The Miraculous Power of the Eucharist
The Miraculous Power of the Eucharist

The Gift of The Six Kowtows

 

A Present from Blessed Mother Mary to Humanity

432 pages

Sáu Lạy Kính Dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

100 pages

Kinh Nguyện Sáu Lạy kính dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

144 pages

The Six Kowtows Reverently Offered to the Eucharistic Jesus

 

192 pages

Ang Anim na Kowtows

Magalang na iniaalay

sa Eukaristikanong Hesus

176 pages

Las Seis Kowtows

Reverente-mente

Ofrecido a

Jesús Eucarístico

192 pages

Los Seis Kowtows Reverently

Oferecido

a Jesus

Eucharistico

208 pages

Coming soon

Sáu Lạy

Kính Dâng

Thiên

Chúa Cha

-Quyển 1-

240 trang

Sắp in

Messages for the World 

Pray

The Rosary of The Six Kowtows 

Heavenly Poems and Songs

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else...  

Read more

05-06-2018

 

Lời Thánh Vincente Liêm

Thông điệp

ngày 05-06-2018

 

a) Ngôn sứ Lucia giới thiệu -

qua Chúa Thánh Thần linh ứng

[0:00 – 9:23 min]

 • Cảm tạ ơn Chúa đã ban cho VN 117 thánh Tử đạo.
 • Tuy bị gông cùm xiềng xích nhưng vẫn hiên ngang làm chứng cho Chúa.
 • Đời sống của mỗi vị thánh đều đáng cho chúng ta học hỏi.

 

b) Lời Thánh Vincente Liêm

[9:24 – 28:00 min]

 • Chúa ban ơn đặc biệt để Lucia có thể đối thoại với Thiên quốc. Và một hồng ân để Chúa cho tôi đối thoại với trần gian.
 • Một khi bước qua cái chết thì mọi người đều bình đẳng trước Nhan Thánh Chúa. Không còn phân biệt Tổng thống, Thủ tướng, Linh mục, giáo dân hay dân ngoại. Tất cả đều bị xét xử như nhau.
 • Vào Thiên đàng không dễ mà cũng không khó. Điều quan trọng là phải chu toàn bổn phận mà Chúa đã đặt để.
 • Việc rao truyền thông điệp Chúa của nhóm Lucia không dễ được chấp nhận nhưng hãy cậy dựa vào Chúa và Mẹ.
 • Hãy nhận ra vai trò và sứ vụ của mình mà Chúa dành cho.
 • Làm Tử đạo thì thể xác đau đớn nhưng tinh thần hạnh phúc vì đã thuộc về Chúa.
 • Thánh nhân khuyên người trần: hãy sống và làm chứng cho sự thật. Không bán anh em mình (cho vua quan lấy tiền).
 • Đời sống hiện nay tuy không bị bắt bớ tù đày nhưng phải chạy theo vật chất và kỹ thuật.
 • Tôi tạ ơn Chúa vì những điều kỳ diệu Người ban cho người Việt Nam: nhóm Lucia nhận được thông điệp trực tiếp từ Chúa, Mẹ và các Thánh.
 • Hãy tạ ơn Đức Mẹ La Vang đã cứu con dân Việt và hiện đang cứu toàn thế giới. Trên bước đường trần gian không thể thiếu Mẹ.
 • Các Linh mục, tu sĩ và giáo dân Việt Nam đang bị bách hại. Qua Sáu Lạy của nhóm Lucia, Thiên Chúa sẽ can thiệp.
 • Hãy cầu nguyện cho Linh mục, Tu sĩ và giáo dân Việt Nam bị bắt bớ, đánh đập dã man mà không ai biết. Một số Tu sĩ bỏ cuộc vì bách hại.
 • Các vị Tử đạo ra khỏi trái đất (đầu lìa khỏi xác) thì lên thẳng Thiên quốc.
 • Hãy cầu nguyện để sống tín thác và trông cậy vào Chúa.
 • Sáu Lạy thì bình thường bây giờ nhưng tương lai sẽ vô cùng lớn lao để đem dân ngoại về với Chúa; cũng là phương cách Chúa dùng để ban ơn cho Người Việt cách đặc biệt.
 • Tạ ơn Chúa đã ưu ái ban cho nhóm Lucia mà trong tương lai sẽ làm được những việc lạ thường.
 • Đừng sợ thế gian nhưng chỉ sợ chúng ta không hoàn toàn thuộc về Chúa.
 • Chỉ có Thiên Chúa là nguồn duy nhất để chúng ta cảm tạ và ngợi khen.
 •  

 

c) Ngôn sứ Lucia kết - qua Chúa Thánh Thần linh ứng. [28:01 – 33:27 min]

 • Học gương các thánh Tử đạo can đảm nói lên sự thật.
 • Xin đừng để chúng con sợ hãi sống thiếu trách nhiệm.

 

 

 

 

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharistic Jesus