The Miraculous Power of the Eucharist
The Miraculous Power of the Eucharist

The Gift of The Six Kowtows

 

A Present from Blessed Mother Mary to Humanity

432 pages

Sáu Lạy Kính Dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

100 pages

Kinh Nguyện Sáu Lạy kính dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

144 pages

The Six Kowtows Reverently Offered to the Eucharistic Jesus

 

192 pages

Ang Anim na Kowtows

Magalang na iniaalay

sa Eukaristikanong Hesus

176 pages

Las Seis Kowtows

Reverente-mente

Ofrecido a

Jesús Eucarístico

192 pages

Los Seis Kowtows Reverently

Oferecido

a Jesus

Eucharistico

208 pages

Coming soon

Sáu Lạy

Kính Dâng

Thiên

Chúa Cha

-Quyển 1-

240 trang

Sắp in

Messages for the World 

Pray

The Rosary of The Six Kowtows 

Heavenly Poems and Songs

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else...  

Read more

Ngôi Ba Thiên Chúa

Đức Chúa Thánh Thần

dạy về các Linh Hồn

Ngày 6 tháng 11 năm 2019

1 giờ 06 phút trưa

Thánh Đường St. Michael

 

 

Lucia: Ly Chúa, li thêm mt Th Tư na, li thêm mt ngày mi trong cuc đi ca chúng con; vào tuần đầu tiên của tháng Mười Một và cũng là nhng ngày Giáo Hi bt đu nhc nh chúng con cu nguyn cho các linh hn. Th Tư ca tun đu tiên này Chúa dành cho chúng con tr li vi thánh đưng Thánh Micae, chúng con đang qu trưc cung thánh, trưc nhà tm, trưc Thp T Giá và bc tranh M N Vương ti thánh đưng mang tên Thánh Micae.

 

Ly Chúa, cm t ơn Chúa đã dành cho chúng con đưc đến tham d Thánh L Misa vào bui sáng ngày hôm nay, chúng con đưc đón rưc Mình và Máu Chúa vào lòng. Ngày hôm nay xin Chúa cho con cùng vi nhng ngưi anh ch em mi mt năm vào tháng Mười Một – từ ngày đầu tháng cho đến cuối tháng – chúng con cu xin Chúa cho các linh hn, qua s mi gi ca Giáo Hi nhc nh cho nhng ngưi giáo dân như chúng con có bn phn cu nguyn cho nhng ngưi quá c.

 

Đây cũng là mt tháng mà các linh hn rt vui mng ch đi nhng thánh l mà chúng con nh đến các ngài và xin dâng lên Chúa qua các v linh mc đ h đưc đón nhn nhng thánh l; như là mt hng ân và mt món quà ln lao Chúa gi và ban đến cho nhng linh hn quá c, cùng vi nhng chui Kinh Mân Côi, nhng chui kinh Lòng Thương Xót, nhng vic lành thánh và nhng vic hy sinh bác ái đ chúng con cu nguyn cho các linh hn, cho h đưc hưng nh nhng s hy sinh ca nhng ngưi còn sng nh đến h.

 

Đng thi, sut năm năm va qua và nhng năm gn nht chúng con đã có món quà Sáu Ly M Maria ban tng cho thế gii, dy chúng con cu nguyn và cũng giúp cho chúng con biết chúng con cn s giúp đ thiêng liêng ca các thiên thn các thánh, đ chúng con mnh dn đ tiến bưc và xin đưc dâng thay cho các linh hn nơi chn luyn hình.

 

Đã có biết bao nhiêu người từ chốn luyện hình họ đã được trở về với ánh sáng tình thương của Lòng Thương Xót, với những lời cầu xin qua Sáu Lạy mà chúng con kính dâng. Thêm mt năm na và bt đu tháng Mười Một, chúng con cũng xin dâng lên Chúa nhng ngày đu tiên này. Xin cho tt c chúng con, qua việc làm của từng mỗi một người được lựa chọn để loan báo Tin Mừng qua món quà Sáu Lạy, đu lãnh trách nhim đ nh đến các linh hn và cu nguyn cho các linh hn bng s hy sinh ca chính mình.

 

Hôm nay, vi tt c mi mt vic ca chúng con làm thì xin cho chúng con đưc đc Bài Đc I và bài Phúc Âm, đ chúng con nghe Chúa dy điu gì và chúng con sng điu gì trưc trong đi sng thc hành ca chúng con. T đó, chúng con tiếp tc xin và giúp cho các linh hn; xin cho nhng ngưi còn sng đưc quay bưc tr v, cho nhng k có ti đưc sám hi ăn năn, cho nhng ngưi chưa tin đưc tin và cho nhng ngưi đang đi tìm chân lý h nhn ra đưc Thiên Chúa là chân lý và là s tht duy nht, đ cho cuc sng ca con ngưi đưc đi mi trong Giáo Lý ca Ngài.

 

Chúng con cũng xin Chúa, các linh hn chc chn h đã hi hn, h đã biết Chúa là ai. H đã biết nhng gì h đã b mt trong sut c cuc đi còn sng, h cũng đã biết như thế nào và điu gì h đang cn vi mt lòng tin khi h đã mt cơ hi. Khi con ngưi nhm mt và bưc qua thế gii bên kia thì đã rõ mình là ai, và điu gì mình đã đón nhn đưc biết bao ln trong cuc đi, nhưng ph nhn vì ngoan c cng lì và chai đá.

 

Lòng tin ca con ngưi quá gii hn cho nên đã b biết bao nhiêu điu lôi cun; có nhng ngưi ra đi bt ng, có nhng k sng trong ân sng và ra đi h đưc nhng s chúc phúc ca Thiên Chúa mà chúng con có th nhìn thy đưc nhng gi cui cùng, nhng gi sau hết trưc khi h đi vào lòng đt. Chúng con cũng nhìn thy đưc có nhng ngưi sut c cuc đi nhưng cui cùng h chết đơn độc.

 

Đó là nhng s chn la vn có trong đi sng ca con ngưi khi còn trong hơi th. Chúa là mt Đng Thiên Chúa giàu Lòng Thương Xót, ban tng cho con ngưi rt nhiu s hiu biết phong phú; vi lòng tin thì h s đưc đón nhn nhng gì h có khi h tin. Nhưng tiếc thay và tội thay, có quá nhiều linh hồn họ đã lạc bước, sai bước và họ đã thờ thần bụt. Cuối cùng họ sẽ đi về đâu?

 

Chúng con nghe tiếng khóc của những linh hồn, tiếng van của họ, tiếng xin và nhờ của họ và còn những sự quằn quại nơi ngọn lửa không bao giờ tắt kia, như đã được nói trong Tin Mừng Phúc ÂmNgày hôm nay có các linh hồn vẫn còn ở trong những ngọn lửa không bao giờ tắt. Họ đang khóc gào thét nóng nảy, họ đang hối hận và đang sợ; họ đang xin Chúa thương tha thứ cho họ và họ đang trông cậy vào Lòng Thương Xót. Họ không làm gì được, họ chỉ cầu nguyện để có những người trên thế giới này nhớ đến họ.

 

Có biết bao nhiêu linh hn m côi b b rơi, b b quên khp nơi trên thế gii, mi mt đt nưc, mi mt min ca đt nưc. Ngày hôm nay chúng con không làm đưc gì c, chúng con ch biết dâng nhng điu chúng con cn dâng đc bit cho tháng cu cho các linh hn.

 

Đng thi, cũng là mt đc ân mà Chúa dành cho chúng con s hy sinh đ làm vic bác ái có ý nghĩa trong tháng này; nht là nhng thánh l mà chúng con xin đ cho các linh hn đưc hưng nh. S hy sinh vi nhng đng tin bé nh mà chúng con nhịn đ có th thay thế các linh hn xin l cho h vì h không còn cơ hi làm đưc na. Họ đã biết họ sai, họ đã hối hận, họ rất mong muốn và khao khát; nhưng thế giới bên kia và bên này không cách gì có thể gặp gỡ.

 

Như t ph Abraham đã đ cho Lazarô ngi trong lòng ca Ngài, ngưi phú h kia khao khát và biết mình đã sai khi còn sng, mong mun và mong mi xin Lazarô – ngưi b b rơi, ngưi đói khát bên v đưng mà khi h sung túc giàu có h không h nghĩ đến ngưi nghèo và cui cùng ngưi nghèo đó là Lazarô đã chết và đưc ngi vào lòng ca t ph Abraham.

 

Ngưi phú h kia cũng là con cháu ca t ph Abraham, nhưng h quyết đnh sng trong mt đi sng ích k, mt đi sng hưng th ăn chơi, mt đi sng không bác ái hy sinh; cui cùng đã có li xin sau khi h qua bên kia thế gii. Nhưng từ thế giới bên này qua bên kia dù nghe nhưng không cách gì có thể qua được, không làm gì hoặc thấy được nếu Chúa không cho phép.

 

Ngày hôm nay có nhng câu chuyn trong lch s quá rõ ràng. Chúng ta sng vi mt cuc sng trong thế gian, chúng ta không biết nhng gì ca thiêng liêng và chúng ta cũng không tin nhng gì đã ghi chép trong sách s thì đó là nhng con ngưi sng trong s đau kh. Khốn nạn cho cuộc đời của những linh hồn đó, ngày hôm nay có khóc than, có đau khổ, có quằn quại trong ngọn lửa cũng chẳng ai còn nhớ.

 

Ch có mt điu duy nht là lòng nhân t yêu thương ca Thiên Chúa cho ngưi còn sng trên trn gian, cho Giáo Hi ca Ngài, cho nhng đng bc vn là nhng ngưi thay thế Chúa, là nhng ch chiên, dâng những thánh lễ cầu cho các linh hồn đó. Cho nên, chúng ta hãy chn la ngay t bây gi, hãy sng trong s trưng thành ngay t bây gi, hãy làm nhng gì có th đưc – những điều mà chúng ta có khả năng để làm.

 

Chúng ta đng tiếc chi vi nhng ngưi quá c vì h rt cn gia tài ca chúng ta. Ngày nào mà chúng ta còn sng thì s phong phú đó, t vt cht tin tài và tinh thn đến đc tin đu có quyn chn la, nhưng khi con người đã qua bên kia thế giới thì không còn một cơ hội nào nữa cả, chỉ có ngồi đó để chờ đợi sự công bằng và đúng vào giờ thì Chúa cho về với Ngài.

