The Miraculous Power of the Eucharist
The Miraculous Power of the Eucharist

The Gift of The Six Kowtows

 

A Present from Blessed Mother Mary to Humanity

432 pages

Sáu Lạy Kính Dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

100 pages

Kinh Nguyện Sáu Lạy kính dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

144 pages

The Six Kowtows Reverently Offered to the Eucharistic Jesus

 

192 pages

Ang Anim na Kowtows

Magalang na iniaalay

sa Eukaristikanong Hesus

176 pages

Las Seis Kowtows

Reverente-mente

Ofrecido a

Jesús Eucarístico

192 pages

Los Seis Kowtows Reverently

Oferecido

a Jesus

Eucharistico

208 pages

Coming soon

Sáu Lạy

Kính Dâng

Thiên

Chúa Cha

-Quyển 1-

240 trang

Sắp in

Messages for the World 

Pray

The Rosary of The Six Kowtows 

Heavenly Poems and Songs

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else...  

Read more

01-01-2018

Món Quà Mẹ Maria

Ban Tặng cho Nhân Loại

Ngày 1 tháng 1 năm 2018

1 giờ 44 phút

Thánh Đường Thánh Laurence

 

Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần khi chị L. dâng Sáu Lạy

Lucia:

 

Lạy Chúa, ngày đầu tiên của Năm Mới, chúng con đến đây để cảm tạ ơn Chúa với muôn hồng ân Chúa dành cho chúng con, Chúa dành cho cả toàn thế giới, Chúa dành đặc biệt cho gia đình của chúng con, và dành cho giáo xứ Thánh Laurence, Thánh Têrêsa, Thánh Justinô, Thánh Tôma, những thánh đường mà chúng con thường đến. Con xin cảm ơn Chúa. Giờ đây con không biết xin gì nữa; con chỉ biết lạy Chúa, xin Lòng Thương Xót của Chúa đến với loài người chúng con, xin Lòng Thương Xót của Chúa đến với tất cả mọi người, đặc biệt tại Houston, Texas, và đặc biệt khắp nơi, những nơi chưa biết Chúa, những nơi chưa nhận ra Chúa, những nơi đang lìa xa Chúa.

 

Ngày hôm nay, con không có điều gì cả, chỉ xin được ở lại đây với Lạy Thứ Nhất dâng lên Đức Chúa Cha: chúng con cám ơn Cha, chúng con muôn vàn lời cám ơn Cha. Cha đã cho chúng con quá nhiều và quá nhiều; bây giờ chúng con chỉ biết rằng ngày đầu năm mới, chúng con dâng lên Cha; xin Cha định đoạt cho thế giới, định đoạt cho mỗi một người chúng con, định đoạt cho mỗi một gia đình chúng con, định đoạt cho giáo xứ mà chúng con đang cư ngụ, cũng như gia đình chúng con và những nơi chúng con thường đến, để họ yêu mến Cha, họ thờ lạy Cha, họ kính sợ Cha và vâng phục Cha. Và giờ đây chúng con xin dâng lên Cha với cái Lạy Thứ Nhất.

 

Lạy Đức Chúa Cha, con không biết nói gì cả; con chỉ biết mỗi ngày con biết thân phận của con là thân phận yếu hèn, tội lỗi thấp hèn. Chị em chúng con không có gì để xứng đáng cả, chúng con chỉ biết rằng chúng con còn ngày hôm nay là do tình thương của Cha, Lòng Thương Xót của Cha quá bao la, nhìn đến những người thấp hèn tội lỗi yếu đuối như chúng con để được tiếp tục với những ngày tháng hy vọng, hạnh phúc và bình an.

 

Con cũng khao khát nhiều anh chị em con cũng được như con, là chúng con xin về với Cha; chúng con xin Cha luôn luôn nhìn đến chúng con. Xin Cha thánh hoá và biến đổi chúng con, biến đổi toàn thế giới để được hạnh phúc trong Cha, để hiểu được ý nghĩa của Lòng Thương Xót, để hiểu được ý nghĩa của sự chúc phúc chúc lành của Cha dành cho từng người một, dành cho những đứa con của Cha.

