The Miraculous Power of the Eucharist
The Miraculous Power of the Eucharist

The Gift of The Six Kowtows

 

A Present from Blessed Mother Mary to Humanity

432 pages

Sáu Lạy Kính Dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

100 pages

Kinh Nguyện Sáu Lạy kính dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

144 pages

The Six Kowtows Reverently Offered to the Eucharistic Jesus

 

192 pages

Ang Anim na Kowtows

Magalang na iniaalay

sa Eukaristikanong Hesus

176 pages

Las Seis Kowtows

Reverente-mente

Ofrecido a

Jesús Eucarístico

192 pages

Los Seis Kowtows Reverently

Oferecido

a Jesus

Eucharistico

208 pages

Coming soon

Sáu Lạy

Kính Dâng

Thiên

Chúa Cha

-Quyển 1-

240 trang

Sắp in

Messages for the World 

Pray

The Rosary of The Six Kowtows 

Heavenly Poems and Songs

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else...  

Read more

22-07-2015

Thánh Maria Mađalêna

ngày 22 tháng 7 năm 2015

12 giờ 15 phút

Tại tư gia

Lucia:

Lạy Chúa, giờ này là đúng 12 giờ 15 phút ngày 22, tháng 7, 2015 tại tư gia, cũng là vào ngày thứ Tư mà anh chị em chúng con có cơ hội được họp mặt để cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau dâng những lời mà chúng con xin dâng lên Thiên Chúa và có những cơ hội để chúng con chia sẽ và cùng nhau làm việc với những công việc mà Chúa giao cho chúng con.

 

Lạy Chúa, sáng hôm nay đáng lẽ con xin được đón nhận lời của Thánh Maria Mađalêna, hôm nay là ngày lễ nhớ kính Thánh mà anh chị em chúng con tụ họp buổi trưa đông đủ nên con xin đổi lại vào giây phút này để xin Chúa cho chúng con có hội để được gặp Thánh Maria Mađalêna, một vị Thánh mà Chúa rất yêu thương và cũng là một vị Thánh duy nhất được đứng ở dưới Cây Thập Tự Giá vào giờ sau cùng, cùng với Mẹ Maria.

 

Đoạn đường đã đi của Ngài và tâm hồn của Ngài với chử Yêu mà Ngài đã đến gần Chúa biết bao lần ở trong cuộc đời, và cũng vì chử Yêu mà Thánh Maria Mađalêna đã qua biết bao nhiêu điều trong đời sống của Ngài. Ngài là một phụ nữ rất đẹp và có rất nhiều điều trong thời điểm đó, có lẽ lịch sử đã viết rất rõ, hôm nay chúng con chỉ là những hậu bối nhìn theo cái gương của các Ngài, nhìn thấy lòng nhân từ của Chúa đối với nhân loại, và đối với những người đã đi qua ở trong lịch sử, đó là những vị Thánh cận kề với Chúa.

 

Đối với cặp mắt người đời của chúng con khi họ phạm một cái lỗi gì đó thì chúng con quả thật rất khó tha thứ cho họ, nhất là những lỗi phạm đến thuần phong mỹ tục, phạm đến tất cả những điều mà con người có thể nhìn với cặp mắt khinh khi và không cho họ đến gần. Có lẽ trong đời của Thánh Nữ không ai có thể tự động đi tìm những điều thuộc về mình mà mình có khả năng, có lẽ đời sống có những cách thức để đưa dạy con người vào ở những nơi chốn không còn chọn lựa; từ đó thì Ngài đã rớt hẳn vào trong một đời sống; bởi vì thời thế đều có những sự do họ, đều có những sự đàn áp, đều có những cái khát vọng riêng mà con người vốn có ở nơi cá nhân.

 

Những giây phút đó đã đi qua trong đời sống của Ngài, từ lúc Ngài bắt đầu cúi đầu xuống để nhận ra và dùng những giọt nước mắt thống hối để phủ phục, với tính cách có liên quan đến những giây phút mà chúng con cảm nghiệm được là giây phút mà Ngài đã dùng tóc, dùng dầu thơm để rửa chân Chúa và dùng nước mắt để gội rửa tội, nơi những giòng nước mắt thống hối và dùng tóc để lau chân cho Ngài, đó là những cử chỉ nếu không xuất phát từ đáy lòng, nếu không xuất phát bằng một tâm hồn nội tâm với một lòng kính mến và nhận ở nơi đối phương đó, nhận ở nơi một Đấng đáng kính phục, tôn thờ thì không ai có thể làm được điều đó.

 

Thánh Maria Mađalêna lịch sử của Ngài và đời sống của Ngài có rất nhiều người vào thời điểm đó khinh chê, khinh dễ và có rất nhiều người coi thường, nhưng với cặp mắt của Thiên Chúa những người tội lỗi bao nhiêu thì Ngài lại có một tinh thần đem Tình Yêu của Ngài nâng đỡ họ bấy nhiêu, bởi vì họ lạc loài và không còn một nơi nương tựa, chỉ biết những gì trong đời sống của hiện thực hành động, việc làm và hành nghề với những điều đó là thế giới con người có cặp mắt có thể nhìn vào trong sự khinh chê, không đến gần cũng như không chấp nhận với những quá khứ của những cái sai trái của người đó, cho nên thế giới của loài người của chúng con nhìn nhau không phải dễ thông cảm và tha thứ, có đôi lúc luôn luôn trách cứ lẫn nhau và luôn luôn khe khắc đối với nhau.

 

Câu chuyện của Thánh Maria Mađalêna được nói đến tất cả những gì trong thế giới loài người của chúng con không ai là người hoàn toàn, có thể là người tội ít, tội nhẹ, ai cũng có nhưng đối với tình thương của Chúa không phải là tội nặng hay tội nhẹ, ít hoặc nhiều, nhưng Chúa chỉ nhìn vào cái lòng yêu mến, cái lòng hối lỗi thì Chúa đã lập tức tha thứ và cho họ những gì mà Chúa có thể ban để tâm tình của họ nhận ra ở nơi đáy lòng của sự thật và nhận ra Tình Yêu để họ hoàn toàn dốc tất cả toàn bộ để trở về với Chúa – bằng trái tim, bằng lòng thống hối, bằng sự phủ phục và bằng những giòng nước mắt để lau đôi chân và dùng những cái gì quý nhất để có thể làm cho Người. Người đó là Người mà mình yêu, là Người mình tôn thờ, là Người mà sự thông cảm và hiểu thấu ở con tim và cõi lòng, dẫu mình đang sống ở trong tội lỗi. Thánh Maria Mađalêna mang tâm trạng đó để đến tìm Chúa Giêsu, và trong một cuộc giảng dạy thì Chúa Giêsu đã đánh thức được tâm hồn của người phụ nữ này, lòng nhân hậu với sự im lặng đó và câu trả lời nhẹ nhàng đó, “Hãy về đi, và đừng phạm tội nữa!”

