The Miraculous Power of the Eucharist
The Miraculous Power of the Eucharist

The Gift of The Six Kowtows

 

A Present from Blessed Mother Mary to Humanity

432 pages

Sáu Lạy Kính Dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

100 pages

Kinh Nguyện Sáu Lạy kính dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

144 pages

The Six Kowtows Reverently Offered to the Eucharistic Jesus

 

192 pages

Ang Anim na Kowtows

Magalang na iniaalay

sa Eukaristikanong Hesus

176 pages

Las Seis Kowtows

Reverente-mente

Ofrecido a

Jesús Eucarístico

192 pages

Los Seis Kowtows Reverently

Oferecido

a Jesus

Eucharistico

208 pages

Coming soon

Sáu Lạy

Kính Dâng

Thiên

Chúa Cha

-Quyển 1-

240 trang

Sắp in

Messages for the World 

Pray

The Rosary of The Six Kowtows 

Heavenly Poems and Songs

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else...  

Read more

Nhân dịp lễ Thánh Cả Giuse

 

Lời Thánh Cả Giuse

Ngày 19 tháng 3 năm 2019

[phiên âm bản gốc]

 

Lucia:

 

Lạy Chúa, 11 giờ 41 phút, Thứ Ba ngày 19 tháng 3 năm 2019, tại thánh đường Thánh Thêrêsa. Chúng con đang hướng về bàn thờ có: Nhà Tạm, thánh tượng Mẹ ẵm Chúa Giêsu, tượng Thánh Cả Giuse, Linh ảnh Chúa Lòng Thương Xót, Linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp và tượng Mẹ Maria.

 

Tạ ơn Chúa, ngày hôm nay Chúa dành cho con được tham dự Thánh Lễ Misa bằng tiếng Latin vào ngày mà Giáo hội mừng lễ Thánh Cả Giuse và chỉ còn vài phút nữa là bước sang một ngày mới.

 

Chúng con đến đây để kính chào và cảm ơn Thánh Cả Giuse. Biết bao ngày tháng và đặc biệt một năm vừa qua chúng con đã được đón nhận biết bao ơn khi chúng con cầu xin Ngài. Ngài vẫn tiếp tục mỗi ngày chở che bảo vệ con cách riêng, cũng như anh chị em con và mọi người khi họ chạy đến với Ngài, không ai trở về tay không.

 

Lạy Thánh Cả Giuse, chỉ còn có vài phút nữa là bước sang một ngày mới. Con xin ở lại nơi đây cùng với anh chị em con vừa dâng kính Sáu Lạy xong. Con cũng được xin cảm ơn Thánh Cả Giuse, sự phù trợ của Ngài và tất cả những sự thiêng liêng chỉ có có đức tin mới có thể thấy và cảm nhận được sự gần gũi của các vị thánh.

 

Đặc biệt là Thánh Cả Giuse, đấng luôn nhìn đến sự gian khổ của con người và một đời sống mà Thánh Cả Giuse cả một cuộc đời ở trong đời sống của thanh bần. Một đời sống của chất phát một đời sống của lao động cần lao. Nhưng Ngài đầy niềm vui, đầy hạnh phúc với một gia đình Thánh Gia.

 

Ngày hôm nay trên thế giới này, dẫu có tiền tài nhưng quả thật một gia đình hạnh phúc rất hiếm hoi.

 

Cho nên con xin Thánh Cả Giuse cho thế giới này được nhận ra. Đó chính là đời sống thuộc về Chúa qua sự xin vâng. Qua sự vâng phục của một đời sống trách nhiệm, liêm chính và công chính thì cho dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng sống trong hạnh phúc bình an và được sự chúc phúc của Thiên Chúa.

 

Cho nên, ngày hôm nay con xin Thánh Cả Giuse cho nhiều người trên thế giới này, được nhìn noi gương Thánh qua gia đình Thánh Gia, qua Thánh Cả Giuse là người trưởng trong gia đình, để cho nhiều người trên thế giới này, những người làm chồng, làm cha, làm Mẹ những người có trách nhiệm bổn phận ở trong chức vụ của mình.

 

Sứ vụ của mình cũng phải học ở nơi liêm chính công chính. Một đời sống có trách nhiệm, một đời sống biết vâng phục và lắng nghe trong thinh lặng mà chính Thánh Cả Giuse cả một cuộc đời, để rồi ngày hôm nay gương sáng đó vẫn tiếp tục sáng tỏ và chiếu rọi và đặc biệt rằng Thánh Cả Giuse là một đấng mà Giáo Hội chúng con chọn Ngài là một đấng quan thầy của Giáo Hội.

 

Xin Thánh Cả Giuse trong lúc này Giáo Hội của chúng con gặp rất nhiều khó khăn, cũng gặp rất là nhiều điều xảy ra, xin Thánh Cả Giuse cầu bầu cùng Chúa, để chở che Giáo Hội chúng con, gìn giữ Giáo Hội chúng con và cũng xin cho Giáo Hội chúng con được trưởng thành trong ơn Chúa.

