The Miraculous Power of the Eucharist
The Miraculous Power of the Eucharist

The Gift of The Six Kowtows

 

A Present from Blessed Mother Mary to Humanity

432 pages

Sáu Lạy Kính Dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

100 pages

Kinh Nguyện Sáu Lạy kính dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

144 pages

The Six Kowtows Reverently Offered to the Eucharistic Jesus

 

192 pages

Ang Anim na Kowtows

Magalang na iniaalay

sa Eukaristikanong Hesus

176 pages

Las Seis Kowtows

Reverente-mente

Ofrecido a

Jesús Eucarístico

192 pages

Los Seis Kowtows Reverently

Oferecido

a Jesus

Eucharistico

208 pages

Coming soon

Sáu Lạy

Kính Dâng

Thiên

Chúa Cha

-Quyển 1-

240 trang

Sắp in

Messages for the World 

Pray

The Rosary of The Six Kowtows 

Heavenly Poems and Songs

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else...  

Read more

Chúa Thánh Thần

Chúa Thánh Thần

Dạy Sáu Lạy

Ngày 18-07-2019

Lucia:

Lạy Chúa, 12 giờ 54 phút trưa, ngày Thứ Năm tại thánh đường Các Thánh, Dallas, Texas. Trước nhất, con cám ơn Chúa đã đưa chúng con đến đây buổi sáng hôm nay; không phải là một sự tình cờ mà chính Chúa đã sắp đặt cho chúng con, để chúng con được biết những gì chúng con còn thiếu trong đời sống nhân chứng.

Về mặt thiêng liêng Chúa dành cho chúng con có một sức mạnh mới có cơ hội can đảm để tiến bước đến những nơi mà Chúa đã dành cho chúng con, nhưng về mặt thực tại và thiêng liêng sâu hơn nữa thì chúng con rất còn giới hạn. Chúng con vẫn là những con người chưa có thể thấu hiểu rõ những gì mình đang làm, những gì mình đang có và mang trách nhiệm gì để đến với những người chúng con gặp gỡ khi chúng con nhân chứng cho họ. 

Lạy Chúa, những điều Chúa ban cho chúng con là điều thật, là điều rõ ràng từ nơi một Đấng Thiên Chúa bằng tiếng nói, bằng sự chỉ dạy, bằng những lời mà Chúa sai những người con bé nhỏ đến giữa thế giới. Còn về mặt mà chúng con cần biết là đời sống đối diện trật tự với chính nó, trong một thế giới của trần gian còn một sự thiêng liêng cao cả cần nữa là về phần hồn cũng như về phần xác, với sức khỏe của chính mình. 

 

Thật sự, những ngày vừa qua, chúng con như là một sự luyện tập suốt chín năm, chúng con chưa có một căn bản rõ nét để biết những gì mình cần làm và phải đối diện với thực tại, với một đời sống thực tế mà con người đòi hỏi lý luận của chính nó. 

Những gì của Thiên Chúa thì rất khôn ngoan và không ai có thể làm cho những con người thuộc về Chúa bị bại trận.

 

Bại trận là bởi vì chúng con còn quá yếu đuối, bại trận là bởi vì chúng con thiếu cầu nguyện, bại trận vì chúng con có quá nhiều bản ngã cá tánh và chúng con còn rất nhiều điều trong cuộc sống, chưa trọn vẹn như sự chỉ dạy của Chúa: bỏ hết chính mình để vác thập giá theo Thầy Chí Thánh

 

Chúng con vẫn còn lưỡng lự, do dự và chưa hết lòng để biết được sứ vụ của mình rất lớn lao và cần phải có sự hy sinh, cần hãm mình và trưởng thành để đem những điều Chúa mong muốn trên những người Chúa chọn, để đem món quà này đến với thế giới. Món quà này được ban tặng và chúng con đã thực hành.

Những chuỗi ngày vừa qua chúng con hiểu và biết rằng đến từ sự thật và đến từ thiên đàng. Suốt chín năm mới có thể cho chúng con một sự đậm nét rõ ràng, để hôm nay chúng con tiến bước. Nhưng chắc chắn rằng không phải dừng lại tại đó trong sự học hỏi, mà chúng con cần phải tiếp tục xin Chúa ban cho chúng con thêm sự học hỏi về đời sống thiêng liêng, về đời sống nhân đức, về đời sống khi chúng con chia sẻ.

Còn rất nhiều người mà chúng con sẽ gặp gỡ trong cuộc đời này, những người thiện chí, những người nhận ra Chúa và còn rất nhiều người chống đối Chúa. Chúa đã từng đánh gục những vị quan tòa vào thời Tổng trấn Philatô, Chúa đã từng thinh lặng, nhưng sự thinh lặng của Chúa đã trả lời và Chúa không hề thua cuộc bất cứ hoàn cảnh nào.

Chúa luôn luôn dùng sự nhân từ hiền lành để đối đáp, vì lẽ đó mà con người nhận ra chính là Thiên Chúa duy nhất và độc nhất mà hôm nay chúng ta xin được học nơi Ngài và giáo lý của Ngài chứng minh cho những môn đệ của Ngài từ thời đầu tiên và cho tới thời điểm cuối cùng. 

Lạy Chúa, tất cả những gì đến với chúng con trong chuyến đi này, đặc biệt ngày hôm nay không ngoài thánh ý của Chúa an bài, để chúng con học thêm, biết thêm những điều yếu đuối chúng con còn phải học và còn nhìn thấy trong sự vấp ngã, để chúng con đứng dậy. Bởi vì Chúa luôn dẫn chúng con đi trên một con đường mới, một con đường phong phú đầy tràn những điều cần phải học với vẻ đẹp của chính nó trong đời sống, để chúng con trở thành những con người thật sự và thật thụ trong đời sống loan Tin Mừng.

 

Xin giúp chúng con qua những những câu chuyện được đàm thoại sáng nay, qua sự gặp gỡ một vị linh mục đại diện Thiên Chúa, để qua ngài, gián tiếp dạy cho chúng con đời sống thiêng liêng và đời sống chúng con cần có sức khỏe đi chung với đời sống, một tinh thần đức tin phải cần có và đi đôi với nhau, để chúng con còn kéo dài thời gian, chúng con còn tiếp tục đi khắp đó đây. Chúng con cần có sức khỏe để đối diện và chịu đựng những sự thử thách của người đời và chúng con sẽ còn phải gặp rất nhiều điều giữa cuộc sống. 

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa Toàn Năng, Chúa hiểu được tất cả và hiểu được những người con của Chúa trong sự khờ khạo và còn rất non nớt, cho nên Chúa đưa chúng con đến để học, để biết những gì chúng con còn thiếu sót.

 

Giờ phút này đây chúng con xin được cảm tạ ơn Chúa, càng như vậy thì chúng con thấy được sự sắp đặt của Chúa thật tuyệt vời cho mỗi một người anh chị em chúng con, cho nhóm của chúng con và cho những người gặp gỡ chúng con. Thiên Chúa ở cùng chúng con và Thiên Chúa tạo cơ hội để chúng con được biết những gì Chúa muốn và những gì chúng con cần thực hành trong sự quyết tâm để trọn vẹn với một sứ vụ rất là lớn lao mà Chúa đã giao, mà chúng con đang là những người nhân chứng và tiên phong.

 

Bất cứ điều gì chúng con cũng hãy dựa vào Phúc Âm Tin Mừng để lắng nghe điều gì Chúa đang dạy, điều gì mà thế giới vẫn còn tiếp tục để thực hành và điều gì mà Chúa đã dành cho chúng con để vững tâm, vững dạ trong đức tin mà tiến bước giữa cuộc đời. Dẫu sóng gió, đầy thử thách nhưng vẫn một niềm tin không bao giờ sơ suất, không bao giờ sa sút và niềm hy vọng luôn thuộc về Thiên Chúa khi chúng con hoàn toàn hiểu được rằng từng giây từng phút và mỗi một hoàn cảnh đến không ngoài thánh ý quan phòng của Thiên Chúa.

 

Chúng con chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh cho chính chúng con, thay cho người nhà chúng con và thay cho những người chưa bao giờ biết, chưa bao giờ nhận ra Chúa, chưa bao giờ tin vào Chúa và chưa bao giờ biết được một Đấng Thiên Chúa yêu thương, tạo cơ hội cho chính họ được biết Ngài và cũng chưa bao giờ biết được một Đấng Thiên Chúa phải hy sinh chính Con Một của mình, để mang lại cho thế giới giáo lý của tình yêu. Cái chết của Ngài chứng minh tình yêu mà Chúa đã dành cho những tội nhân và đổi họ về bằng giá Máu, trong số đó có chúng con. 

Cho nên, giây phút này chúng con xin được dâng những lời, để được rõ hơn qua Phúc Âm Tin Mừng, vẫn tiếp tục tồn tại cho chúng con được hiểu rõ những gì Chúa đã ban và đang ban cho chúng con.

Bài Đọc I: (Năm I) Xh 3, 13-20

Đáp Ca: Tv 104, 1và 5. 8-9. 24-25. 26-27

Alleluia: Tv 118, 27

 

Phúc Âm: Mt 11, 28-30

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa Toàn Năng, con thờ lạy Ngài, chúc tụng Ngài và tôn vinh Ngài. Cảm tạ tất cả những việc kỳ diệu mà Thiên Chúa đã thực hiện qua thời của ông Môse và thời các tổ phụ của chúng con và đến hôm nay chúng con tin tưởng Chúa vẫn tiếp tục thực hiện những kỳ công lớn lao để cứu con người và giải thoát con người trong tội mà ngày hôm nay đang và vẫn còn với những tháng ngày mà chúng con chờ đợi.

 

Chúng con đang sống trong một mùa nắng hạ, chúng con đang sống giữa một sa mạc khô khan, chúng con đang sống giữa một thế giới văn minh, nhưng đầy những thử thách, đầy cả những cạm bẫy và khô khan đối với tình người. Con người sống trong sự độc ác và giả dối giữa thế giới nhân loại ngày nay, dựa vào một thế giới văn minh, dựa vào sự tinh vi khéo léo mà quên đi những kỳ công lớn lao của Thiên Chúa sáng tạo dành cho con người. 

 

Hôm nay, Bài Đọc I nhắc nhở cho chúng con, chính Chúa đã đích thân chỉ dạy từng chi tiết một cho một người tên gọi là Môsê và đó là một câu chuyện bắt đầu để dẩn dân Israel ra khỏi Ai-Cập, với những năm tháng nô lệ mà người Israel phải chấp nhận và đón nhận. Chắc chắn rằng nếu chúng ta đi thêm nữa thì thật là một câu chuyện kéo dài, nhưng chúng ta hãy biết rằng giây phút này được đón nhận những lời được chỉ dạy.

 

Chúng ta biết rõ tiên tri Môsê là một người cũng như chúng ta, là một người bình thường, ông cũng là một người chạy trốn, để đến với một nơi và lập gia đình tại đó.

Cuối cùng Chúa chọn ông và ông không phải là một người ăn nói lưu loát, không phải là một người vững vàng, nhưng chính lòng của ông đã tin và biết đó chính là Thiên Chúa và ông đã thực hành như Chúa dạy.

 

Chúa đã chỉ dạy ông từng chi tiết một; ông thật là một người đơn thân cùng với các trưởng lão dân Israel, cầm một cây gậy và đưa dân ra khỏi Biển Đỏ và đến với một miền đất đầy sửa và mật, như trong lịch sử được ghi chép những gì vốn có đã và đang, để tiếp tục với một thế hệ của ngày hôm nay. Chúng ta cũng là những con người hoàn toàn không biết và cũng không có một điều gì căn bản xứng đáng để biết về luật lệ của Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa thương chúng ta và gọi chúng ta. Chúng ta là một trong những người tội lỗi của thế giới này với một cặp mắt rất giới hạn, đức tin thì quá non nớt nhưng Chúa vẫn gọi chúng ta.

 

Chúa vẫn gọi chúng ta để Chúa cứu chúng ta và Chúa gọi chúng ta để chúng ta làm chứng cho Ngài, với những việc kỳ diệu, một kỳ công lớn lao mà con người không thể bỏ quên hoặc bỏ rơi qua bao thời đại. Đó chính là những câu chuyện của các tiên tri, của các ngôn sứ để nhắc lại cho sứ vụ của chúng ta hôm nay. 

 

Quả thật, có rất nhiều điều chúng ta biết chúng ta đang làm gì và chúng ta biết chúng ta đang gặp ai và Thiên Chúa đã nói gì với chúng ta. Còn cho dù kiến thức, học thức, một thế giới đầy cả những điều hiểu biết trong một thời đại văn minh, họ có thể thấu hiểu tất cả theo lý luận của chính họ, theo lý lẽ của con người, nhưng Thiên Chúa vẫn có một điều gì đó đặc biệt dành cho chúng ta để chúng ta trở thành những môn đệ nhỏ bé âm thầm.

 

Và đã đến lúc chúng ta mạnh dạn can đảm, dẫu sự hiểu biết vẫn còn giới hạn, nhưng lòng tin và sức mạnh để chúng ta đi giữa thế giới và giữa bao người ở trong cuộc đời này. Chúng ta học thêm, chúng ta được đón nhận thêm sự chỉ dạy của Thiên Chúa và chúng ta đã trở thành những con người âm thầm tiếp tục giữ vững lập trường mỗi một ngày qua món quà Sáu Lạy mà Mẹ Maria dạy chúng ta.

 

Mẹ Maria dạy chúng ta trong nội tâm của tâm hồn, trong trái tim của chính mình; từ đó là một sự bắt nguồn mạnh mẽ nhất, để chúng ta học hỏi thêm những gì của thế giới con người, hợp lý với chính nó và phù hợp với trật tự mà Thiên Chúa dành cho chúng ta trong thời hạn được ấn định. 

Lạy Chúa, càng đi sâu thì chúng con càng thấy quá tuyệt vời. Những gì Thiên Chúa ban và cho chúng con vô cùng cao cả, để chúng con sống và nhìn lại chính mình, không thể rời khỏi những gì mà Thiên Chúa đã định đoạt cho chúng con, mà chỉ có một lòng duy nhất là phủ phục, hiệp nhất, vâng phục, lắng nghe và thực hành những gì nơi Thiên Chúa ban cho.

 

Đây là điều mà chúng con được nghe, chính ông Môse cũng thú nhận: “Tôi là gì để có thể gặp vị vua Pharaon và tôi là gì để dẫn dân Israel ra khỏi Ai Cập?” Nhưng chính Chúa đã dành cho ông. Chúa đã dạy ông từng chi tiết một và hôm nay Thiên Chúa đã và đang dạy chúng ta.

Những gì của ngày hôm nay hãy bước ra khỏi sự hạn hẹp giới hạn của con người yếu đuối của chúng ta, bước ra khỏi những ngày tháng cũ kỹ. Chúng ta đang sống trong những ngày tháng đau khổ với một thế giới bao quanh bởi tất cả những chi phối tiền tài danh vọng, bản ngã, cá tánh, bởi những tham lam ích kỷ và những dục vọng đang còn và vẫn còn ở với chúng ta. 

Nhưng Thiên Chúa dạy chúng ta và Thiên Chúa dẫn chúng ta. Từ đó, chỉ có lòng tin mà hôm nay chúng ta đã đi được, dẫu là những ngày đường còn rất giới hạn. Nhưng Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta, bởi vì Ngài thấy lòng thiện chí của chúng ta và Ngài biết được chúng ta đã trở thành những con người gan dạ, bước qua khỏi những gì mà chúng ta vốn đã sống với những ngày tháng cũ kỹ kia. Đó chính là đức tin.

Như Chúa Giêsu đã dạy,” Nếu anh em có lòng tin bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: "rời khỏi đây, qua bên kia" nó cũng sẽ qua”. Chúng ta không biết rằng đức tin của chúng ta mạnh mẽ đến đâu, nhưng chúng ta biết những gì chúng ta đang nói, những gì chúng ta đang nghe và chúng ta được sai đi không tự chúng ta làm được.

Chúng ta chỉ biết rằng chúng ta ngợi khen Thiên Thúa, chúng ta thờ lạy Thiên Chúa, chúng ta hạnh phúc vì chúng ta được làm những điều này cho Thiên Chúa của chúng ta. Đối với thời đại văn minh hôm nay có thể có nhiều lý luận, lý lẽ để họ có thể biện minh cho chính mình; nhưng điều cần nhất mà Chúa muốn, đã được lặp đi lặp lại là trái tim. Trái tim để gặp gỡ Ngài, trái tim với một tấm lòng đơn sơ bé nhỏ cộng với sự khiêm nhường.

 

Trái tim – bởi vì trái tim xuất phát từ tình yêu trái tim mà Thiên Chúa đã đặt để cho chúng ta để biết yêu và biết nhận ra những gì tốt đẹp cao quý của linh hồn. Nếu muốn biết về linh hồn, chúng ta phải có đức tin. Đức tin xuất phát từ đâu và điều gì để làm chúng ta tin? 

 

Cho nên, đây là điều mà chúng ta đang và đã chứng kiến với tất cả những sự việc Thiên Chúa làm trên chúng ta suốt chín năm. Người thì chín năm, kẻ năm năm, kẻ ba năm, kẻ vài tháng, nhưng chúng ta cùng nhau trong một nhịp sống, cùng nhau trong một đường lối, cùng nhau hiệp nhất phủ phục Thiên Chúa toàn năng, Đấng đầy Lòng Thương Xót.

 

Hôm nay chúng ta thấy được những việc của Chúa làm, không tự chúng ta tính toán được, không tự chúng ta sắp đặt được, nhưng chúng ta, cũng giống như chính ông Môsê trong sách sử năm xưa, từng câu từng chữ được Chúa dạy để đối diện với Pharaôn.

 

Hôm nay cũng vậy, từng câu từng chữ Chúa giải thích và dẫn chúng ta đi giữa cuộc đời sóng gió này. Chúng ta đối diện với tất cả mọi hoàn cảnh, đối diện với mọi tầng lớp, mọi vai trò, mọi chức vụ; nhưng trong Chúa với Chúa, chỉ cần sự thật, chỉ cần đơn sơ, khiêm nhường, lắng nghe, vâng phục Chúa sẽ điều khiển từng câu nói, từng việc làm, từng hành động để nhận ra sự thật từ nơi Thiên Chúa duy nhất, độc nhất ban cho con người sự bình an mà họ rất cần.

 

Chúng ta biết được Thiên Chúa của chúng ta cao siêu, huyền nhiệm nhưng Ngài rất gần. Ngài chọn những kẻ thấp hèn, bé nhỏ yếu đuối nhưng biết vâng phục và sám hối trở về thì chúng ta sẽ trở thành những dụng cụ của Đức Chúa chúng ta. Chúa không đòi hỏi bất cứ điều gì nơi chúng ta bởi vì Chúa dựng nên chúng ta, Chúa biết được tất cả. Nhưng Chúa cũng có quyền quyết định, vì Ngài là Đấng tối thượng để quyết định, bởi vì chúng ta không thể tự động có ngày hôm nay mà Chúa đã chọn chúng ta từ bao giờ và từ muôn thuở.

 

Hôm nay chúng ta sấp mình trước Thiên Chúa thay thế cho thế giới của nhân loại đương thời hôm nay. Họ đã quên đi những gì thuộc về Thiên Chúa với lòng cung kính vốn có và cần có. Thiên hạ đã quên đi những gì Thiên Chúa dành cho họ, qua sự sáng tạo của Ngài. Nhất là tình yêu mà Ngài vẫn chờ đợi, tình yêu mà Ngài vẫn nhẫn nại để chờ đợi những người con trưởng thành trên thế giới. 

 

Ngày hôm nay tội đã làm cho chúng ta như một bức màn không còn cơ hội để được đón nhận những ơn mà Thiên Chúa mỗi một ngày đổ xuống trên chúng ta. Có biết bao nhiêu người vì lý luận, vì lý lẽ, vì đời sống thực tại đã từ chối biết bao nhiêu hồng ân mà Chúa đã đổ xuống trên họ.

 

Ngày hôm nay chúng ta biết được Thiên Chúa yêu người tội lỗi cũng như người công chính. Ngài bênh vực người công chính và Ngài vẫn tiếp tục đỗ tràn ơn xuống để con người được nhận ra và trở về với Lòng Thương Xót và tình yêu vô biên tất bất tận của Thiên Chúa.

 

Cho nên, món quà này không phân biệt bất cứ ai, món quà này không phải kén bất cứ ai, mà tất cả chúng ta đều cùng trong sự hiệp nhất, để trái tim được hướng về Thiên Chúa, không phải chỉ là linh hồn không mà cả thân xác của chúng ta nữa, cả lời nói, cả việc làm, cả hành động xin thuộc về Thiên Chúa, với một tâm tình phó thác trông cậy, với một trái tim đơn sơ bé nhỏ, với những lời khẩn thiết và với sự cấp bách mà chúng con kính dâng; dâng thay cho thế giới, dâng thay cho mọi tầng lớp, mọi vai trò, dâng thay cho những kẻ có tội và xin cho họ ơn trở lại với Thiên Chúa của chúng ta.

 

Đó chính là ai? – Anh em chúng ta, người thân chúng ta, người nhà chúng ta và ngay cả chúng ta cũng có đôi lần trong cuộc sống cũng dững dưng và thờ ơ, chưa đáp lại trọn vẹn những gì Chúa mong muốn và đòi hỏi nơi những môn đệ bé nhỏ của Ngài.

 

Lạy Thiên Chúa Toàn Năng, chúng con cảm tạ ơn Ngài, chúc tụng Ngài. Mỗi một chuyến đi của chúng con, mỗi một lần bước ra khỏi cái khung cảnh mà chúng con sinh hoạt hàng ngày thì chúng con được học thêm, được biết thêm thế giới rộng lớn này có biết bao nhiêu điều cần học, cần biết.

 

Chúa muốn chúng con cần học cần biết, bởi vì chúng con là những con người nhân chứng cho sự thật mà Thiên Chúa dành cho thời đại của hiện tại, để qua chúng con, là những người tầm thường bình thường, không thể thực hiện những việc phi thường lạ thường được; nếu không có Chúa và nếu không có sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời của chúng con. 

 

Cho nên, đây là những việc chúng con không phải là những người học cao hiểu rộng, nhưng nhờ Chúa Thánh Thần để chúng con biết những gì chúng con cần làm, những gì chúng con cần nói, những gì mà chúng con cần thực hành và những gì mà chúng con cần cầu nguyện. Dẫu âm thầm hay là những ngày mà chúng con đối diện với tập thể, những ngày mà chúng con có cơ hội được gặp gỡ các đấng bậc mà Chúa gửi đến cho chúng con.

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa của tình yêu, Ngài muốn tất cả mọi người hãy cùng nhau nhìn lại vai trò của mình trong sứ vụ của mình mà sống tốt với vai trò mà Thiên Chúa đặt để và ban cho, để tất cả mọi người đều hướng về sự thiện, hướng về sự thật và hướng về với lòng tôn kính thờ lạy. Và nhất là trái tim của chúng con phải cần ăn năn sám hối, để lột sạch tất cả những gì cũ kỹ trong đời sống mà chúng con vẫn đeo mang hàng ngày, với thân phận yếu đuối, thiếu sót và tội lỗi.

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa của tình yêu. Cảm tạ ơn Chúa đã dành cho chúng con và hôm nay chính Chúa đã nhắc lại những lời mà chúng con thường dâng lên Ngài. Đó là vào thời của Chúa Giêsu, vào thời Tân Ước Ngài đã dạy. Chúa phán, “Hãy đến với Ta hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho các ngươi”.

 

Đây là mỗi một lần khi chúng con được dâng lên Chúa với Lạy Thứ Tư, như được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần; tuy không trọn vẹn như câu Chúa đã nói nhưng dựa vào những điều đã được phán vào thời điểm khi Ngài bắt đầu bước vào Cuộc Tử Nạn, “Các con hãy đi rao giảng Tin Mừng, Thầy ở lại với các con mọi ngày cho đến tận thế”.

 

Và Chúa cũng dạy chúng con: "Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng". 

 

Đó chính là lời mà Chúa Giêsu đã phán một cách trọn vẹn cho các Tông đồ cũng như các giáo dân; đồng thời Giáo Hội vẫn tiếp tục qua Phúc Âm Tin Mừng để chuyển đạt những lời gần gũi và thiết tha này cho chúng ta. Và chúng ta, cũng là hậu bối của một thời đại, vẫn tiếp tục nghe, vẫn tiếp tục biết nhưng chưa sống và chưa hiểu được điều này.

 

Hôm nay chúng ta có cơ hội Mẹ dạy qua Lạy Thứ Tư, Mình và Máu Thánh Chúa, qua Lạy Thứ Năm với Năm Dấu Thánh. Chúng ta hiểu rõ những gì mà Thiên Chúa dạy chúng ta qua hai Lạy Thứ Tư và Thứ Năm. Đó chính là mỗi một Ngôi vị mà Thiên Chúa đặt để.

