The Miraculous Power of the Eucharist
The Miraculous Power of the Eucharist

The Gift of The Six Kowtows

 

A Present from Blessed Mother Mary to Humanity

432 pages

Sáu Lạy Kính Dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

100 pages

Kinh Nguyện Sáu Lạy kính dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

144 pages

The Six Kowtows Reverently Offered to the Eucharistic Jesus

 

192 pages

Ang Anim na Kowtows

Magalang na iniaalay

sa Eukaristikanong Hesus

176 pages

Las Seis Kowtows

Reverente-mente

Ofrecido a

Jesús Eucarístico

192 pages

Los Seis Kowtows Reverently

Oferecido

a Jesus

Eucharistico

208 pages

Coming soon

Sáu Lạy

Kính Dâng

Thiên

Chúa Cha

-Quyển 1-

240 trang

Sắp in

Messages for the World 

Pray

The Rosary of The Six Kowtows 

Heavenly Poems and Songs

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else...  

Read more

16-12-2014

Ngày 16 tháng 12 năm 2014

 

Lucia:

 

Lạy Chúa, 10:13 phút, ngày Thứ Ba, tại Thánh Đường Thánh Theresa, Thánh Tượng Trái Tim Chúa, Thánh Tượng Mẹ Guadalupe, Thánh Tượng Thánh Theresa, Thánh Juan Diego mà con có cơ hội đến đây để được đón nhận những lời của Chúa những tháng năm vừa qua, cũng như những ngày gần nhất.

 

Lạy Chúa, cũng là hơn một tuần lễ, đã nhiều ngày ở nơi đây thánh lễ buổi chiều không có trọn hai tuần cho nên con ít có cơ hội đến đây buổi chiều để viếng thăm Chúa những ngày vừa qua, hôm nay con có cơ hội đến lại nơi đây, nơi mà Chúa chỉ định cho con có cơ hội được gặp gỡ Chúa và được đón nhận những lời của Chúa cho những người anh chị em chúng con, cho những người anh chị em trên toàn thế giới, cho những người phục vụ cũng như cá nhân và bản thân con.

 

Hôm nay lại thêm một ngày nữa, trong căn nhà thờ vắng lặng không còn một ai, chỉ còn con, đây cũng là một cơ hội để Chúa cho con ở lại nơi chốn này để xin được dâng lên những lời con cảm nhận được những ngày vừa qua trong hồng ân Chúa ban cho chúng con. Còn biết bao điều nữa, xin Chúa đến với con để con được đón nhận những sự chỉ dạy của Chúa, sự hướng dẫn của Chúa cho con cách riêng, cho những người anh chị em phục vụ của chúng con, cho tất cả những người con cái mà Chúa muốn gặp gỡ họ cũng như những người anh chị em trên toàn thế giới.

 

Con đang sẵn sàng chờ đợi để đón nghe những lời của Chúa, trước khi con dâng lời xin đón nhận lời Chúa con cũng xin cho con được dâng lên: Lạy Chúa, con cảm tạ ơn Chúa, trong cuộc họp ngày Chủ Nhật vừa rồi, cũng là những điều đầu tiên trong những ngày cuối năm, Chúa đã đến với chúng con, cho chúng con sức mạnh cũng như sự cảm nhận trong những cái suy niệm của những tháng ngày vừa qua.

 

Chúa nhắc nhở và trong giờ phút đó Mẹ cũng đến với chúng con trong ngày cuối năm, Mẹ biết được mỗi một người chúng con, Mẹ thấy được những điều mà chúng con trong tình yêu thương hay Mẹ cũng thấy được những điều yếu kém những năm vừa qua, và Mẹ cũng thấy được những điều thiếu sót, những điều chúng con cố gắng nhưng chúng con cũng nằm trong tình trạng với những sự suy diễn, lo âu, buồn phiền, hoang mang, và cũng còn rất là nhiều điều trong những sự việc Mẹ muốn chúng con được đón lấy những điều tốt đẹp nhất, đứng dậy trong sự hân hoan hạnh phúc của Chúa ban, từ bỏ tất cả những điều thuộc về cá nhân, thuộc về bản ngã và thuộc về sự yếu đuối của con người.

 

Lạy Chúa, có đâu có thể được sự mật thiết do nơi Mẹ là một Nữ Vương của Thiên Quốc, một người Mẹ mà Đức Chúa Cha đã chọn cung lòng của Mẹ được Chúa Giêsu ngự trị, Mẹ cũng là Người Chúa phong hiệu cho Mẹ là Mẹ của thế giới loài người của chúng con. Chúa Giêsu đang sống động, đang hiện diện trong thế giới ngày nay, Ngài qua Bí Tích Thánh Thể để gặp gỡ chúng con, để dạy dỗ chúng con, ở cùng chúng con, có biết bao điều chúng con được gặp gỡ Ngài một tháng hai lần, Mẹ cũng vậy, đây là sự hạnh phúc có thể không thể tưởng tượng được đối với thế giới loài người ngày hôm nay.

 

Lạy Chúa, đây là những sự việc có thật mà chúng con đang được đón nhận qua hồng ân và tình thương Chúa dành chung cho nhân loại chúng con trong thế giới ngày nay, riêng cho những người được đón nhận, và riêng cho những người anh chị em chúng con trong nhóm, để chúng con nhìn thấy sự gần gũi và thế giới của thiên quốc quả thật không xa, chỉ có con mắt đức tin mà chúng con tin vào Chúa, chúng con nhận ra sự gần gũi của Chúa, chúng con nhận ra tiếng nói của Chúa, chúng con nhận ra tầng đài mà trên thiên quốc cũng có thể liên lạc và nói chuyện với những người trên trần thế. Đó là sự cho phép của Chúa, và sự hướng dẫn do Chúa Thánh Thần giúp cho chúng con được mở trí, mở tai, mở lòng để đón nghe và tin tưởng.

 

Bên cạnh chúng con có Mẹ, Mẹ chăm sóc, Mẹ dẫn dắt và Mẹ giúp cho chúng con rất nhiều điều để chúng con cảm nghiệm được rằng Sự Hiện Diện của Chúa đang có thật trong thế giới ngày nay. Ngài đang ở đó, Ngài mãi mãi ở cùng với những người con cái khi họ mở con tim để đón nhận – Đón nhận những lời của Ngài, đón nhận những giáo lý của Ngài, đón nhận Tin Mừng của Ngài, đón nhận tất cả những điều Ngài đã để lại từ xưa đến nay.

 

Chỉ cần thêm một bước là chúng con phải bỏ bớt những gì ở thân xác con người trong sự yếu đuối để tìm Chúa bằng trái tim, bằng một tấm lòng thống hối ăn năn thật sự trở về, bằng một cõi lòng đơn sơ khiêm nhường, Chúa nhất định sẽ đến với chúng con, và Chúa sẽ gặp gỡ với bất cứ hình thức nào để cho chúng con nhìn thấy Sự Hiện Diện của Chúa.

 

Có rất nhiều điều như chúng con đang đón được những năm tháng vừa qua, không có gì mà Chúa không biết, không có gì mà Chúa không thấu suốt được cõi lòng và tâm tư của mỗi một người con cái, bởi vì Ngài là một Đấng Thiên Chúa, Ngài tạo dựng nên chúng con, Ngài hiểu được và Ngài biết được tất cả những nhu cầu hàng ngày của mỗi một người con cái của Chúa.

 

Tình thương đó mãi mãi ngay từ lúc đầu tiên cho đến hôm nay vẫn vậy, không bao giờ lay chuyển, cũng không bao giờ thay đổi với tình yêu, trái tim mà Ngài dành cho nhân loại. Chúng con là những người sống trong một thế giới mang thân xác, bởi vì hiện tại thực tế của đời sống con người nó nằm trong thế gian, nó nằm trong một đời sống đã có luật định ngay từ lúc ban đầu.

 

Chúng con vẫn mang thân xác của tội tổ tông truyền, chúng con còn có rất nhiều điều nó thuộc về thế giới trần gian, nó thuộc về con người, cho nên thân xác thì nặng nề, tinh thần thì yếu đuối và còn biết bao điều của hoàn cảnh vây quanh cho nên ít ai có thể vươn và đứng dậy, chỉ có trông cậy và nhờ vào ơn của Chúa, nhờ vào tình thương của Chúa, nhờ vào ân sủng của Ngài, những ai tin, những ai hiểu, những ai biết và thực hành những lời của Chúa dạy thì người đó mới có thể đứng dậy, có thể vững vàng một chút trong thế giới của trần gian.

 

Tất cả những điều đó Chúa đã biết được, Chúa đã hiểu được cho nên Chúa đã đến và Chúa đã để lại cho Giáo Hội của Ngài thay thế Chúa để nói lên những lời Chúa muốn nói với con của Ngài từ thế hệ này đến thế hệ khác. Từ tiếng nói đó, Tin Mừng đó và tất cả những điều chỉ dạy đó qua giáo lý, vĩnh viễn dẫn đưa chúng con về một nơi chốn đã dọn sẵn, là một nơi chốn muôn đời vĩnh cửu mà Chúa đã chờ đợi chúng con trên bàn tiệc Thánh của thiên quốc.

 

Từ những điều đó mà chúng con không thể nào rời khỏi và không biết rằng ngày mà Chúa Giêsu hạ thế trần gian qua cung lòng của Mẹ Maria, ngày mà Ngài đã vác Thập Tự Giá, từ mỗi một chặng đàng để nói lên điều gì cho nhân loại? Cuối cùng Ngài đã tiến thẳng đến đồi Canve, với một hơi thở cuối cùng để trao lại tất cả, là tình yêu, chiến thắng được sự dữ, chiến thắng được tội lỗi của con người và mang con người đến với Trái Tim Tình Yêu của một Đấng Thiên Chúa.

 

Những gì Ngài để lại trong lịch sử vẫn còn tồn tại cho đến ngày hôm nay, đồi Canve không kết thúc khi Chúa Giêsu tắt thở, mà là sự vinh quang khải hoàn qua cái chết. Đức Chúa Giêsu đã dẫn chúng con từ nơi cõi chết sống lại và phục sinh cùng với Ngài, cho nên cuộc đời của chúng con đã có sự đổi mới, đã có niềm hy vọng, đã có chan chứa ánh sáng của một thế giới mới mà Chúa đã đến và đã thực hiện điều đó cho con người, cho nên chúng con còn sống trong thế hệ, bắt đầu từ ngày Chúa Giêsu chịu chết cho nhân loại thì lúc đó chúng con đã có một con đường mở sẵn, là một con đường để chọn lựa mà chúng con có thể bước lên con đường theo dấu chỉ của những ngày mà Chúa Giêsu để lại cho chúng con, cũng là một con đường mà chúng con tự chọn.

 

Bởi vì chỉ có hai con đường duy nhất nếu chúng con thật sự lắng nghe, đi với Chúa, tin vào Ngài thì cuộc đời của chúng con không thể diễn tả được trong đời sống của nội tâm, tâm linh và thiêng liêng, bởi vì đây là một luật tuần hoàn mà Chúa ban cho những con tim, ban cho những con người tin vào Ngài, lúc nào cũng có, sẵn sàng đổ những hồng ân xuống cho những người con cái khi họ nhận ra Ngài, tin vào Ngài và thực hiện những điều Ngài dạy.

 

Lạy Chúa, con đường mà Chúa để cho chúng con đang đi và tập không phải con đường như thế giới của con người đang đối diện, là hưởng thụ, là tiền bạc, là danh lợi, là vui nhộn, là tìm tất cả những gì thuộc của bản ngã, cá tánh nó chỉ phục vụ thân xác, yếu hèn này, phục vụ những ngày nhộn nhịp, vui vẻ rồi chóng qua, tất cả mọi buổi tiệc rồi đều tàn, không giữ lại cho mình những gì ở nơi mình trong đời sống của linh hồn, hay sự cảm nhận trong đời sống mà chúng con nhận ra tình yêu và con tim.

