The Miraculous Power of the Eucharist
The Miraculous Power of the Eucharist

The Gift of The Six Kowtows

 

A Present from Blessed Mother Mary to Humanity

432 pages

Sáu Lạy Kính Dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

100 pages

Kinh Nguyện Sáu Lạy kính dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

144 pages

The Six Kowtows Reverently Offered to the Eucharistic Jesus

 

192 pages

Ang Anim na Kowtows

Magalang na iniaalay

sa Eukaristikanong Hesus

176 pages

Las Seis Kowtows

Reverente-mente

Ofrecido a

Jesús Eucarístico

192 pages

Los Seis Kowtows Reverently

Oferecido

a Jesus

Eucharistico

208 pages

Coming soon

Sáu Lạy

Kính Dâng

Thiên

Chúa Cha

-Quyển 1-

240 trang

Sắp in

Messages for the World 

Pray

The Rosary of The Six Kowtows 

Heavenly Poems and Songs

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else...  

Read more

18-12-2017

Ngày 18 tháng 12 năm 2017

 

Lucia:

 

Lạy Chúa, 4 giờ 32 phút, ngày Thứ Hai, tại tư gia. Hôm nay ngày Thứ Hai đầu tuần, chúng con cũng chuẩn bị ngày Chúa Nhật tuần này đón mừng Chúa Giáng Sinh; đã lâu lắm rồi con không dành riêng thời gian để đón nhận những lời của Chúa đến với con, cũng như đến với tất cả anh chị em trong nhóm, ngoại trừ những buổi họp.

 

Lạy Chúa, mỗi năm những ngày Giáng Sinh gần đến con cũng luôn luôn được đón nhận những lời của Chúa với tâm sự của Chúa, và Chúa luôn luôn cho con cơ hội để được đón nghe sự chỉ dạy của Chúa, cũng như những lời khi Chúa cô đơn, khi Chúa buồn ở nhà tạm; có những lúc cũng gợi lại cho Chúa nhớ lại trên 2,000 năm chuẩn bị ngày mà Chúa đến với thế gian.

 

Như ngày hôm nay sau 2,000 năm, Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Giáo Hội vẫn tiếp tục lập lại và nhắc nhở cho thế giới công cuộc cứu độ của Ngài, sự hạ thế của Ngài. Ngài nhìn lại với những gì trong quá khứ, Ngài cũng luôn luôn dành cho con cơ hội, đặc biệt ngày hôm nay qua Chúa Thánh Thần nói rõ qua Bài Đọc Một của hôm nay cũng như bài Phúc Âm. Qua sự chỉ dạy Chúa Thánh Thần nhắc nhở cho chúng con chuẩn bị tâm hồn, chuẩn bị trái tim, để được về với ngày chúng con chuẩn bị mừng Chúa Giáng Sinh.

 

Chúng con hạnh phúc được chỉ dạy, chúng con được tái sanh lại trong ơn cứu độ mà đã bao năm tháng trong cuộc sống của cuộc đời chúng con, đã bao năm đón mừng Giáng Sinh nhưng với những năm tháng ơ thờ, hững hờ, vẫn tiếp tục với những ngày không cảm nhận, không đánh động. Đặc biệt, năm nay xin cho chúng con được đón nghe những sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần để giúp cho chúng con với những ngày tháng loại bỏ đi, nhẹ nhàng đi, và cũng bớt đi sự suy diễn, suy nghĩ và thiếu tự tin trong tội của chúng con mà không dám và không hoàn toàn đến để xin được làm hòa với Chúa.

 

Có rất nhiều người họ đã vi phạm cũng như vấp phạm với cuộc đời, đã bao nhiêu ngày tháng tự do, với điều mà con người đang sống nuôi tội, dưỡng tội và còn tiếp tục cho nên họ không mạnh dạn để nhận ra và ý thức được ngày mà Chúa dành cho chúng con, cùng nhau hiệp nhất đón mừng ngày lễ lớn nhất mà Chúa đã đến với thế gian. Từ đó, chúng con đã được nhờ ơn cứu độ, đã nhờ sự hạ thế trần gian, nhờ Chúa ở cùng chúng con để tha thứ cho chúng con, để chiếu ánh sáng cho chúng con thêm khôn ngoan sáng suốt để loại bỏ những sự tầm thường bình thường, bất chính của tội và cái chết, để chúng con được về với một Thiên Chúa mà chúng con tin, chúng con tôn thờ.

