The Miraculous Power of the Eucharist
The Miraculous Power of the Eucharist

The Gift of The Six Kowtows

 

A Present from Blessed Mother Mary to Humanity

432 pages

Sáu Lạy Kính Dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

100 pages

Kinh Nguyện Sáu Lạy kính dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

144 pages

The Six Kowtows Reverently Offered to the Eucharistic Jesus

 

192 pages

Ang Anim na Kowtows

Magalang na iniaalay

sa Eukaristikanong Hesus

176 pages

Las Seis Kowtows

Reverente-mente

Ofrecido a

Jesús Eucarístico

192 pages

Los Seis Kowtows Reverently

Oferecido

a Jesus

Eucharistico

208 pages

Coming soon

Sáu Lạy

Kính Dâng

Thiên

Chúa Cha

-Quyển 1-

240 trang

Sắp in

Messages for the World 

Pray

The Rosary of The Six Kowtows 

Heavenly Poems and Songs

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else...  

Read more

Đức Maria: Mẹ Thiên Chúa

Thông điệp

Ngày 31-12-2013

 

Lucia: 

 

Lạy Mẹ hôm nay là ngày Lễ Mẹ là Mẹ của Thiên Chúa, Giáo Hội mừng Lễ nói về Mầu Nhiệm Chúa Xuống Thế. Những ngày Lễ kế tiếp là những điều mà Giáo Hội nhắc nhở đời sống của chúng con, Gia Đình Thánh Gia vừa qua và hôm nay là ngày Lễ Mẹ là Mẹ của Thiên Chúa.

 

Lạy Chúa, ý nghĩa của ngày Lễ Mẹ là Mẹ của Thiên Chúa, Giáo Hội nhắc nhở để chúng con là loài người chúng con cũng được hưởng phần phúc Mẹ cũng là Mẹ của loài người chúng con. Trong huyền nhiệm, Thiên Chúa đặt để cho vai trò Mẹ là Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa, là một sự chọn lựa đặc biệt mà Thiên Chúa Cha an bài và sắp đặt cả một chương trình để cho Con Một của Ngài được ngự trị trong cung lòng của Mẹ. Mẹ thật sự đã cùng hợp tác và đồng công cùng Chúa Giesu, để Ngài thật sự Nhập Thể Làm Người, những ngày vừa qua chúng con được đón mừng ngày Lễ Giáng Sinh.

 

Hôm nay nhắc nhở ngày Lễ Mẹ Thiên Chúa, nhắc nhở tất cả chúng con được biết Chúa Giesu đã xuống thế làm người, Ngài cũng cần có một mẫu thân để ở cạnh bên Ngài, vì đó là sự sắp đặt của Đức Chúa Cha trong đường hướng của Ngài, là một điều cao đẹp, trong tình thương liên đới, trong nâng đỡ và trong những cách mà chúng con có thể cảm nghiệm, và nhìn ra những điều được nhắc nhở cho chúng con tình mẫu tử và chỉ dạy cho chúng con biết bao điều.

 

Lạy Chúa, Ngôi Hai Xuống Thế, Ngài là Con Một của Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa vẫn tuyển chọn Mẹ cùng với Ngài ở giữa thế trần này, huống gì loài người chúng con được sự nắn nót bởi đôi tay của Đức Chúa Cha, trong đó có tình thương, có tình yêu và biết bao điều Ngài gầy dựng cho thế giới con người. Tình thương của Đức Chua Cha cũng đổ tràn đầy cho con người thế trần như thế, cho nên, tất cả những việc gì Thiên Chúa làm chúng con không thể nhìn đôi mắt để có thể thấy và hiểu được trong những lý lẽ của thế giới trần gian, chúng con chỉ biết những mầu nhiệm, huyền nhiệm được Thiên Chúa sắp đặt là những điều tốt đẹp, là những điều gởi đến cho thế giới trần gian được đón nhận ân sũng, những hồng ân vĩ đại mà Thiên Chúa Cha ban cho thế giới loài người.

 

Hôm nay chúng con được kính nhớ ngày Lễ mà tất cả mọi người được nhìn thấy Mẹ ở giữa thế giới con người. Chúa Giesu là con của Mẹ, Thánh Giuse là Người được Đức Chúa Cha tuyển chọn để đi vào thế giới trong cách thức và đời sống của các Ngài, để chúng con được học hỏi những khía cạnh nhỏ bé trong đời sống làm kiếp con người, để những cái gì cao nhất, hay những cái gì thấp nhất, hay là những cái gì mà con người cho đó luôn luôn có, trong con mắt con người, là sự ghen tuông ganh ghét, là nhìn trong sự cao thấp hay nhìn qua những cái vật chất bề ngoài.

 

Họ chỉ cho những gì được quý trọng là những kiến thức, học thức, là tiền tài, danh vọng hay những gì ở ngoài thân xác, họ không nhìn trong cõi lòng, họ không nhìn trong tâm tư, và họ cũng không nhìn sự công bằng ở trong mỗi một tầng lớp của xã hội điều gì mà Chúa dạy cho chúng ta. Giáo Lý của Chúa đã vạch rõ cho chúng ta được biết có gia đình, có cha, có mẹ, có anh em, có con cái. Tất cả đời sống được dạy qua Giáo lý là yêu thương, đùm bọc, và hiệp nhất, điều đó lan rộng cho chúng con là một Giáo Lý để bớt đi sự tranh chấp, đem lại sự hòa bình.

 

Những điều mà Chúa đã đặt để cho con người là ở trong một chương trình trong hòa bình, trong hưởng thụ của những cái mà Thiên Chúa đặt để cho con người, không có chém giết lẫn nhau, không có tranh dành, không có hơn thưa và không có gian ác tội lỗi.

