The Miraculous Power of the Eucharist
The Miraculous Power of the Eucharist

The Gift of The Six Kowtows

 

A Present from Blessed Mother Mary to Humanity

432 pages

Sáu Lạy Kính Dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

100 pages

Kinh Nguyện Sáu Lạy kính dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

144 pages

The Six Kowtows Reverently Offered to the Eucharistic Jesus

 

192 pages

Ang Anim na Kowtows

Magalang na iniaalay

sa Eukaristikanong Hesus

176 pages

Las Seis Kowtows

Reverente-mente

Ofrecido a

Jesús Eucarístico

192 pages

Los Seis Kowtows Reverently

Oferecido

a Jesus

Eucharistico

208 pages

Coming soon

Sáu Lạy

Kính Dâng

Thiên

Chúa Cha

-Quyển 1-

240 trang

Sắp in

Messages for the World 

Pray

The Rosary of The Six Kowtows 

Heavenly Poems and Songs

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else...  

Read more

07-11-2019

Thông điệp Sáu Lạy

Ngày 7 tháng 11 năm 2019

6:21 Tối

Nhà thờ Thánh Têrêsa

 

Lucia:

Ly Chúa, chúng con đang qu trưc thánh tưng Divino Niño Jesús, thánh tưng Thánh Juan Diego và thánh tưng M Guadalupe – nơi đây chúng con cũng đã tng đưc đón nhn li ca Chúa và hôm nay xin trở lại.

 

Ly Chúa, cám ơn Chúa đã dành cho chúng con tham d thánh l chiu hôm nay. Tri ngoài đang mưa, không lnh lm nhưng cơn lạnh đã bắt đầu kéo đến, anh ch em chúng con d tính đi xa, đến nhà thờ Holy Spirit; nhưng hôm nay vì mưa và đưng cũng ngp nước nên chúng con không th đi được, chúng con xin li thánh đưng Thánh Têrêsa tham d thánh l.

 

Cũng như mi ngày, Chúa dành cho chúng con cơ hi để xin được đón nhn Li Chúa. Hôm nay chúng con xin cùng nhau hip nht để lng nghe Bài Đc I và Phúc Âm, xin Chúa soi sáng cho chúng con trong s suy nim, để cm nghim s ch dy ca Chúa, qua Phúc Âm Tin Mng mà các Thánh tông đ xưa đã ghi chép, là mt cm nang dn chúng con đi gia thế gii. Còn nhiu vn đề trong cuc sng mà Chúa đã dành cho thế k ca đầu tiên, và cũng đang dành cho chúng con trong thế h này.

 

Xin cho chúng con tìm ra đưc bn đồ cuc sng ca đời mình qua Li ca Chúa, qua Giáo Lý, qua Phúc Âm, đ chúng con sng như s mi gi mà Chúa dành cho chúng con; đồng thi cũng biết được s v ca mình mà tiếp tc mi ngày trong đi sng; đó là s ci thin, đó là s ph phc đầu phc và đó cũng là s sám hi ăn năn để nhc nh mình mi ngày. Xin Chúa tha th cho chúng con, đ cuc sng ca chúng con đưc đổi mi trong đường li ca Chúa; vì thân xác yếu hèn chúng con ch suy nghĩ trong sự giới hn vi rt nhiu điều nơi s yếu đuối, thấp hèn và thiếu sót.

 

Xin Chúa thương đón nhn nhng li con cu xin. Xin cho con suy nim Bài Đc I cũng như Bài Đc II để hiu rõ s ch dy ca Chúa, để mi ngày chúng con sng vi mt đời sng đổi mi hơn và nh Lòng Thương Xót ca Chúa thánh hóa, biến đổi để chúng con sng đúng vi vai trò ca mình và sng đúng mt đời sng xng đáng vi nhng ơn lành đưc đổ xung, đưc đón nhn s ch dy ca Chúa, đ chúng con tiến bước và sng đúng vi mt đời sng của người Kitô hu, đời sng được làm con ca Chúa và đi sng vi s v và s mng ca chính mình. Amen.

 

Gi đây, chúng con xin đưc dâng lên nhng li suy nim để được đón nghe li ch dy ca Chúa Thánh Thn, như mọi ngày Ngài thưng dy chúng con qua Bài Đc I cũng như Phúc Âm.

 

BÀI ĐỌC I: Rm 14, 7-12

 

PHÚC ÂM: Lc 15, 1-10

Ly Chúa, Bài Đc I ngày hôm nay Chúa dành cho chúng con nhng li ca Thánh Phaolô Tông đ gi tín hu Roma và cũng đang gi cho chúng con tng người mt, đ được nghe tiếng ca Chúa qua Tin Mng Phúc Âm. Thánh Phaolô Tông đ đã nhn mnh: “Không ai trong anh em được sống cho mình, và cũng không ai chết cho mình.”

 

Li được khuyên nhc vi chúng con trong đi sng là nhng người Kitô hu, là nhng người con ca Chúa. Khi chúng con cm nghim đưc Chúa đã chết cho chúng con, chúng con không có quyn sng cho mình và cũng không có quyn t mình chn la, mà chúng con phi sng cho chân lý s tht, chúng con phi sng trong s mi gi mà Chúa đã dành cho chúng con. Và chúng con sng qua cm nang được để li qua cái chết ca Đức Giêsu Kitô và qua mt s xác tín trong đi sng làm chng ca các Thánh Tông đ, đưc kéo dài cho đến ngày hôm nay, vi nhng li được ghi chép mt cách rt rõ ràng; vì có nhng lúc chúng con mp m trong cuc sng có nhng lúc chúng con mơ h.

 

Ly Chúa, con cm t ơn Chúa. Ngày hôm nay chúng con là nhng hu bi ca thi đại, qu tht, chúng con nghe rt nhiu Phúc Âm Tin Mng. Chc chn là c mt cuc đời theo cha, theo m vi đi sng ca người Kitô hu nhưng đi sâu vào Phúc Âm Tin Mng, chc chn chúng con là nhng người dng dưng, những người tht s không hiu và cũng chng bao gi có ý thc để cm nghim và suy nim.

 

Cho nên cho đến tui này, cho đến giây phút này có biết bao nhiêu ngưi chưa vững vàng v đi sng đức tin; chúng con d b lung lc, d b chi phi và chúng con d phm ti và điều thưng tình nht trong cuc sng ca chúng con là nuôi ti, dưỡng ti và phm ti. Nhưng ngày hôm nay, ly Chúa, khi Chúa cho phép đ chúng con suy nim v Phúc Âm Tin Mng, chúng con thy qu tht là mt điều rt ln lao.

 

Chúa đã dùng đ mi cách đ dn dt chúng con vào giáo lý và cu chúng con t bao gi. Nhưng đời sng ca chúng con sanh ra bi ti, vì chính điu này mà chúng con đang sng gia ti; nếu chúng con không có s ch dy ca Chúa và không có giáo lý và Tin Mng, nht là không có mt công cuc ln lao vĩ đại mt lch s qua cái chết mà chính Chúa đã đến vi thế gian và chết thay cho con, chết thay cho đời và chết thay cho muôn ngưi trong nhân loi, thì hôm nay làm sao có nhng tông đ?

