The Miraculous Power of the Eucharist
The Miraculous Power of the Eucharist

The Gift of The Six Kowtows

 

A Present from Blessed Mother Mary to Humanity

432 pages

Sáu Lạy Kính Dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

100 pages

Kinh Nguyện Sáu Lạy kính dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

144 pages

The Six Kowtows Reverently Offered to the Eucharistic Jesus

 

192 pages

Ang Anim na Kowtows

Magalang na iniaalay

sa Eukaristikanong Hesus

176 pages

Las Seis Kowtows

Reverente-mente

Ofrecido a

Jesús Eucarístico

192 pages

Los Seis Kowtows Reverently

Oferecido

a Jesus

Eucharistico

208 pages

Coming soon

Sáu Lạy

Kính Dâng

Thiên

Chúa Cha

-Quyển 1-

240 trang

Sắp in

Messages for the World 

Pray

The Rosary of The Six Kowtows 

Heavenly Poems and Songs

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else...  

Read more

13-12-2017

Ngày 13 tháng 12 năm 2017

 

Lucia:

 

Lạy Chúa, 5 giờ 36 phút, ngày Thứ Tư, tại tư gia. Cuộc họp của ngày 13 và đồng thời cũng nhằm ngày Thứ Tư mỗi tuần mà Chúa dành cho chúng con cơ hội được đến đây để cùng nhau hiệp ý dâng chuỗi Lòng Thương Xót, chuỗi hạt Mân Côi, qua sự giúp đỡ của Mẹ, cũng như những lời của Mẹ dặn dò chúng con để tiếp tục mỗi một tuần vào ngày 13 của mỗi tháng để được đón nhận những lời của Mẹ.

 

Đặc biệt hôm nay là ngày mà Giáo Hội nhắc nhở mừng kính ngày lễ Thánh Lucia, cũng là lễ bổn mạng của con; vừa rồi con cũng được đón nhận về lịch sử của Ngài, theo sự tường thuật mà Chúa Thánh Thần cho phép, để con được kính nhớ một vị thánh đã đi qua trong giòng lịch sử và con mang tên của ngài. Đó chính là Thánh bổn mạng của con, cũng ghi nhớ năm vừa qua, mỗi một năm ngài đều cho chúng con những lời nhắn gởi của ngài, sự dạy dỗ và sự nhắc nhở của ngài.

 

Hôm nay cũng không ngoại lệ; con xin dừng lại nơi đây để được đón nghe những lời Thánh Lucia dành cho con cách riêng, cũng như chung cùng với những người anh chị em và chung cho những người trong thời đại của ngày hôm nay được biết những gì trong thời đại của quá khứ đi qua với tất cả những gì của các ngài trong đời sống của nhân chứng, đời sống của đức tin, đời sống can đảm để trở thành một vị thánh mà hôm nay các ngài đã có mặt tại thiên đàng.

 

Đặc biệt Thánh Lucia, xin cho con được đón nhận những lời của ngài, sự nhắc nhở của ngài để con được tiếp tục cùng với những người anh chị em và cùng với những người có mặt trong cuộc họp của ngày hôm nay trong nhóm – ngày 13 mỗi tháng – cũng là nhằm vào ngày có cơ hội được đón nhận lời của Mẹ Maria nhắc nhở cho chúng con chung cũng như riêng. Đặc biệt, cuối năm chuẩn bị vào ngày Giáng Sinh thì chúng con luôn mừng ngày lễ của Thánh Lucia, xin ngài đến cho con được đón nhận những lời của ngài cũng như tất cả anh chị em con đang khao khát để tiếp tục đón nhận lời của những vị thánh mà các ngài chia sẻ cuộc đời của các ngài khi còn trần thế.

 

Đồng thời, hôm nay các ngài là một vị thánh được ở với Chúa trên thiên quốc, sự chỉ dạy của ngài phong phú hơn khi các ngài có mặt tại thiên quốc, giúp chúng con thêm đức tin mạnh mẽ và một đời sống cương quyết mạnh dạn hơn trong đời sống chứng tá Tin Mừng mà Chúa đã dành cho chúng con những điều được biết, được nghe và được đụng chạm.