 

Cho nên con đường mà Chúa Giêsu đi là một con đường tình yêu mà Ngài phải mua bằng giá Máu, bởi vì thân xác của Ngài, bởi vì Trái Tim của Ngài, bởi vì Tình Yêu của Ngài chọn một con đường để cho nhân loại được nhìn thấy. Bởi vì Chúa là một vị vua, là một vị hoàng tử bình an, là một người Con Một duy nhất, độc nhất của Đức Chúa Cha mà Ngài cũng phải chịu đến thế gian này, hòa mình cùng với đời sống của con người trong những ngày Ngài còn ở trần thế.

 

Với cách thức Ngài là một Đấng thượng trí, Ngài có thể dùng đủ mọi cách, không cần phải đau khổ, không cần phải vất vả, không cần phải như những đoạn đường Thập Tự Giá mà chúng ta nhìn thấy được, kinh hoàng sợ hãi, không thể chịu đựng nổi với thân xác bị những roi đòn, bị những sự hành hạ, bị những điều sỉ nhục, bị những sự từ chối, bị những sự dửng dưng và ngoan cố của con người, làm cho Trái Tim của Ngài đau và tan nát.

 

Qua những đoạn đường đó Chúa để cho chúng ta bởi vì giá Máu mà Ngài đã trả cho nhân loại, bởi vì chúng ta đã quá nằm trong sự đau khổ, lầm than, tội lỗi và ngông cuồng với những sự kiêu ngạo do loài quỷ dữ nó gieo cho tâm hồn của chúng ta, nó gieo cho tâm trí của chúng ta và nó gieo cho thân xác của chúng ta.

 

Chúng ta đã chìm ngập, đa số người trong nhân loại đã bị bởi sự lôi cuốn đó, bởi vì đời sống nhân đức, thánh thiện thì quá ít, đời sống đức tin lại càng tệ hơn. Còn biết bao điều nữa cũng có thể nói đó là một điều nếu Chúa Giêsu Ngài không hạ thế trần gian và không trong chương trình của một Đức Chúa Cha qua tình thương của Ngài để sắp xếp cho Con Một của Ngài thì chúng ta không có ngày hôm nay, chúng ta không có ơn cứu độ, chúng ta không có Lòng Thương Xót, chúng ta không có Thánh Thể của Đức Giêsu, chúng ta không còn điều gì có thể liên lạc được với một thế giới của thiên quốc.

 

Tất cả mọi điều đều nằm trong một chương trình, đều nằm trong một kế hoạch, đều nằm trong một cách thượng trí của một Đấng Thiên Chúa là vua của vũ hoàn. Chương trình của Ngài có những mầu nhiệm mà chúng ta có thể được nghe và được biết. Đó là mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa, Ngài là một vị vua đứng cao nhất trên đỉnh, không ai có thể qua Ngài, Ngài cũng đã từng đến qua Con của Ngài vào trần thế này để cứu giúp và đưa chúng ta ra khỏi vòng vây của sự ác và tội lỗi, và cũng chính Ngài, trong thiêng liêng, trong huyền nhiệm không ai giải thích được, một cách vô hình nhưng hiện hữu ở trong tâm hồn, trong tâm trí, trong trái tim, trong niềm tin, chính là Đức Chúa Thánh Thần.

 

Đây là một huyền nhiệm mà chúng ta không có thể tưởng tượng được sự vĩ đại cao trọng được để lại Tin Mừng của Giáo Hội, trong lề luật của Thiên Chúa đều có và ghi chép rất kỹ. Chúng ta cho đó là những điều mà các bậc cả một cuộc đời chân tu, cả một đời đi tìm về mầu nhiệm của Ba Ngôi Thiên Chúa, đi tìm những điều hợp lý, có lý và sự giải thích sách vở như ở trần gian của những cái học thức, những cái kiến thức hay những cái văn học mà Chúa đã để lại cho con người trần thế, nhưng cuối cùng cũng phải chào thua, cuối cùng cũng phải chấp nhận tất cả những gì do nơi Chúa Thánh Thần ban cho cách thức để giải thích, những sự mầu nhiệm đó cũng không thể nói hết được với tất cả những sự huyền nhiệm của một Đấng Thiên Chúa.

 

Chúng ta mang thân phận của con người, chúng ta chỉ biết sự cho phép của Chúa có giới hạn, chúng ta hãy nằm trong một đời sống khiêm nhường để mời gọi tất cả từ mọi vai trò, từ mọi thành phần, tất cả những người được làm con cái của Chúa, biết được giáo lý của Ngài, đặc biệt là những người đã chịu phép Rửa, và gia nhập chính thức vào Giáo Hội. Chúng ta có thể nhìn được, chúng ta có thể tìm hiểu nhưng trong khía cạnh với những điều mà Chúa cho phép, còn những việc cao siêu, mầu nhiệm, huyền nhiệm chỉ có Chúa mới có thể ban đến và mạc khải cho chúng ta thì chúng ta được hiểu thêm và rõ về những điều Chúa ban, nhưng nó cũng vẫn nằm trong một giới hạn nào đó.

 

Cho nên chỉ có một điều mà Chúa yêu cầu và Chúa mong muốn gặp gỡ chúng ta là chúng ta hãy tin vào Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa không phải bắt chúng ta tin một cách vô lý, phi lý mà Thiên Chúa có bằng chứng để cho chúng ta tin vào Ngài. Chúng ta chỉ biết chúng ta mang thân phận của một con người do bàn tay của một Đấng Thiên Chúa, một Đấng tình thương, một Đấng đã tạo thành chúng ta bằng đất sét, bằng bụi đất, Ngài đã nắn nót để trở thành con người.

 

Biểu tượng đầu tiên là ông Adong và bà Eva, là nguyên tổ của chúng ta, nhưng có luật với bất cứ mỗi một thời đại, với bất cứ hình thức mà Chúa muốn, khi Chúa tạo nên chúng ta Ngài có chương trình sắp đặt, bởi vì Ngài quá yêu con người, Ngài để cho con người ngang hàng với tình yêu của Ngài, cho nên con người mới có thể gặp gỡ Ngài.

 

Khi ông bà nguyên tổ chưa phạm tội, thân hình trần truồng, tất cả những điều Ngài tạo nên là một vẻ đẹp, là một kỳ diệu, Ngài nhìn thấy đó rất thỏa mãn với những kiện tác mà Ngài tạo dựng nên con người. Ngài để cho những gì mà Ngài ban, là những điều mà Ngài mong muốn ở nơi con người của chúng ta, là sự vâng lời, bởi vì Chúa đã cho hết tất cả những gì trong trần thế, Chúa đã tạo nên vũ trụ bao la, muôn loài, muôn vật, nhất là vườn địa đàng đầu tiên mà Chúa tạo cho ông bà nguyên tổ, nó đủ thứ mọi điều ở trong đó, bởi vì đó là tuyệt tác đầu tiên mà Ngài ban và dành riêng cho ông bà nguyên tổ của chúng ta.

 

Chẳng những những vật chất hiện tại trong những tự nhiên nhưng trong đó có đời sống thiêng liêng mà Chúa đã ban, Chúa chỉ muốn ông bà hãy lắng nghe đừng ăn trái cấm mà Chúa đã dặn dò, còn tất cả mọi điều Chúa đều cho phép, cho quyền ông bà được sử dụng và làm tất cả những điều do Chúa ban cho người mà Chúa tạo dựng nên.

 

Chúng ta có thấy rằng chúng ta chỉ là đất sét, được nắn nót, được thổi hơi và mượn hơi của Thiên Chúa để sống, để thở, lý trí Ngài ban cho, tâm hồn Ngài ban đặt cho chúng ta, chỉ có một điều duy nhất mà Ngài yêu cầu chúng ta hoàn toàn làm không được. Đó là lúc đầu tiên mà con người đã hoàn toàn bại trận bởi sự dữ cho nên từ đó nó là một luật định vĩnh viễn, chúng ta đã mang lấy một thân xác nó thuộc về thế giới của con người, yếu đuối, vấp phạm biết bao điều.

 

Cũng ngay trong lúc đó khi Chúa hỏi bà Eva thì bà Eva đã chỉ thẳng vào con rắn, từ đó Chúa đã dùng cách đó không nói năng gì đến khi bà Eva và ông Adong đã ăn trái cấm, lời đầu tiên Chúa bắt đầu kêu con rắn, và đã phán những lời mà bây giờ chúng ta nhìn thấy – loài rắn nó không có chân, nó chỉ bò bằng bụng và đúng là những ngày mà cuộc đời của nó sống ở những nơi chốn chui rúc và ăn bụi đất.

 

Nó thuộc loại hiểm, cho nên rắn hôm nay chúng ta nhìn thấy được nó cũng là một loại thụ tạo Chúa dựng nên, nhưng có những cách thức chúng ta đã nghe đó là sự thật với những lời Chúa phán ngay từ thời Cựu Ước do Đức Chúa Cha. Chúng ta còn một hy vọng là ngày lúc nguyên tổ phạm tội thì Chúa đã có một chương trình sẵn ở nơi những lời mà Ngài phán ra: “Rồi đây sẽ có một Người và Miêu Duệ của Người đó sẽ đập nát đầu mi, từ đó mi sẽ là loài phải liếm gót chân của Người Miêu Duệ đó.” Đó là một điều hứa hẹn mà chúng ta đã nghe là một lịch sử kéo dài cho đến thế kỷ ngày hôm nay.

 

Từ thời điểm đó cho đến bao nhiêu thời gian đối với Thiên Chúa cũng là chỉ có một ngày hay chỉ có một giờ, chúng ta đã qua bao nhiêu ngàn năm, qua bao thế kỷ cho nên thời gian và không gian đối với Chúa không là gì, chỉ là những giây phút thoáng qua đối với Ngài. Chúng ta ở trong một thế giới của con người, mang thân xác yếu đuối tội lỗi nằm trong trần thế, cho nên chúng ta phải chịu những cảnh với những ngày lầm than thử thách trong thời gian, trong không gian, và mọi thời đại.

 

Hôm nay tất cả những điều được ghi chép vào lịch sử nó đều có nguồn gốc, Chúa dành lại những việc của một thời đã được ghi chép qua các tiên tri, qua các ngôn sứ để lại cho thế giới ngày nay là Giáo Hội của Ngài. Kể từ ngày Đức Giêsu Ngài hoàn tất sứ vụ, Giáo Hội của Ngài đã có được sau khi Ngài về trời, các Thánh tông đồ tiếp tục chứng nhân, tiếp tục là những người được đặt để, từ đó Giáo Hội được thành lập.

 

Chúng ta cũng không thể quên một công trình mà Đức Chúa Cha đã nói ngay từ lúc ban đầu, Người Phụ Nữ và Miêu Duệ của người đó, là Mẹ Maria đã được chọn lựa ngay từ lúc ban đầu vào một buổi mà con người đã bắt đầu vấp phạm với sự bội ước đối với Thiên Chúa. Ngay lúc này và ở dấu điểm này thì chúng ta mới biết Chúa đã yêu thương chúng ta, Ngài đã lập một chương trình ngay từ lúc ban đầu, Ngài chọn Mẹ, và Mẹ đã đến với thế giới trước thời điểm Con Một của Thiên Chúa, từ đó trong một sự sắp xếp Chúa Giêsu đã đến với cung lòng của Mẹ Maria. Từ đó chúng ta có một Nữ Vương thiên quốc, và một người Mẹ mà chúng ta được biết là Mẹ của Thiên Chúa và là Mẹ của loài người của chúng ta cho đến thế kỷ ngày hôm nay.

 

Khi biết Mẹ thì không thể không biết Chúa Giêsu, khi biết ơn cứu độ thì không thể nào không biết Mẹ Maria, cho nên có rất nhiều đạo giáo của thời hôm nay làm sao có thể tách rời Mẹ, làm sao không hiểu được ý nghĩa Con Một của Chúa đã qua cung lòng của một Người được chọn lựa ngay từ lúc ban đầu?