 

Lạy Cha, chúng con biết có những lúc chúng con vô tình cũng như cố ý; và còn biết bao nhiêu người anh em chúng con, là những người đồng loại – loài người – chúng con vẫn còn là những ngày ngỗ nghịch, những ngày từ chối, những ngày lìa xa Cha. Ngày hôm nay, Cha ơi, chúng con chỉ biết xin với Cha vì chúng con tin rằng Cha làm được tất cả; xin Cha cho mọi tâm hồn được nhận ra và trở về với Lòng Thương Xót của Cha, vì chỉ có tình yêu của Cha chúng con mới nung nấu được, chúng con mới nương nhờ được, chúng con mới mãi mãi được hạnh phúc với một Thiên Chúa.

 

Chỉ có Cha là Người duy nhất, độc nhất và là một Thiên Chúa mà chúng con thờ chúng con tin, chúng con tôn vinh, chúng con thờ lạy, chúng con tri ân, cảm tạ và xin tạ tội; không có ai cho chúng con hạnh phúc, không có ai cho chúng con bình an, không có ai cho chúng con hòa bình. Chúng con chỉ biết dâng lên ngày đầu năm; còn những ngày kế tiếp của cuộc đời chúng con và tất cả mọi người trên toàn thể nhân loại xin Cha định đoạt trong thượng trí của Cha, trong sự siêu việt của Cha, trong tình yêu và Lòng Thương Xót của Cha.

 

Đó là điều chúng con cầu xin và dâng lên Cha trong ngày đầu năm, đặc biệt anh chị em trong nhóm của chúng con, đặc biệt những người Cha tuyển chọn trong âm thầm, đặc biệt gia đình của chúng con và những người con cái, anh chị em, những người thân cháu chắt đang có rất nhiều điều xảy ra, nhưng chúng con tin vào tình thương của Cha. Chúng con không bao giờ thất vọng, không bao giờ nghĩ ngợi tất cả những điều gì, chỉ dâng lên lời cảm tạ Cha.

 

Xin Cha đón nhận và xin Cha cho chúng con tăng trưởng đức tin, để mãi tín thác và thuộc về Cha cho đến giây phút cuối cùng của mỗi một người và mỗi một phần tử trong gia đình chúng con, những người anh chị em trong nhóm của chúng con và tất cả gia đình của chính họ; hãy tin tưởng điều đó để tiến bước trên con đường của đức tin có việc làm, sự sống để nhân danh và sáng danh Cha. Amen.

 

Chúng con dâng Lạy Thứ Hai lên Chúa Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa. Con thờ lạy Chúa, con chúc tụng và tôn vinh Chúa, bởi vì Chúa đã đến với thế gian này. Ngày đại lễ mà chúng con đang mừng nằm trong tuần Bát Nhật; chúng con hướng về hang đá Bêlem, hướng về Đại Lễ Giáng Sinh, để biết bắt đầu từ Cuộc Tử Nạn.

 

Chúa đã yêu thương con người, Chúa chấp nhận đến với thế gian này trong mùi hôi tanh của tội, và còn biết bao nhiêu điều trong đau khổ cực cùng nhưng Chúa vẫn tiếp tục kiên nhẫn để chờ đợi và tha thứ cho chúng con.

 

Ngày hôm nay, xin Chúa cho chúng con được trưởng thành; chúng con phải nhìn lại những năm qua trong cuộc đời để nhận ra được một Thiên Chúa vẫn gìn giữ, yêu thương và cho chúng con cơ hội để chúng con trở về, với một tấm lòng thống hối thật sự, với một trái tim thương tích để xin Chúa chữa lành, để nhận ra được một Thiên Chúa là một nguồn an ủi lớn lao cho những con người tồi tệ, những con người yếu đuối, những con người thấp hèn như chúng con.

 

Chỉ có Chúa là Người thương yêu và tha thứ; xin cho chúng con được quay trở về với sự công chính, quay trở về với một Thiên Chúa và giáo lý được đặt để qua ơn cứu độ, để chúng con được sống trong sự bảo vệ, với giới răn, giới luật mà Chúa đã dành cho chúng con. Xin cho chúng con được nói lên những lời chung như tất cả mọi người trên thế giới: chúng con chúc tụng Chúa, chúng con ngợi khen Chúa, chúng con thờ lạy Chúa và chúng con xin tạ tội với Chúa.