 

Xin cho đấng bậc của Giáo Hoàng hôm nay mà qua sự điều khiển của Giáo Hoàng, sự quyết định của Giáo Hoàng và cũng là sự nâng đỡ của Chúa qua Giáo Hoàng, để cho mọi người được nhận ra lẽ phải sự thật và chân lý mà Chúa muốn qua Giáo Hội của chính Ngài.

 

Cho nên, xin Thánh Cả Giuse là đấng quan thầy, xin cầu bầu, xin bầu chữa cho Giáo Hội chúng con. Được tiếp tục với những ngày được ra khỏi tất cả những cái khó khăn hiện tại. Để mọi sự được đổi mới. Được chỉnh đốn ở trong Thần Khí và Thánh Thần Thiên Chúa. Để Lời của Chúa được tiếp tục vọng vang.

 

Để Giáo Lý của Chúa tiếp tục qua những đấng bậc, qua những người được chọn lựa để trở thành Mục Tử của Chúa và phụng sự Thiên Chúa qua Giáo Hội để Danh Thánh của Chúa được rạng ngời và Tin Mừng vẫn tiếp tục khắp đó đây, đến tất cả mọi đất nước, mọi quốc gia, cho đến tận cùng trái đất.

 

Để mọi người được nhờ Danh Thánh của Chúa, tin vào Chúa để họ được sống với một đời sống của đức tin, một đời sống của những việc lành thiện, đời sống của gương sáng qua các vị thánh.

 

Riêng chính bản thân con, cảm ơn Thánh Cả Giuse, một căn nhà lớn chỉ có mấy Mẹ con, con lắm lúc không biết như thế nào nhiều khi đèn tắt, nhiều khi cỏ cao, nhiều khi tất cả những điều xụp xệ qua thời gian trôi qua của những điều cần nhất, mà cần người đàn ông mới có thể làm được. Con không biết làm, cho dù con làm đi chăng nữa cũng không thể nào trọn vẹn được.

 

Cho nên, mỗi một lần con gặp khó khăn, ngay cả những tài chánh, hay những thiếu hụt của những cái bill hoặc những nợ nần, con xin với ngài. Thánh luôn đáp lời con, gửi người này, gửi người khác và nhất là ngày hôm nay, Chúa gửi đến. Đó là anh Giuse Hưởng cũng mang tên thánh Giuse, anh chăm sóc nhà của con, anh cũng giúp cho con. Còn tất cả những điều đó con không thể làm được, đây không phải là sự tự nhiên mà chính Thánh Cả Giuse đoái nghe lời của những người như chúng con.

 

Cho nên, ngày hôm nay chúng con được ở với Chúa và bên Chúa, cũng nhờ sự giúp đỡ của Thánh Cả Giuse với những lời cầu bầu, để chúng con luôn nhắc nhở rằng, chúng con luôn được sự bảo vệ của Chúa và qua những lời cầu xin mà Thánh Cả Giuse đã chuyển lời cầu bầu và Thiên Chúa đã nhậm lời, để giúp chúng con về mặt này cũng như mặt khác trong thiêng liêng. 

 

Đến giờ phút này, con đến đây cùng với anh chị em còn để cảm ơn Thánh Cả Giuse và chúng con cũng xin đón nhận những lời của Ngài và đặc biệt là ngày hôm nay, Phúc Âm Tin Mừng nói về đời sống của gia đình Thánh Gia, nói về Thánh Giuse là dòng dõi của vua David và cuộc đời khiết tịnh của Ngài. Đời sống thanh liêm của Ngài, đời sống liêm chính của Ngài là một gương sáng mà chính Đức Giêsu là Con Một Thiên Chúa mà Thánh Cả Giuse là một vị dưỡng phụ để chăm sóc Ngài khi ở trần gian.

 

Cho nên, bây giờ những lời của Thánh Cả Giuse khi Ngài cầu bầu, Chúa Giêsu không bao giờ từ chối. Cho nên đây là điều hạnh phúc cho thế giới của chúng con và cũng hạnh phúc cho từng mỗi gia đình khi chạy đến với Ngài xin với Ngài, Ngài không bao giờ từ chối.

 

Giây phút này đây, xin đón nhận lời cảm tạ tri ân của chúng con dành cho Thánh Cả Giuse. Và chúng con cũng xin được đón nhận những lời chỉ dạy của Ngài. Xin Ngài giúp chúng con trên bước đường của những ngày tại nơi đây.

 

Khi anh chị em con có những lúc có một mình, nhất là chị Maria N. Chị luôn đến đây để đi đàng Thánh Giá, có những lúc chắc chắn rằng tiếng khóc và tiếng suy niệm của chị chắc Thánh Cả Giuse hằng nghe. Còn Maria T., cũng có một tâm hồn luôn cận kề Chúa Giêsu Thánh Thể.

 

Xin Thánh Cả Giuse gìn giữ giúp cho Maria L mỗi một ngày tăng trưởng để hiểu rằng đời sống mà Maria L cũng phải học các vị thánh. Để tất cả những điều tốt đẹp nhất được trở nên phụng sự và phục vụ cho Thiên Chúa, và cũng sẽ giúp cho đời sống mình có những giây phút thuộc về Chúa trong sự trong sáng và khiết tịnh.