 

Chính các ngài đã chng kiến và các ngài đã ghi chép mt cách rõ ràng s ch dy ca Chúa, tình yêu ca Chúa và nht là đi sng gia thin và ác. Ngày hôm nay mi mt ý nghĩa đu mang đến cho chúng con s cương quyết trong đức tin vi s ci thin, để chúng con nhn định đưc gia thin và ác, gia đúng và sai, gia nhng điều chúng con sng có hu ích và nhng điều chúng con sng vi nhng ngày tm thường bình thưng, đã tr thành thói quen và không có ý nghĩa.

 

Cho nên, ngày hôm nay Chúa đã nhc li cho chúng con: "Anh em thân mến, không ai trong anh em được sống cho mình, và cũng không ai chết cho mình." Điu khng định ca Thánh Phaolô Tông đ ngài ghi chép, trưc khi ngài viết nht định Chúa Thánh Thn dành cho ngài mt s sáng sut mnh m để viết vào trang sách s, để khng định nhng gì mà con ngưi có trong mt lp trường, để giúp chúng con bưc ra khi nhng cm by thp hèn yếu đuối ca ti mà chúng con đang và đã vp phi.

 

Ly Chúa, ngày hôm nay xin Chúa giúp chúng con đưc m trí, vì bao thế h cũng đã đi qua điu gì còn gi li nơi chúng con đó chính là lòng tin, là s vâng phc, là s lng nghe, để hiu được ý nghĩa giá tr ca Phúc Âm Tin Mng, để giúp chúng con đi ra khi nhng ràng buc theo thói quen vi s hiu biết gii hn thp hèn ca ti li.

 

Ly Chúa, Chúa còn dy chúng con thêm na, để chúng con sng mt cách xng đáng, sng vi giáo lý Tin Mng, sng vi mt Đấng Thiên Chúa đã chết cho chúng con, sng vi mt Đức Giêsu đã chết và đã sng li, để chúng con hưng nh s sng li đó đ tr thành mt con người mi, để ra khi bóng ti ca ti li.

 

Còn na, đời sng con người ca chúng con thì luôn đoán xét ln nhau, chúng con nghi k đoán xét cho nên chúng con có nhng hn thù, ghen tương, đ k, không tha th và còn biết bao nhiêu điều … trong cuc sng. Nhưng Li ca Chúa là mt s nhc nh về s hin lành, để đi đúng mc độ vi mt con đường thánh thin, trong s tht và nhân đc; ngày hôm nay, nhng li này như đang nhc nh chúng con và nhc nh thế gii.

 

Con người của chúng con luôn có chiều hướng đoán xét anh em của mình, đoán xét việc làm của anh em mình, đoán xét tất cả những gì không vừa ý và không hợp ý. Nhưng điều đoán xét sẽ dẫn chúng con vào sự tiêu cực và mất đi những gì ở trong một giáo lý mà Chúa dạy chúng con từ bên trong tâm hồn, để chúng con cương quyết đi ngược lại những sự suy nghĩ yếu đuối với những điều suy diễn mà con người vốn có trong sự gần gũi thấp hèn đó.

 

Ly Chúa, Chúa nhc cho chúng con rõ ràng nht, để chúng con biết tng vic, tng c ch và đi sng ca tp th cũng như đời sng ca cá nhân. Nht là trong đi sng anh chị em trong đoàn thể trong đi sng tn hiến ca chúng con và nhng người anh ch em còn rt nhiu điều trong đi sng tp th cn nghe, cn biết để chúng con đng mc phi cái bnh – đoán xét người khác, miệt thị người khác, khinh khi người khác.

 

Cho nên, Chúa hi li: "Còn ngươi, việc gì mà đoán xét anh em ngươi? Và ngươi, ti sao ngươi khinh khi anh em ngươi?" Ch có Chúa là tòa án công chính và công bng cho nên hãy lng nghe, cu nguyn để biết rng đúng và sai. Đừng dùng phương pháp theo thói quen con ngưi mà lm lúc chúng ta đi sai và chúng ta khưc quyn ca Thiên Chúa.

 

Ngày hôm nay chúng ta phải nhìn thân phận tội lỗi xấu xa của chúng ta, để chúng ta hãy phủ phục trước Thiên Chúa bằng lòng sám hối. Tất cả chúng ta đều phải phủ phục trước Thiên Chúa Toàn Năng – là Cha, và Con và Thánh Thần. Ngài là mt Đấng Thiên Chúa mãi mãi muôn đời công bng, công lý, s tht vi tình yêu mà Ngài đã dành cho chúng ta. Bi vì l đó mà chúng ta không còn điu gì đ có th ngn ngi, vì Chúa yêu chúng ta Chúa sa dy chúng ta và Chúa cho chúng ta nhiu cơ hội để quay tr v vi Chúa, đ chúng ta tr nên công chính qua Li ca Ngài, đ chúng ta thc hành t bên trong cho đến bên ngoài, luôn có s trong sáng và công chính.

 

Cho nên vi cp mt người đời nhìn chúng ta, nhưng hãy sng làm sao để chúng ta đng rt vào ti và chúng ta đừng rt vào s khuyến d ca ti. Vì thân xác thì quá yếu đuối nhưng tinh thần thì sáng sut, vì có Li ca Chúa, vì có tình thương ca Lòng Thương Xót. Nhưng chúng ta hãy đ phòng chúng ta mi ngày, chúng ta phi sng trong s công chính cn có đi vi mình và đi vi mi người.

 

Chúng ta hãy luôn luôn nh rng: sự giả dối không thuộc về Thiên Chúa và sự điêu ngoa không thuộc về Thiên Chúa. Còn rt nhiu điều mà chúng ta vp phi trong cuc sng vì chúng ta ganh ghét, ghen tương đố kỵ, vì chúng ta có nhiu vn đề trong cuc sng mà chúng ta đã có đôi ln và đã bao ln sng trong s gi di, vì mt li ca chúng ta mà chúng ta đã làm sai đi kế hoch và chương trình ca nhng người khác trong đi sng lành thin.

 

Vì những s đoán xét ca chúng ta mà chúng ta đã tr thành mt con người gi di, vu oan giá ha cho anh ch em mình. Và cui cùng, vì nhng điều đó, chúng ta đã khước quyn ca Chúa và chúng ta phi chu trách nhim trước s công bng. Chúa đã mun chúng ta phi tr nên nhng con người trưởng thành trong s ci thin, để chúng ta tr thành mt con người tt. Có thì nói có, không thì nói không. Đừng gi di; nếu gi di thì không thuc v Thiên Chúa.

 

Cho nên, ngay t bây gi, chúng ta cn nhc nh để sám hi đã bao ln li lm trong cuc đời, thì đây là lúc mà chúng ta không thy xa l vi món quà Sáu Lạy, chúng ta không thy xa l vi s ch dy ca M Maria, chúng ta không thy xa l vi nhng gì chúng ta đã đón đưc do chính M dy chúng ta – hãy quỳ phủ phục, hãy thờ lạy tôn vinh, hãy đến với Thiên Chúa bằng trái tim chân thành chân thật; hãy nhìn nơi mình để sám hối tội lỗi. Đó là điu mà Chúa đang ch đợi chúng ta và ming lưỡi chúng ta mi bt đầu ca ngi chúc tng.