 

Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới đối xử cách này với những người tội lỗi như chúng con, chỉ có Chúa mới yêu thương những người tội lỗi, bởi vì họ không còn con đường để chọn lựa, con biết tâm trạng và cảm nghiệm được Thánh Maria Mađalêna vào trong thời điểm đó – bao nhiêu người lên án, tìm cách để ném đá, nhưng Chúa chỉ có một câu duy nhất, không một lời trách cứ, chỉ nói một câu rất nhẹ nhàng, “Hãy về đi, và đừng phạm tội nữa.” Câu nói này đã in sâu vào cõi lòng của Thánh Maria Mađalêna, đã đánh thức Ngài, đã đánh thức sau những cơn ngủ mê, đánh thức được những gì mà Ngài đã làm, và Ngài đã thấy được những điều xúc phạm, những điều Ngài không biết trong đời sống hàng ngày của Ngài. Từ đó, Ngài âm thầm, chắc chắn là có sự cầu nguyện, chắc chắn đã bao năm thao thức, chắc chắn đã có những giây phút ray rứt trong những giấc ngũ ban đêm, quyết tâm để đi đến gần với Chúa Giêsu.

 

Cuối cùng Ngài đã làm được, cuối cùng đã được chấp nhận, và đã đi theo hàng ngũ của Tông Đồ, đã dùng cách này cách khác – hết sức của mình – bộc lộ bằng con tim để phục vụ cho Đức Giêsu và các Thánh Tông Đồ. Đó là một điểm mà chúng ta có thể nhìn thấy lòng thống hối và sự nhiệt tâm, với tình yêu, quyết định để trở về thì đó là những điều mà Thánh Maria Mađalêna đã làm, và Người kề cận đó là Mẹ Maria, Mẹ thấy, Mẹ hiểu, và Mẹ biết, cho nên Mẹ cũng cùng tâm tình với Chúa, Mẹ không nhìn người ta bằng quá khứ, Mẹ không nhìn con người của chúng con có những yếu đuối mà Mẹ luôn luôn đón nhận và dẫn dắt Thánh Maria Mađalêna trên đoạn đường để gần gũi Con của Mẹ là Chúa Giêsu. Tình Yêu của Chúa tiếp tục – tiếp tục trong một vai trò của một người Thầy, tiếp tục vai trò của một mục tử đem những lời đó đến giảng dạy khắp nơi ở những vùng đất mà Ngài đặt chân đến, và có cả các vị Tông Đồ cùng với Thánh Maria Mađalêna và Mẹ của Ngài đi đến từng nơi chỗ mà Ngài đã đến để giảng dạy cho dân chúng.

 

Xin cho chúng con dừng lại với điểm này, để có thể cảm nghiệm vì hôm nay là ngày đặc biệt kính nhớ Thánh Maria Mađalêna; cuộc đời trong quá khứ có lẽ không ai không biết câu chuyện của Thánh Nữ và lịch sử cũng có thể chép tất cả những điều mà Ngài đã làm và sau khi Ngài trở về, nhưng nổi trội là dấu chỉ khi Chúa Giêsu sống lại, người đầu tiên mà Chúa Giêsu gặp gỡ chính là Thánh Maria Mađalêna, bởi vì chỉ có một câu đơn giản nhất mà chúng ta thường nghe và đón nhận qua chính Thánh Kinh được giảng dạy, “Ai yêu mến nhiều thì được đón nhận nhiều tình yêu.”

 

Cho nên bởi yêu mến Chúa nhiều thì được Chúa yêu mình lại nhiều, và còn nhiều hơn sự tưởng tượng của chúng ta giới hạn ở nơi con người. Cho nên với cặp mắt của người đời thì đầy cả sự xét đoán, đầy cả dị nghị, đầy cả những sự oán thù, ganh ghét, đầy những sự suy diễn đem lại cho người khác, dẫu người đó họ đã cố tình đứng dậy nhưng không thể đứng dậy được bởi vì cái sự không tha thứ nơi con người và con người với sự trách cứ, với sự đoán xét và với sự không tha thứ vốn có ở nơi con người khi chưa biết được giáo lý của Chúa.

 

Đời sống đó, quả thật, những người đã phạm lỗi, những người đã xúc phạm và có những tội lỗi mà thế giới công nhận và thấy được nếu Chúa không đến thì không ai có cơ hội cả; bởi vì dẫu người đó có ăn năn thống hối nhưng những người khác họ không cho cơ hội, cho nên Chúa đã đến và Thánh Maria Mađalêna đã được đón nhận cái phần phúc đó đầu tiên trong thế kỷ, là một người tội lỗi đã được Chúa thứ tha, đã được gần gũi. Sự nổi trội nhắc lại là giờ Chúa đã ra đi và khi Chúa sống lại thì bà ta là người đầu tiên được đón nhận, bởi vì bà đã tìm kiếm ở trong đêm thâu, đã có những giòng nước mắt tuôn rơi không thể ngủ được trong đêm khi Chúa Giêsu đã chết, và Ngài đã tìm cách sớm nhất trước mọi người buổi sáng tinh sương để đi vào nơi chỗ mà cho đó là nơi chỉ chôn xác người chết; nhưng bởi vì yêu Thầy, bởi vì lòng yêu mến và không bao giờ quên được những gì của Thầy làm, không bao giờ quên được những điều của Thầy đổi xử với mình.

 

Chỉ có Thầy là nguồn an ủi, chỉ có Thầy là niềm hy vọng, và chỉ có Thầy là sự sống của đời mình, giây phút đó Ngài bỏ tất cả, không sợ bất cứ điều gì cũng không hoảng sợ ở nơi binh lính đang canh giữ, một mực đến gần nơi ngôi mộ đó, chỉ muốn khao khát có thể quỳ ở bên đó, còn cảm nhận ước mơ có thể đụng được đến thân xác của Thầy hay viếng Thầy trong những giây phút còn quá mới mẻ, sự thật Ngài đã không biết rằng Chúa đã báo trước những điều sẽ xảy ra. Từ đó với nỗi lòng đó tuy chúng ta không thấy được, tuy sách sử không nói rõ nhưng chúng ta thấy được Tình Yêu của Thánh Maria Mađalêna dành cho Chúa Giêsu, điều mà Thánh Maria Mađalêna làm hơn những người khác cho nên Ngài được trả lại – Chúa Giêsu gặp gỡ Thánh Maria Mađalêna đầu tiên, là người đàn bà đầu tiên được nhìn thấy Chúa Giêsu sau khi sống lại.

