The Miraculous Power of the Eucharist
The Miraculous Power of the Eucharist

The Gift of The Six Kowtows

 

A Present from Blessed Mother Mary to Humanity

432 pages

Sáu Lạy Kính Dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

100 pages

Kinh Nguyện Sáu Lạy kính dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

144 pages

The Six Kowtows Reverently Offered to the Eucharistic Jesus

 

192 pages

Ang Anim na Kowtows

Magalang na iniaalay

sa Eukaristikanong Hesus

176 pages

Las Seis Kowtows

Reverente-mente

Ofrecido a

Jesús Eucarístico

192 pages

Los Seis Kowtows Reverently

Oferecido

a Jesus

Eucharistico

208 pages

Coming soon

Sáu Lạy

Kính Dâng

Thiên

Chúa Cha

-Quyển 1-

240 trang

Sắp in

Messages for the World 

Pray

The Rosary of The Six Kowtows 

Heavenly Poems and Songs

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else...  

Read more

06-05-2018

 

Ngày 6 tháng 5 năm 2018

2 giờ 13 phút

 

Thánh Đường Mẹ La Vang

 Las Vegas, Nevada

 

Đây là thông điệp được linh ứng bởi Chúa Thánh Thần khi Chị Lucia Phan dâng Sáu Lạy

 

Lucia:

 

Lạy Chúa, chúng con đang ở nơi nguyện đường nhỏ, hướng về bàn thờ, nhà tạm, Thập Tự Giá, thánh tượng Mẹ La Vang, thánh tượng Thánh cả Giuse và xương của các vị thánh. Hôm nay là ngày bế mạc Đại Hội La Vang, sau những ngày anh chị em xa gần đến đây, tụ tập đến đây một năm một lần với Đại Hội La Vang, và thánh đường này mang tên Mẹ La Vang; chúng con được ở lại nguyện đường này lần thứ hai để dâng kính Sáu Lạy. Cảm tạ ơn Chúa đã dành cho chúng con buổi sáng ngày hôm nay thật sốt sắng khi tham dự Thánh lễ Misa, và chúng con được đón nhận lời của Mẹ cũng như lời của vị Thánh Vincentê Phạm Hiếu Liêm; quả thật, là một điều không thể đối với thế gian này, nhưng đối với Thiên Chúa khi chúng con tin thì mọi điều có thể. Hôm nay chúng con tiếp tục vì từ những việc âm thầm bé nhỏ này mà Chúa đã dẫn dắt chúng con từng mỗi một người, từ một người, cho đến ba người, cho đến năm người, và hôm nay chúng con có tới gần hai mươi người. Anh chị em chúng con tất bật mỗi ngày, âm thầm tiếp tục đem những lời của Chúa đến với thế giới, đồng thời những sự kỳ diệu nhất là trong sự thực hành, chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất cầu nguyện để tiếng nói của thế giới này, dẫu âm thầm, nhưng vẫn tiếp tục vọng vang trước tòa của Thiên Chúa. Xin Chúa thương xót tha thứ, xin Chúa thánh hoá và biến đổi, và xin Chúa thương nhìn đến chúng con, là những người anh chị em nhận thức và ý thức, là những người anh chị em trên con đường trở về, cũng là những người anh chị em chưa biết, chưa tin, và những người anh chị em vẫn sống trong những ngày của thể lệ và thể tục mà con người của chúng con đã trở thành thói quen từ bao giờ.

 

Hôm nay, chúng con xin được dâng kính Chúa để nói lên những lời tự đáy lòng của mình, thay thế cho mọi người anh chị em khắp nơi; đặc biệt, cảm ơn Mẹ La Vang, Mẹ đã dành cho nước Việt Nam của chúng con một sự ưu ái. Tất cả những vị thánh mà chúng con kính nhớ đặc biệt ngày hôm nay – ba mươi năm các ngài được phong thánh. Các ngài đang ở thiên đàng, là hạnh phúc, và cũng là một gương sáng đức tin cho người Việt Nam của chúng con, để chúng con tiếp tục, và đừng dừng lại những gì Chúa dành và ban mà hãy can đảm, hãy mạnh dạn tin tưởng những gì mà Chúa đã cho trong đời sống, để chúng con xin được nhân chứng, xin được chia sẻ, và xin được thực hành bằng sự cầu nguyện trước. Tất cả mọi sự xin Chúa theo phương cách của Chúa, và trong thánh ý của Chúa an bài, sắp đặt cho chúng con để mọi người được đón nhận lắng nghe, và nhiều người cũng cùng với chúng con trong sự hiệp nhất mà cầu nguyện; đến với Chúa, bằng trái tim, bằng tâm hồn, bằng sự sám hối, bằng sự thống hối. Vì chúng con không có gì xứng đáng cả, ngoài sự sám hối để xin được Chúa thứ tha, ngoài sự thống hối để được Lòng Thương Xót của Chúa, được thánh hoá và biến đổi; chúng con khao khát trở nên một con người mới, một con người cải thiện, một con người hoàn thiện để xứng đáng với tình yêu và Lòng Thương Xót mà Chúa đã dành, và ban đến cho chúng con. Giây phút này xin Chúa đón nhận chúng con, với cái Lạy Thứ Nhất mà chúng con kính dâng lên Đức Chúa Cha.

 

Lạy Cha, lạy Cha đầy Lòng Thương Xót; lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, xin đón nhận nơi chúng con lòng biết ơn, lòng cảm ơn, lòng tri ân, và xin tạ tội với những thiếu sót của chúng con và gia đình của chúng con, và tất cả mọi tầng lớp, mọi vai trò. Chúng con đối với Chúa hiện tại còn rất nhiều thiếu sót, thấp hèn và yếu đuối, không cách nào mà chúng con không thể nào không nói với Chúa là xin lỗi Chúa, xin tạ tội với những thiếu sót trong cuộc sống hàng ngày trên thế trần này, của mọi tầng lớp, của mọi vai trò. Xin Chúa tha thứ cho chúng con, và xin Chúa cho chúng con cám ơn Chúa với những hồng ân Chúa đổ xuống trên chúng con, đổ xuống trên mỗi một người chúng con, và đổ xuống trên toàn thể nhân loại. Vẫn có những người anh em của chúng con, chị em của chúng con vẫn chưa biết, vẫn chưa về, vẫn chưa nhận ra Chúa, nhưng chúng con biết rằng chúng con đang sống với những ngày nhờ chính hồng ân của Chúa, nhờ tình thương, và Lòng Thương Xót của Chúa, nhờ những ân sũng mà chúng con trở nên can đảm hơn, trở nên bớt sợ hãi hơn, trở nên những gì cần phải làm cho đời sống của đức tin, bằng tâm hồn, bằng nội tâm, bằng sự cương quyết, bằng một tấm lòng sám hối. Xin Chúa thương đón nhận – để chúng con được thay thế mọi người anh chị em con, thay thế cả toàn thế giới, với những ngày tháng khô khan, nguội lạnh, với những ngày tháng theo thói quen và thể lệ. Chúng con vẫn còn với những ngày yếu đuối, những ngày vấp phạm, những ngày chi phối, và những ngày chưa bao giờ có một trái tim, và một tấm lòng thật sự thẫm sâu trong tâm hồn để nói với Chúa: “Lạy Chúa, con thờ lạy Chúa, con yêu mến Chúa, con chúc tụng Chúa, con ngợi khen Chúa và con tôn vinh Chúa.” Điều này phải cần nói, phải nói với Thiên Chúa của chúng con, bởi vì trong thế giới này Chúa không đòi hỏi những gì nơi con người nhưng Chúa muốn lắng nghe, lắng nghe lòng biết ơn của con người, lắng nghe lòng tin của con người, lắng nghe những điều mà Chúa đã dành và ban, để chúng con được tiếp tục với những tháng ngày xứng đáng hơn với tình thương và Lòng Thương Xót của Chúa.

 

Lạy Chúa – hôm nay chúng con dâng lên những lời này; đặc biệt tại nơi đây. Năm nay là năm thứ hai, chúng con vẫn âm thầm lặng lẽ đến với một nơi vắng vẻ người; mọi người đã trở về nhưng chúng con ở lại nơi đây để nói với Chúa lời cảm ơn. Chúa đã chúc lành cho đại hội của chúng con rất là thành công, tất cả mọi người anh chị em đều mang một tâm tư hân hoan trở về sau ngày Đại Hội. Chúng con đã dành biết bao nhiêu thời gian cùng nhau đến để dâng thánh lễ, đến để cùng hiệp ý, và hướng về Thánh lễ Misa, dâng và cầu nguyện đặc biệt cho mỗi một cá nhân, mỗi một tâm tư, mỗi một ước nguyện, và nhớ đến Mẹ Maria – Mẹ La Vang – đặc biệt của người Việt Nam, với những ân huệ Mẹ ban, và những vị thánh, là những gương cao cả cho người dân đất Việt của chúng con. Xin cho chúng con đừng dừng lại tại nơi đây mà còn tiếp tục ở trên xứ người, vẫn nhớ đến những gì mà Thiên Chúa đã dành đặc biệt cho người Việt Nam, đặc biệt cho xứ sở của chúng con, và đặc biệt Mẹ Maria đã đến, đã ban, và đã trở thành một câu chuyện lịch sử cho thế giới ngày hôm nay mà người con dân Việt của chúng con không thể nào quên, và không thể nào không biết ơn và tri ơn.

 

Trong tâm tình tạ ơn; chỉ có Thiên Chúa thực hiện tất cả, chỉ có Chúa ban cho chúng con tất cả, và chỉ có Chúa là Đấng thấy tất cả, với những ngày tháng đầu tiên của ông bà chúng con, những người tổ tiên của chúng con, những người đã đi qua trong giòng của lịch sử. Hôm nay vẫn vậy – Ngài vẫn tiếp tục đổ tuôn tràn những ân sũng xuống trên người Việt, có sự thành công ở xứ người; cũng có rất nhiều câu chuyện đáng thương và đáng tiếc cho người Việt của chúng con; xin Chúa thương giúp chúng con để mọi người anh chị em được nhận ra nơi đây là một nơi mà Chúa cho chúng con cơ hội đến để tá túc, để sống những ngày tháng mà Chúa đã nhìn đến những điều đau khổ của người dân nước Việt, xin cho chúng con nhớ đến những tâm tình đó. Ngày hôm nay con cháu của chúng con cũng được gìn giữ trong tình thương và Lòng Thương Xót của Chúa, được nhận tiếp tục. Nhờ sự giúp đỡ và cứu giúp của Mẹ Maria để thế giới cũng như tất cả mọi người anh chị em có một tâm tình hướng về Thiên Chúa bằng lòng cảm tạ, tri ơn, biết ơn, ngợi khen và chúc tụng. Đừng bao giờ quên, và đừng bao giờ ngừng nghĩ – một Thiên Chúa chúng con thờ, một Thiên Chúa chúng con tin, một Thiên Chúa chúng con chúc tụng, ngợi khen thay cho tiếng nói của loài người nhân loại ngày nay. Có biết bao nhiêu người chưa biết, bao nhiêu người chưa tin, bao nhiêu người vẫn xúc phạm đến Chúa, vẫn làm cho trái tim Chúa rỉ máu, vẫn là những con người trong sự tự do, đang xúc phạm đến luật của Chúa, cũng như đang xúc phạm đến sự sáng tạo của Chúa. Ngày hôm nay họ không biết nhưng chúng con biết, xin Chúa nhìn đến chúng con để thay thế cho anh chị em chúng con, và những người đang chưa nhận ra đó, để một ngày nào đó cũng được biết Chúa, tin vào Chúa, và trở về với Chúa; đó là những ước nguyện mà chúng con cầu xin.