 

Thiên Chúa tha th cho chúng ta khi Chúa hiu được tm lòng ci thin ca chúng ta, khi Chúa hiu được s ước mơ để tr nên ngưi công chính ca chúng ta. Cho nên ngày hôm nay chúng con cám ơn Chúa, xin cho trái tim ca chúng con đng cng lì khi nghe li Chúa, xin cho lòng chúng con m ra để hiu biết nhng gì để mình quyết tâm làm.

 

Xin đừng để cho chúng con vì những việc thầm kín trong tư tưởng, mà chúng con không thành thật chúng con cũng phải trả lẽ trước mặt Chúa với sự công chính. Hãy nghe câu cuối cùng: " Vì vậy, mỗi người chúng ta sẽ phải trả lẽ về chính mình với Thiên Chúa." Nếu chúng ta suy nim câu này chúng ta s biết s ti, tránh ti và lìa xa ti; hãy sng công chính t bên trong cho đến bên ngoài. Hãy sng mt đời sng như Chúa mi gi chúng ta qua Bài Đc I mà Thánh Phaolô Tông đồ đã ghi chép và tiếp tc để đón nghe tình thương ca Lòng Thương Xót mà Chúa dành cho nhng k có ti quay bước tr về.

 

Chúng ta tiếp tc đón nghe Phúc Âm Tin Mng ca Thánh Luca đã ghi chép; trưc khi chúng ta đi vào bài Phúc Âm thì chúng ta hãy suy nim. Bi vì hôm nay Chúa nhc: "Hãy đến vi Ta tt c, hi nhng ai khó nhc và gánh nng, Ta s nâng đ và b sc cho các ngươi".

 

Cuộc đời ca mi mt người chúng ta trong những ngày l th ca trn gian không ai không gp vt v, không ai không gp th thách và không ai không gp thp t giá. Nhưng chúng ta có hiu thp t giá đ mang chúng ta đến vi Ngài, qua ý nghĩa mà chính Đc Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa, Ngài đến thế gii đ cu con người trong thế h ca nhân loi cũng phải bước qua đoạn đường Thp T Giá vi s đau đn cc cùng đ cu chúng ta ngày hôm nay.

 

Cho nên chúng ta đng cm thy xa l hoc s hãi thp giá, nhưng hãy nh rng Chúa đã cho chúng ta mt gương sáng bng vic ca Chúa làm và Chúa cũng đã ha hn vi chúng ta, đ chúng ta đưc nâng đ và có hy vng hôm nay: "Hãy đến vi Ta tt c". Chúa không cha bt c ai, nhng người tin và nhng người tìm đến Ngài, vì Chúa phán: “Hãy đến. Dù là vi nhng u ut đau khổ, dù cuc đời ca chúng ta b người khác phn bi, dù chúng ta gp nhng trc tr đau đớn, gp nhng bnh tt linh hn ln th xác, dù chúng ta gp nhng thp giá đau đn gia cuc đời mà chúng ta mun sng như bao nhiêu ngưi khác.

 

Chúng ta có biết rng Thiên Chúa là Đng Quan Phòng, Ngài dng nên chúng ta Ngài biết tt c nhng gì phù hp và thích hp vi chúng ta; ngay c thp giá Ngài trao cũng có ý nghĩa đ cu chúng ta. Nếu chúng ta không da vào thp giá thì chúng ta làm sao có th biết Ngài, nếu chúng ta không có thp giá đó thì chúng ta s hư mất và cũng có th tr thành là nhng lý hình chăng, là nhng tên ti đồ chăng, nhng tên bt chính bt tuân và cũng là nhng người ngoi giáo chăng?

 

Hãy nh rng tt c mi điều đến vi chúng ta, là ngưi Kitô hu chúng ta phi lng nghe tng ch tng câu. Tt c đều là ý tt và Thánh ý tuyt vi ca Thiên Chúa dành cho chúng ta. Chúng ta hãy hiu rng, khi chúng ta đau kh cc cùng, Chúa cũng đã nói: "Hãy đến vi Ta, hi nhng ai khó nhc và gánh nng". 

 

Cuộc đời ca chúng ta có nhiu gánh nng khó nhc, nhưng khi mang gánh nng và khó nhc chúng ta hãy nhìn xem có ai gánh nng khó nhc như Mẹ Maria, có ai mang gánh nng đau khổ cc cùng như chính nhng vết thương mà Chúa Giêsu chu? Ngài đã đau kh cc cùng để cu chúng ta thì Ngài không mun linh hn ca chúng ta mt đi, cho nên Ngài va cu chúng ta va nâng đ linh hn chúng ta. 

 

Cho nên, hãy đến vi Chúa, hãy mnh dn đến vi Chúa, hãy thưa vi Chúa. Hãy tin rng Chúa s b sc, Ngài là Đng có quyn b sc cho chúng ta, đ chúng ta tr thành mt con người mi vng mnh để bước đi trên đon đường thp t giá. Đon đường Thp T Giá Đc Giêsu chn để cu chúng ta, đon đường thp t giá mà chính chúng ta đi đim hn để gp Đức Giêsu, vi ân tình bao la mà Chúa đã dành đ cu chúng ta, là nhng ti nhân tr thành nhng hi nhân, nhng hi nhân tr thành nhng chng nhân đang có giữa thế giới này và nhng chng nhân tr thành nhng thánh nhân đang có mt ti thiên đàng.

 

Con xin Chúa ngày hôm nay cho nhng li cu xin này đưc thm vào lòng ca anh ch em có cơ hi đón nghe, đ chúng ta phi bt đầu t bây gi, t chính mình vi nhng suy nghĩ đ trưởng thành trong ơn Chúa. Vì đây không phi d dàng đưc gp g và đưc chính Chúa Thánh Thn đi sâu đ dy chúng ta hiu biết thêm v đời sng Phúc Âm Tin Mng, hiu biết thêm v đời sng khi chúng ta cương quyết tr thành nhng người con xng đáng ca Thiên Chúa dành cho chúng ta, bất kể chúng ta là ai.

 

Ngày hôm nay chúng ta đưc nghe ơn đưc đổ xung để chúng ta đón nhn gi ly, để chúng ta sng vi mt đời sng thuc v Chúa mi gi chúng ta trong s v ca mình, trong vai trò ca mình, là ngưi con ca Thiên Chúa và cũng là ngưi Kitô hu ca Giáo Hi. Amen.

 

Ly Chúa, con xin đưc kết thúc nhng li ca Bài Đc I mà Chúa đã dành cho con vào chiu hôm nay, cùng vi nhng người anh ch em qua s ch dy ca Chúa. Con cám ơn Chúa đã nhc nh con cũng như nhắc nh anh ch em, ai cũng rớt vào tình trng này. Cuc sng ca chúng con dưng như quen thuộc vi s nghi ng, đoán xét, có nhng lúc chúng con cứ t suy din ri t kết ti; lm lúc chúng con sng trong s mù quáng biết bao nhiêu năm tháng trong cuc đời.

