The Miraculous Power of the Eucharist
The Miraculous Power of the Eucharist

The Gift of The Six Kowtows

 

A Present from Blessed Mother Mary to Humanity

432 pages

Sáu Lạy Kính Dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

100 pages

Kinh Nguyện Sáu Lạy kính dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

144 pages

The Six Kowtows Reverently Offered to the Eucharistic Jesus

 

192 pages

Ang Anim na Kowtows

Magalang na iniaalay

sa Eukaristikanong Hesus

176 pages

Las Seis Kowtows

Reverente-mente

Ofrecido a

Jesús Eucarístico

192 pages

Los Seis Kowtows Reverently

Oferecido

a Jesus

Eucharistico

208 pages

Coming soon

Sáu Lạy

Kính Dâng

Thiên

Chúa Cha

-Quyển 1-

240 trang

Sắp in

Messages for the World 

Pray

The Rosary of The Six Kowtows 

Heavenly Poems and Songs

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else...  

Read more

09-04-2014

Thông điệp ngày 09-04-2014

Hãy từ bỏ gian ác mà trở về với Ta

 

Đức Chúa Cha:

 

Các con thương mến của Cha,

 

Tất cả mọi điều Cha muốn nói với các con Cha để cho Thánh Thần linh ứng để Ngài có thể nói lên tất cả những điều mà Cha muốn cho các con được cảm nghiệm, mọi tầng lớp, mọi vai trò. Tất cả, tất cả các con là con của Cha.

 

Thế kỷ hôm nay là một thế kỷ mà các con đã được nhận thức và nhìn rõ tất cả những cái nó sẽ đi vào luật định của những ngày báo trước qua Sách Khải Huyền và Phúc Âm cũng được nhắc nhở. Có lẽ các con đã quên và các con đã không lưu tâm tới những ngày còn lại mà mọi người cần phải trở về, chuẩn bị cho đời sống linh hồn và thể xác của mình trong hiện tại, có lẽ đời sống đã làm cho các con tất bật với những hoàn cảnh của mỗi cá nhân, hoàn cảnh của mỗi quốc gia, hoàn cảnh của mỗi đời người.

 

Các con quên đi cái gì là điều chính nhất ở trong cuộc sống, cứ mải mê với những tất bật mà con người luôn sử dụng những cách thức và những cái tranh dành, những cái thù hằn, những cái tranh đua, những cái tư lợi, những cái tiền bạc, những cái mà con người cho đó là những điều cần thiết nhất ở trong cuộc sống.

 

Đó là những cái thuộc về thế giới của trần gian, nhưng không thuộc về thế giới của tâm hồn, thế giới của thiêng liêng thì tất cả mọi người đều cần phải có sự tập luyện, tập luyện nhân đức, tập luyện thánh thiện, tập luyện trong đời sống được nhận ra giáo lý, nhận ra chân lý, nhận ra lẽ phải, nhận ra sự thật và nhận ra sự công chính. Đó mới đem lại đích thật cho trái tim, cho cõi lòng, vì đó là những điều từ bên trong mà Cha ban đến cho con người ở nơi sự thật.

 

Mỗi con người cần phải đạt được và cảm nghiệm thì các con mới thấy được ý nghĩa của đời sống là đời sống các con biết yêu, các con biết tha thứ, các con biết nhẫn nại, các con biết quảng đại và các con biết yêu thương để liên kết với nhau.

 

Ngày nào các con chưa nhận ra được tình thương, chưa nhận ra được tình yêu mà Cha dành cho các con thì làm sao các con có thể nhận ra được tình yêu mà các con trao cho nhau, cho nên thế giới hôm nay vẫn hận thù, vẫn tranh dành, vẫn có những cái tư lợi riêng tư, tiếp tục triệt hạ lẫn nhau và đem đến cho nhau những điều ác độc nhất mà con người sử dụng những điều đó để giết hại lẫn nhau và tiêu diệt lẫn nhau.