 

Đó là một thế giới mà Chúa định ngay từ lúc ban đầu, chúng ta đã bị lỗi phạm bởi do chính ông bà nguyên tổ, chúng ta phải bị vướng vào tội lỗi, chúng ta sanh ra trong tội, chúng ta sống trong tội, điều đó đã lan rộng khắp hoàn cầu thế giới, cho đến thế kỷ hôm nay. Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta, tội chúng ta đáng chết, tội chúng ta xúc phạm đến Ngài chúng ta không thể còn trên mảnh đất và còn ở trên thế gian này. Chúa vẫn cho chúng ta cơ hội, cho chúng ta ngay từ nguyên tổ cho đến thời đại này, con người biết bao lần phản nghịch, biết bao lần con người xúc phạm đến Thiên Chúa, Ngài vẫn giữ chữ tín và thành tín đó vẫn cho con người.

 

Ngài cho chúng ta biết bao cơ hội, Con Một của Ngài đã hạ thế trần gian, Ngài chọn cho Con Một của Ngài một Gia đình Thánh Gia, mà chúng ta được nhìn thấy, cũng là một gương sáng để nhắc nhở cho những ai lưu tâm và biết được Giáo Lý. Tất cả những việc Chúa làm đều có lý lẽ để dạy cho con người toàn bộ để trở về với sự thật, trở về với sự công chính, trở về với sự lành thánh nhưng con người quả thật có nhận ra hay không? Hay trong mỗi một thời đại đều có một cái nhìn sai trái, đều đi lệch lạc lại với Giáo Lý, đều đi lệch lạc với tất cả những gì Chúa muốn và ban cho.

 

Con người vẫn tiếp tục ở trong tội, vẫn tiếp tục ở trong sai lầm, tiếp tục với những cái mà chúng ta phải bị thảm họa của thế giới ngày hôm nay, bởi quyền tự do mà chúng ta đã chọn lầm, chúng ta vẫn đi sai và chúng ta vẫn tiếp tục nuôi dưỡng tội, cái tội đó nó vẫn có ở trong thế giới của con người. Cho nên, tất cả khi chúng ta được nghe, Chúa không phải không thấy, Chúa không phải không biết, hay Chúa không có quyền năng để tách rời tội lỗi hay những điều công chính cho con người, nhưng Chúa muốn cho cỏ lùng và lúa vẫn tiếp tục mọc lên cùng với nhau, để đúng ngày tháng thì Chúa sẽ gặt lúa, và cỏ lùng sẽ đưa vào nơi thiêu đốt.

 

Tất cả những việc mà Chúa làm, những gì mà Chúa có trong chương trình thì chúng ta không hiểu được những việc mà Thiên Chúa làm. Chúa chỉ muốn cho chúng ta được biết Giáo Lý của Ngài, được biết chân lý của Ngài được biết sự thật, lẽ phải để cứu chúng ta. Vì cứu linh hồn của chúng ta, Con Một của Thiên Chúa, Ngài phải đổi bằng giá Máu, Ngài phải đi qua Cuộc Tử Nạn, Ngài phải chịu biết bao nhiêu đau đớn trong thân xác của Ngài, để đưa chúng ta ra nơi chốn trầm luân tội lỗi, giải thoát chúng ta những tội lỗi của bóng tối ràng buộc con người, dạy cho chúng ta Giáo Lý của lẽ phải và đạo đức của một con người. Chúng ta vẫn tiếp tục được đón nhận những ân sũng của Chúa, những ơn lành của Chúa giúp cho đời sống của chúng ta, giúp cho thân xác của chúng ta.

 

Qua bao thế hệ, những người công chính vẫn còn, những vị thánh vẫn còn, và những người tội lỗi vẫn tiếp tục tràn ngập khắp mọi nơi. Thế kỷ mà chúng ta đang sống là một thế kỹ được mời gọi và được đón nghe rất rõ ràng qua những mạc khải, Chúa Giesu sống động, qua Bí Tích Thánh Thể, nhắc từng chữ, từng câu đến với con người. Ngay cả Mẹ Maria, Mẹ đã cho biết bao nhiêu thông điệp của thời điểm đầu tiên và thời điểm mà chúng ta đi qua bao thời đại, tiếp tục dạy. Những gì Mẹ đã nói thật sự đã hiện diện của thế giới mà chúng ta được nhìn thấy, qua mọi thời đại, những gì cần nhất mà chúng ta đối diện trong hiện tại.

 

Mẹ là một người Mẹ hiền lành, Mẹ là một người phụ nữ luôn luôn ở trong sự dịu dàng, trong bình tĩnh, Mẹ không bao giờ có những cái mà chúng ta được nhìn thấy với cách thức làm cho chúng ta sợ, hay với cách thức làm cho chúng ta không đến với Mẹ. Mẹ luôn luôn dịu dàng, Mẹ luôn luôn mở rộng vòng tay để đón những người con cái của Mẹ, Mẹ dạy cho chúng ta điều mà Đức Chúa Cha ban cho Mẹ, là một điều Mẹ giữ được chuỗi hạt Mân Côi, là sự cho phép và phê chuẩn của Đức Chúa Cha ban tràn đầy những ân sũng đó cho Mẹ.