 

Thánh Lucia: Chị L. thân mến, cùng tất cả anh chị thân mến,

 

Hôm nay tuy tất cả mọi người không đầy đủ nhưng tôi cũng vẫn tiếp tục, vì tôi nhìn thấy được và tôi cũng nhận ra tất cả những gì ngày hôm nay nơi các anh chị là một điều gần gũi mà Thiên Chúa cho phép chúng tôi được đến chia sẻ, cũng như sự gần gũi mà chúng tôi có cơ hội, đặc biệt như tôi ngày hôm nay.

 

Chị L. thân mến, quả thật Chúa chọn cho tôi cũng như chị, chúng ta cùng giống tên thánh với nhau; tất cả mọi điều này không thể tự tôi quyết định hay từ nơi chị tìm mà chính Chúa đã an bài cho chúng ta cơ hội để chúng ta liên kết với nhau trong tâm tình người ra đi, kẻ ở lại nhưng vẫn tùng phục Chúa, phụng sự Chúa, thờ lạy Chúa và niềm tin không bao giờ lay chuyển.

 

Tôi khao khát với những người mang tên giống tôi, tôi cũng khao khát những người anh chị em; tất cả chúng ta không cùng một tên, hay không cùng một thời điểm, có những sự tương tự, như chúng ta cũng được Chúa mời gọi để chúng ta được có cơ hội gặp gỡ ngày hôm nay.

 

Cảm tạ ơn Chúa đã dành cho con cơ hội hôm nay, cũng đã bao lần từ khi Chúa cho phép tiếng nói được đem đến cho thế giới; hôm nay tôi tiếp tục thêm một lần nữa được nói tiếng bản xứ của chị, được tiếp xúc với chị bằng một ngôn ngữ mà Thiên Chúa định đoạt cho tôi là người Ý, chị là người Việt Nam cùng tất cả những người anh chị khác, để chúng ta cùng nhau được biết một Cha trên trời mà Ngài đã ban cho chúng ta trong đời sống với sứ vụ riêng của mỗi một người.

 

Cảm tạ ơn Chúa; sau biết bao thế kỷ, quả thật đối với thế giới quá xa xôi và quá xa nhưng đối với Thiên Chúa – như các chị đã từng nghe và đã từng được đón nhận – ngàn năm chỉ có một ngày và một ngày đối với con người thì là ngàn năm. Hôm nay cũng vậy, chúng tôi có mặt tại thiên quốc, thời gian trôi qua biết bao nhiêu thế kỷ trong cuộc sống của thế trần, nhưng đối với chúng tôi như mới ngày hôm qua, cũng như sự hiện thực của hôm nay; bởi vì trong Chúa không có thời gian và không gian, hạnh phúc với những ngày với ánh sáng của thiên đàng, với những ngày bên Chúa để cùng với các triều thần thánh chúc tụng ngợi khen và tiếp tục trong tâm tình với sự phủ phục và phụng sự Thiên Chúa trong vai trò Chúa dành và ban.

 

Chị L. thân mến, cảm ơn Chúa đã dành cho tôi cũng như dành cho chị để chúng ta được có cơ hội gặp gỡ nhau, tiếp tục được nói lên những lời mà Chúa muốn cho chị được tường thuật cũng như cho tôi được gặp gỡ; tất cả chúng ta đều nằm ở trong ơn thánh của Chúa ban, chúng ta không ngừng nghĩ chúc tụng, tôn vinh, cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa.

 

Những gì của quá khứ trong cuộc đời của tôi chị là một người đã tường thuật những gì vốn Chúa Thánh Thần đã an bài cho chị cũng như cho tôi nhìn lại cuộc đời đã đi qua với những ngày của thế trần; quả thật, vào lúc đó tôi cảm thấy rất khó khăn và không thể dễ dàng vượt qua nếu không có ơn Chúa, nếu không có ý chí để cương quyết thuộc về Chúa và nếu Chúa không ra tay can thiệp để những điều phi thường lạ thường đã xuất hiện trên tôi và với tôi, với những ngày mà cuộc đời trong sự thử thách.

