The Miraculous Power of the Eucharist
The Miraculous Power of the Eucharist

The Gift of The Six Kowtows

 

A Present from Blessed Mother Mary to Humanity

432 pages

Sáu Lạy Kính Dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

100 pages

Kinh Nguyện Sáu Lạy kính dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

144 pages

The Six Kowtows Reverently Offered to the Eucharistic Jesus

 

192 pages

Ang Anim na Kowtows

Magalang na iniaalay

sa Eukaristikanong Hesus

176 pages

Las Seis Kowtows

Reverente-mente

Ofrecido a

Jesús Eucarístico

192 pages

Los Seis Kowtows Reverently

Oferecido

a Jesus

Eucharistico

208 pages

Coming soon

Sáu Lạy

Kính Dâng

Thiên

Chúa Cha

-Quyển 1-

240 trang

Sắp in

Messages for the World 

Pray

The Rosary of The Six Kowtows 

Heavenly Poems and Songs

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else...  

Read more

10-12-2017

Ngày 10 tháng 12 năm 2017

 

Thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần cho chị L.   

 

Lucia:

 

Lạy Chúa, 8 giờ 05 phút, ngày Chúa Nhật, tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, chúng con đang quỳ trước bàn thờ, trước Thập Tự Giá, trước nhà tạm, với sự hiện diện của Chúa đang ở đây mà chúng con tin chắc Chúa đang nghe chúng con và Chúa cho phép chúng con được ở đây với Ngài và ở đây có thánh tượng Mẹ ẵm Chúa Giêsu và Thánh Cả Giuse.

 

Chúng con cùng với những người anh chị em đang có mặt, và vừa đón nhận lời của Chúa Thánh Thần cho phép chúng con được tường thuật với Bài Đọc Một của ngày hôm nay; bài trích sách Tin Mừng của tiên tri Isaia nói về chuẩn bị và dọn đường cho Chúa đến. Đồng thời, trong đó có rất nhiều điều để chúng con cảm nghiệm được tình thương của Chúa, sự tha thứ của Chúa, và hồng ân được đổ xuống; nô lệ sẽ được Chúa tha thứ và đưa chúng con trở về, đồng thời cũng dạy cho chúng con dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến, dọn tâm hồn, dọn tất cả những gì ngổn ngang trong cuộc sống mà chúng con đang gặp, đang thực hành, và còn rất nhiều điều nằm trong giới hạn chưa hiểu, chưa biết.

 

Nghe những điều đó để thức tỉnh đời sống chúng con, thức tỉnh những con người đang sống trong tối tăm, thức tỉnh sự ngoan cố cứng lì và thức tỉnh những trái tim hoàn toàn chưa biết được biết, chưa tin được tin. Những con người đang sống trong đau khổ, lệ thuộc vào thế giới con người và họ chưa tìm được chân lý thật sự, chưa tìm được tình yêu thật sự và chưa nhận ra ơn cứu độ họ cũng được đón nhận và hưởng nhờ những món quà thiêng liêng mà Thiên Chúa ban tặng qua Chúa Thánh Thần, với sự nhắn gởi để được đánh động lại và sống động lại với tất cả những gì mà Thiên Chúa đã dành cho chúng con trên 2,000 năm trước.

 

Sống động lại 2,000 năm sau bằng những việc thực hành, bằng những điều mà chúng con được đón nhận thêm qua những lời của Chúa Thánh Thần, để thúc đẩy thêm trong sức mạnh của tình yêu mà Chúa dành cho chúng con, để chúng con mạnh dạn chổi dậy, mạnh dạn đứng dậy, mạnh dạn vượt qua những sự khó khăn, những sự thử thách, những điều bế tắc và những thói quen của con người trong thể lệ, tục lệ và chế độ luật của con người, để chúng con thật sự sống với một đời sống nhân chứng mà Chúa đã dành cho chúng con trong ân huệ của thế giới nhân loại ngày nay.

 

Những gì được biết, những gì được nghe không phải là một sự tình cờ mà Chúa dành và cho chúng con để được biết rằng trang sách sử không phải dừng lại mà còn tiếp tục với sự phong phú mà Thiên Chúa đã dành từ trời cao đổ xuống cho chúng con thêm để mạnh dạn trên bước đường được nhận ra Thiên Chúa.

 

Thiên Chúa của chúng con đang thực hành; Thiên Chúa của chúng con đang giữ lời hứa; Thiên Chúa của chúng con đang cứu chúng con và Thiên Chúa của chúng con đang nhắn gởi những ngày nô lệ sẽ sắp sửa kết cuộc, những ân sũng sẽ được đổ tràn gấp đôi cho tất cả những ai mạnh dạn được đứng dậy, được trở về, được loan tin.

 

Những ai sống trong những ngày đau khổ thì hãy mở mắt thật lớn, mở tai thật to, mở trái tim để cảm nhận vinh quang của Thiên Chúa mang đến để cứu sống chúng con, để dẫn dắt chúng con và được ẵm bế như Chúa đang bồng bế những con chiên đi lạc, những con chiên cần vòng tay yêu thương ấp ủ và những con chiên cần sự chăn dắt của mục tử – mục tử đầu tiên, mục tử duy nhất, mục tử tốt lành, và mục tử trọn vẹn để dẫn dắt đoàn chiên và dẫn dắt từng mỗi một con chiên về với đàn của chính mình.

 

Hôm nay, kế tiếp để chúng con xin được đón nghe bài Tin Mừng thứ hai, tuần thứ hai của Mùa Vọng. Bài trích thư thứ hai của Thánh Phêrô tông đồ: “Anh em thân mến, có một điều anh em không thể không biết một ngày đối với Chúa như ngàn năm và ngàn năm như một ngày; không phải Chúa chậm trễ thi hành lời hứa của Người như có vài người lầm tưởng, nhưng vì anh em Người hành động nhẫn nại, Người không muốn ai phải hư mất nhưng muốn mọi người ăn năn sám hối.

