The Miraculous Power of the Eucharist
The Miraculous Power of the Eucharist

The Gift of The Six Kowtows

 

A Present from Blessed Mother Mary to Humanity

432 pages

Sáu Lạy Kính Dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

100 pages

Kinh Nguyện Sáu Lạy kính dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

144 pages

The Six Kowtows Reverently Offered to the Eucharistic Jesus

 

192 pages

Ang Anim na Kowtows

Magalang na iniaalay

sa Eukaristikanong Hesus

176 pages

Las Seis Kowtows

Reverente-mente

Ofrecido a

Jesús Eucarístico

192 pages

Los Seis Kowtows Reverently

Oferecido

a Jesus

Eucharistico

208 pages

Coming soon

Sáu Lạy

Kính Dâng

Thiên

Chúa Cha

-Quyển 1-

240 trang

Sắp in

Messages for the World 

Pray

The Rosary of The Six Kowtows 

Heavenly Poems and Songs

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else...  

Read more

01-11-2013

QUYẾT ĐỊNH

LÀ TÙY THUỘC VÀO MỖI CÁ NHÂN

 

1 tháng 11 năm 2013 - 7:52 sáng

Ngày Lễ Các Thánh

 

Đức Chúa Cha: Lucia thương mến của Cha,

 

Hôm nay, con muốn xin Cha đón nhận những lời Cha muốn cho con tường thuật tất cả những điều Cha muốn tất cả mọi người trên thế giới lưu ý và nhận thức rõ trong đời sống với những năm tháng các con còn trong thân xác, cũng để cho các con ý thức và cảm nghiệm thêm về đời sống thiêng liêng cũng như đời sống linh hồn mà các con cần phải thao luyện trong thế giới mà các con đang còn trong hơi thở.

 

Lucia thương mến của Cha,

 

Cha biết hôm nay con trở lại đây để có thể chu toàn bổn phận mà Cha muốn con hoàn thành mỗi một ngày; con cũng thử thách chính mình và con cũng dành thời gian để đến với Cha để Cha con mình tiếp tục với câu chuyện của buổi chiều hôm nay.

 

Lucia, sáng nay con đọc trong Bài Đọc I [Sách Khải Huyền 7 2-4, 9-14], đã được trình bày do Thánh Gioan Tông đồ ghi chép lại. Tất cả những điều một thời Chúa mạc khải và ban cho những vị Tông đồ đó được nhìn trước thời gian. Khi các Ngài bắt đầu cầm bút thì mọi việc Thánh Thần của Cha đã đặc biệt bao phủ để các Ngài được nhìn thấy những thị kiến, rồi ghi chép lại một cách tường tận.*

 

Lucia, con hãy nhìn vào Bài Đọc I để biết tất cả những gì đã được báo trước vào thế hệ đầu tiên. Thế hệ hôm nay có những tương tự để các con có thể phối hợp, để nhìn tất cả những gì trong hiện tại với những bài mà Cha đã báo trước cho tất cả các con đón nhận và lắng nghe – là những điều có thật bắt đầu xuất hiện.

 

Các con thương mến của Cha, thời điểm cũng đã đến. Tất cả những gì được ghi chép trong Phúc Âm hay sách sử, qua các vị Tông đồ được lựa chọn và ghi chép. Thánh Gioan là một người được nhìn thấy tất cả những việc trước thời gian và không gian. Những mạc khải mà Cha mạc khải cho Thánh Gioan viết xuống, không phải chỉ vào thời điểm đó mà là nối kết cho đến giây phút của thời đại này.

 

Không có gì là không có lý do, không có gì là sự trùng hợp mà là một chương trình Cha sắp đặt ngay từ lúc ban đầu cho đến ngày hôm nay được nối kết. Sự mạc khải đó được liên tiếp cho tất cả những hậu bối, là những người của thế hệ hôm nay được đón nhận, lắng nghe và tường thuật trong tối hôm nay mà Cha muốn con thực hiện.

 

Lucia, con hãy nhớ đón nhận những điều rất rõ ràng đã được ghi chép qua Bài Đọc I: Thánh Gioan đã nhìn thấy một thiên thần từ phía mặt trời mọc lên, tay cầm ấn thiêng Chúa Hằng Sống, lớn tiếng kêu gọi bốn thiên thần được lệnh tàn phá đất và biển và rằng: “Đó là những thiên tai, là những điều đã dự tính cho thời đại Bắt Đầu và cũng đã đến cho thời đại Cuối Cùng”.

 

Vì đó là một chương trình của Thiên Chúa Cha đã an bài và sắp đặt, những việc đó nhất định sẽ được tiến triển trong thế giới vào những ngày còn lại mà Cha nhắn gởi và mời gọi toàn nhân loại.

 

Các con thương mến của Cha, sở dĩ các con đang còn trong thời đại này và còn những giây phút được nhắn gởi qua sự mạc khải mà Cha qua Bí Tích Thánh Thể để cho các con được tường thuật và đón nhận, để thấy những sự việc có liên hệ và liên kết với nhau ngay từ thuở ban đầu.

 

Những hiện tượng đã xảy ra như các con đã được nghe trong Bài Đọc I, nếu Cha không dùng dấu ấn để cho các con cơ hội. Những người con cái của Cha trong thế giới này – một số người tuy không nhiều – nhưng là những người được chọn lựa, những người sẽ được mang dấu ấn của Cha, khi có những việc xảy ra như thiên tai, hỏa hoạn, động đất và còn những điều đáng sợ sẽ xảy ra cho một thế giới các con đang có trong hiện tại, bởi vì tất cả những gì đã được ghi chép ngay từ lúc ban đầu nếu các con không có sự can thiệp của Cha, nếu các con không ăn năn hối cải và các con không thật sự trở về.

 

Một số người trong nhân loại ngày nay, quả thật, là những người công chính, những người đã thật sự nghe tiếng của Cha, những người đã làm tròn trách nhiệm bổn phận của mục tử, những người đã làm tròn sứ vụ và vai trò của họ. Những người đó sẽ được đóng những dấu ấn. Cha sẽ cứu họ trong những lúc hoạn nạn, những lúc nguy biển và những lúc ồ ạt xảy ra. Đó là điều mà các con được nhận ngày các con được thanh lọc trong thế giới con người.

