The Miraculous Power of the Eucharist
The Miraculous Power of the Eucharist

The Gift of The Six Kowtows

 

A Present from Blessed Mother Mary to Humanity

432 pages

Sáu Lạy Kính Dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

100 pages

Kinh Nguyện Sáu Lạy kính dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

144 pages

The Six Kowtows Reverently Offered to the Eucharistic Jesus

 

192 pages

Ang Anim na Kowtows

Magalang na iniaalay

sa Eukaristikanong Hesus

176 pages

Las Seis Kowtows

Reverente-mente

Ofrecido a

Jesús Eucarístico

192 pages

Los Seis Kowtows Reverently

Oferecido

a Jesus

Eucharistico

208 pages

Coming soon

Sáu Lạy

Kính Dâng

Thiên

Chúa Cha

-Quyển 1-

240 trang

Sắp in

Messages for the World 

Pray

The Rosary of The Six Kowtows 

Heavenly Poems and Songs

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else...  

Read more

2018

Ngày 25 tháng 8 năm 2018 

tại Thánh Đường Thánh Barbara

Santa Ana, California

 

Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần khi chị Lucia dâng Sáu Lạy

 

Lucia:

 

Lạy Thứ Nhất, chúng con kính dâng lên Đức Chúa Cha. Chúng con, thay thế tất cả những người anh chị em tại giáo xứ này cũng như tất cả các nơi chúng con đến, xin dâng lên những lời, xin Cha thương cho tất cả mọi người được đón nhận để chúng con cùng nhau hiệp nhất để thờ lạy Cha, phụng sự Cha, chúc tụng, ngợi khen, và cảm tạ ơn của Cha đã dành cho chúng con.

 

Ngày hôm nay xin cho chúng con chọn lựa Thiên Chúa của chúng con, với một đức tin có việc làm. Xin Chúa thúc đẩy và đánh động tâm hồn anh chị em chúng con, tất cả mọi người, mọi tầng lớp, mọi vai trò, để chúng con sống trong đức tin sống động, để làm những việc mà Thiên Chúa dành cho tình yêu thương mà Chúa đã dạy cho chúng con.

 

Nhất là mục đích của chúng con đến đây để xin Chúa thương cho tất cả mọi người được có một tiếng nói, và nhìn về quê hương đất nước của chúng con đang nằm trong những ngày sắp sửa mất. Xin Chúa thương phù trợ để cho tất cả mọi người anh chị em đứng dậy bằng con tim, để họ nhận ra những gì cần thiết trong cuộc sống, không phải chỉ hiện tại hôm nay mà còn nghĩ đến những người anh chị em khắp nơi, đặc biệt nước Việt Nam của chúng con.

 

Xin cho những con người với sự vô cảm cảm thấy được những gì vốn cần để làm một điều gì đó cho một Đấng Thiên Chúa đã chỉ dạy – Ngài muốn nhìn tình đoàn kết yêu thương. Chúng con chỉ biết dâng những gì của ngày hôm nay, xin Chúa an bài, sắp đặt, và dẫn dắt chúng con đi trong đường lối của Chúa.

 

Chúng con chúc tụng Chúa, ngợi khen Chúa, và tôn vinh Chúa. Mục đích của chúng con chỉ gợi lại cho con người lòng tôn kính và yêu mến, trở lại trong sự sám hối và ăn năn, xin cho mọi người được cùng nhau hiệp nhất để xin Chúa xót thương ban đến cho chúng con sự sống, với những ngày phong phú, được biết những gì cần làm, những gì để sáng danh Chúa, và biết được tình yêu thương được gợi lại giữa người và người, để nhận thấy quê hương đất nước của chúng con đang nằm trong những ngày cấp bách.

 

Xin cho mọi người hiệp nhất cầu nguyện xin Chúa xót thương, ngoài ra những việc khác chúng con không biết, chỉ biết những giây phút chúng con có thể làm được, và có thể chia sẻ những điều mà chúng con cảm nghiệm nơi Thiên Chúa ban cho, cho họ cũng được đón nhận như chúng con, để họ quay trở về cùng hiệp nhất thờ phượng Chúa là Thiên Chúa của chúng con. Amen.  

 

Chúng con dâng Lạy Thứ Hai lên Đức Giêsu Kitô. Cảm tạ ơn Chúa. Đã đến lúc con người không thể tiếp tục với những ngày tháng cặp mắt cứ nhìn, và không có cảm giác, nhưng Thiên Chúa đã đến, và ban đến cho chúng con rất nhiều hồng ân và sự sống hàng ngày vẫn còn ở nơi Chúa. Xin cho chúng con nhận ra trong sự chúc tụng, ngợi khen, và tôn vinh.

 

Vì chúng con còn những ngày sống còn, hạnh phúc được đến xứ người nhưng còn những người anh em và đồng bào chúng con đang khổ sở tại quê nhà với những ngày sắp sửa mất nước, mất quê hương, mất dân tộc.