 

Tin thì phải tin hoàn toàn một lịch sử đã có sẵn, tất cả những điều này đừng là một cái bằng chứng ở nơi con người, bởi vì những cái tìm hiểu một chút sai lệch, với một chút không rõ ràng những việc của Chúa và Thánh ý của Ngài thì chúng ta lạc với những cách thức mà hôm nay Giáo Hội chia năm sẻ bảy. Quả là một điều mà Chúa rất đau lòng khi nhìn thấy nhân loại hoàn toàn không trong một chương trình mà Chúa sắp đặt, ngay từ lúc đầu tiên ông bà của chúng ta đã không lắng nghe và thực hành đúng như lời của Chúa dạy.

 

Thời của Chúa Giêsu, Con Một của Ngài đến, đem đến niềm hy vọng, đem đến cho chúng ta những giây phút để trở lại, để biết Chúa yêu thương chúng ta biết ngần nào. Chúa muốn chúng ta, cả nhân loại, hãy nhìn vào tình yêu đó, nhìn vào những điều mà con người không thể làm được và không thể chịu đựng nổi, nhưng Chúa đã để cho Con Một của Ngài làm tất cả, chịu đựng tất cả, nhịn nhục tất cả để chứng minh sự thật tình yêu của Thiên Chúa lớn hơn tất cả tội lỗi của con người, tình yêu của Thiên Chúa mong muốn con người phục thiện, tình yêu của Thiên Chúa thắng được tất cả nếu con người lắng nghe, thực hành và tin.

 

Quả thật, trong thế giới của trần gian sự tội nó vẫn còn và nó chiếm ngự rất sâu đậm ở trong thế giới trần gian, Thiên Chúa có thể thay đổi, Thiên Chúa có thể làm do quyền năng của Ngài, nhưng quả thật, nếu Thiên Chúa thật sự xử lý theo quyền năng và theo cách của Thiên Chúa, có lẽ chúng ta không có một ai còn sinh tồn trên trái đất này.

 

Cho nên bởi vì đó, không phải là Chúa chịu thua, không phải là Chúa muốn để nuôi dưỡng bất cứ điều gì trong thế giới của con người, là sự bất chính hay sát hại loài người của chúng ta. Tất cả mọi việc ngay từ lúc đầu tiên Chúa muốn con người phải có một sự chọn lựa như Chúa đã để tự nhiên cho trái tim của chúng ta, bởi vì Chúa muốn nói với chúng ta, Chúa muốn gặp những người con cái của Chúa, Chúa muốn nói rằng những gì của con người Chúa tạo dựng nên, Chúa muốn chính họ cũng đến với Chúa và họ cũng hết lòng bằng con tim như Chúa đã tạo dựng và yêu thương con người.

 

Điều này là một điều Chúa rất mong muốn và khao khát, nhưng bao nhiêu thế hệ qua không ai có thể làm được, không ai xứng đáng có thể làm được những điều đó cho Thiên Chúa và đáp lại lời mời gọi của Ngài. Cho nên chỉ có một mình Con Một của Ngài mới có thể tách rời được tất cả những tội lỗi của con người trần thế, và là một gương sáng để con người đi vào những đoạn đường chúng ta thấy được là Thập Tự Giá của đời người, Thập Tự Giá của mỗi một người chúng ta để có thể chuộc lấy tất cả những gì mà con người vốn đã nằm trong sự phản nghịch đối với Chúa – dửng dưng, thờ ơ, vẫn tiếp tục phạm tội và cứ tiếp tục vẫn mãi nằm trong xác thịt yếu đuối, vẫn nằm trong tội lỗi.

 

Những gì cố gắng, những gì chúng ta có thể tách rời, qua những vị Thánh mà chúng ta đã thấy các Ngài trong nhân đức, thánh thiện, chinh phục hoàn toàn tất cả khi các Ngài biết chân lý và sự thật của Thiên Chúa, nhưng hoàn toàn vẫn còn rất nhiều điều không thể nói đến sự xứng đáng.

 

Thiên Chúa yêu thương con người, Ngài không chấp nhất, Ngài không để những điều đó trở thành là một chướng ngại trên bước đường chúng ta đến gần Ngài, bởi vì Ngài chỉ muốn giá Máu của Con Một của Ngài, là sự vĩ đại cao trọng mới xứng đáng đưa chúng ta gần với thiên quốc, đưa chúng ta được vào trong đó, chỉ có Máu của Đức Giêsu Kitô gội rửa, xứng đáng cho chúng ta bước vào một thế giới mà Chúa cho chúng ta, qua Con Một của Ngài.

 

Những lời được nhậm do nơi sự cho phép của Thiên Chúa, là Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, Ngài đã chọn lựa ngay từ lúc đầu tiên khi hai ông bà nguyên tổ của chúng ta đã lỗi hẹn và xúc phạm với sự bất tuân do Chúa đã đem đến và thay thế cho loài người của chúng ta. Những lời cầu xin của Mẹ, những lời van nài của Mẹ, những lời chuyển cầu của Mẹ nhất định Chúa nhậm lời và để cho thế giới loài người của chúng ta còn có rất nhiều điều bằng chứng để lại để chúng ta không thể nào tách rời, không tin và phủ nhận.

 

Cho nên công cuộc kéo dài của một thời điểm mà Đức Giêsu và Mẹ Maria đã kết thúc qua mỗi thế kỷ trước, trong thiêng liêng, trong vô hình Chúa Giêsu vẫn còn ở trần thế, Mẹ Maria trong thiêng liêng vẫn còn trong trần thế với chúng ta.

 

Chúng ta chỉ là những người mang thân xác hèn mọn, yếu đuối, nằm trong sự hạn hẹp của đời sống đức tin, chúng ta chưa mạnh dạn để tin và chúng ta chưa hết sức để có thể tìm hiểu và rõ cho được giáo lý của Ngài qua Phúc Âm, qua Tin Mừng, có sự chứng nhận.

 

Đời sống của chúng ta cũng còn nhiều điều bất xứng, thiếu sót và còn rất nhiều điều vẫn ngã về một thế giới trần gian, chưa thấu hiểu hết và chưa hoàn toàn nhận ra hết, cho nên chúng ta nhất định phải cần ơn Thánh của Chúa, bởi vì ơn Thánh của Chúa ban xuống và đổ xuống cho những ai tin, từ trong niềm tin đó nó có những điều thiêng liêng mà chúng ta chỉ cảm nhận được bằng thiêng liêng, bằng lý trí, bằng cõi lòng mới có thể chứng thực được, sách vở cũng không thể viết hết được những lời mà Thiên Chúa ban cho con người.

 

Cho nên tại sao trong thế giới của con người lại có những người được nhìn thấy những sự huyền nhiệm, được nhìn thấy những điều mà mỗi một ngày con người không dùng đôi mắt bình thường mà thấy? Lòng tin Chúa sẽ cho thấy với một con mắt bình thường thật sự nhưng khi mình tin và biết rằng điều này từ nơi Thiên Chúa và chỉ có Thiên Chúa mới thực hiện được điều này thì điều này quả thật đang có, đang xảy ra và cũng đang đối diện hàng ngày trong đời sống của chúng ta.

 

Lạy Chúa, có biết bao điều mà Chúa đã tạo dựng cho chúng con trong trần thế, quả thật không thể giải thích được bằng đời sống thiêng liêng, không thể giải thích được bằng đời sống mà chúng con cảm nhận, mà Chúa thường nhắc là linh hồn của chúng con.

 

Linh hồn của chúng con biết ca ngợi Chúa, linh hồn của chúng con biết nói chuyện với Chúa, linh hồn của chúng con tin vào Chúa, linh hồn của chúng con đang sống trong Chúa, bởi vì những điều mà chúng con thực hiện được Chúa không đòi hỏi quá cao sang hay ngoài sức lực của con người.

 

Chúa muốn chúng con sống biết Chúa, biết yêu Chúa, biết phụng sự Chúa, biết lắng nghe Chúa và thực hành những điều Chúa muốn thì quả thật không có điều gì mà Chúa không ban tặng cho chúng con trên trần thế này, không có điều gì mà Chúa không làm cho chúng con trên trần thế này.

 

Chúa có cách của Chúa, Chúa ban cho những người con của Chúa đều có sự sắp đặt và quan phòng từ đời sống của chúng con, từ tất cả những vật chất, tất cả những điều phù hợp, và tất cả những điều mà Chúa đã định đoạt trước cho số phận của mỗi một người con cái của Chúa trên trần thế.

 

Tại sao có những người sanh ra lại trở thành công chúa, trở nên có nhà cửa giàu sang, giòng họ và tất cả mọi điều đã có sẵn? Tại sao có những em bé sanh ra thì bị vất bên vệ đường, có thể bị chết, hay tại sao có những người sanh ra lại mang những chứng bệnh tật, rồi tại sao có những người sống trong những mái gia đình đau khổ, nghèo nàn nhưng họ vẫn tiếp tục?

 

Bởi vì chúng ta không thể hiểu, khi chúng ta nhìn vào những hoàn cảnh đó để hỏi Thiên Chúa thì chúng ta là những người vẫn còn có những điều không nhận ra rằng đời sống của chúng ta chỉ là những cục đất sét được nắn lên, chúng ta không có quyền để hỏi Ngài, chúng ta không có quyền để chọn lựa và chúng ta không có quyền để có thể chỉ trích hoặc mong muốn những điều khi chúng ta đã được nằm trong số phận của mình, Chúa muốn chúng ta, bởi vì chúng ta đã biết được rằng số phận của chúng ta sanh vào trong thời điểm đó, sanh vào ngày giờ đó, sanh vào gia đình đó, và hoàn cảnh đó.

 

Cũng như Chúa Giêsu năm xưa, Ngài đã sanh vào và được Chúa chọn lựa Mẹ Maria làm Mẹ của Ngài, Thánh Giuse là một Đấng chăm sóc được Chúa chọn lựa thì mọi việc do Đức Chúa Cha đã an bài và sắp đặt cho Con Một của Ngài cũng nằm vào một thời điểm và thời gian của hoàn cảnh đó, chúng ta là con người thì kể chi và đáng chi mà có thể đòi hỏi nơi Thiên Chúa của chúng ta.

 

Chúng ta, nếu biết mang thân phận của con người thì chúng ta trong hoàn cảnh chúng ta có, bởi vì Chúa biết được những gì từ nơi quá khứ, từ nơi hiện tại hay tương lai của chúng ta.

 

Hôm nay chúng ta gặp đau khổ của đời sống trần gian nhưng sự vinh quang của sự khải hoàn mà Thiên Chúa, qua Con Một của Ngài, đã đổi lấy tội lỗi cho chúng ta, sự nặng nề là chúng ta chỉ cùng với Con Một của Ngài đi qua đoạn đường Thập Giá, chứ không phải một mình chúng ta đón trọn Thập Giá, và chúng ta không có sức để vác.

 

Mỗi một ý nghĩa trong đời sống Chúa đều quan phòng và sắp đặt cho chúng ta mỗi một người, mỗi một linh hồn, bởi vì Chúa không muốn thấy và để cho chúng ta rớt vào tình trạng như chúng ta đã nhìn thấy được của mỗi một thế kỷ đã đi qua, và của những người nằm trong đời sống gian ác, tội lỗi.

 

Bởi vì có rất nhiều người Chúa đã để sự tự do để chọn lựa, Chúa đã để quá tự do. Chúng ta thấy được con người của chúng ta còn có những điều quá tự do hay tự nhiên chúng ta sẽ không còn nhớ đến lề luật, không còn nhớ đến lời chỉ dạy của Chúa, quên đi để lắng nghe những điều mà nó trở thành sự gạt gẫm và lừa gạt tinh vi của một loài tinh vi, ma quái, nó ở trong một thế giới hiện thực, nó thắng ông bà nguyên tổ của chúng ta, nó vẫn còn và nó đang ở trong thế giới của chúng ta hiện tại.