 

Ngày Chúa đến sẽ như kẻ trộm, trong ngày đó các tầng trời qua đi trong những tiếng rung chuyển mạnh, ngũ hành đều cháy tiêu tan; trái đất cùng mọi công trình kiến tạo sẽ bị tiêu huỷ, vì mọi vật ấy tiêu tan đi nên anh chị em càng sống thánh thiện và đạo đức biết bao, khi anh chị em mong chờ và thôi thúc ngày Chúa đến, ngày mà các tầng trời bốc cháy tiêu tan và ngũ hành bị tiêu rụi, nhưng theo lời Người hứa, chúng ta mong đợi trời mới đất mới, trong đó công lý sẽ ngự trị.”

 

Lạy Chúa – Bài Đọc Hai hôm nay nhắc nhở cho chúng con những gì trong giới hạn mà chúng con đã hoàn toàn chưa quan tâm và để ý những điều vốn đã được thực hiện qua Tin Mừng và Phúc Âm, để dẫn dắt từng mỗi một giai đoạn một ở trong lịch sử và hôm nay vẫn chuyển tiếp với một thế kỷ chúng con đang sống. Điều gì đã xảy ra, điều gì đang xảy ra, và điều gì còn xảy ra?

 

Thánh Phaolô đã nhấn mạnh một cách rất rõ ràng – cho dù sau 2,000 năm nhưng cũng nằm trong một tình trạng thời gian đối với Thiên Chúa 1,000 năm như một ngày và một ngày là 1,000 năm. Không phải Chúa chậm trễ mà con người đang nằm trong tình trạng và nằm trong thời hạn mà Chúa quyết định với định luật từ bao giờ.

 

Con người của chúng con đã sống qua bao thế kỷ hay cũng đã còn tồn tại với những gì vốn trong hiện thực Chúa ban; con người đã ỷ lại, con người đã lầm tưởng và con người đã sống trong những cách thức lệ thuộc và mơ hồ vì tất cả mọi điều họ cứ nghĩ rằng những gì thuộc về thế gian, những gì thuộc họ đang cầm quyền nắm giữ, và còn tất cả những hành động mà con người ngày hôm nay trong sự từ chối, trong sự phản phúc.

 

Điều mà con người lập đi lập lại đó là sự phản bội vốn có từ bao giờ, vẫn còn trong thế giới của nhân loại ngày nay và càng còn hơn nữa là con người bất trung và còn rất nhiều hành động giữa người và người, tình yêu thương không có, hận thù càng ngày càng chồng chất và còn dựa vào kỹ thuật khoa học, hoàn toàn quên đi một Thiên Chúa, Ngài đã tạo thành nên trời đất muôn vật, tạo nên chúng con và một lịch sử mà Đức Giêsu Kitô đã đến và đã chết thay cho nhân loại và cứu độ nhân loại.

 

Hôm nay có rất nhiều điều nhắc nhở cho chúng con để biết tỉnh thức và trở lại, để biết rằng đã đến giờ ngày mà chúng con phải cần nhận ra những gì vốn mà Thiên Chúa đã thật sự Ngài luôn luôn thi hành những điều của Ngài; dẫu là một chấm một phết cũng sẽ không qua đi; Lời của Chúa sẽ được thực hành.

 

Có những lúc chậm trễ thi hành lời hứa của Ngài là bởi vì Ngài muốn để cho chúng ta thời gian, Ngài muốn nhẫn nại với chúng ta để chúng ta kịp ăn năn thống hối, để chúng ta kịp nhận ra những gì vốn nhìn thấy những điều mất đi đó, những điều mà từ chúng ta hủy hoại đó để chúng ta biết trở lại, để chúng ta biết rằng Thiên Chúa là Thiên Chúa của chúng ta, Ngài có quyền quyết định tất cả, Ngài cũng có quyền tiêu diệt tất cả và Ngài cũng có quyền cho chúng ta thêm thời gian vì tất cả moi sự đều ở Ngài, với Ngài và trong Ngài.

 

Chúng ta đừng nghĩ về cái mặt của một thế giới phồn thịnh, đừng nghĩ khoa học kỹ thuật đã tìm ra những điều mà con người đã tìm ra; chúng ta phải nhớ rằng Thánh Phêrô tông đồ ngài đã viết cho chúng ta được biết và xác tín một cách rõ ràng, “Ngày của Chúa đến như kẻ trộm và trong ngày đó các tầng trời qua đi trong những tiếng rung chuyển mạnh.” Bởi vì Thiên Chúa Ngài có quyết định của Ngài trong sự thiêng liêng cao cả, những việc của Ngài làm rất phi thường, không giống như cái nhìn của chúng ta; vì Thiên Chúa là một Thiên Chúa cả trời lẫn đất, bão cũng phải sợ, giông tố và tất cả địa cầu này phải khuất phục Thiên Chúa.

 

Thánh Phêrô đã nhắn gởi cho chúng ta, “Khi các tầng trời qua đi thì tiếng rung chuyển mạnh và ngũ hành đều cháy tiêu tan”. Tất cả những điều vốn không phải là một sự đứng yên bất động như chúng ta đang nhìn, đang ngắm, đang sử dụng hay đang điều khiển theo cách thức của chúng ta. Tất cả những gì khi Thiên Chúa đã bắt đầu ngự trị và Ngài đến thì tất cả chúng ta được nghe bài Tin Mừng của Thánh Phêrô tông đồ nhắc; duy nhất ngài nhắc rằng, “Ngũ hành cháy tiêu tan, trái đất cùng mọi công trình tạo ra đều bị hủy diệt”.

 

Chắc chắn, những điều mà chúng ta ngày hôm nay đang xây những thành trì, xây cất tất cả những lâu đài, xây cất tất cả những gì phồn thịnh trong thế giới của con người, cho là kiến thức, cho là những điều học thức, cho tất cả những gì vốn kiên cố và tốt đẹp với thế giới của trần gian nhưng ngày Chúa đến thì tất cả mọi sự rung chuyển và cháy tiêu tan; ngay cả những ngũ hành ở trong một thế giới của con người cũng phải bốc cháy và bị tiêu huỷ.

 

Chúng ta hãy suy niệm cho thật kỹ những gì đã và đang xảy ra vì mọi vật ấy đều phải tiêu đi. Tất cả những gì mà vốn Thiên Chúa tỏ quyền năng của Ngài, khi Ngài đến để lập lại một thế giới mới chắc chắn Ngài sẽ hủy diệt tất cả những gì không thuộc về Ngài; vì con người trong tội làm nên những điều mà vốn họ đang cai trị, những điều thuộc về sự bất chính, thuộc về sự bất công và thuộc về con người đã hoàn toàn dùng quyền lực của mình để bắt tất cả những nô lệ phục tùng trong sự gian ác, trong sự bất công thì làm sao Chúa có thể chấp nhận để cho những điều đó được sinh tồn và vẫn còn ở nơi thế giới này.

