The Miraculous Power of the Eucharist
The Miraculous Power of the Eucharist

The Gift of The Six Kowtows

 

A Present from Blessed Mother Mary to Humanity

432 pages

Sáu Lạy Kính Dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

100 pages

Kinh Nguyện Sáu Lạy kính dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

144 pages

The Six Kowtows Reverently Offered to the Eucharistic Jesus

 

192 pages

Ang Anim na Kowtows

Magalang na iniaalay

sa Eukaristikanong Hesus

176 pages

Las Seis Kowtows

Reverente-mente

Ofrecido a

Jesús Eucarístico

192 pages

Los Seis Kowtows Reverently

Oferecido

a Jesus

Eucharistico

208 pages

Coming soon

Sáu Lạy

Kính Dâng

Thiên

Chúa Cha

-Quyển 1-

240 trang

Sắp in

Messages for the World 

Pray

The Rosary of The Six Kowtows 

Heavenly Poems and Songs

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else...  

Read more

2017

Ngày 25 tháng 10 năm 2017

SÁU LẠY

dâng lên Thiên Chúa

 

Thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần khi chị Lucia dâng Sáu Lạy.

 

Lucia:

 

Lạy Chúa, 12 giờ 58 phút, ngày Thứ Tư tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Gia Thất, Orange. Chúng con được đến California và lần đầu tiên được tham dự thánh lễ tại thánh đường này; cảm tạ ơn Chúa dành cho chúng con buổi sáng hôm nay được đến tham dự thánh lễ, đặc biệt là trùng hợp vào ngày Thứ Tư, tuần thứ ba của mỗi tháng mà chúng con có cơ hội được đến nghĩa trang để cầu nguyện cho các linh hồn. Thánh Lễ Misa buổi sáng hôm nay chúng con xin dâng lên Chúa để cầu xin một cách đặc biệt, xin được chuyển giao cho các linh hồn; xin Chúa thương xót và cho các linh hồn được sớm trở về cùng Chúa.

 

Lạy Chúa, hôm nay Bài Đọc I của Thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Roma: “Anh chị em thân mến, nguyện cho tội lỗi đừng thống trị trong thân xác hay chết của anh chị em, khiến anh chị em hay vâng phục những dục vọng của nó.

 

Anh chị em cũng đừng dùng các chi thể anh chị em làm khí giới của gian tà để phục vụ tội lỗi, nhưng hãy hiến thân cho Thiên Chúa như những người từ trong cõi chết sống lại, và hãy hiến dâng các chi thể anh chị em làm khí giới đức công chính để phục vụ Thiên Chúa.

 

Vì chưng tội lỗi không còn ở dưới chế độ lề luật nhưng dưới chế độ ân sũng. Thế nghĩa là gì? Nào chúng ta cứ phạm tội đi, vì chúng ta không ở dưới chế độ lề luật, những dưới chế độ ân sủng ư?

 

Không phải thế! Chớ thì anh chị em chẳng biết rằng: hễ anh chị em hiến thân làm nô lệ để phục vụ ai thì anh chị em là nô lệ của kẻ anh chị em vâng phục đó sao! Hoặc nô lệ của tội lỗi để rồi phải chết, hoặc là nô lệ của đức vâng lời để rồi được nên công chính?

 

Nhưng cảm tạ Thiên Chúa vì xưa kia anh chị em là nô lệ của tội lỗi mà nay anh chị em đã hết lòng vâng theo khuôn mẫu đạo lý đã truyền lại cho anh chị em noi giữ. Một khi anh chị em đã được giải phóng khỏi ách tội lỗi, anh chị em đã được nhận vào phục vụ đức công chính.”

 

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ và chúc tụng ngợi khen Chúa: “Ơn phù trợ của chúng tôi ở nơi Danh Chúa.” Hôm nay Chúa đưa chúng con đến đây để tham dự thánh lễ đầu tiên tại California, Cathedral Holy Family, chúng con được đến tham dự nơi một thánh đường mang tên Gia Đình Thánh Gia Thất.

 

Cảm tạ ơn Chúa đã nhắc nhở cho chúng con trong cuộc sống của mỗi ngày; như Bài Đọc I của ngày hôm nay – nếu tội lỗi thống trị thì chúng con sẽ luôn luôn đi vào cái chết của thân xác, phục vụ cho dục vọng, và còn những điều vốn ở nơi đời sống của con người mà chúng con thường dễ dàng theo ý của mình, nhưng khi chúng con sống trong Thần Khí và chúng con hiến dâng cho Thiên Chúa.

