The Miraculous Power of the Eucharist
The Miraculous Power of the Eucharist

The Gift of The Six Kowtows

 

A Present from Blessed Mother Mary to Humanity

432 pages

Sáu Lạy Kính Dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

100 pages

Kinh Nguyện Sáu Lạy kính dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

144 pages

The Six Kowtows Reverently Offered to the Eucharistic Jesus

 

192 pages

Ang Anim na Kowtows

Magalang na iniaalay

sa Eukaristikanong Hesus

176 pages

Las Seis Kowtows

Reverente-mente

Ofrecido a

Jesús Eucarístico

192 pages

Los Seis Kowtows Reverently

Oferecido

a Jesus

Eucharistico

208 pages

Coming soon

Sáu Lạy

Kính Dâng

Thiên

Chúa Cha

-Quyển 1-

240 trang

Sắp in

Messages for the World 

Pray

The Rosary of The Six Kowtows 

Heavenly Poems and Songs

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else...  

Read more

26-05-2013

Ngày 26 Tháng 5 Năm 2013 6:20 chiều

Ba Ngôi Trong Một Chúa

 

Chúa Giêsu:

 

Lucia thương mến,

 

Hôm nay là một ngày mà Cha để cho con tường thuật tất cả những điều mà con cảm nghiệm được, những điều mà con muốn cầu xin với Cha, cũng như những điều con muốn biết, thì giờ phút này đây Cha sẽ trả lời những gì con muốn biết từ nơi một Chúa Ba Ngôi.

 

L. thương mến,

 

Con là một trong những người được chọn, và sự gặp gỡ mà Thiên Chúa ban cho con để được trực tiếp đón nhận những lời từ nơi Cha gởi đến, từ nơi Thánh Thần đón nhận và linh ứng trong con để hiểu thấu và cảm nghiệm được điều này. Hôm nay, cũng như mọi năm, vào ngày này, Giáo Hội kêu gọi con chiên dân Chúa đón nhận ngày lễ Chúa Ba Ngôi, ngày lễ Chúa Ba Ngôi có ý nghĩa gì trong sự hiểu biết của con người?

 

L. thương mến của Cha,

 

hôm nay cũng là điều để con mở rộng tâm trí và cũng đã có câu hỏi thật sự đi sâu vào những điều mà con được mạc khải từ xưa đến nay.

 

L., những gì con được nhận, được nghe và được tường thuật, con biết chắc những điều này không đến từ nơi con, nhưng đến từ nơi Thánh Thần của Cha. Cha muốn con hãy mạnh dạn lột bỏ tất cả những sự suy nghĩ của con người, vì những việc con đang đối diện là những việc từ nơi Thánh Thần, từ nơi Thần Khí và từ nơi Ơn Thánh của Cha ban cho.

 

Không phải ban riêng cho con, nhưng ban cho tất cả những người con cái của Cha ở trên trần gian này, trong số những người được tuyển chọn. Vì lẽ đó, con hãy có một tinh thần hăng say, nhiệt thành và hết mình để làm những công việc mà Cha đã chọn và ban cho con.

 

Con không phải làm việc này cho con, mà con phải sống cho đúng một vai trò Cha gọi con ở giữa thế giới hôm nay. Con không thể sống cho con, mà con phải sống cho anh em con, con phải làm cho những người chung quanh, con phải thực hành cho tha nhân, cho tất cả những người mà Cha mời gọi và chọn con để qua con, gặp gỡ những người con cái của Cha trên trần gian này, để đón nhận những lời của Cha, những lời Cha khuyên nhắc, những lời Cha mạc khải và những lời mà Cha cho họ những ân phúc để họ biết chuẩn bị cho những ngày còn lại của từng cá nhân, chuẩn bị cho những ngày còn lại của thế kỷ.

 

Đức Chúa Cha:

 

Ta là Đức Chúa Cha, Ta cũng là Đức Chúa Con và Ta cũng là Chúa Thánh Thần đang ở gần với các con, với tất cả mọi người ở trên thế gian này. Nói đến mầu nhiệm của Ngôi Ba Thiên Chúa thì chưa có ai có thể giải thích được, chưa có ai có thể thấu hiểu được mầu nhiệm mà Cha ban.

