các con không thể vượt qua và cũng gây khó khăn, cũng như làm cho tinh thần phải căng thẳng, tinh thần mất niềm tin và mất ý chỉ để có thể đương đầu với những hoàn cảnh và những thực tại của những ngày sắp đến, của những thiếu thốn, của những việc xảy ra và những nghèo đói cũng có thể đến với bất cứ nước mà chính họ đang đối diện hiện thực của những ngày đã qua và những ngày sắp đến, cũng lần lượt kéo cùng với tất cả nước này đến nước khác cũng bị ảnh hưởng chung trong một thế giới loài người.

 

Vì tất cả đã đi đến mức độ cuối cùng của những ngày còn lại và cũng là những sự mời gọi mà Thiên Chúa đã ban cho con người ân phúc, Thiên Chúa cũng đã ban cho con người cơ hội và Thiên Chúa cũng ban cho con người được nhìn thấy và trở về, để đừng bị lôi cuốn với những bạo động do xã hội và nhiều quốc gia đang tìm để tiêu diệt lẫn nhau để tranh thủ quyền lợi riêng tư của chính mình.

 

Những điều đó cũng đã gây cho con người phải đi đến vấn đề tranh nạnh, hơn thua để đi đến chết chóc, giết nhau trong những điều phi lý để cuối cùng con người không thấy những giây phút còn lại của những ngày cuối thế kỷ.

 

Họ vẫn tiếp tục tranh đua, họ vẫn tiếp tục tranh dành, họ vẫn tìm về quyền lợi, họ vẫn tiếp tục để không đem lại cái gì chính đáng cho đời sống linh hồn của chính mình.

  

Họ không nhận thấy tình thương của Thiên Chúa qua bao ngàn thời đại.

  

Họ không thấy tình thương của Thiên Chưa ban ân phúc cho những ngày còn lại để mời gọi tất cả toàn nhân loại.

 

Không phân biệt người Công Giáo, không phân biệt người tin Chúa hay không, nhưng Chúa cũng cho họ thấy được tình thương của Chúa.

 

Chính Chúa mới là Cha của nhân loại.

  

Chính Chúa mới là người có quyền năng để ban cho con người được sinh tồn và có thể ban cho con người sự sống và chết để con người phải tìm ra từ nơi chân lý, sự thật để cuộc đối diện giữa thiện và ác cũng phải đến ngày phải kết thúc tất cả mọi điều để có ngày mới mà Thiên Chúa thật sự ban cho con người trần gian, không có oán thù, không có tranh dành và cũng không có tiêu diệt.

  

Thiên Chúa đang mong đợi một thế giới tràn đầy hy vọng, một thế giới tình thương, một thế giới hòa bình và một thế giới mà mỗi một con người trong nhân loại được nhìn ra và tìm về ánh sáng Phúc Âm, tìm về tình thương nhân hậu của Thiên Chúa ban cho thế giới ngày hôm nay qua những ân phúc của Ngài, để cho con người cơ hội tìm về với Lòng Thương Xót, tìm về với sự gặp gỡ Thiên Chúa qua Bí Tích Thánh Thể, tìm về với Giáo Hội, với những gương sáng mà chính những người được chọn lựa trong hàng Giaó Hội hôm nay, làm gương cho nhân loại, để biết những vị trí của chính mình và biết được những ngôi vị của chính mình, biết những gì cần làm, cần đối diện và cần thực hành, để đời sống thiêng liêng của mình bước ra những vây quanh của bản ngã cá tánh, bước ra những đam mê lạc thú, bước ra những tranh giành kình địch, bước ra những điều ham muốn, bước ra những điều chức vụ và bước ra những điều bạo động.

 

Mỗi thời đại đều có những con người không dùng ý chí, lý trí và lương tâm để đối xử với nhau mà luôn luôn dùng sự tàn ác, tàn nhẫn của loài quỷ dữ để đối xử với anh em, để gây thương tích, để làm biến loạn, để náo động cho thế giới, để giặc giã, để giết hại và tiêu diệt theo cách mà chính con người quá ác độc đối với nhau, đem lại tang tóc, đem lại những điều đau khổ, những điều ảnh hưởng từ tinh thần, thể xác.