 

Những việc mà ngày hôm nay, quả thật, nhất là đối với mọi người, với một cặp mắt bình thường mà con người của chúng con có thể cùng nhau đi khắp đó đây, để cầu xin với một tấm lòng thiết tha, với một sự gợi ý mà hôm nay chúng con xin Chúa thương đến chúng con.

 

Xin Chúa thương đến thân xác, thương đến trái tim thống hối của chúng con và thương đến sự trở về của chúng con với sự thiết tha van cầu, ngoài ra chúng con không còn một nơi nào để chúng con đến xin cứu giúp thế giới, cứu giúp mọi tầng lớp, mọi vai trò và cứu giúp đại gia đình của chúng con và chính bản thân chúng con.

 

Lạy Chúa, ngày hôm nay Chúa đã dành cho chúng con những đặc ân, còn có cơ hội được quỳ, còn có cơ hội được xin, còn có cơ hội được trở về thống hối ăn năn; không phải dành cho chúng con không, mà còn những người anh chị em mà chúng con chưa trở về, những người chưa tin, những người chưa bao giờ có cơ hội được biết Chúa và tin vào Chúa.

 

Đồng thời cũng là các linh hồn mồ côi, các linh hồn vừa mới qua đời và các linh hồn bất ngờ ra đi, họ không có cơ hội để thống hối ăn năn và cũng không có cơ hội được biết Lòng Thương Xót và tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại và dành cho con người cho đến giai đoạn cuối cùng khi con người biết và nhận ra Chúa vẫn thương tha thứ để chúng con được về với Chúa, được hội nhập vào một đất nước của thiên quốc mà Chúa đã dọn sẵn và Chúa đổi về bằng giá Máu.

 

Ngày hôm nay, lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, xin đón nghe những lời chúng con xin thay thế cho các linh hồn mồ côi, các linh hồn vừa mới qua đời, các linh hồn quen biết, các linh hồn ông bà, cha mẹ, anh chị em và tất cả những nơi chỗ mà chúng con được đến – nghĩa trang của buổi chiều ngày hôm nay.

 

Đặc biệt, đây là Thánh Lễ đầu tiên, cũng là ngày trùng hợp và phù hợp mà Chúa dành cho chúng con để cầu nguyện cho những kẻ vừa mới qua đời tại thành phố Las Vegas – 58 người vừa ra đi, những ngày cũng không quá lâu. Đồng thời còn biết bao nhiêu người đã ra đi trong giây phút này, giờ lâm chung cuối cùng của họ cũng nhằm vào ngày hôm nay, và đặc biệt cũng chuẩn bị cho một tháng tới là tháng nhớ đến các linh hồn và cầu nguyện cho các linh hồn.

 

Chúa đưa chúng con đến dây, không phải là một sự tình cờ mà là điều Chúa muốn cho chúng con được biết rằng những gì chúng con làm hôm nay, món quà này thật lớn lao cho người sống cũng như kẻ chết; đồng thời các linh hồn được hưởng nhờ những điều mà chúng con thay cho họ để cầu xin cùng Thiên Chúa, với sự ra đi bất ngờ của những sự bịnh tật mà con người khao khát nhưng chưa biết để trở về; ngày hôm nay, xin Chúa thương đến chúng con và đón nhận chúng con.

 

Lạy Thứ Nhất chúng con dâng lên Đức Chúa Cha để xin cho thế giới, xin cho những người quá cố, và đặc biệt cho những người chưa trở về, sống cũng như chết; ngày hôm nay chúng con kính dâng lên Chúa với tâm tình và trái tim, xin Chúa đón nhận chúng con, một lòng tôn kính, dâng lên Chúa cùng với những người anh chị em, những ai họ có cảm nghiệm để hiệp nhất, để chúng con dâng lên trước sự cấp bách kêu cầu và tha thiết xin cùng Thiên Chúa.

 

Lạy Đức Chúa Cha, chúng con thờ lạy Cha, chúng con cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen Cha vì tất cả mỗi một việc đến với chúng con không ngoài Thánh ý của Cha trên bước đường của sáu năm dài vừa qua; những nơi những chỗ chúng con đến mọi sự được hoàn tất thành công trong niềm vui mỹ mãn mà chúng con biết nhau, có nhau và cùng nhau trên nẻo đường mà chúng con đã đi và đang đi.