 

Chúa đã dành cho một người Mẹ dấu yêu của chúng ta đã thực hành hằng ngày trong cuộc sống. Mẹ thay thế giới loài người cầu xin và suy niệm để chúng ta có một món quà thâm thúy, rất đơn giản bình thường nhưng làm cho chúng ta được nâng hồn lên với Thiên Chúa, làm cho chúng ta cảm nghiệm được những ngày cũ kỹ để chúng ta quyết tâm sám hối ăn năn và chúng ta cảm nghiệm được một sự cầu nguyện cần có trong đời sống của con người giữa thế giới, với những ngày biến cố và biến chuyển như hôm nay.

 

Xin Chúa thương đón nhận những lời của chúng con ngày hôm nay qua Bài Đọc I, cũng như bài Phúc Âm đã dạy thật rõ. Đặc biệt cho những người mang sứ vụ nhân chứng cho Tin Mừng, đặc biệt cho những môn đệ của một thời đại âm thầm mà Chúa đã dẫn chúng con ra giữa thế giới của mọi người.

Còn rất nhiều điều học hỏi. Chúa luôn luôn dạy để giúp chúng con để đừng sợ: “Ðừng sợ những kẻ giết được xác, nhưng không thể giết được hồn; hãy sợ Ðấng có thể diệt được cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục và ném vào một nơi ngọn lửa không bao giờ tắt.”

 

Còn tất cả những gì của thế giới này phải đương đầu và đối diện, vì trong sự thật lẽ phải không ai có thể bẻ gãy và không ai có thể làm cho sự thật mất đi. Sự thật vẫn chứng minh Thiên Chúa toàn năng và sự thật sẽ được bảo vệ từ thiên đàng và đi trong sự thật chúng ta sẽ được tiếp diễn vô biên bất tận với những lời phong phú mà Thiên Chúa ban tặng cho toàn thế giới – mỗi một tầng lớp, mỗi một vai trò, đều học nghe và minh chứng sự thật đó.

 

Đời sống của con người thì phải cần học hỏi, nhưng đời sống mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta với những giây phút cấp bách thì hãy vâng phục, là điều đầu tiên để Thánh Thần Thiên Chúa hoạt động và chỉ dạy trong chúng ta. Chúng ta cần học sự khiêm nhượng đối với mọi người, để tất cả những gì chúng ta làm để vinh danh Thiên Chúa và sáng danh Thiên Chúa toàn năng, hằng sống và đầy Lòng Thương Xót. Amen.

 

Lạy Đức Chúa Cha, con thờ lạy Cha, con chúc tụng Cha, ngợi khen Cha, tôn vinh Cha và cảm tạ tri ân. Mỗi một ngày lời nói này dường như trở thành thói quen, nhưng là một thói quen tốt; một thói quen để gần gũi Cha, một thói quen mà chúng con không thiếu được mỗi ngày, không thể thiếu vắng những lời thiết tha này với Thiên Chúa mà chúng con tôn vinh và thờ lạy.

 

Lạy Thiên Chúa, xin lắng nghe lời chúng con dâng lên Ngài, cũng vẫn tiếp tục với những lời cũ kỹ kia; nhưng chính những lời cũ kỹ đó đã làm cho chúng con như một thói quen, như huyết mạch ở trong thân xác phải cần uyển chuyển và chạy mãi trong những mạch phải cần có máu để nuôi dưỡng thân xác, cũng như linh hồn cũng phải cần của nuôi thiêng liêng. Đó là tình yêu của Thiên Chúa, đó là Lòng Thương Xót của Chúa và đó là lời dạy dỗ qua Chúa Thánh Thần mỗi ngày khi chúng con dâng mình cầu nguyện.

 

Lạy Thiên Chúa, quá tuyệt vời! Ai có thể cho thế giới được và ai có thể cho chúng con điều này và có thể cảm nghiệm được những việc thiêng liêng cao cả nhưng rất phong phú để dạy cho mỗi một tầng lớp, mỗi một vai trò và mỗi một người con khi họ sẵn sàng và sẵn lòng để hiểu được, để kết hợp linh hồn lẫn thể xác với chiều sâu của ý chí và con tim.

 

Xin được dâng kính Ngài với những lời thiết tha mỗi ngày, trong tâm tình tạ ơn. Xin được sám hối ăn năn, để nhìn lại những gì hằng ngày trong cuộc sống là hồng ân của Thiên Chúa, là ân sủng tối cao mà Thiên Chúa ban tặng cho những tâm hồn biết Ngài, nhận ra Ngài và thực thi những gì Ngài dạy cho chúng con.

 

Lạy Chúa, đến giây phút này chúng con vẫn là những người yếu đuối thấp hèn, còn rất nhiều điều phải cần học và còn rất nhiều điều phải cần cải thiện sửa đổi, cho nên chúng con cứ mãi xin và mãi xin.

 

Bởi vì chúng con rất cần Chúa. Chúng con cần Chúa trong cuộc đời này, chúng con cần Chúa làm chủ chúng con và chúng con cần Chúa làm chủ thế giới loài người nhân loại. Vì chúng con là một trong những nhân loại ở giữa thế giới, vì chúng con được nhận ra và biết sự cao cả yêu thương của Thiên Chúa vô bờ bến dành cho những người tội lỗi như chúng con có cơ hội được trở thành những con người nhân chứng cho Thiên Chúa của tình yêu.

 

Chúa đã dành cho chúng con qua những đời sống mà Chúa luôn luôn cho chúng con cơ hội; dẫu chúng con tội lỗi thấp hèn yếu đuối nhưng tình yêu của Chúa đã làm cho chúng con đứng dậy, tình yêu của Chúa đã làm cho chúng con trỗi dậy và tình yêu của Chúa đã cho chúng con một sự nhận định là Thiên Chúa dành cho chúng con một trái tim.

 

Chỉ có Ngài giúp chúng con và nâng chúng con từ những hạt bụi hạt cát trở thành những công chúa hoàng tử, trở thành hàng khanh tướng, trở thành những ngày tháng hạnh phúc, được tiếp xúc và dâng những lời thiết tha cho chính mình, cho gia đình, cho xã hội, cho thế giới, cho mọi tầng lớp và mọi vai trò; đặc biệt trong thế hệ của nhân loại ngày nay.

 

Lạy Chúa, ai có thể cho chúng con nói lên những lời thiết tha này? Ai có thể cho chúng con đủ can đảm để nhân danh Chúa và cầu xin Chúa? Ai có thể cho chúng con can đảm đủ để đi khắp đó đây, dẫu biết đây là những việc khó để được chấp nhận giữa thế giới, giữa người và người? Nhưng chúng con vẫn đi, bởi vì Thiên Chúa đã bao phủ và chính Ngài đã dạy cho các đấng bậc năm xưa, như Môsê cầm cây gậy để dẫn dân Israel khỏi thế giới.

 

Hôm nay, Mẹ Maria dạy chúng con làm sao cho mọi người được quy thuận và trở về, để đến với Thiên Chúa, xin Ngài chấp nhận và can thiệp để dẫn chúng con ra khỏi những cạm bẫy của một thế giới đương thời tinh vi và khéo léo, bọc xác của văn minh thời nay đã làm cho chúng con sống trong tình trạng mất đức tin, băng hoại và đang sống trong tội, nuôi tội, dưỡng tội và đang sống với một cái chết đang đe dọa linh hồn của chúng con.

 

Lạy Chúa, sở dĩ chúng con xin và thưa điều này vì thời gian đã cấp bách, là thời gian cần thiết để xin được dâng lên Thiên Chúa. Vì chỉ có Ngài là Đấng Cứu Tinh, chỉ có Ngài là Đấng dẫn chúng con, cứu chúng con và đưa chúng con ra khỏi cái cạm bẫy đầy cả tinh vi khéo léo, bọc xác của một thời đại khoa học kỹ thuật ngày nay.

 

Khoa học kỹ thuật tạo dựng nên để giúp cho con người với bộ não để được biết những gì của Thiên Chúa mà ca ngợi Ngài, chúc tụng Ngài, chứ không phải khoa học kỹ thuật để rồi chống đối Ngài và đi theo phương pháp của một thế giới máy móc. Con người đang đi vào tình trạng mất đức tin, với một đời sống lạc lõng luật lệ của Thiên Chúa, lạc lõng và mất đức tin vốn có và cần có do nơi Thiên Chúa ban cho con người.

 

Chúa đã dành cho con người bằng chính tình yêu, Ngài hy sinh chính Con Một của Ngài. Sự hy sinh của Đức Giêsu là cái chết đau khổ quằn quại trên đồi Canvê và cuối cùng vinh quang của Thiên Chúa, chiến thắng sự chết để dẫn con người vào vinh quang, để tất cả mọi người đều quy thuận và quy phục trước Thiên Chúa.

 

Hôm nay vẫn được lặp đi lặp lại, nhắc đi nhắc lại với thế giới của loài người, bởi vì cặp mắt của chúng con bị che đậy với thực tại thực tế quá nhiều, cặp mắt đã để cho thời gian với sự giới hạn trong thân xác, đã làm cho chúng con mù quáng và đen tối, để chúng con sống trong những hoạt cảnh của cuộc đời, với lý luận của con người và sống trong những điều trật tự do những luật lệ của con người làm ra.

 

Nhưng Thiên Chúa của chúng con là một Thiên Chúa thượng trí, Ngài dành cho chúng con tất cả những sự tốt đẹp nhất để dạy cho chúng con trong cuộc sống, sự thăng bằng trong cuộc sống, kỷ luật trong cuộc sống. Những giới răn để giúp cho chúng con rời khỏi tội, tránh tội và bớt đi tội để chúng con trở thành những con người trưởng thành, để chúng con trở thành những con người xứng đáng vinh danh Chúa, tôn vinh Chúa và thực hành một cách tuyệt đối.

 

Sự chỉ dạy của Ngài để thế giới không rơi vào tay của ác thần và không để cho chính Máu của Đức Giêsu Kitô đổ một cách oan uổng trên thế giới để gội rửa thế giới của trần gian, gội rửa mỗi một linh hồn.

 

Cho đến thế kỷ của nhân loại ngày nay Thiên Chúa luôn chiến thắng. Thiên Chúa hùng mạnh, Thiên Chúa là một Đấng Thiên Chúa toàn năng, đầy uy quyền. Chúa sẽ không để cho những người con thuộc về Ngài gục ngã khi họ còn có cơ hội để chọn lựa và trở về.

 

Quả thật, là một sự cao quý lớn lao vĩ đại mà chúng ta phải cần mở mắt để thấy, mở tai để nghe, mở trái tim để cảm nhận, để chúng ta được biết rằng đôi mắt đức tin cần có để chúng ta xác định những gì mà hôm nay Đức Chúa của chúng ta đã cho chúng ta thêm cơ hội và Đức Chúa của chúng ta cũng đã đưa chúng ta vào với một đời sống của lịch sử, không khác gì vào thời trước kia của ông Môsê, của tổ phụ Áp-ra-ham, của I- sa-ác, của Gia-cóp, được nhắc nhở đặc biệt trong ngày hôm nay, là ngày mà chúng ta được đón nghe Bài Đọc I, dạy chúng ta trong Thánh Lễ Misa.

 

Và tiếp tục, cũng là ngày mà Chúa cũng dành cho chúng ta một sự ủi an qua Chúa Giêsu, qua Phúc Âm Tin Mừng để chúng ta được biết chúng ta vẫn còn được sự bảo vệ, vẫn còn được sự nhắc nhở. Lời đó vẫn vọng vang và ở gần chúng ta mỗi một người, với từng mỗi một cảm nhận trong niềm tin, để chúng ta chứng minh những gì đã có và đang có do Thiên Chúa ban và do Thiên Chúa cho, để chúng ta tiếp tục nhân chứng những điều đang có thật.

 

Nhờ chính những điểm này mà chúng ta được tái sinh trong Ngài, mỗi ngày được trở nên cải thiện, mỗi ngày được trở nên hoàn thiện, được sống trong một sức mạnh. Chúng ta, là những kẻ thấp hèn bé nhỏ, chỉ biết xin Chúa thương nhìn đến qua những lời cầu nguyện thiết tha, qua những sự thiết tha vọng vang từ trái đất và xin Chúa thương đón nhận vì chúng con cũng như anh em của chúng con đang nằm trong tình trạng với một lưới bẫy, không dễ có thể thoát thân.

 

Cho nên, chúng con cầu xin Chúa giải cứu chúng con và giải cứu anh em chúng con, giải cứu thế giới đang nằm trong tình trạng đang bị cột chặt bởi những lưới bẫy tinh vi khéo léo do thần dữ mang đến; nó đã quyết tâm phá hại chúng con, giết hại chúng con, để chúng con không được đón nhận những gì thuộc về Thiên Chúa, qua Ngôi Hai mang đến.

 

Nhưng Chúa vẫn cho chúng con lý trí để phán quyết, lý trí để đón nhận, lý trí để chọn lựa và lý trí để quyết định. Cho nên, ngày hôm nay, chúng con biết thân phận yếu đuối, với đời sống của thực tại và chúng con cũng là những nạn nhân của mỗi một thời cuộc. Bởi vì, quả thật, chính chúng con cũng đang nằm trong tình trạng bị ảnh hưởng rất nhiều với tất cả những gì mà ngày hôm nay con người đang sống trong lý luận của chính nó.

 

Bởi vì lý luận cho nên mới đem đến sự tang thương, luôn tìm bằng chứng, cho nên đời sống cứ luôn luôn trong thực tại. Và cuối cùng đang oán thù ganh ghét, đang ghen tương đố kỵ, đang tìm đủ mọi cách để triệt hạ lẫn nhau, bất chấp thủ đoạn, rồi có thể đi đến chiến tranh với sự khốc liệt do con người tạo nên cho nhau giữa dịch bệnh linh hồn lẫn thể xác.

 

Đã đến lúc! Điều này chúng con không biết lúc nào xảy ra. Cho nên chúng con khẩn khoản nài xin Chúa, chúng con xin Chúa giúp cho chúng con. Những gì của ngày hôm nay Mẹ Maria dạy và cố vấn cho thế giới, nhất định sẽ là một vấn đề rất quan trọng và hệ trọng cho toàn thể nhân loại.

 

Đã đến lúc đời sống của chúng con phải cần trở về và kết hợp với thiên đàng. Một Thiên Chúa chúng con xin, với thân phận của con người trong sự tôn trọng, trong sự tôn vinh thờ lạy, với một lòng kính tin, để chúng con thấy được những gì mà chúng con đang thực hành, những gì mà chúng con đang kêu cầu với giáo lý đã được thực hành trong đời sống của chúng con mỗi ngày, trong sự chân thành và chân thật. 

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa của tình yêu, xin Chúa đón nhận chúng con và xin Ngài thay đổi thế giới bằng ơn thánh của Ngài khi con người nhận ra thân phận của mình mà trở về bằng sự kêu cầu, khẩn nguyện thiết tha. Đó chính là phủ phục và đầu phục, với những lời thiết tha để được đến với một Ngôi vị cao nhất mà hôm nay chúng con mới có cơ hội được xin dâng, được trình và cũng xin được tha thứ trong sự tạ tội mà chúng con, từng mỗi một cá nhân, cần có đối với Thiên Chúa.

 

Chúng con tin Chúa lắng nghe. Chúng con tin Chúa hiểu được tất cả và chúng con tin rằng Chúa luôn luôn dành đặc ân cho những ai biết sám hối ăn năn. Như Chúa Giêsu con của Ngài đã nói: "Ta đến không phải để kêu gọi những người công chính mà Ta đến để kêu gọi những người tội lỗi và Ta đến để chữa lành cho những người đang mang những bệnh tật". 

 

Đây là những việc phải cần nghe để suy niệm cho cuộc sống của chúng con trở nên trưởng thành hơn và hiểu được những gì đang làm, phải làm. Hy sinh và tiếp tục tiến bước với vai trò Chúa dạy và ban, để tất cả mọi người được nhận ra trong sự quy hàng, quy thuận.

 

Sự bắt đầu đó để nhắc nhở cho thế giới con người những gì bắt đầu nơi Thiên Chúa, không đòi hỏi chúng ta làm điều gì quá khó, cũng không phải giữ tất cả những luật lệ. Nhưng trái tim của chúng ta băng giá, trái tim của chúng ta khô khan, trái tim của chúng ta đầy cả những hận thù ghen ghét, trái tim của chúng ta đầy cả những tự ái kiêu căng và tự cao, thì làm sao có thể thấu hiểu được Thiên Chúa, thấu hiểu được giáo lý và lề luật của ngài.

 

Hãy để cho trái tim chúng ta trở lại với những ngày bé thơ; hãy trở lại với những ngày đơn sơ khiêm nhường như Chúa Giêsu đã nói: "Hãy trở nên trẻ nhỏ, vì trẻ nhỏ mới có thể bước vào nước thiên đàng". Chúng ta hãy dựa vào lời của Chúa Giêsu dạy để chúng ta trở về với Thiên Chúa của tình yêu, mà hôm nay chúng ta kính dâng lên với Lạy Thứ Nhất.

 

Lạy Thứ Nhất: Chúng con kính dâng lên

Thiên Chúa Cha

 

Kính lạy Ngôi vị thứ nhất, là Thiên Chúa Toàn Năng, Thiên Chúa Hằng Sống, Thiên Chúa đầy Lòng Thương Xót và là một Thiên Chúa của vũ trụ hoàn cầu mà mọi người cùng nhau trong sự hiệp nhất thờ lạy tôn vinh, xin được sám hối ăn năn và trở về với Thiên Chúa của chúng ta.

 

Vì chỉ có Ngài ban cho chúng ta hạnh phúc, bình an, chỉ có Ngài cứu chúng ta và chỉ có Ngài dành cho chúng ta những việc phi thường lạ thường, để chúng ta nhận ra nơi Ngài qua những phép lạ mà Ngài đã hứa với Môsê, những phép lạ được xuất hiện và Pharaôn nhất định thả người để họ được đi với Môsê qua Biển Đỏ.

 

Chúng con cảm tạ Chúa và chúc tụng Chúa. Phải có những việc Chúa sẽ làm và điều đó được thực hiện trong đời sống hằng ngày với món quà Sáu Lạy mà chúng con kính dâng.

 

Nhất là với Lạy Thứ Nhất chúng con trình và thưa lên Đức Chúa Cha, với lòng tôn vinh, cảm tạ thay thế cho mọi tầng lớp, mọi vai trò, để cho thế giới được đón nhận những gì đang xảy ra, những gì trong sự phong phú mà Thiên Chúa đang ban tặng và những điều cần nhất để chúng con trở về với Thiên Chúa bằng thân phận của yếu hèn thấp hèn, có gì để dâng ngoài thân xác lẫn linh hồn, lý trí trọn cả con tim, xin Ngài thương chấp nhận, đón nhận và tha thứ qua sự can thiệp của Ngài. Amen.

 

 

Lạy Thứ Hai: Chúng con xin kính dâng lên

Chúa Giêsu

 

Lạy Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế. Lạy Chúa Giêsu, Đấng Cứu chuộc, Đấng dẫn chúng con đi vào con đường hy vọng mà con người đã tuyệt vọng vì tội với cái chết.

 

Lạy Chúa Giêsu, xin Ngài đón nhận Lạy Thứ Hai chúng con kính dâng lên Ngài, với một tấm lòng thiết tha trong tâm tình tri ân, biết ơn và tạ tội và nói lên lời xin lỗi từ đáy lòng, từ con tim sám hối ăn năn, để nhìn được công cuộc cứu độ lớn lao mà Chúa đã chết đi để chúng con được sống.

 

Nhờ chính Chúa hôm nay thế giới được tồn tại. Nhờ chính ơn cứu độ mà ngày hôm nay những hậu bối như chúng con không biết có cơ hội được chiêm ngưỡng và nhận ra tình yêu vô biên bất tận của Thiên Chúa – một tình yêu vô điều kiện, vượt không gian và thời gian, đem đến cho từng mỗi một con người, mà chính họ, đã mang những dấu chỉ của tình yêu qua Máu được đổ ra và đổi về. Máu được đổ trên từng mỗi linh hồn và gội rửa chúng con trở nên trong sáng và trong sạch để được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu mà Chúa đã hứa ban cho những ai thuộc về Ngài và tin vào Ngài.

 

Lạy Chúa, lời hôm nay xin được kính dâng, được lập đi lập lại mỗi ngày, nhưng chúng con vẫn cảm thấy hạnh phúc bình an, chúng con vẫn cảm thấy hạnh phúc khi được nghe và vẫn tiếp tục dâng lên những lời thiết tha mà không tự chúng con có thể hiểu thấu để nói và được thưa với Ngài. Nhưng chính tình yêu của Chúa đã dành cho chúng một đặc ân, qua Chúa Thánh Thần.

 

Ngài dạy những gì cần nói, những gì cần thưa, những gì cần dâng và những gì cần để kết hợp linh hồn lẫn thể xác, với một lòng cung kính, một lòng tôn vinh, một lòng vinh danh và thờ lạy Thiên Chúa, qua những lời thiết tha đã dâng, đang dâng và còn tiếp tục dâng, trong một niềm tin tuyệt đối, để xin được nói lên những lời tạ tội, tri ân cần có trong đời sống của thế giới con người trần gian trong hiện tại.

 

Lạy Ngôi Hai Thiên Chúa, cho dù gấp trăm gấp ngàn lời nói cũng không có gì để có thể diễn tả được tình thương Chúa yêu con người. Cái chết cực cùng đau khổ đã đổi chúng con về từng người một, từ những tội nhân trở thành những hối nhân; không dừng lại những hối nhân trở thành những chứng nhân và từ những chứng nhân đã trở thành những thánh nhân đang có mặt tại thiên đàng. 

 

Chúng con, là những con người với thân phận yếu đuối của tội sanh ra tội, mà Chúa yêu thương để cứu chúng con, để chúng con được nâng lên và trở thành những vị thánh ở thiên đàng. Các vị Thánh đã đi qua trong giòng lịch sử đã tin vào Ngài, đã thực hành giáo lý của Ngài và sống một đời sống chứng minh với đức tin có việc làm.

 

Lạy Chúa Giêsu, sự phong phú đó ai có thể cho chúng con ngoài Thiên Chúa ra? Vì sự phong phú đó mà chính Ngài phải đổi lấy bằng một giá không rẻ, qua giá Máu được gội rửa cho thế giới trần gian, qua cái chết cực cùng đau khổ với những vết thương, với những roi đòn, với thập giá nặng, với mão gai. Chính thập giá Ngài đã vác, cuối cùng Ngài phải chết và nằm trên thánh giá, minh chứng cho tình yêu qua ơn cứu độ. 

 

Con người tuyệt đối không thể không tin và không thể từ chối, để biết một giáo lý đưa con người vào với một giáo lý vinh quang hừng sáng và rực sáng trong chân lý, lẽ phải, sự thật mà chỉ có Ngôi Hai Thiên Chúa duy nhất độc nhất, đem đến cho chúng ta, qua tình yêu và Lòng Thương Xót vô biên bất tận của Đức Chúa Cha.

 

Xin hãy đừng quên, những kẻ đã từng đón nhận, những kẻ đã từng được dạy dỗ, những kẻ đã được chính Chúa ban và những kẻ đích thân Chúa đến để can thiệp, qua chính dân Israel năm xưa. Hôm nay chúng ta cũng là những người con chiên dân Chúa, vẫn còn tiếp tục nghe và tiếp tục đón nhận những hồng ân lớn lao, để được của nuôi linh hồn, qua Mình và Máu của Đức Giêsu Kitô, qua những dấu chỉ mà trên 2,000 năm Đấng Cứu Độ đã thiết lập.

 

Lời của Ngài vẫn tiếp tục vọng vang cho từng mỗi một con người, từng mỗi một môn đệ, từng mỗi một tội nhân và từng mỗi một người con chiên dân Chúa. Hôm nay được lập lại như một sự vọng vang để thúc đẩy cho linh hồn chúng ta được dâng lên Ngài bằng một tâm tình sâu thẳm, khi chúng ta bỏ tất cả cái nhìn con người mà đến với Thiên Chúa bằng một tấm lòng thẳm sâu trong sự cầu nguyện, với một đời sống, với một con tim mà chúng ta biết rằng Chúa thấy và hiểu được tâm hồn của chúng ta.

 

Thêm một bước nữa để chúng ta thấy được tất cả những sự lớn lao vĩ đại Chúa đều ban tặng cho chúng ta; Ngài ban tặng cho chúng ta để chúng ta sử dụng những gì chúng ta đang có để thờ phượng Chúa, tôn vinh Chúa và chúc tụng Chúa thay cho những kẻ không biết, những kẻ không tin và cũng thay cho những con người bội bạc và thay cho những con người đang sống trong sự phản bội.

