The Miraculous Power of the Eucharist
The Miraculous Power of the Eucharist

The Gift of The Six Kowtows

 

A Present from Blessed Mother Mary to Humanity

432 pages

Sáu Lạy Kính Dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

100 pages

Kinh Nguyện Sáu Lạy kính dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

144 pages

The Six Kowtows Reverently Offered to the Eucharistic Jesus

 

192 pages

Ang Anim na Kowtows

Magalang na iniaalay

sa Eukaristikanong Hesus

176 pages

Las Seis Kowtows

Reverente-mente

Ofrecido a

Jesús Eucarístico

192 pages

Los Seis Kowtows Reverently

Oferecido

a Jesus

Eucharistico

208 pages

Coming soon

Sáu Lạy

Kính Dâng

Thiên

Chúa Cha

-Quyển 1-

240 trang

Sắp in

Messages for the World 

Pray

The Rosary of The Six Kowtows 

Heavenly Poems and Songs

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else...  

Read more

26-12-2013

Cha Đến Để Ban Cho Các Con

Tràn Đầy Ân Sủng

Ngày 26 tháng 12 năm 2013

2:25 sáng

 

Chúa Giêsu:

 

Lucia thương mến của Cha,

 

Hôm nay Cha muốn con đến nơi đây, những giờ phút vắng lặng, tâm hồn bình tĩnh, cũng đã qua những ngày mọi người trong tấp nập, từ gia đình, bè bạn hay đời sống mà các con luôn ở trong một thế giới ràng buộc bởi những cái con người luôn luôn đem đến cho nhau. Có những cái tốt đẹp, nhưng cũng có những cái con người đã đi vào quá nhiều với đời sống vật chất, để tâm hồn, tâm trí của những ngày hiện tại cần phải có một đời sống đứng dậy và phải có một cái nhìn trưởng thành, lớn lên với sự nhận thức của những ngày mà các con mang đến những ý nghĩa sâu rộng, sâu đậm cho linh hồn và cho đời sống thiêng liêng của mỗi một người các con.

 

L. thương mến của Cha,

 

Đúng như con cảm nhận. Cha muốn gặp gỡ con ở Bí Tích Thánh Thể. Cha muốn con ở trong đêm thanh vắng, ngay những giây phút im lặng êm đềm của những giấc ngủ mà những người anh em của các con đang say ở trong giấc nồng, những giây phút mà thế giới con người đi vào những lịch trình bình thường. Họ cần phải có những giây phút nghĩ ngơi, những giây phút được an giấc do những luật định mà Thiên Chúa Cha an bài cho con người. Có những cái thiêng liêng mà Cha ban cho những người con cái của Cha, có những ơn thiêng mà Cha ban đến cho những người mang bổn phận trách nhiệm và sứ vụ được phục vụ cho anh em, phục vụ cho những ơn thiêng mà Cha dùng các con, qua các con, gặp gỡ tất cả những người con cái ở trong thế giới, qua các con để gởi đến những lời sống động mà Cha muốn nói và tâm sự với tất cả những người con cái của Cha trong toàn nhân loại.

 

L. thương mến của Cha,

 

Những điều mà Cha muốn Thánh Thần linh ứng trong con là những tâm tình mà Cha muốn gặp gỡ để cho các con được biết rõ hơn những cái mà Phúc Âm không viết rõ trong những cái chi tiết để dạy, là những điều được mạc khải cho thế kỷ mà các con đang có mặt trong hiện tại.

 

L. thương mến của Cha,

 

Con là một người đại diện để có thể đón nhận những lời này, gởi đến cho những người con cái của Cha, những người mà họ có một đôi mắt đức tin, những người mà Cha cho họ cõi lòng để có thể nhận ra tiếng nói của Cha, nhận ra sự sống động của Cha, nhận ra sự nhắn gởi và là lời tâm sự gởi đến cho tất cả những người con cái để họ có thể hiểu rõ hơn, để cho họ có thể nhận ra sự huyền nhiệm ở trong quyền năng mà Cha đưa đến cho tất cả các con trong những cách thức mà họ chỉ tin mới có thể nhận được những điều mà Cha ban cho họ trong phong phú của thế giới mà các con được đón nhận.

 

Các con thương mến của Cha,

 

Giáng Sinh năm nay Cha cũng gởi đến rất nhiều bài cho các con được nghe sự nhắc nhở của Cha, cũng gợi dậy niềm tin cho mỗi một cá nhân khi họ được đọc, được nghe và cảm nghiệm những ý nghĩa đánh động, là những lời đơn sơ, những lời bình thường như một người Cha trong gia đình, đem tâm trạng của một người Cha, tâm trạng của một người thân để có thể đối diện với con cái của mình trong dạy dỗ, trong nhắc nhở và trong tâm sự (*).

 

Các con thương mến của Cha,

 

Lịch sử thì luôn luôn có sẵn, những điều được viết và những điều đã được để lại cũng là một điều bất di, bất dịch, là một điều vô biên bất tận nếu ai có tâm tình khám phá và khai mở. Thánh Thần ban đến cho những ai khao khát, tìm kiếm và thực thi đúng ý nghĩa mà Cha muốn mỗi một người trong nhân loại được nhận và nhìn ra trong cái nhìn lạc quan, và tất cả cảm nghiệm trong lòng tri ân cảm tạ, thì điều đó là những nấc thang dẫn dắt các con tìm hiểu rõ hơn trong mỗi một khía cạnh của những bài đã được viết qua Thánh Kinh, những câu chuyện có thật trên 2,000 năm được ghi chép lại, là những điển hình, là những cái mà các con có thể noi theo và đi vào trong một đời sống cũng được sống động như thế kỷ mà các con đang có mặt trong hiện tại.

 

Các con thương mến của Cha,

 

Tất cả những gì của lịch sử nó vẫn để lại, vĩnh viễn không bao giờ nhạt phai, vì nó dính liền với tất cả những điều do sự an bài sắp đặt của một chương trình do Đức Chúa Cha ban cho thế giới loài người, là ơn mà Ngài đã chuẩn bị trước cho ngày mà Đức Giesu hạ thế trần gian. Cả một lịch sử được sắp xếp với một thời gian khá dài, các con nếu đi sâu và hiểu cho rõ thì gần 4,000 năm, một lịch trình Đức Chúa Cha an bài cho Ta, là Đức Giesu Kito hạ thế.

 

Câu chuyện không phải ngừng lại, có bao điều Ngài sắp đặt cho Mẹ của Ta là Đức Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, và công cuộc hạ thế sắp đặt do bởi một chương trình có sự hiện diện và công tác ở trong sự đồng công có Thánh Giuse. Lịch sử đã viết rất rõ, nếu các con đi sâu vào trong mỗi một thời đại cũa những cái được viết qua sách sử, được viết qua Thánh Kinh và cũng là những thế kỷ sau khi những câu chuyện đã được đi vào lịch sử.

 

Sự sống động mỗi một thời đại đều được bổ túc thêm để được biết công trình của Đức Giesu mang ơn cứu độ đến cho thế giới loài người của các con, những điều được mạc khải rõ về một đời sống Thánh Gia mà bước đầu Chúa Giesu Hài Đồng hạ thế trần gian. Còn rất nhiều điều liên kết để các con có thể được nhận và nhìn ra những ân sũng cao cả và những lời sống động được gởi qua những vị tiên tri để báo trước cho những điều đang đến và sẽ đến.

 

Năm nay là một năm Cha hiện diện qua Bí Tích Thánh Thể một cách sống động, rất gần và liên tục, để tỏ hiện cho loài người của các con được nhận ra Tình Yêu của Cha vẫn tiếp tục nhắc nhở để các con được nhận ra và khẳng định một cách tuyệt đối để về với Cha, đến với Cha, từ bỏ tất cả những gì thuộc của thế giới đang làm cho các con hư mất, hư mất linh hồn, hư mất thể xác và hư mất cả tâm trí.

 

Các con đang đón nhận một thế giới mà nó đang tranh dành giữa linh hồn và thể xác của các con, giữa thiện và ác là những điều bắt đầu kết thúc của những năm tháng còn lại.

