The Miraculous Power of the Eucharist
The Miraculous Power of the Eucharist

The Gift of The Six Kowtows

 

A Present from Blessed Mother Mary to Humanity

432 pages

Sáu Lạy Kính Dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

100 pages

Kinh Nguyện Sáu Lạy kính dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

144 pages

The Six Kowtows Reverently Offered to the Eucharistic Jesus

 

192 pages

Ang Anim na Kowtows

Magalang na iniaalay

sa Eukaristikanong Hesus

176 pages

Las Seis Kowtows

Reverente-mente

Ofrecido a

Jesús Eucarístico

192 pages

Los Seis Kowtows Reverently

Oferecido

a Jesus

Eucharistico

208 pages

Coming soon

Sáu Lạy

Kính Dâng

Thiên

Chúa Cha

-Quyển 1-

240 trang

Sắp in

Messages for the World 

Pray

The Rosary of The Six Kowtows 

Heavenly Poems and Songs

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else...  

Read more

22-11-2015

Thông điệp ngày 22-11-2015

 

Lucia:

Lạy Chúa, 6 giờ 23 phút tối, ngày Chúa Nhật, tại thánh đường Thánh Têrêsa, trước bàn thánh và Thánh Giá. Hôm nay con xin thay thế tất cả những người anh chị em khắp nơi trên toàn thế giới, đặc biệt giáo xứ Thánh Têrêsa, gia đình của con và những người thân yêu của chúng con, cúi đầu phủ phục Chúa Giêsu là Vua Vũ Trụ.

 

Chúng con kính nhớ tình thương của Chúa đã dành cho nhân loại. Giáo Hội nhắc nhở ngày hôm nay là ngày Chúa Nhật cuối của Năm Phụng Vụ. Bắt đầu bước sang Mùa Vọng. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng mà Giáo Hội chọn để tôn vinh một Đấng Thiên Chúa, là Vua của Vũ Trụ, Vua cả vũ hoàn, Vua của mỗi một linh hồn, Vua của tình yêu, Vua của sự công chính, Vua của chân lý, và Vua trên các vua.

 

Đó là điều mà hôm nay chúng con có cơ hội được đón nghe những lời của các linh mục. Đặc biệt, Giáo Hội nhấn mạnh tất cả những điều – Chúa Giêsu là một Người đã đến với thế giới này, Ngài là một vị Vua, một vị Vua thầm lặng, một vị Vua sáng láng, một vị Vua vinh quang và một vị Vua thắng lợi trên toàn thế giới.

 

a) Lạy Thứ Nhất: Chúng con xin dâng kính Đức Chúa Cha

 

Hôm nay Chúa đã chọn một Người Con duy nhất để đến với thế giới này; Ngài đã xức dầu tấn phong cho một Vị mà hôm nay chúng con đón nhận – đó là vị Vua của Vũ Trụ. Tất cả những gì mà ngày hôm nay chúng con có được qua giá Máu của Ngài, đổi lấy linh hồn thể xác và một đời sống hạnh phúc bình an trong thế giới của loài người là do tình thương và sự cho phép của Cha để thực hiện được điều này trong thế giới.

 

Hôm nay, chúng con chính thức có một vị Vua Vũ Trụ trong đời sống của chúng con, trong thế giới của chúng con; vũ trụ hoàn cầu đã có một vị Vua công chính, một vị Vua sự thật, một vị Vua tình yêu, một vị Vua đầy lòng thương xót, một vị Vua đem chúng con từ bóng tối trở về ánh sáng qua cái chết, phục sinh khải hoàn của Ngài.

 

Tất cả những gì mà Đức Giêsu làm là những điều mà Đức Chúa Cha (2) đã hoàn toàn ban cho Ngài. Trái tim của Đức Chúa Cha luôn có trong Ngài và hiện diện giữa nhân loại. Ngày hôm nay chúng con chính thức nhận ra tình thương này. Đây là một điều nhắc nhở cho đời sống của con người, chúng con có một vị Vua công bằng, một vị Vua công chính, một vị Vua đầy tình thương và lòng thương xót.

 

Hôm nay tất cả những gì được diễn tả chỉ là một phần nào đó qua những lời lẽ bé nhỏ của những người trong trần thế, với những sự hạn hẹp nông cạn. Những việc có thể diễn đạt, không còn gì để có thể diễn đạt hơn nữa với những lời lẽ mà Cha đã có gấp bội lần với những điều mà chúng con dâng lên trong sự tuyên xưng một vị Vua Vũ Trụ và tình thương của Đức Chúa Cha trong Ngài, với Ngài và mãi mãi muôn đời.

 

Hôm nay Bái Lạy Thứ Nhất chúng con cảm tạ ơn tình thương của Chúa đã đặt để cho chúng con, và chúng con trong bổn phận của những người làm con, bổn phận của những người con chiên dân Chúa, bổn phận của những người được đón nhận những ân sủng, những hồng ân, và đời sống với hơi thở đang có trong hiện tại để chúng con không bao giờ từ chối được những việc chúng con cần làm – đó là lòng tôn kính Cha, lòng kính sợ Cha, lòng tôn vinh Cha, lòng chúc tụng ngợi khen và cảm tạ mãi mãi, trong tình thương Cha dành chung cho nhân loại và dành riêng cho mỗi cá nhân.

 

Cha đã hoàn toàn ban đến cho thế gian một vị Vua mà ngày hôm nay chúng con được mừng lễ, cũng là Chúa Nhật cuối cùng của Năm Phụng Vụ mà Giáo Hội nhắc nhở, cùng đích của loài người và tất cả những gì có nơi chúng con, cần có, và cần làm. Đó là những lời mà chúng con thưa cùng với Cha ngày hôm nay.

 

Lạy Cha, vô vàn lời không thể nói hết được tình thương Cha dành cho nhân loại chung và dành riêng cho chúng con (3) tràn đầy những ân sủng phong phú của Cha. Hôm nay chúng con biết cúi đầu để thờ lạy Cha, chúc tụng ngợi khen qua đời sống phục vụ hàng ngày, và còn những lời tri ân cảm tạ, những lời tạ tội xin cùng Thiên Chúa của chúng con.

 

Xin tha thứ cho những sự vô tình hoặc cố ý, xin tha thứ cho những điều mà chúng con đã dửng dưng, hoàn toàn chưa hiểu được tình thương, lòng nhân hậu và lòng thương xót mà Cha vẫn cho chúng con ngày hôm nay. Ngày hôm nay, chúng con nhận ra được ý nghĩa một bái lạy mà chúng con xin dâng lên Cha – trái tim, tấm lòng, lý trí, linh hồn và cả thể xác; xin được phủ phục trước bàn thánh, trước Thánh Giá, trong tâm tình với lòng tin vào sự hiện diện mà Thiên Chúa vẫn có và ngự trị giữa chúng con trong thế giới ngày nay. Đó là lòng tin của chúng con được tin tưởng vào Cha. Xin Cha tiếp tục đốt sáng ngọn lửa trong tâm hồn cho chúng con bằng đời sống đức tin, bằng việc làm, bằng những điều mà chúng con được đón nhận ở nơi Cha, mỗi một ngày, mỗi một thời đại trong hiện tại.

 

Hôm nay có biết bao điều, chúng con không thể nào quên đi những ân sủng vĩ đại cao trọng mà Cha dành chung cho nhân loại, và riêng cho chúng con mỗi một ngày. Thế giới này sẽ không thiếu được – Phải, chúng con không thể thiếu được ân sủng của Cha, chúng con không thể thiếu những ơn lành mà Cha vẫn tiếp tục đổ xuống cho chúng con.

 

Lòng tri ân và cảm tạ, nói sao cho hết lời? Xin được cúi đầu với tâm tình, và trái tim thay thế cho muôn vạn người, thay thế cho những người chưa biết chưa tin, những người đang sống trong tội lỗi, những người đang sống trong sự bất chính; ngay cả những người chưa hoàn toàn tin, và tất cả những vai trò bổn phận của họ trong đời sống phục vụ. Xin Cha thương xót và tha thứ cho chúng con.

 

Thế giới của chúng con còn quá nhiều yếu đuối, có quá nhiều tội lỗi, cho nên chúng con xin Cha tiếp tục cho chúng con cơ hội; nhẫn nại thêm với chúng con để chúng con hoàn toàn trở về bằng một trái tim, bằng một tấm lòng, trên dưới một lòng phủ phục thờ phượng một Đấng Thiên Chúa duy nhất mà chúng con tôn thờ, một Đấng Thiên Chúa duy nhất mà chúng con phủ phục, một Thiên Chúa đáng tôn thờ, phải tôn thờ và mãi mãi muôn đời, với một Thiên Chúa duy nhất – là một Thiên Chúa tình yêu, một Thiên Chúa đầy lòng thương xót, một Thiên Chúa trọn tình thương, một Thiên Chúa tràn đầy quyền năng, và là một Thiên Chúa đang đến, sẽ đến và mãi mãi ở giữa chúng con, khi chúng con thật sự có một trái tim và một tấm lòng trở về.