 

Quả thật, chúng ta đều nghe – nếu chúng ta không ca ngợi chúc tụng Chúa thì cây cỏ và núi rừng, đá sỏi nó cũng không thể lặng thinh, vì nó luôn luôn ca tụng Chúa qua vai trò Chúa ban cho nó. Chúng ta phải biết tình yêu đó để cứu sống chúng ta và tình yêu đó để chúng ta còn tồn tại và đó trái đất vẫn còn những ngày tháng xinh đẹp mà chúng ta cần phải chọn lựa, để chúng ta trở thành những con người nhận ra được những gì thuộc về mình.

 

Đừng để bị mất đi với mỗi một thế hệ qua đi, rồi chúng ta chỉ sống, chúng ta chỉ được hưởng thụ những gì ở trong thân xác của con người, dục vọng, tham lam và những điều thấp hèn bé nhỏ cứ lặp đi lặp lại và đi đến chiến tranh đau khổ cực cùng. Và cuối cùng ai là Đấng vãn hồi? – Chỉ một mình Thiên Chúa duy nhất mà thôi.

 

Cho nên, hôm nay đừng để cho những thói quen đó, đừng để cho sự cũ kỹ đó đã làm cho chúng ta bị mất đi những gì thuộc về chúng ta do nơi chính Thiên Chúa đổi về cho chúng ta sự sống của linh hồn, đổi về cho chúng ta một giáo lý hạnh phúc yêu thương, đổi về cho chúng ta một chân lý vốn có vĩnh cửu, do nơi Thiên Chúa ban tặng cho nhân loại.

 

Chắc chắn rằng, một sự cao siêu quá nhiều hoặc là những việc không thực tại thì chúng ta luôn luôn đặt để những điều của thực tại, chúng ta quên đi những gì cao quý nhất của linh hồn mà Thiên Chúa ban tặng. Cho nên, ngày hôm nay hãy lập lại, để tự chúng ta, mỗi một người, nâng mình lên cho Thiên Chúa, chúng ta nâng hồn của chúng ta lên Đấng tối cao và chúng ta tin Ngài đã chết cho chúng ta.

 

Giá Máu đó đã gội rữa chúng ta mỗi ngày trên bàn tiệc thánh. Chúng ta được của nuôi linh hồn, bởi sự thiết lập trước khi Ngài bước vào buổi Tiệc Ly, trước khi Ngài đi vào cái chết cực cùng trên thập tự giá thì Ngài đã biết những gì khi chúng ta còn ở lại thế giới và nếu vắng Ngài cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao?

 

Cho nên, ngày hôm nay chúng ta phải tin và thật sâu đậm trong sự suy niệm. Chúng ta biết rằng chỉ một khía cạnh nhỏ thì chúng ta không thể nào diễn tả và đáp lại những gì mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Ngày hôm nay, cho dù chúng ta có như thế nào, tội lỗi ra sao, nhưng hãy nhớ rằng Thiên Chúa là Đấng Cứu Chuộc, Ngài đã chuộc tội cho chúng ta, Ngài đã chết cho chúng ta. Phần còn lại chúng ta hãy trở về, chúng ta hãy quyết tâm tránh tội, trừ tội, xa tội và hoàn toàn tuyệt đối để về với một đời sống mới thuộc về Thiên Chúa.

 

Chỉ có một điều duy nhất rất khó với con người, là bởi vì đời sống đang bị khuyến dụ bởi một đời sống thực tại, tiền tài vật chất và còn rất nhiều điều mà con người ưa chuộng ở thể xác với một đời sống giới hạn trên trần gian này. Chúng ta không để tâm tư, chúng ta không để trái tim dành để suy niệm, thì làm sao chúng ta hiểu được ý nghĩa của linh hồn và những gì mà Chúa trang bị cho linh hồn chúng ta, Chúa trang bị cho chúng ta ý nghĩa của cuộc đời, Chúa trang bị cho chúng ta khi còn trong thân xác?

 

Cho nên, ngày hôm nay hãy tỉnh thức để lấy lại và xin quyết định. Đừng để quá trễ và quá muộn khi chúng ta phải cần quyết định, để chúng ta còn có thời gian trở về với Thiên Chúa. Nếu chúng ta cứ tiếp tục sống trong những ngày mù quáng tối tăm với tội lỗi, tội ác và những điều thấp hèn thì đời nào chúng ta mới có cơ hội được tỉnh thức và nhận ra những gì thuộc về mình trong sự cao quý tuyệt vời mà Thiên Chúa phải chết đi để giáo lý đó được thực hành và cho chúng ta trong cuộc sống.

 

Xin hãy đừng khờ dại tiếp tục! Xin đừng mù quáng tiếp tục! Xin đừng tranh luận theo lý luận của con người, xin đừng tiếp tục với những điều mà chúng ta cứ biện hộ cho thế giới trần gian, mà quên đi những gì cao quý nhất mà Thiên Chúa muốn và chờ đợi chúng ta bằng con tim, bằng tâm hồn, bằng lý trí, trong sự quyết tâm để nhận ra được giữa thiện và ác, nhận ra Thiên Chúa và nhận ra ơn cứu độ mà Ngài dành cho chúng ta.

 

Hãy tin thì sẽ được, tìm sẽ thấy, gõ sẽ được mở cho. Đó là điều cần để chúng ta tìm về chân lý sự thật mà chỉ ngoài Thiên Chúa ra, ngoài Ngôi Hai Thiên Chúa mà chúng ta không tin, thì làm sao có thể tiếp tục sống trên cuộc đời có ý nghĩa mà Thiên Chúa ban tặng?

 

Cho nên, hãy nhớ rằng, chỉ có một niềm tin thì chúng ta sẽ trở nên công chính và từ công chính chúng ta sẽ biết tránh tội, trừ tội vì chỉ những người công chính thuộc về Thiên Chúa. Những ai sống trong sự thật và cải thiện Chúa nhất định lắng nghe, tha thứ và cho chúng ta những ngày ý nghĩa mà chúng ta đã mất nay tìm lại được, những ngày bình an, những ngày mà chúng ta cần phải bảo vệ những gì thuộc về mình và chúng ta phải biết đó là điều để chúng ta đến với Thiên Chúa, với những ngày vĩnh viễn muôn đời.

 

Như Ngài đã hứa với chúng ta: "Ai tin vào Chúa sẽ được sống muôn đời". Để chúng ta phải sống muôn đời thì chúng ta phải cần loại bỏ tất cả những gì ở nơi tội lỗi mà chúng ta đang phạm và đã phạm suốt cả một cuộc đời, trong tâm tình sám hối ăn năn, thực thi những điều của Chúa dạy, để niềm tin đó mới trở thành một niềm tin vững chắc. Niềm tin đó để chúng ta trở thành những người làm nhân chứng cho Thiên Chúa và niềm tin đó sẽ giúp cho chúng ta trong hoàn cảnh của mỗi một vai trò, để chúng ta trở thành những con người cương quyết sống trong sự thật.

 

Chúng ta phải mạnh dạn lớn lên, để chúng ta cũng còn có cơ hội để chia sẻ cho những người anh em với những gì mà chúng ta được đón từ nơi Thiên Chúa. Đó chính là bổn phận của chúng ta. Chúng ta biết Chúa, nhưng anh em chúng ta chưa biết Chúa và thế giới này chưa biết Chúa. Chúng ta hãy sống và thực hành để mọi người cùng với chúng ta biết Chúa, vì Chúa đáng cần được biết và mọi người phải biết, vì mọi người phải nhận ra chỉ có Thiên Chúa mới là một Đấng yêu thương, là một Đấng cai trị bằng tình yêu, một Đấng Cứu Độ con người trên trần thế, một Đấng Cứu Chúa cho toàn thể nhân loại được cứu, được ra khỏi tội và cái chết.

 

Nhân danh Đức Giêsu Kitô, con cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen Thiên Chúa. Nhờ Danh Thánh của Ngài xin gì thì Đức Chúa Cha Ngài cũng ban cho, nhưng hãy sống trong công chính và trong sự thật thì những lời thỉnh cầu, những lời yêu cầu và những lời để xin với Thiên Chúa toàn năng không bao giờ bị từ chối. Nhân danh Đức Giêsu Kitô, là Chúa của chúng con. Amen.

 

 

Lạy Thứ Ba: Chúng con kính dâng lên Chúa Thánh Thần

 

Chúa Thánh Thần là tình yêu, là ánh sáng, là sự thật, là chân lý, là công bằng và lẽ phải mà con người cần nghe, cần hiểu và cần thực hành.

 

Lạy Chúa Thánh Thần, cám ơn Chúa. Cám ơn Chúa đã ở lại với chúng con; cám ơn Chúa vẫn tiếp tục hoạt động trong thế giới này; cám ơn Chúa dành cho chúng con can đảm sức mạnh; cám ơn Chúa đã chỉ dạy chúng con trong những tháng năm dài vừa qua. Cám ơn Chúa vẫn ở cùng con và vẫn thúc đẩy cho chúng con được nhận định giữa thiện và ác; cám ơn Chúa cho tất cả những sự tốt đẹp nhất do nơi Thiên Chúa dành và cho.

 

Cám ơn Chúa đã dạy chúng con sống trong sự thật và cám ơn Chúa đã giúp chúng con bước ra khỏi những cá tật bản ngã của đời sống chúng con, của những ngày cũ kỹ trong tội và sự tham lam khát vọng, ước muốn và rất nhiều điều trong cuộc sống mà chúng con đã phạm, đang phạm, còn phạm.

 

Lạy Chúa Thánh Thần, biết bao nhiêu người trong thế giới cũng giống như con, cũng đang trong tình trạng với những ngày thiết tha muốn tìm về sự thật chân lý, nhưng không phải dễ dàng để gặp và được đón nhận. Nếu chúng con không mở lòng, nếu chúng con không đi tìm sự thật và nếu chúng con không thiết tha, khao khát và ước mơ, nếu chúng con không hiểu được ý nghĩa của sự cầu nguyện thẳm sâu để dâng lên thân phận tội lỗi thấp hèn, trong sự sám hối ăn năn thì làm sao có thể có được ngày hôm nay? 

 

Cho nên, tất cả đều nơi Ngài, với Ngài, trong Ngài. Trong Thần Khí của Chúa thì lẽ phải sự thật được phơi bày, như một ánh sáng chiếu dọi trong đêm đen và chiếu rọi ở trong bóng tối. Khi ánh sáng đến thì bóng tối sẽ biến mất và bị tiêu hủy. Đó chính là Thánh Thần Thiên Chúa, đó chính là một Thiên Chúa thượng trí.

 

Thiên Chúa đã dành tình yêu của Ngài để cho chúng con được hoán cải đời sống, để cho chúng con được thay đổi, để cho chúng con biết nhận ra được những gì thuộc về mình trong thiêng liêng, mà mạnh dạn trong đức tin bằng những việc thiện, bằng những việc lành, bằng đời sống qua sự chỉ dạy của một giáo lý. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới giúp chúng con thêm sự hiểu biết, thêm niềm vui, thêm hy vọng và những điều thật ở nơi Chúa Thánh Thần dành cho chúng con qua sự chỉ dạy của Ngài.

 

Lạy Chúa Thánh Thần, thật là một sự phi thường lạ thường, nhưng lại đến trên những người tầm thường bình thường. Đâu có được điều đó? Chỉ có Chúa Thánh Thần.

Mỗi một người của chúng con, trong cặp mắt của thế gian thì luôn khinh dễ, luôn vạch lá tìm sâu, luôn nhìn con người bằng cặp mắt dưới mình, luôn nhìn bộ mặt bề ngọài.

 

Thiên Chúa thì không bao giờ nhìn con người qua bộ mặt, nét mặt của bề ngoài mà Chúa chọn con người có trái tim, Chúa hiểu được và Chúa biết được, dẫu là họ không tài năng, dẫu không là những người giỏi. Nhưng Chúa Giêsu đã từng nói: "Cha không mạc khải cho những hiền triết khôn ngoan mà Cha mạc khải cho những kẻ bé mọn”. Được biết những việc phi thường lạ thường thì chỉ có thuộc về Thiên Chúa duy nhất và độc nhất mà thôi.

 

Lạy Chúa, tất cả những gì từ nơi Chúa Thánh Thần, nếu không có Ngài và thiếu Ngài thì chúng con không làm gì được cả và chúng con chẳng có gì xứng đáng để được làm. Cho nên, ngày hôm nay, bởi vì sự kiêu ngạo, cao ngạo của con người mà mất đi những gì Chúa Thánh Thần luôn nhắc nhở chúng con trong đời sống với sự thiện. Chính Ngài điều khiển và dẫn dắt thế giới, chính Ngài đã dành cho chúng con những đặc ân, nhưng lắm lúc trong cuộc sống chúng con không để cho Ngài làm chủ và chúng con không hợp tác và thiếu hợp tác.

 

Cho nên, cuộc sống của chúng con đã tranh giành, hận thù, đau khổ và bệnh hoạn; tất cả đều dồn ở nơi sự hiểu biết rất giới hạn và lòng tin quá kém cỏi và đời sống chúng con chỉ giữ lập trường của một thế giới con người trần gian. Còn giáo lý của Chúa thì không hiểu, không học, mà cũng chẳng học thì làm sao có thể biết được những điều tuyệt vời mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng con và cho cả toàn thế giới.

 

Hôm nay cũng không muộn, chúng con sẽ là những ngày muộn màng của thế giới này, vì đó là luật định của thế giới mà Chúa đã ban tặng và ban đến cho con người từ bao giờ. Đối với Thiên Chúa, thời gian và không gian thì không bao giờ muộn màng; chỉ cần chúng ta tin một Đấng Thiên Chúa dành cho chúng ta tất cả những sự tốt đẹp nhất, một Đấng Thiên Chúa đã cho chúng ta những điều mà hôm nay chúng ta cần biết đời sống của thiêng liêng và linh hồn, để chúng ta thêm lòng tin.

 

Chúng ta sống trong sự thực hành do Chúa dạy để chúng ta hiểu được tình yêu thương liên đới, để chúng ta hiểu được tình yêu của Đức Chúa Cha qua Lòng Thương Xót, chúng ta hiểu được tình yêu của Đức Giêsu đã hy sinh hiến mình, chúng ta hiểu được sự hoạt động thiêng liêng cần có đức tin, để hiểu được công bằng lẽ phải và trở nên công chính do nơi Chúa Thánh Thần.

 

Tất cả đều nơi Chúa, với Chúa, trong Chúa và thuộc về Chúa. Cho nên chúng con cùng nhau trong sự ca ngợi, chúc tụng và tôn vinh Chúa Thánh Thần. Xin Ngài hãy tiếp tục ở cùng chúng con, xin Ngài hãy tiếp tục chiếu soi đức tin cho toàn thể nhân loại bằng một cặp mắt đức tin cần có, phải có mà chúng con đang cần giữa cuộc sống này.

 

Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con thật sự đã để cho một thế giới ở nơi sự điều khiển bởi những lý lẽ lý luận, bởi những tài năng, bởi những vật chất tiền tài, bởi tất cả những gì trong một thời điểm ngắn hạn mà chúng con vẫn giữ nó. Cuối cùng chúng con đang bị mất mát, tâm hồn trống rỗng, trái tim khô khan, nguội lạnh và trái tim hoàn toàn không biết yêu và để sự ích kỷ thay vào đó. Chúng con còn rất nhiều tội ác tính toán, mưu mô và khi chúng con không có Chúa Thánh Thần và không có sự hiện diện của Ngài trong đời sống chúng con.

 

Quả thật, ai cũng có Chúa Thánh Thần, nhưng chúng con không để cho Ngài làm chủ mà chúng con làm chủ chính mình, cho nên chúng con vẫn sai, vẫn là những sự thấp hèn yếu đuối, vẫn nuôi tội, dưỡng tội, với tội và phạm tội. Nhưng Chúa Thánh Thần thì Ngài dẫn chúng con ra khỏi tội, chỉ dạy cho chúng con những sự tốt đẹp trong sáng, dẫn chúng con trong một đời sống để chúng con hiểu được sự giá trị của thiêng liêng mà Thiên Chúa đã dành và qua Chúa Giêsu ban và cho.

 

Chúa Thánh Thần hướng dẫn để chúng con hiểu được những gì thuộc về chúng con, hiểu được những gì của Thiên Chúa và thánh ý của Ngài, hiểu được những sự tốt đẹp trong giáo lý cần có để thực hành trong đời sống mỗi ngày, mỗi người của chúng con.

 

Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con vô vàn lời cảm tạ và chúc tụng, càng cầu nguyện chúng con càng cảm thấy hạnh phúc, càng cầu nguyện chúng con càng cảm thấy Chúa dạy cho chúng con rất nhiều và càng cầu nguyện thế giới này sẽ được cứu, bởi vì chỉ có Chúa Thánh Thần sẽ đem lại cho chúng ta niềm hy vọng khi chúng ta hợp tác với Ngài.

 

Khi chúng ta thi hành và thực hành những điều mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta bằng những cách thức, để chúng ta suy niệm và cảm nghiệm trong sự cầu nguyện thiêng liêng khi chúng ta để con tim của chúng ta, linh hồn của chúng ta, lý trí và thể xác, để chúng ta kết hợp những gì Chúa ban và cho, để được thưa và trình bày với Ngài, bằng thân phận yếu đuối thấp hèn, bằng những tấm lòng sám hối ăn năn, bằng một lòng cung kính thờ lạy, bằng một trái tim tin tưởng tuyệt đối.

 

Chúa Thánh Thần dành cho bất cứ ai, những người trở lại với sự thiện, những người họ trong tâm tình của sám hối và trong tâm tình để tìm ra sự thật, trong tâm tình của những người cải thiện, thì Chúa không bao giờ từ chối bất cứ điều gì với chúng ta, qua Chúa Thánh Thần.

 

Càng như vậy thì chúng ta càng phải thấy rằng cuộc sống này có một sự thiêng liêng rất gần gũi với chúng ta, do Thiên Chúa ban cho. Đó chính là tình yêu của Đức Chúa Cha với Chúa Giêsu đã trở thành một Thiên Chúa sống động trong chúng ta, chính là Chúa Thánh Thần.

 

Ngọn lửa của Chúa Thánh Thần được đốt sáng trong từng mỗi một vai trò, từng mỗi một tầng lớp, ngọn lửa của Chúa Thánh Thần đốt sáng trong tâm hồn của mỗi một người chúng ta, để chúng ta nhận diện giữa đúng và sai, giữa thiện và ác và giữa thật và giả. Chúa Thánh Thần cho chúng ta sự bình an của tâm hồn, Chúa Thánh Thần hướng dẫn để chúng ta hiểu những điều của thiêng liêng và cho chúng ta thêm sự hiểu biết. Chúa Thánh Thần sẽ dạy cho chúng ta nhân đức thánh thiện và Chúa Thánh Thần cho chúng ta.

 

Đó là một sự nhận định mà không ai có thể có được, mà chỉ có chúng ta và mỗi một người ở nơi Thiên Chúa để được biết những việc mà chúng ta cần xin, cần làm và thực hành trong một giáo lý mà mỗi một người chúng ta đều có cách để nhận diện từ thiêng liêng, từ Thiên Chúa, từ con người hay từ ác thần. Cho nên, chúng ta có một sự thiêng liêng cao cả đó do Chúa Thánh Thần ban cho và sự soi sáng của chính Ngài để chúng ta thêm hiểu biết, thêm khôn ngoan.

 

Chúng ta có Bãy Nguồn Ân Sủng. Hãy sử dụng những gì Chúa ban cho thì chúng ta mới thấy được sự căn bản có đối với Thiên Chúa qua đời sống hàng ngày của chúng ta và chúng ta dùng chính những gì Chúa ban đó để chúng ta sử dụng và chúng ta thực hành với những người anh em của mình. Nếu chúng ta sống một đời sống như sự chỉ dạy thì chúng ta không thể nào lạc lối và lạc bước. 

 

Nhưng tội thay và rất tiếc thay, đã bao nhiêu người biết và hiểu được điều này nhưng chúng ta chưa sống được điều này và chúng ta vẫn lẫn lộn giữa thiện và ác thì chúng ta vẫn là những con người thấp hèn yếu đuối. Chúng ta vẫn để cho đời sống của thực tại điều khiển chúng ta cho nên thế giới mới đi vào với những ngày cực cùng, vắng bóng của tình yêu.

 

Vắng bóng của tình yêu thì làm sao có sự hiện diện của Thiên Chúa? Chúng ta đang đi vào những thảm cảnh đau khổ khi chúng ta vắng bóng Chúa Thánh Thần, khi chúng ta thiếu Chúa Thánh Thần và khi chúng ta mất Chúa Thánh Thần thì càng tệ hại hơn nữa trong cuộc sống. Ngày hôm nay Chúa luôn sẵn sàng để giúp chúng ta và đưa chúng ta ra khỏi khi chúng ta bị chết đuối khi chúng ta đang ở giữa giòng sông, ngược lại những nguồn nước.

 

Chúng ta đang gặp những sự đau khổ trong cuộc sống và chúng ta, mỗi con người đều mỗi hoàn cảnh, mỗi thập giá mà con người phải vác trên vai, nhưng chúng ta vác như thế nào và chúng ta nhìn như thế nào để hiểu rõ rằng đó chính là những điều mà chúng ta phải chấp nhận, để chúng ta không sợ hãi bất cứ một hoàn cảnh nào. Nếu chúng ta muốn biết được điều đó và có điều đó chúng ta nhất định phải có Chúa Thánh Thần.

 

Làm sao để có Chúa Thánh Thần? Mỗi một người chúng ta hãy tự nơi mình và sự khao khát đó mà Chúa đã ban tặng cho chúng ta tự quyết định. Chính sự khao khát đó, sự đi tìm tòi đó và một sự thiêng liêng, với chính đức tin đó nhất định sẽ có câu trả lời mà Chúa Thánh Thần dành cho bất cứ ai tìm đến Ngài, xin Ngài và Ngài không bao giờ từ chối.

 

Đó chính là định luật mà Thiên Chúa Cha đã ban cho con người từ bao giờ. Khi Chúa Giêsu hoàn tất và trở về trời, sau mười ngày thì Chúa Thánh Thần xuống; từ khi Chúa Thánh Thần xuống thì con người đã trở nên khôn ngoan hơn. Sự điều khiển của Chúa Thánh Thần trở nên sức mạnh và sự điều khiển của Chúa Thánh Thần trong Giáo Hội để trở thành một Giáo Hội lớn mạnh, là một Giáo Hội lan rộng khắp đó đây, một Giáo Hội từ hơn 2,000 năm, cho đến sau 2,000 năm vẫn còn.

Đó là những người điển hình như chúng ta. Tuy chúng ta chưa hiểu thấu, nhưng chúng ta biết Thiên Chúa là ai, chúng ta biết Đấng chúng ta tôn thờ và chúng ta biết có một Đức Giêsu và chúng ta đang sống trong Chúa Thánh Thần. Chính Ngài đã dẫn dắt chúng ta và cho chúng ta những ân huệ để chúng ta can đảm tiến bước trên con đường nhân chứng.

 

Lạy Chúa Thánh Thần, không phải chỉ dành cho một mình chúng con đâu, nhưng xin Chúa Thánh Thần đỗ tràn ơn của Ngài xuống trong Giáo Hội của chúng con. Xin cho tất cả những đấng bậc trong Giáo Hội nhận ra được những gì mà Thiên Chúa ban tặng, để tiếp tục đem giáo lý của Chúa cho những người chưa biết, những người chưa tin, những người được biết được tin và còn rất nhiều người đang sống trong những ngày tháng như những con chiên đi lạc, như những con chiên bị bệnh tật, như những con chiên đang cần sự băng bó.

 

Xin Chúa Thánh Thần đỗ tràn ơn cho những đấng bậc trong hàng lãnh đạo của Giáo Hội chúng con. Xin ban cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô dồi dào sức khỏe, tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần và nhờ chính sự điều khiển của Chúa Thánh Thần, để qua ngài, dẫn dắt con thuyền của Giáo Hội về với một bến bờ hạnh phúc và bình an, không trôi nổi, không bị những sóng gió.

 

Còn rất nhiều điều nơi những con người họ chưa nhận ra và hợp tác với Chúa Thánh Thần. Họ sống trong những sự ngược lại với giáo lý, cho nên đang nằm trong tình trạng mà chúng ta nhìn thấy để biết được điều gì thuộc về Chúa Thánh Thần, trong sự yêu thương và tha thứ, trong sự khôn ngoan sáng suốt. Mọi vấn đề Ngài giải quyết một cách êm đẹp.