 

Và xin Ngài hỗ trợ chở che đời sống chúng con. Không bị vương vấn với tất cả điều gì nếu chúng con chỉ sống trong tình yêu trong sáng, tình yêu của sự thật, tình yêu mà Chúa cho phép. Để chúng con được sống với những ngày hạnh phúc, không mắc tội và có một đời sống thuộc về Chúa do Chúa an bài sắp đặt. 

 

Tất cả những điều này xin cho chúng con được trưởng thành và hiểu được điều này, để học gương của các vị thánh mà chúng con cần học. Để chúng con thuộc về Chúa và thuộc về Chúa mãi mãi qua lời cầu bầu của Thánh Cả Giuse. Là đấng hỗ trợ và là cha nuôi của chúng con. Giờ đây con xin dừng lại để được đón nghe những lời của Thánh Cả Giuse. Xin Ngài đến cho chúng con đón nhận lời của Ngài.

 

Thánh Cả Giuse:

 

Chị Lucia, chị Maria N, chị Maria T, chị Maria L thân mến,

 

Xin chào tất cả các chị, cũng đã đêm tối mà các chị còn ở lại đây để được gặp gỡ tôi. Quả thật là một điều tôi rất vui mừng và tôi cũng lắng nghe những lời thiết tha của các chị cầu nguyện với Chúa qua những giây phút vừa qua. Và tôi cũng rất vui, cho dù đã tối, cũng đã khuya. Nhưng các chị cũng vẫn tiếp tục có một tinh thần hăng say. Bởi vì các chị tin, cho nên tất cả mọi điều Chúa đều ban cho các chị.

 

Cứ mỗi năm Giáo Hội lại nhắc nhở và cũng là mỗi năm mà Giáo Hội đã để cho tôi có cơ hội. Để được nhìn thấy tất cả những việc mà Thiên Chúa nhớ đến những gì mà khi tôi còn ở trần gian và Thiên Chúa cũng dành cho tất cả những việc rất là đặc biệt của Thiên Đàng mà tôi không bao giờ từ chối những người, khi họ đến với tôi và họ nhờ tôi.

 

Nhưng tôi chỉ muốn các chị được biết rằng, bằng những điều tôi làm thì tôi cũng đều luôn luôn xin cho các chị biết rằng, những ơn các chị đón nhận cũng là nơi Thiên Chúa. Tôi chỉ là người chuyển cầu mà thôi, nhưng đó cũng là một điều ngày hôm nay Chúa dành cho tất cả các chị cũng như Thiên Quốc là một một gia đình, một gia đình mà các anh chị rất gần gũi và các chị đã thấy những việc của Chúa làm và tất cả những điều mà hôm nay tôi gặp gỡ bằng tiếng nói của con người, bằng tiếng nói mà ngày hôm nay, quả thật tôi cũng rất mong muốn gặp gỡ rất nhiều người.

 

Bởi vì tôi thấy được nỗi khổ của con người trong một đời sống vất vả. Khi con người cũng có những hoàn cảnh đau khổ, những hoàn cảnh bệnh tật. Cho nên chính Chúa cũng dành cho tôi cũng như tất cả các vị thánh khác, luôn luôn hỗ trợ và luôn luôn cầu nguyện để giúp cho các anh chị, để được thấy rằng một thế giới của Thiên Đàng đang tương trợ và giúp đỡ. Một sự gần gũi mà Thiên Chúa dành cho thế hệ của các anh chị được gần gũi và gặp gỡ ngày hôm nay.

 

Tôi cũng thật sự rất hân hạnh để Giáo Hội chọn tôi làm một Đấng quan thầy. Bởi vì tất cả những gì mà Chúa dành cho tôi khi ở trần gian mà ngày hôm nay tôi ở Thiên Quốc với Ngài. Tôi cũng muốn tất cả những gì tôi có, tôi xin trao lại cho tất cả những người cần và nhất là Giáo Hội của Thiên Chúa.

 

Giáo Hội mà các chị đang cầu nguyện tôi cũng muốn cho các chị biết, tình hình của ngày hôm nay rất căng thẳng đối với Giáo Hội, phải qua những cuộc thử thách rất lớn lao và cũng là một sự cấp bách mà ngày hôm nay có những người thuộc về Thiên Chúa, nhưng cũng có những người đã hoàn toàn rớt vào một lưới bẫy ở trong một thời đại của hiện tại. Dẫu là những người khoác những chiếc áo tu hành.

 

Tôi nói ra đây không phải để các chị sợ, hoặc là nghi ngờ hoặc là các chị theo cách nhìn mà tôi chỉ muốn nói điều này để các chị hãy cầu nguyện và đừng sợ hãi. Bởi vì đây là một thời điểm mà Chúa muốn thanh lọc tất cả những người thuộc về Chúa. Tất cả những người thật sự tận hiến và họ thuộc về Thiên Chúa, trong đường lối của Ngài vẫn còn rất nhiều. Nhưng cũng có những người, đi vào với một trào lưu của một thời đại hôm nay qua tham lam qua tư lợi vẫn có và còn.

