The Miraculous Power of the Eucharist
The Miraculous Power of the Eucharist

The Gift of The Six Kowtows

 

A Present from Blessed Mother Mary to Humanity

432 pages

Sáu Lạy Kính Dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

100 pages

Kinh Nguyện Sáu Lạy kính dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

144 pages

The Six Kowtows Reverently Offered to the Eucharistic Jesus

 

192 pages

Ang Anim na Kowtows

Magalang na iniaalay

sa Eukaristikanong Hesus

176 pages

Las Seis Kowtows

Reverente-mente

Ofrecido a

Jesús Eucarístico

192 pages

Los Seis Kowtows Reverently

Oferecido

a Jesus

Eucharistico

208 pages

Coming soon

Sáu Lạy

Kính Dâng

Thiên

Chúa Cha

-Quyển 1-

240 trang

Sắp in

Messages for the World 

Pray

The Rosary of The Six Kowtows 

Heavenly Poems and Songs

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else...  

Read more

04-04-2018

Sáu Lạy cầu cho các Linh Hồn

Ngày 4 tháng 4 năm 2018

10 giờ 11 phút

Nhà thờ Thánh Têrêsa

 

Các chấm trắng là các Linh Hồn,

theo lời giải thích của Chúa Thánh Thần

[không có tuyết rơi hoặc sương mù]

 

Thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần đang khi chị Lucia dâng Sáu Lạy.

 

Lucia:

 

Lạy Chúa, trước cung thánh, trước nhà tạm, trước Thập Tự Giá, và trước linh ảnh Chúa Lòng Thương Xót. Con thờ lạy Chúa, con chúc tụng Chúa, con tôn vinh Chúa và con cảm tạ Chúa. Chúa là Thiên Chúa, là một Đấng dạy chúng con sống trong sự thật, một Đấng luôn bảo vệ sự thật, và một Đấng minh chứng cho sự thật. Tất cả mọi điều con người có thể dấu diếm được nhưng không thể dấu diếm trước Thiên Chúa; chúng con chỉ biết rằng tất cả mọi sự đối với chúng con là ngoại cảnh, chỉ có trái tim của chúng con, chỉ có lòng tin của chúng con, và sự cương quyết của chúng con, nhìn được hoa quả của nó đúng là của Chúa, không một điều gì có thể lung lạc chúng con đi ra khỏi tình yêu của Chúa, đi ra khỏi niềm tin mà chúng con gởi trọn cho Chúa.

 

Những gì chúng con thấy, những gì chúng con nghe, và những gì chúng con biết xin cho chúng con luôn luôn được biết rằng điều này là một điều giúp cho chúng con tăng trưởng đức tin, mỗi một ngày tăng trưởng trong đời sống phụng sự và phục vụ, để giúp cho mọi người, giúp cho anh em, và giúp cho đời sống của chúng con được tiến bước trong tình yêu mà Chúa dành cho chúng con, vững vàng để chúng con ca ngợi Chúa, chúc tụng Chúa, thờ lạy Chúa, tôn vinh Chúa, và phủ phục Chúa. Xin Chúa giúp chúng con để chúng con coi thường tất cả mọi việc trong đời sống chúng con mà chỉ biết những gì của ngày hôm nay. Chúng con xin phó thác tất cả, xin Chúa dùng chúng con như dụng cụ Ngài đã từng dùng để chúng con làm sáng danh Chúa mọi nơi mọi chỗ, và làm đẹp lòng Chúa trong đời sống chúng con mỗi ngày.

 

Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con, vì mỗi một công việc mà chúng con có được ngày hôm nay đây là những điều cần thiết nhất mà chúng con xin dâng lên Chúa mỗi ngày. Xin cho chúng ta hãy trở nên nhỏ bé, khiêm nhường, lắng nghe để nhận ra được những thiếu sót nơi mình mà học tập. Còn đi với Chúa là phải cố gắng, bởi vì đời sống một mặt chúng ta được thiêng liêng, và một mặt chúng ta trau luyện đời sống để chúng ta trở nên những người phụng sự và phục vụ thật sự.

 

Xin Chúa giúp cho chúng con có sự khôn ngoan sáng suốt để phân biệt được tất cả những gì thuộc về Chúa, và hãy để cho trái tim của mình trong sự chân thành, chân thật, xin Chúa sử dụng chúng ta theo cách thức của Ngài. Hãy tròn bổn phận của mình, hãy tròn sứ vụ của mình, hãy tròn những gì Chúa giao cho chúng ta thì cuộc sống này cho dù sóng gió phong ba, chúng ta vẫn bình bình an an để đi với Chúa, chúng ta vẫn hạnh phúc mỗi ngày với Đức Giêsu Kitô qua Bí tích Thánh Thể, chúng ta vẫn tiếp tục với những ngày tháng không bao giờ quên sự phủ phục mà chúng ta dâng lên Thiên Chúa.

 

Đây là những giây phút mà chúng ta phải bình tĩnh lại, bởi vì đây là một cuộc chiến chúng ta phải đánh, đánh cuộc chiến thực tại này; chúng ta giúp cho biết bao nhiêu linh hồn nơi chốn luyện hình về với Chúa, chúng ta giúp cho biết bao nhiêu người được nhận ra Chúa, thống hối và ăn năn. Đây là một điều ngược lại với tất cả trong thế gian, cho nên nó dùng cách này, cách khác để đánh phá chúng ta, là một điều không thể .

 

Chúa vẫn chọn chúng ta nhưng Chúa vẫn để cho chúng ta qua những thử thách đó để coi lòng của chúng ta như thế nào, và lòng trung thành trung thực của chúng ta ra sao mới có thể xứng đáng là những dũng sĩ và là những chiến sĩ mà Chúa chọn chúng ta giữa cuộc đời này.

 

Ngày hôm nay, có rất nhiều điều con xin Chúa giúp cho chúng con, vì hôm nay là ngày quan trọng. Suốt gần hai tháng nay, các linh hồn đang chờ đợi, và họ cũng đã đến kiếm chúng con, cám ơn chúng con; một mặt họ vẫn chờ đợi chúng con, sự khao khát của họ là muốn về với ánh sáng. Đây là bổn phận trách nhiệm của chúng con đã lãnh nhận, Chúa đã ban và cho phép cho nên bằng mọi giá chúng con phải dùng hết những gì mình có thể có được hy sinh để giúp cho các linh hồn, thiết tha cầu nguyện, và thiết tha dâng thánh lễ buổi sáng hôm nay cho các linh hồn.

 

Đặc biệt ngày Thứ Tư đầu của những ngày Phục Sinh, cũng là ngày Thứ Tư của Tuần Bát Nhật, đây là những ngày lễ lớn mà Chúa đã luôn dành cho những người trên trần gian, người sống được thống hối ăn năn trở lại, làm hòa với Thiên Chúa và người chết thì được giải thoát, và về với ánh sáng vinh quang của Ngài.

 

Hôm nay, con xin Chúa cho chúng con loại bỏ tất cả trong tư tưởng, trong ý nghĩ để chúng con tập trung, vì bổn phận của chúng con hãy giúp cho các linh hồn nơi chốn luyện hình. Họ đang chờ đợi chúng con; khi họ về với Chúa, họ nhất định sẽ không bao giờ quên những gì chúng con làm.

 

Đây là một sự đầu tư lớn chúng con làm, đây là một sự đầu tư lớn lao cho linh hồn chúng ta, và cũng là một sự đầu tư nên cần làm, loại bỏ tất cả những sự suy nghĩ, suy diễn ở trong đời sống, và loại bỏ tất cả những gì mà chúng ta đang gặp để chúng ta tập trung trọn vẹn một ngày để xin Chúa thương các linh hồn – trong số đó có ông bà cha mẹ của chúng ta, những người thân yêu của chúng ta, khẩn khoản nài xin hết lòng hết sức để xin Chúa thương đến cho các linh hồn được về với Chúa.

 

Đặc biệt vào buổi chiều hôm nay, cũng là những người ở nơi nóng nảy họ than khóc, họ đã đến xin chúng ta thì xin Chúa cho họ lên những nấc mát mẻ hơn. Đó là những việc chúng ta cần làm, còn những ngày tháng sắp tới chúng ta còn rất nhiều điều phải phụng sự, và phục vụ theo vai trò Chúa đã chọn lựa cho chúng ta.

 

Giờ phút này đây, con xin cảm tạ ơn Chúa đã dành cho chúng con tất cả mọi mặt. Đời sống chúng con dễ bị lung lạc là bởi vì chúng con luôn tin và luôn thấy những điều sợ hãi với tất cả. Đó là yếu điểm mà thần dữ nó dùng cách đó để đánh phá chúng con. Nhưng lạy Chúa là Thiên Chúa, Chúa biết yếu điểm của chúng con, Chúa biết những điều chúng con suy nghĩ, xin Chúa đến để ban thêm cho chúng con sức mạnh, ban thêm cho chúng con sự bình an, vì không có ai có thể lay chuyển được tình yêu của Thiên Chúa dành và bao bọc chúng con, và không ai có thể lay chuyển được chúng con dưới bất cứ hình thức nào.

 

Xin Chúa giúp chúng con, và dùng chúng con như dụng cụ Chúa đã dùng, để xin làm sáng danh Chúa trong đời sống và giúp cho các linh hồn, với những điều rất cần trong thế giới này. Xin cho chúng con dẹp bỏ tất cả, tập trung cho sự phủ phục này, để xin Chúa thương đón nhận để giúp cho các linh hồn ngày hôm nay họ đang chờ đợi và khao khát, cũng như chúng con cũng tròn bổn phận và trách nhiệm mà Chúa đã dành và cho phép chúng con. Amen.

 

Lạy Thứ Nhất chúng con kính dâng lên Đức Chúa Cha. Lạy Đức Chúa Cha, chúng con thờ lạy Cha, chúng con chúc tụng Cha, và chúng con tôn vinh Cha. Muôn vàn hồng ân được đổ xuống trên chúng con, đặc biệt những ngày tháng vừa qua, đi vào Mùa Chay, đặc biệt những ngày gần đây nhất là đi vào cuộc tử nạn của Đức Giêsu Kitô trong Tuần Thánh. Tất cả mọi sự được hoàn tất, ngày mà Đức Giêsu Kitô Con của Cha, đã phục sinh vinh quang khải hoàn, được vinh thắng; ngày đó chúng con đã được ra khỏi bóng tối về với ánh sáng của Đức Giêsu Kitô qua ơn cứu độ, đồng thời cũng rất mới mẻ, nhằm vào ngày Thứ Tư của Tuần Bát Nhật, ngày Thứ Tư của Lòng Chúa Thương Xót.

 

Lạy Cha, ân sũng đổ xuống tràn đầy, hồng ân vẫn tiếp tục tuôn đổ từ thiên quốc xuống trên mỗi một người chúng con và trên toàn thế giới, nhưng loài người của chúng con thì vẫn chưa biết, vẫn chưa tin, vẫn còn rất giới hạn trong đời sống với sự hạn hẹp trong sự hiểu biết, huống gì bây giờ có biết bao nhiêu điều vượt bực, không phải là con mà là những việc của Chúa Thánh Thần. Con phó thác cho Ngài, và con trông cậy, xin Ngài điều khiển con như một bộ máy mà Ngài muốn điều khiển bất cứ lúc nào. Những điểm này là những điểm vô tình mà con không bao giờ có ngụ ý, viết trước, hoặc định đoạt trước để nói những gì mình cần nói. Con không có! Những người bên con, những người cùng con mà Chúa chọn họ hiểu được điều đó.

 

Lạy Chúa, chúng con không thể đi giữa đời này một mình, huống gì trách nhiệm Chúa dành cho chúng con cầu nguyện rất nhiều cho các nơi các chỗ, cầu nguyện cho mọi tầng lớp, mọi vai trò, nhất là cầu nguyện cho các linh hồn. Các linh hồn không thể tưởng tượng được, bởi vì chúng con sống trong một thế giới thực tại, chúng con không đi vào một thế giới của thiêng liêng một cách dễ dàng, chúng con không thể tự mình làm được bất cứ những gì khi chúng con hoàn toàn không biết những người đã ra đi trước chúng con bao nhiêu thế kỷ.

 

Có rất nhiều câu chuyện kỳ diệu ngày hôm nay. Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, chúng con tạ ơn Ngài, chúng con tôn vinh Ngài, chúng con thờ lạy Ngài, vì chỉ có Ngài là một Đấng quyền năng làm tất cả, hoạt động tất cả. Những việc Ngài thực hiện tất cả, chỉ cần chúng con tin, mang chúng con từ những điều không có hôm nay trở thành có, là những điều tốt đẹp hơn của những ngày cũ kỹ kia, những ngày theo thói quen với tật hư nết xấu, những ngày sống không có hy vọng, những ngày chúng con sống vùi cuộc đời trong bóng tối tội lỗi, của bùn đất.

 

Ngày hôm nay, Chúa giao cho chúng con một trách nhiệm, đó là những điều chúng con thấy người khác không thấy, những điều chúng con nghe người khác không nghe, chúng con yếu đuối sợ hãi nghi ngờ thì làm sao có thể được đón nhận trọn vẹn những gì Chúa giao cho chúng con. Chúng con xin luôn luôn được thuộc về Chúa trong sự khiêm nhường để chúng con có thể học hỏi điều gì xảy ra, điều gì mà Chúa muốn, và điều gì mà Chúa khao khát nơi chúng con.

 

Chúng con, là những con người hèn mọn, tội lỗi, bần cùng nhưng Chúa yêu thương. Lòng Thương Xót của Chúa đã cho chúng con cơ hội ngày hôm nay thì chúng con hết lòng hết sức trân quý từng giây từng phút trong cuộc đời khi chúng con còn trong hơi thở, để trở nên những con người phụng sự Chúa, dẫu còn bất xứng thiếu sót, nhưng từng giây từng phút trong sự thống hối ăn năn.