 

Các con thương mến của Cha,

 

Mỗi một năm, Giáo Hội nhắc nhở, qua những bậc linh mục tu sĩ, nói lên tình yêu, nói lên ơn cứu độ, nói lên hy vọng của Cha mang đến cho thế giới con người. Còn rất nhiều điều để cho các con có thể học hỏi, lớn lên và trưởng thành trong một đời sống mà các con là những người Kito Hữu, cũng là những người chưa bao giờ được đón nhận những điều mà các con có thể nghe được và cảm nhận từ nơi những ơn thiêng mà Cha ban đến cho thế giới loài người, không chừa bất cứ một ai hay không chừa ở vai trò nào.

 

Nếu các con tìm hiểu, nếu các con nhận ra và các con có thể suy niệm những mầu nhiệm thiêng liêng qua huyền nhiệm, quyền năng mà Cha ban cho thế giới loài người, thì ai cũng có quyền để tin nhận, ai cũng có quyền để chọn lựa, ai cũng có quyền khao khát, ước mơ và ai cũng có quyền nhận ra chân lý sự thật và lẽ phải mà Cha ban đến cho thế giới loài người của các con.

 

Các con thương mến của Cha,

 

Năm nay là một năm mà Cha để cho các con nhìn thấy những hiện tại và thế giới đang gặp phải những hoàn cảnh, các con được nhìn thấy sự cấp báo ở trong đời sống của con người, vì đôi mắt khi các con chỉ nhìn trong hạn hẹp, và thấy đó là điều thường tình của mỗi một thời gian hoặc mỗi một thời điểm đi qua trong cuộc sống. Nhưng các con với một đôi mắt đức tin cảm nghiệm từ nơi Phúc Âm mà Cha đã báo trước cho thế hệ của các con trong hiện tại.

 

Cũng đã đến ngày các con không còn thời gian để có thể bám víu tất cả những gì của thế giới đang trong hiện tại, vì những điều đó xuất hiện cũng là những điều báo trước để cho các con được biết đời sống thiêng liêng nếu các con không lưu tâm đến, thật sự sống từ nơi trái tim và sự quyết định để đời sống thiêng liêng của các con sẽ ảnh hưởng đến tất cả những việc mà các con quyết định ở trong hiện tại.

 

Trong đó, có những điều mà thế giới hôm nay các con đã được nhìn thấy một lịch sử đã vĩnh viễn kéo dài gần 21 năm, bất di, bất dịch, những cái suy nghĩ của con người và những cái mà họ chưa thấu đáo để hiểu rõ cuốn Phúc Âm mà Cha để lại cho các con.

 

Vì các con là những người được tạo thành cho nên có những cái ở trong sức hạn hẹp của con người, dẫu là thông minh, hay dẫu là những điều các con khai phá, nếu không được Chúa Thánh Thần và không do Thần Khí (**) của Cha thì không ai có thể thấu rõ và hiểu được tất cả những huyền nhiệm cao cả mà Cha ban đến cho thế giới loài người của các con, cũng không thể có bằng chứng để có thể chứng nhận được hay nhìn ra phép lạ mỗi một thời đại Cha ban đến.

 

Đặc biệt thời đại hôm nay Cha vẫn để cho các con có những bằng chứng, có những cái phù hợp, Cha vẫn tiếp tục đổ tràn đầy ân sũng để cho các con được đón nhận những phép lạ vô cùng cao quý, với sự phong phú, nếu các con có thể mở mắt nhìn vào đời sống đức tin. Các con chỉ biết một Thiên Chúa, tất cả những điều gì mà Ngài không có thể làm được cho loài người của các con, tất cả những điều gì mà Ngài có thể ban đến đều có những ý nghĩa cho các con ở trong thế giới.

 

Các con rất cần và đang cần nó, để có thể thấy sự sống động đó. Đức tin là một điều mở đầu để cho các con nhìn thấy chân lý, sự thật và được đón nhận tất cả những gì đang có, tạo cơ hội cho các con đến gần và trở về với Cha bằng cách thức các con nhìn vào những cái mà các con đang gặp ở trong hiện tại, để sự đánh thức và báo trước những điều kết thúc của một thế giới gần mà Cha ban đến cho các con, của những ngày tháng được nhắn gởi.

 

Các con thương mến của Cha,

 

Tình Yêu của Cha đến với các con ngay từ lúc ban đầu của một em bé Hài Nhi, để dẫn các con được trở lại và trở về với tất cả những gì bắt đầu, bắt đầu từ ơn cứu độ do Đức Chúa Cha đã an bài và giúp cho loài người của các con được nhìn thấy chân lý, được nhìn thấy những sự trả giá bởi do tội lỗi mà Con Một của Ngài, chính Ta, là Đức Giesu Kito, đến để giúp cho các con, để cứu các con ra khỏi vòng vây của bóng tối, tội lỗi, giúp các con để được nhìn thấy ánh sáng của thiên đàng, giúp các con được sự giao hòa giữa trời và đất.

 

Ta đón lấy tất cả những điều ở trong thế giới của trần gian, mang lấy tất cả tội lỗi của con người, những hành vi của mỗi một thời đại con người trong tội, những điều không có gì có thể thay thế được ngoài Máu của Ta cứu rỗi cho tất cả các con. Vì lẽ đó, Cha của Ta đã vì quá yêu thương con người, Ngài chấp nhận hy sinh chính Ta đến với thế giới trần gian.

 

Ta chính là Cha Ta, Ta cũng là Chúa Thánh Thần, Chúa Thánh Thần cũng là Ta và Cha Ta cũng chính là Ta. Điều này các con có thể không để hiểu thấu được, nhưng mọi sự với kiến thức, học thức, hay với tất cả những điều mà các con có thể hiểu được, để lại trong Phúc Âm, có thể giải thích với những cái hợp lý mà các con nhận ra từ nơi người đời.

 

Đó là một điều cao trọng, là một mầu nhiệm vĩ đại mà các con không ai là người có thể thấu được mầu nhiệm Ngôi Ba Thiên Chúa. Ta vẫn lập đi và lập lại để cho các con được nhìn thấy sự hiện diện của Cha Ta, của Ta và của Chúa Thánh Thần vẫn còn ở thế giới ngày nay.

 

Tất cả mọi điều được lập đi lập lại, các con đang sống giữa một thế giới mà con người bắt đầu bác bỏ và khước quyền của Thiên Chúa. Các con đang sống trong ngập tràn bóng tối của tội lỗi, các con vô tình hay cố ý đã đi theo con đường do các con đang bị cái lưới rập của thế giới hiện tại, các con có lý trí, có quyền quyết định và có ý nghĩa để nhìn thấy những cái đúng, cái sai, được nhìn thấy những điều các con đã được chứng kiến qua Phúc Âm, hay qua lịch sử, là Ta mang đến cho các con sự sống, Ta cho các con Tình Yêu thật sự, dạy cho các con chân lý, lẽ phải và sự thật của đời sống khi các con còn trong thân xác.

 

Lịch sử được đính kèm theo những điều Ta đã làm hợp lý, những điều các con đã được đón nhận với sự giải thích ở trong sách sử, ở trong sách vở mà loài người các con đòi hỏi, Ta đều có lý để ban đến cho các con được hợp lý trong mọi điều, để các con nhìn thấy, trong mọi điều đó dĩ nhiên không phải hoàn toàn mà là do những điều các con cần có đôi mắt đức tin để nhìn thấy những huyền nhiệm cao cả trong thiêng liêng mà Ta muốn cho các con, với những ngày còn lại cuối thế kỷ được nhìn thấy những điều phong phú, huyền nhiệm để các con được đón nhận những ân sũng này.

 

Các con thương mến của Ta,

 

Có những điều mà Ta, là Đức Giesu Kito, qua Bí Tích Thánh Thể, cho các con được gặp gỡ, cho các con được lắng nghe những lời mà Ta đang nói với các con. Bởi vì là thời điểm còn lại, cho nên những điều này là những điều ân sũng, là những hồng ân mà Ta gởi đến để cứu các con ở trong vòng vây của bóng tối tội lỗi, cứu các con với những cái các con vẫn cứng lỳ ở trong một đời sống không đức tin.

 

Các con vẫn tiếp tục ngoan cố với những cái đang sống trong hiện tại, các con để cho tâm hồn của mình, để cho linh hồn của mình phải đói khát, phải lạnh lẽo, phải khó khăn, để sự chế ngự do những điều mà các con đang gặp là những hoàn cảnh hiện tại, là những tiền tài danh vọng, là những cái khao khát ước muốn của thế giới trần gian, những điều mà linh hồn của các con cũng hay khắc khoải đối diện với con người khi các con không nhận ra những điều gì từ nơi tâm linh.

