The Miraculous Power of the Eucharist
The Miraculous Power of the Eucharist

The Gift of The Six Kowtows

 

A Present from Blessed Mother Mary to Humanity

432 pages

Sáu Lạy Kính Dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

100 pages

Kinh Nguyện Sáu Lạy kính dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

144 pages

The Six Kowtows Reverently Offered to the Eucharistic Jesus

 

192 pages

Ang Anim na Kowtows

Magalang na iniaalay

sa Eukaristikanong Hesus

176 pages

Las Seis Kowtows

Reverente-mente

Ofrecido a

Jesús Eucarístico

192 pages

Los Seis Kowtows Reverently

Oferecido

a Jesus

Eucharistico

208 pages

Coming soon

Sáu Lạy

Kính Dâng

Thiên

Chúa Cha

-Quyển 1-

240 trang

Sắp in

Messages for the World 

Pray

The Rosary of The Six Kowtows 

Heavenly Poems and Songs

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else...  

Read more

06-12-2014

Thông Điệp

Ngày 6 tháng 12 năm 2014

 

Lucia:

 

Lạy Chúa, 9:21 phút ngày Thứ Bảy, tại Thánh Đường Thánh Theresa, trước Thánh Tượng Trái Tim Chúa, Thánh Tượng Mẹ Guadalupe, Thánh Tượng Thánh Theresa, Thánh Juan Diego mà con được đón nhận những lời của Chúa Thánh Thần linh ứng vừa xong.

 

Cứ mỗi một lần con được đón nhận những lời của Chúa Thánh Thần cho con được tường thuật, con cũng luôn luôn xin với Chúa và muốn xin được đón nhận những lời của Chúa. Tất cả những gì chứng thực ngày hôm nay, tất cả những gì được thấy và nghe chứng thực những lời của Chúa chỉ dạy cho chúng con là những người trong bổn phận trách nhiệm để loan truyền tất cả những điều được thấy, được nghe qua sự mạc khải huyền nhiệm của Bí Tích Thánh Thể, và cũng chung cho những người anh chị em trên toàn nhân loại được đón nghe tiếng nói của Chúa, tiếng nói mà họ đang trông đợi để có thể nhận ra tất cả sự nhắc nhở mà Chúa ban cho chúng con trong hồng ân và ân sủng của những ngày còn lại.

 

Có đâu mà được nghe tiếng của Chúa? Có đâu mà được nghe những điều mà Chúa dạy dỗ cho chúng con như Chúa dạy dỗ các thánh tông đồ trên 2,000 năm trước. Hôm nay, 2000 năm sau Chúa không hiện hình như thân xác vào những ngày đầu tiên mà Chúa hạ thế trần gian, nhưng Chúa đến với chúng con bằng tiếng nói sống động, dạy dỗ chúng con bằng sự cặn kẽ và để cho chúng con được nhìn thấy những sự huyền nhiệm cao cả vĩ đại ở nơi Thánh Thể của Ngài và để cho chúng con được nhìn thấy những điều sẽ xảy đến cho thế giới những ngày còn lại cuối thế kỷ.

 

Đây là những hồng ân đặc biệt mà Chúa dành cho nhân loại chung ngày hôm nay và dành riêng cho những người có bổn phận trách nhiệm để loan truyền sứ vụ quan trọng này trong thời điểm còn lại để cứu anh em của mình, và giúp cho họ đi ra ở nơi vòng vây của tội lỗi, giúp cho họ đi ra khỏi những sự cột chặt của đời sống trong thế hệ ngày hôm nay do sự dữ làm chủ.

 

Chúa yêu thương chúng con, Chúa cho chúng con cơ hội và Chúa cũng để cho chúng con chọn lựa trong sự tự do để trở về với Chúa.

 

Khi chúng con tin vào Chúa và khi chúng con trở về với Chúa bằng con tim, bằng cõi lòng thì điều đó là một sự chứng minh cho sức mạnh tình yêu và sức mạnh của Chúa Thánh Thần làm việc ở trên những người con trở về với Chúa bằng cõi lòng, bởi vì chỉ có niềm tin, những điều xác tín, những điều giao trọn vẹn với những gì chúng con được nghe, được biết để tin vào Chúa, để đi trên con đường của Chúa, đi theo giáo lý của Chúa, sống thực hành với những điều được biết được nghe do Tin Mừng và Phúc Âm nhắc nhở mỗi ngày qua Thánh Lễ Misa.

 

Giáo Hội của Ngài đang tiếp tục dẫn dắt, đang tiếp tục lập lại tất cả những Giáo Huấn mà Ngài để lại cho con người trên trần thế, trong đó, dạy cho con người yêu thương, dạy cho con người tha thứ, dạy cho con người nhẫn nại, dạy cho con người tìm về với nguồn chân lý thật sự mà họ đã bỏ quên, nhất là trong thế kỷ của thời đại ngày hôm nay.

 

Bởi vì những điều yếu đuối đó, những điều thiếu niềm tin đó, những điều gạt bỏ trở thành thói quen rồi trở thành những điều mà con người chỉ thực tế trong đời sống. Đời sống đức tin nguội lạnh khô khan ở trong mọi vai trò, đời sống thực tế nó đã trở thành những điều gì đó cần và gần với con người, cũng là một cái lưới bẫy do sự dữ nó đã biết được và nó đã tinh vi khéo léo trong sự quỷ quyệt, nó đã lừa gạt bà Eva.

 

Bà Eva là bà nguyên tổ của năm tháng đầu tiên khi lịch sử bắt đầu, hôm nay nó cũng dùng cách đó để lừa gạt con người trong nhân loại, những giây phút quằn quại với sự cho phép mà Thiên Chúa đã để cho thế giới trần gian và cũng ngày kỳ hạn đã gần kết thúc.

 

Chúng con là những người sống trong những ngày còn lại cuối thế kỷ, cũng gặp biết bao điều chưa bao giờ xảy ra và chưa bao giờ có trong thế giới, nhưng chúng con được gặp và được có, bởi vì nó là những ngày quằn quại, cũng là những ngày cuối cùng để kết thúc một thế giới.

 

Cho nên đây cũng là những ngày mà chúng con phải đối diện với tất cả những điều cực kỳ đáng sợ và là một điều đe dọa khủng khiếp cho thế kỷ trong những ngày cuối, cũng là một thế kỷ chưa bao giờ có tràn đầy ân sủng và sức mạnh với những điều được nghe, được thấy một cách gần gũi qua Thiên Chúa ban cho chúng con với một thời hạn cuối cùng.