 

Lạy Chúa, đây là một câu chuyện không phải chỉ để nghe qua của một vị Thánh đã đi trong lịch sử mà nhắc nhở cho mỗi một người chúng con, Chúa đã từng nói với chúng con, Chúa đã từng giảng dạy cho chúng con, Chúa đã từng để lại cho chúng con những dấu chỉ qua Thánh Kinh và Phúc Âm. Chúa không bao giờ ghét chúng con khi chúng con phạm tội hay chúng con đã có những yếu đuối trong cuộc sống, Chúa chỉ muốn chúng con nhận ra Tình Yêu của Ngài và trở về bằng trái tim thật sự, thì điều đó chúng con cũng được san bằng như tất cả những người anh chị em khác, như là một người mới mà Chúa đổi về, như tất cả những điều được sanh ra trong một Đức Kitô, được sanh ra trong những Lời Hằng Sống, được sanh ra nơi sự sống của Tình Yêu mà Ngài đến với thế gian với mục đích – Đó là những người tội lỗi, đó là những người mang thân phận yếu đuối như chúng con, đó là những người có biết bao nhiêu vi phạm, xúc phạm dù họ đã biết hay không biết.

 

Chúa đến chỉ để đem lại sự công chính, chỉnh đốn và cho chúng con nhận ra được giáo lý của một Đấng Thiên Chúa, là một giáo lý tình thương, là một giáo lý thứ tha, là một giáo lý quảng đại, là một giáo lý chấp nhận với những ai khi họ thật sự nhận ra lỗi lầm của mình thì đối với Chúa Chúa sẽ cho họ bắt đầu lại và Chúa sẽ cho họ niềm hy vọng, Chúa sẽ cho họ và càng đổ nhiều hồng ân trên họ để họ trở thành những người làm gương và trở thành những người đón nhận tình yêu tràn đầy bởi vì họ đã xuất phát với tình yêu thật sự để tìm kiếm Thiên Chúa.

 

Lạy Chúa, điều này chúng con còn có rất nhiều điều để có thể nhận ra là bởi vì trong thời điểm của Chúa Giêsu còn ở trần gian biết bao môn đệ đã cùng với Ngài sánh bước trên những đoạn đường đi rao giảng Tin Mừng, biết bao lời Ngài đã giảng dạy, và chỉ dạy, trối lại cho các Thánh Tông Đồ. Những người kề cận ở bên Ngài, ngay cả buổi Tiệc Ly, đó là giờ cực trọng nhất mà Chúa đem hết tâm tình và nỗi lòng để san qua các Thánh Tông Đồ và nói lên những lời cần nói, và để lại Mình và Máu của Chúa. Giây phút đó không có Thánh Maria Mađalêna, đó là các Thánh Tông Đồ đã được đón nhận cái phần phúc đó; nhưng giờ mà Ngài bắt đầu đi vào Cuộc Tử Nạn, giờ mà Ngài bắt đầu vác Thập Giá thì không còn một ai bên cạnh, không còn một ai bên cạnh, cô đơn lặng lẽ vác Thập Tự Giá một mình đi trên những đoạn đường toàn là những người đối xử với Ngài một cách tàn tệ, một cách tàn nhẫn và vô nhân đối với Con Người.

 

Ngài vẫn âm thầm không một lời trách cứ, âm thầm vác Thập Tự Giá, để rồi Mẹ của Ngài và Thánh Maria Mađalêna cùng với Thánh Gioan và một số người rất ít ỏi trong hàng của Tông Đồ có thể đi theo dấu chân đó. Từ đầu cho đến giây phút cuối cùng, giờ lâm nguy và giờ tử nạn cũng là vị Thánh đó đứng ở dưới chân của Chúa Giêsu, cho nên chúng ta hãy nhớ rằng chưa đến giây phút cuối cùng thì đừng kết luận với con mắt bình thường và tầm thường của người đời mà hãy để cho con tim của chúng ta hoạt động với những gì đã có và đang có ở nơi tận đáy lòng với con tim yêu, với cõi lòng thờ phượng, với một tấm lòng hy vọng và cảm nhận trong sự yêu mến mà chúng con tìm đến.

 

Tất cả những điều đó được qua đi, chúng ta khẳng định một câu, Chúa Giêsu yêu thương Thánh Maria Mađalêna một cách đặc biệt và Ngài đã nhận được ở nơi Chúa Giêsu và Ngài đã dốc lực toàn bộ cả cuộc đời còn lại. Một Thánh Nữ rất là đẹp, diễm kiều, với sắc đẹp không thua gì cả một giới phụ nữ ngày hôm nay trong đời sống hoa hậu, trong đời sống của hoa khôi, nhưng quả thật, vẻ đẹp của Thánh Maria Mađalêna của thời xa xưa không thể ví bằng với thế giới của con người hôm nay, Ngài không còn nhìn vào cái vẻ đẹp bề ngoài, những ngày mà Chúa Giêsu đi vào Cuộc Tử Nạn thì Ngài hoàn toàn sa sút ở trong đời sống với một mái tóc dài, với một khuôn mặt xinh đẹp.

 

Ngài không còn biết điều gì ở nơi thân xác mà chỉ biết đi theo Thầy của mình, dẫu mặt mày lem luốc, áo quần vấn vương, dù tất cả mọi mặt nhưng Ngài chỉ có một trái tim để đi theo cạnh Chúa Giêsu, dẫu đã biết Chúa đã chết và nằm trong mộ đá, Ngài vẫn đến, Ngài vẫn đến bởi vì Ngài yêu Chúa Giêsu một cách đậm sâu, ở trong đó có một người tình, người tình đúng là một người Cha đem sự tha thứ giải cứu Ngài, cũng là một người bạn giúp đỡ cho Ngài trên con đường để hiểu được chử Tình Yêu, cũng là một người Thầy cố vấn cho cuộc đời của Ngài, và cũng là một người bạn trăm năm nơi linh hồn của Thánh Maria Mađalêna – một người bạn hoàn toàn tinh khiết trong trắng, với một sự tôn kính và một sự phủ phục yêu thương.