 

Chúng con có ngày bắt đầu như ngày hôm nay, là một lịch sử nhắc nhở một Thiên Chúa đã yêu thương, đã hy sinh và đã hạ thế, mang thân xác của một con người vì yêu chúng con, vì cứu chúng con, mang lại một giáo lý để bảo vệ che chở, một giới răn để chúng con được chuẩn bị trong hành trình mà mỗi một người chúng con khi những ngày của lữ thứ trần gian hoàn tất thì chúng con được về với Chúa, với sự bảo đảm, với một niềm tin, với một ân huệ lớn lao mà Chúa đã dành cho chúng con được biết Ngài, tin vào Ngài, sống trong một giáo lý mà Ngài đã chỉ dạy và ban đến cho chúng con.

 

Để bảo vệ chúng con trên bước đường lữ thứ trần gian, bảo vệ với những ngày mà con người cần phải thách đố trong cuộc sống và bảo vệ để con người được lựa chọn giữa thiện và ác, và lựa chọn giữa tội và còn một con đường – đó là con đường mà Chúa đã hy sinh cho tội lỗi chúng con và được cứu, để chúng con không tiếp tục với những ngày sống trong tội, nuôi tội, phạm tội và còn là những ngày đầu tiên mà ông bà của chúng con đã vấp phạm. Sự quyết định hiện tại của mỗi một người và mỗi một tâm hồn để chúng con được nhận ra Chúa, ở gần Chúa và được đón nhận Chúa.

 

Giờ đây, con xin Chúa đến với con, những lời của Chúa cho con cũng như tất cả anh chị em và đặc biệt trong thế kỷ của ngày nay mà Chúa đã từng viếng thăm, Chúa đã cho chúng con được đón nhận lời của Ngài và sự chỉ dạy của Ngài. Hôm nay con được xin lắng nghe với những ngày gần nhất mà chúng con bận rộn; cũng đã lâu lắm không có dành giờ riêng để được đón nhận những lời mà Chúa dành cho chúng con cách riêng cũng như chung, tất cả những điều mà chúng con được nhìn thấy và cảm nghiệm trong hiện thực mà Chúa đã đến và cho chúng con đón nhận những lời của Ngài.

 

Cha:

 

L., con thương mến của Cha,  

 

Cha biết, thời gian gần đây có biết bao nhiêu điều mà chính con cũng như tất cả anh chị em được cùng nhau đón nhận, trực tiếp cũng như gián tiếp, Chúa Thánh Thần cũng như các vị thánh đến để giúp cho các con. Cũng đã đến thời điểm mà Cha dành cho các con những đặc ân, bởi vì các con đã nghe, đã thấy và đã tin trong sự phục tùng cho nên các con đã được biết những gì vốn trong thiêng liêng đang hiện hữu, cũng là một thời điểm mà Cha đã để cho sự tự nhiên ở nơi trái tim, ở nơi tâm hồn, với sự bí nhiệm được bộc lộ cho thế giới của nhân loại ngày nay. Cha cũng dành cho chúng con có thời gian; nếu thật sự chúng con dành thời gian và chúng con đến với Cha thì không bao giờ Cha từ chối những lời mà Cha dành cho các con.

 

Các con thương mến của Cha, Cha luôn yêu thương các con và Cha luôn sẵn sàng ở bên cạnh các con để nâng đỡ, để chở che, luôn luôn giúp các con và ngăn chặn những gì đã đến và đang đến; bởi vì trong cuộc sống cần nhất là các con hãy tập trung và hiểu được đó là thời gian mà các con cần luôn luôn tỉnh thức và cầu nguyện thì các con luôn gặp sự thiêng liêng cao cả một cách gần gũi không quá xa, vì điều này Cha đã ban và đã cho các con từ bao giờ.

 

Các con biết rằng tất cả những gì mà các con đang nghe, và đang được đón nhận để nhắc nhở anh chị em và được đón nhận tất cả những điều vốn mang con người trở về với sự lành thánh, đón nhận những ân huệ lớn lao và trở về với Lòng Thương Xót của Cha, để gợi lại cho họ sự gần gũi. Đó là những món quà mà Cha vẫn tiếp tục dành đặc biệt, đổ xuống trên các con qua những ân huệ mà các con đã đón nhận, mọi tầng lớp, mọi vai trò.

 

Các con thương mến của Cha, Ta là một Thiên Chúa của trời cao nhưng lắm lúc trong cuộc sống Cha đang khao khát và chờ đợi. Cha chờ đợi – Cha chờ đợi lòng tin tuyệt đối của các con, Cha chờ đợi các con trong sự can đảm, mạnh dạn để đến với Cha; các con sẽ được nghe, sẽ được thấy và sẽ được hiểu rất nhiều điều, quả thật, không phải như cặp mắt của con nhìn quá xa, nhìn quá cao, hay nhìn vời vợi, một Thiên Chúa mà chúng con tưởng tượng rằng không có sự hiện diện hay vắng mặt.