 

Phải có một sự quyết tâm từ bên trong nội tâm và con tim của chính mình thì lý trí mới có thể cương quyết được những gì đang đi đúng trong một đường lối, bởi vì thế giới của con người thì nằm trong vòng quanh với những hợp lý và có lý nhưng đối với Thiên Chúa chúng ta cần phải bay xa, bay cao và vượt ra khỏi cái tầm mắt giới hạn tầm thường và bình thường của con người.

 

Bởi vì đức tin bằng việc làm nhưng nó không gói trọn những điều của thực tại và đôi mắt của con người nhìn trong một cách bình đẳng; chúng ta phải có một sự quyết liệt, cương quyết phải hy sinh và coi thường tất cả những gì vốn là những điều cần ở trong cuộc sống, ngay cả thân xác, ngay cả những điều vốn ở trong chi thể của chúng ta.

 

Riêng bản thân tôi, vì cuộc sống nó có rất nhiều điều giúp chúng ta trở nên thánh, nhưng cũng có những lúc mà con người phải đi vào những thử thách; bởi vì Thiên Chúa luôn luôn thử thách – thử thách lòng tin của con người, thử thách lòng trung tín, trung thành của con người. Càng thử thách thì lại càng được Ngài ưu tiên, càng thử thách thì càng được hạnh phúc được sự bảo vệ của Ngài và càng thử thách thì thấy được bàn tay can thiệp của Thiên Chúa.

 

Cho nên, khi đi trong Chúa, tin vào Chúa và sống cho một Thiên Chúa mà mình nhận ra được từ nơi sự thật thì đừng sợ, dù tất cả những sự hy sinh và cho đi trên thân xác nhưng cuối cùng vẫn một lòng, một lòng trung trinh, một lòng cương quyết, một đức tin không đòi hỏi, một tâm tư, tâm hồn và lý trí không thay đổi để thuộc về Thiên Chúa.

 

Những khi đối diện với sự thử thách đau khổ đó, quả thật tôi chia sẻ rằng tôi cho dù đụng lửa cũng không thấy cháy, cũng không sợ nóng; bởi vì dao đâm thân xác rỉ máu và chết đi nhưng tôi không đau là bởi vì có một Đấng Thiên Chúa chịu thay cho tôi như Ngài đã chịu thay trên Thập Tự Giá cho cả thế giới của loài người nhân loại. Tôi chỉ là một người bé nhỏ mà thôi, cho nên, Ngài không để cho tôi gặp đau đớn quằn quại khi những điều xảy ra cho tôi để tôi ngày hôm nay được ở với Ngài trên thiên quốc.

 

Chị L. thân mến, năm nay tôi mới thật sự nói lên tâm tình mà tôi cũng muốn chia sẻ rất lâu, vì tôi cũng nhìn thấy từng giai đoạn một kể từ khi chị được đón nhận những lời được trực tiếp với các vị thánh như chúng tôi, đồng thời những điều mà chị đã làm cùng với tất cả những người anh chị em mà tôi thấy được trong thế giới hiện tại của chị.

 

Năm nay quả thật một điều mà Thiên Chúa đã chúc phúc và chọn chị để trở thành một người trưởng thành và lớn lên trong ơn thánh, cho nên chị can đảm mạnh mẽ tiến bước và nói những điều không phải từ nơi chính mình. Chúa Thánh Thần đã giúp cho chị và giúp cho chị một cách nhạy bén để tiếp xúc với một sự thiêng liêng cao cả từ nơi thiên quốc một cách rất gần gũi mà chị là người đón nhận được sự trực tiếp này.

 

Chị L. thân mến, những gì cần tường thuật, những gì cần biết thì Chúa Thánh Thần đã giúp tôi nói lên được những gì của quá khứ cuộc đời tôi, nhưng hôm nay tôi chia sẻ mục đích vì khi tôi không chia sẻ thì không thể hiểu được. Với cái nhìn của trần thế chắc có lẽ tôi phải đau đớn quằn quại và nhất là tôi cũng bị những con người vào thời điểm đó họ hoàn toàn dùng những cách độc ác nhất để phá hoại đi những gì mà họ không đạt được – đó chính là tham vọng, nhục dục.

