The Miraculous Power of the Eucharist
The Miraculous Power of the Eucharist

The Gift of The Six Kowtows

 

A Present from Blessed Mother Mary to Humanity

432 pages

Sáu Lạy Kính Dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

100 pages

Kinh Nguyện Sáu Lạy kính dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

144 pages

The Six Kowtows Reverently Offered to the Eucharistic Jesus

 

192 pages

Ang Anim na Kowtows

Magalang na iniaalay

sa Eukaristikanong Hesus

176 pages

Las Seis Kowtows

Reverente-mente

Ofrecido a

Jesús Eucarístico

192 pages

Los Seis Kowtows Reverently

Oferecido

a Jesus

Eucharistico

208 pages

Coming soon

Sáu Lạy

Kính Dâng

Thiên

Chúa Cha

-Quyển 1-

240 trang

Sắp in

Messages for the World 

Pray

The Rosary of The Six Kowtows 

Heavenly Poems and Songs

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else...  

Read more

10-11-2019

Ngày 10 tháng 11 năm 2019

1 giờ 13 phút trưa

Nhà thờ Thánh Têrêsa

 

Lucia:

Chúng con đang quỳ trước cung thánh, trước nhà tạm, trước Thập Tự Giá, linh ảnh Chúa Lòng Thương Xót và thánh tượng Mẹ Áo Đức Bà. Cám ơn Chúa đã cho chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất tham dự Thánh Lễ Misa và sau thánh lễ chúng con tiếp tục dâng kính Chúa với Sáu Lạy. 

 

Cám ơn Chúa đã cho chúng con thêm một ngày mới. Hôm nay Bài Phúc Âm Tin Mừng cũng dạy cho chúng con về lề luật mà những người giáo dân vào thời trước cũng như vào thời nay; bao nhiêu thời đại đều có những người trung tín, trung thành, trung trực và không sợ. Khi họ đối diện với sự thử thách bắt bớ, họ vẫn một lòng trung thành, để thuộc về Chúa, dù là cái chết họ cũng coi nhẹ tựa lông hồng. Đây là một gương sáng cho muôn thế hệ của chúng con.

 

Đặc biệt, Bài Đọc I cũng nói rất rõ: một người mẹ với bảy người con, nhưng không có một người nào đi ra ngoài hoặc sợ hãi và luôn xác tín có sự hiện diện và một lòng trung tín giữ lề luật của Chúa. Đồng thời, Thánh Phaolô Tông đồ cũng nhắc nhở cho chúng con cuộc sống với đức tin, cuộc sống tốt lành do chính Đức Giêsu Kitô mang lại, mà chúng con có và tiếp tục tồn tại qua trang sách sử, qua những người đã ghi chép trong giòng lịch sử về giáo lý, về chân lý, sự thật.

 

Bài Phúc Âm đó cũng chính là đời sống của con người có những luật lệ của thế gian nhưng luật lệ của Thiên Chúa chỉ có một điều duy nhất. Bởi vì chúng con, là những người ở dưới trần gian theo những luật lệ để nối ngôi hoặc nối giòng. Nhưng quả thật, Thiên Chúa đã an bài sắp đặt cho từng mỗi một con người khi mang một sinh mạng sống ở giữa thế giới này. Điều cần nhất và điều quan trọng nhất là biết lề luật của Chúa, sống trong giáo lý của Chúa, sống tin vào Chúa với đời sống công chính.

 

Cho dù đời này hoặc đời sau, chúng con có những điều rất giới hạn để hỏi và theo ý của chúng con, nhưng Thiên Chúa dành cho chúng con những điều cao siêu hơn, những điều hạnh phúc, vĩnh cửu hơn. Và chúng con sống như các thiên thần, không còn là những ngày đôi chối, không còn là những ngày ghen tương ganh ghét, đố kỵ; đồng thời không còn những điều của sự dữ mà con người đã mang đầu tiên, của những người ghen tương ganh ghét. Đó chính là thần dữ và nó đã hoàn toàn đến với một nơi thuộc của nó.

 

Nhưng những người mà Chúa muốn chúng con như hôm nay là những tác phẩm mà Chúa dựng nên; Chúa muốn chúng con lắng nghe, Chúa muốn chúng con hưởng lấy tất cả hồng ân mà Chúa đã dành một cách đặc biệt, qua sự chỉ dạy của Ngài. Giáo lý đó sẽ giúp chúng con sống trong sự chân chính, sống trong sự công chính và sống trong sự thật, để chúng con làm sáng danh Chúa, làm vinh danh Chúa.

 

Những gì Chúa dạy đều sáng tỏ, một Đấng Vua trên các vua, Chúa trên các chúa. Giáo lý của Ngài chỉ là tình yêu. Tình yêu dẫn chúng con vào một đời sống vĩnh cửu, để chúng con mãi ở trong Chúa và xin được sống cho Thiên Chúa và cũng chết cho Thiên Chúa của chúng con. Đó chính là tuyên xưng đức tin.