 

Mẹ nhường những ân sũng đó, qua chuỗi hạt Mân côi, để dạy cho thế giới con người, giúp cho con người được đón nhận chiếc áo giáp. Mẹ dạy cho chúng ta lần chuỗi hạt Mân Côi, vì chuỗi hạt Mân Côi là một điều ý nghĩa để nối kết tất cả những người con cái trở lại, cũng là một giai đoạn để chúng ta tập tành. Từng chuỗi hạt Mân côi, chuỗi hạt trân châu mà Mẹ ban từ trời cao đến cho con người, để giúp cho chúng ta được nhìn thấy những điều chúng ta cần tập tành qua những giai đoạn một của chuỗi hạt Mân Côi.

 

Đó là những món quà ân sũng trong thiêng liêng mà Mẹ cho chúng ta trong thế gian này. Chúng ta có hiểu được chuỗi hạt Mân Côi có ý nghĩa như thế nào hay không? Chúng ta có biết những điều chúng ta đang làm cứ tiếp tục với những ngày trở thành thói quen? Cho nên, tất cả những điều thuộc những cái mà chúng ta cần biết và cần rõ, nếu Mẹ không mạc khải, Mẹ không cho thì không ai có thể hiểu được điều này và hiểu ý nghĩa Mân Côi là như thế nào.

 

Lạy Mẹ yêu dấu của con, hôm nay là ngày Lễ Mẹ là Mẹ của Thiên Chúa. Thế hệ của chúng con đang ở trong tình trạng Mẹ đã thấy được trong những ngày vừa qua, những người con cái của Mẹ đã bất kính, đã vô cùng phản nghịch, đã vô cùng xúc phạm với tất cả vô tri của con người, đang suy nghĩ và đi sai hoàn toàn Giáo Lý của Thiên Chúa. Họ đang nhận mình là Thiên Chúa, họ đang khước quyền của Thiên Chúa, họ đang phạm thượng và họ đang tiếp tục với một vai trò mà họ đang bị điều khiển của một thế giới đen tối trong tội lỗi là ma quỷ, là satan, nó đang điều khiển một số người trong nhân loại.

 

Những người Phản Kito Giáo, họ đang tiếp tay với những vai trò đáng sợ và ghê tởm của thế hệ ngày hôm nay, tất cả linh ứng theo Phúc Âm đã được nói trước và báo trước cho thế giới con người. Vì những người đó không thuộc về Thiên Chúa, những người đó không thuộc về giáo lý của Thiên Chúa, cho nên họ hoàn toàn sai và phá rối trong mọi thời đại, tìm đến và giữ lấy những linh hồn non dại, những linh hồn khờ khạo đã đi theo và làm sai hoàn toàn.

 

Lạy Chúa, Chúa rất nhẫn nại với con người, Chúa yêu thương con người mà con người quá sức đến mức độ phải có cách để trừng trị, nhưng Chúa không trừng trị, Chúa đem Lòng Thương Xót để cho họ cơ hội, phủ lấp tội lỗi đó. Mẹ cũng đã tuôn rơi những giòng nước mắt, Mẹ phải tuôn rơi những huyết lệ, nhìn thấy Con của Mẹ phải tiếp tục chịu đựng, dẫu đã đi qua Thập Tự Giá trên 2,000 năm, nhưng Ngài vẫn đau khổ mỗi một ngày, Ngài vẫn xót xa mỗi một ngày khi những đứa con tàn tệ ngoảnh mặt làm ngơ ân tình của Thiên Chúa, ngoảnh mặt làm ngơ ơn cứu độ của Ngài, và ngoảnh mặt làm ngơ với những hành động vô tri, xúc phạm.

 

Mẹ quá đau lòng, Mẹ vẫn tiếp tục để cho chúng ta được nghe những lời sống động để nhắc nhở chúng ta và đưa chúng ta đến gần với Thiên Chúa. Tình yêu nào ai có thể cho chúng ta trong thế gian, ngoại trừ Thiên Chúa của chúng ta? Ngoại trừ Mẹ Maria ai là người có thể cứu chúng ta trong thế giới này? Chúng ta đang sống, đang sống với Chúa Thánh Thần, đang sống với Thánh Thần Thiên Chúa ban cho chúng ta, ngay từ phút đầu tiên cho đến ngày còn lại của cuộc đời. Ngài phải chịu đau khổ nhìn thấy chúng ta đang đi ngược lại luân thường đạo lý, đang sa vào trong cái lưới bẫy tội lỗi xấu xa mà chúng ta đã bị cái lưới rập của ma quỷ, chúng ta không nghe lời của Thiên Chúa, không trở về và nhìn hình thức để chúng ta có thể nhận ra những gì đang xảy ra trong biến loạn của xã hội ngày nay.

 

Chúng ta chỉ có một điều duy nhất, phải quy phục Thiên Chúa của chúng ta. Hãy trở về và đầu phục với Lòng Thương Xót, hãy tin nhận, những gì của Chúa báo trước cho thế hệ con người. Phúc Âm là Lời Hằng Sống để nhắc nhở và dạy dỗ cho mỗi một người trong thế kỷ mà chúng ta đang sống và mọi thế kỷ, chúng ta có rất nhiều cơ hội, mà chúng ta nở lãng quên ân tình của Thiên Chúa sao? Chúng ta từ bỏ cả một chương trình vĩ đại mà Chúa ban đến cho đời sống linh hồn của chúng ta, là sự vĩnh cửu của thiên đàng, là một kiếp muôn muôn đời được hưởng nơi nước thiên đàng Chúa ban cho loài người.