 

Bi vì đã đi vào mt thi đim vi lut công bng thì chc chn chúng ta phi chu đng, nhưng ngày hôm nay Lòng Thương Xót Chúa dành cho nhng k còn sng trên trn gian, mi gi h sám hi ăn năn. Chúa cũng dành cho nhng k đã qua đi, nhng k quá c cũng nh chính nhng li cu nguyn thiết tha ca nhng ngưi còn sng, qua s hy sinh vi nhng vic mà h làm vì bác ái, đ dâng thay cho nhng ngưi đã ra đi và cũng mt lòng sám hi thay cho nhng ngưi ra đi. Đây là những đặc ân đang có giữa thế giới này.

 

Đc bit, mi mt ln chúng con xin đưc dâng kính Sáu Ly đ cm t ơn Chúa trong cuc sng ca thế gii bình thưng, chúng con thưa và dâng tt c mi vn đ trên thế gii này, chúng con thưa v tt c mi mt chúng con thy – Đó là Giáo Hi ca chúng con, nhng ngưi giáo dân, cuc chiến ca thế gii và còn nhng đt nưc này, nhng đt nưc khác, nhng cưng quc chúng con đang sng, nhng vic đang xy ra quanh thế gii, nhng ngưi bnh tt linh hn ln th xác và nhng t đoan ca xã hi, nhng ngưi tù ti, nhng ngưi bnh tt đang nm trên giưng bnh và nhng ngưi đang hp hi vào gi cui cùng.

 

Tất cả và tất cả đều cầu nguyện qua món quà Sáu Lạy. T đó đã dn chúng con đến và t t, tt c mi vic dưng như Chúa đã và đang lng nghe và can thip. Cho nên chúng con nhận thấy rõ đưc s thiêng liêng cao c mà Chúa chp nhn và đón nhn món quà này, qua s ch dy ca M Maria mà chúng con thc hành. T đó như mt s khai m đ chúng con tiến bưc. Đây là một điều khẳng định thật rõ những việc chúng con âm thầm làm suốt những năm tháng vừa qua, làm những điều Chúa cho phép.

 

Mt điu duy nht là vinh danh Chúa và cũng đ làm chng cho nhng ngưi ti li có cơ hi quay bưc tr v và nhc nh cho h đi sng quay tr v vi lòng sám hi ăn năn, khi h nhn thc và ý thc mà linh hn h rt cn trong cuc sng vi nhng ngày bên kia thế gii. Không để quá trễ và quá muộn cũng giúp cho h đưc bình an, vi cuc sng tr nên nhng ngày hy vng và tr nên nhng con ngưi nhn ra đưc nhng hng ân ln lao do Đc Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã chuc ti và ban đến cho h.

 

V mt ca nhng ngưi bên kia thế gii thì không còn cơ hi na. Chúa ban tng cho chúng ta thân xác ln c linh hn, lý trí trn c con tim, đ chúng ta nhn thc điu gì thuc v thân xác, điu gì thuc v thiêng liêng, điu gì thuc v s tr giá khi chúng ta chn la, điu gì thuc v công lý và s tht. Nó đu có trt t mt cách rành mch mà Thiên Chúa đã ban đến cho con ngưi và to dng nên chúng ta trong chương trình vi s sp đt ca chính Ngài.

 

Chúng ta có mt Đng Thiên Chúa thưng trí và yêu thương, dành cho chúng ta mt Giáo Lý vô b bến, dy cho chúng ta s tht, s thin và s sng. Nhưng chúng ta ch gii hn bi vì ti gây nên, là mt bc màn ngăn chn cho nên ngày hôm nay, là s hi tiếc ca bao linh hn và s hi tiếc ca nhng ngưi còn sng khi h nhn thc thì cũng đã quá mun màng. 

 

Cho nên ngày hôm nay xin Chúa cho chúng ta cơ hi đ thưa vi Chúa, dâng lên Chúa và da vào Bài Đc I đ nhc nh chúng ta Chúa đang mi gi chúng ta làm gì và đi sng chúng ta đưc mi gi như thế nào? Như chính li ca Chúa đang nói vi chúng ta hôm nay, Ngài vĩnh vin dành điu đó cho nhng ai ý thc, nhng ai thc hành, nhng ai đón nhn và nhng ai sng trong s suy nim đó.

 

V phn linh hn chúng ta, nhng ngưi còn sng và cũng v phn linh hn nhng k đã qua đi, ngày hôm nay chúng ta đến vi Thiên Chúa, qu tht phong phú vi nhng ơn Ngài ban và không ngng nghĩ vi nhng gì tt đp nht Chúa ban và cho. Ngài không bao gi ngưng li nhng gì tt đp nht Ngài cho chúng ta khi chúng ta cm nghim và tin.

 

Ly Chúa là Thiên Chúa ca tình yêu. Tất cả những việc chúng con làm đều vinh danh Thiên Chúa. Những li ca chúng con xin, tt c, xin đưc ph phc trưc Thiên Chúa Toàn Năng, Đng yêu thương, Đng đy Lòng Thương Xót và thưng trí, dùng mi mt cho con ngưi đưc gp g và đón nhn nhng hng ân và nhng ơn Ngài ban, đ chúng con hiu đưc Thiên Chúa dùng đủ mọi cách để cứu con người, Thiên Chúa dùng đủ mọi cách để dẫn con người về trong sự cải thiện, Thiên Chúa dùng đủ mọi cách để đưa con người đến với ánh sáng của Tin Mừng, Thiên Chúa dùng đủ mọi cách để cứu sống con người trần gian và Thiên Chúa dùng đủ mọi cách để cứu những kẻ đã qua đi, họ đã nông nổi, không biết hoặc từ chối.

 

Cho nên, đi sng chúng ta tht hnh phúc khi đưc làm con Chúa, khi chúng ta có Giáo Lý ca Chúa và khi chúng ta tin và tìm đến Chúa. Tt c nhng vic mà thế gian không tin, thế gian cho đó là hy hu, là mt điu tru tưng, là nhng điu đ đoán xét nghi ng trong mt thế gii ca con ngưi; vì họ chỉ nằm trong mức độ giới hạn cho nên họ không tin những việc của Chúa làm.  

 

Nhưng ly Chúa, là Thiên Chúa ca tình yêu, tất cả những gì được ghi chép, nếu chúng con không tin thì ở đâu để chúng con lấy làm điểm tựa? Nếu chúng con tin vào Thiên Chúa nhưng không tin Chúa hin din gia thế gii này, đang cùng chúng con và nhng gì Chúa làm ca mt thời điểm đi qua thì ai có th đưc sng trong nim tin đ biết nhng vic huy hoàng ln lao cao c mà Thiên Chúa ban tng trong thưng trí ca mt Đc Chúa Toàn Năng, mt Đc Chúa đã cho con ngưi s sng, to dng nên trái đt hoàn cu.

 

Chúng ta, là nhng con ngưi phng s, th ly, ph phc, tôn vinh và cm t. Đó là bn phn ca chúng ta. Chúng ta hãy sng như Giáo Lý mà Chúa đã dành cho chúng ta đ đưc sng vi Ngài, vi nhng ngày kết thúc cuộc sống lữ thứ của trn gian. Nhưng tiếc thay và ti thay, ngày hôm nay chúng ta thy là con ngưi vn sa đa trong ti li, con ngưi vn tiếp tc sng vi nhng ngày tháng gii hn vì h ch tin nhng gì ca hin ti, vi nhng nhu cu; còn nhng gì cao c ln lao nht, h đã không quan tâm.

 

Cho nên, ngày hôm nay mới có các linh hồn nơi chốn luyện hình, mới có các linh hồn đang khóc than và hối hận, những linh hồn khi họ nhắm mắt thì họ biết Lòng Thương Xót vô bờ bến của Thiên Chúa nhưng họ không tiếp nhận. Chúa dành cho h nhưng Chúa không bt buc h. Chúa mun rng chúng ta hãy theo nhng điu như hôm nay Phúc Âm Tin Mng ghi chép mt cách rt rõ ràng, qua ngòi bút ca các tông đ đã tng có nhng kinh nghim đ li cho thế gii và đ li cho chúng ta.

 

Li ca Chúa đưc thc hành khi Ngài còn  trn gian. Ngài dy d, các tông đ đã thi hành và các tông đ đã sng vi mt đi sng mà Chúa đã dành cho các ngài. Các ngài đã có mt trên thiên đàng và các ngài dy chúng ta tiếp tc ni kết. Thiên Chúa luôn dành cho chúng ta là s sng, ánh sáng, tình yêu vi ân sng đ giúp chúng ta vi đc tin và giúp chúng ta đ c vào mt thế gii.

 

Chúng ta thy đưc tt c nhng s cao đp nht mà Thiên Chúa ban tng cho nhng ngưi con ca Ngài. T nhng bi đt, t nhng tro bi, t nhng con ngưi tm thưng bình thưng nhưng chúng ta tin vào Đc Giêsu Kitô, Đng Cu Đ. Chúng ta tin vào tình yêu ca Đc Chúa Cha. Chúng ta tin vào Lòng Thương Xót vô b bến ca Ngài. Chúng ta tin Chúa Thánh Thn là ngun ân sng, là ánh sáng ch dn chúng ta đi và chúng ta tin s hin hu thiêng liêng thánh thiêng qua Bí Tích Thánh Th mà Ngài đang hin din đ nuôi dưng linh hn chúng ta.

 

Chúng ta tin vào Năm Dấu Thánh của Đức Giêsu Kitô, là một lịch sử để dẫn con người, đưa con người và nâng con người lên với Chúa. Sự Phục Sinh đó để chúng ta được sống và tồn tại. Bên cnh, chúng ta còn ngưi M Maria du yêu ca chúng ta, mt ngưi M đã dy cho chúng ta hiu đưc nhng gì cn làm, mt ngưi M đưa chúng ta vào mt Giáo Lý đ chúng ta đưc sng vi nhng ngày có ý nghĩa, chun b cho mt thế gii tương lai vi Thiên Chúa trên thiên đàng.

 

M cũng dy cho chúng ta phi tránh tr tt c nhng gì b lôi cun trong cuc sng, M dy chúng ta sng trong s khiêm nhưng, luôn phng s Chúa và đt đ Chúa trên hết, đ đáp li tình thương vi Lòng Thương Xót mà Chúa đã dành cho nhng con ngưi đến t bi đt này, nhng con ngưi tm b trên thế gii này đưc tr nên nhng công chúa, nhng hoàng t, nhng hàng khanh tưng đưc trình bày vi Đc Vua, v Vua duy nht ca tình yêu và Lòng Thương Xót.

