The Miraculous Power of the Eucharist
The Miraculous Power of the Eucharist

The Gift of The Six Kowtows

 

A Present from Blessed Mother Mary to Humanity

432 pages

Sáu Lạy Kính Dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

100 pages

Kinh Nguyện Sáu Lạy kính dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

144 pages

The Six Kowtows Reverently Offered to the Eucharistic Jesus

 

192 pages

Ang Anim na Kowtows

Magalang na iniaalay

sa Eukaristikanong Hesus

176 pages

Las Seis Kowtows

Reverente-mente

Ofrecido a

Jesús Eucarístico

192 pages

Los Seis Kowtows Reverently

Oferecido

a Jesus

Eucharistico

208 pages

Coming soon

Sáu Lạy

Kính Dâng

Thiên

Chúa Cha

-Quyển 1-

240 trang

Sắp in

Messages for the World 

Pray

The Rosary of The Six Kowtows 

Heavenly Poems and Songs

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else...  

Read more

19-08-2014

Thông điệp

ngày 19-08-2014

 

Lucia:

 

Lạy Chúa, cứ mỗi lần con được đón nhận những lời do Chúa Thánh Thần linh ứng con cũng muốn xin Cha (1) cho con được đón nhận những lời của Cha. Những lời Cha đến với con trong giờ phút này để con biết những bài mà con được đón nhận từ nơi Chúa Thánh Thần con phải làm gì, và theo ý Cha như thế nào? Xin Cha đến với con trong giờ phút này để con được đón nhận những lời của Cha.

 

Lạy Cha, con cảm tạ ơn Cha đã cho con được đón nhận những lời con vừa được đón nhận xong. Con hoàn toàn không biết rằng những điều này sẽ đến, nhưng Cha đã cho con được đón nhận qua Chúa Thánh Thần. Giờ đây, con chờ đợi những lời của Cha, bằng tiếng nói của Cha để con được xác tín, và biết được những việc mà Cha muốn con thực hiện cũng như những người anh em phục vụ, để biết vai trò của chúng con phải tiếp tục với những sứ vụ rất quan trọng: đem những lời của Cha, những lời cần phải loan truyền khắp nơi trên thế giới – những điều đặc biệt mà Cha muốn cho chúng con được đón nhận trong thời điểm được mạc khải của thế hệ ngày hôm nay.

 

Giờ này là đúng 8 giờ tối, ngày Thứ Ba, tháng 8, ngày 19, năm 2014, tại nhà thờ Thánh Têrêsa, trước thánh tượng Trái Tim Chúa Giêsu, thánh tượng Mẹ Guadalupe, thánh tượng Thánh Têrêsa, thánh tượng Thánh Juan Diego – nơi mà Lucia được đón nhận một cách trực tiếp. Giờ phút này, con xin Chúa xuống trên con để cho con được đón nhận những lời của Chúa vào buổi tối hôm nay. 

 

Chúa Giêsu: 

 

Các con thương mến của Cha,

 

Hôm nay không phải là sự tình cờ mà Cha muốn có mặt tất cả những người con thuộc ở đây để hôm nay các con được đón nghe những điều mà Cha muốn nhắc nhở với các con, những gì cần nhất để thực hành trong thế hệ ngày hôm nay.

 

Các con thương mến của Cha, 

 

Hôm nay không phải là một sự tình cờ. Cha lập lại một lần nữa: Cha muốn tất cả có mặt tại nơi đây để các con có cơ hội được đón nghe sự nhắc nhở với những điều vừa được đón nhận vừa xong.

 

Các con thương mến của Cha,

 

Những ngày vừa qua – như các con đã được nhìn thấy những việc tiến triển và đối diện. Cách riêng tại nơi đây, suốt bao năm tháng Cha chờ đợi, với những việc Cha đã thực hành qua các con để những người anh chị em ở nơi xa, những người đã mở lòng, mở trái tim đã được đón nhận những điều Cha ban cho họ.

 

Nơi đây – là chỗ trực thuộc mà Cha đã chọn lựa để cho thế giới được tìm đến. Cho nên, những điều Cha mong muốn những người được chọn trong vai trò của mình, các con hãy biết và đi đúng theo những điều các con đã được nghe. Có lẽ các con trở thành quen với những điều được biết và với những lời mà các con được đón nhận từ nơi Cha. Nhưng có những điều đặc biệt Cha muốn các con chú ý hơn, bởi vì ngày giờ cũng đã đến.