 

Sự hiện diện đó vốn có, đã có trong đời sống của mỗi một người chúng con; xin gợi dậy cho chúng con với những ngày tháng hiện tại, để chúng con sớm trở về, sớm thống hối, sớm ăn năn, để xứng đáng là những người con của Cha và cũng là sớm để có thể hoàn tất sứ vụ của kiếp người trong thế giới. Đừng để quá trễ, và quá muộn! Sự công bằng và công chính sẽ đến với chúng con mỗi người và mỗi linh hồn; xin Cha thương xót và tiếp tục cho nhân loại được nhận ra Cha, được biết Cha và trở về với Cha.

 

b) Lạy Thứ Hai: Chúng con xin dâng lên Chúa Giêsu

 

Hôm nay Giáo Hội nhắc nhở, chọn Ngài là Vua: Vua của tình thương, Vua của lòng nhân ái, Vua của sự sống, Vua của một niềm tin, Vua của tình yêu và Vua của công chính lẽ phải và sự thật – là một vị Vua duy nhất đem đến cho chúng con nguồn an ủi, hạnh phúc, là một vị Vua duy nhất đem lại bình an và hòa bình trên toàn thế giới.

 

Lạy Cha, chúng con xin cảm tạ tình thương của Cha. Qua Ngôi Cha và Ngôi Con, chúng con không còn gì để từ chối, và không còn gì để không tin những việc của Cha đã làm và đang làm. Quyền năng của Cha bao phủ tất cả con cái loài người; ngày hôm nay mở mắt cho những người con cái khắp nơi trên toàn thế giới, mở mắt cho những hậu bối bé nhỏ trong thời điểm hiện tại để nhận ra và cảm nghiệm được những gì trong thiêng liêng đang có và ở giữa thế giới loài người của chúng con một cách rất gần gũi, để chúng con hiểu được ý nghĩa khi chúng con dâng lên Cha với hai tiếng "Giêsu".

 

Đó là một Tên mà chính Ngài đã đến với thế giới này trên 2000 năm, một Tên mà không ai từ chối được. Ngài đã đi vào cuộc tử nạn, để đem lại vinh quang khải hoàn cho con người trong nhân loại; giá Máu của Ngài đã cứu muôn người vạn kiếp trong thế giới, với những ngày tội lỗi hôm qua, hôm nay và cả tương lai.

 

Xin cho chúng con được mở đôi mắt của đức tin, mở trái tim, mở cõi lòng, mở đôi tai để được đón nhận những gì Cha mang đến cho trần thế. Đây là một điều duy nhất mà chúng con không thể từ chối được với một chân lý vĩnh viễn muôn đời, một chân lý từ thiên quốc đem đến, một chân lý mà con người phải học, phải nghe, và thực hành, một chân lý vĩnh viễn cho chúng con sự sống đời này và đời sau. Xin cho chúng con lắng nghe để được trở về sau những ngày tháng sống trong tội lỗi, sau những ngày tháng sa ngã, sau những ngày tháng bê tha của cuộc đời, sau những ngày tháng không hề và cũng không biết những điều mà Cha đã ban cho con người.

 

Đã đến giờ con người không còn ngoan cố nữa, đã đến giờ con người không còn giữ lấy những gì vốn ở nơi sức hạn hẹp, với sự yếu đuối và cái nhìn thiển cận của con người mà hãy nhìn vào trong thực tế. Một Đấng Thiên Chúa quyền năng mà chúng con, trong những giây phút hiện tại, không còn một nơi nào để gởi thác, không còn một nơi nào để xin được sự cứu giúp. Chỉ có một điều duy nhất là trái tim của chúng con, lòng tin của chúng con, sự thực hành của chúng con và những ngày mà chúng con được thầm thì đến bên Ngài và ở với Ngài để xin Ngài thứ tha, để xin Ngài cứu giúp; tin vào ơn cứu độ của Ngài, tin vào ơn cứu chuộc của Ngài để chúng con được sống và còn tồn tại.

 

Xin Chúa thương xót loài người chúng con, xin Chúa tiếp tục thánh hoá biến đổi chúng con để chúng con nhận ra Ngài, tin vào Ngài, sống như Ngài đã dạy qua giáo lý, để dẫn dắt chúng con vào một bến bờ bình an, hạnh phúc, và một bến bờ trong sự hòa bình mà con người đang cần trong nhân loại ngày nay.

 

Lạy Cha, Cha đã từng chữa lành biết bao người, Cha đã chữa lành biết bao linh hồn; Cha đã từng cho chúng con sự sống mà sự chứng thực đó chúng con đang có ở trong niềm tin, với Sự Hiện Diện đang có thật. Xin Cha tiếp tục mở thêm đôi mắt đức tin, để cho loài người hôm nay nhìn được chiều dài, chiều rộng và chiều sâu của Trái Tim tình yêu mà Cha dành cho nhân loại.

 

Hôm nay Giáo Hội nhắc nhở vị Vua đó sẽ không thể nào thiếu vắng được trong đời sống của mỗi một người chúng con, chỉ vị Vua đó mới là một vị Vua hoàn toàn, một vị Vua có thẩm quyền, một vị Vua có quyền năng, một vị Vua xứng đáng, một vị Vua tình yêu trọn đời mỗi người cần phải đón nhận, và xứng đáng để được đón vị Vua đó ở trong tâm hồn của chúng con.

 

Vị Vua đó để cai trị thế giới chúng con, cai trị đất nước chúng con, cai trị đời sống mà chúng con cần có một chân lý vĩnh cửu muôn đời, đời này cũng như đời sau, thân xác của chúng con, tâm trí của chúng con đều học giáo lý duy nhất. Đó là (4) vị Vua Vũ Trụ. Đức Giêsu đã chiến thắng thần chết, Đức Giêsu đã mang lại vinh quang khải hoàn, Đức Giêsu đã đem đến cho con người tình yêu, Đức Giêsu đã đem đến cho con người ánh sáng, Đức Giêsu đã mang đến cho con người hy vọng, và Đức Giêsu đã hoàn toàn chiến thắng một chân lý bình an, hạnh phúc và vĩnh cửu.

 

Xin cho chúng con vô vàn lời cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen Ngôi Hai Thiên Chúa mà hôm nay chúng con được cùng với Giáo Hội, cùng với tất cả những người con cái khắp nơi mừng ngày lễ trọng - Đức Giêsu là Vua Vũ Trụ. Vua của hoàn cầu mà mỗi linh hồn đang chờ đợi, mỗi linh hồn đang khao khát, mỗi linh hồn cần biết và cần đón nhận.

 

Đó là điều hạnh phúc bình an và hòa bình mà mỗi dân tộc, mỗi cá nhân, và mỗi gia đình đều cần xin được đón Ngài – là Vua của gia đình, Vua của tâm hồn, Vua của tình yêu, Vua của mỗi cá nhân, Vua của mỗi đất nước và Vua cả hoàn vũ.

 

c) Lạy Thứ Ba: Chúng con dâng lên Chúa Thánh Thần

 

Bởi vì có Ngài hôm nay có những lời được chỉ dạy ở trong Thần Khí của Chúa, xin thưa cùng Đức Chúa Cha và xin thưa cùng Đức Chúa Giêsu. Cho nên, chúng con không thể từ chối được Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi đã ban đến cho chúng con. Những gì chúng con được biết, được nghe và có thể thực hiện do Chúa Thánh Thần linh ứng và chỉ dạy một cách trực tiếp trong linh hồn, trong trái tim và trong lý trí của chúng con (5). Sự gần gũi mà chúng con có được ngày hôm nay đó chính là ơn thánh mà Chúa đã đổ xuống cho nhân loại qua Chúa Thánh Thần. Vai trò của Chúa Thánh Thần yêu thương, ở mãi và luôn giúp loài người chúng con đi trên con đường lành thánh.

 

Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài thật quá phong phú; Ngài dạy cho thế giới hôm nay, Ngài dạy cho thế giới đầu tiên, Ngài dạy cho mỗi một thế giới đi qua trong lịch sử, Ngài mãi mãi vẫn còn ở với chúng con cho đến thế hệ hiện tại. Tất cả những gì tốt đẹp nhất đều đến từ nơi Ngài! Sự chỉ dạy đó mãi mãi muôn đời là một chân lý vĩnh cửu để cứu con người ra khỏi bóng tối tội lỗi. Những điều đẹp, những điều tốt là do nơi Thiên Chúa ban một cách phong phú và đổ tràn đầy trên mỗi thế hệ, mỗi một người của chúng con – đã đón nhận hay không đón nhận.

