The Miraculous Power of the Eucharist
The Miraculous Power of the Eucharist

The Gift of The Six Kowtows

 

A Present from Blessed Mother Mary to Humanity

432 pages

Sáu Lạy Kính Dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

100 pages

Kinh Nguyện Sáu Lạy kính dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

144 pages

The Six Kowtows Reverently Offered to the Eucharistic Jesus

 

192 pages

Ang Anim na Kowtows

Magalang na iniaalay

sa Eukaristikanong Hesus

176 pages

Las Seis Kowtows

Reverente-mente

Ofrecido a

Jesús Eucarístico

192 pages

Los Seis Kowtows Reverently

Oferecido

a Jesus

Eucharistico

208 pages

Coming soon

Sáu Lạy

Kính Dâng

Thiên

Chúa Cha

-Quyển 1-

240 trang

Sắp in

Messages for the World 

Pray

The Rosary of The Six Kowtows 

Heavenly Poems and Songs

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else...  

Read more

27-01-2014

Ngày 27 tháng 1 năm 2014

Một xã hội sa đọa

vì không tôn thờ Thiên Chúa

 

Chúa Giêsu:

 

L. thương mến của Cha,

 

Hôm nay Cha muốn Thánh Thần thực hiện trong con những điều mà Cha muốn gởi đến cho tất cả những người con cái của Cha trên thế giới. Tất cả mọi việc đều có sự liên đới đang xảy ra cho xã hội ngày hôm nay, lòng tin của thời đại hôm nay đã bắt đầu đi vào một nơi chốn do từ nơi con người quyết định chứ nó không còn gọi là giáo lý, Phúc Âm hay là nền tảng của con người, mà là đang rơi vào tình trạng chung của xã hội, cũng là một thế giới với những điều đã được báo trước qua Phúc Âm thời điểm đã đi qua và thế kỷ trước.

 

Cũng là một thời điểm mà các con nhìn thấy được những điều kỳ lạ về mặt đời sống của con người ở trong tranh dành, trong gian ác, trong tội lỗi, ngập tràn với những cái đi ngược lại với chân lý, đi ngược lại với lương tâm của con người. Đó là cái nhìn của trần gian có thể khám phá, nhận và nhìn ra, huống chi cả một giáo lý mà Cha để lại cho tất cả các con trên toàn thế giới, từ thời đầu tiên cho đến hôm nay.

 

Nó đã bắt đầu lệch lạc và đi ra theo cách thức của con người hiện tại, trong một thời điểm mà Cha đã báo trước với tất cả những gì được viết qua sách sử và Phúc Âm, sẽ được chứng thực một cách thật rõ ràng qua thời đại trước ngày mà Cha thanh lọc tất cả thế giới trần gian. Điều này là điều bắt buộc phải đến, và những điều gì nó cũng có thể xảy ra để cho các con được nhìn thấy là một thế giới báo động của những ngày cuối cùng.

 

Các con thương mến của Cha,

 

Các con không biết được những gì đang xảy ra, các con cũng không hiểu được những gì các con đang đối diện, bởi vì tầm mắt con người nó chỉ hạn hẹp ở trong những cái khoảnh khắc. Các con chỉ nhìn trong hiện tại, các con không đón nhận Thiên Chúa, không biết được lề luật và không biết được những điều mà các con có quyền sở hữu để có, có quyền có sở hữu để chọn lựa và có quyền để nhận ra với những cách thức mà các con được biết ở trong thế giới ngày nay.

 

Bởi vì những việc có liên quan được báo trước qua sự mạc khải của những vị thánh qua từng thời đại, nhưng đa số ngày hôm nay đã bị lẫn lộn trong đời sống, các con đã bị lừa gạt bởi những cái văn minh, tinh vi, khéo léo của thời đại, cho nên đa số đã bị rớt vào trong những thảm họa của thế hệ ngày hôm nay, chỉ có một số là những người được biết, họ đang tìm cách để có thể nâng đỡ và xoay vần với những gì mà họ có thể làm được với khả năng của họ.