 

Nếu không có Chúa Thánh Thần thì hận thù ghen ghét, ghen tương đố kỵ và có những quyết định sai lầm và đó là những điều chúng ta thấy rõ. Không có Chúa Thánh Thần chúng ta đã sai, đang sai và còn rất nhiều điều sai trong thế giới này khi không có Chúa Thánh Thần. Cho nên ngày hôm nay chúng ta biết chính Chúa Thánh Thần đã dạy và Ngài rất gần với chúng ta.

 

Hãy xin cho anh em của mình. Hãy xin cho thế giới được đón nhận ơn Chúa Thánh Thần và hãy tiếp tục thay thế họ, mỗi một ngày xin và cầu khẩn xin Chúa Thánh Thần đốt lên ngọn lửa trên toàn thế giới, xin Thiên Chúa thay đổi bộ mặt thế giới. Chúa Thánh Thần sẽ làm chủ thế giới và cho thế giới được bình an, an hòa, hạnh phúc và hòa bình mà mọi người đang cần bởi nơi tình yêu của Chúa Thánh Thần.

 

Chúng con chỉ biết những gì của ngày hôm nay Chúa dành cho chúng con, để chúng con biết bổn phận trách nhiệm của chính mình mà tránh xa đi tất cả những cái lưới bẫy mà chúng con đang vấp phải, để chúng con một lòng trong sự chân thành để trở về với Thiên Chúa của chúng con. Xin cho chúng con được sống với những ngày cải thiện, hoàn thiện, dẹp bỏ đi tất cả những điều cũ kỹ mà chúng con mỗi người đều có những sự đeo mang yếu đuối của tội lỗi.

 

Xin Chúa thương thánh hóa chúng con, biến đổi chúng con và cho mỗi một người chúng con học hỏi, để biết như thế nào là đời sống thuộc về Chúa trong sự sám hối ăn năn, trong một đời sống quyết tâm phủ phục đầu phục, trong một đời sống mà chúng cần phải chọn lựa từ linh hồn lẫn thể xác, lý trí trọn cả con tim.

 

Xin Chúa thương đổ tràn ân sủng để chúng con nhận diện những gì thuộc về Thiên Chúa và những gì thuộc về thế giới của trần gian, những gì thuộc về thần dữ, những gì thuộc về cạm bẫy mà tránh xa nó, để chúng con sống, thực hành và hợp tác với Chúa Thánh Thần, để vinh danh Ngài, sáng danh Ngài qua đời sống tôn vinh cảm tạ, phủ phục thờ lạy, hoàn toàn đầu phục Thiên Chúa, để xin cho thế giới được cứu, xin cho mọi người anh em chúng con được biết được nghe, xin cho mọi người được giải thoát khỏi cảnh của những lưới bẫy tinh vi khéo léo mà nhiều người đang rớt phải ngày hôm nay.

 

Đó là điều mà chúng con cầu xin, để giáo lý của Chúa tiếp tục trường tồn vĩnh viễn và đem đến cho tất cả mọi người, mọi miền đất nước xa xôi, để họ được cùng nhau trong sự hiệp nhất mà ca tụng ngợi khen và tôn vinh để trở về với chân lý của sự thật. Chỉ có Thiên Chúa Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần ban và cho thế giới của nhân loại để nhắc nhở cho con người đứng dậy và những sở hữu quan trọng quý giá chúng con vẫn còn nơi Chúa Thánh Thần.

 

Xin Chúa Thánh Thần giúp chúng con trở nên những con người cải thiện hoàn thiện, để xứng đáng với những gì mà Chúa đã ban cho chúng con trong đoạn cuối của lịch sử. Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô, là Chúa của chúng con. Cám ơn Ngài đã cho chúng con nói lên những lời này, cám ơn Ngài đã cho chúng con thêm sức mạnh để tiến bước, cám ơn Ngài đã cho chúng con chứng minh và dám làm chứng để vinh danh và tôn vinh Chúa, thờ lạy Chúa.

 

Xin cho dân thánh Chúa tiếp tục được trường tồn, không ai có thể lấy đi những gì Thiên Chúa ban tặng cho chúng tôi để chúng tôi vinh danh Thiên Chúa và làm chứng cho Ngài. Không ai lấy đi được tình thương của Thiên Chúa dành cho chúng tôi và không ai lấy đi được sự phục tùng của chúng tôi – những điều bé nhỏ mà chúng tôi xin được làm sáng danh Ngài, qua đời sống sám hối ăn năn mỗi ngày, với mỗi một ý nghĩa mà chúng tôi kính dâng lên mỗi Ngôi vị.

 

Chúng con kính dâng Chúa Thánh Thần, xin hãy đón nghe những lời thiết tha của chúng con mà cho thế giới được mở lòng mở mắt để trở về với đời sống đức tin ở nơi tâm hồn, ở nơi con tim, bằng đời sống phủ phục đầu phục và bằng một tâm hồn với nội tâm sâu thẳm, cần cầu nguyện để được Chúa thương và đón nhận với một tấm lòng sám hối ăn năn cần có và phải có của nhân loại trong thời đại hiện tại ngày nay,  mỗi một tầng lớp, mỗi một vai trò. Amen.

 

 

Lạy Thứ Tư: Chúng con kính dâng lên

Mình và Máu của Chúa Giêsu

 

Chính Mình và Máu mà Chúa đã hiến mình trên Thập Tự Giá và cũng vào buổi chiều Tiệc Ly Ngài thiết lập Bí Tích Thánh Thể một cách thiêng liêng, hiện diện một cách khiêm cung, khiêm hạ và là một dấu chỉ thiêng liêng, với niềm tin mới có thể thấy được một Bí Tích cao trọng, một Bí Tích long trọng, một Bí Tích đáng kính, một Bí Tích đáng tôn thờ và một Bí Tích vĩnh viễn dành cho con người bằng tình yêu.

 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hôm nay thế giới đã được biết Ngài. Dẫu rằng số người chưa có thể khả quan lắm, nhưng có rất nhiều người đã biết và đã nhận ra một bằng chứng tình yêu lớn lao vĩ đại dành cho từng mỗi một người con khi tìm đến Ngài, khi có những sự suy sụp đau khổ trong cuộc sống và nơi mà chúng con cần là sự yên tĩnh của tâm hồn.

 

Khi chúng con tìm đến không ai trở về tay không, họ nhận ra được sự bình an của Thiên Chúa ban là sự tối thiểu mà Chúa cho họ. Đồng thời, Chúa cũng đã lắng nghe và chữa lành những vết thương khi họ tìm đến Ngài một cách thiết tha tin tưởng, một lòng trông cậy thì Chúa không bao giờ từ chối bất cứ ai khi đến với Ngài.

 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, một Thiên Chúa đang hiện hữu và sống động giữa thế giới loài người nhân loại. Nhưng thế giới ngày hôm nay có biết bao nhà tạm – nơi mà Chúa đã cư ngụ trong thiêng liêng trong mỗi một quốc gia, trong mỗi một nhà tạm khắp nơi trên toàn thế giới – cũng đã bị bỏ quên, bị bỏ rơi. Họ chỉ sống theo thể lệ của con người, không biết trân quý tôn trọng và không hiểu được những điều mà Thiên Chúa đã phán và dành cho con người năm xưa.

 

Khi Ngài bước vào cuộc tử nạn và Ngài đã thiết lập một giao ước mới và là một giao ước vĩnh cửu muôn đời để được nuôi bằng của nuôi linh hồn và bằng của nuôi cả thân xác. Chúng ta đừng quên câu mà Thiên Chúa đã dạy: “Này là Mình Ta và Máu Ta, các con hãy lãnh nhận mà ăn để được sống đời đời”. Hãy nhớ đến những việc của Chúa làm và nhìn lại công cuộc lớn lao đó để niềm tin không bị mất và niềm hy vọng vẫn mãi còn với chúng ta trong muôn thế hệ.

 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, một sự bí nhiệm cao cả và càng ngày lại đổ tràn sự sống động phong phú bằng những lời diễn tả, bằng những điều mắt thấy tai nghe, bằng một sự vinh quang được tỏ hiện cho thế giới của nhân loại.

 

Hôm nay Ngài vẫn viếng thăm và vẫn chờ đợi, vẫn đến gần và vẫn tỏ mình cho thế giới của loài người chúng con, để Ngài củng cố cho một đời sống đức tin mà con người đã bị ngủ quên, đã bị ngủ mê và đã bị bỏ rơi trong những năm tháng khô cạn với một thế giới đang bị điều khiển bởi vật chất tiền tài và còn những đam mê lạc thú và những việc mà con người đã đi vào sai lầm của một thế giới khi họ mù quáng và ngoan cố.

 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng con đi tìm ở đâu? Chúng con đi tìm ai và chúng con sống như thế nào? Chỉ là một bộ mặt nạ bề ngoài vì chức vụ của mình, vì những lời lộc của mình, vì những việc mà con người chỉ tranh giành nhau khi tất cả những gì trong đời sống thực tế khi họ nhìn thấy đó là những tài năng, là địa vị, là tiền tài, là một thế giới của xã hội chỉ dựa vào thực tại; nhưng đời sống của linh hồn thì chắc chắn đã bị bán đứng, hoặc mua rẻ bằng một đời sống thỏa mãn, khi họ đã quá sung túc và đầy đủ với một thế giới trần gian.

 

Nhưng Thiên Chúa dành cho chúng ta những đặc ân, những người giàu có cũng như những kẻ nghèo khó. Tất cả mọi người công chính thì có những việc của công chính, nhưng những người đang sống trong tình trạng không biết không hiểu, chưa biết chưa tin và sống trong tội lỗi Chúa cũng dành cho họ cơ hội để nhận ra được tình thương của Chúa, dành cho họ sự thánh hóa. Tình thương của Chúa sẽ giúp họ biến đổi và tình thương của Thiên Chúa dành cho những người tội lỗi như thế nào.

 

Chính vì những người tội lỗi mà Ngài xuống từ trời cao, vì những người tội lỗi mà Ngài đã giá lâm trần gian, đi vào cái chết và vì những người tội lỗi mà Chúa Giêsu đã đi vào đoạn đường cực cùng đau khổ, vì tội lỗi mà Ngài phải hoàn toàn tách rời các môn đệ mà Ngài yêu thương nhất để trở về với Đức Chúa Cha để mọi sự được hoàn tất qua chương trình cứu độ. Tình yêu của Ngài vẫn còn ở lại với chúng ta trong thiêng liêng hiện hữu và giúp chúng ta sống đức tin, khi chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa Thánh Thần.

 

Tất cả những điều phi thường lạ thường này làm sao có thể đến từ con người, làm sao con người có thể tìm hiểu ra được, làm sao con người có thể giải thích? Chỉ có Thiên Chúa với một lòng tuyệt đối tin tưởng thì chúng ta mới hiểu được những sự phi thường lạ thường mà Thiên Chúa đã dành và ban đến cho chúng ta.

 

Thời điểm của trước kia Ngài dạy cho chúng ta để được biết những gì từ những việc không biết để chúng ta được biết, từ những việc mà chúng ta được là con chiên dân Chúa, những việc mà Thiên Chúa đã tạo nên Giáo Hội của Ngài, những việc mà Thiên Chúa hoạt động để giúp cho từ những linh mục tu sĩ, giúp cho Giáo Hội của chúng ta nhận ra được sự điều khiển của Chúa Thánh Thần và cũng chính qua các linh mục tu sĩ, qua một đời sống mà mỗi một người chúng ta đều có Chúa Thánh Thần khi chúng ta đón nhận phép Rửa Tội.

 

Tất cả sự kỳ diệu thiêng liêng mà Thiên Chúa ban tặng một cách đặc biệt để chúng ta hiểu ý nghĩa chúng ta vẫn còn sự liên hệ gần gũi, vẫn còn một Đấng Thiên Chúa hữu hình nhưng luôn nhìn đến chúng ta, vẫn còn một tình thương kỳ diệu nhẹ nhàng êm ái chờ đợi chúng ta, vẫn còn có một Đấng Thiên Chúa luôn tha thứ, muốn chúng ta trưởng thành và muốn chúng ta đứng dậy để được biến đổi để đến với Ngài và về với Ngài.

 

Quả thật, là một Bí Tích lớn lao cao cả không thể nào diễn tả được, nhưng tiếng nói bằng linh hồn, bằng lý trí, tiếng nói với sự ngọt ngào yêu thương, với một sự chỉ dạy không vắng mặt bao giờ trên thế giới này.

 

Ngày hôm nay chúng ta cứ tha hồ theo thời gian, với một sự tinh vi khéo léo của một thời đại, đòi hỏi với tất cả những lý luận lý lẽ của nó; nhưng cuối cùng chúng ta vẫn dậm chân tại chỗ. Cho đến ngày hôm nay và thế hệ này chúng ta chưa biết được Thiên Chúa và chưa tin vào Thiên Chúa và còn rất nhiều người trong sự giới hạn để được biết và được trở về làm con của Thiên Chúa.

 

Đây là một sự thất bại của thế gian nhưng Thiên Chúa không vì sự thất bại đó, bởi vì chúng ta, bởi vì chính chúng ta quá giới hạn trong sự hiểu biết, vì chúng ta quá ích kỷ, vì chúng ta sống trong tội cho nên chúng ta vẫn tiếp tục những ngày tháng rất giới hạn để hiểu về sự thiêng liêng cao cả mà Chúa Giêsu Thánh Thể thiết lập để ở cùng chúng ta và ở lại với chúng ta.

 

Đã đến lúc chúng ta phải biết tình thương của Chúa mới có thể cứu sống chúng ta, tình thương của Chúa mới làm cho chúng ta nên nghĩa tử của Ngài, tình thương của Chúa mới giúp chúng ta có một chiều sâu chiều rộng với cặp mắt đức tin, tình yêu của Thiên Chúa mới giúp chúng ta trở nên cải thiện và công chính.

 

Tất cả những điều này đi kèm một cách rất dễ dàng nhưng con người rất khó làm. Vì chúng ta tự ái kiêu căng, vì chúng ta thiếu khiêm nhượng, vì chúng ta chỉ sống trong một đời sống của thực tại với một cặp mắt giới hạn và thiển cận, cho nên chúng ta đã trở thành những con người phải đi tìm và vẫn còn là những ngày tháng dẫu đi tìm nhưng trước mắt cũng không thấy, trước mắt cũng không nghe và trước mắt vẫn nghi ngờ đoán xét.

 

Cho nên, ngày hôm nay Chúa Thánh Thể đã để cho chúng ta thấy được bằng chứng, bằng tiếng nói mà Ngài muốn đem đến cho thế giới của nhân loại, bằng sự hiện hữu mà chính Ngài đang tỏ hiện vinh quang của Ngài qua Thánh Thể viếng thăm thế giới, với sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể, với lời hứa của Ngài: "Thầy ở lại với các con mọi ngày cho đến tận thế".

 

Đó là Chúa Giêsu Thánh Thể. Trên 2,000 năm khi Ngài hiến mình và thiết lập thì điều đó vẫn xuất hiện và cho chúng ta được sự gần gũi ngày hôm nay. Những gì được nói và được nhân chứng không phải tự động nơi con người, mà Chúa Thánh Thần muốn chúng ta tường thuật lại những gì Chúa Giêsu muốn nói cho thế giới của nhân loại. Chúa Giêsu muốn cho thế giới nhân loại được biết sự chờ đợi của Ngài vẫn còn, với một thời gian không quá dài.

 

Chúng ta hãy sớm trở về đi! Đừng để quá trễ vì tất cả những việc phi thường lạ thường đã có câu trả lời và cũng đã có sự nhắn gửi trên 2,000 năm trước. Ngài đã dành cho nhân loại, qua bao thế hệ, đều có những phép lạ kỳ diệu mà chúng ta ghi nhận. Biết bao nhiêu thế kỷ vẫn có. Nhưng hôm nay những gì được nghe, những gì được đón nhận và những gì được chiêm ngưỡng qua sự hiện diện của Thánh Thể đang có thật giữa thế giới này.

 

Ngài dùng sự tinh vi khéo léo của thời đại để tỏ cho chúng ta được thấy rằng tất cả những gì chúng ta đang học giữa thế giới này, với một thời đại văn minh tinh vi tột đỉnh của khoa học kỹ thuật, nhưng so với Thiên Chúa vẫn là những điều thấp kém, vẫn là một điều không thể diễn tả và so sánh được với những sự lớn lao vĩ đại của Thiên Chúa ở lại với con người trần thế.

 

Cho nên, giây phút này chúng ta cùng nhau hiệp nhất để đáp lại với một tâm tình tạ ơn, biết ơn và tri ân, để dâng kính Thiên Chúa Toàn Năng. Đó là Chúa Giêsu Thánh Thể, với một sự êm ái dịu dàng để dẫn con người về và trưởng thành trong ơn Chúa, để chúng ta được nhận ra tình yêu mà Thiên Chúa ban tặng cho con người; cho con người sự sống để chúng ta lớn mạnh và chúng ta can đảm, để trở thành những nhân chứng cho tình yêu của Tin Mừng.

 

Ngài sống động trong thế hệ của nhân loại ngày nay để chúng ta được biết rằng thế giới của thiên đàng rất gần gũi với chúng ta và chúng ta được nhận ra một Đấng Thiên Chúa trên 2,000 năm và sau 2,000 năm Ngài vẫn là một Đấng Thiên Chúa ở cạnh, để dạy dỗ và chờ đợi sự trưởng thành và đáp lại của chúng ta trong đời sống mỗi ngày của mỗi người.

 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng con là gì? Chúng con chỉ là những hạt cát hạt bụi không ai có thể còn nhớ được khi những ngọn gió lớn bay đến; khi những cơn bão thổi lên thì tất cả nó trở thành không còn một nghĩa lý gì để có thể được Thiên Chúa nhìn đến. Nhưng Chúa lại thương những hạt cát, hạt bụi đó, chính là chúng con.

 

Chúa tìm cách để cho những hạt cát được sáng lên trên bờ biển mà Ngài tạo dựng nên, bởi vì cả trăm ngàn hạt cát nhưng mỗi một hạt cát đều có những điều hay và vẻ đẹp của chính nó. Những hạt cát đó đã được Chúa tạo dựng nên cho nên Chúa yêu quý nó và Chúa yêu thương nó. Chúa dùng đủ mọi cách để cho những hạt cát đó trở thành giá trị.

 

Những căn nhà đồ sộ chúng ta đang sống ngày hôm nay, sự đồ sộ của thế gian nhưng so với thiên đàng nó chẳng có là gì đối với trước mặt Thiên Chúa. Cho nên, hỡi tất cả mọi người ngày hôm nay, hãy quý trọng linh hồn của chính mình, hãy quyết định cho linh hồn của mình khi chúng ta còn sống. Hãy lắng nghe sự chỉ dạy của Chúa vì Chúa khao khát tình yêu chứ không đợi của lễ của loài người nhân loại.

 

Ngày hôm nay đối với Thiên Chúa, chúng ta hãy bỏ chính mình đi, hãy nhìn những gì quý giá mà chúng ta đeo mang suốt cả một cuộc đời; cuối cùng chúng ta hạnh phúc với nó hay không hay chúng ta đang đau khổ vì những gì chúng ta chiếm lấy được ở trần gian, nhưng không chiếm lấy được một thế giới của thiên đàng mà Thiên Chúa ban tặng cho linh hồn chúng ta từ muôn thuở.

 

Ngày hôm nay, nhờ Chúa Giêsu Thánh Thể đã tỏ hiện cho thế giới của nhân loại để chúng ta cùng nhau trong sự hiệp nhất mà đứng dậy trong đức tin. Đó cũng là một sự củng cố cho đức tin, để chúng ta tin vào Thiên Chúa, để chúng ta trở nên công chính từng người một, để chúng ta được lớn lên trong đời sống của thiêng liêng và chúng ta xin được trưởng thành trong đời sống mà chúng ta cần có, thân xác lẫn cả linh hồn.

 

Sự chúc phúc của Chúa luôn luôn liên lĩ, sự chờ đợi của Ngài và tình thương của Ngài không bao giờ rời bỏ chúng ta, nhưng cơ hội mà chúng ta có sớm hay muộn thì tùy thuộc sự quyết định của chúng ta. Hôm nay những gì được biết được nghe và điều Ngài muốn nói với chúng ta là hãy đến với Ngài: "Hỡi những ai gánh nặng hãy đến cùng Ta".

 

Vì những điều được trình bày trong Phúc Âm của ngày hôm nay, như điều Ngài đã từng nói với các tông đồ, là giáo dân của một thời điểm trên 2,000 năm trước kia. Hôm nay Ngài cũng dùng chính Phúc Âm đó và đang nói với chúng ta hôm nay, đang nói với những người Ngài chọn lựa để thay thế Ngài rao giảng Tin Mừng; Ngài đang nói với những người có chức vụ; Ngài đang nói với những người tận hiến và Ngài đang nói với những người Chúa chọn để loan báo Tin Mừng.

 

Chúng ta hãy lắng nghe để thực hành như Chúa dạy và quyết tâm để loại bỏ những gì thuộc ở nơi mình với những năm tháng cũ kỹ, với một đời sống đức tin non nớt kia và chúng ta hãy nhìn vinh quang của Chúa mà kính sợ Thiên Chúa, mà cùng nhau trong sự phục tùng thờ lạy, để trở về với Đấng Thiên Chúa chúng ta tuyên xưng, qua Mình và Máu của Ngài.

 

Chúng ta tôn vinh Ngài, thờ lạy Ngài, cảm tạ Ngài, chúc tụng ngợi khen và xin tạ tội với những thiếu sót, yếu đuối và tạ tội cho những kẻ đang xúc phạm đến Thiên Chúa, cho những kẻ phản bội Chúa và cho những kẻ có tội được lòng sám hối ăn năn trở về trong sự đầu phục phủ phục trước Thánh Thể. Vì đó là một kho tàng lớn lao để ban phát cho con người, để chúng ta từ cái kho tàng đó tìm ra được những gì thuộc về mình và hãy trở về sớm. Đừng quá trễ và quá muộn.

 

Chúng ta cần có lòng cung kính, lòng thờ lạy, lòng tôn vinh và niềm tin tuyệt đối để kính trọng và tôn trọng Chúa Giêsu Thánh Thể mà chúng ta đang có, là của nuôi linh hồn mỗi ngày. Chúng ta có Ngài, với Ngài để chúng ta sống với những ngày tháng có ý nghĩa cải thiện để chúng ta được sống trong sự công chính do Ngài ban cho.

 

Chúng con thờ lạy Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Thân phận của con người phải cần có con tim, với chiều sâu của tình yêu, chúng ta mới hiểu được ý nghĩa vì tình thương mà Ngài ở lại, vì tình yêu trong sự cai trị của một vị Vua của vũ hoàn mà chúng ta có những lời thiết tha như ngày hôm nay. Hôm nay Ngài vẫn chờ đợi để chúng ta được trưởng thành và đón nhận những gì thuộc về chúng ta và đón nhận những gì mà Ngài khao khát từ bao thế kỷ qua.

 

Ngài sẽ là một Thiên Chúa sẽ không tiếp tục để chờ đợi khi con người vẫn cứng đầu, ngoan cố quay mặt và đang phản bội. Nhất định Chúa dành cho chúng ta hồng ân và ân sủng Chúa dành cho chúng ta thời gian trở lại; nhưng chắc chắn rằng Thiên Chúa sẽ đến và Ngài sẽ kết thúc. Bởi vì Alpha và Omega – sự Bắt Đầu và sự Cuối Cùng – cũng là những ngày tháng trong sự cứu cánh mà Thiên Chúa dành cho chúng ta.

 

Chúa cũng đã từng phán với các môn đệ: "Các con hãy loan báo Tin Mừng, Thầy ở lại với các con mọi ngày cho đến tận thế ". Hai chữ tận thế đó đã nhắc nhở Lời của Ngài phán với các tông đồ năm xưa, cũng như đang phán với thế giới nhân loại hôm nay. Hai chữ đó vẫn có; chúng ta hãy chuẩn bị ngày mà nhất định Chúa sẽ tái lâm, Chúa sẽ giá lâm lần thứ hai.

 

Chúng ta xin được trở lại với một tâm hồn với một trái tim trong sự quyết định nhận ra Ngài để chúng ta được thuộc về Ngài, với một tâm tình sám hối ăn năn, với một đời sống cải thiện, để chúng ta trở thành những con chiên được hướng dẫn bởi chủ chiên. Xin đừng để khi Ngài đến, Ngài sẽ phân chiên và dê ra một cách rất rõ.

 

Xin cho mỗi người chúng ta tự chọn lựa. Đừng để quá trễ và quá muộn. Với những lời thiết tha mà Chúa Giêsu Thánh Thể vẫn tiếp tục chờ đợi và đem tình thương dành cho chúng ta trong sự êm ái dịu dàng và sự quyết định cuối cùng là thuộc về nơi chúng ta, mỗi một người.