 

Các con thương mến của Cha, hôm nay Cha muốn cho Lucia tường thuật tất cả những điều qua những tháng ngày Cha muốn nhắc nhở cho các con từng cá nhân, với những việc Cha đã sắp đặt từ muôn thuở, kéo dài qua mọi thế hệ, đến hôm nay vẫn không lay chuyển, vẫn bất di bất dịch.

 

Một điều duy nhất Cha muốn cho các con được thấy – thời điểm mà các con đang sống trong hiện tại là một thời điểm mà các con đã bị chìm sâu bởi những tội lỗi, bởi những lôi cuốn của xã hội ngày nay, với những tinh vi khéo léo của sự bịt mắt do loài quỹ dữ đang hoành hành với một thời điểm còn lại, tranh đấu giữa thiện và ác, cũng là những ngày Cha để cho sự tự nhiên được thanh lọc.

 

Cha cho con cái của Cha những giây phút còn lại và cũng tôn trọng quyền tự do của mỗi một cá nhân, để họ có thể mạnh mẽ trong đời sống đức tin mà họ tìm gặp, được nghe, được biết và cảm nhận, quyết định cho đời sống của mình trong hiện tại, quyết định cho tương lai và giây phút cuối cùng của cuộc đời. Cho nên, Cha đã nói, tất cả những gì được ghi chép nó sẽ trở lại với thời điểm tương tự mà các con đang sống.

 

Sở dĩ Cha muốn ngừng lại một thời gian để cho những người con cái của Cha, những người công chính đó họ dùng thời gian, họ dùng những lời cầu nguyện thay thế cho những người tội lỗi, cầu xin với Lòng Thương Xót của Cha. Vì những lẽ đó, Cha rất động lòng.

 

Cha rất thương yêu những người con cái của Cha, vì tiếng nói của họ, vì lời cầu nguyện của họ trong sự rên xiết khẩn khoản xin cho anh em của mình, cho nên Cha ngừng tay lại để cho các con thêm ân phúc, ngừng tay lại để ban thêm cho các con những ân sủng mà các con rất cần trong những ngày còn lại hôm nay.

 

Thời gian ân sủng sẽ không kéo dài,** là một giai đoạn cho các con kịp trở về trong thời điểm trước ngày Cha sẽ đến với thế giới này, để Cha phân tách kẻ dữ, người lành. Đó là thế giới Cha thật sự ngự trị ở giữa thế gian này với những người con cái của Cha, những người sống trong yêu thương, những người sống trong lề luật, những người biết tình yêu, biết kính sợ và tôn thờ Thiên Chúa.***

 

Các con thương mến của Cha, trong thời điểm loạn lạc hôm nay, con người đã đi ra và hoàn toàn không sống trong một đời sống đức tin như mọi thời đại; dẫu biết ít hay nhiều nhưng vẫn có một nền tảng để có thể tiếp tục và nối kết.

 

Thời điểm hôm nay là một thời điểm quá văn minh, sự học hỏi, sự tìm hiểu, sự khám phá – những điều đó đã làm cho các con kiêu ngạo, che mờ đi đôi mắt đức tin, không đón nhận những ân sủng từ Thiên Chúa, tự tung tự tác, tin vào tài năng của mình, tin vào khoa học kỹ thuật, tin vào sự học hỏi và khám phá mới trong đầu óc hạn hẹp của con người.

 

Các con cho đó là sự khôn ngoan hay thông minh tuyệt đỉnh của con người, các con phủ nhận tình thương mà Cha dành và ban cho loài người. Các con phủ nhận và từ chối bao hồng ân.

 

Cha muốn tất cả các con trong thời điểm này phải quy về một hướng, để các con nhận ra những điều gì đang xảy ra trong thế giới này. Các con cần phải có sự hiệp nhất yêu thương qua giáo lý, qua huấn lịnh mà Cha đã để lại ngay từ lúc ban đầu qua mọi thế hệ.

 

Hôm nay cũng thế, bất di và bất dịch. Cha chỉ muốn các con thanh luyện đời sống của mình trong hiện tại, Cha muốn các con phải nhận ra những gì từ nơi thiêng liêng mà các con cần nhất trong cuộc sống. Các con phải từ bỏ đi những gì mà các con đang đam mê ham muốn trong thân xác.

 

Những điều đó hoành hành trên con người, đem các con rời xa khỏi tình thương của Cha, rời xa khỏi ân sủng của Cha, rời xa khỏi ân phúc của Cha, cứ chìm ngập trong những điều tìm kiếm và ham muốn giữa cuộc sống, để có những khó khăn do tự các con tạo ra – những bệnh tật, những tai nạn, những hỏa hoạn và còn rất nhiều điều do con người đã làm nên, tạo cho xã hội, tạo cho thế giới biết bao nhiêu hoành hành, trong sự gian ác tội lỗi, sinh ra những bệnh tật và còn những sự tiếp diễn này đến những tiếp diễn khác nữa.

 

Các con không nhận và nhìn ra hậu quả của những việc con người chỉ sống hoành hành trong thân xác, chiếm lấy tất cả những phần thắng cho mình, phần thắng cho quốc gia, phần thắng cho cá nhân, phần thắng cho tập thể hoặc một nơi chốn. Các con luôn luôn cạnh tranh nhau, các con luôn luôn tranh đấu và luôn luôn hiềm thù, ganh ghét, luôn luôn ganh tị; từ cá nhân, từ xã hội cho đến những quốc gia.

 

Ngay cả những người lãnh tụ của xã hội, hay những nơi chốn mà các con luôn có những sắp xếp với những chức vụ ở trong xã hội, với những chức vụ ngay ở trong hội đoàn và ngay ở trong Giáo Hội. Tất cả mọi việc đều nằm trong thế hệ và thế giới ngày nay, bởi vì họ quá tự do cho bản ngã, cá tánh, họ quá để cho cái tôi đi đầu.