 

Tất cả, tất cả những điều này đến từ nơi ân sũng của Chúa, cho nên chúng con đã được chứng kiến, đã được nhìn thấy. Những hậu bối nhỏ bé hoàn toàn không hiểu biết và khờ khạo lại được đón biết bao điều vĩ đại do Thiên Chúa ban cho, tình thương của Ngài đem đến cho thế kỷ vào những ngày còn lại, không phải như con người chọn lựa với tất cả những gì hợp lý và hợp nhãn với con mắt bình thường trên trần thế, nhưng Thiên Chúa chọn tất cả những người con cái của Ngài, là những người con mà Ngài đã tạo thành, Ngài biết được con tim mỗi một người và Ngài biết vai trò mà Ngài chọn lựa.

 

Chúng ta đừng cứng lòng và đừng từ chối khi chúng ta chưa thiện chí để có thể tìm hiểu và nhận thức được những gì được loan báo và ban cho chúng ta trong thế kỷ của ngày hôm nay, để giúp cho đời sống linh hồn của chúng ta và giúp cho vai trò của chúng ta ở trong đời sống mà chúng ta đang phục vụ và vai trò của những người đang được Chúa nhắc nhở một cách trực tiếp và gián tiếp. Ngài dùng những người con cái của Ngài, những người nghe và tin sẽ được sớm trở về để chuẩn bị cho đời sống linh hồn của mình.

 

Hôm nay con đang sẵn sàng chờ đợi để đón nghe những lời của Chúa đến với con trong đêm nay, cũng như đến chung cho những người anh chị em, đặc biệt là những người phục vụ và chung cho những người con cái trên toàn thế giới, cũng là sự hiện diện của chị MN và con có mặt trong đêm nay, tại ngôi thánh đường khi mọi người đã trở về trong một giấc ngủ bình yên nhưng chị em của chúng con vẫn còn ở nơi đây, quỳ trước Thánh Tượng Trái Tim Chúa để đón nhận những lời mà Chúa muốn nói với chúng con cách riêng và nói chung trong nhân loại để đón nghe những lời mà Chúa muốn nhắn gởi cho chúng con được thấy những điều kỳ diệu, nhìn thấy những điều vĩ đại, nhìn thấy những điều vô cùng hãi hùng sợ hãi để báo cho những gì sẽ đến trong những ngày sắp tới.

 

Chúa Giêsu:

 

L., MN., hai con thương mến của Cha,

 

Hôm nay Cha muốn dành thời gian này, muốn L. tường thuật sớm tất cả những gì được thấy và được biết cũng như được nghe. Con đừng để thời gian qua đi với tất cả những sự chứng kiến đó, những điều Cha muốn con hoàn toàn tường thuật từng chút và tỉ mỉ tất cả những sự việc mà Cha để cho con được nhìn thấy bằng đôi mắt thật của mình.

 

Các con thương mến của Cha,

 

Điều này nhất định sẽ xảy ra cho thế giới một ngày rất gần, thời gian được ấn định là do nơi Đức Chúa Cha sẽ xuống tay trên nhân loại một ngày rất gần. Thời gian đó không nhất định là thời gian nào và thời điểm nào, tất cả những gì được biết và được lặp lại qua Sách Khải Huyền ghi chép trong lịch sử. Hôm nay các con là những người được chỉ định lập lại bằng đôi mắt mà các con được nhìn thấy, là những ngày hoàn toàn sẽ được kết thúc với tất cả những việc mà Thiên Chúa đã đi trong lịch trình đã quá lâu trong nhân loại.

 

Cho nên hôm nay cũng là những điều các con được biết rõ hơn, một ngày như ngàn năm đối với con người, nhưng đối với Thiên Chúa cũng vẫn là một ngày mà thôi.

 

Cho nên sự nhẫn nại đó để tiếp tục cho các con có cơ hội đón nhận những sự kiện mọi việc đã xảy ra và đang xảy ra như ngày hôm nay, bao quanh các con với tất cả những điều các con được nhìn thấy. Sự chứng thực đó do nơi con người, được xảy ra qua Sách Khải Huyền đã được báo trước, sự kiện của tất cả những sự việc đến từ Thiên Chúa, và sự kết thúc đó cũng đã được đến với thế giới của trần gian.

 

Cho nên, các con không còn là những ngày dửng dưng, không còn là những ngày coi thường, không còn trở thành thói quen như mọi ngày và như những điều đã được thực hiện trong thế giới của con người bình thường.

 

Các con thương mến của Cha,

 

Điều này không phải là điều bình thường như những ngày mà các con đang sống, những gì được nhắc nhở với một thời điểm gần nhất, những điều các con được thấy, những điều các con được nghe, và những điều các con được chứng thực là một điều vĩ đại do hồng ân và ân sủng như Cha đã hứa cho thế kỷ những ngày Cha ban trong những giây phút được ân sủng, trong thời gian được hồng ân thì hãy đón nhận và kịp trở về.

 

Qua thời gian này, các con sẽ không còn được nhìn thấy bất cứ điều gì từ nơi sự mạc khải, không còn nhìn thấy bất cứ điều gì từ nơi các con nhìn bằng đôi mắt hay nghe bằng đôi tai, chỉ có còn sách vở được để lại qua Tin Mừng và Phúc Âm, đó là điều được ghi chép trên những ngàn năm trước, hôm nay được lập lại Sự Sống Động của Tin Mừng để các con được biết giờ đã đến.

 

Các con thương mến của Cha,

 

Với tất cả những điều mà thế giới đã thu thập được, đã tìm hiểu và đã nhận ra được, nhưng quả thật các con không thể tìm hiểu được tất cả những điều huyền nhiệm, tất cả những điều bí ẩn, tất cả những điều được đến do Đức Chúa Cha đổ xuống và ban cho con người trong nhân loại. Ân sủng thì Ngài đã tiếp tục cho các con những ngày vừa qua, những ngày đang có cũng như sắp tới, nhưng những điều được kết thúc cũng phải sớm hơn bởi vì loài người đã không nhận ra, bởi vì loài người đã tiếp tục ở trong thác loạn, tiếp tục ở trong phản loạn, tiếp tục từ chối, tiếp tục chai đá, và cứng lỳ, sự ngoan cố đó là một sự trả giá cho linh hồn của các con.

 

Các con thương mến của Cha,

 

Những gì được lập lại do Chúa Thánh Thần linh ứng đó là những điều Cha muốn nói và Cha muốn cho các con được cặn kẽ tìm hiểu, và vai trò của các con được nhận ra và ý thức được những chuyện vĩ đại này. Đây là những sự việc phải trở thành là những điều cấp bách cho nhân loại ngày nay.