 

Cho nên, những gì từ công chính thì Chúa sẽ biết, và Chúa sẽ ban cho tất cả những gì thuộc về Ngài; vì Ngài là một Thiên Chúa công bình, công thẳng, công chính và công lý; còn những gì không thuộc thì đây là nhắc nhở cho chúng ta được biết. Bởi vì tất cả mọi việc sẽ đến vì thế giới của chúng ta ngày hôm nay đã tự do trong những kiến thức, tự do trong sự xây cất, tự do với tất cả những điều vốn mà tự động chúng ta có thể dựa vào một thế giới thương mại, thế giới ăn chơi, thế giới với những nơi, những thành phố mà ngày hôm nay có thể nói đến.

 

Đó là một thành phố đèn màu, một thành phố mà con người ưa chuộng và luôn có hứng thú đến để sống hay đến để hưởng thụ, nhưng thành phố đó là một thành phố tội lỗi, thành phố của ánh sáng; ánh đèn màu của thế gian nhưng bên trong là một nơi tối tăm, độc ác, hiểm độc, một nơi làm cho biết bao nhiêu con người phải vấp ngã, sống trong tội, họ đã không còn cơ hội để được nhận ra những gì từ nơi Thiên Chúa dành và ban. Đó là một sự gian ác tội lỗi mà con người đã hoàn toàn lầm lẫn, cứ tiếp tục và tiếp tục với những ngày tháng với ánh đèn màu, tiếp tục với những ngày tháng hưởng thụ, tiếp tục với những ngày tháng hưởng thụ trong sự ác của họ.

 

Cho nên, nhắc nhở rằng chúng ta trong thế giới này chúng ta tưởng rằng những điều chúng ta đang làm, đã làm đó là thành công hay sao; đó là tất cả những điều chúng ta có thể qua mặt được Thiên Chúa hay sao; đó là những điều mà chúng ta đang sống trong tội, nuôi tội, dưỡng tội và đã làm cho những người khác phạm tội qua những thương mại của chúng ta, qua những việc bất chính bất tuân của chúng ta, qua những lâu đài mà chúng ta đã xây trên cát mà chúng ta tưởng rằng sẽ vững vàng?

 

Bởi vì chúng ta chưa biết và chưa nếm mùi ngày mà Thiên Chúa nhất định sẽ ngự trị để phán xét công bằng, lẽ phải, những sự công chính sẽ được trở về với Ngài; những người đang sống trong những ngày tháng mà họ chỉ nghĩ rằng cuộc đời này chỉ có những ngày tạm bợ trên trần gian đã đủ cho chính họ, những của cái sẽ nuôi dưỡng họ và những của cải sẽ bảo đảm đời của họ thì chắc chắn họ sẽ mở đôi mắt, họ sẽ mở một đôi mắt thật lớn để nhận ra được một Đấng Thiên Chúa đang nhắn gởi cho họ, một Đấng Thiên Chúa qua tông đồ Phêrô đã viết một trang sách sử trên 2,000 năm hôm nay được áp dụng, và đang nhắc nhở cho con người trong nhân loại ngày hôm nay, đánh động tâm hồn của những kẻ ngoan cố cứng lì, những kẻ ngu si khờ dại, những kẻ để cho vật chất tiền tài và của phù du làm điểm chính trong đời sống của họ.

 

Một ngày nào đó bất ngờ Thiên Chúa giá lâm, một ngày nào đó Thiên Chúa đến như kẻ trộm vào nhà chưa được nhắc nhở chúng ta; chúng ta như thế nào để đối diện? Chắc chắn của cải của chúng ta hay tất cả những phong phú trong một thời đại mà chúng ta cho đó vững bền, chắc chắn cũng như Thánh Phêrô đã báo trước: “Ngũ hành sẽ bị tiêu tan, trái đất sẽ rung chuyển và những kiến tạo sẽ bị tiêu huỷ, và ngày đó là ngày tàn và ngày cuối cùng của thế giới.”

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, bởi vì tất cả những gì vốn ngày hôm nay Chúa đang mời gọi tất cả những người của chúng con trong thế giới nhân loại đang có và đang còn có mặt ở trên trái đất này, đang còn có linh hồn lẫn cả thể xác và còn sự chọn lựa, và cũng còn để phân tích được tất cả những gì từ sự thật hay từ sự giả dối, từ Thiên Chúa, từ con người, hay từ thần dữ đều có cách để nhìn.

 

Chúng con hãy chuẩn bị điều gì cho ngày mà hôm nay Phúc Âm Tin Mừng Đức Chúa Cha đã qua tiên tri Isaia, và Thánh Phaolô tông đồ vào thời điểm trên 2,000 năm gần nhất với thế hệ của nhân loại chúng ta. Là một tông đồ, cũng là một tông đồ được lựa chọn trở thành một tông đồ ngài đã hoàn toàn nhận biết; cuộc đời nhân chứng của ngài trang sách sử ghi chép một cách rõ ràng.

 

Vì ngài biết điều này sẽ đến và sẽ xảy ra, cho nên ngài kêu gọi con người sám hối và ăn năn để trở về với Thiên Chúa, vì lòng nhân từ mà Ngài không muốn mất một ai. Ngài cũng muốn cho con người được trở thành những con người được do Con của Ngài, đó là Đức Giêsu mang ơn cứu độ để cứu những con người tội lỗi như chúng ta, ai cũng được cứu và chúng ta có cơ hội được tin và biết Thiên Chúa với tình yêu và Lòng Thương Xót của Ngài.

 

Chúng ta là những con người có quyền lựa chọn khi chúng ta còn trong thân xác, chúng ta chưa có thể hiểu thấu được; nếu không có sự mạc khải, nếu không có những sự nhắc nhở qua các vị thánh thì chúng ta nghĩ rằng tất cả mọi điều trong thế gian, năm này qua năm nọ, tháng này qua tháng nọ, hay thế kỷ này qua thế kỷ kia vẫn còn là những gì tồn tại mà chúng ta vẫn còn hôm nay.

