The Miraculous Power of the Eucharist
The Miraculous Power of the Eucharist

The Gift of The Six Kowtows

 

A Present from Blessed Mother Mary to Humanity

432 pages

Sáu Lạy Kính Dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

100 pages

Kinh Nguyện Sáu Lạy kính dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

144 pages

The Six Kowtows Reverently Offered to the Eucharistic Jesus

 

192 pages

Ang Anim na Kowtows

Magalang na iniaalay

sa Eukaristikanong Hesus

176 pages

Las Seis Kowtows

Reverente-mente

Ofrecido a

Jesús Eucarístico

192 pages

Los Seis Kowtows Reverently

Oferecido

a Jesus

Eucharistico

208 pages

Coming soon

Sáu Lạy

Kính Dâng

Thiên

Chúa Cha

-Quyển 1-

240 trang

Sắp in

Messages for the World 

Pray

The Rosary of The Six Kowtows 

Heavenly Poems and Songs

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else...  

Read more

2014

Thông điệp ngày 15-06-2014

Mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa

lời giải thích của Đức Chúa Cha

 

Lucia:

 

Lạy Chúa, mỗi một lần con được đón nhận sự linh ứng của Chúa Thánh Thần và con được tường thuật xong với những lời mà chúng con xin với Chúa qua ngày Lễ Chúa Ba Ngôi. Hôm nay con cũng xin được đón nhận những lời Chúa đến với con trong ngày Lễ của Chúa Ba Ngôi, và còn biết bao điều mà chúng con đang chờ đợi để xin được làm theo Thánh Ý của Chúa qua sự sắp xếp của từng bài mà Chúa ban cho con được đón nhận và ban chung cho những người anh chị em phục vụ.

 

Càng lớn lao hơn cho những người anh chị em trên toàn thế giới được đón nghe những lời nhắn gởi này, và những sự chỉ dạy do Chúa Thánh Thần ban cho chúng con qua Chúa Giêsu, qua Bí Tích Thánh Thể, mạc khải cho những người con cái trên toàn thế giới. Giờ đây, con xin đón nhận lắng nghe những lời mà Chúa muốn đến với con cũng như những người anh chị em trong ngày Lễ Chúa Ba Ngôi.

 

Chúa Giêsu:

 

L. thương mến của Cha,

 

Hôm nay có rất nhiều điều mà Cha để cho con được mở lớn con mắt Đức Tin, từ những việc con thấy, từ những việc mà con thực hành và ngay cả những lời được tường thuật của những giờ phút vừa qua. Đó là những sự việc mà Cha muốn tất cả những người con cái ở trong thế giới ngày hôm nay nhìn ra những việc mà Thiên Chúa đã ban và quyết định cho những người con cái khi họ có bổn phận trách nhiệm nhận ra những cái cần phải đón nhận, cần phải tìm hiểu và cần phải chứng thực những điều đang có, Cha đang làm và ban đến cho thế hệ của các con trong hiện tại.

 

L. thương mến của Cha,

 

Cha biết trong tâm tư của con, những sự khao khát mà con muốn gặp để xin được đón nhận những lời ngày hôm nay, con muốn xin được hiểu biết Mầu Nhiệm của Chúa Ba Ngôi, Mầu Nhiệm của Chúa Ba Ngôi là một điều mà Cha muốn để cho cả thế giới trần gian được biết những việc của Thiên Chúa làm đều có những cái mà con người chỉ nằm trong giới hạn của họ, mọi việc nếu không được cho phép thì không ai có thể thấu hiểu và giải thích được, dẫu Cha có giải thích và ban cho các con thì trong sức hạn hẹp của con người cũng nằm trong tầm mức của một thế giới trần gian, nằm trong sự hiểu biết của con người, cũng không thể thấu rõ được tất cả những việc Cha đã làm, đang làm và vẫn tiếp tục ban đến cho con. Hãy dừng lại với tất cả những cái dẫu các con có tìm hiểu, dẫu các con có đón nhận nhưng cũng biết rõ với thời gian, với tất cả những cái mà Cha đã tỏ cho thế giới của con người.