 

Không phải là chúng ta không biết, nhưng chúng ta vô tri với những cái của thời đại lôi cuốn, với những cái tôi, với những cái bản ngã, vì những cá tánh không nhận ra và ý thức được tất cả những điều mà Chúa ban và tạo cơ hội cho con người. Thế giới hôm nay Chúa tiếp tục nhắc nhở sống động, nhắc nhở những gì của Thánh Kinh, nhắc nhở những gì mà Ngài ban truyền, nhắc nhở những gì mà Ngài cho và đã cho chúng ta, để chúng ta đừng rời bỏ, và chúng ta đừng bỏ lỡ một cơ hội mà chúng ta ở một thời đại cuối, một thời đại tràn đầy ân sũng, một thời đại tràn đầy hồng ân Chúa ban đến cho thế giới con người.

 

Chúa Giesu qua Bí Tích Thánh Thể vẫn khắc khoải, vẫn chờ đợi và vẫn tiếp tục đổ những ân sũng cho những đứa con tìm và trở về, cho những đứa con bị lạc đường lắng nghe và trở về với Cha, cho những người trong đời sống bệnh tật của linh hồn, thể xác và thiêng liêng cũng được nghe và trở về, Chúa đón nhận hết, Chúa đón nhận hết tất cả dù tật nguyền ở trong thể xác, tật nguyền trong thân thể, tật nguyền ở trong tâm linh. Tất cả những điều mà Chúa ban cho thế hệ với tiếng nói sống động này là Ngài muốn chúng ta hãy trở về và đầu phục.

 

Mẹ của Ngài giúp cho chúng ta, Mẹ của Ngài luôn luôn ở bên cạnh thế giới con người, tiếp tục ban cho chúng ta những điều mà chúng ta được đón nhận qua phép lạ mà Mẹ mang đến cho thế giới loài người. Điều chúng ta đang có được là Đức Giesu Kito, Ngài đang bênh vực cho chúng ta, bên cạnh của Ngài, Mẹ của Ngài, là Mẹ Maria của chúng ta, Mẹ cũng đang bênh vực cho chúng ta, Mẹ nóng ruột và nóng lòng với những cái sai lỗi của con người, với những cái bất tuân, với những cái xúc phạm đến Tình Yêu của Đức Chúa Cha. Chúng ta không thể kéo dài lâu nữa, chúng ta không thể ở lỳ trong tội nữa, Mẹ đã muốn cho chúng ta được nhận và được biết, Mẹ bày cách và tìm cách cho chúng ta được đến gần với Thiên Chúa, bằng cách này và cách khác.

 

Chuỗi hạt Mân Côi Mẹ ban trao cho thế giới loài người, để bảo vệ chúng ta khi chúng ta thật sự biết đó là một sự quý trọng, một chiếc áo giáp Mẹ ban trong thiêng liêng cho chúng ta mặc vào người. Mỗi một ngày chúng ta lần hạt, để nhắc nhở trong ăn năn thống hối, để nhắc nhở những cái sai trái. Chúng ta cần phải tiếp tục trau dồi đời sống thiêng liêng của mình, dẫu là những người công chính, dẫu là những người được biết, dẫu là những người tu hành nhưng vẫn cần phải tập, vì ngày nào chúng ta còn trong thân xác thì những cái đòi hỏi của con người, những cái gì của thân xác phạm luật nó vẫn tiếp tục hoành hành chúng ta từng giây, từng phút.

 

Cho nên Mẹ dạy cho chúng ta hãy cầu nguyện và lần hạt Mân Côi, điều đó được nhắc đi nhắc lại cho con người dùng để bị sai lầm ở trong hoàn cảnh của hiện tại. Tất cả mọi điều đều có ý nghĩa sâu xa tốt đẹp mà Mẹ mạc khải cho thế giới con người trần gian, những gì khổ tâm Mẹ muốn để cho con người được nhìn thấy vì Tình Yêu Mẹ có thể giúp cho tất cả những người con cái của Mẹ, ai có lòng tin chạy đến với Mẹ, dù là nghiện ngập, dù là có sa đọa, tội lỗi, tội ác hay bất cứ điều gì đi chăng nữa.

 

Hãy đến với Mẹ của chúng ta, Mẹ là Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa, Mẹ cũng là Mẹ của loài người chúng ta. Hôm nay là ngày Lễ nhắc lại Mẹ chính là Mẹ của chúng ta, cho nên bất cứ điều gì mình đừng nên dấu diếm, hãy đến với Mẹ đi, những điều gì mình không giải quyết được, Mẹ sẽ giúp chúng ta giải quyết.

 

Mẹ chỉ mong muốn con người phải thống hối, phải quyết lòng thống hối, phải quyết lòng ăn năn, thì những điều gì mà Mẹ xin cùng Thiên Chúa, nhất định Chúa sẽ nhậm lời, Chúa sẽ nể tình của Mẹ mà tha thứ cho chúng ta, tha thứ cho những cái phản nghịch, tha thứ cho những cái bất chính và tha thứ cho những cái phạm thượng của con người.

 

Ai có thể đối xử với con người bằng điều đó? Chỉ có Thiên Chúa của chúng ta, Đức Chúa Cha, Chúa Giesu và Chúa Thánh Thần và ngoài Mẹ của chúng ta, chính những bậc thánh ở trên thiên quốc, các ngài cũng sống trong yêu thương, cùng hướng về thế giới trần gian để cầu nguyện cho thế giới con người của chúng ta.

 

Hỡi những ai đón nghe với những điều trăn trở của Mẹ, hỡi những ai đón nghe với những lời Thánh Thần linh ứng, qua những lời mà Mẹ muốn tâm sự cho thế giới. Hãy trở về với Mẹ đi, hãy trở về với tất cả những gì đang ràng buộc lôi cuốn tội lỗi và đừng bao giờ phản nghịch với Thiên Chúa, vì chúng ta phản nghịch là con đường chúng ta sẽ chọn cái chết, cái chết muôn đời, cái chết ở dưới vực sâu của bóng tối, chúng ta phải chôn vùi ở dưới lòng đất, phải khóc lóc và nghiến răng.