 

Các con thương mến của Cha,

 

Thế kỷ này là một thế kỷ mà các con được nhìn thấy rất rõ và càng ngày rất nhiều điều đã được thực hiện trong thế giới, từ văn minh, từ những máy móc, từ những gì mà bộ óc con người có thể điều khiển và làm ra được, nhưng các con quên đi những điều chính nhất mà Cha đã ban ngay từ lúc ban đầu là khối óc của con người.

 

Tất cả những cái hoạt động của máy móc và những cái các con cho đó là hiện đại, là tốt nhất, là văn minh cũng như những điều thông minh mà bộ máy có thể hoạt động và làm việc, các con hãy dành một chút thời gian để suy niệm lại có bộ máy nào bằng chính bộ óc của con người, có bộ máy nào bằng bộ óc mà Cha đã sáng tạo và ban cho thế giới trần gian không có câu giải thích? 

 

Bộ óc đó mới là một bộ óc siêu phàm, bộ máy đó mới là bộ maý muôn đời bởi vì bộ máy mà các con nhận ra được giữa cái sai và cái đúng, giữa cái lương tâm của con người và sự gian ác, bộ máy đó mới là bộ máy tinh vi khi các con biết Đấng nào là Đấng đã tạo nên bộ máy đó.

 

Bộ máy đó biết yêu, biết thương và biết tha thứ và biết bao điều ở trong đức tính của một con người, cho nên với tất cả những điều này các con nên quay trở lại và có thể nhìn lại tất cả những gì mà các con đang có trong thế hệ và trong thế giới ngày nay đều bao gồm tất cả những cái mà Cha đã ban, đang ban, và tiếp tục cho các con.

 

Các con đã quên đi những điều mà các con đã được nhận từ nơi Cha và những cái quan trọng hơn là linh hồn, đời sống mà con người không biết nơi chốn gởi thác vào những ngày khi không còn hơi thở, bởi vì một thế giới mà Cha đã tạo thành cho các con và mở lối cho các con được vào nơi đó là một chốn vĩnh cửu muôn đời, muôn đời sống trong hạnh phúc, muôn đời được bao nhiêu điều mà con người không thể hiểu được nó đầy đủ tất cả mọi cái mà con người không thể diễn đạt và không thể diễn tả được bằng lời.

 

Cho nên Cha chỉ muốn con người thấu hiểu rằng đời sống thiêng liêng rất cần thiết cho mỗi một linh hồn, mỗi một linh hồn mà Con của Cha phải trả bằng giá Máu. Cha phải hy sinh Con Một của Cha đến thế giới loài người, đem các con đến một nơi chốn hạnh phúc. Các con chỉ biết những gì của hiện tại, các con chỉ sống trong loanh quanh lẩn quẩn của thế giới, Cha đã chờ đợi trên 2,000 năm, thời điểm mà Con Một của Cha đến với thế giới.

 

Đó là một thời điểm Cha đã chờ đợi cho đến ngày hôm nay, nhưng được bao nhiêu người có thể thấu hiểu và quay bước trở về, cho nên mỗi một ngày càng biết bao điều sự dữ đang vây quanh các con, biết bao điều các con đã lầm lạc trong tội lỗi, đã bị khống chế bởi tất cả những gì của thế giới trần gian, các con không nhận ra tình yêu, các con không nhận ra thời gian mà Cha đã chờ đợi.

 

Tất cả các con ở trong một thế giới nếu dùng quyền năng của Cha thì không ai có thể còn sống sót ở trong thế giới của con người, nhưng bởi vì tình yêu và Cha dùng tình yêu đó ngay từ lúc ban đầu cho đến ngày cuối của thế kỷ vẫn là tình yêu, tình yêu của Cha, tình yêu của Con Cha và tình yêu của Chúa Thánh Thần vẫn mãi mãi ở trong một thế giới của con người, được sống động qua mỗi thời đại và mỗi thế kỷ để các con được lắng nghe, được biết và tiếp tục để được ơn tha thứ, nhưng con người vẫn lặng yên và vẫn sống trong thế giới ngày hôm nay, trong những cái mà họ có thể tự nghĩ và phủ nhận tất cả tình thương, phủ nhận tất cả những điều mà Cha đã ban và đang ban cho họ, là những cái đang vây quanh, những cái từ kiến thức, từ trí thức, từ học hỏi, từ tài năng và tất cả những cái có ở trong thế giới trần gian.