 

Nếu các con không thân hành làm gương và không thân hành thật sự thì biết bao giờ những người anh em ở nơi đây cũng như ở khắp toàn thế giới họ có thể mạnh mẽ để biết sự cao trọng mà họ rất cần sự can thiệp với những điều mà các con cần thực hành trong ngày hôm nay cũng như những ngày sắp tới.

 

Các con thương mến của Cha,

 

Các con đã nhìn thấy thế giới hôm nay có biết bao điều trở thành những điều bạo động với những sự nổi loạn – từ nơi nội chiến cho đến ngoại chiến. Đó là những sự việc lây lan đến tất cả mọi nơi, ngay cả gia đình cho đến xã hội. Đời sống vẫn tiếp tục với những việc hàng ngày các con cần làm, nhưng đời sống đức tin và tất cả những điều các con vẫn để cho nó như là những sự việc bình thường; khi những sự việc ào ập đến thì các con lấy gì có thể đỡ được cho mình khi các con chơi vơi.

 

Các con chỉ ỷ lại qua những tài năng và những việc bình thường ở trong thế giới. Có lẽ các con không thể thấy được sự quan trọng của linh hồn và các con không biết sự thiêng liêng cao cả mà Cha từng ngày, từng ngày, nhìn thấy và trông đợi các con.

 

Thời gian nào nó cũng có những sự nhất định của nó. Bởi vì Cha đã nói, thời điểm mà các con đang có là một thời điểm hồng ân, là một thời điểm ân sủng, cho nên các con có cơ hội để có thể thực hiện những gì để củng cố đức tin trong thời điểm này. Những thiên tai sẽ đến với thế giới; nó sẽ đến chung cho nhân loại. Điều đó sẽ không tránh khỏi được, bởi tất cả những sự tang tóc, tất cả những lũ lụt, những đói khát, những dịch bịnh khắp toàn thế giới; nó đang lan tỏa khắp nơi bởi những thức ăn các con có mà các con không thể ăn được.

 

Còn biết bao điều từ nơi xã hội, từ nơi những người mà các con nghĩ rằng có chức vụ để can thiệp, nhưng cuối cùng phải chịu thua bởi vì những điều nó đã có kế hoạch sẵn, từ quốc gia này cho đến quốc gia khác.

 

Những việc đó là những điều đe dọa từ nơi thân xác trong đời sống hiện tại. Có những điều từ nơi linh hồn lại càng đáng sợ hơn – một số người đã bán linh hồn, họ không còn biết rằng đời sống thiêng liêng họ phải cần có một nơi bám víu và gởi thác. Họ đã quên đi những ngày tháng mà họ cũng có những giây phút phải cần đến thiêng liêng, phải cần đến sự trợ giúp trong quyền năng, những điều thiêng liêng mà Thiên Chúa thực hiện và làm cho những người con cái. Đó là những việc mà các con cần biết và cần được đón nhận.

 

Các con thương mến của Cha,

 

Thời gian qua các con đã rõ ràng hơn ai hết; biết một cách tận tường sự xuất hiện của Cha. Tiếng nói của Cha vang dội và đem đến cho từng người. Các con không thể giữ lại cho các con, như sở hữu của mình, mà các con phải cần loan truyền và đối diện đời sống thực hành của mình bằng những việc làm, bằng những hành động nâng đỡ, yêu thương, dẫn dắt và giúp đỡ cho những người anh em khác.

 

Các con là những người đem Tin Mừng. Cha rất cần mỗi một người các con có bổn phận, trách nhiệm đem Tin Mừng này, với tất cả những sự hạn hẹp trong sự hiểu biết mà các con có được, để giúp cho những người bên cạnh, giúp cho những người anh em, giúp cho những người trong gia đình của các con đã sống trong sự nguội lạnh khô khan.

 

Điều Cha rất cần là mỗi một người các con chịu khó hơn, nhẫn nại hơn và giúp cho những sự việc rất cần để quay trở về với Cha, củng cố đời sống đức tin cho mỗi một cá nhân. Các con phải cần lớn mạnh, bám víu vào ơn thánh trong những ngày mà Cha đang ban hồng ân và ân sủng ở thế giới ngày hôm nay. Đời sống của họ phải trở về bằng sự thống hối và ăn năn, bằng những điều mà họ có thể làm được; bởi vì những điều sâu xa thì họ không thực hành được, nhưng những điều cần để cứu họ trong hiện tại, bằng những việc mà các con cần chứng minh, bằng những điều mà Mẹ đã mạc khải cho các con.  