 

Thiên Chúa Cha:

 

Các con thương mến của Ta,

 

Tất cả những gì các con được biết là một điều mà Giáo Hội cũng đã nhắc nhở, điển hình cho những câu chuyện, điển hình cho những Mầu Nhiệm được giải thích. Ta là một Thiên Chúa, Ta đã sáng tạo tất cả những gì ở trong thế giới của con người, và Ta sáng tạo tất cả những cái ngay từ lúc đầu tiên của sự bắt đầu. Các con được nghe, và được biết của những trang sách để lại, Ta chỉ muốn cho loài người được biết, mỗi một Ngôi vị đều có một nơi chốn có thể thực hiện tất cả những cái mà Ta chỉ muốn tỏ hiện cho những người con cái khi họ thật sự biết và nhận ra của những dấu chỉ.

 

Các con thương mến của Ta,

 

Các con đã được biết Ta là một Đấng Tình Thương, chính vì Tình Thương đó tất cả những cái Ta tạo thành thế giới của con người, Ta ban cho sức sống của thế giới trần gian. Tất cả những cái mà Ta đã trao ban, tất cả những cái Ta cũng cảm thấy thất vọng với tất cả những gì mà con người ngay giây phút đầu tiên, nhưng điều đó không phải để cho Ta có thể hủy diệt và trừng phạt nó mà Ta muốn cho con người được thật sự có một trái tim, một trái tim mà Ta tạo nên, trái tim mà Ta mong muốn rằng con tim họ biết yêu, họ biết nhận thức và họ biết thiện nguyện giữa những cái đúng và cái sai, giữa những cái thiện và cái ác, giữa những cái tự do mà Ta muốn để cho con tim của mỗi một người nhận được và thấu suốt được những việc và hành động của mình.

 

Những việc mà Ta sắp xếp thì hoàn toàn nằm trong một chương trình các con không thể thấu hiểu nổi, các con cũng có thể biết rằng những vai trò khi Ta ban đến cho thế giới trần gian, đó là những điều mà Ta muốn cứu vớt linh hồn của những con người trong trần thế, Ta muốn đem tất cả các con từ ở một nơi trần thế tội lỗi, cho các con một cơ hội được trở về ở một nơi Thiên Quốc vĩnh cửu muôn đời mà Ta đang ngự trị, Ta đang chủ quyền và ban cho các con, cho thời gian cho các con, và định luật cho những sự việc sẽ đến và các con sẽ gặp.

 

Hôm nay là ngày lễ Chúa Ba Ngôi, các con chỉ biết rằng những điều các con đang nghe và các con đang được đón nhận là từ một Thiên Chúa ban đến cho thế giới trần gian, những sự việc các con đang có và được hiểu qua tình thương mà Ta đã trao ban Con Một của Ta cho thế giới con người. Những việc của Ngài làm, những sự thực hành của Ngài để dạy cho con người và thay đổi cả một thế giới tội lỗi mà các con đã bị sự quản lý do sự quyết định trong tự do mà các con vẫn có quyền để có thể mạnh mẽ bước ra và quyết định để không đối diện với tất cả những cái tội lỗi hay tất cả những sự việc mà con người đang gặp trong hiện tại.

 

Mọi thế kỷ đã đi qua đều có lịch sử, mỗi một thời đại đều có những sự việc mà các con cần phải biết qua những vị vua, qua những người dân, qua những thời đại, họ chỉ sống trong những cái của hiện thực và thế giới của trần gian. Ta ban cho các con, Ta cũng phù trợ cho các con và Ta cũng muốn để cho các con có sự tự do bởi vì Ta luôn cần con tim và sự tự do thật sự của cõi lòng đến với Ta, nhận ra Ta và lắng nghe những điều mà Ta đem đến qua Con Một của Ta thực hiện trong thế giới.

 

Đó là điều mà Ta vẫn tiếp tục để cho các con nhìn thấy được những vai trò, được gần gũi, kề cận và đón nhận biết bao điều từ nơi một giáo lý của một Thiên Chúa đem đến, một chân lý của Thiên Đàng, đem đến cho các con được thực hiện, mở rộng và hiểu được những ý thức, với những cách thức mà các con sống ở trong một đời sống nhận ra Thiên Chúa.

