The Miraculous Power of the Eucharist
The Miraculous Power of the Eucharist

The Gift of The Six Kowtows

 

A Present from Blessed Mother Mary to Humanity

432 pages

Sáu Lạy Kính Dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

100 pages

Kinh Nguyện Sáu Lạy kính dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

144 pages

The Six Kowtows Reverently Offered to the Eucharistic Jesus

 

192 pages

Ang Anim na Kowtows

Magalang na iniaalay

sa Eukaristikanong Hesus

176 pages

Las Seis Kowtows

Reverente-mente

Ofrecido a

Jesús Eucarístico

192 pages

Los Seis Kowtows Reverently

Oferecido

a Jesus

Eucharistico

208 pages

Coming soon

Sáu Lạy

Kính Dâng

Thiên

Chúa Cha

-Quyển 1-

240 trang

Sắp in

Messages for the World 

Pray

The Rosary of The Six Kowtows 

Heavenly Poems and Songs

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else...  

Read more

Kho Báu của Ân Sủng là Bí Tích Thánh Thể

Trích đoạn thông điệp nhận

ngày 09-03-2019

 

Lạy Thứ Năm:

Chúng con kính dâng lên

Năm Dấu Thánh của Đức Kitô

 

Lạy Chúa, đầu Mùa Chay, chúng con đang tưởng niệm Cuộc Tử Nạn của Chúa Giêsu, qua Mười Bốn Chặng Đàng Thánh Giá mà chúng con suy niệm; bắt đầu từ ngày đầu Mùa Chay cho đến ngày hôm nay. Xin giúp cho chúng con được mở mang trí tuệ, đi sâu vào mỗi một Chặng Đàng Thánh Giá; không phải chỉ là thói quen qua bao năm tháng, hay qua bao thế hệ mà chúng con xin được suy niệm những điều Chúa đã làm và dạy cho chúng con trong đời sống của mỗi người, của mỗi thời đại, của mỗi chức vụ, của mỗi tước vị, của mỗi cá nhân và trong mỗi hoàn cảnh để chúng con nhìn thấy được sự mất công bằng của con người, giữa người và người, giữa những người có chức quyền và những người cai trị có những trách nhiệm mà chính họ phải cần có sự công bằng đối với người dân, đối với chức vụ và đối với địa vị của chính họ.

 

Lạy Chúa, Chúa chịu từng mỗi đoạn đường Thập Tự Giá, như một sự khắc sâu, nhắc nhở vì tội lỗi và mỗi tội của loài người chúng con vi phạm, vấp phạm và vẫn còn nuôi dưỡng nó cho đến ngày hôm nay. Vì ai mà Chúa đã chịu tất cả? Ngài là Thiên Chúa, nếu Ngài muốn cứu chuộc con người, Ngài không cần phải mang thân hình để chịu đựng đau đớn, phải chịu quan Philatô phán xét, hay cũng phải chịu đoạn đường vác thập giá. Bởi vì nếu Chúa dùng, Ngài là Thiên Chúa thì một lời của Ngài phán ra hay nhiều phương thức thì tất cả lập tức đều trở thành những điều như Ngài muốn.

 

Chúa không dùng phương cách đó, Chúa không dùng những gì nơi quyền năng của Ngài mà Chúa muốn cho con người chúng ta được hoà nhập với một đời sống. Đó là luật định ở nơi con người khi chúng ta nhận ra được những gần gũi nhất, nhữngbao quanh chúng ta bằng sự phù hợp thích hợp để cuộc sống của con người như Chúa đã tạo dựng nên, không đổi thay và theo phương thức của cái nhìn bởi khoa học kỹ thuật, hay nhiều điều ở nơi con người với sự giả dối hoặc lừa gạt. Nhưng Chúa đã dành cho chúng con những điều của sự thật, để cho chúng con được biết những gì chúng con sai, những gì chúng con vấp phải và những gì chúng con không tuân phục, để trở thành một thế giới mà chúng con phải lãnh một cái bản án vì tội gây nên.