 

Xin Chúa thay đổi cuộc đời chúng con; xin Chúa cho chúng con được sanh ra thêm một lần nữa trong Giáng Sinh đặc biệt của năm nay mà Chúa dành cho chúng con mỗi một người. Chúng con chỉ biết dâng lời cảm tạ và dâng Năm Mới này cho Chúa, dâng Năm Mới này xin Chúa đổi mới chúng con.

 

Xin cho chúng con được phục sinh, được vinh quang khải hoàn và thuộc về Chúa mãi mãi muôn đời, để chúng con chiến thắng được sự ác, trở về với sự thiện và chiến thắng sự chết – để được thuộc về Chúa mãi mãi trong tình thương, Lòng Thương Xót và ơn cứu độ của Ngài, để chúng con tin, để chúng con sửa đổi đời sống, để chúng con trở nên những con người xứng đáng trong sự cải thiện và hoàn thiện. Amen.

 

Chúng con dâng Lạy Thứ Ba lên Chúa Thánh Thần – chúng con cảm tạ ơn Ngài; Thánh Thần là tình yêu, là ánh sáng, là sống động, là sự thật; chỉ có Chúa mới có thể cho chúng con những sự huyền nhiệm cao cả tuyệt vời này, chỉ có lòng tin chúng con mới được đụng chạm bởi tình yêu của Chúa Thánh Thần, chỉ có lòng tin chúng con mới can đảm đủ để đi giữa thế giới này, chỉ có lòng tin để chúng con mới có thể mạnh dạn bước qua những thử thách đau khổ của cuộc đời. Xin Chúa Thánh Thần luôn ở cùng chúng con, luôn dạy cho chúng con và luôn bảo vệ chúng con để chúng con sống thật, yêu thật, tha thứ thật.

 

Tất cả mọi sự đến từ sự thật, ở trong sự thực hành bằng sự thiện, để chúng con vinh danh Chúa, vì chỉ có Chúa mới đem chúng con trở về với một nơi thuộc về chúng con, một nơi mà Chúa gìn giữ che chở, bảo vệ để con người hiểu được ý nghĩa của cuộc sống, hiểu ý nghĩa của tình yêu, hiểu ý nghĩa của những ơn lành được ban đến và hiểu được ý nghĩa của cuộc đời mà chúng con đã trải qua những ngày nắng mưa.

 

Xin giúp chúng con để tiến bước, nhân danh Chúa, vinh danh Chúa, thờ lạy Chúa, vì chỉ có Chúa là Đấng chân thiện mỹ; chỉ có một Thiên Chúa giúp cho chúng con vượt qua những đau khổ, vượt qua những bịnh tật linh hồn thể xác, để trở về với một Thiên Chúa đầy Lòng Thương Xót, thứ tha và yêu thương nhân loại, yêu thương chúng con và yêu thương mỗi một tội nhân như chúng con.

 

Chúng con xin nhờ Ngài, với Ngài và xin Ngài làm chủ thế giới, đổi mới bộ mặt thế giới, để cho mọi người thương yêu nhau, mọi người đoàn kết, mọi người được trở về trong sự phủ phục và thờ lạy để thuộc về Chúa, để Thiên Chúa làm chủ chúng con, làm chủ gia đình chúng con và làm chủ toàn thế giới, để chúng con không còn những ngày tang tóc, không còn những ngày đau khổ, không còn những ngày ghen tương ganh ghét, không còn những ngày đố kỵ mà xin thuộc về Thiên Chúa là Chúa của chúng con.

 

Chúng con tin Ngài làm được; chúng con khẩn khoản xin Ngài đến với thế giới , đặc biệt trong Năm Mới này; có biết bao điều chúng con thấy tội của chúng con gây nên nhưng chúng con không thể thu hồi lại được, chúng con không thể vãn hồi được. Xin Chúa thương và cứu giúp, xin Chúa nhận nơi chúng con sự phủ phục này, nhận nơi chúng con lòng thú tội này, nhận nơi chúng con lòng thống hối ăn năn; xin cho mọi người cùng với chúng con hiệp nhất để kêu cầu Danh Chúa, vì chỉ có quyền năng của Chúa mới có thể thực hiện được nhiều việc tốt đẹp; chỉ có quyền năng của Chúa mới cho chúng con hòa bình, hạnh phúc, bình an; chỉ có quyền năng của Chúa mới dẫn chúng con đi vào con đường cải thiện và hoàn thiện. Amen.

