The Miraculous Power of the Eucharist
The Miraculous Power of the Eucharist

The Gift of The Six Kowtows

 

A Present from Blessed Mother Mary to Humanity

432 pages

Sáu Lạy Kính Dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

100 pages

Kinh Nguyện Sáu Lạy kính dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

144 pages

The Six Kowtows Reverently Offered to the Eucharistic Jesus

 

192 pages

Ang Anim na Kowtows

Magalang na iniaalay

sa Eukaristikanong Hesus

176 pages

Las Seis Kowtows

Reverente-mente

Ofrecido a

Jesús Eucarístico

192 pages

Los Seis Kowtows Reverently

Oferecido

a Jesus

Eucharistico

208 pages

Coming soon

Sáu Lạy

Kính Dâng

Thiên

Chúa Cha

-Quyển 1-

240 trang

Sắp in

Messages for the World 

Pray

The Rosary of The Six Kowtows 

Heavenly Poems and Songs

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else...  

Read more

Heading

Chị Lucia Phan nhận thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận những hình ảnh về Thánh Thể, cả dưới dạng quay phim, qua điện thoại thông minh. Khi Chúa Giêsu ban thông điệp cho Chị như một người Cha yêu thương con cái Ngài, và như Thầy hoặc Sư Phụ. (Tình phụ tử thiêng liêng này của Chúa Giêsu tìm thấy trong Gioan 13:33, Gioan 21:5, Matthêu 23:37, Luca 23:37 và Máccô 10:24.)

Thông điệp nhận ngày 24-08-2013

 

 

Ngày 24 Tháng 8 Năm 2013

Hãy đến với Bí Tích Thánh Thể

Chua Giêsu:  

Lucia, I. hai con thương mến của Cha,

Sáng hôm nay Cha muốn cho con có cảm nhận những điều Cha khắc khoải từng giây, từng phút với thế giới con người.

Hai con thương mến,

Những giai đoạn đã đi qua, bắt đầu từ lúc hai con được đón nhận và nhìn ra ân Thánh của Cha ở trên hai con, cũng như tất cả những người được chọn qua Bí Tích Thánh Thể, một thời gian không quá lâu nhưng cũng không quá ngắn đối với các con ở trên trần thế.

Cha muốn các con tập tành và phải đi sâu vào trong những ơn Thánh, Cha muốn các con phải gợi lên trong trái tim và cõi lòng của mình những điều mà các con không thể tự mình có thể suy nghĩ được, mà là Thánh Thần đang làm việc và tập cho mỗi một người được chọn, có những sứ vụ mà họ thích hợp trong đường lối mà Cha đã sắp sẵn. Cho nên, mỗi một người các con có sự vụ riêng của mình, để tìm ra những điều do Thánh Thần linh ứng và Thánh Thần đang hướng dẫn cho các con.

Mỗi một người một cách khác nhau, Cha phối hợp để cho các con được gặp nhau và cùng nhau mỗi một người có mỗi một công việc, nhưng các con rất cần cùng hợp tác để hoàn thành những điều mà Cha đang làm việc ở thế giới này.

Cha chọn những ngôn sứ. Cha chọn những tiên tri. Cha chọn những người mạc khải. Cha qua những người được chọn để gởi đến cho thế giới hôm nay.

Những gì các con được nghe, được nhận, các con chỉ có sứ vụ là hoàn thành những điều Cha muốn các con làm. Có lẽ, đối với thế giới là một điều rất ngạc nhiên, là một điều không dễ thích hợp, và dễ tin khi con người không có đời sống đức tin, nhưng những gì của Cha vĩnh viễn là sự thật, là lẽ phảI, con người sẽ nhận ra. Hãy cho những người anh em đó, hãy cho những người con cái của Cha thời gian.

Cha chỉ muốn các con ở trong tâm tình mà con gần gũi Cha mỗi ngày, các con đã khám phá và tìm ra được một thế giới thiêng liêng mà Cha tặng riêng cho những người có một đời sống đức tin mạnh mẽ – Tin vào Cha, tin vào những việc làm và tin vào những điều mà các con được nhận từ nơi phép lạ của Bí Tích Thánh Thể, phép lạ của mỗi một ngày, phép lạ mà các con đang sống trong hiện tại, được nghe, được nhận những lời Cha gởi đến cho mỗi một người, Cha gởi cho thế giới và Cha gởi đến cho toàn nhân loại.

Các con thương mến của Cha,

Đời sống, khi chúng con đến với thế giới con người, chúng con sống với những hoàn cảnh hiện tại, trong sự hợp lý và sự suy nghĩ của con người, hoàn toàn khác biệt với chân lý, hoàn toàn khác biệt với những ơn thiêng liêng do Cha ban cho mọi thế hệ.