 

Hôm nay con xin Chúa và đc bit cũng xin thay cho các linh hn trong giây phút này, qua Thánh L Misa va qua mà chúng con kính dâng vào nhng ngày đu tiên ca tháng Mười Một. Đc bit, bui chiu hôm nay chúng con đưc đến nghĩa trang, xin Chúa cho chúng con đưc đón nhn tình thương qua Lòng Thương Xót mà Chúa đã dành cho chúng con và chúng con chia s cho h.

 

Dù là nhng ngưi quá c, chúng con không thy, nhưng chúng con tin s sng ca thiên đàng, s sng tương lai, s sng vĩnh vin mà h đang khao khát ch đi nhng ngưi như chúng con bác ái vi ngưi sng, bác ái vi ngưi đã ra đi và bác ái vi ý nghĩa bác ái bng s hy sinh. Xin Chúa thương chp nhn đ chúng con còn nhng ngày chúng con tiếp tc xin cho các linh hn đưc v vi ánh sáng ca tình yêu và ân sng ca Lòng Thương Xót mà Chúa đã dành cho chúng con.

 

M Maria luôn nhc nh: “Các con hãy nhớ đến các linh hồn, các con hãy làm việc hy sinh dành cho các linh hồn, các con hãy xin lễ cho các linh hồn.” Đó là nhng điu mà M Maria luôn nhc nh ngưi sng hãy yêu thương nhng k đã qua đi, vì h đã không còn thi gian, vì h đã vi vàng và không quyết đnh cho đi sng thiêng liêng ca mình, đ ngày hôm nay họ phải trả lẽ một cách công bằng nơi luyện hình

 

Ngày hôm nay chúng ta hnh phúc vì có M và bên M. Món quà đó thuc v M; hôm nay M dy chúng ta thưa vi Chúa, chúng ta dâng lên Chúa. Và chúng ta cùng nhau đng lot hip nht th ly, tôn vinh, ph phc, xin Chúa thương đến chúng ta, nhm li chúng ta qua nhng vic làm hy sinh bé nh âm thm ca chúng ta, đ Chúa đón nhận li chúng ta, cho thân nhân chúng ta và nhng ngưi mà chúng ta cu xin đưc v vi Chúa, qua ân sng trong tháng cu cho các linh hn. Amen.

 

Ly Chúa, con cm t ơn Chúa đã dành cho con cơ hi. Trưc khi dâng kính Sáu Ly Chúa đã cho chúng con đưc nói lên nhng điu qua Chúa Thánh Thn thúc đy, đ chúng con hiu nhng vic ca chúng con, là những tông đồ được mời gọi.

 

Đc bit, món quà này đã đến với thế giới cách đây năm năm. Cũng có biết bao nhiêu đt nưc, bao nhiêu con ngưi cm nhn đưc s hin din khi họ cầu nguyện bằng phương thc M dy qua Sáu Ly, đ giúp chúng con ăn năn sám hi, giúp chúng con hiu đưc ý nghĩa khi con ngưi ca chúng con có c linh hn ln th xác, trong tâm tình sám hi ăn năn, như mt món quà tiến dâng và cm t đ đáp li Lòng Thương Xót Chúa ban.

 

Cho dù gp trăm ngàn ln cũng không xng, nhưng dù sao đi chăng na chúng con không có gì đ dâng lên Chúa, Chúa ơi! Chúng con không có điều gì có th xng đáng nữa Chúa ơi và cũng chng có gì đ dâng Chúa mt cách xng đáng c; ch ngoài linh hn Chúa to dng nên, là trái tim v nát ca chúng con, là nhng ngày vn còn thiếu sót yếu đui thp hèn ca chúng con và ch còn là nhng ngày lang thang và vn còn  nơi mt thế gii đang đê mê và đam mê vi nhng nhu cu. 

 

Chúng con ch có by nhiêu đó xin dâng lên Chúa mi ngày. Xin Ngài thánh hóa chúng con, xin Ngài biến đi chúng con và xin Ngài dy chúng con s khiêm nhưng. Mẹ Maria đã từng sống một cuộc đời khiêm nhường, để đẹp Thánh ý của Chúa, là một gương mẫu cho thế giới. Hôm nay chúng con da vào điu đó đ xin vi Chúa, đ dâng lên Chúa, đ trình vi Chúa và đ xin ph phc thay cho tiếng nói các linh hn. H cũng rt mong mun và khao khát, nhưng h không còn gì và không còn cơ hi đ làm na.

 

Cho nên, ngày hôm nay chúng con thay thế h, xin Chúa thương đón nhn li chúng con cu xin đ các linh hn đưc hưng nh và đón nhn h vào mt nơi mà Chúa đã dn sn, đ cho h đưc đón ánh sáng tình yêu ca Lòng Thương Xót, đưc gii thoát nơi ngn la nóng ny kia. H đang rên xiết, h đang hi hn, h đang ân hn, h đang khao khát có mt git nưc đ mát lòng ca h mt nơi h phi ch đi s công bng đ tr v vi Chúa.

 

Con xin cùng vi nhng anh ch em cm t ơn Chúa. Nhng li thúc đy qua Chúa Thánh Thn hôm nay, đ chúng con trưng thành hơn, hiu biết hơn vi nhng vic ca mình làm. Có nhng lúc theo thói quen và dưng như mi mt năm hay mi mt thi đim Chúa đu dy thêm cho chúng con qua s thúc đy ca Chúa Thánh Thn, đ chúng con rõ vai trò ca mình, rõ đưc nhng vic mình làm, rõ đưc nhng điu Chúa ban mt cách phong phú mà trân quý, tôn trng. 

 

Hãy dùng hết thời gian hy sinh để giúp cho các linh hồn được ra khỏi nơi khốn khó; trong đó có các thân nhân ca chúng con, nhng ngưi thân yêu, nhng ngưi đã làm ơn cho chúng con, nhng ngưi chúng con đã luôn mc n h, hay là nhng ngưi chúng con gp g và cũng là nhng ngưi đã tng sinh hot vi chúng con mà h đã ra đi mt cách bt ng.

 

Xin Chúa thương xót đón nhn li chúng con xin và kính dâng lên Chúa trong bui sáng ngày hôm nay. Thi gian cũng không cho phép nhiu, xin cho con cùng vi nhng anh ch em đưc dâng kính Chúa, đ suy nim mt chút v Li ca Chúa ngày hôm nay và đng thi đ hiu rõ đ vào bui chiu hôm nay chúng con có cơ hi đ xin thay cho các linh hn, xin Chúa thương xót và cho h có cơ hi đưc v vi Chúa trên thiên đàng. Amen.

 

Lucia, cùng vi tt c nhng ngưi anh ch em xin cm t ơn Chúa Thánh Thn đã cho con qua s thúc đy ca Ngài, đã giúp cho con s ng thut ca bui chiu hôm nay, đ chun b cho gi chúng con ra nghĩa trang cùng vi anh ch em trong nhóm, đng thi đc kinh đ xin ơn đại xá vào ngày đu tiên của tháng Mười Một.

 

Ly Chúa gi đây con, Lucia, Mercedes, Maria Martinô, Têrêsa To, Maria Nhung, Maria Titus và Phaolô Thanh, ngưi anh em s đến vi chúng con chiu hôm nay xin đưc kết thúc vi nhng li suy nim đc bit ca ngày Th Tư, khi chúng con đến tham d thánh l ti thánh đưng mang tên thánh Micae, trưc nhà tm, trưc bàn th, trưc Thp T Giá và bc tranh M N Vương.

 

Xin đón nhn nhng li con dâng lên Chúa. Xin cho chúng con đưc hc hi và suy nim nhiu qua s ch dy mt cách rõ ràng ca Chúa Thánh Thn đ chúng con biết đưc vai trò ca mình và tiếp tc siêng năng hơn, c gng hơn và hy sinh hơn. Nhng gì chúng con làm cho các linh hn ngày hôm nay, khi h v thiên đàng h s cu nguyn li cho chúng con, đ chúng con tiếp tc hoàn tt s v.

 

Và mt ngày nào đó, chúng con, vi nhng ngày còn sng trên trn gian, chc chn cũng s có nhng yếu đui, chc chn cũng rt cn s cu nguyn ca các thánh và các linh hn và chc chn chúng con cũng phi có mt nơi ch đi đ đưc v vi Chúa mt nơi vĩnh vin muôn đi.

 

Con ngưi phi đi qua mt nơi đ thanh luyn trn vn trưc khi v vi Chúa, chc chn chúng con rt cn s cu nguyn ca các v Thánh và các linh hn. Hôm nay chúng con cu nguyn cho h thì tương lai h s cu nguyn cho chúng con khi h đưc v vi Chúa và đng thi h cũng đang cu nguyn cho chúng con na.

 

Ngày hôm nay chúng con xin Chúa thương đến chúng con, đ chúng con nh đến điu này mt cách rt quan trng. Chúng con dưng như phi có mt s gn gũi đó đ các linh hn giúp chúng con bưc qua nhng cm by mà thn d luôn dùng đ mi cách đ phong bế chúng con trong tư tưng, nó làm cho chúng con có th tr ni và còn rt nhiu điu vn còn xy ra vi thế gii này.

 

Cho nên, chúng con xin nhng điu này, đ các linh hn tiếp tc cu nguyn cho chúng con trong mt s v đ đi khp đó đây và cu cho các linh hn khp nơi trên thế gii. Đó cũng là điu mà Chúa mi gi và cũng đp lòng Chúa như M Maria nhc nh, vì Chúa cũng rt thương các linh hn. Bi vì s công bng Ngài ch đi nhng ngưi trên thế gii nh đến h, biết đến h, cu nguyn và hy sinh cho h; Chúa s cho h v sm hơn s công bng. 

 

Con xin vô vàn li cm t ơn Chúa và thay cho các linh hn nói lên li cm t. Đc bit trong tháng này h đang trông ngóng và ch đi, như mt ngưi tù đang ch đi s thăm nuôi, cho nên nhng ai h đã sng trong cnh tù ti thì h đã cm thy mt t do, mt tt c. H ch đi ngưi thân, h ch đi nhng ngưi nh đến h, h ch đi nhng món quà bác ái t nhng ngưi khác đến như mt s quý trng, mà h rt mong mi nơi chn luyn hình.

 

Ngày hôm nay nếu chúng con suy nim điu này thì chc chúng con hiu đưc tâm hn và cm nghim ca nhng ngưi mà h đang ch đi tng giây phút đó, thì xin  cho trong tháng này chúng con hy sinh đc bit hơn đ cu nguyn mt cách đc bit cho các linh hn. Amen.