 

Ngày hôm nay, nh chính Chúa dành cho chúng con cơ hi để chúng con mi biết điều gì là ánh sáng, điu gì là bóng ti, nhưng chưa vững. Nếu chúng con không luôn luôn đ phòng chính mình thì chúng con cũng d vp ngã vì đi sng rt yếu đuối ca thân xác.

 

Ly Chúa, con cám ơn Chúa đã giúp cho chúng con, bui chiu hôm nay nếu tri mưa thì chúng con nhà ch chúng con không có đi, nhưng tht s có mt điều gì đó thúc đy. Con cám ơn Chúa, bui trưa ngày hôm nay trong gi Lòng Thương Xót, đã có nhng điều trong lòng con. Không t mình nhưng s thúc đy ca Chúa Thánh Thn rt là mnh m và Chúa đã đến viếng thăm con bằng Thánh Th ca Ngài trong căn phòng con cu nguyn; Chúa thưng đến thăm con rất là nhiu ln, nhiu khi đã tr thành thói quen t bao gi.

 

Ngày hôm nay tri mưa, con nhìn thy cnh vt rt là bun và tri thì lnh lo, hơn na con thy cũng bất tin. Nhưng có mt sc mnh, con nh Chúa và con cũng nghĩ rng Chúa đang nh chúng con, tng đứa con mt, cho nên Chúa mi gi chúng con đến đây đ chúng con đưc cùng nhau nghe li Chúa. Con cũng tin tưng rng Chúa cũng dành cho chúng con cơ hi để hiu biết thêm v s ch dy.

 

Lm lúc, Chúa tách ri chúng con ra đ Chúa dy tng đứa mt vì Chúa biết đứa nào mnh điểm nào và đa nào yếu điểm nào. Chúa luôn mun chúng con luôn luôn có s kết hp hip nht trong chương trình đưc đặt để rt là quan trng và giá tr mà chúng con lm lúc ơ th, không hiu. Chúa cũng hiu được ni tâm vi s khao khát bên trong tâm hn, vi nhng bí mt ai cũng có.

 

Chúa hiu được điều đó và Chúa mun chúng con hãy th lng tinh thn trong sự phó thác, đ chúng con nghe nhng điều ca Chúa dy và đng rt vào nhng lưới bẫy mà trong tư tưng yếu đuối luôn vp phm, để chúng con c gng sng vi mt đời sng như sự ch dy ca Chúa, công chính, trong sáng trong s tht. Đng để cho tư tưởng vi s yếu mm nó s b đánh phá, lúc đó là cơ hi mà chúng con đã hoàn toàn không biết s tn công ca ma quỷ thì nó s làm ch và có nhng vic chúng con làm nhưng chúng con không ý thc được thì chính chúng con đã đi sai và làm cho Chúa đau lòng.

 

S hun luyn ca Chúa là mun chúng con ngây thơ, chân tht, sng tht để chúng con đưc đón nhn tình yêu ca Chúa và chúng con trao cho nhau, nhưng trong tâm tình trong sáng, chân tht và s tht. Xin giúp chúng con đng để cho mt my may nào ca ma qu xúi gic để làm sai; khi chúng con sai thì chúng con không thy được ánh sáng và t cái sai đó s đi đến lm ln và mù quáng. 

 

Con xin Chúa giúp chúng con tt c điều này, đ chúng con sng trong s hn nhiên ngây thơ và sng trong s chân tht, vì có sự chúc phúc chúc lành ca Chúa. Nếu chúng con sống không được trong sáng thì sự chúc lành chúc phúc của Chúa ngừng lại ngay, bởi vì khi cái thùng nó đã đóng lại thì dù ân sủng đổ xuống bao nhiêu cũng không đón nhận; khi cái thùng mỡ nắp thì cứ tiếp tục tràn đầy những ân sủng nhưng đòi hỏi sự công chính, đòi hỏi sự chân thật, đòi hỏi sự trong sáng, đòi hỏi lề luật và giáo lý Chúa được thực hành trên chúng con và trong chúng con. Amen. 

 

Lucia xin đưc kết thúc, 6 gi 55 phút, ngày Th Năm, tháng 11, ngày 7, năm 2019, ti thánh đưng Thánh Têrêsa, trưc thánh tưng Divino Niño Jesús, thánh tưng Thánh Juan Diego và thánh tưng Mẹ Guadalupe mà con cùng vi anh ch em xin được dâng kính Chúa vi nhng li mà Chúa đã dành cho chúng con qua Chúa Thánh Thn, ch dy mt cách đặc bit.

 

Và gi đây, chính Chúa Giêsu đã nói vi nhng người thâu thuế, chính Chúa Giêsu đã hành đng điều này và chính Chúa Giêsu đã thc hin điu đó mang đến một giáo lý tht rõ ràng trong Phúc Âm như Thánh Luca đã ghi chép, đ chúng con hãy da vào điu này đ được đón nhn tình thương ca Chúa.

 

Chúng con cũng mt trong nhng con chiên đi lc đó, vì mt con chiên đó mà Chúa đã b hết chín mươi chín con chiên kia, đ vác con chiên ti li tr v, để vác con chiên đi lc đường tr v, để vác con chiên đang b thương tích mà không th v được. Ngày hôm nay nh chính tình thương ca Chúa, nh trái tim yêu thương vô b bến ca Chúa và nh Chúa đã b tt c để đi tìm con chiên như chúng con, đã bao năm tháng lc lõng gia xã hi, lc lõng gia cuc đời. 

 

Ngày hôm nay chúng con hãy nh rng khi Chúa vác chúng con v trên vai, Chúa đem bao biết bao nhiêu tình thương đ dành cho chúng con. Chúa cha lành nhng vết thương lòng b rn nt, Chúa cũng bù lp vi tt c nhng ngày đau khổ cc cùng và Chúa cũng dành tt c nhng ngun ân sng. Hãy đón nhn, hãy tiếp nhn và thc hành, đ chúng con b đi cái tôi ca chính mình trong s đòi hi, chúng con b đi những điều ưa thích ca con người trn gian trong cách sng mà chúng con chưa ý thc để trưởng thành.

 

Ly Chúa, hôm nay xin cho chúng con cm nghim đưc điều này, đ chúng con thy được chúng con không là gì c. Chúng con ch là nhng ht cát ht bi b chà đp gia mt xã hi đông người như hôm nay. Nhng ht cát ht bi ngưi ta không đ ý đến đó, người ta không quan tâm đến, nhưng Chúa li quan tâm nhng ht bi Chúa dng nên; nhng ht cát Chúa đ trên mt bãi bin bao la mênh mông và tng ht cát đưc kết hp để tr thành mt b cát êm ái khi bưc chân Ngài đi qua.

 

Cho nên, bin đã nói lên mt s rng ln bao la cát nói lên s mm mi ca b cát trên b bin, để nhìn thy gia nước và sự khô cn. Tình Chúa thì luôn dành cho chúng con bao la còn hơn bin c; dù là nhng bãi cát êm ái du dàng đ chúng con bưc tng bước chân nh nhàng, nhưng nhng bãi cát đó cũng không ví đưc tình Chúa dành cho chúng con, khi chúng con là nhng người sai phm xúc phm, hay là ngưi sng trong ti như chính con chiên đi lc kia.