 

Các con thương mến của Cha, Ta vẫn trở lại, Ta vẫn ở lại và Ta vẫn chờ đợi các con ở nhà tạm, ở  hào quang Thánh Thể; những lúc các con hiệp nhất và lời cầu xin thì Ta đã lắng nghe. Ta muốn tiếp tục có những lời vọng vang đó, trong thế giới này, thay cho anh em các con, thay cho thế giới chung ngày nay, và cũng thay cho những con người đã từ chối Ta.

 

Họ đã đi theo những điều của thực tại trong đời sống con người, họ đã để cho sự tự do và họ đã để cho khát vọng, ước muốn, đã đi ra khỏi tầm tay, vòng tay yêu thương của Ta và ơn cứu độ đó mà Ta đã dành cho họ cũng vẫn còn, để trả cho họ và mong họ đón nhận. Những điều mà Ta mong muốn là trái tim của các con, là lòng cương quyết của các con, là sự khao khát, và một tấm lòng thật sự muốn quay trở về, thống hối và ăn năn để được đón nhận; những gì của quá khứ hãy loại bỏ, hãy quên đi và hãy chối bỏ, từ chối nó.

 

Các con đến – điều cần nhất để các con đón nhận đó là bình an của tâm hồn, được Thần Khí, được Thánh Thần dạy cho các con điều thiện và dẫn các con trong giới răn, giới luật mà các con đã bỏ quên, hôm nay sống động lại để mang các con được đón nhận ý nghĩa của cuộc đời, ý nghĩa của con người, ý nghĩa của tâm hồn và ý nghĩa của cuộc sống hiện tại.  

 

Ta không từ chối bất cứ điều gì; Ta chỉ muốn các con biết rằng Ta yêu thương các con, và Ta yêu thương các con vô điều kiện. Ta yêu thương các con vô bờ bến, Ta chỉ muốn các con tỉnh thức vì trong những giây phút này Ta không nhìn đến tội lỗi của các con, Ta không nhìn đến những sự thiếu sót mà các con vẫn còn yếu đuối trong những ngày lữ thứ trần gian, trong những ngày bị chi phối với tất cả mọi mặt ở nơi đời sống của thực tại: tiền bạc, danh lợi, chức vụ và còn những dục vọng tham lam vốn có nơi thân phận của tội mà con người vẫn là những ngày nếu không quyết định.

 

Nếu không đứng dậy, nếu không tin tưởng, nếu không hợp tác và xin vâng thì các con cũng là những ngày đang sống giữa một cảnh sống không quyết định những gì thuộc về mình và vẫn sống với những ngày, đó chính là nửa bên này, nửa bên kia. Đồng thời, Ta không thể chấp nhận khi các con là những người con thuộc về Ta nhưng các con vẫn tiếp tục với những ngày dối trá, những ngày mà các con vẫn nuôi dưỡng tất cả những sự thấp hèn, yếu đuối trong mọi mặt, mọi tầng lớp, mọi vai trò.

 

Đã đến giờ ánh sáng đến thì bóng tối phải tan biến; Ta đã dùng ánh sáng của Ta để chiếu rọi trên các con và xua đuổi đi tất cả những thần dữ nó khuyến dụ các con về mặt này cũng như mặt khác. Nhưng các con phải hợp tác, các con phải chấp nhận, các con phải đón nhận thì điều đó mọi được thực hiện trong sự hợp tác mà Ta đã dành cho các con những đặc ân mà các con đã nghe, các con đã biết, đã được đụng chạm và được thấy.

 

Cho nên, lại thêm một lần nữa, Trái Tim Ta bắt đầu trở lại với những ngày đầu tiên mà Ta rạo rực để Ta tiếp tục đến với các con; Ta muốn thay đổi thế giới, Ta muốn thay đổi trong con tim cứng cõi và chai đá của con người, Ta muốn thay đổi lập trường ngoan cố mà con người vẫn còn kiên trì cho đến ngày hôm nay. Ta không muốn bất cứ một người nào ra khỏi vòng tay yêu thương và ơn cứu độ của Ta cho nên ngày hôm nay Ta vẫn tiếp tục chờ đợi và nhẫn nại cho đến giây phút này.