 

Tất cả những điều gì họ không nghĩ đến những gì tốt nhất, để hy sinh cho những người anh em khác, hay cho những người mà họ cần phải nhìn ra để cùng giúp cho nhau trong một đời sống hạnh phúc tươi đẹp mà xã hội con người cũng như mọi tầng lớp, mọi quốc gia đều cần phải có hòa bình, đều cần phải có ấm êm, đều cần phải có tình thương, đều cần phải có hy vọng và hạnh phúc. Các con đã bỏ cơ hội rất nhiều, các con đã từ chối những việc đó.

 

Khi các con được sanh ra trong cuộc đời này, Cha ban cho loài người hưởng thụ dưới quyền tất cả những điều Cha ban ở dưới trái đất này nhưng các con đã từ chối hẳn một Đấng Thượng Đế ban cho các con. Các con rời xa và sống trong tội lỗi, cứ tiếp tục chìm đắm trong những sự giết hại lẫn nhau, hơn thua và tranh chấp, để hận thù kéo sang từ việc này kéo sang việc khác.

 

Nghiêm trọng hơn là các con luôn luôn tranh thủ để triệt hại lẫn nhau, mạng người các con coi như rác và rơm. Các con còn có cả một kế hoạch giết người hàng loạt. Các con khước quyền của Cha; tự quyền, muốn diệt trừ những gì tự nhiên, những điều mà Cha ban cho thế giới loài người; các con phải cần nhận định giữa thiện và ác, giữa những điều ác tâm, những điều nhân đạo và giữa lòng nhân hậu.

 

Nói đến lòng nhân hậu, chỉ có Cha mới có thể ban điều đó cho các con. Các con cũng phải học được những gì từ luân lý đạo thường; những gì mà con người cần có lương tâm và lương tri để có thể nhìn vào mỗi một công việc xảy ra trong thế giới ngày nay, trong mọi tầng lớp.

 

Các con không nhận thức điều lành và điều dữ, các con cứ dành phần lợi cho cá nhân, thỏa thích với khát vọng của đời sống; dẫu là những người học thức, những người có kiến thức, những người đã biết những điều đó đã vi phạm vào những luật định, nhưng vẫn hiên ngang đè đi lương tâm của mình, bán rẻ lương tri, tiếp tục vì đồng tiền làm những việc thật tồi tệ gian ác trong xã hội ngày nay.

 

Điều đó cứ tiếp tục hoành hoành. Mỗi một ngày các con đã giết bao em bé, giết bao bào thai mà nó có quyền được sống và sinh tồn trong thế giới này. Các con là người tạo ra, làm những điều các con phải chịu trách nhiệm ở trong thế giới mà các con biết những việc nên và những việc không nên. Các con đã bỏ đi luân thường đạo lý, các con đã đè bẹp đi tất cả Giáo lý và huấn lịnh Cha dạy cho con người; cứ tiếp tục và tiếp tục chìm sâu trong tối tăm tội lỗi.

 

Cha cũng đã cho các con biết những điều cần thiết nhất để lên tiếng, lên tiếng qua những người lành thánh, lên tiếng qua những người công chính, lên tiếng qua những người can thiệp, qua những bậc linh mục tu sĩ. Họ đã từng đến để can thiệp biết bao điều, mong các con hãy dừng tay và đừng tiếp tục với những tội ác đó; nếu tiếp tục với những tội ác đó các con sẽ trả một giá.

 

Vì các con đã biết những điều các con cứ liên tục liên tiếp giết hại những bào thai đó, những em bé đó nó có linh hồn, nó thật sự gào thét giữa không gian để Cha là Đấng phải lên tiếng. Cha đã thấy những sự tàn ác, tàn nhẫn của con người, Cha nhất định phải đến và can thiệp cho sự thật này.

 

Các con vẫn tiếp tục, chuyện này chưa xong thì lại đến chuyện khác. Các con chìu theo thời đại với những văn minh đồi trụy – những điều mà các con núp bóng dưới đời sống văn minh, tiếp tục chứa chấp tội lỗi và chứa chấp để hoành hành theo cách thức của con người do loài quỹ dữ cầm cương, giăng lưới để bẫy những tuổi trẻ của xã hội ngày nay trong cách thức ăn chơi, trong cách thức tìm cách chế tạo những loại cho con người đi vào tội lỗi trong sự đam mê mơ màng, tiếp tục hoành hành với những gì các con cho đó là thường tình qua dục tính.

 

Các con cứ tiếp tục sa đọa từ giới trẻ cho đến trung niên và ngay cả người lớn tuổi, sa đọa cách này, sa đọa cách khác; sa đọa qua games, TV và những phim bọc những điều tục tĩu, làm mất đi thuần phong mỹ tục mà con người cần có với đạo lý đã được dạy.

 

Tiếp tục, còn nhiều vai trò trong cuộc sống ngày nay đem đến cho mầm non tuổi trẻ, từ đó xảy ra cho xã hội, xảy ra cho gia đình, xảy ra cho bản thân. Tiếp tục, từ những tội lỗi nhỏ đi đến những sự gian ác khác. Từ đó, tiếp tục và tiếp tục, không ngừng lại một thời điểm và không nhìn lại.

 

Các con không nhìn lại giáo lý của Cha, những điều Cha chỉ muốn đưa các con từ nơi tội lỗi để trở về. Cha muốn các con ngừng lại tất cả những tội hạnh gian ác đó để có thể đến với Cha, với sự mời gọi của những ngày còn lại. Cha ban cho các con những ngày còn lại là Lòng Thương Xót của Cha, để các con bám víu vào Lòng Thương Xót của Cha, trở về với một con tim thống hối, ăn năn.

Phải tín thác, phải mạnh dạn để các con được giải thoát qua Lòng Thương Xót mà Cha ban cho các con và kêu mời các con, cho các con sự sống còn lại. Các con rất cần sự thay đổi của mình, cần phải thoát ly tội lỗi các con đang mỗi một ngày đối diện với nó và sử dụng nó trong cuộc đời của các con, lương tâm vẫn tiếp tục mù quáng, theo đuổi tất cả những gì của thời thế, của thời đại.

 

Những gì mà các con đối diện trong xã hội ngày nay, từng gia đình, từng quốc gia và ngay cả chính quyền cũng nằm trong một khối do các con vây quanh bóng tối tội lỗi, tiếp tay và đi sâu trong sự tham lam tiền bạc, tham lam danh vọng, tham lam quyền lợi riêng tư của cá nhân.