 

Các con thương mến của Cha,

 

Hãy dùng những điều đơn sơ nhất để có thể suy nghĩ tất cả những cái mà những người con đối với Cha mình ngay trong gia đình, các con sẽ thấu hiểu được tình thương của Cha dành cho các con và dành cho mỗi một thế hệ. Nếu các con trở lại với thời của tổ phụ Abraham, thời đó là một thời mà Cha đã đi vào lịch sử cho các con được thấy, những người xúc phạm, những người sống ngược lại những điều luân thường đạo lý, những người sống không tuân phục và lắng nghe thì mọi cái sẽ có một giá để trả, bởi vì các con không sống trong sự công bằng, lẽ phải, sự thật và chân chính.

 

Ta là Đấng Sự Thật, là Đấng Công Bằng, là Đấng đem lại tình thương và mọi điều chân thật cho loài người, cho nên các con hãy nhớ tất cả mọi cái Cha đã ban cho thế giới trần gian, Con của Cha đã hạ thế, đã lấy Máu để gội rửa cho thế giới trần gian.

 

Con của Cha là Đức Giêsu Kitô đã cầu xin và luôn luôn che chở cho thế giới trần gian để các con được có ngày hôm nay, Ngài vẫn tiếp tục đem đến cho các con những cơ hội để mong các con trở về, Ngài không dùng cách để quở phạt, Ngài không dùng cách để ban cho thế giới trần gian những sự trừng phạt bởi vì con người đã xúc phạm và lỗi phạm quá nhiều.

 

Hôm nay vẫn tiếp tục là những ngày tháng chờ đợi, là những ngày tháng mong mỏi, là những ngày tháng đem tình thương, tình yêu và đem Lòng Thương Xót, cho nên ngày hôm nay Ta có thể nói lên tất cả những gì cho những người con cái trong trần thế ngày hôm nay được nhận ra là những điều được thay đổi bởi những cái chưa bao giờ được thay đổi trong quy luật.

 

Bởi vì tình thương, bởi vì Con của Ta đã thật sự chấp nhận, vẫn ở giữa thế gian, vẫn chờ đợi các con và vẫn tiếp tục ban ơn tha thứ cho các con, cho nên những điều mà Ta muốn nhắc nhở với các con ngày hôm nay là những điều các con đã được đón nhận của Năm Thánh mà các con đã được đón nhận vừa qua để nhắc nhở cho con người, cũng là Mùa Phục Sinh mà mỗi năm Ta đều nhận ra sự đau xót bởi vì Con Ta đã chấp nhận đi vào cái chết, đã chịu tất cả những đau thương vì tội lỗi con người.

 

Cho nên tất cả mọi cái Ta chưa thẳng để xuống tay đem đến những điều mà con người đã đi ngược lại với giáo lý của Ta, đi ngược lại với luân thường đạo lý, đi ngược lại với những điều các con đang sống, phủ nhận tất cả, từ chối tất cả, tiếp tục sống trong tội lỗi, tiếp tục xúc phạm với tất cả những người anh em mà họ đã quay bước trở về.

 

Các con thương mến của Ta,

 

Điều này có thể các con không nhận ra, có rất nhiều điều mà các con đang trong sự suy nghĩ của con người, những cái gì từ sự thật nó vĩnh viễn sẽ là sự thật, nó vĩnh viễn tiếp tục khai mở rất nhiều điều cho các con được đón nhận từ nơi Bí Tích Thánh Thể. Ta hiện diện ở đó, Chúa Giêsu hiện diện ở đó và Thánh Thần của Ta cũng hiện diện ở đó để cho các con được những cơ hội với những lời sống động nhắc nhở thế giới loài người hôm nay. Cũng là những lời gởi đến cho mọi tầng lớp trong xã hội.