 

Nhờ sự thống hối ăn năn đó để chúng con tránh tội trừ tội, và đừng để phạm tội, chúng con còn có cơ hội khi chúng con thật sự sống trong công chính thì có biết bao nhiêu ơn lành được đổ xuống và Chúa sẽ sử dụng chúng con; vì trong thế giới này rất ít người công chính, và rất ít người sống một đời sống có đức tin. Cho nên, những người đã trở nên công chính thì phải có đức tin, khi có đức tin thì những việc phi thường, lạ thường với sự sắp đặt của Thiên Chúa sẽ dành cho chúng ta rất đặc biệt để phụng sự Ngài, để làm sáng danh Ngài, để làm vinh danh Ngài.

 

Ngày hôm nay chúng ta lãnh trách nhiệm cầu nguyện cho các linh hồn, cầu nguyện cho các linh hồn bị bỏ quên, bị bỏ rơi, cầu nguyện cho các đấng bậc mà chúng ta cũng mang ơn, các ngài đã ra đi một cách bất ngờ không kịp chuẩn bị cho nên các ngài vẫn còn với một nơi luyện hình. Còn rất nhiều người chúng ta thương, chúng ta mến, còn rất nhiều người bè bạn thân nhân, còn những người ân nhân, những cha mẹ ông bà, và còn rất nhiều rất nhiều trong cuộc sống mà chúng ta gặp gỡ. Họ đã ra đi, chắc chắn chúng ta quên họ rồi, chắc chắn chúng ta không còn nhớ đến họ nữa.

 

Nhưng chúng ta, là những con người, Chúa dạy cho chúng ta có tình yêu và tình thương, thương người đồng loại, và một cuộc sống trong sự công chính thì chúng ta phải thương yêu và tha thứ, chúng ta phải quảng đại, và làm những điều của Chúa dạy. Chúng ta có thể giúp cho anh chị em trong thế giới thực tế chúng ta gặp, họ có quyền chọn lựa để biết, để theo, hoặc từ chối, nhưng các linh hồn thì không còn cơ hội nữa, các linh hồn chỉ dựa vào những người nhớ đến họ, dựa vào những điều hy sinh của những người nhớ đến họ, họ được những ân sủng Chúa dành cho những người sống hy sinh cho người chết.

 

Đây là một ân sũng quá tuyệt vời mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta trong đoạn cuối của thời điểm hôm nay. Chúng ta – là những con người bình thường – nhưng tại sao chúng ta lại biết được những việc phi thường Thiên Chúa thực hiện? Không một ai có thể làm được, vì Thiên Chúa dẫn chúng ta vào trong một thế giới thiêng liêng, muôn màu muôn sắc nhưng bình an, và hạnh phúc với Chúa. Chúng ta có niềm vui, chúng ta có hy vọng, chúng ta thấy được hoa trái của chính nó đúng là của Thiên Chúa.

 

Cho nên, chúng ta hãy hết lòng để trở nên một con người phụng sự tuyệt đối, và hết lòng với một niềm tin trong sự hiệp nhất và hợp tác, chúng ta sẽ còn gặt hái rất nhiều hoa quả Chúa đã ban, đang ban và còn ban, bởi vì những gì của Thiên Chúa thì hồng ân và ân sũng tràn lan, và còn rất nhiều điều phong phú mà chúng ta không thể tưởng tượng được.

 

Là những người bình thường, bình thường nhưng khi Chúa thương nhìn đến, và khi Chúa chọn chúng ta sẽ trở thành những con người không sống trong thế giới của thực tại mà chúng ta sống trong một thế giới thiêng liêng bằng niềm tin, từ niềm tin đó chắc chắn chúng ta xác tín đó là chúng ta đang sống vinh danh Chúa, chúng ta đang sống để sáng danh Chúa, chúng ta đang sống với những việc mà ngày hôm nay thế giới ít người làm, nhưng chúng ta làm, chúng ta làm không phải sức lực của chúng ta mà chúng ta làm ở nơi ơn của Chúa.

 

Ngày hôm nay chúng con biết chúng con cần phải hy sinh, chúng con cần phải xả thân mới có thể cứu những linh hồn, chúng con phải âm thầm hy sinh bằng trái tim của mình, giữa Chúa và chúng con. Xin cho chúng con tập trung tất cả.

 

Ngày hôm nay, lạy Chúa là Thiên Chúa, Chúa biết chúng con làm gì, Chúa biết tâm tư của chúng con như thế nào, Chúa biết ý nghĩ và cách thức mỗi một người như thế nào trong cuộc sống để trở thành những người ngày hôm nay Chúa chọn để đại diện, đại diện cho những việc vĩ đại đến với thế giới, và đại diện cho những việc phi thường lạ thường đã và đang Chúa đã cho.

 

Các linh hồn ngày hôm nay không thể tin được những việc chúng con làm trong thế giới này, đó là những việc từ sự thật, những việc không thể đi ngược lại luân lý, những việc không tự nơi chúng con bịa chuyện, những việc chúng con không thể có khả năng làm được.

 

Đây là một điều chúng con phải cần khôn ngoan sáng suốt để chúng con không bị lung lạc bất cứ hoàn cảnh nào. Chúng con xin được tuyên bố Danh Thánh của Chúa – một Đấng mà hôm nay Thánh Phêrô nói: “Ta không có gì để cho người què hàng ngày ngồi ở Cửa Đẹp đó. Ta chỉ có một điều duy nhất là nhân danh Đức Giêsu Kitô ngươi hãy đứng dậy!” và người đó đã trở thành một con người bình thường, không còn là những ngày bị bại, bị què ngồi ở Cửa Đẹp để xin những đồng tiền bố thí của những người khác.

 

Chỉ có nhân danh Đức Giêsu Kitô thì những việc hiển hách đã trở thành những công việc lịch sử mà ngày hôm nay con người phải tin, nghe và đón nhận từ muôn thuở. Chúng ta phải biết rằng nhân danh Chúa thì chúng ta đã được những điều phi thường lạ thường mà Ngài ban cho, huống gì chúng ta lãnh một trách nhiệm với những điều mà chúng ta đã được nghe, với sự huấn luyện của Chúa những ngày vừa qua.

 

Cho nên không có gì có thể làm cho chúng ta lung lạc, không có gì có thể làm cho chúng ta sợ hãi và nghi ngờ. Chúng ta chỉ biết rằng – lạy Chúa là Thiên Chúa, mỗi một ngày chúng con sống trên cuộc đời này là của Chúa, xin Chúa sử dụng con như ý Chúa muốn. Xin cho chúng con trở thành những dụng cụ Chúa dùng đến bất cứ lúc nào, Chúa sai đi, vì chúng con chỉ muốn phụng sự Chúa, phục vụ Chúa, chúng con phải học và biết những gì mình phải làm như ý Chúa muốn.

 

Ngày hôm nay, con xin Chúa cho chúng con được dâng lên Chúa tất cả những yếu đuối, những thiếu sót, những tội lỗi, những thấp hèn nhỏ bé của từng người một; xin Chúa đón nhận cái Lạy Thứ Nhất này như một sự tạ tội, như lòng thống hối ăn năn cho chính mình, và cũng dâng thay cho những linh hồn nơi chốn luyện hình.

 

Họ cũng có những tâm trạng như chúng con nhưng họ không còn cơ hội để thưa với Chúa. Chúng con, là những người còn ở trên trái đất này, qua những lời vọng vang, vì đó là Chúa cho quyền của người sống, cho nên những gì mà chúng con đang có đây để chúng con xin thay cho những người chết, xin Chúa tha thứ cho những linh hồn nơi chốn luyện hình, xin Chúa thương xót họ, và xin Chúa cho họ cơ hội để về với Chúa.

 

Xin Chúa nhìn đến chúng con, trong thân phận của con người chúng con có thể làm được những việc hy sinh bé nhỏ đó để xin dâng cho các linh hồn, xin Chúa thương, nhất là các linh mục tu sĩ và những người trong Giáo Hội của chúng con nơi chốn luyện hình.

 

Hôm nay con xin Chúa, qua sự Phục Sinh vinh quang mà ngày xưa Chúa đã cho tổ phụ của chúng con, và tất cả những người nằm ở nơi chốn lâm bô để chờ ánh sáng của Phục Sinh. Khi Đức Giêsu đến thì những người đó được về với Chúa trên thiên đàng, và hôm nay các ngài đã có mặt tại thiên đàng.

 

Hôm nay cũng vậy, xin Chúa thương đến thế giới của loài người nhân loại chúng con, vì nhờ sự Phục Sinh vinh quang trên 2,000 năm, hôm nay Chúa vẫn tiếp tục dành một cách đặc biệt ưu tiên qua những ngày lễ trọng lớn lao mà Chúa cho các linh hồn trở về. Con xin cảm tạ, chúc tụng, tôn vinh Đức Chúa Cha. Ngài đã để cho Con Ngài chấp nhận đi vào cuộc tử nạn để mang lại vinh quang, để sáng danh Ngài, và tình thương của Ngài dành cho con người và dành cho người sống cũng như kẻ chết.

 

Hôm nay chúng con xin nhờ Đức Giêsu Kitô Phục Sinh thêm một năm nữa trong cuộc đời của chúng con mà chúng con đang có mặt. Xin Chúa thương các linh hồn mà chúng con dâng lên Chúa đây – trong số đó có bà con thân nhân của chúng con, mọi tầng lớp, mọi vai trò nơi chốn luyện hình, những người bị bỏ quên, bị bỏ rơi, và còn những người bị tai nạn, những người bị chết bất ngờ qua những lũ lụt, những động đất, những người chết trong chiến tranh, và những người lính chết trong trận chiến mà người ta đã quên họ, những thai nhi, những đứa trẻ vô tội đã bị giết một cách bất ngờ, bị mổ bụng, bị bán ngũ tạng, và còn những đất nước vẫn còn tiếp tục.

 

Có những người vô tội đã ra đi, còn rất nhiều người có chức vụ cũng đã ra đi, và những vị vua chúa vào thời trước cũng đang nằm trong chốn luyện hình. Ngày hôm nay, qua sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô, xin Ngài thương đến thế giới, xin Lòng Thương Xót của Đức Chúa Cha và sự phục sinh vinh quang của Con Ngài giúp cho mọi người ở nơi chốn luyện hình, nhất là những linh hồn mồ côi, không ai nhớ đến họ qua bao thế kỷ trước. Xin Chúa thương cho họ được trở về với Chúa, trở về với ánh sáng tình yêu, với Lòng Thương Xót mà Thiên Chúa dành muôn thuở cho người còn sống và kẻ qua đời.

 

Hôm nay, chúng con xin vô vàn lời chúc tụng, ngợi khen, và tôn vinh, vì chỉ có một mình Chúa là một Đấng yêu thương, một Đấng giữ lời hứa, một Đấng thành tín. Hôm nay chúng con xin cho mọi người thế giới này mở đôi mắt của đức tin, một ngày nào đó họ sẽ nhận biết; đồng thời các linh hồn nơi chốn luyện hình hôm nay họ đang rạo rực vui mừng và chờ đợi.

 

Xin Chúa thương cho các linh hồn – là những người nhờ chúng con cầu nguyện, là những người chúng con đón nghe sự đau khổ quằn quại của họ, với tiếng khóc nơi chốn luyện hình, và những người gần ở nơi chốn hỏa hình, xin Chúa cho họ được lên những nấc theo thánh ý Chúa. Đó là điều mà chúng con khẩn khoản nài xin, và dâng lên Lòng Thương Xót của Ngài, qua sự Phục Sinh vinh quang của Đức Giêsu Kitô. Chúng con thờ lạy Chúa, chúc tụng Chúa, tôn vinh Chúa, và cảm tạ Chúa. Amen.

 

Lạy Thứ Hai, chúng con kính dâng lên Đức Giêsu Kitô Chúa của chúng con, chúng con xin cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen, tôn vinh Đức Giêsu Kitô đã từ cõi chết sống lại, cũng là những ngày mới mẻ nhất trong sự Phục Sinh vinh quang mà Ngài đã trở lại với chúng con sau 2,000 năm. Còn rất là nhiều điều; những ngày vừa qua đôi mắt của chúng con, trái tim của chúng con cảm nghiệm được sự gần gũi mà Chúa đã dành cho chúng con trong ngày Chúa Phục Sinh.

 

Hôm nay, như mỗi một tháng, Chúa dành cho chúng con và mỗi một năm cơ hội để Chúa tỏ mình, và ban cho các linh hồn được về với Chúa sau khi Chúa từ cõi chết sống lại; điều này cũng là những dấu chỉ vốn đã được thực hiện trên 2,000 năm trước, lúc đầu tiên khi Chúa Giêsu sống lại, và qua sự Phục Sinh đó thì các nguyên tổ của chúng con đã được về thiên đàng.  

 

Hôm nay cũng vậy, những hậu bối, những người con trong thế giới, những người con ở nơi chốn luyện hình với sự sai trái lỗi lầm, không hiểu, không biết, không tin, và còn rất nhiều điều. Nhưng Lòng Thương Xót của Chúa thì triền miên, vì chỉ có một lần duy nhất Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh trên Thập Tự Giá, chịu khổ hình vì loài người, và chịu chết thay cho con người để ngày hôm nay chúng con được nương nhờ Lòng Thương Xót, được nương nhờ ơn cứu độ. Giòng máu vẫn tiếp tục chảy để chuộc tội thay cho chúng con, và cho mỗi một tội nhân còn sống, cũng như chuộc thay cho những linh hồn nơi chốn luyện hình – một nơi mà họ phải ở đó để trả lẽ công bằng cần phải có, linh hồn của những người khi họ không kịp, chưa kịp thống hối ăn năn khi còn trên cuộc đời này.