 

Tuy trong cuộc sống có những thử thách, có những thách đố nhưng chúng con vẫn hạnh phúc bên nhau, lắng nghe, vâng lời; chúng con tiếp tục đi đến với bất cứ thánh đường nào mà Chúa cho phép chúng con để gợi lại cho anh chị em và gợi lại cho con người ngày hôm nay với đức tin có việc làm, đức tin chứng minh, và đức tin mà chúng con xin được kính dâng với một lòng tôn kính thờ lạy, một lòng thống hối ăn năn và một lòng gợi lại tấm lòng mà chúng con cần dâng lên cho Thiên Chúa, từ thân xác cho đến linh hồn lẫn cả lý trí, nhận ra được thân phận yếu đuối, thấp hèn của con người.

 

Ngoài những việc bé nhỏ này, không còn gì xứng đáng hơn để xin Chúa thứ tha, xin Chúa đoái nhìn và xin Chúa thương và cấp bách để giúp đỡ chúng con, người sống cũng như kẻ chết, và giúp đỡ toàn thế giới để được biết quay trở về với Chúa, một Thiên Chúa duy nhất ban cho chúng con Lòng Thương Xót, ban cho chúng con một niềm tin hạnh phúc.

 

Chúng con cần phải thực hành và chúng con cần phải suy niệm, cần phải hiểu biết và cần phải chọn lựa với những gì đang, đã xảy ra trong cuộc đời, cho chúng con sự cảm nghiệm đã có vốn là người Kitô hữu, nhưng không phải chỉ dừng lại một điểm đó mà còn nhiều sự mới mẻ trong Thần Khí của Chúa, để chúng con học thêm những gì cần tuyên xưng, những gì cần phải dâng lên Chúa bằng con tim của mình; không sợ với tất cả những điều của thế giới bên ngoài, lệ thuộc, hay quen thuộc với tất cả những gì đã trở thành thói quen.

 

Hôm nay, trong thời điểm của cấp bách con người đã quá xúc phạm đến Thiên Chúa và còn nhiều người anh chị em đang làm cho trái tim của Chúa vỡ nát mỗi ngày vì hành động, vì tội lỗi. Ngày hôm nay Bài Đọc I, như Thánh Phaolô tông đồ đã nhắc: “Bởi vì con người không đến để phụng sự Thiên Chúa hay không biết và thân xác của mình để cho tội lỗi hoành hành thì chúng con đã bắt đầu đi vào cái chết trong hiện thực và Thánh Phaolô cũng đã khuyên chúng con nên tận hiến thân xác cho Thiên Chúa, đừng để tận hiến cho tội lỗi dục vọng tham lam và biết bao nhiêu điều đã làm cho chúng con phải chết”.

 

Cho nên, lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa, xin Chúa cho chúng con được dâng lên Ngài thân xác của yếu đuối, dẫu còn nhiều điều thấp hèn nhưng chúng con vẫn muốn trở về với sự thiện, vẫn muốn trở về trong sự cải thiện, vẫn muốn về với một Thiên Chúa; chỉ có Ngài cho chúng con, yêu chúng con, chờ đợi chúng con và chỉ có Ngài là một Đấng tha thứ, chủ quyền để cho chúng con về với một tình yêu, dẫu chúng con còn những điều bất xứng, còn những điều khiếm khuyết và còn rất nhiều thiếu sót.  

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa, hôm nay bản thân của chúng con là những người còn sống và còn những người chưa bao giờ biết Chúa, chưa nhận ra Chúa và chưa nhìn nhận một Đấng Thiên Chúa tạo thành, một Đấng Thiên Chúa là Cha, ban cho chúng con hồng ân và ân sủng mỗi ngày để chúng con còn sinh tồn trong cuộc sống.

 

Ngày hôm nay có biết bao nhiêu linh hồn đã ra đi trước mắt mà chúng con thấy và còn biết bao nhiêu người không kịp, dù chỉ là một chuyến đi chơi để họ có thể được nhìn biết thế giới rộng lớn nhưng cuối cùng chuyến đi đầu tiên và chuyến đi cuối cùng của cuộc đời. Ai có thể ngờ được những gì sẽ xảy ra, nhưng mọi điều nó sẽ xảy ra bất cứ lúc nào đối với mỗi một cá nhân, mỗi một tầng lớp, mỗi một thời điểm và mỗi một con người chúng con.