 

Ta đã có một chương trình và ban cho Con của Ta đã đến thế giới con người. Ngôi Hai là Người đến để mang lại niềm hy vọng cho thế giới trần gian, đem lại sự sống vĩnh cửu. Ngôi Hai Thiên Chúa đã đến, đem tất cả những gì từ trời cao và đem giáo lý cho con người, đem Thân Xác và lấy Máu để gội rửa tội lỗi cho thế giới con người trần gian. Ngài mang ơn cứu độ cho thế giới loài người.

 

Thánh Thần là tình yêu của Ta, tình yêu của Ta qua Ngôi Hai đã trở thành Thánh Thần của ngôi vị thứ Ba đến với con người. Ta ban Thánh Thần của Ta đến với tất cả mọi người ở trong thế giới, những người được đón nhận qua phép Rửa và những người chưa bao giờ đón nhận nhưng họ cũng được đón nhận được Thánh Thần Cha ban cho thế giới con người.

 

Ngay từ lúc ban đầu, các con cũng đã được biết qua Phúc Âm, Thánh Thần đã cùng với Ta ngay từ những năm tháng đầu tiên, ngay từ mới bắt đầu tạo thiên lập địa, Ta đã gởi Thánh Thần của Ta đi khắp mọi nơi, Thánh Thần của Ta và Ta cũng đã lập nên vũ trụ này, cho loài người các con được thụ hưởng mọi điều.

 

Ta cũng đã nặn lên con người, cho các con được ở dưới bầu trời do Ta hình thành, Thánh Thần đã vẻ nên những bức tranh đẹp cho một thế giới con người, những điều mà các con được hưởng thụ trên thế giới trần gian hôm nay, có sông, có núi, có mây ngàn, có khe suối, có những thú vật, có đất, có biển, có sa mạc và có muôn trùng trùng, điệp điệp rừng núi và tất cả sinh vật to nhỏ lớn bé từ dưới biển cho đến đất liền, toàn quyền Ta giao cho con người có quyền ở trên nó và xử dụng nó.

 

Chỉ một điều Ta mong muốn nơi con người là hãy biết Ta, hãy biết kỳ công vĩ đại mà Ta làm và ban cho tất cả loài người các con, dưới bầu trời nắng đẹp và dưới ánh trăng lung linh của màn đêm và còn biết bao tình tứ, vũ trụ, tất cả những điều mà Ta ban cho con người hưởng thụ. Ta cũng mong muốn con người phải biết cảm ơn, phải biết chúc tụng, phải biết thờ phượng và phải biết kỳ công do Ta đã ban cho thế giới trần gian.

 

Ta là tình yêu, là sự sống và là vĩnh cữu để cho con người được nhận ra, cũng như lẽ phải, chân thật và chân lý. Bao nhiêu thế kỷ trôi qua đã có biết bao nhiêu việc xảy ra ngay từ lúc bắt đầu con người mới được tạo dựng, và những điều đã đi ngược lại sự sắp xếp của Ta ban cho con người.

 

Ta là Vua, Ta là Chúa của vũ hoàn và Ta cũng là Người tác tạo nên loài người các con, hơi thở của Ta đã cho các con linh hồn và hình dạng giống như Ta, vì lẽ đó, tình yêu của Ta đã ban cho con người.

 

Ta và Ngôi Hai Thiên Chúa cũng như Ngôi Ba Thánh Thần đã có ngay từ lúc đầu. Thời gian loài người sống trong tội lỗi, Ta đưa Con Một của Ta đến với thời điểm, Ngôi Hai Thiên Chúa đã đi trong một lịch trình để mang lại sự sống cho con người qua lịch sử mà các con có được qua hai ngàn năm, ngay từ lúc bắt đầu mà các con nhận được Ngôi Hai Thiên Chúa đến với thế giới loài người.

 

Những gì mà Ngài đã làm cho con người mở được cánh cửa thiên đàng, mở được cánh cửa đã bị đóng kín khi con người bắt đầu phạm vào giới răn bất tuân. Vì lẽ đó, Ngôi Hai Thiên Chúa đã đem không biết bao điều, thật sự đã xuống thế làm người, cùng hòa mình với cuộc sống trần gian.