 

Cho nên, những gì cần thì các chị hãy tiếp tục trong sự cầu nguyện. Với những lời cầu nguyện của các chị, Chúa sẽ có cuộc đổi mới cho Giáo Hội và Chúa cũng sẽ để cho tất cả những gì tốt đẹp nhất, mà chính Chúa đã can thiệp và đang can thiệp.

 

Cho nên, tất cả những gì vốn chưa bao giờ xảy ra. Nhưng sẽ có những cuộc lớn lao vĩ đại mà Chúa sẽ ban đến với đoạn cuối, khi còn các anh chị, để chứng kiến những sự thật này. Cho nên có những việc chưa bao giờ xảy ra cho thế giới, qua bao thế hệ của những ngày trần thế trước kia.

 

Nhưng ngày hôm nay cũng là đoạn cuối mà vinh quang của Thiên Chúa được tỏ hiện và sáng tỏ, để tất cả những việc mà của ngày hôm nay các anh chị nghe các anh chị biết và gần gũi, đó là sự thật mà Chúa dành một cách đặc trưng cho thế giới con người ngày hôm nay.

 

Chúa dành đặc ân để đưa con người trở về và chữa lành cho con người cũng đang dành cho con người của lòng thương xót. Để họ được nhận ra lòng thương xót đó mà trở nên cải thiện, những người thiện nguyện để được biết những gì mà hôm nay cần phải trở về cho sớm.

 

Bởi vì mỗi một việc đều có một thời gian ấn định, mỗi một việc cũng đều có một thời gian để ban đến cho con người của những ân sủng lớn lao, và cũng là một thời gian để con người sớm trở nên hoàn thiện, cải thiện, đúng vào thời điểm đó thì ân sủng của Ngài đổ xuống để con người được thánh hóa biến đổi và sẽ được đổi mới ở trong ơn thánh Chúa ban.

 

Nhưng các anh chị hãy tiếp tục. Bởi vì không phải chỉ là một giai đoạn ngắn mà còn rất nhiều điều mà các anh chị sẽ tiếp tục lắng nghe. Hãy cầu nguyện cho người công chính. Bởi vì có những người trong những hoàn cảnh cũng có những lúc sơ sót, mà ngày hôm nay anh chị hãy đặc biệt cầu nguyện cho các linh mục tu sĩ.

 

Các anh chị hãy cố gắng ủng hộ và giúp đỡ các ngài. Bởi vì ngày nào còn Giáo Hội thì ngày đó các anh chị vẫn liên tục đón nhận ơn thiêng liêng mà Thiên Chúa qua Giáo Hội, để gặp gỡ từng cá nhân, gặp gỡ những người con chiên dân Chúa. Cho nên, sự khó khăn càng ngày càng căng thẳng.

 

Nhưng hãy nhớ rằng lời cầu nguyện và sự nhiệt thành và lòng tin. Và tất cả những việc thực hành của các anh chị, sẽ mang lại cho thế giới chung ngày hôm nay với sự trở về, với những sự được nhắc nhở một cách rõ ràng nơi chính con người của ngày hôm nay trong tâm tình của sám hối.

 

Chị Lucia thân mến, ngày hôm nay cảm ơn chị. Cho dù đã mệt mỏi, nhưng chị đã cương quyết để đến tham dự Thánh lễ và chị đã đến ở bên tôi. Tôi rất cảm động! tôi cảm thấy chị có một lòng tin thật tuyệt đối, cho dù chị không thấy, nhưng chị tin tưởng cho nên vì chính sự tin tưởng đó, mà sự thiêng liêng gần gũi Chúa đã dành và ban cho chị.

 

Chúa chọn chị để trở thành một con người rất gần với Thiên Đàng, mà sự thân mật đó chỉ thấy rằng mỗi ngày mỗi tăng trưởng, mà chị đã gặp gỡ Chúa, gặp gỡ chính chúng tôi và gặp gỡ cả Thiên Đàng mà chị đã có cơ hội được Chúa cho phép.

 

Cho nên, không phải thời đại nào cũng có. Nó chỉ có một thời đại hiện tại trong lúc cấp bách và căng thẳng như thế này. Cho nên chính chị cũng là một người đại diện, để được đón nghe với tất cả sự gần gũi mà Thiên Chúa dành và ban cho chị đặc ân. Cho nên chị phải biết những việc của chị đang làm và tin tưởng những điều Chúa cho chị và Chúa cũng cho tất cả những người đi cùng chị và Chúa cũng cho những điều nhu cầu, nhu cần mà chị đã xin và đã trở thành sự thật.

 

Cho nên, hãy nhớ rằng hãy luôn luôn tuyệt đối đừng để bất cứ một điều gì trong tư tưởng của mình, đó là những điều nghi ngờ. Bởi vì Chúa đã dành cho chị quá nhiều đặc ân. Nhưng chị chỉ cần biết rằng tuyệt đối tin thì chị sẽ thấy còn gấp nhiều lần hơn nữa.

 

Ngày hôm nay chị chỉ nán lại và chị xin thì đó là có sự trả lời và sự đối thoại và gặp gỡ tôi như ngày hôm nay. Cho nên tất cả những điều này vốn không dừng lại, mà chị hãy nhớ rằng, những điều Chúa cho chị phải làm chứng.