 

Chúa đã dành cho chúng con những điều gần gũi nhất; đến để xua tan, đến để chiến thắng, đến để thiết lập lại một vương quốc mới, để được thoát khỏi những điều vốn ở nơi đời sống con người có quyền quyết định trên nó; quyết định những điều cần làm, phải làm và quyết định với tất cả những sự lớn lao do Chúa dành cho chúng con và chỉ dạy cho chúng con đích thân ở nơi Ngài.

 

Chúa đích thân chịu khổ hình, chịu những roi đòn, chịu tất cả những lời mắng chửi sỉ nhục, chịu tất cả những sự chua xót đắng cay giữa người và người tạo cho nhau, làm cho nhau và đã gây nên cho nhau. Cho nên, Chúa muốn đến để mang lại sự giải hòa và dạy cho con người biết những điều gì mà chúng ta đang làm cho chính mình và đang làm cho tha nhân. Chúa muốn lãnh cái phần đau khổ đó cho tất cả những người khi họ là những người thấp cổ bé miệng không có khả năng, không có sức lực để phản kháng những gì khi họ có quyền ở trong sự bình đẳng của con người do Chúa ban.

 

Đây là một điều rất cần thiết mà chúng ta biết rõ. Mỗi một Chặng Đàng Thánh Giá như nhắc nhở tội của con người từ lúc đầu tiên cho đến thế hệ của nhân loại ngày hôm nay vẫn còn, để chúng ta bớt đi những cái phần đắng cay chua xót đối với những kẻ vô tội và những con người quyền hành cũng phải có một sự công bằng vốn có trong lề luật của Thiên Chúa.

 

Những sự đắng cay đó đã trở thành một sự chiến thắng. Ngài đã chết trên Thập Tự Giá một cách đau khổ cực cùng và đó là điều như nói cho chúng ta được biết tội mang lại cho chúng ta những cực hình đau khổ nhục nhã đó; nhưng Chúa là Đấng vô tội, phải chịu chết và chịu khổ hình cho chúng ta. Ngày hôm nay qua bao thế hệ, chúng ta biết điều gì và nhận thức được điều gì trong đời sống khi mỗi Mùa Chay đến với chúng ta?

 

Cho đến ngày hôm nay, chúng ta phủ phục và dâng kính Năm Dấu Thánh để chúng ta cảm nghiệm lại những gì chúng ta đã không biết, đã bỏ qua, bỏ quên, cố tình hay vô ý, và những gì chúng ta đã lượm lặt được sau những ngày tháng chúng ta cảm nghiệm và chúng ta nhận ra tình thương của Chúa đã dành cho những người tội nhân như chúng ta.

 

Mùa Chay năm nay – ý nghĩa của những ngày bắt đầu Mùa Chay, chúng ta đi Đàng Thánh Giá để nhận ra được nơi tội của mình mà xin sám hối ăn năn thật lòng, và nhìn lại những gì trong quá khứ của cuộc đời mình, của những vô tình cố ý, của những vấp phạm mà thiết tha xin được hoàn toàn sám hối.

 

Sự sám hối không phải dừng lại tại Mùa Chay mà sám hối để chúng ta được trở thành một con người mới, được đổi mới, bởi vì Chúa đã chết thay cho chúng ta; giá Máu đó đã gội rửa từng linh hồn một khi chúng ta hiểu được sự giá trị quan trọng qua Năm Dấu Thánh. Đó cũng là một chương trình lớn lao của một cuốn sách lịch sử, sẽ không bao giờ phai nhòa hoặc phai mờ trong thế giới của nhân loại. Vì Ngài đến bằng phương thức đó để cứu những người tội lỗi như chúng ta, để chúng ta có thể hiểu được những tội lỗi gây nên sự đau khổ mà Thiên Chúa đã chịu và chúng ta cũng phải làm sao thoát khỏi những tội lỗi cột chặt đó, để chúng ta trở thành những con người mới khi Đức Giêsu mang đến niềm hy vọng và cứu sống chúng ta qua cái chết của Ngài.

