The Miraculous Power of the Eucharist
The Miraculous Power of the Eucharist

The Gift of The Six Kowtows

 

A Present from Blessed Mother Mary to Humanity

432 pages

Sáu Lạy Kính Dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

100 pages

Kinh Nguyện Sáu Lạy kính dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

144 pages

The Six Kowtows Reverently Offered to the Eucharistic Jesus

 

192 pages

Ang Anim na Kowtows

Magalang na iniaalay

sa Eukaristikanong Hesus

176 pages

Las Seis Kowtows

Reverente-mente

Ofrecido a

Jesús Eucarístico

192 pages

Los Seis Kowtows Reverently

Oferecido

a Jesus

Eucharistico

208 pages

Coming soon

Sáu Lạy

Kính Dâng

Thiên

Chúa Cha

-Quyển 1-

240 trang

Sắp in

Messages for the World 

Pray

The Rosary of The Six Kowtows 

Heavenly Poems and Songs

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else...  

Read more

23-02-2016

Thông điệp

Ngày 23-02-2016

Giêrusalem, Do Thái

Lucia:

Lạy Chúa, 10 giờ 47 phút tối Thứ Ba, tại Bethlehem, Gierusalem mà chúng con đã được đặt chân đến những ngày vừa qua. Chúng con thường gọi là nước Do Thái. Lạy Chúa, trước hết con xin cảm tạ ơn Chúa với những việc Chúa đã làm trên chúng con những ngày vừa qua.

 

Chúng con đã được đến đây mọi sự đều an lành cùng chung với nhóm hành hương. Những anh chị em chúng con chung quanh, ngay cả vị mục tử họ cũng không biết chúng con đang làm gì với một sứ vụ thiêng liêng mà Chúa đã dành và muốn chúng con đặt chân đến quê hương của Chúa. Quê hương của Mẹ, quê hương mà chúng con phải quay trở về với ơn cứu độ ngay từ lúc ban đầu kể từ khi Chúa bắt đầu đi vào sự nhập thể làm người.

 

Lạy Chúa, những ngày vừa qua có biết bao điều kỳ diệu mà chúng con có thể lắng nghe qua lịch sử được trở lại với chúng con qua sự giảng thuyết của vị mục tử trưởng đoàn. Nhưng đó là những việc mà Ngài đã khám phá ra qua Phúc Âm, qua Tin Mừng, là sự thật mà Chúa vẫn còn sống động và để lại cho chúng con qua sự chỉ dạy thật cặn kẽ.

 

Hôm nay trong thiêng liêng, Chúa đưa chúng con đi, chúng con chỉ là những người bình thường và tầm thường, chúng con không biết gì hơn ngoài những gì Thiên Chúa dành cho chúng con. Chúng con biết rằng chúng con đi đến đây không phải là tự chúng con mà là một sứ vụ thiêng liêng mà Chúa muốn chúng con đặt chân đến ở nơi chốn này.

 

Đồng thời chúng con cũng tiếp thu và lắng nghe những gì khi có cơ hội được trực tiếp mắt thì nhìn thấy, tai thì nghe, và trái tim thì đón nhận tất cả những điều vây quanh đó để cho chúng con có một khái niệm thật sự sống động lại qua Tin Mừng mà Chúa đã ban đến những mạc khải rất gần.

 

Có lẽ những lần vừa qua, chúng con đi nhưng tâm tư của chúng con không có chiều sâu, chiều rộng và cũng không có ơn Chúa mạnh mẽ như ngày hôm nay. Hôm nay là một điều rất khác biệt, Chúa đưa chúng con với một tâm tình qua ơn của Chúa để chúng con có thể nói và nhận định một cách nhanh chóng hơn qua Chúa Thánh Thần linh ứng và hướng dẫn.

 

Lạy Chúa, trước nhất chúng con xin dâng lên Chúa chuỗi Lòng Thương Xót thay thế cho tất cả những người anh chị em trong nhóm của chúng con. Những người anh chị em trong nhóm của chúng con, những lời ước nguyện của họ, và những lời nhờ chúng con đem đến đây.

 

Và những người nhờ chúng con chuyển những lá thư để dâng lên Thiên Chúa khi chúng con đến với miền Đất Thánh này. Đồng thời cả thế giới hôm nay có biết bao nhiêu người chưa biết, chưa tin, những người đang sống trong tội lỗi, đồng thời mỗi một tội nhân cũng chưa có một định hướng rõ ràng để tìm và trở về với Thiên Chúa của chúng con.

 

Hôm nay chúng con xin đại diện những người đang sống trong tội, những người chưa biết Chúa, những người từ chối Chúa, những người đang sống một đời sống tiếp tục xúc phạm tình thương, tình yêu mà Chúa dành qua công cuộc cứu độ của Ngài. Hôm nay chúng con hết sức bằng trái tim của mình như Mẹ Maria đã dạy cho chúng con và mạc khải cho thế giới ngày nay sự trở về với Thiên Chúa.

 

Hôm nay chúng con đến với một tâm tình để xin Chúa thứ tha cho chúng con, thứ tha cho nhân loại chúng con, thứ tha cho những người thân yêu của chúng con, và thứ tha cho những người họ không biết, chưa biết cũng như chưa tin, chưa nếm được tình yêu của Thiên Chúa ngọt ngào dường bao. Ơn cứu độ vẫn còn chờ đợi con người cho đến ngày hôm nay, Lòng Thương Xót của Chúa trong Năm Thánh được mở rộng để dẫn đưa chúng con đến nơi chốn này.