 

Lạy Đức Giêsu Kitô, Chúa của chúng con, chúng con nhân danh Ngài để tiếp tục trên bước đường mà Ngài dành cho chúng con. Chúng con xin Ngài chữa lành cho những người còn sống trên trần thế, với những trái tim khô khan nguội lạnh, những người sống trong sự thất vọng, và còn biết bao nhiêu điều đè nặng trong thế giới trần gian mà con người chưa biết, chưa hiểu, chưa tin và cũng chưa về. Như Thánh Phêrô và Thánh Gioan đã nhân danh Đức Giê su chữa lành bệnh tật cho người què đi được, người bệnh được khỏi, và còn rất nhiều điều đã và đang cũng nhân danh Đức Giêsu Kitô nói lên sự thật thì 3,000 người đã được trở về và được Rửa tội. Thật là những điều quá phi thường lạ thường.

 

Hôm nay, chúng con nhân danh Đức Giêsu Kitô, xin cho chúng con được xin cho các linh hồn, các linh hồn mà chúng con xin trình bày với ngôi vị thứ nhất là Đức Chúa Cha vừa xong. Chúng con cũng xin Ngài thương đến những lời chúng con trình bày, xin Ngài cứu các linh hồn nơi chốn luyện hình, và đón nhận nơi chúng con lòng cảm ơn, lòng tri ơn, lòng biết ơn, lòng tạ ơn, trong tâm tình tạ tội. Chúng con thiếu sót nhiều lắm, chúng con thiếu trách nhiệm, chúng con chểnh mảng, và chúng con còn rất nhiều điều vô tình và cố ý, nhưng chúng con xin Chúa thương xót, vì sự Phục Sinh vinh quang của Ngài quá mới mẻ trong ngày Thứ Tư của Tuần Bát Nhật.

 

Xin Chúa cho chúng con được bù lại những gì thiếu sót, dẫu chỉ nhỏ nhoi, nhưng chúng con một lòng vinh danh Chúa, sáng danh Chúa, và một lòng đi vào một đường lối mà từ xưa đến nay chúng con vẫn là những con người biết, nhưng chúng con chưa trọn vẹn. Xin giúp chúng con trở thành những dụng cụ, để những việc chúng con thực hiện không tự nơi chúng con mà là sự giúp đỡ của Chúa Thánh Thần để làm sáng danh Ngôi Cha, Ngôi Con, và làm sáng danh tình yêu của Ngôi Ba.

 

Lạy Chúa, quá tuyệt vời! Ngày hôm nay con không còn lời lẽ gì có thể nói hơn bằng một tấm lòng tôn kính, bằng sự phủ phục để dâng thay cho những người còn sống, dâng thay cho thế hệ đang, và đã. Có những người biết, những người tin, những người về, và cũng có những người ngoan cố cứng đầu, có những người không hiểu, không biết, và ngày hôm nay họ cũng chưa tin và họ cũng chưa về.

 

Chúa là một Thiên Chúa đến để cứu toàn thể nhân loại, không phân biệt một ai, cho nên những việc bé nhỏ này chúng con xin dâng lên Chúa, với một niềm an ủi bé nhỏ của chúng con, để xin Chúa thương cho anh em của chúng con, chị em của chúng con, và tất cả những người trên thế giới này trưởng thành mà trở về với Chúa, thống hối ăn năn, trở về với Chúa để nhận ra được chỉ có Chúa là một Đấng chết thay cho chúng con, một Đấng cho chúng con sự sống, một Đấng mang lại cho chúng con niềm tin, một Đấng cho chúng con hạnh phúc, và một Đấng dạy cho chúng con những sự tốt đẹp nhất trong đời sống với chân thiện mỹ vốn có, và đang còn bởi tình yêu của Thiên Chúa.

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, có biết bao nhiêu sự kỳ diệu mà ngày hôm nay con người chưa mở mắt đức tin đủ để có thể thấy, để có thể được đụng chạm, và để có thể thấy điều cần phải xác tín vì Chúa là một Thiên Chúa đang sống. Qua muôn thế hệ, qua muôn thời đại Chúa vẫn là một Thiên Chúa trọn tình thương, một Đấng Thiên Chúa đầy Lòng Thương Xót, một Đấng Thiên Chúa cứu thoát, một Đấng Thiên Chúa giải cứu, một Đấng Thiên Chúa mang lại hòa bình, hạnh phúc, bình an, và mang lại cho chúng con niềm hy vọng.

 

Mỗi một tội nhân, mỗi một hối nhân, mỗi một phạm nhân, mỗi một nạn nhân, mỗi một tầng lớp, và mỗi một vai trò khắp nơi trên toàn thế giới, chúng con cũng phải gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, sẽ có những thử thách vì chưa bao giờ có điều này xảy ra trong thế giới.

 

Từ lúc đầu tiên mười hai Thánh Tông đồ còn mười một, cũng gian nan khổ sở, bị bắt bớ, bị giết hại; những ngày sắp tới Phúc Âm cũng sẽ kể cho chúng con nghe sự làm chứng của các ngài, bị ném đá chết như Thánh Stêphanô. Đây là những câu chuyện vốn có đã trên 2,000 năm, kể từ ngày Đức Giêsu hạ thế; Ngài đã sống 33 năm để mang lại cho thế giới một lịch sử với ơn cứu độ lớn lao đó, sau trên 2,000 năm câu chuyện này sẽ xảy ra trong giòng lịch sử hiện tại những gì chúng con nghe, những gì chúng con biết, những gì chúng con thấy nhưng có rất nhiều anh chị em chúng con không thấy, không biết, và ngay trang sách sử cũng không ghi chép. Ai có thể chứng minh, ai có thể làm chứng?

 

Chúng con chỉ biết một điều duy nhất, bằng chứng bằng sự xác tín chúng con thấy, chúng con nghe, chúng con cảm nghiệm, chúng con hạnh phúc, và trái tim chúng con bình bình an an trong Chúa, và chúng con bước qua được những sự thử thách. Chúng con bắt đầu tập trở thành một con người tin, một con người vững vàng, một con người lấy kính nghiệm của các tông đồ năm xưa để hôm nay chúng con nhân chứng cho những ơn lành với sự phong phú Chúa đã ban cho chúng con, tỏ qua quyền năng của chính Ngài.

 

Ngài ban, và những người như chúng con xin được trở thành dụng cụ để Ngài sai đi. Đó là những việc phi thường thuộc về Thiên Chúa, đó là những điều mang lại hoa trái thuộc về Thiên Chúa, đó là những điều tốt đẹp để giúp con người, để cứu con người, dẫn dắt con người và đưa con người trở về, thống hối ăn năn để thuộc về Thiên Chúa.

 

Cho nên, lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, luật lệ của Giáo Hội không thể cãi, còn rất nhiều điều, nhưng Chúa vẫn là một Đấng cao hơn Giáo Hội, một Đấng thiêng liêng cao cả có quyền. Những điều đó sẽ thực hiện, những gì trong thánh ý của Ngài, trong đường lối của Ngài cho dù con người không biết những rồi thời gian sẽ trả lời, cho dù con người không tin nhưng Chúa sẽ làm cho họ tin; chúng ta phải biết điều đó. Nếu ngày xưa Moisê không mạnh dạn lắng nghe tiếng Chúa thì ai sẽ mạnh dạn để lắng nghe tiếng Chúa, thì ai dẫn dân Israel ra khỏi Ai-cập? – Phải có người hy sinh, có người chịu đòn, phải có người phải nhất định sống trong sự mạnh dạn mới có thể dẫn dân ra khỏi vòng vây của bóng tối tội lỗi.

 

Chúng con, là những con người bất xứng, là những con người tội lỗi. Những ngày sống trong tội lỗi quả thật đau đớn, những ngày trong tội lỗi lắng lo, những ngày trong tội lỗi bất an và bất chính, rất nhiều trong cuộc sống, nhưng ngày hôm nay Chúa đã dành cho chúng con một không gian thuộc về mình, Chúa đã dành cho chúng con những lời không thể có từ thế giới của con người, Chúa đã dành cho chúng con những đặc ân kỳ diệu tuyệt vời không ai có thể có, và không ai có thể chứng minh được. Dẫu chúng con sẽ bị tiếng oan, dẫu chúng con sẽ bị cấm cản, dẫu chúng con sẽ bị chửi bới, dẫu chúng con sẽ bị khủng hoảng vì kiến thức, học thức của người khác nhưng chúng con biết chúng còn làm gì, chúng con biết chúng con gặp ai, và chúng con biết được quá khứ của chính mình.

 

Ngày hôm nay chúng con không thể nào từ chối được một Thiên Chúa đang sống, bởi vì con người không tin, chưa thấy, và chưa bao giờ xảy ra trong thế giới cho nên chúng con tha hồ theo lý thuyết, tha hồ theo bằng chứng, tha hồ theo kiểu cách của chính nó từ bao giờ.Ngày hôm nay chúng con cũng có những câu chuyện – ngay cả những người có kiến thức học thức, ngay cả những nhà bác học, những kinh sư Biệt Phái, những người có chức quyền năm xưa, họ cũng là những người biết luật; học về Chúa họ cũng không nhìn ra được Đức Giêsu đến, với những việc của Ngài làm.

 

Hôm nay, chúng con, là những người bình thường tầm thường, là những người tội lỗi thì làm sao ai có thể tin được những việc phi thường lạ thường đã đến với những người như chúng con? – Nhưng chỉ có lòng tin, chúng con đã biết chúng con đã nằm trong hố sâu của tội lỗi, hôm nay Chúa đưa chúng con về với ánh sáng, chúng con nhất định sẽ không trở lại với con đường cũ.

 

Chúng con biết rằng Chúa thương chúng con và chỉ có một mình Chúa, cho nên những gì Chúa muốn chúng con làm, chúng con làm; chúng con tin tưởng rằng chúng con làm trong tình yêu của Chúa, chúng con làm trong Thần Khí của Ngài, chúng con làm trong ân sũng của Ngài. Tất cả những điều này nếu Chúa không cho phép thì thân phận yếu hèn tội lỗi không có điều gì có thể biết, không điều gì có thể làm, và không có sức mạnh nào có thể làm cho chúng con trở thành một người nhân chứng như ngày hôm nay.

 

Đây là một điều xác tín để chúng con xin dâng lên Chúa; mọi hoàn cảnh cứ xảy ra, mọi điều lần lượt phải xảy ra, bởi vì phải chịu những sự đau khổ cực cùng. Đức Giêsu cũng phải chết đi để Ngài phục sinh vinh quang, mang ánh sáng Tin Mừng cho thế giới, hạt giống gieo phải thối đi, nó phải chết đi thì nó mới là sự thật để chứng minh những gì mà Thiên Chúa đã làm và đang làm.

 

Ngày hôm nay, chúng con, là những người bé nhỏ, là những người tin tưởng rằng những việc chúng con làm chính Thầy Chí Thánh ban cho. Trò thì làm sao hơn Thầy? Tất cả những việc của Thầy làm mà con người còn chưa chứng tá, còn chưa chứng nhận huống gì những người như chúng con, là những người tội lỗi? Nhưng Thiên Chúa, là một Đấng tha thứ, một Đấng công bằng, một Đấng nâng đỡ những người có trái tim khao khát về với Ngài.

 

Ngài không chê bai những con người tội lỗi nhưng Ngài không chấp nhận những người nuôi tội, với tội, sống với bộ mặt giả dối, sống bằng lý thuyết. Ngài chấp nhận những con người thật sự thống hối ăn năn, bằng con tim của mình, bằng cõi lòng của mình, cho dù tội có gấp trăm ngàn lần, khi con người thống hối thật sự trở về thì Chúa lại yêu thương con người, như Chúa đã từng nói, những người thâu thuế và gái điếm sẽ về thiên đàng trước những người bình thường.

 

Cho nên, hãy nhớ câu chuyện đó đã có trong giòng của lịch sử; chúng ta đừng dựa theo phương pháp với cái nhìn của con người mà chúng ta hãy dựa vào Chúa, chúng ta thấy điều gì thuộc về Chúa, và điều gì mà chúng ta có quyền hay chúng ta đang lấy quyền của Thiên Chúa. Xin cho chúng con, với thân phận con người, hãy tuyệt đối khiêm nhường, hãy làm những gì Chúa muốn chúng con làm; khi chúng con làm những việc khi Chúa cho thì điều đó mới có hoa quả, còn những việc không thuộc về Thiên Chúa thì chắc chắn chúng con sẽ thất bại, chắc chắn không có một điều gì thành công cả, và chẳng đem lại lợi ích gì cho mình, cho người, và cho những người khác.

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa, niềm vui là ở đó, sự thật là ở đó, nơi con tim chứng minh; từ nơi sự thật thì Chúa sẽ chúc phúc tiếp tục, sẽ vô biên bất tận, không ai có thể chặn nỗi, và không ai có thể từ chối. Nhưng những gì không đến từ sự thật thì không thể tiếp tục lâu dài, vì sự giả dối nó sẽ không giả dối mãi, nó không có điều kiện để tiếp tục giả dối. Giả dối thì hoàn toàn sẽ bị cắt ngang, cắt đứt và sẽ bị ngăn chặn mặt này cũng như mặt khác, không có thể lừa gạt người khác lâu.

 

Thiên Chúa của chúng ta là một Đấng muốn cho chúng ta được biết, bởi vì có những việc ở trong thế giới này chúng ta không có cơ hội để tiếp xúc, nhưng với lòng tin thì chúng ta mới có thể tiếp xúc, và với lòng tin thì chúng ta mới có thể thấy được những việc phi thường của Thiên Chúa. Ngài muốn chúng ta trở nên nhỏ bé để Chúa đưa chúng ta, Chúa dẫn chúng ta, và Chúa nâng chúng ta.