 

 

 

 

 

 

Tổng Lãnh Thiên Thần Micae -->

 

Đức Chúa Thánh Thần

ban Sáu Lạy

Ngày 6 tháng 11 năm 2019

1 giờ 54 phút trưa

Thánh Đường St. Michael

 

Lucia:

 

Lạy Chúa, trước cung thánh, trước nhà tạm, trước Thập Tự Giá và bức tranh Mẹ Nữ Vương.

 

Hôm nay chúng con được đến đây, những lời thúc đẩy như một sự chỉ dạy cho chúng con vững vàng và cứng rắn khi chúng con là những người được chọn lựa để làm chứng cho món quà Sáu Lạy – một Tin Mừng mới – trong một thế giới mà Chúa ban tặng một cách phong phú trong thời nay.

 

Đó là một sứ vụ để cầu nguyện cho các linh hồn, một sứ vụ để đón nhận sự thiêng liêng cao cả mà Chúa đã ban tặng cho chúng con được gặp gỡ nhiều sự thiêng liêng đang hiện diện giữa thế giới và cũng là một sự thúc đẩy để chúng con hiểu vai trò của mình, hiểu được những gì mình đang gặp, hiểu được và loại bỏ đi những suy nghĩ thiển cận yếu đuối ở nơi con người và cũng phải cân nhắc một cách nặng nhẹ khi chúng con là những tông đồ của Chúa.

 

Chúng con chưa đặt để Chúa trên hết thì làm sao chúng con có thể hiểu thấu được những điều mà Chúa dành và ban cho chúng con, qua những ơn đặc biệt để chúng con làm chứng cho Ngài, để chúng con đi trước anh em của mình. Chúng con đón nhận những hồng ân lớn lao đó để giúp cho các linh hồn và thay các linh hồn để cho họ được sớm trở về cùng Chúa. Cho nên ngày hôm nay có rất nhiều điều để học hỏi thêm, qua sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần.

 

Và giờ đây chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất, để dâng kính Đức Chúa Cha với những lời thiết tha qua Sáu Lạy mà mỗi một Lạy chúng con đều xin được thưa với Ngài

 

Lạy Thứ Nhất: Chúng con kính dâng lên Đức Chúa Cha

 

Lạy Đức Chúa Cha, con thờ lạy Cha, con cảm tạ Cha. Con chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh Cha vì chính Cha đã dành cho chúng con sự sống và Cha đã dành cho chúng con mọi việc phù hợp thích hợp.

 

Khi thời gian đã đủ, đủ đức tin, đủ lớn và đủ trưởng thành, thì chúng con mới có thể thấu hiểu được lời của Chúa Thánh Thần chỉ dạy cho chúng con mỗi ngày. Chúng con đọc, hiểu và chúng con suy niệm để thực hành những điều mà Chúa ban cho vì chính Chúa cũng muốn chúng con và Chúa chờ đợi sự trưởng thành của chúng con mỗi ngày từ nơi sự hiểu biết, sự tin nhận, sự quyết tâm và một đời sống ngày hôm nay qua sự cầu nguyện.

 

Mỗi con người họ chỉ biết cầu nguyện nhưng cầu nguyện theo ý riêng của mình, cầu nguyện theo những phương cách quen thuộc và cầu nguyện theo thói quen hằng ngày; chẳng có cảm nhận bên trong cho nên cuộc sống cứ quanh đi quẩn lại với tất cả những gì theo thói quen.

Mỗi một sự cầu nguyện và mỗi một lần cầu nguyện không tập trung thì làm sao có thể hiểu được ý nghĩa của cầu nguyện? Làm sao hiểu được một Đấng Thiên Chúa chúng con thưa và dâng, một Đấng Thiên Chúa chúng con tin tưởng và một Đấng Thiên Chúa chúng con xin dâng lên tất cả những tâm tư, những yếu đuối và những điều chúng con xin để được sống với những ngày tháng cải thiện như lòng chúng con mong muốn.

 

Ngày hôm nay, lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con để những người anh chị em chúng con tìm ra được cái kho tàng theo phương pháp cầu nguyện với Sáu Lạy, cái kho tàng mà cả linh hồn lẫn thể xác đều cúi đầu phủ phục và thưa với Thiên Chúa, với một niềm tin để tìm đến Chúa.

 

Chúng con xin dâng lên tất cả; dù là chúng con không nói, nhưng Chúa hiểu được chúng con cần gì, chúng con muốn gì và những gì thuộc về chúng con. Chúng con chỉ đến với thân phận của con người để cảm tạ ơn Chúa đã cho chúng con sống cho đến ngày hôm nay, cảm tạ ơn Chúa đã cho chúng con trải qua những ngày trong cuộc sống của mình – có những lúc yếu đuối tội lỗi, có những lúc vấp ngã, có những lúc thành công, có những lúc thất bại và có những lúc tuyệt vọng. 

 

Nhưng ngày hôm nay, mọi việc đã qua. Hôm nay chúng con quỳ trước bàn thánh, chúng con quỳ trước nhà tạm, chúng con quỳ trước cung thánh – nơi mà chúng con tham dự Thánh Lễ Misa – để thưa với Chúa những gì của ngày hôm nay chúng con có thể làm được. Đó là sự trở về bằng linh hồn lẫn thể xác, lý trí trọn cả con tim, qua lạy đầu tiên thiết tha thưa và dâng.

 

Xin Chúa chấp nhận, xin Chúa đón nhận. Chúng con không có gì xứng đáng cả Chúa ơi! Chỉ còn thân xác yếu đuối, thấp hèn tội lỗi mỗi ngày, dễ vấp dễ ngã. Dù đã nghe, dù đã hiểu nhưng chưa làm được.

 

Cho nên, xin Chúa cho chúng con cơ hội nhớ đến thân phận của mình. Cần phải trở về sự công chính, cần phải trở về với một sứ vụ mà Chúa ban trao, cần phải trở về với những gì chúng con hiểu biết qua sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần, cần phải mở lòng để nhờ ơn Chúa, để chúng con làm được những điều mà Chúa muốn chúng con trong sự khao khát sự thiện.

 

Lạy Đức Chúa Cha, những điều này chúng con hiểu thì chúng con mới biết được các linh hồn. Đặc biệt các linh hồn đang chờ đợi. Họ đã hiểu, họ đã thấy, họ đã biết khi qua bên kia thế giới, nhưng họ không còn cơ hội để chọn lựa con đường để đi, họ không còn cơ hội để chọn lựa đời sống ca ngợi, chúc tụng, tôn vinh và tạ ơn Chúa, họ không còn cơ hội để nhìn thấy được những hồng ân được ban.

 

Nhưng họ đã không nhận, họ đã từ chối, họ đã sống với một cuộc đời đổi ngược lại với những gì trong Giáo lý của Chúa, cho nên ngày hôm nay họ phải chịu với một nơi nóng nảy để chờ đợi sự công bằng – nơi mà con người phải trả cho hết ở nơi chỗ nóng nảy kia, nơi luyện hình kia, để nhớ lại tội lỗi của mình và cũng sẽ kết thúc. Dù lâu hay mau cũng được về với Chúa, qua Lòng Thương Xót vô bờ bến của Chúa; đó chính là những tội nhân mà Chúa luôn dành cho họ Lòng Thương Xót, người sống cũng như kẻ qua đời. 

 

Hôm nay, chúng con xin được cúi đầu thờ lạy, chúc tụng, ngợi khen, tôn vinh và xin tạ tội với những điều mà chúng con xin thay thế các linh hồn, để xin làm những việc mà Chúa dành cho chúng con để nhớ đến họ, để cầu nguyện, xin lễ cho họ, để bác ái hy sinh như sự chỉ dạy của Chúa.

 

Xin Chúa thương nhìn đến chúng con mà cho các linh hồn được sớm trở về cùng Chúa, trong đó có những thân nhân, những ân nhân và các linh mục tu sĩ, là những người đã phụng sự nhưng cuộc đời cũng có những lúc yếu đuối. Hôm nay họ chờ đợi chúng con xin Chúa cho họ được trở về, các linh hồn đang khao khát để bớt đi sự nóng nảy kia.

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa của tình yêu, xin đón nhận những lời thiết tha của chúng con dâng lên Chúa, để cho họ được trở về; đặc biệt trong tháng này để xin cho các linh hồn mồ côi vất vưởng khắp đó đây, không một nơi nương tựa. Vì khi sống cũng không biết Chúa, khi chết mới có thể biết nhưng đã quá muộn màng; nhưng Chúa luôn dùng lòng nhân từ để thúc đẩy cho những người còn sống, cho kẻ đã qua đời, để chính vì những điểm đó mà Chúa thương và cho họ trở về với Chúa. Amen.

 

 

Lạy Thứ Hai: Chúng con kính dâng lên

Đức Giêsu Kitô

 

Lạy Chúa, Đấng Cứu Chúa của chúng con, Đấng Cứu Chuộc cho nhân loại, Đấng Chuộc Tội cho thế giới của loài người, để người sống cũng được hưởng nhờ ơn cứu độ và người chết cũng được hưởng nhờ Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.

 

Ngày hôm nay, với lạy Thứ Hai, chúng con xin tạ tội với những yếu đuối thiếu sót nơi đời sống và vai trò của chúng con trong sứ vụ tông đồ. Chúng con chưa làm hết, chúng con chưa hiểu hết, chúng con vẫn trể nãi và chúng con chưa vững vàng với vai trò mà Chúa đã chọn chúng con để làm chứng và thực hành. Những điều cần nhất là trong tâm hồn và trái tim với bổn phận trách nhiệm để cầu xin thay cho những linh hồn và thay cho mọi vấn đề trên thế giới, thay cho tất cả những người chưa tin chưa biết và thay cho những người còn sống nhưng vẫn mang những ách của tội lỗi; họ vẫn tiếp tục không biết hoặc khước từ tình yêu của Chúa, ơn cứu độ của Chúa.

 

Chúng con cũng là những người đã từng khước từ như họ, nhưng Chúa không chê bai khi chúng con phạm tội và khi chúng con trở về với những sự thất bại đau khổ thì Chúa đã đưa đôi tay đón lấy chúng con, Chúa đã chọn chúng con, Chúa cho chúng con cảm nghiệm được tình yêu của Chúa và Chúa tha cho chúng con để chúng con trở thành những người nhân chứng hôm nay.

 

Chúng con đang sống trong những ngày đau khổ cực cùng, khóc lóc, than phiền, lo lắng ưu tư; tất cả mọi mặt đã làm cho chúng con sống một cách tiêu cực giữa thế giới. Ngày hôm nay chúng con nhân danh Đức Giêsu Kitô và tình thương của Ngài, với một món quà kỳ diệu giúp chúng con được phục hồi lại những gì thuộc về mình do Chúa ban và cho.