 

Đó là điều mà Thánh Maria Mađalêna cảm nghiệm và in sâu ở nơi trái tim mình, vượt qua biết bao khó khăn, vượt qua những mặt của pháp lý, vượt qua tất cả những điều mà hồi thời khi Chúa Giêsu đi vào Cuộc Tử Nạn ai gần gũi Ngài, ai có những hành động thì quân lính nó không để dễ dàng đến gần, nó cũng không tha và dị nghị của những người bên ngoài cũng không phải là dễ dàng chấp nhận được; nhưng bởi vì Yêu, chúng ta thấy được đó là vị Thánh đã đi qua trong lịch sử, một vị Thánh cũng như chúng ta trong thời điểm của ngày hôm nay. Có rất nhiều người yêu Chúa tha thiết, yêu Chúa thật và muốn tìm ra những cái lý do gì đó để làm cho Ngài, nhưng đến giây phút cuối cùng thì chúng ta mới thấy được giữa người thánh thiện, giữa người tội lỗi thì chúng ta sẽ tự trả lời và tự kết luận.

 

Chúng ta không nói đến điều đó, chúng ta chỉ muốn nói đến cái Tình Yêu mà Chúa dành cho Thánh Maria Mađalêna để Ngài trở về, và Tình Yêu của người tội lỗi khi nhận ra Tình Yêu chân thật đó thì Ngài dốc toàn bộ cuộc đời còn lại để trở thành một vị Thánh quả thật không dễ. Cho nên đây là một câu chuyện đã có trong lịch sử, hôm nay đặc biệt là ngày mà chúng con kính nhớ Ngài, thật ra con hoàn toàn không biết lịch sử của Ngài, con không biết, chỉ nghe sơ qua khi đọc sách kinh và Kinh Thánh, khi tham dự Thánh Lễ Misa, nhưng hôm nay con mạo muội xin Chúa được nhận ra tiếng nói của Thánh Maria Mađalêna, bởi vì chính bản thân con và những người khi cảm nhận sự trung thành và những điều cương quyết của Ngài là một bài học cho đời sống của con người trần thế chúng con.

 

Hỡi những ai sống trong tội lỗi, hỡi những ai sống trong những điều mà tự mình cũng không thể tha thứ cho mình được hãy nhìn vào gương của Thánh Maria Mađalêna; không có gì mà Chúa không tha, Chúa chỉ muốn chúng ta hãy mở con tim để đón nhận Tình Yêu của Ngài, bởi vì không có Tình Yêu nào, chỉ có Tình Yêu của Thiên Chúa chịu chết vì chúng ta, chết vì tội lỗi chúng ta để cho chúng ta cơ hội đến gần.

 

Chúa không oán ghét và Chúa không trách tội chúng ta phạm, nhưng Chúa muốn chúng ta lìa xa tội, bởi vì tội nó sẽ ngăn cản chúng ta không gặp gỡ được Tình Yêu của Chúa, không đón nhận được ở nơi Ngài những điều lành thánh tốt đẹp mà vốn Ngài đã ban sẵn ở nơi trần thế và ban cho linh hồn chúng ta tương lai; bởi vì tội là một điều đáng sợ ghê tởm, nó sẽ dẫn dắt chúng ta đi ở trong cảnh u tối, trong cảnh lầm than và trong những cảnh mà chúng ta không điều khiển được, làm những chuyện vô luân, làm những chuyện gian ác, từ những cái gian ác đó chúng ta sẽ trở thành chai lỳ, trở thành cứng đầu và ngoan cố, và trở thành bất tuân.

 

Cho nên có rất nhiều điều để nhắc nhở cho chúng ta, Chúa rất ghét tội, bởi vì tội làm ngăn cách chúng ta với Thiên Chúa, tội nó sẽ làm cho chúng ta hoen ố, tội nó sẽ làm cho chúng ta đi một đoạn đường vô cùng tối tăm mù mịt; nhưng Chúa muốn, hỡi những người có tội, những người đang phạm tội, những người chưa nghe và chưa đón nhận hồng ân, Lòng Thương Xót, sự tha thứ và ơn cứu độ quan trọng và to lớn hơn tội lỗi của con người, cho nên Chúa vẫn chờ đợi những người tội lỗi đó, Chúa vẫn chờ đợi những người chưa nhận ra đó, Chúa vẫn chờ đợi những người đối với bản thân mình không tha thứ được thì làm sao có thể nghĩ rằng một Thiên Chúa thứ tha cho mình?

 

Nhưng điều đó là những sự suy nghĩ suy diễn của chúng ta, loài người hạn hẹp bé nhỏ, với một tầm mức quá ngắn hạn ở nơi sự thiển cận của con người, yếu đời sống đức tin, sự tầm thường bình thường đó là sự suy diễn của con người. Đó là một cơ hội thần dữ nó luôn luôn ở trong chúng ta, nó luôn luôn tìm cách để phân tán chúng ta đến với Chúa, nó luôn luôn tìm cách tiểu nhân của nó, dùng những cái lý lẽ ở nơi đời sống lý luận của con người bình thường để làm chúng ta xa rời Tình Yêu của Chúa, làm cách gián đoạn chúng ta đến với Thiên Chúa và nó còn tìm cách ly gián chúng ta bằng cách này và cách khác.

 

Chúng ta hãy nhìn gương của Thánh Maria Mađalêna, bất kể chúng ta là cái gì, bất kể điều gì xảy ra trong quá khứ, bất kể điều gì đã làm và giành giựt linh hồn của chúng ta, nhưng ngày hôm nay chúng ta đã nghe tiếng của Chúa Giêsu, chúng ta đã biết ơn cứu độ của Ngài, điều đó là giá Máu để chúng ta có linh hồn và trở về với Thiên Chúa. Hôm nay chúng ta tiếp tục đón nghe Lòng Thương Xót của Ngài bao la vĩ đại bao trùm trên nhân loại với tội lỗi của chúng ta đã phạm. Tiếp tục với giòng nước tái sanh đó, với ơn cứu độ đó, với điều mà chúng ta tin, Ngài có cách để biến đổi chúng ta một người tội lỗi trở thành một người công chính và từ người công chính đó sẽ trở thành một vị Thánh cả.