 

Các con thương mến của Ta, tất cả mọi sự nó đều có một ngày dứt khoát của chính nó, có những lúc đã bắt đầu thì cũng sẽ có kết thúc; ngày mà Ta đến với thế gian, Ta cũng đã kết thúc và trở về; và Ta vẫn còn hứa với các con ở lại cho đến ngày tận thế. Điều gì sẽ đến và đang đến? Bởi vì Ta đang chờ đợi ngày mà Ta muốn các con bước vào thế giới mới, ngày mà Ta muốn các con chính thức bước vào với một nơi hoàn toàn thuộc về của Ta và các con là những người dân, là những con chiên của Ta, là những người con Ta tuyển chọn để vào với một vùng đất mới – một thế giới mới mà Ta muốn nhìn các con, Ta muốn ở cùng các con và Ta muốn ban tất cả những sự tốt đẹp nhất cho các con – những người bền đỗ, những người trung thành, những người loại bỏ sự bất chính, bất tuân của tội và trở về với Lòng Thương Xót mà Ta đang mở rộng để chào đón các con.

 

Các con thương mến của Ta, bởi vì còn có rất nhiều người công chính, còn có rất nhiều người bé nhỏ, còn rất nhiều người mà Ta yêu thương; Ta không nở lòng nào để xuống tay khi con người ngày hôm nay dửng dưng thờ ơ và từ chối. Con người đã xúc phạm đến Ta quá nhiều, con người đã hoàn toàn xem thường luật lệ của Ta; ngày hôm nay họ đã hoàn toàn không vâng phục và họ đã để cho sự tự do của thế giới đang điều khiển.

 

Tội thay, tiếc thay cho những linh hồn Ta đã chuộc tội cho họ, Ta đã thay thế họ và Ta đã lấy giá Máu để gội rửa cho họ, cho linh hồn họ trở nên công chính, cho linh hồn họ được gội sạch với tất cả những điều tầm thường bình thường của tội mà họ vẫn còn. Những việc mà con người ngày hôm nay đã luôn và luôn luôn không nhận ra những gì của sự thấp hèn, tồi tệ yếu đuối trong tội mà họ vẫn tiếp tục hưởng thụ với những ngày còn trong thân xác, với những ngày tạm bợ trên trần thế, đi ngược lại định luật của Ta, đi ngược lại giáo lý của Ta, đi ngược lại và xem thường tình thương của Ta và hoàn toàn bán rẻ ơn cứu độ mà Ta đã dành cho mỗi một con tim, mỗi một linh hồn, để tự do trong những ngày tháng của thế trần, để tự do trong sự hưởng thụ.

 

Đó chính là dục vọng tham lam, hưởng thụ với những gì không thuộc về một giáo lý chân chính mà Ta đã dành cho các con. Các con đã bị lợi dụng bởi thần dữ, nó đã đem các con như những miếng mồi và hoàn toàn nó sẽ hủy hoại các con với những ngày của trần thế, với những ngày tạm bợ; nhưng sau khi mỗi một người đều phải trở về với bụi đất thì linh hồn vẫn tiếp tục và phải chịu đựng những điều mà các con đã và đang trong con đường hoàn toàn đã đi sai và chống đối lại những luật lệ của Ta.

 

Các con thương mến của Cha, quả thật là một sự đau lòng; Ta muốn nhìn những đất nước mà Ta mong muốn và khao khát các con phải cần nhận ra đó chính là quyền lợi các con, đó chính là những con người được do bàn tay của Ta yêu thương nâng niu. Chính Ta đã cứu các con để các con được sống và sống với những ngày sung mãn trên thế giới này, sống những ngày thiên đàng trên thế giới này và sống những ngày vĩnh cữu của thiên quốc mà Ta dọn sẵn bàn tiệc thánh, chờ đợi từng người một.

 

Nhưng đến giây phút này, Ta cảm thấy đó là một điều mà Ta đã chờ đợi các con đã đúng lúc và cũng đã chín mùi; cũng đã đến lúc mà con người phải nhận ra những gì trong quyết định của cái sai và quyết định ngoài lề luật của Cha. Các con đang đi và nuôi cho chính mình những ngày, đó là những ngày mà các con đang sống thỏa mãn trên thân xác nhưng linh hồn phải bị cột chặt với ngọn lửa không bao giờ tắt.