 

Một ngày nào đó chúng ta phải biết rằng, bởi vì có rất nhiều điều đã xuất hiện, có nhiều điều chưa bao giờ có hôm nay đã có; những việc mà từ ngàn xưa Thiên Chúa đã tỏ bày và dành cho các tông đồ, dành cho các ngôn sứ, dành cho các tiên tri, các ngài đã tường thuật một cách rõ ràng – một trang sách sử đã được ghi chép và là một bản đồ dẫn đường con người trần gian, dẫn con người đi vào giáo lý sự thật, đã có bằng chứng lời hứa hẹn của Thiên Chúa và cũng bằng chứng quyền năng của Thiên Chúa, sự sửa dạy của Thiên Chúa và sự công bằng mà Chúa sẽ đến với chúng ta thêm một lần nữa, để hoàn toàn thanh lọc một thế giới thuộc về Ngài.

 

Ngày hôm nay, những điều chúng ta được biết không phải là sự tự nhiên mà Chúa muốn chúng ta được sống động trở lại, được lập lại và đi sâu hơn, dựa vào hoàn cảnh của thực tế ngày hôm nay để quyết định cho chúng ta rằng chúng ta còn những ngày tháng có cơ hội, những ngày tháng để quyết định trở về với Thiên Chúa, những ngày tháng mà chúng ta đừng để cho những giây phút cuối cùng đó rồi chúng ta sẽ khiếp sợ và hoảng sợ với những việc sẽ xảy ra như thế giới mà chúng ta đang sống trong hiện thực.

 

Ngày Chúa đến – ngày mà Chúa đã quyết định vì tất cả mọi sự là từ nơi Chúa và sự rung chuyển đó để nói lên những gì vốn là sự vinh quang của Thiên Chúa; Ngài đều có những cách thức mà chúng ta không thể biết trước được, không thể lường trước được, nhưng Thánh Phêrô đã báo trước và đã viết trước cho chúng ta được biết.

 

Chúng ta đừng nghĩ những ngày tháng với những bầu trời nắng đẹp, những ngày tháng bình thường và tầm thường, những ngày tháng theo thói quen trong cuộc sống, những ngày tháng tất bật với những công việc mà chúng ta hoàn toàn để cho điều thực tại, thực tế trong đời sống, còn những tư lợi vốn mà chúng ta chỉ sống trong những ngày giới hạn, không biết những gì của tương lai cho linh hồn, cũng không biết sự mời gọi đặc biệt vào tuần thứ hai của Mùa Vọng mà Giáo Hội đã nhắc nhở chúng ta dọn đường cho Chúa đến, dọn tâm hồn để Chúa hiện diện và ban đến cho chúng ta sự sống, sức sống để loại bỏ đi tất cả những tội lỗi vốn quen trong đời sống mà chúng ta đã không thấy, không nhìn.

 

Hôm nay đa số chúng ta thấy những quốc gia hay những nơi phồn thịnh, hay là những tiểu bang đặc biệt tại nước Mỹ này; những con người họ cho đó là những tiền tài vật chất đã bảo vệ chính họ, cứ tiếp tục miệt mài trong đời sống với những ngày thương mại, với những ngày tìm ra tiền, với những ngày kiếm tiền bằng đủ mọi cách trong những sự ô uế, ác độc mà con người đang xử lý đủ mọi cách để chiếm được tư lợi cho chính mình, và còn những quốc gia hoàn toàn không thể ngồi lại với nhau như tình anh em để chia sẽ, nới rộng vòng tay để mang lại hòa bình yêu thương mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta và Đức Giêsu Ngài đã đến với mục đích đó.

 

Ngày hôm nay, có những nước cũng có thể ngồi lại để bàn luận với nhau, qua những tâm tình, để thấy được thế giới chung cần gì, điều gì đã xảy ra và đang xảy ra; vì con người không thể thắng được nước trời, con người không thể thắng được ý định của Thiên Chúa và con người không thắng được những gì vốn Thiên Chúa đã an bài sắp đặt.

 

Đã có những con người hồi tâm chuyển ý, đã có những con người nhận ra và ý thức để luật lệ của Chúa để thực hành trong những gì Chúa đã dành và ban nhưng cũng còn những quốc gia ngoan cố, cứng lì và từ chối; họ bắt đầu muốn đi vào sự đẫm máu, họ muốn đi vào thắng lợi, họ muốn đi vào sự chết chóc, họ muốn đi vào sự hận thù. Bởi vì họ không có một trái tim thật sự của một con người do Thiên Chúa ban tặng; họ đã bị sự khống chế của thần dữ, họ đã bị khống chế bởi tiền bạc danh lợi, họ đã bị khống chế với tất cả những điều độc ác mà con người vốn đã có ngay từ thuở ban đầu.

 

Chúng ta, là những con người đã phạm, vì con rắn nó đã làm cho con người trở thành những con người phạm tội, nuôi tội và còn rất nhiều điều chưa hẳn hòi để có thể hiểu rõ mà đứng dậy khi những việc đã trở thành những ngày đen tối, đau khổ. Nhưng Chúa là Thiên Chúa của chúng ta, bởi vì giới hạn với sự hiểu biết cho nên Chúa vẫn cho chúng ta cơ hội, Chúa vẫn chần chờ để cứu chúng ta, Chúa vẫn cho thêm thời gian để con người tỉnh thức và trưởng thành; bởi vì chúng ta không thể thắng được tất cả những sự thiện.

 

Chính Thiên Chúa đã an bài và sắp đặt cho chúng ta sự tự nhiên và sự siêu nhiên vẫn đang xuất hiện để chúng ta thấy được một Đấng Thiên Chúa chủ quyền; Ngài đủ mọi mặt để cứu chúng ta, Ngài cũng để cho chúng ta được biết rằng nếu đã đến giờ thì Ngài sẽ xử lý chúng ta theo cách công bằng; nếu theo cách công bằng chắc chắn chúng ta sẽ không còn cơ hội và không còn thời gian kịp nữa.