 

Cho nên, có biết bao nhiêu điều ngày hôm nay chúng ta đừng bỏ quên, đừng bỏ qua và đừng bỏ rơi những gì vốn trong những điều cần nhất, những điều gần gũi nhất, những điều thực tại nhất và là những điều mà chúng ta cảm nghiệm từ nơi từng cá nhân một, để chúng ta hiểu được những điều Chúa đã dành cho chúng ta; xin đừng để thói quen của bao năm tháng và mỗi một năm đều đi qua.

 

Qua bao thế hệ, ngày hôm nay cặp mắt của đức tin nó vẫn nằm trong giới hạn, cho nên chúng ta chỉ biết rằng Mùa Chay đến hoặc Mùa Phục Sinh đến, mà trái tim của chúng ta thì khô khan nguội lạnh, trái tim của chúng ta đông cứng và lạnh ngắt. Chúng ta không hiểu, không biết và không cảm nhận được những việc của Chúa đã làm.

 

Nhưng ngày hôm nay, Chúa muốn nói lại cho chúng ta những gì mà chúng ta cần phải sống động lại với Năm Dấu Thánh mà Đức Giêsu muốn mỗi một người chúng ta sống động lại, để hiểu sự giá trị quan trọng được sống và được sinh tồn, được còn ngày hôm nay và được đón thêm một một Mùa Chay tịnh mà chúng ta cần biết. Những việc mà chúng ta, mỗi một người trong vai trò của mình, có thể có một cảm nghiệm rất hay và rất sâu.

 

Điều cần thiết là chúng ta thực hành, điều cần thiết nhất là chúng ta suy niệm bằng con tim để chúng ta ở với Chúa trong những giây phút Ngài đến vì chúng ta, Ngài đến để dạy, để chết thay, để cho chúng ta sự sống. Chúng ta cần phải tìm cho được sự gặp gỡ này, cho dù là những giây phút thoáng qua trong cuộc đời nhưng ít nhất chúng ta có những giây phút thuộc về Chúa, với một sự cảm nghiệm trong sự cực cùng đau khổ đó, vì Ngài đã làm điều đó thay cho chúng ta.

 

Cho nên, mỗi một người chúng ta nếu ai cũng có những sự cảm nghiệm này thì chắc chắn thế giới sẽ thay đổi. Nhưng bởi vì chúng ta, đời sống qua loa quá nhiều, thể lệ quá nhiều, thể tục quá nhiều và lý thuyết càng nhiều hơn; cuộc sống vẫn là những ngày chưa biết, chưa tin và chưa cảm nghiệm, chưa nhận được một tình yêu bao la của Lòng Thương Xót qua Năm Dấu Thánh mà hôm nay được khẳng định qua Lạy Thứ Năm mà chúng ta kính dâng.

 

Mỗi người chúng ta cần có một trang sách sử mới trong cuộc đời của chính mình, mỗi người đi sâu vào ý nghĩa mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta qua Phúc Âm Tin Mừng. Ngài muốn chúng ta sống động mỗi một ngày, chứ không phải trở thành những ngày quen thuộc, theo thể lệ thói quen, trở thành ngủ quên, ngủ mê và trở thành những điều ở nơi lý thuyết đã có, đang có và còn có.

 

Cho nên, ngày hôm nay những gì Chúa muốn là chúng ta hãy đến với Ngài một cách thinh lặng, để suy niệm những gì mà Thiên Chúa đã dành và đã làm cho chúng ta, thì mỗi một người chúng ta có thể hiểu được Mùa Chay sẽ thay đổi đời sống chúng ta, Mùa Chay để cho chúng ta cảm nghiệm, để gặp gỡ những sự đau khổ đó, để chúng ta thực sự tỉnh thức với một đời sống khi chúng ta là những người con của Chúa, là những người đón nhận phép Rửa, là con cái của Giáo Hội, là con chiên dân Chúa, là những người vẫn còn có trái tim với lý trí để chọn lựa con đường của chính mình và là những người vẫn cần ơn Chúa để chữa lành linh hồn lẫn thể xác.