 

Điều này Ta không muốn, nhưng bởi vì các con đã có quyền lựa chọn, các con đã lựa cho chính mình và các con, đa số, trong thực tại đời sống của đức tin thì hoàn toàn khô khan nguội lạnh, đời sống đức tin thì dường như một phần nào trong thế giới của con người. Tất cả những người mà ngày hôm nay Ta muốn mời gọi và tuyển chọn nhưng quả thật rất ít để được đến với một nơi mà Ta đã chuẩn bị sẵn cho một thế giới mới; ngày hôm nay những gì mà các con đang còn cơ hội hãy trân quý, hãy chọn lấy và hãy quyết định sớm, đừng để cho các con quá trễ và cũng đừng để cho những điều sẽ đến với thế giới. Bởi vì đây là những điều được nhắc nhở, tất cả mọi sự ở trong định luật với tất cả những việc vốn đã được ghi chép trong Phúc Âm và Tin Mừng.

 

Đã đến giờ ngày con người được nhận ra những điềm thiêng dấu lạ, đó cũng là sự kết thúc của một trái đất, kết thúc của một thế giới đang còn và sẽ bước đến với một thế giới mới – một thế giới mới sẽ không còn hận thù, sẽ không còn chiến tranh, sẽ không còn đau khổ, sẽ không còn những người ngoan cố cứng lì mà là những con người sống trong hòa thuận yêu thương, sống trong giáo lý chân chính, sống trong sự thật, sự thiện và sống trong một đời sống được sự chúc phúc và chúc lành của Cha.  

 

Ngày hôm nay có rất nhiều điều Cha muốn các con, là những người được nghe, những người được biết và là những điều sự thật từ nơi Thiên Chúa dành để mọi tầng lớp, mọi vai trò được nghe, được hiểu những gì cần và đang trong cuộc sống. Đặc biệt, Mùa Giáng Sinh năm nay; Mùa Giáng Sinh năm nay Ta đang chờ đợi con người trở về; Ta đang chờ đợi những trái tim khô khan đến với Ta.

 

Ta sẽ chữa lành cho họ, Ta sẽ lấp đầy những khoảng trống của tâm hồn, Ta sẽ băng bó vết thương lành, Ta sẽ ban một cách đặc biệt cho các con vì những ân huệ mà Ta đã đổ xuống để xóa tội và để ban cho các con thêm sức mạnh, ban cho các con thêm can đảm, ban thêm cho các con những hồng ân lớn lao. Ta chỉ nhìn đến sự trở lại của các con mà tha cho tất cả những gì vốn mà các con đã và đang, nhưng rất tiếc, rất tiếc và tiếc thay cho những linh hồn mà họ không nhận ra, họ không cảm nhận, vẫn chai đá, vẫn cứng lì, vẫn thỏa mãn trong một đời sống chỉ thân xác tạm bợ mà họ không hiểu được sự giá trị quan trọng của linh hồn mai sau.

 

Ngày hôm nay Ta chỉ muốn nói với con cũng như tất cả những gì con cần làm phải làm để kịp lúc giúp anh em của mình, để kịp lúc giúp tất cả mọi tầng lớp, mọi vai trò – trong đó có các mục tử của Ta, trong đó có Giáo Hội của Ta, trong đó có tất cả những lời như đang nhắc nhở một sự thiêng liêng cao cả đã đến gần với những đặc ân cuối cùng mà chính Ta dành cho cả toàn thế giới, để chuẩn bị cho một thế giới mới và chuẩn bị cho những biến cố, chuẩn bị cho những điều bất ngờ sẽ đến.

 

Ngày hôm nay, các con mỗi một ngày trong cuộc sống hãy trân quý những gì mình đang có; hãy dành hết thời gian để tìm những việc có ý nghĩa, có lợi ích và tìm đến những gì vốn là một gia tài để tích trữ cho mình hôm nay và chuẩn bị cho những ngày bất ngờ mỗi một người và mỗi một vai trò, khắp đất nước và cả toàn thế giới cũng có thể có một ngày mà các con sẽ thấy được sự bất ngờ đó.  

 

Nếu các con không chuẩn bị sẵn thì các con sẽ đi về đâu? Vì những điều ngày hôm nay Ta đến để Ta nhắc nhở để cho các con được biết; Ta hy vọng mua Giáng Sinh của năm nay tất cả những tâm hồn hãy để cho những chuyện quá khứ qua đi và hãy trở về với một bàn tiệc thánh cùng với tất cả những người anh chị em quây quần để đón nhận hồng ân của Cha, đón nhận hồng ân mà Cha dành cho những trái tim đang đau khổ, những trái tim đang vấp ngã, những trái tim chưa hiểu và những trái tim đã hoàn toàn không biết và không tin.

 

Hãy đến! Hãy đến mà xem, hãy đến để nhận ra sự ngọt ngào mà Ta dành cho các con; không ai ngoài Ta ra, chỉ có một mình Ta cứu các con, một mình Ta hiểu được các con, một mình Ta yêu các con và Ta yêu các con vô điều kiện.  