 

Các con đừng xem thường, cũng đừng bỏ qua và cũng đừng trở thành thói quen như những ngày tháng mà các con ở trong thế giới của trần gian, từ đó các con vẫn tiếp tục đam mê và đi theo tất cả những gì hiện thực của thế giới trần gian.

 

Vai trò của những người có bổn phận, trách nhiệm cũng vẫn chai đá, vẫn sống trong một đời sống cứ quyết định từ nơi cái tư lợi, ỷ lại với tài năng, cứ tiếp tục bị sự khuyến dụ của một thế giới đen tối, nó đang nằm ở trong các con, nó đang nằm trong thế kỷ hiện tại, nó đang nằm trong sự tinh vi mà con người đang đi theo với một sự văn minh ở trong thời đại mà các con đang bị lừa gạt bởi loài quỷ dữ.

 

Các con thương mến của Cha,

 

Tất cả những gì đã đi qua trong một thế kỷ đầu tiên, Cha muốn để lại cho các con tất cả những gì được nghe được biết là ngay từ lúc mà Cha hạ thế trần gian để cho các con được nhìn thấy Sự Sống Động, những điều được sửa lại, những điều được ghi chép và những điều thực hành thuận theo với một thế giới từ nguyên thủy.

 

Các con hãy dùng con tim, dùng sự suy nghĩ, dùng cõi lòng và dùng lý trí để nhìn thấy có thể phù hợp với sự việc các con chọn, là những sự lành thánh, là con tim của các con trả lời với các con những điều các con đang thực hành, là đời sống của sự mời gọi.

 

Các con phải cần liên đới, liên đới trong yêu thương, liên đới trong bổn phận, liên đới với bác ái, liên đới với tất cả những việc mà các con chưa làm và các con chưa bao giờ hiểu được ý nghĩa của những điều thiêng liêng mà các con cần có nhau. Bởi vì tất cả những gì mà Cha muốn để lại cho con người trong nhân loại là mời gọi con người dừng tay lại với sự gian ác và con người hãy ngừng lại tất cả những tội ác mà con người đã đi vào cạm bẫy của một thế giới mà sự dữ nó đang làm chủ.

 

Các con thương mến của Cha,

 

Cha là một Đấng mà các con nhận thấy quyền năng và những gì có thể thực hiện trong thế giới của con người, nhưng Cha muốn những điều được thực hiện trên các con là những người vâng phục, những người nhận ra Cha, những người tin tưởng và những người tin vào những điều mà Cha đã để lại cho trần thế.

 

Những lời được tiếp tục nhắc nhở cho các con là giáo lý của Cha, là Phúc Âm, là Tin Mừng, là con đường sự thật mà mỗi một con người không thể rời khỏi để có thể hiểu được ý nghĩa khi các con mang thân phận của một con người, phải có giáo lý, phải có một lối sống đi trên một con đường mà các con phải tách rời tất cả những cái cạm bẫy của sự dữ, nó luôn luôn ở bên cạnh các con.

 

Cha không bắt buộc điều các con không làm được khi các con đã quyết tâm, Cha chỉ muốn rằng các con ý thức và hiểu được điều gì là sự lành thánh, điều gì là điều đúng và điều gì là trên con đường nhân đức, cũng như trên con đường mà con người các con phải rời khỏi bớt đi những điều tội ác, rời khỏi bớt tất cả những cái tham lam ích kỷ, rời khỏi bớt những lôi cuốn mà nó đưa các con vào những cạm bẫy, từ điều nhỏ nhất cho đến những điều lớn nhất.

 

Đời sống của các con trở thành thói quen, trở thành cứng lỳ, trở thành chai đá, không còn biết nhận thức trong yêu thương, trở thành liên đới, cứ tiếp tục trên cái đà mà các con chỉ biết ích kỷ.

 

Những người nhận ra được sự mời gọi của Cha, sống với một đời sống quảng đại, sống một đời sống yêu thương quả thật có ở trong thế kỷ này, có trong mỗi một thế kỷ, quả thật có những người này bởi vì những người này cho nên Cha đến thế giới này, bởi vì những người này mà Cha vẫn tiếp tục là nguồn an ủi, và Cha có thể lên tiếng nói sống động những ngày còn lại, dẫu chỉ là một số rất ít trong thế hệ của nhân loại, nhưng những điều này cũng là những điều chứng minh và nói lên sự công chính mà Cha muốn qua những người này.

 

Các con là những người được nhìn thấy, chứng thật được những sự việc mà Cha mạc khải và Cha dùng những ngôn sứ để ban cho các con biết được những sự việc của thiên quốc thực hiện trong thế giới những ngày còn lại.

 

Các con với sức lực của mình không thể nào chống đối được và không thể nào qua khỏi được cái lưới bẫy của những sự việc tinh vi hiện đại của nó.

 

Các con phải có niềm tin, phải có niềm tin bằng đời sống mà các con phải học và hiểu được giáo lý của Cha, hiểu được Phúc Âm, hiểu được giới luật, hiểu được giới răn để các con biết rằng đó là một căn bản nền tảng để các con tránh bớt tất cả những sự dữ bao quanh.

 

Chưa nói đến những tội ác, chưa nói đến tất cả sự khống chế của một xã hội, của tất cả những điều bên ngoài do cái lưới của hàng loạt, nó đang chuẩn bị để đưa các con vào trong những cái cạm bẫy. Từ đó các con không còn nhận ra Thiên Chúa là ai, chỉ biết vào trong một đời sống của những điều thực tế trong vật chất, tiền tài, danh vọng và trong sự điều khiển của nó.

 

Thời điểm này là thời điểm để các con nhìn thấy được sự gian ác của những điều các con đối diện khi các con không đi trong đường lối của Thiên Chúa, các con không chọn Thiên Chúa và các con không tin vào Ngài thì các con đã nhìn thấy được sự khát máu của nhân loại càng ngày càng tăng cao, những điều gian ác tội lỗi xâm nhập khắp nơi, từ đó các con không có những tháng ngày hòa bình, bình an thật sự của một thế giới.

 

Bởi vì khi các con không nhận ra được sự công bình, được lẽ phải chân lý ở nơi con người thì các con sẽ sống với một đời sống như trong hiện tại, không có được ngày bình yên, không có ngày hòa bình và cứ sống trong cách thức của con người do loài quỷ dữ nó đã để sẵn những lưới bẫy cho các con vì non nớt, vì từ chối, vì không nhận ra mọi điều.