 

Hôm nay Cha lập lại – Sáu Lạy do Mẹ mạc khải (2), đó là điều các con cần thực hành mỗi ngày, thực hành mạnh mẽ hơn khi các con đến với Bí Tích Thánh Thể. Cha không bắt buộc các con ở nơi công trường hay ở nơi đông đúc người. Mỗi khi đến thờ lạy, nếu các con cảm thấy lòng của mình trong sự phủ phục và các con không nghĩ đến lợi ích riêng cho mình.

Các con hãy nghĩ đến linh hồn của những anh chị em (3). Họ cần phải trở về, họ cần phải phủ phục, họ cần phải có sự chữa lành từ linh hồn và cần sự giúp đỡ trong đời sống thiêng liêng thì các con hãy hành động một cách mạnh mẽ bằng Sáu Lạy. Từ Sáu Lạy đó mang đến những ý nghĩa sâu xa mà mỗi một con người cần trở về với Đức Chúa Cha. Những điều đó làm cho Đức Chúa Cha Ngài giang đôi tay để đón nhận các con và giang đôi tay để tha bớt cho những tội lỗi xúc phạm của thế giới ngày hôm nay; nó đang xúc phạm đến tình yêu của Thiên Chúa, xúc phạm đến những luật lệ của Thiên Chúa.

Đó là điều duy nhất Mẹ muốn các con, cũng như Ta là Đức Giêsu cùng với các con có thể làm điều này. Đức Chúa Cha, Ngài đang trong cơn thịnh nộ, bởi vì con người đã đến ngày cuối cùng và còn biết bao điều nó đã trở thành sự thật, những điều đã được báo trước qua Sách Khải Huyền.

Các con thương mến của Cha,

 

Đợi ngày đó thì không ai có thể còn sống sót, và không ai có thể vượt qua được những điều xảy ra cho thế giới. Bởi vì các con chỉ mang thân xác yếu kém nhỏ bé, các con không thể chịu đựng những cái nóng, những điều do động đất. Các con không thể chịu đựng nổi những cơn mưa lũ lụt, các con không thể chịu đựng nổi những bão táp, phong ba, các con không thể chịu đựng những đói rách, lạnh lẽo và các con không thể chịu đựng nổi tất cả những tai ương lũ lụt đưa đến. Các con cũng không thể chịu đựng giữa con người và con người giành nhau những miếng ăn, giữa con người trong cơn đói khát, trong những lúc bệnh tật – đáng sợ vô cùng, và vô cùng đáng sợ.

 

Các con thương mến của Cha,

 

Điều này không phải là một điều đe dọa cho thế giới, mà điều này là một điều báo trước cho tất cả những người con cái mang trách nhiệm loan Tin Mừng. Các con hãy mạnh dạn tiến bước trên con đường. Hãy vì anh em của mình.

 

Đừng nghĩ rằng những ngày trong hiện tại là những ngày tháng bình minh, là những ngày nắng đẹp, là những ngày êm ấm trong gia đình, là những ngày đầy đủ vật chất mà các con có được. Những điều đó nó sẽ chóng tan, bởi vì những gì đến nó sẽ đến một cách bất ngờ; các con không thể trở tay kịp. Đó là đời sống của hiện thực, huống gì linh hồn. Linh hồn các con phải cần có một thời gian để chuẩn bị, để hiểu và cảm nhận từ bên trong và sự sửa đổi cho đời sống thiêng liêng của mình.

 

Đó là một điều rất quan trọng vĩ đại trong những ngày gần hết. Cha muốn các con – là những người được sự mạc khải mới của một thời gian gần nhất – các con nhất định phải thực hiện điều này, nói điều này cho những người anh em nghe, cho họ biết ý nghĩa của Sáu Lạy. Cha muốn những người con cái tiếp tục loan những điều đó ra khắp nơi.

 

Những điều các con không thể làm được những gì từ nơi chính mình trong cách sửa đổi và thực hành thì các con làm điều duy nhất mà các con bằng con tim, bằng cõi lòng, với sự bái lạy, bằng cách Mẹ đã hướng dẫn cho các con ý nghĩa của Sáu Lạy.