 

Chúng ta hãy dừng lại, khi chúng ta còn trong hơi thở, hãy dừng lại khi chúng ta còn trong thân xác, chúng ta hãy dừng lại với tất cả những gì chúng ta ý thức được, để trở về với Thiên Chúa của chúng ta. Đừng để cho thế giới ma quỷ nó đang đưa dẫn chúng ta đi ra, và nó để cho thể xác của chúng ta ưa chuộng với những cái ưa thích ở trong bản ngã, cá tánh. Nó sẽ lấy di linh hồn của chúng ta, nó là người đang cột chặt một cách tinh vi khéo léo để cho tất cả mọi người đều rớt vào cái lưới bẫy của nó. Chúng ta hãy đón nghe, chuẩn bị cho đời sống thiêng liêng của mình với những gì được sự mạc khải mà Mẹ ban đến cho chúng ta, qua Thánh Thần linh ứng.

 

Sau đây, con xin Mẹ đến với con những lời mà Mẹ muốn nói với thế giới con người, trực tiếp với những người con cái được đón nhận lắng nghe, qua sự mạc khải này, cũng là ngày Lễ Mẹ là Mẹ của Thiên Chúa, cũng là ngày cuối năm, để chúng con bước qua một năm mới, qua sự chỉ dạy của Mẹ, chúng con được học thêm, cố gắng hơn và có kinh nghiệm để chúng con mạnh dạn để trở về, nhờ sự giúp đỡ của Mẹ, chúng con trở về với Chúa và chúng con biết cách sống trong nhân đức, trong thánh thiện và trong cõi lòng thống hối, ăn năn.

 

Đức Mẹ:  

 

L. con thương mến của Mẹ,

 

Tất cả những gì mà Mẹ muốn Chúa Thánh Thần linh ứng trong con, là những lời mà Mẹ muốn nhắn gởi cho tất cả con cái của Mẹ trên toàn thế giới, Mẹ muốn nhắn gởi những ngày mà các con đã được cấp báo với tất cả những gì đang xảy ra những ngày vừa qua, các con đã thấy sự xúc phạm của con người đến mức độ không còn có thể để tha thứ được nữa, cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sẽ giáng xuống thế gian bất cứ lúc nào.

 

Các con thương mến của Mẹ, hãy lắng nghe lời của Mẹ, vì thời gian không còn kịp nữa, với tất cả những gì đang xảy ra là sự chứng minh một cách rõ ràng, được báo trước qua sách sử, được báo trước qua Phúc Âm. Điều đó đã ứng nghiệm, càng ứng nghiệm bao nhiêu thì ngày mà các con phải đối diện với sự phán xét gần bấy nhiêu, cho nên không còn cơ hội nữa.

 

Các con mỗi một người, mỗi một cá nhân các con hãy cảm nghiệm và trở về, với lòng tin mà các con đến để tìm gặp Thiên Chúa, trở về với những gì mà các con đã bỏ quên trong cuộc đời. Hãy trở về để nương náu vào Lòng Thương Xót mà Chúa đã ban cho thế hệ của các con trong hiện tại, những lời mà Ngài gởi đến cho các con là sự có thật và sống động.

 

Mỗi một ngày Chúa càng tiếp tục đổ tràn những lời của Ngài để giúp đỡ và cứu những người con cái, nếu các con được nghe, lập tức ở trong một niềm tin để tìm gặp gỡ Chúa, qua Bí Tích Thánh Thể. Các con là người Kito Giáo, phải sống đúng sự chỉ dạy của Giáo Hội đưa ra, các con là những người con của Thiên Chúa, các con phải sống theo giới luật của Phúc Âm, giới luật, giới răn mà Chúa đã ban cho các con, vì khi các con thả ra, các con sống theo cá tánh, bản ngã thì đời sống sẽ dẫn đưa các con một ngày một xa, từ cái sai lầm nhỏ sẽ đi đến cái sai lầm lớn, và từ cái sai lầm lớn sẽ đi vào tội ác bất tuân đáng sợ ghê tởm của xã hội và thế giới ngày nay.

 

Các con là những người con cái của Thiên Chúa, những người con mà Ngài đã đến qua Giáng Sinh. Ngài qua cuộc tử Nạn, tất cả những gì mà Chúa đã làm là vì yêu thương các con, muốn cho các con một đời sống vĩnh cữu thiên đàng và cứu giúp các con trong thế hệ các con đang sống, dẫu trong thân xác. Các con thật sự đã để chút thời gian để tìm hiểu sự thật này hay không, đã để thời gian tìm hiểu những gì đang xảy ra và đang cho các con trong những ân sũng?

 

Tất cả mọi sự lập đi, lập lại đã trở thành thói quen của mỗi một con người ở trong đời sống đức tin. Đời sống đức tin là kêu gọi mỗi ngày, đều có những sự phong phú, mới mẻ, đều có những cảm nhận mà các con phải lôi cuốn khi các con thật sự cảm nghiêm Tình Yêu của Thiên Chúa, cảm nghiệm được sự đánh thức của con tim và cõi long, những sự gặp gỡ mà Mẹ nhắn gởi cho các con. Vì chỉ có Chúa mới khỏa lấp được những khoảng trống của tâm hồn, khoả lấp được những khao khát ước mơ, khoả lấp được với những con tim mà Ngài thật sự cho họ sự bình an, sự bình an của tâm hồn, sự hạnh phúc của hiện tại và niềm hy vọng hôm nay và tương lai.