 

Xin cho mi mt người chúng con hôm nay suy nim tình yêu đó, đ chúng con xin ngay t bây gi hãy b đi chính mình với nhng t ái, với nhng kiêu căng, với nhng điều mà chúng con cho đó là đau kh hay tht bi. Nhưng trong cuộc đời ca chúng con Chúa đã dùng cây viết để viết lên nhng li êm ái du dàng, như nhng vn thơ và trao tng cho chúng con mt tm giy mong chúng con viết và đáp li Li ca Chúa. Và bc tranh mà t chúng con v, Chúa khao khát ch đợi để bc tranh tr nên mt bc tranh hin hòa, mt bc tranh đẹp, mt bc tranh có ý nghĩa.

 

Nhưng cuc đời ca chúng con đã viết lên nhng bc tranh tàn phế, nhng bc tranh với nhng du vết ca ti mà chúng con đã làm và còn nhng vết mà chúng con đã qut lên với nhng mc đen để xóa đi cái màu trng tinh khiết mà Thiên Chúa dành cho mi mt người ca chúng con. Cho dù rng t giy màu trng đó chúng con đã l viết lên nhng dòng ch ca màu đen, chúng con đã l viết lên những giòng chữ màu đỏ, chúng con viết nguệch ngoạc theo cách thức của một con người trần gian với sự thấp hèn yếu đuối.

 

Nhưng khi chúng con tr v, chúng con đã biết ti li ca mình, chúng con đã biết cuc đời hoen không cách nào có thuc cha và không có cách nào có th ra sch. Nhưng chính Lòng Thương Xót ca Chúa; Đng Cu Độ đã chết đi và ly Máu đ gi ra trên nhng dòng ch đen đó, gi ra trên nhng điều mà con ngưi đã t viết lên trong đi sng đau khổ do ti chính mình gây nên.

 

Chúa là mt Đấng nhân t, đi sng chúng ta không th nào thiếu Ngài, chúng ta không th nào ri khi Ngài và chúng ta không th sng mt mình gia mt cuc sng đầy cm by qua muôn thế h. Cho nên nhng gì mà hôm nay chúng ta da vào đó chính là Phúc Âm, đó chính là Tin Mng, đó chính là Li ca Chúa, lch s ca Chúa và tình thương với Lòng Thương Xót, đ chúng ta đưc biết rng chúng ta gp Chúa ngay bây gi bng cách nào, chúng ta tìm được Chúa bng cách nào, chúng ta thy được Chúa bng cách nào và chúng ta tin Chúa bng cách nào?

 

Hôm nay, đó chính là ánh sao dẫn đường, chính là Phúc Âm Tin Mng được ghi chép mt cách rt rõ ràng, cng thêm lòng tin và cng thêm s suy nim ca chúng ta, đ chúng ta có mt đời sng ni tâm riêng bit, đời sng thiêng liêng trong linh hn, chúng ta mi có th thy Chúa trong nim tin ca chúng ta. Chúng ta gp Chúa bng nhng Li qua Phúc Âm Tin Mng và chúng ta thc thi nhng Li ca Chúa dy bng đời sng mà chúng ta đưc nghe, được ch dy và đưc ging dy qua Giáo Hi và trong Phúc Âm.

 

Tt c nhng điều này rt tuyt vi mà chúng ta đang có do s thiêng liêng hin hu ca mt Đấng Thiên Chúa siêu vit dành cho chúng ta, mt Đấng Thiên Chúa thưng trí đã dành cho chúng ta tt c, phù hp và thích hp trong mi vn đề, trong mi hoàn cnh, trong mi thi đại và trong mi thế k.

 

Hôm nay mi mt người chúng con không cách gì không hiu và không cách gì t chi được nhng ân sng đưc ban cho chúng con tng người và tng giai đoạn, tng hoàn cnh, tng mi mt thi đại, tng mi mt thi gian và không gian. Ch có mt mình Thiên Chúa là mt Đấng cao c dành cho chúng con, mi tng lp, mi vai trò, đ thu hiu và cm nghim s ln lao cao c ca ơn thánh Chúa ban.

 

Con ngưi ca chúng con ch cn biết rng phi tin. Phi tin và tìm đến trong s thc hành và hp tác, chúng con mi thy được s hin din ca Thiên Chúa với chiu sâu, chiu cao và chiu rng đã dành cho chúng con và giúp chúng con tr nên nhng con người hu ích, tr nên nhng con người hu dng và cũng tr nên nhng kit tác mà Chúa khao khát, là chúng con, và tr nên mt tác phm mà Chúa đã dành mt cách đc bit để chính Chúa hưng dn chúng con, Chúa cùng chúng con.

 

Chúa ban tng cho chúng con trái tim và tình yêu ca Ngài, bi vì Ngài mun chúng con tr nên thin nguyn, Ngài mun chúng con ci thin, Ngài mun chúng con sng trong mt đường li duy nht. Đó chính là tình thương mà Chúa đã dành cho chúng con và chúng con cũng dành chính tình thương và tình yêu xin dâng kính Thiên Chúa bng mt tm lòng. Đó là s khao khát ca Ngài: yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết cả con tim của mình, và yêu tha nhân như chính Chúa dạy. Nếu chúng con thu hiu được điều này và thc hành chúng con s tr nên nhng người công chính mà Chúa khao khát, nhng môn đ Chúa chn và nhng tông đ kế tiếp mà chúng ta đang sng gia thế gii này.

 

Cho nên, không có điu gì mà chúng ta không th, nhưng có Chúa chúng ta đu có th. Chúng ta yếu đuối, chúng ta ti li bi vì con ngưi ca chúng ta c đi tìm và nhm thng nhng gì trong thc tế. Nhưng Chúa ch mong mun chúng ta hãy ý thc rng chúng ta rt cn Chúa và chúng ta sng vi mt đời sng vi mình vi Chúa, quyết tâm loi b tt c nhng thói quen làm chúng ta ri xa Chúa và chúng ta đang mang nhng du vết ca ti li. Chúng ta hãy cn tr nên mt con người mi, để chúng ta tr nên hu dng và hu ích trong vai trò mà Chúa dành cho chúng ta.

 

Chúng ta cm t ơn tình thương ca Chúa đã dành cho chúng ta Bài Đc ca ngày hôm nay. Đó chính là Bài Phúc Âm mà Chúa đã cho phép chúng ta đ chúng ta đưc suy nim; bi vì thế gii ca loài ngưi hôm nay ch có nhng điều mà chúng ta ch ham nhng điều thc ti trong đời sng. Chúng ta ch nhìn s đông và chúng ta ch biết nhng gì ca b ngoài, nhưng nhng điều mà Chúa mun hôm nay là tâm hn ca chúng ta, là trái tim ca chúng ta, là nhng quyết tâm ca chúng ta, là nhng điều chúng ta cn nên ci thin, chúng ta cn nên hoàn thin vì Chúa mun và Chúa cn đến tình yêu ca chúng ta.