 

Tất cả những gì có thể làm được Ngôi Hai đã thay thế Ta, đã làm tất cả những gì và trọn lời tình yêu mà Ta ban cho loài người. Những gì Ta hứa Ngôi Hai đã làm, Con Một của Ta và Máu của Ngài đã đổ ra để cứu lấy tội lỗi của thế giới con người. Cho nên, bắt đầu từ đó Ta ban Thánh Thần của Ta xuống tràn đầy trên thế giới con người, Ta gởi Ngài đến để bảo vệ linh hồn của con người, nếu ai đón nghe, lãnh ngộ và cảm nhận thì người đó được sự hướng dẫn của Thánh Thần ngay từ lúc ban đầu.

 

Thế giới hôm nay đã kéo dài trên bao ngàn năm, được bao nhiêu người đã lãnh ngộ và gần gũi được Chúa Thánh Thần? Có, nhưng quả là một số rất ít ỏi, Thánh Thần của Ta vẫn luôn sẵn sàng chờ đợi, cho con người sự cảm nhận, cho con người sự hiểu biết và tự họ chọn lựa, tự họ lắng nghe và tự họ quyết định trong những điều mà con người đi vào luật lệ, đi vào giới răn do Ngôi Hai để lại thì con người cảm nhận Thánh Thần rất gần gũi.

 

Đó là tình yêu mà Ta đã qua Ngôi Hai và Ngôi Ba, để gặp gỡ tất cả các con và đến gần với thế giới con người. Tình yêu này không có câu trả lời, không có sự giải thích và không có ai có thể thấu hiểu được mầu nhiệm mà Ta ban cho thế giới loài người. Ta mạc khải cho thế giới được biết Mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa, Ba Ngôi Thiên Chúa nhưng chỉ có Một và chỉ có Một là Ba Ngôi Thiên Chúa. Có lẽ loài người của các con đã có những người từ bao thế hệ trước đã đi tìm kiếm và nặn óc để có thể tìm hiểu được mầu nhiệm này.

 

Ta là Chúa, là Vua cả vũ hoàn và là Cha của con người trần gian, nếu các ngươi hiểu thấu được đâu là Thượng Trí của Đấng bậc vô hình,và là Chúa của muôn loài để có thể cho các ngươi được rõ ràng. Vì lẽ đó Ta chỉ muốn ban cho các ngươi sự hạnh phúc, sự bằng an và niềm hy vọng để cho các ngươi cảm nghiệm được trong đời sống hiện tại nếu các ngươi thật sự từ bỏ tất cả những sự dối trá, tội lỗi, bất tuân, cũng như những điều mà các ngươi đang vi phạm cả một thế giới ngày nay.

 

Con Ta là Ngôi Hai Thiên Chúa đã vì các ngươi hoàn toàn vâng phục cho đến ngày ra đi từ nơi thân xác, qua ba ngày Ngôi Hai Thiên Chúa đã sống lại. Ngài là một Người duy nhất từ trong cái chết sống lại, đem những sự vinh thắng thay thế cho một thế giới loài người, đón nhận và lãnh nhận tất cả tội hình ở trên Thân Thể, cả một lịch trình vĩ đại cao trọng mà Ta đã qua Con của Ta. Ta đã ban cho loài người một ân phúc cao trọng, vĩ đại cho thế giới con người có cơ hội được cảm nhận và thấu hiểu được tình yêu Ta dành cho thế giới trần gian, qua Ngôi Hai và Ngôi Ba Thiên Chúa.

 

Ngày hôm nay, tất cả thế giới này, những người được chọn trong ơn mạc khải mà các ngươi được đón nhận, được tường thuật cũng như hiểu thấu những mầu nhiệm và những điều được báo trước là do Thánh Thần của Ta ở trong tâm trí của các ngươi, ở trong tâm hồn của các ngươi đón nhận và làm việc đó cho các ngươi. Vì lẽ đó, tình yêu của Ta luôn gắn liền với sự sống con người, tình yêu của Ta luôn trao ban cho con người, chẳng những Ngôi Hai mà Ngôi Ba cũng trong tâm trạng đó, mãi mãi và vĩnh viễn sẽ không bao giờ rời xa.

 

Các ngươi có lãnh ngộ được hay không? Các ngươi có cảm nghiệm được hay không? Các ngươi có thể tìm hiểu với những lý lẽ, ý thức, học thức của thế giới con người?