 

 Ngay cả linh hồn cũng không có chỗ gởi thác vì những sự gian ác của một thế giới không nhận ra Ánh Sáng của Thiên Chúa, của một thế giới không nhận ra Tình Yêu của Thiên Chúa, không nhận ra sự mời gọi của Thiên Chúa và không nhận ra Ân Phúc cuối cùng mà Thiên Chúa ban và báo cho con người để con người có cơ hội được gội rửa linh hồn, có cơ hội được đón nhận Ơn Tha Thứ, có cơ hội được đón nhận Ơn Cứu Rỗi của những ngày còn lại của thế kỷ.

  

Đây là những lời mà Mẹ nhắn gởi cho thế giới con người hôm nay.

 

Nếu các con cứ tiếp tục ở trong tình trạng này, và tiếp tục có tai cũng như không nghe, có mắt cũng như không thấy và có trái tim không cảm nhận được Tình Yêu thì các con phải trả một giá mà các con định liệu, mà các con chọn lựa cho những hiện thực mà các con đang đeo mang, với những gian ác của những ngày mà các con đối diện với hiện thực.

 

Nếu các con không trở về và nếu các con cứ tiếp tục sống trong tình trạng đó thì các con sẽ đón nhận lấy hậu quả.

  

Thiên Chúa đã cho các con cơ hội, đã cho các con những giây phút để các con có cơ hội tìm về và các con có những giây phút hy vọng và đón nhận Ơn Thương Xót của Thiên Chúa, đón nhận Lòng Tha Thứ của Thiên Chúa và đón nhận Ơn Cứu Rỗi của những ngày mà chính Mẹ đã gởi đến cho chúng con những lời này.

  

Đây là những lời thiết tha mà Mẹ gởi đến cho các con cái của Mẹ, là những người con đạo đức, là những người con ở trong đời sống hy sinh và những người con sống trong đời sống công chính.


Hãy tiếp tục kêu mời, hãy tiếp tục làm những việc cần thiết, hữu ích để kêu mời anh em và kêu mời cho họ được nhận ra Chúa, được về với Chúa, và tìm về với Lòng Thương Xót của Chúa để được sự gặp gỡ này để Chúa thánh hoá họ, để Chúa biến đổi họ và để Chúa cho họ những giây phút còn lại để đón được Ánh Sáng Thiên Đàng mà Thiên Chúa đã ban cho con người qua Cuộc Tử Nạn mà Đức Giesu đã vì nhân loại, đã chết cho nhân loại và đã đóng dấu Tình Yêu qua Thập Tự Giá để mang giá trị hạnh phúc của những ngày còn lại.

  

Sự mời gọi của Mẹ đến cho các con, hãy nhìn vào những điều mà chính Thiên Chúa cho các con nhiều cơ hội.

  

Thiên Chúa ban cho các con rất nhiều điều kiện để chúng con phải sớm trở về, để các con phải buông tha tất cả những gì tội lỗi mà các con đang âm mưu để tiêu diệt lẫn nhau để rồi tội lại càng thêm tội, phạm lại càng xúc phạm nhiều hơn thì con đường của các con là con đường mà chính các con đã chọn để rồi đi về đâu với linh hồn của chính mình, đi về đâu với những việc gian ác mà các con đang đối diện và dùng những việc gian ác đó để đối xử với anh em, với những người vô tội trên trần gian.

  

Các con là những người con cái của Chúa, các con là những người con của Mẹ.

 

Hãy lắng nghe tiếng của Mẹ.

  

Hãy trở về với Chúa.

  

Hãy trở về với Mẹ để các con được cứu rỗi cho đời sống linh hồn, đời sống thể xác và đời sống tâm linh trong hiện tại, để hạnh phúc mà chính Thiên Chúa ban cho các con là những điều mà các con phải cần từ bỏ những sự sai trái của chính mình, các con mới đón được và các con mới nhận được những Ân Sũng đó.

  

Nếu các con cứ tiếp tục ở trong sai trái, tiếp tục trong lầm lẫn, tiếp tục ở trong tội lỗi, tiếp tục trong bê tha, tiếp tục trong giết hại và tiếp tục trong gian ác thì các con sẽ bị trừng phạt những điều mà do chính các con chọn lựa trong cuộc đời của chính mình.

  

Hãy lắng nghe tiếng của Mẹ.

  

Các con không thể thắng được với những quyền năng của Thiên Chúa.

  

Các con không thể thắng được những gì mà chính Thiên Chúa đã gởi và ban cho các con.

  

Các con là con người do Ngài tạo dựng nên, là do Ngài đúc kết các con nên. Cho nên những gì mà các con có được, các con sống được, các con còn có ngày hôm nay là do Tình Thương của Thiên Chúa, là do Lòng Nhân Hậu của Thiên Chúa, là do Hồng Ân Thiên Chúa ban cho các con.