 

Mỗi người đều có những cách riêng để đối diện với tất cả những việc do nơi Thiên Chúa ban cho con người. Những gì từ sự thật, những gì từ Thiên Chúa mãi mãi muôn đời sẽ không bao giờ cạn kiệt; nó sẽ vô biên bất tận qua những việc phi thường, lạ thường mà hôm nay không thể giải thích được; với lòng tin thì chúng con sẽ thấy sự gần gũi rõ nét của một Đấng Thiên Chúa Ba Ngôi nhưng rất huyền nhiệm và cao cả, gần gũi như mầu nhiệm mà chúng con được biết.

 

Đó là Đức Chúa Cha, Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần vẫn tiếp tục hoạt động trong thế giới của con người, vẫn luôn cho con người cơ hội, vẫn luôn chỉ dạy cho chúng con sự lành thánh và dẫn chúng con ra khỏi bóng tối tội lỗi, đưa chúng con đến một ánh sáng hy vọng, ánh sáng với một niềm tin và ánh sáng mà chúng con rời khỏi những nơi lôi cuốn với biết bao điều vây quanh trong cuộc sống.

 

Tất cả những gì mà chúng con gặp phải trong đời sống đều có một lối để dẫn chúng con ra khỏi và thoát khỏi vòng vây của sự dữ. Chúng con có quyền đón nhận hay từ chối nhưng việc của Chúa Thánh Thần vẫn tiếp tục được thực hiện trong thế giới của con người. Bởi vì Ngài là sự công chính, Ngài là ánh sáng, Ngài là tình thương, Ngài là ân sũng, Ngài mãi mãi là sự sống động ở nơi mỗi linh hồn (6).

 

Nếu ai tìm về, nếu ai sống trong công chính, nếu ai đón nhận được thì người đó sẽ trở nên những người con cái thật sự của một Đấng Thiên Chúa, để biết rằng mình phải làm gì, để cùng nhau quy tụ, cùng nhau trở về, cùng nhau hiệp nhất, cùng nhau phủ phục trước một Đấng Thiên Chúa toàn năng – Ngôi Cha, Ngôi Con và Chúa Thánh Thần.

 

d) Lạy Thứ Tư: Chúng con dâng lên

Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu

 

Chúa mà chúng con được rước lấy những năm tháng vừa qua trong đời sống chúng con. Gần nhất ngày hôm nay những gì mà chúng con có được, đụng chạm được và chiêm ngưỡng được – tất cả những điều vốn mà Chúa đã ban ngay từ buổi Tiệc Ly vào ngày mà Ngài đi vào Cuộc Tử Nạn. Buổi Tiệc Ly đó vĩnh viễn muôn đời là một buổi Tiệc Ly được bắt đầu và kéo dài trong đời sống của mỗi người của chúng con trong đời sống thiêng liêng, là của nuôi linh hồn.

 

Đó chính là Mình và Máu Chúa, vẫn tiếp tục ban cho chúng con sự sống, vẫn tiếp tục cho chúng con niềm hy vọng khi chúng con hiểu được sự hiện diện, và sự ẩn mình của Đức Giêsu qua Thánh Thể của Ngài. Hôm nay chúng con rước Ngài vào long; chúng con đang rước một vị Vua Vũ Trụ vào trong tâm hồn của chúng con, một vị Vua khiêm nhường, một vị Vua khiêm hạ, một vị Vua bỏ mình để đến với thế giới này, một vị Vua ẵm bồng chúng con trong tình yêu thương mà Ngài vẫn ẩn mình để chờ đợi mỗi người của chúng con.

 

Thánh Thể Chúa đã cho chúng con một niềm hy vọng ở trong đời sống hiện tại, Thánh Thể Chúa ngày hôm nay được tỏ bày một cách rõ nét trong đời sống hiện tại. Chúng con được đón nhận sự huyền nhiệm cao cả, đã đến, đang đến, sẽ đến và mãi mãi sẽ cho chúng con nhìn thấy được một bầu trời của Thiên Chúa, qua Thánh Thể, đến gần với thế giới loài người để chiếu soi cho con người trong nhân loại, và cho chúng con được hưởng dùng Thánh Thể đó, được đón rước Ngài vào trong tim, đón rước Ngài vào trong cõi lòng của chúng con.

 

Những gì Ngài muốn là bằng sự thật, bằng lòng chân thành, bằng một con tim – một con tim xứng đáng, một con tim trọn vẹn, một con tim trong sang để xứng đáng đón nghe tất cả những gì Ngài ban cho chúng con trong thiêng liêng, cũng là sự cao cả tuyệt đỉnh của tình yêu Ngài dành cho con người trong nhân loại mỗi thời kỳ đi qua, ngày mà Ngài treo trên Thánh Giá; ngày hôm nay Ngài vẫn chờ đợi chúng con.

 

Thánh Thể nhắc nhở rằng Cuộc Tử Nạn của Chúa đã kết thúc trên Thánh Giá 2000 năm trước nhưng vẫn tiếp tục với một đời sống được đón nhận, được chỉ dạy một giáo lý mới, trong Ngài, với Ngài. Sự sống vĩnh cửu vẫn tiếp tục tiếp diễn qua Thánh Thể của Đức Giêsu; chúng con thật sự đã chính thức đón Vị Vua vào trong trái tim của chúng con, vào trong lòng của chúng con.

 

Xin Ngài làm chủ, xin Ngài ban cho chúng con sức mạnh, ban cho chúng con can đảm, bởi vì chúng con tin Ngàii đang sống, Ngài ở giữa thế giới này, Ngài không từ bỏ bất cứ một ai. Chỉ con người rời bỏ Ngài nhưng tình yêu của Ngài không bao giờ từ bỏ chúng con. Ngài là Vua – Vua sự thật, Vua nhẫn nại, Vua hy sinh, Vua tình yêu, Vua chân lý, Vua công lý, và Vua đem lại bình an hạnh phúc cho mỗi một người của chúng con.

 

Qua Thánh Thể của Đức Giêsu, nhắc nhở cho loài người ngày hôm nay phải biết và hiểu được ý nghĩa Thánh Thể của Chúa Giêsu (7), đã đem lại biết bao phong phú, với sự tìm hiểu và suy niệm chúng ta sẽ nhận ra với tất cả những ơn thánh vốn tỏ bày cho con người trong nhân loại, để chúng ta nhìn được những giây phút hạnh phúc mà chúng ta còn có Ngài, với Ngài và chúng ta được rước Ngài. Đừng để những giây phút hạnh phúc đó trở thành những giây phút mà chúng ta không nhận ra sự giá trị quan trọng vĩ đại khi chúng ta được rước một Đức Vua vào trong tâm hồn của chúng ta.

 

Hôm nay chúng con thay thế biết bao nhiêu người trên thế giới chưa nhận ra và chưa ý thức, vẫn là những ngày tháng ở trong một đời sống bình thường và tầm thường với một đôi mắt chỉ nhìn những gì của thực tế cho nên không hiểu được ý nghĩa của Thánh Thể, và cũng chẳng biết sự sâu rộng, những điều cao trọng, những điều tốt đẹp nhất, những điều cao cả nhất mà Chúa dành cho nhân loại hôm nay.

 

Đặc biệt những người Kitô Hữu và ngay cả những người trong một đời sống phục vụ mà họ tiến dâng lên Thánh Lễ mỗi ngày – là các linh mục; đó cũng là điều nhắc nhở chung cho thế giới ngày hôm nay. Mọi tầng lớp hãy quay về với Thánh Thể của Đức Giêsu đang hiện diện, Thánh Thể mà chúng con đang được chiêm ngưỡng và được tỏ bày bằng những lời sống động, những lời gần gũi được lập lại với giáo lý với một thời điểm đã đi qua trong lịch sử. Hôm nay sống động lại bằng lời, bằng những điều gần gũi, bằng đôi mắt chiêm ngưỡng, bằng đôi tai đón nghe, bằng trái tim cảm nhận, bằng tất cả những phong phú mà chúng con được đón nhận, qua sự huyền nhiệm cao cả mà Chúa dành cho nhân loại ngày nay – qua phép lạ của Bí Tích Thánh Thể.

 

Hôm nay, chúng con thấy một Bí tích vĩ đại và cao trọng mà Chúa đã ban cho chúng con được rước và đón lấy Ngài trong lòng của chúng con, với những điều trong những năm tháng bê trễ, những năm tháng từ chối, những năm tháng dửng dưng, những năm tháng ngoan cố, và những năm tháng thiếu hiểu biết.