 

Cha đã thấy và Cha đã nhìn thấy được những sự cố gắng của những người con cái, họ sống đúng theo chân lý. Những mục tử họ đã tìm ra được sự thật của một thời đại rất cần, họ đã hết mình, hết khả năng với bổn phận trách nhiệm để tìm lại cho giáo dân những cái họ cần được nghe, được biết để thực hành trong đời sống của người Kito Hữu, có một số đông cũng đã đi ra khỏi thời đại hôm nay, đi ngược lại với những cái mà con người tin vào những sự hiện thực, cũng đã lầm lạc biết bao điều trong cách thức.

 

Họ không nhận ra tiếng nói của Thiên Chúa, đa số họ theo phong trào và theo cách thức suy nghĩ của con người, trong đó có lẫn lộn với những cái mà con người được biết do hoàn toàn không đến từ Thiên Chúa, nhưng vẫn lầm lạc và đi theo phong trào. Những người đó mang những chức vụ trong người như các con được nhìn thấy, bởi vậy thế hệ hôm nay Cha để cho tất cả mọi điều được xảy ra, những người con cái của Cha khi họ nhận thức được những gì từ nơi Phúc Âm và những gì từ nơi sự thật, thì họ nhất định sẽ biết người mà Cha gởi đến do sự mời gọi của ngày hôm nay, là con người hãy trở về với Thiên Chúa theo cách thức bình thường và tự nhiên của con người, sống với một đời sống trong yêu thương, sống với một đời sống bằng đôi tay, bằng cõi lòng với trái tim chân thành.

 

Có những việc bình thường nhất, không phải cao siêu như các con dàn dựng, không phải học thức, kiến thức sâu rộng như các con đang ở trong một đời sống không đi sâu vào những cái gì thực tế, Cha chỉ muốn tất cả các con hãy nhìn vào những việc làm trong hiện tại, hãy giúp anh em của mình.

 

Hãy yêu thương họ và hãy làm những việc mà xưa nay các con chưa làm với chức vụ của mình, các con chỉ nói mà các con không thực hành, các con không đoàn kết, các con không yêu thương, nâng đỡ lẫn nhau cho những chương trình thật sự mà giáo dân cần, những người Kito Hữu cần, gợi dậy với tất cả những điều mà Cha đặt để trong thế hệ ngày hôm nay, qua ân sũng và Tin Mừng, mời tất cả những người con cái của Cha trong những lãnh vực của những người có chức vụ, hay những giáo dân, những người Kito Hữu, ngay cả những người chưa bao giờ biết đạo giáo họ cũng có thể được nghe và được nhận ra Lòng Thương Xót và ơn cứu độ đã đỗ tràn cho thế hệ của ngày hôm nay, là một cánh cửa mở rộng cho các con tìm về, và từ chối với tất cả sự ác của thế giới mà các con đang gặp phải và đang xử dụng nó.

 

Các con hãy dành thời gian cho mình, dành thời gian cho những cái mà trái tim, cõi lòng khắc khoải và mong muốn. Đã là một con người thì đều phải có những trắc ẩn, đã là con người thật sự thì phải biết nhận ra cái đúng và cái sai, nhận ra giữa cái thiện và cái ác để các con đi theo chân lý sự thật, đi theo những điều Cha đã để lại trong Phúc Âm.

 

Các con phải thực hành qua đời sống yêu thương, qua đời sống mà các con phải cần có nhau trong hiệp nhất, qua đời sống mà các con sống thật bằng con tim, dâng tất cả những gì mà các con có trong hiện tại, chấp nhận với tất cả những gì các con có trong đời sống để chấp nhận tất cả những gì trong cuộc đời, để tất cả những điều đó không phải là một sự tuyệt vọng mà là niềm hy vọng các con đang có và đã có.