 

Chị phải đi trên một con đường cùng với những người anh chị em để trong sứ vụ được soi sáng của Chúa Thánh Thần, mà hãy trọn vẹn trong sứ vụ của mình. Đừng sợ thất bại và đừng sợ tất cả những việc xung quanh, mà cứ hãy tiến mạnh trong đời sống đơn sơ, mà chị đã thực hành, trong đời sống của khiêm nhường bé nhỏ, mà chị tiếp tục chất phát trong một đời sống thuộc về chị.

 

Nhưng hãy nhớ rằng đời sống của con người thì cũng có những lúc qua thử thách. Hãy nhớ giữ lấy những điều mà chị đang có là một nguyên tắc của chính mình.

 

Bởi vì có những việc mà Chúa đã ban và tặng thưởng cho chị. Nhưng chị cũng là một con người được nhận ra và cũng biết kính sợ. Cho nên chị đã chọn "Đừng làm Chúa thất vọng" thì chính cái câu này, chị hãy giữ mãi trong cuộc sống của chị. Bởi vì trong đời sống còn thân xác thì phải giữ lấy những gì thuộc về mình trong một nguyên tắc.

 

Thì đó cũng là một sự tập tành để trở thành một thói quen, để đừng làm những việc khi đi quá mức, hay còn rất nhiều việc mà trong cuộc sống luôn có những chi phối. Nhưng chị hãy nhớ đến câu này, thì chị luôn được tỉnh thức, luôn luôn có sự hỗ trợ của các thiên thần luôn luôn có sự giúp đỡ và tôi sẽ không bao giờ quên cầu nguyện cho chị.

 

Tất cả các chị thương mến, cảm ơn tất cả các chị đã đại diện cho tất cả những người đặc biệt tại giáo xứ này. Và cũng đại diện cho thế giới để được gặp gỡ với những lời mà tôi xin được chia sẻ với những điều nói trên.

 

Cho nên, ngày hôm nay các anh chị đừng sợ. Đã đến lúc các anh chị phải đi giữa thế giới. Đã đến lúc các anh chị phải đem tin mừng đến cho mọi người. Đã đến lúc các anh chị phải nhắc nhở và giúp cho con người ngày hôm nay biết tùng phục và trở về với Thiên Chúa.

 

Và cũng đã đến lúc các anh chị giúp cho những người khác được biết và nhận ra Thiên Chúa thì họ sẽ được bảo vệ, khi họ là những người thực hành. Đó cũng là những dấu chỉ mà Chúa đã tuyển chọn dân riêng của Ngài trong thời đại hôm nay.

 

Tôi sẽ nhất định tiếp tục hỗ trợ và cầu nguyện cho các chị. Và hãy nhớ rằng cuộc sống mỗi người đều có một hoàn cảnh khác nhau. Ngày hôm nay các anh chị, đặc biệt các chị là những người cũng như bao gia đình khác.

 

Nhưng hôm nay qua những thời gian mà các chị cũng đã biết rằng Chúa không để cho các chị cô đơn. Chúa không để cho các chị thiếu thốn, Chúa cũng không để cho chị quá sức khi không thể.

 

Cho nên, những gì mà các anh các chị đã cầu nguyện, thì hãy tin vào điều đó Chúa sẽ thực hành. Chúa sẽ dùng đủ mọi cách, để cho các chị được đón nhận với những nhu cầu cần thiết, mà đó là điều mà các chị xin với những sự hợp lý.

 

Ngày hôm nay tôi chỉ muốn và khao khát, hy vọng giới trẻ của ngày nay, hy vọng thế giới của ngày nay đừng sống trong một đời sống của dục vọng, của những điều mà con người ngày hôm nay ưa chuộng. Bởi vì chính những điều đó mà làm cho con người sa sút, mất đi những cái gì tốt đẹp nhất và mất đi những gì mà vốn Thiên Chúa dành và ban.

 

Cuộc đời sống ở thế gian này không phải chỉ là giữa cuộc sống nam nữ hay giữa cuộc sống của lứa đôi. Không phải là điểm chính ở nơi nhục dục. Mà một điểm chính là con người phải tin và biết rằng có rất nhiều điều tốt đẹp hơn có nhiều điều cao thượng hơn, có nhiều điều mà con người phải cần học hỏi hơn.

 

Bởi vì khi các anh chị đến với Chúa các anh chị cầu nguyện những việc không thể. Nhưng Chúa sẽ làm cho các anh chị, được trở thành những điều mà các anh chị ước mơ để sống trong công chính. Để sống trong trách nhiệm, để sống trong sáng, để sống trong sự thật nhất định các anh chị sẽ làm được.

 

Cho nên ngày hôm nay nay tôi thật đặc biệt. Bởi vì chính Chúa dành cho tôi để nâng đỡ những người khi họ đến với tôi, và tôi cũng đã từng sống trên thế gian của những ngày lao động của những ngày cực cùng, của những ngày mà tôi hiểu được những nhu cầu của đời sống gia đình.

 

Nhưng tất cả mỗi việc của tôi làm, tôi luôn cầu nguyện với Chúa để chính Chúa ban cho các anh chị. Và nếu Chúa ban thì hoàn toàn trọn hảo và trọn vẹn. Nhưng tôi sẽ không bao giờ từ chối bất cứ ai khi họ nhờ đến tôi.