 

Tất cả mọi điều tóm tắt trong ngày hôm nay để nhắc nhở cho thế giới của con người đang loạn lạc về đời sống của đức tin, đang sống trong sự tự do của một thời đại văn minh. Dường như chúng con quên đi và chúng con không coi trọng giá trị quan trọng của đời sống thiêng liêng, đời sống đức tin và đời sống của tâm linh.

 

Cho nên, ngày hôm nay lạy Chúa, đây là một cơ hội. Xin cho chúng con được luôn luôn nghe và thực hành sự chỉ dạy qua Lời của Chúa để lại qua các tông đồ, các ngôn sứ, các tiên tri, được ghi chép trong Phúc Âm, cũng ghi rất rõ về luật của Chúa để bảo vệ chúng con, và chúng con nhờ luật để không vi phạm và không sai phạm.

 

Chúng con nhờ những gương sáng của các vị thánh và những người quá cố đã đi qua trong giòng lịch sử để giúp chúng con trên bước đường, noi gương các ngài một cách mạnh mẽ để sống một cách xứng đáng và sống một cách công chính trong luật và giáo lý của Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa, chúc tụng và ngợi khen Chúa. Sáng hôm nay chúng con xin dâng lên Chúa Lạy Thứ Nhất.

 

Lạy Thứ Nhất kính dâng lên Đức Chúa Cha

 

Lạy Đức Chúa Cha, muôn hồng ân Cha đổ xuống trên chúng con. Hôm nay, đối với thế giới quả thật là một điều ngạc nhiên lạ lẫm; cho dù có bao năm tháng con người cũng vẫn với những điều gì đó trong sự giới hạn. Họ chưa cảm nhận và họ chưa hiểu được.

Nhưng lạy Chúa, một quá trình với những ơn mới, với những điều mới mà Thiên Chúa ban một cách phong phú cũng phải trải qua biết bao giai đoạn. Đó, cũng không xa, thời gian gần nhất chưa đến một thế kỷ thì Lòng Thương Xót của Chúa đến với Thánh nữ Faustina và những lời của Mẹ nhắn gởi với ba chị em Lucia cũng hơn một thế kỷ trước.

 

Cuộc sống của các vị Thánh đã mang lại một điều gì đó rất là cao siêu; đồng thời dành cho chúng con một sự gần gũi để đến với Chúa qua sự chỉ dạy phong phú mà Chúa dành cho chúng con. Nhưng bởi vì chúng con dường như với thói quen, có nhiều do dự và còn rất nhiều điều chúng con chưa cảm nhận.

 

Hôm nay món quà Sáu Lạy đến cũng vậy. Chúng con biết rằng hạnh phúc được Chúa đưa chúng con từ ở nơi bế tắc nhất, quằn quại nhất, đau khổ nhất, lắng lo nhất và thấp hèn tội lỗi nhất, nhưng ngày hôm nay nhắc nhở cho chúng con sự cung kính, sự thờ lạy, sự cảm tạ, sự tôn vinh. Vì thân phận của chúng con không còn gì để xứng và chẳng có gì để đáng.

 

Xin Chúa đón nhận và chấp nhận lời cảm tạ của chúng con, lòng tri ân của chúng con và lòng tôn kính thay cho mọi tầng lớp, mọi vai trò còn xa lạ, còn ngại ngùng. Nhưng con tim chúng con xin được hướng về Thiên Chúa, cõi lòng mạnh dạn tuyên xưng Chúa, linh hồn lẫn thể xác, lý trí trọn cả con tim xin được sám hối, xin được ăn năn mỗi ngày, cung kính thờ lạy với những lời bình thường nhất, đơn sơ nhất; nhưng chúng con cần dâng và cần phải thưa, cần phải xin và cần phải minh chứng.

 

Chúng con chỉ biết thêm một ngày mới trong cuộc đời; cảm tạ ơn Chúa. Chúng con dâng lên tất cả anh chị em chúng con, giáo xứ của chúng con và những người chúng con gặp gỡ trong cuộc đời, với sứ vụ Chúa ban đến cho con. Xin cho chúng con mang đến niềm hy vọng, niềm vui và một đời sống mà chúng con khao khát ước mơ để trở thành một gương mẫu.

 

Nhưng chúng con vẫn còn trên bước đường tập tành, xin Chúa chấp nhận, để chúng con cũng can đảm để minh chứng cho một đức tin bằng việc làm, với sự cung kính, sự thờ lạy, lòng cảm tạ, tri ân và biết ơn, để dâng lên một ngày mới – linh hồn thể xác, lý trí trọn cả con tim, lời nói và việc làm. Xin cho chúng con được luôn luôn sống trong sự công chính. Đó là sự khát khao và ước mơ của chúng con.

 

Tất cả, xin Chúa cho chúng con cảm nhận được tình yêu của Chúa, và chúng con sống để đáp lại; dầu chỉ rất nhỏ nhoi nhưng rất hạnh phúc, khi chúng con tôn thờ, tôn vinh, linh hồn lẫn thể xác, trong một tâm tình sám hối mà chúng con kính dâng mỗi ngày. Amen.