 

Chúng con dâng Lạy Thứ Tư lên Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, Chúa của chúng con – nhờ Ngài, với Ngài và trong Ngài, để linh hồn chúng con được nuôi dưỡng bằng Mình và Máu của Chúa, để chúng con được lớn lên trong Chúa, để chúng con sống với Chúa với những ngày tầm thường bình thường nhưng có Chúa cùng đi, để chúng con bước qua những đau khổ cực cùng, bước qua những thử thách với sự đối nghịch, với những điều mà chúng con bị vu oan giá họa, cũng như chúng con có những lỗi lầm, chúng con thiếu sót, thấp hèn và còn rất nhiều điều giữa cuộc đời này.

 

Những điều tốt, những điều xấu lẫn lộn và biết bao nhiêu điều bị xua đuổi, bị khinh chê, bị chà đạp, nhưng chúng con xin được học như Chúa Giêsu Thánh Thể, bởi vì Chúa cũng đã bị người ta quên suốt bao nhiêu thế kỷ qua và Chúa cũng đã bị bỏ rơi khắp nơi trên tất cả các nhà tạm trên toàn thế giới.

 

Ngày hôm nay, lạy Chúa – Chúa là một Đấng Thiên Chúa, là một Đấng thánh mà chúng con phải chúc tụng ngợi khen. Những điều Ngài đã dạy và ban cho những con người tầm thường, bình thường như chúng con cảm nghiệm được thì huống gì là con người học hỏi, chắc chắn họ phải biết, chắc chắn họ phải thấy, chắc chắn họ phải tin để cuộc sống của họ được nhận ra vì Chúa chỉ đòi hỏi nơi con người bằng trái tim chân thành, bằng một tấm lòng đơn sơ, bằng một tấm lòng bé nhỏ và khiêm nhường; chúng con nhất định học, được sống hạnh phúc, sống với Chúa và thuộc về Chúa.

 

Xin Chúa giúp chúng con và anh chị em chúng con và nhiều người biết được điều này để chúng con nhận ra được thiên đàng tại Thánh Thể và thiên đàng mà Chúa đang ở cùng chúng con, dìu dắt chúng con, an ủi chúng con và yêu thương, để cho mọi người biết đoàn kết, mọi người biết Sự Hiện Diện của Chúa mà dâng lên lòng tôn kính, dâng lên lòng thờ lạy, biết ơn và cảm ơn.

 

Vì sự ở lại của Chúa để can thiệp cho chúng con, sự ở lại của Chúa để dẫn dắt chúng con qua những lối đi đau khổ của cuộc đời; nhờ Chúa với Chúa để chúng con hiểu được ý nghĩa của thiêng liêng, ý nghĩa của linh hồn (1), ý nghĩa của tình yêu, ý nghĩa của sự thiện, ý nghĩa của sự thánh mà Chúa đã dành cho chúng con một cách đặc biệt qua sự huyền nhiệm của Bí tích Thánh Thể. Chúng con không biết nói gì hơn, ngoài thân phận của yếu đuối này, xin cho nhiều người chúng con được biết để phụng sự Chúa, thờ lạy Chúa, tôn vinh Chúa, cảm tạ Chúa và trở về với Chúa. Amen.

 

Chúng con dâng Lạy Thứ Năm lên Năm Dấu Thánh của Đức Giêsu Kitô (2), Chúa của chúng con – Năm Dấu Thánh bằng chứng cho tình yêu, bằng chứng cho công cuộc cứu độ, sự đau khổ từ ngày giáng thế cho đến ngày khi Chúa đi vào Cuộc Tử Nạn và sự vinh quang khải hoàn qua cái chết của Ngài để để lại cho chúng con sự chiến thắng. Chúa đã yêu chúng con và Chúa đã làm tất cả cho chúng con; Chúa đã cứu chúng con và Chúa cho chúng con được sống với những ngày có giáo lý của Ngài đi kèm, có tình thương của Ngài, ơn thánh của Ngài, và tất cả những gì thuộc về Ngài trong điều đẹp nhất mà Ngài phải trả bằng giá Máu.

 

Ngày hôm nay, chúng con không thể vì bất cứ một lý do nào để chúng con mất đi cơ hội này; xin Chúa giúp chúng con hãy mở mắt, mở lòng, nhìn vào Thập Tự Giá, nhìn vào Năm Dấu Thánh, mà cúi đầu trong sự phủ phục, để nhận thấy được chiều sâu, chiều rộng của một Đức Giêsu Kitô trong ơn cứu độ, vì yêu, vì tha thứ, vì chịu đựng tất cả để cho chúng con được sống và sống với Ngài.