 

Từ đó, chúng ta thấy được ngày mà chúng ta hôm nay được nhận và nhìn ra qua đời sống của Thánh Maria Mađalêna để tất cả những người đang phạm tội, đang vi phạm đừng sợ, hãy trở về với Thiên Chúa, hãy tin rằng tội lỗi là một điều ngăn cách chúng ta với Thiên Chúa. Chúa không trách chúng ta phạm tội, Chúa ghét tội bởi vì nó làm chúng ta ngăn cách với Ngài, Chúa không ghét những người phạm tội, cho nên chúng ta có quyền trở về để nhận ra Thiên Chúa, để phủ phục và thờ lạy và để xin Cha tha thứ cho chúng ta vì vốn Ngài đã tha và đang tha, ơn cứu độ đó mãi mãi tha cho con người trong thế giới trần gian.

 

Chúng ta hãy học theo gương của Thánh Maria Mađalêna, bất kể quá khứ làm gì, bất kể chúng ta đang sống với vai trò nào, bất kể, chúng ta chỉ hy vọng một điều là Chúa yêu thương và chúng ta phải có một cái quyết định là hãy bỏ đi tất cả những điều mà chúng ta thấy đó là tội, bỏ đi tất cả những điều thấy đó là bất an, bỏ đi tất cả những điều làm cho chúng ta chùn bước với bước đường mà chúng ta đến gần với Chúa.

 

Hãy quyết tâm xin ơn Chúa thánh hoá và biến đổi, chúng ta nhất định sẽ đi và học được theo gương giản dị, can đảm, chỉ có một mình với mục đích thắng được tất cả thế giới chung quanh, thắng được tất cả dị nghị của con người, thắng được cái nhìn và sự khe khắt của con người đối với nhau; trong đó có bà con thân nhân giòng tộc và bè bạn không thể sống được vì những cái quá khứ nhưng đối với Thiên Chúa hãy để cho trái tim của chúng ta được Ngài rửa, hãy để cho trái tim của chúng ta đụng chạm được vào Trái Tim của Đức Chúa Giêsu, hãy để cho con tim của chúng ta nhận được Lòng Thương Xót, Ngài đã tha thứ, đang tha thứ, và tiếp tục tha thứ cho con người trong nhân loại.

 

Bởi vì Chúa đến để cứu chúng ta, chúng ta tội lỗi cho nên Ngài mới đến chứ không phải Chúa đến để cứu những người không tội lỗi hay là những người công chính, cũng là điều tốt đẹp mà Ngài qua những người công chính để có thể sống trong những điều răn và gương sáng đó, nhưng Chúa lại cần, bởi vì người tội lỗi thì quá nhiều, người công chính chỉ là giới hạn và rất là khiêm nhường trong thế giới. Cho nên tình thương của Chúa rất bao la, xin cho chúng ta học được gương của vị Thánh mà ngày hôm nay chúng ta được nhắc đến, và Giáo Hội cũng dành một Thánh Lễ để kính nhớ Thánh Maria Mađalêna để nhìn thấy Tình Yêu của Thiên Chúa đối cách riêng với vị Thánh Nữ này và đối chung cho nhân loại chúng ta, trong mỗi một thế hệ.

 

Chúng ta hãy dựa vào câu chuyện đó, chúng ta mỗi một người cũng được gọi để trở thành những vị Thánh dẫu còn ở trần gian hay đã trở về thiên quốc. Chúng ta hãy từ bỏ như Ngài đã từ bỏ, chúng ta phục vụ như Ngài đang phục vụ và đã phục vụ cho Thiên Chúa, hãy có trái tim như Thánh Maria Mađalêna, yêu Chúa, yêu mến Chúa một cách tuyệt đối, yêu mến Chúa bằng con tim, yêu mến Chúa bằng tất cả tâm hồn để cuối cùng Ngài đã thắng được và đã được trở về thiên quốc mà ngày hôm nay chúng ta được đón nhận Lễ nhớ mà Giáo Hội nhắc nhở kính Thánh Maria Mađalêna.

 

Con xin cảm tạ tình thương của Chúa đã dành cho con trong giây phút này, chính Chúa Thánh Thần đã nói về một vị Thánh đã đi qua ở trong thế kỷ, và cũng nhắc nhở cho hậu bối loài người của chúng con trong thế giới của ngày nay. Con xin Chúa cho chúng con được đón nhận những lời của Ngài; có lẽ Ngài cũng đang nhìn thấy được những lời mà chúng con xin với Chúa để được gặp gỡ Ngài, xin cho chúng con được đón nhận, được nghe tiếng nói của Ngài và được Ngài cho chúng con nhận ra được những kinh nghiệm vào thời của Ngài và nhận ra lòng yêu mến mà Ngài dành cho Chúa để chúng con cũng là những người tập tành, thật sự bước vào đời sống với ân sũng và hồng ân để được gặp các vị Thánh mà Chúa cho phép trong thế giới của ngày nay.

 

Thánh Maria Madalêna:

 

Chị Lucia thân mến, kính chào tất cả các anh chỉ có mặt và hiện diện ngày hôm nay. Trước tiên tôi xin cảm tạ Thiên Chúa đã cho tôi cơ hội để được nói lên và được gặp gỡ tất cả các anh chị, đặc biệt trong ngày Lễ mà Giáo Hội nhắc nhở đến tôi. Quả thật, vô vàn cảm tạ ơn tình thương của Chúa, luôn luôn yêu thương tôi khi tôi còn ở trong thân xác khi ở trần thế, và hôm nay tôi được ở với Ngài ở thiên quốc, cũng cho tôi cơ hội được sự hãnh diện này, được đem tiếng nói của tôi đến với thế giới mà anh chị đang có mặt.

 

Đối với tôi thời gian đã đi qua, nhưng đối với Thiên Chúa và đối với tôi thời gian hiện giờ là những ngày đã qua trong cuộc đời của tôi, không ngớt lời cảm tạ ơn Chúa, không ngớt lời cảm tạ Đấng tạo thành tôi, không ngớt lời cảm tạ Thầy Giêsu Chí Thánh đã dẫn dắt tôi, đã cho tôi, hoàn toàn do ở nơi tình thương và lòng nhân hậu và tha thứ của Ngài để hôm nay tôi cũng cùng với các vị Thánh mãi mãi được ở bên Ngài mỗi giờ mỗi khắc ở thiên quốc, được vạn lời, ngàn lời ca ngợi, chúc tụng, tôn vinh và tán dương Danh Thánh của Thiên Chúa chúng ta.