 

Lạy Thứ Hai kính dâng lên Chúa Giêsu

 

Lạy Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ. Cảm tạ ơn Chúa. Bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu ngàn năm, Chúa đã dành cho chúng con biết bao nhiêu ân huệ, chỉ mong mỏi chúng con, mỗi một người, tin vào Chúa, đứng dậy để sống và thực hành. Vì Chúa đã làm cho chúng con tất cả, Chúa đã cho chúng con tất cả và Chúa đã hy sinh tất cả. Ngay cả mạng sống của Chúa cũng vì chúng con.

 

Ngày hôm nay Chúa không muốn mất chúng con, Chúa không muốn chúng con lạc đường, không muốn chúng con sống sa phạm tội lỗi, mà muốn chúng con sống trong sự trưởng thành để được đón nhận tình yêu và sự hy sinh của Chúa.

 

Chúa muốn linh hồn của chúng con nâng lên tới Chúa, Chúa muốn đời sống của chúng con được trở thành một giáo lý, để được bảo vệ, để chúng con nhờ chính giáo lý đó, nhờ sự hợp tác thực hành đó, nhờ sự lắng nghe đó để cuộc đời được bình an, thanh thản, có ý nghĩa khi được làm con Chúa, khi tin rằng Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chúa đã cứu chúng con ra khỏi bóng tối của tội lỗi. Ngày hôm nay chúng con cung kính thờ lạy, cung kính tạ ơn, cung kính biết ơn.

 

Tiếp tục, xin Chúa thương nhìn đến sự thấp hèn yếu đuối, tội lỗi của thân xác và xin cho nhiều người được biết, được nghe. Chúng con cùng nhau trong sự cảm tạ, bái tạ, tôn vinh. Và xin được tạ tội, để xứng đáng là những thân phận tội lỗi mà Chúa đã yêu thương, đã đến thế giới để cứu chúng con và giải thoát chúng con.

 

Chúng con thờ lạy Chúa, chúc tụng Chúa, ngợi khen Chúa – Đấng Cứu Chúa của chúng con, Đấng Cứu Tinh và Đấng giải thoát nhân loại, ban sự sống vĩnh cửu để chúng con tiếp tục thực hành giáo lý của Chúa, để chúng con hiểu được sự công chính và hiểu được tình Chúa thương chúng con, tình Chúa thương nhân loại và tình Chúa thương những kẻ tội lỗi như chúng con, tình Chúa thương những tội nhân trở thành những hối nhân và trở thành những chứng nhân như hôm nay. Amen.

 

Lạy Thứ Ba kính dâng lên Chúa Thánh Thần

 

Lạy Chúa Thánh Thần, là tình yêu, là ánh sáng, là chân lý, sự thật. Con cảm tạ ơn Ngài, vì chính Ngài đã đánh động và thúc đẩy chúng con mới có thể can đảm đủ, chúng con mới có thể vượt qua cái nhìn của dư luận, vượt qua thân xác yếu hèn, vượt qua thân xác với sự do dự khi chúng con quyết tâm để làm. Cho dù là một việc nhỏ nhoi, cảm thấy rất xa lạ nhưng một lòng xin được trở về, một lòng cung kính cần có, một lòng tri ân và cũng xin tạ tội.

 

Ngoài điều này ra chúng con không còn gì hơn nữa để nhắc cho thân xác của mình, để nhắc cho những lời xin, bằng một sự thẳm sâu trong sự cầu nguyện. Chúng con biết chỉ rất giới hạn, nhưng chúng con biết rằng những gì chúng con làm ngày hôm nay chính Chúa thúc đẩy, Chúa dạy dỗ và Chúa dành cho chúng con từ những lúc thất vọng nhất, từ những lúc bi thương và đau thương, những lúc lắng lo tất cả chuyện đời. Nhưng ngày hôm nay chúng con thật sự đã bỏ xuống một cách nhẹ nhàng, đễ chúng con được hạnh phúc bên Chúa, để chúng con được lắng nghe sự chỉ dạy của Chúa, để chúng con lựa chọn điều mà chúng con cần.

 

Đó chính là sự công chính, đó là điều mà chúng con cân nhắc giữa thiện và ác, giữa đúng và sai, giữa thật và giả. Và đó cũng là một điều khi chúng con làm bất cứ một điều gì tâm hồn bắt đầu thúc đẩy; có những việc không sự thật thì lòng chúng con quằn quại bâng khuâng. Đó là điều mà hôm nay Chúa dành cho chúng con bắt đầu tìm về được chân lý, sự thật.

 

Xin cho mọi người trên thế giới, tất cả mọi tầng lớp, mọi vai trò đều có cơ hội cùng với chúng con trong sự hiệp nhất, cung kính thờ lạy Chúa, để xin Chúa đến với thế giới. Xin Chúa đổi mới bộ mặt trái đất, xin Chúa cho tất cả những người lạc bước được trở về. Xin Chúa dạy dỗ chúng con, giúp chúng con hiểu biết sự thiêng liêng và tình yêu của Lòng Thương Xót, của Đấng yêu thương vẫn nhẫn nại chờ đợi những tội nhân như chúng con.