 

Cho nên, hãy dâng những gì mà ngày hôm nay là việc của Thiên Chúa, là sáng danh Thiên Chúa, là sống vinh danh Chúa thì điều đó do chính Chúa quyết định. Còn chúng ta, chỉ là những dụng cụ được sai đi; đừng sợ người khác đón nhận hay không, đừng sợ người ta chê cười, đừng sợ người ta dùng đủ mọi cách trong phương pháp của chính họ.

 

Chúng ta phải biết rằng không ai có thể ngăn chặn được sự thật, cho nên chúng ta hãy làm mỗi một việc trong sự vinh danh Chúa, và chúng ta nhân danh Đức Giêsu Kitô, Ngài đã phục sinh vinh quang khải hoàn để chữa lãnh cho những người anh chị em khi chúng ta gặp gỡ, cũng hay mạnh dạn để nhân danh Đức Giêsu Kitô để cứu những linh hồn nơi chốn luyện hình mà Ngài cho phép chúng ta để chúng ta tiếp tục vinh danh Ngài từng giây từng phút trong cuộc đời, và qua từng mỗi một công việc chúng ta làm.

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, cảm tạ ơn Chúa đã dạy cho chúng con những lời cần dâng, những lời cần xin, và cảm tạ ơn Chúa cũng cho chúng con những thắc mắc trong tư tưởng, trong đời sống hàng ngày với thực tại để chúng con tiếp tục đi trên bước đường. Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả. Hãy trở nên nhỏ bé, hãy trở nên khiêm nhường, hãy hoàn toàn xin phủ phục dâng kính Chúa tất cả.

 

Chúa muốn con làm điều gì, xin Chúa hãy thực hiện những điều Chúa muốn, xin Chúa hãy dùng chúng con bất cứ lúc nào, thời giờ nào khi Chúa muốn thực hiện những việc của Chúa, để nhắc nhở rằng chúng con chỉ là những dụng cụ bé nhỏ, khi có Chúa chúng con làm được, nhưng nếu không có Chúa chúng con không có bất cứ một điều gì có thể làm được trong thân phận tội lỗi, yếu hèn và thấp hèn của chúng con.  

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa, Đấng thương xót, Đấng giải cứu, Đấng đầy thượng trí, Đấng khôn ngoan, Đấng hùng mạnh, và Đấng siêu việt; tất cả mọi điều nếu chúng con tin thì tràn đầy những sự phong phú để giúp cho con người biết được rằng Thiên Chúa của chúng ta là Đấng quyền năng, là Đấng chủ quyền. Ngài chỉ có mục đích yêu chúng ta, và muốn cứu chúng ta, Ngài tỏ cho chúng ta được biết chỉ có Ngài mới làm những việc phi thường, lạ thường để thúc đẩy đức tin của chúng ta, để giúp cho chúng ta và cứu chúng ta – người sống cũng như kẻ chết.

 

Chúng con nhờ chính danh thánh của Đức Giêsu Kitô, nhờ công cuộc cứu độ của Ngài, Ngài đã đem đến sự bình an, Ngài đã giải cứu muôn người trong thế giới, Ngài đã chiến thắng sự chết trong vinh quang để đưa chúng con từ nơi bóng tối trở về với ánh sáng để đón nhận những ơn phong phú từ trời cao, đón nhận tình thương và Lòng Thương Xót mà Chúa đã dành cho mỗi một tội nhân, đã dành cho mỗi một phạm nhân, đã dành cho những hối nhân, đã dành cho những nạn nhân, và dành các linh hồn.

 

Ngày hôm nay, với cái Lạy Thứ Hai, chúng con thờ lạy Chúa, chúc tụng Chúa, ngợi khen Chúa. Chúng con xin cùng với các linh hồn vào buổi chiều hôm nay, và cùng với tất cả các thánh xin chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh Đấng cứu độ, Đấng giải thoát, và Đấng Phục Sinh vinh quang, mang ánh sáng chiếu đợi cho muôn dân, và chiếu dọi ở nơi luyện hình, để những người con chiều hôm nay họ có cơ hội được đón nhận ánh sáng của tình yêu, đón nhận ánh sáng của Lòng Thương Xót, đón nhận sự Phục Sinh mà Đức Giêsu dành đặc biệt cho các linh hồn vào buổi chiều ngày hôm nay. Chúng con xin thay thế họ bằng tiếng nói ở thế giới với sự vọng vang qua cái Lạy Thứ Hai; chúng con thờ lạy Chúa, chúc tụng Chúa, và tôn vinh Chúa. Amen

 

Lạy Thứ Ba, chúng con kính dâng lên Ngôi Ba Thiên Chúa. Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài là Đấng soi sáng, Ngài là sức mạnh, Ngài là tình yêu, dẫn dắt chúng con từ những người hèn yếu, từ những người nhút nhát, từ những người không biết và yếu đức tin. Hôm nay, những việc chúng con làm lắm lúc chúng con cũng rất bỡ ngỡ, tại sao chúng con lại có đủ can đảm để có thể làm những việc mà ngày hôm nay con người không thể dễ chấp nhận? Chúng con cũng dễ đụng chạm đến người khác, làm một dấu hiệu mà lắm lúc người ghét thì nhiều, người có thể thông cảm hoặc chấp nhận thì quá ít Chúa ơi!

 

Nhưng chúng con biết rằng những gì của Chúa Thánh Thần làm rất đặc biệt vì Ngài chỉ muốn dẫn chúng con vào sự thiện, sự thật; Ngài dạy chúng con sống với tình yêu, sống với đức tin, sống can đảm với sự thật, và mạnh dạn để nói lên sự thật, cũng chứng minh bằng sự xác tín, bằng đời sống của chúng con, bằng niềm tin của chúng con, bằng việc làm của chúng con – những người không biết. Nhưng Ngài là một Đấng chỉ dạy, Ngài là một Đấng chân thiện mỹ như trong Tin Mừng đã ghi chép; còn nữa, những sự diễn tã không thể đủ lời dành cho Ngài, Ngài là một Đấng dịu dàng, một Đấng tình yêu, một Đấng dẫn dắt và giúp chúng con, thông cảm và hiểu chúng con; những ai kêu cầu Ngài không bao giờ Ngài từ chối.

 

Lạy Chúa Thánh Thần, Ngôi Ba Thiên Chúa, Ngài là tình yêu bởi Đức Chúa Cha và Đức Giêsu trong công cuộc cứu độ và sự phục sinh vinh quang mà ra. Chúng con nhờ Phúc Âm Tin Mừng đã nói: sau khi Chúa Giêsu về trời được mười ngày thì Chúa Thánh Thần chính thức xuống; ngày mà Chúa xuống thì những ngọn lửa hình lưỡi liềm đã đến trên đầu của các Thánh Tông đồ, trong ngôi nhà đó có Mẹ Maria. Thánh Thần đã đổ đầy ân sủng, cho nên các ngài tung cánh cửa bước ra ngoài, nói những thứ tiếng.

 

Các ngài thật sự là những người bình dân, bình thường và ít học, nhưng sự giảng dạy của các ngài thu hút, và sự giảng dạy của các ngài để làm cho nhiều người nghe cảm thấy đúng, rất là tin, và cũng cảm thấy nhìn được những thiếu sót nơi mình, và nhìn được ở nơi tội là họ đã vô tình cũng như cố ý đóng đinh Đức Giêsu. Nhưng tình thương của Chúa, Lòng Thương Xót của Chúa, và ơn cứu độ của Đức Giêsu Kitô, Ngôi Hai Thiên Chúa đã thắng được sự chết, và lãnh tất cả các tội lỗi của chúng con, vùi chôn qua cái chết.

 

Ngài đã phục sinh vinh quang, mang ánh sáng của Tin Mừng, tình yêu, và sự thật đến với thế giới của con người, những điều đó đã trở thành một tình yêu vĩ đại, một tình yêu mà Thiên Chúa để lại cho con người qua các thánh tông đồ đầu tiên. Thế hệ nhân loại, qua các thánh tông đồ, tiếp tục tiếp nhận và đón nhận những lời của Chúa, và tin để chịu phép Rửa để trở thành những người con chiên dân Chúa.

 

Lạy Chúa Thánh Thần, ngày hôm nay có những câu chuyện phi thường, lạ thường, đó là những câu chuyện đến với chúng con – Ngài đã chữa lành những vết thương mà không ai có thể chữa được, chỉ ngoài Ngài. Tình yêu của Ngài đã làm cho chúng con tỉnh thức, sức mạnh của tình yêu đã làm cho chúng con hoàn toàn nhìn lại những gì đã mất trong cuộc đời.

 

Ngài đã dạy cho chúng con từng bước một, từng ngày một, ngày hôm nay trở thành những người không còn nhìn vào dư luận mà lắm lúc bình thường thì chúng con rất sợ những lời dèm pha, những lời qua tiếng lại, với sự chống đối, khi họ thật sự đã mở miệng chúng con không có cách gì để có thể can đảm đủ, chúng con không dám.

 

Quả thật, những điều này chúng con phải thú nhận chúng con là những con người bình thường, hơn nữa chúng con cũng ích kỷ, chúng con làm việc nếu không có lợi, chúng con không làm. Tại sao chúng con phải đi làm những việc không công, bị người ta la, bị người ta rầy, bị người ta đuổi xua, bị người ta hiểu lầm, bị người ta nhìn chúng con bằng cặp mắt dị nghị cười chê, và cho chúng con là những con người cuồng tín?

 

Chúa Thánh Thần ơi, ngày hôm nay chúng con muốn nói đến điều này để chúng con đi lại của những ngày của quá khứ, chúng con cũng là những người như bao nhiêu người khác hôm nay – trái tim của chúng con cứng cõi lắm, lòng của chúng con chai đá lắm, và tất cả những gì chúng con làm là phải có lợi. Nhưng ngày hôm nay một quá trình gặp gỡ Ngài, một quá trình được Ngài dẫn dắt, ngày hôm nay những điều mà chúng con nhận ra chính là sự phủ phục, mỗi một ngày cầu nguyện, mỗi một ngày phủ phục van xin, mỗi một ngày thống hối, mỗi một ngày ăn năn, mỗi một ngày xin nhìn lại chính mình.

 

Cho nên, những lúc chúng con làm đã trở thành thói quen nhưng những thói quen đó là những thói quen tốt mà ngày hôm nay chúng con cảm thấy chúng con có thể chấp nhận được những gì trong sự thật mà chúng con đang làm chứng, chấp nhận được là điều chúng con xác tín có Chúa, và chính Chúa đã thay đổi cuộc đời chúng con, Chúa đã gom chúng con trở thành những con người trong thế giới này, đủ mọi mặt.

 

Hôm nay, chúng con thấy tất cả anh chị em chúng con đường như đã bớt đi tất cả rất nhiều trong quá khứ của cuộc đời mình. Chúng con không thể làm được điều đó, chúng con cũng không thể làm cho nhau điều đó mà chính Chúa – Chúa đã mang lại cho chúng con thêm đức tin, Chúa đã chỉ dạy cho chúng con rất nhiều điều trong cuộc sống, bỏ đi những gì mà chúng con đã sống trong những ngày trong quá khứ, đau khổ vất vả, bệnh tật linh hồn lẫn thể xác.

 

Ngày hôm nay Chúa đổi mới, cho chúng con có trái tim, trái tim biết yêu, trái tim biết đi cùng nhau, trái tim biết sống tập thể chia sẽ, trái tim biết nâng đỡ, và biết nhìn được sự đau khổ của người khác; những vết thương lòng của chúng con đã được chữa lành nơi Chúa.

 

Hôm nay chúng con cũng có cơ hội xin đáp lại tình thương mà Ngài dành cho chúng con, chúng con xin xác tín những việc của Ngài làm trong cuộc đời của chúng con, xác tín những việc phi thường lạ thường đã xảy ra hàng ngày trong cuộc đời của chúng con mà Ngài dạy chúng con, và xác tín được sự phủ phục là một điều hạnh phúc khi chúng con còn có cơ hội để được thưa với Thiên Chúa, với mỗi một ngôi vị mà hàng ngày chúng con xin được kính dâng.

 

Ngài cũng là một Đấng giúp chúng ta trở nên cải thiện và hoàn thiện, và Ngài cũng là một Đấng dẫn chúng ta về với tình yêu của Thiên Chúa duy nhất: Ngôi Cha, Ngôi Con, và Thánh Thần. Thánh Thần là sức mạnh, Thánh Thần là quyền năng, Thánh Thần là tình yêu, Thánh Thần là ánh sáng, Thánh Thần là mọi ân sũng, và Thánh Thần là chân thiện mỹ. Tất cả muôn hồng ân, muôn ân sũng do Ngài ban cho mà Chúa đã dành cho chúng ta khi Đức Giêsu Kitô Ngài đã hoàn toàn hiến tế để chúng ta trở thành những người con của Thiên Chúa.

 

Chúng ta, là những người anh chị em, được gọi Thiên Chúa là Cha nhờ Đức Giêsu Kitô, chúng ta xin được phủ phục Thiên Chúa, chúng ta hãy để cho tâm hồn của chúng ta nhìn lại những thiếu sót, những yếu đuối, những tội lỗi thấp hèn mà chúng ta đang có, vẫn có, và vẫn còn.

 

Thật lòng xin Chúa tha thứ, tìm đến với Chúa mà chúng ta tin, để xin Chúa đón nhận những món quà bé nhỏ này nơi thân phận thấp hèn yếu đuối xin Chúa thương tha thứ, chấp nhận để chúng ta có bổn phận chia sẽ những gì chúng ta đón được, chúng ta xác tín, chúng ta nhân chứng cho Chúa, và chúng ta cũng chia sẽ cho những người anh em cũng được như chúng ta. Đây là sứ vụ của chúng con. Chúng con không khoe khoang, chúng con cũng không làm cho những người khác lung lạc, vì những gì mà chúng con được sai đi, chúng con biết rằng chính Chúa đã giúp chúng con, đã cho chúng con.