Đời sống đức tin rất cần thiết cho người Kito Hữu, nhưng mỗi một con người niềm tin và đức tin là từ nơi họ có thể đứng dậy và biết những sự thật trong cuộc đời có trải qua và đã từng gặp gỡ những điều lành thánh hay những điều mà họ đón nhận từ nơi phép lạ mà Cha ban đến cho họ. Có đôi mắt không đức tin, hay đôi mắt hạn hẹp của con người thì họ không nhận ra, họ chỉ đưa vào những gì thực tế của đời sống con người.

Đời sống đức tin thì hoàn toàn khác biệt, khi chúng con tin thì chúng con sẽ thấy, khi chúng con tin và tin vào Thiên Chúa, thì mọi điều Cha đang làm ở thế giới ngày nay các con sẽ cảm nghiệm được, các con sẽ đến gần được và các con thấy những việc mà các con không tưởng tượng được.

Mỗi một việc mà Cha gởi đến hay mỗi một phép lạ mà Cha ban cho mỗi một con người ở trong thế giới ngày nay đều hoàn toàn khác biệt và đi ngược lại với tất cả những gì của thế gian con người. Đó là điều các con cần tìm, cần suy nghĩ và cảm nghiệm được từ nơi trái tim, dành giờ cũng như thời gian để có thể suy niệm lại những gì đã qua trong lịch sử.

Cha đã đến quá từng thời đại. Cha gặp gỡ những tiên tri, đã được báo trước. Cha cũng cho họ nhận và nhìn ra sự hoạt động.

Cha đến với thế giới qua mọi thời đại đều giống như nhau, họ có nhận ra hay không là tùy nơi mỗi một con người và tùy nơi mỗi một trái tim hướng về Thiên Chúa, hướng về lẽ phải, hướng về sự thật, và hướng về chân lý mà Cha đã để lại cho thế giới con người.

Các con thương mến của Cha,

Thời đại nào, Cha cũng quan tâm như nhau. Cha chỉ muốn con người hãy quay trở về. Tìm về với tình yêu, tìm về với sự thật, tìm về với chân lý, tìm về với giáo lý để cho đời sống con người có một sự bình quân từ trong thân xác, tâm trí cho đến linh hồn.

Những điều hay lẽ phải mà chúng con mỗi ngày đối diện, khi các con biết được giáo lý, chúng con thực hành, tránh đi những điều không đến từ sự thật, những điều không xuất phát từ trái tim, và những điều mà hoàn cảnh thế giới con người ưa chuộng – Đó là những đam mê, những vui nhộn, những tiền tại, những danh vọng, những hiềm khích, những hơn thua, những hận thù và còn những điều độc hại, gian ác do bởi tội mà ra, do nơi loài quỹ dữ đã gieo rắc và đã bẫy rập những con cái của Cha trong thế giới này.

Vì lẽ đó, Cha muốn nhắc nhở và đem công chính đến cho con người. Cha muốn đem đến cho con người tình thương và bằng an, để san bằng lại tất cả những điều mà họ đã vi phạm, xúc phạm, dẫu có tội lỗi đến đâu, dẫu có vi phạm đến mức độ nào, Cha vẫn cứu con của Cha, Cha vẫn cứu con người đó.

Vì chỉ có Cha đem tình thương để đưa họ trở về, đem tình thương để chinh phục họ, đem tình thương và giáo lý của Cha để cho họ trở về với công chính, trở về với sự thật mà Cha đang chờ đợi và mời gọi con người trong mọi thời đại. Cha đem đến những điều mà các con không thể chấp nhận, vì đó là điều sức lực con người không thể làm được, không thể gặp được, cũng không thể nghe được, nếu không có sự an bài và sự cho phép của Cha trên trần thế.

Các con thương mến của Cha,

Thế giới hôm nay con người vẫn còn trong tình trạng đắm đuối vào những vực sâu của tội lỗi, Giáo lý của Cha đã đến trên hai ngàn năm, tất cả những người con của Cha cũng đang hoạt động trong thế giới ngày nay, qua Giáo Hội, qua những bậc được chọn, để những bậc đó cũng đi sâu vào trong đời sống của Phúc Âm, cống hiến cả cuộc đời của mình, đem những lời giảng dạy và Tin Mừng gởi đến cho thế giới, còn rất nhiều điều con người có thể tìm ra và thấy được lẽ phải, sự thật trong mỗi một thời đại, đều có những người công chính, đều có những người binh vực cho sự thật, đều có những người đem lại công chính, họ không màng hy sinh ngay cả tánh mạng.