 

Xin cho mọi người hễ nhìn thấy tội sợ tội, tránh tội và xa tội, để chúng con xứng đáng với những gì Chúa ban và cho. Xin thánh hóa biến đổi chúng con và biến đổi toàn thế giới, để trở nên quy phục, quy thuận, tôn thờ và tôn vinh Thiên Chúa trong sự hiệp nhất và thi hành giáo lý của Chúa, để đời sống chúng con biết liên đới hiệp nhất, cung kính, thờ lạy, để Danh thánh của Chúa lan rộng khắp đó đây trên hoàn cầu. Chúng con thờ lạy Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa: Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần. Amen.

 

 

Lạy Thứ Tư kính dâng

Mình Máu Thánh Chúa Kitô

 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, ngày hôm nay Chúa cho chúng con được đón nhận Chúa vào lòng, qua Thánh Thể. Chính sự hiện diện của Chúa đã dành cho chúng con sự thiết lập của Chúa, liên quan đến buổi Tiệc Ly đầu tiên và cũng là buổi Tiệc Ly cuối cùng – đã trở thành một khế ước của tình yêu.

 

Hôm nay Ngài tiếp tục hiện diện trên bàn thờ, để cho chúng con được gặp một sự thiêng liêng cao cả, nhưng tràn đầy sức mạnh của thiêng liêng, của siêu nhiên, để thúc đẩy linh hồn và trái tim chúng con hướng về một Đấng Thiên Chúa mà chúng con thờ lạy, chúng con cung kính, chúng con ngợi khen, chúng con cảm tạ bằng tâm hồn, bằng lời cầu nguyện, bằng lòng suy tôn.

 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con không có gì để đáp lại, chúng con không có điều gì để minh chứng; bởi vì chúng con cũng là những người tầm thường bình thường. Nhưng những gì hôm nay được thúc đẩy do chính Chúa cho, do sự hiện diện của Chúa, một sự vinh quang lớn lao mà chúng con không thể không cảm tạ, không bái tạ và không tuyên xưng. 

 

Xin cho chúng con trở thành những người nhân chứng cho một đời sống hiện tại, để giúp cho mọi người cung kính, nhận ra và trở về, để được dâng lên Chúa lời tri ân. Mỗi một khi chúng con đón rước Ngài xin cho chúng con được tạ tội và xứng đáng; khi chúng con đón rước Chúa vào lòng, chúng con kiểm điểm lại chính mình. Đừng để cho Chúa phải vào trong tâm hồn của chúng con một cách cô lạnh, một cách cô đơn, một cách vắng lặng và chính mùi hôi thối tội đã làm cho Chúa rất đau lòng.

 

Ngày hôm nay những gì chúng con có, những gì chúng con biết không tự nơi chúng con mà chính sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, để giúp chúng con hiểu được ý nghĩa của sự hiện diện, của tình thương, của khế ước, qua chính Mình và Máu Chúa. Xin cho mọi người tôn kính, tôn thờ và một lòng thẳm sâu ý thức, để nhận ra được sự hiện diện của Chúa trong đời mình, để cảm tạ của nuôi linh hồn và dẫn dắt chúng con trên con đường công chính và chúng con cần đáp lại, với tình thương và Lòng Thương Xót bao la vô bờ bến, với sự hiện diện thánh thiêng đang ở giữa chúng con, bảo vệ chúng con và yêu thương chúng con vô bờ bến.

 

Xin cho chúng con đáp lại, đến với Chúa bằng tâm hồn, bằng thể xác, dẫu có những khiếm khuyết, dẫu tội lỗi, nhưng chúng con cần Chúa. Xin Chúa gội rửa thanh tẩy để nhờ ơn Chúa chúng con trưởng thành hơn, chúng con lớn lên hơn và chúng con quyết tâm, vì chỉ có một Chúa yêu thương độc nhất duy nhất còn ở lại với chúng con, sống trong chúng con, chở che chúng con và bảo vệ chúng con. Amen.

 

Lạy Thứ Năm kính dâng

Năm Dấu Thánh Chúa Giêsu Kitô

 

Lạy Năm Dấu Thánh của Đức Giêsu Kitô, Chúa của chúng con. Nhờ giáo lý này, nhờ một lịch sử vĩnh viễn in sâu vào đời sống của người Kitô hữu, in sâu vào đời sống của những người môn đệ qua muôn thế hệ, để chúng con luôn luôn có được một sự chứng minh qua Năm Dấu Thánh, đổi chúng con về trong tội lỗi, dẫn chúng con đi trên con đường thập giá nhưng hạnh phúc, hy vọng vì có Chúa, với Chúa.

 

Lạy Chúa, điều này là một điều rất khó hiểu. Nếu chúng con không đi sâu để suy niệm, nếu không có sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần, chúng con thật sự rất ngơ ngác và khó hiểu, nhưng hãy để tâm hồn đơn sơ bé nhỏ. Vì tất cả những điều Chúa muốn ngày hôm nay là hãy ngắm nhìn thập giá trong sự cực cùng đau khổ, nhưng Chúa là một Đấng đã chiến thắng sự chết, mang lại vinh quang khải hoàn, để chúng con có một giáo lý của sự sống.