 

Đó là điều các con đã được ban khi các con cảm nghiệm, và tìm về với Thiên Chúa, các con thật sự đầu phục Thiên Chúa, các con thật sự sống trong Giáo Lý của Ngài, các con thật sự là những người con cái của Chúa, được đón nghe Phúc Âm, được hiểu Phúc Âm và được biết sự chỉ dạy của Chúa trong mọi thời đại.

 

Các con đừng làm sai, cũng đừng đi ra giáo lý của Ngài, và các con cũng không để bị xã hội ngày nay lôi cuốn trong tội lỗi, đã làm cho các con đam mê với những cái hoàn cảnh của thế giới trần gian, trong danh lợi, trong tiền bạc, trong đam mê, trong lạc thú, và còn biết bao điều gian ác qua cách thức mà con người đem đến cho thân xác hưởng thụ, còn những dục vọng, đức tính và còn những tàn ác ghê rợn.

 

Các con khước quyền của Thiên Chúa, giết người hàng loạt qua những bào thai, mà mỗi một ngày được sự chấp thuận của chính quyền, được sự chấp nhận của giới luật, để thế giới con người đang đi vào trong những cái cuồng loạn đáng sợ và ghê tởm. Đó là một điều đáng ghê sợ mà các con không thấy được hậu quả khi các con vấp phạm những giới luật mà Thiên Chúa đã ban đến cho các con.

 

Ngài là một Đấng rất yêu thương, Ngài là một Đấng cho các con thời gian để giúp cho các con được biết và trở về, nhưng các con hãy nhớ Ngài là một Đấng công bình và công thẳng với tất cả những điều mà các con làm. Ngài cũng dùng sự công bằng đối với người công chính, Ngài cũng xét xử với những người bất chính, với những người vi phạm và cố tính sống trong tội.

 

Đó là một điều mà mỗi con người phải tỉnh thức, vì Chúa Ngài đã đến, Ngài đã đến chuẩn bị cho các con được nhìn thấy những hiện tượng của những ngày vừa qua, những điều Mẹ không phải nói hay nhắc để các con phải sợ, nhưng những gì của sự thật nó đang diễn tiến của những ngày các con được đón nhận, nếu các con không chuẩn bị kịp và các con không kịp trở về với Thiên Chúa, tin vào những điều được nói và được ban đến cho thế giới trần gian với sự sống động này, thì các con vẫn tiếp tục ở trong cái sai, tiếp tục trong bóng tối tội lỗi, tiếp tục trong cái ngu ngơ, khờ dại do lưới rập của xã hội ngày nay đang làm chủ cuộc đời của các con, đang làm chủ tâm hồn của các con, đang làm chủ những điều gian ác tội lỗi mà các con mỗi một ngày đối diện với nó, nhưng các con không biết tội, các con tiếp tục xúc phạm đến tình thương của Thiên Chúa, các con tiếp tục xúc phạm đến Lòng Thương Xót của Chúa.

 

Các con thương mến của Mẹ,

 

Tất cả những điều được nói đã lập đi lập lại ở mọi thời đại, tất cả những gì hướng dẫn cũng được lập đi và lập lại, qua Phúc Âm, qua sách sử, qua những vị ngôn sứ và tiên tri. Thời đại hôm nay cũng vậy, điều đó Chúa không thay đổi, Chúa muốn cho con người có thể nghe và gần nhất trong mọi tầng lớp của xã hội, cứu được linh hồn nào hay linh hồn đó, giúp cho những ai có đôi tai để nghe, có trái tim để cảm nghiệm, có đôi mắt để thấy và lòng tin của họ được đánh động bởi nói những cái họ được nghe, được biết và được thấy.

 

Cho nên, Chúa luôn luôn cho các con cơ hội, nhưng các con phải biết những gì của ân sũng và là hồng ân chỉ đến một thời gian không khá dài, rồi tất cả mọi sự được kết thúc theo sự loan báo của Phúc Âm, mà các con đã được nhìn thấy. Xã hội hôm nay được cộng chung biết bao điều trong những tai ương, trong những lũ lụt, trong những sự lường gạt, trong những cái mà con người bắt đầu triệt hạ lẫn nhau trong tội ác, cứ tiếp tục giết người, khước quyền của Thượng Đế, tiếp tục đi ngược lại luân thường đạo lý, cấp báo mà các con được thấy những con người tự xưng mình là Chúa, tự xưng với những cái xúc phạm tột cùng trong cách phạm thượng mà các con không thấy.

 

Đó là một sự đau lòng mà Mẹ nhìn thấy các con ở trong thời đại hôm nay, là một sự nhỏ lệ mỗi một ngày, Mẹ đau lòng vì các con không biết sợ, các con không thấy được uy quyền của Thiên Chúa, các con không thể nào chịu đựng được những hình phạt khi các con quá xúc phạm đến những điều mà các con không cho đó là điều quan trọng.

 

Các con là gì? Các con là những người được tạo thành bởi tình thương của Thiên Chúa, các con sẽ trở về bụi đất, không có gì có thể giữ lại được các con, dẫu là tiền tài, danh vọng hay tài năng. Các con chỉ ở trong thế giới của con người một thời gian quả thật là quá ngắn, nhưng đời sống vĩnh cửu của thiêng đàng là cả một đời, đời sống vĩnh cửu của thiên đàng vô biên bất tận.

 

Cho nên, những điều các con đã được do Con của Mẹ đổi về bằng giá Máu, cho linh hồn các con được trú ẩn ở nơi chốn đã được dọn sẵn qua giá máu của Ngài. Tất cả ai ai cũng đều được, chỉ có các con còn trong thân xác, các con phải hợp tác, để các con nhận ra Thiên Chúa, các con trở về, các con phải biết những dấu chỉ Chúa dạy và ban cho thế giới loài người, để từ bỏ tất cả những gì của thế giới lôi cuốn.