 

Không nhận ra những điều do các con cần phải có sự bình an của tâm hồn, cần phải có niềm vui và tràn đầy hy vọng, các con vẫn sống trong một đời sống dẫu có tiền tài, dẫu có danh vọng, dẫu có bất cứ điều gì các con muốn, nhưng nó vẫn thuộc của thế giới trần gian.

 

Linh hồn của các con vẫn khô héo, vẫn đau đớn và vẫn quằn quại, để lương tâm và lý trí các con có thể đối diện với tất cả những điều có thật nay đang hoành hành ở trong con người, bởi những cái tham lam, những cái khát vọng, những cái các con sống trong thế giới của con người cho nên các con chai lỳ và dửng dưng với những điều đang được nhắc nhở trong trái tim của mỗi một con người.

 

Vì Ta, Ta gặp các con bằng con tim, Ta gặp các con bằng tình yêu và Ta quyết định cho các con Tình Yêu của Ta để các con được đến ngày hôm nay và thế kỹ vẫn còn. Mọi việc đang được nhắc nhở, đang được nhắn gởi và đang được sống động qua Giáo Hội của Ta, những điều các con đã vi phạm ở trong những tháng ngày qua, những thế kỷ qua.

 

Các con để cơ hội cho những điều mà các con không nhận ra từ nơi huyền nhiệm Ta ban và nhắc nhở cho mỗi một linh hồn ở trong Giáo Lý của Ta để lại qua Phúc Âm. Các con sống chưa thật và chưa xử dụng đúng những điều mà Ta khuyên nhắc và để lại cho các con.

 

Ta vẫn tiếp tục đến với các con qua những bậc tiên tri, qua những mạc khải và Ta dùng cách thức sống động để gặp gỡ các con, đưa dẫn các con được nghe, được biết và cảm nhận Tình Yêu của Ta, vẫn tiếp tục đổ đầy ân sũng, tiếp tục gợi dậy niềm tin và tiếp tục cũng cố đức tin cho các con trong mọi thời đại.

 

Nhưng, đời sống nó vẫn thực tế với những cái mà các con đã chìu theo quá nhiều với xác thịt của con người, với những sự đòi hỏi của bản ngã, cá tánh, với tất cả những gì mà cái tôi vẫn luôn luôn vẫn giữ chặt, để những ân sũng, những điều được nhắn gởi, những điều các con cần làm, cần tập để có đời sống dung hòa giữa linh hồn, thể xác và niềm tin.

 

Các con có thấy được những điều mà các con là những người con cái do Cha Ta tạo dựng nên? Các con không thể bỏ đi cội nguồn của mình, các con không thể phủ nhận với tất cả những điều đã có thật và lịch sử của những người con cái được tạo dựng trong thế giới của con người. Như tất cả những điều các con đã được biết lịch sử của con người trong tội tổ tông truyền, để ngày mà Ta hạ thế như hôm nay các con được nhớ và nhắc nhở cho mỗi một người các con.

 

Ta đã giáng thế trần gian, bắt nguồn từ sự yêu thương, bắt nguồn từ sự thay đổi và bắt nguồn để cho con người niềm hy vọng, để không ai không được đón nhận được điều đó, trừ trường hợp những người đó họ không nhận và tìm ra để có thể hiểu ý nghĩa đời sống của con người, để có thể hiểu được ơn cứu độ mà Ta mang đến cho thế giới trần gian, gồm tất cả những điều mà các con có thể lãnh ngộ từ nơi sự trưởng thành của mình.

 

Đêm Giáng Sinh Ta hạ thế, đến gần và gặp gỡ tất cả mọi người trong mọi tầng lớp, nếu các con mở lòng, mở trái tim để nhìn thấy những điều khao khát mà Ta đem đến cho tất cả các con. Ta đem đến cho các con tình yêu, đem đến cho các con sự sống, đem đến cho các con tràn đầy niềm hy vọng hứa hẹn cho đời sống hiện tại, và cho đời sống linh hồn của mỗi một người, để không ai có thể hư mất, không ai không rớt vào cái lưới bẫy của thế giới hiện tại mà các con đang sống.

 

Các con hãy trở về và hãy mạnh dạn đối diện với tất cả những gì của sự thật ngày hôm nay đã được vạch rõ, đã đi vào lịch trình của những ngày còn lại và kết thúc, mỗi một nấc mà các con được nhìn thấy trong mọi khía cạnh của xã hội, của Giáo Hội, của những người dân, của tất cả các quốc gia, của mọi tầng lớp trong xã hội, của mỗi vai trò được mời gọi để các con hãy nhìn lại mỗi một người, từ nơi linh hồn của mỗi một người.

 

Các con cảm nhận được Tình Yêu mà Ta mang đến ơn cứu độ để thay đổi cho các con trong nguồn ánh sáng mà các con được đón nhận những tháng ngày qua, qua giáo lý, Phúc Âm và những điều các con được đón nhận. Những điều được lưu lại vĩnh viễn đến ngày hôm nay vẫn là Phúc Âm, vẫn là Giáo Hội của Ta, vẫn là những gì Ta tạo nên và giúp cho các con được vững vàng trong đời sống mà các con cần có, là sự nhân đức, là sự khiêm nhường, là lòng yêu thương mà các con cần đối với nhau.

 

Tất cả những gì vây quanh là những gì phản nghịch, là những gì phản ảnh với tất cả những gì mà Ta để lại cho các con. Không có điều gì gian ác, tội lỗi hay những điều bất chính nó có thể kéo dài trong mọi thế kỷ. Cho nên tất cả mọi cái cỏ lùng và lúa đều mọc chung, nhưng cũng sẽ đến ngày được tách rời và cũng đã đến ngày gặt hái.

 

Tất cả những điều nó đều có trong cái lý của thế giới trần gian, nhưng trong ân sũng huyền nhiệm Ta cho các con nhìn thấy sự sống động và sự nhắc lại để cho các con nhìn vào những khía cạnh của hiện tại mà thế giới ngày nay đang gặp phải và đang đắm chìm bởi tất cả những gì của con người nguy tạo và có những cái đang khước quyền của Thiên Chúa, làm những việc mà các con nghĩ các con có thể bền lâu và vững vàng để tiếp tục với đời sống trong tội đó hay sao?

 

Chân lý và sự thật mãi mãi là một điều đem đến cho con người sự thắng lợi, và đem đến sự thật cho những ai tin vào sự thật, những ai bỏ đi tất cả những gì gian dối tội lỗi mà các con đang vấp phải, để trở về với sự thật, trở về với chân lý, trở về với Giáo Lý và Phúc Âm, trở về với những Điều Răn Ta đã ban đến cho thế giới loài người.

 

Những điều mà các con tính cho những tư lợi cá nhân, cho những điều các con che mắt người đời, nhưng các con không thể che mắt với sự công chính mà Ta nhắn gởi cho tất cả mọi người trên toàn nhân loại. Mỗi một vai trò trong xã hội, mỗi một điều các con được biết và xảy ra trong mỗi thời đại, lịch sử vẫn ghi chép và thế hệ mà các con đang sống vẫn còn trong tình trạng đó, với những cái mà Ta rất đau lòng cho thế hệ của ngày hôm nay.

 

Tội lỗi đang ngập tràn, lôi kéo không biết bao nhiêu con cái của Ta, từ những đứa bé mới bắt đầu có một sự hiểu biết, cho đến những mầm non đến với cuộc đời trong những lứa tuổi trẻ nhất, rồi đến những lứa tuổi bắt đầu hiểu biết, bắt đầu trưởng thành, cho đến bắt đầu vững vàng trong đời sống quyết định để giải quyết chính mình với những cái đối diện trong trách nhiệm, bổn phận, rồi trung niên, rồi tuổi già, còn biết bao điều đang vướng vào trong thế hệ của ngày hôm nay, các con tiếp tục bán linh hồn của các con cho những vai trò mà các con đối diện và xử dụng trong những cách thức hiện đại của thế giới văn minh.