 

Hôm nay Phúc Âm Tin Mừng, qua những câu chuyện con người đi qua cái chết của trần gian, nhưng cuối cùng chiến thắng và ở với Chúa vĩnh viễn muôn đời. Xin cho chúng con dựa vào điều này trong đức tin để bước qua những ngoặc nghèo với sự thách đố, để chúng con bền đỗ, trung thành và tuyên xưng Chúa giữa mọi người. Chúa là Thiên Chúa của tình yêu, là Đấng chiến thắng, là Đấng vĩnh cửu, dẫn chúng con về nơi vĩnh viễn muôn đời.

 

Xin cho chúng con thờ lạy, cùng nhau trong sự hiệp nhất, tin và trở về, để xin Chúa cứu sống chúng con, để chúng con có được một đời sống vĩnh viễn muôn đời với Chúa, để đáp lại tình thương của Đức Chúa Cha, đáp lại ơn cứu độ của Đức Chúa Giêsu, đáp lại sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần, đáp lại sự ở lại của Ngài, đáp lại Mình và Máu thiêng liêng thánh thiêng, đáp lại và tuyên xưng Năm Dấu Thánh, đáp lại với tình yêu của một người Mẹ âm thầm cầu nguyện và suy niệm, để dẫn chúng con với cuộc chiến của ngày hôm nay, trong những ngày còn lại, để chúng con được biết những gì chúng con có.

 

Đó là dấu ấn vĩnh viễn trong ơn tha thứ để chỉ dạy cho chúng con trở về, chỉ dạy cho chúng con trong tâm hồn, để thuộc về Chúa. Linh hồn lẫn thể xác xin đầu phục hoàn toàn để Chúa quan phòng, để Chúa can thiệp, để Chúa thánh hóa trong chương trình của Chúa và xin thuộc về Chúa.

 

Lạy Chúa Giêsu Năm Dấu Thánh, chúng con tuyên xưng Ngài. Xin đón nhận sự tạ tội của chúng con; chúng con xin mãi mãi thuộc về Chúa, vinh danh Chúa và sáng danh Chúa. Xin đón nhận sự đầu phục, phủ phục như một sự tiên phong, như một sự sám hối để dẫn dắt những con người của ngày hôm nay xin được trở về với một tấm lòng thẳm sâu với trái tim xin được đền tội, xin được tạ tội và xin được sám hối. Amen.

 

Lạy Thứ Sáu kính dâng lên

Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria

và xin cho sự toàn thắng của Mẹ

 

Lạy Thứ Sáu, chúng con kính dâng lên Đức Chúa Cha. Lạy Đức Chúa Cha, con cám ơn Cha, vì chính Cha đã hiểu được thân phận yếu đuối tội lỗi của chúng con rất cần có một người Mẹ. Cha đã dành cho chúng con một người Mẹ gương mẫu, một người Mẹ đã sống trọn vẹn trong Thánh ý của Cha, một người Mẹ uy quyền, Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa, Mẹ của Đấng Cứu độ, Mẹ của toàn thể nhân loại và Mẹ là một Nữ Vương của Thiên Đàng.

 

Ngày hôm nay những gì chúng con biết và những gì chúng con có, chính Mẹ Maria là một người dẫn dắt chúng con, dạy cho chúng con cầu nguyện, dạy cho chúng con đến với mỗi một Ngôi vị, dạy cho chúng con phủ phục thờ lạy, dạy cho chúng con đến với linh hồn lẫn thể xác, dạy chúng con đã đến lúc con người của chúng con không thể thắng được cuộc chiến giữa tội mà chúng con đang vấp phải đa số hôm nay. Vì thần dữ nó đủ mọi kế hoạch, nó đủ mọi sự lừa dối, xảo trá để loài người chúng con đang vấp phải trong ngày hôm nay và bị chính lưới bẫy đó đang ràng buộc chúng con trong đời sống với lý luận, lý lẽ thực tế của con người, với nhu cầu nhu cần.

 

Chúng con quên mất những gì cao quý nhất, những gì quan trọng nhất là cuộc sống vĩnh viễn muôn đời do Đức Giêsu đổi về. Mẹ Maria đã biết rằng thế giới sẽ có những ngày mà chúng con không thể nào tự thắng được; chúng con luôn phải cần có một người Mẹ cầu nguyện cho chúng con, dạy dỗ chúng con, ủng hộ chúng con và cố vấn cho chúng con.

 

Mẹ đã dạy cho chúng con đến với Chúa Thánh Thần. Nhờ những điều mà ngày hôm nay Ngài dạy để chúng con được nhận ra giữa thiện và ác, để dẫn chúng con đến với Ngôi vị Thứ Nhất. Chúng con, là những con người làm sao có thể biết và hiểu được những gì gần gũi nhất? Chính Mẹ dạy chúng con đến với Thiên Chúa và dạy chúng con phủ phục, thưa trực tiếp với Đức Chúa Cha, tin nhận một cách mạnh dạn, không sợ hãi và tuyên xưng với một lòng tạ ơn, biết ơn.