 

Cảm ơn Chúa; xin cho chúng con, tất cả mọi người anh chị em trong thế giới này, mỗi một quốc gia, xin Chúa ban đến cho chúng con sự hòa bình trong nhân loại để bớt đi tất cả những chiến tranh đau khổ, bớt đi tất cả những dịch bệnh, bớt đi tất cả những điều hơn thua hận thù. Thế giới vẫn còn với những ngày mà chúng con đang đối diện, nhưng với những sự âm thầm đó, ngày hôm nay Chúa đã dành cho chúng con được nhìn thấy nền hòa bình đã bắt đầu mở cánh cửa đầu tiên. Đây là những giây phút bước đầu, sẽ còn những ngày sắp tới; chúng con xin Chúa tiếp tục; không phải chỉ là mở cái cánh cửa của hòa bình không, và cũng là thấy được hòa bình, nhưng mà phải có những người biết Chúa, nhận ra Chúa mới có thể tồn tại, thực thi giáo lý và luật của Chúa mới có thể được gìn giữ mãi mãi, thật sự mới hoàn toàn hết chiến tranh, thật sự mới có một nền hòa bình khắp nơi trên toàn thế giới.

 

Hôm nay chúng con cũng xin Chúa, đất nước chúng con đang cư ngụ, và cũng còn những đất nước kề cận, còn có biết bao nhiêu điều trong sự tranh luận giữa người và người. Không biết điều gì sẽ đến nhưng chúng con tin tưởng rằng – lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, nội trong thế giới này, chỉ cần có một số người cứ tiếp tục mỗi ngày liên lỉ cầu xin, liên lỉ khấn nguyện, liên lỉ tin, và đến với Chúa để xin cho hòa bình, nhất định điều đó sẽ trở nên có thật. Đối với thế gian này không thể, nhưng đối với Thiên Chúa chúng con tin thì mọi sự đều có thể; bởi vì đối với Chúa, như Đức Giêsu đã dạy: “hãy tin thì sẽ được, tìm thì sẽ thấy, gõ sẽ được mở cho.” Vì chúng con xin nền hòa bình thật sự; quả thật, là một điều mà Chúa cũng mong muốn cho chúng con nhưng hòa bình đó mọi người phải trở nên cải thiện, mọi người phải trở nên hoàn thiện; mọi người hãy đến với Thiên Chúa bằng những lời chúc tụng, ngợi khen, tạ tội và tri ân để biết được thân phận của loài người hôm nay còn sinh tồn là đó tình yêu và Lòng Thương Xót của Chúa. Chúng con, là những kẻ bất xứng, những kẻ thiếu sót, những kẻ yếu hèn, và những kẻ thấp hèn, hàng ngày vẫn còn những điều mà chúng con chưa có thể làm được, nhưng xin Chúa giúp chúng con nhắc nhở chính mình, thống hối, tập tành mỗi ngày, sống xứng đáng hơn với tình thương và Lòng Thương Xót. Xin theo thánh ý của Chúa đặt để cho thế hệ của nhân loại ngày nay để cứu giúp con cháu của chúng con, cứu giúp thế giới, cứu giúp mọi người loại bỏ đi sự ác mà trở về với sự thiện, trở về với sự thật, trở về với lẽ thật công bằng mà Chúa đang ban, đã ban, và vẫn chờ đợi chúng con. Xin cho tất cả mọi người trưởng thành để tuyên xưng bằng việc làm, và tin tưởng để xin Chúa nhậm lời chúng con cầu xin.

 

Đặc biệt, ngày hôm nay, chúng con đến với đại hội, để tiếp tục xin Chúa ban cho tất cả các linh mục, và những người đã đồng công góp sức để chương trình được trở thành tốt đẹp, mỹ mãn. Chúng con xin cảm ơn Chúa dành cho người Việt Nam của chúng con, không phải chỉ năm nay là một số người mà còn nhiều người nữa, mỗi một năm đều đến để kính nhớ ngày Đại Hội Đức Mẹ La Vang, ngày mà Mẹ đến với nước Việt Nam của chúng con, ngày mà chúng con nhờ Mẹ, để dân Việt của ngày hôm nay trong sự hiệp nhất cùng nhau đến để cảm ơn Mẹ, để tôn vinh Mẹ, để nhớ đến những gì mà Mẹ đã dành cho chúng con còn ở trên xứ người. Đặc biệt nước Việt Nam của chúng con hiện tại, và cũng cầu nguyện cho các đấng bậc linh mục tu sĩ bị bách hại tại Việt Nam, và dân Việt Nam của chúng con được biết Chúa, được sống như Chúa dạy, và được trở nên cải thiện và cùng nhau trong sự hiệp nhất. Chúng con trong thân phận của con người không thể biết để làm, cũng không hiểu những gì, nhưng hãy cho chúng con học được sự cầu nguyện thẩm sâu bằng trái tim mình, bằng sự khiêm nhường, bằng sự nhỏ bé, bằng sự tín thác, để xin được Chúa đón nhận lời chúng con cầu xin.

 

Mọi sự xin được dâng lên Chúa, đó là Lạy Thứ Nhất mà hàng ngày chúng con dâng lên Thiên Chúa Cha với mỗi một câu chuyện, với mỗi một tâm tư của những việc đã và đang mà Chúa dành cho chúng con, qua Chúa Thánh Thần hướng dẫn, thúc đẩy để chúng con kính dâng lên Chúa – một Đấng chúng con tin, một Đấng chúng con thờ lạy, một Đấng chúng con tôn vinh, và một Đấng chúng con xin được tạ tội. Xin tha thứ cho chúng con,  tha những thiếu sót yếu đuối của mọi tầng lớp, mọi vai trò; xin Chúa thương nhìn đến, và cho họ được biết Chúa, nhận ra Chúa, và trở về với Lòng Thương Xót của Chúa. Amen.

 

Lạy Thứ Hai, chúng con kính dâng lên Ngôi Hai Thiên Chúa. Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa. Lạy Chúa, Chúa đã chết cho con, Chúa đã chết cho mỗi một người anh chị em con trong thế giới này, Chúa đã chết cho tất cả mọi người để chúng con được sống, sống trong sung mãn, sống trong hạnh phúc, sống trong bình an. Nhưng ngày hôm nay, rất tiếc, có bao nhiêu người con cái của Chúa đang lạc loài, đang từ chối Chúa, đang xúc phạm đến Chúa bằng hình thức này cũng như bằng hình thức khác; xin Chúa nhận nơi chúng con những lời này để xin Chúa tha thứ cho anh em chúng con, tha thứ cho thế giới, tha thứ cho mọi tầng lớp, mọi vai trò, không đáp lại tình yêu của Chúa, không đáp lại sự mời gọi của Chúa; chúng con vẫn tự do trong một thế giới, với một đất nước văn minh, có biết bao lôi cuốn, có biết bao tinh vi khéo léo đã dẫn đưa con cái của chúng con, chồng của chúng con, những người thân yêu của chúng con, những người dân đất Việt của chúng con – đã không tin Chúa, đã từ chối Chúa, và vẫn tiếp tục sống trong những ngày nuôi tội, dưỡng tội, phạm tội, và cố tình làm cho trái tim của Chúa vẫn tiếp tục rĩ máu và phiền muộn.

 

Lạy Ngôi Hai Thiên Chúa – có biết bao nhiêu điều con không thể kể hết được, nhưng Chúa ơi, con tin rằng Chúa vẫn chờ đợi chúng con từng người một. Chúa vẫn khao khát chờ đợi những con chiên lạc trở về, Chúa vẫn tiếp tục chờ đợi mỗi một tâm hồn nhận ra Ngài và xin được thống hối; Chúa không bao giờ từ chối chúng con. Lạy Chúa – chúng con chỉ biết ngày hôm nay chúng con có thể làm được, chúng con có thể can đảm hơn, chúng con có thể dám một mình tiếp tục trên những bước đường âm thầm này, đi khắp đó đây để nhân danh một Đấng Thiên Chúa mà con người không thể quên. Con người phải biết rằng sự sống của ngày nay do Chúa đổi về, những sự tự do hạnh phúc này do Chúa ban cho, và thế giới được tồn tại nhờ chính Đức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, với giá Máu của Ngài, với sự cực cùng trên đoạn đường Thập Tự Giá, và với tất cả tình yêu mà Chúa dành cho nhân loại, để gợi lại cho con người yêu thương, gợi lại một giáo lý sự thật mà con người cần có trong cuộc sống.

 

Lạy Chúa – chúng con yếu hèn lắm, chúng con thấp hèn lắm, chúng con có rất nhiều bận rộn trong cuộc sống, và chúng con dường như dành cho thực tế nhiều hơn đời sống thiêng liêng, cho nên đa số chúng con chỉ nằm trong đời sống với thể lệ, với tục lệ, với thói quen còn nội tâm thì lắm lúc rất trống vắng, rất khô khan nguội lạnh, rất lạnh lẽo, và rất cô độc, cho nên chúng con dễ sa vào những cái lưới mà chúng con vốn dễ phạm. Chúng con luôn sống trong sự ghen tuông, ganh ghét, đố kỵ, hơn thua, tranh dành tiền bạc, danh lợi, và có rất nhiều điều ở trong một đời sống dục vọng, tham lam. Còn và còn với những ích kỷ, những bất chính; cuộc sống của chúng con luôn luôn đời sống thực tế đi đầu, cho nên chúng con không đủ kiên nhẫn, chúng con không đủ hiểu biết, chúng con không cảm nhận một tình yêu sống động thật sự. Cho nên còn rất nhiều người, đa số, đối với Thiên Chúa thì rất xa vời; đối với họ, họ tin, họ biết, nhưng đời sống thể lệ nhiều hơn là đời sống đức tin, đời sống nhỏ bé, đời sống khiêm nhường.