 

Hôm nay Ta nói đến đây, có những cái mà Ta đã nhắc đi nhắc lại và gởi biết bao nhiêu điều qua Bí Tích Thánh Thể những ngày gần nhất để nhắc nhở các con. Cái lưới bẫy của xã hội ngày nay là những cái văn minh của thời đại, cái lưới bẫy xử dụng mà các con đang có cũng ở trong một vai trò mà nó không còn như những ngày tháng của thế kỷ đầu tiên hay những thế kỷ đã qua, nhưng cái lưới bẫy của thế hệ ngày nay là trong những văn minh của thời đại, đem đến những cái gần nhất, những cái dễ nhất cho đôi tay của mỗi một con người cần xử dụng nó.

 

Nếu các con không căn bản và hiểu được ý nghĩa đạo đức, đời sống đức tin, và một đời sống từ bỏ những cái gian ác tội lỗi để tìm cho mình những điều lành và những điều tốt đẹp trong Giới Răn mà Cha để lại cho mọi người các con, các con không vững vàng trong đời sống đức tin để đến với một Đấng bậc, dù là vô hình, nhưng vẫn hữu hình và hiện diện ở thế giới loài người của các con, can thiệp trong mọi tầng lớp, qua cách thức mà Ta để lại cho Giáo Hội.

 

Những mục tử của Ta trong đời sống tận hiến, đã có rất nhiều mục tử đã sống hy sinh, đem lại những sự giảng dạy, đem lại những điều khai thác được học từ nơi Giáo Lý của Ta, qua thần học, để giúp cho những con chiên, giúp cho những người Kito Hữu, giúp cho những người có cơ hội được nghe, được biết để sống một đời sống đạo, sống một đời sống thật sự là sự kêu mời của Ta để tập và chỉ cho các con trong mọi tầng lớp, còn rất nhiều điều mà Ta ban đến cho các con trong thời đại hôm nay, được nhìn thấy tiếng nói và sự mời gọi của Ta để nhắc nhở do Ta ban cho các con qua Thánh Thần của Thiên Chúa.

 

Các con có những buổi họp lớn, những sự mời gọi mà Ta đến với các con qua Thánh Thần, có thể gặp gỡ từng linh hồn một khi các con mở lòng để được đón nhận tình thương của Ta, đón nhận ân sũng của Ta, bằng cách này, và cách khác trong thế giới ngày nay. Ta đổ đầy cho các con được tìm gặp và trở về với Ta, qua ơn mà Ta ban đến cho tất cả các con.

 

Thánh Thần của Ta cũng đang hoạt động trong thế kỷ ngày hôm nay, không thua gì thế kỷ đầu tiên, mang đến những ân sũng từ trời cao đem đến cho tất cả những người con cái được đón nhận, để cứu lấy họ, cho các con được nhìn thấy sự hiện diện của Ta và Thánh Thần đang làm việc trên những người anh chị em mà các con gặp. Họ là những người đang làm những điều phi thường, lạ thường do Thần Khí của Ta và Thánh Thần của Ta đang làm việc với các con qua ơn thiêng mà Ta ban đến cho thế giới loài người, những điều mà Ta gởi đến để cho các con có những cơ hội được chạm đến Lòng Thương Xót của Ta.

 

Lòng Thương Xót của Ta mang đến sự thiêng liêng và giúp cho đời sống của các con trong đời sống mà các con cần trở về để gởi thác tất cả linh hồn và thể xác khi các con tin và mở rộng con tim để đón nhận. Có biết bao điều Ta nhắn gởi cho các con được nhìn thấy những điều đang có thật, những điều đang diễn tiến, qua huyền nhiệm phép lạ mà Cha ban đến cho tất cả mọi người các con, để các con phải chỉnh đốn lại tất cả khi các con còn có thời gian.

 

Qua ân sũng của Ta, Ta sẽ giúp cho các con đứng dậy bởi những cái sai lầm của những năm tháng vừa qua, bởi trong bản ngã, cá tánh, bởi trong tham lam, ích kỷ, trong những gian ác, tội lỗi mà các con đã bị lưới rập của những ngày còn lại, giữa thiện và ác tranh dành.

 

Ta là Cha của các con, hiểu thấu được và đi sâu vào cõi lòng của mỗi một người. Nhìn thấy tâm trạng của xã hội, thế giới đang lôi cuốn các con trong thế giới này, như là một làn sóng bắt đầu lấp vùi tất cả những người con cái nếu họ không cứng rắn vững vàng để được nghe những lời của Ta, được đánh động bởi ơn thánh của Ta, được đến với những điều Ta ban qua cho những vị linh mục, tu sĩ, qua Giáo Hội của Ta.

 

Những điều các con được nghe bằng tai, chứng kiến bằng mắt, những điều thay đổi của thế kỷ ngày hôm nay không phải tự động con người mà là ân sũng của Ta đổ xuống để cho các con được gợi lại những gì từ lúc ban đầu.

 

Ta mong muốn con người phải sống lại với tất cả những thời điểm mà Ta ban đến cho tất cả các con, là một đời sống mà các con phải có trái tim, cõi lòng và thực hành do những cái xuất phát, những cái thật tâm mà con người cần phải trở về với sự công chính, lẽ phải và sự thật, bao gồm tất cả những điều mà Ta đã thấy trong một thế giới nếu các con không bám vào những điều đó, các con không tìm kiếm những ân sũng của Ta, các con không đến với Lòng Thương Xót thì các con làm sao có thể thoát nổi lưới vây của xã hội hiện tại, nó bắt đầu đưa dẫn con người đi đến chổ hư mất?

 

Biết bao nhiêu linh hồn đang bị sự lôi cuốn, các con đang rớt vào những lưới sâu vực thẳm của tội lỗi, xã hội và thế giới của ngày nay. Những điều đó đưa các con trong những cái danh lợi của hiện tại, những cái tranh dành, những cái gian ác tội lỗi con người và con người đối xử với nhau, để các con tự tiêu diệt lẫn nhau trong cách thức tranh dành, trong cách thức ích kỷ của cá nhân, lan rộng ra cho xã hội, cho thế giới. Điều đó vẫn tiếp tục hoành hành trên những tâm hồn khi họ không nhận ra và ý thức được điều lành hay lẽ phải, đều rớt sâu vào trong những cái tham lam, khát vọng của con người, và từ cái lưới vây đó bắt đầu bao trùm lấy linh hồn thể xác.

 

Các con chỉ sống trong hiện tại, không nghĩ đến linh hồn và không nghĩ đến tương lai, các con không ở mãi trong thế giới của trần gian, các con là những người tạm bợ, được thử thách qua những sự thử thách của cuộc đời, qua những sự thử thách trong thân xác, để xứng đáng được ngồi vào Bàn Tiệc Thánh mà Ta đã dọn sẵn cho các con, với chiếc ghế mà Ta đã để sẵn.

 

Các con thương mến của Ta,

 

Chỉ có Ta mới đem lại cho các con điều vĩnh cửu, chỉ có Ta mới đem lại cho các con sự bằng an, và chỉ có Ta mới đem lại niềm hy vọng đích thực, mãi mãi vĩnh viễn ở nơi chốn thiên quốc mà Ta đã dọn sẵn cho các con. Những ngày lữ thứ của thế giới con người, Ta chỉ muốn các con sống trong thân xác để các con có thể biết những gì của thế giới trần gian là do Cha Ta đã ban đến cho thế giới con người.

 

Con người phải có bổn phận trách nhiệm nhận ra đời sống họ phải biết kính thờ, tôn trọng và phụng sự để những Giáo Lý của Ta được thực hiện trên những người mà linh hồn, thể xác, lý trí, tâm trí, lương tâm và lương tri, đều có những điều thuộc sở hữu của thiêng liêng, thuộc sở hữu của linh hồn. Con người chỉ có một đôi mắt hạn hẹp, chỉ nằm trong thân xác, với những cái đam mê lạc thú, với những cái tìm hiểu trong con người, kiến thức, trí thức, trong hạn hẹp của con người mà con người được nhận từ nơi Thiên Chúa.

 

Điều gì Ta nhắc nhở để cho các con được nhìn thấy các con có linh hồn ở trong thân xác, các con có lý trí với sự quyết định ở nơi con người, thì các con phải phân biệt cho rõ những điều mà các con phải sống cho đúng với thân xác mà Cha Ta ban đến cho các con.