 

Xin giúp chúng con để được ngắm nhìn với một cách có ý nghĩa, một cách suy niệm, một cách có sự trưởng thành để chúng con được nhận ra sự đau đớn của Chúa, để giúp chúng con trưởng thành, giúp chúng con cải thiện đời sống, giúp chúng con loại bỏ đi tất cả những tội lỗi vốn có trong đời sống của từng cá nhân, để chúng con học nơi Chúa sự nhẫn nại hiền lành, bởi vì Chúa đã nói Ai muốn theo Ta thì hãy vác thập giá mà theo Ta. Ai muốn trở nên những người công chính thì hãy loại bỏ đi tất cả mà trở về với một Thiên Chúa đầy Lòng Thương Xót, một Thiên Chúa đã vác thập tự cho đời sống của con người trong tội và cái chết.

 

Ngày hôm nay, sự nhẹ nhàng để chúng con được biết và thực hành chính là loại bỏ cá nhân, loại bỏ bản ngã, loại bỏ quyền tự do của con người mà trở về với sự công chính, trở về với một Thiên Chúa đang chờ đợi và cho chúng con cơ hội trở nên những người phủ phục, đầu phục với trái tim, với cõi lòng và tất cả trong một niềm tin xin thuộc về Chúa; xin cho chúng con được ngắm nhìn Chúa qua Năm Dấu Thánh để hiểu ý nghĩa của của thiên đàng, hiểu được công cuộc cứu độ và dấu ấn muôn đời thuộc về chúng con, vai trò của chúng con.

 

Hãy trở về; hãy trở nên những con người mà Chúa đã dành cho chúng con bằng giáo lý của Ngài, bằng giá Máu của Ngài, bằng tình thương của Ngài và bằng Mình và Máu của Ngài để chúng con sống với những ngày xứng đáng, sống với những ngày trọn vẹn, sống với những ngày được Chúa thứ tha và trở nên những con người được Chúa yêu thương và cho chúng con những ngày ý nghĩa trên trần gian, trên bước đường với những ngày thập giá của đời mình, thập giá của đời người và thập giá mà Đức Giêsu đã chiến thắng để xin được đồng hành với Ngài, được trở nên môn đệ của Ngài và trở nên những người con mà Ngài yêu thương và vẫn chờ đợi chúng con.

 

Chúng con thờ lạy Chúa, chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh. Xin dâng ngày đầu năm lên cho Chúa; chúng con hãy nhìn Thập Giá, đừng sợ thập giá, hãy vác thập giá đi với Thầy, bởi vì có Thầy và có trò; tất cả mọi người sẽ trở nên những ngày đối diện giữa cuộc sống để thấy rằng sự chiến thắng bằng thập giá sẽ mang lại hạnh phúc vinh quang với Đức Giêsu Kitô, Chúa của chúng con – để nhân danh Ngài, tôn vinh Ngài, vì chỉ có Ngài là Đấng chiến thắng. Chúng ta muốn theo Ngài; chúng ta phải chiến thắng thập giá để chúng ta được thuộc về Thiên Chúa. Amen.

 

Chúng con dâng Lạy Thứ Sáu lên Đức Chúa Cha – chúng con thờ lạy Cha, chúng con chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh Cha, bởi vì Cha đã chọn cho chúng con; ngày hôm nay Giáo Hội nhắc nhở cho chúng con ngày lễ Mẹ là Mẹ của Thiên Chúa, Mẹ của loài người chúng con. Cha đã chọn cho chúng con một người Mẹ; một Người Phụ Nữ dịu dàng, hiền lành và khiêm nhường. Một Người đẹp thánh ý của Cha, một Người trọn vẹn từ trong tâm hồn lẫn cả thể xác – tinh tuyền, với một Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội.