 

Những việc còn tồn tại trong thế giới ngày hôm nay do vai trò của Chúa Thánh Thần thực hiện để đem đến cho các con những điều hiểu biết, những điều thông hiểu, những sự khôn ngoan, những cái quyết định và những cách thức sống trong một đời sống là những người đi trong giáo lý, hiểu được giáo lý và biết được chân lý của Thiên Chúa.

 

Cho nên tất cả mọi cái ngày hôm nay vẫn chưa có ai hiểu được, ngày hôm nay Ta vẫn chưa tỏ hiện tất cả những cái mà các con muốn biết và cần biết, Ta chỉ muốn để cho các con biết rằng Ta là một Thiên Chúa, những việc Ta quyết định, những việc Ta làm với những cách phù hợp Ta đã ban đến cho thế giới loài người của các con qua bao thời đại để các con có những phong phú của những ơn Thánh, của những điều cần học, của những sự tìm hiểu, của những kiến thức, của những thần học mà các con tìm hiểu để được biết những sự vô biên bất tận của những ân sủng Ta ban, những cái Ta đã tạo nên cho con người, Ta đã tạo nên trên trái đất, Ta đã tạo nên trong vũ trụ.

 

Còn và còn rất nhiều điều, thời điểm của ngày hôm nay các con đã được sống ở trong một thời đại văn minh, nhưng quả thật các con chưa tìm hiểu được nhiều những gì mà Ta đã ban và đã cho thế giới của trần gian ngay từ lúc đầu tiên, bởi vì tội lỗi của con người, bởi vì ngạo nghễ, bởi cái kiêu căng, bởi những cái mà các con sống ở trong kiêu ngạo cho nên điều đó đã được dừng lại, điều đó các con ỷ vào sức lực của mình, tìm hiểu của mình và tất cả những gì hạn hẹp của con người, bị đóng kín bởi tất cả những cái mà các con không tin vào Thiên Chúa, không mở rộng để nhìn thấy được những điều hằng ngày, là những phép lạ hằng ngày, là sự gần gũi Ta đổ xuống hằng ngày, là sự quan phòng mà Ta sắp đặt cho các con.

 

Ta chỉ muốn các con đi lên trên con đường công chính và đón nhận sự thật lẽ phải để các con thấu hiểu thêm tất cả những cái Ta đã ban trong trần thế, chưa nói đến Huyền Nhiệm và Mầu Nhiệm của Thiên Chúa thì các con làm sao có thể thấu hiểu được những cái Ta đã ban và đổ tràn đầy biết bao ân sủng. Ta đã ban đến cho các con những kho tàng vĩ đại ở trong thế giới của trần gian mà các con cũng chưa tìm hiểu và chưa thấu rõ được với những cái đã cho, thì huống chi cả một Mầu Nhiệm của Thiên Chúa mà các con đòi tìm hiểu và cần phải biết?

 

Cho nên tất cả mọi cái ở trong một đời sống nếu các con có thể nhìn vào những cái gì mà có thể hợp lý và tạo nên cho con người, mang lại tình thương, mang lại sự liên kết, mang lại tình thân ái và mang lại những điều tốt đẹp cho đời sống của linh hồn, thể xác thì hãy tiếp tục đi đến thực hành và tìm hiểu, còn những gì nó nằm trong một giới hạn thì hãy để sự tự nhiên bởi vì những việc của Thiên Chúa vào đúng ngày, đúng giờ sẽ tự nhiên trong siêu nhiên, mọi việc nếu Ta cho phép thì điều đó sẽ được thực hiện.

 

Những gì Ta đã cho, Ta đã ban nhưng con người còn chưa khai thác được hết, còn chưa hiểu thấu hết và chưa nhận ra hết với những việc tầm thường nhất mà Ta đổ ơn xuống cho những người con cái trong thế hệ của ngày hôm nay, còn những việc phi thường lạ thường đã thực hành qua những người hèn mọn nhỏ bé mà các con không nhận ra, các con chưa thấu hiểu, chưa tìm ra được thì làm sao có những lý do khác để tìm hiểu những Mầu Nhiệm cao cả vĩ đại mà các con đang tìm.