 

Đây là những điều Ta muốn để cho các con được biết, Ta không nhìn nơi tội của các con mà Ta muốn nhìn sự trở lại của các con, Ta muốn nhìn sự trở về của các con và Ta muốn chờ đợi trái tim của các con quyết định giờ cuối cùng của chính mình. Giáng Sinh của năm nay Ta muốn hiện diện để các con được nhận ra tiếng nói của Ta, các con nhận ra sự hiện diện bằng một sự đánh động, bằng những ơn Ta đổ xuống trong Mùa Giáng Sinh năm nay để các con được biết rằng Ta muốn các con thuộc về Ta.

 

Ta muốn các con hiểu được trái tim của tình yêu mà Ta dành cho các con và Ta muốn các con đã có cơ hội lựa chọn hãy đứng dậy sớm và hãy quyết định sớm; đừng để cho sự bê trễ, đừng để cho những ngày tháng mà các con vẫn tiếp tục chờ đợi, vẫn tiếp tục khất lần, vẫn tiếp tục thấy và biết rằng điều gì mà các con không thể biết được ngày mai sẽ ra sao.  

 

Ngày hôm nay Ta mong muốn và khao khát, Ta muốn nhìn các con như Chúa Thánh Thần đã nói với các con: “Ta muốn các con hãy sanh lại trong Ta.” Các con hãy hiểu rằng Ta đến với các con bằng một hình của Hài Đồng, Ta cũng muốn các con hãy tin tưởng vào Ta, hãy trở về với Ta, được sanh lại và được tái sanh lại trong hồng ân và ân sũng đặc biệt của năm nay.

 

Ta muốn nhìn trong linh hồn của mỗi một người các con; hãy đến với Ta, hãy lắng nghe, hãy đón nghe và chấp nhận sự chỉ dạy của Mẹ Maria. Đó là ân sũng mà Ta muốn nhìn thấy các con, Ta muốn thấy được trái tim thiện chí của các con, Ta muốn trái tim thật sự tìm về và gặp gỡ Ta; Ta nhất định sẽ nâng các con, đỡ các con và chờ đợi để các con được đón nhận những hồng ân lớn lao mà Cha đổ đầy trên nhân loại ngày nay để cứu các con, để giải thoát các con và để giúp các con trừ tội, tránh tội và lánh xa cạm bẫy của sự dữ mà các con không đoán được sự dự tính độc ác và cạm bẫy của nó đã hoàn toàn giăng đặc đầy ở thế giới của con người để dẫn các con ra khỏi tình yêu và ơn cứu độ của Chúa.

 

Bất cứ điều gì Cha cũng tôn trọng các con và Cha muốn những gì mà các con đang bị đe dọa, các con đang sống với một đời sống chỉ là thân xác với những ngày tạm bợ, còn linh hồn thì vĩnh viễn muôn đời. Hãy nhìn đến Ta, hãy nhìn đến một Thiên Chúa vì các con mà Ta hạ thế, mang thân xác với một đêm Đông đến với các con.

 

Đêm Đông nó cũng không làm cho Ta lạnh giá nhưng chính sự từ chối của các con, những cõi lòng chai đá của các con, những cõi lòng ngoan cố của các con và sự từ chối đã làm cho Ta đau, làm cho Ta lạnh và làm cho Ta vẫn tiếp tục nhức nhối với những vết thương của ngày mà Ta đến và ngày mà Ta kết thúc chiến thắng vinh quang phục sinh khải hoàn, Ta đã chiến thắng được cái chết, Ta cũng muốn các con được sống với ta, phục sinh với Ta và về với Ta. Đừng để cho những gì của thế giới con người điều khiển; đừng để cho tất cả sự tạm bợ của thế gian.

 

Đừng để cho dục vọng tham lam; đừng để cho tất cả những gì ở trong thấp hèn yếu đuối đó lấy đi những gì vốn cao trọng mà linh hồn các con được đón nhận và là một cơ hội để các con hiểu được quyền lợi mà Ta đã dành cho các con qua ơn cứu độ, cũng là một dấu ấn vĩnh viễn muôn đời mà Ta không thể ngoảnh mặt làm ngơ để không giúp, để không cứu và can thiệp.

 

Nhưng Ta cần sự hợp tác của các con, Ta cần sự xin vâng của các con, Ta cần sự vâng phục của các con và loại bỏ đi tất cả những điều thấp hèn bất chính trong đời sống để các con xứng đáng đón nhận ánh sáng, tình yêu, ơn cứu độ và Lòng Thương Xót mà Ta đã dành và chờ đợi các con cho đến thế kỷ ngày nay.