 

Xin Chúa đón nhận Lạy Thứ Tư của chúng con như thay thế mọi tầng lớp, mọi vai trò hôm nay và cũng thay thế những người tội lỗi như chúng con đã và đang trong số người tội lỗi. Xin Chúa thương tha thứ, để chúng con được đến với Chúa Giêsu Thánh Thể mỗi ngày, để chúng con xin được tôn kính và cảm tạ, để chúng con suy niệm và chúng con tách rời những sự rộn ràng, để chúng con phải hiểu rõ những gì trong thiêng liêng của linh hồn cần phải thực hành và cần phải tích trữ ngay từ đời này.

 

Chúng con cần phải được lớn lên trong đời sống của linh hồn bằng những lời thiết tha cầu xin, bằng một sự khẳng định với Thiên Chúa – Đấng chúng con thờ lạy, Đấng chúng con tôn vinh cảm tạ. Một Đấng Thiên Chúa duy nhất dùng tình yêu để hoán cải những người tội lỗi như chúng con, dùng tình yêu để chờ đợi chúng con và cho chúng con cơ hội để trở thành những hàng khanh tướng, trở thành những công chúa, hoàng tử mà hôm nay chúng con có cơ hội xin quay trở về một cách tuyệt đối, loại bỏ những gì yếu đuối tội lỗi mà trở về để trở thành những nhân chứng cho Tin Mừng trong đoạn cuối của lịch sử hôm nay.

 

Chúng con thờ lạy cảm tạ và chúc tụng Thiên Chúa của tình yêu, của Lòng Thương Xót mà Chúa đã dành cho chúng con qua chính Bí Tích Thánh Thể. Amen.

 

 

Lạy Thứ Năm: Chúng con xin dâng lên

Năm Dấu Thánh của Đức Giêsu Kitô

 

Lạy Đức Giêsu Kitô Năm Dấu Thánh, chính Ngài đã hy sinh cho đến đoạn cuối và sự vinh quang đó đã trở thành Năm Dấu Thánh mà hôm nay con người cần được biết và hiểu rõ ý nghĩa của chiều sâu với Năm Dấu Thánh mà Chúa đang khao khát và chờ đợi nhân loại.

 

Năm Dấu Thánh đã đổi về linh hồn của chúng con. Năm Dấu Thánh với tình yêu thương của Lòng Thương Xót. Năm Dấu Thánh của một Thiên Chúa vinh quang khải hoàn. Năm Dấu Thánh mà Chúa chiến thắng sự chết để mang lại cho chúng ta sự sống. Năm Dấu Thánh đã trở thành một dấu ấn vĩnh viễn muôn đời cho những tội nhân được ơn tha thứ. Năm Dấu Thánh đã chứng nhận vinh quang của một Thiên Chúa đang hiện diện và vẫn còn ở giữa thế giới của loài người.

 

Lạy Chúa Giêsu Năm Dấu Thánh, chúng con chỉ suy niệm có một chiều. Đúng! Chúng con phải cần suy niệm Năm Dấu Thánh mà Chúa Giêsu đổi về, để chúng con phải biết tránh tội trừ tội. Vì những đau khổ cực cùng nhục nhã mà Đức Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa, phải chịu cho thế giới của nhân loại, qua Lạy Thứ Hai mà chúng con kính dâng lên với Ngôi vị thứ hai mà chúng con đã trình bày qua Sáu Lạy. 

 

Lạy Chúa Giêsu Năm Dấu Thánh, càng đi vào thì chúng con càng thấy tuyệt vời, càng với mỗi một lòng cung kính thờ lạy, với mỗi một lòng tôn vinh cảm tạ chúng con càng thấy rất hạnh phúc, bởi vì chúng con được có cơ hội cảm nghiệm sâu về một chiều sâu rất lớn lao vĩ đại mà hôm nay như một bí mật được phơi bày giữa nhân loại. Chúng con ngắm nhìn Thập Tự Giá, với một chiều sâu vốn có mà Đức Giêsu khao khát chờ đợi con người từ bao giờ và chính sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể cũng chờ đợi giây phút này để chúng con hiểu và trưởng thành.

 

Năm Dấu Thánh đổi lại sự sống cho chúng con, ngày hôm nay chúng con phải có một trái tim với một tâm hồn khao khát mới cảm nghiệm được tình yêu vô biên bất tận của Thiên Chúa, một Đấng Thiên Chúa thượng trí dành cho chúng con một giáo lý mà không ai có thể đổi thay, không sách vở nào có thể xuyên tạc, cũng không có ngòi bút nào có thể suy nghĩ theo lý luận của con người.

 

Hãy nhìn vào Thập Tự Giá. Hãy nhìn vào thánh giá Chúa nằm với sự trả lời của một đức tin cần có qua Năm Dấu Thánh và không để cho chúng con đã quá nhiều rườm rà. Đã quá nhiều học hỏi nhưng cuối cùng mục đích là điều gì? Mục đích là điều mà Thiên Chúa muốn ban đến cho con người.

 

Những ngày cực cùng đau khổ với từng đoạn đường Thập Tự Giá, qua Năm Dấu Thánh để chúng con suy niệm, là điều cần có nơi con người để nhìn thấy những sự đau khổ đó mà trừ tội tránh tội do nơi thân phận của con người đã mang đến cho Đức Giêsu Kitô, Ngôi Hai Thiên Chúa, qua cái chết của Ngài.

 

Năm Dấu Thánh mà Ngài muốn nhấn mạnh cho linh hồn chúng ta, Năm Dấu Thánh mà Ngài đã đóng một con dấu và con dấu đó vĩnh viễn cho linh hồn từng tội nhân được cứu và được tha. Điều mà chúng ta cần nhất là sự trở lại, để nhận ra giá trị quan trọng mà chúng ta cung kính thờ lạy, cảm tạ tri ân, với những dấu chỉ mà từ ngàn xưa vẫn tiếp tục tồn tại, vẫn sống động với chúng ta. Đặc biệt qua Năm Dấu Thánh ngày hôm nay.

 

Mỗi một khi chúng ta hướng về Năm Dấu Thánh chúng ta hướng về một Đấng Thiên Chúa đã chết trên Thập Tự Giá. Giăng cánh tay để ôm lấy cả nhân loại với chiều sâu của trái tim Ngài – là một sự chứng minh Ngài đã tha và yêu thương chúng ta.

 

Ngài tìm đủ cách để cứu chúng ta, cần nhất là sự hợp tác của chúng ta với sự hứa hẹn qua giáo lý mà Ngài đã dành cho chúng ta. Hôm nay chúng ta lại càng ngày mở thêm một cặp mắt lớn để hiểu rõ ý nghĩa của Năm Dấu Thánh mà Thiên Chúa muốn chúng ta được chiêm ngưỡng và nhận ra là một sự đóng dấu vĩnh viễn ở nơi sự giá trị quan trọng cho linh hồn chúng ta.

 

Đừng để mất đi và đừng mất hy vọng khi chúng ta vẫn hiểu rằng chúng ta vẫn còn Năm Dấu Thánh, để chúng ta hiểu rằng sự tồn tại của Thiên Chúa và lời hứa của Ngài sẽ không bao giờ phai mờ trong đời sống của chúng ta khi chúng ta ăn năn sám hối trở về.

 

  • Dấu Thánh thứ nhất

tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa Cha mang đến cho nhân loại từ muôn thuở. Chúng ta nhờ lòng thương xót đó để được thánh hóa và biến đổi trong ơn của Ngài.

 

  • Dấu Thánh thứ hai

ơn cứu độ của Đức Giêsu. Ngài chết với mục đích để chúng ta được sống, Ngài chết để chúng ta được sống với những ngày hạnh phúc. Chính Thiên Chúa đã dành cho con người và cứu con người trong tội và cái chết, chính sự dạy dỗ cho chúng ta bằng giáo lý chứng minh tình yêu của sự sống và ai tin vào Đức Giêsu Kitô, Ngôi Hai Thiên Chúa, sẽ được sống.

 

Đức Chúa Cha đã nói vì Ngài quá yêu nhân loại con người mà hy sinh chính Con Một của Ngài và ai tin vào Con Một của Ngài sẽ được sống. Đó là những lời được khắc ghi, những lời được ghi sâu – một sự bất hủ cho đời sống linh hồn và đời sống đức tin của chúng ta.

 

  • Dấu Thánh thứ ba

Nếu được hiểu những gì đang có và còn để hiểu thấu hơn ý nghĩa của Năm Dấu Thánh mà hôm nay Chúa muốn cho chúng ta được đón nhận và suy niệm trong một sự sâu thẳm đối với chúng ta và thuộc về chúng ta. Đó chính là tình yêu của Thiên Chúa, mà sự sống động đó chính là Chúa Thánh Thần.

 

Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa, là tình yêu của Đức Chúa Cha với Chúa Giêsu. Chúa Thánh Thần đang hoạt động và ở cùng chúng ta để soi sáng dẫn dắt, để chúng ta hiểu điều gì là chân lý, lẽ phải, sự thật, điều gì thuộc về Thiên Chúa và điều gì mà chúng ta đang còn và có cơ hội quay trở về với Thiên Chúa của chúng ta.

 

Ngài đang chờ đợi sự trưởng thành đó và món quà đó thuộc về chúng ta, qua dấu ấn vĩnh viễn của ơn tha thứ. Nhưng cần sự hợp tác và trở về thì tự chúng ta mỗi người cảm nhận, qua sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, để xứng đáng bước vào bàn tiệc thánh, để chúng ta có cơ hội để cùng với những người anh chị em và những vị thánh đã có mặt tại thiên đàng.

 

Những con người quá cố họ đã vượt qua tất cả để chiếm được chiếc ghế của thiên đàng. Chúng ta nhờ Chúa Thánh Thần để được biết điều gì của giáo lý, của chân lý, của sự thật và sự quyết định mà chúng ta cần có khi còn trong thân xác. 

 

  • Dấu Thánh Thứ Tư

Mình Máu Cực Thánh Chúa Kitô. Chúng ta đã vừa nghe một Bí Tích, một Bí Tích thánh thiêng, một Bí Tích thiêng liêng, một Bí Tích đang hiện hữu và một Bí Tích để giúp cho chúng ta được hiểu tất cả những gì vốn có bằng tiếng nói sống động như ngày hôm nay. Một Bí Tích chứng minh rằng một giáo lý sẽ không bị phai mờ qua Năm Dấu Thánh mà Đức Giêsu đã đích thân từ trời cao đến để cứu toàn thể nhân loại.

 

Sự hiện diện đó vẫn còn là một sự thiêng liêng cao cả khi chúng ta tập trung về đời sống thiêng liêng, với niềm tin sẽ có câu trả lời về ý nghĩa của Dấu Thánh Thứ Tư. Sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể là của nuôi linh hồn và sự gặp gỡ đó vẫn còn diễn ra cho đến thế kỷ của nhân loại ngày nay. Thật là một điều hãy mở mắt mở tai để hiểu rõ những gì chúng ta đang có ngày hôm nay.

 

  • Dấu Thánh Thứ Năm

Chính là Đức Mẹ. Chúa Thánh Thần muốn chúng ta tôn vinh Đức Mẹ, Chúa Thánh Thần muốn chúng ta lắng nghe sự chỉ dạy của Đức Mẹ. Chúa Thánh Thần muốn chúng ta hiểu được Mẹ là một người được lựa chọn giữa thế giới trần gian, Mẹ là một người vượt tất cả để đón nhận với hai tiếng "Xin Vâng". Thiên Chúa Cha đã chọn Mẹ để trở thành một người Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa, một người Mẹ của toàn thể nhân loại.

 

Công cuộc cứu độ của Đức Giêsu Mẹ đi cùng với Ngài, Mẹ đón nhận Thập Giá Đức Giêsu vác trên vai với những sự đau khổ cực cùng, nhưng trái tim Mẹ vác Thập Giá cùng đi với Ngài để cứu thế giới, để giúp thế giới Mẹ đón nhận và Mẹ cũng là một người duy nhất để thay thế giới này, trong sự trọn nghĩa, trọn tình và vâng phục Đức Chúa Cha cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời Mẹ. 

 

Cho nên, ngày hôm nay đã đến lúc Chúa Thánh Thần muốn chúng ta và cho chúng ta được hiểu biết rằng chúng ta có một gia đình của thiên quốc và Mẹ là một trong Năm Dấu Thánh được Đức Giêsu ghi chép trong trang sách sử của một thế giới. Đặc biệt nhân loại ngày nay tin và thực hành, để chúng ta hiểu những sự chỉ dạy của Mẹ, những điều mà Mẹ dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa và những điều mà hôm nay chính Mẹ dạy chúng ta đi vào Năm Dấu Thánh của Thiên Chúa.

Vì Mẹ là một người duy nhất chứng kiến từ lúc ban đầu khi Đức Giêsu sanh ra giữa thế giới này, khi Ngài kết thúc trên Thập Tự Giá cho đến lúc khi Ngài về thiên quốc và Giáo Hội được thành lập. Chính Mẹ là người, từ đầu cho đến cuối cùng, vẫn là một người Mẹ thấu hiểu được tất cả những sự thiêng thiêng và thiên tính của Thiên Chúa dành cho con người và giúp cho con người được sự trưởng thành trong ơn thánh của Thiên Chúa. 

Năm Dấu Thánh là một sự kỳ diệu tuyệt vời mà chỉ có Mẹ người duy nhất kết đúc cho đoạn cuối, khi chúng ta đang nằm trong tình trạng của sa đọa của tội lỗi ngày nay, khi chúng ta có biết bao nhiêu con người đã sống trong những ngày mà chúng ta đã dường như đã mất mát đi tất cả về đời sống thiêng liêng và linh hồn, trong một thế giới của tự do đầy cả bao nhiêu khuyến dụ. Nhưng cuối cùng, Mẹ là một người không để cho con Mẹ tiếp tục sai lầm, không để cho con Mẹ tiếp tục mù quáng, không để cho con Mẹ tiếp tục trong sự gian dối, giả dối, không để cho con Mẹ tiếp tục sa đọa trong tội lỗi.

 

Cho nên, ngày hôm nay Mẹ lên tiếng, Mẹ lên tiếng cho tất cả những người con của Mẹ, những giáo dân của Mẹ, những con người biết lắng nghe Mẹ và những con người biết rằng Mẹ là một người duy nhất để thưa với Thiên Chúa và dẫn chúng ta ra khỏi những ngày tháng cột chặt bởi những lưới bẫy của sự dữ, dựa vào một thời đại của văn minh, dựa vào một thời đại tinh vi khéo léo ở nơi khoa học kỹ thuật.

 

Họ đã dựa vào máy móc để làm chủ và họ đã dựa vào tất cả những gì của thực tế, quên đi một Đấng Thiên Chúa, một Đấng Thiên Chúa đã thương yêu và cứu họ qua một giáo lý cần thực hành, cần phải sống động, cần phải đáp lại, cần hợp tác và cần quyết tâm để loại bỏ những tội lỗi xấu xa nơi chính con người mà chúng ta đang sống giữa thế giới lôi cuốn này. 

 

Với tất cả sự phi thường lạ thường này, xin cho chúng ta được biết rằng chính Mẹ là một người dẫn dắt và đưa chúng ta đến với một thế giới mà hôm nay không ai có thể dễ chấp nhận để thực hành, vì đây là một điều họ cho là cũ kỹ, là một thói quen, hoặc là một điều gì đó của thế giới bên ngoài. 

 

Nhưng không! Thế giới bên ngoài là khi con người không có trái tim, thế giới bên ngoài là khi con người không dùng lý trí, khi con người không có sự quyết tâm, khi con người không dùng những điều vốn là một sức mạnh can đảm để đến với Thiên Chúa, một Đấng mà chúng ta xin được đến thẳng với Ngài để xin Ngài tha thứ cho chúng ta.

 

Cho nên, có rất nhiều điều mà hôm nay chúng ta cần phải biết trong đời sống của thực hành, bằng sự cầu nguyện âm thầm, với một đời sống mà chúng ta thưa với Thiên Chúa và cần đến Thiên Chúa giúp cho chúng ta. Nếu chúng ta thật sự hiểu được và chúng ta có thể cảm nghiệm được thì chúng ta thấy được sự cầu nguyện của mỗi ngày, sự cầu nguyện của mỗi giờ, sự cầu nguyện thẳm sâu đặc biệt như hôm nay.

 

Chúng ta không phải là những con người không biết, nhưng chúng ta dành thời gian để đi theo cuộc sống với sự bình thường tầm thường và chúng ta không dành thời gian cho Thiên Chúa của chúng ta.

 

Điều mà chúng ta có ngày hôm nay do chính Mẹ dạy, cho nên chúng ta hạnh phúc khi chúng ta ngồi hằng giờ, khi chúng ta phủ phục hằng giờ và khi có những giây phút chúng ta cảm thấy mệt mỏi nhưng vẫn phấn khởi hạnh phúc, bởi vì chúng ta nghe được tiếng của Chúa, chúng ta cảm nghiệm được sự dạy dỗ của Chúa Thánh Thần, chúng ta cảm nghiệm được tình thương của Mẹ dành cho chúng ta.

 

Chúng ta nhận ra được Mẹ là một người sắp đặt để chúng ta trở thành những con người mới và những con người cải thiện thật sự trong thế giới, với những ngày chúng ta bị cột nhốt bởi tội và cột nhốt với những đam mê lạc thú, cột nhốt với tất cả những điều mà con người đang sử dụng trong một thế giới đương thời với lý luận và lý lẽ của chính nó và còn những biện hộ mà đã che đậy những tội lỗi để tiếp tục sai phạm, tiếp tục vào những tội ác trong sự bất trung, bất chính và bất trị.

 

Ngày hôm nay Mẹ là một người hoàn toàn không nói về chúng ta, Mẹ cũng không trách chúng ta, Mẹ cũng không một điều gì cả, Mẹ chỉ muốn nói với chúng ta rằng: "Hãy ăn năn đền tội, cải thiện đời sống. Hãy tôn sùng Trái Tim vẹn sạch của Mẹ. Hãy lần Chuỗi Mân côi ".

 

Đó là những điều có thật qua làng Fatima trên 100 năm về trước và Mẹ vẫn tiếp tục nói lại là Lần hạt Mân Côi và đến với Trái Tim của Mẹ. Trái Tim của Mẹ yêu mến Chúa, Trái Tim của Mẹ thuộc về Thiên Chúa và những chuỗi hạt để kết hợp chúng ta hiệp nhất nên một trong vòng tay yêu thương mà Mẹ luôn giữ chuỗi hạt Mân Côi đó trong vòng tay của Mẹ.

 

Cho nên, mỗi một lần chúng ta lần hạt Mân Côi thì chúng ta luôn luôn có Mẹ. Chúng ta lần hạt Mân Côi để chúng ta nhớ đến những việc kỳ diệu mà Thiên Chúa làm trên Mẹ. Và mỗi lần chúng ta lần hạt Mân Côi như một khế ước mà Mẹ dành cho chúng ta, như một báu vật, để cùng nhau trong sự hiệp nhất mà kết hợp với thiên đàng và đồng thời để nhờ chính ơn này mà chúng ta bước qua những ngày yếu đuối của tội lỗi thấp hèn mà Mẹ Maria dạy cho chúng ta.

 

Tất cả những sự kỳ diệu đó, nếu chúng ta thật sự mở mắt đức tin mới hiểu được ý nghĩa của Năm Dấu Thánh mà Thiên Chúa đã có một chương trình đặc biệt cho chúng ta. Chúng ta chỉ nhìn vào Năm Dấu Thánh trong sự cảm nghiệm suy niệm và chúng ta phủ phục trong sự thờ lạy tôn vinh, chúng ta kính tin, thì đã trả lời tất cả những gì chúng ta đang có vào thời điểm của trước kia.

 

Những sự chỉ dạy qua bao thế hệ và sự kết luận và kết thúc của thời nay chính là Năm Dấu Thánh, mà Chúa Giêsu đã mang đến đức tin để mọi người trên thế giới cùng nhau trong sự phủ phục đầu phục và cùng nhau trong sự quy hàng quy phục, để được nhận ra chỉ có một Đấng Thiên Chúa duy nhất dành cho chúng ta với cuộc sống thiêng liêng đang gặp giữa thế giới này.

 

Dẫu sóng gió, dẫu biến cố nhưng chúng ta hiểu được đoạn đường của Thập Tự Giá mà Chúa đã đi và Năm Dấu Thánh đã ghi dấu ân tình mà chính Thiên Chúa không rời bỏ con người. Cho nên, vì điểm này mà chúng ta hãy trở về cho kịp khi chúng ta còn những ân huệ đặc biệt mà Thiên Chúa ban cho. Khi chúng ta suy niệm về Thánh Giá, khi chúng ta suy niệm về Năm Dấu Thánh, khi chúng ta chiêm ngưỡng về Thánh Giá thì đừng quên những gì chúng ta được đón nhận qua sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần với những lời được tường thuật và đón nhận như ngày hôm nay. 

 

Cho nên, chúng ta càng thấy thì chúng ta thấy rằng, chúng ta không thể thiếu Mẹ được. Nhờ có Mẹ để chúng ta học sự khiêm nhường, nhờ có Mẹ để chúng ta được thấy được một sự thiêng liêng thánh thiêng đang hiện diện qua thánh giá Chúa nằm khi chúng ta suy niệm được Thập Giá Chúa đã vác trên 2,000 năm. Nhưng Chúa đang vác chúng ta giữa thế giới của nhân loại ngày nay khi chúng ta ngoảnh mặt làm ngơ, khi chúng ta từ chối tình yêu của Ngài và khi chúng ta trốn tránh Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.

 

Tất cả những điều này như là một bài học khẳng định mà Thiên Chúa dành cho chúng ta, để mỗi một người chúng ta trong sự cảm nghiệm sự thiêng liêng thánh thiêng đó, được đóng dấu trong chúng ta, là dấu ấn đó sẽ không bao giờ bị phai tàn. Cho dù con người tội lỗi đến đâu, đến giây phút cuối và hơi thở cuối cùng Chúa vẫn thương và tha thứ.

 

Hãy nắm lấy cái cái dấu ấn đó. Hãy nhìn thấy sự quan trọng của dấu ấn đó mà đừng mất đi những gì chúng ta có về phần thiêng liêng của linh hồn khi chúng ta còn trong hơi thở, còn lý trí, để phán đoán và để quyết định. Trong Danh Thánh của Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa của chúng con.

 

Quả thật là một sự tuyệt vời của một Đấng thượng trí. Quả thật là một sự tuyệt vời của một Thiên Chúa yêu thương con người. Quả thật là một sự tuyệt vời Năm Dấu Thánh đổi lấy cho thế giới của loài người nhân loại một giáo lý vĩnh viễn không ai có thể xuyên tạc, không ai có thể thay đổi và không ai có thể làm mờ đi những gì tốt đẹp nhất mà gia đình thiên quốc đã ban tặng cho chúng con qua Năm Dấu Thánh.

 

Khi chúng con chiêm ngưỡng thánh giá mà Chúa nằm. tình yêu đó vẫn sống động trên mỗi một người chúng con, tình yêu đó vẫn tiếp tục đổ tràn trên thế giới của nhân loại và tình yêu đó sẽ thay đổi thế giới khi chúng con biết sám hối ăn năn, khi chúng con tin và nhận ra, khi chúng con tìm trở về với một Đấng Thiên Chúa chết đi cho chúng con được sống và chỉ có một người duy nhất là Ngài, chết đi cho người mình yêu.

 

Không ai có thể hy sinh mạng sống mình như chính Đức Giêsu hy sinh mạng sống để trở thành một của lễ dâng hiến, để chúng ta được hiệp nhất mà trở về với Thiên Chúa của tình thương và Lòng Thương Xót, để chúng ta được đón nhận những ân sủng lớn lao và được đến với Đức Chúa Cha và thưa với Ngài.

 

Đó chính là một người Cha mà chúng ta gọi Ngài là Abba –một Đấng đầy quyền năng, một vị Chúa trên các chúa, một vị Vua trên các vua, một Đấng cai trị bằng tình yêu, một Đấng thượng trí đã hy sinh Con Một của mình và một gia đình của thiên quốc trong sự phục tùng hiệp nhất với Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria, với một đời hoàn toàn xin vâng của Mẹ, một đời hoàn toàn phụng sự Thiên Chúa hết tâm hồn lẫn trí khôn.

 

Tất cả những gì thuộc về điều đẹp nhất, tốt nhất mà Mẹ Maria đang ban tặng cho thế giới để dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa của chúng ta qua Năm Dấu Thánh. Ý nghĩa của chiều sâu không dừng lại tại nơi đây. Đó là một cuốn sách lịch sử vốn có mà tất cả mọi người không thể từ chối với một đức tin cần có, để trở nên cải thiện và công chính mà Thiên Chúa ban tặng cho thế giới của chúng ta qua món quà Sáu Lạy. 

