The Miraculous Power of the Eucharist
The Miraculous Power of the Eucharist

The Gift of The Six Kowtows

 

A Present from Blessed Mother Mary to Humanity

432 pages

Sáu Lạy Kính Dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

100 pages

Kinh Nguyện Sáu Lạy kính dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

144 pages

The Six Kowtows Reverently Offered to the Eucharistic Jesus

 

192 pages

Ang Anim na Kowtows

Magalang na iniaalay

sa Eukaristikanong Hesus

176 pages

Las Seis Kowtows

Reverente-mente

Ofrecido a

Jesús Eucarístico

192 pages

Los Seis Kowtows Reverently

Oferecido

a Jesus

Eucharistico

208 pages

Coming soon

Sáu Lạy

Kính Dâng

Thiên

Chúa Cha

-Quyển 1-

240 trang

Sắp in

Messages for the World 

Pray

The Rosary of The Six Kowtows 

Heavenly Poems and Songs

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else...  

Read more

Thánh Gioan Thánh Giá

 

Lời Thánh

Gioan Thánh Giá

Ngày 14 tháng 12 năm 2016

 

Lucia:

 

Lạy Chúa, 9 giờ 14 phút, ngày Thứ Tư, tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, tại thánh tượng Divino Niño Jesus, tại thánh tượng Mẹ Guadalupe, và Thánh Juan Diego.

 

Hôm nay, Chúa cho phép con được đến tại nơi đây, là những giờ sau cùng của một ngày và cũng chuẩn bị cho một ngày mới mà chúng con đang chuẩn bị vào Tuần Thứ Ba của Mùa Vọng; đồng thời là một ngày lễ đặc biệt mà hôm nay chúng con xin Chúa cho chúng con được đón nhận lời của Thánh Gioan Thánh Giá, cũng là lịch sử của Ngài mà chúng con cần biết và cần phải học; mỗi một việc của Ngài làm và sự hy sinh của Ngài đã trở nên một sự cải tổ và trở nên một sự cải thiện cho tất cả trong đời sống của tu đức.

 

Giới hạn với những việc bình thường và tầm thường trong thói quen của con người vào thời điểm của Ngài; điều đó đã trở thành một câu chuyện sự thật – người ta đã đặt tên Ngài là Thánh Gioan Thánh Giá, với một sự vĩ đại cao trọng mà Ngài cảm nghiệm ở nơi Thánh Giá của Chúa. Giây phút này con xin được dừng lại để xin đón nhận những lời mà Chúa dành cho con để được gặp gỡ Thánh Gioan Thánh Giá.

 

Thánh Gioan Thánh Gía:

 

Chị L., chị MN., chị M., xin chào các chị, (1)

 

Nguyện xin Thiên Chúa ban bình an, và tôi thêm một lần nữa, xin kính chào thân mến với các chị. Quả là một điều hân hạnh cho tôi, và cũng là một diễm phúc mà Chúa dành cho tôi cách riêng, và cho tôi được gặp gỡ các chị bằng những lời nói thật sự và là ngôn ngữ của các chị. Cảm tạ ơn Chúa, khi chúng con hoàn toàn trở về với Chúa và được ở bên cạnh Chúa thì chính con và bản thân con cũng như nhiều vị thánh khác thấy được những nhu cầu và thấy được tất cả những gì trong thế giới của trần gian, là những người anh chị em con còn rất nhiều khao khát; họ rất muốn nhưng họ không dám, họ không ngờ và họ cũng không tin rằng điều này là sự thật.

 

Chị L. thân mến, một lần nữa cảm tạ ơn Chúa đã dành cho tôi cơ hội này, và cũng dành cho chúng ta, với sự khao khát của chị cho nên Chúa đã thực hành, và dành điều này cho tôi và cho chị qua cuộc gặp gỡ này. Quả thật, những gì mà chị dành cho tôi, đó là sự khát khao vào những năm vừa qua; chị cũng như tôi rất mong muốn, bởi vì không còn gì bằng khi mình đã ra đi nhưng tiếng nói vẫn còn cơ hội để chia sẻ cho những người chị em của thế trần.

 

Điều đó cũng là một hạnh phúc trong quyền năng và ơn thánh của Chúa dành cho tôi cũng như cho chị; sự trì trí của chị và một lòng tin tưởng của chị và lòng can đảm, gan dạ của chị để ngày hôm nay điều này đã trở thành sự thật.

 

Tất cả mỗi một việc ở nơi lòng tin và ở nơi ơn Chúa sẽ có những việc phi thường, lạ thường, con người với một cặp mắt bình thường không có, không chấp nhận và không đi vào những cái lý của chính nó, nhưng đối với Thiên Chúa không có gì không thể bởi vì tất cả mỗi một việc trong sự lành thánh và lòng ước ao, cũng như tất cả những gì vốn sẵn sàng Chúa cho phép thì tôi có thể nói tất cả và tôi có thể chia sẻ tất cả những gì Ngài muốn tôi chia sẻ với các chị hôm nay.

 

Chị L. thân mến, chắc chắn chị cũng biết được lịch sử của tôi cũng như những ngày tháng đi qua trong cuộc đời của tôi, dẫu chị được kể lại tóm gọn những gì trong trang sách sử; đó cũng là điều trọng điểm được nhắc nhở, tôi chỉ muốn biết những gì và chị cũng muốn biết những gì vốn vào những ngày đã đi qua trong cuộc đời của tôi thật sự bằng tiếng nói hôm nay.

 

Chị L., mỗi một người đều có một không gian, và mỗi một người đều có một tâm tư thuộc về Chúa, sự cảm nghiệm đó Chúa dành cho chúng ta; Chúa dành cho tôi cũng như Chúa dành cho chị, dành cho những người đã ra đi trước và cũng dành cho những người còn lại trên thế trần. Những gì con người thực hành trong những ngày khi còn trong thân xác, bước đầu hoàn toàn không biết, nhưng nhận ra những gì vốn không phải tự nhiên trong thiên nhiên mà có một Đấng nào đó dường như đã an bài và sắp đặt.

 

Cuộc đời của tôi, ngay từ lúc ban đầu thì đã đi vào một gia đình; sự hy sinh của ba tôi, và cũng là sự hợp tác của Mẹ tôi và đã có tôi ở giữa cuộc đời; cuộc đời đó tuy tôi không được như bao nhiêu người khác, không trong giàu sang nhung lụa, nhưng vì chính không giàu sang nhung lụa đó cho nên tôi đã tìm được – tìm được ý nghĩa của cuộc đời và tìm được ý nghĩa của thập giá, thập giá mà Đức Giêsu đã chịu đựng vì con người, thập giá mà Đức Giêsu đã chịu đựng vì tôi, thập giá mà Đức Giêsu đã chịu đựng vì các chị.

