The Miraculous Power of the Eucharist
The Miraculous Power of the Eucharist

The Gift of The Six Kowtows

 

A Present from Blessed Mother Mary to Humanity

432 pages

Sáu Lạy Kính Dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

100 pages

Kinh Nguyện Sáu Lạy kính dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

144 pages

The Six Kowtows Reverently Offered to the Eucharistic Jesus

 

192 pages

Ang Anim na Kowtows

Magalang na iniaalay

sa Eukaristikanong Hesus

176 pages

Las Seis Kowtows

Reverente-mente

Ofrecido a

Jesús Eucarístico

192 pages

Los Seis Kowtows Reverently

Oferecido

a Jesus

Eucharistico

208 pages

Coming soon

Sáu Lạy

Kính Dâng

Thiên

Chúa Cha

-Quyển 1-

240 trang

Sắp in

Messages for the World 

Pray

The Rosary of The Six Kowtows 

Heavenly Poems and Songs

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else...  

Read more

Chúa Thánh Thần

Ngày 30 tháng 11 năm 2016

Thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần khi chị L. dâng Sáu Lạy.

Lucia:

Lạy Chúa, 9 giờ 30 phút, ngày Thứ Tư, tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, tại bàn thờ, tại nhà tạm và Thập Tự Giá, thánh tượng Mẹ Áo Đức Bà và linh ảnh Chúa Lòng Thương Xót.

Con cảm tạ ơn Chúa đã dành cho chúng con buổi sáng ngày hôm nay, cũng là ngày cuối của tháng cầu nguyện cho các linh hồn; đặc biệt trong tháng các linh hồn Chúa cũng cho chúng con ra nghĩa trang mỗi một Thứ Tư để chúng con cầu nguyện cho các linh hồn nơi chốn luyện hình, và đồng thời cùng cầu nguyện cho những người anh chị em đang sống nhưng tâm hồn của họ cũng như chết, xin Chúa thánh hóa và thay đổi.

Hôm nay con cũng xin đại diện những người anh chị em trong nhóm, mỗi Thứ Tư chúng con cũng thay thế các linh hồn dâng lên Chúa Sáu Lạy để xin Chúa xót thương các linh hồn; trong số đó có những thân nhân của chúng con, những người anh chị em, thân bằng quyến thuộc và tất cả các linh hồn mồ côi; đó chính là các linh hồn ở nơi hàng Giáo Hội, cũng như các bậc vua chúa, những người lính, những chiến sĩ, tử sĩ tử trận ở nơi tha hương, đồng thời những người chết trên biển cả, biết bao linh hồn đang vất vưởng, không có một nơi nương tựa.

Con cũng xin Chúa thương và cho tất cả các linh hồn đó được hưởng Nhan Thánh Chúa qua ánh sáng, và tình yêu của Lòng Thương Xót. Lạy Chúa, cũng là những ngày tháng mà Chúa dành cho chúng con để được đến gần Chúa qua ý nghĩa của mỗi một bái lạy mà giờ phút này đây chúng con không quên bổn phận trách nhiệm khi chúng con đến để tham dự Thánh Lễ Misa, đến để được lắng nghe lời của Chúa qua Phúc Âm, qua Tin Mừng và cũng đến để rước Chúa ngự vào lòng của chúng con, với một lòng tôn kính, thờ lạy và tôn vinh.

Chúng con xin thay thế tất cả những người anh chị em khắp nơi trên toàn thế giới, mạo muội thay cho mọi tầng lớp, mọi vai trò, đặc biệt gia đình của chúng con và những anh chị em trong nhóm của chúng con xin được dâng lên vào buổi sáng với cái Lạy Thứ Nhất mà chúng con tiến dâng lên Đức Chúa Cha.

Lạy Chúa – là Thiên Chúa của chúng con, Chúa đáng được vinh quang, danh dự và quyền năng, vì chính Chúa đã tạo thành vạn vật, chính do ý Chúa mà muôn vật mới có và được tạo thành. Chúng con chúc tụng, cảm tạ Đấng ngự trên ngai, là Đấng hằng sống, mãi mãi muôn đời. Amen.

Lạy Chúa, trước hết chúng con xin dâng lên Chúa những lời đầu tiên, đây là những lời của Cựu Ước, của các vị tiên tri và các vị ngôn sứ đã ghi chép vào thời đầu tiên của Cựu Ước. Hôm nay chúng con xin mượn những lời của các Ngài được ghi chép trong trang sách sử của Tin Mừng, của Phúc Âm để tiến dâng lên Chúa, để kính nhớ Đấng quyền năng, là Thiên Chúa của chúng con; mãi mãi muôn đời Ngài đã có, đang có và mãi mãi.

Lạy Chúa, hôm nay con xin đến đây để thay cho tất cả những người anh chị em con, nhất là những người trong nhóm mà chúng con thường cùng nhau ngày Thứ Tư, rất là đặc biệt để chúng con phủ phục và dâng lên Chúa thay thế cho giáo xứ Thánh Têrêsa, thay thế cho những người mà ngày hôm nay họ chưa đón nhận, chưa biết, và cũng thay thế cho những người đang từ chối Chúa và đã ra ngoài hàng của Giáo Hội.

Xin Chúa thương và tha thứ, cho chúng con cơ hội để được trở về và nhận chìm trong Lòng Thương Xót của Chúa; đây cũng là một cơ hội để chúng con xin được phủ mình, tín thác; chúng con dâng lên trái tim của chúng con, tấm lòng của chúng con bằng sự phủ phục, bằng đầu phục, bằng tất cả trái tim thống hối ăn năn của chúng con, thay cho những người anh chị em trên đường trở về, những người chưa biết, những người chưa hiểu, những người chưa tin; xin Chúa thương cho họ có cơ hội được biết và nhận ra Chúa; chỉ có sự trở về, chỉ có nhận ra nguồn gốc thì chúng con mới là những người xứng đáng để còn và tiếp tục giữa cuộc sống với biết bao hồng ân mà Chúa đổ xuống trên chúng con, trong chúng con và mỗi một người chúng con.

Lạy Chúa, Chúa không ngừng lại với những ơn sũng đó mà Chúa vẫn tiếp tục đổ tràn đầy cho chúng con trong đời sống để chúng con nhận ra được Sự Hiện Diện của Chúa một cách sống động trong thiêng liêng; chúng con cũng có cơ hội được nhìn thấy những người anh chị em chung quanh cũng được hưởng nhờ đến hơi thở, không khí mà Chúa đã dành để chúng con tiếp tục trong cuộc sống của con người.

Lạy Chúa, chỉ có bấy nhiêu đó thì cũng đã đủ cho chúng con không thể nào nói lên lòng tri ân, biết ơn để mãi mãi dâng lên lời cảm tạ, huống gì trong cuộc sống của chúng con có biết bao nhiêu điều ngổn ngang, đau khổ, bệnh tật linh hồn cũng như thể xác và biết bao giai đoạn trong cuộc sống nhưng Chúa vẫn thương yêu chúng con, vẫn tha thứ, vẫn cho chúng con cơ hội để ngày hôm nay chúng con có cơ hội được quỳ trước bàn thờ, quỳ trước nhà Tạm, quỳ trước Thập Tự Giá.

Chúng con tin tưởng Chúa đang hiện diện trên bàn thờ mỗi ngày khi chúng con đến đây để tham dự Thánh Lễ Misa, để chúng con cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa trong Ba Ngôi, để thúc đẩy chúng con và ở cùng với nhân loại. Xin Chúa tiếp tục cho nhiều người được nhận ra Chúa, những trái tim khô khan nguội lạnh được trở nên ấm áp, những con người chưa biết được nhận biết, những con người chưa bao giờ được nghe sẽ được nghe với Lòng Thương Xót mà ngày hôm nay trong thế giới loài người của chúng con nhận ra được sự can thiệp của Chúa và biết bao nhiêu sự huyền nhiệm cao cả mà Chúa đã tỏ mình cho nhân loại để chúng con được nhận ra, tin và trở về.

Đây là những việc cần thiết nhất trong đời sống của chúng con, để hiểu lý do tại sao chúng con cần phải dâng những gì vốn trong đời sống của chúng con mỗi ngày cho Chúa; chúng con được sanh ra trong thế giới này để phụng sự Chúa, để phục vụ anh em của mình, để sống với một đời sống biết giáo lý chân lý, để sống đẹp lòng Chúa; nhưng trong thế hệ này và muôn thế hệ chúng con đã quên điều chính này, chúng con vẫn cứ mãi mãi với những ngày tháng vô tình, cố ý xúc phạm về mặt này cũng như mặt khác, đối với Chúa cũng như đối với anh em của mình, thiếu bổn phận trách nhiệm.

Sáng hôm nay Bài Đọc Một đã nói: “Những ai tin nhận thì đã được nên công chính; những ai tuyên xưng bằng môi miệng thì chúng con cũng được cứu rỗi.” Đó là điều quá rõ ràng mà Chúa đã hứa và ban cho chúng con trong Tin Mừng, trong Phúc Âm, huống gì trong đời sống hàng ngày của chúng con với những điều quá rõ ràng.

Chúa không bao giờ từ chối chúng con bất cứ điều gì, chỉ cần chúng con sống trong sự lành thiện, trong niềm tin thì đời sống của chúng con sống trong sự bình an, hạnh phúc; đó là một món quà vô giá và vô tận mà Ngài dành cho thế giới của nhân loại, trên mỗi một người con của Ngài.

Ngày hôm nay chúng con là những người bé nhỏ, hèn mọn, thiếu sót, nhưng Chúa vẫn cho chúng có cơ hội để được cảm nghiệm, để nhận ra được những gì vốn trong đời sống của chúng con, có những lúc quên đi và không biết, nhưng nhờ chính sự phủ phục này, nhờ chính sự đầu phục này, nhờ chính sự hoàn toàn tín thác, hoàn toàn thống hối, Chúa cho phép chúng con trở thành dụng cụ bé nhỏ của Chúa; tuy trong âm thầm nhưng chúng con cảm nhận được sự hạnh phúc, bình an bao phủ chúng con, và mọi điều dường như có Chúa luôn ở bên cạnh để lo lắng, chăm sóc và tỉ mỉ cho chúng con từng giây, từng phút trong cuộc đời.

Lạy Chúa, chúng con quá hạnh phúc khi được làm con của Chúa, chúng con quá hạnh phúc khi chúng con được gọi Chúa là Cha, và chúng con cũng quá hạnh phúc được thay thế anh chị em của mình – những người anh chị em đã ra đi, những người thân nhân, ân nhân đã quá cố, họ rất cần những giây phút dừng lại ở trên thế gian này, họ rất khao khát mong muốn những giây phút họ có thể cúi đầu phủ phục nhiều hơn chúng con nữa nhưng không còn cơ hội.

Hôm nay chúng con xin đại diện họ để thay thế qua ơn thánh Chúa cho để xin cho họ cơ hội. Lạy Chúa, khi con người còn sống thì chúng con không lắng nghe, không tỉnh thức, khi ra đi rồi thì mới thấy nuối tiếc và mọi sự đã muộn màng nhưng Lòng Thương Xót của Chúa vẫn bao la vĩ đại, dành cho thế hệ của chúng con đương thời, và dành cho thế hệ của những người ra đi cũng như dành cho những linh hồn nơi chốn luyện hình.

Lạy Chúa, Chúa là một vị Vua của tình yêu, Chúa là một người Cha nhân từ và Chúa cũng là một Vị không ai có thể sánh bằng; Lòng Thương Xót của Chúa trường tồn mãi mãi muôn đời. Hôm nay chúng con xin thờ lạy, ngợi khen, chúc tụng và tôn vinh và thay thế tất cả những người anh chị em của chúng con, những người họ dành thời gian để hy sinh cầu nguyện cho các linh hồn, đặc biệt ngày cuối của tháng cầu cho các linh hồn, đặc biệt vào giây phút này con xin Chúa thương nhậm lời chúng con và mở cửa luyện ngục cho các linh hồn được vào hưởng ánh sáng tôn nhan của Chúa; xin Chúa thương xót và nhậm lời chúng con cầu xin.

Còn nữa, trong thế giới của ngày nay, nhất là một quốc gia đương thời chúng con đang cư ngụ, còn rất là nhiều điều biến loạn với sự âm ỉ và những điều mà con người tranh dành lẫn nhau qua quyền lợi, quyền chức; bất chấp thủ đoạn và còn rất là nhiều điều xúc phạm đến Chúa – mặt này cũng như mặt khác – nhất là xúc phạm đến luật công bằng mà con người vẫn tự nhiên và hiên ngang để hành động.

Xin Chúa cho họ có trái tim yêu, có trái tim công chính để nhận ra những lời được nhắc nhở và ban đến cho những lời mà ngày hôm nay mỗi một người không thể từ chối được. Xin Chúa thương xót và xin Chúa theo cách của Chúa bảo vệ đất Mỹ, bảo vệ một nơi mà chúng con đang cư trú.

Xin cho mọi người được nhận ra sự can thiệp của Chúa mà họ đều cùng một lòng hiệp nhất trong tâm tình trở về, trong tâm tình cảm tạ, chúc tụng, tri ân và trong một tấm lòng thống hối ăn năn, cũng là sự đầu phục phủ phục hoàn toàn để xin Chúa quyết định cho chúng con hôm nay, quyết định cho xứ sở chúng con đang sống, quyết định cho mỗi một quốc gia, mỗi một linh hồn, mỗi một tập thể, mỗi một cá nhân, và nhất là xin Chúa làm chủ Giáo Hội của chúng con hôm nay, để tiếp tục đem lời của Chúa và Tin Mừng của Chúa đến khắp nơi cho mọi người được nghe, được biết.