 

Xin giúp chúng con ngày hôm nay mở rộng đôi mắt đức tin, mở rộng tầm mắt của con người bình thường, tầm thường; lắng nghe để hiểu được ý nghĩa một Đấng Thiên Chúa đã sống, đang sống và là một vị Vua duy nhất mà chúng con tôn thờ. Hôm nay ý nghĩa mà chúng con phủ phục, đó là những điều cần làm, phải làm với một lòng thống hối, với một lòng ăn năn, với tấm lòng xứng đáng để đón rước Ngài vào trong trái tim của chúng con.

 

Xin dâng lên tất cả những đau khổ, dâng lên tất cả những thử thách, dâng lên tất cả những phiền muộn mỗi một ngày trong đời sống của thế trần, để xin vị Vua đó – là một Đấng công bằng xét xử, là một Đấng công bằng can thiệp, là một Đấng công bằng mãi mãi đem đến nguồn an ủi và bình an cho con người trong nhân thế. Đó là bái lạy thứ Tư chúng con xin dâng lên Thiên Chúa của chúng con qua Mình và Máu Thánh Ngài.

 

e) Lạy Thứ Năm: Chúng con dâng lên Năm Dấu Thánh của Chúa Giêsu

 

Ngài đã qua Thập Giá để chết cho chúng con; Thập Giá đó ngày hôm nay vẫn là một Thập Giá mãi mãi muôn đời với sự chiến thắng cái chết – cái chết của linh hồn, cái chết của tội lỗi tối tăm mà con người đã mang ngay lúc đầu tiên.

 

Ngài là một Đấng cứu thoát, là một Đấng giải phóng, là một Đấng đem chúng con ra khỏi bóng tối tội lỗi qua Thập Giá; Năm Dấu Thánh để nhắc nhở cho con người ngày hôm nay những vết roi, những dấu đinh, những mão gai, những roi đòn, những lưỡi đòng đâm thâu, để nhắc nhở cho thế giới loài người – là một sự chứng minh tình yêu.

 

Ngài đã được lên ngôi Vua, một ngôi Vua vĩnh viễn muôn đời – không ai có thể làm như Ngài, không ai có thể chiến thắng như Ngài, và không ai có thể thành công như Ngài. Vị vua của thế trần là quyền lực, là những điều mà họ chỉ sống trong một đời sống thực tế, và chỉ dùng tất cả những gì vốn ở nơi con người để có thể cai quản, để có thể cai trị. Vị Vua mà ngày hôm nay chúng con cần phải cúi đầu, cần phải ý thức và cần phải nhận ra chỉ có một vị Vua. Ngài yêu thương chúng con hết lòng, hết sức, hết cả con tim bởi vì Ngài đã chịu chết cho chúng con.

 

Một vị Vua cô đơn đi vào Cuộc Tử Nạn; một vị Vua can trường chấp nhận đối diện với tất cả mọi việc trong sự gian ác giữa con người và con người; một vị Vua lãnh nhận những roi đòn thay thế cho loài người; một vị Vua chấp nhận những lời khôn ngoan khéo léo, vẫn là một sự hiền lành đối với con người trần gian; một vị Vua đã đi sâu vào lòng người; một vị Vua đã để lại một dấu vết tráng lệ và hùng vĩ qua sự cam đảm, hy sinh và chấp nhận để cứu nhân loại tội lỗi; một vị Vua mà không ai có thể sánh bằng; một vị Vua được giương cao và treo trên Thập Giá…

 

Nhìn với đôi mắt của con người bình thường là sự thất bại và những điều ê chề mà con người đã làm cho Ngài nhưng ở bên trong của những dấu vết đó sẽ mang lại một sự chiến thắng vinh quang, khải hoàn với một đời sống nhân đức thật rõ ràng, và rõ một dấu vết của một chân lý sự thật, một dấu vết chân lý tình yêu, một dấu vết đem lại hòa bình cho tất cả muôn người, vạn người và cả thế trần.

 

Đó là một vị Vua mà hôm nay chúng con không thể từ chối được tất cả những gì vốn Ngài đã làm, là một Vị chiến thắng duy nhất, là một vị Vua cả vũ hoàn mà tất cả mọi người đều suy phục, bái gối và tôn thờ (8) một Đức Vua mà ngày hôm nay chúng con có cơ hội được Giáo Hội nhắc nhở. Đó chính là vị Vua Vũ Trụ.

 

Đức Giêsu đã thắng, đem lại ơn cứu độ cho toàn thế giới; điều này không ngừng lại với một điểm nơi mắt của con người được nhìn thấy mà vị Vua này có quyền năng, qua Năm Dấu Thánh đã ban cho chúng con một dấu ấn mãi mãi muôn đời, qua giá Máu mà Ngài chuộc chúng con trở về; cho nên dấu ấn đó vẫn còn ở trong tâm hồn, trong tâm trí và thâm sâu cõi lòng mỗi cá nhân, mỗi linh hồn.

 

Ngày hôm nay, tất cả những điều mà chúng con đón nhận, những điều mà thế giới hôm nay đi vào một thời điểm mà con người tự quyết định, hay có đôi mắt để nhìn thấy được. Tuy con người tội lỗi xấu xa và có biết bao điều ở nơi sự thiển cận mà họ không nhìn ra Chúa, nhưng Chúa vẫn là một vị Vua – một vị Vua trên các vua. Một vị Vua mãi mãi cho họ niềm hy vọng, sự sống và mãi mãi là một vị Vua công lý, chân lý, một vị Vua hòa bình trong nhân loại.

 

Mỗi một người của chúng con vốn cần sự bình an mà chỉ có vị Vua này mới có thể ban lại cho chúng con. Chúng con không thể từ chối được những việc của Ngài làm, và không thể nào không nhận Ngài trong đời sống mà chúng con đã đi đến một kết cuộc ngày hôm nay (9).

 

Tất cả những gì chúng con tự trị hay chúng con đã tự đi tìm những vị thần bụt khác để tôn thờ, cuối cùng sẽ ra sao? Ai là Người có quyền năng? Ai là Người cứu chúng con từ nơi bóng tối tội lỗi? Ai là Người đã chết và cho chúng con dấu ấn để ngày hôm nay vẫn còn nhờ dấu ấn đó để được hoạt động và được chổi dậy qua những ngày tháng mà chúng con trở về? Đó là thống hối, đó là ăn năn, đó là phủ phục với một lòng tin tưởng và tôn vinh một Đấng Thiên Chúa để được cứu ở trong thế giới của hiện tại và cứu cho linh hồn mai sau.

 

Vị Vua chân lý đó dạy cho chúng con đời sống, để có thể học được giáo lý và biết những gì của cuộc sống thế trần và dạy cho chúng con điều lành, điều thiện, dạy cho chúng con giữa những điều gian ác và những điều tốt đẹp để chúng con học theo một Đức Vua – một Đức Vua không dùng gươm giáo để trả thù, một Đức Vua không dùng vũ khí để cai trị, một Đức Vua không dùng sự khắc khe của con người, mà một Đức Vua chỉ dùng tình yêu, và một Đức Vua chỉ đem đến sự chinh phục bằng con tim, đòi hỏi bằng con tim, đòi hỏi bằng ở nơi tình yêu.

 

Không có một vị Vua nào như một vị Vua duy nhất mà hôm nay chúng con mừng ngày lễ Vua Vũ Trụ, nhắc nhở chúng con qua dấu ấn mà Ngài đã chiến thắng khải hoàn, để đem chúng con từ nơi bóng tối tội lỗi trở về. Ngài vĩnh viễn là một vị Vua, một vị Vua chiến thắng hoàn cầu, một vị Vua chiến thắng từ lòng đất cho đến thế giới trần gian và ngay cả thiên quốc.

 

Cho nên, chúng con không còn gì để ngần ngại, không còn gì để lùi bước, và không còn gì để không cúi đầu phủ phục, xin Ngài cứu giúp và thương xót chúng con trong thế hệ ngày nay; biết bao lâm nguy đang xảy ra trong hiện tại, biết bao nhiêu điều mà con người đang tự hủy diệt lẫn nhau, và biết bao nhiêu điều đang để thế giới không còn là ngày hòa bình hay bình an thật sự.

 

Chúng con đã tự tìm và chuốc lấy, bởi vì chúng con hoàn toàn không nhận Ngài, hoàn toàn không tin vào Ngài, hoàn toàn từ chối tình yêu của Ngài; nhưng tình yêu đó vẫn chờ đợi, vẫn cho chúng con cơ hội, vẫn là một dấu ấn còn ở nơi mỗi một người của chúng con, qua Năm Dấu Thánh mà Ngài đã đổi về.