 

Điều này Chúa vẫn cho phép nó, bởi vì nó có quyền, những điều mà Chúa đã phán năm xưa, những điều đã được ghi chép trong Sách Khải Huyền, những điều mà Thiên Chúa làm cho con người thì Chúa cũng công bằng trong tất cả những tạo vật mà Chúa dựng lên, ngay cả loài ma quỷ nó cũng được quyền đón sự công bằng.

 

Chúa là Thiên Chúa của muôn loài muôn vật, ngay cả là Thiên Chúa của chúng nó, dẫu nó sai trái, dẫu nó có những lỗi lầm mà ngày hôm nay chúng ta phải bị lụy phạt bởi những cái bất tuân của nó nhưng tình thương của Chúa vẫn thương nó, bởi vì Ngài tạo ra nó, bởi vì nó đã gây cho nó là sự bất phục tùng, nó kiêu ngạo, nó tìm cách để có thể có mọi điều, những điều mà loài ma quỷ nó không biết những điều xúc phạm đến Thiên Chúa thì nó sẽ như thế nào.

 

Nó biết được điều đó, cho nên nó vẫn cứng lòng, nó vẫn ngoan cố, nó biết Chúa vẫn là một vị công bình và yêu thương, bởi vì Chúa không giống như những con người trần thế hay không giống như loài quỷ quyệt, bởi vì chúng nó chúng ta bị lụy vạ và rớt vào tội lỗi, cho nên nó chỉ tìm cách để phá hủy những gì của Chúa, phá hủy những kiện tác mà Chúa tạo dựng nên và muốn chúng ta đi vào Tin Mừng, đi vào giáo lý và lề luật của Ngài, để giúp chúng ta tránh bớt và giữ chúng ta lại với tình thương của Chúa, với hồng ân, với ân sủng và với ơn cứu độ mà Con Một của Ngài đã đem đến cho thế giới trần gian.

 

Chúa hoàn toàn không bắt buộc chúng ta, bởi vì Chúa muốn để cho chúng ta tự nhiên, mỗi một người đều lớn lên trong mỗi một hoàn cảnh mà mình có. Phúc Âm cũng có, Tin Mừng cũng có và sự cảm nghiệm thì ở nơi trái tim Chúa đã ban sẵn cho chúng ta, Chúa Thánh Thần Ngài cũng đang ở cùng chúng ta khi chúng ta đón nhận và chính thức trở thành người Kitô giáo một cách đặc biệt, qua phép Rửa, với những Bí Tích mà Giáo Hội lập ra để chúng ta được theo sự thanh tẩy của Đức Chúa Thánh Thần đến với những người con cái của Chúa.

 

Còn tất cả những điều mà giáo lý cũng để lại cho chúng ta, những người chưa biết Chúa, những người ngoại giáo, những người con cái được tạo dựng trên trần thế cũng có cơ hội được tìm hiểu, được biết Ngài. Thời điểm đầu tiên nó có rất nhiều điều mà con người không thể hiểu thấu hết được nếu chúng ta không hiểu với một đời sống nhờ sự mạc khải của các vị tiên tri đã qua trong thế giới, qua mọi thời đại, nhờ Chúa Thánh Thần ban đến, giúp cho chúng ta được mở trí óc, mở trí tuệ để hiểu về những điều đã có và sẵn có trong thế giới mà Ngài đã ban cho con người thì không ai tìm được câu trả lời, không ai tìm được câu trả lời mỹ mãn với những điều mà con người đòi hỏi trong thế giới hôm nay với cái lý luận của nó, với cái lý lẽ, với những điều thực tế mà con người viết và để lại trong sách vở.

 

Chúng ta hãy nhìn thử xem có phải Chúa đã đến với chúng ta trên 2,000 năm, lịch sử đã để các tông đồ ghi chép vào một thời điểm có thể là chỉ ghi được một số nhỏ nào thôi chứ không thể nào ghi chép được hết những điều mà Chúa đã làm và Chúa đã sống suốt ba mươi ba năm trên trần thế.

 

Đó là Đức Giêsu Kitô, nhưng qua bao nhiêu thế kỷ, cuốn sách Phúc Âm để lại, lưu truyền từ thời của Ngài cho đến hôm nay là trên bao nhiêu ngàn năm, con người đã có ai thật sự thông thạo được hết tất cả những điều mà Chúa để lại cho chúng ta được viết hay chưa?

 

Huống chi những gì chưa được viết, huống gì tất cả những việc huyền nhiệm cao cả trong mầu nhiệm làm sao có thể ghi chép và hiểu được hết, cho nên mỗi một thời điểm chúng ta được do ơn của Thiên Chúa ban và cho là chúng ta đã được đón nhận sự mạc khải do nơi Đức Chúa Thánh Thần hiện diện và đến với những ai mà Chúa ban cho họ cơ hội được đón nhận những mạc khải vô cùng kỳ diệu do Chúa muốn nhắc nhở cho con người, để lại cho con người và hé mở thêm những điều đã được ghi chép qua Phúc Âm, tiếp tục với những Sự Sống Động mà Ngài ban đến cho mỗi một thời đại để phù hợp, thích hợp, và nhắc nhở cho con người của chúng ta trong đời sống của linh hồn, đời sống của tâm linh, đời sống mà con người dường như đã bỏ quên, nhất là trong thế hệ của ngày hôm nay.

 

Chúng ta có thể bỏ quên linh hồn của chúng ta, chúng ta có thể để cho nó đói khát, chúng ta có thể không hề biết, nhưng linh hồn của chúng ta được giá Máu Chúa Giêsu đổi về cho nên linh hồn đó được sự chăm sóc bởi những lời nhắn gởi, bởi những Phúc Âm để lại, bởi những sự mạc khải sống động mà Ngài muốn cho những ai nghe và nhận ra, bởi vì điều đó là điều mà Chúa cho chúng ta cơ hội, cho linh hồn của chúng ta có cơ hội được nhận ra, trở về và ý thức được tình thương của Chúa không bao giờ rời bỏ chúng ta.

 

Chỉ có chúng ta rời bỏ Ngài, chỉ có chúng ta bỏ đi những cái luật lệ, bỏ đi những cái điều mà chúng ta bị sự khuyến dụ của một thời điểm do nơi loài ma quỷ nó đang tìm cách để hủy hoại trong những ngày mà nó biết không còn bao nhiêu ngày nữa Chúa sẽ quyết định thân phận của nó, Chúa sẽ công bằng với tất cả những sự việc đối với con người cũng như đối với loài quỷ dữ và cũng là sự quyết định cho ngày mà Chúa tái lập thế giới mới trong chương trình của Ngài.

 

Tất cả đều trở thành định luật, con người không thể từ chối được với tất cả mọi điều đã xảy ra và đang xảy ra, được báo trước qua Sách Khải Huyền, cho nên không có gì là điều mà con người từ chối hay không có gì đừng dùng với những điều ngắn hạn nhất, không để tâm trí tìm hiểu, không tìm hiểu những điều gì sâu hơn những việc của Thiên Chúa làm qua những anh chị em hèn mọn, qua những sự mạc khải kỳ diệu mà Chúa muốn đem đến cho thế giới của con người.

 

Cho nên đã có biết bao nhiêu người trong vai trò của họ đáng lẽ họ phải tìm hiểu, đáng lẽ họ phải gặp gỡ, đáng lẽ họ phải hiểu những điều mà Thiên Chúa đã cho họ cơ hội gặp thì họ lại chưa tìm hiểu, chưa biết rõ thì gạt ngang, từ bỏ, mở miệng chỉ nói là của ma quỷ, của những việc mà họ chưa hề hiểu thì bắt đầu phán đoán theo cách của con người, từ chối biết bao điều mà Chúa đã tỏ hiện và ban đến cho con người trần thế.

 

Đó là cái yếu kém của con người hôm nay, cái yếu kém mà vì những cái đó mà họ thiếu sự khiêm nhường, bởi vì Chúa nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong thế giới của con người, tất cả mọi điều nó trở thành hiện thực chúng ta chỉ thấy nó quá gần, nó quá thấp và nó hạn hẹp với sức lực của con người, nhưng ân sủng của Thiên Chúa thật phong phú, và điều của Thiên Chúa làm và thực hiện thì là vô biên, bất tận, cho nên nó có rất nhiều điều vượt quá xa, vượt qua quá nhiều bậc trong thế giới với sự hiểu biết của con người.

 

Những điều mà Ngài muốn, những điều mà Ngài thực hiện thì Ngài muốn để cho sự khác biệt rõ ràng để chúng ta có thể nhận ra và biết những điều của Thiên Chúa đem đến cho con người là điều gì? Nhắc nhở cho họ trở về với Chúa, dạy cho họ yêu thương, dạy cho họ nhận ra những dấu chỉ của những ngày đã đi qua trong lịch sử, gợi lại cho con người tìm về với những cái gì đó thật sự là của con người, cho con người có những giây phút bình tĩnh, sáng suốt trong sự cầu nguyện và có những giây phút bình an trong tâm hồn để nhận ra tiếng nói của Chúa, nhận ra sự nhắc nhở của Ngài và nhận ra những ân sủng mà Ngài đổ xuống và ban thêm cho nhân loại trong thế kỷ ngày hôm nay.

 

Còn và còn rất nhiều điều kỳ diệu nữa mà chúng ta từng ngày, từng ngày đã bước vào cơn hấp hối của thế giới trần gian như hôm nay. Biết bao điều như là một sự nhắn gởi, biết bao điều chưa bao giờ xảy ra nhưng đã xảy ra trong thế giới của loài người, đã được đi vào trong sách vở một cách rõ ràng và trình tự, một chấm, một vết như Chúa Giêsu đã qua Phúc Âm để lại, sẽ không bao giờ thay đổi.

 

Tất cả mọi việc đều thay đổi ở trong trần thế nhưng những lời của Chúa trong Phúc Âm, từng dấu từng vết cũng sẽ không thay đổi và thực hiện như những điều đã được báo cho con người trong nhân loại. Cho nên hôm nay những gì đến đều dựa theo tất cả những điều con người có lý trí để so đọ với tất cả những việc đi qua trong thế kỷ đầu tiên, mọi thế kỷ đều đi vào trong một lịch sử do Sách Khải Huyền mà Thánh Gioan được mạc khải bởi đôi mắt mà Chúa đã cho Ngài viết, được viết tất cả tận tường.

 

Thế kỷ ngày hôm nay lại sống động qua Thánh Thể của Chúa Giêsu một cách huyền nhiệm để gởi đến cho nhân loại, có rất nhiều điều chi tiết rõ ràng mà con người không thể nào từ chối và không thể nào không tin với những sự việc có thật này.

 

Cho nên, những việc của Ngài làm là những việc phi thường, là những việc lạ thường, là những việc mà con người không thể thực hiện được nếu không có Chúa Thánh Thần hướng dẫn, nếu không có sự cho phép của Thiên Chúa thì không ai có thể làm được biết bao điều như những sự việc trong hiện tại mà chúng ta đang có và đang được đón nhận.

 

Thế giới của một thế giới còn lại, những hậu bối bé nhỏ hoàn toàn không vào trong một thế kỷ mà chúng ta có đủ trình độ, đủ khả năng và đủ năng lực để có thể làm những việc vượt trên sức lực của con người, nhưng điều đó vẫn thực hiện và có được trong thế giới ngày nay, và có những việc lạ thường đó đủ cho chúng ta có thể tìm hiểu và đặt dấu hỏi vì đâu và tại sao thì chúng ta mới biết rằng đó là việc của Thiên Chúa.