Ngày hôm nay, qua Tin Mừng và Phúc Âm nếu chúng con không là những người nhân chứng, không là những người nói lên, không là những người tiên phong, không là những người nói lên những việc mà Chúa dành và cho thì ai là người có thể làm điều đó? Xin Chúa chúc lành cho chúng con, xin Chúa dẫn dắt chúng con và cho phép chúng con, xin Chúa lấy đi tất cả những gì trong đời sống con người của chúng con, những điều ngoài ơn thánh của Chúa, ngoài những việc mà Chúa đã dành cho chúng con trong đời sống để chúng con nhân chứng.

Xin Chúa giúp chúng con dẹp bỏ tất cả tự ái, kiêu ngạo, kiêu căng của thiếu sót, của suy diễn, của suy nghĩ mà xin Chúa cho chúng con trái tim, bổn phận trách nhiệm để chúng con được nhận ra Thánh ý của Chúa trong đời sống; mọi việc của Chúa xin được thực hiện trong chúng con và trên chúng con còn những việc không thuộc của Chúa xin lấy đi tất cả để chúng con trở thành một dụng cụ, một dụng cụ nhỏ bé, một dụng cụ sắt bén khi Chúa dùng chúng con bằng chính lời của Chúa để giúp cho những người anh chị em tỉnh thức, quay trở về trong tình yêu thương liên đới để phủ phục, để thờ lạy, để chúc tụng và hiệp nhất với nhau, trong tâm tình thờ kính một Chúa trên trời, chỉ có một đức tin, một phép Rửa và chúng con được hiệp nhất trong tâm tình để được làm sáng danh Chúa qua đời sống nhân chứng của chúng con với những việc nhỏ bé âm thầm nhưng xin Chúa đem những người anh chị em của chúng con trở về, cho các linh hồn ra khỏi nơi khốn khó mà về với Chúa.

Còn rất nhiều điều, chúng con dâng hết cho Chúa trong đời sống hiện tại, những người nắm quyền quốc gia, và còn những người âm thầm, những linh mục tu sĩ vẫn cần được sự soi sáng để các Ngài giúp một bàn tay với những chương trình lớn lao mà Chúa đem lời của Chúa đến với thế giới, để cho họ bớt đi cái quyền riêng với bản ngã, cá tánh của họ, để nhận ra trách nhiệm, để chuẩn bị cho ngày quan trọng nhất là linh hồn và con tim đối với Thiên Chúa qua mỗi một ngày, ngày đó cũng là ngày cuối cùng của cuộc đời mỗi một người, không ai có thể tránh khỏi.

Xin cho chúng con nhận ra trách nhiệm để nói lên lời của Phúc Âm ngày hôm nay, để nhắc nhở cho chúng con là những người nhân chứng cho Tin Mừng, tiên phong để đem nhiều người anh em được biết Chúa, về với Chúa. Nhất là trong thời đại của ngày hôm nay, mọi người đã từ chối và đi theo những gì của tinh vi khéo léo của một thời đại văn minh, quên đi những gì vốn trong đời sống của lương tâm, của con tim, của sự thật. Xin Chúa hãy dùng quyền năng của Chúa để đưa họ về với chân lý, về với sự thật, về với công lý mà mọi người rất cần nghe, cần biết và cần thực hành trong đời sống mỗi ngày. Amen.

Con dâng lên cái Lạy Thứ Hai – Lạy Chiên Thiên Chúa của chúng con, cảm tạ ơn Chúa; cám ơn Chúa đã chết đi để cho chúng con được sống, cám ơn Chúa đã đến thế gian này để cứu rỗi linh hồn của chúng con, và cám ơn Chúa đã xóa tội thế giới trần gian để ngày hôm nay chúng con còn được sống còn, để chúng con có cơ hội để thay thế cho những người anh chị em chúng con, thay thế cho các linh hồn nơi chốn luyện hình đón nhận món quà mà chính Mẹ ban đến cho thế giới ngày nay với sự trở về bằng những lời khẩn cầu, bằng những lời thiết tha, bằng sự cảm nghiệm thật sự tận đáy lòng của chúng con, bằng linh hồn cũng như thể xác, bên trong cũng như bên ngoài.

Để chúng con kính dâng lòng cảm tạ, tri ân, để nói lên lòng biết ơn, để xin Chúa tha thứ những vô tình cố ý của đời sống của chúng con hiện tại, riêng cho mỗi một cá nhân và tập thể và tất cả mỗi một người chúng con – đó là sự khô khan nguội lạnh, sự bất kính đối với Chúa, từ chối, đức tin rất non nớt và sự thiển cận và yếu đuối trong đời sống mỗi ngày.

Lạy Đấng Chiên Thiên Chúa, cảm tạ ơn Ngài đã lắng nghe lời chúng con, kiên nhẫn với chúng con và luôn ở với chúng con, bởi vì một việc của Ngài làm muôn đời điều đó sẽ là một bằng chứng của tình yêu mà Chúa đã chết đi cho chúng con được sống; giá Máu đó gội rửa linh hồn thể xác để ngày hôm nay mỗi một tội nhân, mỗi một người đều có hy vọng trong tình yêu của Chúa.

Lạy Ngôi Hai Thiên Chúa, hôm nay là một ngày đặc biệt của cuối tháng cầu cho các linh hồn, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả các linh hồn đang ở nơi chốn luyện hình, khắp nơi khắp chốn, các linh hồn đang vẫn vơ, chính họ khi sống cũng không biết Chúa, chết làm sao có một nơi chốn được ổn định để được ánh sáng hay cũng còn những người đã hoàn toàn muộn màng khi họ biết được ánh sáng của Chúa? Đây là một sự nhắc nhở cho chúng con và nhắc nhở những người còn sống trong thế trần này, xin Chúa thương.

Thiên Chúa rất yêu thương nhưng Chúa rất công bằng, xin giúp cho mỗi một người được tỉnh thức khi con tim đang còn nhịp đập, để biết chạy đến với Chúa, để biết van xin, để biết khấn nguyện, để biết sống một đời sống xứng đáng để được Chúa cho, để được Chúa ban và qua lời cầu nguyện được Chúa nhậm lời cho các linh hồn; trong đó có những người thân nhân và ân nhân của chúng con có cơ hội được về với Chúa.

Hôm nay đặc biệt chúng con dâng điều này cho các linh hồn, bởi vì Chúa chết đi cho chúng con, Chúa chết đi cho cả thế gian và Chúa chết đi cho các linh hồn có cơ hội được nhận ra ánh sáng mà về với Chúa; xin Chúa thương xót khi họ không còn cơ hội nữa, không còn cơ hội để chọn lựa, chỉ có một con đường duy nhất chính là những lời cầu nguyện của những người còn sống nhớ đến họ, để nhờ vào sự hy sinh của chúng con, nhờ vào lời khẩn cầu và qua món quà của Mẹ dạy để chúng con khẩn khoản xin cùng Đức Chúa Cha và xin cùng ơn cứu độ của Đức Giêsu, để nhờ ơn cứu độ đó mà Ngài thương xót cho các linh hồn được về với Chúa trên nước thiên đàng.

Con cũng xin cho những người anh em còn sống trong thế giới của loài người, họ chưa biết, họ chưa tin, họ chưa nhận ra; cũng là thời gian gần nhất để họ biết được những gì của đức tin, đời sống của linh hồn, đời sống của con tim quay trở về với sự thật mà Chúa đang ban cho họ, tỏ hiện để cho mọi người được nhận ra chỉ có một Thiên Chúa mà con người không thể từ chối được; bởi vì thiếu Chúa cuộc đời của chúng con rất đau khổ, rất tối tăm và đời sống của chúng con rất đau khổ.

Nếu chúng con có Chúa thì chúng con hạnh phúc, bình an và có niềm vui để tiếp tục trên bước đường đầy ý nghĩa nhưng chúng con quên đi và chúng con không trưng dụng những gì vốn có Chúa ban và cho; xin giúp chúng con để chúng con nhìn vào sự hy sinh của Chúa để chúng con không cần gì ngoài những điều quan trọng nhất là linh hồn để được gặp gỡ Chúa.

Xin Chúa chấp nhận để chúng con tiếp tục là những người con nhân chứng cho tình yêu, những người con nhân chứng cho sự huyền nhiệm mà Chúa đã tỏ cho nhân loại ngày nay, để viếng thăm chúng con và cho chúng con sự chữa lành linh hồn cũng như thể xác và cũng dạy dỗ cho chúng con qua đời sống của cầu nguyện; mỗi một khi chúng con cúi đầu xuống thì không phải là chúng con nữa mà là sự điều khiển của Chúa Thánh Thần dạy cho chúng con từng lời từng chữ để thưa cùng Đức Chúa Cha và tỏ hiện với tất cả những gì vốn trong tâm hồn và trái tim mình, thay thế cho những người chưa biết, những người chưa hiểu. Xin Chúa thương và soi sáng cho họ để họ cũng cùng với chúng con trong sự hiệp nhất mà trở về với tình yêu mà Chúa dành cho chúng con.

Con cảm tạ ơn Chúa Giêsu, cảm tạ Ngôi Hai Thiên Chúa với một lòng tôn kính, thờ lạy, chúc tụng, ngợi khen, tôn vinh, kính tin và xin tạ tội với Ngài; xin Ngài tha thứ để chúng con tiếp tục trong một đời sống nhân chứng trong thầm lặng. Xin vì sự thầm lặng đó xin Ngài thương xót thân nhân của chúng con, những người chưa biết, những người chưa tin cũng có cơ hội được đụng chạm và cảm nghiệm khi họ dùng những gì vốn có bằng con tim, đến với Chúa bằng sự phủ phục; những người được biết họ dùng cách thức này trong đời sống để xin được thánh hoá, một cách âm thầm, từng cá nhân một với một lòng tôn kính dành cho Thiên Chúa của chúng con: Ngôi Cha, Ngôi Con và Ngôi Thánh Thần. Amen.

Chúng con dâng lên cái Lạy Thứ Ba – Lạy Đấng ban sự sống, Ngài là Ngôi Ba Thiên Chúa, cảm tạ ơn Ngài, chính nhờ Ngài mà ngày hôm nay chúng con biết nói, biết cầu nguyện, biết sống cho người khác và biết hy sinh; chính nhờ Ngài mà ngày hôm nay chúng con biết mạnh dạn và can đảm, chúng con không còn với cặp mắt nhìn của con người bình thường và tầm thường giữa muôn người mà chúng con chỉ biết những gì đặt để cho Thiên Chúa trên hết, qua những lời khẩn cầu âm thầm; bởi vì con tim của chúng con thật sự chỉ biết một Thiên Chúa mà chúng con tôn thờ, chúng con thay thế và mang trách nhiệm để giúp cho những người anh chị em chúng con được gợi lại lòng tôn kính đối với Thiên Chúa, và cũng để cho trái tim của mình học hỏi được sự khiêm nhường, loại bỏ đi tất cả những mắc cở và những giới hạn của con người vốn có trong đời sống của chúng con giữa muôn người.

Đã đến giờ mà mỗi người phải quỳ xuống, phải phủ phục và phải kêu cầu danh Chúa, bởi vì thế giới ngày nay nếu chúng con cứ tiếp tục với một đời sống ngoan cố cứng lỳ thì chúng con không còn những ngày hạnh phúc thật sự riêng cho chúng con và chung cho thế giới, và còn những ngày đe dọa ở trong sự mất trật tự, không có hòa bình và chúng con đang sống trong sự hỗn loạn, thác loạn mà ngày hôm nay đa số với quyền tự do.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Chúa giúp chúng con đốt lên ngọn lửa để mỗi một người được nhìn thấy chân thiện mỹ với sự tốt đẹp mà Chúa đã dành và cho, và cũng giúp cho chúng con được biết những gì từ nơi sự thiện để chúng con nhận ra được những gì tốt nhất ở trong một tâm tình mà chúng con cần có để dâng lên Thiên Chúa để chúng con đối xử với nhau, và còn rất nhiều việc cao trọng, cao quý hơn nữa mà chúng con đã bỏ quên và bỏ qua.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài soi sáng chỉ dạy cho chúng con những gì tốt đẹp nhất để chúng con tiếp tục, tiếp tục với một đời sống tín thác  ở nơi Ngài; xin Ngài làm chủ chúng con và xin Ngài đốt lên ngọn lửa yêu thương, đốt lên ngọn lửa liên đới, đốt lên ngọn lửa của hy sinh để chúng con biết bổn phận trách nhiệm trong đời sống của chúng con để đi theo tiếng gọi của Ngài, đi theo sự hướng dẫn của Ngài, đi theo sự soi sáng và sự thúc đẩy của Ngài, được những lời Ngài chỉ dạy qua sự linh ứng mà mỗi một ý nghĩa đều mang đến cho chúng con một sự học hỏi.

Xin Ngài giúp trái tim chúng con biết nhận thức, biết cảm nghiệm và biết suy niệm, đừng để cho chúng con khô khan, nguội lạnh, đừng để cho chúng con trở nên ích kỷ, đừng để cho chúng con có trái tim nhưng không có cảm giác, không nhìn đến những gì của những người anh em chúng con trong sự réo gọi, trong sự chờ đợi, và qua sự giúp đỡ; nhất là các linh hồn đang chờ đợi và bị bỏ quên ở nơi chốn luyện hình, bị bỏ quên và bị bỏ qua và không ai nhớ đến họ.

Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài là một Đấng thông suốt tất cả, Ngài hiểu được tất cả trái tim và tấm lòng của chúng con, xin Ngài giúp chúng con trong vai trò thích hợp, phù hợp để chúng con có thể trọn vẹn những gì vốn có thể, để chúng con được dâng lên Chúa với một tấm lòng – một tấm lòng tôn kính, một tấm lòng tròn trách nhiệm trong sự hy sinh, để được xứng đáng dâng lên Ngài.

Cám ơn Ngài những năm tháng Ngài ở cùng chúng con; xin tha thứ cho chúng con những lần chúng con không hiểu hay những lần chúng con cố tình hay vô ý, từ chối tất cả những gì vốn cần thiết nhất trong đời sống chúng con bằng thực hành.

Xin giúp chúng con loại bỏ tự ái, loại bỏ kiêu ngạo, loại bỏ những cái tánh ích kỷ kiêu căng, loại bỏ sự suy nghĩ và suy diễn và nhất là loại bỏ sự đoán xét, để chúng con có một trái tim chân thành như Ngài muốn, một trái tim sự thật để Chúa sẽ hướng dẫn một cách nhạy bén, để chúng con yêu thương nhau, giúp đỡ nhau nhưng trong sự khôn ngoan sáng suốt, để chúng con trừ tội, tránh tội chứ không phải chúng con nuôi tội, với tội như chúng con vẫn dửng dưng và nghĩ rằng tất cả mọi điều đó là điều mà chúng con nghĩ thế giới của con người tự che đậy cho chính tội của mình.

Chúng con phải biết rằng ánh sáng là ánh sáng và bóng tối là bóng tối, để tất cả mọi người cùng đi với chúng con không thể chấp nhận sự lẫn lộn, để rồi đem lại cho chúng con những sự mù lòa trong đời sống mà chúng con không biết.

Xin giúp chúng con hiểu rõ rằng trong đời sống của chúng con còn có rất nhiều điều cần phải loại bỏ, cần phải từ bỏ; điều mà cần nhất là vinh danh Chúa qua việc làm, vinh danh Chúa qua đời sống, vinh danh Chúa qua tiếng nói; xin giúp chúng con gạt bỏ đi ý riêng, đặt để Chúa trên hết mọi sự và để cho Chúa quyết định cho đời sống của chúng con.

Nhưng chúng con cần phải vâng theo để nhìn ra ánh sáng của Chúa chiếu dọi và hoa quả của Chúa được triển nở trên chúng con mỗi một việc làm, dẫu là âm thầm nhưng chúng con hạnh phúc bình an, đem lại những anh chị em gần gũi nhau, yêu thương nhau và đem lại các linh hồn mà họ rất khao khát chờ đợi lời cầu nguyện của chúng con. Xin Chúa Thánh Thần dẫn dắt chúng con tiếp tục, không phải chỉ ngừng lại những điều đã có mà lại còn dồi dào, dạt dào qua ơn Chúa đổ xuống.

Còn rất nhiều điều chúng con không có cơ hội để có thể hoàn toàn được, cho nên xin Chúa giúp cho chúng con, đừng nghĩ đến việc khác ngoài lãnh vực và ngoài vai trò của chúng con mà tập trung với tất cả những gì trong những việc cần thiết nhất, đó chính là những điều làm chứng cho Chúa trong thế giới của ngày nay qua Sáu Lạy; đồng thời, công việc của chúng con quá bận rộn, xin Chúa soi sáng cho chúng con hiểu biết hơn để chúng con sắp xếp uyển chuyển những gì vốn cần thiết để đem những lời của Chúa ban cho chúng con đến với thế giới kịp lúc, kịp thời để mọi người được nghe, được tỉnh thức và được trở về.

Xin Chúa giúp chúng con, chúng con không làm được với sức lực của mình, nhưng nhờ có Chúa, chúng con tin vào Chúa thì mọi sự sẽ được hoàn tất, mọi sự sẽ trở nên mỹ mãn, mọi sự trong Chúa Thánh Thần, Ngài sẽ giúp chúng con.

Xin cho chúng con sự bình an của tâm hồn, xin ban cho chúng con nhẫn nại, xin ban cho chúng con niềm vui để mọi sự trong tình thương và sự an bài sắp đặt của Chúa Thánh Thần, và xin chữa lành những bệnh tật của chúng con, chữa lành thân xác của chúng con, và chữa lành những ngăn trở chúng con về vấn đề sức khỏe để chúng con mạnh dạn tuyên xưng, và Danh Thánh của Ngài xin chữa lành tất cả để chúng con can đảm tiếp tục trên bước đường, đó là bước đường phục vụ, về mặt này cũng như mặt khác, mà Chúa chọn chúng con.

Xin cho chúng con giữ được tình liên kết anh chị em, tha thứ cho nhau, nâng đỡ nhau và giúp đỡ nhau; đâu có tình yêu thương thì ở đó có Đức Chúa Trời, đâu có tình hiệp nhất thì Chúa luôn ở đó và chúc lành cho chúng con. Xin giúp chúng con luôn nhớ, chúng con chỉ biết chúng con có ngày hôm nay là Chúa chọn, chúng con có mặt với nhau cũng chính Chúa chọn; xin cho chúng con tôn trọng nhau, yêu thương nhau, và nâng đỡ nhau, và chúng con loại bỏ đi những gì vốn chúng con thấy đó là những điều sai trái để chúng con tiếp tục giúp cho nhau mỗi một ngày trong sự trưởng thành, trong sự thánh thiện, trong cải thiện, trong hoàn thiện, để xứng đáng là những người con mà Chúa ở cùng, nâng đỡ và giúp đỡ cho chúng con được lớn lên và trưởng thành cho đến ngày hôm nay.

Chúng con xin thờ lạy Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Cảm tạ ơn Chúa Thánh Thần; xin tiếp tục ở cùng chúng con và dẫn dắt chúng con, đặc biệt ngày hôm nay chúng con sẽ đến nghĩa trang để cầu nguyện cho các linh hồn, là ngày cuối cùng. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng chỉ dạy để chúng con được dâng lên Thiên Chúa Cha, để chúng con được dâng lên lời với Chúa Giêsu, xin Ngài thương, tha thứ và can thiệp cho nhiều linh hồn có cơ hội được quay về với Chúa vào buổi chiều, với ánh sáng mà hôm nay Chúa dành cho chúng con mỗi khi chúng con được đến ở nơi đó để cầu nguyện cho họ. Amen. Amen. Amen.

Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên cái Lạy Thứ Tư, dâng lên Mình và Máu của Chúa; con cảm tạ ơn Chúa đã dành cho chị em của chúng con được đón rước Chúa vào buổi sáng ngày hôm nay; Chúa đang ở trong tâm hồn chúng con, Chúa đang ở trong con tim của chúng con, con xin Chúa lắng nghe và chấp nhận chúng con, chúng con thay thế các linh hồn để dâng lên Chúa với ân huệ, với món quà mà Chúa đã dành cho chúng con trong thế hệ ngày nay; họ đã ra đi trước, họ không biết và họ chưa đón nhận.

Xin Chúa thương cho chúng con được dâng món quà này lên Chúa; đồng thời xin Lòng Thương Xót của Chúa cứu giúp các linh hồn nơi chốn luyện hình, cho dù họ chưa có thể trả lại sự công bằng thật sự nhưng vì Lòng Thương Xót của Chúa, xin Chúa thương cho họ có cơ hội được về với Chúa, về với ánh sáng của tình yêu, về với đời sống mà họ rất khao khát ở nơi chốn luyện hình với những ngày quá nóng nảy.

Còn biết bao nhiêu điều, những người đang than khóc, những người đang còn đau đớn quằn quại với ngọn lửa mà họ phải trải qua để mới trọn sự công bằng, nhưng hôm nay chúng con xin Chúa, vì Lòng Thương Xót của Ngài, vì Trái Tim Tình Yêu của Ngài, vì món quà mà Mẹ Maria dành cho thế giới nhân loại, cho người sống cũng như kẻ chết xin Chúa thương đến chúng con để cho họ có cơ hội được về với Chúa.

Lạy Chúa, qua cái Lạy Thứ Tư dành cho Chúa Giêsu Thánh Thể, cảm ơn Chúa đã đến với chúng con; mỗi một khi Ngài đến viếng thăm bằng ánh sáng của Ngài, cảm ơn Chúa đã cho chúng con luôn luôn được cảm nghiệm và nhìn thấy Sự Hiện Diện có thật ở nơi huyền nhiệm của Bí tích Thánh Thể.

Cám ơn Chúa đã dùng đủ mọi cách để nâng đỡ chúng con, thúc đẩy niềm tin của chúng con và cũng cố đời sống đức tin của chúng con bằng sự hiện diện của Chúa, bằng ánh sáng, bằng những lời sống động, bằng những việc rất cao cả vĩ đại hôm nay nhưng trong âm thầm, khiêm nhường. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Ngài hãy tiếp tục sai chúng con đi, xin Ngài hãy tiếp tục dùng chúng con như chính Ngài đã dùng.

Xin cho con được xứng đáng hơn, nhân đức hơn để chúng con được đón nhận Lời của Ngài và chuyển giao cho những nơi, những chỗ và những người mà Ngài chọn lựa, để họ có thể khai thác, để họ có thể thiện chí đi tìm ra sự thật mà Chúa vẫn còn là một Thiên Chúa ẩn mình trong Bí tích Thánh Thể, không bằng xương bằng thịt nhưng bằng Thần Khí của Chúa, bằng quyền năng, bằng huyền nhiệm mà Chúa gặp gỡ và chữa lành biết bao linh hồn khi họ đến đó.

Xin Chúa cho mọi người nhận ra được sự hiện diện của Chúa để họ có một lòng tôn kính Bí tích Thánh Thể, họ tôn kính Mình và Máu của Chúa; họ phải nhận ra một Thiên Chúa đang ẩn mình qua tấm bánh để đến với chúng con, để yêu thương, để bảo vệ, để giúp cho chúng con được sự ấm áp khi chúng con gặp những đau khổ và chúng con cần sự an ủi.  

Xin cho mọi người tỉnh thức và biết rằng suốt bao thế kỷ qua, bao nhiêu năm tháng qua nếu không có sự hiện diện ngày hôm nay qua ánh sáng đó thì chúng con không biết sự quan trọng vô giá và vô cùng giá trị, cũng là một Bí tích tối thượng; đặc biệt cho người Kitô Hữu, đặc biệt cho Giáo Hội và đặc biệt cho mỗi một một người chúng con – chính là Chúa.

Không phải Chúa đã chết hay về trời trên 2,000 năm, nhưng Chúa vẫn còn và đang sống với chúng con qua Thánh Thể của Ngài, để mỗi người được biết khi đón nhận Chúa với một tâm hồn chuẩn bị cho Ngài đến một cách xứng đáng và cũng chuẩn bị cho con tim mà chúng con được đón rước Ngài với những lời thưa, với những lời cảm tạ, với những lời tri ân.

Xin đừng để thói quen của con người; xin đừng để những điều đó như là một nhu cầu che đậy những gì vốn con người sợ những người khác để rồi trong tội lỗi xấu xa, trong sự bẩn thỉu bất xứng và còn rất là nhiều điều mà con người đã tự nhiên để đón rước Ngài, và nhìn vào đó như là một đồ vật bình thường để có thể tự thị, tự thọ trong đời sống của mình và quyết định những việc cần làm.

Quả thật, là một điều rất đau đớn, Chúa quằn quại và Chúa đến với những mùi hôi thối của tội mà Chúa đã chia sẻ với chúng con như những thông điệp đã được đem đến; xin Chúa giúp cho những người anh chị em của chúng con được nhận ra những gì trong đời sống có quyền quyết định đời sống riêng tư của mình nhưng không có quyền quyết định đến để đón rước Chúa khi tâm hồn chúng con chưa chuẩn bị, tâm hồn của chúng con không xứng đáng và chúng con đã coi thường và vô tình hay cố ý nhưng chúng con vẫn không hiểu, vẫn không biết, che đậy cho những lỗi lầm để tiếp tục xúc phạm đến Chúa – về mặt này, về mặt khác.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, quá nhiều điều mà ngày hôm nay đã xảy ra cho thế giới chung, con người đã dùng những điều đó – đi bán Thánh Thể của Chúa, làm những việc mà ngày hôm nay xúc phạm đến Ngài; Ngài vẫn lặng thinh, Ngài vẫn im lặng để chờ đợi và coi con người của chúng con đối với Ngài.

Ngài là một Đấng Quyền Năng, có thể ra khỏi bánh thánh, không ở lại đó nhưng Ngài muốn rằng con người của chúng con như thế nào trong cảm nghiệm khi hiểu được sự hiện diện được Chúa, ánh sáng của Chúa và cả một thiên đàng nằm trong Thánh Thể ngày nay, và sự báo trước cho nhân loại một bầu trời sáng rực của ngày nay, biết bao nhiêu điều xuất phát từ Thánh Thể – một nơi duy nhất thiêng liêng – cho con người được gặp gỡ và đón nhận những điều kỳ diệu của thiên quốc qua ơn thánh của Ngài.

Xin cho mọi người nhìn vào đó mà tỉnh thức, nhìn vào đó mà tôn trọng lấy mình, và tôn trọng những sự quý giá nhất mà con người cần phải biết, mọi tầng lớp, mọi vai trò; Thánh Lễ Misa mỗi một ngày tiến dâng với một đời sống của những người có bổn phận trách nhiệm, ngay cả những người giáo dân, và ngay cả mục tử cũng phải hiểu rằng đó chính là Chúa, với một sự tôn kính, tôn trọng dành cho Thiên Chúa trên hết tất cả, phủ mình cúi đầu, một lòng hết sức để xin Chúa thứ tha, để xin đón rước Ngài vào lòng.