 

Ngày hôm nay, những gì mà tôi cảm nghiệm tôi xin chia sẻ với các chị; mỗi bước đường mỗi một người đi, không phải tự chúng ta có thể tìm ra được lý do, không phải tìm ra được trong hoàn cảnh để có vai trò mà hôm nay chúng ta có thể sống chết hoặc kết thúc bằng những gì vốn chúng ta tìm ra mà chính ơn Chúa, mà chính Chúa đã chọn chúng ta khi chúng ta còn ở trong bào thai của lòng mẹ.

 

Cuộc sống vất vả đó, cuộc sống với những ngày thiếu thốn đó ở nơi bản thân tôi, cuộc sống của một đứa trẻ với những ngày mồ côi cha, cuộc sống của những ngày bị từ chối, cuộc sống của những ngày mà thế trần khinh dễ; tất cả mọi điều đã mang lại cho tôi một điều gì đó trong sự quyết tâm của cuộc đời tôi. Cuối cùng tôi đã cảm nghiệm được thập tự giá mà Đức Giêsu đã mang, có lẽ một phần nào trong đời sống của Ngài; nhưng chính tôi, những chuỗi ngày thập tự giá, nhưng qua thập giá, tôi có quyền chọn lựa để được Ngài, tôi có quyền xin Ngài cùng với tôi để gánh vác thập giá và tôi có quyền được gặp gỡ Ngài khi tôi gặp thập giá trong đời của tôi.

 

Cho nên, thập giá khi chị khai thác, cũng giống như tôi tìm ra ý nghĩa của thập giá quả là hạnh phúc chứ không phải một cái nhìn như con người ngày hôm nay – sợ khó khăn, hay là những bất hạnh mà con người luôn luôn đi ngược và luôn luôn có cái nhìn ở trong sự lý luận ở thế trần.

 

Thập giá đã dẫn tôi đến gần với Chúa; thập giá đã dạy cho tôi cái khúc ngoặc trong cuộc sống mà tôi cần phải tranh đấu; thập giá làm cho tôi trở nên gan dạ; và thập giá giúp tôi loại bỏ những gì của một tương lai mà tôi có thể có cơ hội tiến thân và đạt được những gì vốn trong khả năng Chúa dành cho tôi.

 

Thập giá đã làm cho tôi có một bằng chứng của đời mình và bằng chứng với những điều mà tôi được gần với Chúa qua cuộc sống tranh đấu với sự thật, tranh đấu với cõi lòng, tranh đấu với những trắc ẩn, với tất cả những hoàn cảnh của mỗi một thời đại trong quyền tự do của con người, trong quyền tự do của mỗi một vai trò, hoàn toàn không tận hiến thật sự cho Thiên Chúa bằng một đời sống hy sinh, bằng một đời sống thật sự gương mẫu, bằng một đời sống hãm mình thật sự đúng và phù hợp với một đời sống chân tu, dành riêng cho tất cả những người anh chị em trong hàng ngũ tận hiến cuộc đời mình cho Thiên Chúa.

 

Chị L. và các chị thân mến,

 

Quả thật, những gì bắt nguồn đó là những điều mà Chúa dành và ban cho tôi đủ ngày và cũng đúng vào thời gian tôi có thể cất tiếng mở lời để đi vào một cuộc sống thinh lặng và một cuộc sống tranh đấu giữa những việc mà đời sống của con người quả thật không phải dễ dàng; phải bước lên trên những nấc thang và tôi đã trở thành một vị mục tử của Chúa.

 

Điều đó, chính Ngài, đã tặng và ban cho tôi sau những chuỗi ngày đau khổ trong cuộc đời, những chuỗi ngày thiếu thốn trong cuộc đời, những chuỗi ngày mà tôi nhận ra chỉ có Chúa là Người yêu thương, là Người cùng tôi, là Người đồng hành với tôi, người Bạn của tôi, người Thầy của tôi, người Cha của tôi và là một Người mà tôi mãi mãi đi tìm – để nhận ra những gì vốn Ngài dành cho tôi cách riêng và dành chung cho nhân loại chung, dành cho mỗi một vai trò, dành cho mỗi một anh chị em và dành cho mỗi một thời đại.

 

Sự quyết định cuối cùng để từ chối tất cả những gì vốn tôi có khả năng để đón được; tôi đã đi tìm, đi tìm, và cuối cùng với sự mạnh dạn để nói lên những gì khi tôi bắt đầu mở lời, khi tôi bắt đầu nhận định sự thật, khi tôi có thể nói lên những gì sự thật thì đã bị, đó là đời sống của tôi đã bị ngăn cản bởi những người anh em tôi; bởi vì sự phủ nhận của những người anh em tôi và tất cả những gì vốn trong thói quen và tục lệ của con người muốn sửa đổi lại một điều tốt hơn quả thật rất khó khăn.

 

Cho nên, tất cả những gì ngày hôm nay tôi chia sẽ đều có ý nghĩa, mà chị L. cùng tất cả các chị xin hãy cùng tôi để tiếp tục; bởi vì vai trò của các chị ngày hôm nay mà Chúa cho tôi chia sẻ điều này đều có một điều rất quan trọng.

 

Các anh chị hãy giữ vững lập trường; đừng sợ khó khăn và đừng sợ bắt bớ, bởi vì có những việc từ nơi Thiên Chúa khi đến với thế giới của con người – không ai dễ chấp nhận, không ai có thể hiểu và không ai có thể biết; dẫu đó chính là những người đã tìm ra những gì của sự thật để đi vào đời sống chân tu, nhưng họ vẫn nằm trong giới hạn khi họ không để cho niềm tin, họ không để cho đức tin và sự hoạt động của Chúa trong sự lành thánh và tìm những gì tốt đẹp nhất cho đời sống phù hợp với đời sống chân tu.

 

Đời sống tu hành và phù hợp cho một đời sống mà họ đã được vào những nơi; những nơi đó là những nơi để hoàn toàn tận hiến cho Chúa và cống hiến với những gì của cuộc sống con người bằng hy sinh, bằng việc làm, bằng cương quyết với những thói quen, và dẹp bỏ đi những điều vốn khi không có một người hy sinh thì điều đó nó vẫn trở thành một trào lưu và trở thành là một tục lệ vốn không ai để ý và quan tâm.

