The Miraculous Power of the Eucharist
The Miraculous Power of the Eucharist

The Gift of The Six Kowtows

 

A Present from Blessed Mother Mary to Humanity

432 pages

Sáu Lạy Kính Dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

100 pages

Kinh Nguyện Sáu Lạy kính dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

144 pages

The Six Kowtows Reverently Offered to the Eucharistic Jesus

 

192 pages

Ang Anim na Kowtows

Magalang na iniaalay

sa Eukaristikanong Hesus

176 pages

Las Seis Kowtows

Reverente-mente

Ofrecido a

Jesús Eucarístico

192 pages

Los Seis Kowtows Reverently

Oferecido

a Jesus

Eucharistico

208 pages

Coming soon

Sáu Lạy

Kính Dâng

Thiên

Chúa Cha

-Quyển 1-

240 trang

Sắp in

Messages for the World 

Pray

The Rosary of The Six Kowtows 

Heavenly Poems and Songs

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else...  

Read more

Heading

Chị Lucia Phan nhận thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận những hình ảnh về Thánh Thể, cả dưới dạng quay phim, qua điện thoại thông minh. Khi Chúa Giêsu ban thông điệp cho Chị như một người Cha yêu thương con cái Ngài, và như Thầy hoặc Sư Phụ. (Tình phụ tử thiêng liêng này của Chúa Giêsu tìm thấy trong Gioan 13:33, Gioan 21:5, Matthêu 23:37, Luca 23:37 và Máccô 10:24.)

Thông điệp ngày 21-11-2013

 

 

Ngày 21 tháng 11 năm 2013

 

Chúa Giêsu sẽ nhận lời cầu qua

Bí Tích Thánh Thể

 

Cha: L. con thương mến của Cha,

Tất cả những gì đến với con trong những giây phút vừa qua không phải tình cờ như con cảm nghiệm, đúng, tất cả việc gì đến với con từng giây từng phút, nhất là ở nơi ngôi nhà tạm này là những việc mà Cha muốn con tự nhiên để đón nhận một cách bình tĩnh để cầu nguyện cho những người anh chị em, cầu nguyện để đưa những lời của Cha đến gặp gỡ họ, để họ được biết những điều họ luôn luôn khao khát chờ đợi.

Chỉ niềm tin của họ thì Cha nhất định sẽ mở cho họ được thấy được những phép lạ mà họ được đón nhận của thế giới ngày nay qua sự gặp gỡ của Cha, qua những lời khuyên nhắc của Cha, qua những giây phút mà Cha muốn đưa những người con cái của Cha đến gần với Cha, nhất là đến gần với Cha qua Bí Tích Thánh Thể, đến gần với Cha với Chuỗi Lòng Thương Xót, đến gần với Cha với Thánh lễ Misa, đến gần với Cha với lòng trông cậy thì các con nhất định sẽ được đón nhận những điều mà các con cầu xin.

Cha cũng muốn cho những người con cái của Cha được biết càng ngày càng rõ ràng là Cha đang ở nơi chốn này một cách sống động để Cha gặp gỡ từng người, Cha gặp gỡ từng hội đoàn, Cha gặp gỡ giáo xứ, Cha gặp gỡ Giáo Hội, Cha gặp gỡ tất cả những người con cái của Cha trên thế giới. Con là người đón nhận để chuyển giao những lời Cha muốn gởi đến cho cá nhân hay tập thể ở nơi chốn này, con mỗi ngày ở đây với Mẹ. Mẹ đang hiện diện nơi đây, Mẹ đang giúp cho con và Mẹ hướng dẫn cho con những điều Cha muốn con thực hiện.

Hãy nhớ, mỗi khi cầu nguyện cho anh em, mỗi khi cầu nguyện bất cứ điều gì mà con cầu xin, để đón nhận những lời Cha gởi cho tất cả mọi người trên toàn thế giới, con hãy mạnh mẽ và cứ nhận những lời mà Cha xuống trong con, để thực hiện với những điều mà con không biết trước, với những điều mà con không nghĩ rằng có thể hợp lý hay không hợp lý theo ý của con, Cha chỉ muốn con khi được nghe và hoàn thành những điều mà con tường thuật giống như những lời đã được nghe và được biết.

L. thương mến của Cha,

Cha biết, Cha để cho con đôi lúc có thể cảm nghiệm những cái gì mà con cảm thấy trống vắng, những cái gì mà con cần tập sửa, những cái gì mà con cần phải đối diện với tất cả những điều bất ngờ đưa đến, và cũng đang trên con đường của những tháng năm vừa qua. Cha tập luyện cho con mạnh dạn hơn, vững vàng hơn, cứng rắn hơn, còn những việc mà Cha cần qua con và Cha muốn con được thực hành trong thế giới ngày nay.

L. thương mến của Cha,

Những gì con đang cảm nhận buổi sáng hôm nay và những điều do Chúa Thánh Thần linh ứng Cha muốn gởi đến để nhắc nhở cho những người con cái trong hiện thực của thế giới ngày nay. Có rất nhiều người con cái của Cha họ là một người không phải là đạo đức lắm, họ cũng không phải là người tội lỗi hay gian ác quá, họ cũng không biết đời sống của họ có ý nghĩa và có quyền quyết định với những gì của hiện tại hay có ảnh hưởng đến tương lai.

Có rất nhiều người ở trong thế giới hôm nay Cha nhìn thấy những người con cái của Cha họ hoàn toàn không biết, nhưng có những cái họ cần phải biết thì họ lại dửng dưng và ơ thờ, bởi vậy mỗi một điều đã được báo trước cho tất cả những người con cái là Cha chỉ mong những ai khi họ thật sự là người Kito Hữu, là một người Công Giáo thì họ hoàn toàn phải vững vàng để biết đời sống của mình phải cần làm gì, đời sống đức tin như thế nào và sự quyết định để đối diện với hoàn cảnh hàng ngày qua đời sống mà họ phải tập trong nhân đức.

Các con thương mến của Cha,

Với những người họ không nhận biết Cha, những người ngoại giáo thì họ đã đành, đi tìm những cái mà họ không hiểu được, Cha cũng muốn để cho họ được thấy và nhận ra đời sống trong sự thờ phượng để biết có lịch sử, có quyền năng, có tình thương, có lòng nhân hậu. Ngoài những điều này ra thì các con biết và có thể nhận ra những gì từ nơi quyền năng do một Người có thể ban được cho đời sống của các con, ban cho sự sống hay quyết định qua cái chết hoặc bất cứ điều gì.

Con người không thể nhìn ra là điều đó có thể là bằng chứng hoặc điều đó có thể đối diện bằng cách thức của con người, mà chỉ có niềm tin mới được nhìn thấy, chỉ có niềm tin mới cảm nghiệm được, chỉ có niềm tin thì các con mới được rõ ràng thấu suốt được những điều do thiêng liêng làm cho các con trong thế hệ hôm nay, cũng như những thế hệ đi qua trong lịch sử.

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharistic Jesus