 

Lạy Chúa – hôm nay chúng con xin phủ mình để dâng tất cả những nỗi niềm, tâm tư của ngày tháng trước kia, vẫn là những ngày yếu đuối, thiếu sót, thay cho mọi tầng lớp, mọi vai trò để xin lỗi Chúa, để xin Chúa tha thứ, và xin Chúa thánh hoá biến đổi. Vì Chúa đến để cứu chúng con, Chúa đến để giải thoát chúng con, và Chúa đến để dẫn chúng con vào niềm hy vọng, nhưng chúng con chỉ giới hạn trong sự hiểu biết cho nên cuộc sống chúng con vẫn là những ngày lắng lo, những ngày của thực tại, những ngày mà chúng con đi trước tất cả mọi việc, cho nên có rất nhiều điều xảy ra cho cuộc sống của chúng con, và cũng có rất nhiều điều mà chúng con đang mang – đó là bệnh tật của linh hồn lẫn thể xác mà chúng con chưa tìm đến để xin dâng lên Ngài, trong một niềm tin, để xin được Ngài giúp chúng con chấp nhận, kiên nhẫn, để chúng con biết rằng tất cả mọi việc đến với chúng con không ngoài thánh ý của Chúa, không ngoài sự quan phòng của Chúa, và không ngoài tình thương, và Lòng Thương Xót; xin Chúa giúp chúng con để chúng con được tuyên xưng Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu độ. Ai tin vào Ngài thì sẽ được sống, và giáo lý đó sẽ giúp chúng con được bảo vệ trong đời sống hàng ngày, với ý nghĩa mà chúng con cần biết, để chúng con bớt đi những lắng lo của cuộc đời, để chúng con bớt đi những đau khổ, những cạm bẫy đang vây quanh chúng con.

 

Còn rất nhiều điều trong cuộc sống mà chúng con biết rằng không có ai có thể giúp chúng con được ngoài Chúa ra, không ai có thể thấu hiểu trái tim của chúng con, và không ai có thể bênh vực cho chúng con như chính Chúa; xin cho chúng con dâng lên Chúa tất cả những nỗi niềm, những ưu tư và tiếng nói vọng vang của trái đất này, dành cho những người họ muốn nhưng họ không nói được. Họ cũng khao khát nhưng họ không biết nói, họ cũng không biết dâng, và cũng không biết bắt đầu từ đâu, cho dù với những ngày tháng là những đứa con đã sống trong đời sống, là những người con chiên đã quá lâu trong cuộc sống, cho dù gần đến tuổi già vẫn khô khan nguội lạnh. Xin Chúa giúp chúng con nhìn vào công cuộc cứu độ đó để nhìn thấy tình thương của Chúa, cực hình đau khổ của Chúa; mão gai Thập Tự Giá đó để giúp chúng con được nhận ra, vì Chúa làm cho chúng con, Chúa cho chúng con, và Chúa chết cho chúng con thì chúng con phải sống, dẫu là những ngày thiếu sót, yếu đuối, tội lỗi với những gì thuộc về chúng con. Xin gợi lại cho chúng con lòng yêu mến Chúa; xin gợi lại cho chúng con lòng sám hối ăn năn; xin gợi lại cho chúng con gương sáng của các vị thánh; và xin gợi lại cho chúng con sự chỉ dạy của Phúc Âm, Tin Mừng mỗi ngày – để chúng con được nhận ra sự liên kết gần gũi mà Chúa dành cho chúng con đặc biệt không ai không có; xin hãy mở lòng cho chúng con để chúng con tin vào Chúa, để chúng con sống và thực hành, và để chúng con cảm nghiệm được trong tâm tình của tạ ơn, tri ơn và biết ơn, để chúng con được biết rằng chúng con sinh tồn là nhờ chính giá Máu của Đức Giêsu Kitô.

 

Xin đừng để thế gian lôi cuốn, xin đừng để chúng con rớt vào những cạm bẫy, và xin đừng để thói quen đã trở thành những ngày tháng ngoan cố, cứng lì, để giúp chúng con trở thành một con người có một trái tim – một trái tim yêu, một trái tim thực hành, một trái tim biết giáo lý, một trái tim sống cho sự thật, và noi gương của các vị thánh. Đó là những vị thánh Việt Nam mà lịch sử của các ngài là những gương bất khuất, để đời sống không quá khó nhưng không quá dễ; mỗi một vai trò đều sống cho trọn vẹn cũng được trở nên những con người được mời gọi, để trở thành thánh. Mỗi một người của chúng con cần loại bỏ đi cá nhân của mình, bản ngã cá tật, loại bỏ để được để Chúa trên hết mọi sự, vì Chúa chúng con làm, vì Chúa chúng con hy sinh, vì Chúa chúng con yêu thương, vì Chúa chúng con gắn bó và hiệp nhất. Xin giúp chúng con nhận ra được điều này, chúng con nhất định sẽ là những người trên thế giới cùng nhau trong sự hiệp nhất; vì sự khao khát nhất là hòa bình, sự khao khát nhất là sự liên đới, bỏ đi tất cả hận thù ghen tuông, ganh ghét mà cùng nhau về với một Đấng Thiên Chúa duy nhất là Cha, một Đấng cứu độ, một Thần Khí đang ban và đã ban, để mọi người được trưởng thành, và sống với nhau trong sự hòa bình hạnh phúc. Chúng con chúc tụng Chúa, ngợi khen Chúa, tôn vinh Chúa là Thiên Chúa của chúng con, bây giờ cho đến mãi mãi muôn đời. Amen.

 

Chúng con dâng Lạy Thứ Ba lên Chúa Thánh Thần – Thánh Thần là tình yêu, là ánh sáng là chân lý, là con đường dẫn chúng con đi vào sự thật và sự thiện. Xin đốt lên ngọn lửa đức tin trong tâm hồn mỗi một người chúng con, vì chúng con là những con người yếu đuối, dễ vấp ngã, và rất thấp hèn trong cuộc sống; nếu chúng con không có sự soi sáng của Ngài, chúng con thật khó khăn mới bước ra khỏi những gì vốn đã ràng buộc và cột chặt chúng con với tội.

 

Lạy Chúa Thánh Thần – chúng con tin rằng Ngài đang ở trong trái tim của chúng con mỗi một người, là mỗi một Kitô hữu. Từ khi chúng con đón rước Bí tích Rửa Tội thì chính Chúa đang sống với chúng con, và mãi với chúng con; Ngài đang lắng sâu trong tâm hồn của mỗi một người chúng con. Xin Ngài dạy chúng con yêu thương, dạy chúng con tha thứ, dạy chúng con chấp nhận, dạy chúng con những điều cần thiết trong cuộc sống bằng thực hành; xin dạy chúng con học được những gì tốt đẹp nhất qua giáo lý, và giới răn mà Chúa đã ban; xin giúp chúng con bước qua những thử thách trong cuộc đời, và bước qua những bệnh tật ở nơi thân xác. Xin Ngài soi sáng cho chúng con, cho chúng con tăng thêm sự hiểu biết, để chúng con suy niệm được những gì Chúa đã ban và cho, vì Thánh Thần là sức mạnh, Thánh Thần là tình yêu, Thánh Thần là nguồn ân sũng, Thánh Thần là chân thiện mỹ. Chúng con – là những người con của Chúa – Ngài ban cho chúng con, và cung cấp tất cả mọi sự thiêng liêng vốn có nhưng cần sự hợp tác, cần sự hiệp nhất, và cần sự thực hành; nhất định chúng con sẽ có câu trả lời trên từng mỗi một cá nhân khi chúng con đến, và hiểu được ý nghĩa của cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dành cho chúng con tất cả, nhưng sự đáp lại với Chúa thì không bao nhiêu, và càng rất là tệ; đồng thời còn có rất nhiều khoảng xa, khoảng trống của tâm hồn cho nên chúng con rất nhạt nhẽo đối với Ngài, nhưng chúng con rất cần Ngài, vì chỉ có Ngài mới có thể giúp chúng con tăng thêm hiểu biết, tăng thêm sức mạnh, tăng thêm lòng tin, và can đảm đi khắp đó đây để có thể nhân chứng cho những điều Ngài đã ban và đang ban.

 

Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con rất cần Ngài; trong thế giới này nếu không có Ngài chúng con sống không có niềm hy vọng, chúng con chưa nhận ra tình thương, và Lòng Thương Xót mà Chúa đã dành cho chúng con. Chúng con nghe và biết nhưng ơn cứu độ của Đức Giêsu như là những điều được nghe, và trở thành thói quen trong giòng lịch sử, nhưng những điều được đụng chạm và được cảm nghiệm thì rất là hiếm hoi trong cuộc sống của loài người chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần – đã đến giờ ngày; con xin Ngài, xin Ngài chiếu sáng trên thế giới, chiếu sáng trong thế giới, chiếu sáng trong tâm hồn mỗi một người chúng con, với một đức tin, được biết Ngài, được nhận ra Ngài. Vì muôn ngàn ân sũng thuộc về Ngài; Ngài dạy cho chúng con sống với những ngày lữ thứ của trần gian, sống với những ngày với đức tin có thật, sống với những ngày trong sự thiện cần có, và trong sự thật rất hiếm hoi. Xin Ngài giúp chúng con; nếu Ngài là một Đấng đón nghe lời và chấp nhận, nhất định điều này chúng con sẽ trở nên một con người mới, chúng con sẽ trở nên những con người cải thiện, hoàn thiện như chính sự chờ đợi của Đức Giêsu Kitô, đó là sự trưởng thành của con người, được về với Ngài, được nhận ra tình yêu của Ngài, và được sống trong giáo lý yêu thương mà Ngài dành cho nhân loại chung, và riêng cho từng mỗi một người chúng con.

