The Miraculous Power of the Eucharist
The Miraculous Power of the Eucharist

The Gift of The Six Kowtows

 

A Present from Blessed Mother Mary to Humanity

432 pages

Sáu Lạy Kính Dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

100 pages

Kinh Nguyện Sáu Lạy kính dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

144 pages

The Six Kowtows Reverently Offered to the Eucharistic Jesus

 

192 pages

Ang Anim na Kowtows

Magalang na iniaalay

sa Eukaristikanong Hesus

176 pages

Las Seis Kowtows

Reverente-mente

Ofrecido a

Jesús Eucarístico

192 pages

Los Seis Kowtows Reverently

Oferecido

a Jesus

Eucharistico

208 pages

Coming soon

Sáu Lạy

Kính Dâng

Thiên

Chúa Cha

-Quyển 1-

240 trang

Sắp in

Messages for the World 

Pray

The Rosary of The Six Kowtows 

Heavenly Poems and Songs

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else...  

Read more

Heading

Chị Lucia Phan nhận thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận những hình ảnh về Thánh Thể, cả dưới dạng quay phim, qua điện thoại thông minh. Khi Chúa Giêsu ban thông điệp cho Chị như một người Cha yêu thương con cái Ngài, và như Thầy hoặc Sư Phụ. (Tình phụ tử thiêng liêng này của Chúa Giêsu tìm thấy trong Gioan 13:33, Gioan 21:5, Matthêu 23:37, Luca 23:37 và Máccô 10:24.)

Thông điệp nhận ngày 27-06-2013

 

 

Ngày 27, tháng 6 năm 2013

Ý nghĩa Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu  [DCTT]

Cha:

Lucia, V. con thương mến của Cha,

Sáng hôm nay Cha muốn cho con được tự nhiên để được đón nhận theo sự hướng dẫn mà Chúa Thánh Thần giúp cho con hoàn tất được một bài, bài này Cha cũng muốn cho họ được rõ hơn về ý nghĩa của ngày Lễ Thánh Tâm Cha.

Các con thương mến của Cha,

Những điều đã nói và cần nói Cha đã đem đến cho các con qua Thánh Thần linh ứng của bài tối hôm qua và bài sáng hôm nay, là những điều mà Cha đang nhắc nhở chung cho thế giới loài người và ban riêng cho mỗi một con tim khi họ cảm nhận và họ được rung động để nhận ra sự mời gọi của Cha, nhận ra sự nhắc nhở của Cha, để được đụng chạm với Trái Tim mà họ khao khát để tìm gặp.

Các con thương mến của Cha,

Tất cả nhu cầu được kết thúc là tình yêu, bởi vì chữ Tình Yêu mà Cha vẫn tiếp tục chờ đợi các con, bởi vì tình yêu mà ngày hôm nay Cha vẫn khao khát, Cha vẫn ưu tư và Cha vẫn tiếp tục giang đôi tay để can thiệp.

Các con thương mến của Cha,

Con người đã đi đến một thế giới mà họ bắt đầu phủ nhận tất cả từ nơi thiêng liêng và từ nơi những sự việc đã được ghi chép qua Phúc Âm, được diễn lại với một thế hệ mà con người nhận và nhìn ở trong một đời sống hiện thực của ngày hôm nay.

Các con thương mến của Cha,

Bởi vì những gì thuộc về một thế giới hiện thực và văn minh thì nó hoàn toàn lọt và đi xa với tất cả những cái mà nó phải cần và tin vào cái gì của thiên nhiên, cái gì của Thượng Đế và cái gì là những món quà ân sủng mà Thiên Chúa ban cho thế giới trần gian, bởi vì bộ óc của con người, bởi vì những gì khám phá của con người trong kiến thức, học thức làm xóa mờ bởi sự kiêu ngạo,

nó làm với những cái hiện thực do sách vở và do những cái suy nghĩ từ nơi con người để biện hộ cho những cái từ không và biện hộ cho những cái từ những cái sự thật nó có thể thêu dệt và làm cho nó trở thành những câu chuyện có lý và hợp lý cho thế giới trần gian. Đó là sự hạn hẹp nhỏ bé của một khối óc mà nó chỉ thuộc về thế giới của trần gian, nhưng cái gì của thiêng liêng và những gì của Thiên Chúa thì không ai có thể giải thích được, như những món quà Cha đã ban tặng và Cha để cho thế giới hôm nay nhận ra được với tất cả những kiến thức, học thức.