 

Phải sống thật, và phải tin vào những điều giáo lý Thiên Chúa ban cho. Hãy đón nhận và đón nhận ân sũng của Thiên Chúa, hãy đón nhận và tin vào ơn cứu độ mà Chúa ban cho thế hệ các con và thế hệ còn lại hôm nay, thực hành giáo lý, yêu thương, tha thứ. Tiếp tục hiệp nhất trong tình yêu mà Chúa tiếp tục mời gọi, để tiếp tục thay đổi bộ mặt thế giới, thay đổi bộ mặt của trái đất, nhưng các con vẫn chai lỳ ở trong cái suy nghĩ của con người, chai lỳ trong một đời sống không đức tin, các con vẫn chai lỳ với thân xác hưởng thụ, với những cái hoàn cảnh của thế giới trần gian.

 

Các con không nghĩ về đời sống linh hồn, các con cũng không nghĩ đến đời sống thiêng liêng. Con người phải có linh hồn, phải có thiêng liêng, có thân xác và trái tim, những gì đã được dạy đều phải được thực hành trên con người, dẫu có chậm biết hay dẫu có không học hỏi đến mức độ nào, nhưng phải biết giá trị của mạng sống, giá trị của đời sống thiêng liêng, là cho tâm hồn của các con trong sự bình an, an lành mà mỗi một con người đều cần có, để được đón nhận Tình Yêu của Thiên Chúa.

 

Các con đã bỏ quên, các con vẫn tiếp tục trong ích kỷ, trong sự sát hại lẫn nhau, trong những cái mời mọc để triệt hại lẫn nhau, trong những cái lừa gạt, dối trá, và trong những cái tìm cách để tiêu diệt, bằng cách này và cách khác, dùng cách thức để lừa gạt quốc gia của mình. Bởi vì các con không còn lý trí của một con người, mà đã bị điều khiển bởi một thế giới satan, nó đang hoành hành trong thế kỷ này và những người phản Kito Giáo đã lọt ra khỏi vòng đó, xâm nhập với tất cả những điều mà nó đang chiếm đoạt mỗi một linh hồn của các con trong hiện tại.

 

Chỉ có Mẹ là Người có thể cho các con được rõ, ngay mọi tầng lớp, mọi vai trò cũng đã bị rớt vào hoàn cảnh của xã hội ngày nay, trong cách thức phản đối, đi ngược lại giáo lý của Thiên Chúa, đi ngược lại với Giáo Hội, không lắng nghe những gì của Giáo Hội khuyên nhắc, đưa sự hiệp nhất, yêu thương trở về. Con người bùng lên trong cái tôi, cái ích kỷ và tư lợi của mình, gây đến biết bao điều, các con phải đón nhận sự công bằng mà mỗi một người phải trả giá trước mặt của Thiên Chúa.

 

Các con thương mến của Mẹ, còn biết bao điều trong xã hội ngày nay, của những người con cái không cởi bỏ bớt cái tôi của mình, không sống một cách khiêm nhường, không sống một cách từ bỏ tất cả cái tham lam, ích kỷ của con người, cho nên các con đã bị rớt vào cái lưới sâu đó nó đang bẫy rập các con, văn minh của thời đại, và những gì tiêu khiển mỗi một ngày qua cái khéo léo tinh vi.

 

Những điều đó đã làm hại các con, các con đã lầm lẫn đưa linh hồn của mình cột nhốt với tất cả những hoàn cảnh được vây trong những cái vô tri, vô giác. Lời mời gọi của Thiên Chúa, lời nhắc nhở của Ngài và ân sũng của Ngài vẫn tiếp tục đổ tràn, nhưng các con có nhận hay không là tùy ý của mỗi một con người, sự nhắc nhở của Mẹ vẫn tiếp tục gởi đến cho các con cho các con cơ hội, Mẹ không từ chối những người con cái của Mẹ trong thế trần, đến với Mẹ để nhờ Mẹ, Mẹ nhất định giúp các con.

 

Các con hãy chuẩn bị vì tất cả những gì đã được báo với thời gian gần nhất, các con sẽ nhìn thấy những điều. Các con phải trở về với một đời sống đức tin để gởi thác và tin tưởng vào Thiên Chúa, vững mạnh trong mọi hoàn cảnh, dẫu có biến cố, dẫu có khó khăn hay gặp phải bất cứ điều gì, các con hãy tin vào Thiên Chúa, trong thiêng liêng, trong huyền nhiệm Chúa sẽ có cách giúp cho những người con cái của Ngài, những người công chính hay là những người tội lỗi khi họ thật sự ăn năn thống hối và trở về.

 

Những điều báo kế tiếp của những ngày tháng Mẹ nhắc nhở các con, Mẹ mong muốn các con hãy trở về với Thiên Chúa, với một cõi lòng thật sự của trái tim mình, đến xin với Ngài, xin Ngài giúp đỡ cho các con ý thức trong đời sống đạo, ý thức trong đời sống thiêng liêng, ý thức trong cuộc sống vẫn còn trong thân xác, để các con bình quân với những gì cần phục vụ, cần làm và cần sống của một đời sống con người.

 

Mọi việc nó sẽ đến với các con, với lòng tin, với sự gởi thác, với tất cả mỗi một ngày trải qua trong cuộc sống, cũng con những gian nan thử thách, cũng còn những khó khăn, nếu các con nhận ra Thiên Chúa, thì Ngài ở trong các con, và điều mà Ngài ban là các con tin thì các con sẽ được, các con tìm thì các con sẽ nhìn thấy và các con gõ thì các con sẽ được mở cửa.