 

Cho nên, ngày hôm nay chúng con nhân danh Đức Giêsu Kitô, xin Chúa tiếp tục cho chúng con can đảm mạnh mẽ để làm chứng cho Chúa giữa cuộc đời này. Và xin thay thế các linh hồn nơi chốn luyện hình, họ là những người quá cố, đã vô tình hay cố ý. Họ đã không còn cơ hội, họ đã đi sai và họ cũng là những nạn nhân của mỗi một thời cuộc, họ cũng là những tội nhân đã quá muộn màng, vì ngang đầu cứng cổ, vì tội lỗi lôi cuốn, nhưng tất cả đã trở thành quá khứ thưa Chúa. 

 

Lạy Chúa, là Thiên Chúa của tình yêu và là Đấng Cứu Độ, xin Chúa thương các linh hồn và cho các linh hồn cơ hội, qua những lời cầu xin của chúng con, qua sự phủ phục tuyên xưng của chúng con, qua sự tạ tội mỗi ngày của chúng con, xin Chúa thương và tha thứ. Xin Chúa đón nhận một phần bé nhỏ nào nơi chúng con, để cho họ được trở về với Chúa.

 

Đặc biệt qua sự mời gọi của Giáo Hội, mỗi năm một tháng duy nhất, để nhớ đến những người quá cố, nhớ đến những người đã có công lao, nhớ đến những người đã từng giúp đỡ chúng con, nhớ đến những người đã từng làm ơn cho chúng con. Đó là các linh mục, tu sĩ cả cuộc đời tận hiến, nhưng chắc chắn rằng trong cuộc sống với sự công bằng họ vẫn là một con người còn thiếu sót và yếu đuối, họ phải ở với một nơi luyện hình kia để chờ đợi sự trọn vẹn. Xin Chúa cho họ được sớm trở về cùng Chúa trong những tháng đặc ân này.

 

Lạy Chúa, là Thiên Chúa của tình yêu. Xin Chúa thương cho những kẻ còn sống đang sa đọa trong tội lỗi, xin cho họ có cơ hội được trở về với Chúa, được ăn năn thống hối. Đặc biệt trong tháng này xin cho nhiều người suy nghĩ đến cái chết, vì cái chết ai cũng phải đi qua, cái chết ai cũng phải có và đến lượt. Hôm nay những người khác nhưng ngày mai cũng có thể đến lượt chúng con, mỗi người, mỗi ngày.

 

Xin cho chúng con hãy nhìn đến điều này, sống trong sự hy sinh làm ơn cho người sống, làm ơn cho kẻ chết để cho cũng được hưởng nhờ phần phúc; ngày hôm nay chúng con làm cho họ, ngày mai họ sẽ làm lại cho chúng con. Chúng con xin Chúa, vì lòng nhân từ bao la, vì tình thương vô bờ bến, vì sự cảm nghiệm mà chúng con xin để chúng con được ý thức hơn khi chúng con tuyên xưng Chúa.

 

Xin Chúa thương cho chúng con sống trong bổn phận trách nhiệm, để làm hết tất cả những gì Chúa ban cho qua sự chỉ dạy của Ngài; làm bằng tình yêu, làm bằng tình thương, cũng xin cho kẻ có tội ăn năn sám hối. Như chúng con cũng đã từng có tội, đã ăn năn sám hối và được Chúa thương tha thứ để hôm nay trở thành những chứng nhân mà Chúa đã cho phép chúng con trở thành dụng cụ của Ngài.

 

Hôm nay con cũng xin Chúa cho các linh hồn, họ đang ở những nơi nóng nảy và đang khóc lóc. Xin Chúa cũng thương cho họ có cơ hội được trở về trong nguồn ân sủng của ánh sáng. Đặc biệt, tháng này là tháng cầu nguyện đặc biệt cho các linh hồn, tháng này là tháng Giáo Hội dâng lễ xin cho các linh hồn, tháng này là tháng hy sinh của những người họ nhớ đến các linh hồn, nhất là các linh hồn mồ côi.

 

Xin Chúa đoái thương họ và cho họ một nơi cư trú phần linh hồn mát mẻ hơn trong Thánh ý của Chúa, Đấng đã Phục Sinh qua cái chết. Ngài đã chiến thắng, mang lại sự Phục Sinh vinh quang khải hoàn. Nhờ sự Phục Sinh đó, người sống được ăn năn sám hối trở về, người chết cũng có cơ hội được phục hồi trong ánh sáng của ngọn lửa Phục Sinh, mà Chúa dành cho kẻ sống cũng như kẻ chết, được trưởng thành, được lớn lên, được tin, được tồn tại và được sống đời đời với Chúa.

 

Xin Chúa tha thứ cho chúng con, để chúng con xứng đáng chuẩn bị ngày mà Chúa dành cho chúng con mỗi một người được thuộc về Chúa vĩnh viễn muôn đời. Amen.

 

 

Lạy Thứ Ba: Chúng con kính dâng lên

Chúa Thánh Thần

 

Lạy Chúa Thánh Thần, ai có thể dạy cho chúng con con điều này? Ai có thể cho chúng con biết được sự thiêng liêng cao cả cần có bằng tiếng nói, bằng lời cầu nguyện, bằng sự phủ phục và bằng sự tuyên xưng? Nếu không có Ngài là Đấng soi sáng, hướng dẫn, là Đấng thúc đẩy, là Đấng ban cho chúng con sự công chính, công lý và sự thật, Đấng dạy cho chúng con chiều sâu, chiều rộng của đức tin, Đấng dạy cho chúng con sự phong phú của ơn Chúa và cũng là Đấng cho chúng con cảm nghiệm được tình yêu thật sự.

 

Lạy Chúa Thánh Thần, quả thật, là một sự quá phong phú. Ngày hôm nay mỗi một người chúng con dường như xa lạ, chưa hiểu chưa biết và cũng cảm thấy rất ngạc nhiên hoặc từ chối với những việc chưa bao giờ quen, để chúng con thờ lạy qua phương thức của Sáu Lạy mà Mẹ Maria ban tặng và dạy cho chúng con.

 

Nhưng lạy Chúa, con người nếu không mở mắt trong sự khiêm nhường, con người không nhận ra thân phận yếu đuối của mình mà trở về với Chúa, để xin được phục hồi bằng linh hồn lẫn thể xác thì làm sao có thể thấu hiểu được chiều sâu của sự cầu nguyện qua món quà Sáu Lạy?

 

Chính vì những điểm này mà chúng con được Chúa Thánh Thần chỉ dạy, được Chúa Thánh Thần mở trí, được Chúa Thánh Thần mở mắt và được Chúa Thánh Thần chỉ dạy mọi mặt trong ơn Chúa, để chúng con được biết rằng thế giới thiên đàng luôn sẵn sàng dành cho những người tin, những người thực hành, những người thuộc về Chúa, những người thờ lạy Chúa, những người phủ phục và những người đầu phục Chúa. Họ không còn một con đường nào đi, ngoài con đường xin Chúa chở che, xin Chúa can thiệp, xin Chúa thánh hóa, xin Chúa biến đổi để chúng con sống trong sự bảo vệ và sống trong đường lối của Chúa.

 

Lạy Chúa Thánh Thần, bao năm sa đọa, bao năm tội lỗi, bao năm trong một đời sống với ý riêng, bao năm tưởng mình là những người hiểu biết nhưng quả thật rất giới hạn, bao năm kiêu ngạo, bao năm cho mình là công chính; nhưng chính vì sự công chính mà chúng con quên đi những ngày sám hối, quên đi những ngày hối lỗi mỗi một ngày trong cuộc sống. Vì ngày nào còn trong thân xác đừng ỷ lại. 

 

Hai người – một người thu thuế thì đứng đằng xa xin Chúa, “lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi”, một người, “ta là người công chính, ta đã đóng góp mười phần trăm tiền lương, ta đã không phạm tội, ta đã là một con người sống tốt, không như tên thu thuế kia.” Nhưng cuối cùng ai được tha?

 

Chúa đã nói chính người thu thuế kia được tha, còn người kia không được tha vì kiêu căng tự phụ, kiêu căng tự đại, cho mình là công chính, nhưng không bao giờ nghĩ đến trong đời sống hằng ngày đều có những thiếu sót yếu đuối con người luôn có nơi thân xác.

 

Cho nên, lạy Chúa là Thiên Chúa của tình yêu, xin Chúa cho chúng con đừng bao giờ ỷ lại là mình quá đầy đủ, mình quá nhân đức, mình quá thánh thiện. Những điều đó đã bị ma quỷ lừa gạt chúng con đã đi vào sự tự cao, tự đại và kiêu ngạo. 

 

Xin Chúa Thánh Thần, là Đấng sáng suốt, xin dạy chúng con, giúp chúng con mỗi ngày trong sự sám hối, mỗi ngày trong sự ăn năn; mỗi ngày phải nhìn đến tội lỗi để xin được Chúa thứ tha, xin Chúa cải thiện. Xin Chúa đổ ơn để chúng con sống trong sự cải thiện. Xin Chúa thánh hóa để chúng con sống xứng đáng là những người được lựa chọn để trở thành chứng nhân, qua đời sống cầu nguyện và mời gọi sự sám hối ăn năn của linh hồn lẫn thể xác, thay cho người sống cũng như thay cho kẻ chết.

 

Xin Chúa thương mở mắt, mở lòng cho mọi người trở nên quy thuận, quy tụ trước Thiên Chúa và xin cho các linh hồn có cơ hội được phủ phục và thờ lạy Thiên Chúa v vì họ cũng là những người khao khát chờ đợi những ngày được trở về với ánh sáng của tình thương, của Lòng Thương Xót, của Thiên Chúa: Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần. Amen.

 

Lạy Thứ Tư: Chúng con kính dâng lên

Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu

 

Lạy Mình và Máu Thánh Đức Giêsu Kitô, ngày hôm nay một Bí Tích thánh thiêng, một Bí Tích thiêng liêng, một Bí Tích mà chúng con chứng kiến được sự hiện diện của ánh sáng thiên đàng. Một Bí Tích mà Đức Giêsu đã thiết lập trước khi Ngài bước vào cuộc tử nạn trên 2,000 năm, một Bí Tích đã ở lại với con người, một Bí Tích tôn kính mà chúng con cần phải có. Một Bí Tích cao trọng, một Bí Tích long trọng, một Bí Tích mà sự hiện diện của Ngài không còn trong thân xác nhưng ẩn mình trong một tấm bánh, để ánh sáng đó đã lan tỏa với vinh quang của Ngài cho chúng con được chiêm ngưỡng, phủ phục và thờ lạy cũng chưa đúng và cũng chưa xứng, nhưng chúng con không còn gì để có thể hơn nữa thưa Chúa.