 

Ngày hôm nay trong tâm tình tạ ơn, biết ơn và tri ơn, xin Chúa giúp chúng con, Chúa muốn chúng con làm gì cho những người anh chị em, đặc biệt Thánh Lễ Misa ngày hôm nay chúng con xin dâng, cầu xin và thay thế cho những linh hồn đã ra đi tại Las Vegas; chúng con được đặt chân đến đó để cầu nguyện, cũng như xin cho các linh hồn đó và cũng xin cho những người tại California.

 

Lần đầu tiên chúng con đến đây để cầu nguyện cho các linh hồn, tuy chúng con mỗi Thứ Tư, vào tuần thứ ba của mỗi tháng vẫn cùng nhau nhưng chưa bao giờ đích thân đặt chân đến đây để cầu nguyện cho những nghĩa trang mà chúng con chưa bao giờ đến. Ngày hôm nay với tâm tình trước khi bước vào, trước khi đi ra nghĩa trang và trước khi xin với Chúa, chúng con đã dâng Thánh Lễ Misa buổi sáng hôm nay cùng với những người anh chị em trong sứ vụ mang món quà đến cho những nơi, những chỗ chúng con có mặt.

 

Đặc biệt, ngày hôm nay là ngày Thứ Tư mà Chúa luôn dành cho chúng con để cầu nguyện đặc biệt cho các linh hồn; chắc chắn sẽ có những linh hồn họ biết, họ đang chờ đợi, họ đang khao khát, họ đang ước mơ và họ cũng đang quằn quại nóng nảy nơi chốn luyện hình.

 

Ngày hôm nay xin Chúa hãy dùng chúng con như ý Chúa muốn để tất cả mỗi một việc làm chúng con, mỗi một lời chúng con và tất cả mỗi việc đều sáng danh Chúa trong ơn thánh Chúa dành và ban. Con cũng xin đặc biệt cho những người ân nhân, thân nhân và những người thân thuộc, bà con thân bằng quyến thuộc của chúng con, của mỗi một người anh chị em có mặt tại nơi đây và chúng con; đặc biệt cho một người quen biết, đó là Giuse Nguyễn Văn Thuận.

 

Đồng thời cũng là những người anh chị em hấp hối trong giây phút này, dẫu chúng con chưa biết họ, chúng con chưa biết nhưng chắc chắn sẽ có nhiều người cũng đang nằm trong tình trạng của xao xuyến và họ chưa biết điều gì sẽ đến và chắc chắn họ sẽ ra đi nhưng không biết như thế nào giờ cuối cùng của cuộc đời.

 

Cho nên, dù không biết nhưng con biết trong ơn của Chúa, trong tình thương của Chúa và Lòng Thương Xót Chúa vẫn muốn chúng con cầu nguyện cho họ, Chúa vẫn muốn chúng con hãy nghĩ đến những linh hồn đang nằm trong giờ phút hấp hối, những linh hồn chưa biết, chưa tin vào giờ phút cuối cùng của cuộc đời họ biết mở miệng xin lỗi, biết mở miệng được nói lên những lời mà từ xưa đến nay họ chưa bao giờ quên đi Đấng tạo thành, quên đi một Đấng đã ban và cho họ sống để còn và tồn tại, dẫu là những giây phút cuối đời của cuộc đời họ.

 

Lạy Thiên Chúa toàn năng – những gì ngày hôm nay không tự chúng con mà chính Chúa Thánh Thần dạy cho chúng con để chúng con xin dâng Chúa, để vọng vang tiếng nói của thế gian, vọng vang vào những giây phút lâm chung của mỗi con người mà Chúa yêu thương, đó là kiệt tác mà Chúa không bao giờ rời bỏ họ; Chúa dùng đủ mọi cách để cứu họ, Chúa dùng đủ mọi phương pháp để đưa họ trở về.

 

Lạy Chúa, hôm nay chúng con chỉ biết, chúng con xin cho anh em đó, xin cho chị em đó, xin cho các linh hồn đang quằn quại và chờ đợi sự ra đi mà họ biết được đó là giờ cuối cùng của cuộc đời họ và cũng xin đặc biệt cho những người vô tình cố ý không biết giờ của họ phải ra đi và ra đi một cách bất ngờ như 58 người tại Las Vegas.