 

Con người từ những điều đáng sợ ghê tởm đó cho nên đã trở thành những điều để lại cho một thế giới cũng như tội và còn biết bao nhiêu điều đáng sợ mà con người vẫn còn tiếp tục. Sự hy sinh thân xác của tôi, hy sinh tất cả những gì vì họ cưỡng bức để làm những điều, đoạt được những việc ở nơi thân xác, nhưng họ không thể lay chuyển được linh hồn của tôi; họ không lay chuyển được trái tim của tôi dành cho Thiên Chúa; họ không lay chuyển được con tim thật sự biết yêu và dành cho một Người để tôi hoàn toàn yêu và trao trọn tất cả linh hồn lẫn thể xác. Tôi không để cho những gì tốt đẹp nhất của tôi thuộc về những con người tầm thường, độc ác nhất, dùng cách thủ đoạn dù đó là những vị vua chúa có quyền nhưng không có công bằng, không có luật lệ và nếu không có giáo lý của Thiên Chúa.

 

Chị L. thân mến, hôm nay tôi chia sẻ điều này để chị cương quyết trên bước đường chị đang và còn cùng với những người anh chị em; khi chị nhận ra được chân lý của sự thật, giáo lý của sự thật mà Chúa đã dành và cho những con người thân phận yếu hèn như chúng ta được trở thành những người nhân chứng cho Ngài thì quả thật là điều hạnh phúc.

 

Ân sủng đã được đổ xuống; đừng sợ cái đau của thân xác, đừng sợ những điều đối diện của thế giới con người và đừng sợ những điều mà vốn con người có những luật lệ mà họ chỉ nhìn với một tầm mắt giới hạn trong cuộc sống. Những luật lệ theo cách của con người độc ác để chiếm đoạt những gì họ muốn nhưng đối với Thiên Chúa thì Ngài gìn giữ che chở.

 

Ngài chỉ mong muốn nếu chúng ta kêu cầu, tin tưởng và tận hiến cho Ngài thì Ngài luôn gìn giữ chở che và bảo vệ với chiếc ghế của thiên đàng mà Thiên Chúa dành cho tôi, và không đi qua lửa luyện tội; có rất nhiều điều mà ngày hôm nay có thể được chứng minh bởi vì tất cả mỗi một người trong thế gian đều phải đi qua lửa luyện tội để được đến với một nơi như các anh chị đang nghe và đang biết.

 

Đó là sự thật! Nhưng cũng có rất nhiều trường hợp mà Thiên Chúa cũng dành nhưng không viết trong sách vở, và cũng không để cho con người được biết như chính bản thân tôi; chắc Chúa cho tôi và dùng tôi đã bị chính lửa đốt ở trần gian khi tôi là người đã bị hại, cuối cùng ngọn lửa đó không thể thiêu đốt thân xác tôi được và cũng chẳng làm gì được cả linh hồn của tôi.

 

Đó là một điều mà Chúa đã dành cho tôi khi còn ở trần gian thì tôi đã chịu những điều thử thách và chịu những điều mà tôi cương quyết thuộc về Chúa, cho nên, ngày hôm nay tôi muốn nói thêm để biết rõ về khi tôi ra đi và tôi, qua một cái chết. Đối với thế giới của con người đó là một điều xâm phạm, một điều độc ác của con người ngày hôm nay lạm dụng tình dục trong những cách thức mà những người họ đàn áp những người yếu đuối để làm những việc đáng sợ và ghê tởm cho một thế giới nhục dục đã và đang; nhưng đối với Thiên Chúa, tất cả mọi cách, dẫu cặp mắt của người đời, dẫu tất cả những hy sinh nhưng trong Chúa, với Chúa vẫn trở nên trong sáng và trinh sạch thuộc về Thiên Chúa ở nơi tâm hồn, trái tim và lòng cương quyết thuộc về Ngài.

 

Ngày hôm nay tôi chỉ chia sẻ với các anh chị những gì vốn mà Thiên Chúa biết tất cả trong chúng ta, chỉ cần cương quyết một điều thuộc về Ngài, và chỉ cần cương quyết trong bổn phận trách nhiệm của sứ vụ mà Ngài đã dành và cho; chúng ta phải luôn luôn có một tinh thần thách đố chính mình.