 

Cảm ơn tất cả các anh chị đến với tôi đêm nay, và cũng là để cho tôi có cơ hội để gặp gỡ và cũng có cơ hội được chia xẻ và nhắn gửi. Bởi vì tất cả mỗi một việc mà Thiên Chúa dành là một đặc ân dành cho các anh chị.

 

Hãy tiếp tục tiến bước làm cho Thiên Đàng tăng thêm người, hãy tiếp tục làm cho các linh hồn được trở về qua sự hy sinh của các anh chị. Hãy tiếp tục để làm cho mọi người phủ phục đầu phục. Hãy để cho mọi người được tin mà trở về vì thời giờ cũng đã đến.

 

Chúng tôi là những người Thiên Đàng và tôi cũng mong muốn khao khát rất nhiều người trong thế gian này đến với Thiên Đàng. Bởi vì cánh cửa Thiên Đàng đang mở rộng. Nhưng bởi vì chính một thời điểm mà con người đã hoàn toàn đi vào một thế giới của tự do.

 

Cho nên chính Chúa vẫn mãi chờ đợi. Nhưng tôi hy vọng và tôi mong muốn nơi các anh chị đã tìm được chìa khóa thực sự (*) mà Chúa trao ban. Hãy tiếp tục dùng cái chìa khóa đó để mở những cánh cửa ra cho những người anh chị em kế tiếp, và những người đi với các anh chị, những người tin vào các anh chị, những người thực hành như các anh chị.

 

Họ cũng sẽ bước vào cánh cửa của Thiên Đàng mà Chúa đang mở, để chờ đợi con người và tôi sẽ là người tiếp tục cầu nguyện cho các anh chị trong sứ vụ của các anh chị được trở nên trọn vẹn.

 

Nhưng hãy nhớ rằng luôn sống công chính trong tâm hồn, công chính trong mỗi việc làm lớn nhỏ và công chính trong tất cả mọi việc. Và hãy sống với một trách nhiệm. Hãy sống với đời sống cầu nguyện.

 

Hãy sống với đời sống của hiệp nhất vâng phục và hãy sống với đời sống có một tình thương trong sáng, tình yêu trong sự thật thì các anh chị sẽ được hạnh phúc đời này và cả Thiên Đàng chúng tôi cũng sống như thế.

 

Hôm nay, Tôi chỉ nói đến đây hy vọng các chị hiểu được và cảm ơn các chị đã ở lại với tôi. Và tôi cũng rất vui ngày mà Giáo Hội mừng lễ và sự long trọng của thánh đường này, để cho tôi cơ hội để được nhận ra tình thương của Thiên Chúa dành cho những người có mặt tại Thiên Đàng.

 

Chúa cũng dành cho chúng tôi có những điều nhìn đến thế giới ngày hôm nay có những người anh em, có những người chị em, có những người theo dấu chân của các thánh tông đồ và cũng có những người đang hướng về Thiên Chúa, cũng có những người bé nhỏ mọi tầng lớp mọi vai trò một cách cung kính, một cách hướng về Thiên Chúa và cũng là một cách hoàn toàn tin tưởng tìm đến tôi để xin được lời cầu bầu của Chúa cho các anh chị, cũng là một niềm vui mà tôi thấy kể từ khi tôi về với Chúa.  

 

Cho đến ngày hôm nay tôi vẫn tiếp tục để xin cho Giáo Hội, xin cho những người tìm đến tôi và tôi cũng mong muốn Danh Thánh của Chúa tiếp tục sáng tỏ, tiếp tục qua muôn thời đại, tiếp tục vinh quang của Ngài mang đến cho toàn thể nhân loại.

 

Những người cần để sống trong công chính, trong liêm chính, sống có trách nhiệm và sống là một đời sống tuân phục theo thánh ý Chúa, thì con người luôn hạnh phúc và đến giây phút cuối cùng cũng vẫn hạnh phúc trong Chúa.

 

Dù gặp những bệnh tật, những ốm đau, nhưng tin vào Chúa thì tất cả mọi sự đều có một giá, khi chúng ta chấp nhận bằng lòng, thì luôn thuộc về Chúa với một thế giới Thiên Đàng mà Ngài dành cho bất cứ ai, với những ai tuân phục, những ai học, những ai sống trong đường lối của Chúa và những ai sống với một đời sống mà Giáo Lý đã để lại.

 

Để chúng ta sống trong một niềm tin, sống trong đời sống thuộc về Chúa trong phụng sự, phục vụ và sống trong một đời sống mà Chúa đã an bài cho từng mỗi một quý chị, từng mỗi một quý anh và từng mỗi một người và mỗi một vai trò trên thế giới.

 

Tôi xin cảm ơn các chị và xin chào các chị, xin Chúa chúc lành cho các chị. Và tôi hứa sẽ tiếp tục cầu nguyện cho các chị. Hãy tiếp tục tiến bước. Bởi vì tôi rất chờ đợi và mong mỏi nước Thiên Đàng sẽ tiếp tục có những người bước vào trong đời sống nhân chứng, mà các anh chị đang thực hành.