 

Cho nên, ngày hôm nay những gì được nhắc nhở rằng chúng ta đang xây những lâu đài trên cát và chúng ta đang làm giàu trên những đất nước, làm giàu trên những tiểu bang; đó là những điều mà chúng ta đang đưa những anh em của chúng ta và đang sống trong tội, dưỡng tội, phạm tội và cố tình phạm tội. Chúng ta đang nghịch lại với luật lệ của Thiên Chúa, nghịch lại với luân thường đạo lý và nghịch lại với tất cả những sự tự nhiên mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, chúng ta phong phú để được biết những gì Ngài ban để cảm tạ, để chúc tụng, để tri ân và trở về, nhưng chúng ta không có tâm tình đó mà chúng ta quên đi một Đấng sáng tạo đó.

 

Chúng ta dường như đã cướp lấy tất cả những gì vốn mà Thiên Chúa cho để chúng ta được biết rằng chủ quyền đó là ai và điều gì xứng đáng để được đón nhận, nhưng chúng ta đã bị mất cắp, bởi vì trái tim của chúng ta trong sự ô uế của tội lỗi và sự tham lam ích kỷ. Giáo lý, chân lý Thiên Chúa dạy nhưng chúng ta không thực hành, đời sống của chúng ta cương quyết ngoan cố không đón nhận giáo lý, không đón nhận chân lý; chúng ta sống theo cách thức của con người tầm thường và bình thường đã bị điều khiển bởi sự dữ, điều khiển bởi thần dữ, nó muốn chúng ta phải trở thành những con người mơ hồ, những con người lầm lạc, những con người chỉ biết thực tại để nuôi thân xác với những ngày tạm bợ còn linh hồn thì khô khan nguội lạnh, linh hồn thì bơ vơ lạc lõng và linh hồn thì lạnh lẽo mà con người không hề biết và không hề thấy.

 

Chủ nhân của linh hồn là Thiên Chúa; chủ nhân của tình yêu và trái tim thuộc về Thiên Chúa; chủ nhân của linh hồn lẫn cả thể xác thuộc về Chúa thì làm sao, cho dù thế gian nó đang nằm trong tình trạng của những ngày thiển cận, chưa hiểu, chưa biết và chưa hoàn toàn hiểu và đón nhận được những gì vốn từ Thiên Chúa. Con người vẫn dựa vào những thực tế để nói và thực hành, và làm cho người đời đón nhận lắng nghe, cho người đời thích nghi, cho người đời trong lý luận của chính nó và cho người đời có thể dễ thuận tiện theo cách thức của họ đang và đã với sự thực hành.

 

Nhưng đối với Thiên Chúa thì tuyệt đối phải chứng minh; ánh sáng là ánh sáng và bóng tối là bóng tối, vì tất cả những gì tội lỗi sẽ không được hoà nhập với tất cả những sự công chính vốn có mà Thiên Chúa tạo nên để cho những người con của Ngài, và những người công chính sẽ được hưởng những phần phúc đó; còn những người bất tuân, bất chính thì nơi của nó chọn lựa là một nơi tối tăm, khóc lóc và nghiến răng.

 

Biết bao nhiêu bài đã được đem đến cho thế giới, Chúa dạy cho chúng ta, bởi vì ngày mà lúa đã trở nên rộ vàng nhưng không có người gặt cho nên Chúa đã chọn lựa các thiên thần đến gặt lúa để đem về, những hạt lúa nặng trĩu với những bông hạt thì được vào kho lẫm, còn những hạt trở thành những hạt lúa không đậu và những hạt lúa đã trở thành những đống rơm thì hãy bó nó và đưa vào một nơi để đốt nó; đó cũng là một sự biểu hiện nói lên tất cả những gì vốn ở nơi đời sống của con người chúng ta.

 

Đồng thời chúng ta cũng được nghe, bởi vì cũng đã đến ngày giờ mà Thiên Chúa đã thường nói và nhắc nhở cho chúng ta. Đã đến giờ! Ngày Ngài sẽ đến và Ngài sẽ phân ra rất rõ – chiên một bên và dê một bên; nếu là chiên thì chúng ta đã nghe được tiếng của chủ chiên và chủ chiên biết chiên của mình và chiên của Ngài biết Ngài và lắng nghe Ngài, còn con dê thì nó rất khờ khạo, nó đi tìm những gì thuộc về nó và nó hoàn toàn không hiểu không biết.

 

Sự phân biệt đó một cách rõ ràng để chúng ta suy niệm rằng tất cả những gì thuộc về Thiên Chúa thì hãy về với Ngài để hưởng hạnh phúc muôn đời, còn những gì không thuộc về Ngài thì bị xô vào với một nơi khóc lóc nghiến răng, vĩnh viễn muôn đời không có ánh sáng, và sẽ bị ngọn lửa thiêu đốt ngàn đời, ngọn lửa không bao giờ tắt. Linh hồn chúng ta phải chịu cảnh đó, những gì trong tội ác phải chịu cảnh đó và những gì bất tuân bất chính không thuộc về Chúa hãy chịu cảnh đó.

 

Điều đó đã có; không phải là một điều mà chúng ta chỉ nghe quen hay nghe qua, và chúng ta cứ nghĩ đó là một lý thuyết không thực hành. Quả thật, có thực hành; đã đến ngày gần thực hành và cũng đã đến ngày con người phải nhận ra vì những Lời của Chúa hứa, những Lời của Chúa ban và những Lời của Chúa đã được ghi chép sẽ không bao giờ, dẫu là một chấm một phết cũng sẽ không qua đi; thời gian qua đi nhưng Lời của Chúa sẽ không qua đi, và điều đó sẽ được thực hành trong thế giới của nhân loại.

 

Ngày hôm nay mỗi một người chúng ta hãy suy niệm những gì đã và đang trong cuộc sống để chúng ta nhận ra được chúng ta còn hạnh phúc là chúng ta còn sống đến thế kỷ này và chúng ta còn có cơ hội để đón thêm một Mùa Giáng Sinh; những Mùa Giáng Sinh đã qua trong cuộc đời chắc chắn cũng có những giây phút sốt sắng, cũng có những giây phút trở về, nhưng cũng có những giây phút mà chúng ta hoàn toàn đã quên đi một Đấng Cứu Độ mà chúng ta đã được đón mừng ngày Giáng Sinh.