 

Tất cả những gì trong tương lai chúng con không biết được nhưng những gì trong hiện tại chúng con biết rằng chúng con được sai đến đây để tròn một nhiệm vụ rất cao cả, vẫn trong âm thầm nhưng mỗi ngày vẫn tiếp tục trong tâm tình khẩn nguyện cầu xin một cách trực tiếp với Bí Tích Thánh Thể. Một cách trực tiếp mà chúng con đã đón nhận sự hiện diện của Thánh Thể mà Chúa đã đến và ban cho con người trong nhân loại để củng cố và nhắc nhở cho họ Chúa đang sống thật và đang hỗ trợ chúng con mọi mặt.

 

Nếu chúng con nhận ra Ngài và biết rằng thế giới này đang đi vào một cuộc thử thách và đi vào một sự hỗn loạn cấp bách. Nhưng Chúa đã đến và Chúa để cho chúng con nhận ra được Chúa không bao giờ bỏ rơi loài người chúng con.

 

Chúa luôn đi kèm và tình yêu của Thập Tự Giá đó là dấu chỉ vĩnh viễn muôn đời qua Năm Dấu Thánh mà Bái Lạy thứ năm, Mẹ dạy cho chúng con hôm nay chúng con đừng sợ hãi và cũng đừng lo lắng khi làm chứng cho ý nghĩa của Sáu Lạy. Có lẽ đây là một điều rất mới mẻ nhưng đây cũng là một điều bắt đầu. Cũng là khúc ngoặc vào những ngày mà chúng con cần phải trở về với Thiên Chúa và cần sự hiệp nhất trên dưới một lòng.


Suốt bao năm tháng qua, suốt bao thế kỷ qua con người vẫn sống trong sự tranh luận, tranh chấp và chỉ tôn thờ một Đấng Thiên Chúa. Nhưng họ không nhận ra giáo lý của Chúa là một giáo lý hiệp nhất trong tình yêu thương huynh đệ. Bởi vì loài người chúng con, ngay từ lúc ban đầu đã rớt vào tình trạng bội ước mà thế giới đã bị thống trị bởi thần dữ. Cho nên nó vẫn còn ảnh hưởng cho đến ngày hôm nay.

 

Đó là những gì nơi con người vốn mang bản ngã cá tánh với những ích kỷ của quyền cá nhân đã làm cho biết bao giai đoạn vào mỗi một thế hệ, mỗi một thế kỷ không thay đổi. Cho nên Chúa đã đến để thay đổi ngay từ lúc ban đầu.

 

Đó là trên 2000 năm trước, Đức Giêsu đã đến ở nơi đây với sự hiện diện của Ngài và mang thân xác của một con người, trở thành một hài nhi mà hôm nay chúng con đang được ngắm nhìn. Đó là Bêlem, Đức Giêsu đã sanh ra đời, và biến cố khi thiên thần Grabiel loan báo ở Nazaret. Hai tiếng "Xin vâng" của Mẹ đã trở thành một sự thay đổi cho lịch sử thế giới con người trong nhân loại, và điều đó là một sự bắt đầu.

 

Hôm nay chúng con đặt chân để trở lại với một thế kỷ đầu tiên để đem đến cho sự nhắc nhở mà con người dường như đã lãng quên và trở thành thói quen qua bao năm tháng.

 

Điều gì nhắc nhở cho con người ngày hôm nay? Đó là sự thiêng liêng cao cả mà Đức Giêsu mang đến cho con người khi Ngài còn mang thân xác. Hôm nay Ngài không trở lại bằng thân xác mà bằng sự huyền nhiệm của Bí Tích Thánh Thể và bằng sự hiện diện cao cả. Một bầu trời đang đen tối và sự xuất hiện của Thánh Thể.

 

Đó là ánh sáng chói lọi và muôn vàn Triều thần thánh Thiên quốc cũng đang hướng về một việc rất cao trọng mà Chúa muốn để cho nhân loại ngày nay nhận ra Thiên Chúa đang sống và đang chờ đợi con người trở về. Chờ đợi sự hiệp nhất và chờ đợi trên dưới một lòng để Chúa đến và hoàn toàn như Chúa đã để lại trong Phúc Âm như các tông đồ đã được ghi chép: “Thầy ở lại với các con cho đến ngày tận thế.”

 

Đó là điều mà Đức Giêsu đã phán và được ghi chép trong sách sử Phúc Âm. Hôm nay những điều Ngài hứa đã thực hiện trong thế kỷ của chúng con trong hiện tại. Mỗi ngày Ngài đến viếng thăm chúng con. Đó là sự huyền nhiệm cao cả qua Thánh Thể mà Đức Giêsu không còn trong thân xác.

 

Mà qua sự thiêng liêng cao cả, một sự huyền nhiệm vĩ đại đã đến với thế giới ngày nay. Để nhắc nhở điều gì cho nhân loại, và để đem lại điều gì thuộc về Thiên Chúa. Để cho loài người được ơn can thiệp và cứu rỗi, đời sống của thiêng liêng, đời sống của linh hồn và ngay cả thể xác.

 

Lạy Chúa, quá huyền nhiệm, quá cao cả, loài người chúng con làm sao có thể thấu hiểu được những việc nếu không có Chúa Thánh Thần linh ứng. Và giúp cho chúng con những gì cần phải biết và cần phải trở lại với lịch sử đầu tiên để nối tiếp. Là những ngày mà chúng con có cơ hội được nhận ra sự huyền nhiệm đã ban đến vào những ngày còn lại như chúng con đang sống.