 

Các con tiếp tục chấp nhận những định luật do con người, có luật pháp nhưng vẫn tiếp tục thi hành những điều mà lương tâm không cho phép, đi ngược lại giáo lý, luân thường đạo lý mà các con cần có trong mỗi quốc gia và xã hội. Tiếp tục hoành hành và cổ võ cho những việc không luân thường, đạo lý được tiếp tục và tự nhiên để có thể đi lại; chấp nhận cũng như ủng hộ của giới chính quyền, ủng hộ của một số đông.

 

Trong đó, có những người họ dùng tiền để mua lương tâm, dùng tiền để mua lương tri và dùng tiền để đè lên những luân thường, đạo lý mà con người không thể nhẫn tâm và bất nhẫn, tiếp tục đi vào trong những tội lỗi, do những điều mà các con đã thấy trong xã hội ngày nay – người nam và người nam có thể sống với nhau như vợ chồng hay sao? Người nữ và người nữ được tạo dựng ra, để cùng với người nam phối hợp một gia đình được chúc phúc ngay từ lúc ban đầu.

 

Nhưng các con đã đổi ngược tất cả những lề luật của Cha, các con đã đổi ngược tất cả những điều đã đi vào giáo lý của những ngày đầu tiên mà Cha sáng tạo nên con người. Cha ban đến tất cả những gì hoàn mỹ tuyệt đẹp, ban cho các con một sự sống do Cha thấy đó là một tuyệt tác vô cùng, không có những gì có thể thay thế được – là một tuyệt tác hoàn mỹ.

 

Cha mong cho tất cả các con được sống trong hạnh phúc, sống trong bình an, sống trong lề luật và có những ngày tháng hạnh phúc, an lành mà các con có được. Nhưng quả thật, khi Cha ban cho các con quyền tự do, Cha muốn con người có cảm nhận, có linh hồn, có lương tri và có sự chọn lựa đúng với những điều Cha mong muốn những người con cái của Cha phải vâng lời và phải biết những gì cần thiết cho đời sống.

 

Những gì không nên để không mang lấy tai họa mãi mãi vĩnh viễn cho mình, chính ông bà nguyên tổ của các con đã phạm tội bất tuân, từ đó loài người đã mang một bản án. Tội lỗi cứ hoành hành và đổi ngược lại tất cả những điều do loài quỷ dữ đã thắng và làm chủ vào thời đại đó.

 

Các con là do bàn tay của Cha nắn nót, những gì các con có trong con người, những tế bào, những thớ thịt, hơi thở, linh hồn là toàn Cha ban đến cho các con là một hoàn mỹ. Cha rất vui mừng hoàn thành một tuyệt tác – là con người. Tình yêu của Cha luôn luôn dành cho những tác phẩm đó.

 

Nhưng quả thật, hoàn toàn đã làm cho Cha quá đau lòng vì sự bất tuân của con người, bị sự lừa gạt bởi con người không nhận ra, gián tiếp hay trực tiếp trong sự kiêu ngạo, để các con luôn luôn bị trầm kha và gian khổ cho đến thế hệ này.

 

Cha vẫn ban cho các con niềm hy vọng, Cha đã gởi đến Con Một của Cha cho thế giới này, Đức Giêsu Kitô đến với thế trần. Chẳng những Đức Giêsu Kitô, Cha chọn một Đức Trinh Nữ do Cha tạo nên ở giữa thế giới con người, người phụ nữ này được đi vào một công trình vĩ đại mà Cha ban đến cho loài người thế gian.

 

Con Một của Cha thật sự đã xuống thế và Cha tuyển chọn được một người hoàn mỹ, hoàn toàn tránh được mọi tội lỗi của thế trần. Người này là một người vô cùng khiêm nhường, với đức tính biết vâng phục, luôn luôn có một đời sống yên lặng. Tất cả những điều mà người phụ nữ này làm dành phần thưởng cho thế giới trần gian.

 

Con Một của Cha đã hoàn thành chương trình cứu độ loài người, với sự hợp tác của Đức Nữ Đồng Trinh Maria mà Cha chọn lựa cho thế gian. Tất cả đã trở thành sự thật qua ơn cứu độ Cha muốn cho Con Một của Cha mang đến cho thế giới loài người.

 

Từ đó, các con đã được – qua cái chết của Ngôi Hai Thiên Chúa và qua sự chịu đựng chấp nhận Cuộc Tử Nạn – mang lấy tất cả những tội lỗi ngông cuồng của sự ác, đưa cho các con những gánh nhẹ nhàng, được bước theo con đường do Ngôi Hai đã đi trước và cho các con được tiếp nối trong thế giới ngày nay, để dạy cho con người giáo lý, dạy cho con người luân thường, dạy cho con người lương tri và lương tâm, qua ơn cứu chuộc và một chương trình cứu độ cho các con được trở về với ánh sáng vinh quang do Con Một của Cha đã thực hành trong thế giới này.

 

Còn bao nhiêu điều nối kết, không ngừng lại một điểm, tiếp diễn để phù trợ, ban rất nhiều qua bao thời đại cho những người con cái của Cha được đón nhận những ân sủng đó, để quay lại với một chương trình vĩ đại và trở lại với một thế giới hôm nay.

 

Những gì các con được nghe, được đón nhận, được nhìn bằng mắt, nghe bằng tai, cảm nghiệm bằng trái tim đó là những sự thật Cha đang mạc khải cho thế giới các con đang sống trong hiện tại, mong đánh thức được lòng người, đánh thức những người đã bị ngủ mê, đánh thức những tâm hồn gian ác, tội lỗi có cơ hội vùng dậy mà trở về, cũng đánh thức tất cả mọi người trong mọi tầng lớp hãy đạp bỏ đi những sự đam mê, tham lam trong bản ngã cá tánh, với những lề lối theo thế giới trần tục, với những tiền tài danh vọng mà con người vì sự tham lam đó đã trở thành những cố tật ngoan cố cứng lỳ, không tin vào những gì các con cần có là một đời sống thiêng liêng; đời sống thiêng liêng đó sẽ đem lại cho linh hồn các con một nơi chốn nương thân.