 

Vì chính Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế, Đấng Cứu Chúa, ai tin vào Ngài sẽ được sống và Mẹ cũng dẫn chúng con đến với Chúa Thánh Thần. Vì Ngài là tất cả sự thiêng liêng, tất cả sự hoàn mỹ, tất cả sự công chính, công lý, lẽ phải và sự thật. Đời sống của chúng con thật sự trên thế giới này không tìm ra được sự thật nếu không có Chúa, cho nên chúng con đang vấp ngã giữa một cảnh sống, bị lừa gạt, bị lừa dối và cũng là những tội nhân và những nạn nhân; rất nhiều trên thế giới.

 

Cho nên, ngày hôm nay nhờ Chúa Thánh Thần để chúng con biết đâu là phải, đâu là trái, nhờ Chúa Thánh Thần để chúng con can đảm, mạnh mẽ để xin tuyên xưng; trở về đầu tiên, để nhờ chính điều này, qua những lời cầu xin thiết tha, đại diện cho mọi tầng lớp, mọi vai trò, để xin Đức Chúa Cha can thiệp.

 

Xin Chúa Giêsu giúp chúng con mạnh mẽ trong đức tin, để nhìn thấy được những sự dối trá, giả tạo, nó đã trở thành những ngày tháng bi thương đau đớn của tội lỗi mà con người nhìn thấy một cách rất rõ ràng. Những gì thuộc về thế giới của hạ giới nó lôi cuốn chúng con trong sự thấp hèn, những gì của thiên giới giúp chúng con trong niềm hy vọng, trong niềm tin và trong những ngày tháng bình an, đầy ý nghĩa.

 

Quả thật, là một điều quá tuyệt vời. Ngày hôm nay Mẹ dẫn chúng con đến với Chúa Giêsu Thánh Thể. Bởi vì Ngài là một Đấng vẫn còn ở lại, dẫu là không đến bằng thân xác, nhưng những sự hứa hẹn của Ngài vẫn tiếp tục; vì tình thương, vì khế ước, vì muốn chúng con nên người, vì muốn con trưởng thành, vì muốn chúng con thiện nguyện, vì muốn chúng con tìm được những gì thuộc về chúng con do Ngài mang đến.

 

Cho nên, sự phong phú với của ăn linh hồn giúp đỡ chúng con hàng ngày như một sự thúc đẩy thiêng liêng bảo vệ chúng con. Con người của chúng con thật không hiểu, không biết. Chính Năm Dấu Thánh sẽ dẫn chúng con vào một giáo lý không ai có thể phân rẽ, không ai có thể chia rẻ và không ai có thể dùng những phương cách, phương thức của con người với cách suy đoán hoặc phân giải của một thế giới ở trong lý luận và lý lẽ.

 

Chỉ có Năm Dấu Thánh đã trả lời tất cả những gì thuộc về chúng con do Chúa ban cho. Chỉ có Năm Dấu Thánh mà Đức Giêsu đổi về mà chúng con phải cung kính, thờ lạy, bái tạ và xin tạ tội với những thiếu sót, yếu đuối qua bao thế kỷ, chưa hiểu và chưa biết. Chính Thập Tự Giá mà chúng con cúi đầu, để nhận diện Năm Dấu Thánh mà Chúa đã đổi về cho chúng con một dấu ấn với ơn tha thứ thì không còn gì để giải thích, không còn gì để chia rẻ và không còn gì để phân tích theo cách nhìn rất đơn thuần và thiển cận của con người.

 

Cho nên, những điều đó đã trả lời một cách rõ ràng. Mẹ Maria là người rõ ràng nhất, là một người duy nhất mà Chúa chọn trong thế giới này, để đưa chúng con hiểu được giáo lý một cách đơn thuần, nhưng thuộc về chúng con một cách mạnh mẽ; giải thích và đáp lại bằng con tim, bằng linh hồn, bằng thiêng liêng mà Chúa chờ đợi. Chúng con đón nhận những điều của Chúa qua ơn thiêng, qua siêu nhiên, để chúng con tin với chiều sâu, chiều cao và chiều rộng.

 

Ngày hôm nay chúng con không từ chối được những gì Chúa ban và cho, cho nên chúng con không sợ tất cả những gì chung quanh chúng con; không sợ dư luận mà hãy tiến bước. Vì tất cả mọi người chúng con đều phải cúi đầu thờ lạy, chúc tụng, tôn vinh và trở về với Chúa. Xin Chúa đón nhận chúng con và ban cho chúng con có được điều này.

 

Chúng con dâng lên Mẹ Maria. Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ của Trái Tim Tình yêu, Mẹ của Thánh Thể, Mẹ của Ngôi Lời Nhập Thể, Mẹ của Đấng Cứu Độ, Mẹ của những tội nhân, những thánh nhân, những nạn nhân, những hối nhân, những bệnh nhân, những chứng nhân, những linh hồn nơi chốn luyện hình và tất cả các tông đồ khắp nơi trên toàn thế giới, Mẹ của toàn thể dân Chúa và Mẹ của toàn thể nhân loại.