 

Chỉ có Thiên Chúa mới có thể thực hiện những việc cao cả đó, chỉ có Thiên Chúa mới có thể tách rời để cho con người đừng nhìn thấy và ỷ lại với sức lực, ỷ lại với những cái tài năng, ỷ lại với những điều đầy đủ trong một thế giới văn minh, đủ mọi cách trong sự lừa gạt do ma quỷ nó đã làm cho đầu óc của con người thiếu đi sự thiện chí, thiếu lòng nhân đức và luôn luôn cho những gì mình đang hiểu, đang học, đang biết là mọi việc trên những người khác.

 

Mọi vai trò đều rớt vào trong tình trạng này, mọi thành phần lại còn tệ hơn nữa, cho nên có rất nhiều người vai trò của họ là đời sống để đi tìm sự thật của những chân lý, đi tìm sự thật của những lời của Thiên Chúa ban cho con người trong nhân loại qua mỗi một thế hệ, cũng là lời của Thiên Chúa để lại với Sự Sống Động nhắc nhở thêm cho những điều của Phúc Âm để lại.

 

Còn biết bao điều Ngài ban cho thêm, Ngài tỏ cho hiểu được rõ hơn, Ngài đến gần hơn bằng Sự Sống Động mà Ngài cho chúng ta được nhìn thấy, được chứng kiến và được sống động như Sự Hiện Diện qua phép lạ Ngài ban đến cho con người trên trần thế.

 

Nhưng những người con cái của Chúa vẫn cứng lòng tin, vẫn thiếu thiện chí, vẫn ỷ lại với những chức vụ, không tìm hiểu, không đón nhận, chưa đọc thì đã kết luận, chưa coi thì đã chê bai, chưa rõ thì đã cho đó là của ma quỷ, cho nên bỏ qua biết bao cơ hội, bỏ qua biết bao nhiêu dịp để được đón nhận những món quà ân sủng mà Ngài ban và chờ đợi những trái tim thành tâm.

 

Những người thật sự tin, những người có trái tim như Chúa muốn, là lòng của họ nếu có Chúa thật sự trong tình yêu thì khi nghe những gì của Chúa thì người ta bỏ một chút thời gian thiện chí để tìm hiểu những sự thật, tìm hiểu những điều được thấy, được nghe và bắt tay vào những công việc mà Chúa đang ban đến cho nhân loại và cho chúng ta, là những người nối kết một bàn tay để tiếp tục loan truyền những điều mà Ngài muốn nhắc nhở, Ngài muốn đem đến để chỉ dạy cho con người trên trần thế, để giúp thêm tài liệu cho những điều do sự huyền nhiệm phép lạ mà Ngài ban đến cho con người trong thế kỷ của ngày hôm nay, qua ân sủng, qua hồng ân như Ngài đã nói.

 

Còn biết bao điều kỳ diệu hơn nữa để dạy cho chúng ta những điều cần đi tắt với thời điểm còn lại, bởi vì con người đã dửng dưng, đã thờ ơ và đi theo với những điều đã thuận theo những luật lệ ở nơi con người cho nên đã hạn chế bớt rất nhiều những việc cần thiết để giúp cho con người đến nhanh và đến cùng Thiên Chúa, để họ có thể mở trái tim, bằng cách thức con người thực hành, bằng những việc lành thánh, bằng những việc nhân đức, bằng những việc mà chúng ta hãy sống trong bác ái, trong yêu thương. Hãy sống bằng con tim, đừng về bộ mặt bề ngoài, đừng vì chiếc áo, đừng vì những cái tư lợi, đừng vì những quyền chức, đừng vì những cái tài năng, chỉ là bề ngoài của thân xác.

 

Dĩ nhiên, trong đời sống nó phải có luật lệ sắp đặt từ bên trong cho đến bên ngoài, có những điều phải đi theo sự trình tụ mới thấy sự cung kính, mới thấy sự long trọng, mới thấy một sự sắp xếp ở trong lề luật. Tất cả mỗi một thời đại Chúa đều đến, mỗi một thời đại Chúa đều nhắc nhở, ngay từ lúc đầu tiên Chúa đã nói, Chúa chỉ muốn trái tim và cõi lòng thành thật của con người.

 

Cho nên vào thời điểm của thời của Chúa Giêsu thì những kinh sư, những biệt phái, những người có quyền chức hoàn toàn họ có đủ lý do để có thể sống, họ có đủ lý do để loan truyền và làm những luật lệ cho những người giáo dân, những người được nghe, được biết đi vào trong đời sống đúng với những luật mà họ được nghe và được biết.

 

Nhưng quả thật, luật thì đưa ra nhưng họ không sống như đúng luật, họ chỉ sống luật của con người, họ không sống luật của Thiên Chúa, cho nên tất cả mọi điều mà chúng ta nhìn thấy được và Thiên Chúa đã tóm tắt là chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu thương anh em của mình, là chúng ta yêu thương con người đồng loại, chúng ta yêu thương những việc làm, chúng ta sống trong công bằng.

 

Có từng chi tiết một được dạy và để lại vào thời đầu tiên, cho nên mọi việc đã có sẵn trong sách vở, đã có được sự chỉ dạy của Thiên Chúa ngay từ lúc ban đầu của thời Cựu Ước. Chúng ta cũng nhìn thấy những sự sửa dạy những người bất tuân hay không đi đúng vào luật lệ của Thiên Chúa từ đầu tiên của thời Cựu Ước, có nhiều thành đã bị hủy diệt, nhiều thành đã bị diêm sinh từ trên trời cao hủy diệt những thành đó.

 

Sodom và còn biết bao nhiêu điều như thành Nineveh, nếu không mặc áo vải bố, ăn chay, ngồi trên tro cầu nguyện thì cũng bị hủy diệt vào thời đó, nhưng cuối cùng vì tình thương và con người biết lắng nghe, ăn năn thì Chúa đã tha.

 

Cho nên có rất nhiều điều mà chúng ta không thể nào không đi vào lịch sử để thấy được quyền năng của Chúa làm được tất cả, Ngài sử dụng mọi điều cho con người được nhìn thấy. Vào thời ông Noah, cũng chẳng ai nghe, chẳng ai đón nhận để sửa sai hoặc nghe nhắn gởi những lời mà ông Noah đã nhân chứng, cuối cùng con người cũng bị Trận Hồng Thủy, đã tiêu tan mất vào thời điểm đó.

 

Còn biết bao điều nữa mà chúng ta kế tiếp qua mỗi một thế hệ, mọi sự nó trở thành một lịch sử kéo dài, có biết bao nhiêu câu chuyện để lại làm bằng chứng cho cả thế giới con người trần gian, kéo đến thế hệ của ngày hôm nay chúng ta cũng được nghe và được biết, thế hệ ngày hôm nay có sự thay đổi, con người đã có một đời sống văn minh, đã đi vào được vũ trụ, đã đi vào và đếm được những vì sao lớn, hoặc hiểu được những thế hệ dương cũng như tất cả những gì có ở trên trái đất, nhưng cũng không thể hiểu thấu được sự cao cả và sự sáng tạo của một Đấng Thiên Chúa, chỉ biết nhưng không thể tới được, chỉ thấy nhưng không thể đụng được.

 

Đó là những điều đã có và đang có trong thế giới của chúng ta. Thời điểm này Chúa lại mở mắt cho bao điều nữa với sức lực con người do nơi Chúa Thánh Thần Ngài ban thì điều đó chúng ta sẽ được đi vào và được rõ, nhưng cũng nằm trong giới hạn không thể thấu hiểu rõ được mọi việc nếu Chúa không cho phép.

 

Cho nên mọi việc chúng ta đều nằm ở trong lòng tay của Ngài, nằm trong sự chủ quyền Ngài ban và định đoạt cho mỗi một linh hồn, mỗi một thời điểm hay mỗi một thế hệ. Ngày hôm nay có những câu chuyện cặn kẽ để đi vào lịch sử với những ngày đứng trước những tội ác, đứng trước sự quằn quại của con người trên trần thế ngày hôm nay, cũng là những ngày còn lại để nhắc nhở cho loài người thời gian không còn bao nhiêu nữa.

 

Những gì đã qua, đã thực hiện và những ân sủng Ngài ban cho và tiếp tục đổ xuống cho nhân loại, với Tình Yêu và Thập Tự Giá đóng dấu ấn cho con người trong nhân loại, không thay đổi, không lay chuyển. Nhưng việc con người có đón nhận hay không thì nơi sự quyết định của mỗi một cá nhân, quyết định của mỗi một linh hồn tìm tới để đón nhận dấu ấn cuối cùng để được giải thoát và cứu thoát những ngày lầm than trong một thời điểm mà chúng ta được loan báo và được đón nghe.

 

Lạy Chúa, những ngày vừa qua, ở một nơi nhỏ bé có thật, so với tất cả các nơi chỉ là giáo xứ bé nhỏ này, và con tin chắc còn nhiều giáo xứ nữa, Chúa muốn cho những người con cái của Chúa được nhận và nhìn ra, bắt nguồn từ nơi chốn mà Chúa chỉ muốn cho nhân loại ngày hôm nay. Thời gian mà chúng con đang có là thời gian ân sủng, là thời gian hồng ân, là thời gian cuối cùng để đưa con người trở về với Thiên Chúa.

 

Bởi vì chúng con là con người mang thân phận hèn mọn yếu đuối, không biết, không thấy cũng không nhận ra những gì đang có ở trong hiện tại, vẫn nằm trong một đời sống dửng dưng, nằm trong một đời sống cứng lỳ, nằm trong một đời sống ngoan cố, chỉ biết những gì đang có, và vẫn mang đến những cái ích kỷ, vẫn mang đến những cái tư lợi, vẫn mang đến một thân xác nằm trong những sự phục vụ với những điều kiện mà con người không qua được từ nơi những nhu cầu trong hiện tại, ở nơi thân xác và ở nơi thực tế của đời sống trần gian cho nên có rất ít người thoát được những sợi dây lôi cuốn với tất cả những gì thực tế trong đời sống.

 

Chúa tạo dựng nên chúng con có sự quân bình giữa đời sống con người sinh sống cũng phải cần làm, cũng phải cần đối diện đủ mọi mặt, vì hàng ngày trôi qua đều có những việc để phục vụ cho đời sống hiện tại của thân xác, của tâm hồn, của lý trí, nhưng cũng có những việc quan trọng Chúa nhắc nhở, bởi vì con người nếu sống trong một đời sống quân bình, hiểu được những việc của Thiên Chúa ban và cho, lợi dụng cơ hội đó để thực hiện đúng như những dấu chỉ của Chúa thì quả thật không phải là chuyện khó đâu.

 

Có thể con người cứ ỷ vào sức lực ăn uống cho thật no say hay cứ làm với tất cả những gì có được do nơi đó là những điều ở trong cách thức với một sự sắp xếp bình thường cho con người, nhưng điều quan trọng mà Chúa muốn nhắc nhở thêm cho chúng ta là linh hồn của chúng ta, con tim của chúng ta, và những việc làm của chúng ta. Chúa không thay đổi, Chúa muốn để cho chúng ta nhìn thấy được, bởi vì linh hồn của chúng ta còn có rất nhiều điều có thể đón nhận được từ nơi Thiên Chúa ban qua ân sủng trong thiêng liêng.

 

Còn có những điều sống động hơn nữa trong tâm tư, có lẽ với thân xác này chúng ta không làm được, chúng ta mệt nhọc, chúng ta ủ rũ, chúng ta không tin, thì chúng ta không thấy có gì làm cho chúng ta hứng thú và tìm hiểu, hoặc đứng dậy đi làm những gì khi chúng ta thấy đó là một sự giá trị, hay có rất nhiều điều mà chúng ta tin rằng trong tâm hồn của chúng ta, trong trái tim của chúng ta có Thiên Chúa.

 

Ngài đang ở cùng chúng ta, Ngài đang giúp chúng ta qua những cơn bệnh tật hãy chấp nhận nó với những sự mạnh mẽ để chúng ta lướt khỏi những cái đau đớn mà chúng ta thấy được trong sự ủ rũ suy diễn của con người.