 

Lạy Chúa, có biết bao nhiêu điều hôm nay họ thấy được, họ biết được nhưng đã quá muộn màng, nhưng đã quá trễ, nhưng con xin Chúa vì sự ra đi bất ngờ đó, họ không kip chuẩn bị cho nên xin Chúa thương cho chúng con thay thế họ để van nài Lòng Thương Xót, để đến với Lòng Thương Xót với Sáu Lạy mà chúng con xin kính dâng, thiết tha với những lời đặc biệt hôm nay.

 

Đặc biệt, những người tại tiểu bang mà chúng con được đặt chân đến còn biết bao nhiêu người đang bị bỏ quên, bị bỏ rơi vì các linh hồn rất nhiều, nhưng mấy ai nhớ đến họ? Vì Thiên Chúa yêu thương con người, người sống cũng như kẻ chết mà Ngài muốn chúng con nói lên điều này, làm điều này và thực hành điều này, van nài tình thương Chúa, xin Chúa giúp và cứu chúng con, cứu những người đã ra đi, cũng như cứu những người đang sống để họ biết mà trở về với Thiên Chúa.

 

Chúng con chỉ biết rằng, lạy Chúa chúng con thay thế họ để van nài, để xin Lòng Thương Xót, xin cho thế giới được thánh hoá biến đổi và cho những người còn sống cũng như chúng con hiệp nhất với nhau để cầu nguyện cho thế giới, cầu nguyện cho những người chưa biết chưa tin và cầu nguyện cho các linh hồn nơi chốn luyện hình, cầu nguyện cho các linh hồn bị bỏ quên, bị bỏ rơi và cầu nguyện cho bản thân chúng con kiên trì bền đỗ và trung thành, để tiếp tục sáng danh Chúa qua việc làm mà Chúa đổ tràn ơn để giúp cho những người còn sống, cũng như giúp cho đức tin được trỗi dậy, giúp cho đời sống thiết tha đến gần với Chúa và giúp cho các linh hồn nơi chốn luyện hình.

 

Đây là những điều mà chúng con chỉ biết cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng và ngợi khen Chúa; chỉ có Chúa mới có thể dạy và chỉ cho chúng con biết bao nhiêu sự phong phú mà Chúa cho phép; chúng con chỉ biết nói những gì từ sự thật, chứng minh những gì từ sự thật và trái tim của chúng con xin kính dâng lên Thiên Chúa, để thay thế những người anh chị em.

 

Những gì không đúng, những gì không phải xin Chúa sửa dạy, xin Chúa thánh hoá biến đổi và xin Chúa giúp cho chúng con làm những gì Chúa muốn, còn những gì không thuộc về Chúa, xin hãy tách rời trong chúng con và ra khỏi chúng con. Chúng con chỉ là những người phụng sự và phục vụ trong ơn của Chúa Thánh Thần và chỉ biết làm những gì đẹp lòng Chúa, và xin được an ủi Chúa với những việc bé nhỏ. Xin tha tội cho chúng con, và xin thánh hoá chúng con để chúng con trở thành dụng cụ khi Chúa dùng đến; chúng con xin vô vàn lời cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen Chúa là Thiên Chúa của chúng con, bây giờ cho đến mãi muôn đời. Amen.

Chị Lucia Phan nhận thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions). Ngoài âm thanh, chị có thể ghi nhận hình và phim về phép lạ Thánh Thể qua điện thoại thông minh. Khi Chúa Giêsu ban thông điệp cho Chị như một người Cha yêu thương con cái Ngài, và như Thầy hoặc Sư Phụ. (Tình phụ tử thiêng liêng này của Chúa Giêsu tìm thấy trong Gioan 13:33, Gioan 21:5, Matthêu 23:37, Luca 23:37 và Máccô 10:24.)

Xin vào những trang nhà:

Những Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

nrtte.org

Những Mạc Khải Mới Qua Chúa Giêsu Thánh Thể

nrttej.org

Món Quà Sáu Lạy

kowtows.org

 

Xin chia sẻ thông điệp và tranh nhà này với những người mà bạn quen biết.

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharistic Jesus