  

Các con không thể làm gì được ngoài Thiên Chúa không ban Ân Phúc thì các con phải biết nhìn Tình Thương mà Thiên Chúa ban thì các con phải cần từ bỏ thế giới còn lại.

  

Nếu các con cứ tiếp tục con đường này thì các con sẽ đi đến những sự tiêu diệt tự chính các con tự tiêu diệt lẫn nhau. Đó là điều hệ trọng cho phần linh hồn, cho phần thể xác và cho phần tinh thần của hiện tại. Đã vậy, những người công chính và những người con của Mẹ trong đời sống công chính, trong đời sống tốt lành cũng cùng với các con và chịu những cảnh đau đớn đó.

  

Vì những người công chính mà Chúa cứu những người tội lỗi, thì những người tội lỗi hãy lắng nghe và trở về để cùng với người công chính để đón được những Hồng Phúc, đón được những Vĩnh Phúc mà Thiên Chúa ban cho các con của thời đại cuối cùng và của những ơn Phúc mà chính Ngài mời gọi.


Ngài đang bênh vực và che chở cho các con.


Nếu các con thật sự nghe Mẹ mời gọi và các con bước ra từ nơi sai trái, từ nơi lỗi lầm, từ nơi tội lỗi, từ nơi gian ác để trở về với Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, trở về để làm hòa với Thiên Chúa, trở về với Giáo Hội của Chúa, trở về với những điều ngày tháng và trở về với Chân Lý, Sự Thật để được đón nhận những ngày còn lại mà chính các con được nhận từ nơi Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, từ nơi Lòng Tha Thứ của Thiên Chúa và từ nơi Lòng Nhân Hậu của Thiên Chúa.


Đây là sự kêu mời, gào thét của những ngày còn lại mà Mẹ đã chảy Huyết lệ để báo cho các con là sự chấn động một cách to lớn sẽ xảy đến.


Nếu các con không kịp chỉnh đốn cho đời sống thiêng liêng của chính mình, đời sống mà các con đang đối diện thì các con sẽ rơi vào những vực thẳm, rơi vào trong những tâm trạng khủng hoảng mà các con không thể ra được. Nếu không có Ơn Thánh của Thiên Chúa, nếu không có sự chỉnh đốn ngay từ lúc bây giờ thì các con sẽ khủng hoảng để rồi sẽ bị tiêu diệt với những anh em, với những hoàn cảnh mà chúng con gặp phải trong những ngày biến cố còn lại của thế kỷ.


Đó là những gì mà Mẹ gởi đến cho các con giờ phút này và cũng là bài thứ Hai, rất quan trọng. Mẹ muốn cho cả thế giới được đón nhận và lắng nghe những điều này, là những sự cấp báo cho toàn nhân loại. Mẹ mong rằng những lời này sẽ là những lời đánh động và hối thúc cấp bách cho tất cả mọi người, mọi giới, mọi môi trường, để các con chuẩn bị cho đời sống thiêng liêng và trở về với Thiên Chúa bằng cách thức mà chúng con cảm nghiệm để xin Chúa cứu giúp, để được Thiên Chúa bênh vực và để Mẹ sẵn sàng ở bên cạnh để nâng đỡ cho các con trong những ngày biến loạn và có nơi chỗ cho các con trú ẩn, nơi chốn các con tìm về với đời sống thiêng liêng và nơi chốn mà các con được sự che chở bảo vệ và được sự can thiệp của Thiên Chúa một cách trực tiếp.


Đó là những điều mà Mẹ gởi đến cho cả thế giới loài người trong nhân loại hôm nay.


Mẹ cũng mong muốn các con của Mẹ được đón nhận và lắng nghe cùng loan truyền, loan báo những tin tức này, nếu có cơ hội các con cùng nhau giúp đỡ cho anh em mình bằng cách này, cách khác.


Hãy chuẩn bị đời sống thiêng liêng, hãy chuẩn bị đời sống hiện tại trong thân xác và tinh thần để khi vấn đề xảy ra, khi vấn đề biến chuyển thì các con đã có sự chuẩn bị và đã có sự sẵn sàng để không bị khủng hoảng, không bị quá sợ hãi và cũng không bị khi những việc mà các con đối diện, khi những việc mà các con gặp phải trong hiện tại và trong mỗi môi trường để đi đến những điều mà con người không đoán trước được với những sự việc vô tình hay cố ý vi phạm hay vấp phạm.