 

Tất cả mỗi một việc đến Chúa đều ban; đó là ơn của Ngài để giúp cho tôi can đảm, để giúp cho tôi chấp nhận, giúp cho tôi trong những ngày tháng mà tôi tìm ra sự thật, hy sinh những gì vốn nhỏ bé của tôi để trở thành một luật lệ – từ đó bớt đi những gì vốn mà anh em tôi đã vấp phải và hoàn toàn họ chưa biết, họ chưa hiểu một đời sống mà Chúa đã dành cho những người đi vào đời sống tu hành, đời sống của chân tu và những người được chọn lựa trong hàng ngũ và chức vụ để loan Tin Mừng.

 

Chị L. thân mến,

 

tất cả những việc mà tôi có thể thực hành được đó chính là sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, và tất cả những gì tôi có thể làm bằng con tim quyết định của chính mình, bằng đời sống của mình, để nhận ra những gì vốn không thuộc về tôi, không thuộc về đời sống chân tu, và không thuộc về đời sống của một mục tử mà Chúa Giêsu mong mỏi và khao khát. Đây là một bước đường mà Lời của Ngài đã được ghi chép, suy niệm vào những lời đó thì sẽ tìm ra.

 

Sẽ tìm ra một cánh cửa mở rộng, biết bao sự phong phú đến với mỗi một cá nhân, đến với mỗi một ơn mà Chúa dành cho tôi cũng như cho các chị. Cho nên, tất cả những gì vốn đến với một đời sống thật sự vào thời điểm của tôi thì phải đối diện – đối diện với anh em tôi, đối diện với Giáo Hội, đối diện với một thời điểm mà tôi chỉ là một người bé nhỏ trong hàng ngũ linh mục – quá bé – chẳng có gì để tiếng nói có thể được sự chấp nhận, nhưng đây trong sự thật thì mọi việc tôi sẽ cố gắng rất nhiều hết sức của mình, qua Chúa Thánh Thần giúp cho tôi trở thành câu chuyện có thật (2).

 

Từ đó, anh em tôi đã có một đời sống chân tu xứng đáng hơn và có một đời sống loại bỏ được những gì trong cuộc sống vốn đã trở thành thói quen và trở thành những việc mà con người hoàn toàn không biết và hoàn toàn chưa nhận ra với đời sống loại bỏ tất cả để đến với Chúa; gánh vác thập giá, đón nhận thập giá, chấp nhận và hy sinh cho thập giá để cho cuộc đời trở thành thập giá vươn cao như một Đấng Thiên Chúa mà chúng ta tôn thờ.

 

Chị L. thân mến,

 

điều đó không dừng lại, quảng đường với những ngày tranh đấu để trở thành sự thật và một câu chuyện đi vào lịch sử quả thật không phải là một điều đơn giản – mà phải cần sự hy sinh, hy sinh bằng con tim của chính mình, hy sinh những việc mà không bao giờ nản chí hoặc lùi bước trong mọi vấn đề. Cho dù bị bắt bớ, cho dù bị oan, cho dù bị tra tấn hay cho dù theo cách giữa con người và con người hay giữa anh em của chúng tôi cách riêng (3).

 

Nhưng, bởi vì một lòng mà tôi cảm thấy điều này rất tốt đẹp, cần phải nói lên sự thật và phải can đảm để chấp nhận tất cả những gì vốn họ chấp nhận hay không, nhưng đi trong sự thật, tìm ra được sự thật, và điều đó để vinh danh Thiên Chúa qua những việc cần thiết để giúp cho anh em, giúp cho đời sống của chân tu – đó là tiếng nói của sự thật mà Chúa Thánh Thần dành cho tôi và tôi đã thực hiện được điều đó.

 

Đây cũng là một khám phá mới, cho dù mọi người nhìn vào tôi thấy đó là thập giá mà tôi phải vác nhưng đây là một hạnh phúc – hạnh phúc là tôi được đón nhận thập giá của Ngài, hạnh phúc là tôi được vác thập giá, hạnh phúc là tôi chịu đựng để cảm nghiệm được thập giá mà Đức Giêsu đã chịu trên 2,000 năm trước.

 

Quả thật, những gì mà tôi chịu chỉ là một phần bé nhỏ chính tôi và là một phần thay thế nào đó để xin được an ủi Ngài; còn tất cả những gì vốn chỉ dành cho dư luận, chỉ dành cho những người nhận ra những gì vốn có, nhưng đối với bản thân tôi, tôi cần phải cương quyết, tôi cần phải tìm đủ mọi cách không dành cho riêng tôi mà dành cho những anh em tôi và dành cho những chị em tôi.

 

Dẫu cuộc đời hoặc con đường cùng mà tôi không còn một nơi, nhưng Chúa vẫn mở cánh cửa để có những người anh chị em đón tiếp tôi, và cũng mở cánh cửa để cho tôi hiểu được bước đường mà Chúa muốn tôi được tiếp tục – trong một đời sống tranh đấu, qua những thử thách mà tôi đã gặp và đang gặp trong cuộc sống.

 

Cho nên, tất cả mọi việc đều cần sự kiên nhẫn, đều cần ơn Chúa để tiếp tục trên bước đường, dẫu đó là những thử thách, những sự từ chối, những sự loại bỏ, những điều phải đi qua, đó chính là đoạn đường phải tranh đấu – cho dù thân xác, cho dù bị loại bỏ, cho dù bị đánh đập, cho dù bị tra tấn nhưng vẫn một lòng bởi vì đó là sự thật.

 

Chị L. thân mến,

 

quả thật, là điều làm cho tôi hôm nay có thể gợi lại thời điểm khi tôi còn ở trên trần thế, để tôi có thể nói lên tất cả tâm tình với những việc mà tôi đã làm; không phải chỉ là làm ở trong cách thức để đi vào của lịch sử mà là một điều hạnh phúc nhất mà Chúa đã ban cho tôi với sự tranh đấu đó.

 

Những ngày tù tội đó, những ngày cô độc đó, những ngày chỉ có một mình tôi trong bóng đêm, và chỉ có một mình tôi ở một nơi mà thiên hạ ngày hôm nay thường gọi đó là xà lim. Xà lim là một nơi tối tăm, một nơi nhỏ bé, chỉ có một ánh sáng nhỏ bé xuyên qua cửa sổ và mức độ cũng rất cao (4).