 

Đó là điều khởi đầu làm cho con tim của các con sẽ có sự hướng dẫn và trở về trong Chúa Thánh Thần, khi các con cúi đầu, các con phủ phục một cách thật sự với trái tim mình trước mặt Thiên Chúa. Điều đó cần phải làm trong đời sống hiện tại ngày hôm nay, cần phải xác tín hơn cho tất cả những đạo giáo ở bên ngoài; nó đang đi vào một sự cuồng loạn đáng sợ trong thế hệ của ngày hôm nay. Cho nên, những sự thực hành của các con rất quan trọng, đem lại niềm tin và sự củng cố mạnh cho tất cả những gì đã đến và sẽ đến trong những ngày sắp tới.

 

Đây là những điều mới nhất mà Cha muốn củng cố cho các con ý nghĩa của Sáu Lạy do Mẹ đã mạc khải và chỉ định cho các con. Điều này là một điều mới lạ; có lẽ rất nhiều người thấy lạ, nhiều người họ cấm cản hay có nhiều điều khi chưa có sự chấp nhận của Giáo Hội, hoặc chưa có sự chấp nhận với những sự việc mà họ phải đi vào trong lịch trình.

 

Nhưng đây là sự mạc khải mới! Tất cả những điều này do Chúa Giêsu, qua Bí Tích Thánh Thể, lập lại và nhắc nhở cho các con. Điều mạc khải này do Mẹ Maria muốn giúp cho thế giới loài người. Chỉ có bàn tay của Mẹ, chỉ có những điều do sự thiêng liêng của những vị thánh thì các con mới bớt được cơn hoạn nạn vào những ngày sắp tới mà loài người không thể tránh khỏi, với những điều mà con người đang xúc phạm đến Thiên Chúa trong thời điểm của ngày hôm nay.

 

Những điều này rất quan trọng! Các con hãy nói cùng những người anh chị em để loan tin với những điều các con đã thực hành; tiếp tục thực hành, càng ngày càng mạnh mẽ hơn và càng xác tín hơn. Đừng sợ hãi với tất cả những sự mắc cở, đừng sợ hãi với tất cả những cái nhìn kỳ lạ trong thế hệ ngày hôm nay. Bởi vì những điều các con được là những điều chưa ai biết, chưa ai được.

 

Cho nên, những điều đó là sự bắt đầu; trải qua bằng những sự thử thách, trải qua bằng những điều các con hãy bỏ mình đi để có thể nhìn được những anh chị em, họ rất cần học hỏi cho đời sống của họ. Dẫu họ chưa biết Chúa, họ chưa gần Chúa, họ chưa có thể làm được gì cho đời sống nội tâm nhưng họ đã biết cúi đầu phủ phục thì đó cũng là một cơ hội để được sự can thiệp mà Thiên Chúa ban đặc biệt qua hồng ân và ân sủng trong những ngày còn lại.

 

Sáu Lạy rất quan trọng, các con cần thực hành. Đó là điều Cha muốn tất cả các con có mặt ngày hôm nay bằng cách chứng thực, đón nghe tất cả những sự việc quan trọng này. Loan tin cho nhóm, cho những anh chị em phục vụ. Lập tức đăng bài này cho thế giới, lập tức đăng bài này và thực hành tất cả những việc cần làm, vì Cha muốn thời điểm mà các con phải cần củng cố sớm cho những người anh chị em họ được dựa vào những điều mà các con đang có và chứng nhận sự thật Cha đã xuất hiện qua Bí Tích Thánh Thể một cách mạnh mẽ để gặp gỡ những người con cái trên toàn thế giới.  

 

Đó là sự bắt đầu các con gặp gỡ Cha; Lòng Thương Xót của Cha sẽ đưa các con về với một sự toàn vẹn khi mỗi người chấp nhận thực hành. Đó là điều mà các con hãy tin vào Lòng Thương Xót của Cha mang đến cho các con sự giải thoát, là điều mà các con được tha thứ qua Lòng Thương Xót, với những ngày biến cố mà các con cần phải trở về, cần phải thực hành và chấp nhận.