Nếu không đi trong đường lối của Cha, nếu không đi trong đường lối của những gì đã để lại với sự đạo đức, với lòng tìm hiểu những sự thật thì nó đều bị gẫy đổ bởi những sự kiêu căng, bởi những cái tự phụ, những cái kiêu ngạo của con người, bởi vì thế giới nó vẫn đi vào cái thực tế để nó chọn lựa. Cái gì của con người phù hợp và có lý thì nó trở thành những điều chỉ thuộc về trần gian trong tư lợi, trong tất cả những gì thuộc về tham lam, thuộc về ích kỷ, thuộc về cá nhân và thuộc về sự chiếm đoạt mà con người luôn có trong gian ác để lấn lướt người khác.

Những gì của Thiên Chúa người ta phủ nhận để đón lấy những cái gì thuộc về con người, từ lý trí của con người, từ những cái tìm hiểu họ chỉ kết luận với tất cả những gì theo tánh tình của sự tham lam của cá nhân, của những đất nước và thế hệ, các con chỉ nhìn chung trong ngày hôm nay.

Thế giới đang bao quanh của những sự ác để cái gì từ chân lý, cái gì từ sự thật, cái gì từ nơi Phúc Âm hay cái gì từ nơi giới răn mà Cha đã để lại cho trần thế, các con không giữ vững những điều đã có của thế hệ đi qua và giữ vững những gì trong một chân lý có thật, bởi vì cái gì từ sự thật, cái gì từ chân lý thì nó mãi mãi được trường tồn bởi sự bảo vệ của sự thật mà Cha đã phán ngay từ lúc đầu tiên, còn những gì từ nơi bất chánh, từ nơi tham lam, cái gì từ nơi con người, từ nơi sự ích kỷ của bộ óc trong kiêu ngạo để có thể hoành hành trong thế giới của con người ngày nay thì đó là sự trả lời bởi sự tội lỗi, bởi sự gian ác, bởi sự lấn lướt, bởi sự thù hận lẫn nhau.

Tất cả và tất cả nó đã để cho những gì của thực tế, con người không trông cậy vào Thiên Chúa, không tin tưởng vào Đấng Quyền Năng, không nhận ra tình thương của một Thiên Chúa đã đến thế giới con người, bởi vì bất tuân và không hợp tác thì sự dữ nó bắt đầu ăn mòn các con và đã mở cửa cho một thế giới mà các con đã nhìn thấy được sự dữ nó đang hiển trị, nó bắt đầu đòi cơ hội để nắm lấy những thuận tiện và tiêu diệt tất cả những cái trong thế giới của trần gian mà các con đang có trong hiện thực.

Các con thương mến của Cha,

Thế giới con người mà Cha tạo dựng, tất cả những gì nằm ở trong tầm tay của Cha, chỉ có một điều duy nhất mà Cha mong muốn gặp gỡ là con tim của con người, là trọng điểm nói lên những gì mà con người cần biết sự thật, lẽ phải và chân chính, chỉ có điều đó mới xứng đáng được trở về, xứng đáng để được đón nhận biết bao hồng ân và ân sủng cho thế giới ngày nay.

Cha nhìn thấy tội lỗi của con người, Cha nhìn thấy sự bất tuân và gian ác sẽ đem đến cái chết cho toàn nhân loại, nhưng trong nhân loại cũng còn những người công chính, dẫu là một số bé nhỏ nhưng vẫn có, cho nên mọi điều Cha có cách để bảo vệ và tiếp tục cho các con được nhìn thấy những gì của những người công chính được đón nhận, bởi vì họ nhận và nhìn ra được sự thật, họ biết cái gì giá trị cao trọng vĩ đại cho đời sống hiện tại và đời sống tương lai cho linh hồn.

Các con thương mến của Cha,

Thời điểm này là một thời điểm Cha cho các con nhìn chung tất cả mọi cái, trong đó có sự luyện tập, có sự nhắn gởi và cho thời gian để các con có thể biết những gì trong đời sống hiện tại, cho linh hồn hay cho thể xác, gồm có tất cả những điều kiện cho các con cơ hội để được hiểu, để va chạm, để đối diện với lòng tin mà các con có thể nhận ra những ân sủng vĩ đại đó, đưa con người có một đôi mắt nhìn xa hơn cái gì của Thiên Chúa, cái gì của sự công chính, cái gì của sự thật thì sẽ đem lại ích lợi cho linh hồn, ích lợi cho đời sống mà các con có được đích thực là sự bình an của tâm hồn ngay khi còn ở trần thế.