 

Hãy trung thành và can đảm để đi dẫu gặp khó khăn, thử thách, đánh đập, tù tội và còn rất nhiều điều trong cuộc sống giữa con người tìm cách đủ mọi thủ đoạn để giết hại đi những gì vốn mà họ không ưa, không thích nhưng lòng thì vẫn cương quyết. Vì khi các anh chị thuộc về Chúa, cho dù các anh chị ra pháp trường, bị bắn, bị giết, bị hành hạ cũng không đau vì Chúa ở cùng các anh chị, vì những vết thương đó Ngài lãnh nhận cho các anh chị; trên thân phận phải nhìn trong thực tại nhưng trong thiêng liêng linh hồn và sức mạnh nó hoàn toàn bước qua những sự đau đớn quằn quại đó.

 

Các anh chị đã từng nghe – những vị thánh họ đã ở trên lò lửa một bên đã cháy, một bên họ chưa cháy, họ còn nhắc nhở cho đối phương hãy lật mặt bên kia để cháy trọn để họ sớm về với Thiên Chúa; tôi cũng nằm trong tình trạng tương tự của những vị thánh không đau khi hy sinh tử đạo, không đau bởi vì Chúa luôn luôn bảo vệ những người thuộc về Ngài.

 

Hôm nay cũng vậy, các anh chị hãy tiến bước trên con đường mà các anh chị thấy, các anh chị nghe và anh chị biết, vì những gì của Thiên Chúa thì không ai có thể phá hủy được; chỉ cần các anh chị tin tưởng một cách tuyệt đối, trung thành trong vai trò của mình và tuyệt đối thuộc về Ngài thì Ngài không để cho những sự đau đớn trong thân xác.

 

Chỉ còn một điều duy nhất là tinh thần của con người, là lý trí của con người, là ý chí của con người, là sự cương quyết mới trở thành một gương sáng cho mọi người được nhận ra Thiên Chúa của chúng ta, hy sinh với những điều mà chúng ta đang có trong thân xác vì Thiên Chúa cho chúng ta những gì đẹp nhất, Thiên Chúa cho chúng ta tất cả và Thiên Chúa đã dùng chúng ta để làm sáng danh Ngài.

 

Riêng đời sống cá nhân tôi; những gì con người thích, những gì con người muốn nhưng dẫn tôi vào con đường mà tôi hoàn toàn tận hiến cho Thiên Chúa không được trọn vẹn thì tôi xin trao tặng. Sự trao tặng của tôi là một cặp mắt của con người cần có trong thế giới, cặp mắt tôi không có như bao nhiêu người khác tôi trở thành một con người tàn tật, nhưng cặp mắt thiêng liêng của tôi thì lại sáng gấp trăm lần những gì Thiên Chúa cho tôi trong thân xác và tôi xin được kính dâng lại cho Ngài để tôi được hoàn toàn thuộc về Ngài.

 

Cho nên, các anh chị đừng sợ hy sinh, đừng sợ hy sinh những gì mình đang có và đừng sợ hy sinh để tỏ lòng can đảm kiên trì; Thiên Chúa luôn dành cho các anh chị phần thưởng khi các anh chị thuộc về Ngài.

 

Tôi nhắc lại một lần nữa: tôi không đi vào lửa luyện tội; khi tôi rời khỏi thế gian này thì Chúa đã cho phép tôi được về thẳng với Ngài trên thiên quốc. Hôm nay những người trong thế gian này nhớ đến tôi, những người như nước của tôi và những người thân nhân của tôi, họ luôn nhớ và đặc biệt Chúa dành cho tôi, cũng là gương sáng cho các thiếu nữ được giữ tâm hồn trinh trắng, những con người được biết Chúa, dành cho Thiên Chúa, cũng nói lên một đời sống trong sạch cho dù tử đạo do nơi con người tìm đủ mọi cách thủ đoạn để giết hại tôi, bằng những cách mà họ dùng sự nhơ nhớp nhất nhưng tôi vẫn trong sáng trước mặt Thiên Chúa.