 

Lạy Chúa Thánh Thần – Thánh Thần là ánh sáng của tình yêu, ánh sáng của sự thật, và ánh sáng của chân lý. Điều này đối với thế giới chắc chắn chúng con là những người Kitô hữu được nghe, được biết nhưng chúng con chưa làm, chúng con cũng chưa biết làm, và chúng con vẫn còn rất khô khan, nguội lạnh, và dửng dưng với tất cả những gì vốn ở trong sự thiêng liêng hiện hữu. Xin Ngài giúp chúng con, đã đến giờ chúng con không thể để cho tất cả thói quen trong đời sống của hàng ngày – phụng sự hay phục vụ – mà phải đặt để Chúa, có một niềm tin bằng việc làm, một sự xác tin thật rõ ràng. Chúng con xin được tuyên xưng Chúa, và đặt để Chúa trên hết; bởi vì chỉ có Chúa là một Đấng có thể nhìn thấy, và ban cho chúng con, phù hợp và thích hợp trong mọi tầng lớp, mọi vai trò; bởi vì chúng con chỉ nằm trong thế giới của thực tại nhiều hơn, đức tin, và những điều thiêng liêng thì quá giới hạn, cho nên chúng con vẫn trở thành thói quen qua bao thế hệ. Đã đến giờ! Chúng con xin Chúa Thánh Thần giúp cho thế giới chúng con, giúp cho loài người chúng con trong sự hiệp nhất, yêu thương, nhẫn nại để nhận ra được những gì Chúa muốn trong đời sống của từng cá nhân, để chúng con được trỗi dậy bằng đức tin có việc làm mà Chúa đã dành cho chúng con qua giáo lý – giáo lý liên đới, giáo lý yêu thương, giáo lý sự thật, giáo lý công bằng, giáo lý với lẽ phải cần có, vốn có trong mọi tầng lớp, mọi vai trò. Xin cho mỗi một gia đình của chúng con ý thức được giữa người làm cha, làm mẹ; con cái sống trong sự yêu thương, được sự chỉ dạy với tình yêu và sự hiện diện của Ngài để thêm sự khôn ngoan, thêm sự sáng suốt, thêm sự hiểu biết, để đi trong giáo lý, và đi trong đường lối của Thiên Chúa.

 

Giờ phút này đây, có nhiều điều mà Giáo Hội đang thực hành, đang mời gọi, và đang phục vụ cho tất cả những người con chiên dân Chúa được biết và thực hành; chúng con chỉ là những con người nghe nhưng chưa làm được cho nên những lời này vẫn tiếp tục cầu xin, vẫn tiếp tục hiệp với Giáo Hội của chúng con xin với Chúa để ban cho Giáo Hội của chúng con tiếp tục được tràn đầy Thần Khí của Chúa, và những đấng bậc được chọn lựa để phụng sự Chúa và phục vụ những người giáo dân với một tâm tình và trái tim của Đức Giêsu Kitô, với Thần Khí và tình yêu của Ngài, để thế giới được trở nên biến đổi, để được trở nên thánh hoá, để được ân sũng mà Chúa Thánh Thần đã ban và đang ban, đón lấy để thực hành, và múc lấy những ơn trời đã ban và đang ban. Đừng để cho trái tim khô khan nguội lạnh, đừng để cho lý luận của con người, đừng để cho thực tế đè bẹp những gì của thiêng liêng đang có và đã có, đặt để Chúa trên hết mọi sự như Chúa đã nói: “Hãy phụng sự Ta trước đi, mọi điều Ta sẽ ban cho sau.”. Xin cho chúng con hãy thực hành và ý thức, từng mỗi một cá nhân, với lòng tin liên đới đó nhất định chúng con sẽ thấy rằng không có gì mà thế giới của loài người cho là lý luận không thể, nhưng đối với Thiên Chúa thì tất cả mọi sự đều có thể.

 

Như chúng con ngày hôm nay cũng mắc cở, cũng ngại ngùng, cũng có biết bao nhiêu điều nhưng chúng con biết rằng những gì Chúa ban và cho còn nhiều hơn, chúng con chỉ đáp lại một phần nào; ngày hôm nay không còn sợ, và cũng không còn điều gì để cho một thế giới với sự lôi cuốn. Ngày hôm nay có biết bao nhiêu dư luận, có những người chấp nhận, cũng có những người dị nghị, và cũng có những người không tin nhưng chúng con biết chúng con làm gì, và chúng con biết cần phải tuyên xưng, cần phải sống thật, và cần phải cầu xin mỗi ngày, đại diện cho gia đình, đại diện cho tập thể, đại diện cho mọi tầng lớp, mọi vai trò, đại diện cho những nơi chúng con đến để xin được Chúa thương ban sự chúc phúc của Chúa đến cho những người con của Chúa khắp nơi trên toàn thế giới; đặc biệt những thánh đường và còn ban cho các linh mục, tu sĩ, ban cho những người phụng sự, nhưng hãy vì Chúa, và vì lòng yêu mến để mọi sự trở nên tốt đẹp, hoàn thiện, và trở nên cải thiện một cách tốt đẹp trong tình thương, sự soi sáng, và sự giúp đỡ của Chúa Thánh Thần. Chúng con xin cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa, ngợi khen Chúa. Cảm tạ ơn Chúa Thánh Thần, xin Ngài tiếp tục giúp chúng con học được bảy nguồn ân sũng, để chúng con dựa vào đó là căn bản trong đời sống, để chúng con sống với những ngày tháng có ý nghĩa mà Chúa đã ban và đang ban, trong sự cải thiện và hoàn thiện. Amen.

 

Chúng con dâng Lạy Thứ Tư lên Mình Máu Thánh Chúa Kitô – chúng con vừa đón rước Chúa vào lòng chỉ có mấy giờ vừa qua, chắc chắn chưa tan biến; Chúa đang lắng nghe những lời của chúng con cầu xin, và Chúa cũng rất muốn chúng con đến và ở lại với Chúa sau khi mọi người anh chị em trong một đại hội đông người tất cả ai cũng đã ra về, và tất bật với những công việc hàng ngày mà nhu cầu con người đã và đang; nhưng Chúa là Thiên Chúa, cả thế giới này đông người, không có một người hoặc vài người ở lại với Chúa hay sao? Ngày hôm nay có những việc mà không thể đối với thế gian, nhưng chúng con đã nghe, và đã biết điều đó có thật trong thế giới này, Chúa đã dành cho những người con của Ngài ở lại với Ngài; sau mỗi nghi thức được hoàn tất nhưng Chúa vẫn muốn đón nghe những lời vọng vang từ nơi trái tim và tâm hồn của những người con nhỏ bé, những người con khiêm nhường, những người con khao khát, và những người con phó thác.

 

Ngày hôm nay, chúng con xin được kính dâng với những lời cám ơn Chúa; cám ơn Chúa đang hiện hữu với chúng con; cám ơn Chúa đang hiện hữu qua Bí tích Thánh Thể; cám ơn Chúa đã nuôi dưỡng chúng con từng ngày qua Thánh lễ Misa, và cám ơn Chúa cho chúng con được rước Chúa vào lòng – để dưỡng nuôi linh hồn chúng con, và cũng cho chúng con một sự cảm nhận bình an cần có trong cuộc sống. Bởi vì tình yêu mà Chúa đã dành tất cả mọi điều cho chúng con; vì tình yêu mà Chúa ở lại với chúng con qua Thánh Thể; vì tình yêu mà Chúa ở lại, qua Mình và Máu của Ngài để nuôi dưỡng chúng con; vì tình yêu mà Chúa chờ đợi chúng con trong sự trưởng thành; vì tình yêu mà ngày hôm nay có những người con tin, và những người con nhận ra được biết bao nhiêu điều Chúa đã làm và đang làm để giúp cho anh em, cũng là tiếng nói của một thế hệ của con người ngày hôm nay, bằng sự tôn kính, bằng lòng kính nhớ, bằng lòng tri ơn, bằng lòng biết ơn, và cũng chứng minh cho biết bao nhiêu sự kỳ diệu mà Chúa đang hiện diện và xuất hiện qua Bí tích Thánh Thể, để cũng cố cho đời sống đức tin của mọi tầng lớp, mọi vai trò, và cũng để cho chúng con được thức dậy, đừng ngủ quên, và cứ mãi mãi trở thành thói quen, cứ mãi mãi sống trong những ngày tháng bình thường, tầm thường cho nên chúng con không biết những gì Chúa đang chờ đợi chúng con, chúng con không biết Chúa đang nói với chúng con, chúng con cũng không biết vì Chúa yêu chúng con mà Chúa muốn chúng con trưởng thành. Chúa muốn chúng con đàm thoại với Chúa; Chúa muốn chúng con đối thoại với Chúa; Chúa muốn chúng con nói chuyện bằng linh hồn, bằng con tim, bằng những gì mà Thiên Chúa đã dành cho chúng con, tất cả, với những ân sũng lớn lao mà ngày hôm nay Chúa Giêsu Thánh Thể đang thực hiện.

 

Cho nên, mỗi một thánh lễ các vị linh mục vẫn nói hướng về Chúa Giêsu Thánh Thể, hướng về Mình và Máu của Ngài vì nơi đó là một nơi mà Ngài tiếp nhận tất cả, Ngài đón nhận những người con của Ngài; ai đến với Ngài, dẫu chúng con thiếu sót, bất xứng hay tội lỗi, Chúa không bao giờ từ chối. Chúa vẫn là một Thiên Chúa chờ đợi để tha thứ, chờ đợi để yêu thương, chờ đợi để đổ tràn những ân sũng, chờ đợi để can thiệp, để chở che, để bảo vệ. Xin cho chúng con được dâng lên Chúa tất cả mọi vấn đề trong cuộc sống, mọi vấn đề của từng cá nhân, mọi vấn đề trong mọi tầng lớp, mọi vai trò, và tin tưởng vào Sự Hiện Diện của Chúa, để chúng con dâng lên Chúa tất cả, để chúng con tin vào Chúa, để chúng con gởi thác cho Chúa. Xin cho chúng con nhận ra được tình yêu đó mà quyết tâm cải thiện, quyết tâm hoàn thiện, quyết tâm để sửa đối với một con người mới, loại bỏ đi tất cả những cái bản ngã và cá tật, loại bỏ đi những nghiện ngập, loại bỏ đi những thực tế trong đời sống mà chúng con trong khát vọng, trong sự tham lam, ích kỷ, và còn rất nhiều vấn đề trong cuộc sống của chúng con, vì sự yếu đuối, vì sự thấp hèn. Xin Chúa thương tha thứ cho chúng con, vì chúng con là những con người trong trần thế, rất là yếu đuối, dễ bị chi phối, dễ bị ngã gục, dễ bị lôi cuốn; cho dù chúng con mong muốn khi chúng con đến với Chúa, nhưng sau khi chúng con trở về thì chúng con lại không giữ được lập trường của chính mình. Xin Chúa giúp chúng con làm sao có một tình thân mật gần gũi Chúa, để nhờ chính ơn của Chúa mà chúng con sống trong công chính, vì chúng con muốn và chúng con khao khát, nhưng chúng con chưa làm được Chúa ơi! Xin Chúa nhìn đến tất cả mọi tầng lớp, mọi vai trò ai cũng khao khát như vậy, và ai cũng biết nếu không có Chúa cuộc đời này vô nghĩa, cuộc đời này chúng con sống với những ngày lắng lo, những ngày đau khổ, những ngàybệnh tật, những ngày với một thế giới mà chúng con không khống chế được lòng tham lam và lòng ước muốn của con người vốn có; nhưng có Chúa thì sẽ san bằng được tất cả, có Chúa chúng con làm những việc mà chúng con không nghĩ rằng chúng con làm nhưng Chúa làm trong chúng con.