 

Nguyện xin Thiên Chúa ban bình an cho tất cả các anh chị. Hãy nhớ tiếp tục cầu nguyện cho Giáo Hội. Dành thời gian để có những lời kinh và chính những chuỗi hạt Mân Côi để tiếp tục cầu xin với Mẹ, để giúp cho Giáo Hội qua những sự khó khăn, rồi các chị sẽ thấy sự ủng hộ của Giáo Hội và rồi các chị cũng sẽ thấy mọi việc được công bố qua những việc của các chị làm.

 

Một lần nữa bình an, nguyện xin Thiên Chúa ban bình an của Ngài cho tất cả các chị. Chào các chị.

 

Thánh Cả Giuse

 

-o0o-

 

Lucia:

 

Lạy Thánh Cả Giuse, con cảm ơn Ngài, với những lời chỉ dạy của Ngài, những lời nhắc nhở gần gũi của Ngài đã giúp cho con được chú ý thêm, để cầu nguyện thêm cho Giáo Hội như chính Sáu Lạy vừa qua không phải tự nơi con, mà sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Và cũng xin cho anh chị em chúng con trong đời sống của những người thanh niên thiếu nữ, để trở nên những người sống trong sáng, khiết tịnh, để học gương Ngài.

 

Bởi vì sự trong sáng thì luôn được Chúa ở gần, sự trong sáng thì luôn gặp gỡ Chúa và sự trong sáng thì chúng con rất là hạnh phúc giữa cuộc đời này, không có một điều gì vướng bận trước mặt Thiên Chúa.

 

Xin Thánh Cả Giuse giúp cho thành niên thiếu nữ của thời nay sống một cuộc đời làm gương sáng, để có trách nhiệm, có bổn phận, để một đời sống thật sự phải hiểu rõ những gì thuộc về sự mời gọi của Giáo Lý, mà cần học như Thánh Cả Giuse.

 

Xin Thánh Cả Giuse hỗ trợ, an ủi và là một gương sáng của mỗi gia đình trong thế giới này. Để được nhìn vào đời sống của Ngài khi còn sống và một đời sống mà Ngài thuộc về sự trung thành và mãi thuộc về Chúa.

 

Cho nên, ngày hôm nay chúng con hạnh phúc vì có Ngài. Ngài là một đấng rất khiêm nhường, tất cả những việc của Ngài làm có uy thế từ trên trời dó chính Chúa ban. Nhưng Ngài luôn có một tâm tư và trái tim. Ngài nói chuyện rất khiêm nhường và những lời của Ngài cũng khiêm nhường. Tất cả những điều của Ngài vẫn là một người thầm lặng và khiêm nhường.

 

Con xin vô vàn cảm tạ ơn Thánh Cả Giuse, vì sự khiêm nhường gương sáng của Ngài đã làm và đã cho chúng con thấy rằng chính chúng con phải cần học hỏi hơn nữa. Để xứng đáng với những lời cầu bầu mà Ngài đã dành cho chúng con và Ngài đã đón nhận lời chúng con cầu xin, để chuyển lời cầu lên Thiên Chúa.

 

Chúng con xin Ngài tiếp tục hỗ trợ gia đình chúng con và ban đến cho gia đình chúng con là những con người biết sống có trách nhiệm, học hỏi như Ngài và một đời sống thuộc về sự hy sinh trong thầm lặng, như Ngài đã từng làm. Để đón nhận tất cả, dù là những khó khăn, nhưng luôn tin tưởng và thuộc về Chúa và vâng phục Chúa, phụng sự Chúa và là một gia đình của Thánh Gia mà Ngài đã trọn trách nhiệm.

 

Con xin vô vàn lời cảm ơn Ngài và xin tiếp tục cầu cùng Chúa Giêsu, Đấng mà Ngài đã chăm sóc với những ngày khi còn trần gian và chính lời của Ngài cầu nguyện, sẽ có uy thế trước Thiên Chúa và chính Mẹ cũng dẫn dắt chúng con đến với Ngài, để nhờ lời Ngài cầu bầu, để xin Ngài nâng đỡ, giúp đỡ chúng con, che chở bảo vệ chúng con và xin giúp chúng con, khi những lúc chúng con rất cần sự giúp đỡ và bảo vệ của một vị trưởng gia mà chúng con rất cần ở nơi chính Ngài và chúng con xin cảm tạ ơn Ngài một cách rất đặc biệt.

 

Xin Ngài nhớ đến chúng con trên những đoạn đường mà chúng con nhân chứng và trên những ngày tháng chúng con sống của những ngày mà chúng con rất cần sự giúp đỡ thiêng liêng cũng như nâng đỡ trong đời sống của tinh thần. Xin Ngài tiếp tục bảo vệ che chở và xin Ngài cầu bầu cùng Chúa cho chúng con. Con vô vàn lời cảm tạ ơn Ngài, thay thế cho anh chị em, thay thế cho tất cả những lời mà Ngài đã chỉ dạy cho chúng con và cũng là giúp cho chúng con biết bổn phận trách nhiệm trong sứ vụ của chính mình.