 

Tâm hồn tôi, con tim tôi hoàn toàn thuộc về Chúa để ngày hôm nay những người còn nhớ đến tôi, và những lời nhạc điệp khúc ở trong ngày chuẩn bị Giáng Sinh, chuẩn bị ngày mà Chúa đến với thế gian, chuẩn bị ngày mà Chúa Hài Nhi hạ thế trần gian đem bình an và tôi được cùng với khúc nhạc điệp khúc để chuẩn bị đón mừng ngày Giáng Sinh.

 

Hôm nay các anh chị cũng vậy, đặc biệt trong năm nay quả thật chị L. đã lớn lên trong ơn Chúa; tôi sẽ luôn luôn cầu nguyện. Như chị đã nói – biết hay không biết, chị vẫn là một người mang tên tôi, và Chúa đặt để cho tôi cầu nguyện cho những người mang tên tôi và cầu nguyện cho những người Chúa giao thuộc về tôi.

 

Tôi cũng là đấng bổn mạng của những người mang tên mà Chúa đã đặt trong phần thiêng liêng, hôm nay tôi thật vui mừng được gặp gỡ và nhìn lại một người mà ngày hôm nay, quả thật chị đã lớn lên trong ơn Chúa.

 

Hân hạnh được gặp tất cả các chị; đây là một con đường ánh sáng mà Thiên Chúa dành cho tôi cách riêng, cũng như dành cho chị L. kế tiếp, và cũng dành cho tất cả các anh chị cũng đồng hành để mang ánh sáng của đức tin, mang ánh sáng với lòng trung thành, mang ánh sáng với sự trung trực can đảm thuộc về Thiên Chúa, bây giờ và mãi mãi.

 

Xin kính chào tất cả các anh chị, chào chị L. Chúc chị trên con đường luôn luôn giữ vững, trung thành bền đỗ và luôn luôn đừng sợ vì có Chúa bảo vệ, vì thuộc về Chúa thì không đau; cần nhất là lý trí, tâm hồn cương quyết những gì thuộc về Chúa, và điều đó thuộc về Chúa bất di và bất dịch.

 

Đừng sợ người ta hủy hoại thân xác, đừng sợ những điều của thế giới con người mà hãy cương quyết tập trung vào một Thiên Chúa; mỗi một người khi hoàn toàn thuộc về Chúa thì sẽ được gặp Ngài, và sống mãi đời đời với Ngài trên thiên quốc. Tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện cho chị và cầu nguyện cho các chị trên bước đường nhân chứng; tôi hy vọng một ngày không xa chúng ta sẽ được gặp nhau tại thiên quốc. Thời gian đã ra đi trong thời điểm của tôi, dẫu là bao nhiêu thế kỷ, bao nhiêu thời gian nhưng đối với Thiên Chúa và thời điểm của thiên đàng – một ngày như ngàn năm và ngàn năm chỉ có một ngày với Thiên Chúa; hy vọng chúng ta sẽ một ngày nào đó gặp gỡ nhau tại thiên quốc.

 

Nguyện xin Thiên Chúa ban bình an cho tất cả các anh chị và ban bình an cho chị L. Tôi rất vui mừng, cũng như các vị thánh cùng với tôi rất vui mừng Chúa cho tôi cơ hội ngày hôm nay để cùng với chị nói lên những lời vốn cũng đã lâu và hôm nay là điều mà tôi nói nhiều nhất và tôi có thể chia sẽ nhiều nhất với chị, chị L.

 

Chúng ta hãy tiếp tục cùng nhau, người ra đi, người ở thiên đàng hay người còn trần thế, chúng ta hãy tiếp tục tôn vinh, thờ lạy và tiếp tục nhân chứng trong một niềm tin không bao giờ thay đổi để danh thánh của Chúa vẫn tiếp tục ngàn đời được sáng tỏ và mang lại cho con người ánh sáng hạnh phúc mà Thiên Chúa ban tặng cho tôi qua cái tên và ban tặng cho chị qua cái tên trong thực tại.