 

Cho nên lời hôm nay để nhắc nhở cho loài người của chúng con: không cần phải gươm giáo, không cần phải suy tính như con người đang tìm cách triệt hạ lẫn nhau mà hãy trở về bằng con tim, bằng lòng thống hối, bằng sự phủ phục, bằng tình yêu thì đó là sự chiến thắng như vị Vua đã chiến thắng, và tiếp tục dẫn chúng con trên con đường chiến thắng mãi mãi để được trở về thiên quốc, trở về với một vị Vua đầy tình thương, đầy lòng thương xót, đầy cả một chân lý vĩnh viễn muôn đời, đem lại hòa bình, đem lại tình thương cho mỗi một người, mỗi một cá nhân, mỗi một quốc gia, mỗi một tập thể và mỗi một hoàn cảnh. Cũng là một vị Vua đang lên tiếng nói qua Giáo Hội để đem chúng con sự hòa bình hiệp nhất và tình thương.

 

Đó là điều mà hôm nay chúng con dâng lên Chúa với cái Lạy Thứ Năm trong tâm tình mà Chúa Thánh Thần hướng dẫn để linh ứng những điều mà Chúa muốn nhắc nhở và gởi đến cho con người trong trần thế.

 

f) Lạy Thứ Sáu: Chúng con xin dâng lên Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria và cho sự toàn thắng của Mẹ

 

Chúng con dâng Lạy Thứ Sáu lên Mẹ, bởi vì chỉ có Chúa Cha là Đấng thượng trí biết được tất cả những gì sẽ đến với thế giới loài người, chỉ có Cha mới có quyền cho chúng con được tự do trong một đời sống chọn lựa, chỉ có Cha mới là một Đấng yêu thương duy nhất cho chúng con được đời sống của thế giới khi còn mang trong thân xác, và cả thế giới linh hồn mai sau. Tất cả những gì con người, trong sự thiển cận, đã bất tuân; nhưng Cha vẫn yêu và vẫn để một chương trình của Cha cứu chúng con trong sự hợp lý mà con người cần và đòi hỏi – Cha chọn cho chúng con một Nữ Vương của Thiên Quốc.

 

Hôm nay, với Lạy Thứ Sáu chúng con chính thức xin Cha với một tấm lòng, một tấm lòng tôn kính để dâng lên Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria – một Người mà Cha đã chọn trong thế giới loài người của chúng con để trở thành một Nữ Vương mà ngày hôm nay tiếng nói đó được đến với thế giới, vang vọng trong mỗi một thế hệ, trong mỗi một thời điểm.

 

Hôm nay tiếng nói đó khẳng định để dạy cho chúng con và chỉ cho chúng con, là một giáo lý không khác gì chúng con được đón nghe qua một vị Vua của tình yêu; hôm nay có thêm một Nữ Vương của Thiên Quốc, cũng là một Nữ Vương của tình yêu nói lên để con người trở về, trở về nguồn với những việc cần làm, phải làm mà con người bỏ quên trong đời sống.

 

Ngày hôm nay, với Bái Lạy Thứ Sáu chúng con dâng lên với một lòng tri ân, cảm tạ một Nữ Vương (10) đã chỉ dạy và đã mạc khải cho thế giới của ngày hôm nay, với những lời chúng con xin thưa cùng Mẹ, là Mẹ của Thánh Thể, Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ của Trái Tim Tình Yêu, Mẹ của Giáo Hội, Mẹ của mỗi một người chúng con, Mẹ của toàn nhân loại; lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp xin cứu giúp chúng con.

 

Ngày hôm nay nhắc nhở một vị Vua Vũ Trụ đã từng đến thế giới này; Ngài đã chọn Mẹ là một người Mẹ với những ngày mang thân xác của con người. Và Mẹ chính là Người thay thế để đồng công (11) cùng với Cuộc Tử Nạn mà ngày hôm nay chúng con có cơ hội được sống còn trong thế giới.

 

Tình yêu của Mẹ chỉ có sau Ba Ngôi Thiên Chúa đối với loài người của chúng con, cho nên tình yêu đó vẫn là một tình yêu tiếp tục để giúp đỡ cho con người, cũng là một tình yêu mà Mẹ đã dành để ban cho loài người của chúng con.

 

Hôm nay tất cả những gì được biết được nghe là một sự chỉ dạy do nơi Chúa ban và Thánh Thần hướng dẫn; tất cả những lời này đều có ý nghĩa vào một thời đại còn lại qua sự mạc khải mà Mẹ đã đem đến cho toàn thế giới.

 

Chúng con không thể nào từ chối được ý nghĩa với sự chỉ dạy trong Sáu Lạy mà Mẹ đã dạy cho loài người của chúng con. Mẹ cũng nhắc nhở rõ ràng tất cả những gì mà chúng con cần phải nói bằng tiếng nói, cần phải dùng trái tim của mình trong những lời cầu nguyện, với một tấm lòng tôn kính dành cho Thiên Chúa. Bởi vì mỗi việc Mẹ làm, mỗi điều Mẹ nói, mỗi cử chỉ hành động khi Mẹ còn ở trong trần thế hoàn toàn kết hợp cùng Thiên Chúa, cho nên tất cả những thiện mỹ đó ngoài Mẹ ra không ai có thể trọn vẹn trước mặt Thiên Chúa.

 

Tất cả những gì ngày hôm nay Mẹ dạy và chỉ cho chúng con chỉ có một điều duy nhất không cần phải gươm dao, không cần phải đối diện với kẻ thù (12), không cần phải làm tất cả những gì vốn mà loài người đã chọn một con đường đang sống trong hiện tại.

 

Thế giới này đang bị giằng co giữa điều lành và điều thiện, giữa thần lành và thần dữ; nó đang tìm cách hủy hoại chúng con trong cách khéo léo tinh vi, mặc lốt của thời đại văn minh, không còn gì để có thể đối diện được, và tìm cách để có thể hủy hoại – những việc mà thần dữ nó đã có kế hoạch sẵn ở trong một thế giới bình thường và tầm thường.

 

Nhưng chúng con còn có Mẹ! Mẹ là Người thay thế cho cả thế giới loài người trước mặt Thiên Chúa, Mẹ không để cho chúng con phải ngã gục hay không để cho chúng con phải chết. Những gì còn cứu được Mẹ hết sức của mình tìm đủ mọi cách trong những điều mà Chúa Cha cho phép, người Phụ Nữ mà Chúa Cha đã phán cùng con rắn năm xưa. Đó là những điều chưa thực hiện trong thế giới của con người, đó là những điều mà Mẹ chưa hoàn tất (13).

 

Cho nên, điều đó là một điều nhắc nhở cho con người ngày hôm nay, những việc cần thiết nhất mà chúng con có cơ hội để được trở mình trong sự thất bại. Nếu những việc mà Mẹ mang đến chúng con hoàn toàn thực hành, hoàn toàn trên dưới một lòng phủ phục, lắng nghe với một tâm tình, với một trái tim để trở về hoàn toàn như những điều mà Mẹ khao khát với mỗi một linh hồn của chúng ta thì chúng ta sẽ được cứu trong một thế giới hoang mang, sợ hãi ngày nay.

 

Đây cũng là một điều mới bắt đầu, chưa có được bao nhiêu người chấp nhận, chưa có bao nhiêu người hiểu, chưa có bao nhiêu người thiện chí để tìm ra sự thật vào những ngày mà Thiên Chúa đã cho và ban sự mạc khải cho con người trong trần thế.

 

Bởi vì đời sống của thực tế nó vẫn còn đi tìm những điều ở nơi cái lý, ở nơi thực tại, và còn có những điều nó vẫn thuộc về những gì với những năm tháng đi qua trong lịch sử, với những luật lệ do nơi con người. Nhưng Thiên Chúa thì lại có rất nhiều điều bao la vĩ đại ở trong ơn thánh, trong sự huyền nhiệm, trong phép lạ mà Ngài đã tỏ và chỉ ban cho thế giới cuối cùng vào những ngày còn lại.

 

Hôm nay, tất cả sự việc mà chúng con đang đối diện, được nghe từng chi tiết một, được hiểu từng ý nghĩa, cũng là một sự phong phú khi chúng con cúi đầu phủ phục trước Thiên Chúa, với một lòng tin, thì tất cả những điều đó không ngừng lại với những sự hiểu biết, và không ngừng lại với những lời được đem đến cho những người con chưa biết, những người con chưa hiểu, những người con chưa tìm ra sự thật này.

 

Cho nên, món quà còn lại do Đức Chúa Cha đã giao cho Mẹ toàn bộ để Mẹ đem đến cho thế giới ngày nay (14) là một món quà mà chúng con không nhìn theo cặp mắt của người đời, là món quà mà Mẹ luôn luôn giữ lấy, luôn luôn muốn chia sẽ và đem đến cho con người để cùng với Mẹ. Chỉ có một điều duy nhất là con người trên dưới một lòng thống hối ăn năn, hiệp nhất phủ phục, xin được Chúa thứ tha và xin Ngài can thiệp.