 

Chúa là mt Thiên Chúa to dng nên tri đất muôn vt. Chúa mun rng trái tim chúng ta thuc v Ngài, vì đó là mt tác phm đẹp nht, hoàn m nht mà Chúa khao khát chúng ta trưng thành và ln lên. Chúng ta hnh phúc chúng ta được suy nim bài này, rt có ý nghĩa. Và bài này cũng dy cho nhng người có chc v, dy cho nhng người mang mt trách nhim nhưng mt s đông chúng ta ch nhìn vi s nghi ng, đoán xét. Nhưng cui cùng, chúng ta biết rng s nghi ng đoán xét con ngưi đó là nhng điều sai lm.

 

Thiên Chúa là Đng có cách đ ban đến nhng người con ca Ngài, nhng người công chính đưc thưởng theo cách công chính, nhng người ti li Ngài đang mi gi để cu h và đưa h tr v. Cho nên điu này là điu cn thiết nht mà chúng ta phi cn lưu ý đ thoát ra khi và hiu vi tt c nhng gì trong Phúc Âm Tin Mng Chúa đ li, điu hng ngày và mi ngày chúng ta hiu ch trong mt gii hn.

 

Chúng ta không hiu rng Chúa mun chúng ta hãy hiu hơn nữa, bi vì nhng điều đó là nhng điều cn thiết nht để dy cho chúng ta, dy cho môi trưng chúng ta, dy cho nhng người có chc v và dy cho mt đời sng để chính chúng ta cũng sa đổi, để chúng ta cũng đưc mi gi. Chúng ta cũng là mt trong nhng con chiên, hãy sng mt đời sng sám hi, để được Chúa xót thương, đ được Chúa nhìn đến, để được Chúa m bng và để được Chúa vác trên vai như Chúa đang vác con chiên lc tr v.

 

Cho nên, Chúa vui mng khi nhng người ti li tr v, Chúa vui mng khi mt ti nhân sám hi, Chúa vui mng khi Chúa thy con người biết tnh thc tr v. Chúng ta không biết giá tr ca chúng ta, nhưng Chúa dành cho chúng ta mt giá tr rt ln. Vì chính Ngài đã đ máu vì chúng ta cho nên ngày hôm nay chúng ta có cơ hi để chúng ta suy nim và cm nghim.

 

Hãy sng và suy nim Li Chúa, hãy thc hành như Chúa dy và hãy cho mình mt thí d, cho mình mt cái cm nghim chúng ta đưc yêu, đưc thương và dù ti li đến đâu Chúa mong mi chúng ta tr thành mt con người mi vì Chúa đang ch đợi s tr v ca chúng ta.

 

Xin đng để cho trái tim mình chai đá, xin đng để cho trái tim tr nên mù lòa và xin đng để cho thói quen đã làm cho chúng ta bên Chúa nhưng không bao gi gp Chúa. Phụng s Chúa, bên Chúa, nhưng đu óc ca chúng ta ganh ghét, ghen tương, đ k; bên Chúa nhưng chúng ta không nhìn thy Chúa mun chúng ta tiếp tc bên cnh ca Ngài bng tình thương, bng s thc hành, bng nhng hành đng và bng mt đời sng nhân chng.

 

Ngày hôm nay xin cho tt c mi người anh em chúng ta suy nim bài này đ chúng ta sng vi mt ngày mi trong cuc đời vi mt s đổi mi, để chúng ta hãy đ chúng ta như con chiên lc kia, mi ngày đưc sám hi ăn năn, để được Chúa đưa chúng ta tr v và cũng đ luôn luôn đ phòng chính mình, chúng ta đng vp phi và li phm để chúng ta làm cho Chúa đau lòng vì Ngài đang ch đợi chúng ta.

 

Ly Chúa, chúng con cám ơn Chúa ngày hôm nay Chúa dành cho ch em con, anh em con, có cơ hi để được đến vi Chúa trong s suy nim. Con cm thy rt là hnh phúc là bi vì khi chúng con hiu được li Chúa và xin đưc nghe qua s ch dy ca Chúa Thánh Thn, dường như chúng con có mt điều gì đó đi mi bng chính s gi ra ca Thn Khí ca Thiên Chúa đ giúp chúng con và nhc chúng con.

 

Con ngưi thì luôn yếu đuối nhưng Thiên Chúa thì luôn dùng đ mi cách đ đưa chúng con ra khi nhng lưới bẫy đó, đ chúng con tr thành nhng con người xng đáng hơn khi chúng con làm chng, để chúng con xng đáng hơn khi chúng con th ly Chúa, đ chúng con xng đáng hơn khi chúng con đưc k bên Chúa. Chúng con nhân danh Đc Giêsu Kitô là Chúa ca chúng con, bây gi cho đến mãi muôn đi. Amen, amen, amen.

 

Lucia, Maria Martinô, Phaolô Thanh, Maria Titus xin đưc kết thúc vào bui chiu ngày hôm nay, và con không quên rng, chúng con cùng nhau trong s hip nht. Con xin dâng lên Chúa Ly Th Nht.

 

 

Lạy Thứ Nhất kính dâng lên Đức Chúa Cha

 

Ly Đức Chúa Cha, con cm t ơn Cha, con chúc tng và ngi khen Cha vi muôn hng ân đưc đổ xung trên chúng con và thêm mt ngày mi trong cuc đời ca chúng con. Xin Cha cho chúng con thêm s hiu biết, thêm s khôn ngoan và đưc thánh hóa trong tình thương ca Lòng Thương Xót mà Cha ban chung cho nhân loi và Cha cũng dành riêng cho chúng con.

 

Chúng con thay thế mi tng lp, mi vai trò, xin dâng lên Cha li cm t, chúc tng, tri ân vi bàn tic thánh mà chúng con va mi d xong cùng vi các thiên thn các thánh, đ được đón rưc Mình và Máu ca Đức Giêsu Kitô Con Cha, của nuôi linh hồn hng ngày để giúp chúng con biết nhìn ra nơi mình, nhìn ra được  tình thương ca Chúa và nhìn ra Lòng Thương Xót vô biên bt tn ca Chúa và nhìn ra thân phn yếu đuối, có gì đáng đ đáp li ngoài s ph phc đầu phc th ly Chúa, là Thiên Chúa ca tình yêu, ca Lòng Thương Xót mà chúng con cm t, chúc tng, ngi khen và tôn vinh.

 

Xin nhn nơi chúng con như mt món quà bé nh vào mt bui chiu mưa, vào mt bui ti lnh, chúng con xin dâng kính Chúa và xin được an i Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, đang hin din nơi nhà tm. Ngài dưng như đã b b quên, b rơi khắp nơi trên toàn thế gii, trong tt c các nhà tm. Nhưng ít ra nhà tm nơi đây có nhng đứa tr, có nhng đứa con dẫu ti li nhưng bập b đến để ph phc th ly.

 

Xin Chúa nhìn đến chúng con mà cho thế gii được biết s hin din ca Chúa, được nhn ra Chúa để tr v vi Chúa và cùng nhau trong s hip nht mà cm t ơn Lòng Thương Xót bao la vô b bến ca Đức Chúa Cha, cm t tình thương bao la vô b bến mà Cha đã dành cho chúng con. Và còn Đc Chúa Giêsu, còn Ngôi Hai Cu Độ, đã và đang mi mt ngày ch đợi chúng con tr v. Chúng con th ly Chúa, chúng con chúc tng Chúa và ngi khen Chúa. Amen. 