 

Ngày hôm nay có biết bao nhiêu điều Chúa muốn nói với chúng ta, Chúa muốn gặp gỡ chúng ta và Chúa muốn ban phát cho chúng ta khi chúng ta lắng đọng tâm hồn cúi đầu trước Thập Tự Giá, với Năm Dấu Thánh được nhắc nhở qua Lạy Thứ Năm, để chúng ta biết được rằng sự đau khổ cực cùng đó mang lại điều gì cho thế giới nhân loại?

 

Ngài muốn gặp chúng ta bằng những phương thức khi chúng ta lắng động tâm hồn trong thiêng liêng thì chúng ta mới cảm nghiệm được tình yêu của Chúa. Ngài luôn tìm cách để cứu chúng ta và dẫn chúng ta ra khỏi những đam mê tội lỗi và sự lôi cuốn của một đời sống trần thế qua chức vụ, tiền tài và danh vọng. Tất cả những điều này mà Thiên Chúa chúng ta muốn chúng ta trưởng thành để hiểu rằng tất cả những vật chất tiền tài, những của phù du đó, hay chức vụ đó nó chỉ nằm trong giới hạn của trần thế mà thôi, nhưng đời sống của thiêng liêng thì vĩnh cửu muôn đời.

 

Bởi vì lẽ đó mà Ngài phải trả một giá không rẻ bằng chính giá Máu của Ngài thiêng liêng qua Thánh Thể hôm nay vẫn còn, bằng chính Năm Dấu Thánh, mỗi một khi chúng ta hướng về Thập Tự Giá, phủ mình trước Ngài để cảm nghiệm và suy niệm chiều sâu của Thập Tự giá mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta; đúc kết bằng Năm Dấu Thánh để đổi lại cho chúng ta ơn tha thứ, đổi lại cho chúng ta sự giải thoát và đổi lại cho chúng ta những giây phút cuối cùng còn lại của hơi thở cũng được cứu bởi Lòng Thương Xót và ơn tha thứ của Thiên Chúa dành cho nhân loại.

 

Chúng ta làm sao biết được điều này? Chúng ta làm sao hiểu được điều này? Chúng ta phải biết một khế ước, đó chính là sự trở lại của con người, đó là sự suy niệm và cảm nghiệm sự thật này. Và đó cũng là cơ hội được gặp gỡ trong thiêng liêng, được đánh động khi chúng ta mở lòng để đón nhận, khi chúng ta thật sự khao khát tìm chân lý, khi chúng ta có những bâng khuâng, trăn trở không được đáp lại.

 

Những điều mà chúng ta tìm đó chính là gặp gỡ Năm Dấu Thánh, ghi sâu ân tình, là một dấu ấn vĩnh viễn tha thứ dành cho nhân loại. Nhưng chúng ta gặp được hay không và dùng để trở về hay không, chúng ta đón nhận một cách xứng đáng hay không thì tùy thuộc ở nơi chúng ta qua sự quyết tâm sám hối ăn năn trở về.

 

Những gì Ngài dành cho chúng ta không quá khó. Có quá nhiều điều kiện bởi vì chúng ta đã sống một đời sống với một cặp mắt thiển cận, và những điều quá gần gũi trần thế, những điều nhục dục tham lam của những ý muốn riêng tư, với sự hợp lý và có lý của con người, trình bày và che đậy tất cả những điều vốn trong cái đẹp của chính nó. Chúng ta chỉ biết trình bày những gì thực tế nhưng chúng ta không biết trình bày những điều trong đức tin mà Thiên Chúa dành cho chúng ta bằng tình yêu thực sự của Ngài.