 

Giáo lý đã để lại, các con biết con người sanh ra trong cuộc đời này tất cả mọi sự sẽ qua đi và trở lại với bụi đất. Điều cao quý nhất, điều mà các con cần có nhất là đời sống linh hồn, đời sống lương tâm, lương tri mà mỗi một con người khi còn trong thân xác phải cần sử dụng nó.

 

Sử dụng nó trong đạo lý, sử dụng nó trong một chân lý đã được sắp đặt và ban cho con người, để trong chân lý đó, các con là những người được hợp tác, nhận ra và thực hành trong đời sống của mình, phân tách được những gì là thiện, những gì là ác, những gì cần quyết định cho đời sống mình, những gì cần phải lánh xa tội lỗi. Còn rất nhiều điều con người có thể quản lý tự chính mình, còn rất nhiều điều con người phải tự chọn.

 

Tương lai các con nằm trong tầm tay của các con. Phải cần hiểu rõ đời sống của các con được làm con người, có hơi thở, có nụ cười, có cảm giác, có những điều Cha ban cho các con, để có thể làm chủ tất cả những gì xảy đến cho cuộc đời của mình, làm chủ tất cả những cố tật của đời sống trong sự ham muốn, gây đến những việc khác do con người đi ra ngoài luật lệ, luôn tuồn theo tội lỗi và ưa thích theo bản ngã cá tánh.

 

Tiếp tục, với sự lấn lướt mà con người để cho những điều làm chủ trong tất cả những hoàn cảnh, không để cho mình và lương tri làm chủ nó, mà để cho hoàn cảnh và sự lôi cuốn của thời đại, lôi cuốn của những đời sống mà các con đang ở trong thế gian con người. Từ đó, đôi mắt mờ đi, tiếp tục trong sai lầm, tiếp tục nhìn trong sự hạn hẹp của con người, tiếp tục sống trong cái lối ích kỷ, ganh tỵ, thù hằn và còn những điều nhỏ nhen tội lỗi.

 

Đã vậy, sống trong một đời sống kiêu ngạo, không biết tình yêu thương là gì, không biết nâng đỡ là gì và cũng không biết những điều gì là luân thường đạo lý. Đó là các con sống cũng như đã chết, có thân xác, có linh hồn cũng như hoàn toàn là một người vô tri; những điều đó do nơi những hoàn cảnh mà các con đang gặp trong cuộc đời này.

 

Các con từ chối Thiên Chúa, các con không đón nhận giáo lý và những gì các con cần biết ở trong cuộc đời. Tiếp tục sống trong những tham lam, sống trong những khát vọng, đi vào những sự sai lầm to lớn trong cuộc đời, chìm sâu không biết tiếng nói với sự khuyên nhắc để đưa các con trở về, cho các con được nắm lấy cơ hội của những ngày ân sủng, để những tội lỗi đó có cơ hội được xóa sổ, qua Lòng Thương Xót mà Cha ban cho thời đại các con đang sống.

 

Lòng Thương Xót là một điều mà các con phải tín thác vào, Lòng Thương Xót Cha đã hứa ban cho tất cả mọi người trong nhân loại. Cha biết con người yếu đuối, tội lỗi, vấp phạm, Cha không đến để sửa trị, Cha không đến để trừng phạt, nhưng Cha đến để cho các con cơ hội, cho các con ân sủng, cho các con những ngày còn lại, trước khi tái lập thế giới mới.

 

Cha nhắn gởi và nhắc nhở biết bao điều trong thế giới ngày nay. Cha đã qua mạc khải, qua tiên tri để báo rất nhiều điều cho tất cả các con được trở về. Cha đã qua những người con thánh thiện, những người biết lắng nghe và có một đời sống phục vụ cho Thiên Chúa, phục vụ trái tim mà họ biết nhận ra tình yêu Cha ban cho họ. Họ dùng tình yêu đó đi tìm kiếm và giúp đỡ cho những người anh em trên thế giới.

 

Cha ban thêm những ân sủng tràn đầy qua quyền năng phép lạ đang làm việc trong thế hệ ngày nay để các con được nhìn vào đó và tin vào sự thật. Cha qua những người anh em bé nhỏ, chính những việc phi thường, lạ thường họ làm các con chứng nhận và nhìn ra Thánh Thần của Cha đang nâng đỡ và giúp cho con người trở về từ nơi công chính.

 

Còn những việc mà các con tiếp tục đón nhận qua những ơn thánh Cha ban để nhắc nhở một cách rõ ràng cho con người hãy quay về với tình yêu mà Cha dành qua Lòng Thương Xót cho mỗi một cá nhân, mỗi một thời đại mà các con đang sống trong biến cố, bị sự khống chế của tội lỗi đè nặng trên thân xác.

 

Chỉ có Cha mới là Đấng giải thoát cho các con, chỉ có Cha mới ban cho các con sự sống của những ngày còn lại. Các con phải trở về để các con được hưởng phần phúc thiên đàng do Ngôi Hai Thiên Chúa đã dọn sẵn cho các con.

 

Trong cuộc tác chiến cuối cùng của thế hệ này, các con nhất định phải nhận ra tiếng nói của Cha, nhất định phải nhận ra những mạc khải mới nhất, qua Bí Tích Thánh Thể, lặp đi và lặp lại cho những người con cái của Cha trên đường phải trở về.

 

Chỉ có một con đường duy nhất – các con trở về với Lòng Thương Xót của Cha, trở về với Giáo Hội của Cha, trở về với giáo lý của Cha, trở về với những việc các con cần phải có.

 

Là một người Kitô Hữu, đã được bao năm tháng nay với những điều cần phải có? Các con phải cần gợi dậy với những điều tích cực, biết đời sống đức tin không phải là một đời sống trở thành thói quen, mà là một đời sống luôn luôn lôi cuốn, hấp dẫn con người để sống trong một đời sống hạnh phúc, bình an và tràn đầy hy vọng.

 

Không thể để nằm lỳ với cách thức do thế hệ hôm nay đã không dùng hết sức lực của những người có bổn phận, trách nhiệm để nói lên tiếng nói sự thật, đem Tin Mừng sống động với những bài mà Cha gởi đến cho thế giới loài người, tập trung vào tình yêu.