 

Tước hiệu của Mẹ, danh hiệu của Mẹ sẽ không bao giờ chúng con từ chối được. Những gì Mẹ dạy chúng con quá rõ ràng; cho nên hôm nay tất cả những gì chúng con có chính là do một người Mẹ âm thầm bao nhiêu năm tháng qua đã dạy chúng con, đã giúp chúng con và chờ mong chúng con trưởng thành.

 

Đã đến lúc! Xin cho chúng con hợp tác với Mẹ, lắng nghe Mẹ và thực hành những điều Mẹ dạy để cứu sống linh hồn chúng con hôm nay, cứu sống trong sự cấp bách nhất và cứu sống trong sự sa đọa mà ngày hôm nay con người đã mất đi niềm tin, mất đức tin. Con người đang sống trong tội lỗi, sa đọa trong bóng tối và còn biết bao nhiêu người bị lôi cuốn bởi sự tinh vi khéo léo của một thời đại văn minh, bọc xác của khoa học kỹ thuật cấp tiến, đã làm cho chúng con mất đi một căn bản vốn có trong thiêng liêng, với cái nhìn tự nhiên mà Thiên Chúa đã dành cho chúng con qua lòng tin của mình.

.

Cho nên, ngày hôm nay cho dù thế giới như thế nào, nhưng Mẹ sẽ là một người không bao giờ rời khỏi chúng con. Mẹ tìm cách cứu chúng con, Mẹ tìm cách dẫn chúng con về với Chúa, Mẹ tìm cách dẫn chúng con, đơn giản nhất nhưng sâu thẵm nhất, đánh động nhất. Đó chính là điểm trở về mà ngày hôm nay chúng con đang thực hành, bằng linh hồn, bằng thể xác, bằng lý trí, bằng con tim, bằng sự sám hối ăn năn.

 

Bên cạnh, có Mẹ Maria cầu xin cho chúng con. Mẹ Maria chờ đợi chúng con hợp tác bằng một tấm lòng khẩn nguyện, một tấm lòng tạ tội tri ân, một tấm lòng sám hối thật sự, Mẹ sẽ dẫn chúng con đến với Thiên Chúa và Mẹ sẽ ứng chiến với cuộc chiến giữa thiện và ác vào những ngày của đoạn cuối.

 

Ngày hôm nay chúng con hạnh phúc, vì chúng con biết đây là món quà thật sự của thiên đàng, chúng con biết chính Mẹ dạy chúng con để chúng con can đảm mạnh mẽ. Có Mẹ bên cạnh, một tà áo khiết trinh bao phủ những tội nhân, khi nương tựa nơi Mẹ và xin Mẹ giúp để trở về với Thiên Chúa.

 

Quả thật là một ân phúc quá tuyệt vời mà lắm lúc con người chúng ta cảm thấy xem thường và bình thường quá, nhưng thật sự chúng ta hãy trở nên bình thường, trở nên nhỏ bé, trở nên đơn sơ, trở nên khiêm nhường mới thuộc về Thiên Chúa. Như Chúa Giêsu đã phán: "Hãy trở nên đơn sơ, vì nước trời thuộc về những người bé nhỏ đơn sơ". 

 

Cho nên, đây là những điều Mẹ đang đưa chúng ta về. Bất kể chúng ta là ai, tội lỗi thế nào, nhưng chúng ta là những người con xin được thuộc về Chúa, xin được thuộc về Mẹ. Xin lắng nghe và xin dâng lời thay cho thế giới, thay cho mọi tầng lớp, thay cho mọi vai trò, để cùng nhau hiệp nhất tôn vinh Chúa, sáng danh Chúa và vinh danh Chúa. Xin cho tất cả mọi người chúng con đừng sợ khi chúng con mạnh dạn tuyên xưng Chúa, mạnh dạn thờ lạy Chúa, mạnh dạn cúi đầu để phủ phục Chúa.

 

Con xin cảm tạ ơn Mẹ. Chính Mẹ cũng dẫn chúng con đến với Thánh Cả Giuse. Ngài là gương sáng cho thế giới và gương sáng của Gia đình Thánh Gia năm xưa. Ngài cũng là đấng cầu bầu cho Giáo Hội chúng con, cho sự công chính, liêm chính và cho trách nhiệm mà ngài đã sống cả cuộc đời trong đường lối của Chúa. 

 

Chúng con cũng xin với Ba Tổng Lãnh Thiên Thần, xin các ngài che chở bảo vệ. Ngày nào cũng xin, ngày nào cũng thưa, ngày nào cũng kêu cầu thiên đàng, ngày nào cũng xin với các Thiên Thần Bản Mệnh, ngày nào cũng xin sự trợ giúp của các thiên thần, các Thánh trên thiên quốc, ngày nào cũng xin được học gương của các vị Thánh. Chắc chắn rằng xin thì sẽ được, tìm sẽ thấy, gõ sẽ mở cho.