 

Tình hình chung quanh ngày hôm nay, biết bao năm tháng con người vẫn khư khư giữ lại nơi đời sống của họ. Là sự hận thù và không tha thứ và sự tách rời không hiệp nhất. Đó là sự ưu tư, phiền muộn mà Chúa Giêsu mỗi ngày chờ đợi con cái của Ngài trong nhân loại.

 

Đồng thời những giòng nước mắt của Mẹ vẫn tiếp tục tuôn rơi cho nhân loại. Đó là bởi vì sự hiệp nhất chưa có. Những gì vốn đánh động cho thế giới ngày nay là những việc mà chúng con đang được đón nhận. Đó là một sứ vụ thiêng liêng nhưng đang hiện diện được đem đến cho toàn nhân loại.

 

Một sự vĩ đại cao trọng mà Chúa đã đến và cho phép chúng con được chiêm ngưỡng, được gặp gỡ và chứng nhân. Để cho chúng con đi theo một đường hướng hiệp nhất, để trở lại với những gì mà Chúa muốn nói, những gì mà Chúa muốn để lại cho thế giới của chúng con. Và là một gia tài khi chúng con biết Ngài, tin vào Ngài và đón nhận Ngài. Thì đó là một điều được hứa hẹn như lời Chúa đã để lại cho thế giới những ngày trước kia.


Chúng con đang lâm vào một hoàn cảnh giữa thiện và ác đang tiếp tục tranh đấu lẫn nhau và còn biết bao điều đã đem đến cho thế giới ngày hôm nay đi vào một con đường. Đó là một con đường không còn ánh sáng của đức tin, ánh sáng của một niềm tin được gởi thác vào Thiên Chúa.

 

Chúng con đang sống trong sự tranh chấp, tiếp tục với tội ác và càng bành trướng bởi vì chúng con hoàn toàn không nhận ra giáo lý của một Đức Giêsu đã để lại cho con người. Chúng con đã quên đi dấu chỉ của tình yêu, dấu chỉ của sự sống, dấu chỉ của tương lai linh hồn vĩnh viễn muôn đời và là một dấu chỉ được sống để thực hành trong thân xác loài người.

 

Chúng con không làm gì được nếu không có ơn Chúa, không có sự can thiệp của Chúa và không có Đức Giêsu khi Ngài giáng thế thì mọi trách nhiệm lãnh nhận tất cả những điều ở nơi tội của con người mà Ngài đã gánh vác.

 

Hôm nay chúng con trở lại với quê hương trên 2000 năm trước. Trở lại với một lịch sử đã có và đang tiếp diễn với những sự thiêng liêng mà Chúa đã dành và ban cho con người. Hôm nay là một sự chứng tá, để cho chúng con có cơ hội được quỳ ở nơi đây. Đó là Nhà Tạm, là Bàn Thánh mà nhiều linh mục đã cử hành Thánh Lễ tại nơi đây. Cũng là chiêm ngưỡng linh ảnh của một hài nhi ở nơi máng cỏ. Đó là một sự đại diện. Ngày mai chúng con đích thân đến một nơi Chúa đã sanh ra đời.

 

Trong tâm tình này, chúng con xin thay thế tất cả những anh chị em trong nhóm trong vai trò đại diện để đem Tin Mừng và sự mạc khải mới qua sự huyền nhiệm của Bí Tích Thánh Thể đến với thế giới loài người. Còn nhiều ý nghĩa của chiều sâu mà Chúa muốn đem đến cho cả toàn nhân loại, mọi vai trò, mọi tầng lớp được tin và trở về với những điều được biết mà Thiên Chúa dành cho con người trong thời điểm của hiện tại. Để có một sự chứng thực trong quyền năng mà Thiên Chúa đã tỏ hiện một sự gần gũi mà chúng con được đón nhận qua Thánh Thể của Ngài.

 

Hôm nay xin Chúa tiếp tục cho chúng con trong những ngày ở đây thật sốt sắng. Lãnh trách nhiệm mang một vai trò đại diện cho cả toàn thế giới, đại diện cho một Tin Mừng, đại diện cho sự nhắc nhở và sự mạc khải vào những ngày còn lại trước khi đi vào thanh lọc.

 

Chúng con mang Đức Giêsu Thánh Thể trở lại với quê hương của Ngài. Đầu tiên Ngài chọn xứ này là một nơi mà Ngài đến để mang thân xác và sinh sống tại đây, đã chịu tử nạn tại đây, ơn cứu độ xuất phát tại nơi đây. Cũng là một Người thay thế cho toàn nhân loại tiếp tục cầu bầu cùng Thiên Chúa và hoàn mỹ trước mặt Thiên Chúa – đó là Mẹ Maria Thánh Thể.

 

Còn biết bao câu chuyện đã qua trong thế kỷ, hôm nay được ôn lại. Sự huyền nhiệm đó không phải chỉ dừng lại ở hang đá Bêlem, không dừng lại ở Gierusalem, không dừng lại ở nước Do Thái. Mà là Thiên Chúa toàn năng khắp nơi trên toàn thể vũ trụ, nhưng một nơi mà Chúa đã tỏ hiện.

 

Đó là Thánh Thể của Đức Giêsu sống lại trong mọi thời điểm. Qua Thánh Thể, Ngài thăm viếng tất cả các quốc gia, thăm viếng những người con khi họ nhận ra sự thật, họ tin vào Ngài, cũng đến để can thiệp cho những ai biết và trở về với Ngài bằng sự chỉ dạy của Mẹ Maria Trọn đời Đồng trinh.

 

Đó là những điều mà chúng con đang lên kế hoạch cho những ngày sắp tới. Những gì cần phải nói, những gì cần phải làm ở nơi Thần Khí và Thánh Thần của Thiên Chúa được thực hiện vào buổi tối ngày hôm nay trước khi chúng con đi vào giấc ngủ.