 

Tất cả những ngày mỏi mòn nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc, bởi vì tách biệt tôi ra, trở thành một nơi mà tôi gặp Chúa và tôi chỉ dựa vào Chúa, trông cậy vào Chúa, và tôi hạnh phúc, hân hoan viết lên những bài thơ, để cảm nghiệm tất cả tình yêu của Ngài dành cho tôi – tất cả điều đó đã chứng minh cho tôi rằng tôi đã thoát khỏi những gì giới hạn với sự suy nghĩ của con người, giới hạn với sự chịu đựng của con người và giới hạn với mức độ của con người mà tiến bước trên những ơn thiêng liêng mà Chúa dành và cho.

 

Cuối cùng tôi tìm được và cũng được sự giúp đỡ, nhưng bởi vì cuộc sống có rất nhiều điều nó không thuộc về những gì mà thế giới của con người chấp nhận khi họ đã trở thành thói quen, họ đã trở thành tục lệ.

 

Những điều đó phải cần hy sinh, phải cần chết đi cho điều đó được vươn cao để trở thành sự thật mà ngày hôm nay đã có một luật lệ mới, đã có một sự đổi mới trong đời sống của những người tu đức, của những người chân tu và của những người đã bước vào một đời sống – đó chính là các mục tử cũng như các tu sĩ nam nữ, đều đem đến tất cả những việc mà vốn chúng ta sẽ có một tâm hồn dành riêng cho Thiên Chúa.

 

Cho dù đau khổ, cho dù hoàn cảnh, cho dù bất cứ vai trò nào tôi cũng vẫn hạnh phúc khi có được Ngài và cảm nghiệm được thập giá; thập giá sẽ mang cho tôi niềm hân hoan, thập giá sẽ mang cho tôi sự kiên trì, thập giá sẽ mang cho tôi sự chiến thắng và thập giá giúp cho tôi trở thành một sự hoàn mỹ mà Chúa dành cho tôi và riêng tôi đối với Ngài.

 

Ngày hôm nay tôi cảm thấy được đó là điều mà hôm nay tôi chia sẻ, chị cũng như các anh chị đã được hạnh phúc và hân hạnh để được nói lên những gì vốn ngày hôm nay chính Mẹ đã chỉ dạy chung cho thế giới (5) và Mẹ đã chỉ dạy riêng cho các chị, riêng cho các anh; không phân biệt bất cứ ai, mọi tầng lớp, mọi vai trò; Giáo hội cũng cần được biết, Giáo hội cũng cần được nghe. 

 

Thời điểm các anh chị được hiểu ý nghĩa của mỗi một lạy mà hôm nay chúng tôi đều thấy các anh chị; ý nghĩa liên quan và gần gủi với tôi đó chính là thập giá mà cái Lạy Thứ Năm anh chị dành riêng cho Năm Dấu Thánh, được ghi dấu không phải chỉ vào thời của tôi mà hôm nay tràn đầy phong phú với những ý nghĩa mà Chúa Thánh Thần ban và cho thêm trong thế giới của loài người.

 

Để các anh chị mạnh mẽ tiến bước với những gì vốn thập giá sẽ mang lại sự chiến thắng, sẽ nhắc nhở cho con người trong đời sống đức tin được trỗi dậy và để cho con tim được nhận ra ý nghĩa của thập giá sẽ trở thành chiến thắng như Đức Giêsu đã dùng chính thập giá để đến với thế giới của loài người và mang chúng ta, mang cả toàn nhân loại từ nơi bóng tối trở về với ánh sang.

 

Thập giá đầy ý nghĩa và ẩn tìm những điều cao siêu huyền nhiệm được mạc khải qua thập giá mà ngày hôm nay các anh chị là sự kết thúc của một thời điểm cuối cùng và kết thúc sự vĩ đại cao trọng mà Thiên Chúa đã dành với những ơn thánh được nhắc nhở, đi vào lòng người của thế gian ngày nay và đi vào mọi tầng lớp, mọi vai trò.

 

Chị L. thân mến, cám ơn chị thêm một lần nữa; có rất nhiều điều tôi rất muốn tiếp tục, bởi vì nói đến thập giá chính là sự lựa chọn mà Chúa dành cho tôi – những ngày hạnh phúc, những ngày bình an, những ngày chiến thắng trong cuộc sống vì nhờ Thánh Giá.

 

Nhờ thập giá mà ngày hôm nay tôi có mặt tại thiên quốc, nhờ thập giá tôi có thể cô độc một mình đi với Chúa và nhờ thập giá tôi đã vượt qua sóng gió của cuộc đời, vượt qua những đau khổ, vượt qua những trái ngang của cuộc sống, vượt qua những điều mà Chúa dành cho tôi để hiểu được tình yêu thương, hiểu được tình liên đới, hiểu được sự hy sinh, hiểu được sự hãm mình và hiểu được sự kiên nhẫn; cuối cùng thập giá mang lại sự chiến thắng như Đức Giêsu đã phục sinh vinh quang khải hoàn.

 

Thập giá là một sự chiến thắng, là một biểu hiện cho thế giới của con người, chiến thắng cuộc sống của thế trần; nhờ vào thập giá để được vinh quang, nhờ vào thập giá để bước vào con đường mà Chúa đã dành ban và tặng thưởng cho ý nghĩa của thập giá, mà tôi đã đi trước, cũng như các anh chị đã đi và sẽ đi.

 

Anh chị đừng bao giờ lùi bước; anh chị đã tìm được sự thật, anh chị đã tìm được nguồn ân sũng trong ánh sáng và anh chị đã đến được mục đích cuối cùng, đó là thập giá với những ý nghĩa sâu thẳm mà Đức Chúa Cha đã ban đến cho nhân loại, kết cục bằng chính Năm Dấu Thánh hôm nay được kết luận cho một thế giới cuối cùng; ngày hôm nay, có rất nhiều điều cao siêu huyền nhiệm đã được tỏ bày cho nhân loại với một thế kỷ mà các anh chị đang có trong cuộc sống.