 

Cho nên, ngày hôm nay Ngài cho phép, những gì Ngài muốn chúng con, chúng con phải làm theo, và đón nhận sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần. Chúng con không làm những việc ngược lại luân thường, chúng con không đi ngược lại với giáo lý, chúng con không đi ngược tất cả những gì của Giáo Hội dạy, chúng con cũng không làm bất cứ một điều gì sai trái.

 

Chúng con chỉ biết rằng xin cho tâm hồn của mình, trái tim của mình, và ngay cả thân xác hiệp cùng với nhau để dâng lên Chúa sự phủ phục, nói lên lòng thống hối, van xin của chúng con, nói lên những giây phút cấp bách mà chính anh chị em chúng con – là những người lạc lối, những người trong gia đình của chúng con, những người chồng của chúng con, những người con cái của chúng con đang đi trên con đường lạc lối, không có một ngày giờ nào họ viếng thăm Chúa, họ không đến nhà thờ để tham dự Thánh lễ Misa, họ cũng không sống trong giới răn, giới luật của Chúa nhưng họ là những người đã được Rửa Tội. Chúng con chua xót, chúng con đau lòng vì đó là những ngày đã qua trong cuộc đời của chúng con đã phạm nhưng Chúa đã đưa chúng con trở về.

 

Hôm nay chúng con cũng khao khát Chúa đưa gia đình của chúng con về, anh em chúng con về, chồng chúng con về, và người thân chúng con về. Nhưng với lời nói họ không tin, bởi vì những gì mà ngày hôm nay chúng con làm họ cũng không tin thì làm sao chúng con có thể làm gì được hơn, ngoài những lời cầu nguyện. Cầu nguyện bằng phương pháp bình thường thì bao nhiêu thế kỷ chúng con cũng đã làm, nhưng chúng con muốn xin Chúa nhìn đến chúng con, xin Chúa nhìn đến thân phận yếu hèn tội lỗi.

 

Chúng con không còn sợ dư luận nữa, không để cho thế gian theo cách thức của họ, nhưng chúng con cầu cứu Chúa, chúng con kêu cầu Chúa, chúng con xin với Chúa, và chúng con thật sự kêu nài Lòng Thương Xót của Chúa để cứu người thân chúng con, cứu thế giới, cứu những người đang lầm lạc, cứu những người bạn, những người chúng con yêu mến nhưng họ đang sống trong những ngày trụy lạc, sống những ngày rời xa Chúa.

 

Những người thân của chúng con đã ra đi cũng không kịp thống hối, tiếng khóc của họ, tiếng rên của họ chúng con được nghe, chúng con hoảng sợ lắm, chúng con đau đớn lắm; vì họ khóc, họ hét, họ la quá nóng với những điều mà họ phải chịu trong sự công bằng mà Thiên Chúa đã ban đến cho từ lúc ban đầu.

 

Lạy Chúa, đây là tâm tình của chúng con. Nếu không có Chúa Thánh Thần, chúng con không can đảm đủ, không có Chúa Thánh Thần, chúng con không dám, không có Chúa Thánh Thần, chúng con không chịu đựng được sự thử thách giữa người và người, với sự xua đuổi và còn đau lòng hơn. Chúng con biết chúng con phải vâng lời thôi. Chúng con làm nhưng bị sự phản đối thì chúng con lại cầu nguyện, và khi cầu nguyện Chúa lại tiếp tục mở đường cho chúng con; cứ tiếp tục, chỗ này không được thì đến chỗ khác, chỗ khác không được thì tiếp tục cứ thế mà đi.

 

Cuộc đời của chúng con khi so lại chúng con thành công nhiều hơn là thất bại – mười chỗ thì chỉ có một chỗ chống đối thôi, còn chín chỗ kia vẫn hoan nghênh, vẫn chấp nhận. Đây là câu trả lời với hoa quả Chúa Thánh Thần ban và đang nâng đỡ chúng con trên bước đường đi; nếu quá thông suốt chắc chắn chúng con sẽ rớt vào tình trạng dễ kiêu ngạo, và quá thành công thì chắc chắn lắm lúc chúng con quên những gì cần phải tập hàng ngày. Cho nên, chúng con rất hạnh phúc, khi gặp thử thách thì đó là những người giúp chúng con tập luyện thêm, và cố gắng hơn để vượt qua những cá tật vốn còn trong đời sống ngày hôm nay.

 

Có những câu chuyện quá phi thường, quá vĩ đại mà chính chúng con cũng không thể tưởng tượng được, đó là các linh hồn họ đã trở về sau khi chúng con cầu nguyện cho họ, sau khi Chúa cho phép chúng con dâng kính Sáu Lạy đặc biệt cho họ, dâng thay cho họ, xin Chúa thương xót họ. Chúa cũng dành cho chúng con cầu nguyện một cách đặc biệt; khi chúng con xin với Chúa thì Chúa đã để các linh hồn về nhân chứng.

 

Chúng con không thể giả dối, những linh hồn chúng con không biết họ là ai nhưng họ đã nói lên những lời sự thật, họ đã nhận ra, sau khi họ lìa đời thì họ mới biết được những gì từ Thiên Chúa dành và cho. Quả thật, Lòng Thương Xót của Chúa quá triền miên, chỉ có Lòng Thương Xót của Chúa mới có thể cứu họ, và cho chúng con cơ hội giúp cho những linh hồn nơi chốn luyện hình. Sự Phục Sinh vinh quang của Ngài chứng minh từ muôn thuở.

 

Ngày hôm nay là một đại lễ, nằm trong Tuần Thứ Tư của Tuần Bát Nhật, những việc của chúng con làm từ mấy năm nay không ai biết, nhưng mỗi một năm vào những đại lễ này Chúa đã dành cho biết bao nhiêu linh hồn về với Chúa; qua niềm vui của những người hớn hở về với Chúa khi họ chia sẽ chúng con cũng cảm thấy hạnh phúc, và vui với họ vì đã có những linh hồn về với Chúa trên thiên đàng.

 

Chúng con không có khả năng đó, chúng con không có tài năng gì cả, chính Chúa Thánh Thần giúp cho chúng con trở thành những dụng cụ mạnh mẽ để tiến bước trên bước đường trong sự âm thầm, chỉ làm những việc Chúa muốn chúng con làm, và minh chứng những ơn phong phú mà ngày hôm nay Chúa đã đổ xuống cho nhân loại chung và riêng cho những ai cảm nghiệm.

 

Mỗi một người trong một sứ vụ riêng, mỗi một người trong những ơn riêng nhưng chúng con cùng nhau ngợi khen Chúa, chúc tụng Chúa, tôn vinh Chúa. Chúng con làm được điều đó, chúng con can đảm, chúng con có thêm sức mạnh, chúng con thêm mạnh dạn.

 

Chỉ có Chúa Thánh Thần đi với chúng con, ở với chúng con. Tất cả mọi sự đều thực hiện qua quyền năng của Chúa Thánh Thần để những việc phi thường đó đến với thế giới, với một sự xác tín rõ ràng trong đời sống như một cuốn sách được để lại trong những ngày mà chúng con thâu vào những cái CD.

 

Đây là những điều xác tín nhất mà ngày hôm nay Chúa dành cho con được tường thuật trong lúc cầu nguyện với cái Lạy Thứ Ba. Tất cả không đến từ sự sắp xếp, tất cả không đến từ những kinh nghiệm, tất cả không đến từ những việc mà chúng con có thể viết và ghi chép nhưng đến từ Thánh Thần Thiên Chúa, từ Thần Khí của Ngài, được tường thuật từng chi tiết một, trình tụ và sắp đặt một cách rõ ràng trong sự lưu loát; chỉ có Chúa Thánh Thần làm được những điều này, và chỉ có lòng tin thuộc về Chúa Thánh Thần.

 

Ngày hôm nay những gì chúng con làm qua sự điều khiển của Chúa Thánh Thần xin cho mọi người lưu tâm để nghe, để cầu nguyện, và để thực hành bằng việc làm, bằng sự cương quyết để tôn vinh Thiên Chúa và trở về với Thiên Chúa. Amen.

 

Lạy Thứ Tư, chúng con xin dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con cám ơn Ngài, cám ơn sự hiện hữu của Ngài, cám ơn sự hiện diện của Ngài, và cám ơn Ngài vẫn ở lại với chúng con cho đến ngày hôm nay. Năm nay chúng con mới có cơ hội suy niệm thật kỹ một tuần lễ vừa qua để biết được rằng vào chiều Thứ Năm, buổi Tiệc Ly Chúa đã rửa chân cho các môn đệ, và Chúa đã thiết lập Bí Tích Thánh Thể.

 

Chỉ có một lần duy nhất đó, một dấu chỉ duy nhất đó ngày hôm nay vẫn tồn tại một bí tích yêu thương, đến với chúng con, ở lại để chở che, để can thiệp. Chúa không đến với chúng con bằng xương bằng thịt, bằng thân xác của một con người như trên 2,000 năm trước, nhưng Chúa đến với chúng con trong thiêng liêng và hiện hữu, bởi vì Chúa yêu chúng con, và Chúa mãi mãi luôn gần bên chúng con.

 

Ngày hôm nay, có những câu chuyện phi thường lạ thường mà con xin được trình bày vào những giây phút vừa qua, qua mỗi một ngôi vị mà con xin được kính dâng do Chúa Thánh Thần soi sáng và thúc đẩy, với sự sâu xa vĩ đại cao trọng mà ngày hôm nay Chúa đang ở giữa chúng con, Chúa đang nói với chúng con, và Chúa đang ban cho chúng con. Chúa đang cho chúng con cơ hội để được gặp gỡ Ngài, Chúa đang chia sẽ với chúng con, Chúa cũng đồng hành với chúng con, và Chúa cho phép chúng con được nhìn thấy những sự cao cả tuyệt vời vĩ đại trong thiêng liêng đang hiện hữu.

 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trọng tâm của đức tin ngày hôm nay, đã trên 2,000 năm qua trong lịch sử lời của Chúa được ghi chép, và công cuộc cứu độ đã trở thành một lịch sử mà loài người không thể không biết sự có mặt của Ngài, vẫn còn một bằng chứng cao cả được liên kết ngay từ lúc đầu tiên. Ngôi Hai Thiên Chúa – Ngài đến mục đích là cứu con người trong bóng tối, ơn cứu độ đó đã dành cho tất cả mọi người khắp nơi trên toàn thể nhân loại. Ngài là Ngôi Hai Thiên Chúa, Ngài là một vị Vua cai trị loài người chúng con, là một Đấng công bằng, một Đấng quan toà trong lẽ phải, sự thật, và công lý.

 

Ngài là một vị Vua cai trị bằng tình yêu, một vị Vua, cũng là một tác giả của tình yêu, dạy cho con người biết yêu, biết sống yêu, thực hành yêu, ý thức được yêu, và dạy cho con người tình yêu là gì trong cuộc sống, bắt nguồn từ những việc mà chính con người của chúng con trong sự giới hạn làm sao có thể hiểu, làm sao có thể biết? Nhưng Ngài vẫn tiếp tục ở lại để chờ đợi sự trưởng thành của con người, Ngài vẫn tiếp tục ở lại để giúp chúng con đón nhận tình yêu của Ngài, qua Chúa Thánh Thần. Ngài gián tiếp để giúp chúng con hiểu biết thêm, giúp chúng con nhận định thêm, và giúp chúng con mở đôi mắt của đức tin; ngày hôm nay Ngài vẫn còn ở lại với chúng con cho đến ngày tận thế.

 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, cám ơn Chúa. Nhờ Chúa, chúng con thật sự đã tin tưởng vào Chúa cho nên ngày hôm nay những người khờ khạo như chúng con, những người không học cũng không biết như chúng con thì làm sao dám đi giữa thế giới, làm sao dám nói, dám xác tín những gì mình đã gặp, mình đã thấy, và mình đã nghe? Ngày hôm nay, chúng con cũng nhìn thấy được tâm trạng của gia đình chúng con, con cái chúng con, chồng chúng con, anh em chúng con, và những người thân yêu của chúng con đang chìm ngập trong bóng tối, đang thỏa mãn với tất cả những điều vốn trong thực tại, trong sự tìm kiếm tiền bạc, danh lợi, những của hư vô và còn rất nhiều điều tham lam ích kỷ.

 

Con người cứ tiếp tục tranh giành, cứ tiếp tục mỗi ngày không còn giờ để họ có thể có những giây phút bình an, không còn giờ để có thể thuộc về mình. Thiên Chúa là một Thiên Chúa ở lại để yêu chúng con, và ban bình an cho chúng con để chúng con sống trong hạnh phúc, sống trong bình an, sống trong sung mãn Chúa ban, và sống xứng đáng là những người con Chúa tạo dựng nên để biết Ngài, để phụng sự Ngài, để được đến viếng thăm Ngài, để được yêu mến Ngài, và sống với một giáo lý mà Ngài đã ban cho, còn ban cho, và vẫn ở lại để chờ đợi giáo lý đó được thực hiện trên đời sống của loài người chúng con.

 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, quả thật, một Thiên Chúa Ngài đang sống, đó cũng là một thiên đàng đang hiện diện giữa thế trần này, đó cũng là một Đấng Thiên Chúa vì yêu mà Ngài ở lại với chúng con. Ngài muốn chúng con trưởng thành, Ngài muốn chúng con nhận được những ân sũng lớn lao vĩ đại mà Thiên Chúa ban cho chúng con với lòng tin của mình, lòng sốt mến của mình, lòng tôn kính, và tôn trọng của mình, để xứng đáng đón nhận những món quà lớn lao mà Thiên Chúa đã ban tặng cho nhân loại.