 

Các con không có niềm tin vào Thiên Chúa, cho nên các con đã rớt vào trong những cái lưới bẫy trong hận thù, ganh ghét, các con đi tìm những điều gây sự sát hại cho nhau, đời sống này cứ liên tiếp từ thế kỷ này đến thế kỷ khác, ở trong khát máu, tham lam, ích kỷ và trong tư lợi riêng của từng cá nhân, từng quốc gia, mọi điều vẫn tiếp tục xảy ra khắp nơi trên các quốc gia, khắp nơi trên toàn thế giới. Ngày nào các con có thể ổn định lại để hiểu ý nghĩa của đời sống thiêng liêng, mà các con cần dành cho mỗi một cá nhân?

 

Các con thương mến của Cha,

 

Cha đã chết cho nhân loại, Cha đã đi vào những điều khó khăn nhất, những điều đau khổ nhất, và những điều mà con người phải trả lại sự công bằng trước mặt Thiên Chúa?

 

Nhưng Cha là Đấng đã lãnh trách nhiệm đó để lãnh tội cho các con, chấp nhận tất cả những gì mà các con phải đi qua trên con đường của những ngày lữ thứ mà các con đang sống trong hiện tại, mỗi một người đều phải qua cái đau khổ mà con người vốn đã có, cho nên không ai có thể từ chối được, người ít, kẻ nhiều, kẻ nặng hay nhẹ đều phải đi qua những con đường mà con người phải nhận ra đó là sự thử thách.

 

Lấy gì để có thể đối diện nó? Bằng những niềm tin, bằng đời sống không phải chỉ ở trần thế, mà là đời sống thiêng liêng để các con gởi thác, để các con chấp nhận.

 

Khi các con chấp nhận, các con tin tưởng, các con gởi thác thì các con, quả thật, những điều làm được, những điều thực hành không nơi các con mà là nơi Thánh Thần đang đồng hành với các con, đang cùng với các con.

 

Hãy mở rộng đôi mắt đức tin, mở rộng con tim của mình, mở rộng cõi lòng để nhận ra Sự Hiện Diện có thật mà Thiên Chúa ban cho nhân loại.

 

Các con đã được đón nhận Thánh Thần của Thiên Chúa đang hoạt động, đang có và đang ở trong mỗi một người các con khi các con nhận ra Ngài và các con chính thức được đón nhận phép Rửa, các con bước vào để được gia nhập Giáo Hội của Cha.

 

Đó là sự đặc biệt mà Cha dành cho những người con cái trong nhân loại, ngay cả những người ngoại giáo, Cha tạo nên họ, Cha rất yêu thương họ và Cha cũng muốn họ đón nhận được tất cả những gì mà Cha đã ban cho các con cũng như ban cho họ.

 

Bởi vì họ không biết, họ từ chối và họ không đón nhận, không lắng nghe thì làm sao có được những điều thực hành trên các con, là những gì mà các con được đón nhận từ nơi Thiên Chúa, từ nơi một Đấng Chủ Quyền ban cho nhân loại?

 

Cho nên quyền tự do vẫn để cho nơi mỗi một người các con, nhưng những điều mà Cha ban đến là những ngày mà các con được nghe, được thấy và có quyền quyết định.

 

Những người mà các con đã có lòng tin và nhận thấy được qua những người anh chị em với một đời sống mà họ đã sống trong một đời sống công chính, họ đã sống với một đời sống đại diện cho tất cả những sự việc mà họ được học hỏi từ nơi giáo lý.

 

Tất cả những điều đó vẫn tiếp tục tồn tại cho đến thế kỷ ngày hôm nay, và sự nhắc nhở qua những lời của Cha qua Giáo Hội, lời của Cha đem đến để đưa con người trở về với sự công chính, cho họ sự bình an của tâm hồn và đời sống thực tại với tất cả mọi hoàn cảnh, mọi việc sẽ được giải quyết khi họ tin, khi họ nhận ra và ý thức được.

 

Các con thương mến của Cha,

 

Điều đó nó không phải nằm yên lặng như những cuốn sách được lật ra và khép lại, mà là sự sống động bằng việc làm, bằng ý thức, bằng con tim, bằng sự trở về, và bằng sự tìm kiếm.

 

Hôm nay tất cả những gì được nói đến, được nhắc nhở qua những vị ngôn sứ, qua những người tiên tri đã báo trước cho thế kỷ điều gì sẽ xảy đến và sẽ xảy ra cho từng người, cho từng cá nhân.

 

Mỗi một người đều có bổn phận trách nhiệm để liên đới cùng với nhau trong yêu thương, nâng đỡ, để góp sức với sự công chính, đem lại nền tảng căn bản cho một thế giới hoà bình, một thế giới bình yên, một thế giới mà các con nhận được tình yêu thương nơi nhau.

 

Bởi vì khi các con rời khỏi yêu thương, rời khỏi sự cảm nhận mà vốn trong thiêng liêng đã có nơi con người do Thiên Chúa tạo thành, bởi vì các con không khơi dậy với trái tim thật sự, không khơi dậy với sự hợp tác chặt chẽ khi các con nhận ra giữa đúng và sai để từ bỏ bớt tất cả cái bản ngã cá nhân, từ bỏ bớt tất cả những cá tật, những điều mà con người vốn có, những điều làm cho các con đi vào con đường tội lỗi, đi vào những điều thuộc về bản ngã, cá tánh.

 

Cho nên các con không còn nhìn thấy rộng và cao, cũng như sâu hoặc lớn hơn trong một thế giới mà các con có thể thực hiện được ở nơi lòng của các con, lòng tin của các con, tình thương của các con, thực hiện của các con và hành động ý thức mà các con nhận ra.

 

Các con thương mến của Cha, tất cả những điều đó vẫn lập đi và lập lại, những lời mà Cha muốn nhắn gởi cho nhân loại.

 

Các con hãy trở về, các con hãy sống trong yêu thương, các con hãy sống trong tha thứ và hãy nâng đỡ nhau.

 

Các con chỉ có một con đường duy nhất, chỉ có Thiên Chúa là Đấng đem lại cho các con sự hòa bình trong nhân loại, hòa bình cho mỗi một cá nhân, cho mỗi một gia đình, chỉ có Thiên Chúa mới lấp đầy những vết thương đau, những vết thương lòng mà các con gặp ở trong đời sống của con người, và chỉ có niềm tin thì các con mới có thể bước qua những cái khốn khó đau khổ trong cuộc sống, ngay cả những bệnh tật, bởi vì chỉ có niềm tin mới có thể nuôi sống thân xác, nuôi sống linh hồn và nuôi sống lý trí.