 

Cho nên, ngày hôm nay lạy Chúa, chúng con, với thân phận tội lỗi yếu đuối thấp hèn, nhưng Chúa đã dành cho chúng con quá nhiều điều lớn lao cao cả. Chúa thăm viếng những người tội lỗi như chúng con, để cho chúng con được cảm nghiệm sự thiêng liêng, vinh quang đó, đã tỏ hiện để thúc đẩy cho đời sống đức tin chung trên thế giới và cũng để thúc đẩy cho những người con Chúa chọn trong một sứ vụ tiếp tục loan báo Tin Mừng, tiếp tục thi hành và thực hành, tiếp tục làm chứng của những điều được nghe, được biết và được chiêm ngưỡng.

 

Xin Chúa dạy chúng con sống xứng đáng với những gì mà chúng con đang được chiêm ngưỡng ở nơi vinh quang của Chúa. Xin dạy chúng con sống, nhận ra được tình yêu của Chúa để đáp lại; dù chỉ là một phần bé nhỏ nào và cũng giúp chúng con trở nên công chính, để chúng con đối xử với anh em, đối xử với chị em và hiểu được ý nghĩa của tình thương, một giáo lý của tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng con.

 

Chúa cũng dạy cho chúng con tha thứ cho nhau. Chúa dạy chúng con hãy tha thứ cho nhau vì chúng con là những con người rất cần nhau. Đời sống chúng con thật sự rất ích kỷ chỉ nhìn trong giới hạn, nhưng khi có những bất chấp xảy ra thì chúng con mới thấy được chỉ có tình yêu mới có thể tiếp tục lâu bền, chỉ có tình yêu chúng con mới có thể để vượt qua tất cả những suy nghĩ, những suy tính mà đời sống con người luôn luôn so đọ.

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa của tình yêu, bởi vì một Bí Tích dành cho chúng con bằng tình yêu của Ngài, bằng sự cho đi của Ngài, bằng sự ẩn ngự để chở che và yêu thương mãi mãi, dành cho những linh hồn tội nhân như chúng con.

 

Ngày hôm nay điều gì đang đến? – Đó là đã đến lúc Chúa muốn cho chúng con được nhìn thấy vinh quang đó, đã đến lúc Chúa cho chúng con thấy được một Thiên Chúa không phải ở mãi trong một tấm bánh nhỏ nhoi mà chúng con đón rước Ngài một cách bất xứng kia, hay còn rất nhiều thiếu sót chưa hiểu chưa biết, nhưng chính là một Bí Tích cao trọng, long trọng, lớn lao mang đến sự mời gọi cho cả thế giới ngày hôm nay – Đó chính là ánh sáng. 

 

Ánh sáng đến thì bóng tối sẽ bị tiêu hủy và nếu ai nằm trong bóng tối chúng ta hãy đứng dậy để ra khỏi bóng tối mà trở về với Chúa bằng lòng sám hối ăn năn, bằng sự phủ phục, đầu phục. Và chúng ta cũng dành điều đó thay cho các linh hồn nơi chốn luyện hình, một Bí Tích mà bây giờ họ biết Chúa Giêsu vẫn là một Bí Tích mà họ đã từng đón rước Ngài một cách bất xứng. Họ đã từng từ chối Ngài, họ đã từng cả một cuộc đời không bao giờ để một giây phút nào để viếng thăm một Bí Tích mà chính Chúa đã ẩn mình để ở lại với họ.

 

Đây là một điều cao cả nhất mà Thiên Chúa muốn con người trưởng thành trong thế hệ này. Vì sự chờ đợi của Ngài trên 2,000 năm nhưng con người chưa trưởng thành để hiểu rõ những gì thuộc về mình với một Bí Tích tình thương, một Bí Tích ở lại để can thiệp, để chở che, để bảo vệ và nuôi chúng ta, nuôi lớn linh hồn và giúp cho thể xác lý trí được trưởng thành. 

 

Cho nên, ngày hôm nay, lạy Chúa, xin cho chúng con chỉ có đức tin mới khẳng định, đức tin mới thấy được điều kỳ diệu này, đức tin mới có những ngày hạnh phúc bình an, đức tin mới có thể mạnh dạn làm chứng, đức tin mới thấy được sự phong phú do Chúa ban và do Chúa dành cho chúng con trong sự thánh thiêng hiện tại mà Chúa đã tỏ mình. 

 

Xin cho chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất, thay thế tất cả mọi tầng lớp, mọi vai trò, mọi địa vị, mọi chức vụ để phủ phục thờ lạy, cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng ngợi khen và xin thay cho các linh hồn được thưa và dâng. Xin Ngài nhìn đến các linh hồn, để họ có cơ hội qua những việc của chúng con xin, qua những việc mà Chúa mời gọi để chúng con thay cho họ và họ cũng được đón nhận.

 

Ánh sáng đến thì chúng con sẽ được thuộc về ánh sáng khi chúng con nhận thức và ý thức, khi chúng con được Chúa nhậm lời; còn nếu chúng con nằm trong bóng tối thì hãy đứng dậy. Đừng để quá trễ và quá muộn.

 

Chúng con vô vàn lời cảm tạ Chúa Giêsu Thánh Thể, tôn vinh Ngài, chúc tụng Ngài và ngợi khen Ngài. Xin đón nhận lời cầu xin của chúng con và cho các linh hồn được sớm trở về cùng Chúa trên nước thiên đàng Amen.

 

Lạy Thứ Năm: Chúng con xin dâng lên

Năm Dấu Thánh của Đức Giêsu Kitô

 

Lạy Năm Dấu Thánh của Đức Giêsu Kitô, Chúa của chúng con. Năm Dấu Thánh đã ghi dấu ân tình để cứu sống những tội nhân trên thế giới, cứu sống những linh hồn nơi chốn luyện hình, với Lòng Thương Xót bao la vô bờ bến dành cho những kẻ có tội ăn năn và cũng là một sự chứng minh cho quyền năng của Thiên Chúa, là một sự chứng minh một Giáo lý lịch sử với tình yêu không ngơi ngớt dành cho con người chân lý, lẽ phải, sự thật và cũng chứng minh cái chết của Đức Giêsu, Đấng Cứu Chúa, mang lại sự sống cho toàn thể nhân loại – những ai tin, những ai trở về, những ai được đóng con dấu qua ơn tha thứ.

 

Ngày hôm nay, đoạn đường con người muốn đi là con đường thênh thang rộng thoải mái và hưởng thụ, con đường chọn cho chính mình sự vừa ý và theo ý thích, nhưng chính con đường đó sẽ dẫn chúng ta vào cõi chết. Con đường hẹp mà chúng ta cần đi đó là con đường thập giá, con đường thập giá mà Đức Giêsu đã chọn để dẫn chúng ta đi vào Giáo lý của Ngài, con đường thập giá có tình yêu, có tình thương, có sự sống, có sự hứa hẹn và có một thế giới thiên đàng vẫn chờ đợi chúng ta.

 

Con đường hẹp ngày hôm nay là một con đường chúng ta hãy dẹp bỏ những điều của thế giới lôi cuốn bao năm tháng trong cuộc đời mà chúng ta hãy trở về với Thiên Chúa bằng sự thật, bằng con tim. Chúng ta hãy tìm lại một con đường thập giá nhưng đầy cả ý nghĩa vì con đường thập giá đó chính là Đấng cứu độ. Ngài đã chọn và Ngài đã vác cho chúng ta trong cuộc sống. Ngài đã vác tội cho thế giới của trần gian thì con đường thập giá của chúng ta đi là con đường gặp gỡ Chúa, con đường mà cuối đường chúng ta sẽ nhìn thấy Chúa và chúng ta đến với Chúa.

 

Cho nên, con đường thập giá khi chúng ta hướng về Ngài – một Đấng đã đi con đường đó và cũng là một Đấng đã chọn con đường đó để dẫn chúng ta đi trên con đường hẹp. Vì con đường hẹp là một con đường về thiên đàng, con đường hẹp là một con đường hứa hẹn về với Đức Giêsu Kitô, con đường hẹp có Mẹ Maria bên đời của chúng ta để dẫn dắt và nhắc nhở chúng ta, để cuộc sống chúng ta không bị lạc loài, chúng ta không bị vấp phạm và chúng ta không sống trong tội lỗi với những ngày trong quá khứ. 

 

Ai có thể có những tâm tư hiểu biết sẽ hiểu rõ điều này. Ngày hôm nay chúng ta cầu nguyện cho ai? – Cầu nguyện cho các linh hồn, cầu nguyện cho các tội nhân đang thỏa mãn và đang sống với những ngày mà họ đê mê trong cái chết của linh hồn.

 

Hôm nay chúng ta đã hiểu rõ, vì chúng ta cũng đã từng sống những ngày như vậy, cho nên hôm nay chúng ta đừng sợ thập giá – Thập giá mà Chúa hứa, thập giá mà Ngài đã vác, Ngài đã phục sinh và chiến thắng qua cái chết vinh quang dẫn chúng ta về thiên quốc. Thập giá liên quan đến Đức Giêsu, thập giá giúp lòng tin chúng ta, thập giá giúp chúng ta khẳng định và thập giá giúp chúng ta đến với Lòng Thương Xót.

 

Thập giá chúng ta có Mẹ Maria bên cuộc đời chúng ta, để dẫn dắt chúng ta trong đời sống của thực hành. Thập giá giúp chúng ta có Chúa Thánh Thần, để hiểu điều thiện điều ác, giúp chúng ta khẳng định một cách rõ ràng thập giá đó để giúp chúng ta trên bước đường về thiên quốc, mà chúng ta đang có, qua sự xác định và xác tín với Lạy Thứ Năm chúng ta tuyên xưng, chúng ta kính dâng và chúng ta thờ lạy, để xin tạ tội thay cho các linh hồn, tạ tội thay cho những kẻ có tội chưa về và tạ tội thay cho mọi tầng lớp, mọi vai trò chưa tin và chưa nhận.

 

Xin Chúa đón nhận Năm Dấu Thánh của Đức Giêsu Kitô, là bằng chứng để dẫn chúng con qua một thế giới mới trong sự sống và giúp chúng con với những ngày lữ thứ trần gian có ý nghĩa và giúp các linh hồn được nhờ Thập Tự Giá dâng cao đó, để chúng con cũng được nâng lên với Ngài và được sống với Ngài mãi mãi muôn đời, khi được tha thứ và trọn vẹn với Chúa trong Giáo lý của tình yêu và Lòng Thương Xót. Amen.