Xin Ngài ở cùng, xin Ngài dẫn dắt chúng con để nhận ra được những gì trong đời sống sự thật và lẽ phải, để sống mỗi ngày trong sự cải thiện, hoàn thiện và thánh thiện để xứng đáng được đón nhận Mình và Máu của Chúa, để được đón nhận Thánh Thể của Ngài và để hiểu được ý nghĩa của Thánh Thể mà ngày hôm nay chúng con cúi đầu phủ phục, thờ lạy và tôn kính.

Đó là điều mà hôm nay chính Mẹ Maria dạy và dẫn chúng con đi sâu vào đời sống đạo, đời sống được biết Chúa, đời sống được nhận ra Chúa trong sự tôn kính và dành cho các linh hồn; đặc biệt mọi điều Chúa lắng nghe, mọi điều Chúa ban và con tim của chúng con mở lòng thì chúng con sẽ được đón nhận biết bao điều kỳ diệu mà Chúa đã dành cho chúng con.

Xin cho chúng con biết tôn kính Thánh Thể, thờ phượng Thánh Thể và chúng con sống đẹp lòng Chúa khi chúng con đến để dâng lên và an ủi Chúa Giêsu Thánh Thể, để bù đắp lại cho những người chưa biết, những người chưa tin và đang xúc phạm Chúa mỗi ngày trong đời sống của họ.

Xin cho mọi người được tỉnh thức, được nhận ra để hiểu ý nghĩa của sự phụng sự, của sự thờ lạy, của sự tôn kính và sự tôn trọng dành cho Chúa Giêsu Thánh Thể mà chúng con tiến dâng lên Ngài ngày hôm nay. Con xin thờ lạy Chúa, chúc tụng Chúa; xin Chúa tha thứ cho chúng con, tha thứ cho nhân loại, tha thứ cho những người chưa biết, chưa tin, chưa hiểu và chưa cảm nghiệm.

Xin cho họ dừng lại những gì họ chưa biết hay họ biết mà cố tình để cho họ được tỉnh thức; sự hiện diện của Chúa – đó chính là cả một thế giới của thiên quốc, cả một tình thương bao la mà Chúa dành cho chúng con, và cũng là một Thiên Chúa ẩn ngự trong mọi tâm hồn để chúng con chuẩn bị một cách xứng đáng trong đời sống để rước Chúa vào lòng. Amen.

Chúng con dâng lên cái Lạy Thứ Năm; lạy Chúa – chúng con dâng lên Năm Dấu Thánh của Đức Giêsu Kitô, là một dấu chỉ của tình yêu; trên 2,000 năm trước Chúa đã dùng cách này để cứu độ nhân loại. Chúa cũng đã đến với thế giới, cũng là những ngày của đầu Mùa Vọng mà chúng con đang chuẩn bị cho ngày mà Chúa Giêsu sẽ hạ thế trần gian.

Chúa dùng đủ mọi cách để đến với thế giới, Chúa dùng đủ mọi cách để cho mỗi một người và mỗi một tầng lớp được hiểu và nhận ra Chúa là tình yêu, chỉ có tình yêu mới đem chúng con vào sự sống, vì tình yêu đó mà Chúa trả một giá không rẻ.

Năm Dấu Thánh đã ghi dấu và ghi khắc trong trái tim và linh hồn của mỗi một người trên trần thế; xin Chúa giúp chúng con được tỉnh thức nhờ chính cái Lạy Thứ Năm này để chúng con suy niệm, để chúng con cảm nghiệm, để chúng con ngắm nhìn Thánh Giá với một đời sống sâu sắc hơn trong đời sống của một người Kitô Hữu, để chúng con hiểu rõ rằng tại sao không chọn những bức hình khác mà chọn Thập Tự Giá giữa nhà thờ, chọn Thập Tự Giá trên mỗi một nhà thờ, chọn Thập Tự Giá là đầu?

Bởi vì đây là một sự liên kết để dẫn dắt chúng con vào với một thế giới của thiên quốc và là sự tha thứ mà Ngài đã dành cho chúng con trong nhân loại, là một bằng chứng để xoá tội trần gian qua Năm Dấu Thánh, cũng là bằng chứng của chiều sâu, chiều rộng của đời sống của người Kitô Hữu, được nhận ra Đức Giêsu Kitô duy nhất là Người mang ơn cứu độ đến cho trần thế, Ngài là một Đại hoàng tử của thiên quốc, Ngài đem bình an đến cho muôn người nhân loại.

Cũng đã đến ngày mà chúng con chuẩn bị ngày Chúa sinh ra đời, Chúa giáng thế trần gian, đem bình an cho nhân loại, nhưng chính Ngài phải chuốc lấy và đón nhận những sự cực kỳ đau khổ để đi vào đoạn đường của Thập Giá.

Thập Giá đó trở thành vươn cao trong sự Phục Sinh vinh quang khải hoàn, giá Máu được gội rửa cho thế giới của trần gian, và ghi dấu muôn đời cho con người đi vào hạnh phúc vĩnh cửu; nhưng chúng con đã không hiểu, đôi lúc chúng con đã không bao giờ dành một chút thời gian suy niệm và cảm nghiệm.

Cho nên chúng con chẳng hiểu gì khi chúng con còn có những hành động, cử chỉ; chúng con có thể đến để chào Chúa, có thể biết Chúa, dẫu suốt bao nhiêu năm tháng trong cuộc đời của người Kitô Hữu, nhưng chúng con chỉ biết đó là nằm trong giới hạn; đó là thể lệ, là tục lệ còn chiều sâu thì chúng con hoàn toàn chưa cảm nghiệm được.

Ngày hôm nay Mẹ muốn chúng con hãy dành cho chính mình một chút, nhìn vào Thập Tự Giá để nhận ra Chúa là một vị Vua của vũ hoàn, một Đại hoàng tử của thiên quốc; Đức Chúa Cha đã tấn phong và xức dầu cho Ngài trở thành một Vị mục tử muôn đời, trở thành con chiên – trở thành con chiên bị giết – lấy giá Máu của con chiên đó gội rửa cho thế giới của trần gian, giá Máu đó mới xứng đáng để chúng ta được rửa tội và được chuộc tội.

Ngày hôm nay tồn tại, nhắc nhở một lịch sử mà Chúa đã chịu những vết đinh, những roi đòn, mão gai; sự đau thương quằn quại đó, ngày mà Ngài bắt đầu đi vào những đoạn đường của Thập Tự Giá, được kết thúc; cho đến giây phút cuối cùng, qua hơi thở cuối ở trong vinh quang của Sự Phục Sinh mà Ngài vẫn yêu thương để tha tội cho con người trong nhân loại.

Ngài cũng yêu cầu chúng ta trong thế giới của loài người, giáo lý đó cũng thấm nhập vào chúng ta và chúng ta cũng tha thứ cho nhau, dẫn dắt nhau về với một hướng; vinh quang đó được đem lại cho chúng ta và Ngài trở thành một vị Vua, Đức Giêsu Kitô, Vua của Vũ Trụ, Vua của tình yêu, Vua của mỗi một linh hồn, Vua của mỗi một trái tim đang bâng khuâng trăn trở và đang nhắc nhở gì với chúng ta, mỗi một người?

Chúng ta thật sự hiểu rõ gì qua Năm Dấu Thánh cho đến thời đại ngày hôm nay, chúng ta hoàn toàn là những người tin và hiểu được điều đó hay chưa? Chúa là một vị Vua đầy quyền năng nhưng chấp nhận đi vào những ngày khổ giá, những ngày Thập Tự Giá để nói gì với chúng ta – để chứng minh cho chúng ta rằng giáo lý, tình yêu, và công lý nó đều nằm ở trong đời sống, trong sự quyết định khi chúng ta còn hơi thở và mang kiếp sống của con người.

Điều thiện và ác nó luôn luôn ở giữa chúng ta, nhưng sự quyết định cuối cùng và tối hậu đó thì hãy nhìn vào Thập Tự Giá của Chúa; chúng ta biết rằng thân phận của mỗi một con người đều có những ngày gian khổ, những ngày thập giá, những ngày của cuộc đời không thể nào không đi qua khỏi đoạn đường của Thập Tự Giá của đời người, của chính mình.

Hãy nhìn vào đó để bước đi trên những bước đường, nhờ sự đồng hành của Đức Giêsu, nhờ ơn cứu độ của Ngài, nhờ con đường giáo lý mà Ngài đã đem đến cho thế giới, và nhờ niềm tin trong hy vọng đó để chúng ta trở thành những người chiến thắng, như Đức Giêsu đã từng chiến thắng và phục sinh qua cái chết để chúng ta có ngày hôm nay.

Chúng ta hãy chiêm ngưỡng Thập Tự Giá, chúng ta hãy ngắm nhìn, ngắm nhìn về mặt bên trong và chiều sâu của nó – Chúa đã chiến thắng, và chúng ta cũng là những người được cứu và những người được xóa tội trần gian qua sự chiến thắng của Ngài; chúng ta hãy cùng với Ngài, hãy xin với Ngài và đồng hành với Ngài để cuộc đời này không có điều gì có thể làm khó chúng ta, không có gì không qua khỏi và không có gì mà chúng ta không nắm lấy nó và bước trên bước đường Chúa mời gọi chúng ta.

Bởi vì những đau khổ của cuộc sống trần gian, là những ngày mà chúng ta than phiền, chúng ta trách móc, chúng ta không chấp nhận; chúng ta không thấy rằng một Đấng Thiên Chúa Ngài có đầy quyền năng, nhưng Ngài cũng chịu đau khổ, chấp nhận để cứu cho đời sống linh hồn của chúng ta. Thân xác này rồi cũng sẽ qua đi nhưng linh hồn là một điều rất giá trị, cho nên Năm Dấu Thánh đó trở thành một dấu ấn vĩnh viễn muôn đời cho linh hồn và trái tim chúng ta.

Sự mời gọi ngày hôm nay mà Mẹ nhắc nhở chúng ta đừng quên dấu ấn đó vẫn còn, dẫu chúng ta là những người sa đọa tội lỗi và không xứng đáng, nhưng chúng ta còn một cơ hội để chúng ta trở mình và quay trở về, đó chính là dấu ấn và là ánh sáng, là sự trở lại, là những việc quyết định mà chúng ta cần trở về với Chúa qua Năm Dấu Thánh mà chúng ta kính dâng, đầu phục, phủ phục,  thống hối, ăn năn.

Năm Dấu Thánh đó để nhắc nhở rằng Chúa yêu thương chúng ta, Chúa yêu thương chúng ta vô điều kiện. Chúa đến để kiện toàn và tha thứ cho chúng ta; chỉ cần chúng ta trở về, chỉ cần chúng ta đứng dậy, chỉ cần chúng ta loại bỏ tội lỗi và trở về với một trái tim, với một tấm lòng thống hối.

Chúng ta đừng nuôi tội, chúng ta đừng giữ tội, chúng ta đừng che đậy cho tội và chúng ta đừng ngoan cố cứng lỳ thì điều đó phải qua sự công bằng; Chúa là một vị Vua, Ngài có phương cách trong thượng trí của Ngài; chọn Thập Tự Giá trở thành chiến thắng và cứu độ cho con người trong nhân loại.

Thập giá giúp chúng ta vào vinh quang với Ngài, qua đoạn đường thập giá chúng ta nhất định sẽ gặp Ngài, và qua đoạn đường thập giá của cuộc đời chúng ta nhất định phải chiến thắng nó để chúng ta được kết hợp cùng Đức Giêsu, và chúng ta xứng đáng là những người con mà Ngài đã dùng Thập Tự Giá để cứu muôn người trong nhân loại và cứu chúng ta, và chúng ta cũng là một trong số những người ở trong thế giới của loài người mà Chúa đã cứu chúng ta qua Năm Dấu Thánh.

Lạy Chúa Giêsu Năm Dấu Thánh, con cảm tạ ơn Ngài, con chúc tụng và con ngợi khen Ngài; chúng con được đi sâu và cảm nghiệm rằng Năm Dấu Thánh không phải là sự thất bại mà ngày hôm nay con người nhìn vào những yếu đuối, những thiển cận khờ khạo để không hiểu, không cảm nhận và không tin.

Chúng con đã nhìn thấy được chính Chúa đã chiến thắng sự chết, chiến thắng tội lỗi và Chúa đã chiến thắng để mang lại cho chúng con một tình yêu bất diệt, một tình yêu muôn thuở và một tình yêu thiên thu vạn đại dành cho đời sống loài người tội lỗi chúng con.

Bởi vì Chúa đã hy sinh cho nên ngày hôm nay thế giới còn tồn tại, bởi vì sự nhẫn nại của Chúa mà ngày hôm nay chúng con còn cơ hội quyết định, vì sự hy sinh của Chúa mà hôm nay những người đơn thuần bé mọn như chúng con, những người yếu đuối có cơ hội nhận ra sự kỳ diệu – qua những kỳ tích, qua những huyền nhiệm – mà Chúa đã tỏ hiện cho những người như chúng con.

Chúa không mạc khải cho những kẻ khôn ngoan hiền triết, nhưng Chúa mạc khải cho những kẻ đơn sơ; những đấng bậc vua chúa, những đấng bậc tiên tri rất khao khát mong muốn được biết nhưng họ không biết, không thấy, không nghe.