 

Ngày hôm nay, Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng đã nhắc nhở chúng con phải cần đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, bởi vì Chúa đang hiện diện ở đó và Chúa đang lắng nghe. Đây là những việc thực tại mà ngày hôm nay chúng con đã làm và đang làm; chính Chúa Giêsu Thánh Thể thực hiện, chính Chúa Giêsu Thánh Thể đã nói, chính Chúa Giêsu Thánh Thể đang can thiệp, và chính Chúa Giêsu Thánh Thể cho chúng con biết được những sự thật này.

 

Ngài còn chịu đựng biết bao nhiêu nữa? Ngài còn chịu đựng biết bao giờ nữa? Ngày hôm nay, chúng ta – là những con người – có gì để xứng để dâng lên Chúa đây, có gì để xứng để thưa với Chúa đây ngoài lòng thống hối, ngoài lòng ăn năn xin được hối cải, xin được cải thiện và về với Thiên Chúa của chúng con? Nhưng không theo phương pháp của con người, vì chúng con dễ quên, dễ chán, và chúng con dễ bội tín, nhưng chúng con theo phương pháp của Thần Khí, phương pháp mà Mẹ Maria cả một cuộc đời thực hành điều này, trong sự tuyệt đối khiêm nhường này.

 

Cho nên, chúng ta phải học nơi Mẹ, vì món quà này Mẹ ban tặng và chỉ dạy cho chúng ta một cách rất kỹ lưỡng. Có gì để có thể xin Chúa thứ tha? Có biết bao nhiêu người chưa biết, không biết, cố tình hoặc vô ý chúng ta đã thấy, cho nên chúng ta không có cách gì nếu không có sự can thiệp của Giáo Hội, nếu không có tiếng nói thật sự được vọng vang trong thế giới của loài người nhân loại ngày nay – là những giáo dân như chúng ta – thì ai là người can thiệp, ai là người nhìn thấy Chúa đau khổ và chịu đựng những cảnh do nơi đời sống của loài người của chúng ta mỗi ngày?  

 

Ngày hôm nay, lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ ơn Chúa đã cho chúng con những hồng ân lớn lao, và chúng con cũng cảm tạ ơn Chúa đã cho chúng con can đảm mạnh mẽ nói lên những sự thật, dẫu rằng điều sự thật này sẽ xúc phạm đến nhiều người, sự thật này sẽ gặp rất nhiều điều với sự đoán xét, với sự nghi kỵ, hoặc dùng quyền lực, quyền chức để có thể tách rời hoặc cấm đoán chúng con.

 

Nhưng sự thật vẫn là sự thật, bởi vì Chúa dành cho chúng con ơn để tường thuật, ơn để chứng nhận sự thật, ơn để nói lên sự thật, và ơn để trình bày sự thật. Ai có thể sống với chúng con bằng điều đó? Và ai có thể cho chúng con sự cai trị bằng tình yêu như đã được thưa, đã được tường thuật, và đã được dâng lên Chúa, là Vua của tình yêu? Ngài dùng một phương pháp thiêng liêng tối hậu đang hiện hữu để ở lại với chúng ta, nhưng điều cần nhất là sự tôn trọng tôn kính chúng ta cũng không hoàn toàn trọn vẹn thì trong cuộc sống này chúng ta thật sự xứng đáng với Thiên Chúa hay sao?

 

Đây là một nơi mà ngày hôm nay Giáo Hội nhắc nhở chúng ta đến để tôn kính và viếng thăm Ngài, chúng ta dành thời gian tách rời một thế giới rộn ràng để xin được yên tĩnh, bình tĩnh, trong sự bình an với Chúa Giêsu Thánh Thể. Ai đến với Chúa Giêsu Thánh Thể không ai từ chối được tâm hồn mình có những giây phút bình an; đó là món quà mà Chúa ban tặng từ bao giờ cho loài người của chúng ta.

 

Chúa không phân biệt bất cứ ai, dẫu chúng ta nằm trong những ngày tăm tối tội lỗi xấu xa nhưng khi bước đến với Thánh Thể, Ngài cũng vẫn nhìn chúng ta, Ngài vẫn thương chúng ta, Ngài vẫn yêu chúng ta, và chúng ta cũng đón được một điều gì đó trong tâm hồn, vì Ngài hứa và Ngài không bao giờ quên lời.

 

Và còn những câu chuyện thật sự chúng ta thấy được Chúa viếng thăm chúng ta bằng Thánh Thể của Ngài, Chúa đến với chúng ta như một thiên đàng rực rỡ với những màu sắc không thể tưởng tượng được, Chúa đến viếng thăm chúng ta với một màu trắng tinh mà thế giới này không có màu trắng đó, và Chúa đến viếng thăm chúng ta trong đêm đen, cả một bầu trời rực sáng khi có Thánh Thể hiện diện và Chúa hiện diện với chúng ta giữa ban ngày, và Thánh Thể đó còn sáng hơn mặt trời.

 

Tất cả những điều này có thật. Ngày hôm nay con xin được tường thuật, và có những bằng chứng. Chúng con đã cất giữ những tấm hình này đã lâu, chúng con cũng đem đến cho những người anh chị em để có thể hiểu thêm. Chúng con được nghe, thấy và cũng được đón nhận những lời của Chúa qua Chúa Thánh Thần giúp chúng con tường thuật, giúp chúng con nói lại những gì mình gặp, mình thấy, giúp chúng con vui mừng khi Chúa hiện diện, vui mừng khi Chúa xuất hiện, vui mừng khi Chúa viếng thăm, vui mừng khi được ở lại với Chúa, và vui mừng khi có sự hiện diện của Chúa.

 

Chúng con tin rằng mỗi ngày Chúa đều thấy chúng con, mỗi ngày Chúa đều trông đợi chúng con, mỗi ngày Chúa yêu chúng con đậm sâu và yêu chúng con tha thiết. Khi vắng bóng Chúa, chúng con thật sự nhớ Ngài; không có ai có thể làm cho chúng con nhớ nhung, làm cho chúng con có thể bỏ hết tất cả lợi lộc bên ngoài, những điều vốn cần có trong đời sống thực tại để đến với một nơi thầm lặng, và nơi đó chúng con gặp Chúa.

 

Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới có thể làm điều này cho thế giới, và chỉ có Chúa làm cho những người có đức tin, chỉ có Chúa làm cho những ai tìm Ngài với sự khao khát, tìm Ngài những lúc mà họ đang nằm giữa cuộc đời với sự long đong đau khổ, với những thất vọng, tìm đến với Chúa Thánh Thể, và tìm với một tấm lòng thật sự, tìm với một trái tim khao khát, Ngài nhất định sẽ cho chúng ta được gặp gỡ Ngài, bằng cách này cũng như bằng cách khác, trong thượng trí của Ngài. Amen.

 

Lạy Thứ Năm, chúng con kính dâng lên Năm Dấu Thánh của Đức Giêsu Kitô. Vào ngày Thứ Tư của Tuần Bát Nhật, cũng là ngày đại lễ Phục Sinh mới nhất mà Chúa dành cho chúng con trong thế giới của nhân loại trên 2,000 năm, được trở lại với chúng con đặc biệt trong năm nay, cũng là một thời điểm mà chúng con xin được dâng kính Chúa với cái Lạy Thứ Năm – kính dâng lên Năm Dấu Thánh của Đức Giêsu Kitô, xin Ngài đón nhận sự phủ phục, sự đầu phục, tâm hồn lẫn thể xác, để xin được tạ tội với Chúa trước Năm Dấu Thánh.

 

Dấu Thánh thứ nhất là Lòng Thương Xót của Đức Chúa Cha, triền miên và muôn thuở, tỉ mỉ cho từng mỗi một cá nhân. Ngài biết được thân phận tội lỗi yếu hèn của chúng ta không có cách gì, nếu không có Lòng Thương Xót của Chúa thì chúng ta không phục hồi nỗi. Cho nên, Chúa đã biết thân phận tội lỗi, Chúa yêu thương, và để Lòng Thương Xót của Ngài giúp chúng ta trên bước đường được nhận ra Ngài, về với Ngài, và trở thành những người con chiên dân của Ngài. Đó chính là Ngài muốn.

 

Dấu Thánh thứ hai: chúng ta được đổi về bằng ơn cứu độ của Đức Giêsu, bằng sự đau khổ cực cùng của Ngài, bằng con đường thập tự giá với tội của chúng ta gây nên, với sự mù quáng, với sự ấu trĩ, với sự ngoan cố cứng lì, với sự chai đá, và với một đời sống thiếu đức tin cho nên chúng ta đã giết hại người vô tội. Chúng ta giết Chúa của chúng ta, giết Đấng cứu độ của chúng ta, nhưng Ngài vẫn chấp nhận. Chúa chết đi để lấy tất cả những tội tình với sự độc ác mà con người làm cho nhau, để trở thành một thế giới mà chúng ta phải học và thực hành trong giáo lý, để được hòa bình, để được đổi mới, hạnh phúc, yêu thương, hy sinh, thông cảm, quảng đại, và tha thứ.

 

Tội và kết tội thì chừng nào mới có thể kết thúc, nhưng tội sẽ được lòng nhân từ của Chúa tha thứ, chúng ta sẽ được hạnh phúc, và có một thế giới mỗi ngày ở nơi giáo lý của Đức Giêsu qua công cuộc cứu độ của Ngài. Ngài là Thiên Chúa, Ngài cai trị chúng ta, Ngài biết những gì có thể phục hồi lại cho thế giới, phục hồi lại cho những người mà Ngài yêu thương, và cho những người con mà Ngài đã tạo dựng nên, cho nên Ngài phải hy sinh chính Ngài để giúp cho thế giới.

 

Đó chính là Ngôi Hai Thiên Chúa trong công cuộc cứu độ. Nói một cách đơn giản, những chiều sâu và chiều rộng của một cuốn lịch sử cũng không thể diễn tả hết được những tâm tình và những điều mà chúng ta cần học, cần nghe. Với chi tiết chúng ta mới thấy được sự thâm thúy của tình yêu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta, chúng ta mới có thể thấy rằng công cuộc cứu độ không phải là một cuộc đơn giản mà là một chương trình vĩ đại mà Thiên Chúa đã hạ mình và ban đến cho thế giới của con người, là một gương mẫu, là một mẫu mực mà loài người chúng ta không thể thiếu được trong đời sống với sự thực hành và sự noi theo.

 

Đồng thời, chúng ta phải tuân phục, phải vâng phục một Đấng Thiên Chúa mà chúng ta phụng sự và thờ lạy. Chúng ta, là những người tầm thường và bình thường, nếu không có tình yêu, nếu không xuất phát từ tình yêu, và nếu không có quyền năng của Thiên Chúa thì chúng ta cũng là những ngày trở trời chẳng hiểu, chẳng biết, và cũng là những ngày vấp ngã như đã từng vấp ngã.

 

Dấu Thánh thứ ba, chúng ta nhờ tình yêu của Đức Chúa Cha trong thượng trí của Ngài với Chúa Giêsu, Con Một của Ngài, hiệp nhất để trở thành Chúa Thánh Thần. Hôm nay Ngài vẫn sống với chúng ta, Ngài vẫn ở giữa chúng ta; sự có mặt của Ngài vẫn hiện diện trong chúng ta một cách thiêng liêng đang hiện hữu trong thẩm sâu trái tim của con người; bởi vì tình yêu, cho nên Ngài rất điềm đạm, Ngài rất từ tốn, Ngài rất bình an bình thản. Muốn gặp Chúa Thánh Thần, muốn đón nhận những gì vốn thuộc về mình trong tình yêu, chúng ta hãy bình tĩnh, bình an.

 

Chúng ta phải luôn luôn dành một điều gì đó thật sự trong niềm tin, bởi vì chỉ có Chúa mới cho chúng ta sự bình an thật sự trong tâm hồn, chỉ có Chúa mới giúp cho chúng ta thêm sự hiểu biết khôn ngoan, chỉ có Chúa mới có thể cho chúng ta rất nhiều điều để chúng ta học hỏi thêm với thực tại mà chúng ta cần; đó chính là Bảy Nguồn Ân Sũng của Chúa Thánh Thần tối thiểu dành cho chúng ta.

 

Tất cả những sự thiêng liêng vốn không thể giải thích hết được mà chúng ta chỉ cần tin, chúng ta chỉ cần cảm nghiệm thì Chúa đã thúc đẩy cho chúng ta trong quyền năng của Ngài, trong tâm hồn, trong lý trí, trong con tim để chúng ta phân biệt giữa thiện và ác, giữa đúng và sai, để chúng ta phân biết được giữa Thiên Chúa, những gì của loài người và những gì mà chúng ta đang vấp phải bởi những lưới bẫy của thần dữ.

 

Chúng ta có quyền chọn lựa, vì Chúa ban cho chúng ta quyền chọn lựa. Chúa đến để cứu chúng ta, Chúa không bắt buộc chúng ta phải theo Ngài, Chúa muốn trái tim thiện nguyện với tình yêu, biết để theo Ngài. Đó là điều mà Ngài chờ đợi chúng ta. Ngài hành động theo phương cách của một Thiên Chúa và là một tác giả của tình yêu, một vị Vua vũ hoàn; Ngài chỉ cai trị chúng ta bằng tình yêu, và thượng trí của Ngài vô biên bất tận, phù hợp thích hợp, và vô cùng cao đẹp, không thể diễn tả được với từ ngữ của loài người chúng ta.

 

Cho nên, chúng ta hiểu được Dấu Thánh thứ ba ngày hôm nay là một bằng chứng để dẫn chúng ta đi vào cuộc sống với sự thật, một cuộc sống được làm con của Thiên Chúa, một cuộc sống mà chính Chúa đã cho chúng ta được làm con của Ngài tự bao giờ, nhưng lắm lúc chúng ta không biết, chúng ta đã đánh mất đi những gì mà chúng ta đang có do Chúa ban và quyền làm con của Thiên Chúa.