 

Trong tâm tình và Trái Tim của Mẹ, cả một cuộc đời của Mẹ là hai chữ “Xin Vâng” (15), cuộc đời của Mẹ là một cuộc đời khiêm nhường, cuộc đời của Mẹ là một cuộc đời phục vụ, hoàn toàn tín thác trông cậy vào tình thương của Chúa, và cuối cùng Mẹ vẫn là một người hoàn toàn chiến thắng để trở thành một Nữ Vương Thiên Quốc.

 

Hôm nay tâm tình của Mẹ vẫn là một tâm tình khiêm nhường, vẫn là một tâm tình yên lặng, vẫn là một tâm tình tôn thờ Thiên Chúa và vẫn mãi mãi bên cạnh của Đức Giêsu. Khi Ngài vẫn còn ở thế giới trần gian qua Thánh Thể thì Mẹ quỳ bên Thánh Thể để mãi mãi gần gũi với một Đấng Thiên Chúa mà Mẹ luôn luôn tôn kính và tôn thờ, một Đấng Thiên Chúa đã từng đến với thế giới loài người, cũng từng là những ngày Mẹ đã chăm sóc cho Ngài khi ở trong trần thế.

 

Cho nên, tất cả những gì vốn đã có và đang có được nhắc nhở và mang đến cho chúng ta ngày hôm nay là sự thật, là những lời Mẹ muốn nhắn gởi cho chúng ta, để hiểu được những gì chúng ta cần biết và lắng nghe qua ý nghĩa của cái Lạy Thứ Sáu.

 

Chúng ta không thể quên được một Nữ Vương của thiên quốc chỉ dạy cho chúng ta những điều thiết thực nhất, những điều gần gũi nhất, những điều cần phải có bởi vì thế giới đã đến ngày, đến ngày chúng ta thấy được đó là những sự việc đang vây quanh trong hiện tại, những ngày làm cho chúng ta không còn những ngày bình an, những ngày vẫn sống trong phập phồng lo sợ trong một thế giới hiện tại và là những ngày mà chúng ta thấy đối diện toàn là những điều mà con người đã đi vào với những ngày tháng tột cùng của cái chết.

 

Bởi vì trong cái chết chúng ta không nhìn được ánh sáng, không nhìn được tình thương và không có hy vọng. Chúng ta liều mình để cho sự dữ nó bắt đầu thống trị và làm trên những người non nớt trong đời sống đức tin, những người loại bỏ giáo lý của Chúa và không tin Ngài, đi tin những thần bụt và điều đó chúng ta đã tự chuốc lấy với những sự việc hiện tại.

 

Nhưng tình thương của Chúa vô biên bất tận, và một Nữ Vương Thiên Quốc không thể nhắm mắt làm ngơ với tất cả những việc đang có trong hiện tại, là những người con cái của Mẹ vẫn còn, những mục tử của Mẹ vẫn còn, những người công chính vẫn còn, những người sống trong một đời sống đi theo chân lý và đang phục vụ cho chân lý vẫn còn.

 

Vì những người này, vì những người tội lỗi, họ non nớt tin theo với những gì của hiện tại và thực tế; họ không hiểu tình yêu của Chúa, họ không hiểu tình thương của Mẹ, họ không hiểu được sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần từ muôn thuở vẫn còn cho đến hôm nay.

 

Cho nên, với tất cả những sự hạn hẹp trong đời sống thực tế của con người là bởi vì chúng ta đã gây nên, vì chúng ta đã tìm lấy nó. Chúng ta đã không hiểu nó thì chúng ta phải chịu trách nhiệm với sự gian ác đó; thần dữ nó tìm đủ mọi cách mưu mô để sát hại loài người, sát hại những người chấp nhận đi theo nó.

 

Những gì của chân lý, của sự thật vĩnh viễn là một điều vươn cao, là một điều chiến thắng, là một điều mãi mãi mang đến cho con người niềm hy vọng, niềm bình an và hòa bình tận cùng thế giới. Tất cả mọi điều có một chân lý thật rõ, bởi vì con người không biết và chưa hiểu được quyền năng của một Đấng Thiên Chúa, Ngài cho và Ngài thu hồi, hay Ngài cho phép.

 

Bởi vì con người chuốc lấy, con người đón lấy thì Chúa để cho sự thoả mãn với những điều mà họ đã phủ nhận đi một giáo lý, họ phủ nhận một vị Vua đã từng cứu họ, họ phủ nhận đi một chân lý cần có để thực hiện trong đời sống thì hôm nay cũng là câu trả lời với những gì mà họ đang thực hành.

 

Họ đang thực hành sự bất chính, họ đang thực hành sự gian ác, họ đang thực hành ngược lại luân lý và đi ngược lại sự sáng tạo của Thiên Chúa, và vẫn tiếp tục gây hại cho những người công chính, vẫn tiếp tục thi hành những sự gian ác do sự điều khiển của thần dữ thì chúng ta phải có một giai đoạn được nhận biết Thiên Chúa là ai.

 

Một giai đoạn để nhận và chịu trách nhiệm khi chúng ta đã nhìn thấy đó là sự dữ nhưng vẫn tiếp tục; bởi vì thân xác yếu đuối, thân xác tội lỗi, thân xác không thể vươn lên để được đón lấy một giáo lý vốn có và tồn tại mãi mãi muôn đời. Cần phải có một đời sống có chiều sâu trong đức tin, cần phải vươn lên trên một thân xác yếu đuối, và phải cần tin để sức mạnh của niềm tin, sức mạnh của tình yêu, sức mạnh của chân lý, sức mạnh của hòa bình sẽ là sự chiến thắng trên mỗi một cá nhân, trên mỗi một gia đình, trên mỗi một tập thể, trên mỗi một quốc gia, và trên toàn thế giới.

 

Đặc biệt là Giáo Hội, vẫn tiếp tục đem đến những lời nhắc nhở, là một nơi chung quy còn lại để quy tụ và hiệp nhất tất cả những người con cái khắp nơi trên toàn thế giới, để cùng nhau tôn vinh một Đức Vua Vũ Trụ mà hôm nay loài người của chúng con đang cùng nhau ghi nhớ tất cả những việc của Thiên Chúa đã làm, đang làm và vẫn tiếp tục thực hiện giữa thế giới loài người.

 

Điều gì mà chúng con được biết ngày hôm nay? Có phải chính là Nữ Vương của Thiên Quốc đã ra tay, đã âm thầm ra tay? Nhưng đem đến một sự nhắc nhở rất lớn cho toàn nhân loại ngày hôm nay một cách êm dịu, một cách nhẹ nhàng, một cách con người cần làm, phải làm; tất cả mọi người đều phải thi hành giáo lý được để lại.

 

Đó là điều cuối cùng mà Thiên Chúa không còn trách tội con người (16); Thiên Chúa chỉ muốn nhìn sự trở lại của họ, nhìn lòng thống hối ăn năn bằng tâm hồn, trái tim, lý trí, cả thân xác, và cả trọn con tim thuộc về Thiên Chúa. Những ngày còn lại chúng ta cùng nhau phủ phục để trở về với Thiên Chúa để được Ngài thứ tha, và được sự can thiệp của một Nữ Vương Thiên Quốc, cũng là Người Phụ Nữ năm xưa mà Đức Chúa Cha đã phán cùng với con rắn để điều đó được thực hiện.

 

Người Phụ Nữ đó – là một Nữ Vương Thiên Quốc – xuất hiện thì không còn một thần dữ nào có thể sát hại loài người. Khi Mẹ đã ra tay thì chúng con là những người trong đoàn quân của đạo binh Đức Mẹ. Cho nên, hôm nay là một điều được nhắn gởi một cách thật rõ ràng qua sự mạc khải mà Lạy Thứ Sáu tiếp tục được tỏ hiện với tất cả những việc vốn đang cần, và đang phải thực hiện trong thế giới của ngày nay.

 

Con người hãy mở lòng, mở mắt, mở con tim để đón nhận ý nghĩa trong những năm tháng hồng ân và ân sủng của Sáu Lạy. Tất cả mỗi một người đều phải phủ phục, đều phải trở về bằng tâm tình, bằng trái tim, và cũng là sự thống hối cuối cùng mà Thiên Chúa dành cho con người những ân điển, đó là cứu chúng ta trong hoàn cảnh của hiện tại, cứu chúng ta trong một thế giới nếu chúng ta thật sự thực hành để chúng ta vì những người anh em mình, vì bác ái, vì giáo lý chúng ta có thể giúp cho những người chung quanh cũng được trở về với Chúa khi chúng ta thực hiện điều này.