 

Ta là Thiên Chúa, là một Đấng Thượng Trí vô hình, là một Người có quyền năng trên toàn cõi, nếu Ta không mạc khải và Thánh Thần của Ta không trong người đó thì không ai có thể thấu hiểu được bất cứ điều gì, dù là từng chữ, từng câu nếu không được sự hướng dẫn do Thánh Thần.

 

Vì lẽ đó, hôm nay là một ngày nhắc nhở cho thế giới con người được đón nhận và ghi nhớ mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa. Ngôi Hai đã xuất hiện ở giữa trần đời mà các ngươi đã có một lịch sử lâu dài cho đến ngày hôm nay, và Thánh Thần Ngôi Ba Thiên Chúa vô hình trong thế giới loài người, trong tâm trí, trong tâm hồn và trong cõi lòng của mỗi một con người trên trần gian.

 

Các ngươi có nhận ra ân sủng đó hay không? Các ngươi thật sự biết được Ngôi vị của Thánh Thần mà Ta ban trao hay không? Các ngươi có thể trả lời với Ngài những gì mà Ngài đã sống với các ngươi suốt cả cuộc đời, suốt bao năm tháng dài, dù đau khổ, thành công hay thất bại cũng như bao nhiêu sự va chạm và đối diện ở giữa cuộc đời?

 

Ngôi Vị của Ngài đã đến với mỗi một người, đã xuất phát từ nơi tình yêu, từ nơi lẽ phải và từ nơi công chính, mỗi một người và mỗi một tâm hồn có nhận ra sự công chính của Thánh Thần hay không? Có nhận ra lẽ phải và chân lý Thánh Thần hướng dẫn và giúp cho mỗi một con người đi con đường ngay thẳng, đi con đường mà mỗi con người phải đổi mới, phải lớn lên trong mỗi một việc tốt mà họ làm, trong mỗi cảm nghĩ mà họ quyết định, biết dừng chân lại khi cám dỗ vây quanh, và biết ngừng lại khi có ý định làm những việc gian ác?

 

Các ngươi có hiểu thấu những điều do Ta gởi đến cho các ngươi ngay bây giờ hay không? Cũng là ngày Lễ và cũng là những năm tháng mà Ta đã ban tràn đầy ân sủng của Ta ở trên thế giới con người?

 

Ta ban cho những người không trí thức, cũng như không học thức và là những người hèn mọn nhất của thế giới cũng đã đón nhận được những điều mà các người phải nhận ra đó là Thánh Thần và quyền năng của Thánh Thần làm việc trên họ, những điều đó là những điều để cho các người nhìn ra và thôi thúc từ nơi cõi tâm linh của mỗi một con người phải đứng dậy và biết sự sống thật, Ta qua Thánh Thần Thiên Chúa, đánh thức các ngươi, giúp đỡ cho các ngươi và đến để ban chân lý, sự thật cho các người.

 

Ta mong rằng thế giới còn lại hôm nay, là những ngày mà các ngươi đã thấy, và đã được báo trước và cảm nghiệm được trong những ngày vừa qua, với những việc xảy ra. Còn những ngày kế tiếp là những điều mà các ngươi phải nhìn ra để các ngươi phải trở về với Thánh Thần hướng dẫn, với điều lẽ phải chân chính, với những sự thật mà các ngươi phải nhận ra, để con đường các ngươi đi, sự đối diện với những ngày còn lại, và sự kết thúc với những việc ở trong cuộc đời mà các ngươi đang đối diện.

 

Các ngươi tìm ra lẽ phải, các ngươi tìm ra chân thật nhưng các ngươi có thực hành hay không? Điều đó là điều Ngôi Hai Thiên Chúa đang mời gọi, và kêu gọi cả thế giới hôm nay. Ngài đã làm rất nhiều việc, Ngài cũng đã xin Ta hoãn lại để cho các ngươi cơ hội, để cho các ngươi thời gian và cũng là những ngày các ngươi phải bước qua sự thanh lọc, vì lẽ đó hôm nay cũng là ngày L. đã xin và Ta trả lời cho các ngươi.