 

Linh hồn của các con phải có bổn phận, chịu trách nhiệm và đón lấy những hậu quả khi các con thật sự không sống đúng với Điều Răn, không sống đúng với một lịch sử mà Ta mang đến cho các con là chân lý, là sự thật, là lẽ phải, và là một điều công bằng cần có cho tất cả mọi điều.

 

Các con sống trong thế giới, các con được đón nghe chân lý của Ta, các con phải biết ơn cứu độ mà Ta mang đến cho các con, là sự cứu rỗi cho mỗi một linh hồn để cho các con được vào Bàn Tiệc Thánh. Các con có niềm hy vọng trong thân xác, có niềm vui và sự bằng an tâm hồn khi các con biết và nhận ra những ân sũng đó.

 

Giáo Lý của Ta dạy cho các con yêu thương nhau, các con dùng tình yêu đó để lan tràn khắp đó đây, trong mọi thế kỷ, trong mọi nơi, trong mọi chỗ, để các con không còn oán thù, các con không còn tranh dành, các con không còn kiêu ngạo hay các con không còn những điều thuộc thế giới trần gian của con người, mà là sự mời gọi để các con được biết và nhận ra những ngày mà Ta đã qua Phúc Âm, đã báo trước với những cái mà con người phản nghịch, con người đi ngược lại luân thường, đạo lý, con người sống trong tội thì đều trả giá mà các con phải cần đối diện với cái đó.

 

Các con thương mến của Ta,

 

Sự công bằng nhất định phải đến với mỗi một người, trước sự công bằng đó, Ta vẫn để cho các con có cơ hội để các con nhìn thấy tình thương của Ta trên hết những tội lỗi của các con, tình thương của Ta trên hết tất cả những sai lầm của các con, tình thương của Ta vẫn chờ đợi và mãi mãi cho các con cơ hội, nhưng các con có hợp tác hay không, các con có chấp nhận hay không, và các con cho mình một cơ hội do linh hồn các con đang cần và réo gọi.

 

Linh hồn của các con thuộc về Ta, thuộc về giá Máu mà Ta đã trả cho linh hồn của các con, thân xác trong những ngày còn ở thế trần, các con có quyền để có thể nhận ra, có quyền có thể quyết định và cũng có quyền từ chối với tất cả những gì mà các con có được trong thế giới mà Ta ban cho các con.

 

Điều mà Ta vẫn giữ cho con người ngày hôm nay là sự tự do mà Ta tôn trọng mỗi một linh hồn, mỗi một con người, để các con có thể chọn con đường đúng các con đi, các con cũng có thể chọn con đường mà các con phải trả giá với những cái mà các con đang sống trong thân xác.

 

Những điều mà Ta mang đến cho các con là tình thương, là sự bình an, là điều an lành, là tha thứ và muốn dạy cho các con trong Giáo Lý mà Ta đã để sẵn những Điều Răn mà các con được học, qua thế kỷ mà Ta để lại, để các con không ai không hiểu, không ai không biết những điều đó.

 

Ta thấy được hoàn cảnh và thế giới của ngày hôm nay đã bị lôi cuốn và bị lưới rập che phủ bởi đời sống mà các con đang bị, bởi các con không vững vàng để đón nhận Tình Yêu của Ta, không vững vàng để nghe và thực hành chân lý của Ta trong đời sống của các con.

 

Điều đó sẽ đem các con về đâu, khi các con không đón nhận và thực hành do những ân sũng Ta ban và gởi đến cho các con trong hiện tại? Vì các con đã quá lâu nằm ở trong tội, vẫn tiếp tục với những hoành hành trong gian ác, trong tội lỗi, những cái tham lam, những cái tiền bạc, những cái danh vọng, những cái xúc phạm, những cái mà con người luôn chìu theo những bản ngã, cá tánh trong xác thịt.

 

Thế giới loài người đang lôi cuốn biết bao điều do xả hội hôm nay đang tìm cách trong tinh vi và khéo léo của thời đại, mang các con càng đi xa hơn nữa, với những cái xử dụng, với những cái mà các con cho đó là những cái hiện đại mà thời đại các con cần có.

 

Những điều đó các con không vững vàng trong đức tin, không vững vàng trong lòng đạo đức, các con không vững vàng với chân lý thì các con đi sai hoàn toàn với con đường mà các con đang bị lèo lái với những cái văn minh của thời đại, với những cái hiện đại, làm cho các con rời xa từ nơi đời sống của tâm linh.

 

Linh hồn của các con đang bị nhốt chặt qua thời gian với những cái mà các con phải cần thực hiện cho đời sống của mình trong thân xác, các con không thể từ chối được món nợ do các con được đón nhận từ nơi ơn cứu độ, do Đức Giesu Kito mang đến.

 

Các con đã được Ngài, là Ta, đang thanh tẩy và gội rửa các con, qua Máu của Ta, đem các con được đến gần, và sự chuẩn bị của Ta cho các con sẵn ở nơi thiên quốc, những điều đã có sẵn, những điều các con cần hợp tác và các con cần quyết định để đi đến nơi chốn vĩnh viễn muôn đời mà Ta ban cho các con do Tình Yêu (***) và tình thương mà Ta ban cho trần thế.

 

Các con thương mến của Ta, tất cả những gì Ta nhắn gởi cho thế kỷ của ngày hôm nay, là một lịch sử được để lại cho thế kỷ của những ngày còn lại, cũng là một lịch sử kéo dài cho một thế kỷ mới. Ta thật sự phải thay đổi bộ mặt trái đất, thay đổi tất cả những điều mà con người đã vi phạm quá lâu trong những năm tháng, gần 21 thế kỷ.

 

Các con đã thâu thập và cần thật sự trở về với một Giáo Hội (****) mà Ta đang chờ đợi và mong muốn quy tụ tất cả các con, năm châu bốn bể, được quy về một nơi chốn mà chỉ có một mình Ta là Chúa trên các chúa, là Cha các con, chỉ có một Đấng duy nhất đem đến tình thương và ơn cứu độ để đánh đổi và thay đổi bộ mặt của thế giới con người, để các con được xứng đáng đón nhận những ân sũng của những ngày còn lại mà Ta nhắn gởi cho các con trong toàn nhân loại.

 

Các con thương mến của Ta, còn biết bao điều mà các con phải cần sửa đổi, từ nơi mỗi một linh hồn và mỗi một con người mà Ta mời gọi, những người có bổn phận trách nhiệm trong đường lối mà các con đã được đón nhận từ bao nhiêu năm qua trong cuộc đời. Các con phải biết đức tin phải cần có việc làm, phải có một đức tin sống động, một đức tin mà các con đem đến tình thương, đem đến tình yêu và chân lý mà Ta để lại cho các con.

 

Bổn phận trách nhiệm các con phải hoàn thành trách nhiệm từ nơi thiêng liêng khi các con được đón nhận từ nơi những chức vụ mà Ta ban cho các con qua thiêng liêng và ân sũng của Ta. Tất cả những điều gì đến với thế giới con người không phải tự nhiên mà các con có được, mà là sự lên tiếng của Ta, là điều can thiệp của Ta và những điều sống động.

 

Ta muốn gặp tất cả các con đến với Bí Tích Thánh Thể, là một thời đại mà Ta tỏ hiện cho các con được nhìn thấy những quyền năng phép lạ thiêng liêng trong huyền nhiệm các con được đón nhận, bởi trái tim và lòng tin của các con được mở ra để nhìn thấy sự thật này, nhìn thấy sự sống động mà Ta muốn nhắn gởi cho tất cả những người con cái của Ta, trong một Giáo Hội từ xưa đến nay, những người con cái đã được Rửa Tội, đã được hội nhập vào Giáo Hội, là những người chính thức được đón nhận những điều mà Ta ban đến cho những người con cái.

 

Ta cũng kêu mời tất cả những người trên toàn nhân loại, với đời sống họ chưa bao giờ nhận ra, chưa biết và cũng chưa nhận ra chân lý mà Ta mang đến cho các con trên 20 thế kỷ. Các con đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội của những ngày còn lại, là một cơ hội mà Ta đổ đầy ân sũng của Ta, qua Lòng Thương Xót của Ta, ban đến cho tất cả những người con cái, những ai có lòng tin. Những ai có lòng tin, Ta sẽ chữa lành cho họ từ nơi bệnh tật, từ nơi linh hồn và thân xác, để các con được nhận và nhìn ra.