Chúng con là những người không đáng, vì tình thương, lòng thương xót và ơn cứu độ đó đã đi tìm những người tội lỗi như chúng con, đi tìm những người không xứng đáng. Ngày hôm nay Chúa mạc khải cho biết những chuyện bí nhiệm, chúng con không thể nào không tiên phong, không thể nào không nói lên, không thể nào không làm chứng và không thể nào không tiếp tục mỗi ngày dùng thân xác của chính mình, với một tâm tư, với một trái tim khẩn nguyện để xin thống hối, để xin dâng kính, để xin tạ ơn, để xin chúc tụng và xin tri ân, bây giờ cho đến giây phút cuối đời của chúng con.

Xin giúp chúng con trung thành, giúp chúng con bền đỗ, giúp chúng con mãi mãi dâng lên Chúa những gì bé nhỏ nhất nhưng đánh động, lay động anh em chúng con, lay động tâm hồn của con người cứng cỏi ngày hôm nay, lay động cả toàn thế giới – để mọi người cũng tập và nhận ra chúng con là những con người bụi đất, chẳng có gì mà giữ lại.

Mọi đầu gối phải phủ phục, phải bái quỳ, phải trở về bằng linh hồn cũng như thể xác, để chúng con hiểu được ý nghĩa của khiêm nhường, hiểu được những gì vốn chúng con cần ở nơi thân phận của con người để xin được Chúa chấp nhận, xin được Chúa thứ tha, và xin Chúa đón nhận và tha thứ cho chúng con, tha thứ chung cho mọi người trong nhân loại, tha thứ cho mọi tầng lớp, mọi vai trò và tha thứ cho linh hồn của mỗi một người chúng con khi chúng con hiểu được ý nghĩa của Năm Dấu Thánh.

Con thờ lạy Chúa, con chúc tụng Chúa, con tôn vinh Chúa; xin cho chúng con cảm nghiệm sâu những gì vốn rất cần thiết mỗi ngày và ánh mắt của chúng con có thể nhìn, có thể ngắm và có thể được đụng chạm trong thiêng liêng, qua lời khẩn cầu và qua lòng tin với những việc âm thầm nhưng ngày hôm nay là một sức mạnh để dẫn dắt chúng con tiến bước trên đời sống của nhân chứng và tiên phong, và thay thế cho những người anh chị em khác để cảm tạ Thiên Chúa với những hồng ân được đổ tràn trên nhân loại ngày nay.

Nhưng con người chưa biết cảm nghiệm để được đụng chạm với những điều vốn cần. Phải hạ mình xuống để được Chúa nâng lên, sự khiêm nhường sẽ giúp chúng con với những việc kỳ diệu mà Chúa đã tỏ hiện và cho chúng con một cách đặc biệt, qua ý nghĩa của Sáu Lạy mà ngày hôm nay chúng con tiến dâng lên với cái Lạy Thứ Năm – đó là Năm Dấu Thánh của Chúa.

Chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy, tôn vinh thay thế cho những người chung quanh chưa biết, chưa nghe, những người chưa hiểu, ngay cả đời sống còn cứng cỏi; cho dù biết những họ cũng không muốn làm, họ không muốn thực hiện, bởi vì không quen với tất cả những gì vốn ở nơi thân phận với những sự tuyên xưng cần thiết nhất mà chúng con đặt để và dành cho Thiên Chúa.

Cho dù thế giới có tin hay không tin, làm hay không làm nhưng chúng con biết đây là sự thật với những điều mà Chúa dành cho những người bé nhỏ và cũng cho tất cả những người con khi họ nhận ra và họ sống trong khiêm nhường để tìm ra sự thật thì đây là một món quà quá lớn dành cho nhân loại ngày nay – để được gặp gỡ Chúa, để được gần gũi Chúa, để được nhận ra thân phận của mình và sự kỳ diệu của Chúa Thánh Thần hoạt động trên chúng con và trong chúng con và mỗi một người của chúng con, để dạy cho chúng con trưởng thành, dạy cho chúng con được lớn lên và dạy cho chúng con hiểu rõ thân phận của mình mà về với Chúa, để biết thương yêu anh em của mình, để biết hy sinh thêm, để biết phụng sự Thiên Chúa và để biết phục vụ anh em trong tình yêu thương, trong nội tâm mà Chúa muốn nhìn trái tim của con người trong nhân loại ngày nay. Con cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa; trong Danh Thánh của Chúa bây giờ và cho đến mãi muôn đời. Amen.

Chúng con dâng lên cái Lạy Thứ Sáu – Lạy Đức Chúa Cha, chúng con cảm tạ ơn Cha; mỗi một ngày chúng con được đến ở nơi đây, mỗi một ngày chúng con được tiến dâng mỗi một lạy, chúng con được nghe những lời không phải từ ở nơi con người và cũng không phải nơi sách vỡ con người viết được mà chúng con tin chắc và xác tín là tất cả mọi việc ở trong Thần Khí của Chúa soi dẫn, chỉ dạy và dẫn cho những ai có trái tim thành tâm để tìm ra sự thật, thực hành trong sự thật và cảm nghiệm được sự huyền diệu trong huyền nhiệm mà Chúa đã ban cho chúng con trong thời đại ngày nay.

Với những gì mà chúng con được thực hành bằng con tim để phủ phục và đầu phục, điều này không tự chúng con biết mà làm nhưng chính Mẹ Maria là một Người đã dạy cho chúng con và Mẹ mong muốn chúng con hãy cho mình một cơ hội; bổn phận của chúng con là thân phận của một con người cũng đã đến giờ nhận thấy mọi việc chung quanh, chúng con không thế nào dửng dưng với những việc bình thường và tầm thường.

Phải để cho chiều sâu của sự thiêng liêng vốn nó rất rộng, nó rất sâu và rất lớn; chỉ cần chúng con hiểu rõ rằng chúng con đến với Chúa không phải chỉ là những lời bình thường trên môi miệng hay lý thuyết hay những việc chúng con chỉ làm theo ý riêng của mình hay làm theo luật lệ của con người bình thường và tầm thường, nhưng Chúa muốn nghe là trái tim, Chúa muốn hiểu chiều sâu của mỗi một người chúng con và trong quyền năng do Ngài đổ tràn đầy những ân sũng, không thể hứng lấy nỗi với những ân sũng đó để hiểu thêm, để biết thêm và cảm nghiệm thêm những ơn thánh quá lớn lao mà Chúa đã dành và cho nhân loại.

Lạy Chúa, đời sống của chúng con đa số cứ dửng dưng và tiếp tục, cho nên chúng con không hiểu gì về những việc cần thiết nhất cần có, đó chính là Thần Khí của Chúa sẽ chỉ dẫn một cách trực tiếp, đồng thời cũng dành cho chúng con một sự nhạy bén kỳ diệu mà chúng con cần để được đón nhận.

Mẹ Maria là một Người âm thầm cả một cuộc đời và Mẹ là Người đầu tiên đón nhận ơn Chúa Thánh Thần; điều cần thiết nhất là sự im lặng của Mẹ, sự khiêm nhường của Mẹ và tất cả những việc của Mẹ trong đời sống của Mẹ là mỗi ngày Mẹ cũng phủ phục và hoàn toàn dâng lên Thiên Chúa, dâng kính Ngài với một trái tim.

Tất cả mọi việc Mẹ làm đều có ý nghĩa, nhưng Mẹ vẫn âm thầm; ngày hôm nay thế giới có biết bao nhiêu biến loạn, con người đã có những điều cần thiết nhất nhưng họ đã quên và đã trở thành những luật lệ mà con người tự đem đến cho nhau; quên đi những gì của thân phận con người dành cho Thiên Chúa một cách tuyệt đối, không để cho sự pha lẫn với cái nhìn, không để cho những giây phút chúng con tập trung, không để cho những việc thuộc về bề ngoài của con mắt khi chúng con cầu nguyện.

Cho nên Mẹ dạy cho chúng con đến với Chúa bằng tâm tình, với mỗi một ý nghĩa lạy dâng lên Thiên Chúa và mỗi một Ngôi Vị cần có. Chúng con cần biết một cách khẳng định trong đời sống của chúng con và đời sống của người Kitô Hữu, tập trung với tất cả những điều cao quý nhất mà chúng con xin và thưa Thiên Chúa, qua thân phận của một người con và dâng lên mỗi một lạy trong tâm tình và ý nghĩa mà chúng con dâng lên Ngài.

Chúng con cũng được Chúa Thánh Thần Ngài chấp nhận để dạy và chỉ cho chúng con để chúng con thưa cùng với Đức Chúa Cha và lời của Chúa Thánh Thần thì Đức Chúa Cha sẽ nhậm lời và Ngài sẽ can thiệp và chấp nhận chúng con.

Tất cả những việc đang biến loạn trong thế hệ ngày nay con người đã thua sút và đã đi ra ngoài rất nhiều điều của luật lệ, đồng thời đức tin thì đường như đã không còn những ngày của thực tế của đời sống bằng con tim, bằng đức tin mà chúng con chỉ dựa vào những gì với thực tế, những gì của thời đại, của luật lệ, của những sự nông cạn bình thường và tầm thường của con người.

Còn có rất nhiều điều trở thành những tục lệ rất là vĩ đại, rất là sang trọng, rất là trang trọng, và rất là cung kính nhưng bên trong tâm hồn mỗi một người chúng con thì dường như mỗi một người chúng con có một khoảng cách rất lớn, có một sự xa lạ và dường như không cảm nhận sự hiện diện và sự gần gũi mà chúng con mong muốn và khao khát.

Đây là những cảm nhận của những người có thể đi tìm; Chúa dành và ban cho mỗi một người một cách khác nhau, Chúa cũng tìm đủ mọi cách để cho chúng ta được hiểu và cảm nhận được sự hiện diện của Ngài, nhưng những gì vốn ở trong sự thật nó có một điều duy nhất là chúng ta luôn hướng về Thiên Chúa và đầu phục hoàn toàn.

Chúng ta có thể để cho Chúa làm chủ trong cuộc sống, mỗi một giây một phút và cuộc sống của chúng ta mỗi ngày thuộc về Ngài, phải có liên kết với thân xác, với lý trí, với con tim và đặt để với một niềm tin đặt để cho Thiên Chúa thì điều đó mới đạt đến những gì vốn ở trong sự cao siêu huyền nhiệm mà Chúa đã dành và cho chúng ta.

Mẹ là một Người đã đón nhận được điều này, Mẹ là một Người đã làm được điều này và Mẹ là một Người dạy cho chúng ta điều này; bởi vì thế giới của con người chúng ta đang sống với những ngày từ chối Thiên Chúa, và đi vào với một thế giới tự do và văn minh.

Chúng ta quên đi những gì của thiêng liêng, những điều vốn có và đang còn; chúng ta không công nhận, chúng ta không đón nhận, chúng ta từ chối và chúng ta theo cái lý lẽ của con người, đó là bằng chứng và theo cái lý của chính nó và hợp lý trong thế giới của trần gian nhưng chúng ta quên đi Thiên Chúa đầy quyền năng.

Có nhiều cách mà chúng ta không thể hiểu nhưng Ngài vẫn ban và cho; có nhiều cách trong sự phong phú của Ngài, và nhiều cách trong ân sũng mà chúng ta không thể giải thích được, chúng ta không thể thấu hiểu được, chúng ta chỉ giới hạn ở trong cái lý luận của con người cho nên chúng ta đã từ chối biết bao điều mà Chúa đã làm và ban đến cho thế giới.

Ngày hôm nay chúng ta đã để cho tất cả những gì vốn trong thực tế chủ quyền, đã trở thành sự tự do và đó cũng là quyền cá nhân của chúng ta đi đầu; chúng ta dẹp bỏ những gì trong thiêng liêng vốn cần có trong sự tôn trọng và tôn kính.

Chúng ta đã thấy được một thế giới, một thế giới đi vào những ngày của tận cùng, một thế giới đang sống trong thác loạn, một thế giới có quyền tự do đi ngược lại luân thường đạo lý, một thế giới đã bị đảo điên, đã bị sự lừa gạt mà ngày hôm nay sự thật chúng ta nhìn thấy một nước cường quốc, một người mà chúng ta bầu hoàn toàn có những vết mà chúng ta nhìn thấy ngược lại với giáo lý, ngược lại với luân lý, và xúc phạm đến luật định của Thiên Chúa.

Đây là một điều mà con người phải cần mở đôi mắt của đức tin, mở mắt của lòng, mở mắt của con tim của mỗi một người mà chúng ta đã thiển cận mà chúng ta không nhờ đến ơn của Chúa, chúng ta loại bỏ đi và chúng ta tiếp tục với những ngày tháng chỉ để cho sự tự do ở trong một thời đại văn minh.

Chúng ta đã bị chính sự tinh vi khéo léo đó thu hút, làm cho chúng ta mỏi mòn và không biết những gì của đức tin và đời sống của con người mà Chúa đã dành và ban cho chúng ta.

Cho nên, đã đến ngày mà chúng ta phải cần tỉnh thức, đến ngày mà chúng ta phải đón nhận những gì vốn chúng ta đã chọn lựa nó, và đến ngày đôi mắt thật của chúng ta nhìn ra, đó là những điều không hoàn mỹ và xúc phạm đến Thiên Chúa mặt này đến mặt khác.

Chúng ta không còn những ngày còn ngoan cố cứng lỳ, bởi vì trong số loài người chúng ta có những người không biết, những người không tin nhưng có những người đã biết, đã tin và tìm ra được sự thật, cho nên sự thật vẫn còn và tiếp tục được chúc phúc; sự thật sẽ là sự công chính mang lại sự thắng lợi cho chúng ta trong sự thật.