Còn những gì mà dẫu các con sống trong giàu sang, trong tiền bạc, chức vụ hay quyền thế, tất cả những cái chỉ thuộc trong những giây phút khi các con còn trong trần thế, bởi vì không có gì có thể giữ được ngày hôm nay, ngày mai, chỉ có những gì trong hiện tại các con biết được, dự tính những cái gian ác, dự tính để tiêu diệt, dự tính để làm biết bao điều để hại lẫn nhau trong những cái suy nghĩ con người tìm cách cho sự dữ làm việc và khống chế các con.

Cho nên mọi cái các con không biết sự giá trị cao trọng cho mỗi một cá nhân, cho mỗi một linh hồn, thì các con vẫn tiếp tục chỉ nhìn những ngày tháng trên trần thế nhưng không biết rằng khi đôi mắt nhắm lại và con tim không còn đập thì điều gì đến với mỗi một cá nhân khi các con sống trong gian ác, sống trong tội lỗi, sống trong bất tuân, những điều gì đã có sẵn và ban cho các con thì các con không chấp nhận, từ chối và cứ đi theo những gì của hiện tại, tiền bạc nó sẽ cho các con vĩnh cửu hay không, hay tài năng, sắc đẹp hay kiến thức, trí thức hay tất cả những gì thuộc của con người ưa chuộng của ngày hôm nay nó sẽ đem lại những gì ích lợi khi các con ra khỏi thân xác.

Cha biết trong thân xác ngày hôm nay có những điều kiện họ làm để hưởng thụ những gì mà họ có, là một điều công bình không có gì để trách cứ, nhưng có một điều cần nhất là con tim, là cõi lòng, là tình thương, và là sự nhân ái của mỗi một con người cần có cho nhau trong đời sống mà con người cần có nhau, chứ không phải có thể sống một mình ở giữa thế giới,

cho dù các con có giàu sang, có quyền chức, có đầy đủ vật chất, có tài giỏi hay học thức, kiến thức nhưng vẫn là một thế giới phải sống trong lề luật, phải sống trong chân lý, phải sống để nhận được và biết một Đấng Thượng Đế, một Đấng Tạo Thành trời đất, một Đấng Tạo Thành nên mỗi một người của các con, bởi vì điều đó là một điều thiêng liêng thì các con cần học, cần biết và cần nhận nhìn ra tất cả những cái đã có cơ hội, đã có sự hiểu biết, đã có những điều từ nơi những Bí Tích mà Cha đã để lại qua Giáo Hội.

Giáo Hội là người nhắc nhở, Giáo Hội đem Tin Mừng, đem những điều có thật nhắn gởi cho tất cả những người con cái trong thế gian để họ được biết con đường chân thật, con đường tìm về với chân lý, con đường sự thật, lẽ phải nó luôn luôn có một sự trả giá cho mỗi một cá nhân khi họ thật sự bước vào con đường đó, dẫu có hy sinh, dẫu có gặp khó khăn trong hiện tại nhưng cuối đời và tương lai của đời sau họ vẫn ở một nơi chốn được cất giữ một cách rõ ràng cho những linh hồn đó xứng đáng đón nhận những hồng phúc mà Cha ban cho những người con cái sống trong công chính, những người họ cả một cuộc đời phục vụ, những người mà họ vẫn tiếp tục loan truyền Tin Mừng được biết, được nghe.

Còn rất nhiều và rất nhiều trong thế giới, mọi tầng lớp, mọi vai trò Cha cũng muốn họ cảm nghiệm những điều không phải xa lạ như họ đang suy nghĩ, cũng không phải quá gần khi con người không nhận ra cái gì từ nơi con tim, từ nơi xuất phát của tâm hồn, bằng chính tình yêu mà họ đối xử với nhau, tình yêu họ trao cho nhau trong gia đình, trong anh em, trong những người thân yêu.

Đó là xuất phát bằng tình yêu, là một sự nhen nhóm bởi ngọn lửa yêu thương mà các con cần cho nhau, đó là sự nhắc nhở của thế giới ngày hôm nay. Cha không muốn nhìn thấy nhân loại phải bước vào vực sâu của tội lỗi, với những cái thù hận, ganh ghét, tiếp tục với những mưu đồ để tiêu diệt lẫn nhau khi các con còn có cơ hội, còn có cơ hội để trở về, còn có cơ hội để nhận ra được cái gì cao trọng, và còn có cơ hội để được sự can thiệp do các con hợp tác để thay đổi một thế giới gian ác tội lỗi ngày hôm nay.

Các con thương mến của Cha,

 

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharistic Jesus