 

Hôm nay Ta nói đến đây, Ta hy vọng rằng đánh động được tâm hồn của những người đón nhận lắng nghe, và Ta cũng hy vọng rằng thế giới lắng nghe và đón nhận được những điều mà vốn một Thiên Chúa không quá xa, và là một Thiên Chúa mà Ta vẫn chờ đợi các con mỗi ngày qua Bí tích Thánh Thể. Ta đặc biệt đến với các con trong Giáng Sinh của năm nay và Ta gần gũi các con để những ơn sũng tràn đầy để dẫn dắt các con và cho các con được biết ngoài Ta ra không ai là người binh vực, không ai là người có thể mang các con từ nơi tối tăm trở về, không ai là một người thông cảm hiểu rõ và không ai là người yêu thương các con vô điều kiện như chính Ta.

 

Hãy trở về! Hãy trở về và hãy nhìn lại những gì vốn trong hiện tại để các con được hạnh phúc và đón nhận những hồng ân mà Ta đã đặc biệt dành cho thế giới của nhân loại ngày nay, dành cho mọi tầng lớp, mọi vai trò và cho tất cả những người con thống hối trở về, với trái tim mà họ nhận ra sự hiện diện để các con được đón nhận.

 

Đó chính là vai trò của các con, đó chính là giá trị quan trọng mà các con đã được đón nhận; các con có cơ hội để được biết những gì mình đã có, những gì mình đang có và những gì mình cần có để tách rời đi những ngày thấp hèn, những ngày của tội, những ngày của vật chất tiền tài, những ngày với những dục vọng tham lam, với những nhu cầu, với những danh lợi tiền bạc, với những tư lợi đã lôi cuốn và đưa các con ra khỏi giới răn, giới luật, tình yêu và Lòng Thương Xót của Cha.

 

Các con nhớ rằng, Cha luôn luôn chờ đợi, và Cha luôn luôn sẵn sàng tha thứ; Cha luôn luôn dẫn chúng con về với Lòng Thương Xót để được gội rửa, để được thánh hoá, để được biến đổi trong giòng nước tái sanh, bởi vì đó là một điều cần thiết nhất mà các con phải đi qua đoạn đường – đó là hãy cải thiện đời sống, hãy loại bỏ đi những điều tầm thường bình thường mà hãy trở về, vì linh hồn mà các con đang có là một giá trị cao trọng và các con được hưởng vĩnh viễn muôn đời.

 

Nếu các con không hiểu sự giá trị quan trọng này thì thể xác sống cũng vô ý nghĩa và linh hồn thì cũng phải cột nhốt là bởi vì các con đã chọn, không phải Ta là Thiên Chúa của các con mà các con đang chọn tiền bạc, danh lợi, dục vọng, tham lam, hưởng thụ và xúc phạm đến luật lệ của Ta.

 

Hôm nay Ta nói đến điều này để các con được biết sự khao khát và chờ đợi; chỉ có Ta là Người lấp đầy, đủ khả năng và đầy khả năng để đưa các con trở về nếu các con hiểu được sự mời gọi và sự chờ đợi của Ta tại Lòng Thương Xót mà Ta dành cho tất cả các con và dành cho sự gặp gỡ trong niềm tin và sự gặp gỡ một cách riêng biệt tại Bí tích Thánh Thể.

 

Hãy đến! Hãy đến để cảm nghiệm những gì mà Ta đã dành cho các con từng người một, từng linh hồn một và từng mỗi một người khát khao để nhận ra được sự trả lời của Ta dành cho tất cả các con và dành cho mọi tầng lớp, mọi vai trò khi họ lắng nghe và tìm đến Ta trong Mùa Giáng Sinh của năm nay.

 

Ta đợi các con tại hang đá của mỗi một thánh đường, Ta đợi các con để chuẩn bị và Ta muốn đến với các con để sưởi ấm tâm hồn của các con, để đẩy xa đi những bóng tối, giúp các con trưởng thành đứng dậy để nhận ra được và tỉnh thức sớm. Đừng để quá muộn và đừng để quá trễ.

 

Ta sẵn sàng giúp cho các con điều này, Ta sẵn sàng giúp các con để hiểu được, bởi vì các con là do giá Máu của Ta đổi về; Ta trân quý linh hồn các con và Ta yêu thương các con. Đừng xem thường mình, đừng coi thường mình, và đừng coi sự giá trị quá rẽ khi các con đã phạm, đang phạm và từ chối tình yêu, Lòng Thương Xót và ơn cứu độ của Ta. Bình an của Ta đến với tất cả các con; thương các con thật nhiều. Chào các con.

