The Miraculous Power of the Eucharist
The Miraculous Power of the Eucharist

The Gift of The Six Kowtows

 

A Present from Blessed Mother Mary to Humanity

432 pages

Sáu Lạy Kính Dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

100 pages

Kinh Nguyện Sáu Lạy kính dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

144 pages

The Six Kowtows Reverently Offered to the Eucharistic Jesus

 

192 pages

Ang Anim na Kowtows

Magalang na iniaalay

sa Eukaristikanong Hesus

176 pages

Las Seis Kowtows

Reverente-mente

Ofrecido a

Jesús Eucarístico

192 pages

Los Seis Kowtows Reverently

Oferecido

a Jesus

Eucharistico

208 pages

Coming soon

Sáu Lạy

Kính Dâng

Thiên

Chúa Cha

-Quyển 1-

240 trang

Sắp in

Messages for the World 

Pray

The Rosary of The Six Kowtows 

Heavenly Poems and Songs

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else...  

Read more

Heading

Thông điệp nhận ngày 08-06-2014 - Jesus

Chúa Thánh Thần

làm việc trong thế giới hôm nay

Lucia:

Lạy Chúa, mỗi lần con được đón nhận những lời của Chúa gởi đến cho chúng con qua Chúa Thánh Thần linh ứng, cũng là ý nghĩa của Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng con rất khao khát, chúng con chờ đợi cùng với những người anh chị em đang phục vụ âm thầm, những người được chọn để đem Tin Mừng của Chúa đến cho thế giới ngày hôm nay qua những ngôn sứ, qua những tiên tri, ai cũng chờ đợi đón nhận ơn Chúa Thánh Thần, đặc biệt trong ngày lễ hôm nay (1).

Đó là những người đang phục vụ và đã phục vụ để xin Ngài ban thêm cho chúng con những ơn cần thiết để chúng con có thể được phục vụ, chúng con thêm hiểu biết, thêm thông minh sáng suốt và khôn ngoan để nhận định và tiếp tục phục vụ với những ân sủng mà Chúa ban đến cho chúng con qua những việc làm hiện tại, những việc đem lại cho nhiều người anh chị em khác được đón nhận những lời của Chúa và đem lại Tin Mừng mà Chúa nhắc nhở và dạy cho thế giới, dạy cho những người con cái của Ngài trên đường trở về, tập cho những người con cái của Ngài được biết sự công chính, thực hành công chính, và cũng đem những người tội lỗi ở nơi bóng tối được quay trở về với ánh sáng, quay trở về với ánh sáng chân thật, quay trở về với ánh sáng mà cõi lòng tâm tư của họ phải cần thực hành, phải cần tin và phải cần tín thác trông cậy.

Chúa muốn cho chúng con mọi điều đều rất phong phú trong thế hệ ngày hôm nay, Chúa không xa như chúng con suy nghĩ mà Chúa đang gần ở bên cạnh chúng con; Chúa đang kề cận để giúp cho chúng con và tỏ cho chúng con được nhìn thấy sự can thiệp của Ngài, nhất là tình yêu mà Ngài vẫn chờ đợi chúng con, cho chúng con cơ hội được hiểu thêm ý nghĩa của đời sống thiêng liêng mà chúng con cần có ở trong thân xác, ngay cả linh hồn rất có giá trị để chúng con bồi đắp, và chúng con thực hành những việc cần thiết cho đời sống.

Linh hồn của chúng con cũng được tập luyện trong những tháng ngày còn trong hơi thở, để ý nghĩa của những sự việc cần thiết chung của một con người là linh hồn, là thể xác, là lý trí, là lương tâm đều có những nhịp đập một cách rộn ràng như Trái Tim mà Chúa ban tặng cho thế giới con người, để chúng con không rớt vào cái lưới bẫy của xã hội ngày hôm nay, cũng không rớt vào những sự hiện đại tinh vi của thời đại làm cho chúng con có những sự thay thế với những sự tích cực mà chúng con cần dùng ở trong tâm trí, ở trong trái tim, ở trong cảm nhận.

Nhưng chúng con đã bỏ lỡ cơ hội, chúng con sử dụng máy móc không đi đúng đường lối, không đi đúng lòng đạo đức và không đi đúng sự hiểu biết thật của con người đối với Thiên Chúa, đối với mọi việc và đối với tha nhân, chúng con dễ bị chi phối và trở thành như một cái máy không biết yêu, không biết nhận và cũng không biết bác ái hy sinh; cuộc đời cứ cột nhốt với tất cả những điều trong hiện tại, là tiền bạc, là danh lợi, là tư lợi, hay những việc làm tất bật suốt cả thời gian không cho linh hồn, và cũng không cho thân xác mình những giây phút được nghỉ ngơi trong tâm trí đễ hiểu biết rằng đời sống của con người có rất nhiều phong phú mà Thiên Chúa ban cho.