 

Cho nên giáo lý và chân lý gởi đến cho tất cả các con là mục đích cuối cùng mà các con được và các con sẽ được đón nhận, là các con phải trải qua đời sống hiện tại, với những cái các con gặp phải hàng ngày trong đời sống, với những cái mà các con đang sống không đúng sự thật, không đúng trong Tin Mừng, không đúng trong những điều mà con người cần có với nhau, là lẽ phải, chân chính, công bằng và thật sự có một trái tim yêu thương, tha thứ.

 

Các con phải sống bác ái để các con nhận ra được những người anh em mình, gia đình của mình và những người chung quanh là những điều mà các con cần thực hành, bỏ đi bớt cái tôi và cái bản ngã của con người, bỏ đi bớt tất cả những nhu cầu cần thiết mà con người đòi hỏi cho cái tôi của mình. Con người cần phải có khiêm nhường để lắng nghe và đón nhận tất cả mọi điều, các con cần nhường nhịn nhau, giúp đỡ cho nhau, lắng nghe nhau.

 

Hội đoàn hay là tập thể cũng phải có những sự liên kết trong tình anh em huynh đệ thật sự, các con ngồi lại với nhau để nhận ra cái gì đúng, cái gì sai, để giúp đỡ lẫn nhau trong những việc tốt mà các con cần có, để các con cũng hy sinh qua những điều mà các con có khả năng để nhìn ra những người anh em cần giúp đỡ, và trong một thời điểm các con phải cần bỏ đi những cái ích kỷ của cá nhân mình vì cái điều ích kỷ là một cái điều ngăn cản những gì các con có thể có và làm được cho nhau.

 

Đó cũng là một điểm nó bắt nguồn từ cái tôi của mình, bắt nguồn từ cái tham lam khát vọng của mình, bắt nguồn từ những cái thực tế hiện tại, bắt nguồn từ nơi những cái mà các con vẫn xử dụng với cách thức để chọn với nhu cầu thực tế của thế giới trần gian, chọn những gì mà các con phải đi qua, bán rẻ lương tâm của mình, bán rẻ những sự việc các con nhìn đó không thể được những vẫn làm để lừa gạt người khác, tiếp tục với đời sống mà các con sống trong gian ác tội lỗi, chấp nhận với tất cả những gì mà con người phải có một lương tâm, phải có một chân lý rõ ràng và có thật, được học hỏi qua những việc mà các con đã học và được biết qua giáo lý, được biết qua những điều mà Cha để lại qua Phúc Âm.

 

Để mời gọi con tim của con người, mời gọi con người có một cõi lòng thật sự để nhận ra những điều mà chúng ta có quyền quyết định nó, chúng ta có quyền từ chối nó và chúng ta có quyền lánh xa nó, để trở về với một đời sống thật sự được mời gọi của ngày hôm nay, là những điều chúng ta chưa bao giờ làm, chúng ta sẽ thực hành trên thân xác của con người với cách thức yêu thương, tha thứ, giúp đỡ với cách thức cho những người anh em họ chưa bao giờ biết chân lý, họ chưa bao giờ biết Phúc âm, họ chưa bao giờ biết được giáo lý, ơn cứu độ.

 

Cho nên những cái các con loan truyền thêm cho họ biết nền tảng đạo đức, họ được biết thêm kiến thức của vấn đề đạo đức, học hỏi thêm căn bản của con người, biết nâng đỡ, tương trợ và thay thế vào những cái mà con người đang đam mê ở trong những cái hoàn cảnh của thế giới hiện tại, trong tư lợi, trong tiền bạc, trong danh vọng. Còn biết bao điều mà con người chỉ chuộng theo xác thịt của con người, không nghĩ đến vấn đề của tương lai, không nghĩ đến vấn đề của thiêng liêng và không nghĩ đến vấn đề của linh hồn của các con.

 

Bởi vì lẽ đó, các con đã thật sự đi vào một thế giới hoà nhập với tất cả những gì của hiện tại, văn minh, các con đã quên đi những điều cao trọng mà các con cần có mỗi ngày, những điều các con cần có là sự bình an của tâm hồn, là sự bình tĩnh và yên tĩnh của những giây phút mà các con đối diện hàng ngày trong cuộc sống, tất bật biết bao vai trò để thực hiện, tất bật biết bao điều để giải quyết cho những việc làm, cho những việc mục vụ, cho những phục vụ, hay còn biết bao điều nói chung cho từng gia đình, cho tập thể, cho xã hội hay ngay cả Giáo Hội, biết bao điều cần làm và cần có một trái tim, một tinh thần.