 

 

Lạy Thứ Hai kính dâng lên Đức Chúa Giêsu

 

Ly Th Hai, chúng con kính dâng lên Chúa Giêsu. Ly Chúa Giêsu, Đng Cu Độ, ngày hôm nay chúng con vn tiếp tc lp đi lập li, bi vì Đng Cu Độ Ngài đã đến vi thế gian để chúng con có ngày hôm nay, đ chúng con có cuc sng hnh phúc. Dù là nhng đau khổ đã đi qua trong cuc đời nhưng cuối cùng Ngài vn là mt Đấng dành cho chúng con cơ hi để được biết Ngài, gn Ngài và thu hiu được ý nghĩa mà hôm nay chúng con cùng nhau hip nht ph phc th ly và cm t ơn Chúa.

 

Cm t ơn tình thương ca Chúa, cm t ơn Chúa đã nhn ni ch đợi chúng con, cm t ơn Chúa đã cho chúng con t nhng ti nhân tr v thành nhng hi nhân, cm t ơn Chúa đã đón nhn chúng con đ tr thành nhng chng nhân ngày hôm nay. Cho dù nhng vic chúng con chưa có th hoàn toàn, vn là s âm thm, nhưng chúng con hnh phúc vì chúng con nhn ra mt phn nào ti li xu xa mà chúng con cn phi quyết định t b nó.

 

Vì nó đã làm cho chúng con biết bao nhiêu ngày gián đon, nó đã làm cho chúng con vi nhng ngày đau kh cc cùng, đã làm cho chúng con có nhng ngày có mt có nhưng không thy, có tai nhưng không nghe, trái tim không cm nhn. Cho nên chúng con dng dưng trước Thiên Chúa, chúng con dng dưng trước Đấng Cu Độ, chúng con dng dưng thờ ơ, chúng con thiếu tôn trng và chúng con thiếu trân quý.

 

Cho nên, ngày hôm nay xin Chúa nhìn đến chúng con trong thân phn ca ti li tr v vi Chúa. Xin Chúa đón nhn Ly Th Hai vi mt tâm tình t ti, mt tâm tình tri ân, mt tâm tình biết ơn, một tâm tình th ly, chúc tng thay cho nhng người anh ch em khp nơi trên thế gii và cũng thay cho nhng ngày trong quá kh mà chúng con đã vô tình c ý.

 

Xin Chúa thương đón nhn li chúng con dâng, xin cho chúng con dâng như mt món quà an i vào mt bui chiu tr lnh, vi cơn mưa đang đổ xung và còn biết bao điều ca bên ngoài, vi nhng cm giác mà chúng con có nhng lúc lưi biếng và nhát s. Nhưng cuối cùng vưt qua để có th đến được ti nơi đây – nơi mà chúng con đến để cùng nhau hip nht vi giáo x để tham d Thánh L Misa.

 

Chúng con tiếp tc cùng vi triu thn thánh thiên quc mà lòng chúng con tin, đ được đón rưc Mình và Máu ca Đức Giêsu Kitô, Ngôi Hai Thiên Chúa vào lòng, đ thúc đy mt sc mnh ca tình yêu mà chúng con dâng lên Chúa, mt nim an bình và bình an trong lòng ca chúng con, đ được dâng lên nhng li thiết tha vi mt bui chiu bun và mưa. Nhưng có Chúa thì có gì bun và dù có mưa to gió ln cũng đầy c ý nghĩa khi chúng con tìm Chúa và đưc bên Chúa. Amen.

 

 

Ly Th Ba kính dâng lên Chúa Thánh Thn

 

Ly Chúa Thánh Thần, là tình yêu, là ánh sáng, là chân lý, là s tht. Con cm t ơn Ngài vì chính Ngài đã thúc đy, vì Ngài là tt c, đã dy cho chúng con. Vì Ngài cho chúng con cơ hi để hiu biết thêm tình Chúa yêu con, tình Chúa yêu nhân loi, tình Chúa đã chết cho thế h muôn ngưi và tình Chúa đã dn chúng con cùng nhau quy phc trước Lòng Thương Xót ca Đức Chúa Cha.

 

Ly Chúa Thánh Thn, là mt sự cao c tuyt vi, là mt s phong phú trong mt thế gii mà chính Ngài đã dành nhưng chúng con không biết và chưa biết. Ly Chúa Thánh Thn, qu tht, Ngài là tình yêu, là ánh sáng, là chân lý, s tht. Ngài đang nhn ni ch đợi mi mt trái tim trong s khiêm nhưng để tìm đến Ngài. Ngài sn sàng đ dy và giúp chúng con trên bưc đường, bước tiến trong cuc sng ca đức tin và dy chúng con nhng s lành thánh và dy chúng con s công chính. Ngài luôn sn sàng nhưng chúng con là nhng người yếu đuối, thiếu hiu biết và rt kém ci trong đời sng ca đức tin cho nên chúng con chưa biết và chưa tìm ra đưc.

 

Nhưng ly Chúa, xin Chúa tiếp tc cho thế gii cơ hội, cho mi người trong thế gii này cơ hi, cho mi tng lp, mi vai trò có cơ hi. Bi vì Chúa là mt Đấng quá yêu thương, tràn đy nhng ơn thánh phong phú đ giúp chúng con trên bưc đường tiến bước, giúp chúng con trên bưc đường tr v vi Chúa, giúp chúng con trên bưc đường tuyên xưng đc tin, giúp chúng con trên bưc đường sng cho mt đức tin vi chân lý s tht mà ch có Thiên Chúa duy nht độc nht ban cho. 

 

Chúng con xin vô vàn li cm t ơn Chúa Thánh Thn. Chúng con chúc tng Ngài, chúng con tôn vinh Ngài. Holy Spirit, I love you, Holy Spirit, let the world know you and come back to you, and be back with Divine Mercy, be back with Jesus Christ. He died on the Cross, but we are blind right now, that's why Holy Spirit we need You so much. You are love. Everyone needs love in this world Holy Spirit. Thank you.

 

Lạy Thứ Tư kính dâng lên Mình Máu Thánh Đức Giêsu Kitô 

 

Ly Th Tư, chúng con kính dâng lên Mình và Máu của Chúa. Ly Chúa, là Thiên Chúa ca tình yêu, là s tht, là chân lý, là công bng. Ngài đang n mình đ dành cho chúng con cơ hi để được đến gn vi Ngài, đ được biết Ngài và đưc đón nhn nhng kho tàng ln lao cao c mà Chúa đã dành cho chúng con qua Bí Tích Thánh Th. Mi mt ngày Ngài ôm ly chúng con, Ngài ôm ly nhân loi. Ngài ch đợi tng mi mt đứa con kh tr v, Ngài ch đợi nhng ti nhân khi h nhn thc và ý thc để v vi Chúa, bi vì Chúa ch có tha và cu, Chúa ch có yêu và thương.