 

Sáng mai chúng con sẽ dành những giây phút để đến viếng thăm Chúa tại hang đá Bêlem. Xin cúi đầu phủ phục và đem đến nhân loại ngày nay, đem đến sự khổ tâm, đem đến tất cả sự bế tắc của đời sống con người và đem đến tất cả những gì vốn không giải quyết được giữa thiện và ác.

 

Xin Thiên Chúa toàn năng trên 2000 năm trước đang sống lại ngày hôm nay đến với một nơi chốn bắt đầu. Xin Ngài can thiệp cho thế giới loài người của chúng con bằng sự trở về, dẫu còn nhiều điều yếu đuối ở trong thân xác nhưng đây là tâm tình dễ dàng nhất cho muôn người, vạn người nhận ra Thiên Chúa, đi kèm với phép lạ. Con người có cứng lòng thế nào đi nữa nhưng cũng vẫn phải tin, chỉ có một Thiên Chúa toàn năng mới có quyền ban và đem điều đó cho nhân loại ngày nay.

 

Cho nên đó là điều chúng con mang trách nhiệm đem Thánh Thể của Đức Giêsu trở lại với quê hương của Ngài. Và Thánh Thể đó sẽ là một sự huyền nhiệm cao cả qua phép lạ để Ngài đổ ơn xuống cho đất nước mà Ngài đã chọn ngay từ lúc ban đầu. Ngài cũng đổ ơn xuống cho những vị lãnh đạo vẫn còn ngoan cố tách rời Thiên Chúa, họ đang thờ một thần bụt không phải là Thiên Chúa.


Đây là một điều mà con người cần phải nhận thức và tin tưởng tất cả những việc của Thiên Chúa đã đặt để và đem đến cho con người trong nhân loại. Xin Chúa cho họ mở lòng, mở mắt, mở tai, và mở con tim. Điều gì sẽ xảy đến ở nơi đây, và điều gì sẽ xảy đến trong tương lai?

 

Xin Chúa, bởi vì điều xảy ra để cho họ mở mắt để tin. Đấng Messiah đã đến trên 2000 năm trước nhưng hôm nay con người vẫn còn chờ đợi. Đó là điều mà họ chưa nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa qua Thánh Thể của Ngài.

 

Hôm nay Ngài thực hiện và đem đến một biến cố thật lớn trong nhân loại. Đó là điều mà ngày hôm nay đã chứng thực một bầu trời đầy ánh sáng và còn biết bao điều huyền nhiệm để tỏ ra và cho con người những sự chuẩn bị vào những ngày sắp tới. Bởi vì lịch trình đi vào một định luật mà Đức Chúa Cha đã an bài cho con người trong nhân loại.

 

Đó là Alpha và Omega. Và cũng là cứu cánh của những ngày mà chúng con đang còn và có trước khi đi vào Omega. Cho nên dựa vào giòng lịch sử có rất nhiều điều được chứng thực. Nhưng tất cả những việc huyền nhiệm cao cả chỉ thuộc về một Thiên Chúa sống động.

 

Ngài cho phép điều đó sẽ được thực hiện. Những gì mà Ngài cần nhất là thế giới nhân loại ngày nay trong sự hiệp nhất trở về, để nhận ra tình yêu của Chúa đến viếng thăm và can thiệp cho nhân loại, cho những ai tin và trở về với sự thật.


Cho nên điều mà chúng con đang tiếp tục và vẫn tiếp tục xin Thiên Chúa giúp cho những người chưa biết, chưa tin. Cho họ có cơ hội được trở về với Thiên Chúa qua những việc mà chúng con chỉ để con tim của mình nhận thức những gì chúng con được thấy, được nghe. Không phải là lịch sử nữa mà là một Thiên Chúa đang có thật, một Thiên Chúa đầy quyền năng, một Thiên Chúa mà bất cứ điều gì khi đi trong sự thật thì Ngài sẽ ban một cách thiêng liêng.

 

Ngài đang hiện hữu và Ngài sẽ đến trong tương lai. Trước khi Ngài đến thì có biết bao nhiêu điều mà con người của chúng con phải đối diện với sự thật, trả lẽ công bằng cho sự thật. Trước khi điều đó xảy đến Chúa đã đến viếng thăm linh hồn mỗi người, mỗi con tim khi họ đến quay hướng và định hướng duy nhất một nơi mà Chúa đã hứa hẹn. Đó là Thánh Thể của Đức Giêsu Kitô, đó là Thánh Lễ Misa để nuôi dưỡng linh hồn và thân xác chúng con.

 

Xin cho chúng con nhận ra sự hoàn mỹ này. Thiên Chúa không phải là một Thiên Chúa ở trong sách sử mà chúng con đang lật. Không phải là một Thiên Chúa qua tục lệ quen thuộc và trở thành thói quen của con người.

 

Một Thiên Chúa quyền năng đang sống trong mọi thế hệ, đang sống trong mỗi thời điểm, đang sống trong mỗi thời gian và đang đến gần chúng con bằng tình yêu, bằng sự nhắc nhở, bằng sự quan tâm và bằng một điều duy nhất – đó là sự nhắc nhở con người phải quay trở về với Thiên Chúa, quay trở về với sự công chính, quay trở về với sự thật và quay trở về với một lòng tin như giáo lý của Ngài. Trên dưới hiệp nhất một lòng đầu phục, phủ phục và chờ đợi Đức Giêsu sẽ đến thế giới lần thứ hai.