 

Con xin cảm tạ ơn Chúa, xin chúc tất cả các anh chị được bình an và hạnh phúc mãi mãi trong tình thương mà Chúa dành cho các anh chị và luôn đem ánh sáng đến cho mọi người để được nhận ra ánh sáng của Chúa chiếu soi trong giáo lý, trong những việc của các anh chị làm, và trong đời sống chứng tá của tất cả các anh chị. Chị L., xin chào chị và xin chào tất cả các anh và các chị.

 

Lucia:

 

Lạy Chúa, con xin cảm tạ ơn Chúa đã dành cho con cơ hội được đón nhận lời của Thánh Lucia vừa xong. Đúng mỗi một năm ngài đều cho con nhưng đặc biệt trong năm nay, quả thật, ngài dành cho con rất đặc biệt hiểu rõ và rất rõ những gì mà ngài dạy, những gì mà ngài chia sẻ, những gì mà ngài nói.

 

Với cái nhìn của chúng con ít khi vị thánh nào có thể nói một cách rõ ràng để chúng con được biết; bởi vì chúng con đã thấy những vị thánh đã ra đi với sự chết chóc bị chặt đầu, bị nướng ở trong lò, bị bước qua những mẻ chai, cũng như tất cả nhiều vị thánh mà chúng con biết, chúng con cũng rất là sợ bởi vì chúng con thấy được máu me và thấy rất là sợ.

 

Chúng con thấy được sự can đảm của các vị thánh, chúng con biết chắc chắn là đau đớn lắm, với sức lực bình thường hôm nay nếu chúng con thực sự không nghe ngài nói thì chắc chắn chúng con hoàn toàn rất là yếu đuối; vì trong cuộc sống thực tại nó không phải như những điều mà các ngài đã biết. Các ngài đã không thấy nóng, cũng không thấy đau vì Chúa luôn ở với các ngài và lòng tin quá mạnh mẽ, cho nên các ngài không sợ vì các ngài muốn đón nhận cái chết để sớm về cùng Chúa.

 

Còn chúng con, là những ngày còn trên trần thế, chắc chắn cũng sẽ còn rất là nhiều điều đối diện: vẫn còn do dự, vẫn còn sợ hãi. Nhưng hôm nay vì tiếng nói của ngài, vì sự chia sẻ của ngài mà chúng con mạnh dạn hơn để chúng con không còn sợ hãi nhiều hơn và để chúng con không để cho sự quyết định ở nơi thế giới với luật bình thường mà con người sợ và rút lui khi gặp khó khăn, khi gặp thách đố, hay khi gặp bắt bớ.

 

Chúng con chỉ biết rằng xin thánh ủng hộ giúp đỡ chúng con qua lời cầu nguyện và cầu bầu cùng Chúa cho chúng con, để con cũng như tất cả anh chị em được tiến bước với những gì vốn mà Thiên Chúa đã dành cho chúng con trong sứ vụ của mình, để được làm sáng danh Chúa, vinh danh Chúa, cũng chứng nhân cho sự thật với ơn thánh mà Thiên Chúa dành cho tất cả các vị thánh có cơ hội chia sẻ và cho chúng con thêm sức mạnh.

 

Những lời chia sẻ của các vị thánh mà hậu bối của ngày hôm nay tiếp tục can đảm hơn, mạnh dạn hơn để sống trong ơn Chúa và vinh danh Ngài; đừng sợ những gì của thế giới con người, đừng sợ những điều mà con người bắt buộc ở trong lề luật của thế giới trần gian nhưng hãy kính sợ Thiên Chúa qua luật lệ của Ngài.

 

Phải thi hành những gì Ngài muốn, phải can đảm thực hành và làm chứng cho đúng vai trò mà Thiên Chúa mời gọi và cho phép chúng con được trở thành dụng cụ ngày hôm nay, để được biết những ơn thiêng liêng cao cả mà chỉ có Chúa mới cho và ban chúng con mới có thể gặp những người đã đi vào thế kỷ của trước kia, hay những người đã đi vào trong đời sống quá cố nhưng ngày hôm nay được sống lại bằng những lời mà Chúa đã dành cho chúng con qua các vị thánh; đặc biệt như Thánh Lucia hôm nay và còn rất nhiều người mà Chúa đã dành cho chúng con trong những thời gian qua, hôm nay cũng như những ngày sắp tới.