 

Có rất nhiều điều tôi cũng muốn chia sẻ với tất cả những việc vốn mà các anh chị đang thực hành, các anh chị đang đón nghe; quả thật là một điều không dễ dàng để được chấp nhận trong thế giới của ngày hôm nay, nhất là trong một thế giới tự do, và là một thế giới mà con người đã đi vào trong đời sống của văn minh thì quả thật, là những việc hoàn toàn không có bằng chứng, hoàn toàn không có lý lẽ họ không dễ dàng để chấp nhận.

 

Nhưng vào thời của các anh chị, đừng lo; các anh chị không bị cột nhốt, các anh chị không bị tra tấn, các anh chị không bị những khó khăn như tất cả những gì vốn đã đi qua trong cuộc sống của mỗi một vị tiên tri, của mỗi một vị ngôn sứ phải chết đi để cho điều đó được chứng minh. Thời điểm của các anh chị cần phải kiên nhẫn, cần phải thách đố chính mình, cần phải tin tưởng tuyệt đối và cần phải liên lĩ, đó là nơi mà các anh chị thường gặp gỡ và thường tỏ bày, đó chính là Chúa Giêsu, qua Bí tích Thánh Thể.

 

Đó là điều kỳ diệu mà các anh chị đã được chọn lựa trong thế kỷ ngày nay; những việc mà các anh chị đang tiên phong và đang làm chứng cho một thế giới chung chứ không riêng rẻ cho bất cứ một vai trò hay một tầng lớp nào, là một sự vĩ đại, là một sự cao trọng, là một món quà ban tặng cho nhân loại chung và sự giúp đỡ của Mẹ Maria, và Sự Hiện Diện thật sự mà ngày hôm nay các anh chị đừng sợ, bởi vì có Chúa bên các anh chị, đó chính là Chúa Giêsu Thánh Thể.

 

Quả thật, thời điểm của tôi, thời điểm của các vị thánh đi qua ước ao chưa bao giờ có; những việc mà chúng tôi rất mong muốn và khao khát nhưng nằm trong giới hạn mà Chúa cho phép với những ơn mà Ngài dành đặc biệt cho mỗi một thời điểm, cho mỗi một thế kỷ và dành riêng cho mỗi một cá nhân.

 

Hôm nay tất cả những gì mà Chúa dành và ban cho các anh chị trong thế hệ ngày nay – chúng tôi được nhìn thấy, chúng tôi được cảm nghiệm và chúng tôi được nhận ra tình yêu mà Ngài quá ưu ái cho một thế hệ mà các anh chị đang có.

 

Còn có rất nhiều điều huyền nhiệm cao cả mà Ngài đã tỏ bày cho các anh chị trong đời sống mà các anh chị đã phục vụ và đang phục vụ; đừng dừng lại với tất cả những gì cao quý tốt đẹp mà hãy dùng hết tất cả năng lực của mình, hãy dùng tất cả những gì vốn có do Chúa ban; hãy dành thời gian, đó là thời gian làm chứng, thời gian để minh chứng, thời gian để tiên phong, thời gian để thay thế cho muôn người, thay thế cho những người chưa biết – để đến phụng sự Chúa khi Ngài dành và cho các anh chị đặc ân mà hôm nay các anh chị đã có và đã đón nhận.

 

Chị L.và tất cả các chị thân mến,

 

Bởi vì điều liên quan đến thập giá thì làm cho tôi không thể ngưng nghĩ ca ngợi, chúc tụng và cảm tạ đến thập giá mà Chúa đã dành cho tôi và ban tặng cho anh chị. Thập giá ngày nay đó chính là Năm Dấu Thánh, với sự ẩn sâu trong tình yêu của Thiên Chúa để đưa nhân loại quay trở về; chỉ cần con người có một cái nhìn và con người cần nhận ra thân phận yếu đuối, thân phận của một con người mang thân xác.

 

Còn biết bao điều – nếu chúng ta hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của sự trở về, không hiểu ý nghĩa của thập tự giá, không hiểu ý nghĩa của câu chuyện của thập tự giá mà Đức Giêsu đã chọn nó để cứu độ cho con người trong nhân loại.

 

Ngài đến để cứu chuộc chúng ta bằng thập giá, thập giá mang cho chúng ta niềm hy vọng, mang cho chúng ta sự gần gủi, mang cho chúng ta yêu thương, mang cho chúng ta tìm hiểu được những việc bên trong của những nấc thang, của niềm tin và tất cả những việc vĩ đại cao trọng mà Chúa dành và cho mỗi một người ở trong vai trò, để chúng ta dùng đủ mọi cách để ca ngợi Chúa, để chúc tụng Chúa, để dành cho Chúa trái tim mà chúng ta thuộc về Ngài.

 

Thập giá đã nhắc nhở cho tôi không ngừng nghĩ, thập giá mà ngày hôm nay anh chị có có cơ hội để phủ phục, để thờ lạy, để tôn kính. Những lời được đem đến qua sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần quả thật rất phong phú và điều đó sẽ gợi lại cho con người nhân loại hôm nay, gợi lại cho mọi tầng lớp, mọi vai trò.

 

Đặc biệt các anh em tu sĩ của chúng tôi sẽ có một cơ hội tiếp tục cảm nghiệm sâu những gì vốn Chúa dành và ban, qua sự giúp đỡ của Mẹ Maria, trong Thần Khí của Chúa bao phủ để các anh chị, trong những việc đơn sơ nhưng hữu hiệu nhất và sâu thẳm nhất để dẫn con người mọi tầng lớp, mọi vai trò đến với Thiên Chúa bằng một đời sống quyết định để sửa đổi tất cả những gì vốn tự con người không thể làm được mà qua chính Thần Khí để tẩy rửa, để gội bỏ, để chúng ta thật sự xứng đáng.

 

Đó chính là con đường của tôi đã đi trước và con đường của các anh chị đang đi, những ngày cuối cung, phải phủ phục thờ lạy Thiên Chúa qua Năm Dấu Thánh mà hôm nay tôi đã có cơ hội chia sẻ với tất cả các anh chị.

 

Hôm nay, tôi cảm ơn Chúa đã dành cho tôi giây phút này; cũng như những vị thánh khác tôi vẫn lập lại: mỗi một ngày mỗi một vị thánh khi đến ngày bổn mạng mà Giáo Hội nhắc nhở chúng tôi rất khao khát, bởi vì chỉ có ơn Chúa dành mới có thể cho chúng tôi cơ hội để nói lên tiếng nói, để chia sẻ những gì vốn trong sự thật đã qua trong giòng của lịch sử nhưng chúng tôi khát khao và ước mơ có thể nói lên tiếng nói thật sự, để minh chứng cho Thiên Chúa đã dành cho tôi cách riêng, dành cho thế hệ của các anh chị và dành cho muôn người trong nhân loại.