Ngày hôm nay, Mẹ đã nhìn thấy những điều cần sự giúp đỡ, nếu không có sự giúp đỡ, nếu không có Mẹ chỉ dạy chúng ta vẫn tiếp tục hiên ngang trong đời sống của chúng ta, nhưng sự hiên ngang đó có giới hạn; nếu chúng ta không nhờ chính lực lượng của thiên quốc, chúng ta không nhờ niềm tin để quyền năng của Chúa được dồi dào đổ xuống cho chúng ta bằng đôi mắt đức tin thì chúng ta không hiểu gì, chúng ta không biết gì và chúng ta cũng bị lừa bịp trong một thế giới đương thời ngày nay qua sự tinh vi và qua sự khéo léocủa chính nó, bọc xác của thời đại văn minh để làm vùi chôn biết bao nhiêu tuổi trẻ, biết bao nhiêu linh hồn.

Con người bắt đầutrở thành máy móc, không còn con tim yêu và cũng không còn một đời sống trách nhiệm; chúng ta đang bị lừa gạt và chúng ta đang lựa con đường, đó là con đường của những ngày mỏi mòn với cái chết, con đường của những ngày nông cạn trên trần thế, và con đường đức tin, của đời sống và linh hồn cũng như tất cả những gì cũng bế tắc trong cuộc sống với sự phồn thịnh và văn minh của ngày nay.

Đây là điều khẳng định với những gì để rõ và biết, những ngày tháng chúng ta đang nằm trong sự tranh đấu giữa thiện và ác một cách kiệt quệ; nếu chúng ta không biết để trở lại, chúng ta không biết nguồn gốc của mình, chúng ta không biết rằng những gì vốn được đem đến cho thế giới, ngay cả chính bản thân chúng ta, linh hồn chúng ta và thể xác của chúng ta thuộc Ngài ban cho thì chúng ta phải tiếp tục sống trong mù quáng, sống trong mù lòa, đó là điều mà chúng ta phải trả lẽ trong sự công bằng qua Đấng quyền năng.

Chúa đến không phải để sửa phạt chúng ta; Chúa không bao giờ muốn sửa phạt chúng ta, Chúa muốn cho chúng ta được sống những ngày hạnh phúc, sung túc và bình an với sự chúc phúc của Ngài; nhưng chúng ta từ chối Ngài, chúng ta khước quyền của Ngài, chúng ta bắt đầu thách đố Ngài và chúng ta đang làm những chuyện đảo ngược lại những việc vốn trong luật lệ của Ngài thì điều này nhắm có thể còn tiếp tục hay không thì tuỳ thuộc mỗi một cá nhân, và mỗi một linh hồn của chúng ta đối diện, đó là sự trả lời riêng cho mỗi một cá nhân.

Nhưng chung về ngày hôm nay Mẹ là Mẹ, Mẹ không bao giờ muốn con của Mẹ tiếp tục đi con đường sai trái, Mẹ đã chờ đợi rất lâu; Chúa Giêsu Thánh Thể Ngài ở đây trên 2,000 năm, trước giờ Tiệc Ly thì Ngài đã hứa ở lại với chúng ta, và nơi đâu có Chúa Giêsu Thánh Thể thì nơi đó có Mẹ Maria. Mẹ đã khóc biết bao lần, những giòng huyết lệ đã tuôn trào trên áo của Mẹ; những giòng huyết lệ đó nhắc nhở và thúc đẩy con người tỉnh thức và trở lại, bao nhiêu lần nhắn gởi qua những nơi những chỗ và những quốc gia mà ngày hôm nay vẫn còn.

Những dấu chỉ thiêng liêng đó chúng ta không thể từ chối được, chúng ta không thể dẹp bỏ được và chúng ta không thể nhìn theo cái nhìn trong lý luận của con người, không thể giải thích nhưng trong thiêng liêng lòng tin thì sẽ giải thíchtất cả, bởi vì Chúa quyền năng. Mẹ cũng là một người Mẹ được đổ tràn ân sũng do Đức Chúa Cha dành cho Mẹ, Mẹ cũng có quyền năng để giúp vàban đến cho chúng ta mặt này cũng như mặt khác qua sự chữa lành, qua sự gần gũi khi chúng ta đến với Mẹ.

Đây là một người Mẹ đang thổn thức cho chúng ta trong nhân loại ngày nay, nếu chúng ta không lắng nghe Mẹ, nếu chúng ta không có một phương pháp nào cần thiết nhất để giúp con người trong những cách cấp bách nhất, gần gũi nhất, nhanh lẹ nhất và một đời sống khẩn cấp nhất để kêu cầu danh Chúa thì chúng ta hoàn toàn không hiểu được và cũng chẳng biết gì bởi vì Phúc Âm rất nhiều nhưng chúng ta không dành thời gian để suy niệm, chúng ta không dành thời gian để thực hiện và sống với Phúc Âm.

Chúng ta đã trở thành thói quen bình thường và tầm thường, qua mọi vai trò và mọi tầng lớp. Chúng ta lại tiếp tục xúc phạm với Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng ta lại không có lòng tôn kính để nhận ra sự hiện diện của Ngài cho nên đời sống của chúng ta bắt đầu đi vào những ngày tháng – đó là những ngày tháng tối tăm, những ngày tháng với sự bao phủ của sự dữ và những ngày tháng đi vào tội ác.

Cho nên, ngày hôm nay, Mẹ chỉ mong muốn chúng ta giờ cấp bách nhất, linh hồn của chúng ta rất quan trọng; sự giá trị mà Mẹ muốn nhắc lại đó chính là Năm Dấu Thánh, là một dấu ấn vĩnh viễn muôn đời cho linh hồn và trái tim, vẫn còn giá trị khi chúng ta là những người ngập tràn tội lỗi nhưng khi chúng ta hiểu được điều này, thống hối và trở về.

Chỉ cần chúng ta thống hối trở về, chỉ cần chúng ta thống hối ăn năn, chỉ cần chúng ta đầu phục, phủ phục và kêu danh Chúa trong những cách thiết tha bằng sự đầu phục, phủ phục trở về với Ngài thì Ngài sẽ cứu chúng ta và giúp chúng ta trong mỗi một biến loạn, trong mỗi một hoàn cảnh và trong mỗi một thời gian.

Cho nên, chỉ có điều duy nhất này là giờ sau cùng mà Mẹ xin cùng Đức Chúa Cha là những ân huệ mà Đức Chúa Cha dành cho Mẹ, Mẹ hoàn toàn đem những ân huệ đó để ban lại cho thế giới của loài người; qua sự khẩn cầu và lời cầu nguyện của Mẹ cho nên Đức Chúa Cha chấp nhận cho chúng ta được đón nhận món quà này, để đích thân chúng ta thưa với Chúa, để đích thân mỗi một người chúng ta thưa với Đức Giêsu qua ơn cứu độ, để đích thân chúng ta xin Chúa Thánh Thần đốt lên ngọn lửa, để chúng ta hiểu những gì cần làm và cần thực hành trong đời sống, để chúng ta hiểu được sự ở lại duy nhất của Chúa Giêsu, qua Bí tích Thánh Thể, là một nơi thiêng liêng cao cả và đón nhận những ơn thánh thiêng liêng qua huyền nhiệm mà Chúa đã tỏ hiện cho chúng ta, và cũng là một nơi để giúp cho chúng ta nhận diện những gì vốn trong thiên quốc đã dành cho chúng ta được thấy, nghe và hiểu được điều huyền nhiệm cao cả đó, là một nơi duy nhất – đó là nơi Chúa Giêsu Thánh Thể.

Chúng ta đã có Ngài can thiệp và ở giữa chúng ta hôm nay nhưng chúng ta đã không biết, đã từ chối và chúng ta ít khi để ý tới; đây là một thời điểm để gợi lại cho con người biết được sự hiện diện của Chúa. Tại sao, Chúa, vào Buổi Chiều Tiệc Ly thiết lập Bí tích Thánh Thể, là có nhiều ý nghĩa, là có những điều rất quan trọng mà chúng ta không thể đón nhận bằng đôi mắt bình thường được mà phải qua Chúa Giêsu Thánh Thể, để chúng ta nhận được sự bí nhiệm cần thiết nhất khi đời sống của chúng ta với những ngày còn lại, với những ngày cuối cùng đang biến cố trong thế giới của nhân loại chung và riêng cho mỗi một cá nhân.

Cho nên chúng ta phải hiểu được ý nghĩa; cái Lạy Thứ Sáu chính Chúa Thánh Thần dạy cho chúng ta, Mẹ không hề nói chúng ta phải đến với Mẹ bằng cái lạy, Mẹ không hề nói bất cứ điều gì về Mẹ để chúng ta đến với Mẹ, bằng cách này cũng như cách khác, bằng cách thức mà ngày hôm nay dâng.

Năm lạy mà Mẹ dạy chúng ta đó là dâng kính lên Thiên Chúa và nhất là cái Lạy Thứ Năm rất quan trọng, bởi vì là một con dấu, cũng là một sự đóng dấu ở trong linh hồn, vàtrái tim của chúng ta đểcó sự sống khi chúng ta van cầu, chúng ta nhìn và nhận ra, và chúng ta nhận ra ơn cứu độ mà Chúa không bao giờ quên chúng ta.

Cho nên Mẹ dạy chúng ta mỗi một ý nghĩa lạy đều van xin đến Thiên Chúa; khi chúng ta dùng cách thức này, chúng ta dùng linh hồn, thể xác và con tim, sự đầu phục và phủ phục, và trong những giây phút mà chúng ta cúi mình, chúng ta không còn để ý đến những gì ngoài chúng ta chỉ biết nhìn vào Thiên Chúa trong một tâm tư và trái tim thống hối.

Chúa đang muốn nhìn chúng ta bằng con tim mà Ngài đang kêu gọi chúng ta thời nay, chúng ta cần phải có con tim thì mới nghe được sự thiêng liêng cao cả hiện diện, và chỉ có con tim thì Chúa mới chấp nhận những gì chúng ta xin và chúng ta đang khẩn cầu xin Ngài can thiệp.

Đây là những việc mà Mẹ đã dạy,nhưng chúng ta đã được Chúa dạy cho chúng ta cái Lạy Thứ Sáu, cái lạy mà Mẹ đã dạy trọn vẹn với những dấu chỉ, của những dấu tích liên quan đến thiên quốc và sự sáng tạo của Đức Chúa Cha ngay từ lúc ban đầu, với những việc rất quan trọng khi chúng ta đi vào thời Cựu Ước hay đi vào đời sống hiện tại của chúng ta ngày hôm nay, liên quan đến con số sáu.

Mẹ Maria là một Người đãđược chọn lựa và được ghi trong sách sử; Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ là sự toàn thắng trong nhân đức và toàn diện trước mặt Thiên Chúa, trở thành Nữ Vương của thiên quốc, đầu đội mặt trời chân đạp mặt trăng, đầu đội mười hai ngôi sao – biểu tượng cho một điều vinh quang sáng rỡ của ánh sáng mà thiên quốc đã chọn lựa từ bao giờ, qua luật định của Thiên Chúa Cha.

Ngày hôm nay Chúa Thánh Thần đích thân dạy cho chúng ta dâng lên Mẹ, qua cái Lạy Thứ Sáuvới một lòng tôn kính, một lòng tri ân, biết ơn và cảm tạ; chúng ta hãy nghe và tiếp nhận – đó chính là Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa, Mẹ của Thánh Thể, Mẹ của Giáo Hội, Mẹ của Tình Yêu, Mẹ của mỗi một người chúng ta, Mẹ của nhân loại.

Mẹ của mỗi một tội nhân, Mẹ của mỗi một linh hồn ở nơi chốn luyện hình. Đây là những danh hiệu và tước hiệu chúng ta không thể từ chối được, đây cũng là những việc mà Đức Chúa Cha an bài sắp đặt, sự liên kết với thiên quốc; những việc chúng ta cần biết đó là một con số mà Đức Chúa Cha đã chọn ngay từ lúc ban đầu; điều này là biểu tượng để cho mọi người được biết và được nghe, dấu chỉ ẩn tìm của những ngày còn lại của cuối thế kỷ và cuốn sách cuối cùng của lịch sử.

Đó chính là những việc cần thiết mà chúng ta cần phải được nghe, và cần phải đầu phục, cần phải phủ phục và hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của con số sáu, được kết thúc bằng sự chiến thắng của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ.

Chúng ta không hiểu, mỗi một khi chúng ta đến thánh đường hay có những buổi lễ long trọng lớn lao chúng ta đều nhìn thấy sáu đèn cầy được biểu tượng trên bàn thờ, và chúng ta không hiểu chính Phúc Âm và Tin Mừng đã có bốn con vật; bốn con vật cùng với hai mươi bốn vị trưởng lão đầu phục và phủ phục như chính Thánh Gioan đã nhìn và cảm nhận trong sự mạc khải mà Chúa đã ban cho Ngài.

Ngài ghi chép một cách rõ ràng. “Hai mươi bốn vị trưởng lão bỏ mão xuống đồng thời phủ phục cùng với bốn con vật sáu cánh, dâng lên Thiên Chúa.”. Đó là đầu phục, phủ phục và dâng lên với những lời: “Thánh, Thánh, Thánh…” và cùng với các triều thần thánh thiên quốc, có ý nghĩa với những việc cao trọng hơn và chúng ta chỉ biết dừng lại nơi đây với những liên hệ cao trọng của con số mà Đức Chúa Cha đã chọn ngay từ lúc ban đầu.