 

Xin Chúa thương cho mọi người chúng con hướng về, vì Chúa chết cho chúng con được sống trong hạnh phúc bình an, và phong phú, xin cho quê hương chúng con cũng được những ngày tự do, thoát khỏi cảnh nô lệ cộng sản vô thần, và không thể để cho Tàu cộng tiếp tục cai trị đất nước.

 

Chúng con – là những người con cái của đất Việt – xin hãy dâng lên Đức Giêsu Kitô, xin Ngài đón nhận và cứu giúp, qua những lời cầu xin, để mọi người anh chị em tại nước ngoài cùng nhau làm một điều gì đó cho đất nước quê hương của mình, bằng sự cầu nguyện, bằng sự tuyên xưng, bằng những lời van cầu tới Đức Giêsu Kitô, Ngôi Hai Thiên Chúa, Đấng Cứu Chúa của chúng con. Amen.

 

Chúng con dâng Lạy Thứ Ba lên Chúa Thánh Thần. Bây giờ là lúc chúng con không cần phải để ý với tất cả những gì của dư luận mà chúng con chỉ biết dâng lên lời khẩn cầu và van xin.

 

Xin Chúa Thánh Thần chỉ dạy, giúp cho tất cả mọi người chúng con cùng đứng lên, cùng hiệp nhất để xin Chúa thương xót cứu nước Việt Nam, và cứu tất cả những người anh chị em đang nằm trong sự cầm buộc bởi thần dữ, để chúng con có một nền văn minh hạnh phúc, có một đất nước tự do, có sự tôn trọng của con người dành cho nước Việt và người Việt.

 

Giờ đây, chúng con chỉ biết những gì chúng con làm không tự nơi chúng con, chúng con chỉ biết rằng – lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy chỉ dạy, những gì đẹp nhất, những gì tốt nhất, những gì lành thánh nhất và sự thật con xin vinh danh Ngài, chúc tụng Ngài, ngợi khen Ngài, và tôn vinh Ngài.

 

Xin cho mọi người được biết để cùng nhau đốt lên ngọn lửa đức tin bằng việc làm, bằng tình yêu thương, bằng đời sống khiêm nhường để chúng con trở nên những ngày làm sáng danh Chúa qua đời sống của chúng con. Amen.

 

Chúng con dâng Lạy Thứ Tư lên Mình Thánh và Máu Thánh Đức Giêsu Kitô – Chúa đã để lại cho chúng con Mình Máu Thánh Ngài. Xin cho chúng con cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa, sống theo sự chỉ dạy của Chúa, và sống trong sự quyết định chọn lựa Thiên Chúa trong cuộc đời của chúng con, trong mọi hoàn cảnh, trong mọi vai trò, để chúng con biết yêu thương, biết nhẫn nại, biết tha thứ, để chúng con được làm sáng danh Ngài như chính Ngài dạy chúng con qua giáo lý của yêu thương. Chúng con thờ lạy, chúc tụng, ngợi khen, và tôn vinh Mình và Máu Thánh Đức Giêsu Kitô, Chúa của chúng con. Amen.  

 

Chúng con dâng Lạy Thứ Năm lên Năm Dấu Thánh Chúa Giêsu. Con cảm ơn Chúa đã chết cho nhân loại, chết cho chúng con, và con trong những số người được Chúa cứu. Xin cho chúng con được sống, được biết Chúa, biết yêu Chúa bằng việc làm, bằng hành động, bằng đời sống tuyên xưng, bằng những gì có thể cho anh em, cho đồng bào, cho quê hương, cho đất nước Việt Nam của chúng con đang lâm vào tình trạng với những ngày sắp sửa mất nước, mất quê hương, mất dân tộc.

 

Xin Chúa thương cho mọi người chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất mà cầu nguyện, chỉ biết đến với Chúa, và xin Chúa thương cứu nước Việt Nam, để nước Việt Nam không rớt vào tay cộng sản vô thần và Tàu cộng, ngày hôm nay họ đang réo rắt mời gọi. Xin cho trái tim chúng con trở nên nức nở và nhìn thấy được những gì của đồng bào quê hương, đừng để cho sự vô cảm đã làm cho chúng con mờ đi tình yêu thương mà Chúa dạy.

 

Chúa đến để cứu chúng con, để chúng con được sống, sống hạnh phúc và sống sung mãn, cùng với anh em, cùng với với dân tộc, cùng với tất cả mọi người khắp nơi hiệp nhất, thờ lạy, tôn vinh, và cảm tạ tình thương, và Lòng Thương Xót vô biên bất tận của Thiên Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa, chúc tụng, và ngợi khen Chúa.

 

Xin cho mọi người nhận ra, loại bỏ đi cái nhìn để chúng con khẩn nguyện cầu xin, để trái đất này có những lời vọng vang xin Chúa đoái thương thức tỉnh mỗi một người chúng con trong tình yêu mến, trong tình thờ lạy, trong tình yêu thương giữa người và người. Amen.  