 

Sau những nhu cầu chúng ta xin đã được và những điều chúng ta khao khát đã được chúng ta quên đi Đấng Cứu Độ, chúng ta quên đi Thiên Chúa của chúng ta, chúng ta quên đi lề luật của Ngài; chúng ta quên đi tình yêu và Lòng Thương Xót mà Ngài vẫn trải dài để chờ đợi những con người yếu hèn, những con người nông nổi, những con người tội lỗi và chúng ta là những tội nhân mà Ngài chờ đợi chúng ta ngày hôm nay.

 

Hôm nay, chúng ta hãy đi vào Bài Đọc Hai để suy niệm rõ ràng những gì vốn mà chúng ta đang và đã nằm vào tình trạng nào. Chúng ta hãy nghe một sự xác tín rõ ràng nơi Thánh Phaolô tông đồ: “Đã đến ngày Chúa sẽ đến; sự rung chuyển của thế gian và ngũ hành sẽ bị tiêu tan; trái đất cùng mọi công trình kiến tạo sẽ bị tiêu huỷ vì mọi vật ấy sẽ tiêu tan.”

 

Chúng ta phải biết rằng những gì cần thiết nhất, Chúa muốn và thánh Phêrô cũng nhắc nhở chúng ta hãy trở về với một con người thánh thiện, hãy trở về với một sự đạo đức vốn có và cần có, và hãy trở về với sự thật, với con tim của mình; hãy trở về để được chuẩn bị ngày Chúa sẽ đến. Chúa sẽ đến với từng mỗi một gia đình một, Chúa sẽ đến với từng cá nhân một, Chúa sẽ đến với từng mỗi một quốc gia một và Chúa sẽ hiển trị trên thế giới này; không ai có thể tránh khỏi và không ai không thể không đến trước quan toà của Thiên Chúa.

 

Ngày hôm nay như nhắc nhở chúng ta hãy trở về với Thiên Chúa; hãy thống hối ăn năn và hãy chờ đợi để thôi thúc ngày mà Chúa sẽ đến, ngày mà Chúa đang đến và ngày mà chúng ta chứng kiến sự vĩ đại cao trọng lớn lao, kinh hoàng sợ hãi. Nếu chúng ta thật sự không chuẩn bị sẵn cho mình và nếu chúng ta không có một điểm tựa để chạy về với Thiên Chúa khi chúng ta còn có cơ hội trong thân xác để trở thành sống động, để trở thành linh động, để có thể chạy đến với Thiên Chúa qua những việc mà chúng ta đã nghe, chúng ta đã biết.

 

Chúng ta cũng cố cho chúng ta hiện tại hôm nay để chúng ta chuẩn bị; cho dù bất cứ điều gì đến chúng ta phải tin một điều duy nhất Chúa hứa ban cho người công chính; Chúa hứa cho những người thuộc về dân của Ngài; Chúa hứa cho dân riêng của Ngài; Chúa hứa cho những ai phục tùng; Chúa hứa cho những ai đầu phục, phủ phục và hoàn toàn thống hối ăn năn để được tha thứ. Ngài đã hứa đưa chúng ta về với một bầu trời mới, một miền đất mới, một thế giới mới, trong đó có sự công bằng, công lý mà Thiên Chúa sẽ ngự trị; đó là kết cuộc của thế giới, kết cuộc của con người trần gian, kết cuộc đoạn cuối của lịch sử và kết cuộc của một Thiên Chúa chờ đợi con người.

 

Cũng sẽ đến giờ! Ngài nhất định sẽ dùng quyền năng của Ngài, là một vị thẩm phán chứ không phải là một người Cha nhân từ chờ đợi con người qua bao thế kỷ, không phải là một Đấng Cứu Độ mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta qua bao thời gian để đưa chúng ta trở về và còn biết bao nhiêu cơ hội mà Chúa đưa đến để chúng ta trở thành một con người nhận ra được đó chính là giáo lý, chân lý, tình yêu và sự thật để thực hành trong đời sống chúng ta, cũng là một cơ hội để chúng ta được trở về sớm trước ngày mà chúng ta đi vào đoạn đường cuối cùng đó.

 

Bởi vì tất cả mỗi một cơ hội mà Chúa dành đến cho chúng ta đó là thế giới của con người bình thường của mỗi ngày hôm nay, bình thường của mỗi công việc; đó là bổn phận của người làm cha, bổn phận của người làm mẹ, bổn phận của người làm chồng, bổn phận của người làm vợ, bổn phận của các mục tử, bổn phận của Giáo Hội, bổn phận của giáo dân, bổn phận của mọi tầng lớp, mọi vai trò, mọi chức vụ và bổn phận của những người bình thường tầm thường, hay là bổn phận của những con người được đến với thế giới này do sự an bài quan phòng của Thiên Chúa.

 

Là một con người có trái tim, phân biệt tự nơi mình để tìm và tin, tự nơi mình để quyết định những sự lành thánh tốt đẹp trong sự cao cả mà Thiên Chúa dành cho chúng ta trong lý trí, trong tâm hồn và trong trái tim để nhận diện được giữa thiện và ác, giữa đúng và sai, giữa những gì của Thiên Chúa và giữa những gì mà con người đang sống trong bội bạc, bất tín, bất trung và đang sống trong sự xúc phạm đến Thiên Chúa.

 

Hôm nay Mùa Giáng Sinh nhắc nhở cho chúng ta, sống động lại với bài Tin Mừng Phúc Âm một cũng như bài Tin Mừng hai nói về những gì vốn đã xảy ra và đang xảy ra; chúng ta hãy tỉnh thức để trở về với Thiên Chúa, tỉnh thức để dọn đường cho Chúa đến và tỉnh thức để dọn tâm hồn cho Ngài hiện diện và tỉnh thức để coi lại những gì trong cuộc sống chúng ta đang sống với những ngày của thế gian, đang sống với những ngày lầm lạc, đang sống với những ngày hưởng thụ, đang sống với những ngày đi ngược lại giáo lý và chân lý, đang sống với những ngày độc ác, đang sống với những ngày tư lợi và đang sống với những ngày mà chúng ta lạm dụng với chức quyền, lạm dụng với chức vụ và đang sống với những ngày tư lợi.