Sự sáng tác và sự kiện tác của Ngài có một điều gì đó đặc biệt mà chúng ta không hiểu, chúng ta đã bị sự phản bội mà người đầu tiên đó chính là Luxiphe; Luxiphe là một người thân cận và cũng là một người biết rất nhiều chuyện của thiên quốc, cho nên nó dùng con số ngày hôm nay, không phải là một mà nó muốn phân tán đi những gì quan trọng để bịp lừa thế giới của nhân loại, đó là nó dùng ba con số sáu, ba con số sáu đó đã được xuất hiện trên thế giới ngay từ lúc con người bắt đầu phạm tội và chia rẽ với những việc rất quan trọng.

Ngày hôm nay thế giới dùng cái con số đó ở trong âm thầm, tiếp tục bành trướng và đến với thế giới mà nó có thể dùng con số đó để cai trị nhân loại; chúng ta là những người con của Thiên Chúa, chúng ta không biết được những gì của thần dữ nó làm, chúng ta không hiểu được những sự lừa gạt, bởi vì chúng ta quá yếu đuối để mở cánh cửa, chúng ta đã bị gạt lừa bởi chính nó.

Chúng ta không hiểu những gì của khoa học kỹ thuật, chúng ta cũng chẳng hiểu được những gì mà con người ngày hôm nay dùng thân xác của con người nhưng trong tâm tư và trong linh hồn của họ đã bán đứng cho thần dữ, cho nên sự điều khiển đó đã trở thành những điều ngược lại luân thường đạo lý, đáng sợ ghê tởm trong sự lừa gạt màcon người không sống trong sự thật, không để lương tâm làm chuẩn và không sống trong giáo lý và chân lý.

Đã đến ngày, đã đến ngày mà chúng ta phải cần biếtvà cần rõ tại sao lại sáu lạy, tại sao lại là một điều đáng kính với một lòng bái lạy? Đó chính là con số sáu được thực hiện và cũng là một con số sáu cuối cùng, một con số sáu trở thành những việc mà ngày hôm nay là một sự tháo gỡ và chìa khoá để dẫn chúng ta đến với sự chiến thắng mà Mẹ Maria sẽ can thiệp và đến với thế giới.

Đó là một Nữ Vương – đầu đội mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội mười hai ngôi sao, là một triều thiên để lãnh nhận một vương quốc và là một điều biểu hiện để dẫn đến cho chúng ta với sự can thiệp. Ngày hôm nay, Sáu Bái Lạy đó thuộc về Mẹ Maria, là tác giả với một chiều sâu rất rộng, rất lớn trong thiêng liêng được tỏ hiện cho nhân loại ngày nay.

Mẹ không dạy cho chúng ta những gì ngược lại với luân lý; Mẹ không dạy chúng ta xúc phạm với những gì của thực tế mà chúng ta đang sống; Mẹ không dạy chúng ta những gì nhưng đây là một ý nghĩa của sự sâu rộng mà chúng ta hoàn toàn không biết, đây cũng là một cơ hội duy nhất và duy nhất ban đến chothế giới của nhân loại những ngày cuối cùng, sau những ngày tháng cánh cửa của Năm Thánh đã đóng, và Lòng Thương Xót của Chúa vẫn còn tồn tại.

Chúng ta lấy gì để đáp lại với Lòng Thương Xót, chúng ta lấy gì để trở thành sự chiến thắng; ngày hôm nay chúng ta đã bị sự khống chế trong thế giới của trần gian với tất cả những điều của khoa học kỹ thuật, với tất cả sự tinh vi khéo léo mặc xác của thời đại mà chúng ta đã hoàn toàn không hiểu, không biết và không tin.

Hôm nay Mẹ chỉ muốn con số sáu trở thành con số sáu thành công của nhân loại ngày nay bằng sự bành trướng qua cách thức của khoa học, nhưng con số sáu mà Mẹ dạy chúng ta trong sự khiêm nhường, đổi ngược và đảo ngược lại những gì vốn trong chiến thắng của chính nó, là thần dữ, nó dùng đủ mọi cách, bao năm tháng nó đã nằm khắp nơi khắp chốn, chờ đợi ngày phục hồi những con số sáu của nó đã phân tán bằng ba con số sáu và biệt hiệu mà hôm nay không thể từ chối được, những ngày âm thầm nhưng cũng đã được lố diện bởi vì chúng nó là những người không sống trong sự thật, lừa bịp, bất chính và đã xúc phạm đến Thiên Chúa.

Chúng ta là những người con của Chúa, Chúa chết đi để chúng ta được sống và Mẹ Maria đang còn ở đây, Ngài không thể nhắm mắt để nhìn con người đi vào những ngày cạn cùng, và đi vào những ngày tội và cái chết. Chúa đã đến cứu chúng ta ra khỏi cái chết và bóng tối, Ngài không để cho chúng ta bị tiếp tục với những ngày tháng như chúng ta đang bị như thế kỷ đầu tiên mà ông bà của chúng ta đã rớt phải.

Hôm nay Đức Giêsu đã thay thế ông Adong năm xưa và Mẹ Maria đã thay thế Evà của năm xưa để đem lại sự chiến thắng cho nhân loại; đồng thời chúng ta hoàn toàn đầu phục, phủ phục trước Đức Chúa Cha qua Sáu Lạy mà ngày hôm nay chúng ta đi vào trọng điểm; không có một điều trật, cũng không có một điều sai, cũng không có một điều đi ra ngoài giáo lý và cũng không có một điều mà con người đãít để ý đến.

Cho dù trên 2,000 năm đã đượcghi chép một cách quá rõ ràng nhưng ngày hôm nay được kết thúc bằng những việc mà chúng ta cần nhất là từ mỗi một người chúng ta trong trái tim của mình để kêu cầu Danh Chúa, bằng mỗi một ý nghĩa lạy mà chúng ta tiến dâng lên Chúa, qua quyền năng mà Chúa đã dành cho Mẹ để Mẹ can thiệp và phụ trách cho chúng ta trong thời đại cuối này.

Sự chiến thắng đó nhất định không phải là một điều tranh chấp giữa những quyền lực, không phải là một điều tranh chấp bởi vũ khí, không phải là một điều tranh chấp mà con người đang bị phân tán và phản loạn ngày hôm nay nhưng chính bằng sự phục hồi, bằng sự can thiệp của Chúa; bởi vì chỉ có Chúa mới có quyền quyết định và chỉ có Chúa là một Đấng tối thượng và tối hậu, khi Ngài ra tay thì mọi sự sẽ là sự chiến thắng khi chúng ta là những người thuộc về Thiên Chúa.

Những điều thiện và lành đang lẫn lộn với nhau trong thế giới của ngày nay, nếu chúng ta không có một đôi mắt đức tin và sự cảm nhận trong thiêng liêng để ơn thiêng liêng được ban đến cho mỗi một cá nhân thì chúng ta không thể hiểu được những gì vốn thuộc về Thiên Chúa.

Chúng ta đã bị những cạm bẫy bao quanh, bởi những gì vốn ở trong lý luận của con người, nhưng những gì vốn cần nhất và sự chứng minh là con tim, là sự đầu phục, là thống hối mà Chúa sẽ điều khiển chúng ta bằng bộ nhớ, bằng trí óc và bằng sự cảm nhận, bằng sự thiêng liêng vốn Chúa dành và cho chúng ta qua dấu ấn của linh hồn và dấu ấn của con tim.

Chúng ta sẽ nhận ra Ngài và sự cứu giúp của chính Ngài; đây là một biểu hiện để tất cả mọi người trong nhân loại đầu phục và phủ phục trước Thiên Chúa, Ngài mới là một vị Vua mà chúng ta tôn thờ; Ngài mới là một vị Vua duy nhất ban cho chúng ta sự sống của đời này và đời sau, Ngài mới là một vị Vua mà toàn nhân loại phải phủ phục và đầu phục để chuẩn bị ngày mà chúng ta đối diện với Thiên Chúa.

Đó là điều mà hôm nay được nhắc nhở và cứu giúp chúng ta, qua sự chỉ dạy của Mẹ Maria, qua những ngày âm thầm và trở thành sự chiến thắng mà ngày hôm nay chúng ta được đón nhận với những ngày tháng cuối cùng của cuối thế kỷ, và bắt đầu với một thế giới mới khi chúng ta hiểu được ý nghĩa, chúng ta thực hành và chúng ta cảm nghiệm và chúng ta được đón nghe điều này qua Chúa Thánh Thần linh ứng và chỉ dạy cho chúng ta không ngừng lại với điều này mà cùng với triều thần thánh thiên quốc và là một con số mà hôm nay chúng ta đã biết rõ tại sao chúng ta lại làm điều này.

Đối với Chúa, chúng ta chẳng là gì và cũng chẳng đáng gì, và Chúa cũng chẳng cần gì ở nơi chúng ta, chúng ta có lạy hay không lạy Chúa cũng vẫn là một vị Vua và mãi mãi muôn đời là một vị Vua, là một Đấng chủ quyền, là một Đấng giàu lòng thương xót và là một Đấng Thiên Chúa trọn tình yêu, nhưng bổn phận của một con người cần có, cần làm và cần trở về để chúng ta được đón nhận những ơn vốn đi vào lịch trình, đó là trở thành dân riêng của Chúa thì Chúa sẽ bảo vệ và che chở; còn những ai cứng lỳ ngoan cố thì họ đã chọn con đường của họ, đó là con đường mà họ đã quyết định cho linh hồn của chính họ.

Quyền tự do Chúa luôn luôn tôn trọng, Chúa không bao giờ bắt buộc, nhưng chúng ta có quyền lợi để chúng ta trở về, hiệp nhất cùng những việc mà Mẹ dạy và chỉ cho chúng ta, để đời sống của chúng ta ý nghĩa hơn, để chúng ta sống có một điểm tựa rõ ràng, để chúng ta có sự binh vực che chở.

Tất cả mọi điều nó nằm trong sự quan phòng mà chúng ta cần phải thực hành, cần phải quyết tâm và cần hiểu được ý nghĩa thì chúng ta sống với một đời sống bình an,hạnh phúc, trong sự tín thác, trông cậy. Mọi sự, Chúa là một Đấng quan phòng, là một Đấng chủ quyền thì Chúa không để cho những ai tin vào Ngài, những ai tín thác vào Ngài, những ai hoàn toàn phụng sự Ngài mà chúng ta phải rớt vào những hoàn cảnh đau đớn, cực cùng.

Những gì đang xảy ra và đã xảy ra Chúa cũng để cho sự tự do đó để chúng ta sẽ phân biệt được những gì thuộc về Chúa, những gì thuộc về thế giới của con người và những gì thuộc về sự gian ác qua thần dữ đang điều khiển trong thế giới của ngày nay. Cho nên hôm nay chúng ta hãy lắng nghe để cùng nhau hiệp nhất và đừng ngoan cố cứng lỳ với một đời sống mà chúng ta chỉ nhìn trong sự thiển cận.

Hãy nhìn xa, nhìn rộng để hiểu rằng tất cả mọi việc đều phải quy thuận và trở về với Chúa,để Đấng chủ quyền là Chúa và Chúa sẽ là Người can thiệp và ngăn chặn đi tất cả những tai họa, những biến loạn và còn rất nhiều đã đến và đang đến như là một sự đe dọa chúng ta trong nhân loại ngày nay.

Chỉ có Chúa mới là Người chiến thắng cuối cùng; nếu muốn Chúa đến, nếu muốn Chúa can thiệp thì phải trở về, phải sống trong sự thật, quyết định để tôn kính và thờ lạy, dành cho Thiên Chúa những gì mà Ngài đã dành cho chúng ta; chúng ta không mắc cở, không ngại ngùng, đầu phục, phủ phục và tuyên xưng và Chúa mới là một người đáng để chúng ta đầu phục, đáng để chúng ta thờ lạy và chúng ta tôn kính và để chúng ta tuyên xưng giữa muôn người trong nhân loại.

Đó là điều mà ngày hôm nay, qua cái Lạy Thứ Sáu chúng con cám ơn Mẹ Maria; chỉ có Mẹ dạy cho chúng con điều này, chỉ có Mẹ mới cho chúng con được hiểu rõ tất cả những gì vốn nằm trong lịch sử, vào thời của Cựu Ước cũng như Tân Ước.

Vào thời đang hiện tại mà Chúa Giêsu Thánh Thể đang tỏ hiện cho nhiều điều rất kỳ diệu, cả một thế giới của thiên đàng đang ủng hộ, đang giúp đỡ, đang che chở và đang nâng đỡ chúng con khi chúng con hiểu được những điều bí nhiệm được tỏ hiện cho thế giới của nhân loại ngày nay.

Con chỉ biết thay thế cho anh chị em được đón nhận những gì Chúa muốn chúng con và tiếp tục với những ngày mà chúng con được nhân chứng và tiên phong; xin giúp chúng con được tiếp tục với vai trò của mình để đi khắp nơi, khắp chốn, hy vọng cho nhiều người anh chị em được đón nhận, lắng nghe, mọi tầng lớp, mọi vai trò với tâm tư và trái tim của mình, để thiện chí đi tìm ra được sự thật bởi sự thật đó còn tồn tại và vĩnh viễn, còn những gì không đến từ sự thật thì chúng con sẽ thấy được những gì mà con người chỉ nằm trong sự nông cạn ngắn ngủi, mọi sự đều phải quy thuận về sự thật mới có thể tồn tại, tiếp tục và tiếp diễn với những việc mà Chúa dành và ban.