 

Các anh chị thân mến, cảm ơn các anh chị đã dành thời gian, lịch sử đã đi qua nhưng được gợi lại trên những người Tông Đồ mà Chúa chọn trong thế hệ ngày nay để nói về những vị như anh chị đã thưa cùng Thiên Chúa là vị Thánh mà Giáo Hội cũng như những người còn ở trên trần thế được nói lên những lời với những người ở thiên quốc. Đối với tôi và đối với tất cả những cảm nghiệm tôi ở thiên quốc các anh chị cũng là những vị thánh, bởi vì khi chúng ta đón nhận, cảm nghiệm và được Chúa chọn lựa trong hàng ngũ thì đã trở thành trong hàng ngũ của những vị Thánh, một vị Thánh để đem lại một ý nghĩa gì đó cho đời sống nơi sự thực hành; bởi vì anh chị vẫn còn trong thân xác, còn có rất nhiều điều kiện, còn có rất nhiều cơ hội để có thể sống với một đời sống, một mặt vinh danh Thiên Chúa trong đời sống của các anh chị, một mặt có cơ hội để thống hối, liên lỉ thống hối và cảm nghiệm được tình yêu, không phải đợi ngày về thiên quốc mà đã được yêu ngay khi còn ở trên trần thế.

 

Mỗi một giây lát, mỗi một việc làm, mỗi một hành động, mỗi một khi có cơ hội được đụng chạm đến những lời tha thiết qua Tình Yêu của Chúa Giêsu thì con người đã cảm nghiệm và đã trở thành những sự sống động thật sự bằng hành động để trở thành những vị Thánh mà Chúa mong muốn mỗi một người ở trong nhân loại.

 

Các anh chị thương mến, có lẽ rằng tất cả những gì muốn nói và trình bày để có thể rõ hơn nhưng Chúa Thánh Thần đã hoàn toàn để cho chị L. tường thuật và nói về cuộc đời của tôi, cũng không ai biết. Ai cũng có thể nhận ra lịch sử cuộc đời của tôi trên trần thế, tất cả những điều đó là một điều quả thật đối với người đời có rất nhiều cái nhìn rất trái ngược, cái nhìn với cái lý quả thật ngược lại với con mắt khi không nhận ra Chúa, khi không có đức tin và khi không cảm nghiệm ra được Tình Yêu của Ngài thì đó là một cái lý đáng bị quở phạt, đáng bị chê cười, đáng bị khinh chê, bởi vì những điều đó đã làm ở trong quá khứ, không nhận thức được và không còn một điều gì đó giữ lại cho mình khi biết rằng đó là những điều mà mình đã vi phạm và đã lỡ lầm trong đời sống, nhưng khi hiểu được giáo lý, khi hiểu được tình thương của Thiên Chúa, hiểu được lòng nhân từ bao la của Ngài, và hiểu được đời sống của con người có ý nghĩa nội tâm và còn có rất nhiều điều mà con người có thể chịu đựng, kiên nhẫn và còn rất là nhiều điều để có thể chọn lựa tốt nhất khi mình có cơ hội.

 

Nói đến đây, tôi vẫn nói đến tình thương của Chúa bao la vĩ đại, bao trùm tất cả những gì con người vi phạm và xúc phạm, nhưng đụng đến Tình Yêu của Thiên Chúa, sự trả lại và đền đáp với những điều mình cảm nghiệm và nhận ra, bởi vì chỉ có Chúa mới có thể thấu hiểu và tha thứ cho những người tội lỗi, tha thứ cho những người cho dù họ muốn trở ra cũng rất khó, bởi vì những người anh chị em chung quanh, những người ở thế giới con người không cho họ cơ hội, cũng như không cho họ có một đôi mắt khác để nhìn khi họ thống hối và ăn năn; nếu không có Thầy Giêsu Chí Thánh đến với thế kỷ, không có Thầy Giêsu Chí Thánh đến với thế giới trần gian có lẽ những người ở trong quá khứ như chúng tôi không còn cơ hội – không còn cơ hội để được cứu sống và không còn có hội để sinh tồn với những gì đã làm trong quá khứ, khó tha thứ và khó bỏ qua nơi mình và nơi đời sống của con người trần thế.

 

Cái nhìn của con người và cái nhìn của Thiên Chúa hoàn toàn khác biệt, cho nên tôi chỉ muốn mạo muội xin chia sẻ với tất cả những gì có thể được, tôi chỉ biết rằng Tình Yêu của Chúa chứa đựng tất cả nếu có thể cảm nghiệm và nhận ra ngay những lời mà Ngài đã đem đến cho thế giới. Ngài đã để cho chúng ta nhìn thấy và chiêm ngưỡng sự nhân hậu, hiền từ và một lòng tha thứ thì tất cả mọi điều đó nó xuất phát từ đáy lòng và con tim vốn có mà chúng ta luôn có ở nơi cõi sâu của tâm hồn, để chúng ta nhận diện một cách rõ ràng, để bước trở về và đi trên con đường của Chúa.

 

Khi đã dốc lòng trở về thì không còn để ý đến tất cả những sự nặng nhẹ, sự khinh chê hay là những gì của người đời mà chỉ biết hy sinh và tìm tất cả những việc ngược ý để có thể làm những việc đó, không phải là chỉ cho mình mà làm cho Người mình yêu, làm cho Người mà mình cảm nhận, phủ phục, Người mà mình đáng tôn thờ, Người mà mình hy vọng, chỉ tìm những cái gì mà người khác không làm thì mình làm – làm trong hy sinh, làm trong niềm vui và làm trong sự gắn bó, đó là một điều kỳ diệu nơi tâm hồn của mỗi một người khi họ bước qua cái ngưỡng cửa để trở thành những vị Thánh.

 

Ai cũng vậy, mỗi một người có một lịch sử, nhưng riêng cá nhân tôi, tôi chỉ biết rằng ngày tôi gặp gỡ Đức Giêsu, ngày tôi gặp gỡ Thầy Chí Thánh thì cuộc đời của tôi đã trở thành thuộc về Ngài, dẫu có những điều bất xứng với đôi mắt của trần thế nhưng linh hồn và trái tim tôi tuyệt đối thuộc về Ngài, bởi vì tôi đã chọn Ngài giây phút gặp gỡ và giây phút còn lại với tất cả những điều tôi quyết tâm để trở thành một người con đi theo và có thể làm những điều lặt vặt, những điều người ta sai, có thể làm được điều gì đó cho Thầy Chí Thánh qua những người anh em cùng đi vào thời điểm đó. Tôi cũng nhìn thấy gương sáng của một người Mẹ dịu dàng âm thầm, Mẹ luôn nâng đỡ tôi, Mẹ luôn giúp đỡ tôi, Mẹ luôn cho tôi một niềm bình an thật sự dựa vào Mẹ và đến gần với Chúa Giêsu Con của Mẹ.