 

Cho nên, ngày hôm nay chúng ta không thể lý luận với con người trần gian được, bởi vì tất cả mọi việc họ làm đều trình bày. Nhưng đối với Thiên Chúa của chúng ta, nếu chúng ta thật sự trình bày thì Thiên Chúa làm sao Ngài có thể làm một người chết sống lại? Chỉ có điều đó thôi chúng ta biết rằng Chúa là Thiên Chúa, khi chúng ta tin vào Ngài thì có những việc phi thường lạ thường xảy đến. Chỉ có lòng tin mới có thể trả lời cho những con người đang bị bệnh tật, chỉ có những giây phút cuối cùng họ phải chết, nhưng cuối cùng khi họ chạy đến với Chúa và Lòng Thương Xót của Chúa thì họ được chữa lành.

 

Ai có thể giải thích được điều này? Lý luận nào có thể giải thích? Khoa học có thể giải thích hay không? Không thể! Cho nên đối với Thiên Chúa của chúng ta ngày hôm nay, Mùa Chay năm nay chúng ta hãy suy niệm Năm Dấu Thánh của Chúa, chúng ta hãy cảm nghiệm thực sự khi chúng ta bái lạy và thờ lạy.

 

Xin cho chúng ta, mỗi một người, với một tấm lòng thật sự sám hối ăn năn, chúng ta sẽ hiểu được Năm Dấu Thánh sẽ mang lại cho chúng ta dấu ấn mà chúng ta cần có và biết sự giá trị quan trọng của chính nó do Chúa ban, để chúng ta hãy đón nhận những gì chúng ta đang có. Đừng để cho mình mất đi một cơ hội và cũng đừng để cho mình vì quá tội lỗi không dám trở về hay vì quá kiêu căng tự đại, không nhận mình là thân phận yếu hèn tội lỗi, mà chính Ngài đổi về cho chúng ta bằng giá Máu và đổi về cho chúng ta một tình thương bao la bất tận để hôm nay chúng ta có cơ hội.

 

Tất cả những điều này là những điều cần giúp chúng ta trong sự khiêm nhường, trong sự đón nhận, trong sự thực hành và trong những lý luận, dẹp bỏ những gì trong thực tại mà đến với Thiên Chúa bằng sự đơn sơ bé nhỏ khiêm nhường; chúng ta sẽ thấy rằng những gì thuộc về chúng ta do Chúa ban qua Năm Dấu Thánh, những sự cực cùng đau khổ mà chúng ta đã hiểu rõ Đức Giêsu đã làm qua cái Lạy Thứ Hai. Đó là ơn cứu độ và Đấng Cứu Độ.

 

Đặc biệt đi vào Năm Dấu Thánh chúng ta càng phải rõ hơn đoạn đường mang lại cho chúng ta những điều mà hôm nay chúng ta có để được biết vào Mùa Chay của mỗi năm. Nhưng không dừng lại tại đó; những điều Chúa muốn là sự kết thúc để cứu chúng ta, giúp chúng ta và đưa chúng ta ra khỏi bóng tối để trở về với Ngài. Sự chiến thắng vinh quang đó để giúp chúng ta trở thành một con người trưởng thành, đón nhận Chúa, tin vào Chúa và thuộc về Chúa. Cho nên, ngày hôm nay một sự giải thích rất rõ ràng, đó chính là tình yêu và Lòng Thương Xót triền miên qua bao thế hệ của Thiên Chúa chúng ta – Đấng chúng ta tôn thờ, phải biết và trở về với Ngài.

 

Dấu Thánh Thứ Hai, đó là Đức Giêsu Kitô. Ngài đã mang thân xác của một con người đến với thế gian để cứu và chết thay cho chúng ta. Phải tin vào Ngài, tin vào Giáo lý của Ngài, thực hành để chúng ta được sống và được tồn tại và được chọn lựa; như ngày hôm nay mà chúng ta cần biết đó chính là tình yêu của Thiên Chúa qua Chúa Thánh Thần.

 

Chúa Thánh Thần sẽ dạy cho chúng ta. Ngài là một Đấng đốt sáng tâm hồn chúng ta và đốt sáng đức tin cho mỗi một con mắt khi chúng ta biết nhìn ra sự thật nơi Thiên Chúa. Nếu chúng ta muốn vượt bực với tất cả những gì vốn trong giới hạn con người không làm được, nhưng Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta trở thành những người can đảm, mạnh mẽ và chúng ta làm những việc phi thường, lạ thường. Đó chính là lòng tin mà Thiên Chúa ban cho chúng ta.