 

Chính Ta, trong giờ phút này, cũng là giờ phút Ta ban tràn đầy Thánh Thần của Ta, Ta ban tràn đầy tình yêu của Ta qua Thánh Thần, Ta ban ân sũng của Ta và Ta cũng đã làm rất nhiều điều qua Ngôi Hai Thiên Chúa đến với thế giới con người, qua những phép lạ kỳ diệu mà chưa bao giờ một thế kỷ nào có thể có nhiều phép lạ và sự xuất hiện một cách rõ ràng, đến để gặp gỡ con người và cho con người những ân phúc này.

 

Đó là những điều Ta ban cho con người thêm thời gian, gia ân cho con người được nhìn ra những gì là lẽ phải, những việc chân chính, và những gì mà con người đang đối diện với cuộc sống xã hội mà các ngươi đang sống trên trần gian.

 

Các ngươi đang sống trong những cạm bẫy, đang sống trong những vũng lầy mà do thế giới con người bao quanh bởi những bức màn đen tối trong tội lỗi. Vì lẽ đó, sự mời gọi hôm nay và cũng là lời mời gọi mà Ta, qua Ngôi Hai Thiên Chúa, Ngôi Ba Thánh Thần, cho con người cơ hội và tình yêu của Ta, thực hành hết những ngày còn lại như lời hứa mà Ta đã hứa ngay từ lúc ban đầu cho thế giới con người, những người mà Ta đã nặn lên bằng đất sét, những người mà Ta đã thổi hơi cho các ngươi có linh hồn.

 

Những sự việc mà các ngươi đang làm trong công chính thì các ngươi sẽ được hưởng những điều do từ nơi công chính mà các ngươi thực hiện, các ngươi sống trong gian dối, sống trong tội lỗi và tiếp tục chìm sâu trong những lý lẽ và đời sống con người trần gian thì linh hồn các ngươi cũng phải trả một giá với sự quyết định của chính mình.

 

Ta là Cha, là Chúa, là tình yêu thương mà các ngươi được đón nhận hôm nay, là Ba Ngôi Thiên Chúa, là Ba Ngôi Một Chúa và Một Chúa Ba Ngôi, luôn khuyên nhắc và cũng một chương trình cho con người một cơ hội để nhận ra những ngày còn lại, là sự cấp báo mà Ngôi Hai Thiên Chúa và những người được tuyển chọn của một thế giới hôm nay đón nhận sự mặc khải này và sự mời gọi cả toàn nhân loại hãy đi vào trong ân sũng của những ngày còn lại mà Ta ban cho thế giới trần gian.

 

Hãy trở về, ăn năn, sám hối, hãy hối cải, cơ hội các người chỉ còn là những ngày rất ngắn, và là những ngày ân phúc mà các ngươi phải trở về với thời điểm được chọn. Những gì các ngươi không kịp, các ngươi không về và các ngươi quyết định thì đó là điều tình yêu của Ta đã thực hiện ngay từ lúc ban đầu và những ngày còn lại.

 

Đó là những điều mà Ta nhắn gởi và ban cho thế giới con người. Ta đã mở rộng vòng tay để đón tiếp tất cả những người con cái ở trên trần gian này, lắng nghe những lời mà Ta nhắn gởi qua ngày lễ Ba Ngôi Thiên Chúa, cũng là sự nhắn gởi cho một thế giới cần chỉnh đốn lại đời sống đức tin của chính mình.

 

Các ngươi phải vững vàng trong niềm tin, phải trông cậy, phải phó thác và phải trao trọn niềm tin của các ngươi vào Thiên Chúa, vì Ta là Người mới có quyền ban cho các người sự sống, ban cho các người điều hy vọng, Ta là Người cứu các người ra khỏi vòng vây của tội lỗi, những sự việc mà các ngươi được nghe, được nhận là một thế giới mà các ngươi được ân phúc của những ngày còn lại.

 

Tất cả những sự việc mà các người được đón nhận hãy lắng nghe, hãy tin tưởng và hãy trở về theo sự mời gọi do Ngôi Hai Thiên Chúa đang hiện diện ở giữa thế giới này, qua Bí Tích Thánh Thể. Ngài đang mở cửa Lòng Thương Xót để đón chào tất cả những người đang sống trong tội, những người chưa bao giờ nhận biết Thiên Chúa là ai. Tất cả mọi người đã bỏ đi bổn phận và trách nhiệm của một người được tạo dựng là con cái của Thiên Chúa, cũng kêu gọi tất cả những người trong hàng Giáo Hội đã chia năm, sẽ bảy.