 

Ta mở rộng để tìm kiếm những người con cái thất lạc trên toàn bốn phương, những người họ thật đơn giản không hiểu thấu Ta vẫn đem những điều cho họ cảm nghiệm được để họ có thể hợp tác với cách thức mà họ có thể suy nghĩ ở trong đời sống làm con cái của Ta, là những người con cái các con phải cần có những cái quyết định ở trong đời sống thiêng liêng của mình, là phải sống trong công chính, phải trở về với sự thật, phải ăn năn thống hối, phải từ bỏ những cái gian ác tội lỗi ở trong thế giới mà các con đang tiếp xúc mỗi ngày.

 

Đây là một ân sủng vô cùng cao trọng, cũng là những ân sủng của những ngày còn lại mà Ta tỏ rộng cho Trái Tim của Ta để đón nhận tất cả những người con cái trở về, dẫu các con có sống trong tội lỗi, dẫu các con đã sống biết bao năm tháng không nhận ra Ta, từ chối và đã phản bội Ta, nhưng trong một thời điểm mà Ta muốn ban đến cho các con là những ngày tháng Ta không còn trách tội với tất cả những gì các con phạm, Ta chỉ mong muốn và yêu cầu tất cả các con hãy quay trở về, hãy bỏ tất cả những gì mà các con nhận ra đó là tội lỗi mà các con đang làm, đang thực hành và xúc phạm.

 

Lòng Thương Xót của Đức Giêsu Kitô sẽ là sự gội rửa cho các con, cũng là một cơ hội để cho các con ăn năn quay trở về với một lòng thống hối thật sự để tìm đến. Ta sẽ tha thứ cho các con, tha thứ cho từng người, tha thứ cho từng trái tim biết cảm nghiệm, biết trở về và biết nhận ra Ta, Ta là một Người Cha đem tình thương và tình yêu cho các con, chỉ có Ta mới là Đấng các con trông cậy và gởi thác bây giờ cũng như đời sau.

 

Các con thương mến của Ta,

 

Hôm nay những lời Ta muốn nhắc nhở để gởi cho Năm Thánh hôm nay, biết bao nhiêu ý nghĩa và những lời lẽ được sống động gởi qua Bí Tích Thánh Thể sự mạc khải mới của những ngày còn lại. Có biết bao điều các con cần phải nhìn thấy và nhận thức sự thật là những cái gì từ nơi Thiên Chúa, những cái gì từ nơi Ta, từ nơi những điều mà các con được nghe là tình yêu thương, là sự hoán cải mà Ta muốn các con quay trở về và nhận thức, quay trở về, từ bỏ tất cả những tội lỗi trong hiện tại và những điều trong gian ác để các con thật sự đón ơn tha thứ mà Ta ban cho các con, còn điều các con cứ tiếp tục với vị trí giữ lấy tất cả những gì thuộc của thế giới trần gian, thuộc về con người, thuộc về những sự gian ác thì các con sẽ được đón nhận những cái mà các con tự chọn.

 

Vì tình thương của Ta đều phải có sự công bình với tất cả mọi người và công bằng với mỗi một cá nhân khi họ được nghe và nhận thức những lời mà Ta gởi đến cho các con, Ta không bắt buộc các con làm những điều quá khó khi các con không làm được nhưng Ta chỉ muốn các con nhận thức các con là con của Ta, chính Con của Ta đã chết cho các con, chết cho nhân loại. Ta luôn luôn tha thứ và ban cho các con những điều mà các con tìm ra từ nơi sự thật, lẽ phải và công bằng để các con đừng rớt sâu bởi những tội lỗi trong hiện tại và biết bao điều đang xúc phạm đến Ta.

 

Hãy ngừng lại những việc gian ác đó, hãy từ bỏ tất cả những tội lỗi mà các con đang bị cái lưới rập của một thế giới trần gian đang bao phủ, bởi vì nếu các con không nhận ra tiếng nói của Ta, không nhận ra sự nhắc nhở của Ta, không nhận ra những điều Ta ban đến hồng ân và ân sủng cho thế giới thì các con không bám vào được với tất cả điều gì của thế giới trần gian.