 

Nếu có thể làm gì được tôi càng mong muốn có cơ hội để nói lên qua các anh chị, và điều này có thật trong thế giới của loài người; tất cả những gì vốn trong đời sống giới hạn khi con người vẫn nằm ở trong luật lệ, vẫn nằm trong những lý luận, và những cái lý của nó, nó đều có những cái hay mà con người phải cần theo không thể loại bỏ; nhưng trong đời sống đối với ơn thánh Thiên Chúa thì là vô biên bất tận, không giới hạn (6).

 

Tất cả những gì khi con người không chấp nhận, không đón nhận hoặc từ chối nhưng đối với Thiên Chúa là vô biên bất tận với những ơn thánh đem đến để nhắc nhở con người đứng dậy và cho họ được gặp gỡ. Đó là tình yêu – để trở về với Thiên Chúa, tình yêu để vượt qua tất cả, để mỗi một người trong cảm nghiệm nhận ra sự đặc biệt mà Chúa dành cho mỗi một người để hạnh phúc trong những ngày tháng có thập giá – với thập giá, cùng thập giá, và ca ngợi thập giá.

 

Sự chiến thắng trong vinh quang khải hoàn và phục sinh là thập giá mà Đức Giêsu đã đi và chúng ta trên con đường tiến bước theo sau; vẫn là một điểm tựa, là một ánh sáng mà chúng ta tiến bước để trở về quê thật, đó là quê trời mà hôm nay tôi đang có mặt và ở cùng với các vị thánh, với những ngày hạnh phúc để ca ngợi, chúc tụng, tôn vinh và tiếp tục cầu nguyện cho các anh chị, cầu nguyện cho thế giới của nhân loại và cầu nguyện cho những người chưa biết, chưa tin để vượt qua cái nhìn của con người, vượt qua tầm mắt giới hạn mà con người chưa thấy, chưa biết để họ được đón nhận và hạnh phúc khi họ tìm ra được.

 

Đó chính là tình yêu và thập giá, đó là ơn cứu độ của Đức Giêsu, đó là tình yêu của Đức Chúa Cha chan hòa trong ý nghĩa của Năm Dấu Thánh mà ngày hôm nay các anh chị đã được ban tặng, là những người minh chứng cho sự thật, là những người tiên phong và cũng là những người làm chứng cho những việc mà Chúa đã ban, đang ban và đem đến cho tất cả những người con trong thế giới, trong sự huyền nhiệm nhưng đến với con người một cách gặp gỡ.

 

Ai tin và cảm nhận với sự thực hành thì hoàn toàn sẽ được những ngày hạnh phúc, ý nghĩa khi họ tìm ra sự thật trong ơn thánh mà Chúa dành thập giá để là một bằng chứng tình yêu của Ngài và thập giá dẫn con người đi vào những đoạn đường để chấp nhận tất cả những gì của cuộc sống của con người; dẫu gian lao, dẫu thử thách, dẫu bịnh tật nhưng vẫn vươn cao, đó là một tinh thần mà không ai có thể ngăn cản được tình yêu dành cho Thiên Chúa qua đoạn đường của thập giá; và mỗi một đoạn đường không ai có thể từ chối được nếu chúng ta hiểu được ý nghĩa đó thì chúng ta hoàn toàn kết hợp với Ngài, bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ vai trò nào và bất cứ không gian nào thuộc về Chúa.

 

Hôm nay, cảm tạ ơn Chúa đã dành cho tôi sự chia sẻ này và cảm ơn chị L. một cách đặc biệt, bởi vì chị biết những gì Chúa dành và ban cho chị, cho nên chị cố gắng để vượt qua những sự thử thách trong chị vốn có trong mỗi một người nhân chứng cho Thiên Chúa.

 

Hôm nay, chị đến để được đón nhận, tôi cũng như các vị thánh khác rất khao khát; nếu Chúa cho phép và chị đồng ý để xin với Chúa thì các vị thánh đó họ cũng muốn cất tiếng – họ cũng muốn chia sẻ và họ cũng muốn nói lên những gì để được gặp gỡ như chị và các chị ngày hôm nay.

 

Tất cả những gì tôi đã chia sẻ – hy vọng rằng câu chuyện này không dừng lại mà là một câu chuyện lịch sử của những ngày còn lại, và cũng là một câu chuyện của một thế hệ mới mà Chúa đang chuẩn bị cho các chị, cũng như chuẩn bị cho chúng tôi là những vị đã đi qua trong giòng lịch sử hôm nay có cơ hội đem tiếng nói của mình đến với những việc cần thiết nhất trong sự chia sẻ, để giúp đỡ cho đời sống đức tin của anh chị em và giúp đỡ cho đời sống đức tin cương quyết để hiểu được.

 

Riêng bản thân tôi đó chính là thập giá đã đưa tôi đến với Chúa; thập giá đã làm cho tôi chiếm được nước trời, thập giá đã làm cho tôi hạnh phúc với những ngày trong thế gian dẫu bất hạnh nhưng thập giá đã giúp cho tôi trở thành sự chiến thắng và hoàn toàn tách rời.

 

Với lứa tuổi tuy không phải là tuổi thọ để còn ở trên cuộc đời nhưng tôi rất khao khát để được về với Chúa; niềm hạnh phúc đó vẫn còn và có trong tôi cho đến ngày hôm nay; mãi mãi Thiên Chúa mà tôi cũng như tất cả các vị thánh, cho dù ở bên cạnh mãi mãi vẫn là những ngày hạnh phúc, vẫn là những ngày khi biết được sự thật nếu còn cơ hội vẫn tiếp tục làm chứng, vẫn tiếp tục dẫn anh em về để được biết Chúa, vẫn tiếp tục hy sinh làm sao cho mọi người nhận ra Ngài, được biết Ngài, được phụng sự Ngài, được tôn thờ Ngài, là một Thiên Chúa mà ngày hôm nay ẩn ở nơi Năm Dấu Thánh: Ngôi Cha, Ngôi Con và Ngôi Thánh Thần. Thánh Thể của Ngài và Năm Dấu Thánh.