 

Lạy Thứ Năm chúng ta kính dâng để chúng ta nhìn lại những gì chúng ta đã làm trong những quá khứ, để chúng ta không còn gì để ngần ngại, để phủ phục trước Thiên Chúa, đầu phục trước Thiên Chúa, tuyên xưng Thiên Chúa và thực hành những gì mà chúng ta cần biết để làm sáng danh Chúa, vinh danh Chúa trong đời sống khi chúng ta còn hơi thở.

 

Chúng ta quyết định sớm để linh hồn chúng ta không bị héo hắt, không bị mất đi và không bị trống rỗng, khi chúng ta có một Đấng Thiên Chúa đã tỏ mình qua Năm Dấu Thánh, để là một sức mạnh cho đời sống đức tin và đó là một sự chứng minh vẫn sống động cho chúng ta được dâng kính qua Sáu Lạy.


Lạy Thứ Năm, chúng con kính dâng lên Năm Dấu Thánh của Đức Giêsu Kitô. Sự giá trị lớn lao cao cả đó xin đừng mất đi những gì chúng ta đang có qua dấu ấn mà Chúa vẫn chờ đợi và ban lại cho chúng ta những gì thuộc về chúng ta khi chúng ta đón nhận Ngài, chúng ta trở về với Ngài.

 

Chúng ta tha thiết với tấm lòng sám hối ăn năn để được trở về với một dấu ấn mà Thiên Chúa không từ chối khi chúng ta là những người bội bạc hay tội lỗi. Chính nhờ dấu ấn đó, qua lòng sám hối đó và qua những lời thiết tha chúng ta khẩn nguyện cầu xin với món quà này Chúa sẽ nhìn đến món quà này mà tha cho chúng ta, để chúng ta được những ngày hạnh phúc như lời hứa mà Ngài đã dành cho dấu ấn trong ơn tha thứ. 

 

Trong Danh Thánh Chúa là Đấng Thượng Trí và Ngài cũng là một Đấng Thành Tín, không bao giờ quên lời Ngài đã hứa và Ngài cũng là một Đấng thực hiện toàn diện mọi sự thánh thiện qua việc làm của Ngài và chúng ta nên trở nên người phục tùng, đầu phục và thờ lạy Chúa.

 

Chúng ta kính dâng lên Chúa trong tâm tình tạ ơn, biết ơn và dâng kính Năm Dấu Thánh với một ý nghĩa của ngày hôm nay. Đó là giáo lý của tình yêu, giáo lý chân chính sự thật và giáo lý mà cuốn sách lật mãi với chiều sâu, chiều rộng, với một tình yêu duy nhất, độc nhất mà chúng ta quy hàng, quy thuận và trở về với Thiên Chúa của chúng ta. Amen. 

 

 

Lạy Thứ Sáu: Chúng con tạ ơn Thiên Chúa Cha

đã ban Đức Mẹ cho chúng con

 

Chúng con kính dâng lên Đức Chúa Cha, xin Đức Chúa Cha cho chúng con được kính dâng lên Mẹ, dâng lên Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ của Trái Tim Tình Yêu, Mẹ của Thánh Thể, Mẹ của Ngôi Lời Nhập Thể, Mẹ của Đấng Cứu Độ, Mẹ của Giáo Hội, Mẹ của toàn thể nhân loại chúng con, Mẹ của mỗi một tội nhân, Mẹ của mỗi một thánh nhân, Mẹ của mỗi một phạm nhân, Mẹ của mỗi một nạn nhân, mỗi một hối nhân, mỗi một bệnh nhân, mỗi một linh hồn nơi chốn luyện hình, mỗi một chứng nhân và mỗi một tông đồ và Mẹ của toàn thể nhân loại. 

 

Lạy Mẹ Maria, con cám ơn Mẹ đã cho chúng con cơ hội để được làm chứng cho món quà Sáu Lạy mà Mẹ ban tặng cho thế giới. Mẹ cũng chỉ dạy chúng con như thế nào để bắt đầu từ sự cầu nguyện bằng trái tim của mình, Mẹ cũng dạy cho chúng con kể từ khi bắt đầu với món quà này mà chúng con cảm thấy rất lạ và cũng rất khó để có thể thực hành trong đời sống của chúng con; nhất là thế hệ của ngày hôm nay.

 

Đó là điều của con người. Nhưng khi chúng con được dâng kính Chúa và nhất là khi chúng con dành thời gian đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, trong tâm tình phủ phục, đầu phục và trái tim trong sự thẳm sâu cầu nguyện. Quả thật, là một thế giới riêng dành cho những những người cầu nguyện, một thế giới riêng mà chúng con xin được dâng kính Thiên Chúa bằng con tim của mình và một tâm tình sám hối ăn năn, với một tấm lòng mà chúng con khao khát từ bao giờ để được đón nhận sự bình an.

 

Khi chúng con hiểu chúng con nói gì, khi chúng con hiểu chúng con dâng gì, khi chúng con hiểu những điều gì đang cần trong cuộc sống chúng con hằng ngày, với nhu cầu nhu cần. Nhất là đời sống của thiêng liêng, đời sống với nghịch cảnh mà chúng con đang gặp trong cuộc sống và nhất là những bệnh tật của thân xác lẫn cả linh hồn.

 

Lạy Mẹ Maria, xin đón nhận nơi chúng con lòng tạ ơn, tri ơn, biết ơn Mẹ. Xin đón nhận nơi chúng con lòng tạ tội tri ân và xin đón nhận nơi chúng con lòng khắc sâu với sự ghi nhớ, với sự chỉ dạy của Mẹ mà làm cho chúng con có một sự trưởng thành và hiểu được ý nghĩa của cầu nguyện như ngày hôm nay.

 

Lạy Mẹ Maria, Ngôi vị của Mẹ là một Nữ Vương của Thiên Đàng. Tước hiệu của Mẹ, danh hiệu của Mẹ, qua những lời được tường thuật và dâng kính, qua sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần, chúng con không thể nào diễn tả được tình yêu của Mẹ đã dành cho con người từ bao giờ, để hôm nay những tội nhân như chúng con có cơ hội được trở về với Chúa và học được sự cầu nguyện và nhất là được trọn vẹn với món quà Sáu Lạy để chúng con dám và có cơ hội để được trình bày và thưa với mỗi một Ngôi vị, như chúng con đang làm, đã làm và thực hành mỗi ngày trong cuộc sống.

 

Với món quà xa lạ Sáu Lạy chúng con cảm thấy chúng con không biết rằng chúng con làm đúng hay sai và chúng con vẫn còn do dự sợ hãi. Nhưng cuối cùng chúng con thấy rằng trong cuộc sống điều gì cần nhất, điều gì chúng con quý nhất và điều gì chúng con đã bỏ rơi, bỏ quên trong cuộc sống của hiện tại – tiền tài và cũng có rất nhiều điều lôi cuốn chúng con qua những năm tháng dài của cuộc đời, với những đau khổ cực cùng và với những thói quen trong cuộc sống, nhưng chúng con không cảm nghiệm được những gì vốn sâu đậm, để can đảm mạnh mẽ chấp nhận, để hy sinh và bớt đi lắng lo trong cuộc sống.

 

Nhưng món quà này đã giúp chúng con được tỉnh thức. Món quà này giúp chúng con đứng dậy. Món quà để chúng con đích thân thưa và dâng. Món quà này làm cho chúng con trở nên khiêm nhường hơn. Món quà này làm cho chúng con được phó thác và tín thác vào Chúa hoàn toàn. Món quà này nhắc nhở cho tội lỗi mỗi một ngày chúng con xin thú nhận và kính dâng lên Thiên Chúa.

 

Món quà này như một điều gì đó vượt qua cái khả năng trong sự tưởng tượng của chính mình, vượt qua tất cả những lý luận bình thường của con người, mà được nâng mình lên Thiên Chúa bằng tâm hồn sám hối ăn năn, bằng tất cả những điều ở trong tư tưởng, hành động.

 

Tất cả mọi vấn đề đều kính dâng lên Thiên Chúa, bằng một sự gần gũi mà chúng con không thể diễn tả được bằng lời, do chính Thiên Chúa ban tặng cho chúng con và những điều này chúng con thực hành mỗi một ngày thì không phải là lời của chúng con nữa, mà chính Chúa Thánh Thần sẽ dạy cho chúng con cảm nghiệm, để chúng con biết dâng như thế nào và thưa như thế nào.

 

Mỗi một ngày chúng con cảm thấy hạnh phúc được tiếp tục với những ngày tháng mà chúng con kính dâng lên Thiên Chúa, để bù đắp cho những tháng ngày khô khan nguội lạnh, những ngày bỏ quên, những ngày xúc phạm đến Chúa và những ngày ơ thờ hững hờ. Chúng con đã trở thành một đức tin hờ hững, một đức tin non nớt, một đức tin chỉ theo thể lệ, còn ngoài ra đời sống thiêng liêng, đời sống của con tim thì băng giá, lạnh lùng và cô độc.

 

Lạy Mẹ Maria, đây là một vấn nạn của xã hội và thế giới, đây là một điều mà con người sống giữa thế giới này chúng con làm rất nhiều. Chúng con tìm đến Chúa trong đời sống phụng sự, phục vụ nhưng chúng con còn rất nhiều điều; trái tim của chúng con vẫn lạc lõng, trái tim của chúng con vẫn cô độc, trái tim của chúng con hoàn toàn không cảm nghiệm.

 

Bởi vì chúng con chỉ làm với một hình thức bên ngoài, hay chúng con chỉ làm những việc mà chúng con tìm để có một điều gì đó khoả lấp cho những tháng ngày trong một thế giới mà chúng con phải cần có một việc gì đó cần trong đời sống để đóng góp chia sẻ, hoặc là một đời sống phục vụ. 

 

Lạy Mẹ Maria, chính những điểm bé nhỏ này mà Mẹ tập luyện cho chúng con hàng ngày, như một sự xác định thiêng liêng cao cả, mà nhất định con người phải cần biết sự gần gũi của thiên đàng mà Thiên Chúa ban tặng cho con người. Bởi vì khi chúng con phủ phục, khi chúng con cúi đầu, khi chúng con đầu phục và khi chúng con dâng kính với một cặp mắt, tâm hồn và trái tim hoàn toàn xin được dâng kính Chúa và thuộc về Chúa, cũng là một kỹ thuật thế giới ở bên ngoài nhìn qua, nhưng bên trong với một sự thiêng liêng cao cả.

 

Chính những điểm đó để chúng con có được một sự quyết tâm mạnh mẽ mà Thiên Chúa đã dành một cách đặc biệt cho những ai lắng nghe và đón nhận khi họ cầu nguyện với Thiên Chúa bằng con tim; cộng thêm đó là trái tim sám hối, thống hối, với thân phận của những yếu đuối thiếu sót. Chúng con kính dâng một cách tập trung và sâu thẳm, chúng con sốt sắng và hiểu được ý nghĩa khi chúng con cầu nguyện, mỗi khi cầu nguyện chúng con không để cho tâm hồn của chúng con, mỗi ngày, theo thói quen thì tâm tư của chúng con đã lạc mất và đi mất, bởi những điều mà chúng con hoàn toàn bị chi phối trong sự cầu nguyện. 

 

Nhưng chính Sáu Lạy này giúp chúng con tập trung hơn, bỏ mình đi, cúi mình xuống, để cặp mắt của chúng con không còn những điều mà chúng con thường nhìn, hoặc nghĩ lại những gì vốn trong đời sống hằng ngày với những lắng lo, với những chi phối, với những sự dễ dàng, chúng con không để cho tâm hồn tập trung để chúng con tiếp tục. Đó cũng là thói quen, cho nên không hiểu điều gì là sốt sắng, không hiểu điều gì của chiều sâu khi cầu nguyện và không hiểu như thế nào là cách thức cầu nguyện. 

Lạy Mẹ Maria, con cảm tạ ơn Mẹ, bởi vì chính tình thương của Mẹ đã dành cho chúng con từng chi tiết, đã dạy cho chúng con những gì trong thiêng liêng vốn có, rất gần gũi. Nhưng chúng con hoàn toàn không hiểu và cũng không hiểu như thế nào để bắt đầu từ con người đến với Thiên Chúa bằng con tim; nghe thì rất dễ nhưng làm bằng cách nào để có thể để được nhận ra những điều mà chúng con đang nghe, đang được dạy và đang được thúc đẩy như ngày hôm nay. 

 

Lạy Mẹ Maria, thế giới của ngày hôm nay con người chúng con dường như đã hoàn toàn lạc bước và hoàn toàn đi sai bước. Tình yêu giữa người và người, đời sống bác ái, đời sống với sự  thiện, đời sống với sự thật đối với thế giới này là một sự lạc lõng, là điều họ cho đó là những điều cũ kỹ đã qua đi với thời gian.

 

Còn những gì của ngày hôm nay là văn minh, là thực tại, là con người phải sống theo cách của khoa học kỹ thuật, sống theo cách thức mà con người dường như không dùng con tim để đối với tình người, con tim để sống trong chân lý sự thật và con tim để sống với một đức tin vốn có và cần có.

 

Con người chỉ dùng theo cách thức xã giao, dùng cách thức để có thể trao đổi và dùng cách thức với những thể lệ thói quen hằng ngày trong cuộc sống, với chức vụ của giáo dân và của những người bình thường. Cho nên đi đến một cuộc sống mà chúng con không hòa hợp và liên kết, chúng con bị chia năm xẻ bảy. Từ xưa đến nay vẫn và có và đang.

 

Đây cũng vậy, thời điểm của hiện tại hôm nay, cũng là sự chia rẽ dường như luôn luôn có trong cuộc sống của gia đình, của xã hội, của tập thể, của cộng đoàn. Chúng con dễ trách cứ lẫn nhau, chúng con dễ mang đến cho nhau những phiền phức, dối trá, nói xấu, đoán xét, nghi ngờ và còn những lúc chúng con cũng dùng những lời nói; có thể vì bảo vệ cho mình mà đem những người khác, qua cách ăn nói, qua một đời sống đối diện trong những cách thức không công bằng và không sự thật.

 

Đó là điều mà con người và con người đang trong tình trạng này, một số đông trong nhân loại ngày nay. Từ những việc bé nhỏ nhất dẫn đến những việc lớn lao nhất, dẫn đến sự xích mích hận thù, dẫn đến tội ác, dẫn đến việc là chúng con đã xúc phạm đến luân lý, xúc phạm đến một đời sống của giáo lý. Và còn rất nhiều điều gian dối giữa vợ và chồng, giữa con cái và cha mẹ, giữa anh em và còn rất nhiều điều vây quanh giữa cuộc sống của một xã hội và thế giới đương thời.

 

Ngày hôm nay một số không nhỏ mà chúng con đang đối diện, mắt thấy tai nghe, là những người phụng sự phục vụ, nhưng cuối cùng họ là những con người đem anh em của mình ra đấu tố. Họ cũng là những con người tiếp tục dẫn con người đi vào vì ham muốn với tiếng khen và họ cũng muốn nổi tiếng. Họ muốn phụng sự và phục vụ; nhưng công việc của họ là chúa họ đang phục vụ, chứ không phải là phục vụ Chúa, Chúa của công việc.

 

Cho nên, chúng con đã bị lầm sai. Vì điều này làm Mẹ quan tâm đến Giáo Hội cũng như quan tâm đến tất cả mọi nơi, mọi tầng lớp, mọi vai trò, quan tâm đến những nơi những chỗ phụng sự phục vụ và quan tâm đến những giáo dân trong những cộng đoàn và còn rất nhiều sự quan tâm mà Mẹ luôn nhắc nhở chúng con. 

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót. Ngày hôm nay con người trở thành là những con người vô cảm vốn có và đã có, chúng con sống giữa một xã hội đông người; nhưng quả thật tìm một trái tim chân thành chân thật thì thật quá khó giữa thế giới của nhân loại. Nhưng Thiên Chúa đang chờ đợi và dành cho chúng con những cách thức để sống, để biết những điều thiêng liêng mà chúng con không muốn tranh giành và cần giữa cuộc sống khi chúng con là những con người được phụng sự và được phục vụ.  

Lạy Mẹ Maria, đây là nói về phần phục vụ và phụng sự thôi, còn nói về vấn đề thiêng liêng thì Mẹ là một người đã thấy được hoàn cảnh của chúng con trong hiện tại. Có biết bao nhiêu nguy biến đang chờ đợi, cũng có biết bao nhiêu biến cố sẽ đến và sẽ còn rất nhiều điều.

Mỗi một ngày qua đi là một hồng ân của Thiên Chúa ban cho và cũng không biết ngày mai sẽ ra sao và thế giới này sẽ đi về đâu khi con người vẫn không quan tâm đến nhau, khi con người vẫn ơ thờ hững hờ, khi con người vẫn để cho quyền tự do làm chủ và khi con người sống trong bản ngã cá tánh và khi con người vẫn không hiệp nhất?

Chúng con từ từ rớt dần với những sự khống chế bởi những người họ đã mang đến cho những người Kitô hữu với những sự đau khổ. Họ đã bách hại những người công chính, họ đã vu oan giá họa cho những linh mục. Các ngài cả một đời tận hiến, những câu chuyện vốn quá nhỏ bé nhưng lại xé ra cho thật lớn và còn những câu chuyện mà con người lợi dụng, lạm dụng để trở thành những vấn nạn và những vết thương cho Giáo Hội đương thời ngày nay. 

Mẹ ơi, Mẹ thấu rõ tất cả. Mẹ hiểu được tất cả mọi hoàn cảnh, Mẹ hiểu được tất cả mọi tầng lớp, mọi vai trò. Mẹ hiểu được tất cả mỗi một việc đang xảy ra cho từng mỗi một giáo dân con Mẹ, cho từng mỗi một xã hội, cho từng mỗi một tập thể và cho những vị mục tử yêu thương mà Mẹ đã chở che bảo vệ, để các ngài tiếp tục trên một bước đường nhân chứng cho Tin Mừng Phúc Âm; cũng có những lúc yếu đuối và đang rớt vào tình trạng với sự căng thẳng của ngày hôm nay.

 

Mẹ ơi, ai có thể thấu hiểu được và ai có thể biết rõ tất cả những gì của ngày hôm nay? Và điều gì cần nhất, điều gì để trên dưới một lòng, điều gì để được hòa thuận, hiệp nhất và thương yêu? Điều gì để tha thứ cho nhau, điều gì để thông cảm, điều gì để hiệp nhất?

 

Chúng con xin được nhận ra một điều duy nhất, là sự hiệp nhất trên dưới một lòng và chỉ một điều duy nhất là hòa thuận, thương yêu, tha thứ để giúp cho chúng con trong một thế giới biết yêu thương, biết cho đi, biết hy sinh, biết nhẫn nại, biết bác ái và biết đoàn kết. Quả thật, những chữ này được nhắc đi nhắc lại trong trang sách sử, được nhắc đi nhắc lại trong mỗi một hoàn cảnh và mỗi một tập thể trong thế gian; nhưng làm được hay chưa, kết hợp được hay chưa và thực hành được hay chưa thì đó là điều quan trọng nhất mà chúng con cần lưu ý.

 

Cho nên đã đến lúc! Ngày hôm nay chúng con kêu cầu, để xin với Thiên Chúa và Mẹ đã nhìn thấy được điều mà Mẹ giúp cho chúng con. Bởi vì chúng con đã kêu cầu, đã xin, nhưng chúng con chưa làm, chưa thực hành và chưa quyết tâm đặt để những điều quan trọng nhất. Chúng con đã nhìn thấy trong lịch sử qua bao thời đại đi qua, khi con người thật sự sống trong chân chính, lẽ phải và quyết tâm trở lại thì Con Thiên Chúa không bao giờ không tạo cơ hội cho con người. 

Nhưng hôm nay con người đã trở thành những con người lạc lẽo đức tin, không còn là những ngày cầu nguyện và không còn là những ngày tin tưởng. Chúng con đa số theo thể lệ và tục lệ hàng ngày khi chúng con đến tham dự Thánh Lễ Misa, hay ngày Chủ Nhật chúng con đến tham dự bàn tiệc thánh. Chúng con vẫn là những con người chưa hiểu giá trị quan trọng mà Đức Giêsu, Con Mẹ, đã hiến mình trên thập giá và ở lại với chúng con một cách thánh thiêng và thiêng liêng qua Bí Tích Thánh Thể.

Cho nên, ngày hôm nay, những gì mà chúng con cần là hãy quay trở về để được nhận ra những gì chúng con xin, để nhận ra những gì chúng con thưa, để nhận ra những gì chúng con xin thiết tha được Chúa cứu thế giới, cứu chúng con, cứu tập thể, cứu mọi tầng lớp và mọi vai trò trong thảm họa tự do mà con người đang làm chủ và để cho sự dữ điều khiển ngày hôm nay.

 

Chính vì tất cả những sự văn minh, chính vì một thời đại cấp bách, trong sự cấp tiến đã làm cho con người mất đi đức tin, lạc lõng giữa một thế giới đông người. Nhưng đời sống của lý trí, đời sống của linh hồn, đời sống đạo đức, đời sống nhân đức dường như mất hẳn trong cuộc sống của ngày hôm nay. Đặc biệt là một thế giới tự do được để chọn lựa.

 

Lạy Mẹ Maria, đây là những điều chúng con xin được dâng lên Mẹ và chính Mẹ cũng thấy được điều này nơi chúng con. Cũng từ những sự tự do đó mà gia đình của chúng con mất hạnh phúc, cũng từ những sự tự do đó mà không còn lắng nghe nhau, từ những sự tự do với quyền cá nhân đó mà cha mất con, con mất mẹ, vợ mất chồng. Luân lý đã bị đồi bại giữa một xã hội văn minh ngày nay, một sự đổi chác không còn tình nghĩa, không còn tình thương vốn có và đang như là một trào lưu.

Con người đi vào sự văn minh để tha hồ phá thai; mỗi ngày không biết bao nhiêu thai nhi bị giết, mỗi ngày không biết bao nhiêu con người đang sống với sự bất chính, bất tuân và không biết bao nhiêu điều đạo đức bị xúc phạm. Tất cả những điều này như là một sự trình bày.

Mẹ là người đã nhìn thấy điều này. Mẹ cũng biết được những người con của Mẹ thuần túy được tạo dựng nên bởi Thiên Chúa, hôm nay đã đi vào một thời điểm của văn minh, tinh vi, đã trở thành những con người sống ngược lại với luân lý, ngược lại với sự sáng tạo – đồng tình luyến ái.

Quả thật, là một sự tăng trưởng trong một xã hội mà hôm nay họ coi thường về vấn đề đạo đức và luân lý, cho nên ngày hôm nay đã đi đến một thời điểm mà chúng con nhìn thấy sự cấp bách với những dịch bệnh gây nên giữa người và người, một sự văn minh mà con người chấp nhận một cách dễ dàng để trở thành một sự đồi bại của đạo đức đang và đã giữa xã hội ngày hôm nay.

sự tự do, vì quyền cá nhân mà con người đặt để đầu tiên, cuối cùng không còn hiệp nhất, không còn tập thể và sự tự do sẽ bị đánh bại, đánh gục bởi chính những kẻ hở mà lưới bẫy của sự dữ nó dùng đủ mọi cách đánh gục chúng con, trong mọi tầng lớp, đánh gục chúng con với mỗi một vai trò đang trong hiện tại, ngay cả những người có chức vụ và còn cả gia đình, cả xã hội. Đây là một vấn nạn rất lớn lao vĩ đại cho thế giới chúng con xin được kính dâng và thưa lên Thiên Chúa và Mẹ là một người cầu bầu và chỉ dạy cho chúng con.

 

Đây là một xã hội mà chúng con chỉ nhìn qua bộ mặt văn minh của thời đại, qua một bộ mặt khéo léo tinh vi, qua một bộ mặt cấp tiến, nhưng cuối cùng làm băng hoại đời sống đang ở giữa thế giới này. Gia đình không còn sự liên kết, yêu thương và tự do để có thể tìm những tư lợi; cuối cùng đạo đức mất dần và đời sống đang suy đồi trầm trọng trong một thế giới hiện tại.

 

Ngày hôm nay con người phải hoàn toàn quy phục, phải hoàn toàn lắng nghe sự chỉ dạy của Mẹ. Và đó cũng là sự đón chào của những cánh cửa hỏa ngục, những cánh cửa của luyện ngục mà không biết bao người đang ở đó với tiếng than khóc mà Mẹ Maria đã cho chúng con nghe và nhìn thấy được những sự việc này. 