 

Lạy Thứ Sáu: Chúng con tạ ơn Thiên Chúa Cha

đã ban Đức Mẹ cho chúng con

 

Lạy Đức Chúa Cha, chúng con cảm tạ ơn Ngài. Cảm tạ ơn tình thương của Cha đã dành cho chúng con, cảm tạ ơn tình thương của Cha đã giúp cho chúng con, vì chúng con là những con người yếu hèn mang thân phận của tội lỗi và rất giới hạn với cặp mắt thiển cận.

 

Chúng con có mắt nhưng không thấy, có tai nhưng không nghe, có trái tim nhưng không có nhịp đập và cuộc sống như đã lôi cuốn chúng con trong tội với sự vừa ý theo đời sống của trần gian. Nhưng ngày hôm nay Mẹ Maria, là một người đã âm thầm suốt cả một cuộc đời vâng phục Thiên Chúa và Mẹ là một gương mẫu sáng chói nhất trong đời sống phụng sự, trong đời sống đẹp Thánh ý Chúa qua Giáo lý và lề luật của Ngài.

 

Mẹ là một người được lựa chọn để trở thành Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa, Mẹ của Đấng Cứu Độ, Mẹ của Thánh Thể, Mẹ của Ngôi Lời Nhập Thể, Mẹ của toàn thể nhân loại, Mẹ của Giáo Hội, Mẹ của các linh mục, tu sĩ, Mẹ của những người tận hiến, Mẹ của mỗi một tội nhân, mỗi một thánh nhân, mỗi một nạn nhân, mỗi một hối nhân, mỗi một bệnh nhân, mỗi một tông đồ khắp nơi trên thế giới đang sống, mỗi một chứng nhân và Mẹ của mỗi một linh hồn mà hôm nay chúng ta cầu xin.

 

Nhờ chính Mẹ để chúng ta thấy được sự phong phú của một người Mẹ đã dành cho chúng ta qua bao thế hệ. Hôm nay Mẹ vẫn là một người Mẹ âm thầm trong sự yên lặng, trong sự suy niệm, trong một đời sống hiền lành. Mẹ là một người tiếp tục suy niệm để dẫn chúng ta điều gì cần thiết nhất, điều gì cấp bách nhất và điều gì mà chúng ta hoàn toàn chưa tìm được lối về trong thế giới của con người ngày hôm nay.

 

Dù là những bao phong phú đã đỗ xuống cho chúng ta qua ơn của Chúa, chúng ta vẫn là những ngày mù quáng, những ngày tội lỗi, những ngày giới hạn và những ngày đang sống trong sự sa đọa; sự sa đọa sẽ dẫn chúng ta đến những biến cố vô cùng kinh hoàng đáng sợ. Vì chúng ta chuốc lấy nó, chúng ta đón nhận nó và chúng ta thi hành những gì trong một đời sống mà chúng ta thỏa mãn trong tội, với tội.

 

Cho nên, ngày hôm nay với tội thì làm sao có thể được diện kiến Thiên Chúa, với tội thì làm sao có thể được về với thiên đàng vĩnh viễn và với tội thì chúng ta đã thấy – có những linh hồn đang khóc lóc nghiến răng nơi mà họ không còn cơ hội. Cũng có những người họ còn có cơ hội được về nhưng phải trả thời gian bao lâu? Họ cũng đang khóc và đang nóng nảy quằn quại với sự hối hận và với những ngày chờ đợi.

 

Đây là những điều khi chúng ta còn trong thân xác hãy phân biệt thật rõ. Đừng để khi chúng ta biết nhưng cuối cùng chúng ta cũng rớt như tình trạng bao nhiêu người thì đó là điều đáng tiếc cho chính chúng ta. Cho nên, ngày hôm nay Mẹ muốn cho chúng ta được biết những gì chúng ta biết được trong thân xác, để chúng ta chọn lựa ngay từ bây giờ.

 

Đừng chọn lựa những sự ưa thích của mình mà hãy chọn lựa sự hy sinh. Hãy chọn lựa bác ái. Hãy chọn lựa một đời sống được chỉ dạy trong công chính, công bằng. Hãy chọn lựa con đường hẹp để chúng ta đi với Chúa và có Mẹ Maria, để Mẹ bảo vệ và dẫn lối cho chúng ta, để chúng ta sống với những ngày công chính cần có trong cuộc sống.

 

Xin đừng mê muội. Xin đừng sống trong mù quáng. Xin đừng sống trong một đời sống mà chúng ta quá ích kỷ, hay là một đời sống mà chúng ta hoàn toàn vô cảm, để cuộc sống của chúng ta đang vấp ngã, cuộc sống chúng ta đang sa đọa và chúng ta phải trả một giá khi chúng ta đã không đứng dậy.

 

Sự mời gọi của Mẹ, sự dạy dỗ của Mẹ, sự nhắc nhở của Mẹ và sự tìm kiếm của Mẹ dẫn chúng ta về với Thiên Chúa. Xin cho tất cả mỗi một người chúng ta ý thức được điều này để chúng ta hiểu được một người Mẹ mà hôm nay chúng ta không thể thiếu Mẹ trong cuộc đời, để chúng ta xin với Mẹ và chúng ta thưa với Mẹ.

 

Lạy Mẹ, con xin dâng lên Mẹ lòng tôn vinh, lòng cảm tạ, lòng tri ân, lòng biết ơn và xin được lắng nghe. Xin Mẹ giúp chúng con quay trở về, vì đã đến lúc chúng con không thể tiếp tục ngoan cố cứng lì, đã đến lúc mà chúng con không thể tiếp tục đi theo một đời sống dẫn chúng con đi vào với những ngày tiêu cực đau khổ, hoang mang sợ hãi trong tội. Xin Mẹ cứu chúng con, giúp chúng con, vì chính Mẹ là một người dẫn chúng con đến với một kho tàng đang còn ở giữa thế giới – đó chính là Chúa Giêsu Thánh Thể.

 

Mẹ đã dẫn chúng con đến với Ngài. Ngày hôm nay kho tàng đó đã được mở ra và dành cho mỗi một tội nhân như chúng con; xin hãy đến để hứng lấy và đón nhận, để chúng con được cải thiện, một kho tàng cần phải tích trữ ngay ở đời này, cần phải sống một đời sống phục thiện ngay ở đời này.

 

Phải cần chọn lựa ngay lập tức, để cuộc sống chúng con không lạc lối, không đi không lạc và không rời quá xa với Giáo lý được mang đến và dẫn chúng con về một nơi vĩnh cửu muôn đời, khi chúng con tin vào Đức Giêsu Kitô, là Thiên Chúa, với giáo lý của tình yêu, của tình thương mà con người cần thực hành.

 

Xin Mẹ giúp chúng con sống một đời sống ngay thẳng, một đời sống công chính, một đời sống trong sự thật, để chúng con – qua đời sống của mình – lời cầu nguyện được Chúa thương xót. Và xin cầu cho các linh hồn, những người đang nằm trong tình trạng hối hận, đang khóc lóc, đang chờ đợi. Họ cũng đang cam chịu bởi vì không còn con đường chọn lựa khi g những ngày lữ thứ của trần gian họ không nghe, họ từ chối và họ sống theo ý riêng của thân xác yếu đuối.

 

Tất cả mỗi một việc đều cần sự mời gọi. Hôm nay nhờ Mẹ giúp chúng con, làm sao giúp chúng con và giúp cho các linh hồn, giúp cho những người không còn cơ hội và không còn con đường chọn lựa; dẫu họ muốn và khao khát cũng đã quá muộn màng.

 

Ngày hôm nay chỉ có Mẹ là người giúp chúng con, chỉ có một người Mẹ cho chúng con cơ hội thì hãy sống với những gì chúng con đang có. Hãy sống để tiếp nhận tất cả những thử thách đau khổ, nhưng chúng con luôn hy vọng có Mẹ, bên Mẹ để dâng tất cả những điều mà chúng con không làm. Xin cho chúng con được cảm nghiệm vì lòng yêu mến Chúa, vì sự hy sinh cho các linh hồn, vì sự chỉ dạy của Mẹ, để Mẹ cứu chúng con và cứu cả các linh hồn.

 

Cho nên, ngày hôm nay tất cả chúng ta đều cần có một giá phải trả trong sự công bằng để xin cho những người đã ra đi, những người quá cố, các linh hồn nơi chốn luyện hình, trong đó có thân nhân ân nhân của chúng ta, để cho họ được sớm trở về cùng Chúa trên nước thiên đàng.

 

Lạy Mẹ Maria, chúng con không thể còn gì để xứng đáng để nói với Mẹ và thưa với Mẹ, chỉ có biết rằng Chúa Thánh Thần dạy cho chúng con với Lạy Thứ Sáu, dâng lên Mẹ với lòng tôn vinh, tôn kính. Xin Mẹ nhận cho và xin Mẹ tha thứ cho.

 

Xin Mẹ tiếp tục dạy dỗ chúng con, xin Mẹ giúp chúng con sống một đời sống thực hành như Mẹ dạy, cầu nguyện và tôn vinh mỗi một Ngôi vị. Và chúng con tiếp tục với những ngày sám hối ăn năn, bằng món quà Sáu Lạy mà Mẹ ban tặng, để cho thế giới có cơ hội và cũng cho tất cả những người được phục thiện, phục hồi, được cải thiện trong tình thương của Lòng Thương Xót mà chúng con xin được đáp lại qua sự chỉ dạy của Mẹ.

 

Xin Mẹ giúp chúng con, những gì chúng con làm được ngày hôm nay; còn những việc khác thì xin Mẹ hãy tiếp tục, tiếp tục dùng chúng con như dụng cụ, để chúng con trở thành những con người nhân chứng và giúp cho nhiều người quay bước trở về, để họ cũng được tấm lòng sám hối ăn năn, họ cũng được hiểu như thế nào là sám hối, như thế nào là ăn năn, như thế nào là đầu phục phủ phục, để được kêu cầu danh Chúa và xin Ngài can thiệp.

 

Chúng con xin vô vàn lời cảm tạ ơn Mẹ. Đặc biệt, buổi chiều ngày hôm nay cũng là những ngày đầu tháng Mười Một, con xin Mẹ thương cứu các linh hồn. Con xin Mẹ thương những linh hồn thân nhân chúng con gởi ở nơi bàn tay yêu thương của Mẹ, vì Mẹ luôn luôn đến nơi luyện hình để cứu các linh hồn và đưa các linh hồn về với Chúa.