 

Thầy luôn luôn không để cho tôi trở về tay không, Thầy luôn luôn tìm cách nâng đỡ tôi, Thầy luôn luôn chiếu cố tôi và Thầy luôn luôn yêu thương tôi một cách đặc biệt. Cho nên nói đến điều này tôi vẫn còn cảm động, tôi vẫn còn cảm động những ngày trên trần thế, tôi vẫn khao khát và ước mơ còn lại những ngày tôi có thể phục vụ Thầy nhiều hơn nữa, tôi có thể phục vụ Mẹ nhiều hơn nữa và tôi có thể làm tất cả những gì trái ý, là những điều người ta chê cười nhưng tôi vẫn một lòng vì Thầy mà tôi làm, vì Người mà tôi yêu để tôi quyết tâm trở về là người hoàn toàn để xin được đón nhận – đón nhận Tình Yêu dù là muộn màng nhưng với tôi là mới mẽ và với tôi luôn luôn là cứu sống tôi, cứu sống thân xác tôi, cứu sống linh hồn tôi và cứu sống cả cuộc đời với lý trí của tôi.

 

Anh chị em thân mến, đây là những lời tâm tình mà tôi đặc biệt ngày hôm nay, cảm ơn chị L., chị đã có tâm tình xin Chúa được gặp gỡ tôi, cũng là sự cho phép của Ngài để những người như chúng tôi, đã qua đi trong lịch sử, cũng muốn nói với chị là chính tôi cũng khao khát được gặp những người mà họ được đón nghe những lời mà chúng tôi có thể đem đến lời sống động này để giúp gì được, có thể làm chứng và có thể cái kinh nghiệm qua đi được gợi lại cho những người anh em còn trên trần thế. Không ít thì nhiều, đây là một lịch sử mà Chúa cho phép trong thời đại của các anh chị, bởi vì đây là một thời điểm mà Ngài đã đổ xuống cho nhân loại tràn đầy hồng ân, cũng đã đổ xuống cho nhân loại tràn đầy ân sũng và cũng để cho các vị Thánh như chúng tôi đã ra đi trong lịch sử có cơ hội thêm một lần nữa làm những điều để sáng danh Ngài.

 

Bởi vì Chúa là Thiên Chúa muôn đời mà chúng ta chúc tụng, tôn vinh và tán dương Ngài mãi mãi muôn đời – từ trời cao cho đến trần thế, từ con người còn sống ở trần gian, từ các vị Thánh ở thiên quốc, các triều thần và ngay cả những người còn ở nơi chốn luyện ngục cũng phải chúc tụng ngợi khen và tôn vinh Thiên Chúa. Cho nên những gì mà Chúa cho phép chúng tôi khao khát được gặp những anh chị em để truyền đạt những gì có thể làm được, chúng tôi khao khát để gặp những người mà họ có sự cho phép của Chúa để được đón nghe tiếng sống động và những lời mà chúng tôi chia sẻ. Đây cũng là những dấu chỉ mà chúng ta cùng nhau, người ở thiên quốc, kẻ ở thế giới trần gian tiếp tục trong một đời sống chúng ta quyện vào nhau với tinh thần, với linh hồn để chúng ta chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa và chúng ta giúp nhau để đi qua những đoạn đường còn ở trên trần thế, với những gian lao, với những gai góc, với những biến cố, những đau khổ và với những đè nặng bởi tội lỗi.

 

Anh chị hãy cố gắng lên, hãy tiếp tục con đường của anh chị còn rất nhiều hy vọng và khi anh chị vẫn tiếp tục trên con đường mà anh chị đang phục vụ trong hiện tại anh chị sẽ là những người nhân chứng rất nhiều và đem rất nhiều linh hồn trở về với Chúa; mục đích là những người như chúng tôi đã ra đi vẫn là những tiếng nói vang vọng để chứng nhân cho Thiên Chúa đã làm và đang làm, và lòng tha thứ, lòng chờ đợi và Lòng Thương Xót được đến với con người trên trần gian để đón trọn ơn cứu độ mà Chúa đã ban, đang ban và mãi mãi ban cho nhân loại. Đừng để những điều này mất đi khi chúng ta còn trong hơi thở, hãy trở về và hãy làm những gì có thể làm ở trong một giới hạn mà Thiên Chúa cho phép thân xác hoạt động. Hãy xuất phát bằng con tim, hãy xuất phát bằng nơi Tình Yêu cảm nhận được ở nơi Ngài, cũng hãy yêu thương, tha thứ, chấp nhận lẫn nhau.

 

Đời sống của tập thể còn có rất nhiều điều nhưng hãy nhớ những điều mà Tình Yêu của Đức Giêsu, trọng điểm là Tình Yêu của một Đấng Thiên Chúa, trọng điểm là chúng ta đã nằm trong những năm tháng đau khổ cực cùng tội lỗi đã được Chúa cứu sống, đã được Chúa đưa về, đã được Chúa cho chúng ta được nhận chìm vào Tình Thương, Lòng Thương Xót, đã được nhận chìm vào và cho chúng ta được trở nên, không phải là đợi ra đi mà đã trở thành một vị thánh sống thật sự nếu chúng ta có những điều suy niệm, cảm nghiệm, thực hành đi trong giáo lý và thực hành trong mục đích để sống cho một Đức Kitô, sống cho một Đấng Thiên Chúa, sống cho một Đấng Tình Yêu mà chúng ta đã nhờ Đấng Tình Yêu đó để được thánh hoá, được biến đổi, được trở thành một người mới, một tương lai ở trong Ngài, với Ngài và mãi mãi muôn đời trong Tình yêu của Đức Giêsu Kitô – Chúa của thế giới của trần gian và Chúa cả các vị Thánh trên trời.