 

Dấu Thánh thứ tư được bằng chứng với những gì đang hiện diện và có, đó là sự thiêng liêng đang hiện hữu qua Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, nuôi dưỡng chúng ta qua Thánh lễ Misa. Ngày hôm nay Giáo Hội vẫn tiếp tục truyền đạt để làm những dấu chỉ mà Đức Giêsu vào chiều Thứ Năm đã thiết lập Bí tích Thánh Thể. Chúa Giêsu Thánh Thể vẫn còn ở lại với chúng ta, sự thiêng liêng cao cả vẫn còn hiện diện; điều đó đã chứng minh rằng Chúa vẫn bênh vực, Chúa vẫn ở lại, Chúa vẫn can thiệp, và Chúa vẫn còn thúc đẩy đức tin cho con người trong trần thể và thúc đẩy cho những trái tim tìm Ngài.

 

Ngày hôm nay chúng ta thấy được Giáo Hội của chúng ta rất hùng hậu, vẫn tồn tại cho đến ngày hôm nay, và Giáo Hội của chúng ta vẫn tiếp tục với một sự cung kính, một sự phụng sự Thiên Chúa của chúng ta. Và còn hàng hàng lớp lớp với những người hy sinh cuộc đời mình để tận hiến cho chân lý, sự thật, lẽ phải mà chính họ đã tìm ra nơi Đức Giêsu Kitô để lại cho nhân loại, để chúng ta được nhận ra Thiên Chúa vẫn ở với chúng ta, còn ở với chúng ta. Ngài là một Đấng Thiên Chúa chúng ta tôn thờ.

 

Giáo lý của Ngài, giới răn của Ngài bảo vệ chúng ta để chúng ta trở thành những con người xứng đáng, không phải chỉ là những ngày tạm bợ của trần gian mà chúng ta còn được hứa hẹn những ngày vĩnh cửu ở thiên đàng với Ngài trên thiên quốc. Ai có thể hứa hẹn cho chúng ta điều này? – Không có một đạo giáo nào có thể hứa hẹn cho chúng ta điều này ngoài Thiên Chúa ra, là Đức Giêsu Kitô qua Bí tích Thánh Thể, được lập lại cho chúng ta qua Năm Dấu Thánh của Ngài, chứng minh sự hiện diện của Thiên Chúa, và chứng minh đó là một gia đình của thiên quốc quá vĩ đại, và cao trọng lớn lao.

 

Ngày hôm nay đi theo từng mỗi một dấu thánh, chúng ta sẽ thấy được sự sắp đặt của Chúa từ muôn thuở để giúp cho mỗi một người chúng ta, đó chính là sự thật trong một niềm tin để chúng ta cảm nghiệm được liền, và chúng ta đón nhận được liền, vì đó là sự thật từ muôn thuở, hôm nay vẫn còn để chúng ta bắt vào. Thiên Chúa của chúng ta là Cha, Đức Giêsu là Ngôi Hai, Đấng cứu độ, Đức Chúa Thánh Thần là một Đấng ban cho chúng ta tình yêu – tình yêu của Đức Chúa Cha với Chúa Giêsu Kitô. Đức Chúa Thánh Thần giúp đỡ và ở cùng chúng ta, dạy cho chúng ta điều thiện, giúp chúng ta lánh xa sự ác, nhận ra sự thật mà trở về để chúng ta biết được ánh sáng và bóng tối một cách rất rõ ràng.

 

Điều mà chúng ta cần ngày hôm nay chính là Chúa Giêsu Thánh Thể, Ngài không rời bỏ chúng ta bao giờ. Ngài vẫn tiếp tục ở với chúng ta, yêu chúng ta, sống trong chúng ta và ngự trị trong trái tim của chúng ta; qua của nuôi linh hồn đó Ngài đang bảo vệ chúng ta, Ngài đang nhắc nhở chúng ta, và Ngài khơi động lại tình yêu đã bị ngủ quên, đã trở thành khô khan nguội lạnh.

 

Mỗi ngày Ngài vẫn gặp gỡ chúng ta, chờ đợi chúng ta, Ngài vẫn tiếp tục muốn chúng ta trở thành những con người trưởng thành để đón lấy những phần phúc lớn lao, ân huệ quá vĩ đại mà chúng ta chưa biết, chưa hiểu để cảm nghiệm trong Năm Dấu Thánh – một bí nhiệm được ẩn, hôm nay đã để cho chúng ta được đụng chạm và cảm nghiệm, chúng ta mới có thể thấu hiểu được bốn Dấu Thánh vừa qua như đã được tường thuật.

 

Dấu Thánh thứ năm là vết thương trên vai của Đức Giêsu, đã bị bể nát, đã bị gãy nát mà con người không biết và ít nói tới. Dấu Thánh của bả vai là điều Ngài phải chấp nhận sự đau đớn cực cùng của Ngài, cho chúng ta biết được sự đau khổ đó. Nhưng cái bả vai nói đến điều gì? – Nói đến sự thiêng liêng. Cái bả vai đó là Ngài đã vác Thập Tự Giá, và cái bả vai đó Ngài cũng cùng vác với một người mà kể từ khi hạ thế trần gian người đó đã âm thầm, người đó đã hoàn toàn không để cho những việc của người đó làm cho thế giới được biết.

 

Tất cả mọi sự trong sự thật sẽ không bao giờ bị đóng kín mãi, Đức Chúa Cha Ngài đã để cho thế giới được biết trong đoạn đường sau này, khi Chúa Giêsu đã hoàn tất, phục sinh, đồng thời cuốn sách sử được viết qua các Thánh Tông đồ về thời sau. Đây là một điều quan trọng nhất, một lịch sử mà chúng ta không thể quên, vì đã đến giờ Đức Chúa Cha cho chúng ta được biết sự gánh vác của Đức Giêsu, vì là một chương trình đầu tiên. Người đã được đến với thế gian, người đã được hợp tác trong sự hiệp nhất – đó chính là Mẹ Maria.

 

Mẹ Maria không chính thức vác Thập Tự Giá như Đức Giêsu, nhưng trái tim của Mẹ đã vác cùng Đức Giêsu, tâm hồn của Mẹ đã vác cùng Đức Giêsu, và tất cả của Mẹ trên thế trần này đều cũng vác với Đức Giêsu, cho nên Dấu Thánh thứ Năm đó rất quan trọng. Vì Mẹ là một người được chọn lựa trong thế giới của nhân loại, cho nên những điều của Mẹ thấy, những điều Mẹ làm, những điều Mẹ chấp nhận, những điều Mẹ hoàn toàn trong thánh ý của Đức Chúa Cha, tuyệt đối khiêm nhường, rất dịu dàng, rất nhỏ nhẹ và êm ái, trong sự suy niệm. Mẹ là người dẫn chúng ta đi thẳng vào trọng điểm, là đến với từng mỗi một ngôi vị một, để chúng ta phủ phục, để chúng ta kính dâng.

 

Dấu Thánh thứ năm chính Chúa Thánh Thần dạy cho chúng ta được biết Đức Mẹ là người xứng đáng nhất để dẫn chúng ta, giúp cho chúng ta, chỉ cho chúng ta được biết trọng điểm của những ngày vào đoạn cuối, và sự cấp bách nhất mà thế giới đang cần để xin được Thiên Chúa can thiệp, để chúng ta suy niệm. Mẹ là một người được chọn lựa trong thế giới của nhân loại, vì chính Mẹ là một người đẹp lòng Thiên Chúa trọn vẹn cả một cuộc đời của Mẹ. Hôm nay, những ân sũng này Chúa ban cho Mẹ, và Mẹ đã ban lại cho chúng ta. Năm Dấu Thánh này là một khế ước mà Thiên Chúa sẽ không từ chối con người khi họ trở lại, và thống hối ăn năn, Năm Dấu Thánh này là một khế ước mà Mẹ dạy chúng ta vì dấu ấn vẫn còn, vì Chúa Giêsu đến để tha tội, để cứu chúng ta.

 

Chúng ta phải cần hợp tác, kêu cầu để chúng ta được thánh hoá và biến đổi, được sống với một giáo lý do giá Máu của Ngài đổi về, giúp chúng ta trên những quãng đường. Đức Giêsu đến với chúng ta qua đoạn đường Thập Tự Giá thì đời sống của con người trong tội cũng phải qua những đoạn đường mà con người phải trải qua, là thập tự của đời người, thập tự của đời mình, thập tự của chính tội mà chúng ta phải vác, và thập tự với những ngày mà chúng ta bất chính bất tuân, với sự từ chối Thiên Chúa, thập tự của con người không nhận ra Lòng Thương Xót và ơn cứu độ của Đức Giêsu.

 

Tình yêu của Chúa Thánh Thần vẫn còn, chúng ta phải cần được biết, và phải cần nhận ra được những gì của ngày hôm nay. Chỉ có dấu chỉ này mới có thể được can thiệp, Đức Chúa Cha sẽ ban qua Năm Dấu Thánh của Đức Giêsu Kitô. Chúng con tuyên xưng Ngài, xin Chúa đón nhậm lời chúng con cầu xin mà cho tất cả các linh hồn, những linh hồn mồ côi, và những linh hồn mà Chúa thấy để cho họ được trở về với Chúa vào buổi chiều hôm nay. Amen.

 

Lạy Đức Chúa Cha, con cảm tạ ơn Cha vì Cha đã biết được thân phận hèn yếu của loài người chúng con cho nên Cha đã chọn cho chúng con một người Mẹ. Ngày hôm nay chúng con nhờ chính Mẹ chúng con mới có thể đón được món quà này, nhưng Cha cũng nhìn đến món quà này mà ban cho những việc phi thường lạ thường mà hôm nay chúng con là những người chứng thực, thấy được tình thương của Chúa, thấy được quyền năng của Chúa, và thấy được Lòng Thương Xót.

 

Chúa đã quá yêu thương con người và tạo quá nhiều cơ hội để chúng con được gần gũi Mẹ, được gặp gỡ Mẹ, được sự chỉ dạy của Mẹ, và được tình yêu của Chúa qua Ngôi Ba Thiên Chúa, để chúng con mới có thể can đảm vững mạnh để tiến bước trên bước đường. Dẫu là nhỏ bé nhưng nói lên tâm tình chiều sâu với sự thống hối của loài người ngày hôm nay, chung cũng như riêng; chúng con cần phải thực hành để xin tiếng nói vọng vang, qua nhờ cầu bầu của Mẹ được Cha nhậm lời.

 

Lạy Cha – con xin Cha cho con dâng lên Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria, đại diện cho mọi người anh chị em khắp nơi trên toàn thế giới, đại diện cho mọi tầng lớp, mọi vai trò, vì món quà này là một món quà đầu tiên mà Mẹ ban tặng cho chúng con trong thế hệ của nhân loại ngày nay để được tìm về với Cha, để được đến với Cha, để mạo muội xin với Cha; nếu không có Mẹ chúng con không có can đảm, không dám, không biết, và không hề biết những gì vốn cần phải thực hành trong đời sống của chính mình.

 

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ của trái tim tình yêu, Mẹ của Thánh Thể; xin Mẹ đón nhận cái Lạy Thứ Sáu này do Chúa Thánh Thần thúc đẩy và giúp chúng con được dâng kính Mẹ, để nói lên lòng tri ơn, biết ơn và cảm tạ ơn Mẹ với những gì Mẹ đã làm, những gì mà Mẹ đã luôn suy niệm.

 

Mẹ đã luôn luôn giữ lấy tất cả những điều mà Thiên Chúa dành và ban, Mẹ đã đến và ban tặng cho chúng con của những ân huệ lớn lao đó; tình thương của Chúa không trách tội những cần nhất là chúng con phải trở về, phải trở nên cải thiện, phải trở nên hoàn thiện, phải trở nên những con người biết cầu xin liên lỉ qua thân phận yếu hèn nhận ra thì hôm nay mới có Sáu Lạy, trọn vẹn với Sáu Lạy.

 

Mẹ dạy cho chúng con chỉ có nắm lấy để dâng kính Thiên Chúa. Mẹ không dạy chúng con lạy Mẹ nhưng Chúa Thánh Thần thúc đẩy, và Chúa Thánh Thần muốn chúng con phải dâng kính Mẹ với cái Lạy Thứ Sáu – là một con số trọn vẹn, là một con số hoàn toàn đặc biệt có sự chúc phúc của thiên đàng từ bao giờ. Ngày hôm nay con số đó trở thành một sự chiến thắng trong thiêng liêng không thể giải thích được, nhưng ngày hôm nay giúp cho con người quay trở về, là xin được học sự khiêm nhường của Mẹ. Không có một người nào có thể xứng đáng để được Chúa Cha chấp nhận, ngoài sự khiêm nhường của Mẹ, đời sống của Mẹ, thánh đức của Mẹ, sự trọn hảo của Mẹ, và sự vâng phục của Mẹ.

 

Ngày hôm nay Mẹ là một giáo sư dẫn và dạy chúng con trên con đường trở về, giúp, và dẫn chúng con trong những lúc lâm nguy biến cố. Có biết bao điều đang vây quanh chúng con giữa cuộc sống cấp bách của ngày hôm nay, nhưng trên con đường này chúng con còn có Mẹ. Mẹ là một người mà Thiên Chúa đã chọn đề giúp chúng con và dạy cho chúng con – một cách gần gũi – biết yêu thương, biết sống nhân đức, trở về, vâng phục, khiêm nhường, và biết phụng sự Thiên Chúa.

 

Tất cả những việc của Mẹ làm cũng đã được ghi chép trong lịch sử, nhưng ngày hôm nay với cái Lạy Thứ Sáu xin Mẹ đón nhận nơi chúng con sự tri ân, lòng cảm tạ, cũng xin nhận nơi chúng con lòng sám hối, và nhận nơi chúng con sự tạ tội với những thiếu sót, bất xứng, bất tuân – những điều đã làm cho trái tim của Mẹ héo hắt, làm cho trái tim của Mẹ thất vọng, làm cho trái tim của Mẹ phải đau lòng, làm cho Mẹ cứ tiếp tục nhỏ lệ, và chính Mẹ cũng đã khóc bằng huyết lệ với loài người nhân loại.