 

Ngày hôm nay thế giới mỗi một người có một cách khác, thờ phượng trong ý riêng của đời sống con ngườI, vì lẽ đó, các ngươi không nhận ra chỉ có một điều chân chính, chỉ có một luật lệ do Thiên Chúa ban cho con người và chỉ có một Thánh Thần, nhưng mỗi một người có một ân sũng khác để các ngươi được sống, được cảm nghiệm cũng như được phục vụ trong những ân Thánh mà các ngươi có được.

 

Lời mời gọi của Ta, của những ngày còn lại hôm nay là các người hãy trở về với những gì đã được ban ngay từ lúc ban đầu. Con Một của Ta đã đến với thế giới con người và đã thành lập cho các ngươi duy nhất một Đạo, là Đạo Kito, mà các ngươi có ngày hôm nay, là Giáo Hội Công Giáo. Các ngươi đã có một Vị lãnh đạo Ta chọn, và ban quyền trên người đó để gởi đến cho các ngươi những sứ điệp Tin Mừng.

 

Các ngươi phải quy tụ và trở về một Giáo Hội duy nhất, để đón nhận những điều của một thế giới sắp sửa kết thúc, qua những biến cố và qua những sự việc đang xảy ra, sẽ xảy ra và phải xảy ra. Bước qua giai đoạn đó các ngươi mới thật sự có một thế giới mới, do các người mắt được thấy, tai được nghe và trái tim hướng về một nơi đã được báo trước qua Phúc Âm mà các ngươi đã được đọc, được hiểu và được biết những gì được ghi chép, qua sự mạc khải của những tháng năm của thế kỷ qua sẽ được thực hiện, hoàn toàn đúng như những lịch trình mà Ta cho các ngươi được rõ những ngày còn lại hôm nay.

 

Vì lẽ đó, thời gian sẽ không còn bao lâu, các ngươi hãy lãnh ngộ, hãy nhận ra và hãy trở về với một niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa, với một niềm tin mà các người phải trở về với Giáo Hội của mình. Đã đủ, mọi việc các người đã chia năm, xẻ bảy quá nhiều ở trên thế giới, các ngươi không có những vị lãnh đạo do chính Đức Giesu để lại cho thế gian con người.

 

Các ngươi có quá nhiều tín ngưỡng, các ngươi thờ một Thiên Chúa, nhưng các ngươi đi ra những Giáo luật do Ngôi Hai Thiên Chúa để lại. Ngài đã đến, đem những luật lệ từ trời cao, đem những điều lẽ phải chân chính và điều răn để dạy dỗ cho thế giới con người.

 

Vì lẽ đó Ta mời gọi, Ta kêu gọi, cũng như tiếng nói của Ta gởi đến cho thế giới con người hôm nay để các người phải trở về, với một lòng tin tưởng mà các ngươi được nghe sự hiện diện, phép lạ mà các ngươi được nhìn qua Bí Tích Thánh Thể, mà cả một thế giới hôm nay quyền năng của Ta, qua Ngôi Hai, đã làm rất nhiều điều.

 

Dù con người không tin cũng phải tin, không cảm nhận nhưng cũng phải biết đó là sự thật, những điều mà chính các ngươi được đón nhận từ nơi mắt thấy, tai nghe, ngay cõi lòng tâm trí và ý trí cũng phải có sự khái niệm. Những việc các ngươi đối diện là những tháng ngày các ngươi cần phải quyết định trở về và cùng trong một đường lối theo sự mời gọi Ngôi Hai Thiên Chúa đã để lại cho Giáo Hội, để quy tụ tất cả những người con cái xa gần ở trên bờ cõi của trái đất.

 

Phải trở về, đón nhận những ân phúc cuối cùng, và lời mời gọi để được ơn tha thứ và cứu rỗi qua những ngày mà các ngươi phải đối diện, vì lẽ đó, hôm nay Ta nói lên những lời để cho các ngươi được nhận ra.