 

Ngài không kết ti, nhưng chính vì ti, vì chúng ta có ti cho nên chúng ta phi kết ti chúng ta. Bởi vì tội sẽ không hòa nhập được với ánh sáng, tội sẽ không đi vào chân lý của sự thật, tội sẽ làm cho chúng ta yếu kém mọi mặt, tội sẽ làm cho chúng ta ngăn cách ranh giới với Thiên Chúa, tội dẫn chúng ta đi vào cõi chết. Chính vì cái cõi chết đó mà Đc Giêsu Kitô đã chu chết thay cho chúng ta, Đc Giêsu Kitô đã đi vào cái chết để mang chúng ta t bóng ti tr v. Ngài vưt thng cái chết, Ngài phc sinh vinh quang để mang li cho chúng ta tình yêu vi chân lý s tht. Ngài mang li cho chúng ta Thn Khí ca Thiên Chúa, Ngài mang li cho chúng ta của nuôi linh hồn bng mt s xác tín mà Ngài đã đ li cho chúng ta qua Bí Tích Thánh Th.

 

Ngài biết chúng ta kh kho, Ngài biết chúng ta mng dòn yếu đuối, Ngài biết chúng ta gii hn trong s hiu biết, Ngài biết chúng ta không d tin và không hiu được đức tin là gì. Cho nên ngày hôm nay Ngài mun cho chúng ta đưc biết v lch s ca Bí Tích Thánh Th; Bí Tích Thánh Th mà Ngài đã thiết lp ngay t lúc sp sa đi vào buổi Tiệc Ly đầu tiên và là buổi Tiệc Ly cuối cùng Ngài dành cho mi mt ti nhân như chúng ta, Ngài dành cho mi mt thế h và Ngài cũng dành đc bit cho các môn đ mà Ngài yêu thương nht và chn chính các Ngài đ thay thế Đức Giêsu li, đem chính Mình và Máu ca Ngài, đem mt Thiên Chúa thu mình trong tm bánh nh kia, để tr thành của nuôi linh hồn – lương thực cho các tông đồ đầu tiên, cho cả thế giới và những người tội lỗi như chúng ta hôm nay

 

Mt Bí Tích k diu huyn nhim chính Thiên Chúa đã thiết lp, mt Đấng Thượng Trí đã dành cho thế gii ca nhân loi. Ngày hôm nay mi mt người chúng ta, tri dài qua trên 2,000 năm, chúng ta tht s đã ý thc đủ, chúng ta tht s đã hiu được tình yêu vô b bến đó hay chưa? Chúng ta có th cm nghim mt Thiên Chúa Thượng Trí, Ngài dùng đ mi mt để cùng chúng ta, đ vi chúng ta, du rng chúng ta là nhng người ti li, thiếu sót, bt xng và còn rt nhiu điều chưa hiểu biết.

 

Ngài không ngi ngn vì s hiu biết ca chúng ta, bi vì Ngài biết chúng ta là thân phn yếu đuối ti li, Ngài ch mun chúng ta tin. Tin thì sẽ thấy, tìm thì sẽ được, gỏ sẽ được mở cho. Trong ba điều này nó có rt nhiu s huyn nhim cao c bí n trong ơn thiêng đưc ban tng; chúng ta vưt qua chính là nim tin thì chúng ta mi thy được Chúa Giêsu hin hu qua Bí Tích Thánh Th. Chính Chúa Giêsu đến thăm chúng ta qua Bí Tích Thánh Thể, chính Chúa Giêsu ở lại với chúng ta qua Bí Tích Thánh Thể, chính Chúa Giêsu đã ẩn mình qua Bí Tích Thánh Thể để đi cùng với chúng ta, ở cùng với chúng ta và bảo vệ chúng ta mọi hoàn cảnh trong cuộc sống.

 

Nhưng chúng ta đã t chi Ngài, chúng ta đã bt xng đối vi Ngài, chúng ta đã đã khưc t Ngài và chúng ta đã xúc phm đến Ngài. Ôi thôi, mt Đấng Thiên Chúa yêu con ngưi vô b bến, dành tt c mi điều cho con người, nhưng chúng ta là thân phn ca bi bc, thân phn ti li, thân phn yếu hèn, thân phn thp hèn nó luôn luôn làm cho chúng ta hoàn toàn không hiu s giá tr cao đẹp đó, cho nên cuc sng chúng ta vn kh, cuc sng ca chúng ta b chi phi, cuc sng ca chúng ta vn b cô đơn, vn b tht vng vn b tht bi.

 

Nhưng Chúa nâng chúng ta lên, Chúa cho chúng ta ngun an i, Chúa dành cho chúng ta nim hy vng và Chúa cùng đ hiu được ni su, ni bun trong lòng chúng ta. Và ngày hôm nay không phi t động chúng ta đưc như hôm nay, không phi t động chúng ta hiu biết được điều này, không phi chúng ta t động xng đáng. Chúng ta chng xng đáng bao gi. Chúng ta chng bao gi xng đáng c và chúng ta không có mt điều gì đ đáng c. Nhưng vì Lòng Thương Xót bao la vô b bến, vì mt Thiên Chúa đã h thế và nhìn thy được s tht nơi đời sng ca yếu hèn ti li ca chúng ta; bi vì Chúa đã quá yêu con ngưi, vì Thiên Chúa yêu thì Chúa không b.

 

Con người ca chúng ta yêu và yêu chán thì b nhau; chúng ta xa nhau không mt chút thương tiếc, không mt chút nui tiếc. Nhưng Thiên Chúa thì không phi như vậy, Ngài yêu chúng ta bng mt mi tình kết cht. Ngài yêu chúng ta bng nhng lung máu tuôn chy trong lòng ca Ngài và trong trái tim Ngài, Ngài yêu chúng ta bng cái chết chng minh cho chúng ta, Ngài yêu chúng ta bng s li cô đc nơi tất c các nhà tm mà chúng ta đã b rơi, bỏ quên. Ngài yêu chúng ta mà Ngài ch đợi mt cách nhn ni.

Mt v Vua, mt v Thiên Chúa đy quyn năng nhưng cuối cùng vi tình yêu. Ngài không nhn tâm. Vi tình yêu Ngài phi chào thua vì Ngài quá yêu con ngưi, vì quá yêu nhân loi, vì quá yêu nhng k ti li khn nn như chúng ta. Ngày hôm nay tình yêu đó đã tr thành mt sc mnh, tình yêu đó đã tr thành mt s vượt bc không gian và thi gian, biến hình đ tr thành Chúa Thánh Thn, để tác đng và đi tìm nhng k ti li như chúng ta.

 

Ngày hôm nay chúng ta đưc chiêm ngưng Thánh Th ca Ngài, chúng ta đưc nhìn thy vinh quang qua Thánh Th ca ngài, chúng ta đưc nhìn thy mt Thiên Chúa n mình qua Thánh Th, nhưng Ngài quá cao sang vĩ đi và ln lao để chúng ta din kiến và thúc đy đức tin cho toàn th thế gii và nhân loi.

 

Đây là điu mà chúng ta phi cn quan tâm đ khi chúng ta di