 

Ngày hôm nay xin Mẹ đón nhận chúng con qua cái Lạy Thứ Sáu, dâng kính lên một người Mẹ, một người Mẹ chúng con kính yêu, một người Mẹ chúng con tôn kính. Chúng con xin được kính dâng lên Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, không một tì vết nào với tội lỗi trong thế giới của nhân loại. Vì Mẹ, với Mẹ mà ngày hôm nay chúng con được đón nhận những hồng phúc này. Vì Mẹ, có Mẹ mà chúng con được tiếp tục qua những ngày tìm về với sự thật, tìm về với Thiên Chúa của chúng con để được cứu giúp trong những lúc cấp bách, trong những lúc loạn ly, trong một thế giới đang nằm trong tình trạng giữa thiện và ác, và một cuộc tranh đấu cấp bách sẽ diễn ra trong thế giới hiện nay vào những ngày sắp tới.

 

Xin cho chúng con dâng những lời tự nơi trái tim và đáy lòng của chúng con, qua sự thúc đẩy và chỉ dạy của Chúa Thánh Thần, để nói lên những lời với Mẹ: Lạy Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa, Mẹ của Đấng cứu độ, Mẹ của Chúa Phục Sinh, Mẹ của Giáo Hội, Mẹ của mỗi một người chúng con, Mẹ của toàn thể nhân loại, Mẹ của mỗi một thánh nhân, Mẹ của mỗi một tội nhân, Mẹ của mỗi một phạm nhân, Mẹ của mỗi một hối nhân, Mẹ của mỗi một nạn nhân, và Mẹ của mỗi một linh hồn nơi chốn luyện hình.

 

Cũng là ngày Thứ Tư của Tuần Bát Nhật, nằm trong tuần đại lễ Chúa Phục Sinh; những năm tháng âm thầm vừa qua, mỗi một Thứ Tư, Mẹ dành cho chúng con vào tuần thứ ba của mỗi tháng đến nghĩa trang để cầu nguyện cho các linh hồn. Hôm nay là ngày Thứ Tư của những ngày đầu tiên; những ngày vừa qua Mẹ đã cho chúng con chờ đợi đến ngày này để giúp cho những linh hồn nơi chốn luyện hình được trở về với Chúa qua những lời cầu nguyện, qua những sự hy sinh, qua những lời mà chúng con kính dâng qua Sáu Lạy, để xin Chúa thương tha thứ cho họ.

 

Xin cho họ có cơ hội, xin cho họ được sớm về với Chúa, với những ngày tháng họ đang chịu đựng sự công bằng nơi chốn luyện hình. Những điều này đã được sự chấp nhận, và bao nhiêu linh hồn đã được về để họ được nói lên tiếng nói, với lòng biết ơn, lòng tri ơn với sự can thiệp của Mẹ, qua món quà tuyệt vời này cho người sống lẫn kẻ chết.

 

Cho nên ngày hôm nay, qua cái Lạy Thứ Sáu, con không còn gì có thể diễn tả được hết những lời có thể nói với Mẹ, trăm ngàn lần xin cảm ơn Mẹ, xin tôn vinh Mẹ. Xin Mẹ thương tiếp tục với tất cả những gì của ngày hôm nay Mẹ dạy chúng con, là những việc đã được thực hành trong đời sống, để chúng con trở thành những con người hôm nay can đảm hơn, hôm nay xác tín hơn, hôm nay có rất nhiều điều phi thường lạ thường đã đến với những người như chúng con, đã trở thành những người làm chứng.

 

Còn rất nhiều việc, chúng con đã được đổi mới trong đời sống, dẫu chỉ là những ngày mà chúng con chưa có thể trọn vẹn. Những ân sũng này quả thật lớn lao, vì chỉ có Chúa mới có thể can thiệp chúng ta trong thế giới của loạn ly ngày nay với những điều đã xảy ra – những điều ngược lại luân thường đạo lý, những điều đang xúc phạm đến Thiên Chúa, những điều đi ngược lại sự sáng tạo của Thiên Chúa.

 

Nếu không có Mẹ, chúng ta không biết được điều này, nếu không có Mẹ can thiệp chúng ta vẫn sống trong những ngày mù lòa, những ngày mù quáng. Mẹ là một Đấng trọn vẹn trước Thiên Chúa, một Đấng đầy thánh đức, một Đấng trọn vẹn hoàn hảo trước mặt Thiên Chúa, là một Đấng thương yêu chúng ta, một Đấng mà Chúa Giêsu đã trao Mẹ lại cho Thánh Gioan cũng như trao Mẹ lại cho cả thế giới của nhân loại. Hôm nay, ngoài Thiên Chúa ra, Mẹ là người yêu chúng ta, Mẹ là người chịu đựng với chúng ta, Mẹ là người dẫn dắt chúng ta, và Mẹ đang đưa chúng ta trở về; xin hãy lắng nghe để chúng ta được trở nên những con người cải thiện, những con người hoàn thiện.

 

Đồng thời, Mẹ đã nhắn gởi chúng ta một thế kỷ trước kia ở làng Fatima với 3 chị em Lucia: loài người chúng ta phải cần trở nên cái thiện, phải cần trở nên những con người thống hối ăn năn, và phải trở nên những con người biết lần hạt Mân Côi, đến với Mẫu Tâm của Mẹ. Hôm nay chúng ta có Lòng Thương Xót, chúng ta hãy đến với Lòng Thương Xót của Chúa, cũng như qua sự chỉ dạy của Mẹ, ngày hôm nay chúng ta bằng hành động. Mẹ vẫn tiếp tục nhắn gởi chúng ta những lời đó – hãy cải thiện đời sống, hãy thống hối ăn năn, hãy trở về với Thiên Chúa, và đừng xúc phạm đến Thiên Chúa.

 

Chúng ta cũng hãy đến với Mẫu Tâm của Mẹ vì Trái Tim của Mẹ thuộc về Chúa; tất cả mọi sự đều quy thuận Chúa. Tất cả mọi việc Mẹ cũng muốn dẫn chúng ta về với trái tim tình yêu của Mẹ, để Mẹ dâng chúng ta lên Chúa, nhưng với Chúa chúng ta phải trở về bằng phương thức mà ngày hôm nay không quá khó nhưng không quá dễ; tin và thực hành. Chúng ta hãy thực hành với tâm hồn của chúng ta, chuẩn bị những gì mà chính Chúa sẽ can thiệp, Chúa sẽ thương xót, và chúng ta xứng đáng với Lòng Thương Xót mà Chúa chờ đợi chúng ta đến ngày hôm nay, và chỉ có một người Mẹ có thể biết được những gì đến với con của mình, những gì mà Mẹ không muốn thấy con của mình phải rớt vào những tình trạng mãi mãi muôn đời không có ánh sáng, với những điều vấp ngã.

 

Thế giới của con người đang đi vào với những ngày hấp hối, những ngày biến loạn, những ngày cấp bách, nhưng cũng trong giai đoạn này ân sũng được đổ xuống, tình yêu đổ tràn trên con người một cách lai láng với tình yêu và Lòng Thương Xót của Chúa, với sự nhắc lại của Đức Giêsu Kitô trong công cuộc cứu độ, với tình yêu mà Chúa Thánh Thần vẫn không bao giờ từ chối chúng ta, và với một sự hiện diện mà ngày hôm nay vẫn can thiệp, vẫn ở cùng chúng ta, chịu đựng với chúng ta và an ủi chúng ta – đó là Chúa Giêsu Thánh Thể.

 

Và còn một người gương mẫu, Mẹ là một người đã âm thầm, nhưng đã đến giờ Mẹ ra tay, đã đến giờ Mẹ lên tiếng nói, đã đến giờ Mẹ can thiệp, và đã đến giờ Mẹ phải ứng phó những gì không thuộc về Chúa để Mẹ đưa và giải cứu chúng ta trong những đoạn đường mà chúng ta đang vấp ngã và rớt vào lưới bẫy mà hôm nay đa số chúng ta đang nằm trong những ngày cấp bách, trong tình trạng hấp hối và biến loạn.

 

Hôm nay chúng ta xin dâng kính Mẹ Maria trái tim của chúng ta, với lòng thành tâm của chúng ta, xin Mẹ thương giúp chúng ta vào buổi chiều hôm nay; chúng ta đến nghĩa trang để xin Mẹ giúp cho những linh hồn mồ côi cũng như các linh hồn chúng ta cầu xin để xin Mẹ cầu bầu, xin Mẹ giúp, xin Mẹ cứu các linh hồn, và xin Mẹ đưa họ về với ánh sáng của Thiên Chúa. Đây là một món quà thật phong phú, chúng ta có rất nhiều mặt để có thể nhận ra được sự giúp đỡ của Chúa Thánh Thần một cách rất gần gũi để trình bày, để thưa, để dâng.

 

Sự chấp nhận của Thiên Chúa dành cho chúng ta một cách rất tỏ tường, cho nên ngày hôm nay chúng ta phải xác thực những gì mà chúng ta đang có để chúng ta tiến bước trên con đường nhân chứng, để chúng ta sống với những việc làm để sáng danh Chúa, để vinh danh Chúa, và để mọi người được biết Chúa, và qua Mẹ, để chúng ta sống nhân đức hơn, thánh thiện hơn, cải thiện hơn, với một đời sống học nơi Mẹ sự khiêm nhường, phó thác, và tín thác. Lạy Mẹ Maria, con cám ơn Mẹ. Amen.  

 

Ngày hôm nay, Sáu Lạy nhắc nhở chúng con còn Thánh cả Giuse, một đấng mà Chúa Cha đã chọn đề trở thành dưỡng phụ của Đức Giêsu khi Ngài còn trên trần thế. Đời sống liêm chính và công chính của ngài là một gương sáng mà ngày hôm nay lời cầu bầu của ngài được Thiên Chúa nhậm lời, đã từng ban cho chúng con và còn ban cho chúng con. Xin Thánh cả Giuse, qua lời cầu bầu của ngài, để bảo vệ Giáo Hội chúng con, bảo vệ tất cả những đấng bậc trong hàng Giáo Hội, bảo vệ tất cả những đấng bậc trưởng gia sống với một đời sống liêm chính, công chính, để can thiệp và giúp đỡ chúng con trong đời sống để trở nên những con người cải thiện, hoàn thiện để xứng đáng với tình yêu, và Lòng Thương Xót qua lời cầu bầu của Thánh Cả Giuse.

 

Chúng con cũng xin với Ba Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel và Raphael, các Tổng Lãnh Thiên Thần trong thiêng liêng cũng đã từng che chở bảo vệ Giáo Hội chúng con, xin các ngài tiếp tục dẹp tan đi những kế hoạch của thần dữ, và tất cả những lưới bẫy của thần dữ mà thế giới đương thời đang vấp phạm một cách trầm trọng ngày hôm nay.

 

Xin Ba Tổng Lãnh Thiên Thần giúp chúng con, vì các ngài cầm cán cân của công bằng nhất định thần dữ nó sẽ sợ, sẽ đi mất, nhất định nó phải thua dưới chân của các Tổng Lãnh Thiên Thần mà chúng con xin tuyên xưng. Chúng con xin sự bảo vệ của các Tổng Lãnh Thiên Thần, xin gìn giữ bảo vệ chúng con, để chúng con trở thành những nhân chứng cho nhiều người được trở về, nhiều người được đón nhận món quà này, để họ được tỉnh thức đứng dậy.

 

Nhờ lực lượng của thiên quốc giúp đỡ chúng con trong thiêng liêng và đang hiện hữu để chúng con thêm sức mạnh, chúng con thêm niềm tin, thêm can đảm, tiếp tục trên bước đường không sợ hãi, và trở thành những chiến sĩ mà chúng con khao khát với đời sống đức tin cần phải nhân chứng bằng việc làm, bằng hành động, bằng tuyên xưng.

 

Chúng con cũng xin cám ơn tất cả các Thiên thần Bản mệnh, vì các ngài che chở bảo vệ chúng con, xin tiếp tục bảo vệ chúng con để chúng con được bền đổ và trung thành cho đến giây phút cuối cùng trong những năm tháng mà chúng con nhân chứng, và tuyên xưng những điều chúng con thấy, những điều chúng con nghe, và những điều được xác tín từ nơi ơn của Thiên Chúa.

 

Chúng con cũng xin cảm ơn tất cả các Vị Thánh, vì trong lúc này chúng con rất là cần. Bởi vì các thánh là những người đã đi qua trong giòng lịch sử, các thánh là những người biết được sự thật, sống trong sự thật và đã tìm được một chân lý; các ngài đã chịu đựng với tất cả những khó khăn đau khổ với cái nhìn của con người trong nhân loại; cuối cùng các ngài đã chiến thắng, có mặt tại thiên đàng, có mặt trong bàn tiệc thánh. Xin cho chúng con cũng noi gương các ngài, bởi vì những gì chúng con thấy ngày hôm nay, nhận ra ngày hôm nay có nhiều người chưa biết, chưa thấy, và cũng chưa tin cho nên cũng còn rất nhiều điều, bước qua những sự khó khăn này mới có thể minh chứng được.

 

Xin các ngài giúp chúng con được bền đổ như chính các ngài để cuối cùng cũng là những chiến sĩ, cho dù hy sinh, để tất cả những sự thật này được đến với những người mà họ được đón nhận, được cứu, và được trở về với Thiên Chúa qua món quà Sáu Lạy. Chúng con xin được hoàn tất lúc 2 giờ 26 phút, ngày Thứ Tư, tháng 4, ngày 4, 2018 tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, trước cung thánh, trước nhà tạm, trước Thập Tự Giá, và trước linh ảnh Chúa Lòng Thương Xót. Amen, Amen, Amen.

 

 

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharistic Jesus