 

Có nhiều cách để chúng ta có thể đón nhận, nhờ ơn của Chúa qua sự cầu nguyện, qua sự gặp gỡ, mỗi một cá nhân có quyền để gặp gỡ Ngài, có quyền để xin Ngài, có quyền để được đón nhận tất cả những gì Chúa ban chung cho nhân loại và ban cho mỗi một cá nhân của chúng ta khi trái tim của chúng ta hướng về, hiểu và nhận ra Thiên Chúa có thật trong thế giới của chúng ta và thế giới của loài người.

 

Ngài là một Đấng quyền năng, có tất cả mọi điều khi chúng ta tin vào Ngài, chúng ta sống như chính Ngài đã để lại cho chúng ta là giáo lý, là sự chỉ dạy với những điều tốt đẹp mà con người cần phải thực hiện. Chúng ta hãy thực hiện những điều đó, chúng ta chấp nhận sự chỉ dạy của một đời sống mà chúng ta được qua các bậc linh mục, các bậc tu sĩ, các bậc trong Giáo Hội.

 

Các Ngài cả một cuộc đời tìm hiểu để dạy cho chúng ta đời sống tâm lý, đời sống của những thể lý, đời sống của những điều thuộc về tâm linh, nó có sẵn tất cả mọi điều mà chúng ta để một chút thời gian tập tành, để hiểu thì chúng ta không thể không hiểu để quyết định cho mình điều tốt hơn; chỉ sợ chúng ta chỉ nằm ở trong tình trạng của những thói quen, chúng ta không dành thời gian để tìm hiểu, chúng ta không dành thời gian để học hỏi, chúng ta không dành thời gian để suy niệm hay chúng ta không dành thời gian dẫu là những giây phút ít nhất ở trong ngày, chỉ vài phút dừng lại bình tĩnh, dừng lại những giây phút để chúng ta tin và cầu nguyện với Thiên Chúa của chúng ta.

 

Có rất nhiều điều Chúa ban cho con người, nhưng con người đón nhận xong rồi mọi việc phủ nhận, rồi tiếp tục trên con đường phản nghịch, trên con đường bội bạc, trên con đường chỉ làm theo ý riêng trở thành gian ác và trở thành những người vô cùng ngoan cố và cứng lỳ bởi những cái tánh xấu, bởi những cái ích kỷ, bởi những cái tư lợi, bởi những cái tiền bạc, bởi những điều chỉ nuôi đời sống thực tế với sự tham lam do nơi ích kỷ, do nơi sự lừa gạt tinh vi khéo léo của một loưi quỷ dữ mà họ đang đối diện.

 

Lạy Chúa, ngàưy hôm nay Chúa mời gọi tất cả những người con cái của Chúa trong thế giới ngày nay, là Mùa Giáng Sinh của 2014.

 

Những gì mà chúng con được đón nhận qua Bí Tích Thánh Thể cũng đã suốt gần bốn năm, biết bao lời Chúa đã đem đến cho con người, biết bao hình ảnh Chúa mạc khải và tỏ cho thế gian được nhìn thấy và có biết bao điều kỳ diệu mà Chúa cũng tỏ cho thế giới ngày hôm nay để nhắn gởi với những việc sẽ đến rất gần trong thế kỷ hiện tại, cũng là những điều được đi vào một cuốn sách, điều đó đang nhắc nhở, đã xảy ra và đang xảy ra cho thế giới ngày nay.

 

Chúng con không thể rời khỏi và không thể nào coi đó là một chuyện bình thường để dửng dưng hay không muốn để ý hoặc tìm hiểu đến, bởi vì chính những cái lầm lẫn đó, bởi những cái mê hoặc ở trong đời sống của vật chất, tiền tài, tất bậc với những việc kiếm kế sinh nhai, không để cho linh hồn của chúng con có những giây phút nghỉ ngơi, cũng không tìm hiểu tất cả những gì cần phải biết và nên biết để tránh và chuẩn bị cho những ngày sắp tới.

 

Những ngày mà không ai có thể lọt khỏi vòng vây của những cơn mưa lũ lụt sa xuống trần thế, của những sự lay chuyển kinh hoàng sợ hãi của những vì sao, và còn biết bao điều được sa xuống dưới trần thế, những cơn mưa lũ lụt ngập tràn, những cái sấm sét, những phong cuồng bão táp sẽ cuốn đi tất cả bao linh hồn trong một thời điểm khi chúng con hoàn toàn không biết, không củng cố cho thế giới ngày nay với những Tin Mừng được để lại và sự nhắc nhở của mỗi một Thánh lễ Misa, với Phúc Âm, cộng thêm sự mạc khải mới của những tiên tri và ngôn sứ của những ngày còn lại.

 

Những gì được thấy, những gì được nghe đó là sự thật, vì tình thương Chúa vẫn để cho con người được nhận ra sự loan báo của những ngày còn lại để nhắc nhở sự sống động của những Tin Mừng trước kia và hôm nay cũng là Tin Mừng đó được nhắc nhở qua Thánh Thể của Ngài, bằng lời sống động để cho chúng ta vừa nghe, vừa nhìn thấy và vừa cảm nghiệm, cũng là vừa chữa lành cho thân xác, linh hồn, cũng là sự củng cố cho những ngày còn lại của cuối thế kỷ mà chúng ta đang sống.

 

Lạy Chúa, xin Chúa cho tất cả những người anh chị em của chúng con mở trái tim, mở cõi lòng, mở tâm trí, và hãy mở trái tim của những người có bổn phận trách nhiệm, những người thật sự có khả năng để loan truyền, những người có khả năng để nhận ra tiếng nói của Chúa và loan báo cho mọi người trong nhân loại.

 

Những ai tin thì sẽ được thấy, những ai gõ thì sẽ được mở, và những ai đón nhận thì sẽ nhìn thấy biết bao kỳ diệu, do lòng tin Chúa sẽ cho chúng con nhận ra là sự nhắc nhở của Chúa và sự loan báo của Chúa trong những ngày còn lại cuối thế kỷ, qua Thánh Thể của Ngài đã đến với thế giới ngày nay, những sự thiêng liêng cao cả mà Chúa luôn nói với con người trần gian là Mình và Máu của Chúa vẫn ở lại với thế giới cho đến ngày còn lại của cuối thế kỷ.

 

Hôm nay điều này đã thực hiện, đang thực hiện và đang để cho thế giới nhân loại với cặp mắt của con người, nếu Chúa cho phép, thì chúng ta nhìn thấy được điều đó đang lay chuyển, đang rung chuyển và đang sống động để gặp gỡ những người con cái của Ngài trên trần thế, để đem đến cho họ một niềm tin và biết rằng đây là một điều kỳ diệu như Chúa đã hứa và gặp gỡ con người trong những ngày còn lại.

 

Những lời được nghe, những lời được đón nhận và cũng là những điều được nhìn thấy qua sự kỳ diệu vĩ đại này để con người của chúng con cũng có cơ hội nhận ra, tin, đón nghe để củng cố đời sống hiện tại, ăn năn thống hối, sửa đổi con đường như Thánh Gioan loan báo: “Hãy sửa đi những lối gồ ghề, hãy lấp đầy những lởm chởm của những ngóc ngách, của những cái chưa bằng phẳng hãy lấp cho đầy để Chúa đi.”

 

Chúa sẽ đến, như những năm tháng vừa qua trong sự trải qua trong cuộc đời với bao Mùa Giáng Sinh, bao Mùa Noel mà con người đón nhận. Có lẽ vào mỗi Mùa Noel ai ai cũng có những cái kỷ niệm, ai ai cũng có những cái cảm nghiệm sâu đậm, nhưng hãy để cho chúng ta, Mùa Giáng Sinh năm nay, Noel của năm nay, chúng ta thấy được ý nghĩa khi chúng ta được nghe lời những của Đức Chúa Giêsu qua Thánh Thần của Ngài linh ứng trong thế kỷ hiện tại.

 

Ngài muốn nhắc nhở những người con cái của Ngài trên trần thế, thời gian đã quá dài đối với chúng ta nhưng đối với Thiên Chúa những thời điểm và đúng thời kỳ thì mọi việc sẽ được thực hiện như những điều đã được báo trước qua tiên tri, qua mạc khải, và qua Sách Khải Huyền.

 

Những bằng chứng, bằng cớ đã được diễn ra với tất cả những điều lần lượt được kết thúc, cho nên tất cả những điều huyền diệm kỳ diệu này cũng đến trong một thế kỷ còn lại mà chúng ta được chứng kiến bằng đôi mắt, qua Sự Xuất Hiện vĩ đại của Thánh Thể của Ngài đến trong thế giới ngày hôm nay bằng hiện thực mà Ngài xuất hiện bất cứ lúc nào. Điều này là một điều Chúa cho phép mới có thể đến trong thế kỷ của chúng ta và trong thời gian này, để nói lên những điều chứng thực này, để nói lên những điều mà Ngài muốn nhắc nhở cho con người trong nhân loại.

 

Tình Thương của Chúa không thay đổi nhưng tất cả những việc nó đi vào luật tuần hoàn nhất định sẽ được kết thúc, chúng ta đang nằm trong một tình trạng những ngày đã qua chúng ta có cơ hội được đón nghe, có cơ hội để chọn lựa, có cơ hội để hợp tác, cho nên chúng ta khi được nghe, chúng ta được biết rằng sự mời gọi của Thiên Chúa lại càng nhắc nhở mạnh mẽ hơn.

 

Chúng ta nhất định phải trở về, trở về với Chúa bằng con tim của mình, bằng lòng thống hối ăn năn, bằng những năm tháng đã đi qua mà chúng ta không dành tất cả những gì có thể được cho Chúa Hài Đồng của chúng ta, là một vị cứu tinh, là một vị mang đến ơn cứu độ, là một vị nhắc nhở cho chúng ta một thời kỳ với những ngày còn lại cuối thế kỷ, cũng là một Đấng đem lại cho chúng ta nguồn sống mới trong bình an của thân xác và đem lại cho chúng ta sự hứa hẹn vĩnh cửu của thiên quốc.

 

Những gì được nghe, được loan báo chúng ta hãy lắng đọng tâm hồn, hãy tìm về với nguồn an ủi, với tình thương mà Thiên Chúa đến viếng thăm mỗi một linh hồn chúng ta trong ngày Ngài hạ thế trần gian vào những ngày sắp tới đặc biệt trong năm nay.

 

Những Tin Mừng mà chúng ta được nghe và được nhắc nhở lại mỗi một năm, Giáo Hội diễn lại những nghi thức qua những thánh lễ mà chúng ta đón nhận một cách long trọng.

 

Tiếp tục thêm những điều đó đã được gợi dậy Sự Sống Động của Bí Tích Thánh Thể, Chúa Giêsu đang muốn nói với mỗi một người chúng ta, đang muốn nhắc nhở mỗi một người chúng ta, đang dắt chúng ta về với sự công chính mà chúng ta bỏ quên ở trong cuộc đời.

 

Không phải tất cả mọi người, một số đông ngày hôm nay đa số dường như đã quên đi đời sống của nội tâm, quên đi đời sống mà chúng ta dành cho Thiên Chúa, và quên đi đời sống mà chúng ta chỉ có một con đường duy nhất là thống hối, ăn năn trở về; trở về với Thiên Chúa không phải chỉ là qua loa trong ngày lễ, trở về với Thiên Chúa với những gì mà chúng ta chỉ đến để có thể tham gia những Thánh lễ, những buổi lễ hay những Mùa Giáng Sinh rồi chúng ta trở về lại tiếp tục với con đường cũ trước kia.

 

Sự mời gọi của năm nay là chúng ta hãy trở về, dành cho Chúa Hài Đồng một chỗ trong tâm hồn của chúng ta bằng những sự hy sinh, bằng những việc hãm mình, bằng những việc chưa bao giờ làm. Chúng ta hãy thử cho chúng ta một cơ hội nếm lấy sự ngọt ngào dịu dàng của một Đấng Thiên Chúa, Ngài muốn gặp gỡ chúng ta trong thiêng liêng.