 

Là một bằng chứng của tình yêu,  được sự giúp đỡ của Mẹ Maria, và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội mà các anh chị đang thực hành bằng con tim, các anh chị đang cương quyết để trở về bằng một tâm hồn nội tâm, bằng đầu phục, bằng phủ phục, đó là sự tuyệt vời mà ngày hôm nay Chúa dành và ban đến cho các anh chị, đó chính là dấu chỉ của tình yêu, dấu chỉ cứu sống, dấu chỉ của con đường giáo lý và chân lý và dấu chỉ được bao phủ bởi sự đáp lại của các anh chị.

 

Hôm nay, tôi chỉ nói đến đây và chia sẻ những gì mà tôi đã gởi đến các anh chị, hy vọng một ngày nào đó, chị L. cũng như tất cả các chị hãy tiếp tục; tôi cũng khao khát và mơ ước mỗi một ngày lễ hay mỗi một năm mà Giáo hội nhắc nhở chị hãy đến, hay các chị hãy đến để chúng ta có cơ hội để chia sẻ tất cả những gì vốn tôi muốn tiếp tục với những gì có thể làm được.

 

Và còn những gì có thể làm được với tiếng nói của tôi, với lời chia sẻ của tôi để chinh phục, và cũng để làm chứng, để vinh danh Thiên Chúa và để sáng danh Ngài từng giây từng phút khi Ngài cho phép tôi cũng như cho phép được gặp gỡ các chị nơi trần thế. Nguyện xin Thiên Chúa ban bình an cho chị L., chị MN., và chị ML. Xin chào thân mến.

 

Lucia:

 

Lạy Chúa – con xin cảm tạ ơn Chúa đã dành cho con những giây phút mà con không nghĩ rằng hôm nay con có thể gặp được sự chia sẻ của Thánh Gioan Thánh Giá. Con đã khao khát từ lâu, nhưng ngày hôm nay đến gần – thì tâm hồn con lại có rất nhiều điều chi phối, đồng thời đầu óc cũng không tập trung nhưng con biết rằng những việc ngày hôm nay, những lời con nói, những hành động con làm, tất cả những việc này không đến từ nơi con mà là sự thúc đẩy Chúa Thánh Thần cho phép và hướng dẫn.

 

Cho nên, cho dù xảy ra hay cho dù đã đi vào những sự thử thách nhưng con vẫn cương quyết bởi vì con muốn những gì Chúa thực hiện trong con nếu Chúa cho phép, còn những gì không phải tự nơi Chúa xin hãy cất đi – đừng để con trở thành một tay sai, tay sai và không phải là dụng cụ cho Chúa.

 

Cho dù bất cứ điều gì Ngài ban cho con, cho dù con chỉ là một dụng cụ tầm thường bé nhỏ nhưng con vẫn muốn phụng sự cho Chúa, phụng sự anh em và làm những việc Chúa muốn ở trong con và với con; để nhân chứng những gì vốn đem lại cho lòng tin của con người sâu thẳm hơn và lòng tin của con người cảm nghiệm được những gì vốn trong sự thật Chúa dành.

 

Đặc biệt qua quyền năng của Chúa để chúng con nhận ra sự thật, để học hỏi qua các vị thánh đã đi qua trong giòng lịch sử và học hỏi nhưng sự cương quyết mà các Ngài đã hoàn toàn chiến thắng được tất cả những gì trong thế trần; cuối cùng các Ngài đã thắng được nước thiên quốc và thắng được một nơi mà các Ngài vĩnh viễn muôn đời hạnh phúc, an lành trong nụ cười đầy ý nghĩa mà các Ngài đã và đang trên thiên quốc.

 

Tiếng nói đó (7) là một bằng chứng để chúng con được theo gót các Ngài, để chúng con được học hỏi các Ngài và để chúng con mạnh dạn để tiến bước trong vai trò Chúa dành và ban cho chúng con trong thế giới của ngày nay – không phải chỉ là chúng con mà còn rất nhiều người có cơ hội được nghe, được biết và thực hành điều này, để vinh danh Thiên Chúa và sự ẩn ngự do chính Năm Dấu Thánh.

 

Kết thúc những điều cao cả dành cho con người và tình yêu bao la được bao trùm nhân loại, đi vào với Lòng Thương Xót, và nguồn nước tái sanh trong ân sũng để được thánh hoá biến đổi và tràn đầy những ân sũng khi con người nhận ra được ở nơi mình những lỗi lầm, những thiếu sót, và cương quyết để phủ phục và đầu phục và trở về với Thiên Chúa của tình yêu, Thiên Chúa của ơn cứu độ , Thiên Chúa giàu lòng thương xót, Thiên Chúa của vũ trụ hoàn cầu và là một Thiên Chúa: Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần, bây giờ và mãi mãi muôn đời. Amen.

 

Lạy Chúa – con xin cảm ơn Chúa, những gì ngày hôm nay được đón ở nơi những lời của Thánh Gioan Thánh Giá đã làm cho chúng con mạnh mẽ hơn, đã làm cho đức tin của chúng con bắt đầu cương quyết và nhận ra được món quà quá lớn lao mà Chúa dành cho con.

 

Như những năm tháng vừa qua cùng với các anh chị đi khắp nơi nhân chứng và tiên phong, dẫu vẫn là những ngày âm thầm nhưng đây là bước đầu để cho chúng con mỗi một người chọn lựa và hiểu được ý nghĩa của thập giá và hiểu được mỗi một ý nghĩa của Mẹ dạy cho chúng con.

 

Món quà đó quá lớn lao do đôi tay của Mẹ ban tặng cho nhân loại, và sự chấp nhận của Thiên Chúa dành cho chúng con để hôm nay các vị thánh, các Ngài cũng chia sẽ những điều quan trọng này. Xin cho chúng con được tiến bước và nhận ra những gì rất quan trọng cho chúng con, cho thế hệ hôm nay và cho tất cả mọi tầng lớp; xin giúp chúng con tiếp tục phổ biến, tiếp tục làm chứng, tiếp tục tiên phong, tiếp tục chịu đựng, tiếp tục đón nhận thập giá.

 

Thập giá của chúng con là sự chiến thắng, thập giá của chúng con là chịu đựng, thập giá của chúng con là vinh quang để thuộc về Thiên Chúa bây giờ cho đến giây phút cuối cùng trong sự trung thành bền đỗ của mỗi một người được chọn lựa trong hàng ngũ nhân chứng và tiên phong.