Đây là những việc mà hôm nay con xin cảm tạ ơn Mẹ đại diện cho thế giới của loài người hôm nay và đại diện cho mọi tầng lớp với những sự kỳ diệu, của những sự bí nhiệm được tỏ hiện cho chúng con qua Sáu Lạy, nhất là cái Lạy Thứ Sáu hôm nay để được nghe, được biết nhiều hơn, để hiểu rõ ràng những gì vốn cần để thực hành, mạnh dạn hơn để biết rằng những gì vốn cần để Chúa là Người chiến thắng cuộc chiến này.

Chúng con là những người cần Chúa trong thế hệ của ngày nay và chúng con cần sự chỉ dạy và sự giúp đỡ của Mẹ, để giúp chúng con mạnh dạn, can đảm, tiên phong để đối diện với những sự khó khăn trước mặt mà đem những gì đến để giúp anh em của mình, để giúp những người quay trở về bằng sự thực hành, bằng con tim thống hối, bằng đầu phục, phủ phục, để nhờ Lòng Thương Xót và nguồn nước tái sanh thánh hóa và biến đổi chúng con, để chúng con sống được trở thành những người xứng đáng trong sự hoàn thiện, trong sự cải thiện, thánh thiện mà Chúa đã dành cho chúng con qua ơn thánh đặc biệt mà hôm nay chúng con cúi đầu, chúng con đầu phục, chúng con phủ phục, chúng con thống hối ăn năn và chúng con hoàn toàn dâng lên Chúa.

Xin Ngài can thiệp cho thế giới chung, cho mỗi một tập thể, cho Giáo Hội, cho tất cả các đất nước, cho mỗi một cá nhân, cho mỗi một linh hồn và cho cả gia đình của chúng con. Xin thương nhậm lời chúng con để mọi người được tỉnh thức, lắng động và lắng nghe để chúng con thực hành, để quy thuận, bởi vì tất cả mọi điều Chúa đã đổ tràn đầy nhưng chúng con múc lấy hay không thì còn tuỳ thuộc nơi chúng con; qua những lời kêu cầu cấp bách, những lời van xin, và những gì vốn thuộc về Chúa Thánh Thần thì nhất định Chúa sẽ ban đến cho chúng con, mặt này cũng như mặt khác; cứu giúp và can thiệp cho chúng con.

Nhất là trong thế giới ngày nay, những việc mà chúng con đã nhìn thấy hoàn toàn thất bại, nhưng cuối cùng một nước cường quốc đang hiện diện hôm nay, qua sự kêu cầu với những lời khẩn thiết của Sáu Lạy, của những người anh chị em trong âm thầm thì chính Chúa đã ra tay và chọn những gì tốt nhất cho chúng con hôm nay.

Nhưng đoạn đường này là đoạn đường bắt đầu, sẽ còn những gì tiến triển trong tương lai, nếu chúng con biết và thực hành tiếp tục những gì vốn cần để kêu cầu danh Chúa thì thế giới của chúng con sẽ có sự can thiệp, sẽ có ngày hòa bình và sẽ có những điều ngăn chặn được tất cả những sự ác và ngăn chặn được những gì đã xảy ra và đang xảy ra qua những hoạn nạn, qua những biến loạn và còn rất nhiều điều đang chuẩn bị cho một thế giới.

Thần dữ đã dùng cơ hội này; đây là những giây phút cuối cùng mà nó đang quằn quại để dành các linh hồn, để dành sự chiến thắng; dẫu nó bại trận nhưng nó cũng đánh gục biết bao linh hồn của nó, nhưng Chúa không để cho nó tự do để quyết định những gì vốn nơi con người có quyền quyết định – bởi vì Chúa tôn trọng tự do của chúng ta.

Hãy mở đôi tai để nghe, hãy mở đôi mắt để nhìn thấy và trái tim để cảm nghiệm những gì đang xảy đến, sẽ xảy đến và còn xảy đến để nhắc nhở điều gì với chúng ta – đểchúng ta đứng dậy mà quay về với Chúa, loại bỏ đi những gì của đời sống kiêu ngạo mà tập mặc chiếc áo của khiêm nhường; chúng ta hãy cúi đầu và chúng ta hãy đến với Chúa bằng con tim và bằng một tấm lòng đơn sơ thì mạc khải đó như Chúa đã viết và Chúa đã ban đến ở trong Phúc Âm, như các thánh tông đồ được ghi chép.

Hãy trở nên đơn sơ để chúng ta sẽ được nghe được biết những gì từ sự thật mà thực hành trong công chính, từsự thật để được xứng đáng trở về với Chúa, qua ơn tha thứ, qua sự can thiệp và qua Lòng Thương Xót Chúa dành và cho chúng ta trong nhân loại chung và riêng cho mỗi một người, và trong tâm tình cảm tạ ơn Mẹ Maria.

Mẹ ban cho chúng ta biết được điều này, giúp cho chúng ta biết được điều này và cho chúng ta học ở nơi Mẹ sự khiêm nhường, học nơi Mẹ sự nhẫn nại, học nơi Mẹ lòng tín thác, trông cậy, học nơi Mẹ với một đời sống xin vâng và xin dâng, và cuối cùng sự toàn thắng đó là Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ; sự toàn thắng đem chúng ta đến gần với Chúa, sẽ đem chúng ta đến với một thế giới hòa bình, đem chúng ta đến với một thế giới mới mà chúng ta đang khao khát và chờ đợi. Amen.

Con xin cảm tạ ơn Chúa, những ngày vừa qua quả thật là một điều vĩ đại, chúng con cứ tiếp tục đón nhận những điều không đến từ con người, chúng con biết chắc rằng không có thể nào chúng con có thể hiểu được và biết sâu những gì vốn đang nhắc nhở chúng con ngày hôm nay.

Mỗi một lần cúi đầu, mỗi một lần dâng kính, mỗi một lần bái lạy thì chúng con được nghe nhiều điều rất là hợp lý và cũnglà rất cần cho chúng con trong hiện tại ngày nay; điển hình chúng con là những người không biết, những người hoàn toàn không hiểu nhưng có rất nhiều kỳ diệu đã dẫn dắt chúng con ngày hôm nay trở thành trưởng thành, trở thành lớn lên để hiểu được ơn Chúa và cảm nhận.

Cho nên quyết định với tất cả những gì vốn không nhìn với cặp mắt của con người nữa mà xin Thiên Chúa thực hiện những việc của Chúa trên chúng con và trong chúng con, để tiếp tục trong vai trò nhân chứng, để xin cùng với các thánh – đó là Thánh Giuse mà chúng con đã từng xin với Ngài, để xin Ngài tiếp tục nâng đỡ và can thiệp cho Giáo Hội của chúng con, để học gương nhân đức, học gương thánh thiện và học gương liêm chính mà con người cần có trong cuộc sống.

Chúng con cũng xin cùng với các triều thần thánh thiên quốc, trong đó là ba Tổng Lãnh Thiên Thần: Micae, Gabriel và Raphael. Ba Tổng Lãnh Thiên Thần đã thương nâng đỡ và giúp đỡ chúng con nhưng ít khi chúng con được biết; ngày hôm nay chúng con đã hiểu rõ ràng sự hoạt động của các thánh thiên thần luôn liên lì để giúp đỡ loài người chúng con, che chở bảo vệ để thần dữ không thể hoành hành một cách tự nhiên.

Nó đang nắm quyền ở trong thế giới của loài người, cho nên có sự can thiệp của các triều thần thánh thiên quốc, cũng như các thiên thần bản mệnh luôn che chở bảo vệ cho nên chúng con trải qua những tai nạn, những hoạn nạn đều qua. Cuối cùng, chúng con được tỉnh thức và hiểu được như ngày hôm nay, với một tấm lòng tri ân, và qua Sáu Lạy để biết được sự tỉ mỉ mà Đức Chúa Cha đã dành cho chúng con từ bao giờ, để chúng con được lớn lên và biết được các thánh, các thiên thần.

Đồng thời, ngày hôm nay đích thân chúng con cũng xin với các thánh, cũng là những người đã đi qua trong lịch sử, cũng mang thân xác bình thường, tầm thường như chúng con nhưng các Ngài vượt được tất cả những sự khó khăn, những sự thử thách; cuối cùng Danh Thánh của Chúa được sự chứng minh qua các Ngài thì hôm nay chúng con cũng đi theo đường lối đó,.

Xin giúp cho chúng con được trọn vẹn để xứng đáng là những người nhân chứng – nhân chứng cho tình yêu của Chúa, nhân chứng cho sự thật lẽ phải, nhân chứng cho giáo lý mà Chúa đã để lại qua cái chết, để chúng con tuyên xưng Thiên Chúa là Chúa của chúng con: Ngôi Cha, Ngôi Con và Ngôi Thánh Thần, bây giờ cho đến mãi mãi muôn đời.

Xin cho chúng con, với những ngày còn trên trần thế này trở thành dụng cụ, và trở thành những người mà Chúa sử dụng để đến với thế giới bằng chính những việc làm âm thầm, bằng những điều xác tín ở nơi sự phủ phục, đầu phục và ở nơi sự tiên phong khẳng định để mọi đầu gối phải quỳ, chuẩn bị cho ngày mà con người phải đối diện trước Thiên Chúa, những ngày còn lại và những ngày bắt đầu một thế kỷ mới.

Trong tâm tình cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen, xin cho chúng con được mãi mãi ghi nhớ những sự chỉ dạy của Mẹ Maria; xin Mẹ ở cùng chúng con, dẫn dắt chúng con, che chở và bảo vệ chúng con, để chúng con chiến thắng cho đến giây phút cuối cùng, với sự tuyên xưng bằng Sáu Lạy, với sự nhân chứng và tiên phong với Sáu Lạy.

Bất cứ nơi đâu, bất cứ hoàn cảnh nào cũng xin kêu cầu Danh Chúa với Sáu Lạy, là một bằng chứng, là một điều mà con người phải cần – phải cần thực hành và cũng phải cần để cho mình những giây phút thuộc về mình đối với Thiên Chúa qua thân phận của con người.

Đó là điều cần thiết nhất mà ngày hôm nay chúng con xin được hoàn tất với Sáu Lạy tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, trong tâm tình cảm tạ và chúc tụng Thiên Chúa của chúng con. Chúng con xin chúc tụng, cảm tạ Đấng ngự trên ngai, là Đấng hằng sống, bây giờ cho đến mãi mãi muôn đời.

Con xin cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa và cảm ơn Chúa Thánh Thần, xin các thánh tiếp tục cầu bầu cùng Chúa cho chúng con và xin các triều thần thánh thiên quốc ủng hộ chúng con, che chở bảo vệ để chúng con tiến bước trong đời sống ngày hôm nay, nhân chứng sự thật mà con người cần phải đón nhận, tiếp nhận và trở về bằng cách thức này.

Mỗi một người loại bỏ đi lòng kiêu ngạo của chính mình mà mặc lấy và học khiêm nhường để được gặp gỡ Chúa, để được đón nhận ơn Chúa và sống với một đời sống đơn sơ, để được đón nhận những sự bí nhiệm mà Chúa đã dành tràn đầy ân sũng và hồng ân được đổ xuống cho nhân loại ngày nay để cũng cố cho đời sống đức tin và cũng cố cho đời sống của những người thuộc về con cái của Thiên Chúa và những người chưa biết, chưa tin cũng có cơ hội được nhận ra Thiên Chúa mới là Đấng chủ quyền, là Đấng cứu độ, là Đấng giàu lòng thương xót và là một Đấng có quyền xử phạt công minh để chúng con đừng lọt vào lưới bẫy của sự dữ ngày nay.

Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con; xin giáo lý của Chúa, chân lý của Chúa và ơn cứu độ của Chúa trường tồn mãi mãi muôn đời để mọi người được tin vào đó để được sống đời này cũng như đời sau, bây giờ và mãi mãi. Hôm nay con xin được kết thúc Sáu Lạy đúng 10 giờ 58 phút, ngày Thứ Tư, ngày 30, tháng 11, 2016, tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, trước bàn thờ, nhà Tạm, Thập Tự Giá và thánh tượng Mẹ Áo Đức Bà, linh ảnh Lòng Chúa Thương Xót.

Xin đón nhận cho chúng con lời cảm tạ, chúc tụng. Xin cho mọi người, mọi nước, mọi dân đều quy thuận và trở về, tôn kính và thờ lạy một Thiên Chúa với những ý nghĩa của mỗi một lạy mà Mẹ Maria dạy cho chúng con ngày hôm nay và dạy cho nhân thế những ngày đang cấp bách của nhân loại.

Xin giúp mọi đôi tai được nghe, mọi đôi mắt được nhìn thấy và trái tim được cảm nhận và lòng tin được thăng tiến khi thực hành với những điều vốn bí nhiệm được tỏ hiện cho nhân loại ngày hôm nay. Con xin cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng và ngợi khen Chúa; trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Amen. Amen. Amen.

* Sứ giả vô danh, L., là một người nhập cư Mỹ từ Việt Nam. L. có một đời sống cầu nguyện rất sốt sắng tập trung vào sự tham dự các Thánh Lễ và chầu Bí tích Thánh Thể. L. nhận được các thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm và nhìn thấy được các phép lạ của Thánh Thể, và có thể thâu vào được qua điện thoại di động. Khi Chúa Giêsu cho L. các thông điệp, là như thể một người Cha nhân từ đối với những người con của mình.

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Hãy chia sẻ thông điệp này và trang web với những người bạn biết qua e-mail, mạng xã hội, in thông điệp ra, và loan truyền.

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharistic Jesus