 

Ngày hôm nay Ta chỉ muốn tỏ hiện cho các con được nhìn thấy và được biết rõ Ta là một Thiên Chúa, Thiên Chúa của loài người và Thiên Chúa cả vũ trụ, cả hoàn cầu và một Thiên Chúa ở Thiên Quốc. Tất cả những việc Ta thực hành, tất cả những việc của Ta làm nếu thật sự Ta nhìn đến tội lỗi của con người, nhìn những cái xúc phạm của con người, nhìn vào những cái thiếu sót thì thế giới loài người không còn tồn tại đến ngày hôm nay.

 

Những điều mà Ta muốn để cho con người học được một giáo lý, một giáo lý vĩnh viễn muôn đời mà Ta chấp nhận để đưa tất cả các con trở về với Thiên Quốc, một nơi chốn mà Ta đã dọn sẵn, rộng bao la để cho tất cả những linh hồn, những người mà họ thật sự xứng đáng được bước vào ở nơi đó.

 

Trước khi điều đó đến, Ta đã để cho các con được nhìn thấy Ta thực hiện trong thế giới của con người bằng Chúa Giêsu Con Một của Ta đã làm việc ở thế giới của trần gian suốt 33 năm, những điều đã làm và đối diện với tất cả thế giới của loài người, đối diện với những người con cái trong trần thế, và đối diện với tất cả các ngươi, điều đem đến là tình thương, là những sự việc dạy cho các con, gần gũi các con, chỉ cho các con được chân lý và cho các con thấy được sự hy sinh, thấy được sự nhẫn nại, vẫn tiếp tục ban đến cho các con những điều phi thường, lạ thường mà không thể giải thích được qua những phép lạ. Đó là những cái còn chưa giải thích được, đó là những cái còn chưa tìm hiểu được thì làm sao đòi đến tìm đến Mầu Nhiệm của Thiên Chúa.

 

Điều gì các con tìm hiểu ra và điều gì các con nhận ra nó vẫn nằm theo sự điều khiển của Chúa Thánh Thần, tình yêu đó tiếp tục gần gũi các con khi các con vẫn còn trong tội, khi vẫn còn trong một đời sống chưa nhận ra Thiên Chúa, khi vẫn còn trong một đời sống chao đảo, khi vẫn còn trong một đời sống của thế giới con người, thuộc về những cái mà nó thuộc về cái tôi, thuộc về bản ngã, thuộc về những cái gì gian ác của tội lỗi, nằm trong một thế giới mà chân lý mới đem lại sự sửa đổi, mới cứu họ ra khỏi với những con tim nghe, với những lời mà các con chấp nhận để thực hành, tất cả những cái mà các con nhìn ra được chân lý để sống cho chân lý và kiên trì với tất cả những cái mà các con được giữ cho một đời sống đem lại chân lý cho con người.

 

Mọi tầng lớp, và mọi vai trò sẽ được chỉ dạy với tất cả những cái đã có sẵn và để lại cho sách luật, để lại cho Phúc Âm, để lại cho tất cả những cái mà các con đã được đón nghe ngay từ thời đầu tiên cho đến thời điểm của những ngày còn lại.

 

Biết bao điều các con đã được nghe, biết bao điều các con đã nhìn thấy, Ta đã xuất hiện và đem đến cho thế giới trần gian, Con của Ta là Đức Giêsu vẫn tiếp tục ban đến cho những ngày tháng còn trên trần thế.

 

Hôm nay Chúa Thánh Thần vẫn hoạt động và đang làm việc, điều đó vẫn tiếp tục, những sự thiêng liêng vẫn hiện hữu và có trong thế giới, những điều kỳ diệu, những điều phi thường lạ thường các con cũng được đón nhận trong thời điểm của ngày hôm nay.