 

Mỗi một người các con cần bám vào đó để trở về, bám vào đó để được ơn cứu rỗi, bám vào đó để được biết lương tâm, sử dụng giữa điều đúng và sai, để qua những điều đó các con được trở về với ơn tha thứ mà Cha, qua Lòng Thương Xót, gặp gỡ trong mọi tầng lớp của xã hội.

 

Cha ban cho tất cả mọi người trong nhân loại, dù người đó có biết Cha hay không nhưng ân sủng này vẫn đổ tràn và bao trùm cả toàn nhân loại, với những ngày Cha kêu mời tất cả các con hãy từ bỏ tất cả những tội lỗi gian ác, với những cá tánh mà các con đã bị nhốt lâu ngày bởi những sự ích kỷ, bởi những sự kiêu ngạo, bởi những điều đã đốt chết linh hồn của các con, bởi sự ngông cuồng tự đại, ỷ lại những gì của thế giới con người qua học thức, kiến thức hay tài năng hoặc tiền bạc.

 

Những điều đó trở thành con số không khi thế giới thật sự đã đến ngày cần phải có sự công bằng, công bằng giữa con người, công bằng giữa lương tâm, công bằng giữa người và người đối với nhau và công bằng giữa Thiên Chúa và con người.

 

Sự công bằng Chúa luôn luôn ban cho tất cả mọi người, nhưng con người có nhận ra đó là những ân sủng, đó là tình thương mà Cha dành cho tất cả mọi người các con, để các con lựa chọn con đường nào các con đi, các con lựa chọn cái gì thích hợp với lương tâm và lương tri được mời gọi ở thế giới khi các con vẫn còn trong thân xác?

 

Khi các con nhận ra chân lý của sự thật, nhận ra những điều mà các con cần từ bỏ, tìm đến trọng điểm của đời sống tâm linh, phối hợp với những việc làm lành thánh, phối hợp với luân thường đạo lý, phối hợp với những sự hợp lý của con người, hợp lý với lương tâm, hợp lý với lý trí và hợp lý trong mọi hoàn cảnh, để có thể thể hiện những nhân đức mà mỗi một con người cần có ở trong xã hội, cần có với linh hồn của mình.

 

Những điều đó mang lại những điều gì cho các con? Mang lại cho các con sự nhẫn nại, sự tập tành và một giáo lý đã được để lại qua Thập Tự Giá mà Ngôi Hai Thiên Chúa đã vác tội cho loài người, đã gánh nặng bao nhiêu điều con người đã làm nên trong tội lỗi, đưa các con trở về, qua cái chết do Ngôi Hai Thiên Chúa, đã gội rửa linh hồn các con bằng giá Máu của Đấng đã được sai đến thế giới con người.

 

Những giờ sau cùng, các con phải nhận biết con đường nào mình đang đi, con đường nào phải cần từ bỏ, con đường nào mình phải cần tiếp tục đứng dậy, tiếp tục đi hết đoạn đường cuối cùng, biết sự giá trị của đoạn đường mình đang đi là trải qua những ngày tháng trong hiện tại có những khó khăn, có những đau khổ, có những bệnh tật, có những hoang mang, và có những biến cố mà mỗi một cá nhân đang gặp.

 

Lấy gì thay đổi, lấy gì để đối diện và lấy gì để ứng biến với tất cả hoàn cảnh mà các con đang đối diện? Nếu các con thật sự không tìm về với Cha, không tìm về với một Đấng Quyền Năng, có quyền ban cho các con những phép mầu, để các con có thể thoát qua khỏi những sự đau khổ đó, trong một tâm tình mà các con tin đó là một Thượng Đế, một người Cha nhân từ đem yêu thương và đổ đầy hạnh phúc bình an cho con người?

 

Lời khuyên nhắc của Cha vẫn vĩnh viễn và mãi mãi muốn đem đến cho con người sự hạnh phúc bình an. Cha muốn cho tất cả mỗi một cá nhân đều đón nhận và cảm nhận điều đó. Nếu các con muốn cảm nhận và đón nhận điều đó các con hãy nhìn lại từng cá nhân, với những vi phạm xúc phạm, các con cần phải tẩy rửa đi những ô uế tội lỗi mà các con đã vi phạm trước kia và hôm nay với những điều đang đối diện.

 

Chính điều đó các con nhận ra sự nhẹ nhàng của tâm hồn. Các con tìm về với Cha, tìm về với giáo lý của Cha để được đón nhận những điều Cha ban cho con người không bao giờ lấy lại, là Mình và Máu của Cha,****thánh hoá các con trong thế giới này, để nuôi dưỡng các con trong đời sống thiêng liêng cũng như thể xác.

 

Chính Mình Máu của Cha trong mầu nhiệm, trong huyền nhiệm sẽ thay đổi và biến đổi cho các con trở thành là những con cái của Cha, là những người Kitô Hữu thật sự của Giáo Hội, là những người con mà Cha thật sự đã ban đến và đưa Ngôi Hai xuống thế để cứu chuộc cho mỗi một linh hồn của các con.

 

Các con không thể phủ nhận được, các con phải lập tức đứng dậy đi đến với Lòng Thương Xót. Lòng Thương Xót là một cơ hội cuối cùng của thế kỷ còn lại hôm nay, để các con được phủ phục và tin vào tất cả những gì Cha ban cho loài người của các con, để các con được gặp Mình và Máu của Đức Giêsu Kitô đã để lại.

 

Ngài đang thật sự hiện diện***** trong thế giới ngày nay. Ngài đang sống động để giúp đỡ và đưa các con trở về. Và với những điều đó các con sẽ được chữa lành từ nơi linh hồn, thể xác, lương tâm và chữa lành tất cả những gì khi các con tin vào Đấng Cứu Chuộc đó, để các con không sợ hãi bởi những hoàn cảnh hiện tại của thế giới, bởi những điều các con gặp từng cá nhân trong sự đau khổ hay nghiệt ngã với bệnh tật, hay còn bao điều mà thế giới con người không ai không gặp trong mỗi một hoàn cảnh, để biến đổi đau thương trở thành những thành công.