 

Trước khi Ngài đến thì rất nhiều biến cố sẽ xảy ra, đang xảy ra, như một sự báo trước qua sách Khải Huyền mà Thánh Gioan đã ghi chép. Đồng thời có nhiều hiện tượng mà con người ngày hôm nay không từ chối được, đó là sự nhắc nhở cho con người quay trở về với một Đấng Thiên Chúa.

 

Nếu còn tiếp tục loại bỏ những gì được nhắc nhở, vẫn còn ngoan cố trên con đường tách rời Giáo Hội, còn ngoan cố tìm cách đánh phá mặt này và mặt khác với Giáo Hội của Đức Giêsu để lại, và còn rất nhiều người chưa tỉnh thức, họ vẫn tiếp tục sống trong tội lỗi, sống trong u tối thì đây là ánh sáng cuối cùng nhắc nhở một cách thiêng liêng cho mỗi một người, cho mỗi vai trò và cho mỗi tầng lớp để được nhận ra Thiên Chúa đang đến gần và nhắc nhở cho loài người.


Chỉ có một Thiên Chúa duy nhất, là một Đấng quyền năng, là một Đấng trọn tình thương, là một Đấng giàu lòng thương xót, và là một Đấng chủ quyền, có quyền ban, có quyền thu hồi và có quyền tiêu diệt tất cả để chỉ có một thế giới mà Ngài đang khao khát và chờ đợi con người phải quy thuận và trở về với Thiên Chúa toàn năng.

 

Chỉ có một Thiên Chúa duy nhất mà chúng con phủ phục, chúng con bái lạy, chúng con tôn thờ, chúng con cảm tạ, chúng con tri ân. Không một Thiên Chúa nào ngoài Thiên Chúa của chúng con. Đó là điều hôm nay được chứng nhận tại thành Bethlehem ở xứ Judea; cũng như tại Gierusalem mà chúng con đặt chân đến những ngày vừa qua, bắt đầu tối nay và những ngày sắp tới.

 

Xin Chúa Thánh Thần tiếp tục linh ứng, dẫn dắt tất cả những gì là lịch sử cuối cùng và là những ngày sắp tới trong tương lai của một trang sách sử mới sẽ có được những điều được diễn tiến qua nơi Thần Khí và Thánh Thần điều khiển trong thế giới ngày nay. Ai có tai thì nghe, có mắt thì thấy, có trái tim cảm nhận để nhận ra Thiên Chúa trọn tình thương và giàu lòng thương xót.


Hãy sớm hồi tâm trở về, hãy sớm bỏ xuống những gì tranh chấp ở nơi con người, vì bao thế hệ qua con người tranh chấp, con người hận thù, con người cứ tiếp tục giết hại lẫn nhau thời này đến thời khác, nơi phồn thịnh thì trở thành bình địa. Rồi đây tất cả mọi người cũng sẽ trở thành bình địa nếu chúng con không nhận ra Thiên Chúa, không được sự chở che của Ngài, không được sự cho phép của Ngài và đúng vào hạn định thì chúng con cũng sẽ trở thành bình địa như những thế kỷ đã đi qua.

 

Nhưng muốn tồn tại, muốn còn lại những gì thuộc về Thiên Chúa, còn lại với những gì đang có để từ đời này sang đời khác được sự chúc phúc của Thiên Chúa thì chỉ có một điều duy nhất là trở về trong tình yêu thương, trở về trong sự hiệp nhất, trở về trên dưới một lòng.

 

Hãy trở về và phủ phục Thiên Chúa thì điều này sẽ có sự can thiệp như Chúa đã từng can thiệp dân của Ngài trên bao nhiêu ngàn năm trước kia. Chính Môise, một vị tiên tri, là một vị tiền bối đã đi qua trong giòng lịch sử.

 

Dân riêng của Chúa, Chúa sẽ bảo vệ và chúc phúc cho họ mãi mãi, và tổ phụ Abraham của chúng con vì lòng tin mà hôm nay chúng con lại trở thành những con cháu của tổ phụ Abraham. Tất cả những gì Chúa hứa, Chúa sẽ thực hiện nhưng Chúa cũng có quyền tiêu diệt những gì không thuộc về Ngài và tiêu diệt loài người ngoan cố, cứng lỳ.

 

Đó là sự nhắc nhở cho thế hệ ngày nay, là một điều tại sao hôm nay Thánh Thể xuất hiện, những gì cần nói, những gì phải cần bổ túc cho những ngày còn lại của cuối thế kỷ. Đó là những gì hôm nay con được tường thuật và kết thúc cho buổi tối ngày hôm nay, sau đó sẽ kết thúc để xin cho đất nước này, cho quê hương này, cho một nơi chốn mà Chúa đã sanh ra, một nơi chốn mà Chúa đã đem Tin Mừng, một nơi chốn mà Chúa đã để lại cho chúng con một lịch sử vĩ đại cao trọng với ơn cứu độ, và cũng là một nơi mà Chúa đã tỏ phép lạ cho nhân loại với sự chữa lành từ thân xác cho đến linh hồn; nhưng cũng là một nơi Chúa đau khổ là bởi vì họ ngoan cố, họ cứng lòng và họ đang phủ nhận tình yêu của Thiên Chúa trên 2000 năm.

 

Bây giờ tiếp tục theo những thần bụt, tiếp tục triệt hạ những người anh em của mình, triệt hạ dân của Chúa và triệt hạ đến Thiên Chúa toàn năng. Cho nên đã đến giờ phải cần sự trả lời, Thiên Chúa đã chờ đợi và cho con người hồi tâm chuyển ý với tất cả những gì qua các tiên tri và qua các ngôn sứ.