 

Tình yêu của Ta sẽ không bao giờ phai nhòa, tình yêu của Ta là sự sống, là sự sáng để cho các người bám lấy những giây phút cuối cùng của từng cá nhân, mà mỗi cuộc đời con người phải nhận ra và phải đón lấy với những điều mà các ngươi đang sống trong hiện tại. Sự thật và chân lý là những điều dẫn đưa các ngươi đến với thế giới thiên đàng mà các ngươi phải cần chinh phục ngay ở đời này, với những hiện tại, những sự nghiệt ngã của thế giới con người trần gian, những điều do tội lỗi để lại cho một thế giới hôm nay nếu các ngươi không trải qua với những sự đối diện trước mắt.

 

Các ngươi phải nhận ra Thiên Chúa, nhận ra tình yêu của Ta luôn cho các ngươi cơ hội, luôn cho toàn thế giới hôm nay những điều do Ngôi Hai đã mời gọi các ngươi trở về với Lòng Thương Xót, cũng cho con người cơ hội, từng cá nhân, được gặp gỡ qua Bí Tích Thánh Thể, với lòng tin tưởng tuyệt đối vào ân Thánh mà Ta ban cho thế giới con người.

 

Sự mời gọi hôm nay cho các ngươi cơ hội, cho các ngươi đối diện với những sự thật, các ngươi sẽ thấy được, các ngươi tin tưởng, các ngươi trông cậy, các ngươi phó thác thì các ngươi sẽ được ân sũng với sự biến đổi do Ta ban cho thế giới con người, do các ngươi cảm nhận được từ trong trái tim, do quyền năng phép lạ của Bí Tích Thánh Thể, mà Ngôi Hai đang hiện diện, để gặp gỡ, để đối diện, đem tình thương, đem tình yêu và đem sự biến đổi cho thế giới trần gian.

 

Ta chỉ muốn nhắc nhở với tất cả thế giới loài người hôm nay, những điều các ngươi đang có trong quyền lợi, có thể chọn lựa giữa đúng và sai, giữa tội ác và điều lành cũng như giữa người thiện và ác. Con đường các ngươi đi, con đường các ngươi đối diện, các ngươi là người quyết định để tìm đến với một thế giới Thiên Đàng hay tìm đến với một thế giới trần gian, điều đó sẽ đưa các người đến nơi hư mất, đến nơi do các ngươi sẽ được biết những gì mà sách vở cũng đã để lại cho các ngươi được thấy, được nghe và đón nhận.

 

Những giây phút cuối cùng, cũng là những ngày tháng được kêu gọi trên toàn thế giới, những người con cái chưa nhận biết, những người con cái trên đường trở về và những người đang sống trong tội lỗi cũng hãy mạnh dạn đứng lên, bước ra từ nơi cái sai của mình, từ nơi bản ngã, cá tánh. Còn rất nhiều điều ở trong thế giới con người đang rớt vào vùng lầy tội lỗi mà họ đang bị lưới rập bao che, không thấy được những điều vấp phải của mình, những điều tội lỗi gian ác tràn ngập trên toàn thế giới.

 

Vì lẽ đó, các người phải khẩn khoản cầu xin với Chúa Thánh Thần để được Ngài đến với các người ở trong tâm hồn, trong sự thật, trong lẽ phải, trong chân chính, đổi mới cõi lòng và sự suy nghĩ của các ngươi, để các ngươi tìm về với tình yêu mà Ta đang sẵn sàng ban cho và chờ đợi các ngươi. Các ngươi bước qua những điều đau khổ, những điều vây quanh của sự đè nặng của một thế giới trần gian, các ngươi mới bước qua được những lãnh vực mà các ngươi đang bị nhốt và đang bị khóa chặt bởi những sợi dây xích vô thần, cột chặt linh hồn, thể xác và tâm trí của các ngươi.

 

Các người phải tìm về với chân lý sự thật, tìm về với ánh sáng Phúc âm, tìm về với lẽ phải công chính và tìm về với những điều mà các ngươi được nghe, được hiểu và cảm nhận từ nơi những mạc khải mới cho một thế giới còn lại, cũng là một thế giới bắt đầu khi các ngươi trải qua những ngày cuối cùng và kết thúc.