 

Đó là tất cả những cái các con hãy dừng lại với những điểm mà các con nhận ra với sự giới hạn của con người để biết rằng Ta là một Thiên Chúa Tình Thương, Ta là một Thiên Chúa công bằng, sự thật và lẽ phải và Ta là một Thiên Chúa muốn tất cả những người con cái được nhận ra ơn cứu độ của một Đức Giêsu đã từng đến thế giới của trần gian.

 

Ta cũng là một Chúa Thánh Thần đang hoạt động và làm việc trong thế hệ, mọi thế hệ và thế hệ hôm nay để các con cũng vẫn được tiếp tục đón nhận sự hướng dẫn của chính Chúa Thánh Thần, những điều của Ngài đang ban và tiếp tục ở cùng các con, với những điều các con được đón nhận, trong sự lành thánh trên con đường công chính, là những luật định mà do Ta đã ban đến cho thế giới để trong hàng Giáo Hội tất cả những người con cái của Ta vẫn tiếp tục loan truyền Tin Mừng, vẫn tiếp tục duy trì với tất cả những cái mà con người cần phải biết một Đấng Thiên Chúa, đều có những sự trình tự từng bước một để hiểu ý nghĩa của những Đấng mà các con cần tìm hiểu, của một đạo, của một Thiên Chúa mà các con cần phải trở về, cần phải tôn thờ và cần phải đón nhận với trái tim, với cõi lòng, không phải là một đạo giáo mà các con tìm trong thế gian của con người và dựng nên để tôn thờ, những điều mà các con đã làm cho Trái Tim của Ta đau lòng và làm cho Con của Ta đã rỉ máu mỗi ngày bởi vì thế giới con người đã không nhận ra và không biết được những gì của Thiên Chúa ban cho trần gian, ban cho những món quà vô cùng vĩ đại mà các con chưa khám phá được, các con chưa tìm hiểu được thì huống gì biết những việc phi thường, lạ thường và là Mầu Nhiệm của Thiên Chúa.

 

Cho nên mọi cái nó vẫn là một trang sách chưa được hé mở, cho nên mọi việc hãy sống với một đời sống trong hiện tại mà Ta muốn đem đến cho các con. Hãy quay trở về và hãy ăn năn thống hối. Tất cả mọi tầng lớp, mọi giới các con hãy nhìn vào những gì mà Phúc Âm để lại, những gì là giới luật, những gì là điều răn, những gì là Tin Mừng đem con người vào trong sự sống vĩnh cửu của ngày sau, sống ý nghĩa, đem lại cho họ hạnh phúc bình an của một thế giới còn trong thân xác, để điều lành sẽ được phát triển tiếp tục với những người công chính mà họ đã nhận ra và điều lành cũng đem đến để hoán cải những người đang sống trong sự dữ, những người đang sống trong tội lỗi, những người đang không nhận biết Thiên Chúa, những người chưa bao giờ được biết và nếm được những điều mà Ta đã ban và đang ban, cho nên những điều đó cần thiết nhất qua những người có bổn phận trách nhiệm, và những người cần thiết nhất qua những người giáo dân, của những người con cái, đã là con cái của Thiên Chúa thì phải biết tất cả những gì mà Ta mong muốn trong thế hệ của ngày hôm nay để đưa các con trở về và chuẩn bị cho những ngày còn lại của cuối thế kỷ.

 

Bởi vì Ta không nhẫn tâm đành lòng đem đến những sự mà các con nếu không quay trở về và nếu không về kịp với một thời gian mà Ta cho các con trong hiện tại thì mọi việc phải có sự quyết định, có những ngày đầu tiên được tạo thành thì cũng có những ngày còn lại để kết thúc và qua một thế giới mới, một thế giới mới mà Ta muốn gặp gỡ con người, một thế giới mới mà Ta muốn đụng chạm những người con cái của Ta, một thế giới chỉ đem lại tình thương, một thế giới trong sự hòa bình, một thế giới trong sự hiệp nhất, một thế giới tôn thờ duy nhất một Thiên Chúa mãi mãi và vĩnh viễn, không như thế hệ của ngày hôm nay và đã kéo dài biết bao ngàn năm.