 

Chúng ta hãy tỉnh thức và đứng dậy, đừng để cho những gì mà chúng ta đang mang, đó chính là tư lợi, đó chính là khát vọng, đó chính là dục vọng, đó là nhục dục và còn rất nhiều điều mà con người nằm trong giới hạn để thực hành và tiếp tục trong bước đường này, để chúng ta phải chịu đó là những điều vốn mà chúng ta phải đến với Chúa khi sự công bằng đến qua một vị thẩm phán. Ngài rất công bằng, không chừa một bất cứ ai khi họ là những con người bị thiệt thòi đau khổ, Ngài nhìn đến, Ngài nâng đỡ và Ngài ban cho họ những gì họ bị thiệt thòi mất mát; họ đã sống với một đời sống công chính nhưng Chúa cũng sẽ để cho những con người sống trong sự bất chính, bất tuân cũng phải chịu một giá vì chính họ đã có giáo lý nhưng không thực hành.

 

Cho nên, mỗi một Mùa Giáng Sinh đến nhắc nhở con người ơn cứu độ đã đến, chúng ta đã được tha nhưng chúng ta phải làm gì để xứng đáng với ơn tha thứ đó, xứng đáng với ơn cứu độ đó, xứng đáng với một lòng tin mà chúng ta thuộc về Thiên Chúa và xứng đáng với một tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta.

 

Đó là Lòng Thương Xót ban đến cho thế giới, Lòng Thương Xót gần gũi thế giới, Lòng Thương Xót đã vượt không gian thời gian và cho chúng ta thêm thời gian để gặp gỡ tình yêu, và Lòng Thương Xót trên đời sống của chúng ta qua những người anh chị em, qua những người có chức vụ, qua đời sống của Giáo Hội, qua đời sống của Tin Mừng Phúc Âm, qua đời sống với những điều bình thường tầm thường nhưng chúng ta tìm được đó là nguồn an ủi, chúng ta tìm được sự bình an và chúng ta tìm được ơn thánh của Chúa một cách phong phú mà Chúa đã dành chung cho nhân loại và riêng cho từng mỗi một cá nhân, mỗi một tầng lớp và mỗi một vai trò.

 

Hôm nay chúng con xin cảm tạ ơn Chúa, đây là những gì cần nói được nói, những gì cần trình bày được trình bày, những gì cần tường thuật Chúa cho phép con được tường thuật; con cũng xin Chúa – những gì Chúa cho phép chúng con, những gì Chúa cho chúng con và đang chỉ dạy chúng con một cách trực tiếp cũng như gián tiếp chúng con sẽ chuyển lại cho những người anh chị em, để những trái tim khô khan nguội lạnh họ được đánh động, những con người chưa biết chưa tin, họ có cơ hội để tìm hiểu.

 

Còn những con người chưa thiện chí thì xin hãy mở lòng cho họ thiện chí để nhận ra một món quà lớn lao mà Chúa dành cho chúng con trong sự sống động và sự hoạt động của Chúa Thánh Thần, để mở thêm một trang sách vốn được đánh động với một Tin Mừng sống động ở nơi con người, bằng đời sống linh động để chúng con tiếp tục chuyển tiếp với những gì vốn mà Thiên Chúa đã dành và ban, để tất cả mọi người được đón nhận món quà qua sự chỉ dạy ngày hôm nay.

 

Hãy trở nên khiêm nhường và hãy trở về đầu phục phủ phục và hãy trở nên những con người linh hồn thể xác, lý trí con tim xin thuộc về Chúa, xin Chúa thống trị nó, xin Chúa cai trị nó và xin Chúa giúp cho chúng con bước qua những cái bẫy rập mà chúng con đang bị quá sâu ở trong thế giới của muôn thế hệ và bao thế hệ.

 

Ngày hôm nay con người vẫn cứng lòng, con người vẫn ngoan cố, con người vẫn cứng lì, con người vẫn từ chối và con người vẫn sống nuôi tội, dưỡng tội và đang xúc phạm đến Thiên Chúa; xin giúp chúng con để chúng con được tỉnh thức trong Mùa Chay này, được tỉnh thức với tất cả những gì vốn mà chúng con được nghe, được biết. Không phải là một điều bình thường mà là Thiên Chúa dành cho chúng con với những ngày đoạn cuối của lịch sử.

 

Những ngày với những biến cố sẽ đến và đang đến, những ngày mà con người phải cần chuẩn bị cho đời sống đức tin bằng tâm hồn, bằng việc làm, bằng quyết chí ở nơi sự thiện mà con người cần có để loại bỏ sự ác, loại bỏ sự bất chính bất trung, loại bỏ tất cả những gì vốn trong thói quen lệ thuộc mà con người đã và đang trong cuộc sống của thế trần.

 

Ngày hôm nay Chúa muốn cho chúng con được suy niệm một cách gần gũi, một cách bình thường và đơn giản nhưng đánh động từng mỗi một cá nhân, mỗi một tâm hồn để chúng con nhìn lại chính mình những gì cần chuẩn bị và những gì cần để được nhận ra và ý thức, để chuẩn bị sẵn cho chính mình ngày mà Chúa mời gọi chúng con mỗi một người bất cứ lúc nào và ngày mà Chúa sẽ bất ngờ đến với thế gian thì ngày đó là sự rung chuyển cả hoàn cầu. Chắc chắn ngũ hành sẽ bị tiêu tan và sẽ bốc cháy do những kiệt tác của con người không thể đứng vững được trong thế giới khi Chúa là một Thiên Chúa sẽ đến, chúng ta sẽ thấy được vinh quang và quyền năng lớn lao vĩ đại vô cùng.

 

Hôm nay chúng ta cần chuẩn bị gì? Cần chuẩn bị linh hồn, cần chuẩn bị tâm hồn, cần chuẩn bị những gì vốn ở bên trong để chúng ta tin Chúa, chúng ta biết Chúa, chúng ta phụng sự Chúa, chúng ta thờ lạy Chúa, và chúng ta thực hành giáo lý của Chúa đã dành cho chúng ta. Chúng ta thực hành mỗi ngày trong cuộc sống với giới răn mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta qua Giáo Hội, để chúng ta gặp gỡ Ngài, để chúng ta trở về với Ngài và để chúng ta trở về một con người thiện thật sự sống trong sự thật, để chuẩn bị ngày mà chúng ta đón mừng Chúa Giáng sinh của năm nay, ngày mà chúng ta cũng sẽ bất ngờ Chúa mời gọi chúng ta trở về, ngày mà chúng ta không biết ngày mai sẽ ra sao.