 

Chúng con dâng Lạy Thứ Sáu lên Thiên Chúa Cha. Con cảm tạ ơn Cha, Cha đã dành cho chúng con có một người Mẹ, ngày hôm nay Mẹ dạy cho chúng con biết lạy Chúa, dạy cho chúng con biết phủ phục Chúa, dạy cho chúng con biết trở về với Chúa. Xin cho chúng con mỗi người, không phải chỉ là bề ngoài mà bằng tâm hồn, bằng trái tim quyết tâm trở về với sự thiện, lắng nghe những lời của Mẹ dạy, trở nên khiêm nhường, trở nên nhỏ bé.

 

Xin Chúa xót thương mỗi một người chúng con được trở nên cải thiện hoàn thiện, trở về với Thiên Chúa bằng con tim của mình và xin được Chúa nhìn đến quê hương đất nước chúng con. Chúng con xin Mẹ giúp cho đất nước quê hương chúng con thoát khỏi cảnh nô lệ cộng sản mà những người dân Việt đang chờ đợi, đang sợ hãi vào những ngày sắp tới, những ngày sắp sửa mất đất nước, mất quê hương, mất dân tộc.

 

Mẹ ơi, đoái thương đất nước Việt Nam, trời u ám bất công lan tràn. Xin cho những người ngoài nước cũng như trong nước cùng nhau hiệp nhất cầu nguyện cho đất Việt, cho người Việt, cho dân tộc của chúng con – đó là điều mà Mẹ cho chúng con được đi khắp đó đây để nhân chứng, để quay trở về với sự réo rắt, bằng một niềm tin, khẩn nguyện hướng về Thiên Chúa.

 

Cám ơn Mẹ đã dành cho chúng con ngày hôm nay can đảm hơn, tiếp tục đi khắp đó đây vinh danh Chúa, sáng danh Chúa, vô cùng cảm tạ, và đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria đã bao lần dạy dỗ cho con người nhưng vẫn chưa có sự đáp ứng. Ngày hôm nay xin cho mọi người đón nhận, lắng nghe để xin dâng lên những lời cảm tạ, và nhờ Mẹ chuyển lời cầu bầu để cứu nước Việt Nam, người Việt Nam, và dân tộc Việt Nam thoát khỏi cảnh nô lệ cộng sản vô thần, và Tàu cộng. Amen.

 

Chúng con cảm ơn Mẹ đã dành cho chúng con. Xin Thánh Cả Giuse cầu bầu những lời con cầu xin, đặc biệt tại giáo xứ Thánh Barbara này, cho họ được đón nhận những món quà này, và họ được thúc đẩy, để mọi người cùng nhau hiệp nhất cầu nguyện cho nước Việt Nam.

 

Những gì chúng con làm, mọi sự xin các vị thiên thần, các thánh cũng như Thánh cả Giuse cầu bầu. Xin gìn giữ tất cả mọi việc của chúng con, và tất cả những gì được đón nhận bởi nơi thiên quốc để cứu giúp đất nước Việt Nam trong những ngày sắp tới – những ngày mà chúng con cần nhất, để tất cả mọi người cùng nhau hiệp nhất để cứu nước Việt Nam.

 

Xin toàn thể triều thần thiên quốc đón nhận, lắng nghe lời chúng con cầu xin và giúp đỡ chúng con, bảo vệ chúng con trên bước đường nhân chứng. Chúng con chỉ làm với một điều duy nhất là sáng danh Thiên Chúa, vinh danh Thiên Chúa: Ngôi Cha, Ngôi Con, và Thánh Thần. Chúng con xin vì Dấu Thánh Giá, xin chữa chúng con, cho khỏi sự dữ, nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen, Amen.   

 

L. cùng với tất cả anh chị em xin được kết thúc, 5 giờ 26 phút chiều, ngày Thứ Bảy, tháng 8, ngày 25, 2018, tại Thánh Đường Thánh Barbara. Xin Chúa chúc lành cho thánh đường này cũng như tất cả giáo dân, các linh mục tu sĩ để cùng với chúng con có một chút nô nức nói về đất nước và xin mời gọi mọi người cầu nguyện cho quê hương đất nước Việt Nam của chúng con. Amen, Amen, Amen.

Chị Lucia Phan nhận thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions). Ngoài âm thanh, chị có thể ghi nhận hình và phim về phép lạ Thánh Thể qua điện thoại thông minh. Khi Chúa Giêsu ban thông điệp cho Chị như một người Cha yêu thương con cái Ngài, và như Thầy hoặc Sư Phụ. (Tình phụ tử thiêng liêng này của Chúa Giêsu tìm thấy trong Gioan 13:33, Gioan 21:5, Matthêu 23:37, Luca 23:37 và Máccô 10:24.)

Xin vào những trang nhà:

Những Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

nrtte.org

Những Mạc Khải Mới Qua Chúa Giêsu Thánh Thể

nrttej.org

Món Quà Sáu Lạy

kowtows.org

 

Xin chia sẻ thông điệp và tranh nhà này với những người mà bạn quen biết.

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharistic Jesus