 

Sự chờ đợi đó và sự ưu tư đó vẫn tiếp tục ở Bí Tích Thánh Thể mà Đức Giêsu đã chịu đựng với con người, vẫn tiếp tục đem đến cho con người biết bao điều để cho con người được nhận và nhìn ra Thiên Chúa Tình Thương, Thiên Chúa ban cho họ cơ hội, Thiên Chúa tìm con người tội lỗi trở về, Thiên Chúa tiếp tục ban đến cho con người niềm hy vọng và vẫn tiếp tục, nhưng con người vẫn mãi mê, miệt mài trong bóng tối tội lỗi, vẫn để cơ hội cho bóng tối làm việc và vẫn để kẽ hở cho sự dữ đang hoành hành trong thế giới ngày hôm nay.

 

Bởi vì những người công chính đang có, đã có và tất cả những người tội lỗi vẫn có, vẫn còn, cho nên những người công chính sẽ được hưởng phúc của Thiên Đàng, những người công chính mà Ta không muốn để cho những người đó rơi vào trong những tình trạng như những người tội lỗi đang hoành hành trong thế giới ngày hôm nay.

 

Tất cả mọi cái nó sẽ đến một thời điểm mà các con nhất định phải trở về, nhất định phải đứng dậy, nhất định phải nhận ra giữa sự thiện và ác, nhất định phải nhận ra ánh sáng, và nhất định phải từ chối đi tất cả bóng tối đang bao phủ và vây quanh để đời sống của các con sẽ được đến một nơi quyết định, bởi vì tất cả mọi cái nó đều nằm trong sự công bằng và lẽ phải cho nên những gì đang thực hiện của thế giới trần gian cũng là dấu chỉ của những ngày tháng mà các con được đón nhận của một thế giới Thiên Đàng vĩnh cửu, cho nên mọi việc đã được nghe và đã được đón nhận trong thế kỷ của ngày hôm nay.

 

Tất cả những mạc khải mới đã được gửi đến trên toàn thế giới, các con mỗi một người, và mỗi một cá nhân, mỗi một linh hồn có thể dành những giây phút suy niệm, dành những giây phút có thể tìm hiểu để nhận ra những gì các con đang cần và linh hồn của các con cần những điều cần thiết nhất để sửa lại với tất cả những cái cần phải biết và cho linh hồn của các con những giây phút nghĩ ngơi, những giây phút nhìn lại quá khứ, những giây phút phải đứng dậy và trỗi dậy, nhận ra ánh sáng, nhận ra Tin Mừng, nhận ra tình thương của những ngày còn lại mà Cha nhắc nhở cho toàn thế giới, cũng là ngày Lễ Chúa Ba Ngôi để các con hiểu và nhận ra những gì mà Cha ban đến cho các con trong thế hệ này.

 

Tiếp tục với sự mời gọi của Đức Giêsu qua Lòng Thương Xót, sự mời gọi và ban phát cho các con sự gặp gỡ để chỉnh đốn lại đời sống của Đức Tin, chỉnh đốn những gì sai trái trong cuộc sống, chỉnh đốn lại những cái mà chúng con nhận ra giữa thiện và ác để đi cho đúng con đường mà Cha ban cho các con những ngày còn lại, chuẩn bị cho tất cả những cái sẽ đến bởi vì những việc đang xảy ra và đang đối diện là sự bắt đầu của những ngày còn lại của cuối thế kỷ, sức lực của con người nếu các con không tin vào Thiên Chúa thì các con không thể làm được gì và các con cũng không thể chống chọi nổi với tất cả những cái sẽ đến với các con.

 

Cha muốn các con hãy củng cố niềm tin ngay từ bây giờ, nhận ra Thiên Chúa đang sống thật, Thiên Chúa đang hiển trị và Thiên Chúa đang ban cho các con cơ hội để gặp gỡ Ngài và chỉnh đốn đời sống Đức Tin, các con hãy sống trong công chính sự thật để điều gì đến với các con cũng hãy sẵn sàng chờ đợi, để tác chiến với tất cả những cái mà các con cần phải qua những sự thử thách, cần qua những gian lao mà cuộc đời của con người cần phải bước qua những trận chiến của những ngày cuối cùng mà mỗi một người phải đối diện. Hãy nhớ, những điều mà Cha ban đến và cho các con được đón nhận trong ngày Lễ Chúa Ba Ngôi hôm nay.