 

Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô; con cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng và ngợi khen Chúa. L. xin được kết thúc là 9 giờ 55 phút tối, ngày Thứ Tư, tháng 12, ngày 14, 2016, tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, tại thánh tượng Divino Niño Jesus, thánh tượng Mẹ Guadalupe, thánh tượng Thánh Juan Diego, và cũng là ngày lễ Thánh Gioan Thánh Giá.

 

Tên tiếng Anh là Saint John of the Cross mà hôm nay con đã được đón nhận lời chia sẻ của Ngài, với sự cho phép của Chúa để con được gặp các vị thánh; lời của Ngài rất trực tiếp, những lời của Ngài chia sẻ để giúp cho chúng con tăng tinh thần, tăng đời sống của đức tin và nhận ra nhiệm vụ và vai trò của mình trong đời sống nhân chứng và tiên phong.

 

Con xin vô vàn lời cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa; trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Con cám ơn Chúa (8), cám ơn Chúa Thánh Thần, cám ơn Đức Mẹ và cám ơn Saint John of the Cross mà hôm nay chúng con mừng lễ kính Ngài và được đón nhận những lời của Ngài.

 

Chỉ còn hai tiếng đồng hồ nữa sẽ bước sang một ngày mới, trong tâm tình cảm tạ và xin Chúa tiếp tục giúp chúng con với sức mạnh và ban cho chúng con can đảm để tiếp tục trên con đường với những gì mà Chúa dành và những gì Chúa ban trong ơn thánh để tiếp tục bổn phận của mình trong đời sống của chúng con mỗi ngày.

 

Xin Chúa tiếp tục thánh hoá, biến đổi chúng con để lòng tin của chúng con trở thành kiên cố, học gương của các vị thánh để chúng con sống có ý nghĩa, sống những ngày hạnh phúc, bình an với đời sống mà chúng con được nhân chứng, được loan Tin Mừng và được thực hành với những dấu chỉ vốn trong âm thầm nhưng hy vọng thế giới đón nhận và mọi người được nhận ra vì đây là một thời điểm cần phải trở về, cần phải phủ phục và cần phải tôn vinh và cần phải quy hàng Thiên Chúa, để chuẩn bị tất cả những gì trong đời sống đối với trước quan toà công bằng, đối với sự thật của ngày hôm nay trong nhân loại – giữa người và người.

 

Xin giúp chúng con tin tưởng và tín thác, gửi trọn cho Chúa qua mỗi một cái lạy mà chúng con tiến dâng, đặc biệt ngày hôm nay trong sự chia sẻ, đó chính là Năm Dấu Thánh mà chúng con hiểu sâu, hiểu rộng.

 

Sự bao phủ đó bằng chứng tình yêu mãi mãi muôn đời không bao giờ rời xa và không bao giờ từ chối khi chúng con kêu cầu, đó chính là linh hồn, và trái tim đã được đóng dấu ấn tình yêu của Thiên Chúa muôn muôn đời và muôn muôn thuở.

 

Xin giúp chúng con cải thiện đời sống, giúp chúng con thắng được chính mình, giúp cho chúng con vượt qua bản ngã, cá tánh, giúp cho chúng con vượt qua những chi phối trong cuộc sống mà trở về với một trái tim chân thành, thống hối ăn năn, đầu phục phủ phục, và chọn Thánh Giá của đời mình, chọn Thánh Giá để mang lại sự chiến thắng vinh quang, hiểu ý nghĩa mà Chúa chọn Thánh Giá để cứu muôn người trong nhân loại, và Thánh Giá đã chiến thắng để đưa chúng con bước vào nước trời và ánh sáng để chúng con được có những ngày hạnh phúc và sự chờ đợi xứng đáng để chúng con bước vào bàn tiệc thánh mà Chúa Giêsu đang chờ đợi chúng con.

 

Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô, là Chúa của chúng con, chúng con xin vì Dấu Thánh Giá, xin chữa chúng con cho khỏi sự dữ: nhân Danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.

 

* Sứ giả vô danh, L., là một người nhập cư Mỹ từ Việt Nam. L. có một đời sống cầu nguyện rất sốt sắng tập trung vào sự tham dự các Thánh Lễ và chầu Bí tích Thánh Thể. L. nhận được các thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm và nhìn thấy được các phép lạ của Thánh Thể, và có thể thâu vào được qua điện thoại di động. Khi Chúa Giêsu cho L. các thông điệp, là như thể một người Cha nhân từ đối với những người con của mình

 

-o0o-

 

(1)Ngay cả L. và không phải bất kỳ người bạn đồng hành của cô trong những thông điệp này là những chị em tu hành.

(2) “tôi trở thành một câu chuyện có thật” là một cách diễn đạt lạ; dường như hướng về bản chất chiêm nghiệm sâu sắc của ngài. Ngài đã thực hiện nhiều công việc vĩ đại trong đời sống của ngài, nhưng cuối cùng, dường như ngài không tự xác định chính mình với những gì ngài làm (đang làm) nhưng với ngài là ai (thể chất), giống như Ma-ri-a của Bêtania thay vì chị của cô, Mác-ta.

(3) Ngài đã trải qua tất cả những điều đó quá nhiều từ những anh em của ngài trong Dòng Cát Minh, trước khi ngài cải cách dòng với Thánh Têrêsa Avila.

(4) Trong khoảng chín tháng, ngài đã phải chịu sự giam cầm tàn bạo của anh em dòng Cát Minh của ngài.

(5) Sáu Cái Bái Lạy

(6) Một điều rất liên quan đến điều này là với chị Lucia của Fatima. Điều đó đã được dẫn chứng kỹ lưỡng bằng tư liệu rằng trước khi chị nhận được cuộc hiện ra cuối cùng vào ngày 13, tháng 6, năm 1929, trong nhà nguyện của tu viện của chị, chị đã dâng bái lạy, như thiên thần đã dạy ba trẻ trong những lần hiện ra đầu tiền và thứ ba. Đó là điều cần thiết mà chị xin bề trên của chị cho phép để cầu nguyện vào đêm khuya nhưng không cần thiết để xin phép bái lạy. Trong trường hợp của chị đó là một sự thực hành thích hợp với đời sống của chị như là một người tu hành, ngay cả khi điều này được thực hành một mình.

(7) Tiếng nói của các thánh

(8) Điều này đề cập đến Thiên Chúa Cha.

 

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

 

Hãy chia sẻ thông điệp này và trang web với những người bạn biết qua e-mail, mạng xã hội, in thông điệp ra, và loan truyền.

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharistic Jesus