 

Xin Chúa Giêsu Thánh Thể, vì chính Ngài là một Đấng – Ngài biết chúng con yếu đuối, Ngài biết chúng con cô đơn, và Ngài biết chúng con còn rất nhiều điều trong thân xác của con người yếu hèn, không làm được. Vào buổi chiều Tiệc Ly, Ngài biết điều này đến với thế giới của con người cho nên Ngài đã thiết lập Bí tích Thánh Thể để ban và cho, để ở lại, và yêu chúng con trọn vẹn, và ở trong trái tim của chúng con, để thúc đẩy với một tình yêu – một tình yêu vời vợi, một tình yêu thâm sâu, một tình yêu dành cho mỗi một tội nhân, mỗi một phạm nhân, mỗi một hối nhân, mỗi một nạn nhân, và mỗi một linh hồn nơi chốn luyện hình. Có biết bao nhiều điều mà đời sống của chúng con đang có cơ hội được chứng nhân – chứng nhân những gì có thật, chứng nhân những điều mà Chúa đã dành và ban cho chúng con, và cho các linh hồn; Chúa cũng nhắc nhở cho chúng con hãy cầu nguyện cho các linh hồn vì họ không còn cơ hội để có thể được đón nhận những gì trong sự quyết định, khi họ được biết đã quá muộn màng. Cho nên, tình thương của Chúa dành cho người còn sống cũng như tình thương của Chúa dành cho những kẻ qua đời; chúng con, là những người còn sống, hãy quyết định cho chính mình bằng sự trở về, quyết định với những ngày xứng đáng, quyết định với những ngày xin được cải thiện, hoàn thiện. Xin cho chúng con biết cầu nguyện, biết đến với Chúa, biết dành giờ cho Chúa, và biết nhận ra những gì Chúa dành và ban, để đáp lại với một tình yêu, dẫu nhỏ bé và thiếu sót, nhưng Chúa vẫn là một Thiên Chúa chấp nhận chờ đợi sự trưởng thành của con người, sự lớn lên trong tình yêu của con người, và biết rằng Sự Hiện Diện của Chúa với một lòng tôn kính, một lòng tôn vinh, một lòng thờ lạy.

 

Ngày hôm nay, chính Lạy Thứ Tư này nhắc nhở cho chúng con với một lòng tôn kính Chúa, một lòng yêu mến Chúa, một lòng tôn trọng Chúa. Chúng con xin được đến với Chúa một cách mạnh dạn, dành những giây phút mà chúng con ở giữa cuộc đời nhiều sự chi phối, nhiều điều mà chúng con đã đi sai, làm sai, và vẫn tiếp tục rời xa Chúa. Xin cho chúng con được nhắc nhở để đời sống chúng con trở nên xứng đáng hơn với một Thiên Chúa; ngày hôm nay Ngài không phạt chúng con, nhưng Ngài vẫn chờ đợi chúng con, và Ngài muốn chúng con phải trường thành, muốn chúng con trở về. Đừng để quá trễ và đừng để quá muộn, vì tất cả mọi sự đều nằm trong định luật công bằng mà chúng con phải đối diện với Thiên Chúa của chúng con; xin cho trái tim mỗi một con người được tỉnh thức, được đánh động, để chúng con bắt đầu từ sự cầu nguyện, bắt đầu từ sự suy niệm qua cái Lạy Thứ Tư này, chúng con trưởng thành hơn, lớn lên hơn, và ý nghĩa hơn trong cuộc sống, với niềm hy vọng mà Chúa đã ban và đang ban. Chúng con xin thay thế tất cả mọi người anh chị em, những người chưa biết, những người chưa tin, những người đã và đang, để cho họ cũng có một tâm tình nội tâm dành cho Chúa, qua Chúa Giêsu Thánh Thể; đến với Ngài để chúng con trưởng thành hơn, yêu mến Chúa hơn, và được tràn đầy ân sũng của Ngài dành cho chúng con, để chúng con được đổi mới, và được cải thiện, xứng đáng với tình yêu và của nuôi linh hồn mà Chúa dành cho chúng con, qua Chúa Giêsu Thánh Thể, Mình và Máu của Ngài. Amen.

 

Chúng con dâng Lạy Thứ Năm lên Năm Dấu Thánh Chúa Giêsu, Chúa của chúng con – Năm Dấu Thánh của tình yêu, Năm Dấu Thánh của ân sũng, Năm Dấu Thánh của Lòng Thương Xót. Năm Dấu Thánh là một dấu ấn vĩnh viễn dành cho mỗi một người chúng con, và mỗi một tội nhân, và cũng là một khế ước mà Chúa không bao giờ từ chối khi con người thống hối, ăn năn, và kêu cầu danh Chúa.

 

Lạy Chúa – Chúa là tình yêu, đầu tiên Chúa tạo dựng nên chúng con bằng tình yêu của Ngài; những tháng ngày chúng con sống trong tội hay chúng con đã bội tín từ lúc đầu tiên qua hai ông bà nguyên tổ, Chúa vẫn là một Thiên Chúa trọn tình yêu, dành cho chúng con cơ hội để được trở về với Ngài, và dùng đủ mọi cách để cứu giúp loài người nhân loại chúng con. Lạy Chúa Giêsu – ngày hôm nay Năm Dấu Thánh nói gì với chúng con? – Đó chính là tình yêu và Lòng Thương Xót mà Chúa vẫn tiếp tục triền miên qua bao thế hệ, dành cho mỗi một tội nhân, và mỗi một con người đang và đã, sống động như chúng con, để được hiểu ý nghĩa của Lòng Thương Xót, hiểu được Dấu Thánh Thứ Năm mà chúng con kính dâng lên Ngài giây phút này, và còn những giây phút âm thầm vẫn tiếp tục. Dấu Thánh Thứ Hai đó là ơn cứu độ của Đức Giêsu Kitô mà con người không thể quên, và không thể không tin, bởi vì Chúa đã yêu thương thế gian, và ban tặng Con Một của Ngài cho thế gian; ai tin vào Con của Ngài sẽ được sống. Chúng ta hãy dựa vào điều này, đừng để mất đi cơ hội mà Thiên Chúa đã ban tặng chính Con Một của Ngài, là Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu độ, giải thoát chúng ta, và đưa chúng ta vào với một không gian mới, với một giáo lý mới, với một tình yêu mà chỉ có Chúa mới tặng ban cho chúng ta.

 

Bài Phúc Âm Tin Mừng hôm nay cũng đã nhắc nhở cho chúng ta bởi vì không ai có thể yêu bằng một Người hy sinh chính mạng sống của mình để yêu chúng ta, chỉ có một Đức Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa, Ngài làm điều đó; còn rất nhiều điều nữa mà chúng ta được nghe, và được biết để được sống với Đấng đã yêu thương chúng ta, Ngài không coi chúng ta là những tôi tớ mà Ngài coi chúng ta là bạn hữu của Ngài. Dấu Thánh Thứ Hai không dừng lại một điểm, mà là cả một giáo lý của chân lý sự thật. Ngài đã hy sinh và chết đi để chúng ta được sống và tồn tại, được hiểu biết thêm những gì thiêng liêng cao cả của trời cao đã ban. Đó chính là Dấu Thánh Thứ Ba mà chúng ta cần, đó là tình yêu của Đức Chúa Cha với Chúa Giêsu trở thành một Thiên Chúa sống động – chính là Chúa Thánh Thần. Ngài không bao giờ từ chối chúng ta khi chúng ta hiểu được ý nghĩa của yêu thương, hiểu được ý nghĩa với những lời mà chúng ta xin Ngài để giúp chúng ta trở thành một con người thuộc về Thiên Chúa, trong sự cải thiện.

 

Lạy Chúa Thánh Thần, sự hiểu biết, và còn biết bao nhiêu điều trong chân thiện mỹ mà Chúa Thánh Thần vẫn tiếp tục ban đến cho thế giớ; chỉ cần chúng ta mở lòng, chỉ cần chúng ta cầu xin với Ngài, chỉ cần chúng ta tin, và hợp tác với những gì Ngài ban và đang sống động trong tâm hồn của chúng ta. Vì Ngài là một Đấng yêu thương, một Đấng dẫn chúng ta vào với một thế giới hạnh phúc, an bình; Ngài cũng dạy cho chúng ta rất nhiều điều trong cuộc sống mà chúng ta cần có là sự hiểu biết, là sự khôn ngoan, là những điều vốn mà Chúa Thánh Thần sẽ cung cấp và ban cho từng mỗi một người trong sự phù hợp và thích hợp của chính nó.

 

Lạy Năm Dấu Thánh của Đức Giêsu Kitô, ngày hôm nay chúng con vẫn tiếp tục được nhận, đó chính là Dấu Thánh Thứ Tư – Mình và Máu của Chúa vẫn dưỡng nuôi loài người chúng con trong thiêng liêng, và cũng đang hiện hữu. Sự Hiện Diện đó chứng minh rằng một quan tòa đang ở giữa thế giới này, và quan tòa đó luôn luôn sẵn sàng chờ đợi để an ủi, để dỗ dành, để yêu thương, để tha thứ, và cho chúng con thêm thời gian, nhưng lắm lúc trong cuộc sống chúng con quên Ngài, chúng con chưa dành thời gian để đến thăm viếng Ngài, và cũng chưa hiểu được ý nghĩa của sự ở lại qua Bí tích Thánh Thể mà ngày hôm nay chúng con cần được biết. Dấu Thánh Thứ Tư rất rõ ràng – sự hiện diện của Chúa vẫn còn, sự can thiệp của Chúa vẫn còn; tình yêu đó vẫn tiếp tục trào dâng và chờ đợi chúng con từng mỗi một tội nhân, từng mỗi một con người được trở nên thánh thiện, hoàn thiện khi chúng con đến với một trái tim để tin vào Chúa, và ánh sáng chiếu dọi trong tâm hồn, chiếu dọi trong trái tim để trở nên những con người nhận ra Sự Hiện Diện của Chúa, sự can thiệp của Chúa, và sự đón nhận mà Ngài đã luôn luôn dành cho chúng con. Đó là một sự can thiệp vốn có, đã có, và đang có; ai có thể chứng minh được những gì mà chúng con kính dâng qua bốn Dấu Thánh, được tuyên xưng một cách rất rõ ràng?