 

Nếu các con mất niềm tin, các con không còn gởi thác và không còn có hy vọng thì các con đã tự hủy diệt chính mình trong thế giới hiện tại, bởi vì đối diện với tất cả những điều thực tế nó chỉ đem đến cho các con những cạm bẫy, nó chỉ đem đến cho các con những điều thuộc về cá nhân, trong tham lam, ích kỷ, trong tư lợi và từ những điều đó đi đến những sự gian ác, đi đến sự ngược lại luân thường, đạo lý, đi đến những cái tàn ác, độc quyền độc đoán.

 

Đó là cái cạm bẫy của loài quỷ dữ, nó muốn con người bước vào và nó luôn giăng bẫy cho các con rớt vào những lưới rập của chúng nó.

 

Các con thương mến của Cha,

 

Thời hạn đã đến ngày và mọi sự sẽ sắp hoàn tất, bởi vì một thế giới mà Đức Chúa Cha mong muốn để có thể gặp gỡ con cái của Ngài bằng xương bằng thịt, bằng mặt đối mặt.

 

Sự chờ đợi của Ngài đã quá lâu trong nhân loại, đối với Thiên Chúa, như Cha lập lại – một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày.

 

Tất cả mọi việc ở trong trái đất, ở trong thế kỷ của con người thì đều phải được luân chuyển, nhưng những gì của Thiên Chúa thì nó vẫn đứng lại như vào thời điểm đầu tiên, thời điểm của hiện tại và cuối cùng.

 

Cho nên những gì Thiên Chúa muốn là mọi việc sẽ được kết thúc với tất cả những sự gian ác, tất cả những tội lỗi, với những gì nó không thuộc do Thiên Chúa ban và muốn cho con người, điều đó sẽ được đưa vào một nơi chốn muôn đời không còn sự giao kết, sẽ không để cho những sự việc đó nó chi phối hoặc phá rối những người con cái do Ngài tạo dựng nên.

 

Bởi vì đây là một cuộc chiến giữa sự dữ và lành, là một cuộc chiến giữa thần ác và các thiên thần ở thiên quốc, cho nên là một cuộc chiến vô cùng vĩ đại cao trọng để kết thúc tất cả những sự việc khi con người nhận và ý thức được, bởi vì con người đã được do chính Máu của Đức Giêsu Kitô là Ta đã đến với thế giới, và đã bắc một chiếc cầu cho nhân loại có cơ hội để bước lên những nấc thang để đi vào thiên quốc do giá Máu được gội rửa và đưa các con trở về với ánh sáng.

 

Nhưng nó thuộc về thế giới trần gian, nó mang trong thân xác và con người đã đón nhận được sự chọn lựa do Thiên Chúa ban cho.

 

Sự chọn lựa của mình, sự tự do của mình và những điều được ban từ nơi sự huyền nhiệm nhưng nó thật sự đã đi vào mỗi một người các con, có con tim, có lý trí, có ý nghĩ và có những điều mà các con phân biệt được giữa đúng và sai.

 

Các con không phải chỉ là trong thế giới hiện tại của con người mà các con còn sự hướng dẫn do sự cho phép mà Đức Chúa Cha ban Thánh Thần của Ngài đang sống và ở giữa thế trần.

 

Các con được nghe qua những lời mà các con được để lại qua Tin Mừng, qua Phúc Âm, được Giáo Hội tiếp tục hướng dẫn, tiếp tục đem đến cho những người có đôi tai để nghe, có đôi mắt để nhìn thấy, có con tim để cảm nghiệm và sự quyết định trở về với sự lành thánh.

 

Đó là sự quyết định của mọi mặt được tạo nên cho thế giới trần gian, còn có tiếp tục những Sự Sống Động mà Cha ban qua những ngôn sứ nhắc nhở, và tiếp tục đổ xuống những điều kỳ diệu mà các con được nhìn thấy, được nghe, được biết.

 

Còn biết bao điều để nhắc nhở lại con tim, con tim được tạo ra để đón nhận tình yêu, để đón nhận những sự chân thật, để đón nhận tất cả những gì thuộc về sự thật mà con người trọng điểm bằng con tim, dùng lý trí bằng cõi sâu của tâm hồn để nhận ra tình thương, ơn cứu độ, một công trình vĩ đại mà Cha đã làm và ban cho nhân loại.

 

Những gì được nói Cha muốn để hết cho tất cả các con được lập lại trong thế kỷ những ngày còn lại, là Tin Mừng được nhắc nhở.

 

Sự Sống Động đó được nhắc nhở qua Bí Tích Thánh Thể, để có thể nhìn thấy được Sự Hiện Diện của Cha, Sự Sống Động của Cha và những gì được hứa cho loài người của các con.

 

Hôm nay lại một lần nữa, cũng là một lần còn lại và là cuối cùng cho nhân loại, là những điều được thấy, được nghe và là ân sủng, hồng ân vào những ngày cuối thế kỷ, cũng là những ngày để Cha có thể kết thúc với tất cả những con chiên hay kết thúc với những con dê đã được rõ ràng trong Phúc Âm mà các con đã nhận ra được, bởi vì ngày đó cũng là ngày cuối cùng, những người nào thật sự tin và chọn lựa trên một con đường do Phúc Âm để lại.

 

Họ đã từng thực hành trong đời sống được mời gọi trong thế giới của trần gian, biết yêu thương, biết nâng đỡ và biết sống một đời sống trong sự thật và lẽ phải, những người đã thực thi tất cả những gì chỉ có bề ngoài và làm những điều mà họ chỉ lừa gạt thế giới trần gian nhưng không lừa gạt được Thiên Chúa, sự công bằng đó sẽ được trả trên mỗi một người các con trong nhân loại.

 

Đây cũng là những giây phút mà Cha chỉ muốn cho tất cả những người con cái được trở về, dẫu các con là những người tội lỗi, dẫu là những người đã cố tình vi phạm hay vô tình.

 

Tất cả những người tội lỗi cũng được mời gọi trong thế kỷ ngày hôm nay qua Tình Thương và Lòng Thương Xót của Cha, Cha sẽ dùng chính Máu của Cha gội rửa lại một lần nữa cho linh hồn của các con bằng Lòng Thương Xót của Cha, bằng Nước sẽ được gội rửa cho thế giới ngày còn lại với những ai tin, những ai trở về, những ai thật sự thống hối ăn năn.

 

Những điều được ban cho các con thời điểm nhanh nhất, gần nhất là sự phủ phục, sự thờ lạy và sự đầu phục cuối cùng của những điều mà các con được đón nhận trong thế kỷ ngày hôm nay qua sự mạc khải mà các con được nhận những ngày còn lại.