 

Cho nên, chúng ta rất cần Chúa Thánh Thần, tình yêu của Ngài và là Đấng dạy dỗ chúng ta, Đấng sống động và Đấng dâng và nâng chúng ta lên Thiên Chúa của tình yêu, của sự sống, của Lòng Thương Xót, Đấng Cứu Độ. Đó là Dấu Thánh Thứ Ba mà chúng ta cần được đón nhận và kính dâng.

 

Chúng ta biết rằng điều đó chưa có thể giải thích hết, nhưng đó là một nền tảng để giúp chúng ta bước sâu hơn; chính Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn cho chúng ta, một mầu nhiệm cao cả lớn lao mà con người của chúng ta dường như chưa hiểu. Nhưng chính Chúa Thánh Thần sẽ là người dẫn chúng ta bước vào cuốn sách của lịch sử trên 2,000 năm và còn nhiều hơn nữa của thời Cựu Ước.

 

Cũng là một cuốn sách lịch sử của thời nay ở trong sự phong phú mà Chúa ban thêm cho nhân loại sự gần gũi, là một sự mở đầu cho một thế giới còn lại mà chúng ta được được đón nhận qua chính Năm Dấu Thánh và đồng thời sự hiện diện trong quyền năng của Chúa qua Bí Tích Thánh Thể.

 

Ai có thể cho cho chúng ta những lời sống động như hôm nay? Ai có quyền quyết định những gì mà chúng ta đang có? Và ai có quyền cho phép chúng ta được đón nhận những điều không thuộc về Thiên Chúa? Làm sao có thể nói, làm sao có thể trình bày, làm sao có thể biết cách để kính dâng hoặc cầu nguyện.

 

Cho nên, ngày hôm nay đó là những điều sáng láng cao cả mà Thiên Chúa đã tỏ hiện vinh quang của Ngài cho nhân loại. Đồng thời chúng ta cần được biết, đời sống chúng ta nếu không có sự gương mẫu, không có sự chỉ dạy, không có một Đấng thấu hiểu, một Đấng luôn luôn cầu nguyện và một Đấng chỉ dạy một cách êm đềm, dịu dàng và êm ái, một Đấng gương mẫu toàn diện và trọn vẹn, một sự hy sinh cao cả mà chúng ta đang có – chính là Mẹ Maria.

 

Ngày hôm nay Chúa muốn để cho chúng ta được biết, nhận diện những gì chúng ta đang có ngày hôm nay, chỉ qua một người duy nhất mà chúng ta có những ân huệ này, chúng ta có ơn cứu độ qua Mẹ Maria. Mẹ đã hoàn toàn sống như những điều Chúa dạy và đời sống của Mẹ thuộc về Thiên Chúa. Vì chính Mẹ mà thế giới được đón nhận những điều ngày hôm nay qua Đấng Cứu Độ, vì chính Mẹ là một Đấng gương mẫu trọn vẹn. Chúng ta không thể thiếu Mẹ trong cuộc đời để trở về với Thiên Chúa, để được biết Thiên Chúa, để được gần gũi Thiên Chúa, và được đón nhận sự chỉ dạy mà Ngài đã dành cho chúng ta một món quà duy nhất, độc nhất – chính là dấu ấn với ơn tha thứ vĩnh viễn cho mỗi tội nhân.

 

Nếu chúng ta không hiểu thì làm sao có thể biết cách bằng giá nào để trở về đón nhận những điều đó? Nếu chúng ta là những người hoàn toàn không có Mẹ? Mẹ muốn chúng ta phải biết rằng cái dấu ấn đó thuộc về chúng ta vẫn còn giá trị cho đến hơi thở cuối cùng. Đó chính là sự tha thứ của Thiên Chúa qua Đấng Cứu Độ, Con Mẹ, đã thực hiện được điều đó và chờ đợi con người hôm nay qua Bí tích Thánh Thể.