 

Đó là những điều mà Cha muốn mỗi người các con lớn mạnh, thực hành tất cả những gì được nghe, được biết qua đời sống hiện tại. Sáu Lạy là bước đầu của những sự gặp gỡ, bước đầu của những điều khi họ thành tâm, có thể nhanh nhất trong một thời điểm. Cảm nghiệm sự phủ phục để xin cùng Đức Chúa Cha bớt cơn thịnh nộ vào những ngày mà mỗi người phải đón nhận những điều có ở trong thế hệ ngày hôm nay.

 

Trừ những người con được đóng dấu ấn trên trán qua Thập Tự Giá, mà Chúa Giêsu đã đóng dấu ấn cho thế giới trần gian bằng chữ “Tình Yêu”. Các con đã được dấu ấn (4) trong thiêng liêng do Chúa Thánh Thần ban cho những người thực hành, ban cho những người tin và ban cho người được đón nhận những ân sủng này. Đó là một số người không nhiều ở trong thế giới! Cho nên các con hãy vì anh em mình, vì những điều được nghe, được biết mà thực hành và loan báo những điều quan trọng này.

 

Cha muốn các con nghe và ghi nhớ với những sự thực hành. Các con phải cần đi đầu với một niềm tin, đừng sợ hãi với tất cả cái nhìn ở bên ngoài hay sợ hãi với cái nhìn của những người anh chị em. Bởi vì các con làm chứng thì các con phải đi đầu và các con phải thực hành những điều do từ nơi sự mạc khải mới mà Cha ban đến cho thế giới ngày hôm nay. 

 

Điều này sẽ được chứng nhận! Thời gian lâu hay mau thì tùy nơi lòng tin của con người, nhưng cần phải thực hiện sớm để cho những người anh chị em của các con sớm có thể nhận ra, trở về và đón nhận tất cả những điều mà Cha ban trong hồng ân và ân sủng, qua cái lạy thành tâm – những điều mà họ nhận ra quyền năng mà Cha đem đến cho họ, những điều mà họ cần nhất, mỗi cá nhân trong thế hệ ngày nay.

 

Các con thương mến của Cha,

 

Điều này rất quan trọng! Cha mong muốn các con đón nhận và hiểu được ý nghĩa của những cái lạy. Phải chân thành thay thế tất cả những anh chị em dùng cách thức đó và làm điều đó; các con biết rằng sự phủ phục trước mặt Thiên Chúa là cần phải tuyệt đối, với sự trở về (5) một cách mạnh mẽ bằng những hành động xác tín để cho những anh chị em khác, những đạo giáo khác, những người khác cũng phải nhận ra Thiên Chúa, là một Thiên Chúa mà các con phải phủ phục và tôn thờ hơn tất cả mọi sự. Đó là điều mà hôm nay các con được đón nhận vào buổi tối ngày hôm nay.

 

Cha chỉ muốn nói đến đây, còn biết bao điều quan trọng Cha sẽ nhắc nhở trong những ngày sắp tới. Mẹ sẽ có rất nhiều điều đến với các con và cho các con biết được ý nghĩa quan trọng, những điều mà Cha muốn các con thực hành. Đây là những người thay thế cho nhóm để có thể đón nghe điều quan trọng vào buổi tối ngày hôm nay. Bình an của Cha đến với tất cả các con. Thương các con thật nhiều. Chào các con.

 

Hãy thành tâm và hãy một lòng chân thành nghĩ đến những người chung quanh vì những sự hy sinh các con đối diện ngày hôm nay sẽ đem lại rất nhiều người trở về với Cha qua đời sống tâm linh. Họ cần phải có những phủ phục và cần quyết tâm thì điều đó sẽ được thay đổi với những điều mà Mẹ sẽ nhắn gởi cho các con trong thế giới của ngày hôm nay, để cần sự trợ giúp của Mẹ cũng như những vị thánh ở thiên quốc sẽ giúp đỡ cho những việc làm khi các con cúi đầu bái phục với những ý nghĩa được báo trước trong thế hệ ngày hôm nay. Bình an của Cha đến với tất cả các con. Thương các con thật nhiều.  Chào các con.

 

Lucia:

 

Lạy Chúa, con quả thật không biết điều gì xảy ra trước, con cũng không biết rằng hôm nay tất cả anh chị em không được mời gọi nhưng có mặt đầy đủ những người luôn họp mặt tại nơi đây. Chỉ có mẹ con và em Q. có lẽ đi làm chưa về, còn ngoài ra đều có mặt đầy đủ để được đón nghe những điều mà Chúa muốn nhắn gởi vào buổi tối ngày hôm nay.