 

Đây là một cơ hội để các con được nhìn thấy ở trong hoàn cảnh của hiện tại có rất nhiều điều xảy ra một cách bất ngờ, các con không biết ngày mai sẽ ra sao nhưng mỗi một người đều đối diện sự công bằng và mỗi một người đều đối diện với một thẩm phán mà các con đã quyết định ở trong đời sống khi các con còn ở trong thân xác và sự kết thúc của linh hồn với sự trả giá của những gì các con đã làm, đang làm và sẽ làm.

 

Hôm nay điều này Cha muốn lập lại, tất cả những gì mà các con được thấy trong những ngày vừa qua qua sự tường thuật do Chúa Thánh Thần linh ứng. Đây là sự thật.

 

Những điều này còn sa xuống còn đáng sợ hơn những gì đang có trong hiện tại, đây là sự mở đầu không phải là đe dọa loài người nhưng đây là những điều sẽ đến, nó sẽ trở thành hiện thực một ngày rất gần, để cho các con được so sánh với vũ trụ bao la, với những điều mà các con được nhìn thấy sự kinh hoàng sợ hãi đó.

 

Con người không lạ gì, chỉ là một hạt cát bụi nhỏ đối với tất cả những sự việc sẽ xảy ra như những cơn gió cuốn, như những điều được luồn theo một thế giới, không còn cái gì ở trong một thế giới của con người.

 

Các hành tinh và những điều bị tiêu huỷ trong những việc mà ngày giờ đó Đức Chúa Cha sẽ đến, mọi điều sẽ được vào trong một chương trình để kết thúc với tất cả những điều cần phải kết thúc.

 

Bởi vì sự dữ nó sẽ không ở mãi và nó sẽ không hiện diện và tồn tại ở trên trái đất do Ngài tạo dựng nên bằng bàn tay, Ngài chỉ muốn những người con cái của Ngài sống trong giới luật của Ngài, sống trong yêu thương, sống trong sự tôn thờ, sống trong sự vâng phục và sống một đời sống hạnh phúc mà Ngài muốn ban cho con cái của Ngài.

 

Ngài không để cho sự phá rối của sự dữ, Ngài không để cho nó có cơ hội để tiếp tục dàn ra những lưới bẫy, dàn ra những cái bẫy rập do những người con cái của Ngài vì non nớt đã bị rớt vào dưới vực thẳm.

 

Do bị non nớt các con đã bị nhốt kín bởi những điều mà các con không để cho sự tự do của mình chọn lựa để đi trên con đường công chính, từ bỏ tất cả những điều gian ác tội lỗi.

 

Các con đã bị những điều này làm cho các con trở thành nuôi dưỡng tất cả những tội lỗi, càng ngày càng tăng cao và xúc phạm quá nhiều với những điều luật Thiên Chúa đã ban cho con người, và đã đi ngược lại với luân thường đạo lý.

 

Tất cả những điều đó Ngài đã chờ đợi quá lâu. Điều này Cha cũng đã chờ đợi từng người một, Cha chờ đợi từng linh hồn một. Cha đổ xuống những ân sủng, Cha nhắn gởi cho tất cả từng lời, từng sự ngọt ngào, từng điều nghiêm trị, từ những điều mà các con cần phải trả giá với sự công bằng. Nhưng những ai có thể nghe và đón được?

 

Đó là quyền tự do mà Cha vẫn chờ đợi đến ngày hôm nay. Lòng của Cha không muốn bất cứ ai bị lọt vào trong một thế giới đời đời sẽ bị ở nơi chỗ nghiến răng hay ở nơi nóng nảy thiêu đốt.

 

Cha chỉ muốn những linh hồn đó được về với Cha, nhận và ý thức, ngay cả những người tội lỗi và ngay cả những người mà họ đang sống trong một đời sống chưa bao giờ biết, chưa bao giờ có thể nhận ra những lời mà Cha đem đến cho thế giới của trần gian qua Phúc Âm để lại. Cha cũng muốn cho họ có cơ hội được biết Cha, được nghe và được đón nhận ơn cứu độ, là một ơn vĩ đại đem đến cho loài người trong nhân loại, không phân biệt.

 

Họ phải cần biết và cần nhận ra, cần tin và trở về thì điều đó mới là điều thật sự ở trong đường lối của Thiên Chúa ban đến cho con người trần gian với sự giải thoát, giúp cho họ đến với một thế giới mà họ có quyền được đón nhận và được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu của thiên đàng.

 

Nhưng họ phải đi qua con đường lữ thứ của trần gian, những ngày mà họ phải hiểu được ý nghĩa sự kết thúc cuối cùng là chính các con chọn lựa, các con quyết định và các con nhất định phải đi trên con đường đó.

 

Ai cũng có cơ hội, ai cũng có con đường để chọn lựa, ai cũng được cơ hội để đón nhận những ân sủng Cha đã ban, đang ban và vẫn tiếp tục ban và cho con người cơ hội.

 

Thiên quốc chỉ đón nhận tất cả những người công chính, thiên quốc đón nhận những người tội lỗi nhưng họ biết thống hối ăn năn, thiên quốc rộng lòng tha thứ cho tất cả những người con khi họ biết và trở về bằng trái tim, bằng cõi lòng để đón nhận ơn tha thứ, xứng đáng để được bước vào ở một nơi chốn đã được dọn sẵn qua bàn tiệc Thánh đang chờ đợi các con.

 

Những gì được nhắn gởi ngày hôm nay sẽ tiêu diệt bởi những điều các con được thấy và được nhìn.

 

Đó là những ngày còn lại, không còn hòn đá nào trên hòn đá nào, không còn người nào có thể tồn tại lại được nếu không có sự cho phép qua dấu ấn mà Thiên Chúa Cha ban cho những người con những ngày còn lại cuối thế kỷ.

 

Cho nên dấu ấn được ấn trên linh hồn của các con rất quan trọng trong những ngày trở về khi các con phủ phục và trở về để đón nhận Thiên Chúa là Cha, xin được thống hối ăn năn thì điều đó sẽ được thực hiện trên linh hồn các con những dấu ấn vào những ngày còn lại.

 

Những điều sẽ xảy ra thì những điều đó sẽ được do thánh thần được đến để đưa các con đến những nơi chốn đã được ấn định sẵn trong đường lối và sự sắp đặt của Thiên Chúa.

 

Còn tất cả những người không thuộc vào trong hàng ngũ mà các con đã chọn lựa với những gì của thế gian, chọn lựa những gì của thân xác, chọn lựa với tất cả những gì đã thuận theo thế giới của hiện tại.