 

Các con tin vào Thiên Chúa thì mọi việc, mọi điều các con sẽ có một căn bản thật sự, bắt nguồn từ nơi niềm tin đó, bắt nguồn từ nơi sự cầu nguyện đó, bắt nguồn từ những cái mà các con tin vào để loan truyền và làm những điều lành thánh cho thế giới, làm những điều trong bác ái, trong yêu thương và trong nhẫn nại, còn tập tành biết bao sự liên kết của thế giới.

 

Các con cần có những người anh chị em cùng với nhau hợp tác, cùng với nhau trong mỗi một chương trình, cùng với nhau rất nhiều điều mà con người cần lưu tâm đến ngày hôm nay. Từ gia đình hãy sống một đời sống thật sự có tình thương, có tình yêu để lo cho con cái của mình, người chồng yêu vợ, và người vợ biết bổn phận trách nhiệm của mình.

 

Từ đó mỗi gia đình có con cái trong sự lo lắng chăm sóc của người cha và người mẹ, nhìn vào những điều học thức mà các con kiếm được qua giáo lý hay kiến thức là những điều giúp cho các con phụ cận ở trong đời sống của thân xác, nhưng đời sống của thiêng liêng thật sự hãy tìm kiếm chân lý, hãy tìm kiếm lời Chúa, hãy tìm kiếm Phúc Âm và hãy tìm kiếm những gì thật sự từ nơi trái tim, để nuôi dưỡng đời sống của mình trong hạnh phúc bình an. Có biết bao điều mà các con cần có những việc cần hòa hợp với nhau trong sự thúc đẩy mà các con được biết và tin nhận.

 

Đó là điều căn bản cho đời sống của gia đình, có nền tảng trong đạo đức, sống với một đời sống thực hiện đạo đức, thực hiện với một đời sống được học, được biết, qua giáo lý và qua điều răn, từ bỏ tất cả những gì mà các con đi với một thế giới hiện tại trong văn minh.

 

Các con thực hành với nhau qua những cái tự nhiên mà con người có được, đến với nhau bằng con tim, yêu thương nâng đỡ nhau, từ đó kéo đến xã hội, kéo đến tập thể, những việc các con có thể thực hành và những việc mà các con tin có những cái đi ngoài sức lực của mình, và có những cái vẫn thuộc về là một thế giới ở trong tội lỗi. Các con có quyền quyết định trong thiêng liêng là cái tâm của các con, là đời sống tâm linh, là đời sống linh hồn, và đời sống thiêng liêng các con biết gởi thác, các con biết cầu nguyện, các con biết tin tưởng.

 

Còn biết bao nhu cầu khác mà các con thấy được những việc các con cần làm, không phải chỉ một mình mà là những anh em trong thế giới các con có thể gặp họ, trong đạo đức, những người mà họ được loan truyền Tin Mừng của Cha, tiếp tục với những cái được nhắc nhở cho thế hệ ngày hôm nay, sống động qua những lời mà Cha gởi đến, qua những ngôn sứ, qua những tiên tri, cũng để cho tất cả các con thế hệ ngày hôm nay nó có những cái thật sự đang xảy ra, đã xảy ra và tiếp tục xảy ra.

 

Những cái đi ngược lại với luân thường đạo lý, những cái đi ngược lại do con người trong tội đã làm ra và chọn lựa, cũng là một thế giới giữa cái ác và thiện nó đang tranh dành với nhau, để đến một ngày được kết thúc, cho nên mọi việc nó đã xảy ra như đã được an bài và sắp đặt, là luật định.