 

Hôm nay cộng thêm với Sự Sống Động của Thánh Thể Ngài nhắc nhở cho loài người của chúng ta thời gian sẽ không còn bao nhiêu lâu nữa, chúng ta hãy dốc lòng dành những giây phút hạnh phúc mà chúng ta có thể có được để tìm về với Thiên Chúa, để chúng ta tin và qua ân sủng đó Chúa sẽ mở cho chúng ta một con mắt đức tin, để chúng ta được nhận và nhìn rằng những gì chúng ta cần phải làm, trong mọi sự chúng ta có những thiếu sót thì hãy đứng dậy trở về với những lời nhắc nhở của Ngài, hãy trở về và phủ phục trước tình thương mà Chúa đã dành cho nhân loại với sự nhắn gởi. Ngày hôm nay chúng ta được đón nhận Lòng Thương Xót của Chúa, đem lại và hàn gắn lại tất cả những gì đã bỏ quên trong cuộc đời, những sai phạm lỗi lầm mà mỗi một người trong nhân loại đều có với thân xác yếu đuối, với những ngày lữ thứ của trần gian.

 

Với những hoàn cảnh của một đời sống thực tại, không ai mà không có thiếu sót, cho nên chúng ta người nhiều, kẻ ít, hãy kìm lại nơi mình, hãy cho mình một chút thời gian lặng động tâm hồn, trở về và làm hòa với Thiên Chúa, để chúng ta chuẩn bị cho một ngày lễ mà chúng ta mỗi một năm dường như đã có thói quen nhưng năm nay lại cho chúng ta một cơ hội khác để đổi mới, một cái gì đó nó thấm vào nơi trái tim của chúng ta.

 

Chúng ta được nhìn thấy những cái đe dọa, những sự kinh hoàng sợ hãi của bên ngoài mà chúng ta đã gặp, những điều không bình an, cũng như không hòa bình chung trong thế giới ngày hôm nay, đe dọa tất cả những điều đang thực hiện ở trong đời sống thực tại.

 

Những điều chúng ta được thấy, những điều xuất hiện ở trên trời đã đến với thế giới trần gian, những làn sóng, những cơn gió, những cuồng phong, những vật sa xuống từ trời cao, những vật rất to lớn như những vì sao đã sa xuống trong thế kỷ của chúng ta đang sống.

 

Đó là những điều đã có thật, đây còn những việc mà chúng ta không thể tưởng tượng rằng chính những sự huyền nhiệm đã trở thành sự thật mà chúng ta nhìn được bằng đôi mắt, những điều chúng ta chưa từng thấy được, những làn trắng, những tia sáng, những vầng mây, những sự bao phủ của những hình tròn, những vật từ trên trời sa xuống dưới lòng đất và của những luồng gió cuồn cuộn, của những làn mây đi vào trong những cơn khủng khiếp của làn gió xoáy và còn biết bao điều có thể cuốn đi tất cả mọi điều ở trong thế giới con người trần gian.

 

Chúng ta, so với tất cả những sự việc đó chỉ là một hạt bụi nhỏ không đáng và không thể tưởng tượng được sự kinh hoàng vĩ đại của những điều đã được thấy và đã được xảy ra trong thế kỷ, được nhắc nhở cho con người ngày hôm nay.

 

Chúng ta không phải là không có căn cớ, chúng ta hãy để cho mình nhìn lại những điều tương tự của một thời được ghi chép trong lịch sử. Thời ông Moise, khi ông dẫn người chuẩn bị để đi qua Biển Đỏ thì vào đêm và những ngày kề cận đó, Thiên Chúa đã cho thiên thần cũng như các bậc ở trên thiên quốc đã đến như những làn gió cuốn, đi vào những ngôi nhà, nếu những ngôi nhà không được quét lên những máu con chiên thì hoàn toàn bị chết, và bị tiêu diệt, ngay cả loài người cho đến cả loài vật.

 

Hôm nay cũng là thế kỷ mà chúng ta đang có, chúng ta có thể nói rằng những gì xa xưa không thể thực hiện trong thế giới này, nhưng chúng ta hãy nhớ luật của Thiên Chúa chỉ có một, tất cả những gì mà Ngài đã phán, Ngài đem đến, bởi vì chúng ta sống nhờ vào tình yêu của Thiên Chúa để tồn tại cho đến ngày hôm nay thì những điều của Thiên Chúa phán và những việc của Thiên Chúa làm vẫn là như một thế kỷ của những ngày trước kia.

 

Cho nên những điều đó đã đến với thế giới của chúng ta, với một hiện tượng mà Ngài đã cho sự mạc khải mà chúng ta đã được nhìn thấy trong thế hệ này. Những cơn gió cuốn, những sự xuất hiện vô cùng vĩ đại đã được thâu vào trong máy thâu hình và đã được nhìn thấy những tấm hình quá rõ rệt, không ai có thể giả tạo, không ai có thể bịa chuyện và không ai có thể làm được những điều kỳ diệu đó ngoài Thiên Chúa ra.

 

Chúng ta không tin cũng phải tin, không nhận cũng phải nhận, đây là một điều được nhắc nhở chung cho toàn nhân loại và nhắc nhở riêng cho mỗi một cá nhân để chúng ta hãy chuẩn bị cho đời sống thiêng liêng của chúng ta, chúng ta hãy nhất định củng cố cho đời sống của mình trong thời điểm hiện tại.

 

Không biết ngày giờ nào Chúa sẽ đến và không biết lúc nào sẽ xảy ra điều này, tất cả những điều đã đến và đang đến là một sự việc rất gần mà chúng ta đang được đón nhận trong thế hệ của ngày hôm nay, qua Bí Tích Thánh Thể mà Chúa Giêsu thực hiện cho những người con cái trong trần gian được đón nghe và được nhìn thấy qua Chúa Thánh Thần linh ứng để tường thuật bài ngày hôm nay.

 

Còn rất nhiều điều được nhắc nhở, Ngài vẫn nhắc nhở cho chúng ta tất cả những gì trong trần thế, hoàn cảnh của mỗi một cá nhân, của mỗi một người khi họ nhận và nhìn để thấy rằng mọi việc chỉ là Thiên Chúa sắp đặt an bài.

 

Chúng ta chấp nhận đời sống đó, chúng ta tìm đến Chúa, chúng ta hướng thượng với những điều tốt đẹp mà chúng ta thấy, từ bỏ tất cả những điều xấu xa tội lỗi mà con người vốn sống trong gian ác, sống trong ích kỷ, sống trong những điều tìm cách để hủy hoại người khác, tìm cách để phá đỗ, không để những điều tốt đẹp đó thực hiện trên chúng ta và không thực hiện trên những người khác, có những mưu đồ bất chánh, xấu xa tội lỗi, tìm cách này, tìm cách khác để cho những sự việc đó là ma quỷ cũng như thế giới của tội lỗi nó đang làm chủ và nó làm cho chúng ta mơ hồ, không biết lương tri, lương tâm, tiếp tục duy trì, tiếp tục sống trong sự gian ác mà con người vốn đã thực hiện ngày hôm nay.

 

Quên đi đạo đức, quên đi luân lý, quên đi luật lệ và quên đi giáo lý mà chúng ta được nghe, được biết qua Tin Mừng mà Chúa muốn chúng ta. Chúng ta không về với tình yêu, không về với ơn cứu độ, không về để phủ phục thờ lạy, hết lòng để ăn năn thống hối thì điều gì chúng ta sẽ tự biết mỗi một người chúng ta.

 

Đây là điều mà Thiên Chúa mời gọi trong một thời điểm hồng ân và ân sủng để nhắc nhở cho mỗi một người, nhắc nhở cho mỗi một linh hồn chúng ta có cơ hội để trở về, có cơ hội để nắm bắt và lấy được những gì chúng ta có thể qua đời sống với sự thống hối ăn năn, với sự bỏ mình để trở nên người công chính, tìm về với Chúa để củng cố đời sống đức tin trong hiện tại với những ngày được loan báo.

 

Chúng ta chuẩn bị sẵn, chúng ta phủ phục với một trái tim, với sự trở về, với một cõi lòng thì chúng ta nhất định sẽ đón được dấu ấn như Chúa đã hứa cho những người con cái của Ngài, chúng ta sẽ được các thiên thần, các thánh với sự cho phép của Chúa, những người đó mới có cơ hội được sự che chở bảo vệ với những biến cố, với những lầm than, với những điều sẽ đến cho thế giới mà chúng ta được nhìn thấy với sự báo trước, với những điều được chứng kiến bằng đôi mắt, bằng những hình được để lại mà chúng ta nhìn thấy trong thế hệ của ngày hôm nay.

 

Lạy Chúa, Chúa yêu thương loài người, Chúa tìm đủ mọi cách để cứu họ, Chúa đã chết cho họ và Chúa đã làm biết bao điều cho chúng con nhưng hôm nay Chúa vẫn tiếp tục với tình thương qua Lòng Thương Xót Chúa cứu giúp chúng con tiếp tục và Chúa dẫn dắt chúng con tiếp tục, bởi vì loài người của chúng con quả thật rất non nớt, rất khờ dại và sống trong một đời sống đã bị sự khuyến dụ loài quỷ dữ, nó quá mạnh, nó quá tinh vi, và nó quá khéo léo trong thời đại ngày hôm nay.

 

Chúng con yếu kém về đời sống đức tin, chúng con không tìm hiểu luật lệ, cũng không tìm hiểu về chân lý cũng như không tìm hiểu về giáo lý hay Tin Mừng để học, để hiểu và biết được những gì chúng con cần từ chối, cần chống trả hay cần khước từ.

 

Bởi vì những điều do chúng con chỉ để cho thực tế hiện tại hàng ngày trong đời sống, những cái vật vả với công việc làm ăn, vật vả với những cái tư lợi, vật vả với những điều mà chúng con nghĩ đến thực tế cho nên chúng con đã để cho linh hồn của chúng con khô cứng, để linh hồn của chúng con đói khát, để linh hồn của chúng con hoàn toàn đang quằn quại để chờ đợi tất cả những gì ở nơi thân xác.

 

Hợp tác thực hiện với lý trí để chúng con nhận ra tình yêu của Thiên Chúa quả thật là kỳ diệu, tình yêu của Thiên Chúa thật là nhân từ, đến để giúp cho chúng con trong mọi hoàn cảnh, cứu giúp chúng con trong mọi vai trò, luôn luôn hướng dẫn và mở đường cho chúng con để chúng con thật sự nhận ra và ý thức được công cuộc cứu độ của Chúa, mang lại sự thành công, cho chúng con được về với một nơi chốn được dọn sẵn cho chúng con, nhất là chúng con được đến với bến tình thương mà Ngài kết thúc với những ngày còn lại cuối thế kỷ.

 

Tất cả những gì đến trong thế hệ ngày hôm nay Chúa muốn cho con người biết yêu thương thật sự, biết nhận ra lời của Chúa đem đến để cứu sống con người trần gian, và giáo lý của Ngài để ngăn chặn những tội lỗi mà con người vốn do bị loại quỷ dữ lường gạt vào thời điểm năm xưa, thời điểm cuối cùng nó lại càng rất nhiều tinh vi hơn để lừa gạt con người chúng con từ linh hồn đến thể xác lọt vào lưới bẫy của chính nó.

 

Cho nên đủ mọi cách Chúa vẫn là tình thương, Chúa vẫn là tình yêu để cứu con người, Chúa không sửa phạt nhưng Chúa mong muốn sự thống hối, sự ăn năn, đó là điều Chúa ban cho chúng con để có lý do đưa chúng con trở về.