 

Xin Chúa soi sáng cho những người anh chị em của chúng con được nhận thức và ý thức; đừng mắc cở với những nhiệm vụ mà Chúa giao cho chúng con (6). Chúng con nhất định phải thực hành điều này để làm gương cho những người xung quanh, nhắc nhở cho họ, nhất là đến với Bí Tích Thánh Thể; họ cũng không dùng cách để cản trở chúng con phải lạy Chúa. Chính họ cũng phải lạy Chúa, bởi vì đó là những sự khởi đầu Chúa qua Bí Tích Thánh Thể để mạc khải những điều mà chúng con đón nhận trong thế hệ ngày hôm nay để giúp cho những người anh chị em của chúng con, dẫu họ chưa thành tâm để trở về.

 

Có đôi lúc đời sống con người cũng phải nhận ra một điều gì đó để cảm tạ một Đấng Thượng Đế đã ban cho họ sự sống, thì đương nhiên cũng phải cúi đầu phủ phục. Chính điều đó để xin Đức Chúa Cha bớt đi cho những người anh chị em của chúng con – những điều mà họ cần phải học hỏi và trở về với Cha bằng tình thương mà Cha ban qua Lòng Thương Xót, mời gọi chúng con, gặp gỡ chúng con qua Bí Tích Thánh Thể trong thế hệ ngày hôm nay. Đó là ân sủng và tình yêu mà Cha ban cho mỗi một người chúng con, trong danh Thánh của Đức Giêsu Kitô, con cảm tạ ơn Cha, chúc tụng Cha và ngợi khen Cha. Amen. Amen. Amen.

 

L. kết thúc thông điệp vừa xong đúng 8 giờ 20 tối, ngày Thứ Ba, tháng 8, ngày 19, năm 2014, tại nhà thờ Thánh Têrêsa, tại thánh tượng Trái Tim Chúa Giêsu, thánh tượng Mẹ Guadalupe, thánh tượng Thánh Têrêsa, Thánh Juan Diego – nơi mà L. đón nhận thông điệp của Chúa vừa xong. Con xin cảm tạ ơn Chúa. Amen. Amen. Amen.

 

-o0o-

 

(1) Theo dự kiến của thiên đàng, Chúa Giêsu được nhắc đến như một người "Cha" trong các thông điệp này. Trừ khi thành ngữ “Đức Chúa Cha” được sử dụng, chữ “Cha” trong các thông điệp này luôn đề cập đến Chúa Giêsu - một người “Cha” nhân từ, một người Mục Tử thương yêu, một người Thầy, một  Linh Mục Tối Cao.

 

 (2) Sáu Lạy đã được tiết lộ trước đó trong một thông điệp cho Lucia. Việc thực hành Sáu Lạy là cách vô cùng mạnh mẽ để trở về với Thiên Chúa và sự hoán cải hằng ngày. Bái lạy có nghĩa là: quỳ gối, cúi đầu xuống, trán chạm mặt đất...

(3) Trong câu này, dường như Chúa Giêsu muốn nói rằng điều đó không đủ khi một người nói rằng linh hồn của mình phủ phục; bởi vì cơ thể của họ cũng cần phải "phủ phục” bằng Sáu Lạy - điều này có lợi ích cho họ và là một tấm gương cần thiết để cho người khác nhìn thấy. Ngoại lệ duy nhất là đối với những người có tình trạng suy nhược mà thôi.

 

(4) Một cách để nhận dấu ấn là nên thành khẩn thực hành Sáu Lạy nhiều càng tốt.

 

(5) Sự trở về cùng với Chúa.

 

(6) Xem thông điệp này luôn thể: "Mẹ muốn các con loan truyền Sáu Lạy" đã được mc khải vào ngày 3 tháng 9 năm 2014.

Chị Lucia Phan nhận thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận những hình ảnh về Thánh Thể, cả dưới dạng quay phim, qua điện thoại thông minh. Khi Chúa Giêsu ban thông điệp cho Chị như một người Cha yêu thương con cái Ngài, và như Thầy hoặc Sư Phụ. (Tình phụ tử thiêng liêng này của Chúa Giêsu tìm thấy trong Gioan 13:33, Gioan 21:5, Matthêu 23:37, Luca 23:37 và Máccô 10:24.)

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharistic Jesus