 

Cho nên, hỡi những ai có đôi tai thì nghe, có đôi mắt thì thấy và trái tim để cảm nghiệm và lý trí để chọn lựa cho mình; đừng để cho sự khô khan nguội lạnh, đừng để cho sự cứng đầu, ngoan cố và đừng để cho một món quà đặc biệt mà Mẹ Maria chuẩn bị cho chúng ta đón mừng Chúa Giáng Sinh của năm nay, cũng là chuẩn bị cho chúng ta để được bảo vệ, để được che chở và dấu ấn đó thuộc về chúng ta mà chúng ta chưa cảm nhận, chưa đón nhận và chưa thực hành.

 

Đây là những điều cần thiết nhất để được nghe, để được biết những gì vốn mà Thiên Chúa cho thêm trong sự sống động đó để chúng ta chuẩn bị cho chúng ta và chuẩn bị cho mỗi một đất nước, mỗi một quê hương, mỗi một cá nhân, mỗi một tầng lớp, mỗi một vai trò; vì Thiên Chúa là một Đấng mà Ngài sẽ đích thân là một quan toà xét xử từng cá nhân một, từng tên một và từng mỗi một người một mà chúng ta không thể trốn tránh được trước quan toà của Thiên Chúa.

 

Chúng con thờ lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa và chúng con tôn vinh Chúa. Xin Chúa cho chúng con được tiếp tục nhận ra bổn phận của mìn; những người được sai đi, những người được mời gọi làm chứng, những người tiếp tục hãy mạnh dạn, hãy tiếp tục loan báo Tin Mừng, hãy tiếp tục sống trong bổn phận trách nhiệm mà Chúa đã chọn lựa vai trò, và cũng hãy mạnh dạn để tiếp tục với một sứ vụ mà Thiên Chúa đã dành và ban để cho mọi người anh em được biết, mọi người anh em được cùng nhau trong sự hiệp nhất, mọi người anh em được nghe.

 

Những đôi tai nghe và thực hành thì họ đã được đón nhận ơn cứu độ, họ cũng được đón nhận chuẩn bị ngày hiểu được ý nghĩa của ngày Giáng Sinh năm nay. Ơn cứu độ đến trên 2.000 năm, ơn cứu độ đang đến với họ trong ngày hôm nay, đang cứu sống họ và giúp cho họ trở thành một người mới để được đón nhận sự bình an hạnh phúc mà Thiên Chúa đã dành và chờ đợi chúng ta trên 2,000 năm, để chúng ta được hiểu rõ những gì đã ban và đang ban, để sống trong một đời sống xứng đáng với tình thương mà Chúa đã dành và ban đến cho chúng ta và ban đến cho cả toàn thế giới.

 

Mọi tầng lớp, mọi vai trò có cơ hội được nghe, có cơ hội được thực hành và có cơ hội âm thầm đến với Chúa từng mỗi một cá nhân một, để chúng ta thống hối ăn năn, để chúng ta nhìn lại với tình thương và ân sũng, để chúng ta nhận ra Lòng Thương Xót vẫn còn, để chúng ta nhận biết rằng chúng ta còn có cơ hội; đừng để quá trễ và cũng đừng để quá muộn. Đó là điều mà hôm nay được tiếp tục suy niệm bài của Thánh Phêrô tông đồ gởi đến cho chúng ta; đặc biệt trong tuần thứ hai của Mùa Vọng, chuẩn bị vào ngày Giáng Sinh.

 

Con cảm ơn Chúa và chúc tụng Chúa, dành riêng cho từng cá nhân một để suy niệm từ nơi mình, hiểu những gì cần nghe, những gì cần biết, và những gì cần quyết định nơi từng mỗi một cá nhân để chúng con nhận ra những gì mà Chúa muốn đem lại cho chúng con sự nhắc nhở gần kề đó để chúng con coi nhẹ và coi thường tất cả những vật chất tiền tài.

 

Chúng con hãy trở về với Chúa bằng con tim, với những việc chính đáng nhất để chúng con sống trong một đời sống biết bác ái, biết hy sinh đời sống, để chúng con biết được sự nhẫn nại, để chúng con có thể thương đến những người anh chị em cùng đồng cảnh ngộ, cũng thương đến những người nghèo nàn bên vệ đường, thương đến những người mà Chúa Giêsu mặc thân xác của một người rất là nghèo, hạ mình đến với một đêm Đông giá lạnh và sanh ra nơi hang lừa máng cỏ. Chúng ta hãy nhìn anh em của mình qua khuôn mặt của Chúa Giêsu, và hãy nhìn anh chị em của mình qua khuôn mặt của Chúa Hài Đồng để chúng ta biết thương, biết yêu và biết thực hiện như giáo lý mà Chúa khao khát và mong đợi vào ngày Giáng Sinh.  

 

Con xin được kết thúc bài ngày hôm nay vào đúng lúc 8 giờ 45 phút, ngày Chủ Nhật, tháng 12, ngày 10, 2017, tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, trước cung thánh, trước nhà tạm, trước Thập Tự Giá, trước thánh tượng Mẹ ẵm Chúa Giêsu và Thánh Cả Giuse mà con xin được hoàn tất với bài tối hôm nay Chúa dành cho, qua sự suy niệm mà Chúa Thánh Thần linh ứng thúc đẩy đặc biệt tuần thứ hai của Mùa Vọng mà chúng con chuẩn bị mừng Chúa Giáng Sinh sẽ đến với chúng con. Amen, Amen, Amen.

 

                                                                                                                         

* Sứ giả vô danh, L., là một người nhập cư Mỹ từ Việt Nam. L. có một đời sống cầu nguyện đầy nhiệt huyết tập trung vào sự tham dự các Thánh Lễ và chầu Bí tích Thánh Thể. L. nhận được các thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm và có thể chụp được những hình ảnh thần kỳ của Thánh Thể trên điện thoại di động của cô. Khi Chúa Giêsu cho L. các thông điệp, là như thể một người Cha yêu thương đối với những người con của mình.

 

Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

 

Hãy chia sẻ thông điệp này và trang web với những người bạn biết qua e-mail, mạng xã hội, in thông điệp ra, và loan truyền.

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharistic Jesus