 

Nhưng chính tay họ cũng đã diệt đi những ngôn sứ, những tiên tri cho nên hôm nay dân ngoại lại trở về để đem đến cho một nguồn ân sủng mà Thiên Chúa dùng để tỏ hiện cho đất nước quê hương này. Để họ nhận ra sự hiệp nhất và sự thăm viếng của Thiên Chúa, một Đấng quyền năng đến không phải chỉ là thân xác, là một cách thiêng liêng nhưng đang hiện hữu, đang nhìn thấy nhân loại, và chờ đợi họ trở về với Năm Thánh của Lòng Thương Xót.


Hôm nay chúng con xin dâng lên Chúa tâm tình Chúa Thánh Thần về đời sống của chúng con ở thế giới con người. Đó là những người anh chị em của chúng con khác chủng tộc nhưng là những người con của Chúa – toàn bộ trong thế giới của loài người. Xin cho họ được mở trái tim để nhận ra sự nhắn gởi, và là một điềm thiêng dấu lạ xuất hiện tại Bêlem, xuất hiện tại Nazaret, xuất hiện tại Gierusalem. Ba nơi này là nơi rất cao trọng vĩ đại mà hôm nay chúng con trở về.

 

Đó là sự hiện diện trên 2000 năm trước Ngài đến để tỏ hiện cho vùng đất này. Ngài đến để tỏ hiện cho quê hương này được nhận ra Thiên Chúa là một Thiên Chúa toàn năng, một Thiên Chúa đem ơn cứu độ, một Thiên Chúa cứu giúp và một Thiên Chúa có khả năng can thiệp và giúp cho con người trong nhân loại ngày nay.

 

Ngoài Thiên Chúa ra, ngoài giới luật của Ngài ra, ngoài Tin Mừng của Ngài ra không một ai có thể giúp được cho con người trong nhân loại ngưng đi sự tranh chấp, ngưng đi sự hận thù, ngưng đi những điều mà con người vẫn tiếp tục giết hại lẫn nhau và coi thường tánh mạng. Xin Chúa thương xót chúng con, thương xót loài người chúng con và thương xót chúng con với những ngày còn lại, để cứu giúp những người đó khi họ nhận ra và trở về.

 

Để cứu giúp những người đang sống trong tội cũng có cơ hội được nhận ra những điều mà chúng con có thể làm được nơi thân phận yếu hèn của chúng con. Tất cả những điều này vốn sẽ đến, bởi vì ngày thanh lọc không phải là những ngày nắng đẹp, với những bầu trời mà Chúa đã từng ban, từng chờ đợi và từng bâng khuâng trăn trở để nhìn thấy lòng cảm tạ, và lòng tri ân của con người.

 

Nhưng quả thật, miệt mài biết bao thế kỷ con người vẫn sống trong sự từ chối, vẫn sống trong sự ngoan cố và vẫn sống trong sự tách rời. Đó là điều mà hôm nay Chúa đến để nhắc nhở loài người, quyền tự do Chúa ban nhưng chỉ có một điều duy nhất mà Thiên Chúa chúng ta không thể chối từ được, Ngài cho phép thì điều đó sẽ được thực hiện và xảy ra trong thế giới của loài người.

 

Còn nếu chúng ta đi ngược lại giáo lý thì điển hình tại xứ sở này, thành Sodoma của năm xưa và tất cả những gì đã xảy ra trong trận hồng thủy, đó là bước đầu của những thế kỷ trước kia. Còn biết bao điều bị tiêu diệt khi chúng ta không sống trong đường lối của Chúa, không sống trong giáo lý. Chúa chỉ muốn chúng ta hòa bình, yêu thương và sự chúc phúc chính thức mà Ngài đã ban, đang ban và sẽ ban cho con người trong nhân loại.

 

Chúng ta đừng sợ hãi mà hãy trở về bằng con tim, để cúi đầu thờ lạy một Thiên Chúa, bao năm tháng mà chúng ta đã quên Ngài, chúng ta đã phản bội Ngài và chúng ta đã xúc phạm đến Ngài. Đã đến giờ Ngài phải ra tay, đã đến giờ Ngài phải can thiệp cho những người thuộc về Ngài, và Ngài có quyền lấy lại sự công bằng với những ai không đi trong đường lối, những ai không tin vào Thiên Chúa, những ai đang phản nghịch ngoan cố để sống theo lối riêng và tôn thờ thần bụt.

 

Tất cả mọi việc hãy hoàn toàn để cho Thiên Chúa của chúng ta với quyền năng, và là một Thiên Chúa duy nhất mới có quyền cho con người trong nhân loại, đó là Đấng chủ quyền đến và phán xét một cách công minh, chính trực. Đây là một thời điểm để nhân loại quay lại, một thời điểm đóng dấu, tất cả những gì vốn đã xảy ra và đang xảy ra không thể mãi liên tiếp thời này đến thời kia mà sẽ có ngày ngừng lại là bởi vì đã đủ và đã quá lâu trên 2000 năm.

 

Đức Giêsu đã đến, ấn định 2000 năm nhưng chúng ta còn một Người duy nhất đã kéo dài suốt mười mấy năm nay đó chính là Mẹ Maria. Mỗi ngày với giòng lệ tuôn rơi để khấn nguyện, cầu xin cùng Đức Chúa Cha, mỗi  ngày ở cận kề Thánh Thể của Đức Giêsu để cầu nguyện cho nhân loại, để nhắc nhở cho nhân loại và giây phút cuối cùng mà chúng ta được nhận đó là chính thức đón nhận Lòng Thương Xót trong Năm Thánh mà Giáo Hội đã công bố trên toàn thế giới.