Các con được thấy những ngày vừa qua – Thế giới đang có những biến loạn đang ghê sợ mà con người làm nên, bởi những cái không đón nhận sự thật, không đón nhận đời sống đức tin mà Cha mong muốn mỗi một con người, không nhận ra Thiên Chúa là ai, và tự mình có những Giáo phái trong sự cuồng tín, để càng ngày càng lớn mạnh. Những điều các con không đi vào sự thật, thì dễ bị lợi dụng của loài quỷ dữ, xâm nhập vào tư tưởng, ý trí để hoành hành những việc khốc liệt, tàn ác đối với anh em, đối với con người, đối với xã hội.

Giáo lý của Cha luôn luôn đưa đến để đi kèm và đưa con người trở về, Cha luôn luôn cho họ cơ hội. Cha không bao giờ đến mức cuối cùng khi ngọn đèn leo lét vẫn còn, Cha không bao giờ dập tắt đi, hoặc đạp nó đi khi ngọn đèn vẫn còn, dù là đã yếu ớt, dù là đã cạn dầu, vì lẽ đó, Giáo Lý của Cha vẫn trường tồn mãi mãi đến ngày cuối cùng.

Tất cả mọi sự đều có giờ kết thúc của nó. Cho nên, Cha chỉ muốn mời gọi mỗi một con người khi đón nhận và lắng nghe, những gì trong yêu thương, trong hạnh phúc, trong bằng an thì cuộc sống của đời con người vẫn được tiếp diễn, được hạnh phúc trong sự cảm nhận và niềm tin của mỗi một con người lớn lên trong đời sống đức tin mà họ tin nhận.

Còn những người sống không tin nhận, sự đau khổ, sự đè nặng và ngay cả sự thực hành mà các con đối diện và gặp là sự bạo động, là sự hơn thua, là sự tranh đấu, và là sự hận thù để đem phần thắng cho mình, đưa đến cho con người sự gian ác, dã man, để giết hại hàng loạt không một chút cảm nhận với tình người và con người đối với nhau, trong sự đau đớn của người khác.

Tiếp tục trong đời sống khát máu, tiếp tục giết hại những người vô tội, tiếp tục bành trướng và thao luyện những khí giới do con người tạo nên, bởi do sự tự do, bởi do sự ác tâm của con người, để tranh đấu và giành phần thắng cho mình, giành phần thắng cho quốc gia.

Thế giới hôm nay vẫn tiếp tục và tiếp tục tranh dành, gây nên giặc giã, gây nên biến cố từ con người và con người tranh dành lẫn nhau.Cha thấy quá đau lòng, quá xót thương qua bao thời đại vẫn còn, thế giới còn lại hôm nay lại càng tệ hại hơn nữa.

Họ từ chối đi chân lý. Họ từ chối Thượng Đế. Họ đón lấy và chuốc lấy sự đau khổ. Họ đang hoành hành những điều gian ác, mà họ đang xử dụng đối với nhau trên toàn thế giới, cũng là những giây phút Cha để cho các con được tự chọn lựa. Quyền tự do Cha đã ban ngay từ lúc ban đầu, từng cá nhân, từng gia đình, từ mỗi một quốc gia, từ mỗi một hội đoàn hay trong mọi tầng lớp của xã hội.

Cha để sự tự do cho con người quyết định. Cha mong tất cả các con hãy nhìn sâu vào những sự thật này, nhìn sâu vào những bối cảnh hiện tại mà các con đang nhìn, từ bên ngoài đất nước, từ bên trong và từ nơi hoàn cảnh mà các con đối diện. Trong cuộc sống, đều có những cái mà các con phải tin vào Thiên Chúa, phải đến với Cha, để đời sống của các con sẽ được sự bảo vệ, sẽ được sự che chở cho đời sống linh hồn, sẽ được sự nhắc nhở bởi lòng tin và bởi sự cầu nguyện.

Trong phó thác, các con sẽ biết được để đón nhận, dù biến cố, dù đau khổ, nhưng lòng tin của các con sẽ được sự hy vọng. Luôn luôn có hy vọng, luôn luôn có con đường mở rộng để đời sống mà các con quyết định đi vào chân lý, sự thật, lẽ phải, trong đức tin, sẽ được đón chào và sẽ được mở rộng trong mọi khía cạnh cuộc sống, để các con tiếp tục vững mạnh để đi giữa cuộc đời này và chờ ngày các con được đối diện với Cha qua thân xác.

Đó là điều Cha muốn mở rộng cho các con được nghe, được hiểu và cảm nhận. Cha đang nhìn thế giới hôm nay, Cha cũng đã gởi biết bao điều để nhắn gởi cho toàn nhân loại.