 

Ngày hôm nay, chúng con được hạnh phúc làm con của Mẹ, và cũng nhắc nhở cho một biến cố lớn lao Mẹ đã sanh ra Ngôi Hai Thiên Chúa. Chính Mẹ đã đưa Ngôi Lời Nhập Thể đến, và Mẹ là Mẹ để đưa chúng con vào đoạn đường trong ơn cứu độ mà Ngôi Hai Thiên Chúa đã đi; Mẹ đồng hành và Mẹ đồng công, để ngày hôm nay chúng con có cơ hội. Những gì chúng con cần làm, những gì chúng con cần dâng và những gì chúng con cần biết là chúng con còn Mẹ; có Mẹ và với Mẹ nhất định chúng con sẽ không bao giờ mất đi cơ hội lìa bỏ Chúa, mất đi cơ hội không biết Chúa, mất đi cơ hội với đức tin để được tin vào công cuộc cứu độ của Đức Giêsu.

 

Lạy Mẹ Maria, đã đến giờ; loài người không còn tự sức lực mình cưỡng được với tất cả những nhu cầu trong cuộc sống, với sự lôi cuốn tinh vi khéo léo của một thời đại văn minh, đã để cho sự tự do con người đang làm chủ, chúng con đã bắt đầu đi vào với những ngày với sự chết, những ngày mà chúng con đã thấy được không còn trật tự trong đời sống của gia đình, của xã hội, của quốc gia và khắp nơi.

 

Chúng con đang bắt đầu đưa con người của chúng con đi vào với những ngày quá tự do; chúng con đang sống với những ngày đau khổ với gia đình, với xã hội, còn rất nhiều người không còn yêu thương, không còn nâng đỡ, không còn giáo lý; và cũng bắt đầu đi vào với những ngày, quả thật, rất ích kỷ cho nên thế giới đã trở nên nổi loạn, ngoại loạn và có biết bao nhiêu bi thương bi đát đã xảy ra cho cuộc sống giữa thế trần.

 

Lạy Mẹ, nhưng chúng con tin tưởng rằng chúng con còn Mẹ và có Mẹ; lời của Mẹ vẫn tiếp tục vọng vang và sự giúp đỡ của Mẹ vẫn đang. Cho nên, ngày hôm nay, xin cho chúng con được âm thầm như Mẹ đã chỉ dạy, âm thầm cầu nguyện khắp nơi, âm thầm thực hành khắp nơi, âm thầm khắp nơi để xin tiếng nói vọng vang được lên tới thiên quốc.

 

Nhất định Mẹ sẽ giúp chúng con và nhất định Mẹ sẽ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con để cứu thế giới, để cứu những người biết lắng nghe, những người biết trở về, những người biết cải thiện, những người biết thống hối ăn năn, những người biết cầu nguyện, những người biết đến với Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ.

 

Ngày hôm nay chúng con nhất định xin với Mẹ cho anh em chúng con đang bị lưới bẫy, chị em chúng con đang bị bẫy rập bởi sự tham lam ích kỷ; bởi sự ghen tương ganh ghét; bởi những sự thấp hèn yếu đuối nơi con người vấp phải. Xin Mẹ hãy giúp cho những người anh chị em đó được tỉnh thức, vì những điều đam mê trong thế gian này là những điều phù du, phù vân và đưa chúng con vào cái chết.

 

Chúng con phải đến với Chúa bằng một trái tim chân thành, bằng một đời sống dẹp bỏ đi những tự ái kiêu căng và hãy sống trong khiêm nhường, hãy sống trong bé nhỏ, hãy sống đơn sơ để được Chúa nâng chúng con lên với tình yêu của Ngài, nâng chúng con lên sống trong sự thật, nâng chúng con để nhận ra được sự giúp đỡ của trời cao qua Mẹ Maria, các thiên thần, các thánh.

 

Đặc biệt, sự ở lại của Chúa Thánh Thần trong chúng con để thúc đẩy những gì cần làm, những gì phải làm để làm sáng danh Chúa, vinh danh Chúa, tung hô Chúa, ngợi khen Chúa và chúc tụng Chúa, là điều cần nhất trong thế giới của loài người, còn những việc khác là những điều ngoại lệ, không cần thiết. Xin giúp chúng con để có tâm hồn này, trái tim này, để được Mẹ Maria bảo vệ, để được Mẹ Maria là gương mẫu, là gương sáng, là một gương nhân đức tuyệt vời để chúng con về với Chúa, đến với Chúa và gặp gỡ Chúa.