 

Thế kỷ này là một thế kỷ các con đón nhận biết bao điều với đôi mắt cũng cảm thấy đáng sợ, đôi mắt nhìn thấy cũng cảm thấy chưa bao giờ có những chuyện mà con người thác loạn như xã hội ngày hôm nay, với biết bao gian ác, tội lỗi, với biết bao điều mà con người không nhận ra đó là tội ác. Họ cho đó là văn minh, họ cho đó là những cái cần xử dụng, họ cho đó là những cái cứ tiếp tục bị chìm sâu do cái lưới hiện tại do thế giới hôm nay đã đưa chúng con vào những cái mà các con đang vấp phải và vi phạm mỗi ngày, không còn nhìn ra lương tri của mình, không còn nhận ra đó là những tội ác, một cách trực tiếp hay gián tiếp, qua những cái mà các con phá hủy cuộc sống gia đình, thiếu bổn phận người làm cha và làm mẹ, từ chối và bất chính trong những cuộc hôn nhân.

 

Tiếp tục còn có những cái các con đã tự đôi tay của mình và tự quyết định của mình đem con của mình đi giết. Còn những cái cách thức mà lương tâm của mình không cho phép nhưng vẫn làm, còn nhiều điều những người anh em cùng với nhau trong một môi trường loan truyền những điều cần làm cho thế giới được biết thì lại chống đối lẫn nhau, hơn thua tranh dành trong quyền lợi cá nhân, còn những cái ích kỷ tư lợi riêng, và còn những cái anh em sát hại lẫn nhau, qua cách thức bôi nhọ.

 

Còn biết bao điều Cha thấy được trong thế hệ hôm nay, quả là một thế hệ đáng sợ, là một thế hệ lên tiếng cho các con được nhìn thấy những ngày còn lại nó đã xảy ra cực cùng, các con phải cần bước qua, nắm vững, và hiểu rõ ràng để đời sống đức tin các con phải gởi thác vào Cha. Hãy tin tưởng những gì mà Cha qua giáo lý của Cha để lại cho tất cả các con những điều có thật, mang đến cho các con sự bằng an, hạnh phúc, là sự yêu thương mà các con cần xử dụng với nhau, cần nhẫn nại và cần phải sống trên những cái mà các con đang gặp trong hiện tại, là sự kiên nhẫn, trì chí, chỉ một mực là các con tin tưởng và cầu nguyện thì mọi điều nó sẽ có sự đổi thay tùy theo mỗi cá nhân.

 

Trong thời điểm biết bao điều lôi cuốn trong hiện thực, biết bao nhiêu người sa ngã và bắt đầu chìm sâu, không còn đón nhận Thiên Chúa là ai, giáo lý cũng đã quên đi, họ phản bội lại với tất cả những điều họ đã có trong cuộc đời, đi theo những thần bụt, tiếp tục đối diện với cách thức mà con người đã sai lầm một cách trầm trọng trong thế hệ của ngày hôm nay. Con người quá tự do, quá tự nhiên đi theo những cái mình thờ cách cho mình, thờ cái cá nhân của mình, thờ bản ngã của mình và thờ tất cả cái khát vọng ham muốn trong dục vọng tội lỗi.

 

Đồng tiền nó sẽ làm cho các con, khi không biết xử dụng, và có lòng đạo đức thì nó sẽ làm cho các con càng ngập tràn những tội lỗi do đồng tiền và cách thức mà các con không nhận ra giáo lý và chân lý, những cái các con có thể đem đến cho những lợi ích đời sống thiêng liêng của các con hay những người anh em.

Chị Lucia Phan nhận thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận những hình ảnh về Thánh Thể, cả dưới dạng quay phim, qua điện thoại thông minh. Khi Chúa Giêsu ban thông điệp cho Chị như một người Cha yêu thương con cái Ngài, và như Thầy hoặc Sư Phụ. (Tình phụ tử thiêng liêng này của Chúa Giêsu tìm thấy trong Gioan 13:33, Gioan 21:5, Matthêu 23:37, Luca 23:37 và Máccô 10:24.)

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharistic Jesus