 

Chỉ có Ta mới có quyền ban điều đó cho loài người, chỉ có Ta mới cho các con sự sống còn của một thế giới mà các con sẽ đến, và cũng chỉ có Ta mới có quyền quyết định cho các con. Nếu không đi đúng chân lý và nếu các con đi ngược lại những điều Giới Luật mà Ta gởi đến cho thế giới trần gian, thì điều đó các con phải trả giá với những ngày tháng còn lại.

 

Tất cả những điều được báo trước qua Phúc Âm nhất định sẽ được thể hiện trong thế giới mà các con đang sống, với một thế kỷ hiện tại các con có mặt, của những ngày được đón nhận những lời mạc khải sống động và là những lời gần nhất để báo trước cho tất cả những vấn đề. Các con cần chuẩn bị cho linh hồn, cho thể xác và cho những cái mà các con đang nhìn thấy hoàn cảnh của thế giới ngày nay, đang đi đến những nơi chốn tiêu diệt của những ngày còn lại.

 

Những điều gian ác tội lỗi sẽ không được tiếp tục mãi mãi và trường tồn với Giáo Lý của Ta đã ban đến cho thế giới trần gian, mà những gì trong lòng thành, những gì trong nhân đức, những gì được tồn tại là các con tìm ra những điều trong Giáo Lý của Ta, trong Giáo Lý tình thương, trong Giáo Lý qua ơn cứu độ, trong Giáo Lý qua ơn tha thứ để Ta ban đến cho mỗi một linh hồn, những ai nhận, lắng nghe và thực hành qua đời sống của họ, trong một niềm tin vào ơn cứu độ, và trong một đời sống thực hành qua đức yêu thương và qua một đời sống được Giáo Hội của Ta để lại từng chi tiết mà các con được học, được nghe, được biết mà không thực hành.

 

Mỗi một người, không phân biệt một ai, thế giới mà Ta đang kêu gọi hôm nay, tất cả các con được đón nghe với sự khuyên nhắc. Ta muốn tất cả các con hãy sống và trở về với một thế giới mà các con nghĩ cho đời sống thiêng liêng là linh hồn của các con. Các con từ bỏ tất cả những gì đi ngược lại với luân thường, đạo lý, đi ngược lại với Giáo Lý của Ta, đi ngược lại với sự mời gọi của Ta trong lẽ phải, sự thật và công bằng.

 

Các con đừng sống trong gian ác, đừng sống trong tội lỗi, đừng chai lỳ trong đời sống đức tin với những ngoan cố, với những dửng dưng. Điều đó sẽ mang lại cho những cái mà các con quyết định trong thân xác, lý trí của các con sẽ biết để quyết định giữa cái đúng, giữa cái sai, giữa cái thiện và cái ác, giữa những cái mà thời đại các con đang được đón nhận hồng ân và ân sũng.

 

Để đem các con đến gần và cho các con cơ hội của những ngày còn lại mà Ta nhắn gởi cho tất cả các con trong mọi tầng lớp, để các con không ai bị lọt mất bởi tình thương và sự nhắn gởi của Ta trong những ngày còn lại. Dẫu các con có tội lỗi nhưng các con phải biết ăn năn hối lỗi, một lòng để trở về, để được đón nhận ân sũng qua Lòng Thương Xót mà Ta ban đến cho thế giới loài người của các con.

 

Những lời sống động như hôm nay với tâm tình mà Ta nhắn gởi cho tất cả các con trong Mùa Giáng Sinh, với sự khởi đầu trong ơn cứu độ và qua những giai đoạn của mỗi một thế kỷ, để qua giai đoạn của thời gian, các con được nhìn thấy tất cả những gì của thế giới con người mà Ta ban đến cho các con. Ta đến để đổ đầy ân sũng, Ta đến để ban cho tất cả những điều mà Ta có thể làm được cho Tình Yêu mà Ta đã hứa với các con.

 

Để thực hiện trọn vẹn Tình Yêu đó Ta cũng đã chết trên Thập Tự Giá để lấy đi tất cả những tội lỗi, Ta chết để nối kết giữa thế giới trần gian và thế giới thiên đàng để có một sự hứa hẹn trong niềm hy vọng, để các con được thực hiện và sống trong thân xác, để các con quyết định tìm về với sự thật chân lý mà Ta ban đến cho thế giới loài người để các con cũng được vào nơi chốn vĩnh cửu mà Ta đã để sẵn cho các con qua ơn cứu độ mà Ta mang đến cho các con trong thế giới. Hôm nay các con được nhìn thấy trong sự huyền nhiệm, chứng thực được với những cái mà Ta đem đến cho các con, với một sự dẫn chứng rõ ràng là Ta đã đến.

 

Mỗi một năm Giáo Hội nhắc, Ta đã đến đem tình thương, đem ơn cứu độ, chấp nhận đi vào đời sống con người, cùng với các con, qua sự Nhập Thể Làm Người, để các con đã được nhìn thấy và đi vào giai đoạn của lịch sử, 33 năm, ở giữa thế giới con người, hiểu được con người, và cảm nhận tất cả những gì con người thực hành, con người cũng bị lôi cuốn bởi thân xác bản ngã do nơi tội. Ta cũng để lại Giáo Lý của Ta để cứu các con, cũng đủ để cho các con làm theo để các con được ơn cứu thoát.

 

Các con cũng vượt qua được những cái mà Ta luôn phù trợ trong ơn thiêng, nếu các con tin vào, để các con cũng có thể được về nơi chốn vĩnh cửu, do những bậc Thánh cũng là loài người, cũng là những người như các con, cũng được đến nơi vĩnh cửu mà các con được nghe những vì Thánh mà các con đã được biết trong lịch sử. Qua cái chết của Ta, đã đem biết bao linh hồn trở về với Ta trên thiên quốc, những bậc Thánh đang sống hiện tại ở trên thiên quốc.

 

Thế hệ hôm nay, Ta vẫn tiếp tục kêu mời, nhắc nhở cho các con cũng có thể đi vào đời sống mà các con có thể tin vào và nhận ra theo sự mời gọi, để cũng được về nơi chốn vĩnh cửu, cộng thêm những ơn thánh mà Ta ban đến cho xã hội và thế giới ngày nay.

 

Các con đã nhìn thấy sự rõ nét Tình Yêu ta thật sự giữ lời hứa và đã trung tín với loài người của các con. Ta đã đến với thân phận của một Hài Đồng Giesu và cuối cùng Ta kết thúc trên Thập Tự Giá. Đức Giesu Kito đã qua Thập Tự Giá để mang đến sự sống cho loài người, và ánh sáng của thiên đàng chiếu dọi, để nhắc nhở moi người ở trong thế giới này, các con có cơ hội và có điều kiện để có thể được đi theo những chân lý để lại.

 

Ta thấy những sự yếu đuối và những điều cần thiết mà con người cần bổ túc, để không trở thành thói quen, như các con đã luôn bị thế giới mà các con đang sống lôi cuốn, không có sức mạnh để có thể mạnh dạn đứng ra với những cái các con có thể làm được.

 

Nếu các con thật sự sống với một đời sống đức tin, thì Lòng Thương Xót của Ta đã mạc khải cho thế kỷ gần nhất mà các con được nhận ra để ban thêm những ân sũng cao trọng, Ta đồng hành và sống với các con trong thế kỷ mà các con được đón nhận. Lòng Thương Xót của Ta cứu giúp các con, đời sống của các con và tất cả những gì cần thiết mà các con cầu xin với một lòng tin vào Lòng Thương Xót, Ta nhất định ban cho các con và trả lời với các con, với từng cá nhân, với những điều mà các con khao khát, mong muốn.

 

Với những sự chân thành, chân thật và là công bằng, hợp lý Ta không bao giờ từ chối với tất cả các con, chỉ có những điều Ta mong muốn với các con là đời sống các con thật sự là những người con cái được sống trong thế gian, đã mang những tội do các con đã bị ảnh hưởng từ nơi nguyên thủy, do nơi tội tổ tông truyền. Điều đó không thể thay đổi được, vẫn có cái thích hợp của thế giới trần gian, cho nên Ta đã đến để mang ơn cứu độ, và cho các con được thay đổi, trong mỗi một thế kỷ đều có những cái các con được đón nhận, thiêng liêng từ nơi Ta ban xuống cho các con.