 

Chúng con chỉ biết nói lên ngày hôm nay, đặc biệt dâng lên ngày đầu năm cho Mẹ, xin Mẹ gìn giữ thế giới, xin Mẹ che chở bảo vệ tất cả mỗi một người chúng con và xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa để chúng con đừng rớt vào lưới bẫy của sự dữ nó đang điều khiển chúng con, để chúng con mãi mãi thuộc về Mẹ trong sự nhắn gởi của Mẹ; thống hối ăn năn, cải thiện đời sống, cầu nguyện với chuỗi hạt Mân Côi và đến với Trái Tim của Mẹ.

 

Nhất định sẽ thắng được sự dữ ngày nay và con người sẽ trở nên những con người khiêm nhường để được Mẹ dẫn dắt chúng con đến trước Thiên Chúa, để Mẹ bênh vực chúng con trước tòa Thiên Chúa, để Mẹ dẫn chúng con chiến thắng cuộc chiến của nhân đức thời nay, đó là cần phải trở về trong sự thiện để được đón nhận những điều mà Mẹ dạy cho chúng con bằng việc làm, bằng hành động, bằng sự trở lại để được Chúa thương can thiệp, để được Chúa thương ngăn cản tất cả những sự dữ đến, để được Chúa thương che chở, bảo vệ, để được Chúa thương. Qua lời cầu bầu của Mẹ, nhất định chúng con sẽ được Chúa thương một cách đặc biệt, để cứu thế giới và còn nhiều người được biết, được trở về, nhiều người được tin, và kính sợ Thiên Chúa. Amen.

 

Chúng con xin cảm ơn Chúa, chúng con xin cảm ơn Mẹ vì Sáu Lạy Mẹ cho chúng con ngày hôm nay chúng con được kính nhớ Gia Đình Thánh Gia – cám ơn Thánh Giuse; xin ngài tiếp tục cầu bầu cho những người trong gia đình, những trưởng gia và những thanh niên thiếu nữ học liêm chính, công chính và trong sạch. Con cũng xin các Tổng Lãnh thiên thần che chở bảo vệ, đặc biệt trong năm nay – có biết bao nhiêu biến cố sẽ đến với chúng con, vì đời sống vẫn tiếp tục tranh giành, sẽ có những biến cố như đã được báo trước.

 

Xin các thiên thần bảo vệ chúng con đừng rớt vào lưới bẫy; đồng thời xin che chở bảo vệ đúng lúc, đừng để chúng con bị sa dưới một hoạt cảnh, bao nhiêu người đang bị rớt phải với một cái bẫy rất tinh vi khéo léo. Chúng con tin tưởng rằng chính các Tổng Lãnh là sức mạnh; các ngài sẽ bảo vệ chúng con, che chở thế giới để cho nhiều người được biết và trở về với sự lắng nghe trong phủ phục và đầu phục, để xin được thiên đàng cứu trợ và giúp đỡ chúng con và can thiệp cho chúng con.

 

Chúng con cũng xin cảm ơn các Thiên thần bản mệnh, vì các ngài là những người luôn ở trong chúng con, nâng đỡ chúng con; xin giúp chúng con, đừng để chúng con bị sa ngã hay bất cứ một hình thức nào, xin cho chúng con sống trong sự thật và sống với một đời sống thực hành bằng sự thiện, để được xin ngài bảo vệ che chở, giúp chúng con qua khỏi tai nạn, hoạn nạn, và cuối cùng, chúng con sẽ là những người được sự giúp đỡ một cách đặc biệt để thuộc về Chúa trong sự bền đỗ và trung thành, vì sự trung thành bền đỗ sẽ được cứu vào đoạn cuối lịch sử.

 

Chúng con cũng xin các thánh – các ngài đã trải qua, các ngài đang thấy chúng con và đang cầu nguyện cho chúng con; xin cho chúng con sự mơ ước học hỏi nơi các ngài, để chúng con có những kinh nghiệm trong cuộc sống, để chúng con nhận ra giữa đúng và sai, giữa thiện và ác, để chúng con được luôn theo gương của các ngài, là hy sinh can đảm và trung thành với đức tin bằng sự tuyên xưng việc làm, bằng một đời sống chúng con xin được vinh danh Chúa từ những việc nhỏ cho đến những việc lớn.