 

Các con cần luyện tập qua những bước đường đau khổ đó, để qua những bước đường đau khổ đó lượm lặt được những kinh nghiệm phong phú để đời sống được tập luyện, đời sống được kiên trì, đời sống được phó thác, đời sống được trông cậy và đời sống được tìm về ở nơi chốn mà các con đã bỏ quên từ lâu trong cuộc đời.

 

Chính từ những giây phút các con được đón nhận Cha, được gặp Cha. Tin nhận Cha thì cuộc đời của các con nhất định sẽ được đổi mới, là một khúc ngoặc thay đổi từ những điều tối tăm tội lỗi trở nên ánh sáng của người công chính.

 

Còn rất nhiều điều các con có thể chọn lựa trong thế hệ ngày nay. Cha chỉ muốn đưa đến những bài do chính Cha gởi đến, tâm tình với các con qua Bí Tích Thánh Thể, là một sự gợi nhắc, cũng là những điều Cha muốn cho các con chọn lựa và biết một cách rõ ràng trước khi thế giới mà các con đang sống sẽ có rất nhiều điều xảy đến bất ngờ, để các con không muộn khi nghe những điều này.

 

Các con phải sớm quyết định thay đổi. Đó là một cơ hội Cha ban và đưa đến cho thế giới ngày nay, qua sự mạc khải mới qua Bí Tích Thánh Thể, ****** gởi đến cho mọi tầng lớp trong xã hội. Cha gởi đến cho tất cả mọi người con cái ở trong thế trần này.

 

Nếu được nghe những lời của Cha, gởi đến những điều này, các con hãy lập tức quay trở về. Những biến chuyển của thế hệ hôm nay, những tai ương đưa đến, những thử thách và những điều tột cùng đau khổ mà con người tạo cho nhau sẽ xuất hiện. Các con, nếu được nghe, được biết và tin vào, dù bất cứ chuyện gì xảy đến, có lay chuyển cở nào đi chăng nữa, hãy vững tin một lòng.

 

Cha nhất định sẽ đến để cứu giúp các con qua những con dấu, trong thiêng liêng Cha đóng dấu ấn trên những người công chính, trên những người trở về, trên những người lắng nghe và trên những người tin tưởng, sẽ được cứu thoát khỏi nơi vòng vây của tai họa và biến cố trong xã hội và thế giới ngày nay.

 

Đó là điều Cha muốn tất cả các con được chọn lựa. Cha tôn trọng quyền cá nhân của mỗi một người. Nếu các con không đi đúng đường và các con không chạy kịp đến với Lòng Thương Xót Cha ban cho thế giới ngày nay, qua ân sủng nhắn gởi vào những ngày còn lại, thì điều các con bỏ lỡ cơ hội, các con tự quyết định đi trên con đường tội lỗi năm xưa, đi trên con đường mà nó sẽ đưa linh hồn của các con đến nơi đau khổ, khóc lóc và nghiến răng. Đó là điều đã được ghi chép qua Phúc Âm.

 

Hôm nay Cha vẫn lập lại để các con có quyền quyết định đi về nơi chốn thiên đàng đã được dọn sẵn, hay về nơi chốn tối tăm vực thẳm mà các con sẽ bị chịu sự hành hạ, khóc lóc nghiến răng bởi những tội lỗi các con đang sống trong xã hội ngày nay, đang hoành hành trong từng gia đình, đang đến với từng cá nhân và đang sống trong một xã hội đầy lôi cuốn tinh vi khéo léo, qua sự văn minh của thời đại mà các con đang sống.

 

Hãy nhớ: lương tâm, lý trí và linh hồn các con quyết định, thời điểm đến các con không còn giây phút để chọn lựa. Đừng khóc lóc, cũng đừng oán hờn với tình thương, lòng nhân hậu và sự công bằng mà Cha đã ban và nhắn gởi cho loài người. Các con không ai không thể từ chối được điều này. Đó là điều Cha một lần nữa nhấn mạnh.

 

Thời điểm đã đến! Các con hãy quay trở về, bước ra từ nơi tội lỗi, đến với Lòng Thương Xót mà Cha ban những ngày còn lại. Các con hãy tìm về, đến gặp gỡ Cha qua Bí Tích Thánh Thể.

 

Cha muốn mỗi một người hôm nay trong thế hệ này, hãy dành thời gian mỗi một ngày, yên tĩnh tâm hồn, bình tĩnh lại cho linh hồn và tâm trí của các con được nghĩ ngơi. Khi nghĩ ngơi, các con sẽ tìm gặp những gì các con cần cũng cố cho mình trong hiện tại, là đời sống đức tin – phải tin vào một Đấng Tối Cao.

 

Các con tin vào Thiên Chúa thì các con sẽ sống một đời sống đổi mới, từ sự đổi mới đó các con sẽ lánh xa tội lỗi, từ sự lánh xa đó càng ngày các con sẽ càng đến gần với ánh sáng. Khi ánh sáng bao trùm và phủ lấy thì các con thật sự trở thành những người công chính trong thế giới ngày nay.

 

Những người công chính đó sẽ được đón nhận dấu ấn. Dù trong hoàn cảnh nào, trong những lúc nguy ngập nào Cha cũng có cách, trong thiêng liêng, phép mầu Cha sẽ đến để giúp cho tất cả những người con cái của Cha. Đó là điều Cha đã hứa, Cha đang ban cho những người đón nhận lắng nghe và thực hành những điều này.

 

Cha cũng khuyên nhắc những điều: “Các con, là người Kitô hữu, đã sống với sự chỉ dạy của Giáo Hội, thì các con phải tuân theo những luật lệ đó; đừng đi ngược lại. Có những người trong Giáo Hội, tự cá nhân lập và tìm ra sự tự do cho mình trong bản ngã cá tánh. Đó là một điều nguy hại, phạm đến những giới luật, vô tình đưa xa đi chân lý, vô tình để cho những người anh em khác cũng vấp ngã vì những người đó thì những người đó phải chịu những hành vi và sự quyết định sai lầm của mình trong đường lối của Thiên Chúa.”

 

Cha ban cho các con nhiều cơ hội để có thể trở về, nhiều cơ hội để có thể nhận ra giữa điều đúng và sai, nhất là trong thế hệ này.