 

Ngày mai cũng vậy chúng con sẽ đón mừng ngày lễ Thánh Gioan Thánh Giá, mỗi một năm ngài đều dạy và ngài cũng chia sẻ cho chúng con; hôm nay con cũng xin Chúa cho con được chuẩn bị cuộc họp tối nay. Ngày mai chúng con xin được gặp Thánh Gioan Thánh Giá, xin ngài đến và ngài tiếp tục dạy dỗ chúng con, chia sẻ cho chúng con để chúng con tiếp tục trong đời sống được học mỗi một vị thánh trong đời sống chứng tá, trong đời sống nhân chứng, trong đời sống trung thành mà các ngài đã thuộc về Thiên Chúa.

 

Sự chỉ dạy của ngài tăng thêm phần phong phú với những ơn thánh mà Chúa đã dành cho chúng con hôm nay, để tiếp tục trên bước đường trung thành, kiên trì và tiếp tục trong đời sống can đảm để nhân chứng cho một Thiên Chúa và danh thánh của Ngài mãi mãi muôn đời sẽ không bao giờ bị lu mờ trên những người con cái tin vào Ngài, tín thác vào Ngài và trong đời sống sống cho một Thiên Chúa mà chính ngài đã đem những ơn lành đổ xuống trên chúng con và chúng con là những dụng cụ để ngài dùng để mang đến cho thế giới được nghe, được tin và trở về với Thiên Chúa của chúng con.

 

Trong danh thánh của Đức Giêsu Kitô, là Chúa của chúng con, L. xin được kết thúc 6 giờ 03 phút, ngày Thứ Tư, tháng 12, ngày 13, 2017, tại tư gia; cuộc họp ngày Thứ Tư, nhằm ngày 13 mà hôm nay chúng con chờ đợi Mẹ đến, chờ đợi Chúa đến để chúng con được học và đón nhận những lời của buổi tối hôm nay trong cuộc hợp cùng với nhau trong sự hiệp nhất: đọc kinh, chuỗi hạt Mân Côi cũng như chuỗi Lòng Thương Xót như mỗi một tháng mà chúng con được dâng.

 

Đặc biệt chuẩn bị cho ngày mừng Chúa Giáng Sinh trong năm nay. Con xin cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa; trong danh thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Amen, Amen, Amen.

 

Chúng con xin vì Dấu Thánh Giá, xin chữa chúng con, cho khỏi sự dữ. Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen. Con xin cám ơn Chúa, cám ơn Chúa Thánh Thần, cám ơn Đức Mẹ và cám ơn Thánh Lucia đã cho con cũng như tất cả anh chị em, cho dù họ vắng mặt nhưng ngài cũng luôn nhớ đến họ, và chúng con cũng luôn luôn mỗi một năm cùng nhau hiệp nhất để được đón nghe lời của ngài.

 

Cuộc họp cũng sẽ đến vào buổi tối ngày hôm nay; con xin thay thế họ để cám ơn Thánh Lucia và cám ơn Chúa Thánh Thần đã giúp cho con được hoàn tất vào buổi chiều ngày hôm nay, với những lời của ngài dạy cho chúng con để nhắc nhở về lịch sử của Thánh Lucia cũng như lời của Thánh Lucia dành cho con một cách trực tiếp, đem đến cho thế giới chung và riêng cho mỗi một người của chúng con. Amen, Amen, Amen.

 

 

* Sứ giả vô danh, L., là một người nhập cư Mỹ từ Việt Nam. L. có một đời sống cầu nguyện đầy nhiệt huyết tập trung vào sự tham dự các Thánh Lễ và chầu Bí tích Thánh Thể. L. nhận được các thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm và có thể chụp được những hình ảnh thần kỳ của Thánh Thể trên điện thoại di động của cô. Khi Chúa Giêsu cho L. các thông điệp, là như thể một người Cha yêu thương đối với những người con của mình

 

Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

nrtte.org

nrttej.org

kowtows.org

 

Hãy chia sẻ thông điệp này và trang web với những người bạn biết qua e-mail, mạng xã hội, in thông điệp ra, và loan truyền.

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharistic Jesus