Nếu không có sự phó thác, nếu không có sự trông cậy và nếu không có sự gởi thác về đời sống thiêng liêng, về đờI sống tinh thần thì các con khó có thể trải qua những vấn nạn và những việc xảy đến cho những ngày còn lại mà các con phải đương đầu với những sự thật này.


Đây là sự mời gọi và nhắn gởi của Mẹ.


Mong các con thực hành, đón nhận, tin tưởng và trở về với Thiên Chúa, đón nhận Ơn Tha Thứ và đón nhận Ơn Trợ Giúp với lòng tin tưởng vào Tình Yêu của Thiên Chúa qua Lòng Thương Xót, thì mỗi một người đều có sự giúp đỡ từ nơi tinh thần do Thiên Chúa ban cho.


Với lòng tin mà các con gởi thác nơi Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, với lòng tin các con gởi thác nơi Bí Tích Thánh Thể, với lòng tin mà các con tiếp tục nối kết với Tràng hạt Mân Côi để Mẹ có thể giúp đỡ và đưa những con cái của Mẹ, những anh em của các con và những người đang cần sự giúp đỡ về đời sống tinh thần, về đời sống thể xác mà họ không biết đường và biết cách để trở về với Thiên Chúa.


Cho nên, có nhiều việc mà các con cần phố biển, cần phải làm những việc năng động hơn để mời gọi và đưa rất nhiều anh em đang sống trong một xã hội hôm nay, chưa bao giờ biết Chúa, chưa bao giờ đón nhận Chúa, và đang sống trong tội lỗi, đang cứng lòng và đang sống trong dửng dưng để hy vọng với những điều hiện tại của một thế giới trần gian, không đem ích lợi cho đời sống thiêng liêng, không đem ích lợi cho đời sống khi họ bước ra khỏi thân xác và khi họ gặp biến cố.


Đó là những điều đáng sợ hãi cho những linh hồn và những con người không nhận ra tình thương, không nhận ra sự mời gọi và không nhận ra được sự bênh vực của Thiên Chúa đang nhắc nhở. Thiên Chúa đang đến gần.


Thiên Chúa ban cho con người ơn Phúc của những ngày còn lại.


Chính Mẹ đã đến với các con bằng những giọt Huyết lệ để cho các con được nhận sự cấp báo đến tột bực mà các con phải quyết định cho đời sống hiện tại để đón nhận những gì mà Thiên Chúa ban cho các con, là quyền lợi mà các con có được và những sự vĩnh phúc mà các con cần phải quyết định đi ra từ nơi thân xác, đi ra từ những cái ham muốn tội lỗi mà nó sẽ kéo và lôi cuốn các con không nơi lối thoát.


Nếu các con không bám vào Tình Thương của Thiên Chúa, không bám vào Lòng Thương Xót của Thiên Chúa thì các con không có cơ hội để trở mình kịp với những sự việc xảy ra bất ngờ.


Đó là những việc mà Mẹ nhắn gởi cho buổi chiều hôm nay.


Bình an của Mẹ đến với các con.


Mong các con được hiểu thấu, tin và rõ những sự việc đang hiện tại mà mỗi một nơi chốn đang xảy ra.


Từ từ, nó sẽ lan rộng và lớn dần lên với con người và con người tiêu diệt lẫn nhau bằng cách này hay cách khác.


Hãy chuẩn bị cho đời sống thiêng liêng.


Chuẩn bị cho tinh thần.


Chuẩn bị những việc mà các con cần phải có Thiên Chúa can thiệp.


Cần phải có đời sống đức tin.


Cần phải có sự phó thác.


Cần phải có sự binh vực để các con mới bước qua những chuỗi ngày biến loạn, kinh khủng của một thế giới còn lại.


Đó là những gì mà Mẹ nhắn gởi và cho các con được đón nhận ra những sự thật này.


Chào các con. Thương các con thật nhiều.

 

Mẹ

Chị Lucia Phan nhận thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận những hình ảnh về Thánh Thể, cả dưới dạng quay phim, qua điện thoại thông minh. Khi Chúa Giêsu ban thông điệp cho Chị như một người Cha yêu thương con cái Ngài, và như Thầy hoặc Sư Phụ. (Tình phụ tử thiêng liêng này của Chúa Giêsu tìm thấy trong Gioan 13:33, Gioan 21:5, Matthêu 23:37, Luca 23:37 và Máccô 10:24.)

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharistic Jesus