 

Chỉ có Ta mới giải thoát các con, chỉ có Ta mới đem lại hạnh phúc cho các con, chỉ có Ta mới đem lại ánh sáng thật sự để đốt cõi lòng, đốt con tim và để cho các con được quay trở về trong tình thương, trong tình yêu và sự hiệp nhất.

 

 

Ngày nào các con thật sự nhận ra và ý thức được những điều mà Ta đem đến cho các con những lời sống động hôm nay thì ngày đó là ngày các con thật sự đã được thay đổi và sẽ được ở trong đường lối mà Ta sẵn sàng bảo vệ và che chở những người con mà họ được nghe sự nhắc nhở của Ta và sự hướng dẫn của Ta đặc biệt trong Mùa Chay Thánh năm nay.

 

Các con hãy biết rằng Ta đang sống, Ta đang gởi những lời này đến cho các con được nghe, được biết. Thế giới hôm nay là một thế giới mà Ta đã đến và đem biết bao điều cho các con được đón nhận, được lắng nghe, Ta đã thay đổi rất nhiều để cho các con được gặp gỡ những hạnh phúc mà các con đang được đón nhận, đừng để lỡ cơ hội và đừng để cho mình mất đi những cái mà các con có cơ hội để được đón nhận sự hạnh phúc của thế giới trần gian khi các con thật lòng ăn năn thống hối, cảm nghiệm được tình thương của Ta là sự hạnh phúc của Thiên Đàng, mà các con tin vào những sự thật đang đến và diễn tiến ngày hôm nay, là được tiếng nói vang vọng nhắc nhở cho tất cả mọi người trong nhân loại.  Hãy trở về, đến với Ta, ăn năn thống hối qua Đức Giêsu Kitô Con Một của Ta, qua Lòng Thương Xót mà Ngài đang mời gọi, chờ đợi tất cả các con.

 

Hôm nay Ta chỉ gởi đến những lời này, hy vọng các con hiểu được ý nghĩa của Mùa Chay Thánh, ý nghĩa của ơn cứu độ, ý nghĩa của những năm tháng mà các con bỏ quên trong cuộc đời. Các con trở về, thật sự ăn năn để tìm về với chân lý, tìm về với những lời lẽ mà Ta để lại qua Phúc Âm để nhắc nhở cho đời sống mỗi một người, sống trong chân thật, lẽ phải thì mọi điều Ta sẽ ban thêm cho các con những ơn thiêng, ban đến cho các con những sức mạnh để các con vượt qua những sự vây quanh tội lỗi mà các con đang bị bao quanh trong thế hệ đen tối ngày hôm nay.

 

Bình an của Ta đến với tất cả các con. Chào các con.

 

L.: Lạy Cha, hôm nay con thật sự thay thế tất cả anh chị em trên toàn thế giới cảm tạ Cha, chúc tụng Cha, ngợi khen Cha vì tiếng nói thật sự của Đức Chúa Cha gởi đến cho chúng con trong những giây phút này. Ít khi nào có thể nhận ra được tầm quan trọng Cha đến với chúng con, Mùa Chay Thánh năm nay quả thật là Mùa Chay Thánh tràn đầy ý nghĩa, được những lời sống động Thánh Thần linh ứng, được những lời sống động của Đức Giêsu Kitô nhắc nhở và được những lời thật sự của Đấng Quyền Năng, là một Người Cha nhân hậu, nhân từ có quyền trên trời đất muôn loài, đã đem đến cho chúng con những lời để chúng con quyết định từ bỏ những cái sai trái của cuộc đời mình, từ bỏ cái sai trái mà chúng con đang vi phạm trong hiện tại để quay về với Cha trong chân lý, sự thật và lẽ phải.

 

Cha không đòi hỏi các con làm bất cứ điều gì khó khăn mà mong các con nhận ra tình thương, đi trong chân chính. Những điều do xác thịt yếu đuối của các con không làm nổi nhưng nhờ ơn thánh của Cha mà các con được thánh hóa trong tình yêu thương của Cha, thánh hoá trong ơn cứu độ do Đức Giêsu Kitô mang đến và thánh hoá trong Lòng Thương Xót mà Ngài mong mỏi chờ đợi và ban đến biết bao hồng ân, bao ân sủng cho thế giới ngày hôm nay,tiếng nói được vang vọng qua Bí Tích Thánh Thể, không phải chỉ có Đức Chúa Giêsu mà là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Thánh Thần vẫn tiếp tục nhắc nhở và giúp cho chúng con trên con đường quay bước trở về.