 

Hãy nhớ Lòng Thương Xót sẽ ban cho những ai đến với một trái tim khẩn nguyện, đến với một cõi lòng khao khát mong muốn, đến với một tấm lòng ăn năn hối cải, thì tất cả những người đó sẽ được tha và sẽ được trở về với Cha trong ánh sáng mà Cha đã hứa, qua dấu ấn, để cứu tất cả các con trong những thời điểm loạn lạc nhất, những thời điểm đau khổ nhất. Dù thân xác con qua đi nhưng linh hồn vẫn được về nơi chốn vĩnh cửu mà Cha đã dọn sẵn cho linh hồn đó.

 

Hôm nay Cha chỉ nói đến đây. Bài này Cha muốn Lucia và tất cả những người được chọn lựa qua Bí Tích Thánh Thể lập tức gởi những bài này ra cho thế giới con người. Các con rất cần những điều này được đón nhận lắng nghe.

 

Sự quyết định tùy từng cá nhân. Những điều đó sẽ đem lại cho các con đời sống thiêng liêng cho linh hồn của mình, thân xác có được bình an, có được hy vọng và có được hạnh phúc khi các con nhận ra tiếng nói của Cha và thực hành những điều Cha dạy, để giúp các con đi trên đường công chính và trở về với thế giới mà các con đã được dọn sẵn qua bàn tiệc Thánh ở nơi vĩnh cữu trên nước thiên đàng.

 

Bình an của Cha đến với tất cả các con. Thương các con thật nhiều. Chào các con.

 

Nhận xong 9 giờ sáng

 

-o0o-

 

 * Rõ ràng, như vậy không phải chỉ có Thánh Gioan là người Tông đồ đã viết Kinh Thánh Tân Ước với những thị kiến mà Thánh đã ghi chép lại trong bài viết của Thánh. Đây chắc là một trong những cách Chúa Thánh Thần giúp cho các Tông đồ nhớ lại mọi điều. ("Nhưng khi Ðấng Bảo Trợ là Thánh Thần mà Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Ðấng đó sẽ dạy anh em mọi điều, và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em."[Gioan 14:26]) .

** Thời gian này là Thời đại của Lòng Chúa Thương Xót đã được tiết lộ với Thánh Faustina.

*** Đây không phải là Sự trở lại của Chúa Giêsu Kitô trong cơ thể vinh hiển của Ngài vào ngày tận thế (Công Vụ 1:11), nhưng sẽ là thời gian mà Ngài sẽ cai trị từ trong Thánh Thể (Sự Chiến thắng của Nước Thiên Chúa trong thiên niên kỷ và thời đại cuối: Một Niềm Tin Thích đáng từ Chân Lý trong Kinh Thánh và Giáo Hội Giáo Lý của Cha Joseph Iannuzzi, STD, tiến sĩ ), trong Kỷ Nguyên của Hòa Bình theo lời hứa của Đức Mẹ Fatima. Trước giai đoạn này, sẽ có ngày Công Lý, được tiết lộ cho Thánh Faustina bởi Chúa Giêsu: " Trước ngày Công Lý, Ta đang gửi đến Ngày Thương Xót" ( Nhật ký , 1588 ) và "
Hãy nói với thế giới về Lòng Thương Xót của Ta, để cho tất cả nhân loại nhận ra Lòng Thương Xót khôn dò của Ta . Đó là dấu hiệu cho thời kỳ cuối, sau đó sẽ là ngày Công Lý "(Nhật ký, 848). Ngày Công Lý này sẽ tách những kẻ ác ra khỏi những người công chính.

 

**** Ở đây Thiên Chúa Cha thể hiện sự hiệp nhất của Thiên Chúa Ba Ngôi. Vì Thiên Chúa Ba Ngôi là Một Thiên Chúa trong Ba Ngôi Thiên Chúa, mỗi khi một ai rước Mình Thánh Chúa, người đó rước không phải chỉ là toàn thể Chúa Kitô, nhưng là toàn thể Thiên Chúa Ba Ngôi, bởi vì nơi đâu có sự hiện diện của Ngôi Một, tức thì hai Ngôi kia cũng hiện diện luôn thể. Ba Ngôi Thiên Chúa luôn luôn hiệp nhất. Đặc biệt cho đoạn này, sự hiệp nhất của Ngôi Một và Ngôi Hai của Thiên Chúa Ba Ngôi được nhìn thấy trong bài của Gioan 14:11 và Gioan 10:30.
 
***** Đây là giáo điều "Sự hiện diện thật " của Chúa Kitô trong Bí Tích Thánh Thể, đã được xác định bởi Hội đồng Trent: "trong bí tích thánh của Thánh Thể được gồm có thực sự, đúng thực, và một cách đáng kể, cơ thể và máu, cùng với linh hồn và thần tính của Chúa Giêsu Kitô, và do đó toàn thể Chúa Kitô "(Denzinger 1636, 1640).

 ****** Đây có nghĩa là, Thánh Thể là Con của Thiên Chúa Cha. Ngoài ra, L. nhận được hầu như tất cả các thông điệp từ Thiên Chúa và Mẹ Maria trong giờ chầu: "qua Bí Tích Thánh Thể."
 

 

 

Ngôn sứ Lucia Phan là một người Mỹ nhập cư từ Việt Nam. Chị sống đời cầu nguyện. Hằng ngày chị tập trung vào việc chầu Chúa qua Bí tích Thánh Thể, tham dự Thánh lễ Hy sinh Cứu độ của Chúa Giêsu và thực hành Sáu Lạy.

 

Chị Lucia nhận được thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận được những hình ảnh về Thánh Thể, cả dưới dạng hình và phim, qua điện thoại thông minh. Chị nhận được thông điệp từ Thiên Chúa, Đức Mẹ, các Thiên Thần và các Thánh từ năm 2011.

 

Xin vào những trang nhà:

Những Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

nrtte.org

Những Mạc Khải Mới Qua Chúa Giêsu Thánh Thể

nrttej.org

Món Quà Sáu Lạy

kowtows.org

 

Xin chia sẻ thông điệp và tranh nhà này với những người mà bạn quen biết.

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharistic Jesus