 

Ngày hôm nay, Dấu Thánh Thứ Năm đó là Đức Giêsu Kitô – bả vai của Ngài bị nát, không còn để tiếp tục vác Thập Tự Giá nhưng sức mạnh của một Đấng, đó chính Mẹ Maria. Mẹ Maria không vác thập giá như Đức Giêsu, đồng hành như chúng ta thấy, nhưng Mẹ vác trong thiêng liêng, Mẹ vác với trái tim của Mẹ, một trái tim yêu thương cùng với Đức Giêsu đi qua đoạn đường Thập Tự Giá, và Mẹ thay cho thế giới của loài người chúng ta, để dâng lên Chúa, đi với Chúa, và chấp nhận tất cả trên những đoạn đường mà Đức Giêsu đã đi với những ngày lữ thứ trên trần gian; và ây là điều mà chúng ta cần được biết. Ngày hôm nay, chúng ta được khơi động dậy qua Năm Dấu Thánh, Mẹ dạy chúng ta để được biết những gì Chúa đã làm, Chúa đang làm, và Chúa vẫn tiếp tục ban đến cho chúng ta, vì sự giá trị của linh hồn để chúng ta dành lại những gì thuộc về mình. Chúng ta tuyên xưng Năm Dấu Thánh, chúng ta phủ phục trước Năm Dấu Thánh, chúng ta tôn vinh Năm Dấu Thánh, chúng ta tin tất cả những gì vốn vẫn nằm trong sự thiêng liêng, trong sự thánh thiêng hôm nay được bộc lộ, và ban đến cho chúng ta qua cái Lạy Thứ Năm, để được biết rõ hơn những gì mà ngày hôm nay chúng ta có, để tiếp tục nhận ra ơn sũng được đổ xuống, và sự giúp đỡ của Mẹ rất gần, và ban đến cho toàn thế giới, một món quà kỳ diệu mà chúng ta tự mỗi một cá nhân thực hành, để học biết cầu nguyện, học biết gần gũi, học biết và cảm nghiệm được những gì sự thật mà chúng ta không thể từ chối được những việc Chúa đã làm và đang làm.

 

Lạy Chúa Giêsu Năm Dấu Thánh – chúng con thờ lạy Chúa, chúng con chúc tụng, chúng con tôn vinh và cảm tạ Chúa. Nhờ chính Mẹ ngày hôm nay chúng con dám mạo muội để thưa với Đức Chúa Cha, thưa với Đấng Cứu Độ, thưa với Chúa Thánh Thần, thưa với Mình và Máu của Ngài, thưa với Năm Dấu Thánh một cách rất rõ nét và rõ ràng khi chúng con cầu nguyện. Chúng con biết được tất cả mọi việc Chúa đều làm cho con, Chúa đều làm cho thế giới này, Chúa đều làm cho mỗi một anh chị em con, và làm cho mọi tầng lớp, mọi vai trò. Xin giúp chúng con được học hỏi và đi sâu hơn với một vai trò mà chúng con cần khiêm nhường – cần khiêm nhường để được biết, cần nhỏ bé để được lắng nghe, và cần sống trong sự phó thác để chấp nhận những bước đường mà Chúa đang dạy cho chúng con, qua Năm Dấu Thánh, để giúp chúng con hiểu biết được đoạn đường của Năm Dấu Thánh mà ngày hôm nay chúng con có rất nhiều khó khăn hay đau khổ trong thập giá mỗi một người chúng con đều có. Đừng sợ – đừng sợ Thập Giá, đừng sợ những sự nặng nề đau khổ, và đừng sợ tất cả những điều đang vây quanh chúng con, bệnh tật của linh hồn lẫn thể xác mà hãy biết rằng trong cuộc sống của chúng con đều là những đoạn đường mà chúng con nếu suy niệm với Năm Dấu Thánh, suy niệm với đoạn đường Thập Tự Giá thì chúng con có cái nhìn khác, chúng con sẽ có một cảm giác khác, và chúng con sẽ mạnh dạn hơn, mạnh mẽ hơn để tiếp nhận những gì trong sự quan phòng của một Đấng Thiên Chúa chúng con tin. Ngài đã yêu chúng con cho đến giây phút cuối cùng, và Ngài đã để lại cho chúng con Năm Dấu Thánh để chứng minh, để chúng con được sự giá trị quan trọng của linh hồn mà chúng con xin được biết, và thực hành sớm, để nhận ra được tất cả mọi sự đều trong sự quan phòng, và tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng con qua Lòng Thương Xót của Ngài ngày hôm nay.

 

Đừng sợ những bệnh tật, đừng sợ tất cả những đau khổ, và đừng sợ những đoạn đường, vì chúng con tất cả mọi người đều về cùng đích; đó là chúng con về với Chúa, chúng con được ở lại với Chúa, chúng con thuộc về Chúa. Và chúng con, nếu còn tiếp tục trên những bước đường của lữ thứ này xin Chúa cũng ở cùng chúng con, đồng hành với chúng con, và cho chúng con được hiểu ý nghĩa của Năm Dấu Thánh mà chúng con đang chiêm ngưỡng, đó là Thập Tự Giá của Đức Giêsu Kitô – Đấng chiến thắng sự chết, mang lại sự phục sinh vinh quang cho mỗi một tội nhân, để hôm nay chúng con được cứu về mặt của linh hồn cũng như cả thể xác, để chúng con sống trong ý nghĩa của những ngày mà Chúa đã ban và đang ban, để chúng con tiếp tục với những tháng ngày mà chúng con đừng quên những gì Chúa đã làm, đừng quên dấu ấn của tình yêu, đừng quên dấu ấn, và đừng quên khế ước mà Chúa đã và đang ban.

 

Hãy trở về với Chúa, hãy đến để nếm sự ngọt ngào với tình yêu Chúa dành cho chúng con, dẫu là những đoạn đường thập giá của cuộc đời, những vinh quang hạnh phúc mà Ngài đang hứa hẹn và vẫn chờ đợi chúng con, trong sự thánh hoá và biến đổi. Xin giúp chúng con để chúng con tuyên xưng, và sống xứng đáng với những ngày tháng mà Chúa đã dành cho chúng con với lòng tri ơn, với lòng biết ơn, với lòng tạ ơn, và sự tạ tội dành cho anh chị em chúng con, và thế giới được biết và nhận ra, để chúng con tiến bước trên bước đường, để chúng con có lòng tôn kính, lòng yêu mến, lòng tôn trọng vốn cần có với Thiên Chúa của chúng con, và tuyên xưng những gì chúng con cần làm, phải làm, để chúng con trở thành những người con – dẫu nhỏ bé – nhưng đây là việc bé nhỏ nhất mà chúng con đang là những ngày tháng nhân chứng, những ngày tháng của tiên phong, để mọi người chúng con cùng nhau trong sự hiệp ý, hiệp nhất để được biết như thế nào là cầu nguyện, như thế nào là tách rời cuộc sống rộn ràng, như thế nào là thuộc về Chúa, tuyên xưng với Năm Dấu Thánh mà Chúa đã dành cho chúng con, tha thứ cho chúng con. Xin Lòng Thương Xót của Chúa uốn nắn, gội rửa, thánh hoá để xứng đáng hơn với tình thương mà Chúa dành cho chúng con trong sự bí nhiệm được biết, trong sự bí nhiệm được bộc lộ trong thời nay, trong sự bí nhiệm được cảm nghiệm, mỗi một cá nhân, mà hôm nay chúng con kính dâng với cái Lạy Thứ Năm. Amen.

 

Chúng con xin được kính dâng cái Lạy Thứ Sáu lên Đức Chúa Cha – con cảm tạ ơn Cha vì tất cả mọi sự đều quy thuận và thuộc về Cha, Cha đã biết chúng con trong thân phận yếu hèn, yếu đuối, Cha đã ban cho chúng con một người Mẹ, một người Mẹ nhân đức, một người Mẹ đã là một gương sáng cho tất cả những người con trên thế giới này; bởi vì Cha đã biết chúng con trên thế giới này không có một người nào trọn vẹn và xứng đáng ngoài Mẹ Maria; Cha đã chọn Mẹ. Ngày hôm nay, Mẹ là Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa, Mẹ của Đấng cứu độ, Mẹ của Giáo Hội, Mẹ của mỗi một người chúng con, và Mẹ của toàn thể nhân loại, Mẹ của tình yêu, Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ của Thánh Thể, Mẹ của mỗi một thánh nhân, Mẹ của mỗi một tội nhân, Mẹ của phạm nhân, Mẹ của hối nhân, Mẹ của nạn nhân, và Mẹ của mỗi một linh hồn nơi chốn luyện hình; tất cả những điều này vốn là một sự hiện hữu vốn có bằng những điều mà chúng con thấy, những lời chúng con nghe, và tất cả, qua những việc của Mẹ làm. Đó chính là danh thánh của Mẹ, đó chính là những việc mà Mẹ vẫn tiếp tục đến với chúng con, vẫn tiếp tục dạy dỗ chúng con, vẫn tiếp tục ban đến những ân sũng để nhắc nhở cho chúng con. Chúng con không thể từ chối được danh hiệu của Mẹ, và không thể từ chối được những việc mà Mẹ đã và đang trong đời sống của con người trần thế, đặc biệt hôm nay để nhắc nhở lại một thế kỷ, và bao nhiêu thế kỷ đã đi qua. Mẹ La Vang – Mẹ đã làm cho thế giới những thời điểm đầu tiên, cũng như Mẹ đã từng và đang, và tiếp tục ban đến cho những quốc gia, những đất nước, và còn tiếp tục cho chúng con được đón nhận những sự chỉ dạy của Mẹ qua Bí tích Thánh Thể.