 

Đó là điều hôm nay Ta tỏ cho các ngươi được biết trong ngày lễ Ba Ngôi Thiên Chúa, để các ngươi biết Ngôi Cha, Ngôi Con và Ngôi Thánh Thần. Ba Ngôi một Thiên Chúa và Một Thiên Chúa Ba Ngôi. Ta chỉ cho các ngươi được biết những mạc khải các ngươi có thể nghe được tiếng nói nhắn gởi của Ta cho thế giới con người, của những người được đón nhận những phép lạ, qua quyền năng của Bí Tích Thánh Thể, mới được những ân phúc này, cho thế giới con người được nghe những lời khuyên nhắc và những lời mời gọi của những ngày còn lại mà Ta cho thế giới con người được đi về với ân sũng.

 

Nếu các ngươi có tai để nghe, có lòng để cảm nhận, có mắt để nhìn thấy và có lý trí và ý chí để quyết định giữa đúng và sai, giữa thiện và ác, với những điều lẽ phải chân chính, từ nơi chân lý để các ngươi được đón nhận ơn cứu rỗi và ơn tha thứ của một thế kỷ còn lại, cũng là sự nhắn gởi và mời gọi của Ta qua tình yêu mà Ta đã hứa ngày đầu tiên, cũng như ngày kết thúc của một thế giới mà các ngươi đang nằm ở trong một thế giới còn lại.

 

Vì lẽ đó, nếu các ngươi thật sự biến đổi, và nếu các ngươi thật sự trở về theo sự mời gọi của Ngôi Hai Thiên Chúa thì những người đó sẽ có sự hướng dẫn của Thánh Thần, sẽ có những ngày còn sống sót, các ngươi sẽ đến được với một thế giới mới mà phải qua những biến cố của cuộc đời, qua những biến cố mà con người sẽ gặp của những ngày còn lại.

 

Đó là điều mà Ta gởi đến cho tất cả mọi người trong thế giới. Tình yêu của Ta luôn sẵn sàng để chào đón qua Ngôi Hai Thiên Chúa và qua Ngôi Ba hướng dẫn để các ngươi được biết những điều mà các ngươi đón nhận ân sủng của những ngày còn lại của thế kỷ.

 

Bình an của Ta đến với tất cả các con.

 

Chào các con

 

7:19 chiều

-o0o-

 

* Các cơn lốc xoáy từ ngày 18 cho đến ngày 21 trong tháng 5 đã xảy ra trong xứ Hoa Kỳ.

** Không được rõ câu này đề cập đến thế kỷ 20 hoặc 100 năm qua.

*** Không đề cập đến các công thức về đức tin mà là về đạo lý của các “anh em ly khai” của Giáo hội Công giáo. Những lời này vang vọng lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong Kinh Thánh: “Lạy Cha, Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con,  để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con” (Gioan 17:20-21).

**** Câu này đề cập đến sự Hiện Diện Thật của Chúa Kitô trong Thánh Thể. Chúng ta chứng kiến được một phép lạ kỳ diệu mỗi lần chúng ta chứng kiến bánh và rượu trong Thánh Lễ trở nên Mình và Máu thật của Chúa Kitô. Sau khi linh mục tuyên xưng các lời truyền phép, chúng ta không còn nhìn thấy bánh miến va rượu nho nữa… Đây là phép lạ Thánh Thể thường được chứng kiến ​​hàng ngày trong mỗi Thánh Lễ và trong lịch sử của Giáo Hội cũng đã xảy ra phép lạ phi thường này của Thánh Thể. Ví dụ như ở một trong những nơi nổi tiếng, là tỉnh Lanciano, Ý đại lợi. Nếu có người nào đã chưa được nhìn thấy hình ảnh đặc biệt của một phép lạ Thánh Thể, thì có rất nhiều những hình ảnh mà người nhận thông điệp này, L., đã chụp ảnh và cho lên trên trang mạng nrtte.org.

Chị Lucia Phan nhận thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận những hình ảnh về Thánh Thể, cả dưới dạng quay phim, qua điện thoại thông minh. Khi Chúa Giêsu ban thông điệp cho Chị như một người Cha yêu thương con cái Ngài, và như Thầy hoặc Sư Phụ. (Tình phụ tử thiêng liêng này của Chúa Giêsu tìm thấy trong Gioan 13:33, Gioan 21:5, Matthêu 23:37, Luca 23:37 và Máccô 10:24.)

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharistic Jesus