 

Các con không tin, các con từ bỏ, các con từ chối, các con không đón nhận thì điều đó đã được quyết định cho linh hồn của các con, sẽ bị những làn sóng và những điều tiêu diệt toàn bộ không còn bất cứ ai khi các con không có dấu ấn mà Đức Chúa Cha ban đến với sự trở về, với sự thống hối và với một lòng ăn năn thật sự, còn những người công chính thì họ đã được sự che chở bảo vệ, bởi vì những người công chính đó tiếp tục với một đời sống tồn tại để loan truyền tất cả những gì được nghe được biết và được sự che chở bảo vệ một cách đặc biệt do những người đã thực hiện giáo lý của Chúa, đi trong đường lối của Thiên Chúa đã để lại cho con người.

 

Sự đặc biệt đó sẽ được đón nhận bởi tất cả mọi người như các con, là những người được mời gọi hôm nay, vẫn còn có rất nhiều người mà họ đang trên con đường tìm về.

 

Các con hãy vì tình yêu thương, hãy bỏ tất cả những gì có thể được để cùng góp sức, góp một bàn tay thực hiện và loan báo tất cả những gì đến cho thế giới gần nhất.

 

Các con có bổn phận trách nhiệm loan truyền sứ vụ này khắp nơi trên toàn thế giới, đưa những người anh chị em được nhận ra Cha, trở về và thống hối trong sự phủ phục ăn năn vào những ngày còn lại cuối thế kỷ.

 

Đó là những nơi chốn mà Cha đã từng nói và đem đến cho các con qua sự mạc khải, Cha gặp gỡ họ qua Bí Tích Thánh Thể, Cha gặp gỡ họ qua Lòng Thương Xót.

 

Cha gặp gỡ họ với Trái Tim và Thập Tự Giá mà Cha đang chờ đợi con người, Cha gặp gỡ họ để trở về với Giáo Hội của Cha để đón nhận phép Rửa Tội, đón nhận Chúa Thánh Thần ở trong họ và đến với họ, để giúp họ chọn được trên con đường công chính.

 

Có rất nhiều điều mà các con cần hợp tác với nhau trong mỗi vai trò, trong mọi tầng lớp, các con phải sống với với nhau trong hòa thuận, yêu thương, nâng đỡ với một cái nhìn ở trong thiện chí và với tất cả những điều mà các con cũng nhìn ra và tin vào những sự thật mà Cha ban đến để cho các con có những chứng thực bằng những điều mạc khải mà Cha chưa bao giờ ban cho thế giới của bao thế kỷ trước.

 

Thế kỷ hôm nay các con được nghe, được thấy và được đón nhận những hồng ân vĩ đại cao trọng đó.

 

Hãy hiệp nhất trong tình yêu thương, bắt tay với tất cả những sự công chính trong hiện thực, nhắc nhở cho mọi vai trò trong mọi tầng lớp để các con cùng nhau trở về trên con đường mà Cha ban cho những người con cái khi họ nhận ra rằng sự phủ phục, sự trở về, sự thống hối và sự chọn lựa với tất cả những gì được ban cho sự nhắn gởi trong thế kỷ ngày hôm nay.

 

Ngoài con đường mà các con chọn lựa chỉ có một con đường duy nhất có thể đụng chạm và cảm nghiệm được tình yêu và lòng tha thứ mà Cha ban cho các con trong thế giới ngày nay.

 

Hãy tin tưởng. Hãy trông cậy. Hãy đón tất cả những gì được nhắc nhở cho thế kỷ bằng những điều mà Cha để cho các con mở đôi mắt đức tin để nhìn thấy được những hiện thực mà Cha ban cho nhân loại và để cho các con cảm nghiệm bằng con tim, để cho các con được nghe những lời sống động được nhắc nhở vào một thời điểm.

 

Tin Mừng được nhắc lại cho thế kỷ ngày hôm nay một cách sống động, bằng lời nói của Cha, bằng những điều nhắc nhở của Cha, bằng những điều mà Cha mạc khải và cho các con nhìn thấy qua huyền nhiệm phép lạ của Bí Tích Thánh Thể.

 

Hôm nay Cha chỉ nói đến đây, hy vọng những điều này và những điều được tường thuật một cách rõ ràng qua Chúa Thánh Thần linh ứng và những điều được nhắc nhở cho những ngày còn lại cuối thế kỷ.

 

Các con hãy chuẩn bị bởi vì đó là ngày giờ không ai biết trước và mọi sự sẽ đến một cách bất ngờ như luồng gió cuốn tròn tất cả những gì đi theo với sự khổng lồ, vĩ đại.

 

Đức Chúa Cha sẽ xuống tay vào những ngày còn lại cuối thế kỷ, chỉ còn lại những người được bảo vệ bởi dấu ấn Thiên Chúa ban cho họ, và có cách đặc biệt thiêng liêng do các thiên thần đến và giúp đỡ cho những người con còn lại đến một thế giới mới.

 

Đức Chúa Cha sẽ chọn lựa và ban đến cho những người con cái khi họ lắng nghe, họ thực hành, họ trở về và họ ở trong đời sống nhận ra được điều gì là nhân đức, điều gì mà họ tôn thờ và họ ý thức được ở trong đời sống thiêng liêng, và thực hành giáo lý mà Cha để lại cho nhân loại vào thời điểm đầu tiên và thời điểm hôm nay, cũng là trong thời gian ân sủng, những tội lỗi sẽ được xóa và ban cho những con tim khi họ thật sự thống hối và ăn năn.

 

Lòng Thương Xót của Cha thánh hóa, biến đổi những người con cái đó.

 

Hôm nay Cha chỉ nói đến đây, là những lời được kèm theo với tất cả những sự việc đã xảy ra những ngày gần nhất để các con chuẩn bị, những ngày bất ngờ không ai có thể tránh khỏi tất cả những điều đó, sẽ đi vào trong sự tiêu diệt.

 

Đức Chúa Cha sẽ xuống tay với những người được biết nhưng không thực hành, được biết nhưng họ không lắng nghe, được biết nhưng họ không trở về, họ không nhờ vào sự thống hối xin được sự tha thứ vào những ngày còn lại và có thể được tồn lại với một thế giới mỗi khi các con hoàn toàn hiểu được yêu thương, hiểu được hòa bình, hiểu được tình thương và lòng nhân hậu mà Thiên Chúa ban cho con người trong nhân loại.