 

Quyền năng của Chúa sẽ làm được tất cả! Nhưng nếu chúng ta không hoàn toàn có một trái tim như giáo lý mà Ngài đã chỉ dạy thì chúng ta không còn làm gì được. Nếu chúng ta đã hiểu quyền năng của Chúa vốn có; tất cả sự chỉ dạy là một mạc khải mới đem đến cho toàn nhân loại để cứu giúp chúng ta bằng hành động, bằng việc làm, bằng lý trí, bằng cả con tim, bằng cả sự trở về trong một tâm tình thống hối nhất định sẽ được can thiệp, và nhất định sẽ trở thành sự chiến thắng còn lại với những ngày mà chúng ta sẽ được qua khỏi những giai đoạn của thanh lọc, và chúng ta còn được sự hứa hẹn đến với một thế giới mới do những việc mà chúng ta đã được nghe và được đón nhận trong thế kỷ của ngày hôm nay.

 

Điều đó sẽ là điều mà chúng ta, tất cả mọi người, tất cả con cái của Ngài, trong sự hiệp nhất, trong tình liên đới trở về bằng sự phủ phục; sự can thiệp của Mẹ sẽ đưa chúng ta đến một ngày mà chúng ta, mọi người, đều quỳ gối, mọi đầu gối đều phải phủ phục để đón nhận một Đức Vua của vũ trụ, một Đức Vua của vũ hoàn.  Đó là ngày mà Đức Giêsu, trong cẩm bào, đến để cai trị thế giới con người trong nhân loại.

 

Tất cả những gì của ngày hôm nay đều mang đến ý nghĩa; đó là lịch sử đã đi qua, và hôm nay được để lại – nhắc nhở lại cho con người một giáo lý đã được viết qua Phúc Âm, hôm nay sống động lại trong một đời sống hiện tại, qua sự huyền nhiệm phép lạ của Bí Tích Thánh Thể. Sự mạc khải đó là một mạc khải gần nhất nhắc nhở cho thế giới hiện tại những điều mà Chúa Thánh Thần thực hiện qua những lời được nhắc nhở ngày hôm nay.

 

Chúng con hãy tiếp tục trong một tâm tình để xin dâng lên Mẹ với một lòng tri ân, cảm tạ. Xin Mẹ tiếp tục dẫn dắt loài người của chúng con quy phục và trở về với Thiên Chúa. Xin Mẹ tiếp tục, những sự thầm lặng đó nhưng là một sự chiến thắng vẻ vang chinh phục trong một đời sống mà con người chỉ nhìn vào Thiên Chúa, không cần vào cách thức của gươm đao, không cần phải tranh đấu, không cần phải làm tất cả những gì nơi con người, nhưng hãy lắng nghe sự chỉ dạy của Mẹ thì sự toàn thắng đó vốn từ trong linh hồn cho đến thể xác đều phải quy tụ phủ phục trước Thiên Chúa.

 

Khi mọi người quy tụ phủ phục thì Chúa nhất định sẽ ra tay binh vực con chiên dân của Ngài, và binh vực những người con thuộc về Ngài – những người con lắng nghe, và những người con hành động với những việc mà hôm nay chúng ta cần tập, cần làm, và cần thực hành sớm, để mỗi một người đều phải đối diện trước sự công bằng, lẽ phải trước Thiên Chúa, để không ai lọt vào cái lưới bẫy của sự dữ, và không ai rớt vào với một nơi chốn vĩnh viễn muôn đời trong sự đau khổ, khóc lóc và nghiến răng.

 

Chúng ta nhất định hãy trao linh hồn của chúng ta, hãy trao con tim của chúng ta, trở về với một vị Vua của vũ trụ; chọn Ngài, phủ phục và xin Ngài nâng đỡ can thiệp. Hãy trao tất cả những gì vốn còn ở trong tư tưởng, còn những yếu đuối, hãy dâng lên Mẹ; Mẹ sẽ giúp chúng ta, Mẹ sẽ can thiệp, Mẹ sẽ đưa chúng ta trở về.

Chúng ta chỉ có một lòng duy nhất là thống hối, ăn năn, hành động, trở về, và tin tưởng tuyệt đối thì chúng ta sẽ được thấy một bầu trời mới đang hiện tại, một bầu trời đầy niềm hy vọng, một bầu trời có Chúa và có Mẹ ở trong đời sống hàng ngày để tiến bước với những điều đối diện, không có gì mà chúng ta phải sợ hoặc phải lo.

 

Thời điểm cuối cùng sẽ có rất nhiều điều huyền nhiệm, sẽ có rất nhiều điều vĩ đại Chúa ban và đổ xuống cho toàn thế giới. Những người con lắng nghe, tin tưởng và thực hành với những việc mà hôm nay chúng con được nghe và đón nhận qua cái Lạy Thứ Sáu, qua Chúa Thánh Thần linh ứng, qua những ý nghĩa mà Ngài tập cho tâm tình của chúng con đối với Mẹ và cũng tập cho chúng con hiểu rõ hơn với những việc cần biết, cần được loan báo cho thế giới của ngày nay.

 

Đó là điều Lucia được kết thúc Lạy Thứ Sáu đã hoàn tất vào buổi chiều ngày hôm nay, là ngày Giáo Hội nhắc nhở ngày lễ Vua của Vũ Trụ. Chỉ có một mình Chúa mới xứng đáng là một vị Vua mà chúng con thờ lạy, một vị Vua mà chúng con đang đi tìm, một vị Vua mãi mãi muôn đời cho chúng con sự sống của đời này và đời sau, một vị Vua mãi mãi đem lại bình an, đem lại hòa bình, đem một chân lý vĩnh cửu cho đời sống con người mãi mãi muôn đời.

 

Đó là điều mà hôm nay chúng con không thể từ chối được tất cả những việc của Thiên Chúa làm, qua Chúa Thánh Thần linh ứng, để chỉ dạy cho con người ngày hôm nay được đón nhận tất cả những điều con người cần nghe, cần biết, cần rõ ràng sự hiện diện và sự can thiệp của một Nữ Vương đang tiếp tục nâng đỡ và giúp chúng con qua ý nghĩa của Sáu Lạy.

 

Đó là hồng ân và ân sủng của những ngày còn lại của cuối thế kỷ. Xin đừng bỏ qua cơ hội, một cơ hội để được biết rõ hơn những gì mà Chúa đã làm và đang làm; xin đừng bỏ qua cơ hội với sự hiện diện mà Chúa Giêsu, qua Thánh Thể, tỏ mình cho nhân loại ngày nay, và xin đừng bỏ qua những lời nhắc nhở, những lời khuyên nhắc của một Nữ Vương mà ngày hôm nay Mẹ đã đến và tỏ cho con người để được nghe những lời sống động.

 

Chúng ta nhờ Mẹ và tiếp tục xin Mẹ cầu bầu để chúng ta khôn ngoan sáng suốt, để chuẩn bị trên con đường mà chúng ta chỉ cần thực hành, cần hiệp nhất, và cần trong những năm tháng âm thầm để hiểu được ý nghĩa của hồng ân và ân sũng. Một ngày nào đó cả mọi người, muôn người và biết bao người đều cùng nhau trên dưới một lòng; mọi đầu gối phải phủ phục và bái gối để chuẩn bị đón nhận một vị Vua của Vũ Hoàn, một vị Vua của Vũ Trụ, một vị Vua của mỗi người, một vị Vua của tình yêu sẽ đến với chúng con mỗi người.

 

Chiến thắng được tất cả sự dữ của hôm nay, dựa vào sự chiến thắng mà Mẹ Maria chỉ dạy và Chúa chấp nhận để cho chúng con đón được ân sủng và hồng ân này để tất cả mỗi người của chúng con được đón nhận sự chiến thắng mà vị Vua Vũ Hoàn đó, vị Vua Vũ Trụ đó mà chúng con tin và chúng con hoàn toàn phủ phục trước Thánh Nhan Ngài.

 

Con xin vô vàn lời cảm tạ, chúc tụng, và ngợi khen Thiên Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng con được tiếp tục những ngày tháng còn lại, để nhân chứng với những điều cần được biết và loan truyền cho toàn thế giới, để những người anh em đang sống trong tội, những người chưa hiểu, chưa tin, ngay cả những người mà họ hoàn toàn đang sống với một đời sống bất chính và gian ác cũng có cơ hội.

 

Bởi vì tình thương của Chúa dành cho con người trong nhân loại vào những năm tháng còn lại, tình thương của Chúa dành cho nhân loại với một thời đại cuối cùng, và tình thương của Thiên Chúa dành cho những ai khi họ đón nhận, lắng nghe và trở về với một giáo lý vĩnh viễn muôn đời – là một giáo lý hòa bình, một giáo lý tình thương, một giáo lý đem đến sự sống của hiện tại, tương lai, và mai sau cho linh hồn.