 

Ta nhắc lại, Lòng Thương Xót Ta ban cho các con trong ơn thiêng liêng để các con được nhận và nhìn ra sự mạc khải có thật này.(*****) Các con hãy đến với Lòng Thương Xót, cũng là một thời đại để cứu rỗi các con của thế kỷ mà các con đang sống hôm nay, Ta tiếp tục đổ tràn sũng của Ta, Ta cho các con gặp gỡ Ta một cách trực tiếp, với lòng tin thì các con nhận ra ân sũng Ta, qua Bí Tích Thánh Thể.

 

Ta qua Bí Tích Thánh Thể để nhắn gởi những lời sống động này, Ta qua Bí Tích Thánh Thể ban biết bao ân sũng mà con người nếu không có đôi mắt đức tin thì hoàn toàn các con không thấy, không nhận, lại không tin, nhưng khi các con tin với sự thật mà Ta đang làm và ban cho các con, không tin cũng phải tin.

 

Vì điều này là điều thật sự Ta ban đến cho thế giới loài người, để nhắc nhở sự sống động Ta đang can thiệp cho những ngày còn lại, Ta đang can thiệp cho những người công chính, Ta đang can thiệp cho những người biết lắng nghe tiếng của Ta, Ta đang can thiệp cho những người con cái đang trở về với Ta, Ta đang can thiệp cho sự sống, lẽ phải và sự thật.

 

Ta đang can thiệp với tất cả những người con lắng nghe, hành động trong thế giới ngày hôm nay. Sự chứng nhận này sẽ là điều che chở, bảo vệ cho các con qua Bí Tích Thánh Thể. Ta cũng ban và nhắc nhở cho mỗi một linh hồn của những ngày còn lại, trước khi các con đón nhận những cái mà cuối thế kỷ nhất định sẽ xảy ra, với tất cả những thiên tai được báo trước, với tất cả những điều của những ngày còn lại đã được báo qua Phúc Âm.

 

Ta muốn để cho các con có những giây phút còn lại, qua ân sũng của Ta, qua hồng ân của Ta, qua Giáo Hội, qua Đức Giáo Hoàng mà Ta để cho các con được thấy từ nguyên thủy cho đến hôm nay, là thế kỷ cuối cùng.

 

Những hành động, những cử chỉ gợi lại trong tự nhiên, Ta muốn các con hãy tìm về với Tình Yêu tuyệt đối, Ta muốn các con thực hành bằng đời sống của mình trong yêu thương, trong tha thứ, các con đoàn kết hiệp nhất và có một điều duy nhất chuẩn bị ngày Ta giá lâm.(******)

 

Mọi điều Ta ban đến cho các con là những điều thuận tiện trong ân sũng, và ân thánh mà Ta ban qua các con, qua hồng ân mà các con đừng từ chối. Các con đừng bỏ qua những cơ hội của những ngày ân sũng Ta ban cho các con, gợi dậy cho các con những điều các con có quyền được gặp gỡ Ta, qua Bí Tích Thánh Thể, để con tim, cõi lòng các con gởi thác cho Ta ở Bí Tích Thánh Thể.

 

Các con tin thì các con sẽ được đón nhận từ nơi huyền nhiệm thiêng liêng Ta ban cho những người con cái trở về, bằng cách này, cách khác, Ta nhất định sẽ trả lời cho các con với những lời các con có thể thỏa mãn, bởi những ơn thánh Ta gởi đến cho các con trong thời đại hôm nay, với sự sống động hiện tại. Không cần văn chương, không cần những gì các con có thể sâu hơn, xa hơn; Ta cần những điều gần nhất, con tim và thực tế nhất mỗi một người có thể thực hiện trong đời sống của mình với sự mời gọi của Ta.

 

Hãy trở về, từ bỏ những điều gian ác, tội lỗi. Ta mới là Đấng cứu các con. Ta mới là Đấng có quyền ban cho các con sự sống của hiện tại và sự sống của tương lai đời sau. Chỉ có ta mới đem lại sự sống vĩnh cửu cho linh hồn của các con trong tương lai. Các con tin, các con thực hành, các con sống theo Giáo Lý mà Ta nhắc nhở của những ngày còn lại, là sự công bằng, lẽ phải, và chân chính. Đừng đi ngược lại với luân thường đạo lý, đừng đi ngược lại với Tình Yêu mà Ta dành cho mỗi một người của các con, thì điều đó là một điều Ta hứa ban cho các con sự sống vĩnh cửu của thiên đàng.

 

Nếu các con còn sống trong một thế giới của thân xác, các con thực hành để nghe tiếng nói của Ta nhắn gởi thì Ta cũng bảo vệ các con, để các con thật sự được đón nhận những ngày còn lại, các con được sống trong hạnh phúc, trong bình an, trong niềm hy vọng và niềm vui mà các con có được khi các con thực hành.

 

Những cái các con gặp những đau khổ, gặp những thử thách, các con không đi một mình, mà Ta đang đi cùng với các con, Ta cho các con cơ hội, để qua những kinh nghiệm thử thách trong cuộc đời, và món quà xứng đáng thì các con phải đi qua đoạn đường còn lại trong cuộc đời với một niềm tin tín thác. Ta luôn luôn ở bên các con, khi các con trông cậy thì điều đó các con sẽ cảm nhận được từ nơi trái tim của mỗi một con người trong ơn thiêng.

 

Ta hứa ban đến cho những người con cái của Ta trên trần thế, cũng là ngày Ta hạ thế trần gian trên 20 thế kỷ, có những lời sống động như hôm nay. Qua những sự mạc khải qua Bí Tích Thánh Thể, Ta gởi đến cho các con với sự liên kết từ ngày lúc đầu tiên Ta hạ thế, cho đến đi vào Cuộc Tử Nạn, cho đến trong ơn thiêng Ta mạc khải để giúp cho con người được đến gần là Lòng Thương Xót của Ta và cho con người được cơ hội gặp gỡ Ta với sự nhắn gởi sống động này.

 

Thế giới hôm nay Thánh Thần của Ta đang hoạt động khắp bốn phương, để tạo cho các con được đến gần sự đổi mới do Thánh Thần ban đến cho các con, nhưng các con phải cởi bỏ tất cả những gì của các con trong hiện tại, các con mới xứng đáng đón nhận ơn tha thứ và ơn cứu rỗi do Ta ban cho các con trong thế kỷ ngày nay.

 

Thánh Thần đang giúp cho các con, Thánh Thần đang hướng dẫn cho các con và Thánh Thần đang hoạt động trong thế giới ngày nay. Có cơ hội các con đón nhận qua sự chỉ dạy và huấn luyện của những bậc tu sĩ, nhưng bậc linh mục giúp cho các con được biết và lắng nghe Thánh Thần Thiên Chúa, được cảm nhận và hiểu được ân sũng mà Ta ban đến cho loài người các con.

 

Ta muốn tất cả các con hãy trở về với Giáo Hội của Ta, hãy sống là một người công chính, hãy sống với những giới luật, hãy sống với những điều răn, với những gì các con được nghe, được biết, với sự nhắn gởi của Ta. Ta không đến để xử phạt các con, Ta đến để đem các con trở về, Ta đến để đổ ân sũng cho các con được nhìn vào ân sũng đó để các con đến gần và thoát được với cái lưới vây của xã hội hiện tại mà các con đang bị cột nhốt bởi một sợi dây vô hình đang cột các con và cột linh hồn của các con, đắm chìm trong tội lỗi.

 

Các con có cơ hội để được nhìn thấy tình thương và Tình Yêu của Ta mãi mãi ban cho các con. Các con phải trả giá với những cái mà các con không nhận ra, các con không đón nhận ơn cứu độ, các con không đón nhận tình thương mà Ta nhắn gởi, các con vẫn chai lỳ trong những cái cứng rắn của cái sai trái, các con cũng đang ngoan cố với tất cả những gì ở trong hiện tại, trong sự hiểu biết hạn hẹp của thân xác, thì điều đó là những điều mà các con phải trả giá bởi sự quyết định từ nơi thân xác.

 

Các con có lý trí để quyết định những lời của Ta gởi đến cho tất cả các con trong mọi tầng lớp, và những người ở trong thế giới mà các con đang sống, để các con hiểu được ý nghĩa của đời sống hiện tại và sự mời gọi để đưa các con trở về với Ta.