Tất cả mọi việc đều là hạnh phúc, đều là bình an khi con người cảm nhận và hiểu được ý nghĩa của một đời sống mà chúng con được đón nhận ở nơi Chúa Thánh Thần; sự chỉ dạy của Ngài dạy cho chúng con khéo léo, dạy cho chúng con đối diện với tất cả mọi phương diện khi chúng con gặp gỡ nó, dẫu đau khổ, dẫu biến cố hay dẫu khó khăn nhưng khi có Chúa và sự hướng dẫn của Thánh Thần thì mọi điều được kết thúc một cách êm đẹp, mọi điều chấp nhận được một cách dễ dàng khi chúng con hiểu được ý nghĩa của đời sống mang thân xác con người.

Chúng con có linh hồn, chúng con có lý trí, chúng con có quyền chọn lựa và chúng con có quyền được nhận ra những ơn thiêng liêng mà Chúa đã ban sẵn cho mỗi một người của chúng con để cần khai mở, cần thực hành thì chúng con hiểu được ý nghĩa được làm con cái Chúa, hiểu được ý nghĩa khi chúng con chịu phép Rửa, của những sự thiêng liêng vô hình (2) không giải thích được nhưng vẫn thực hiện trong thế giới của trần gian để mới có những câu chuyện phi thường lạ thường và vô thường do Thiên Chúa thực hành và đem đến cho chúng con, trong siêu nhiên nhưng nó vẫn thực tế và gặp gỡ được trong thế giới của trần gian.

Giờ đây con xin Chúa đến với con để cho chúng con được đón nhận những lời của Chúa cũng như những người con cái cũng rất mong muốn chờ đợi trong ngày Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống để Chúa cũng cho chúng con những lời mà Ngài nhắn gởi cách riêng hay chung cho tất cả những người anh chị em trên toàn thế giới, nhất là những người trong âm thầm, lặng lẽ nhưng đang phục vụ những chương trình Tin Mừng mà Chúa đang mời gọi tất cả những người con cái của Ngài trong thế gian.

Cha: L thương mến của Cha (Jesus),

Hôm nay là một bài mà con mới nhận xong, cũng như ngày hôm nay đặc biệt Chúa Thánh Thần đang thực hiện, và muốn nói rất nhiều điều để tập cho các con trong thế kỷ của ngày hôm nay. Có những điều con người thật không biết và đã bỏ qua rất nhiều cơ hội bởi vì thân xác của con người nếu không nhờ sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, không nhờ ơn thánh của Ngài thì không ai có thể trở nên trọn vẹn, không ai có thể trở nên hoàn thiện trước mặt của Cha.

Cho nên, bởi vì lẽ đó mà Cha đã biết trước ngay từ lúc đầu tiên, bởi vì sự yếu đuối mang thân xác hèn mọn, còn biết bao điều ở nơi con người không thể nào cởi bỏ một cách dễ dàng, cho nên bởi vì lẽ đó, Cha đã ban Thánh Thần của Cha xuống trong thế giới để quyết định mọi điều do chương trình của Đức Chúa Cha, bởi vì mọi sự đã được sắp đặt. Ta là Chúa Giêsu, nếu không thật sự ra đi (3) thì Chúa Thánh Thần sẽ không đến, cho nên Ta phải ra đi và tất cả mọi việc cũng đã được hoàn tất để Chúa Thánh Thần đến và ở lại với các con cho đến ngày hôm nay.

Sự gặp gỡ, sự nhắn gởi và những việc vẫn tiếp tục trong thiêng liêng ban đến cho thế giới loài người, Chúa Thánh Thần cũng đang hoạt động và đem đến cho các con bởi vì tất cả mọi cái từ lúc Ta về trời mọi việc đều được giao lại cho Chúa Thánh Thần để Ngài thực hiện. Ngài gần gũi các con, Ngài có biết bao điều để thực hiện trong thế giới của trần gian, trong mỗi một linh hồn, mỗi một cá nhân, mỗi một người, trong tập thể cũng như Giáo Hội, cũng như toàn thế giới trần gian.

Mọi việc đều có quy định, đều có quy luật; những sự việc đối diện và mỗi một sự việc được gặp gỡ trong thiêng liêng không ai có thể giải thích được, trong siêu nhiên thì lại càng khó hiểu hơn. Đời sống mà Cha ban cho các con là đức tin; đức tin sẽ giải thích được, đức tin sẽ nhìn sâu, đức tin sẽ nhìn ra những việc của Thiên Chúa làm, đức tin sẽ chấp nhận được sự phi thường lạ thường mà chỉ có Thiên Chúa mới thực hiện cho thế giới trần gian.


Cho nên hôm nay cũng là một ngày để nhắc rằng Chúa Thánh Thần đang ở giữa các con, Ngài đã để cho thế giới những cái nhìn trong hợp lý và thích hợp của một thế giới trần gian, bởi vì nó có những trình tự và lề luật với những sự việc mà Thiên Chúa đã an bài cho thế giới của con người ngay từ lúc ban sơ,

cũng kèm thêm cho tất cả những sự phi thường lạ thường do Chúa Thánh Thần thực hiện, do sự sắp xếp của Đức Chúa Cha từ muôn thuở, chỉ mời gọi con người trong thế hệ ngày hôm nay đừng quá đắn đo, đừng quá suy nghĩ và cũng đừng quá đi theo thực tế của một thế giới trần gian trong hạn hẹp của sự suy nghĩ mà hãy nhìn vào một Thiên Chúa (4).