 

Đừng tiếp tục với sự gian ác, đừng tiếp tục với một thế giới con người đang loanh quanh, lẩn quẩn với những điều gian ác tội lỗi mà hãy hết lòng hết dạ quay trở về trong ân tình cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen vì chúng con đã được đón nghe những lời của Cha, đón nghe những lời thật sự mà Cha ban cho thế giới loài người.

 

Giờ phút này đây con không biết nói gì hơn ngoài những lời con cầu xin Cha cho những anh chị em chúng con mở lòng để nhận ra Lời của Cha, mở lòng để tin vào những sự thật, mở lòng để ăn năn thống hối, mở lòng để được đón nhận biết bao điều mà Cha gởi đến cho thế giới trần gian những ngày còn lại.

 

Những vị linh mục, những vị tu sĩ, những người được đón nhận, lắng nghe tiếp tục loan truyền những lời này, tiếp tục lan rộng khắp đó đây trên toàn thế giới để kêu gọi những người tội lỗi, kêu gọi những người chưa nhận ra Cha, kêu gọi những người sống một đời sống mà họ đã bỏ Cha, phản bội và họ đang sống trong một đời sống đau khổ với tội lỗi.

 

Con cũng xin Cha hãy thương xót những người anh em của chúng con đang sống trong một thế giới tội lỗi, họ vẫn hiên ngang, họ vẫn dửng dưng không biết đó là tội, xin Cha thương xót và cho họ cơ hội được quay về với Cha trong Mùa Chay Thánh của năm nay, trong mùa cứu độ của năm nay do Giáo Hội nhắc nhở mỗi một năm, để gợi lại cái chết của Đức Giêsu Kitô đã cứu lấy con người, cứu lấy sinh mạng, cứu lấy ngay cả đời sống thiêng liêng mà chúng con rất cần để thay đổi, ăn năn thống hối, để được đón nhận ơn tha thứ, đón nhận ơn cứu rỗi những ngày còn lại của thế kỷ, trong tình yêu thương mà Cha ban cho chúng con những lời ban phát của Cha. Trong danh Thánh của Đức Chúa Giêsu Kitô, con xin cảm tạ ơn Đức Chúa Cha, cảm tạ ơn Đức Chúa Giêsu, cảm tạ ơn Đức Chúa Thánh Thần, một lần nữa trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô con xin cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Amen. Amen. Amen.

 

L. đón nhận những lời của Chúa vừa xong do chính Đức Chúa Cha gởi đến những lời sống động cho tất cả những người con cái của Ngài trong Mùa Chay Thánh vào buổi chiều ngày Thứ Tư, đúng 7:45 phút, ngày 9 tháng 4, 2013 tại Thánh Đường Thánh Theresa. Trước Thánh Tượng Trái Tim Chúa, Thánh Tượng Mẹ Fatima, Thánh Tượng Thánh Theresa, Thánh Tượng Juan Diego mà con có cơ hội để được đón nhận thông điệp của Chúa.

 

Một lần nữa con xin cảm tạ ơn Chúa thay thế cho tất cả anh chị em của chúng con trên toàn thế giới, những người đón nhận, lắng nghe. Một lần nữa, cảm ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa đến muôn đời. Amen. Amen. Amen.

Chị Lucia Phan nhận thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận những hình ảnh về Thánh Thể, cả dưới dạng quay phim, qua điện thoại thông minh. Khi Chúa Giêsu ban thông điệp cho Chị như một người Cha yêu thương con cái Ngài, và như Thầy hoặc Sư Phụ. (Tình phụ tử thiêng liêng này của Chúa Giêsu tìm thấy trong Gioan 13:33, Gioan 21:5, Matthêu 23:37, Luca 23:37 và Máccô 10:24.)

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharistic Jesus