 

Ta đang chờ đợi sự làm hòa mà các con đến gặp gỡ Ta, để các con giải thoát được những sự nặng nề trong tội lỗi đè nặng bao năm tháng trong cuộc đời, để Bí Tích Giải Tội là điều giúp cho các con cởi bỏ sự nặng nề của tội lỗi, với trái tim, với cõi lòng các con được nhận ra để xứng đáng đón nhận Mình và Máu của Ta, qua Thánh Lễ Misa, tiếp tục với những ân sũng Ta đã nói trên cho các con.

 

Hãy trở về để được đón nhận và sự mời gọi của những ngày còn lại, Phúc Âm là Lời Hằng Sống, là lời dẫn đưa các con đến gần với Ta. Giáo lý của Ta trên tất cả mỗi một người các con, những điều đó là những điều điển hình đưa các con đến gần, cộng thêm những ân sũng, phép lạ và huyền nhiệm thiêng liêng mà Ta đang chữa lành, Ta đang cũng cố và Ta ban đến cho đời sống đức tin của các con một cách rõ ràng.

 

Ta cũng chữa lành cho các con những bệnh tật khi các con mở lòng, mở trái tim để đến với Ta và nhận ra tình thương mà Ta ban đến cho các con. Ta muốn các con hãy tin vào những gì được nghe, được biết, dẫu bất cứ hoàn cảnh nào, các con hãy trông cậy, tín thác, Ta nhất định sẽ để cho linh hồn của các con, thân xác của các con được sự trả lời, trong tình thương và lòng nhân ái mà Ta dành cho tất cả các con, mỗi người trong toàn nhân loại.

 

Ta cũng muốn các con đón nhận những ngày còn lại. Các con hãy chuẩn bị cho đời sống thiêng liêng của mình, chuẩn bị cho đời sống mà các con đang gặp trong hoàn cảnh của thế giới ngày nay, để các con phải tách rời và nhìn được những cái gì đúng, những cái gì sai, để các con có thể vững vàng trong đời sống đức tin ở mọi nơi, mọi chỗ, mọi thời gian mà các con có được trong cuộc đời.

 

Tình Yêu của Ta tiếp tục đến với các con, Tình Yêu của Ta tiếp tục hướng dẫn các con và Tình Yêu của Ta nhất định sẽ đưa các con đến gần với Ta, với những lời mà Ta nhắn gởi một cách tích cực, qua Bí Tích Thánh Thể, của những giây phút hôm nay và của những ngày sắp tới mà các con đối diện.

 

Các con thương mến của Ta,

 

Ta không muốn bất cứ ai hư mất, Ta không muốn bất cứ ai rời khỏi Tình Yêu của Ta, dẫu các con là những người tội lỗi. Chỉ có tình thương của Ta mới đem lại cho các con sự sống vĩnh cửu của thiên đàng, chỉ có Tình Yêu của Ta mới thay đổi được tất cả những gì mà các con tin vào Ta, tin vào Giáo lý của Ta, tin vào những sự sống động mà Ta nhắc nhở cho các con.

 

Đừng liều mình với đời sống của hiện tại, đừng liều mình bởi những tội lỗi, đừng liều mình với những hoàn cảnh đang lôi cuốn của thế giới ngày nay, để các con phải trả giá với những cái sai lầm, với những cái mù quáng, với những cái không tin vào lẽ phải, sự thật, thì các con phải chấp nhận đón lấy những hình phạt đó các con phải chịu trách nhiệm, với sự thực hành của mình khi còn trong thân xác và hơi thở.

 

Đó là điều mà Ta nhắn gởi và nhấn mạnh cho tất cả các con trên toàn thế giới, ngày đó (*******) là một ngày rất gần, sự công bằng, lẽ phải và sự thật sẽ đến với các con, điều đó các con không thể từ chối, bất cứ một ai, vì điều đó sẽ được thực hiện trong đời sống khi các con đến gặp gỡ Ta, dù người đi sớm, hay kẻ đi muộn đều phải qua con đường sự thật này.

 

Các con hãy tỉnh thức. Hãy cầu nguyện. Hãy trở về, qua những lời sống động mà Ta gởi đến cho tất cả các con trong ngày hôm nay, cũng là Mùa Giáng Sinh mà các con đang được đón nhận. Tình Yêu của Ta dành cho các con không phải như những năm tháng mà các con trở thành thói quen, mà là một năm Ta nhắn gởi một cách sống động, để có sự kết hiệp và liên kết với những ơn thiêng, qua Bí Tích Thánh Thể, cho các con được nhận ra những lời sống động sự thật này, mang các con đến gần với Ta, đến gần với tình thương và đến gần với ân sũng mà Ta dành cho thế giới của con người ngày hôm nay.

 

Hôm nay Ta chỉ nói đến đây, hy vọng tất cả các con được nhận và lắng nghe tiếng nói của Ta qua những lời mà ngày Lễ các con được đón nhận qua ơn cứu độ do Ta đã nhập thể làm người, cũng là một dấu chỉ nhắc nhở cho tất cả loài người đang sống trong thế trần có cơ hội để được trở về, có cơ hội để được nhận ra hồng ân Ta ban và nhắc nhở cho mỗi một người các con trong những sai trái, trong những lỗi lầm và trong những cái lưới bị sa phải mà các con đang sống trong ngập tràn tội lỗi và bóng tối.

 

Bình an của Ta đến với tất cả các con. 

 

Thương các con thật nhiều.

 

Chào các con.

 

Nhận xong 4:02 sáng

 

-o0o-

 

(*) Đây là ý nghĩa mà Chúa Giêsu nói với chúng ta trong các thông điệp qua L. như ” một người cha. ”

(**) Chúa Thánh Thần và Thần Linh của Chúa Giê-su giống như nhau (cùng một thể, Thần Linh của Đức Chúa Cha cũng giống như Chúa Thánh Thần), tất cả các điều này thuộc về sự mầu nhiệm khôn dò của Thiên Chúa Ba Ngôi .

(***) Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta ơn cứu độ qua Máu Thánh của Ngài, mà Ngài đã đổ ra trong Cuộc Khổ Nạn, nhưng nếu chúng ta muốn được đón nhận ân sủng này , để được ơn cứu độ,  thì chúng ta cần ” hợp tác ” với ân sủng của Thiên Chúa, ” để quyết định ” theo bước chân của Ngài. Điều này được thực hiện không phải bằng lời nói mà bằng những việc làm tốt (không phải qua các việc làm của luật Cựu Ước , nhưng qua các việc làm từ bi cho tâm linh , qua các việc làm từ bi cho thể xác, và qua các hành động chân thành để chứng minh tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa và tha nhân) . Sự cần thiết của những hành động này được tìm thấy trong Gioan 2:14-26 , Matthew 07:21 , Matthew 3:7-8 và Sáng Thế 22:1-18 .

(****) Chỉ có một Giáo Hội mà Chúa Kitô đã thành lập, là Giáo Hội Công Giáo

(*****) Chúa Giêsu nói rằng Lòng Thương Xót Chúa của Ngài, được nhắc nhở  đến liên tục trong các thông điệp cho L., là một sự xác nhận rằng những điều mà Ngài đã mặc khải với Thánh Faustina về Lòng Thương Xót của Ngài là những điều xác thực.

(******) đây không đề cập đến việc Ngài đến vào ngày cuối cùng, nhưng đề cập đến việc Ngài đến để cai trị Giáo Hội qua Bí Tích Thánh Thể trong Kỷ Nguyên của Hòa Bình, còn được gọi là Triều đại Thánh Thể của Chúa Giêsu Kitô.

(*******) Ngày hoặc Kỷ Nguyên của Sự Công Lý sẽ đến sau Ngày hoặc Kỷ Nguyên của Lòng Thương Xót, như đã được mặc khải với Thánh Faustina. Trong thông điệp cho Lucia là lời nhắc nhở liên tục và cực kỳ khẩn cấp từ trên Thiên đàng rằng Kỷ Nguyên của Lòng Thương Xót,  tức là thời gian mà chúng ta đang sống hiện tại, sắp được kết thúc, cho nên tất cả phải trở về với Thiên Chúa ngay bây giờ, trước khi Sự Công Lý của Ngài  xuống trên thế giới .

 

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể:

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharistic Jesus