 

Còn rất nhiều điều Mẹ dạy cho chúng con, để chúng con học được sự khiêm nhường như Mẹ, tuyệt đối khiêm nhường, tuyệt đối với một đời sống tín thác và trọn vẹn với nhân đức và thánh đức; tất cả những điều này là một gương sáng chói lòa. Ngày hôm nay chúng con xin được dâng kính cái Lạy Thứ Sáu lên Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ, chúng con xin được hướng về Mẹ; xin Mẹ đón nhận lòng tri ơn, lòng biết ơn, lòng tạ tội, và lòng thiếu sót của chúng con, chưa có thể làm như những điều của Mẹ dạy. Hôm nay, mỗi một lần nhắc nhở khi chúng con phủ phục, và khi chúng con kính dâng, chúng con thấy rất gần gũi, đời sống của chúng con bắt đầu có những suy niệm, bắt đầu có những điều nhận ra và ý thức được mỗi ngày trong sự thiếu sót để đứng dậy kịp, và đừng để cho chúng con trở thành thói quen, hay luôn tuồn theo đời sống của thân xác biếng nhác, thân xác mà chúng con vẫn để thói quen. Đó là những gì vốn được thực hành và trở thành thể lệ trong đời sống; chúng con phải để cho tâm hồn của chúng con, thể xác của chúng con, lý trí với sự hiệp nhất của trái tim mình, nhận thức những gì cần làm, nhận thức những gì cần dâng, nhận thức những gì chúng con đang phạm, đã phạm, để cầu xin Chúa, qua lời cầu bầu của Mẹ, và qua gương sáng của Mẹ, vì Mẹ là một Người rất thấu hiểu sự yếu đuối của chúng con, yếu đuối của thân xác loài người, với sự thấp hèn vẫn có và đang có trong mọi tầng lớp, mọi vai trò. Cho nên, ngày hôm nay một phương pháp nhắc nhở chúng con mỗi ngày khi chúng con cầu nguyện, khi chúng con đến với Chúa qua Thánh lễ Misa để cảm ơn Chúa, để tạ ơn Chúa, để nhắc rằng chính mình phải xin được trở nên cải thiện, trở nên hoàn thiện, và trở nên những con người xứng đáng hơn với tình thương mà Chúa đã dành cho chúng con những ân huệ, những ân sũng, và cả Lòng Thương Xót vẫn còn với chúng con là những tội nhân như ngày hôm nay.

 

Lạy Mẹ Maria – không còn lời lẽ nào để có thể dâng lên Mẹ với những từ ngữ cho đủ với những việc của Mẹ làm; ngày hôm nay chúng con thấy được anh chị em xa gần khắp nơi, tất cả những người con tề tựu về với Mẹ La Vang để được đón nhận những điều Mẹ đã ban và đang ban. Chắc chắn mỗi một người của chúng con, ai trở về, ai đến với Mẹ không ai trở về tay không; đó là những câu chuyện của lịch sử đã đi qua và hôm nay vẫn còn. Xin cho chúng con nhận ra được sự thiêng liêng cao cả của trời cao vẫn tiếp tục đổ xuống trong nhân loại, trên nhân loại qua Mẹ của chúng con; xin lắng nghe Mẹ để chúng con được sống trở nên phục thiện, trở nên những ngày có ý nghĩa như Mẹ đã dặn dò chúng con trên một 100 năm về trước, hôm nay Mẹ vẫn tiếp tục dạy chúng con thực hành, hiệp với những lời mà chúng con được đón nhận – đó là ăn năn, cải thiện đời sống.

 

Chúng con xin dâng chuỗi hạt Mân Côi lên Mẫu Tâm của Mẹ để xin Mẹ cầu bầu, và xin Mẹ giúp chúng con, giúp chúng con được biết những gì của ngày hôm nay. Chúng con xin dâng lên tất cả những sự thiếu sót, những yếu đuối, cũng thay thế cho những người anh chị em, và cũng thay thế cho các linh hồn nơi chốn luyện hình, để xin Chúa thương xót, qua lời cầu bầu của Mẹ, để họ được cứu và sớm trở về ở nơi chốn thiên đàng, ở nơi ánh sáng mà Thiên Chúa đang dành sẵn cho những người còn sống được thống hối ăn năn, được trở về, được cải thiện hoàn thiện, cũng như cho các linh hồn được về với ánh sáng thiên đàng mà Chúa đang chờ đợi, qua những lời cầu xin của chúng con, sự thay thế của chúng con, và đời sống – xin cho chúng con hy sinh thêm, xin cho chúng con sống với sự chỉ dạy mà Mẹ mong muốn chúng con, để chúng con nhẫn nại, để chúng con quảng đại, để chúng con tha thứ, để chúng con cao thượng, để chúng con sống bác ái, để tiếp tục một sứ vụ âm thầm, vẫn tiếp tục đi khắp đó đây để gợi lại cho con người lòng tôn kính Chúa, lòng yêu mến Chúa, trở về và học nơi Mẹ sự khiêm nhường, học nơi Mẹ lòng tín thác, và chúng con trở nên nhỏ bé, vì Chúa đã nói những ai trở nên nhỏ bé như những đứa trẻ thì họ sẽ được vào thiên đàng.

 

Xin giúp chúng con loại bỏ những gì trong tự ái, kiêu căng, trong đời sống kiêu ngạo vốn có, đã có, và còn rất nhiều điều mà làm cho chúng con như là một bức tường ngăn cách, không đến với Chúa bằng một trái tim đơn sơ, bé nhỏ. Vì cuộc sống của chúng con có rất nhiều chi phối, dựa vào chức vụ, dựa vào tiền tài, dựa vào danh lợi, dựa vào tất cả mọi mặt mà trong thế giới giữ lấy và đã dẫn chúng con đi vào những giây phút tách rời, trong sự kiêu ngạo, trong sự kiêu căng, ngoan cố tự phụ mà chúng con đã không biết và còn cố ý. Xin giúp chúng con làm sao nhỏ bé như Mẹ đang dạy, để tất cả những tâm tình với những ước mơ, những khao khát, những thấp hèn, với những yếu đuối cũng đều được dâng lên Chúa, qua sự cầu bầu của Mẹ, để chúng con được thấy những gì cần của ngày hôm nay, bởi vì khi chúng con sống trong đường lối của Chúa, trong giáo lý của Chúa với những lời được chỉ dạy của Mẹ thì xin điều gì Chúa sẽ không bao giờ từ chối; xin cho chúng con học hiểu ở trong tình yêu thương, trong tình liên đới. Ngày hôm nay bài Phúc Âm cũng đã dặn dò – Chúa dạy chúng con phải yêu thương nhau, vì yêu thương mới có thể có câu trả lời trong sự đoàn kết, yêu thương sẽ đi đến với mục đích một giáo lý yêu thương đó mà Chúa vẫn còn chờ đợi, và Chúa vẫn tiếp tục lắng nghe. Qua sự chỉ dạy của Mẹ, để chúng con được đi đúng một con đường mà ngày hôm nay tất cả mọi người cùng nhau trong sự hiệp nhất, trong sự phủ phục, đầu phục, trong những giây phút tách rời để đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, để được sống với một sự tập tành trong sự khiêm nhượng, bằng việc làm, bằng hành động, bằng nội tâm, bằng con tim, để dâng những lời khấn nguyện cầu xin ngày hôm nay, qua cái Lạy Thứ Sáu.

 

Lạy Mẹ, xin Mẹ tiếp tục nhẫn nại với chúng con; những điều chúng con đã làm nhưng vẫn còn rất nhiều thiếu sót, vì đời sống của con người, quả thật, chúng con rất muốn nhưng cũng chưa thể trọn vẹn được; nhưng ngày hôm nay chúng con tin tưởng rằng, chúng con cứ tiếp tục nhẫn nại, tiếp tục hy sinh, và tiếp tục lắng nghe sự chỉ dạy của Mẹ, nhất định thế giới sẽ được cứu, nhất định anh chị em chúng con sẽ được cứu, nhất định mọi người trong sự hiệp nhất, tất cả mọi người cũng sẽ bớt đi những sự lắng lo, đau khổ của dịch bệnh, linh hồn lẫn thể xác. Vì Chúa là Thiên Chúa, vì một lời của Ngài đã phán thì linh hồn con sẽ lành mạnh; những gì mà thế giới này được biết và nhận ra sự chỉ dạy của Mẹ, nhất định Chúa sẽ cứu thế giới. Chúa sẽ giải thoát tất cả những người đang nằm trong bóng tối bị cột chặt; Chúa cũng sẽ can thiệp cho những người công chính; Chúa sẽ lắng nghe những người công chính cầu xin mà Chúa sẽ giúp cho những người chưa biết được biết, những người chưa tin được tin, và những người chưa về được về với tà áo của Mẹ. Trái Tim của Mẹ sẽ thắng thế giới của ngày nay, Mẹ sẽ dẫn chúng con về với sự thiện, dẫn chúng con đến với Chúa và dẫn chúng con về với Chúa Giêsu Thánh Thể; sự can thiệp của Ngài sẽ mang đến hòa bình trên thế giới, sẽ mang lại cho những sự tốt đẹp nhất mà chúng con sẽ chờ đợi. Nếu chúng con thật sự trong sự hiệp nhất, nhỏ bé, trong một đời sống dâng lên Chúa trái tim của mình với lòng sám hối, với ăn năn, với linh hồn lẫn thể xác, nhất định Chúa sẽ lắng nghe, và không bao giờ từ chối.

 

Đây là những phương pháp bé nhỏ nhất nhưng gợi lại cho chúng con dành giờ cho Chúa, tuyệt đối với những lời thiết tha từ trái đất này, vọng vang để thay thế cho những người anh chị em, cũng xin cho họ một ngày nào đó cũng cùng với chúng con trong sự hiệp nhất mà trở về với Chúa, để được thánh hoá, để được biến đổi trong Lòng Thương Xót mà Chúa đã dành và ban đến cho chúng con. Mẹ cũng đang, đã, và vẫn tiếp tục chờ đợi; đừng để cho Mẹ tiếp tục nhỏ lệ vì sự ngoan cứng lì của loài người; đừng để cho nước mắt Mẹ phải tiếp tục nhỏ lệ bằng huyết lệ nữa. Xin giúp chúng con Mẹ ơi! Xin Mẹ, cho dù chúng con là một số người rất bé nhỏ, nhưng những gì chúng con đã làm trong suốt bảy năm vừa qua Mẹ là Người thấy rõ, Mẹ là Người biết rất rõ. Xin Mẹ tiếp tục giúp chúng con nhẫn nại hơn, chấp nhận tất cả những sự chống đối của ngày nay, chấp nhận tất cả những gì mà họ cảm thấy rất lạ, và họ cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng những điều từ sự thật, từ thánh thiêng thì sẽ được chứng minh với sự giúp đỡ và sự che chở của Mẹ, để giúp thế giới, để giúp mọi người, để giúp mọi tầng lớp trở nên những người cải thiện, hoàn thiện bằng nội tâm trước, bằng tâm hồn trước, bằng sự quyết tâm đặt đế Chúa trên hết mọi sự. Hãy tôn kính Chúa, hãy tôn trọng Chúa, và hãy dành cho chính mình với một đời sống thuộc về Chúa trên hết thì tất cả mọi việc Ngài sẽ ban cho sau; mọi sự sẽ được tin tốt đẹp, hoàn mỹ, và trở nên hòa bình như chúng con khao khát. Chúng con xin cảm ơn Mẹ. Amen, Amen, Amen.