 

Lucia:

 

Lạy Chúa, con xin cảm tạ ơn Chúa đã dành cho con. Con không biết rằng giây phút này con được đón nhận lời của Chúa và cũng dùng cái dấu hiệu để con được biết là 11:11, là bốn phẩm thiên thần đang chuẩn bị và thay chúng con để dâng kính Chúa và giúp cho chúng con được biết sự hiện diện của các ngài cũng đang phủ phục, để được Chúa viếng thăm chúng con và Chúa ban cho chúng con những lời nhắc nhở chung trong thế giới, và riêng cho từng người.

 

Đặc biệt, trong mùa Giáng Sinh năm nay, những gì được đón nhận, những gì vẫn tiếp tục để cho mọi người được hiểu ý nghĩa của tỉnh thức, hiểu được ý nghĩa của phó thác, hiểu được ý nghĩa của sự trở về và hiểu được ý nghĩa của sự chờ đợi mà Chúa dành cho chúng con và cũng giúp chúng con trong sự mạnh mẽ để hiểu được rằng một Thiên Chúa mà Ngài đã dành tất cả và cho chúng con cơ hội, để chúng con tin, để chúng con hiểu rõ những gì từ nơi Thiên Chúa đã dùng đủ mọi cách đổ tràn đầy ơn để con người trở nên những người mạnh mẽ.

 

Hãy đến và trở về một cách tuyệt đối để chúng con được đón nhận với một sự chuẩn bị mà Thiên Chúa dành cho từng mỗi một linh hồn một, dành cho mỗi một cá nhân một, mỗi một tầng lớp, mỗi một vai trò và mỗi một chức vụ để chúng con xứng đáng với tình yêu và ơn cứu độ mà hôm nay chúng con được đón nhận trong Mùa Giáng Sinh của năm nay.

 

Xin cho mọi người tỉnh thức, mọi người làm hòa với Chúa, mọi người đến để được đón nhận Bí tích Giải Tội, chuẩn bị tâm hồn trong sạch để dọn đường cho Chúa đến với chúng con và chuẩn bị để chúng con cùng với Giáo Hội hiệp nhất hoàn cầu, dâng lời chúc tụng ngợi khen tôn vinh đón mừng Đấng Cứu Thế đến, đón mừng muôn ơn lành được đổ xuống, đón mừng sự bình an mà Chúa Hài Đồng mang đến cho tất cả mỗi một gia đình, mỗi một cá nhân, mỗi một tập thể và mỗi một con người tin và đón nhận Ngài và cả toàn thế giới.

 

Chúng con xin cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa, ngợi khen Chúa và tôn vinh Chúa là Thiên Chúa của chúng con, bây giờ cho đến mãi mãi muôn đời. L. xin được kết thúc đúng 5 giờ 04 phút, ngày Thứ Hai, tháng 12, ngày 18, 2017, tại tư gia mà con được đón nhận lời của Chúa. Đặc biệt vào ngày Thứ Hai hôm nay Chúa đã dành cho con, cũng như những lời của Chúa Thánh Thần cho con được đón nhận vừa xong. Con xin cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa; trong danh thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Amen, Amen, Amen.

 

L., trong danh thánh của Đức Giêsu Kitô, con cảm ơn Chúa, con cảm ơn Chúa Thánh Thần và con cảm ơn Đức Mẹ. Con xin vì Dấu Thánh Giá, xin chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen. Chúng con cảm ơn Chúa với những lời Chúa dành cho con hôm nay cũng như tất cả những người có cơ hội đón nhận lắng nghe. Amen, Amen, Amen.

 

* Sứ giả vô danh, L., là một người nhập cư Mỹ từ Việt Nam. L. có một đời sống cầu nguyện đầy nhiệt huyết tập trung vào sự tham dự các Thánh Lễ và chầu Bí tích Thánh Thể. L. nhận được các thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm và có thể chụp được những hình ảnh thần kỳ của Thánh Thể trên điện thoại di động của cô. Khi Chúa Giêsu cho L. các thông điệp, là như thể một người Cha yêu thương đối với những người con của mình

 

Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

nrtte.org

nrttej.org

kowtows.org

 

Hãy chia sẻ thông điệp này và trang web với những người bạn biết qua e-mail, mạng xã hội, in thông điệp ra, và loan truyền.

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharistic Jesus