 

Nhưng thân phận của con người thì chúng ta chưa hoàn toàn đáp lại những gì mà Thiên Chúa đã ban qua bao thế kỷ qua. Ngài vẫn tiếp tục cho chúng ta cơ hội. Đây là một cơ hội thuận tiện và duy nhất để đáp lại với Lòng Thương Xót của Chúa trong Năm Thánh để xin Chúa thứ tha, xin xóa tội và cho chúng ta cơ hội.

 

Đó là sự phủ phục với Sáu Lạy mà Mẹ đã dạy chúng ta đích thân xin cùng Đức Chúa Cha, đó là điều mà chúng ta cúi đầu – cả linh hồn lẫn thể xác, cả con tim – để xin Thiên Chúa Cha cấp bách cứu giúp nhân loại và xin cùng Đức Giêsu Ngài đang ở lại nhưng chúng ta vẫn dửng dưng và quên đi giáo lý của Ngài. Giáo Hội hôm nay vẫn tiếp tục nhân chứng cho Tin Mừng này, nhưng thế giới hôm nay có bao người đã nhận ra và hiểu được ý nghĩa này?


Tình thương của Chúa không dừng lại với Lạy thứ Hai mà chúng ta xin dâng lên Đức Giêsu Kitô, là Chúa của chúng ta khi Ngài mang thân xác của con người. Hôm nay chúng ta được đón nhận những gì tốt đẹp trong sự lựa chọn, đó là Chúa Thánh Thần của Thiên Chúa thực hiện được những lời sống động đem đến cho thế giới ngày nay.

 

Xin Ngài tiếp tục đem đến cho chúng ta nguồn ánh sáng ân sủng để chúng ta nhận ra giữa thiện và ác, mọi tầng lớp hãy dẹp bỏ đi tự ái, dẹp bỏ đi những ngoan cố cứng lỳ của con người qua bao thế kỷ mà trở về với Thiên Chúa qua sự hướng dẫn và sự che chở bao phủ, đó là Chúa Thánh Thần để trở về với sự thật, sống trong sự thật và cảm nghiệm tình yêu có thật mà Thiên Chúa đã dành và ban cho chúng ta qua mọi thế hệ, đặc biệt thế hệ ngày hôm nay.

 

Những gì mà chúng ta quên đi đó là sự hiện diện của Đức Giêsu qua Thánh Thể của Ngài mà hôm nay chúng ta cúi đầu thờ lạy và dâng lên lòng cảm tạ tri ân một cách tôn kính lên Bí Tích Thánh Thể vì Thánh Thể  đã hiện diện như lời Ngài đã hứa. Ngài đi tìm gặp mỗi linh hồn và giúp cho chúng ta trong khoảng thời gian mà chúng ta nhận ra sự kỳ diệu phi thường do Thiên quốc tỏ hiện cho con người trong trần thế.


Lạy Thứ Năm: là dấu chỉ của Cuộc Tử Nạn của Chúa Giêsu trong Mùa Chay Thánh. Cũng là Mùa Tử Nạn mà chúng con đang đến đất nước này. Một nơi mà Đức Giêsu đã đóng dấu tình yêu vĩnh viễn muôn đời để cứu thoát loài người trong nhân loại bởi bóng đêm và tội lỗi. Nhưng chúng con cũng đã lãng quên và trở thành thói quen, cho nên ngày hôm nay được gợi lại với một lòng biết ơn, một lòng tri ơn, một lòng cảm tạ với một Bái Lạy.

 

Đó là sự đơn sơ của con người. Hãy quay trở về bởi vì ngoài Thiên Chúa ra không ai cứu chúng con trong bóng đêm của tội lỗi, không ai cứu chúng con trong cảnh lầm than đau khổ, đó là Đức Giêsu đã thực hiện hoàn toàn và đã kết thúc trên Thánh Giá. Ngài đã trở lại bằng sự Phục Sinh vinh quang khải hoàn, và hôm nay cho phép loài người được nhận ra, với một tấm lòng quay hướng trở về thì điều đó sẽ được can thiệp và giúp đỡ.

 

Chúng con không quên một Nữ Vương Thiên Quốc vẫn âm thầm chăm sóc loài người chúng con, vẫn tiếp tục để cho thế giới loài người biết được sự giá trị quan trọng vĩ đại mà ngày hôm nay con người không thể quên và thiếu được khi trở về. Đó là sự hiệp nhất mà chúng con không thể nào không dâng lên Đức Chúa Cha với một Bái Lạy để xin Đức Chúa Cha cho chúng con được đặc biệt dành riêng cho một Nữ Vương Thiên Quốc.

 

Lạy thứ sáu với một lòng tôn kính dâng lên Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria, dâng lên Mẹ của Thánh Thể, Mẹ của Lòng Thương Xót được nhắc nhở trong nhân loại ngày nay qua cánh cửa của Lòng Chúa Thương Xót trong Năm Thánh. Mẹ của Tình Yêu, Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa, Mẹ của Giáo Hội, Mẹ của nhân loại và Mẹ của mỗi người chúng con. Khi cầu xin với Mẹ không ai trở về tay không.

 

Mẹ đang ở với chúng con, đang dạy chúng con và đang nhắc nhở chúng con, nhân loại trở về với Thiên Chúa. Những việc của Mẹ làm suốt cả một cuộc đời, Mẹ trở thành một Nữ Vương Thiên Quốc nhưng những dấu chỉ vốn có là Mẹ chỉ cho chúng con với những gì mà Mẹ đã thực hiện trong cuộc đời của Mẹ, chỉ có sự phủ phục. Hãy để cho giáo lý của Chúa thực hiện trong đời sống của chúng con, đó là sự khiêm nhường từ tâm hồn cho đến thể xác.