 

Đây cũng là một cơ hội Chúa thanh lọc tất cả những người nào còn và xứng đáng để có thể ở lại với một thế kỷ mà Chúa mong muốn cho thế hệ vào những ngày được thanh lọc hoàn toàn, cho nên chúng con có cơ hội trong thế kỷ ngày nay, tất cả mọi người, ngay cả những người gian ác tội lỗi nếu họ lắng nghe, thống hối ăn năn, nếu họ trở về bằng con tim, nếu họ nhận ra dấu ấn qua sự phủ phục hết lòng và hết tâm tư của chúng con, xin được Chúa tha thứ. Chúng con biết Lòng Thương Xót của Chúa để tẩy xoá, gội rửa và thánh hóa chúng con để xứng đáng đón nhận dấu ấn mà Chúa loan báo cho những ngày còn lại.

 

Chúng con nhất định không thể nào không phủ phục, bái lạy, thờ lạy với một lòng tôn kính xin ăn năn thống hối trở về, xin Chúa cứu chúng con và đưa loài người chúng con qua những cảnh lầm than đau khổ mà con người không thể tránh khỏi với những ngày còn lại cuối thế kỷ.

 

Lạy Chúa, tất cả điều này là điều mà mỗi một người cần phải biết và cần phải đón nhận, xin Chúa mở lòng cho những người anh chị em, mở lòng cho những vị mục tử, tu sĩ, mở lòng cho những người có bổn phận trách nhiệm loan báo một sứ vụ thiêng liêng cao cả mà Chúa mạc khải cho thế giới của con người trong thời đại ngày hôm nay.

 

Thánh Thể Ngài đã xuất hiện là bằng chứng cho những sự việc được biết, được thấy và được nghe, Sự Sống Động đó Ngài muốn gặp gỡ con cái của Ngài, Ngài muốn tất cả mọi người dừng lại, dành thời gian đến với một nơi chốn thiêng liêng mà Chúa ban ân sủng đặc biệt trong thế giới ngày hôm nay để gặp gỡ Chúa với niềm tin Chúa sẽ soi sáng cho họ, Chúa sẽ ban cho họ khi họ tin để họ mạnh dạn thấy Sự Sống Động đó, mạnh dạn thấy được Chúa đang muốn gặp con tim của họ, muốn gặp cõi lòng của họ, muốn gặp tâm tư, trái tim của họ để họ biết thống hối ăn năn trở về.

 

Cho nên có rất nhiều điều chúng con đừng bao giờ bỏ quên, đừng bao giờ thiếu thiện chí để tìm hiểu và đừng bao giờ chưa nhận thì đã bỏ qua, để mất đi cơ hội chuẩn bị sớm hơn, mất đi cơ hội biết được sớm hơn, bởi vì những gì của Chúa sự thật vẫn là sự thật, sớm hay muộn vẫn là sự thật.

 

Cho nên điều này nhất định sẽ được loan báo khắp nơi trên toàn thế giới và điều này nhất định sẽ được do Chúa cho phép con người trong sự thống hối ăn năn với một thời điểm ân sủng và hồng ân, đừng để quá trể, điều đó mọi người đến với Chúa và Chúa sẽ đối với con người những giây phút còn lại là sự công bằng.

 

Nói đến sự công bằng chúng ta không dễ dàng lọt qua khỏi sự công bằng của Thiên Chúa, trong thời điểm ân sủng và hồng ân Chúa chỉ cho chúng ta một cơ hội là thống hối ăn năn và trở về, phủ phục để xin Chúa tha thứ.

 

Đây cũng là một cơ hội để mọi giới, mọi thành phần hãy nhìn lại chính mình với những điều sai trái, những điều thiếu sót, những điều tham lam ích kỷ, những điều vốn có mà con người quên.

 

Cho nên hãy thống hối thật sự, Chúa chỉ nhận trái tim thống hối, ăn năn, Chúa chỉ nhận cõi lòng khi họ nhận ra, thật sự trở về với một trái tim trong sự phủ phục, trong một tâm tư mà con người nhận ra cái sai để trở về, nương nhờ vào tình yêu và Lòng Thương Xót, Ngài sẽ thánh hóa và ban cho con người trong thời đại ngày hôm nay.

 

Đây là cơ hội mà Chúa đã tỏ qua sự mạc khải được nhắc nhở rất nhiều những bài vừa qua để giúp cho con người nhanh nhất và sớm nhất hiểu được những điều được loan báo vào những ngày cuối cùng, chúng ta không thể nào tránh khỏi những thiên tai, những lũ lụt, những cơn bão, với tất cả những biến cố to lớn đến trong thế giới của chúng ta.

 

Xin Chúa cho những người anh chị em chúng con và tất cả mọi người chúng con có cơ hội để được thực hành những điều này qua sự cố gắng, qua mọi việc mà chúng con phải thực hành để tiếp tục với sứ vụ thiêng liêng mà mỗi một người cần có để loan báo cho nhau, để giúp đỡ cho nhau trong đời sống, để chúng con bớt đi những cái tham lam ích kỷ, bớt đi những cái tư lợi riêng mình, bớt đi tất cả những gian ác tội lỗi mà con người vốn có để trở về với Chúa, trở về với một Mùa Giáng Sinh đang được nhắc nhở trong hiện tại, trở về với những điều được loan báo, thật sự tìm đến Chúa.

 

Xin Chúa thánh hoá, biến đổi và tha thứ cho chúng con để chúng con xứng đáng với những ngày còn mang thân xác để kịp sửa đổi, kịp với những sự trở về đó, xin Chúa cứu rỗi, ban đến cho chúng con dấu ấn, qua sự phủ phục, để chúng con còn lại với những ngày mà Chúa cho chúng con cơ hội để làm lại cuộc đời, cho cơ hội để nhận ra tình thương, với sự ban phát do Chúa chúc phúc cho những người con còn lại vào những ngày mà Chúa cho họ cơ hội được đến với một thế giới mới, cho họ cơ hội được đón nhận một thế giới mà chúng con được gần gũi Chúa, được đón những ân sủng bao la, vĩ đại và những hạnh phúc của những sự gần gũi thiêng liêng mà Chúa ban đến cho con người trong trần thế.

 

Đây là một sự mở đầu, một bước đầu mà Chúa cho nhìn thấy, chúng con đang ở trong thế hệ hiện tại, Thánh Thể của Chúa đã xuất hiện để chữa lành, ban đến cho chúng con sự củng cố niềm tin, ban đến cho chúng con những sự kỳ diệu và ban đến những điều phi thường mà con người trong thế gian không thể có được. Đây là điều chớm nở cho một thế hệ, nhắc nhở những ngày còn lại, và còn biết bao điều kỳ diệu, những điều được báo trước trong những ngày sắp tới, những điều được sa xuống từ trời cao mà chúng con đã được chụp, với những tấm hình đã được để lại, ghi lại những dấu mà Chúa cho thế hệ của chúng con trong hiện tại.

 

Bây giờ cũng là những điều được nhìn thấy qua Thánh Thể của Chúa nơi hào quang, với sự di chuyển, với Sự Sống Động bằng khuôn mặt của Chúa, bằng Trái Tim của Chúa, bằng những luồng ánh sáng, bằng Thánh Thể xuất hiện. Chúa còn hứa tất cả những điều sẽ còn những điều mới mẻ hơn nữa mà Chúa tỏ hiện cho thế giới ngày nay để giúp cho con người nhận ra để củng cố đời sống đức tin, củng cố đời sống để con người trở về với Chúa để được đón nhận tình thương ân sủng, hồng ân mà Chúa ban cho chúng con những ngày còn lại.

 

Xin Chúa cho anh chị em của chúng con sớm về, sớm nhận ra, sớm tin tưởng để thực hiện những điều Chúa muốn, đừng để quá trễ khi mọi việc đã được hoàn tất, mọi việc đã được xảy ra thì quá trễ đối với mỗi một linh hồn khi họ vẫn còn nằm trong tội, họ vẫn chưa thống hối ăn năn, họ vẫn chưa trở về. Xin Chúa tha thứ, xin Chúa có cách để giúp đỡ cho chúng con, còn quá nhiều người sống trong một đời sống chưa biết Chúa, còn quá nhiều người sống trong một đời sống bất tuân, đi ngược lại luân thường đạo lý.

 

Xin Chúa giúp cho chúng con mở mắt, mở tai, mở lòng và nhất là mở trái tim, mở đôi mắt đức tin để nhìn thấy những sự kỳ diệu, cũng là sự nhắn gởi để đừng rớt vào trong những điều cuối cùng là biến cố sẽ cuốn theo tất cả từ linh hồn đến thể xác của những người khi không nhận ra tiếng mời gọi của Chúa, không nhận ra sự nhắc nhở và không thống hối ăn năn trở về.

 

Đó là cái giá trả cho những người con cái khi được nghe nhưng không thực hành, khi được biết nhưng không đón nhận và khi nhìn thấy được nhưng vẫn thờ ơ, lãnh đạm, đó là điều mà họ đã quyết định cho đời sống của họ trong thân xác, cũng là quyết định cho đời sống của họ trong tương lai vĩnh cửu khi họ không nhận ra tình thương của Chúa.

 

Xin Chúa trong năm nay Chúa ban cho chúng con sớm được trở về, ý thức, nhận ra, xin ban bình an cho mỗi một người chúng con, bình tĩnh, hết lòng thống hối để chúng con đem theo những anh chị em với đời sống mà chúng con cần làm chứng, với đời sống thực hành mà chúng con đối diện, để chúng con là những người con không phải chỉ về với Chúa một mình mà còn đem theo những người anh chị em của chúng con nữa, và còn biết bao nhiêu người nữa cũng được tin và trở về với Chúa, xin Chúa rộng lòng thương xót cứu giúp chúng con và dẫn dắt chúng con vào những ngày còn lại cuối thế kỷ.

 

Lạy Chúa, hôm nay con xin cảm tạ ơn tình thương Chúa dành cho con. L. đón nhận được những lời này tại Thánh Đường Thánh Theresa mà L. có cơ hội được đón nhận do Chúa Thánh Thần linh ứng cho L. hoàn tất được bài này trong buổi sáng ngày hôm nay.

 

Và giờ đây con xin Chúa cho con được trở về nhà Tạm để con dành thời gian đọc kinh, cầu nguyện chung cho những điều cần thiết mà chúng con phục vụ trong đời sống những ngày vừa qua, hôm nay cũng như sắp tới. Chúng con tiếp tục ở lại đó để được đón nhận những lời của Chúa đến với con vào chiều hôm nay, cũng như những lời của Mẹ nhắn gởi cho chúng con mỗi một khi chúng con được đón nhận vào mỗi một Thứ Hai, được những lời nhắn gởi của Chúa, của Mẹ đến với chúng con, riêng cho những cá nhân và chung cho thế giới.

 

Con hoàn tất bài này đúng 11:53 phút, ngày Thứ Ba, tháng 12, ngày 16 2014, tại Thánh Đường Thánh Theresa, mà con được đón nhận những lời Chúa Thánh Thần linh ứng vừa xong. Con xin cảm ơn Chúa, con xin cảm ơn Chúa Thánh Thần đã giúp cho con hoàn tất được, con xin cảm ơn Mẹ ở bên Chúa cầu bầu cùng Chúa cho con, nhất là Thánh Therese ở nơi đây, Thánh Juan Diego cũng như tất cả các Thánh, luôn luôn cầu bầu để cho con trọn vai trò và con hoàn tất sứ vụ mà Chúa giao cho con những ngày vừa qua, hôm nay cũng như những ngày sắp tới. Xin giúp cho con được mạnh mẽ, giúp cho con có sức khỏe, giúp cho con được kiên cường để tiếp tục với những việc mà Chúa muốn con thực hành cho Chúa. Amen. Amen. Amen.

 

-o0o-

 

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

 

Hãy chia sẻ thông điệp này và trang web với những người bạn biết qua e-mail, mạng xã hội, in thông điệp ra, và loan truyền.

Here's where you can enter in text. Feel free to edit, move, delete or add a different page element.

 

 

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharistic Jesus