 

Qua Sáu Lạy, chúng con xin được cám ơn Mẹ. Chúng con xin dâng lên Thánh cả Giuse, vì không có thời điểm nào mà chúng con có cơ hội để cầu nguyện liên lĩ và liên tục như một thiên đàng đang hiện diện với chúng con; ngày hôm nay chúng con biết Thánh cả Giuse là một đấng mà khi ai đến với ngài thì không ai trở về tay không. Xin Thánh cả Giuse che chở, bảo vệ và cầu bầu cùng Chúa cho Giáo Hội của chúng con, cho tất cả những đấng bậc trở nên những người công chính và liêm chính như Ngài, để thế giới của chúng con trong sự liên kết, hiệp nhất; cũng xin Thánh cả Giuse ban đến cho những đấng bậc làm cha, làm mẹ trong thế giới này học được gương như ngài, đó là trách nhiệm, là liêm chính, là công chính, có trách nhiệm với sự giao phó mà Chúa đã ban cho, để gia đình được hạnh phúc, bình an. Sự cầu bầu của ngài nhất định sẽ mang đến cho thế giới ngày nay những khao khát ước mơ – là hạnh phúc và hòa bình trên mỗi một gia đình, và mỗi một quốc gia mà chúng con xin được kính dâng lên Thánh cả Giuse và chúng con cũng xin được cảm ơn ngài.

 

Trong thời điểm này chúng con mới có cơ hội được biết rằng ba Tổng Lãnh thiên thần Micae, Gabriel, và Raphael, là các tổng lãnh đã từng che chở, bảo vệ; xin cho thế giới của ngày hôm nay cũng cầu xin các ngài bảo vệ là Giáo Hội của chúng con, bảo vệ mỗi một gia đình của chúng con trong thế giới này, bảo vệ với tất cả mọi người trên mỗi một đất nước, mỗi một quốc gia được quay trở về với Thiên Chúa. Xin tiêu diệt đi sự ác trên thế giới này, với những lưới bẫy của sự dữ, nó đã dàn trận, và đang khống chế loài người chúng con, nhưng chúng con tin tưởng rằng đã đến giờ hồng ân và ân sũng chiếu soi thì nhất định xin các thiên thần, các thánh và các tổng lãnh cứu giúp chúng con với những lời kêu cầu đặc biệt qua Sáu Lạy hôm nay mà chúng con kính dâng, qua Mẹ Maria chỉ dạy. Chúng con cũng xin cám ơn tất cả các tổng lãnh, đồng thời, chúng con cũng xin được cảm ơn các thiên thần bản mệnh, vì nếu không có Sáu Lạy, chúng con rất hờ hững, và không biết rằng các thiên thần bản mệnh vẫn tiếp tục ở cùng chúng con, vẫn tiếp tục bảo vệ che chở chúng con; chính các ngài gìn giữ chúng con qua những tai nạn và hoạn nạn nhưng chưa bao giờ có những lời cảm ơn các ngài. Nhờ chính Sáu Lạy này mà chúng con được nhận ra gia đình của thiên quốc mà chúng con đã có và đang có; xin cho chúng con xin với các ngài gìn giữ chúng con, che chở chúng con, bảo vệ chúng con cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, trong sự bền đổ và trung thành, vượt qua những khó khăn thử thách để thuộc về Chúa mà chính các ngài cầu bầu và các ngài che chở.

 

Chúng con cũng xin cám ơn tất cả các vị thánh, đặc biệt 117 vị thánh Việt Nam; đó là người Việt Nam của chúng con, với đức tin mà tuyên xưng, và còn tất cả gương sáng của tất cả các vị thánh khác ở trên thế giới. Xin các ngài cho chúng con được học gương các ngài; xin cầu bầu cũng Chúa cho chúng con và cho thế giới này, với những hoạt cảnh; còn biết bao nhiều điều của những ngày với đức tin mà chúng con vẫn nằm trong sự yếu đuối, vẫn nằm trong những ngày khô khan nguội lạnh, vẫn nằm trong những ngày tháng mà chúng con không biết được những gì Thiên Chúa đã dành và ban. Xin tất cả các vị thánh giúp chúng con, và cầu bầu cùng Chúa cho chúng con trên bước đường nhân chứng, trên bước đường tiên phong, và trong những ngày tháng mà chúng con xin được học gương của các vị thánh để cuộc sống của chúng con được đổi mới, và xứng đáng trở thành những người nhân chứng và tiên phong cho món quà mà Mẹ Maria ban tặng cho nhân loại chung, và riêng cho mỗi một người chúng con. Đặc biệt, để chúng con khơi động lại cho đất nước quê hương của chúng con, đó chính là mỗi lần chúng con nhớ đến những việc của Mẹ đã làm cho người Việt Nam của chúng con: Mẹ La Vang; món quà này cũng được Mẹ ban cho thế giới, và là một sự mới mẻ cho nhân loại ngày nay.

 

Xin cho chúng con được tiếp tục kiên nhẫn, tiếp tục chịu đựng, tiếp tục với một sự mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi Chúa Thánh Thần để chúng con mang đến sự chia sẻ cho anh em chúng con, cho thế giới, và cho mọi tầng lớp, mọi vai trò, để họ cũng được niềm cậy trông, và tin tưởng qua sự cầu nguyện, với tất cả mọi việc mà Chúa đã ban, đang ban, để chúng con là những người được đón nhận – đón nhận sự hòa bình của nhân loại, đón nhận tất cả những điều khát khao mà chúng con được quay trở về, và đón nhận để xin Chúa xua đuổi đi tất cả sự ác ở trên thế giới này, để giúp chúng con trở về với sự thiện, giúp chúng con trở nên hoàn thiện, cải thiện, và giúp chúng con với bàn tay yêu thương, với Lòng Thương Xót mà Chúa đã dành, qua lời cầu bầu của các tổng lãnh thiên thần, các thiên thần, và các vị thánh. Trong danh thánh của Đức Giêsu Kitô, là Chúa của chúng con; L. cùng với tất cả những người anh chị em hoàn tất Sáu Lạy tại Thánh Đường La Vang mà ngày hôm nay cũng là lần thứ hai tại Đại Hội La Vang mà chúng con xin được kính dâng món quà Sáu Lạy này. Xin các thiên thần các thánh giúp chúng con, và dâng lên Thiên Chúa cho chúng con những lời chúng con khao khát và đại diện, để xin cho tất cả mọi người, mọi tầng lớp, mọi vai trò trên thế giới, để chúng con trở nên những con người phục tùng Chúa, phủ phục Chúa, thờ lạy Chúa, trong sự sám hối ăn năn, để xứng đáng với những điều Chúa đã ban, đang ban, và đang can thiệp.

 

Lucia, M.N, A.H, T.T, M.L., và I.Q., chúng con đang hướng về bàn thờ, hướng về nhà tạm, hướng về Thập Tự Giá, hướng về thánh tượng Mẹ La Vang, hướng về Thánh cả Giuse, và hướng về xương của các vị thánh mà chúng con kính mừng 30 năm phong thánh các vị thánh ngày hôm nay; đặc biệt các vị thánh Việt Nam. Chúng con được đón nhận lời của vị thánh Vincente Liêm, ngài đã dành cho chúng con những lời chỉ dạy, những điều mà vốn chúng con được đón nghe. Đây cũng là một thời điểm hồng ân và ân sũng, cho nên có rất nhiều điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đã ban và đang ban; đồng thời hãy tin thì sẽ được, hãy gỡ thì sẽ được mở cho, và tìm thì sẽ được thấy; đây là những điều mà Chúa đã dành, chúng con xin được thi hành và thực hành điều này. Xin Chúa tiếp tục cho chúng con những điều cần thiết, được nhắc nhở bởi nơi thiên quốc mà Chúa đã dành cho chúng con, để tiến bước trên bước đường phụng sự, thờ lạy, chúc tụng, tôn vinh, và phục vụ anh em của mình, qua sự chỉ dạy của Chúa đã dành cho chúng con, một cách thiêng liêng và đang hiện hữu. Trong danh thánh của Đức Giêsu Kitô, là Chúa của chúng con; con cám ơn Chúa, cám ơn Chúa Thánh Thần, và cám ơn Đức Mẹ. Tất cả anh chị em của chúng con xin được kết thúc Sáu Lạy vào giây phút này, 3 giờ 24 phút, ngày Chúa Nhật, tháng 5, ngày 6, 2018 tại Thánh Đường Mẹ La Vang. Amen, Amen, Amen.

 

Một lần nữa, Chúa dành cho con được đến đây dâng kính Sáu Lạy, đồng thời với những cái CD mà chị em chúng con chuyển giao cho tất cả những người giáo dân họ được đón nhận, từ các linh mục cho đến những người bình thường tầm thường như chúng con; xin cho họ lắng nghe và thực hành theo phương cách mà Chúa Thánh Thần dạy chúng con cầu nguyện.  Món quà này do chính Mẹ ban tặng để nhiều người được biết, nhiều người được nghe, và thực hành; những dấu chỉ mà Mẹ đã hứa với những ai tin, những ai thực hành, họ sẽ tiến triển và đức tin họ sẽ lớn lên, và họ sẽ nhận ra những sự can thiệp mà Chúa sẽ ban một cách đặc biệt, qua món quà Sáu Lạy, mà Chúa Giêsu vẫn tiếp tục nói với họ, vẫn tiếp tục gặp gỡ chúng con, vẫn tiếp tục dạy cho chúng con những điều qua sự thúc đẩy, và soi sáng của Chúa Thánh Thần. Một lần nữa, con xin cám ơn Chúa, cám ơn Mẹ, và cám ơn Chúa Thánh Thần. Amen, Amen, Amen.

 

* Sứ giả Lucia là một người nhập cư Mỹ từ Việt Nam. L. có một đời sống cầu nguyện đầy nhiệt huyết tập trung vào sự tham dự các Thánh Lễ và chầu Bí tích Thánh Thể. L. nhận được các thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm và có thể chụp được những hình ảnh thần kỳ của Thánh Thể trên điện thoại di động của cô. Khi Chúa Giêsu cho L. các thông điệp, là như thể một người Cha yêu thương đối với những người con của mình. Để biết thêm về điều này xin xem trang chủ của

Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

www.nrtte.org

www.nrttej.org

www.kowtows.org

Hãy chia sẻ thông điệp này và trang web với những người bạn biết qua e-mail, mạng xã hội, in thông điệp ra, và loan truyền.

 

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharistic Jesus