 

Chúng con xin với Chúa, chúng con xin với Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con được sự giúp đỡ của thiên đàng. Các thiên thần, các thánh và các Tổng Lãnh sẽ không bao giờ từ chối những lời chúng con cầu xin. Xin giúp chúng con mạnh mẽ tiến bước trên bước đường nhân chứng, với tất cả những việc bình thường nhất nhưng đánh động tâm hồn nhất, với sự cung kính cần có.

 

Chúng con xin sự giúp đỡ của thiên đàng. Xin các thánh giúp chúng con theo bước chân của các ngài; xin các ngài, là các đấng bậc làm gương cho thế giới và tất cả chúng con xin được tiếp tục mạnh dạn làm chứng những gì được biết, được nghe và được cho phép, để chúng con được sống với những ngày tháng ý nghĩa như bảy anh em của một bà mẹ bị bắt ngày hôm nay, qua Tin Mừng và Phúc Âm ghi chép và luật lệ của Chúa cũng được giải thích một cách rất rõ ràng.

 

Chúng con sống nơi trần gian chỉ là những con người yếu đuối, nhưng khi chúng con can đảm mạnh mẽ để tuyên xưng đức tin, chúng con thuộc về Chúa, sự sống vĩnh viễn muôn đời đó Chúa sẽ ban tặng cho chúng con. Cuộc đời là những ngày thử thách, nhưng không phải vì sự thử thách mà chúng con thua cuộc. Càng thử thách thì chúng con càng vinh danh Chúa, càng thử thách thì chúng con càng được sống cho Chúa và càng thử thách thì chúng con sống đức tin, tuyên xưng đức tin.

 

Đồng thời, chúng con cũng hạnh phúc rằng chúng con đừng nghĩ tất cả những gì chúng con làm bé nhỏ. Tất cả những điều chúng con làm Chúa biết, Chúa sẽ trọng thưởng và Chúa cũng dành cho chúng con cuộc sống của thiên thần khi chúng con được trở về với Chúa trên thiên quốc.

 

Cho nên, tất cả chúng con đều nằm trong niềm hy vọng, bởi vì đó chính là Chúa cho phép, đó chính là ơn Chúa ban. Và đó là món quà đặc biệt mà ngày hôm nay mọi người trên thế giới, mỗi một cá nhân đơn phương đến với Chúa, mỗi một cá nhân cầu nguyện, mỗi một cá nhân đến thờ lạy Chúa, mỗi một cá nhân tuyên xưng. Mỗi một cá nhân xin được cầu nguyện và cũng xin sám hối theo những phương thức mà hôm nay mỗi một người chúng ta, trong sự thiện nguyện, chúng ta sẽ thấy được điều thật, chúng ta sẽ thấy được sự hiện diện của Chúa, chúng ta sẽ thấy được sự bình an và chúng ta thấy được sự can thiệp mà Chúa dành cho mỗi một người của chúng ta.

 

Hãy tin để thực hành. Hãy tin để lắng nghe lời của Mẹ. Chúng ta sẽ thấy cuộc sống của chúng ta được đổi mới trong đời sống của đức tin và đời sống trở về với Thiên Chúa. Xin hãy trở nên những người khiêm nhường, khiêm tốn và đơn sơ, chúng ta sẽ sống mỗi ngày hạnh phúc, bình an và có ý nghĩa mà Thiên Chúa dành đặc biệt cho tất cả chúng ta.

 

Xin hãy cho chúng con cơ hội đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, vì nơi đó là một nơi mà chúng con gặp thiên đàng. Vì từ nơi đó xuất phát Sáu Lạy và nơi đó là một nơi yên tĩnh để chúng con có thể đón nghe sự thiêng liêng mà Chúa dành cho chúng con trong thời đại này.

 

Chúng con nhân Danh Đức Giêsu Kitô, là Chúa của chúng con. Cảm tạ ơn Đức Chúa Cha, Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần. Cảm tạ ơn Mình và Máu của Chúa. Cảm tạ ơn Năm Dấu Thánh của Chúa và cảm tạ ơn Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Ba Tổng Lãnh Thiên Thần, Triều thần thánh thiên quốc và tất cả các Thánh. Xin hãy cầu bầu cùng Chúa cho chúng con. Amen. 

 

Lucia, cùng với tất cả những người anh chị em xin được kết thúc Sáu Lạy được dâng kính vào buổi sáng ngày hôm nay, vào lúc 1 giờ 44 phút, ngày Chủ Nhật, tháng 11, ngày 10, năm 2019, tại thánh đường Thánh Têrêsa, tại bàn thờ, tại nhà tạm, tại Thập Tự Giá, linh ảnh Chúa Lòng Thương Xót và thánh tượng Mẹ Áo Đức Bà. Xin cho tất cả những người giáo dân ở đây cùng nhau trong sự hiệp nhất để thờ lạy Chúa một cách cung kính, cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh. Amen, amen, amen.

 

 

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharistic Jesus