 

Tất cả những điều này chỉ có một mình Thiên Chúa mới có quyền ban và cho phép con người trong nhân loại. Xin Chúa mở cho mỗi một người chúng con đôi tai rõ để nghe những lời của Chúa nhắn gởi, xin mở cho chúng con đôi mắt để được nhìn xa, nhìn sâu, nhìn cao với ân sũng tình yêu, với sự chiến thắng của một vị Vua Vũ Trụ đang hiện diện qua Thập Tự Giá.

 

Hãy mở cho trái tim của chúng con được mềm mại để đón nhận những giọt Máu mà Chúa đã rỉ xuống gội rửa cho linh hồn, thể xác và gội rửa con tim của chúng con, để chúng con nhận ra tình yêu, nhận ra sự trở về và nhận ra một vị Vua duy nhất, một vị Vua chân thật, một vị Vua cứu chúng con qua ơn cứu độ mà ngày hôm nay đem đến cho toàn thế giới.

 

Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Con cũng không quên cảm ơn Thánh Giuse, bởi vì ngài đã được chọn làm một vị cha nuôi của Ngôi Hai Thiên Chúa, và cũng là một người đồng công với những ngày mà Chúa Giêsu mang thân xác để đến với thế giới loài người.

 

Hôm nay ngài đã trở về thiên quốc và Giáo Hội đã chọn ngài là một Đấng Bậc Quan Thầy; xin Thánh Giuse tiếp tục cầu bầu cho Giáo Hội của chúng con, xin Thánh Giuse tiếp tục tiếp nhận những gia đình khi chúng con đến để cầu xin ngài, và học theo gương của Thánh Gia năm xưa. Xin ngài vẫn tiếp tục ban đến cho những điều mà ngài đã chuyển lời cầu bầu cho chúng con với Thiên Chúa. Cho nên, vì điều này chúng con không thể từ chối lời tri ân và cảm ơn Thánh Giuse; mỗi một thời đại đều có những vị thánh mà chúng con luôn luôn xin gởi đến những lời để xin các ngài cầu bầu và xin các ngài nhớ đến chúng con.

 

Chúng con cũng không quên cảm ơn tất cả vị thiên thần, và những Thiên Thần Bản Mệnh chúng con và cảm ơn Ba Tổng Lãnh Thiên Thần. Đó là Ba vị Thiên Thần Micae, Gabriel, Raphael. Ba vị đó là ba thiên thần đã từng giúp cho thế giới loài người chúng con; trong thiêng liêng các ngài đang bảo vệ Giáo Hội của chúng con, bảo vệ những người kêu đến, và nhờ đến các ngài. Bởi vì danh của các ngài là các ngài luôn bảo vệ, bảo vệ sự công chính, bảo vệ những kẻ thuộc về Chúa, bảo vệ những người kêu cầu, bảo vệ điều mà chúng con tin vào Thiên Chúa đã sắp đặt cho chúng con có các vị thiên thần, có các thánh bảo vệ bổn mạng; lời cầu bầu của các ngài sẽ được sự nhận lời của Thiên Chúa.

 

Chúng con không thể quên được thế giới loài người của chúng con với niềm tin và trong ân sũng thì cả một thế giới thiên quốc dường như đang ở giữa chúng con, đang ở trong lòng tin của chúng con, qua lời kêu cầu của chúng con, với những điều mà chúng con cầu xin nhờ các ngài chuyển lời cầu bầu. Điều đó đã có và đang có, với tất cả những gì được chiêm ngưỡng mà Chúa đã ban cho thế giới ngày hôm nay được nhìn thấy sự hiện diện có thật của các thiên thần các thánh vẫn tiếp tục làm việc, vẫn tiếp tục để giúp đỡ loài người của chúng con.

 

Trong tâm tình tạ ơn và tri ân con xin cảm ơn các thiên thần các thánh và con xin cảm ơn tất cả các ngài. Xin các ngài tiếp tục cầu bầu cùng Chúa; xin cho chúng con được học gương của các ngài để một ngày nào đó chúng con xứng đáng để được chính tay của các ngài, do sự cho phép của Chúa, cứu chúng con trong những lúc hoạn nạn, trong những lúc lâm nguy, trong những lúc biến cố mà hôm nay, qua sự mạc khải của Sáu Lạy, đã được nhắc nhở, và Mẹ đã cho chúng con được biết qua những thông điệp đã được hoàn tất vào những ngày vừa qua.

 

Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Lucia hoàn tất bài này là đúng 7 giờ 29 phút, ngày Chúa Nhật, tháng 11, ngày 22, năm 2015, tại thánh đường Thánh Têrêsa, tại bàn thánh, tại Thập Tự Giá mà Lucia được kết thúc bài này cùng với MN, nơi thánh tượng Mẹ Áo Đức Bà mà chúng con đã hoàn tất được Sáu Lạy trong buổi chiều của ngày lễ mà Giáo Hội nhắc nhở, đó là ngày lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ. Amen. Amen. Amen.

 

-o0o-

 

(1) Xin đọc Thông điệp ngày 19-08-2014

(2) Chúa Giêsu luôn là Thiên Chúa, nhưng để trở thành người, một sự hạ mình vô hạn đã diễn ra (xem Philíphê 2:6-8). Ngài là Sự Thật, Chúa Giêsu nói: “Ta và Chúa Cha là một” (Gioan 10:30), nhưng Ngài cũng nói khi Ngài còn trong xác thịt: “Chúa Cha cao trọng hơn Ta” (Gioan 14:28) và “Lạy Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Matthêo 27:46). Đây là văn cảnh của câu này trong thông điệp.

(3) “Chúng ta” ở đây có nghĩa khá tổng quát; có thể muốn nói đến người Công Giáo, những người theo dõi mạc khải tư này, nhưng không đề cập đến “nhân loại nói chung” như trong câu này.

(4) Chúa Giêsu là giáo lý đề cập trong câu trước đó bởi vì, như Ngài nói, “Ta là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống” (Gioan 14:6).

(5) Điều này nói đến phát biểu nội tâm L. nhận được; cũng có thể đề cập đến các sứ giả khác.

(6) Trong mỗi linh hồn sẽ được cứu - giả định này cũng được áp dụng trong đoạn văn tiếp theo: “trong mỗi đời sống thiêng liêng của chúng ta”.

(7) Phần còn lại của câu mang lại ý nghĩa này.

(8) "Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và ban cho Người danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Mà khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ và để tôn vinh Thiên Chúa Cha mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa" (Philíphê 2: 9-11).

(9) Thực sự, chẳng bao lâu nữa cuộc sống của chúng ta, như chúng ta biết, sẽ không còn được như hiện tại do các sự kiện ngày tận thế khác nhau sẽ xảy ra trên thế giới.

(10) Từ ngữ “một Nữ Vương” là cùng một ngôn ngữ sử dụng thường xuyên cho Chúa, “một Thiên Chúa.” Đây không nói rằng có một Nữ Vương khác hoặc một Thiên Chúa khác, nhưng có vẻ là một cách để nói cho một thế giới không tín ngưỡng là có một Đức Chúa Trời, có một Nữ Vương tối cao,...

(11) Đức Mẹ đã được công nhận là "Đấng Đồng Công Cứu Chuộc” trong giáo lý Công giáo. Trong mặc khải tư được công nhận tại Amsterdam, Hoà Lan, Mẹ đã hứa rằng điều này sẽ được công bố là giáo điều.

(12) Con người đồng loại của chúng ta

(13) Điều này trong Sáng Thế 3:15: “Ta sẽ làm cho ngươi cùng người nữ, dòng dõi ngươi cùng dòng dõi
người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu ngươi, còn ngươi sẽ rình rập để cắn gót chân Người.

(14) Sáu Lạy.

(15) “Fiat” được tìm thấy trong bản dịch Latin của Luca 1:38, Mẹ Maria nói, Xin cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền.”

(16) Điều này dường như nói rằng chúng ta sẽ không bị khiển trách nếu bây giờ chúng ta làm theo giáo lý của Thiên Chúa.

Chị Lucia Phan nhận thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận những hình ảnh về Thánh Thể, cả dưới dạng quay phim, qua điện thoại thông minh. Khi Chúa Giêsu ban thông điệp cho Chị như một người Cha yêu thương con cái Ngài, và như Thầy hoặc Sư Phụ. (Tình phụ tử thiêng liêng này của Chúa Giêsu tìm thấy trong Gioan 13:33, Gioan 21:5, Matthêu 23:37, Luca 23:37 và Mác cô 10:24.)

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharistic Jesus