 

Cho nên, ngày hôm nay Mẹ muốn rằng những người còn trong thế kỷ này, những người tiếp tục còn cơ hội để chọn lựa, còn cơ hội để trở lại thì hãy cùng nhau hiệp nhất. Mỗi một con người trong thế giới này, mỗi một tầng lớp, mỗi một vai trò, mỗi một địa vị hãy dành cho mình những giây phút thẳm sâu cầu nguyện, để linh hồn lẫn thể xác được kết hợp và dâng lên Thiên Chúa.

 

Thân xác cần dâng lên Thiên Chúa, linh hồn lại cần dâng lên Thiên Chúa. Trái tim và sự suy nghĩ, sự quyết định và lý trí cũng thuộc về Thiên Chúa, chúng ta mới tìm được sự công chính vốn có mà một thời đại đã bị ảnh hưởng với nạn nhân của cuộc chiến mà chúng ta đang có giữa thế giới này. Cuộc chiến không phải với vũ khí khoa học, không phải bằng gươm đao mà cuộc chiến con người mất đi một nền tảng đạo đức cần có, mất đi một kỷ luật vốn có, để không rớt vào tội và không rớt vào những hoạt cảnh dịch bệnh linh hồn và cả thể xác.

 

Đây là một vấn nạn rất lớn, cho nên con người ngày hôm nay phải hướng về Thiên Chúa. Còn những việc mà con người tự do đến mức độ tìm cách để sát hại lẫn nhau, từ những đất nước này đến những đất nước khác; luôn tìm để bênh vực cho những tư lợi của chính mình, chức vụ và tiền tài danh vọng của chính mình, bất chấp thủ đoạn để đạt đến mục đích, lương tâm và lương tri bị bán rẻ bởi đồng tiền. 

 

Một quốc gia cường quốc khi chúng con thấy được sự tốt đẹp thì người ta từ bỏ, người ta từ chối, người ta vạch lá tìm sâu để luôn đấu tố lẫn nhau, kết tội lẫn nhau và đi vào một thời cuộc căng thẳng mà chúng con đã nhìn thấy. Đó những việc đã xảy ra, đang xảy ra và dường như đây là một xã hội chung, để nhận ra được những gì mà con người chọn lựa và kết cuộc. 

Cho đến thế kỷ ngày hôm nay, chúng con vẫn sống trong sự đau khổ, sống trong đau thương, sống trong bệnh tật linh hồn lẫn thể xác và sống trong những ngày mà chúng con thấy sự đồi bại của một cuộc sống; dường như mất dần đi những gì của lương tâm lương tri.

Giáo lý vẫn tiếp tục dành cho con người nhưng sự chọn lựa của con người yếu kém đi và mất dần đi, cho nên có rất nhiều điều đang xảy ra như một vấn nạn chung của xã hội, đang rớt vào trong tình trạng với thảm họa của thời đại hiện tại. Nếu chúng con không thực sự hiểu rõ những gì mà chúng con đang thực hành ngày hôm nay, thì thật là không có ý nghĩa.

Nếu chúng con thật sự hiểu rõ những gì chung trong cuộc sống với một đôi mắt đức tin, với một giáo lý mà Đức Giêsu mang đến, với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, với giòng nước mắt tuôn rơi của Mẹ, với những lời nhắn gửi biết bao nhiêu ngàn năm và những lời nhắn gửi qua thời gian gần đây nhất, những lời nhắn gửi trên 100 năm tại làng Fatima, với sự hiện diện của Mẹ qua những đất nước Mẹ vẫn tiếp tục đến để hỗ trợ và giúp đỡ cho họ. 

Ngày hôm nay Mẹ không đến bằng những phép lạ nữa, mà Mẹ âm thầm dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu Thánh Thể. Mẹ dạy chúng ta như thế nào để được xin và được thưa với Ngài. Bởi vì chính Ngài là bình an cho thế giới, Ngài là nguồn ân sủng cho toàn thể nhân loại, Ngài là của nuôi linh hồn, để gần gũi và thánh hóa con người và cũng chính Ngài đã chứa đựng một kho tàng để giúp chúng ta với những biến cố đau khổ giữa cuộc đời.

Cho nên, vì điểm này là điểm cuối cùng của lịch sử mà chúng ta cần phải biết rằng tất cả mọi người phải cùng nhau trong sự hiệp nhất, với một trái tim hiệp nhất đó, với một tấm lòng sâu thẳm bằng đời sống cầu nguyện hàng ngày, đời sống với sự quy phục hàng ngày mà chúng ta cần có để thưa và dâng lên Thiên Chúa, với một tâm tình cảm tạ và kêu cầu danh Chúa, một tâm tình thiết tha để xin Ngài thương cứu giúp và can thiệp cho thế giới và can thiệp cho chính chúng ta. 

Đây là một điều rất lớn lao nhưng rất tầm thường bình thường, trừ khi chúng ta là những con người có ý thức và nhìn sâu mới có thể hiểu được món quà này được ban bởi Thiên Chúa, qua Mẹ Maria, được gần gũi Chúa Thánh Thần và là một chiều sâu để tâm hồn của chúng ta kết hợp với thân xác để dâng kính Thiên Chúa, để xin Ngài giải cứu chúng ta và giúp cho thế giới được quay bước trở về.

 

Đây là một điều cần được nhắc nhở để chúng ta không để cho tâm hồn trống, chúng ta không để không gian của chúng ta như là một kẻ hở để chúng ta bị vấp ngã bởi tất cả những cá tật bản ngã, tất cả những tính toán suy luận của con người, tất cả những thói quen lệ thuộc mà chúng ta dường như không hiểu.

 

Cầu nguyện sẽ là một phương thuốc chữa trị cho những điều khó khăn chúng ta đã gặp, đang gặp. Cầu nguyện để chúng ta dành thời gian cho Thiên Chúa và cắt bớt đi tất cả những hoạt cảnh trong cuộc sống mà từ bấy lâu nay con người cho đó là điều chính nhất. Cuối cùng chúng ta thấy, lúc nào chúng ta cũng cảm thấy cho dù giàu sang cũng phải muốn tiếp tục thêm và cho dù chúng ta có gặp biết bao nhiêu thành công chúng ta cũng chẳng bao giờ nhớ đến cám ơn Chúa.

 

Chúng ta chỉ đến với Chúa khi chúng ta thất bại, khi chúng ta băng hoại, khi chúng ta bại hoại, khi chúng ta đau khổ; nhưng Chúa là một Đấng Thiên Chúa không bao giờ từ chối khi chúng ta xin với Ngài. Ngày hôm nay là một điều cần chung cho thế giới; mỗi một hoàn cảnh, mỗi một vai trò và mỗi một con người đi đều có thập giá của chính mình mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta, để chúng ta gặp Ngài và chúng ta biết được Ngài. 

 

Ngài dùng thánh giá để cứu chúng ta thì hôm nay trên đoạn đường Thập Tự Giá, với những cực cùng của cuộc sống, chúng ta cũng hãy kêu cầu danh Ngài, qua sự thẳm sâu cầu nguyện, thì chúng ta mới có thể tiếp tục vác thập giá. Thân phận của con người phải vác, bởi vì chúng ta sanh ra trong tội và chúng ta nhờ Đức Giêsu Kitô để được giải thoát, những điều mà chúng ta phải đi với cuộc sống giữa thế giới này nếu không có Chúa thì chúng ta phải đối diện với tất cả những nghịch cảnh đau khổ.

Nếu chúng ta không bình tĩnh đủ, nếu chúng ta không có ơn Chúa, nếu chúng ta không cậy vào Chúa và không dựa vào Phúc Âm Tin Mừng thì chúng ta – đa số trong thế giới – sẽ trở thành những con người ẩu đả, tranh đấu, những con người tranh giành, triệt hạ lẫn nhau, hận thù, ghen tương, ganh ghét, đố kỵ, để gây nên tội ác đã và đang.

Những việc vốn vẫn xảy ra cho thế giới, vì sự độc quyền độc đoán của những người cai trị đất nước, vì sự độc quyền độc đoán đó, vì những điều vốn bất chấp thủ đoạn để đạt đến mục đích trong tư lợi mà chúng ta thấy – Đất nước Venezuela, những người dân đang đói khổ, đang kêu gào. Nhưng rồi ai là người có thể giúp? Cho dù muốn giúp họ cũng không cho vì sự độc quyền độc đoán của những người cầm quyền.

 

Đó – đất nước Trung Hoa có biết bao người dân lam lũ cực khổ. Nhưng vì mục đích gì? Nếu không có giáo lý và chân lý, họ vẫn tiếp tục với những việc bất chấp thủ đoạn, miễn có lợi người ta làm. Nhưng trong đó sẽ gây ra những tác hại và gây biết bao điều. Như trong xã hội đương thời hiện tại, chúng ta nhìn thấy một đất nước cường quốc như chúng ta, có rất nhiều điều để có thể đi vào một luật lệ vốn có, nhưng vẫn bị sự triệt hạ của những người anh em, khi họ là những người hơn thua, tranh giành quyền chức.

 

Và đời sống thiêng liêng thì chúng ta nhìn thấy trong hoàn cảnh hiện tại ngày nay, có biết bao vị linh mục tận hiến cuộc đời của mình; họ phụng sự Thiên Chúa và còn làm những việc hữu ích cho thế giới, cho những người giáo dân, đi trong chương trình của Thiên Chúa. Cũng có những người ngày hôm nay đã làm cho Giáo Hội bị thương tích, vì chính cá nhân của họ, bởi vì quyền độc lập riêng của họ, bởi vì tất cả những việc mà họ không hoàn toàn sống trong một đời sống như Chúa chỉ dạy và chọn lựa họ. 

Đây là một xã hội để chúng ta nhìn thấy những gì không thuộc về Chúa và những gì không trọn vẹn Chúa trong giáo lý của Ngài thì chúng ta đang bị rớt và đang bị vấp ngã, đang bị đau khổ và đang bị quằn quại giữa một xã hội mà thần dữ nó lựa cái cơ hội này là một cơ hội để nó tấn công và điều khiển tất cả chúng ta, trong một đời sống dựa vào văn minh, tinh vi và khéo léo để nó làm cho chúng ta mê mẫn. Đó là những bộ máy mà chúng ta đang tiếp xúc và tiếp cận với nó.

 

Còn rất nhiều điều kiện ưa chuộng trong đời sống hàng ngày của chúng ta, trong mọi tầng lớp, mọi vai trò, từ giới trẻ cho đến người trung niên, cho đến tuổi già, đều rớt phải tình trạng thỏa mãn với những gì trong một đời sống của trần gian; không nghĩ đến đời sống thiêng liêng và cũng không nghĩ đến giáo lý và luân lý.

 

Lạy Mẹ Maria, đây là chỉ nói đến những việc bên lề mà thôi; còn những chiều sâu, chiều rộng của những đất nước đang cực cùng với những sự tàn nhẫn, tàn ác của những đất nước bán đi chính con của mình, hay là những đất nước đang buôn bán ngũ tạng lục phủ, bán đi tất cả những gì vốn ở trong đời sống luân lý không cho phép, đạo đức cũng không cho phép.

Còn rất nhiều người bán thân và tiếp tục làm nô lệ cho tất cả các nước và bị đô hộ bởi những con người gian ác, độc ác, độc quyền, độc đoán, để những người cha mất con, người mẹ mất con, người chồng mất vợ và còn những câu chuyện bị bách hại, bị bắt cóc khắp nơi, mà ngày hôm nay vẫn là một vấn nạn với sự khủng khiếp của tội ác đang bành trướng.

 

Lạy Mẹ Maria, chúng con không thể nói hết được và không diễn tả được; chỉ có Thiên Chúa là Đấng nhìn thấy. Xin Thiên Chúa ra tay can thiệp và xin Thiên Chúa giúp cho chúng con tiêu diệt đi tất cả những sự ác trong thế giới này bị lẩn lộn và đã bao nhiêu năm tháng không có Chúa và không đón nhận Ngài.

Chúng con từ chối và khước từ tình yêu Chúa, khước từ sự chỉ dạy và khước từ Ngôi Hai trong ơn cứu độ. Chúng con đã chọn lựa những thần bụt để thờ lạy và cuối cùng, cuộc đời với những gì đang xảy ra là những ngày gian nan đau khổ, bị bách hại, là những ngày thù nghịch và những ngày đang triệt hạ lẫn nhau. Cho nên giây phút này, con xin với Mẹ. Xin Mẹ giúp chúng con.

Tất cả mỗi người có thể dành một chút thời gian cho chính mình ở tại tư gia, hay bất cứ nơi đâu dành riêng cho những người Kitô hữu và cũng dành riêng cho những con người khi họ tin vào một Đấng mà họ tin và họ thờ. Xin hãy cúi đầu, phủ mình trước Thiên Chúa của chúng con – Thiên Chúa Toàn Năng, Thiên Chúa đầy Lòng Thương Xót, với dấu chỉ mà chính Ngài đã chết đi để cho con người được sống, với sự hiện diện thánh thiêng đang hiện diện giữa thế giới.

Những lời vọng vang mà hôm nay chúng con đón nhận vinh quang, qua ánh sáng của Chúa Giêsu Thánh Thể, để chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất hướng về Năm Dấu Thánh mà Chúa đã dành cho chúng con những ân huệ, để chúng con đến với một người Mẹ hiền lành, chỉ dạy cho chúng con trong đoạn cuối với những gì vốn có và tồn tại – một giá trị quan trọng cho đời sống chúng con.

Và cũng vạch rõ cho chúng con được thấy những dữ kiện lớn lao vĩ đại mà thế giới đang vấp phải – con người chưa ngồi lại trong sự hòa bình, chưa ngồi lại để nhận ra những gì tốt đẹp và chưa ngồi lại để nhận ra những điều con người đã gây nên nhưng không vãn hồi được những gì đã và đang với vũ khí khoa học.

Cho nên, đây là lúc chúng con không cách gì để vãn hồi bất cứ hoàn cảnh nào. Cho dù khao khát mong muốn chỉ là những con người tay không và một tâm hồn bình thường thì chẳng có gì đáng để nói. Nhưng chỉ có một điều duy nhất là chúng con tin rằng Thiên Chúa thấy, Thiên Chúa nghe và Thiên Chúa biết để chúng con kêu cầu Danh Thánh của Ngài.

Chính Mẹ Maria đã dạy cho con người cách đây 100 về trước – Phải ăn năn, đền tội; cải thiện đời sống. Phải lần hạt Mân Côi và tôn sùng Mẫu Tâm của Mẹ. Chính các thiên thần đã dạy con người phủ phục và đầu phục khi cầu nguyện, để được bảo vệ chở che và được sự giúp đỡ của thiêng liêng – những việc chúng con cần kết hợp linh hồn lẫn thể xác.

 

Nhưng cho đến thế kỷ ngày hôm nay, bao nhiêu người làm điều này? Bao nhiêu người biết được điều này hay họ đã từ chối và cố tình không biết? Cho nên, ngày hôm nay, sau 100 năm vẫn tiếp tục với những ngày cũ kỹ kia, vẫn tiếp tục với những ngày đau khổ, những ngày biến loạn, những ngày mà con người đối xử với nhau càng tồi tệ hơn những ngày trước kia giữa người và người. 

 

Cho nên, ngày hôm nay Mẹ muốn chúng ta đừng nghĩ về quá khứ, cũng đừng nuôi những việc của tương lai khi không trong tầm tay của chúng ta mà trong giây phút này chúng ta hãy cùng nhau kết hợp để đón mừng và đón chào. Chưa bao giờ xảy ra – Chúa Giêsu Thánh Thể đã tỏ hiện đến thế gian, Chúa Giêsu Thánh Thể mang ánh sáng để chiếu dọi trên thế giới của nhân loại.

 

Chúa Giêsu Thánh Thể cho chúng ta được biết những việc vô cùng vĩ đại một cách bí mật mà hôm nay Ngài đã tỏ hiện cho thế giới của trần gian. Chúng ta đã thấy các thiên thần và các thánh, chúng ta đã có những bằng chứng cụ thể mà Thiên Chúa đã nhắc nhở. Bởi vì giờ cũng đã đến và mọi người hãy chuẩn bị để trở về với Ngài.

 

Trở về bằng phương thức nào đây? Trở về như thế nào để chúng ta xứng đáng, ngoài sự khiêm nhường nhất mà Mẹ Maria đã dạy cho chúng ta và đang dạy cho chúng ta, đó là hãy sấp mình trước Thiên Chúa bằng trái tim, bằng tâm hồn, bằng lý trí và bằng sự phủ phục, đầu phục.

 

Đó là cách thức đầu tiên khi chúng ta về với Thiên Chúa, để từ trái tim của chúng ta sẽ được một sự thúc đẩy qua Chúa Thánh Thần. Bởi vì khi chúng ta đầu phục Ngài thì không có cách gì mà Ngài không nhìn đến chúng ta, khi chúng ta đầu phục Ngài bằng một tâm hồn sám hối ăn năn thì Chúa không bao giờ từ chối và ngoảnh mặt quay đi. 

 

Cho nên, đây là điều cần nhất để chúng ta đến thẳng với Thiên Chúa, để chúng ta thưa với từng Ngôi vị mà Mẹ Maria dạy cho chúng ta, mà chưa bao giờ chúng ta sử dụng và thực hành, nhưng điều đó nó có một điều gì thiêng liêng không thể giải thích.

 

Ngày hôm nay tất cả những điều này khi chúng ta cầu xin thì được chỉ dạy một cách cặn kẻ, là một sự xác định rõ ràng, là một cuốn sách được viết bằng Thần Khí của Chúa, một cuốn sách được kết hợp bằng tủy não con người do Chúa Thánh Thần thúc đẩy, để chúng ta viết lên trang sách sử những gì đang có, những gì đang xảy ra, những gì trong tâm tư với sự cầu xin, chấp nhận những gì thiên đàng chỉ dạy và những điều Mẹ dạy cho chúng ta cầu nguyện với sự thẳm sâu qua món quà Sáu Lạy.

 

Quả thật là một điều rất lớn lao mà chúng ta càng học càng biết, càng nghe những sự xác tín từ nơi thiên đàng, không phải trong sách vở được ghi chép. Điều sách vở được ghi chép được đi vào chương trình và không bao giờ ra khỏi chương trình mà Thiên Chúa đã đặt để qua Tin Mừng Phúc Âm; nhưng chúng ta lại đón thêm sự phong phú của thiên đàng, qua sự chỉ dạy với món quà Sáu Lạy, xác thực những gì chúng ta đang có qua đức tin với Năm Dấu Thánh.

 

Một gia đình thiên quốc mà chúng ta mỗi ngày đang được nhắc nhở. Đó là điều cụ thể đôi mắt chiêm ngưỡng và ngắm nhìn trong đức tin, với một chiều sâu chiều rộng mà chúng ta được nhận thấy những việc lớn lao vĩ đại mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta qua một người Mẹ hiền lành, một người Mẹ đầy cả nhân đức, một người Mẹ thánh thiện, một người Mẹ trọn vẹn, một người Mẹ vâng theo thánh ý của Thiên Chúa, một người Mẹ đã sống một cuộc đời trong đường lối của Thiên Chúa và cầu nguyện để thế giới có những ân huệ đã có và đang có.

 

Mẹ cũng là người giúp chúng ta bước thêm một bước nữa với đức tin, chứng minh sự chỉ dạy mà Chúa Thánh Thần hoạt động trong chúng ta, trên chúng ta và trong tâm hồn chúng ta. Chỉ có sự thật lẽ phải do Chúa Thánh Thần dạy thì không bao giờ sai, Ngài sẽ giúp chúng ta với những giai đoạn mà chúng ta không cách gì có thể vãn hồi.

Nhưng Thiên Chúa sẽ là Đấng ra tay, Thiên Chúa sẽ là Đấng can thiệp cho những ai cầu xin Ngài, Thiên Chúa sẽ can thiệp cho những kẻ sám hối ăn năn.

 

Thiên Chúa chờ đợi sự thành tâm bằng trái tim sám hối ăn năn để xin được trở lại với Ngài và đó cũng là điều giúp chúng ta cầu nguyện hàng ngày để chúng ta nhận ra nơi mình tránh tội, bớt tội và dành những giây phút suy niệm để chúng ta thấy hạnh phúc của thiên đàng đang có mà Thiên Chúa điều khiển tất cả, Thiên Chúa cho tất cả và Thiên Chúa an bài tất cả.

 

Thiên Chúa ban cho con người tất cả, chỉ cần chúng ta biết để hiểu và sử dụng những gì mình đang có với một tâm tình mà Chúa mong mỏi chúng ta biết Ngài, chúng ta nhớ đến Ngài, chúng ta biết tạ ơn Ngài, chúng ta tôn vinh Ngài, chúng ta thờ lạy Ngài và chúng ta theo giáo lý của Ngài, thì trên cuộc đời này không còn gì là đau khổ, không còn chiến tranh, không còn dịch bệnh khi chúng ta lắng nghe. Như chính sự chỉ dạy của Chúa dành cho ông Môsê ngày đầu tiên khi ông đối diện với vua Pharaôn, ngày đầu tiên ông nói với vua Pharaôn để thả dân Israel để ông Môsê sẽ dẫn dân Israel ra khỏi Ai Cập.

 

Tất cả, đối với thế gian không thể được với lý luận của nó không cho phép hay còn rất nhiều điều mà con người hoàn toàn như một bức màn để ngăn chặn chúng ta. Nhưng đối với một lòng tin tuyệt đối, lắng nghe và thực hành, đối với một lòng tin cương quyết, với lẽ phải sự thật mà chúng ta đã được biết được nghe, với một món quà mọi tầng lớp, mọi vai trò đều có cơ hội sử dụng, đều có cơ hội thực hành, đều có cơ hội quyết tâm với lòng tin và đi thẳng đến Thiên Chúa.

 

Đó cũng là một sự giúp đỡ cho chúng ta qua những biến cố đau thương của những quốc gia bị động đất, của những nơi xảy ra những tai ương lũ lụt, những nơi mà chúng ta không còn có thể liên lạc được với nhau và cách lìa nhau; lúc đó làm sao chúng ta tìm đến thánh đường, chúng ta làm sao tìm được các linh mục tu sĩ, chúng ta làm sao có thể kêu cứu những người bên ngoài?

 

Lúc đó, chỉ có kêu cầu danh Chúa, chỉ có tha thiết xin với Chúa và chỉ có giây phút làm cho chúng ta mạnh mẽ bởi vì sự thiêng liêng cao cả mà Đức Mẹ dạy cho chúng ta trong đoạn cuối của lịch sử, qua sự cầu nguyện với Sáu Lạy. Bởi vì đó là một sự bắt đầu từ mỗi một Ngôi vị khi chúng ta kêu xin một cách thảm thiết, chúng ta van cầu Ngài với một sự cấp bách. Thiên Chúa lắng nghe và Thiên Chúa can thiệp.

 

Như ngày hôm nay, Chúa đã tuyên bố và nói với dân Israel vì họ đã than và thưa với Thiên Chúa và tiếng kêu đó đã được đến ở nơi trời cao và Chúa đã chọn Môsê để dẫn dân Israel ra khỏi Ai-Cập. Hôm nay, chúng ta thấy tình trạng và tình cảnh như được nói trên, chúng ta hãy cùng nhau trong sự hiệp nhất này mà hãy cầu xin Chúa đi.

 

Nhất định Chúa sẽ dành cho chúng ta một sự đặc biệt để can thiệp chúng ta. Lời của chúng ta xin sẽ được nhậm lời và Chúa sẽ can thiệp cho những ai quay trở về, những ai sám hối ăn năn, những ai kêu cầu danh Chúa và những ai thực hành Sáu Lạy mà Mẹ Maria dạy cho chúng ta một qua mỗi một Ngôi vị. 

 

Đó chính là thiên đàng mà chúng ta kêu, chúng ta van và chúng ta xin. Thiên đàng mà chúng ta xin được hiệp nhất để tiếp tục với một tấm lòng chân thành, bằng trái tim sám hối ăn năn và với thân phận yếu hèn thấp hèn, để thưa với Thiên Chúa, thì chắc chắn rằng Mẹ chúng ta sẽ chờ đợi ngày mà chúng ta trưởng thành. Chúa cũng dành cho chúng ta qua những lời cầu xin của Mẹ; với sự luyện tập của Mẹ dành cho chúng ta, sự nhắn gửi của Mẹ cho chúng ta thì nhất định Chúa sẽ cứu chúng ta trong mỗi một hoàn cảnh.