 

Bình an của Ta đến với tất cả các con. Tiếp tục với những ngôn sứ và những tiên tri mà Ta gởi đến để đem cho các con nhận ra được tình thương, nhận ra ơn cứu độ và đem sự mời gọi trở về trong công chính sự thật và lẽ phải.

 

Hãy nhớ những gì gây ra hoang mang, những gì gây cho các con hiểu lầm, những gì gây cho những điều mà các con có những cái ở trong sự suy nghĩ của con người, làm rối đi biết bao điều ở trong thế hệ nhất là sự thờ phượng, nhất là điều quan tâm mà Ta ban đến qua Bí Tích Thánh Thể của ngày hôm nay.

 

Hãy nhớ, trở về với những cái mà Ta đã ban và tiếp tục đổ xuống cho các con những ơn Thánh, Ta dùng những người đơn sơ nhỏ bé để nói lên những sự thật mà các con cần phải quan tâm, cần phải tìm hiểu và cần phải phổ biến cho những người con cái ở trong thế giới, nhất là những người Kitô hữu, là những người con cái của Thiên Chúa nhưng họ đã bỏ quên trong đời sống, họ biết bổn phận hay trách nhiệm, hay họ đã đi theo tất cả những gì của thế giới trần gian.

 

Hãy quay bước trở về, hãy ăn năn sám hối, và hãy đến với Lòng Thương Xót để được nhận ra sự hoán cải do Ta ban đến cho tất cả các con trong thế giới ngày hôm nay, để các con được biến đổi, được thánh hóa qua ơn Thánh mà Cha ban đến cho những con tim và những tấm lòng mà họ thật sự thống hối ăn năn, họ thật sự tìm về, họ thật sự khao khát và họ thật sự muốn trở nên những người công chính để được thay đổi.

 

Còn biết bao điều mà Ta đem đến cho các con trong thế hệ ngày hôm nay qua những phép lạ, qua những điều được chữa lành để giữ lấy những lần mà các con gặp gỡ, đừng bao giờ tái lại với những cái trong cuộc sống mà các con bị sự điều khiển của tội lỗi do nơi bóng tối mà các con đang phải chịu đựng của những ngày hôm nay. Đó là tất cả những việc mà Ta muốn đem đến và gởi đến những lời này cho các con trong thế hệ hiện tại.

Bình an của Ta đến với tất cả các con.

 

Lucia:

Lạy Chúa, con xin cảm tạ ơn Chúa, những điều mà Chúa ban đến cho chúng con, những lời Ngài tiếp tục nhắn gởi, những lời được nhận trong ngày Lễ Chúa Ba Ngôi, vì tất cả những sự việc chỉ có Chúa mới là Đấng biết, chỉ có Chúa mới là Đấng quyết định, chỉ có Chúa mới là Đấng ban cho và là Đấng để cho chúng con được hiểu sâu và được biết ý nghĩa của những Huyền Nhiệm, của những Mầu Nhiệm hay Chúa cũng để cho chúng con được nhận ra được những kho tàng vĩ đại trong trần thế không thể biết vì kiêu căng, vì tự mãn.

 

Bởi vì những cái mà con người không đi đúng đường lối của Thiên Chúa nên cũng chưa nhận được ra, còn biết bao điều Chúa ban cho thế giới của con người để đừng bị những cái nó hoành hành ở trong tội, nó hoành hành trong tối tăm của sự ác, nó làm cho chúng con mù quáng, chúng con phạm tội, chúng con xúc phạm đến Chúa, chúng con sống trong một thế giới không tin tưởng, không phó thác và không nhận ra một Đấng Tình Thương, không nhận ra một Đấng Cứu Độ, không nhận một Thánh Thần luôn hỗ trợ và giúp cho chúng con.