 

Con xin cảm tạ ơn Ngài, trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con, cảm ơn Chúa, Cảm ơn Chúa Thánh Thần, cảm ơn Thánh Cả Giuse đã dành cho con những lời chỉ dạy và tất cả anh chị em còn và cũng cảm ơn Mẹ Maria đang hiện diện và có mặt nơi đây.

 

Xin Mẹ tiếp tục hỗ trợ chúng con, dạy dỗ chúng con, nâng đỡ chúng con và xin Mẹ cố vấn cho chúng con tiếp tục trên những bước đường thuộc về Chúa trong những ngày nhân chứng và tất cả những gì chúng con có ngày hôm nay, là sự hỗ trợ của Thiên Đàng, là sự chăm sóc của Mẹ, là sự chỉ dạy của Mẹ và sự cho phép của Chúa và tất cả trở nên trọn vẹn như ngày hôm nay.

 

Con vô cùng cảm ơn Chúa, cảm ơn Mẹ và tất cả những dự định của chúng con sắp tới, xin Mẹ hỗ trợ và an bài sắp đặt cho anh chị em chúng con có một chuyến đi Jerusalem và tất cả mọi việc, mọi sự được trọn vẹn, kể cả tài chánh để đi và cũng xin Mẹ cho điều mà chị Christina được đón nhận nơi chính người bạn đó.

 

Xin Mẹ sắp đặt làm sao để anh chị em chúng con được tiếp nhận những điều mà nơi những người giúp chúng con hoặc là những người đưa licese cho chúng con là những người họ nhận ra những việc mà chúng con làm, hỗ trợ chúng con, để chúng con đi khắp đó đây, rao truyền Sáu Lạy, vinh danh Thiên Chúa và cũng có cơ hội, cũng như có điều kiện và cũng có những nhu cầu để chúng con đến với những nơi chỗ cần thiết nhất, để thăm viếng Jerusalem, làm chứng với tất cả những nơi chỗ chúng con có mặt. Bởi vì tất cả vấn đề tài chính cũng rất cần, chúng con không làm gì ra tiền cả và tất cả mỗi anh chị em con cũng chẳng có ai đi làm mà chỉ ăn và phụng sự, phục vụ. 

 

Cho nên, chúng con không có một cái gì để có thể có một cái trương mục nào để làm phương tiện đi đây đó. Nhưng ngày hôm nay Chúa gửi đến cho chúng con, chúng con rất vui mừng và cảm ơn Chúa cũng xin Mẹ cầu bầu, xin Thánh Cả Giuse hỗ trợ và tất cả các Thiên Thần các thánh, xin giúp cho người mà họ đã hứa cho chúng con, để cho họ được thật sự giữ trọn lời hứa, để chúng con có tài chánh, chúng con có cơ hội và cũng có những nhu cầu cần thiết để chúng con đi giữa thế giới của những việc mà chúng con khao khát để làm chứng cho Chúa, làm chứng Sáu Lạy đến với thế giới.

 

Chúng con chỉ biết nói lên những lời cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Chúa Thánh Thần, cảm ơn Mẹ và cảm ơn Thánh Cả Giuse, đã cho chúng con những lời nhắn gửi và những lời nhẹ nhàng nhắc nhở để chúng con được sống với một đời sống liên kết và được liên hiệp và được đón nhận sự thiêng liêng cao cả của Thiên Đàng rất gần gũi, vọng vang, để giúp đỡ, nâng đỡ tinh thần và đời sống đức tin của chúng con. 

 

Chúng con xin cảm tạ Chúa thêm một lần nữa, cảm tạ Chúa Thánh Thần, cảm ơn Đức Mẹ và cảm ơn Thánh Cả Giuse và những lời của Ngài dành cho chúng con đặc biệt trong đêm nay.

 

Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. 

 

Lucia, Maria N, Maria T, Maria L, xin được kết thúc lúc 12:15 đêm,  Thứ Tư ngày 20 tháng 3 năm 2019 tại thánh đường Saint Theresa, trước Bàn thờ, trước Nhà tạm, trước linh ảnh Chúa Lòng Thương Xót, linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp và thánh tượng Mẹ  ẵm Chúa Giêsu và tượng Thánh Cả Giuse và tượng Thánh Giuse Maria, mà con xin được kết thúc trong đêm nay. Amen, Amen. Amen.

 

-o0o-

 

(*) "Chìa khóa thực sự" mà Chúa Thánh Thần linh ứng chính là món quà Sáu Lạy. Hiện tại, chúng ta đang bước vào "Giai Đoạn Cuối của Lịch Sử." Một khi, vì biến loạn không thể đến nhà thờ được thì thực hành Sáu Lạy trước Thánh Giá tại nơi cưu ngụ thì Thiên Chúa cũng ban ân sủng như đón nhận các phép Bí Tích và được đưa qua triều đại "Thế Giới Mới."

Lucia Phan receives the messages by way of locutions. She is also able to capture images of Eucharistic miracles on her cell phone. When Jesus gives her messages it is as a loving Father to His children, and as the Master/Teacher. (This spiritual parenthood of Jesus is seen in John 13:33, John 21:5, Matthew 23:37, Luke 13:34 and Mark 10:24.)

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharistic Jesus