 

Đó là một điều Thiên Chúa đã phán ngay từ lúc ban đầu, Thiên Chúa là huyền nhiệm, là quyền năng, là phép lạ, không ai có thể giải thích được và không có sách vở nào hay bất cứ điều gì có thể sánh bằng và so sánh với những gì hiện thực. Các con chỉ biết một điều, Thiên Chúa là Chúa của các con, là Cha của các con, là một Người Cha nhân từ, là một Người Cha có quyền quyết định giữa trời và đất, Ngài có quyền quyết định sinh tử của mỗi mạng sống của con người.

 

Ngài có quyền ban, và Ngài cũng có quyền thu hồi, Ngài có quyền sửa phạt và Ngài cũng có quyền ban đến cho thế giới một thế giới mới, cho nên, tất cả những gì được nghe và được đón nhận của thế kỷ ngày hôm nay, là một sự sống động qua mạc khải được ghi chép của xã hội này, cũng như thế kỷ này và thế kỷ tiếp tới.

 

Các con đừng từ chối, hãy tìm hiểu để biết những sự thật đang diễn tiến, sự can thiệp xuất hiện của Đức Giesu Kito, qua Bí Tích Thánh Thể, để cho các con có những lời sống động này, Mẹ cũng cùng với Chúa đến với thế giới con người, để giúp cho các con, đi tìm kiếm những đứa con chịu chấp nhận trở về, những đứa con đang sai lạc để nương nhờ vào Tình Yêu của Mẹ, để Mẹ giúp và đưa các con được trở về dưới tà áo Mẹ, che chở cho những người con cái của Mẹ trong lạc bước, trong tội lỗi và ở trong những chốn sâu chìm đắm, chưa thấy được ánh sáng.

 

Mẹ đến để đưa các con trở về, Mẹ đến để giúp cho các con, Mẹ đến để hoàn toàn ban cho các con, với sự trở về Mẹ nhất định không để cho các con trở về tay không. Đây là điều Mẹ nhắc nhở của những ngày còn lại, hãy sớm trở về, đừng để ngày thật sự các con thật sự đối diện với tất cả những gì gian ác, tội lỗi thì sự công bằng của Thiên Chúa sẽ sửa phạt trên mỗi một linh hồn của các con.

 

Bình an của Mẹ đến với tất cả các con.

 

Thương các con thật nhiều.

 

Cũng là một năm sắp sửa đến cho những cái mới mẻ của cuộc sống, cũng có những thay đổi ở trong mỗi một quốc gia, cũng như hoàn cảnh của mỗi một gia đình, các con hãy nhờ sự cầu nguyên cần thiết nhất của mỗi một cá nhân, hãy liên lỉ lần hạt Mân Côi, Mẹ nhất định sẽ che chở bảo vệ cho các con.

 

Các con đừng từ chối những giây phút mà các con có cơ hội để đọc Lòng Thương Xót, đến với Lòng Thương Xót của Chúa, Lòng Thương Xót của Chúa sẽ ban ơn cứu độ và tha thứ cho các con. Bí Tích Thánh Thể là một nơi chỗ để các con có thể nghĩ ngơi cho đời sống linh hồn, nghỉ ngơi cho những điều mà các con cần phải bình tĩnh, để quyết định cho đời sống hiện thực của mình mỗi một ngày trong va chạm, mỗi một ngày trong đối diện giữa sự thiện và sự ác, sự đúng hay sai và những điều các con cần học.

 

Học cho mình nhân đức, học cho mình thánh thiện, học cho mình có một đời sống vững vàng trong đức tin, để biết được những gì cần làm, và những gì cần đối diện. Mẹ sẽ giúp cho các con, Mẹ sẽ mở cánh cửa các con cần học, để bước vào với một đời sống tìm đến sự bằng an của tâm hồn, tìm đến sự nương tựa của linh hồn mà mỗi một người trong tâm linh vẫn cần có ở trong cuộc sống mỗi ngày, để gởi thác, trao trọn, và hoàn toàn cầu nguyện.

 

Tiếp tục những điều cầu nguyện đó, các con sẽ được Chúa ban cho Bí Tích Thánh Thể mà các con được nhắc nhở của thế giới ngày nay, Lòng Thương Xót cũng ban đến cho các con ơn tha thứ và ơn cứu rỗi của những ngày còn lại.

 

Hôm nay Mẹ chỉ nói đến đây.

 

Bình an của Mẹ đến với tất cả các con.

 

Mẹ luôn luôn chúc bằng an cho những người con cái của Mẹ mang sứ vụ đem Tin Mừng đến cho tất cả mọi người trên toàn thế giới, Mẹ chúc lành cho những ngôn sứ của Mẹ, chúc lành cho những tiên tri của Mẹ, tiếp tục với vai trò chứng minh cho Chúa, vai trò đem những lời Chúa gởi đến cho thế giới trần gian.

 

Các con hãy mạnh dạn đứng dậy, các con hãy dùng sức lực còn lại của mình để giúp đỡ cho anh em mình, những cái được nghe, những cái được biết, cảm nghiệm, tiếp tục chứng minh những sự thật mà Chúa muốn các con đem đến những Tin Mừng này, đem đến những điều này cho thế giới mà các con đang sống trong hiện tại.

 

Một lần nữa, bình an của Mẹ đến với tất cả các con.

 

Thương các con thật nhiều.

 

Chào các con.

 

Nhận xong 9:47 sáng

-o0o-

 

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharistic Jesus