 

Ngài mãi mãi là một Thiên Chúa Ba Ngôi và Ba Ngôi Một Chúa mà anh chị em đã có những dấu chỉ ở trong Sáu Lạy vào những ngày còn lại, đó là dấu chỉ, là chìa khóa vào những ngày mà anh chị em được gần gũi, trực tiếp thưa với Thiên Chúa, trực tiếp được gặp gỡ Ngài, trực tiếp thống hối với Ngài, tiếp tục được loan tin và làm chứng cho Ngài trong thế giới của trần gian.

 

Cảm tạ ơn Thiên Chúa trong những giây phút vừa qua tôi có cơ hội để chia sẻ cũng như cảm ơn đặc biệt chị L. cùng tất cả các anh chị có mặt ngày hôm nay một cách sốt sắng để đón nghe những lời mà Chúa cho phép tôi được chia sẻ cùng anh chị. Tôi hy vọng sẽ có một ngày nào đó mà chị L. chị hãy tiếp tục xin cùng Chúa cho tôi cũng như tất cả những vị Thánh khác mà chị có cơ hội được đón nghe những lời của các Ngài, qua sự cho phép của Chúa. Chúng tôi rất mong muốn và khao khát có thể tiếp tay bằng những lời sống động trong thế kỷ mà Chúa cho phép ngày hôm nay để đem đến và làm chứng cho Tình Yêu, làm chứng cho thế giới con người cũng có những tương tự như những ngày mà chúng tôi còn trên trần thế.

 

Chúng ta hẹn gặp nhau ở thiên quốc, hãy cố gắng bước qua những nẻo đường còn lại và hãy giữ lấy mục đích chính là Tình Yêu và luôn luôn khẩn nguyện, trong một tâm tình tin tưởng, phó thác và luôn cầu nguyện để được Chúa ở cùng, Ngài luôn gìn giữ trong những nẻo đường còn lại trong đau khổ, khó khăn ở nơi thế trần, để một ngày nào đó nhất định sẽ được trở về ở một nơi chốn mà Chúa luôn rộng lòng thương xót, tha thứ và đón chào anh chị, cũng như đã đón chào chúng tôi được trở về trước ở thiên quốc. Nguyện xin Thiên Chúa ban bình an cho tất cả các anh chị, cảm ơn tất cả các anh chị và cảm ơn chị L. Chào chị.

 

Lucia:

 

Lạy Chúa, con vô cùng cảm tạ Chúa, con không thể nghĩ và tưởng tượng được tất cả những vị Thánh quả thật các Ngài rất gần, khi Chúa cho phép thì các Ngài đã sẵn lòng để chia sẽ và giúp cho chúng con được đón nhận những lời của các Ngài. Đây là sự vinh phúc và hồng ân vĩ đại mà Chúa ban cho chúng con trong thế kỹ ngày nay, xin Chúa giúp cho chúng con tận dụng những cái ân sũng đó để sống với một đời sống tập tành ở trong nhân đức, thánh thiện để loại bỏ cá tánh bản ngã vốn có nơi sự yếu đuối của chúng con.

 

Xin các Ngài giúp chúng con học gương của các Ngài, học gương quyết tâm, học gương trở về, học gương bằng một đời sống nội tâm, bằng tất cả những gì có thể làm được cho một Đấng Thiên Chúa qua những người anh em của chúng con và dốc lòng từ bỏ tất cả những cái bản ngã, cá tánh trong sự suy nghĩ ghen tị hay tất cả những điều gì lợi ích từ nơi con người mà hãy sống với một đời sống trở về bằng con tim để yêu Chúa đậm sâu, yêu Chúa như các vị Thánh đã yêu Chúa một cách âm thầm, để chúng con là những người chứng tá và có thể làm được những gì khi hơi thở đang còn.

 

Đó là hồng ân và ân sũng Chúa ban cho các vị Thánh cũng như ban cho chúng con, con không biết nói gì hơn, vô vàn lời cảm tạ thay thế cho tất cả những người đón nghe, đã nghe và có cơ hội được nghe, con cũng xin thay thế những anh chị em ở nơi đây cất lên tiếng nói cảm tạ hồng ân của Chúa và cảm ơn Thánh Thần đã giúp con hoàn tất với những gì mà Ngài muốn ban chung cho toàn thế giới và riêng cho mỗi một người chúng con đây được nghe, được biết.

 

Cảm ơn Thánh Maria Mađalêna đã đến viếng thăm chúng con và đã giúp cho chúng con những lời mà Ngài đã dạy chúng con trong đời sống thực tại để chúng con được học gương của Ngài và cũng mạnh dạn với những người tội lỗi, những người có những vết mà không thể xóa được trong thế giới của trần gian, nhưng đối với Tình Yêu của Thiên Chúa, đối với các vị Thánh đã đi qua trong lịch sử, đó là dấu chỉ để chúng con nâng mình lên, để chúng con đứng dậy, để chúng con tin tưởng và đi theo gương của các thánh, để cuối cùng được về với Chúa trên thiên quốc.

 

Con xin các Thánh phù trợ và cầu bầu cùng Chúa cho chúng con để tẩy bỏ đi những gì vốn có ở nơi con người, ở nơi quá khứ, ở nơi tội lỗi nặng nề với những suy nghĩ yếu đuối đó, giúp chúng con mạnh dạn trở về với Chúa, học gương của các Ngài. Xin các Ngài cầu bầu để chúng con được mạnh dạn ở trong ơn thánh để làm những gì cần phải làm trong những ngày lữ thứ khi còn ở trong thân xác, trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con, cảm tạ ơn Chúa.

 

Giờ này là đúng 1 giờ trưa, chúng con đã được đón nhận lời của Chúa Thánh Thần linh ứng cũng như Thánh Maria Mađalêna đã cho chúng con đón nhận lời của Ngài. Con xin cảm tạ ơn của Chúa, chúc tụng Chúa, ngợi khen Chúa; trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Con cũng cảm ơn Mẹ, con tin chắc Mẹ luôn ở bên cạnh để cầu bầu cùng Chúa cho chúng con và tiếp tục cầu bầu cùng Chúa cho chúng con. Xin Mẹ cũng chăm sóc chúng con như vào thời Mẹ chăm sóc Thánh Maria Mađalêna để dẫn dắt chúng con còn những ngày nặng nề ở trong thân xác, còn những ngày lữ thứ ở trần gian để cuối cùng và sự quyết định xin Mẹ trợ giúp và dẫn đưa chúng con trước toà Thiên Chúa. Amen. Amen. Amen.

 

 

 

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharistic Jesus