 

Ngày hôm nay, chúng ta muốn trở về, để chúng ta hiểu những gì chúng ta đang có được, nhờ sự phù trì giúp đỡ trong thiêng liêng để được biết những gì thì chúng ta phải trở về bằng sự bái lạy, trở về bằng sự phủ phục, trở về bằng linh hồn lẫn thể xác, lý trí trọn cả con tim, trong sự sám hối ăn năn thì những gì đang có, đã có sẽ được phơi bày và điều đó sẽ được tiến bước trong đời sống có niềm tin và đức tin.

 

Cho nên, tất cả mọi việc đều cần có một sự phù hợp mà Thiên Chúa ban cho chúng ta qua Năm Dấu Thánh, để đi vào Mùa Chay của năm nay, để chúng ta cần phải hiểu biết thêm những gì đang có. Tất cả, từng bước một, là hãy thay đổi đời sống. Hãy sống trong một đời sống khiêm nhường, loại bỏ tất cả những tội ác nhục dục, tham lam ích kỷ và còn rất nhiều điều ở trong đời sống thấp hèn mà con người đang phạm.

 

Hãy trở về, lắng nghe sự chỉ dạy của Mẹ. Qua mỗi một lạy chúng ta sẽ được trưởng thành và đổi mới trong ơn Chúa Thánh Thần, qua sự soi sáng về ý nghĩa của Năm Dấu Thánh mà hôm nay chúng ta được đón nhận sự giá trị của dấu ấn, được tha thứ, là một điều lớn lao cho cuộc đời chúng ta, cho linh hồn chúng ta và cho sự vĩnh cửu của thiên đàng. Đừng vì những ngày lữ thứ của trần gian mà quên đi sự giá trị quan trọng vốn có, đã có và đó là đoạn cuối mới có thể tỏ bày cho nhân loại được đón nhận như ngày hôm nay.

 

Cho nên, tất cả những gì đều có ý nghĩa. Xin cho Mùa Chay này chúng ta hãy thực hành với món quà Thiên Chúa ban tặng qua Mẹ Maria – đó chính là Sáu Lạy. Sáu Lạy sẽ khai mở cho tâm hồn, cho lý trí, khai mở cho sự quyết định của chúng ta, qua sự trở về với Thiên Chúa; chỉ có một điều duy nhất là trở về để đón nhận những hồng ân được ban và hãy trở về để được sống và được tồn tại.

 

Hãy trở về để chuẩn bị cho một thế giới mới mà Chúa đã an bài và sắp đặt cho cả nhân loại – những ai thuộc về dân riêng của Ngài, những ai đón nhận cái dấu ấn đó, một dấu ấn tỏa ánh sáng mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta khi chúng ta bái phục, khi chúng ta phủ phục và khi chúng ta đầu phục Thiên Chúa. Xin cho những ai có đôi tai để nghe, đôi mắt để thấy và trái tim để cảm nghiệm những gì vốn có do Chúa dành và ban.

 

Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô, qua Năm Dấu Thánh, là Đấng chiến thắng mang chúng con từ cõi chết được sống lại với Ngài, những ai tuân phục, những ai lắng nghe, những ai cải thiện, những ai thật sự thực hành để đi sâu vào những mầu nhiệm cao cả mà Thiên Chúa đã dành cho chúng con qua Năm Dấu Thánh.

 

Chúng con thờ lạy tôn vinh và cảm tạ Chúa. Xin mở mắt, mở lòng, mở đôi tai để mọi người đón nhận lắng nghe và cùng nhau hiệp nhất mà trở về đời sống với sự bái lạy mỗi ngày, với sự sám hối mỗi ngày, với sự trở về bằng sự phủ phục mỗi ngày, với một tấm lòng sám hối, để được Chúa thứ tha và được tuyên xưng Chúa giữa mọi người. Đã đến lúc chỉ có Chúa là Đấng chiến thắng, Đấng can thiệp và Đấng cứu cả thế giới của loài người chúng con. Amen.

 

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharistic Jesus