, hãy nhìn vào tình yêu mà Cha chỉ muốn nhắc nhở và tập cho con người từ nhân đức, bước lên những sự tập tành ở trong đời sống với những nhân đức mà mỗi một con người cần có để có thể hiểu được ý nghĩa chung cho nhân loại. Có biết bao bối cảnh, có biết bao gia đình, có biết bao người con cái Cha thấy họ thật đau khổ và đang dằn vặt ở trong bóng tối của tội lỗi;

cũng biết bao người đang trong những bệnh tật, và cũng biết bao người đang sống trong một thế giới tự do, đầy tài năng và dư dã, cả một đời sống ở trong vật chất, ở trong tiền tài. Còn biết bao điều chung trong thế giới cũng như riêng cho mỗi một quốc gia đều có những nơi chốn, người lành thánh cũng như người tội lỗi cũng đều có biết bao nhiêu người nghèo đói và cũng có biết bao nhiêu người sung túc.

Tất cả và tất cả, chung trong thế giới của một thế giới trần gian, nó đủ muôn màu muôn sắc với những sự dữ, những việc lành, những điều mà con người ở trong một thời đại, trong một thế kỷ đã đi qua bao thế kỷ trước kia, cũng đã có biết bao điều được nhắn gởi cũng đem lại cho con người sự giải cứu họ ở nơi tội lỗi, cứu họ ra khỏi xiềng xích của bóng tối mà họ đang bị cột chặt bởi những khát vọng, tham lam tư lợi, ích kỷ, cũng có những điều từ ở trong tài năng hay ở trong chức quyền đã làm mờ đi đôi mắt lương tri, đã làm mờ đi tấm lòng nhân ái, làm mờ đi sự thật lẽ phải.

Ngày hôm nay cũng là những ngày được mời gọi rất rõ nét của những ơn thiêng mà Cha đổ xuống cho thế hệ ngày hôm nay để chứng minh và nhìn sự xuất hiện, và sự can thiệp của Cha trong thế giới của loài người, hoàn toàn được sự thực hiện của Chúa Thánh Thần để tỏ cho thế gian được thấy, tỏ cho thế gian được nhìn và biết rằng sự nhắc nhở của Chúa,

sự can thiệp của Thiên Chúa cho con người, cũng nhắn gởi tất cả những điều được báo trước của một thời điểm mà các con đã được nhìn thấy chung trong nhân loại ngày hôm nay; mọi sự theo luật tuần hoàn đã có từ ban sơ do Chúa Cha quyết định những việc đó, những điều đối diện trong hiện tại và cũng đã đến ngày được kết thúc và hoàn tất....

Các con thương mến của Cha,

(1) Ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.
(2) Chúa Ba Ngôi bắt đầu ngự trong linh hồn khi nhận Bí tích Rửa tội.
(3) "Thầy nói thật với anh em, Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em” (Gioan 16:7)


(4) Chỉ có một Thiên Chúa, nhưng có vẻ như “một” được dùng là vì nhân loại ngày hôm nay đặt câu hỏi là có chăng “một Thiên Chúa” trong thực tế.


(5) Điều này dường như ám chỉ đến các thông điệp L. nhận được và những hình ảnh kỳ diệu mà Thiên Chúa cho phép cô chụp trên điện thoại của cô.
(6) Những người đọc và linh mục trong bài giảng của mình.
(7) Bằng cách đưa những người khác đến với Chúa Giêsu, đến với Lòng Thương Xót, mỗi một người có thể được cứu chuộc. Ngoài ra, cầu xin tha thiết cho lòng thương xót của Thiên Chúa, một cách đặc biệt qua sức mạnh kỳ diệu của chuỗi hạt Lòng Thương Xót, có thể cứu chuộc rất nhiều, rất nhiều linh hồn. Tất cả mọi thứ đều có thể được đối với Thiên Chúa, nhưng tất cả mọi người có sẽ đáp lại hay không? Trong mạc khải riêng tư này Ngài ném ra phao cứu đắm cho tất cả mọi người, cho bất cứ một ai.

Chị Lucia Phan nhận thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận những hình ảnh về Thánh Thể, cả dưới dạng quay phim, qua điện thoại thông minh. Khi Chúa Giêsu ban thông điệp cho Chị như một người Cha yêu thương con cái Ngài, và như Thầy hoặc Sư Phụ. (Tình phụ tử thiêng liêng này của Chúa Giêsu tìm thấy trong Gioan 13:33, Gioan 21:5, Matthêu 23:37, Luca 23:37 và Máccô 10:24.)

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharistic Jesus