 

Mẹ luôn luôn nhắc nhở cho thế giới lần hạt Mân Côi, cầu nguyện cho thế giới, cầu nguyện cho những kẻ có tội ăn năn sám hối, cho những kẻ trở về với Thiên Chúa và cầu nguyện đặc biệt cho các linh hồn, hy sinh bằng những việc làm lành thánh ở trong bác ái, để cầu cho các linh hồn.

 

Mẹ luôn nhắc nhở, bởi vì chính Chúa cũng muốn chúng con hãy nghĩ đến những người quá cố, vì họ không còn cơ hội làm bất cứ một điều gì nữa cả. Chỉ cần sự đóng góp, cầu xin của chúng con bằng những việc lành thánh và chúng con hiểu được ý nghĩa của những thánh lễ mà chúng con có thể thay thế họ trong sự cầu nguyện, để xin những thánh lễ cho các linh hồn. Đây là những việc cần thiết nhất mà chúng con xin cần được ghi nhớ.

 

Xin cảm tạ tất cả những ơn Mẹ ban, đặc biệt qua món quà của Sáu Lạy, để giúp chúng con biết bổn phận và trách nhiệm với những gì chúng con cần làm, cần thưa và cần dâng lên Thiên Chúa.

 

Cám ơn Mẹ đã dẫn chúng con đến với Thánh Cả Giuse. Nhờ lời cầu bầu của ngài cho Giáo Hội, cho tất cả các gia đình trên thế giới và cho đời sống của mỗi một người chúng con hãy trở về sự công chính liêm chính, hãy trở nên trách nhiệm trong đời sống của gia đình, trong xã hội và cũng giúp chúng con mỗi ngày ðýợc trở nên những ngýời học sự vâng phục, học ðời sống thuộc về Thiên Chúa qua các vị Thánh gương mẫu.

 

Chúng con xin nhờ lời cầu bầu của Thánh Cả Giuse, để cho Giáo Hội của chúng con cũng sống một đời sống với lời hứa khiết tịnh, trọn vẹn, trong sáng, trong sạch, để tiếp tục một đời sống rao truyền Phúc Âm Tin Mừng mà Chúa để lại cho thế giới, là những người gương mẫu, tin tưởng. Chúng con hạnh phúc được có Giáo Hội của chúng con, chính Chúa đã dành cho các đấng bậc thay thế Chúa – vị chủ chiên – mang Lời của Chúa và tình yêu của Chúa để nhắc nhở cho chúng con trong cuộc sống.

 

Chúng con cũng nhờ Mẹ dẫn chúng con đến với Ba Tổng Lãnh Thiên Thần. Hôm nay, chúng con đến thánh đường mang tên ngài.

 

Lạy Tổng Lãnh thiên thần Micae, ngài là một người cầm cán cân công bằng. Chúa đã dành cho ngài một chức vụ rất lớn trên thiên đàng. Ngài cầm cán cân và điều khiển cả quan binh và thiên binh trên thiên quốc, Ngài tiêu dẹp thần dữ bởi sự công bằng. Ngài đang cầm cán cân ở trong tay của ngài, cho nên thần dữ nó phải lìa xa chạy và nó phải sợ ngài, nó phải hoàn toàn nằm dưới bàn chân của ngài. 

 

Giây phút này đây, thế giới của chúng con đang đi vào sự hỗn loạn, đang đi vào với những lưới bẫy tinh vi khéo léo của một thời đại bọc xác văn minh. Thế giới của chúng con đang sa ngã một cách rất trầm trọng thưa ngài.

 

Xin ngài giúp chúng con. Xin ngài cứu chúng con, xin ngài giải thoát và xin ngài che chở bảo vệ chúng con. Chúng con rất muốn trở về với Chúa, chúng con rất muốn hướng thượng chúng con muốn lìa khỏi tất cả những cạm bẫy đáng sợ tinh vi mà chúng con đã mắc phải như ngày hôm nay.

 

Chúng con xin các Tổng Lãnh đánh tan đi tất cả những bẫy rập tinh vi của một thời đại mà con người đang đam mê, rời khỏi Chúa và mất đức tin như hôm nay, để cứu chúng con trong cảnh với những ngày căng thẳng nhất, cứu chúng con trong cảnh giữa thần dữ và điều thiện đang căng thẳng trong sự tranh đấu ở giữa thế giới này.

 

Chúng con rất muốn trở về. Chúng con khao khát và xin cho nhiều người được biết được tin. Xin các ngài, ba Tổng Lãnh Thiên Thần, cùng với các triều thần thánh thiên quốc và tất cả các Thiên Thần Bản Mệnh, xin hãy cầu nguyện cho chúng con, xin hãy giúp chúng con đánh tan đi những lưới bẫy.

 

Xin giúp chúng con can đảm mạnh mẽ để tìm về với sự thật, chân lý và tìm về với tình thương, tìm về với lòng sám hối ăn năn, tìm về với sự phụng sự thờ lạy và tìm về với Giáo lý cần thực hành. Xin các Tổng Lãnh giúp chúng con. Đó là những lời thiết tha cầu xin dâng thay cho thế giới, đặc biệt đây là tháng cầu xin cho các linh hồn, những người quá cố.

 

Xin các Tổng Lãnh cũng cầu nguyện cho chúng con can đảm mạnh mẽ, biết bổn phận của mình trong tháng này, để hy sinh bằng lời cầu nguyện, bằng việc làm lành thánh, bằng sự hy sinh qua những công việc hãm mình và còn những việc mà chúng con xin hy sinh tất cả những gì tiền của vốn có để cầu xin cho các linh hồn nơi chốn luyện hình và đồng thời chúng con có thể làm gì được với sự đóng góp trong thiêng liêng?

 

Xin các Tổng Lãnh giúp chúng con, để chúng con hiểu được giá trị quan trọng khi chúng con còn có cơ hội chọn lựa, còn có cơ hội làm, còn có cơ hội tạo nên. Đó chính là chúng con tích trữ những điều tốt lành nhất, tích trữ những kho tàng chúng con cần tích trử, để một ngày nào đó khi được về với Chúa chúng con xin dâng lên Chúa những việc lành thánh chúng con đã quyết định làm với thế giới này.

 

Chúng con cũng xin với các vị Thánh, vì các ngài đã đi qua trong giòng lịch sử. Các ngài đã có một trái tim cương quyết, các ngài đã đi qua biết bao đoạn đường thử thách nhưng các ngài vẫn bền đỗ trung thành. Các ngài vẫn sống với một đời sống đức tin, không bị lay chuyển bất cứ một trường hợp nào, cho dù cái chết đe dọa các ngài của vẫn hân hoan hạnh phúc tuyên xưng đức tin.

 

Đây là một điều khó làm trong thế giới này, đây là một điều đối với thế giới tự do của con người hôm nay, trong một đời sống văn minh, họ không bao giờ nghĩ đến, họ không quyết tâm, họ không biết và họ cũng không thực hành được.

 

Lạy Chúa, xin cho chúng con được học gương các vị Thánh ngay từ bây giờ, bằng lý trí, loại bỏ những sự xấu xa, loại bỏ những điều tiêu cực, loại bỏ những điều mà chúng con luôn sống trong sự gian dối tội lỗi, loại bỏ những bất chính bất tuân, loại bỏ những đam mê lạc thú, loại bỏ những dục vọng và loại bỏ những nhục dục vốn có nơi thân xác của con người, để chúng con trở thành một con người xứng đáng với những gì mà Chúa đã dành và ban.

 

Xin giúp chúng con trong đoạn cuối cần phải hy sinh, cần phải triệt để loại bỏ và sống trong sự công chính, công lý và Giáo lý, mới có thể được cứu và được giải thoát trong thế hệ với sự căng thẳng ngày hôm nay.

 

Chúng con chỉ biết những gì của ngày hôm nay xin các thánh và các thiên thần giúp chúng con can đảm đủ, giúp chúng con mạnh dạn đủ, giúp chúng con học guơng của các ngài để làm chứng cho Chúa giữa thế giới này, để tất cả mọi người được biết và trở về với Chúa. Vì chính chỉ có Chúa mới đem hạnh phúc hòa bình và đem lại bình an cho từng mỗi một cá nhân, một mỗi một gia đình, mỗi một tầng lớp và mỗi một tập thể.

 

Tất cả mọi nơi, mọi nước, mọi dân tộc, chúng con xin được quy thuận, quy phục trước Thiên Chúa, để xin Ngài làm chủ thế giới. Xin Ngài giúp chúng con cải thiện hoàn toàn, được phục thiện để xứng đáng với những hồng ân được ban và sự trợ giúp của Triều thần thánh thiên quốc và sự trợ giúp của một gia đình thiên quốc đang ban và cho chúng con, cho người sống cũng như kẻ qua đời, được sớm trở về với Chúa trên thiên đàng.

 

Và giờ đây chúng con xin được kết thúc Sáu Lạy mà Chúa đã dành một cách đặc biệt cho anh chị em chúng con, để xin dâng một ngày đặc biệt này. Chiều nay chúng con sẽ ra nghĩa trang, tất cả mọi sự xin được sự điều khiển của Chúa Thánh Thần, tất cả mọi sự xin được sự che chở bảo vệ của ba Tổng Lãnh Thiên thần.

 

Tất cả mọi sự xin các thiên thần các thánh hãy giúp chúng con để chúng con mạnh dạn can đảm, để chúng con làm chứng và can đảm mạnh dạn để giúp các linh hồn sớm ra khỏi nơi khốn khó, trở về cùng Chúa trên nước thiên đàng. Amen.

 

Lucia, Mercedes, Maria Martinô, Têrêsa, Maria Nhung, Maria Titus, Phaolô Thanh, xin được kết thúc Sáu Lạy vào buổi chiều hôm nay, trước bàn thờ, trước Thập Tự Giá, trước nhà tạm, trước bức tranh Mẹ Nữ Vương, mà chúng con cầu xin một cách đặc biệt cho các linh hồn và cũng giúp cho chúng con đừng ngừng nghỉ với sứ vụ.

 

Một năm chỉ có một tháng, hãy làm những việc cần làm trong sự mời gọi, hãm mình, hy sinh để xin giúp các linh hồn, để các linh hồn được cứu và trở về cùng Chúa qua Lòng Thương Xót mà chúng con xin kính dâng thay cho chính họ. Chúng con cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Amen, Amen, Amen.

 

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharistic Jesus