Các con hãy trở về với chân lý sự thật. Hãy trở về với Cha. Hãy nhìn vào Thập Tự Giá. Cha đã vì loài người, vì tội lỗi của con người mà Cha chấp nhận để đi vào Cuộc Tử Nạn, Cha lấy Máu của Cha để gội rửa cho mỗi một linh hồn trong thế gian. Các con đã được gội rửa bởi Máu của Cha, những gì các con cần làm bây giờ là lòng tin của các con.


Hãy đến với Cha. Hãy làm những điều mà các con sống trong chân lý, sống trong giáo lý mà Cha đã để lại qua sự dạy dỗ, qua sự hướng dẫn của Giáo Hội, qua những điều mà các con được nghe qua Phúc Âm, qua những sự giảng dạy mà Cha muốn con người được đối diện từng cá nhân, để đời sống của các con tìm ra những điều cần thiết cho đời sống con người hiện tại, hôm nay, ngày mai và tương lai.

Hãy trao trọn, phó thác đời sống. Các con mỗi ngày tiếp xúc những ân Thánh mà Cha ban cho các con, qua Thánh Lễ Misa, qua Mình và Máu của Cha, mỗi ngày được nhắc nhở trong tâm hồn của mỗi một con người, được đụng chạm những ơn thiêng để các con được biến đổi, các con được thánh hoá.

Cha cũng mang đến cho các con, với thời đại gần nhất, Cha mở rộng Lòng Thương Xót, để đón nhận tất cả toàn nhân loại, đón nhận những người con cái của Ch. Dẫu biết Cha hay chưa tin nhận, nhưng các con vẫn có quyền để đến đó, cảm nhận sự thật. Cha muốn đụng chạm với những trái tim mở rộng, tin vào những việc Cha đang ban cho thế giới, Cha đang làm cho thế giới và Cha đang đụng chạm mỗi một cá nhân, khi các con có một niềm tin vào Cha.

Cha muốn đem đến cho các con là ơn cứu rỗi của những ngày các con đang sống giữa sự thác loạn của thế giới hôm nay. Có biết bao điều vây quanh, có biết bao nhiêu cạm bẫy sa ngã trong cuộc đời. Cha muốn cho các con đứng vững và bám víu vào tình yêu và qua những phép lạ phi thường, lạ thường để Cha đụng chạm được trái tim của những người con cái của Cha trong thế giới này, để các con được biết, được nghe, được thấy những điều mà Cha đã ban, đã làm từ những bệnh hoạn từ linh hồn, bệnh hoạn từ tâm trí, với lòng tin thì các con được chữa lành, đó là ý nghĩa thâm sâu mà Cha muốn con người được đến thẳng và trực tiếp với Cha trong thời đại này.

Cha đang ở Bí Tích Thánh Thể, Cha chờ đợi mỗi một người con cái của Cha, để các con tin vào những điều mà Cha đã để lại cho thế giới, qua Mình và Máu của Cha, và sự hiện diện của Cha luôn luôn ở nơi Bí Tích Thánh Thể chờ đợi các con, để ôm ấp các con, để xoa dịu vết thương lòng của các con trên trần thế này.

Cha mong muốn các con hãy tìm đến, và những điều đang xảy ra trên thế giới hôm nay, Cha chứng tỏ Máu của Cha vẫn còn loang đỏ, Máu của Cha vẫn còn tươi thắm, dẫu đã hai ngàn năm trôi qua, nhưng sự sống động đó vẫn còn trong mọi thời đại, và thế hệ hôm nay, để chứng minh đời sống Cha đang hiện diện và ban cho các con niềm tin và đức tin mạnh mẽ, để đứng dậy, để tin vào, các con sẽ được ơn cứu rỗi, được ơn tha thứ mà mỗi một đời người phải cần trải qua và bước lên. Những điều mà các con được nghe, được thấy và cảm nghiệm, để tình yêu của Cha và Lòng Thương Xót của Cha sẽ biến đổi, sẽ thánh hoá cho mọi người ở trong thời điểm còn lại này, để Cha cũng cố đời sống đức tin cho các con.

Hãy đến với Bí tích Thánh Thể. Hãy nhìn những điều đang xảy ra, đã xảy ra và sẽ còn xảy ra, các con mới nhìn thấy sự quan tâm và sự can thiệp mà Cha đang ở giữa thế giới hôm nay, để chờ đợi quyền tự do của các con trở về với Cha, trở về với một cõi lòng thiện nguyện thì các con mới cảm giác và nhận ra được ân thánh đó, để các con đón nhận những ngày mà các con còn ở trên trần thế này, trong ơn thánh, với lòng tin nhận, để các con sống trong phó thác, sống trong trông cậy, sống trong chấp nhận với tất cả mọi hoàn cảnh đến với các con.

Cha ở giữa các con. Cha ở trong các con. Và Cha đang ở bên cạnh các con mỗi ngày.

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharistic Jesus