 

Tình Thương của Cha vẫn tiếp tục cho các con có cơ hội được đón nghe Sự Sống Động này, điều này nó sẽ không mãi mãi giữ được khi thời gian đã qua sự ấn định với ân sủng và hồng ân. Các con hãy nghe và thực hành.

 

Những đôi tai được nghe và những con tim được cảm nhận được những điều được nhận thức và sống động trong tiếng nói mà Cha mời gọi nhân loại của ngày hôm nay, mọi vai trò và mọi tầng lớp.

 

Sự chứng thực của Cha để cho các con được nhìn thấy và tin là Sự Hiện Diện qua Thánh Thể của Cha, là Sự Hiện Diện của những sự kỳ diệu đó chỉ có Thiên Chúa mới thực hành và ban đến cho con người.

 

Hãy mở lòng để tin vào những sự thật đang diễn tiến và sẽ đến với thế giới ngày hôm nay. Các con sớm trở về, các con từ bỏ tất cả những cái cá tật, từ bỏ tất cả những cái kiêu ngạo, từ bỏ tất cả những cái nhìn của con người.

 

Hãy đón nhận những lời được nhắn gởi, những điều mà các con được thấy, được nghe và được đón nhận trong thời đại của những ngày còn lại mà Cha đem đến cho các con những lời sống động này. Bình an của Cha đến với tất cả các con. Thương các con thật nhiều.

 

Hy vọng những lời này sẽ giúp cho sự quyết định mạnh mẽ của các con, giúp cho lòng tin của các con trở về, giúp cho đời sống được cải thiện.

 

Các con nhất định phải trở về bằng trái tim, bằng cõi lòng, bằng sự phủ phục. Đừng bao giờ rời khỏi Lòng Thương Xót của Cha, bởi vì chỉ có Lòng Thương Xót sẽ giải cứu các con trong những giây phút lâm nguy khi các con thật tâm, thật lòng trở về với Trái Tim Tình Yêu mà Cha chờ đợi các con.

 

Một lần nữa, bình an của Cha đến với tất cả các con. Thương các con thật nhiều. Chào các con.

 

Lucia:

 

Lạy Cha, con xin cảm tạ tình thương của Cha đã dành cho chúng con đặc biệt đêm nay với những lời chúng con tường thuật do Chúa Thánh Thần linh ứng, cũng là những lời Cha nhắc nhở riêng cho từng cá nhân, từng tập thể, Giáo Hội, cũng như tất cả cá nhân, mỗi một chúng con trong hiện tại.

 

Sự Hiện Diện của Cha đôi mắt của con đang nhìn thấy được, ánh sáng bằng hình của Cha đến và cho con được đón nhận những lời này.

 

Con xin thay thế tất cả những anh chị em trên toàn thế giới dâng lên lời cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen và tri ân những lời mà Cha gởi đến cho nhân loại chúng con.

 

Đặc biệt riêng cho những người công chính đã thực hành, những người đó tiếp tục sứ vụ của mình trong hăng say, tích cực.

 

Còn những người chưa hiểu và chưa rõ cũng hãy nghe và đón nhận sứ vụ thiêng liêng của mình, tiếp tay với những sự việc cần thiết loan báo Tin Mừng và tiếp tay với những điều quan trọng vì ngày đó đã gần đến với thế giới trần gian.

 

Xin cho chúng con hiểu được ý nghĩa của sứ vụ thiêng liêng mà Cha giao và hiểu được ý nghĩa của mỗi một người được mời gọi để loan báo tất cả những gì cần thiết nhất cho thế giới những ngày còn lại mà chúng con nhận ra sự vĩ đại và nhìn thấy được những điều vô cùng kinh hoàng, sợ hãi khi mọi việc đã gần đến với chúng con những ngày còn lại mà Cha đã mạc khải cho thế giới này được biết để chuẩn bị truớc cho đời sống đức tin và đời sống được trở về.

 

Con xin thay thế cho tất cả những anh chị em trong phục vụ và thay thế cho tất cả những anh chị em trên toàn thế giới.

 

Xin cho họ được mở đôi tai, mở cõi lòng, ý thức cũng như nhận thức được tất cả những lời được khuyên, những gì được thấy và tất cả những sự đang diễn biến trong thế giới hiện tại để họ một lòng trở về với Cha, một lòng tin vào Cha, một lòng tín thác vào Cha, một lòng vững vàng, cứng rắn để bước qua những điều gian nan, thử thách.

 

Cuối cùng điều đó là điều mà Cha không để cho họ bơ vơ, không để cho họ đau khổ, nhất định họ sẽ đón nhận được khi họ ý thức được sự phủ phục.

 

Trở về với Cha bằng con tim, bằng cõi lòng và sự thống hối thì chúng con sẽ được cứu bởi những dấu ấn mà Cha nhắn gởi và ban cho chúng con trong nhân loại.

 

Giờ phút này đây con xin thay thế anh chị em con một lần nữa, trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô con cảm tạ ơn Cha, chúc tụng Cha và ngợi khen Cha.

 

L. kết thúc bài này đúng 10 giờ 11 phút ngày Thứ Bảy, tháng 12, ngày 6 2014 tại Thánh Đường Thánh Theresa mà L. kết thúc những lời Chúa mạc khải cho L. đêm nay cùng với chị MN.

 

Con xin cúi đầu thờ lạy, cảm tạ, chúc tụng thay thế cho những người anh chị em của chúng con trong thế giới.

 

Xin Cha ban cho họ được mở lòng, xin Cha ban cho họ sớm trở về, xin Cha ban cho họ ý thức được để xin Lòng Thương Xót của Cha thanh tẩy để chúng con được nhận một cách nhạy bén sự nhắn gởi của Cha để chuẩn bị cho một thế giới nhất định sẽ kết thúc, vào những ngày trong công bằng mà chúng con đối diện với Cha, đối diện với sự việc mà chúng con thực hành trong thế giới của thân xác, để một ngày nào đó những công nghiệp, những điều chúng con xứng đáng được bước với một thế giới mà cửa Thiên Đàng được mở để đón chào những người công chính, đón chào những người xứng đáng, đón chào những người tội lỗi nhưng biết thống hối ăn năn trở về cũng có cơ hội trong hồng ân và ân sủng được trở về với Cha. Amen. Amen. Amen.

 

Con xin cảm ơn Chúa, tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Amen. Amen. Amen.

 

-o0o-

 

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể:

- nrtte.org

- nrttej.org

- kowtows.org

 

Hãy chia sẻ thông điệp này và trang web với những người bạn biết qua e-mail, mạng xã hội, in thông điệp ra, và loan truyền.

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharistic Jesus