 

Vì một Đấng tôn thờ mà chúng con không thể nào không có hành động bằng một lòng tôn kính dành riêng cho Ngài, và với một sự hiệp nhất đó cả toàn nhân loại, bởi vì chỉ có một Đấng Thiên Chúa là Vua, là Cha và cũng là một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, giàu lòng nhân hậu mà ngày hôm nay con người phạm tội, sống trong tội và vẫn tiếp tục xúc phạm nhưng vẫn còn tồn tại đến thế kỷ này.


Cho nên nhờ Mẹ, có Mẹ mà chúng ta được biết những gì cần làm và phải làm. Đừng chần chờ, đừng hỏi và đừng để cho thói quen của con người bao nhiêu năm tháng, chúng ta vẫn sống trong những ngày tháng mà chúng ta không hiểu những ý nghĩa khi trở về, và nói trên môi miệng bao lần nhưng cuối cùng chúng ta chẳng có hành động gì dành riêng cho Thiên Chúa của chúng ta.

 

Hãy bỏ đi những gì của con người mà hãy dành cho Thiên Chúa một sự tôn thờ và một sự cương quyết để cho mọi người được nhận ra Thiên Chúa là một Đấng chúng ta cần tôn thờ, là một sự hiệp nhất cao cả, và một sự trở về để chúng ta sẽ được sự bảo vệ và can thiệp của một Đấng Thiên Chúa có quyền và chủ quyền trong nhân loại.

 

Ngài rất yêu thương chúng ta, và Ngài tôn trọng quyền tự do, đó là điều hôm nay cần nói và phải nói, với những việc cần thiết mà Chúa tỏ hiện qua Thánh Thần của Thiên Chúa để nhắn gởi cho thế giới loài người của chúng con hôm nay.

 

Chúng con xin dừng lại trong đêm nay để chúng con cùng nhau dâng lên Chúa chuỗi Lòng Thương Xót chung cho nhân loại, đặc biệt cho nơi đất nước mà chúng con đặt chân đến để gợi lại cho họ điều gì trong thiêng liêng. Chúng con xin hiệp với triều thần thánh thiên quốc, chín phẩm thiên thần và tất cả Thiên Thần Bản Mệnh của chúng con, và Ba Tổng Lãnh Thiên Thần đang âm thầm che chở và bảo vệ loài người chúng con.

 

Để bớt đi thần dữ, nó đang tiếp tục đánh phá và đưa chúng con qua sự khéo léo tinh vi của thời đại, còn tách rời Thiên Chúa, nhưng với sự trở về này, với sự hiệp nhất này, với một sự tôn kính, với một lòng phủ phục này Chúa nhất định sẽ cho chúng con và sẽ can thiệp cho chúng con qua lời khẩn cầu và qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria – Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa và Mẹ của loài người chúng con.

 

Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Lucia kết thúc với những lời mà Chúa Thánh Thần linh ứng vào buổi tối hôm nay, đó là lần đầu tiên được đặt chân đến thành phố Bethlehem mà Lucia hoàn tất đúng 11 giờ 25 phút khuya ngày Thứ Ba, tháng 2 ngày 23, 2016 tại Đất Thánh mà chúng con được đặt chân đến đêm nay.

 

Chúng con đi cùng với một số người, xin Chúa chúc lành cho họ và xin Chúa cho họ nhận ra những gì mà họ được biết trong chuyến đi đầu tiên, cũng như nhiều người được đi rất nhiều chuyến, nhưng họ không nhận gì ở nơi Chúa, họ không cảm nhận gì thiêng liêng ở nơi Chúa ban.

 

Xin Chúa hãy cho họ mở lòng, mở đôi mắt và mở trái tim để đón nhận món quà vĩ đại này, cũng là sự nhắn gởi với những ngày mà Chúa ban đến cho thế giới chung vào những ngày còn lại và những ngày kế tiếp do sự định đoạt và sự quan phòng của Thiên Chúa trên mỗi một người chúng con.

 

Chúng con tiếp tục cùng nhau nới rộng vòng tay để nhân chứng cho sự cấp bách – qua ý nghĩa của Sáu Lạy – mà Mẹ dạy chúng con để kịp trở về, kịp củng cố cho những biến cố đang đến, sẽ đến, và chuẩn bị ngày mà Chúa sẽ giá lâm thế giới trần gian.

 

Như Phúc Âm đã nói: “Mọi đầu gối phải phủ phục và cúi đầu.” Đó là Đức Giêsu sẽ trở lại với một bộ cẩm bào, với một ánh sáng chói lọi, và tất cả những gì thuộc về bóng tối sẽ trở thành tan biến trong vũ trụ hoàn cầu.

 

Những gì mà Chúa cho phép thì sẽ được sinh tồn và đến với một thế giới mới, còn những gì không thuộc về Thiên Chúa thì sẽ trở thành bình địa như những lời mà Chúa đã đem đến cách đây mấy năm về trước khi sự mạc khải bắt đầu. Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Amen. Amen. Amen.

Chị Lucia Phan nhận thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận những hình ảnh về Thánh Thể, cả dưới dạng quay phim, qua điện thoại thông minh. Khi Chúa Giêsu ban thông điệp cho Chị như một người Cha yêu thương con cái Ngài, và như Thầy hoặc Sư Phụ. (Tình phụ tử thiêng liêng này của Chúa Giêsu tìm thấy trong Gioan 13:33, Gioan 21:5, Matthêu 23:37, Luca 23:37 và Mác cô 10:24.)

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharistic Jesus