 

Chúng con phải đề phòng từ lời nói, việc làm, tư tưởng để chúng con xin thuộc về Chúa mãi mãi qua gương thánh của các vị thánh, để chúng con không sợ cái chết, không sợ những sự đe dọa, và chúng con chỉ sống trong sự thật. Vì Chúa là sức mạnh, là tình yêu, là một thiên đàng đang bảo vệ, và một thiên đàng đang giúp đỡ chúng con qua các thiên thần và các thánh; xin nhớ đến chúng con và cầu bầu cùng Chúa cho chúng con đặc biệt trong Năm Mới này.

 

Chúng con rất cần sự giúp đỡ của các ngài, bởi vì sự giúp đỡ của các ngài bằng lời cầu nguyện, nhất định chúng con sẽ gặp được những điều được can thiệp, được che chở bởi thiên quốc cho nên chúng con không sợ với kẻ thù đang trước chúng con, không sợ cái chết, cũng không sợ những gì ở từ nơi gian dối mà từ trong sự thật, từ nơi công chính sẽ trở về với Thiên Chúa và điều đó Người vui lòng và chấp nhận.

 

Xin giúp chúng con được học gương để mỗi một ngày chúng con được trở nên thánh thiện hơn, cải thiện hơn và xứng đáng hơn, để được Chúa thương; một ngày nào đó xin cũng được trở về với các thánh và các thiên thần để cùng chúc tụng, ngợi khen, và tôn vinh Thiên Chúa của chúng con mãi mãi muôn đời. Amen.

 

L. xin được dâng lên tất cả những lời này; xin Chúa thương đón nhận Sáu Lạy chúng con thay thế tất cả anh chị em, và đặc biệt buổi họp chiều hôm nay cùng với những người trong gia đình của chúng con, tất cả mọi người và tất cả các giáo xứ chúng con đến. Xin cho nhiều người chúng con, nhiều người anh chị em được mở mắt mở lòng để cùng chúng con trong tâm tình này dâng lên Chúa với những lời vọng vang; xin Chúa thương đón nhận, chúng con cùng nhau trong sự chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh, vì đã đến giờ chúng con không thể thinh lặng nữa mà phải nhân chứng cho một Đấng Thiên Chúa chúng con phủ phục, chúng con thờ lạy, và phải nhân chứng bằng linh hồn lẫn cả thể xác, để được Chúa thương và cứu giúp chúng con.

 

Chúng con xin Chúa chúc lành và chúc phúc, như Bài Đọc Một của ngày hôm nay cho từng mỗi một người chúng con, cho giáo xứ Thánh Laurence, giáo xứ Thánh Têrêsa, giáo xứ Thánh Tôma More, giáo xứ Thánh Justinô và Thánh Đường Chúa Kitô Vua và tất cả các thánh đường khắp nơi ở tại Houston, Texas này cũng được đón nhận món quà Sáu Lạy vĩ đại mà Mẹ Maria ban tặng để chúng con cùng nhau tiến bước và gần gũi với một Thiên Chúa bằng đức tin của mình, bằng việc làm để loại bỏ một cặp mắt bình thường tầm thường giới hạn mà chúng con đang sợ hãi.

 

Hãy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể; hãy đến với Chúa và dâng tất cả; hãy dâng tấm lòng lẫn thể xác, cả con tim để xin được phủ phục và đầu phục thay thế cho tất cả những người anh chị em khắp nơi, những người chưa biết, những người chưa tin, những người chưa trở về được trở về với Thiên Chúa, là Chúa của chúng con, Chúa của ngày đầu năm và Chúa mãi mãi muôn đời trong mỗi một người chúng con.

 

Xin đổi mới chúng con trong năm mới này để chúng con mạnh dạn hơn, can đảm hơn tiến bước trên con đường nhân chứng. Trong danh thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con, L., M.N., M.L., xin được kết thúc đúng 2 giờ 09 phút, ngày 1, tháng 1, 2018, tại Thánh Đường Thánh Laurence, chúng con xin được kính dâng Sáu Lạy, món quà mà Mẹ Maria ban tặng cho nhân loại, món quà mà Chúa dành cho chúng con để xin dâng kính Ngài trong ngày đầu năm. Xin chúc lành và chúc phúc cho tất cả mọi người anh chị em khắp nơi trên toàn thế giới, để họ biết trở về với Chúa, họ biết nhận ra Chúa và họ biết kính sợ Chúa. Amen, Amen, Amen.

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharistic Jesus