 

Để chúng con không sống trong một thế giới chúng con buông thả và không tin để vì những sự việc đó chúng con vẫn tiếp tục trong một đời sống dửng dưng ơ thờ, một đời sống ngoan cố, cứ tiếp tục với cái tôi và những cái mà chúng con không hiểu sâu hơn để hiểu rõ trong đời sống Đức Tin. Hôm nay chúng con được nghe và được đón nhận những lời chỉ dạy của Chúa để chúng con sống có ý nghĩa hơn, qua những lời mà chúng con hiểu, để tập tành và làm sao dành thời gian và quyết định từ nơi cái tôi của mình trong thống hối ăn năn.

 

Còn biết bao điều mà Chúa muốn dạy chúng con yêu thương, tha thứ, còn biết bao điều để chúng con có thể tập và học để sống với một đời sống là người con cái của Chúa, là người Kitô hữu, là những người được Giáo Hội luôn luôn nhắc nhỡ và dạy dỗ qua những Tin Mừng, qua những sự dạy dỗ trong mỗi một cá nhân, trong mỗi một tập thể trong đời sống được làm con cái của Chúa, sống được biết chân lý, được biết lẽ phải, và được biết sự thật mà Chúa muốn mỗi một người của chúng con trong hiện tại.

 

Giờ đây, con xin thay thế tất cả những người anh chị em trên toàn thế giới, thay thế tất cả những người được đón nhận lắng nghe và nhất là thay thế những người anh chị em âm thầm phục vụ những ngày vừa qua để chúng con tiếp tục với vai trò mà Chúa muốn mỗi người của chúng con tiếp tục đem những lời của Chúa, tiếp tục đem đến những gì mà Chúa nhắn gởi cho tất cả những người con cái của Chúa trong mọi tầng lớp, trong mọi vai trò để họ  nhận ra sự hiện diện của Chúa qua Bí Tích Thánh Thể

 

Sự cho phép của Chúa cho thế hệ ngày hôm nay được đón nhận nhiều phong phú, do những món quà mà Chúa ban tặng cho chúng con trong hiện tại để đem chúng con trở về, cho chúng con có nguồn an ủi và nhất là chúng con được sự bình an và hạnh phúc của những ngày còn trong trần thế. Và giờ phút này đây, L xin trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô con cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa.

 

L. hoàn tất là đúng 8 giờ 19 phút ngày Chúa Nhật, ngày 15, tháng 6, năm 2014, tại Thánh Đường St. Theresa, trước Thánh Tượng Trái Tim Chúa, Thánh Tượng Mẹ Guadalupe, Thánh Tượng Thánh Theresa, Thánh Tượng Thánh Juan Diego, mà L được đón nhận thông điệp của Chúa vừa xong, con xin Chúa dẫn dắt soi sáng cho con qua Chúa Thánh Thần để con được biết làm điều gì với bài này và con cần phổ biến như thế nào để được theo Thánh Ý của Chúa. Xin Chúa phù trợ con, phù trợ những người anh chị em cùng góp sức trong việc hoàn tất những thông điệp mà Chúa đem đến cho thế giới hoặc riêng cho mỗi  cá nhân.

 

Con xin cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa đến muôn đời. Amen. Amen. Amen.

Chị Lucia Phan nhận thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions). Ngoài âm thanh, chị có thể ghi nhận hình và phim về phép lạ Thánh Thể qua điện thoại thông minh. Khi Chúa Giêsu ban thông điệp cho Chị như một người Cha yêu thương con cái Ngài, và như Thầy hoặc Sư Phụ. (Tình phụ tử thiêng liêng này của Chúa Giêsu tìm thấy trong Gioan 13:33, Gioan 21:5, Matthêu 23:37, Luca 23:37 và Máccô 10:24.)

Xin vào những trang nhà:

Những Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

nrtte.org

Những Mạc Khải Mới Qua Chúa Giêsu Thánh Thể

nrttej.org

Món Quà Sáu Lạy

kowtows.org

 

Xin chia sẻ thông điệp và tranh nhà này với những người mà bạn quen biết.

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharistic Jesus