 

Đây cũng là một món quà mà chúng ta phải cần tiếp nhận để thực hành, đây là một điều bình thường nhất, nhưng khi có những biến loạn nó là một sự giá trị lớn nhất, như một cái phao để cứu chúng ta và giúp chúng ta trong đoạn cuối của một thế giới mà chúng ta thấy những cảnh mà chúng ta sẽ chấp nhận. Bởi vì đó là những biến chuyển đang biến động giữa một thế giới với đời sống thiêng liêng, đời sống của thực tại và còn những điều đã xảy ra, đang xảy và sẽ xảy ra với những biến loạn vốn có như được báo trước qua Phúc Âm Tin Mừng.

 

Một thế giới giữa thiện và ác đang tranh đấu với nhau, một thế giới tinh vi và khéo léo đã bị điều khiển bởi thần dữ một cách tinh vi, nhưng cũng là một thế giới mà Thiên Chúa không bỏ con người khi họ kêu cầu danh Chúa, Thiên Chúa không bỏ con người khi họ sám hối ăn năn, Thiên Chúa không bỏ con người với những lời vọng vang qua cách thức cầu nguyện mà Mẹ Maria dạy với Sáu Lạy. 

 

Món quà Sáu Lạy sẽ là một chìa khóa mở những gì khúc khuỷu trong cuộc đời của chúng ta. Chìa khóa Sáu Lạy sẽ giúp chúng ta mỗi một ngày tiến bước đến gần Thiên Chúa. Chìa khóa Sáu Lạy sẽ giúp chúng ta hiểu biết chiều sâu, chiều cao mà Thiên Chúa ban tặng cho từng người con của chính Ngài và chìa khóa Sáu Lạy sẽ giúp chúng ta hiểu được những gì từ thiên đàng, được sự giúp đỡ của thiên đàng và sự thiêng liêng cao cả trở thành một cuốn sách lịch sử mà chúng ta không thể rời khỏi với đức tin gồm có, đã có, do Năm Dấu Thánh đổi về cho chúng ta.

 

Lạy Mẹ Maria, con vô vàn lời cảm ơn Mẹ. Tất cả những điều rất vĩ đại mà chúng con không thể nào diễn tả hết được tất cả những gì đang cần. Ngày hôm nay chúng con chỉ biết rằng – lạy Mẹ, Mẹ cho chúng con cơ hội để làm nhân chứng cho món quà đầu tiên này, Mẹ cho chúng con cơ hội để gặp gỡ tất cả những gì trong cuộc sống trong những ngày vừa qua, suốt chín năm, Mẹ cũng cho chúng con thêm một cánh cửa mới để nhận ra được những nhu cầu cần thiết cho đức tin, cho xã hội, và cho thế giới đương thời ngày nay.

 

Chúng con không có cách gì để thuyết phục họ, chúng con không có tài năng gì để nói, nhưng chúng con chỉ xin điều này mỗi ngày để cầu xin cho thế giới được đối mới, cầu xin cho mọi người được quay trở về với Chúa, cầu xin cho những kẻ có tội được ăn năn sám hối, cầu xin cho những người công chính được bảo vệ bởi Thiên Chúa và cầu xin trong sự can thiệp của Thiên Chúa, để giúp cho thế giới trở thành một thế giới hòa bình thật sự.

 

Một thế giới thuộc về Thiên Chúa, dẹp tan đi tội ác, để cho những con người được trưởng thành mà trở về với một giáo lý duy nhất, giáo lý yêu thương, đoàn kết và hiệp nhất, để xứng đáng được sự chúc lành, chúc phúc và tồn tại và xứng đáng để nói lên một thế giới mới mà Thiên Chúa đã báo trong Phúc Âm, Tin Mừng và cũng là một thế giới mà chúng con được nghe.

 

Những ai lắng nghe một giáo sư, là một người Mẹ hiền lành và khiêm nhường. Chưa bao giờ có, nhưng hôm nay Mẹ dạy chúng ta quy thuận Chúa, Mẹ dạy chúng ta về với Chúa, Mẹ dạy chúng ta bằng những hình thức mà cả cuộc đời của Mẹ luôn phủ phục và cầu nguyện. Đây là một nghi thức rất tuyệt vời dành cho chúng ta nơi thân phận của con người mà Mẹ Maria đã suốt một cuộc đời thực hành để thay chúng ta dâng lên Thiên chúa.

 

Đã đến lúc chúng ta không thể nhìn một cách bình thường nữa; đã đến lúc chúng ta không thể từ chối vì những thói quen, vì những thể lệ mà chúng ta gặp gỡ; đã đến lúc chúng ta phải cần thực hành và cần cho chúng ta một cơ hội để hiểu điều gì đang xảy ra, điều gì đang có thật và điều gì để gặp gỡ Chúa Thánh Thần một cách nhanh nhất. Một cách mà hằng ngày chúng ta tách rời với những suy nghĩ, với những suy luận, với những điều yếu đuối, để chúng ta được Chúa thương và tha thứ, để chúng ta được can thiệp mỗi một ngày trong sự trưởng thành và hiểu được ý nghĩa của món quà Sáu Lạy.

 

Sự thánh thiêng và thiêng liêng không thể diễn tả được, nhưng trong tâm tình với sự lắng nghe vâng phục. Đó chính là điều mà hôm nay Mẹ muốn chúng ta hãy thực hành, thì chúng ta sẽ thấy rằng thế giới của bên kia và thế giới của thiên đàng sẽ không bao giờ bỏ rơi những người kêu cầu danh Ngài.

 

Dẫu có những biến cố nhưng chúng ta vẫn được sự bảo vệ và bảo đảm, để chúng ta không sợ hãi khi loạn ly, khi đau khổ mà chúng ta biết rằng Chúa sẽ có cách của Ngài. Cho dù chúng ta ra đi cũng được Ngài thương yêu tha thứ và đưa chúng ta về với một nơi thuộc về Ngài vì chúng ta kêu cầu danh Ngài qua sự cấp bách với món quà Sáu Lạy.

 

Lạy Mẹ Maria, con xin cảm tạ ơn Mẹ. Tất cả những gì của ngày hôm nay là một điều mới mẻ nhất được đón nhận mỗi ngày, đều có một sự chỉ dạy mới, đều có một chương trình mới để giúp chúng con trưởng thành và lớn lên. Con chỉ biết nói lên lời cảm tạ ơn Mẹ.

 

Xin Mẹ giúp chúng con, là những con người học sự khiêm nhường, học sự thiện chí trong mỗi một chức vụ, mỗi một vai trò, mỗi một tầng lớp và cũng hiểu được sứ vụ của chính mình, hiểu được tất cả những gì của ngày hôm nay trong đời sống với sự thật, trong đời sống trở về với sự cải thiện, trong đời sống trở nên người công chính, trong đời sống có một đức tin bằng hành động và cầu nguyện mỗi ngày thì sẽ được tăng trưởng những gì trong thiêng liêng cần biết và được biết.

 

Và giờ đây con xin cảm tạ ơn Mẹ. Chính nhờ Mẹ và xin Mẹ dẫn chúng con đến với Thánh Cả Giuse, một người Bạn Đời thanh khiết của Mẹ suốt cả bao năm tháng ở dưới trần gian và cũng là một người mà Thiên Chúa Cha chọn để trở thành dưỡng phụ của Đức Giêsu Kitô, Con Mẹ. Một đấng mà Chúa đã chọn để trở thành và nâng ngài lên trở thành một một vị thánh mà hôm nay người ta thường ghi chép: Ngài có thần thế trước nhan thánh Thiên Chúa với những lời cầu bầu của ngài.

 

Cho nên chúng con chạy đến với ngài để xin ngài cầu bầu cùng Thiên Chúa cho chúng con, cho Giáo Hội chúng con, cho tất cả những người tu đức và cho mỗi một gia đình và mỗi một trưởng gia trong ngày hôm nay, học gương gia đình Thánh Gia. Những trưởng gia, những vai trò làm cha và làm mẹ cần biết trong bổn phận và trách nhiệm, công chính và liêm chính như Thánh Cả Giuse đã thực hành với những chuỗi ngày trên trần thế.

 

Đồng thời, chính Mẹ cũng dẫn chúng con đến với Ba Tổng Lãnh Thiên Thần. Ba Tổng Lãnh thiên thần là những đấng mà Thiên Chúa chọn để bảo vệ thiên đàng, bảo vệ những người con cái của Chúa và bảo vệ tất cả những người công chính và là những người thuộc về Thiên Chúa và trong thiêng liêng vẫn là những ngày tháng âm thầm mà các Tổng Lãnh thiên thần đang che chở chúng con trong thế giới này. 

 

Tất cả những việc này là điều mà chính Mẹ dẫn chúng con đến để gặp sự thiêng liêng trong niềm tin, qua lời cầu nguyện của mỗi ngày, khi chúng con dâng kính Sáu Lạy, để chúng con gần gũi với thiên đàng qua sự giúp đỡ của thiên đàng mà chúng con rất cần trong thế kỷ của ngày hôm nay, bởi vì bóng tối và bẫy rập của bóng tối, là những việc mà chúng con giới hạn không hiểu khi vượt bực những gì vốn có và cần có trong cuộc sống của đức tin.

 

Nhưng các thiên thần, các thánh, nhất là ba Tổng Lãnh thiên thần đã bảo vệ cho thế giới. Các ngài đã che chở bảo vệ lúc chúng con cầu xin, để bảo vệ chúng con, bảo vệ gia đình, bảo vệ Giáo Hội và bảo vệ mọi tầng lớp, mọi vai trò với những việc đang xảy ra giữa thế giới trong sự văn minh của ngày hôm nay. Chúng con còn có sự cầu bầu của ba Tổng Lãnh và khi chúng con kêu cầu, các ngài không bao giờ từ chối.

 

Chúng con cũng xin với các Thiên Thần Bản Mệnh, xin các ngài tiếp tục cầu bầu cùng Chúa cho chúng con, tiếp tục giúp chúng con và cho chúng con được bước ra khỏi những cạm bẫy hàng ngày trong cuộc sống, với những điều bé nhỏ nhất trong tội lỗi, trong những thiếu sót yếu đuối, trong tất cả những khuyến dụ của một thế giới trần gian, trong những việc bé nhỏ nhất cho đến những việc lớn lao nhất khi chúng con đã phạm, vi phạm và từ đó sẽ mất đi tất cả những gì từ nơi sự công chính cần có, mà nhờ các Thiên Thần Bản Mệnh nhắc nhở và cầu bầu để chúng con sống tốt hơn, thánh thiện hơn, sống đạo đức hơn và nhân đức hơn.

 

Đồng thời, chúng con cũng có những vị Thánh đã đi qua trong giòng của lịch sử, các ngài đã sống cho chân lý sự thật, các ngài đã tìm được một Thiên Chúa mà các ngài đã tin và cuộc đời của các ngài đã tận hiến. Cuộc đời của các ngài không còn ham danh, ham lợi, cuộc đời của các ngài trở nên phụng sự, phục vụ. Cuộc đời của các ngài trở nên bác ái hy sinh. Cuộc đời của các ngài đã sống với một đời sống trưởng thành khi các ngài làm chứng cho đức tin. Tất cả những điều này đã đến và đang đến mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng con giữa thế giới này.

 

Chúng con xin vô vàn lời cảm tạ. Cảm tạ ơn Mẹ, một người Mẹ đã thấu hiểu và biết được những nhu cầu, nhu cần về đời sống thiêng liêng của chúng con qua gương của các vị Thánh, qua lời cầu bầu của các vị Thánh và qua sự chuyển cầu của những người được có mặt tại thiên đàng.

 

Cũng đã đến lúc Mẹ dạy chúng con hãy cầu nguyện cho những linh hồn quá cố đã ra đi và không có cơ hội để được biết và đón nhận món quà mà Thiên Chúa ban tặng và họ cũng là những năm tháng vì sự quyết định sai lầm, họ đang nằm trong một nơi phải trả một giá công bằng rồi mới được về thiên quốc.

 

Cho nên, chính Mẹ đã dạy cho chúng con mọi mặt, cầu xin cho những kẻ có tội đang sống được ăn năn sám hối trở về, cầu xin cho những người cứng cõi có đức tin và trở về với Thiên Chúa, cầu xin cho những người đang bệnh tật linh hồn lẫn thể xác để được chữa lành linh hồn lẫn cả thể xác. Cũng cầu xin cho những linh hồn mồ côi và những linh hồn quá cố, xin cho họ có cơ hội – qua những việc mà chúng con làm thay cho họ, hy sinh cho họ, để được xin cùng Thiên Chúa, để Chúa  thương và tha thứ cho họ sớm được trở về thiên quốc.

 

Cánh cửa cũng đang chờ đợi những người họ đến với Thiên Chúa và về với Thiên Chúa khi sự công bằng được kết thúc. Nhưng những việc của ngày hôm nay là trước giây phút công bằng đó, chúng con xin qua món quà Sáu Lạy, chúng con thực hành và luôn nhắc nhở để qua những lời thiết tha đó cầu xin, thay thế anh em của mình, chị em của mình nơi chốn luyện hình – trong đó có thân nhân bà con của chúng con,.

 

Món quà Sáu Lạy này, quả thật, rất phong phú, để dẫn chúng con từ những việc không biết trở nên những việc hiểu biết; từ những việc rất bình thường tầm thường của thế gian nhưng có ý nghĩa với chiều sâu chiều rộng khi chúng con dâng kính Sáu Lạy, khi chúng con xin vâng để tiếp tục mỗi một ngày đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, để chúng con tiếp tục đón nhận những kho tàng lớn lao mà Thiên Chúa đã ban tặng và bộc lộ cho thế giới của nhân loại ngày nay qua Mẹ Maria dấu yêu của chúng con.

 

Chúng con cũng được sự giúp đỡ của các thiên thần khi chúng con kêu cầu với các ngài, khi chúng con thưa với các ngài và khi chúng con xin Thiên Chúa để cho các ngài giúp đỡ chúng con, để đánh tan đi những bẫy rập trong thế giới mà chúng con đang bị vấp phải và còn biết bao nhiêu người chưa biết chưa tin, vẫn nằm trong tình trạng của những ngày là nạn nhân và cũng là những ngày cố tình cũng như vô ý.

 

Tất cả những việc này, cần có một chút suy nghĩ suy luận, cần có một đôi mắt của đức tin, cần có một chiều sâu trong đức tin thì chúng con nhận ra là một giai đoạn hạnh phúc nhất, để chúng con xin được dâng kính qua món quà Sáu Lạy, để xin Chúa can thiệp, để xin Chúa cứu giúp, để xin Chúa thánh hóa và xin Chúa biến đổi thế giới.

 

Đó là những gì của ngày hôm nay Mẹ dành cho chúng con trong chuyến đi này. Có biết bao nhiêu bất ngờ xảy ra, nhưng cuối cùng chúng con sống với những ngày tháng thật hạnh phúc. Bởi vì món quà này như một sự bảo đảm cho chúng con, không sợ và cũng là một món quà bắt đầu từ những người tội lỗi thiếu sót nhưng đã trở thành một sức mạnh; dẫu vẫn còn là những ngày âm thầm, nhưng là một sức mạnh đem lại cho thế giới những điều của thiên đàng đang tỏ hiện và dành cho thế giới của nhân loại trong sự cấp bách vào đoạn cuối của lịch sử.

 

Xin cho mọi người được thức tỉnh và đứng dậy để trở về với Chúa trong sự hiệp nhất, ngay cả đó là những người còn sống ở thế gian này và ngay cả những linh hồn nơi chốn luyện hình và những người hướng về Thiên Chúa trên thiên đàng vẫn là phủ phục và thờ lạy, để hiệp nhất, để tôn vinh và thờ lạy vinh quang của Thiên Chúa, thờ lạy và làm sáng danh Thiên Chúa của chúng ta qua đời sống, việc làm bằng con tim trở lại với sự chân chính và công chính.

 

Xin Chúa giúp chúng con để hiểu được Lòng Thương Xót của Ngài, đón nhận và thi hành, để chúng con xin được dâng kính với những giây phút khi Chúa còn cho phép trở về sớm trước khi quá muộn. Chúng con đáp lại bằng một tấm lòng phủ phục đầu phục trên dưới một lòng, xin tuyên xưng và thưa với Thiên Chúa và xin Ngài nhìn đến chúng con trong hoàn cảnh với một thế giới căng thẳng ngày nay.

 

Xin Ngài hãy đem lại sự công bằng cho thế giới, xin Ngài hãy cứu những người bị giết hại bởi tay của những kẻ thù; xin Chúa cứu người công chính và xin Chúa giải thoát những người tội lỗi để họ biết ăn năn sám hối. Xin Chúa chặt đi cái sợi xích mà chính con người bị khống chế trong thế giới văn minh của con người ngày nay, để khi sợi xích đó được sút ra thì con người được tỉnh thức và nhận ra những gì vốn có.

 

Mẹ Maria chính là một tác giả, là một người khi hành và cũng là một người đã giúp và dạy cho chúng con sự khiêm nhường, thiện chí, trong đời sống thẳm sâu cầu nguyện, một đời sống với con tim được thuộc về Thiên Chúa; chính con tim đó mới nói lên sự chân chính, con tim đó mới là một sự xác định để được về với Thiên Chúa với lòng sám hối ăn năn. Nhất định khi chúng ta sám hối ăn năn, khi chúng ta quyết tâm trở về, thì Thiên Chúa sẽ không bỏ rơi và không bỏ quên.

 

Hỡi những ai có đôi tai nghe, đôi mắt thấy và trái tim cảm nghiệm; chúng ta tự mỗi người hãy thực hành đi. Sự trả lời đó Chúa sẽ trả lời cho từng một cá nhân khi chúng ta dành thời gian đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, Ngài đang chờ đợi chúng ta trong thời gian Ngài cho phép và Mẹ Maria vẫn tiếp tục dẫn và giúp chúng ta.

 

Đây là những tiếng vọng vang như ngọn lửa được đốt sáng mà Chúa Thánh Thần muốn chúng ta hãy đón nhận ngọn lửa này, để chúng ta được thắp sáng trong tâm hồn chúng ta bằng sự gặp gỡ Thiên Chúa, qua đời sống cầu nguyện với Sáu Lạy; đồng thời sẽ thẳm sâu hơn với những điều lớn lao vĩ đại mà Thiên Chúa chỉ dạy và tỏ hiện cho con người.

 

Đồng thời, Chúa Thánh Thần sẽ giúp cho chúng ta hiểu biết thêm những gì đang đến sẽ đến và giúp cho chúng ta bảo đảm dù qua những đau khổ biến cố nhưng vẫn là một sự bình tĩnh trong niềm hy vọng với Thiên Chúa trọn tình yêu, với Thiên Chúa của Lòng Thương Xót và một người Mẹ gương mẫu luôn chở che và bảo vệ chúng ta.

 

Đó là những việc mà hôm nay chúng ta xin cùng nhau trong sự hiệp nhất, để dâng kính, thờ lạy và  tôn vinh Lòng Thương Xót của Thiên Chúa; đồng thời đó là sự hợp lý của thế giới và xă hội của ngày hôm nay. Điều gì chúng ta cần, điều gì chúng ta xin và điều gì chúng ta khẩn nguyện bằng phương thức khi chúng ta hiểu được ý nghĩa của Sáu Lạy.

 

Giờ phút này đây, con xin vô vàn lời cảm tạ và chúc tụng ngợi khen, tôn vinh Chúa là Thiên Chúa của chúng con. Xin cho tất cả mọi người hiểu được những gì để ngày hôm nay đừng nản chí khi bị khó khăn, đừng sợ hãi khi bị cấm đoán và hãy sống một cách mạnh dạn, để làm sáng danh Chúa, qua việc làm, qua hành động, qua đời sống của chúng ta với món quà Sáu Lạy.

Với sự dâng kính, với những lời thiết tha vượt cao và bay khỏi không gian, bay khỏi thời gian, để đến tận ngai của Thiên Chúa, với những lời thiết tha khi chúng ta kêu cầu. Nhất định Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi và Chúa sẽ không bao giờ quên chúng ta khi chúng ta hết lòng sám hối ăn năn để nhờ chính sự can thiệp của Thiên Chúa.

Chúng con vô vàn lời cảm tạ và chúc tụng và ngợi khen tình yêu bao la của Chúa, Lòng Thương Xót vô bờ bến của Chúa và một người Mẹ hiền lành, một người Mẹ luôn luôn dành cho chúng con qua những lời cầu nguyện thiết tha, để giúp cho thế giới quy thuận và quay trở về với Thiên Chúa, dẫn chúng con đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, dẫn chúng con tin vào Ngôi Hai qua ơn cứu độ, dẫn chúng con đến với Chúa Thánh Thần.

Xin Ngài che chở, bảo vệ và dẫn chúng con đến với sự quy thuận với Năm Dấu Thánh, một dấu ấn vĩnh viễn trong ơn tha thứ, dẫn chúng con đến với một thế giới mà chúng con hoàn toàn tin và thực hành, với linh hồn lẫn thể xác, qua mỗi Ngôi vị mà chúng con kính dâng qua Sáu Lạy.

Chúng con học được nơi một người Mẹ khiêm nhường và hiền lành, luôn can thiệp và đưa những người tội lỗi như chúng con quay trở về. Và còn những người khác, họ cũng nhờ chính Mẹ để họ nhận ra Chúa, biết Chúa và trở về với Chúa với tấm lòng tôn vinh, với tấm lòng tôn kính, với tấm lòng thờ lạy, với tấm lòng phủ phục và với một tấm lòng sám hối ăn năn.

Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Lucia xin được kết thúc với Sáu Lạy mà hôm nay Chúa đã dành cho chúng con được thực hành tại thánh đường này, vào lúc 4 giờ 40 phút, tại thánh đường Các Thánh mà chúng con đã đặc biệt dâng lên tại Dallas.

 

Xin cho những người đón nhận cuốn sách đầu tiên được đến với thế giới, qua món quà Sáu Lạy, với những đĩa CD được đem đến tất cả các nơi và các nước, xin cho họ được nhận ra và thực hành. Với lời kêu cầu đó họ sẽ nhất định được nhận ra những đặc ân từ nơi Thiên Chúa và Thiên Chúa đang can thiệp cho một thế giới đang đi vào với những ngày tháng căng thẳng sợ hãi, và còn những biến loạn sắp xảy đến.

 

Xin cho tất cả mọi người hãy đứng dậy tin tưởng vào Chúa để món quà này sẽ giúp họ mạnh dạn hơn, tin tưởng hơn và món quà này sẽ giúp họ kêu cầu danh Chúa khi có những bất trắc, những thiên tai, những khó khăn và những biến loạn đến với thế giới.

 

Đó là những việc mà ngày hôm nay Chúa cho chúng con để đi làm nhân chứng, để đem món quà này trong sự tiên phong bằng việc làm, bằng hành động và đó là một sự chứng minh cho tất cả mọi tầng lớp, mọi vai trò, với một tấm lòng sám hối ăn năn, để chúng con được vững vàng khi có những việc bao quanh chúng con bằng những lo lắng, bằng đau khổ, bằng bệnh tật linh hồn thể xác với những biến cố đã và đang xảy ra.

 

Xin cho chúng con vững mạnh để tin tưởng, vì Chúa sẽ bảo vệ một cách thiêng liêng khi mỗi một người chúng con được đón nhận món quà Sáu Lạy mà Mẹ Maria ban tặng. Hãy vâng lời như chính Mẹ đã vâng phục Thiên Chúa thì không bao giờ chúng con mất đi niềm hy vọng mà Chúa dành và ban đến cho chúng con. Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Amen, Amen, Amen.

 

Chúng con là Lucia, Maria T., Mercedes, Phaolo T., Têresa T., Maria N. và Giuse H., xin được kết thúc món quà Sáu Lạy chiều hôm nay kính dâng tại thánh đường Các Thánh. Hôm nay chúng con cũng xin tạm biệt để rời khỏi nơi đây và trở về nơi chúng con cư ngụ.

 

Đó là hai ngày đầy ý nghĩa mà Chúa dành cho chúng con đến tại nơi đây, với những sự bất ngờ để chúng con có sự thúc đẩy bởi Chúa Thánh Thần, để tường thuật những lời qua Sáu Lạy đặc biệt ngày hôm nay – một sự nhắn gởi để giúp cho chúng con biết thêm những gì chúng con cần biết và cần có, để giữ vững lập trường khi có những việc gì đến với chúng con, cũng là một sự nhắc nhở mà thế giới đang cần để đón nhận và thực hành, để giữ vững đời sống thiêng liêng mà Thiên Chúa ban tặng qua Mẹ Maria dấu yêu chỉ dạy và cho chúng con sự thực hành gần gũi nhất. Amen.

Lucia Phan receives the messages by way of locutions. She is also able to capture images of Eucharistic miracles on her cell phone. When Jesus gives her messages it is as a loving Father to His children, and as the Master/Teacher. (This spiritual parenthood of Jesus is seen in John 13:33, John 21:5, Matthew 23:37, Luke 13:34 and Mark 10:24.)

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharistic Jesus